Page 1

Çanakkale Biga İlçesi


Biga’nın Çan yolu çıkışında, hemen sola sapağı bulunan bir orman köyü Abdiağa. Odunculuk yapan Mercan ağa, Osman ağa ve Abdi ağaların küçük çiftliklerinin yer aldığı bir yermiş zamanında. 1891 yılında Bulgaristan’ın Filibe kenti Rahova köyünden göç eden Pomaklarca köy olarak kuruluyor. Abdiağa köyünde 130 dolayında konutta; 2013 ADNK kayıtlarına göre 156 erkek, 177 kadın toplam 333 nüfus yaşıyor. Biga ilçe merkezine yakın olmasına karşın, nüfus azalışı dikkat çekici.Köyün öncelikli geçim kaynağı besicilik. Ekim alanı az. Küçük bir merası var. Silajlık mısır, buğday, yulaf gibi ürünler ekiliyor.

Abdiağa köyünün güzel bir piknik alanı var. Piknik alanının ilerisinde de mini şelalesi.İşgücü durumundaki köylülerin önemli bir bölümü, Biga ilçe merkezinde esnaf, sanatkar ve çoğunlukla işçi olarak çalışıyorlar.Köyde emekli çok. Taşımalı sistemle birlikte okul kapanmış ve okul binası köyün kooperatifine verilmiş. Köy içinde çini kaplı bir meydan çeşmesi, bir halk tuvaleti ve görkemli bir köy konağı ilk göze çarpanlar. Meşe ağaçları yanına Orman çam da dikmiş. Köy içindeki asırlık üç meşe ağacı korumaya alınmış durumda. Eskiden armutluklar da varmış.


1904 yılında, Balkan Savaşı öncesi, yaşadıkları yerde yapılan baskılar sonucu, Bulgaristan'ın Filibe Kasabası, Tomraç ve Küçükköy'den gelen 10 hane Pomak göçmen, önce kaplıca yolu üzerinde eski köy mevkiindeki su kaynağının yanına yerleşirler. Aynı yöreden göç eden Pomak göçmenlerinin bir kısmı da, İlçemizin İlyasalan Köyü'nü kurarlar. Köy arazisinin "beyaz ve verimsiz topraklarından" dolayı köye de Akkayrak adını vermişlerdir. Çanakkale iline 107 km, Biga ilçesine7 km uzaklıktadır. Köyün iklimi, Marmara iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamakta taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur.Köyün ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'dan sonra yaşadıkları çevrenin baskısına dayanamayarak, 1891 yılında, Bulgaristan'ın; Filibe Kasabası Dravna ve Foyna Köyleri'nden gelen Pomak göçmen grubunun yerleşmesiyle bugünkü köy konumunu alır. Köyün doğu yönündeki akıntıdan"beyaz akan kaynak suyundan" köye de “Akpınar” adı verilmiştir. Biga ilçesine 6 km uzaklıktadır. Köyün iklimi, Marmara iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası, yaşadıkları bölgede yoğun baskılar sonucu, 1885 (Rumi 1301) yılında Bulgaristan'ın; Filibe Kasabası Lakavitsa (Lakaviçe) Köyü'nden gelen ve Pomak olan, Tahir Ağa ve 7 kardeşi tarafından kurulur. Daha sonra, Bulgaristan'ın; Filibe Kasabası Lakavitsa (Lakavitçe), Kurşunlu ve Eren Köyleri'nden gelen göçler sonucu bugünkü konumunu alır. Köyün batısındaki meydanlığı ormandan kereste götüren arabaların durak yeri olarak kullandıklarından köye de “Arabaalan” adı verilmiştir. Çanakkale iline 105 km, Biga ilçesine 15 km uzaklıktadır. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesivardır , kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


Camialan Köyü, Çanakkale ilinin Biga ilçesine bağlı bir köydür. Çanakkale iline ? km, Biga ilçesine 21 km uzaklıktadır Pomak, 1900, Bulgaristan, Filibe, Daudvu, Kurusu ve Drievu göçmenleridir . Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


Köy; 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, 1877 (Rumi 1293) yılında, Bulgaristan'ın Bethoven (Betougrat) Kasabası Orhaniye Köyü'nden gelen Pomak göçmenler tarafından kurulmuştur. Bu köyden bir bölüm; ilçemiz Yeniçiftlik Köyü'ne, bir kısmı Trakya'daki Karpuzlu köyüne, diğer bir kısmı da Balıkesir ili Gönen ilçesi Hasanbey Köyü'ne yerleşmişlerdir. Bu halkın buraya yerleşmesine İstanbul Medresesi'nde (Üniversite) Müderrislik (öğretmenlik) yapan Altıparmak Mustafa Efendi sağlamıştır. Köye; önce geldikleri köyün adı olan Orhaniye adı verilmişse de, sonradan köyün üst tarafındaki büyük çeşmeden dolayı, "ÇEŞMEALTI" adına çevrilmiştir.


