__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


VV EE RR SS AA CC EE CC OO LL LL EE CC TT II OO NN

Stará StaráLouka Louka74, 74,Karlovy KarlovyVary Vary(Возле (Возлеотеля отеляGrandhotel GrandhotelPupp) Pupp)

www.podiumcompany.cz www.podiumcompany.cz

PODIUM


GRAND OPENING JULY 9TH

S TAR Á LO U KA 7 2 , KAR LOV Y VARY

G R AN D OPE NING@GL A MO UR-DIA MOND .COM

WWW.GL A MO UR-DIA MOND . COM


Friday Jazz

Evenings

3rd year GASTRONOMIC

-THEMATIC EVENTS 2014

2014

9th YEAR

 RESERVATION: +420 353 203 761

Skvělé mezinárodní a české jazzové formace a sólisté

Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí

Erstklassige internationale und tschechische Jazzformationen und Solisten Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente

Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

daily after 7 p.m.

Excellent international and Czech jazz formations and solo players

Actual information: facebook, website or directly to your contact address Stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers

Замечательные международные и чешские джазовые формации и солисты

Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих

RESERVATION: +420 353 206 014

Každá akce vždy na jedno téma

Each event is dedicated to one theme

Jede Aktion jeweils zu einem Thema

Каждое мероприятие проводится всегда на одну тему

Aktuální informace: facebook, webové stránky nebo na Vaši kontaktní adresu stylový interiér ≈ široká nabídka nápojů ≈ menu Club Imperial ≈ taneční parket ≈ nekuřácké prostředí

Aktuellen Information: Facebook, Webseiten oder an Ihre Kontaktadresse Stilvolles Interieur ≈ breites Getränkeangebot ≈ Menü Club Imperial ≈ Tanzparkett ≈ Nichtraucherambiente Hotel Imperial Libušina 1212/18 360 01 Karlovy Vary Phone: +420 353 203 761 www.spa-hotel-imperial.cz

Actual information: facebook, website or directly to your contact address stylish interior ≈ wide offer of drinks ≈ Club Imperial menu ≈ dancing floor ≈ for non-smokers

Актуальная информация: фэйсбук, интернетовые страницы или на Ваш элетронный адрес стильный интерьер ≈ широкое предложение напитков ≈ меню «Club Imperial» ≈ танцевальный паркет ≈ среда для некурящих


EDITORIAL Pravidla filmového baťůžkáře, který jako naschvál sedí vždycky vedle vás 1) Do sálu přijde na poslední chvíli a nese si s sebou nedojedenou bagetu. Nevadí, že kousek upadne slečně na klín, aspoň si taky smlsne. 2) Zásadně prochází uličkou ke svému místu zadkem k lidem. Proč by se na ně měl dívat, že? Stejně vypadá každej znaveně. 3) Jakmile zhasne v kinosále světlo, je to ideální chvíle, aby prošel facebook, přečetl si maily, napsal domů, že už nemá peníze, domluvil se s kámoši, kde budou večer pařit... Vedle sedícím divákům tak zaručí, že se jim nebude chtít spát a že se nebudou bát tmy. 4) Když končí film, okamžitě odchází. Titulky ho nezajímají, je to ztráta času. A pokud si je někdo chce přečíst, ať si je stáhne z internetu. Poslední večer loňského festivalu jsme se s přáteli sešli u piva a probírali, co kdo pikantního viděl, zažil, slyšel, nestihl... A také se shodli na „zážitcích“, které nám pravidelně zprostředkovávali filmoví baťůžkáři. A protože u třetího piva člověk oplývá tvůrčími nápady, hned jsme jim sestavili seznam pravidel, aby se letos v kině rychle zorientovali. Tak schválně, kolik z nich se bude našeho seznamu držet...  Lenka Andělová

Liebe Gäste, willkommen in Karlsbad in dem Monat, in dem hier das Internationale Filmfestival stattfindet. Willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein. Dear visitors, welcome to Karlovy Vary in the month when the International Film Festival is held here. Welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personalities of cultural, scientificand social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion. Уважаемые гости, добро пожаловать в Карловы Вары в месяце, когда здесь проходит Международный кинофестиваль. Приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

Online www.promenada.cz 6

www.promenada.cz

facebook.com/casopispromenada

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640 PROMENÁDA, informační měsíčník pro Karlovarský kraj červenec 2014 Soukromý nezávislý časopis, 23. roč. (duben-prosinec) 199. číslo celkem / 4. číslo v roce 2014 Redakční uzávěrka 16.6. Toto číslo vychází 27.6. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256 REDAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, Jakub Koudela, % 350 995 099, www.polypress.cz Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství nebo pořadatelů. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz

TITULNÍ STRANA • John Malkovich na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2011 TITELSEITE • John Malkovich auf dem Internationalen Filmfestival in Karlsbad im Jahre 2011 FRONT COVER • John Malkovich at the International Film Festival in Karlovy Vary in 2011 НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ • Джон Малкович на Международном кинофестивале-2011 в Карловых Варах Foto Film Servis Festival Karlovy Vary


OBSAH

34-35

Inhalt • Content • Содержание Přečtěte si • Lesen Sie • Read • Прочтите 14- 21 Mezinárodní filmový festival • International Film Festival 16-17 Tipy umělecké poradkyně MFF Evy Zaoralové Tips of the Artistic Consultant of the IFF 18-20 Rozhovor s bratry Cabanovými • Interview with Caban brothers 32-33 Havlovo místo • Havel-Platz • Havel’s Place • Место Гавела 34-35 Chodník slávy Grandhotelu Pupp • Gehweg des Ruhms Pavement of Fame • Тротуар славы 38-39 Jak se rodí křišťálová koule • Wie die Kristallkugel geboren ist How a Crystal Ball Is Born • Как рождается хрустальный шар 48-49 Příklad architektury art deco • Art deco • Art Deco 50-51 Možná uvidíte Rusalku • Vielleicht werden sie eine Nixe sehen You Might See the Nymph • Может быть, увидите Русалку 53 Ohlédnutí • Rückblicke • Looking Back • Обзор событий 54-55 Muzeum voskových figurín • Museum of wax figures • Музей восковых фигур 56-57 Vyhlídka Karla IV • Die Karl IV.-Aussicht • Charles IV Belvedere Обзорная башня Карла IV 70-71 Tři múzy • Drei Musen • Three Muses • Три музы 80-81 Nordic Walking 82-83 Citrusové slavnosti • Citrus Celebrations • Лимонные празднества 40 42, 44

Doporučujeme hotely • Wir empfehlen Hotels • We recommed hotels Рекомендуем гостиницы Doporučujeme restaurace • Wir empfehlen Restaurants We recommed restaurants • Рекомендуем гостиницы

48-49

53

8-57 Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары 22-23 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 24 Muzea • Museen • Museums • Музеи 26 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 28 Kluby • Clubs 28 Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения 30 Kina • Kinos • Cinemas • Кино 36,52 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 58-72 Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни 66 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 66 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 68 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 69 Muzea • Museen • Museums • Музеи 69 Kino • Kino • Cinema • Кино 72 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 73-76 Františkovy Lázně • Franzensbad • Франтишковы Лазни 77-79 Jáchymov • Joachimsthal • Яхимов 84 Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите 85 Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

82-83


Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice Založeno: kolem roku 1350 Karlem  IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a  H. Helmer) a  secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­ kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo  крaя • Рacпoлoжeн: у  зaпaднoй грaницы  Чешской рecпублики, в  125 км oт  Прaги  • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В  чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в  нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и  Г.  Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы  Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax - Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.

8

www.promenada.cz

www.karlovyvary.cz


Prameny

Quellen • Springs • Источники CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях. Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkov­ skij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2 Pramen Karla IV. • Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3 Dolní Zámecký pramen • Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница, 57,1 °C; 4,8 l/min

4 Horní Zámecký pramen • Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей 53,6 °C; 1,1 l/min

5 Tržní pramen • Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6 Mlýnský pramen • Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7 Rusalčin pramen • Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8 Pramen knížete Václava I, II • Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9 Libušin pramen • Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10 Skalní pramen • Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады 44,1 °C; 1 l/min

11 Pramen Svoboda • Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12 Sadový pramen • Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14 Pramen Štěpánka • Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд 14,4 °C; 0,4 l/min

15 Hadí pramen • Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16 Železnatý pramen • Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника 14,3 °C; 2,1 l/min

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). • Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. • The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). • Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C).

10

www.promenada.cz


S

P Е Л А К С А Ц И Я В Р О С К О Ш И / E N T S PA N N U N G IM L U X U S 126 современных номеров / 126 modern ausgestattete Zimmer Великолепная чешская и международная кухня, диетическое питание / Gute böhmische und internationale Küche sowie Reduktionskost und Diätküche Рекреационный центр с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом / Wellness-Bereich mit Sauna, Hallenbad und Fitnessraum Санаторно-курортное лечение под наблюдением врача и терапия / Kurabteilung unter ärztlicher Leitung mit individuellen Angeboten DVOŘÁK SPA HOTEL S KARLOVY VARY Nová louka 11, 360 21 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 102 111, Fax: +420 353 102 119 E-mail: info@hotel-dvorak.cz, www.hotel-dvorak.cz, www.vi-hotels.com


ová

iříh

3

4

o

áln

H

Pavlov

Teplá

H Dvořákovy sady

5

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Trž išt ě

ga ra Hu Vikto dní Náro án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

žs Pra

UI

er m p i al u

Stará

pražs

Na

a

Mi líři

TE

ler

ie

Ave Maria

Gejzír

Á PL

TE

tenis. dvorce

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

esta

H

letní kino

P

iczova c

ni

Altán U Če

Mickiew

led

14

á

po

Parkhotel22 Richmond

F. Schiller

Findlater ův altán Od

H

um21 ěn G í

nsk

p

Á

šina

ina

ěš

ina

Pra ž s k á

PL

Ga

ve

í lstv Přát e cesta

P

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

do va

va šo a ov er in he

Sc e gn Fü

řín

ek Nebozíz

ov

Lipno

Vyhlídka Karla IV.

www.promenada.cz

Hynaisova

Pe t

er u

ro Car

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

P P Slovenská

Goet Villa Basileia hova stezka

ch. Přátelství

12

ě

Ty r

Karel IV. Jean de Carro

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Rusalčina ch.

en

de

Sady Jeana de Carro

sv. Petra a Pavla

WC

ch. Lesní pobožnost

alč

rg Tu

na

H

up

rozhledna Diana

s Ru

na

Jea

Morava

ro

stanice Diana

va p ěši

2-5 14 WC 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice H l Boston Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina Moravská pě G Hálkův Vyš Nad V e e c Café Elefant H H vrch P hra íd ds H JeseniusDivadelní Olympia ká yhl nám. í le H Corso V e a n J N l Libušina d de H Po H a a 16 Krásná královna louk uk iva Interhotel o l va D á stanice stanice Central ko Ostende H tar vá H Dvořák Imperial S Zít No H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H á H nám. k s Salve Quisisana iá n stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp altán

Šk

Kniha

něvo

zka

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

ste

Findlaterův kříž

e dc

Maxova pěšina

St ad i

on

Pols ká

hlí Vy Na

Křižíkova ch.

