Page 11

Iedere eigenaar van een gebouw moet aan dat gebouw of aan de brievenbus ervan een vanaf de straat goed zichtbaar huisnummer aanbrengen.

Bij vriesweer is het verboden water op voet– en fietspaden te gieten. Anderzijds is het verplicht om bij sneeuwval of ijzelvorming ervoor te zorgen dat het voetpad voor de woning wordt schoongeveegd.

Honden mogen niet onbewaakt vrij rondlopen in parken of plantsoenen, op de openbare weg, in openbare bossen, recreatiecentra, natuurreservaten of op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen. In al deze gevallen moeten ze aan de leiband gehouden worden.

Op speel– of buurtpleintjes zijn honden hoegenaamd niet toegelaten, ook niet aan de leiband. Dit verbod wordt door middel van een bord kenbaar gemaakt.

Het is uiteraard verboden om jouw hond andere personen of dieren te laten intimideren of lastig te vallen. Je zal de hond evenmin ophitsen en desgevallend tegenhouden. Agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden.

9

GAS  

Gemeentelijke Administratieve Sancties in de Politiezone Regio Puyenbroeck

Advertisement