Köyün adının nerden geldiği ve geçmişi hakıında bilgi yoktur.KÖYDE ARKAİK DÖNEME AİT İZLER GÖZLE GÖRÜLEBİLİYOR Köy, bir Pomak köyüdür ve Pomakça konuşulmaktadır. Son yıllarda Türkçe konuşma oranı çok yüksek seviyelere çıkmıştır. Bulgaristan'ın Filibe ilinin Rakavutsa köyünden gelmişlerdir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bir orman köyü olup orman ürünleri de ekonomide büyük pay sahibidir. Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


1731 Yılında çevresinde göçebe yaşayan Yörükler tarafından köy, önce yol boyunca kurulmuşsa da Eşkiyalardan kaçarak bugünkü yere 10 hane olarak yerleşilmiştir. Daha sonra da, 1878 yılında Bulgaristan’ın Filibe kasabası Murat mahallesinden Hüseyin Ağa 5 oğluyla, sonra da Filibe kasabası, Yeniköy, Rubcuz (Rubuz) Tımrış köylerinden Pomak göçmenler ile Lofça, Pravadi, Totrakan ve Kızanık çevresinden Muhacir göçmenlerin gelmesiyle köy bugünkü konumuna ulaşır. Köyün adının “ İyi bele” den “Eybekli” ye dönüştüğü söylenmektedir.


1883 yılında, Bulgaristan'ın Filibe kasabası Evciler köyünden gelen Başlı Ahmet Ağa, Hacı Ahmet ve Koçar Ali adlı 3 hane pomak tarafından kurulur. Daha sonra aynı yıllarda, Bulgaristan'ın Şumnu kasabası Terbi köyü ile Karlıova kasabası çevresinden muhacır gelir. Köy 1937, 1949 yıllarında da göç alarak, 100 haneye ulaşır. Önce "bolluk yer" anlamında Feyziye, sonra Karamuk (Böğürtlen) veya köy kıyısındaki kara dereden geçen atlıdan Karantı, daha sonra da aydınlık anlamında “Gündoğdu” adını alır.


Köy 1855 yılında göçer olarak yaşayan İbiş Ağa, Derviş Ağa ve Hacı Ali önderliğinde, önce köyün batısındaki Karagür mevkiine, daha sonra Güvemalan mevkiinde, 15 hane Yörük tarafından kurulur. Köy topraklarının elverişli olmasından dolayı, 1878 yılında önce 30 hane, sonra da 45 hane Muhacir Göçmen, Bulgaristan’ın Aydos kasabası Boyalar ve Kiremitçik köyleri, Varna kasabası Aladın köyü, Razgart kasabası Pop Köyü, Şumnu, Çalıkkavak Köyü, Bergaz, Maydos kasabalarının köylerinden Muhacir ile Yunanistan’ın Selanik kasabası çevresinden ve Bulgaristan’ın Filibe kasabası Küçükköy ve Tomraç köylerinden Pomak göçmen yerleşerek, bugünkü konumunu alır. Köye de, kurulduğu mevkiinden adı olan “Güvemalan” adı verilir.


1878 yılında, Bulgaristan'ın Filibe kasabası Dervişvu köyünden göç eden ve pomak olan; Kör Fettah, Bacak Süleyman, Yeşil Hoca Hasan ve Kahır Süleyman tarafından 4 hane olarak kurulmuştur. Daha sonra, Bulgaristan'ın Şumnu kasabası Yanköy (Yankoy) ve Çalıkavak köyleri ile Aydos, Prevadi ve Kırınabat çevrelerinden 40 hane muhacır gelir. Bunlar önce Kapıcık ve Yanık (Kozalan) mevkiilerine yerleşmişlerse de, buraları beğenmeyip, bugünkü yeri tercih etmişlerdir. Önce Balıkesir Kurtdere köyüne giden Maviler de, tekrar bu köye geri dönerler. Daha sonra köye Bulgaristan'ın Filibe kasabası Rubcuz, Çireşvu ve Tımrış köylerinden Pomak ile Bulgaristan'ın Şumnu kasabası Yanköy ve Çalıkavak köylerinden muhacır göçmenler gelir. Bu muhacırların bir kısmı Adana ve Osmaniye illeri Mustafabey Urceşen, Yanbul köylerine göçmüşlerdir. 1898 (Rumi 1314) yılında köyün bugünkü sınırları belirlenmiştir. İlk adı"dağınık saçılmış" anlamında Mensudiye, daha sonra "çok fi çıkan yer" anlamında Fili adını alan köy, 1962 yılında köy yakınlarında çok buğday harmanı olduğundan“Harmanlı” adını almıştır.