13

Romance H Puškin Promenáda H

chata V Sedle JEDLINA

Tu r g e

altán Panorama

ká ňs Láze

Fibichova st ezka

ta

jská

lní de Vří bř. ná

Mánes

11

Gogolova ch.

6

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

s ce

chata U Tří křížů Camera obscura

ře Ond

é nsk

Křižíkova

Gymnázium

a rov Baa

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

Mlý

H

Eden

Kro

SPgŠ

Gogolova pěšina

ová Sad

vodárna

4

Domov mládeže

kuželna

H Růže H H Malta Vojenská 12 á Sirius H láz. léčebna dsk H Royal Regent a 15 r ěb H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H ký v WC 6-10 ho 9 rch H Eliška liké e H V H ra t Eliška H H e Ontario H Kostel Savoy P Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanova stezka

zahr.osada

Marttel

az én

SZdrŠ

H

H

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

Rohanův kříž

rská

Lidická

íb

H

Maďa

Gymnázium

Thermal

H ní

obřadní síň

erm

Drahovice

Balb

Čas

le J

ic Lid

P

hov a

altán Bellevue

th

3

Lidická

M

fuzní trans

Horova Krá

P

va arino

Slo

h

a Sv

ar s ká

láv sk á

Zey erov a

Jug os

WC

e Bož

ové ěmc ny N

va líčko

Mác

g Ga

va rto za Mo

yk a

ho lické Vrch

Hav

Smetanovy sady

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Vých odní

va vo sla

Jungmannova va rmo Šve

Bu l h

P

vská Moske

H

Alžbětiny lázně 2

OA

ická

na

ská

dr. kové

l Ang

t ul.5.kvě

ra

asar

á

ova Jirásk

T.G .M

k eric Am

Jaltská

á

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ká uns Ru m

Itals

la Dr. Eng

Bělehrad

1 Dr.D .Be ch e

Albert

Drahomíra 1

Zbrojnická

a ov uč zr Be

sk Varšav

ř

a lov av .P I. P

nám. Republiky

P

Kvapilova

ho Bla

Čechova 2

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

P

nd

O

Po bř ež ní

st mo

Městská tržnice

Chebský most

H

a tov Kop

rny vá oli

zná Vítě íčkova

sk ý rov Ost

US

K

Lidl

P

ka ap aČ arl

nám. Karla Sabiny

rova Kollá

vr Pod t

Horní nádraží

lny řite Spo Magistrát města

C

í ečn Jat va tro res Foe

Karlovy Vary

z Vítě

6

E48

odd.

WC

Chodská

P


5

6

7

10

11

12

8

9

13

1 Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru 10 Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade

Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční láA building from the time of the late historicism. The curtain and frescos by zeňská architektura. Balustráda vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. ЗанаEine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen вес и фрески: художники - братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • 17 Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога - na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichtsturm • to the Deer’s ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигураJump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану. ми, символизирующими 12 месяцев года.

Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно известного ликера Бехеровка.

2 Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаве-

тинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

3 Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт 11 Jelení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок 18 Grandhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch.

vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка.

(1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

4 Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), 12 Zámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня замка, 19 Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I - Kaiserbad

I.P. Pavlova 11.

5 Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садо-

вая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6 Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм

У Трех Крестов - vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7 Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch.

13

L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • 14 A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8 Becherova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch.

K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interac- 15 tive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею.

9 Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe

Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church 16 of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího.

Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2. vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal castle da- 20 Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), L­ibušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­ ting back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс. times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после 21 Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств перестроек. (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6. Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer). 22 Parkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade В парке стоит фигура карловарского оленя. Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается 23 Poštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákoна высоту 10-12 метров. va symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. DvoChrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche řák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám. 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894). Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Foto David Kurc, archiv

14

www.promenada.cz

13


49. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 49th Karlovy Vary International Film Festival 4.-12.7. • July 4th-12th Slavnostní zahájení • Opening Ceremony 4.7. pá 19 hod., Thermal-Velký sál • July 4th Fri 7 p.m., Thermal-Grand Hall I Origins, USA 2014, dir. Mike Cahill. (pouze na pozvánky • invitation only)

Slavnostní zakončení • Closing Ceremony 12.7. so 18 hod., Thermal-Velký sál • July 12th Sat 6 p.m., Thermal-Grand Hall Relatos Salvajes (Divoké historky / Wild Tales), Argentina, Spain 2014, dir. Damián Szifrón. (pouze na pozvánky • invitation only)

Průvodce soutěžními filmy • Guide to the Films in the Main Competition Díra u Hanušovic (Nowhere in Moravia), Czech Republic 2014, dir. Miroslav Krobot. Když neobsluhuje štamgasty v hospodě uprostřed ospalé severomoravské vesnice, tráví třicátnice Maruna čas s nerozhodným starostou Jurou, naivním outsiderem Olinem nebo hádkami s panovačnou matkou. When not serving regulars at a pub in the middle of a sleepy northern Moravian village, thirtysomething Maruna spends time with hesitant, elderly Jura and naïve outsider Olin - or fighting with her imperious mother. Du goudron et des plumes (Dehet a peří / Patchwork Family) France 2014, dir. Pascal Rabaté. Ironizující moralita odkazuje názvem k veřejnému trestu užívanému ve středověku: obrazně je potrestán Christian za podvody, jichž se dopustil na spoluobčanech. The film’s original French title Tar and Feathers refers to a public punishment used in the Middle Ages and beyond: here protagonist Christian is figuratively punished for the swindles he perpetrated against his fellow citizens. Fair Play, Czech Republic, Slovak Republic, Germany 2014, dir. Andrea Sedláčková. Kádrový profil dospívající Anny není ani trochu vyhovující, její sprinterské ­nadání jí však stejně pomůže do státem řízeného dopingového programu, který by dívku mohl vynést až na olympiádu. Teenage Anna’s background may be altogether unsuitable for the communist regime, but her talent as a sprinter will help her into the state-run doping program regardless - and from there it’s on to the Olympics.

14

www.promenada.cz

Je suis à toi (Jsem tvůj / I’m Yours), Belgium 2014, dir. David Lambert. Lucas přijíždí do Belgie za majitelem místního pekařství Henrym, který se do Lucase zamiloval po internetu. Jejich představy o společném soužití se však zcela liší. Lucas arrives in Belgium to visit local bakery owner Henry, who has fallen in love with him via the internet. Their ideas about living together, however, differ greatly. Low Down, USA 2014, dir. Jeff Preiss. Vedle jazzu a heroinu byla konstantou života proslulého pianisty Joea Albanyho dcera Amy-Jo, jejímž zasněným a nevinným pohledem sledujeme nejen talent a sebedestruktivní okamžiky dobrosrdečného otce, ale i bizarně podmanivé prostředí bezstarostné bohémy Los Angeles poloviny 70. let. Beyond jazz and heroin, the only constant in the life of famed pianist Joe Albany was his daughter Amy-Jo, through whose dreamy and innocent ­perspective we observe her kindhearted father’s personal and professional highs and lows, as well as the bizarrely captivating environment of carefree LA bohemians circa the 1970s. Paris of the North (Paříž Severu), Iceland 2014, dir. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson. Příběh nesourodého soužití vyléčeného alkoholika s otcem, k němuž nikdy neměl dobrý vztah, není vyprávěn s důrazem na dramatické konflikty. Tvůrci jde spíše o navození melancholické nálady... Told without emphasizing the dramatic conflict, the film relates the tale of a recovering alcoholic, his largely estranged father, and their incompatible cohabitation. The filmmakers were more interested in introducing a melancholy mood...


Foto Film Servis Festival Karlovy Vary

Priklyuchenie (Dobrodružství / Adventure), Kazakhstan, France 2014, dir. Nariman Turebayev. Volná adaptace Dostojevského Bílých nocí. Příběh fascinace osamělého Marata složitou osobností dívky Marijam byl natočen v ulicích současného ­Almaty, ale jeho melancholickou atmosféru dotvářejí jemné výtvarné i akustické detaily. Adaptation of Dostoyevsky’s White Nights. The contemporary tale of lonely Marat’s fascination for the complex Mariyam was shot on the streets of Almaty, while its melancholic ambience is enhanced by subtle artistic and acoustic details.

Szabadesés (Volný pád / Free Fall), Hungary, France, South Korea 2014, dir. György Pálfi. Šest pater, která míjí stará žena, jež skočila ze střechy. Šest příběhů, které s humorem i nezměrnou imaginací a za doprovodu pulzujícího soundtracku Amona Tobina vyšlou nedobrou zprávu o stavu lidstva. An old woman flies past six floors after jumping from the roof of her apartment block. Six stories on the poor state of humanity, told with humour and rare imagination to the accompaniment of a pulsating soundtrack from Amon Tobin.

Rocks in My Pockets (Šutry v kapsách), USA, Latvia 2014, dir. Signe Baumane. Animovaný autorský snímek lotyšské režisérky žijící v New Yorku je ryze osobní výpovědí ženy, která se potýká s dědičnou nemocí. Režisérka se s humorem, ale i odvahou vydává na nelehkou cestu za tajemstvím, které se skrývá v její rodině. This writer-director animated film by a Latvian director living in New York City serves up a highly personal statement of a woman struggling with an inherited illness. With humor and courage, the director sets out on a challenging journey to discover her family’s best-kept secret.

