Page 13

Gemengde inbreuken Hieronder vind je een aantal overtredingen terug die vroeger waren opgenomen in het Strafwetboek. Al naar gelang de ernst van de feiten worden ze lichte of zware gemengde inbreuken genoemd.

Het is verboden graven, gedenkstenen, monumenten, standbeelden of andere voorwerpen van algemeen nut (b.v. zitbanken) of tot openbare versiering en deze in kerken, tempels of andere openbare gebouwen te vernielen of te beschadigen. Het is verboden om graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen. Het is verboden om opzettelijk andermans onroerende eigendommen te beschadigen. Het is verboden om bomen om te hakken of ervoor te zorgen dat ze vergaan. Het is verboden om grachten

te dempen, hagen af te hakken of uit te rukken, afsluitingen te vernielen of grenspalen te verplaatsen of te verwijderen. Het is verboden om andermans roerende eigendommen te beschadigen of te vernielen. Het is verboden de rust van de inwoners te verstoren door nachtlawaai. Het is verboden om opzettelijke verwondingen of slagen toe te brengen. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Ook het bedrieglijk wegnemen voor kortstondig gebruik is diefstal.

11

GAS  

Gemeentelijke Administratieve Sancties in de Politiezone Regio Puyenbroeck

Advertisement