1877-78 Osmanlı- Rus Savaşından sonra, yaşadıkları çevrede yapılan baskılar sonucu, 1881 yılında, Bulgaristan’ın Filibe kasabası Poyna, Dravna ve Bukfu köylerinden gelen Pomak göçmenleri tarafından kurulmuştur. İlk gelişlerinde Gündoğdu Köyü, tarafından yerleşilmek istenmişse de, sivrisinek, sıtma hastalığı ve geldikleri yerin dağlık olmasından dolayı, bugünkü yer tercih edilir. Daha sonra köy, Plevne, Dobruca, Lakariçe, Şilistre ve Lofça çevresinden göçler alır. Önceleri bir çiftlik arazisi olan yerleşim birimine çevre tarafından Havdan Çiftliği denildiğinden köye de “Havdan” adı verilir.


1893 yılında, Balkan Savaşı öncesi yaşadıkları ortamın gergin olmasından, Bulgaristan'ın Filibe kasabası, Karuyesi ve Lakaviçsa köylerinden gelen 9 hane pomak göçmen tarafından kurulmuştur. Daha sonra yine Bulgaristan'ın Filibe kasabası Corgan köyü ile Tafrisna köyünden ve Osmanpazarı kasabası Kopdağ köyünden gelen Pomak göçmenler ile 200 haneyi bulur. Köye de yakınında ve kuzey yönünde bulunan ılıcadan, "Ilıcanın başı" anlamında “Ilıcabaşı” adı verilmiştir.


Balkanlar Savaşı'nın başladığı, 1911 yılında, Bulgaristan'ın Filibe kasabası Tomraç ve Küçük köylerinden gelen 60 hane Pomak göçmen tarafından kurulmuştur. Köy; halk şimdiki yerleşim birimine yerleşinceye kadar, susuzluk, sivrisinek ve sıtma hastalığından dolayı, birkaç yer değiştirmiştir. Sonunda, sağlık ve su yönünden en uygun yeri bulduklarından araziyi, İzzet Ağa isimli şahıstan satın alarak yerleşmişlerdir. Bu yerleşim birimine yerleştikleri akşam, dünyaya gelen ve adı İlyas konulan çocuğun adından ve ayrıca köyün kurulduğu yerin meydanlık oluşundan, köye de “İlyasalan” adı verilmiştir.


Balkan Savaşı'nın başladığı dönemde, Bulgaristan'ın Filibe kasabası Lokavitsa köyünden gelen pomak göçmenler tarafından, 1896 yılında 17 hane olarak kurulmuştur. Köyün kurulduğu çevrenin, ormanlık olması nedeniyle ilk önceleri odun kömür yakmak için kullanılmıştır. Bu odun kömürü yakmak için gelenlerde genellikle eşeklerini bağladıkları bu meydanlık yere "eşek alanı" denildiğinden, kurulan köye de "Eşekçi" adı verilir. Köyün ismi, 1986 yılında elektriğin gelmesiyle değiştirilerek "ışık saçılan, ışıkların bulunduğu yer" anlamında “Işıkeli” adına çevrilmiştir.


1731 yılında kurulmuştur. Eski bir Bulgar köyü olan bu yerleşim birimine, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası, Bulgaristan'ın Filibe kasabası Drenova köyünden, Yunanistan'ın Dedeağaç ve Kosava'nın Ronen kasabasının çevrelerinden gelen Pomak göçleri ile bugünkü konumuna gelmiştir. Köyde yaşayan Bulgarlar da, Kurtuluş Savaşı sırasında köyü terk etmişlerdir. Bu İskender'in adına izafeten, köye de “İskender” adı verilmiştir.


1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı öncesi, 1869 yılında, Bulgaristan’ın Filibe kasabası ile Dobruca Kasabası Dobrulu Köyünden gelen, 15 hane Pomak göçmen tarafından kurulur. Önce yol boyuna kurulan köy, sivrisinek ve sıtma hastalığı ile eşkıya baskısından, bugünkü yerleşim biriminin olduğu yere taşınmıştır. 1877 yılında, köye yine aynı yöreden 25 hane Pomak göçmen ile Bulgaristan’ın Razgart, Osmanpazarı, Totrakan ve Silistre çevrelerinden gelen 20 hane muhacir gelir. Köyün altındaki ovaya çok kapan kurulduğundan, köye de “kapan yeri” anlamında “Kapanbelen” adı verilir.