La tirisia (Smutek bez konce / Perpetual Sadness), Mexico 2014, dir. Jorge Pérez Solano. Cheba a Ángeles Miguel otěhotněly se stejným mužem. Ať už se rozhodnou vyřešit dilema nechtěného mateřství jakkoli, jejich životy zůstanou navždy poznamenány intenzivní přítomností vleklého smutku. Cheba and Ángeles Miguel  have become pregnant by the same man. ­However they decide to resolve the dilemma of unwelcome motherhood, their lives will always be marked by profound sorrow. 

Simindis kundzuli (Kukuřičný ostrov / Corn Island), Georgia, Germany, France, Czech Republic, Kazakhstan 2014, dir. George Ovashvili. Starý rolník a jeho nevinná šestnáctiletá vnučka pěstují kukuřici na ostrůvku uprostřed řeky Inguri, dělící Gruzii od Abcházie. Intenzivní sepětí dvou lidských jedinců s přírodou je však narušeno příjezdem pohraniční stráže. An old peasant and his innocent 16-year-old granddaughter sow corn on an island in the middle of the Inguri River dividing Georgia from Abkhazia. The intense bond between nature and the two individuals is disturbed, ­however, by the arrival of the border police.

Welkome Home, Russia 2014, dir. Angelina Nikonova. Bývalá ruská modelka Saša, arménský herec a prodavač koberců Babken, jeho bratranec Hamlet, toužící stát se ženou, a ruská důchodkyně Marja Ivanovna přijeli do země zaslíbené najít štěstí a snít svůj americký sen. Former Russian model Sasha, Armenian actor and carpet salesman Babken, his cousin Hamlet, who wants to become a woman, and Russian pensioner Mari Vanna have all come to the promised land to find happiness and live the American dream. www.promenada.cz

15


Foto Film Servis Festival Karlovy Vary

49. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 49th Karlovy Vary International Film Festival 4.-12.7. • July 4th-12th Tipy umělecké poradkyně MFF Evy Zaoralové Podobně jako v předcházejících letech, také letos musím z té pestré směsi filmů různých žánrů, natočených filmaři ze všech možných koutů světa, vybrat jenom pár těch, k nimž mne poutá skoro osobní vztah. Hned zkraje se zmíním o retrospektivě Elia Petriho, a to nejen proto, že filmy tohoto tvůrce patřily k těm nejvýznamnějším, jaké jsme mohli vidět v naší distribuci v dobách nejlepších let mé generace. Úplná přehlídka děl Elia Petriho (1929-1982) podle mého soudu zaslouží, aby si jí povšimli právě mladší diváci: budou možná překvapení, jak napínavé a psychologicky věrohodné jsou filmy jako Vrah (Assasino / The Assasin), Podivné vyšetřování (Indagine su un cittadino al

di sopra di ogni sospetto / Investigation of a Citizen above Suspicion), Každému, co mu patří (A ciascuno il suo / We still Kill the Old Way) nebo Desátá oběť (La Decima vittima / The 10th Victim) a další, až po Todo modo, vrcholné dílo italského tvůrce. Všechny vznikaly v 60. a 70. letech a odrážely tehdejší nelíčené zaujetí intelektuálů pro otázky narušování společenských vztahů mocenskými zájmy, často skrývanými například pod rouškou náboženství. Pokud jsou postavy těchto děl tak přesvědčivé, je to díky režisérově schopnosti pracovat s předlohami skvělých spisovatelů a s tak vynikajícími herci, jako byli Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Salvo Randone, ale především Gian Maria Volonté. Stav společnosti ani dnes nepřestává vzrušovat italské filmaře, ale může na sebe vzít v jejich rukou i podobu hořké komedie, jako ve filmu Mafie vraždí jenom v létě (La mafia uccide solo d’estate / The Mafia Kills Only in Summer), který najdou diváci v sekci Jiný pohled. Debutující režisér je pod uměleckým jménem Pif v Itálii velice populární jako moderátor, vystupující s osobitým vtipem v televizních debatách. Do svého filmu o soužití s  všudypřítomnou mafií vložil mnoho osobních zkušenost z  rodného Palerma. Zajímavý je také další italský film Vlak do Moskvy (Il treno va a Mosca / The Train to Moscow: A Journey to Utopia), který byl zařazen do

16

www.promenada.cz

soutěže dokumentárních filmů. Skládá se převážně z amatérských záběrů, jež pořídili účastníci cesty na Světový kongres mládeže v Moskvě v roce 1957: mladí italští komunisté z venkovského města odjížděli tehdy s ideály a vírou, že jedou do země zázraků, a vraceli se poněkud rozčarováni. Ještě jeden italský film musím zmínit: Zázraky (Le Meraviglie / The Wonders) vyznamenané nedávno v Cannes Velkou cenou, nejvyšším oceněním po Zlaté palmě. Prosté, ale překrásné vyprávění o rodině, která se snaží žít v  souladu s  přírodou, natočila mladá Alice Rohwacherová, která svůj film přijede představit obecenstvu Karlových Varů. Z Cannes se nám podařilo přivézt i další oceněné filmy: Leviatan (Leviathan) Andreje Zvjaginceva o přetrvávání mocenských metod v ruské společnosti byl vyznamenán Cenou za scénář. O rozporuplném vztahu dospívajícího mladíka k  matce hovoří ve svém až okázale upřímném filmu Máma (Mommy) pětadvacetiletý Kanaďan Xavier Dolan, pokládaný za nové zázračné dítě světového filmu, jemuž porota udělila svou cenu. Ale také v hlavní soutěži mám svoje favority: jedním z nich je osobitá adaptace Dostojevského Bílých nocí, kterou natočil v  koprodukci s  Francií kazašský režisér Nariman Turebayev pod názvem Dobrodružství (Priklyuchenie / Adventure). Na závěr pak chci pozvat čtenáře Promenády ještě na jeden soutěžní film: jeho mexický název Smutek bez konce (La Tirisia) znamená zvláštní stav deprese, v jakém žijí uprostřed na pohled nádherné, ale nehostinné pouštní krajiny tři ženy, k nimž se osud nezachoval právě vlídně. Jeho režisér Jorge Pérez Solano přijede diskutovat s  diváky až z  Mexika. Kdo ví, zda zaujme nejen je, ale i porotu, v  jejímž čele letos stojí význačný španělský producent a režisér Luis Miňarro.


Tips of the Artistic Consultant of the IFF

Eva Zaoralová

Like in previous years, I have to choose from the varied mixture of films of different genres shot in all possible parts of the world just a few ones to which I have an almost personal relationship. In the very beginning I am going to mention a retrospective of Elia Petri and not only because the films by this director ranked as ones of the most important we could see in our distribution in the best years of my generation. In my opinion, a complete collection of works by Elia Petri (1929-1982) deserves the attention of especially the younger generation: they might be surprised how thrilling and psychologically credible his films like The Assassin (Assasino), Investigation of a Ci­ tizen above Suspicion (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto), We Still Kill the Old Way (A ciascuno il suo) or The 10th Victim (La decima vittima) and others up to Todo modo, the top work of the Italian film maker, are. They were all shot in the 1960s and 1970s and reflected a sincere fascination of intellectuals with the questions of disturbing social relationships by power interests which were often hidden under the veil of something else, e.g. religion. The characters in these films are so convincing thanks to the director’s ability to work with literary models by excellent writers and with such outstanding actors like Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Salvo Randone and, first of all, Gian Maria Volonté. The state of society keeps exciting Italian film ma­ kers even today but, in their hands, this topic can change into a bitter comedy, like in the film The Mafia Kills Only in Summer (La mafia uccide solo d’estate), which can be found in the Another View section. Its beginning director known under the pseudonym Pif is a very famous moderator with a distinctive sense of humour in Italy where he appears in TV discussions. He put a lot of his personal experience from living with

the omnipresent Mafia in his native Palermo in his film. Another Italian film, The Train to Moscow: A Journey to Utopia (It treno va a Mosca), which was included in the competition of documentaries, is interesting as well. It consists of prevailingly amateur shots taken by the participants in the trip to the World Youth Congress in 1957: young Italian communists from a provincial town left for Moscow with ideals and belief they were going to a country of miracles, however, they returned rather frustrated. And there is one more Italian film I have to mention: The Wonders (Le Meraviglie), which has recently been awarded the Grand Prix in Cannes, the second most important prize after the Golden Palm. A simple but beautiful story of a family that is trying to live in harmony with nature was shot by young Alice Rohwacher who is going to come to present her film to the Karlovy Vary audience. And we managed to bring further awarded films from Cannes: Leviathan by Andrej Zvjagincev about power methods surviving in Russian society was awarded the Prize for the Best Screenplay. The twenty-five-year-old Canadian Xavier Dolan, who is considered a new prodigy of world film and who was also awarded a prize, tells about a controversial relationship of a son growing to manhood and his mother in his almost ostentatiously sincere film Mommy. But I have my favourites in the main competition too: one of them is an original adaptation of Dostoyevsky´s White Nights which was shot by the Kazakhstanian director Nariman Turebayev under the name Adventure (Priklyuchenie) in co-production with France. And finally I would like to invite the readers of the Promenáda magazine to one of competition films: its Mexican name La Tirisia means a special state of depression which three women living in the middle of beautiful but forbidding ­desert countryside suffer from as fate was unkind to them all. Its director Jorge Pérez Solano is going to come from far Mexico to discuss the film with cinema visitors. Who knows if it holds the interest of not only the audience but also of the jury that is hea­ded by the famous Spanish producer and director Luis Miňarro this year.

