Page 10

Openbare veiligheid en vlotte doorgang In dit hoofdstuk worden een aantal bepalingen opgesomd die belangrijk zijn om het openbaar leven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Hieronder de belangrijkste. •

• •

8

Manifestaties op de openbare weg en vergaderingen in open lucht zijn onderworpen aan een voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur. Wildplassen (op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg urineren) is verboden. Het is uitdrukkelijk verboden werkzaamheden op het openbaar en privaat domein van de gemeente te starten zonder voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur. Zo is bv. ook het plaatsen van een stelling, een container, bouwmaterialen, … verboden zonder toestemming. Op de koop toe moeten dergelijke hindernissen voldoende gesignaleerd en verlicht worden. Iedere gebruiker of eigenaar van een (ongebruikt) onroerend goed moet ervoor zorgen dat zijn bomen, hagen en struiken geen hinder bezorgen aan het verkeer op de openbare weg. Voor takken zijn specifieke bepalingen voorzien. Mobilhomes, woonwagens en tenten mogen niet langer dan 24 uur op een openbare ruimte blijven staan.

GAS  
GAS  

Gemeentelijke Administratieve Sancties in de Politiezone Regio Puyenbroeck

Advertisement