Balkan Savaşı'nın devam ettiği yıllarda, baskılar sonucu, 1896 yılında, Bulgaristan'ın Filibe kasabası, Çatrak, Direnova, Steminak, Çurkuvu ve Sriyavu köylerinden gelen pomak göçmen gurubu tarafından kurulmuştur. Önce Akupoğlu Hasan, Ahmet Ağa, Kör Ali ve Hasan Ağa önderliğinde 10 hane olarak kurulan köy, çevreye dağılan yakınlarının da toplanması ile bugünkü konumunu alır. Köyün yakınlarında bulunan ve kaynayarak çıkan su kaynaklarından dolayı, köye de “Kaynarca” adı verilir.


Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyü, Bulgaristan’ın Belaslatina, Lofça, Bejanova, Palamarsa, Köklüce ve Terbi isimli köy ve kasabalarından göç eden 200 civarında Doksanüç Muhaciri aile tarafından 1895 yılında kurulmuştur. Belaslatina ve Lofça’dan gelen aileler, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi (Doksanüç Harbi) sırasında ve bu harbi izleyen yıllarda Bulgaristan’dan Trakya’ya göç etmişlerdir. Bu aileler, Keşan ve İpsala’nın bazı köylerinde 17 yıl yaşamışlardır. Bu aileler, kendi içlerinden Molla Fettah, Kasap İbrahim, Molla Mehmet ve Hacı İbrahim isimli dört kişiyi seçerek bir köy yeri bulmaları ve satın almakla görevlendirmişlerdir. Bu dört kişi Anadolu’ya geçmiş, çeşitli yerleri gezdikten sonra Biga’da bulunan “Yeniçiftlik” isimli 36 bin dönüm büyüklüğünde bir çiftliği, sahipleri Ceymis Vilyam Vital ve İsmail Zühtü Bey’den 5500 Osmanlı Lirası karşılığında 1895 yılının Ağustos ayında satın almışlardır. Çiftlik, her biri 27,5 Osmanlı Lirası değerinde 200 hisseye bölünmüş ve 200 civarındaki aileye dağıtılmıştır. 1895 yılının Sonbaharında göç başlamış ve izleyen kış köy kurulmuştur. Kurulan köye ilk önce Keşan ve İpsala civarında on yedi yıldır yaşayan Belaslatina ve Lofça kökenli aileler yerleşmiştir. Daha sonra bunlara Bulgaristan’ın değişik yerlerinden (Bejanova, Palamarsa, Köklüce, Terbiköy) gelen diğer aileler de katılmıştır.


Çanakkale ilinin Biga ilçesine bağlı bir köydür. Biga ilçesine 9 km uzaklıktadır. Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


Çanakkale ilinin Biga ilçesine bağlı bir köydür. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 1878 yılında Bulgaristan'ın Filibe kasabası Naresçan köyünden kaçak olarak gelen ve pomak olan Süleyman PEHLİVAN çevreyi beğenerek, akrabası olan 12 pomak aileyi getirerek yeni bir yerleşim birimi kurmuştur. Kısa süre sonra da aynı çevreden önce 7 pomak göçmen daha gelir. Sonra başka pomak göçleriyle, 1886 yılında köy konumuna ulaşır.Çevre dağlık ve ormanlıktır. Ancak, "köyün kurulduğu yere her tepeden yol indiğinden" bu yeni kurulan köye de YOLİNDİ adı verilir.


Çanakkale ili Biga ilçesinde toplam 113 adet yerleşim yeri vardır. Bunlardan

6’sı

belediye

(Biga,

Karabiga,

Gümüşçay,

Kozçeşme,

Balıklıçeşme, Yeniçiftlik), geri kalan 107’si ise köydür. Bu belde ve köylerin büyük çoğunluğu, aşağıda ayrıntılarıyla göreceğimiz gibi, “Doksanüç Harbi” olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Harbinden sonra Bulgaristan’dan gelen kendilerine kısaca “Doksanüç Muhaciri” denen göçmenlerce kurulmuştur.


Biga hakkında ansiklopedik bilgi Çanakkale iline bağlı bir ilçe. ilçenin yüzölçümü 1.327 kilometrekare, nüfusu 73. 206 dır. ilçe Çanakkale'nin kuzey doğusunda Marmara Denizi kıyısında ve Anadolu yakasında bulunmaktadır Yüzeyi, ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ve geniş, hafif dalgalı düz ovalar dan ibarettir. Tahıl, çeşitli sebzeler, tütün yetiştirilmektedir. Halkı çiftçilik ve balıkçılıkla geçinmektedir.


Profile for pomakajans

Biga Pomak Köyleri  

Biga Pomak Köyleri  

Advertisement