www.promenada.cz

17


Lenka Andělová, foto Film Servis Festival Karlovy Vary

Letos ve Velkém sále vyvoláme déšť,“

slibují bratři Cabani

Stačí říct Cabani. Příjmení obou bratrů Michala a Šimona je dnes v uměleckém světě pojmem. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech to platí dvojnásob. Šimon býval architektem festivalu, Michal je spojován s přípravou doprovodných festivalových akcí, bratři jsou autoři jedné z festivalových znělek (r. 2000). Především však společně realizují od roku 1997 slavnostní zahájení a zakončení ve Velkém sále hotelu Thermal. Jejich nápadité show jsou svým způsobem samy o sobě festivalem. Co můžete prozradit z letošní podoby slavnostního zahájení a zakončení MFF? Šimon: Letos uskutečníme dva nápady, s nimiž jsme pracovali před třiceti pěti lety v Baletní jednotce Křeč v  takzvané Smrkací symfonii. Jednoduchými pohyby vlastního těla chceme asociovat iluzi něčeho jiného. Čeho? V případě Karlových Varů čehosi velice charakteristického, a to rozmarů počasí. Už jako architekt karlovarského festivalu jsem se děsil průtrží mračen, které ničily již postavenou venkovní dekoraci, anebo znemožňovaly dostavět to, co zbývalo. Takže na jevišti zkusíme vyvolat déšť. A pak se před ním neschováme, ale budeme si s ním hrát... Zahajovací i závěrečný večer je vždy úchvatná vizuální show. Pokaždé jiná a pokaždé překvapí. Čím se inspirujete? Michal: Inspirací je nám nápad. Přes všechny nedostatky, které máme, se nerozpakujeme přiznat, že tyhle akce prostě umíme. Neumíme dělat psychologické drama jednoho herce ve sklepním prostoru s jedním reflektorem. Ale Velký sál hotelu Thermal nám svými rozměry a kapacitou diváků vyhovuje, inspiruje nás. Je to pro nás vždy výzva, protože nejde o divadelní sál. Takže v zázemí a v provazišti schází všechno, co bychom mohli potřebovat. Šimon: Přes devatenáctileté zkušenosti se musíme před každým ročníkem jet znovu podívat, zda to, či ono půjde v Thermalu zrealizovat a co je potřeba připravit. V dnešní době digitálních přístrojů a AutoCADových počítačových programů stále pracujeme s jedním, stokrát okopírovaným výkresem, metrem a tužkou. A pak pochopitelně se šikov-

18

www.promenada.cz

nými lidmi. Měli jsme vždy okolo sebe profese, které mají přesah a přitom se dají těžko přesně specifikovat. Jedno ale mají společné - ať to byli tanečníci, truhláři, osvětlovači nebo počítačoví experti, věděli, že výsledek je společným dílem a že musí vnímat jeden druhého. Jak se vaše dílo rodí? Máte od začátku pevný scénář, nebo přicházejí nápady i během zkoušení? Šimon: Nápad přijde někdy hned po skončení festivalu, někdy během roku a zraje jako víno. To znamená, že v klidu leží a nepracujeme na něm. Protože tak jako každý chodí do práce, i my se během roku musíme živit jinými projekty. Pak nás začne tlačit čas a my víme, že nápad bylo to nejsnazší. Michal: Nejnáročnější je to celé technicky vymyslet, zařídit a vejít se do rozpočtu, který není jak si část veřejnosti myslí - neomezený. Pak si zhruba měsíc před festivalem akci vyzkoušíme v základních rysech, abychom věděli, co je potřeba ještě upravit, zařídit. Nikdy totiž nemáme možnost zkoušet v adekvátně velkém prostoru. Pár posledních dnů před festivalem se přesuneme do Velkého sálu, odkud nevyjdeme až do slavnostního zahájení, živíme se dováženou pizzou a dotváříme akci na místě. Šimon: Scénáře neexistují. Vždy zpracujeme jen nezbytnou prezentaci, kterou včas předložíme vedení festivalu a čekáme na požehnání. Ostatní je živý proces, který máme v hlavách. Naši spolupracovníci už vědí, že s námi je to vždy laskavé, pracovně sice náročné, ale zábavné a profesionální dobrodružství.


A zapojují se pak do tvůrčího procesu všichni? Šimon: Zkoušení probíhá efektivně a zodpovědně. Nepřenášíme sice zodpovědnost vymýšlení na druhé, ale zároveň uvolňujeme zcela demokraticky v ostatních radost a chuť spoluvytvářet výsledné dílo a pak v  souladu s  naší inklinací k  osvícenému absolutismu rozhodneme, co a jak bude. A basta. Takže všichni mají dobrý pocit, že jsou vnímáni jako součást týmu, ale my neseme odpovědnost za výsledek. Kolik lidí se na výsledku podílí? Využíváte výhradně české zdroje, nebo si vybíráte i v zahraničí? Michal: Spolupracovníků je každý rok kolem padesáti a jsou z Česka. Je to jednodušší, rychlejší, levnější a vlastně není potřeba sahat do zahraničí. To, co vypadá někdy v našich show neuvěřitelně, je klasickým „z nouze ctnost“ nebo „zlaté české ručičky“. A právě to nás na tom baví. Horší by bylo, kdyby byla použita drahá zahraniční technologie a diváci by na závěr řekli: „hm“. Šimon: Nejdůležitější jsou ti letití, bez kterých bychom se neobešli. Jiří Kadlec tu zná každý šroubek a pokaždé, když jsme v nouzi, má i řešení. Šéf výpravy Michal Starý nikdy neodmítne poslat kladivo i s chlapem. Petr Znamenáček vyleze do míst, kam to žádná norma nedovoluje, ale my to potřebujeme, Honza Veselý neváhá dojet na otočku do Prahy pro potřebnou součástku projekční technologie, Vojta Kopecký, video-střihačský mág ochotně pracuje přes celou noc atd. A pak také naše půvabné tanečnice, zvané „Roštěnky“. Jsou skvělé, krásné, věčně mladé a nadšené. Ale neosobujeme si na ně žádná majetnická práva, jen jim vděčíme za energii, kterou nám stále dodávají. Řekl bych, že vzájemná úcta a radost ze společného tvůrčího procesu je to, co nás všechny spojuje.

Lidsky hodnotný a mimořádně působivý byl nápad využít vozíčků pro tělesně postižené, na nichž seděli skutečně handicapovaní lidé. Pro ně samotné to musel být životní zážitek. Co se mezi Vámi odehrávalo, co Vám ta spolupráce přinesla? Michal: Ano, snad právě proto, že jsou s námi spojovány půvabné polonahé tanečnice, byl minulý rok pro mnohé překvapením. Uvědomili jsme si sílící vazbu festivalu a handicapovaných. Naše akce jsou dost dynamické a vozíčkáři, přes svůj handicap, jsou vlastně velice dynamickým prvkem. Oslovili jsme je tedy přes Janu Gabrielovou, která se nejen v  rámci festivalu o vozíčkáře stará, aby nám „postavila“ soubor pro zahajovací akci. A vznikla z toho skvělá spolupráce. Šimon: Mnozí soudili, že vozíčkáři byli ve skutečnosti zdraví jedinci, kteří vozíčkáře jen „hráli“, což je, jak jsme se od handicapovaných dozvěděli, v reklamách i sociálních šotech běžnou praxí. Ale něco takového by nás v životě nenapadlo. My jsme jim hned na první schůzce jasně řekli, že spolupráci s nimi nevnímáme jako nějakou sentimentálně sociální službu, ale že se k nim budeme chovat rovně a férově a že doufáme, že to zvládnou a že nás to všechny bude bavit. Což vyšlo. Otevřela Vám spolupráce s MFF cestu do světa? Michal: Nabídek ke spolupráci v zahraničí bylo mnoho, většinou je filmoví hosté a producenti spontánně pronesli hned po akci. Ale už jsme si zvykli se společenským úsměvem naslouchat poznámkám typu: „...tohle musím říct v  Hollywoodu, to kdybychom tam měli...“ Nic se pak nekoná. Ale my si vůbec nestěžujeme, naopak. Takovou důvěru, ­jakou máme od vedení festivalu, bychom těžko našli někde jinde. A to je pro nás čím dál důležitější.

www.promenada.cz

19


“This Year We Are Going to Call Rain in the Big Hall,” the Caban Brothers Promise Say only the Cabans. Nothing more. Everyone in the world of art will know as the names of the Caban brothers, Michal and Šimon, have an excellent reputation. And it is the double truth at the International Film Festival in Karlovy Vary. Šimon used to be the architect of the festival, Michal is connected with the preparation of supporting festival events and both brothers made one of festival tunes (in 2 000). But, first of all, they have been organizing the opening and final ceremonies in the Big Hall of the Hotel Thermal since 1997. Their imaginative shows are a festival of sorts. What can you tell us about this year´s opening and final ceremonies of the IFF? Šimon: This year we are going to implement two ideas which we worked in the ballet unit Křeč with, in what was called The Blow Your Nose Symphony, thirty-five years ago. We want to associate an illusion of something else with simple movements of our own bodies. What of? It is something very typical of Karlovy Vary - the ups and downs of the weather. When I was the architect of the festival of Karlovy Vary, I used to be frightened of rainstorms which destroyed outdoor decoration or made it impossible to finish what was needed to be finished. So we are going to try to call rain on stage. And then we are not going to hide from it but we are going to play with it... The opening and the final evenings are always breathtaking visual shows. They are always different and always surprising. What is your inspiration? Michal: Our inspiration is an idea. In spite of our limitations we do not hesitate to admit that we are just good at creating these events. We cannot stage a psychological drama for one actor in a cellar room with one spotlight. But the size and capacity of the Big Hall of the Hotel Thermal meet our requirements and are inspiring for us. And it is also always a challenge because it is not an auditorium of a theatre. So there is nothing of what we might need in backstage or in the flies. Šimon: Despite out 19-year-long experience we always have to come to the Thermal before the festival starts to see if this or that is possible there and what is still necessary to prepare. At this time of digital apparatuses and AutoCAD computer programmes we keep on working with just one drawing, which has already been copied a hundred times, a rule and a pencil. And with quick and talented people, of course. We have always been surrounded by varied professions which are sometimes hard to specify. But they have one thing in common - no matter if they are dancers, cabinet-makers, light engineers or computer experts, they always know that the result is their common work and that they have to respect each other. How does your work come into being? Do you have a fixed screenbook from the very beginning or do ideas still come during rehearsals? An idea sometimes comes immediately after the festival ends, sometimes during the year, and it ripens like wine. Which means it lies somewhere in peace and we do not work on it. Because everyone goes to work and we have to live from carrying out other projects too. Then time starts urging us and we know that the idea was the easiest part of what is going to come. Michal: The most difficult thing is to conceive it all technically, to arrange it and not to exceed the budget, which is not - as a part of the public believes - unlimited. Then, about a month before the festival, we try out the event in rough outline to know what we have to change and arrange as we never have a chance to rehearse in an adequately big room. We move to the Big Hall a few days before the festival and do not leave it until the opening gala evening; we live from delivered pizza and put the finishing touches to the event on the spot. Šimon: There are no screenbooks. We always only prepare the inevitable presentation and submit it to the festival management waiting for their blessing. The rest is a living

20

www.promenada.cz

process we have in our heads. Our co-operators already know that working with us is a sort of kind though demanding, amusing and professional adventure. And do all participate in the creative process? Šimon: Rehearsing is carried out effectively and responsibly. We do not shift our responsibilities for conceiving onto others but, at the same time, we democratically make them feel happy and willing to co-create our common work. And then, in agreement with our inclination to enlightened absolutism, we decide what will follow and what it will be like. And that is that. So everyone has a good feeling he is a member of the team but we bear the responsibility for the result. How many people take part in the result? Do you rely on exclusively Czech sources or do you choose abroad as well? Michal: There are about fifty co-operators every year and they are from the Czech Republic. It is easier, faster, and cheaper and there is actually no need to look for abroad. What sometimes looks incredible in our shows is classical making a virtue of necessity or “golden Czech hands”. And that is what we like. It would be worse if expensive foreign technology was used and people finally said: “Hmm”. The idea of making use of wheelchairs with really disabled people sitting in them was of a great human value and extraordinarily impressive. It must have been an unforgettable experience for them. What was the relationship between you and them like and what did it mean to you? Michal: Well, just maybe because we are connected with beautiful half-naked dancers, the last year was surprising for some people. We rea­ lized that the relationship between the festival and the disabled was getting stronger. Our events are quite dynamic and, in spite of their handicaps, people in wheelchairs are actually a dynamic element. So we addressed them through Jana Gabrielová, who looks after them not only during the festival, and we asked her to make up a team for the opening evening. It resulted into great coope­ ration. Šimon: Lots of people thought the people in the wheelchairs were healthy people who only “played” a part of people in wheelchairs which is, as we learnt from the disabled, quite common in adverts and social spots. But something like that would have never crossed our minds. We told them clearly at our very first meeting that the co-operation with them did not mean a sort of sentimental social service to us and that we would treat them fairly and squarely and that we hoped they would manage it and we all would like it. And it turned out well. Did the cooperation with the IFF open the world to you? Michal: There have been lots of offers of cooperation abroad, film guests and producers usually made them spontaneously immediately after the event. But we are already used to listening politely to remarks like: “...I must say this in Hollywood, I wish we had it there...” Nothing has ever happened then. But we do not complain, on the contrary. Hardly anywhere would we find such trust the festival management puts in us. And it is getting more and more important for us.


Foto Film Servis Festival Karlovy Vary, redakce

Oceněné osobnosti • Personalities to be awarded William Friedkin

Zdeněk Svěrák

Výjimečná osobnost amerického filmu - scénárista, režisér, producent - převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. V Karlových Varech uvede restaurovanou verzi jednoho ze stěžejních titulů své kariéry Mzda strachu. An exceptional personality of American film - a scriptwriter, director and producer - will receive the Crystal Globe for Outstanding Artistic Contribution to World Film. He will present a restored version of one of the main films of his career Sorcerer.

Filmový a televizní scénárista, autor divadelních her, spisovatel, herec a textař převezme Cenu prezidenta MFF. Cena je udělována nejvýznamnějším osobnostem české kinematografie. A film and television scriptwriter, a playwright, writer, actor and lyric writer will get the Prize of the President of the IFF. The prize is given to the most important personalities of Czech film.

Hlavní porota • The main Jury Luis Miñarro - president

Kjartan Sveinsson

Španělský producent. V rámci jeho společnosti Eddie Saeta vzniklo na 30 celovečerních titulů, které posbíraly na 80 cen. Moskytiéra vyhrála MFF Karlovy Vary v roce 2010, další filmy, které koprodukoval, si odnesly hlavní ceny z festivalů v Cannes nebo v Rotterdamu. A Spanish producer. About 30 feature films which got about 80 prizes were made in his company Eddie Saeta. The Mosquito Net won at the IFF Karlovy Vary in 2010 and other films which he co-produced received main prizes at festivals in Cannes or in Rotterdam.

Islandský hudební skladatel a muzikant, známý především jako zakládající člen kultovní kapely Sigur Rós. Během kariéry ve skupině a zejména po přechodu na sólovou dráhu pracoval na nejrůznějších uměleckých projektech včetně filmové hudby, divadelních her, instalací, filmové produkce a skladby. An Icelandic composer and musician who is first of all known as a founding member of the cult group Sigur Rós. During his career in the group and especially after he had started his solo career, he worked on different art projects including film music, theatre plays, installations, film production and composition.

Mira Fornay

Viktor Tauš

Slovenská scenáristka a režisérka je autorkou dvou celovečerních a třinácti krátkých snímků. Její zatím poslední snímek Můj pes Killer (2013) získal hlavní cenu na MFF v Rotterdamu a během uvedení na dalších 40 festivalech řadu dalších ocenění. A Slovak scriptwriter and director has shot two ­full-length and 13 short films. Her last film so far, My Dog Killer (2013) got the main prize at the IFF in Rot­ terdam and a number of further awards at 40 further festivals.

Český režisér a producent. Jeho touhou je vytvářet snímky, které jsou umělecky podnětné a zároveň komerčně úspěšné. Jeho první celovečerní režijní počin Kanárek (1999) označila kritika za nejvýraznější debut devadesátých let. Na Sněženky a machři po 25 letech, pokračování kultovní komedie z 80. let, navázal hořkou komedií Klauni (2013) natočenou v mezinárodní koprodukci. A Czech director and producer. His ambition is to create films which are artistically inspiring and, at the same time, commercially successful. Reviewers chose his first feature film The Canary (1999) as the most distinctive debut of the 1990s. He continued his comedy The Great Thaw (Sněženky a machři po 25 letech) with a bitter comedy Clownwise (2013), which was shot in international co-production.

Phedon Papamichael Kameraman a režisér, rodák z řeckých Atén, vystudoval umění v Mnichově. V roce 1983 se přestěhoval do New Yorku, kde pracoval jako reportážní fotograf. Za kameramanskou práci získal řadu ocenění včetně ­nominace na Oscara za Nebrasku (2013) Alexandra Payna. A cameraman and a director, a native of Greek Athens, studied art in Munich. He moved to New York in 1983 where he worked as a reportage photographer. He has got a number of awards for his work of a cameraman including a nomination for an Oscar for the film Nebraska (2013) shot by Alexander Payn.

www.promenada.cz

21


Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade Mill Colonnade • Млынская колоннада 

DE 20.7. So 19.30 Uhr, Gala-Konzert anlässlich des 120. Jahrestags der Kontinental-Erstaufführung der Symphonie Aus der Neuen Welt in Karlsbad EN Jul 20th Sun 7.30 p.m., A gala concert on the occasion of the 120th anniversary of the continental premiere of the New World Symphony in Karlovy Vary RU 20.7 вс 19.30 час., Торжественный концерт к 120-летию со дня континентальной премьеры Новосветской симфонии в Карловых Варах

DE EN RU

jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte every Mon 7.30 p.m., Organ concerts каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Anny • Kirche der Hlg. Anna Church of St Anna • Костел св. Анны

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church Храм св. Марии Магдалины

CZ 15.7. st 16.30 hod., 16.7. čt 14, 16.30 hod., 17.7. pá 16.30 hod., 23., 25.-29.7. st, pá-út 16.30 hod., Promenádní koncerty DE 15.7. Mi 16.30 Uhr, 16.7. Do 14, 16.30 Uhr, 17.7. Fr 16.30 Uhr, 23., 25.-29.7. Mi, Fr-Di 16.30 Uhr, Freiluftkonzerte EN Jul 15th Wed 4.30 p.m., Jul 16th Thu 2 p.m., 4.30 p.m., Jul 17th Fri 4.30 p.m., Jul 23rd, 25th-29th Wed, Fri-Tue 4.30 p.m., Open-air concerts RU 15.7 ср 16.30 час., 16.7 чт 14, 16.30 час., 17.7 пт 16.30 час., 23., 25.-29.7 ср, пт-вт 16.30 час., Променад-концерты

Tržní kolonáda • Marktkolonnade Market Colonnade • Рыночная колоннада CZ 23.-26.7. st-so 10 hod., 27.7. ne 16.30 hod., 28.-29.7. po-út 10 hod., Promenádní koncerty DE 23.-26.7. Mi-Sa 10 Uhr, 27.7. So 16.30 Uhr, 28.-29.7. Mo-Di 10 Uhr, Freiluftkonzerte EN Jul 23rd-26th Wed-Sat 10 a.m., Jul 27th Sun 4.30 p.m., Jul 28th-29th Mon-Tue 10 a.m., Open-air concerts RU 23.-26.7 ср-сб 10 час., 27.7 вс 16.30 час., 28.-29.7 пн-вт 10 час., Променад-концерты

Grandhotel Pupp • Гранд-отель Пупп

Sedlec, info % 353 563 621 www.kostelsedlec.cz

nám. Svobody 2, % 733 233 266 CZ 1., 15., 22., 29.7. út, 3., 17., 24., 31.7. čt 16 hod., Varhanní koncerty - Ave Maria, soprán/mezzosoprán & trubka/ flétna/housle & harfa/hoboj & varhany. DE 1., 15., 22., 29.7. Di, 3., 17., 24., 31.7. Do 16 Uhr, ­Orgelkonzerte - Ave Maria EN Jul 1st, 15th, 22nd, 29th Tue, 3rd, 17th, 24th, 31st Thu 4 p.m., Organ concerts - Ave Maria RU 1., 15., 22., 29.7 вт, 3., 17., 24., 31.7. чт 16 час., Концерты органной музыки - Ave Maria

CZ 19.7. so 13 hod., Rock in Sedlec, rock, jazz, dechovka, hip-hop ad. 23.7. st 19 hod., Tiffin Boys Choir, chlapecký pěvecký sbor z Londýna. DE 19.7. Sa 13 Uhr, Rock in Sedlec 23.7. Mi 19 Uhr, Tiffin Boys Choir EN Jul 19th Sat 1 p.m., Rock in Sedlec Jul 23rd Wed 7 p.m., Tiffin Boys Choir RU 19.7 сб 13 час., Rock in Sedlec 23.7 ср 19 час., Tiffin Boys Choir

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery Галерея искусств

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul Костел свв. Петра и Павла Goethova stezka 6, % 353 224 387 www.galeriekvary.cz CZ 22.7. út 19.30 hod., Španělská a italská barokní hudba, N. Mönkemeyer-viola a hosté, festival Uprostřed Evropy. DE 22.7. Di 19.30 Uhr, Spanische und italienische Barockmusik EN Jul 22nd Tue 7.30 p.m., Spanish and Italian Baroque music RU 22.7 вт 19.30 час., Испанская и итальянская барочная музыка

Mírové nám. 2, % 353 109 622 20.7. ne 19.30 hod., Slavnostní koncert ke 120. výročí ­kontinentální premiéry Novosvětské symfonie v Karlových Varech, A. Dvořák: Karneval, A. Dvořák: Mazurek pro housle a orchestr, A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa, J. Sedláček-housle, KSO. Dirigent: V. Válek. CZ

22

www.promenada.cz

Letní kino  Církev československá husitská Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206 každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. CZ

Slovenská 2003, % 777 727 872-3 CZ DE EN RU 9.7. st 19 hod., The music of the Electric Light Orchestra performed by Phil Bates & Karlovy Vary ­Symphony Orchestra


Muzea

Museen • Museums • Музеи

Muzeum Karlovy Vary • Museum Karlsbad Museum of Karlovy Vary • Музей Карловы Вары

Nová louka 23, % 353 226 253 www.kvmuz.cz CZ Historie a příroda Karlových Varů, geologie, živá příroda, archeologie, hornictví, lázeňství, cínařství, puškařství, porcelán, sklo. Stálá expozice. Olbram Zoubek - jeden z nejvýznamnějších současných českých sochařů představí výběr svého díla z období 1982-2010, vernisáž 2.7. v 17 hod., do 28.9. DE Historie und Natur Karlsbads, Geologie, Natur, Archeologie, Bergbau, Balneologie, Zinngiesserei, Büchsenmacherei, Porzellan, Glas. Dauerausstellung. Olbram Zoubek - einer der bedeutendsten gegenwärtigen tschechischen Bildhauer, vom 2.7. bis 28.9. EN History and Nature of Karlovy Vary, geology, nature, archeology, mining, balneology, tin products, guns, porcelain, glassware. Permanent exhibition. Olbram Zoubek - one of the most important present Czech sculptors, from Jul 2nd till Sep 28th. RU История и природа Карловых Вар, геология, живая природа, археология, горное дело, курортная деятельность, изделия из олова, оружейное дело, фарфор, стекло. Постоянная выставка. Ольбрам Зоубек - один из наиболее выдающихся современных чешских скульпторов, с 2.7 до 28.9.

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building Императорская лечебница Mariánskolázeňská 2, % 739 604 849 www.cisarskelazne.cz

DE Zander-Saal und Umgebung, ursprüngliche Turngeräte von Dr. Zander, Kaiserbad, Besichtigung, historische Fotografien. Dauerausstellung. Französische Einflüsse in tschechischer Kurarchitektur, vom 14.7. bis 30.9. EN Zander Hall and the surroundings, original exercise machines, Imperial Bathroom, a tour round the building, historical photographs. Permanent exhibition. French influences in Czech spa architecture, from Jul 14th till Sep 30th. RU Зал Цандера, оригиналы снарядов для физических упражнений д-ра Цандера, Императорская ванная, осмотр, старинные фотографии. Постоянная выставка. Французское влияние на чешскую курортную архитектуру, c 14.7 до 30.9.

Hvězdárna

Sternwarte • Observatory • Планетарий Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. K Letišti 144 % 357 070 595 www.astropatrola.cz

24

www.promenada.cz

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser Музей стекла Мозер

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures Музей восковых фигур

Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112 www.moser-glass.com

Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, % 730 154 806 www.houseofwax.eu CZ Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. DE Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. EN Historical wax figures from the Tussauds family. Permanent exhibition. RU Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. Постоянная выставка.

Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей T.G. Masaryka 57, % 359 578 142 www.becherovka.cz

Expozice, prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. 4.-12.7. pá-so, Prohlídky s překvapením DE Halle der Traditionen, Besichtigung Historischerund Produktionskeller, Videos, Kostprobe. CZ

CZ Zanderův sál a okolí, původní cvičební stroje Dr. Zandera, Císařská koupelna, prohlídka, historické fotografie. Stálá expozice. Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře, od 14.7. do 30.9.

4.-12.7. Fr-Sa, Besichtigungen mit Überraschung EN Hall of traditions, historical and production cellars, videos, tasting. Jul 4th-12th Fri-Sat, Round tours with surprise RU Экспозиция, экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация. 4.-12.7 пт-сб, Экскурсии с сюрпризом

CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu denně, Pohledy do letního nebe, pořad a pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem. každou st, so 16 hod., Pohádkové odpoledne DE täglich, Blicke in den Sommershimmel, Programm und Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 357 070 595.

CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех inzerce

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz

EN daily, Views of the summer sky, a programme and sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 357 070 595. RU ежедневно, Взгляды в летнее небо, лекция и наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 357 070 595.


Style Avenue Jewellery Garden Style Avenue – европейский ювелирный бренд с богатой историей. Первоклассное изящество и уникальное сочетание современного и классического дизайна – это его главный девиз. Style Avenue - europäische Juweliersmarke mit reicher Geschichte. Spitzeneleganz und einzigartige Durchdringung von modernem und klassischem Design, das sind ihre Devise. Style Avenue - evropská klenotnická značka s bohatou historií. Špičková elegance a unikátní prolínání moderního i klasického designu, to jsou její hlavní devízy. Style Avenue is a European jewellery brand with a long-standing history. Top elegance and a unique blend of modern and classic designs – that is its guiding principle.

Сложная композиция и безупречное мастерское исполнение делают коллекцию Jewellery Garden настоящим произведением высокого ювелирного искусства. Die komplizierten Kompositionen und die vollendete, meisterhafte Gestaltung der Kollektion Jewelry Garden schaffen ein wahres Kleinod der hohen Schmuckkunst. Složitá kompozice a dokonalé mistrovské ztvárnění z kolekce Jewelry Garden vytváří skutečný skvost vysokého šperkařského umění. An intricate composition and impeccable mastery make the Jewelry Garden collection a true work of jewelry art. Hlavní třída 56/133, Mariánské Lázně

Praha - Národní 43, Karlova 22, Celetná 4 Milano, Dubaj, Moskva, Sankt-Petěrburg, Ivanovo, Kaliningrad, Kemerovo, Nojabrsk, Novokuzněck, Novosibirsk, Perm, Rostov na Donu, Ťumeň, Kyjev, Oděsa, Charkov, Jalta, Almaty


Galerie

Galerien • Galleries • Галереи

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery Галерея искусств

Goethova stezka 6, % 353 224 387 www.galeriekvary.cz České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. stol. Stálá expozice. Kubánský filmový plakát - plakáty 60.-70. let 20. století, do 3.8. Srdce temnoty - Jaroslav Róna - magicky působivá malířská i sochařská díla jednoho z nejosobitějších umělců současnosti, vernisáž 5.7.v 17 hod., do 7.9. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Kubanisches Filmplakat, bis zum 3.8. Herz der Dunkelheit - Jaroslav Róna - Gemälde- und Bildhauerwerke eines der eigenartigsten Künstler der Gegenwart, vom 5.7. bis 7.9. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Cuban film poster, till Aug 3rd. Heart of the Darkness - Jaroslav Róna - paintings and sculptural works by one of the most distinctive artists of these days, from Jul 5th till Sep 7th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Кубинский киноплакат, до 3.8. Сердце тьмы - Ярослав Рона - живописные и скульптурные работы одного из самых оригинальных художников современности, с 5.7 до 7.9. CZ

Interaktivní galerie Becherova vila Interaktive Galerie Becherova vila Interactive Gallery ­Becherova Vila Интерактивная галерея Бехерова вилла

Krále Jiřího 9, % 354 224 111 www.becherovavila.cz CZ Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Karlovy Vary ve filmu - lázeňské město jako oblíbená a atraktivní filmová lokace, vernisáž 5.7. ve 14 hod., do 31.8. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Karlsbad im Film, vom 5.7. bis 31.8. EN History of the building. Permanent exhibition. Karlovy Vary in film, from Jul 5th till Aug 31st. RU История объекта. Постоянная выставка. Карловы Вары в кино, from Jul 5th till Aug 31st.

Imperial • Империал Libušina 18, % 353 203 112 CZ DE EN RU

Jan Brabenec - obrazy, do 4.8. Jan Brabenec - Bilder, bis zum 4.8. Jan Brabenec - paintings, till Aug 4th. Ян Брабенец - живопись, до 4.8.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie Town Gallery • Городская галерея

CZ 14. festival uměleckého skla - mezinárodní výstava ­uměleckého skla, od 11.7. do 31.8. DE 14. Kunstglas-Festival - internationale Kunstglass-Ausstellung, vom 11.7. bis 31.8. EN 14th Art Glass Festival - international exhibition of art glass, from Jul 11th till Aug 31st. RU 14-ий фестиваль художественного стекла международная выставка художественного стекла, до 31.8.

Na Ochozu

Vřídelní kolonáda, % 602 576 963 CZ Tisíc tváří ulice - Lenka Faltejsková - fotografie, od 3.7. do 30.7. DE Tausend Gesichter der Strasse - Lenka Faltejsková ­Fotografien, vom 3.7. bis 30.7. EN A Thousand Faces of the Street - Lenka Faltejsková ­photographs, from Jul 3rd till Jul 30th. RU Тысяча лиц улицы - Ленка Фалтейскова - фотографии, с 3.7 до 30.7.

• Blue House, Sun Gallery

Stará louka 26, % 353 223 641 Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. Karlovarští výtvarníci - obrazy, grafika, keramika, porcelán, plastiky, sochy, sklo, do 10.7. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. Karlsbader bildende Künstler - Bilder, Graphik, Keramik, Porzellan, Plastik, Skulpture, Glas, bis zum 10.7. EN Works by the Czech artists - paitings, graphics, works, ­sculptures, ceramics, glass. Karlovy Vary artists - paintings, graphic works, ceramics, porcelain, sculptures, glass, till Jul 10th RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло. Карловарские художники - живопись, графика, керамика, фарфор, скульптура, стекло, до 10.7.

www.promenada.cz

Vřídelní kolonáda, % 774 991 766

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси

CZ

26

Minea • Минеа

Jarní 1, % 353 207 321 CZ DE EN RU

Sanssouci Junior Glass Match 2014 - sklo, do 12.7. Glas, bis zum 12.7. Glass, till Jul 12th. Стеклo, до 12.7.

• Green House U Imperialu 11, % 353 207 111 CZ Dalibor Nesnídal - obrazy, kresby, objekty, do 7.7. Petr Strnad - obrazy, vernisáž 7.7. v 17 hod., do 8.9. DE Dalibor Nesnídal - Bilder, Zeichnungen, Objekte, bis zum 7.7. Petr Strnad - Bilder, vom 7.7. bis 8.9. EN Dalibor Nesnídal - paintings, drawings, objects, till Jul 7th. Petr Strnad - paintings, from Jul 7th till Sep 8th. RU Далибор Неснидал - живопись, рисунки, объекты, до 7.7. Петр Стрнад - живопись, с 7.7 до 8.9.


DivadelnĂ­ nĂĄm. 43/5, Karlovy Vary Tel. +420 353 599 111 E-mail: reservation@olympiahotel.cz

www.olympiahotel.cz


Clubs

Imperial Club

Libušina 18, % 353 203 111 www.spa-hotel-imperial.cz

Pozvánky

Einladungen • Invitations • Приглашения

Indické tance • Indische Tänze Indian dances • Индийские танцы Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 1.7. út 20.30 hod. DE 1.7. Di 20.30 Uhr EN Jul 1st Tue 8.30 p.m. RU 1.7 вт 20.30 час.

Magic Show

Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 8.7. út 20.30 hod. DE 8.7. Di 20.30 Uhr EN Jul 8th Tue 8.30 p.m. RU 8.7 вт 20.30 час.

Nenechte si ujít

Lassen Sie sich nicht entgehen Do Not Miss • Не пропустите

Olbram Zoubek v Karlových Varech Jeden z nejvýznamnějších českých sochařů současnosti představuje výběr osmadvaceti soch, které vytvořil v letech 1982-2010 a které v karlovarském muzeu sám instaloval. Autorův osobitý styl je charak­te­ ristický zredukovaným vytvarováním plastik, výraznou vertikalitou, rozrušeným povrchem a Zoubkovou spřízněností a reakcí na antické dědictví. Součástí expozice jsou rovněž fotografie Zoubkových realizací, z nichž v obecném povědomí jsou nejvíce zapsány Náhrobek Jana Palacha a Památník obětem komunismu na úpatí Petřína. Tvorbu a život Olbrama Zoubka přiblíží návštěvníkům výstavy také filmy z archivu České televize. Výstava se koná v muzeu na Nové louce od 2. července do 28. září. Na vernisáži bude od 17 hodin přítomen autor.

Olbram Zoubek in Karlsbad Einer der bedeutenden gegenwärtigen tschechischen Bildhauer präsentier eine Auswahl von achtundzwanzig Statuen, die er in den Jahren 1982-2010 baute und er selbst im Museum in Karlsbad installierte. Sein eigener Stil charakteriesen reduzierten Formen von Plastiken, ausdrucksvolle Vertikalität, zerstörte Oberfläche und Zoubeks Verwandtschaft mit und Reaktion auf das antike Erbe. Ein Teil der Ausstellung sind auch Fotografien von Zoubeks Werken, von denen der Jan Palach-Grabstein oder das Denkmal der Opfer von Kommunismus am Fusse des Hügels Petřín am meisten bekannt sind. Mit dem Leben und dem Werk Olbram Zoubeks machen die Besucher

28

www.promenada.cz

každé po 20.30 hod., Forteband J.P.Š. každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 4.7. pá 20.30 hod., Jan Smigmator Band, excelentní jazzový a swingový zpěvák, který na hudební scéně 21. století s noblesou ztělesňuje odkaz swingových králů.

11.7. pá 20.30 hod., Karel Růžička Quartet, legendární klavírista, jazzový hudebník, skladatel a pedagog vystoupí se svým synem, Karlem Růžičkou ml., jenž je také uznávaným jazzovým hudebníkem. 18.7. pá 20.30 hod., Lee Andrew Davison, v Praze žijící americký zpěvák tmavé pleti, pocházející z amerického státu Oklahoma, má v repertoáru jak klasické jazzové evergreeny, tak i spirituály a gospely. 25.7. pá 20.30 hod., Zeuritia, výjimečná zpěvačka brazilské bossa novy a samby.

Orientální tance • Orientalische Tänze Oriental dances • Восточные танцы

Mažoretky • Majoretten • Majorettes • Мажоретки

Městské farmářské trhy • Farmer Märkte Farmers’ Markets • Фермерские торги

Den s galerijním pedagogem

Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 15.7. út 20.30 hod. DE 15.7. Di 20.30 Uhr EN Jul 15th Tue 8.30 p.m. RU 15.7 вт 20.30 час.

Varšavská ul., Tržnice CZ 18.7. pá 11 hod. DE 18.7. Fr 11 Uhr EN Jul 18nd Fri 11 a.m. RU 18.7 пт 11 час.

Komentovaná prohlídka

Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 CZ 9.7. st 17 hod., J. Róna provede návštěvníky svou výstavou

Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 22.7. út 20.30 hod. DE 22.7. Di 20.30 Uhr EN Jul 22nd Tue 8.30 p.m. RU 22.7 вт 20.30 час.

Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 17.7. čt 10-17 hod., aktuální výstava s komentářem i hravým výtvarným úkolem

Malovaný a drátkovaný skleněný šperk

Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 17.7. čt 14-16 hod., výtvarná dílna

der Ausstellung auch Filme aus dem Archiv des Tschechischen Fernsehens bekannt. Die Ausstellung findet im Museum in der Strasse Nová louka vom 2. Juli bis zum 28. September statt. An der Vernissage wird von 17 Uhr auch der Bildhauer Teil nehmen.

Olbram Zoubek in Karlovy Vary One of the most famous Czech sculptors is presenting a selection of twenty-eight statues which he created from 1982-2010 and which he himself installed in he museum of Karlovy Vary. The sculptor’s typical style is characterized by reduced sculpture-shaping, distinctive verticality, coarse surface and Zoubek’s relationship and response to ancient heritage. A part of the exhibition are also photographs of Zoubek’s works, of which the Tomb of Jan Palach and the Monument to the Victims of Communism at the foot of the hill Petřín are best known. Films from the archives of Czech Television will make you acquainted with the life and work of Olbram Zoubek. The exhibition is held in the museum in Nová louka Street from 2nd July to 28th September. The sculptor will be present at the private view from 5 p.m.

Ольбрам Зоубек в Карловых Варах Один из самых знаменитых чешских скульпторов современности представляет двадцать восемь избранных скульптур, которые он

создал в 1982-2010 годах и собственноручно установил в карловарском музее. Для оригинального стиля автора характерна выразительная вертикаль, порой его фигуры являются как бы бесплотными. Зримо отношение Зоубека к античному наследию. В экспозицию также входят фотографии зоубековских реализаций, из которых в памяти людей более всего сохранились надгробие Яна Палаха и памятник жертвам коммунизма у подножья ­Петршина. О творчестве и жизни Ольбрама Зоубека гостям ­выставки рассказывают также фильмы из архива Чешского ­телевидения. Выставка состоится в музее на улице Нова-Лоука с 2 июля до 28 сентября. На вернисаже с 17 часов будет присутствовать автор, Ольбрам Зоубек.

Foto archiv O. Zoubka

Kluby


ZahradnĂ­ 7, 360 01 Karlovy Vary Tel. +420 353 363 111

E-mail: reservation@royalregent.cz www.royalregent.cz


Kina

Kinos • Cinemas • Кино

24.-27.7. čt-ne 19.30 hod., Díra u Hanušovic, ČR 2014, 15N. Učitelka němčiny Maruna, toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události... 28.-30.7. po-st 17 hod., 3D, Úsvit planety opic, USA 2014, T, 12N. Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů je ohrožován skupinou lidí, kteří před deseti lety přežili epidemii smrtelného viru. 28.-30.7. po-st 19.30 hod., 22 Jump Street, USA 2014, T, 12N. Policejní důstojníci Schmidt a Jenk jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole. 31.7. čt 17 hod., 3D, 19.30 hod., Strážci Galaxie, USA 2014, Č, #. Odvážný dobrodruh Peter Quill se ve výpravném vesmírném ­dobrodružství stává středem zájmu nájemných zabijáků.

25.-26.7. pá-so, 29.7. út 19.30 hod., Díra u Hanušovic, ČR 2014, 12N. Učitelka němčiny Maruna, toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události...

Kino Drahomíra Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz

T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com 4.-12.7. pá-so, 49. mezinárodní filmový festival 17.-20.7. čt-ne 15 hod., 17 hod., 3D, Letadla 2: Hasiči a záchra­ náři, USA 2014, Č, #. Proslulý letecký závodník Prášek se vrhá do vzdušného boje s požáry. 17.-20.7. čt-ne 19.30 hod., 3D, Úsvit planety opic, USA 2014, T, 12N. Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů je ohrožován skupinou lidí, kteří před deseti lety přežili epidemii smrtelného viru. 21.-23.7. po-st 17 hod., 3D, Transformers: Zánik, USA 2014, Č, #. Další díl akční sci-fi. 21.-23.7. po-st 19 hod., Zejtra napořád, ČR 2014, #. Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco konečně jinak. Petr je jedním z nich.

24.-27.7. čt-ne 15 hod., Letadla 2: Hasiči a záchranáři, USA 2014, Č, #. Proslulý letecký závodník Prášek se vrhá se do vzdušného boje s požáry. 24.-27.7. čt-ne 17 hod., 3D, Hercules, USA 2014, Č, 12N. Herkules je najat jako žoldák a jeho úkolem je zbavit říši brutálního válečníka.

30

www.promenada.cz

20.-22.7. ne-út 19.30 hod., Zejtra napořád, ČR 2014, #. Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco konečně jinak. Petr je jedním z nich. 23.7. st 19.30 hod., Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švéd. 2013, T, 12N. Životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století. 24.7. čt 19.30 hod., Pulp Fiction: Historky z podsvětí, USA 1994, T, 15N. Filmová klasika Q. Tarantina na širokém plátně.

26.-27.7. so-ne 14.30 hod., Letadla 2: Hasiči a záchranáři, USA 2014, Č, #. Proslulý letecký závodník Prášek se vrhá se do vzdušného boje s požáry. 26.-27.7. so-ne 17 hod., 27.-28.7. ne-po 19.30 hod., Hercules: The Thracian Wars, USA 2014, T, #. Herkules je najat jako žoldák a jeho úkolem je zbavit říši brutálního válečníka. 30.7. st 19.30 hod., Cesta ven, ČR 2014, #. Současný příběh mladého romského páru a jeho snahy vést normální život. 31.7. čt 19.30 hod., Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švéd. 2013, T, 12N. Životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století.

Letní kino Slovenská 2003, % 777 727 872-3 4.-12.7. pá-so, 49. mezinárodní filmový festival 18.7. pá 22 hod., Opravdová kuráž, USA 2010. Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? 25.7. pá 22 hod., Mafiánovi, USA/Fr. 2013. Kdysi měl všechno pod palcem. Ale časy se mění. Žít spořádaným životem se rodině bývalého bosse Giovanni Manzoniho příliš nedaří... 26.7. so 22 hod., Kuře na švestkách, Fr./Něm./Belg. 2011. Nasser Ali Khan, nejslavnější houslový virtuóz své doby, si jednoho dne zničí své skvělé housle. Rozhodne se, že se odevzdá smrti.

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

Repro Film Servis Festival Karlovy Vary, foto archiv

Kino Čas

4.-12.7. pá-so, 49. mezinárodní filmový festival 14.7. po 19.30 hod., Pulp Fiction: Historky z podsvětí, USA 1994, T, 15N. Filmová klasika Q. Tarantina na širokém plátně. 15.-16.7. út-st 19.30 hod., Chraň nás od zlého, USA 2014, T, 15N. Newyorský policista Ralph Sarchie spojí své síly s nekonvenčním knězem, odborníkem na vymítací rituály, aby společně bojovali s nočními děsy. 17.7. čt 19.30 hod., Pátrání po Sugar Manovi, Švéd. 2012, T, #. Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigueze: největší rockové hvězdy 70. let, která nebyla. 18.-19.7. pá-so 19.30 hod., Úsvit planety opic, USA 2014, T, 12N. Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů je ohrožován skupinou lidí, kteří před deseti lety přežili epidemii smrtelného viru. 19.-20.7. so-ne 14.30 hod, Letadla 2: Hasiči a záchranáři, USA 2014, Č, #. Proslulý letecký závodník Prášek se vrhá do vzdušného boje s požáry. 19.7. so 17 hod., Arcibiskup Bezák Zbohom, SR 2014, #. Dokument představuje život kněze jedněmi milovaného a druhými zatracovaného. 20.7. ne 17 hod., Magický hlas rebelky, ČR 2014, #. Životopisný film dokumentaristky O. Sommerové o M. Kubišové, zpěvačce a signatářce Charty 77.


Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

ISAB 113 x 133 2014.indd 1

e Comprehensive Spa Treatment e Beauty Week e Antistress Programme e Festive lounge with a seating capacity of 200 seats e Lounges e Beauty parlour e Café with a summer terrace e Swimming pool, sauna e Komplexe Heilkur e Sanfte Schönheitswoche e Gesundheitswoche e Festsaal mit Kapazität 200 Sitzen e Café mit Sommerterrasse e Kosmetiksalon e Hallenbad, Sauna

Richmond, a.s. Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@richmond.cz, www.richmond.cz

6/9/1


Lenka Andělová, foto archiv Knihovny Václava Havla

Havlovo místo Washington, Dublin, Barcelona… …přibudou i Karlovy Vary? Co spojuje tato města? Najdete v nich takzvané Havlovo místo. Tedy dvě kovová zahradní křesla u kulatého stolu, jehož středem prorůstá lípa, národní strom České republiky. Jde o místo ve veřejném prostoru vybízející k  příjemnému posezení. Jeho hlavním smyslem však je přispět k  setkávání lidí, k přemýšlení v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla, k vedení dialogu. Autorem výtvarného projektu je Havlův hradní architekt Bořek Šípek. Historicky první místo, připomínající dramatika, neúnavného obhájce lidských práv a českého prezidenta Václava Havla, vzniklo loni na půdě Georgetownské univerzity ve Washingtonu. Projekt podpořila i Praha a jako další mohou být Karlovy Vary. Vytipované místo je v sadech Karla IV. před Císařskými lázněmi. Záleží na tom, zda se podaří shromáždit z darů občanů a podnikatelů potřebnou částku. Statutární město Karlovy Vary vyhlásilo sbírku na realizaci Havlova místa. Přispět je možné na účet č. 5200014223/5500, nebo hotově do dvou stabilních pokladniček. Jedna je v budově magistrátu na Moskevské ulici, druhá v Infocentru na třídě T.G. Masaryka.

32

www.promenada.cz


Havel-Platz Washington, Dublin, Barcelona… …wird es auch Karlsbad sein? Was verbindet diese Städte? Sie finden in ihnen den sog. Havel-Platz. Also zwei Metall-Gartenstühle am runden Tisch, durch dessen Mitte eine Linde, der Nationalbaum der Tschechischen Republik, wächst. Doch es ist ein Platz im öffentlichen Raum, der Sie einlädt, sich zu setzen. Sein Hauptsinn ist zum Zusammentreffen der Leute, zur Überlegung im Geiste der Ideale und Lebensstellung von Václav Havel und zur Dialogführung beizutragen. Das bildende Projekt ist das Werk Havels Burgarchitekten Bořek Šípek. Der historisch erste Platz, der an den Dramatiker, unermüdlichen Verteidiger der menschlichen Rechte und tschechischen Präsidenten Václav Havel erinnert, entstand im vorigen Jahre auf dem Campus der Georgetown-Universität in Washington. Auch Prag unterstützt das Projekt und eine weitere Stadt kann auch Karlsbad sein. Den ausgewählten Platz gibt es im Karl IV.-Park vor dem Kaiserbad. Alles hängt davon ab, ob es gelingt, die notwendige Geldsumme von Stadteinwohnern und Unternehmern zu sammeln. Die statutarische Stadt Karlsbad veranstaltet eine Geldsammlung, um die Errichtung des Havel-Platzes zu unterstützen. Man kann auf das Konto Nr. 5200014223/5500 oder bar in zwei Sparbüchsen beitragen. Eine gibt es im Gebäude des Stadtamts in der Strasse Moskevská, die zweite in dem Infozentrum in der T.G. Masaryk-Strasse.

Havel’s Place Washington, Dublin, Barcelona… …Will Karlovy Vary Join Them? What connects these cities? You will find Havel’s Place in them. It means two metal garden armchairs at a round table through whose centre a linden tree - the national tree of the Czech Republic - grows. It is a public place inviting you to sit down and spend a pleasant while here. However, its main meaning is to make people meet, think in accordance with Václav Havel’s ideals and attitude toward life and begin a dialogue. The author of this project is Havel’s castle architect Bořek Šípek. The historically first place, which commemorates the dramatist, tireless defender of human rights and the Czech president Václav Havel, was created on the campus of the Georgetown university in Washington last year. The project is supported by Prague, too, and Karlovy Vary may follow. The chosen place is in Charles IV Park in front of the Imperial Spa Building. Everything depends on if the necessary sum of money will be raised from the citizens and businessmen. The statutory town of Karlovy Vary will have a collection to implement the idea of Havel’s Place. It is possible to contribute to the account No. 5200014223/5500 or cash into two permanent moneyboxes. One is in the building of the town office in Moskevská Street, the other can be found in the information centre in T.G. Masaryka Street.

Место Гавела Вашингтон, Дублин, Барселона… …присоединятся и Карловы Вары? Что связывает эти города? В них вы найдете так называемое Место Гавела. То есть, два садовых металлических кресла у круглого стола, сквозь середину которого растет липа, национальное дерево Чешской республики. Речь идет о людном ­месте, зовущем приятно посидеть. Однако его главный смысл заключается в помощи людям встречаться, предаться размышлениям в духе идеалов и жизненной позиции Вацлава Гавела, в ведении диалога. Автором живописного проекта является архитектор Пражского града Боржек Шипек. Первое место, посвященное памяти драматурга, неустанного борца за права человека и чешского президента Вацлава Гавела, возникло в прошлом году в Джорджтаунском университете ­Вашингтона. Проект поддержала Прага, а следующими могли бы стать и Карловы Вары. Намеченное здесь место находится в саду Карла IV перед Императорской лечебницей. И теперь все зависит от того, удастся ли собрать из даров жителей и бизнесменов необходимую сумму. Карловы Вары, город со статутным правом, объявили о сборе средств на реализацию Памятного места Вацлава Гавела. Внести свой вклад можно на счет № 5200014223/5500 или наличными в двух постоянно действующих кассах. Одна из них находится в здании мэрии города на улице Moskevská, вторая в помещении Инфоцентрa на улице T.G. Masaryka.

www.promenada.cz

33


Lenka Andělová

Gehweg des Ruhms vor dem Grandhotel Pupp Šedesát čtyři jmen významných a slavných osobností, které prošly legendárním Grandhotelem Pupp, najdete na nově upraveném náměstíčku před vchodem do grandhotelu. Proslulý hotel s více než třísetletou historií vzdává hold těm, kteří v něm byli v minulosti či v novodobé historii ubytováni, či jej alespoň na chvíli ozdobili svou přítomností. Na mosazných tabulkách tak najdete jména panovníků, politiků, umělců, z poslední doby zejména herců a režisérů. „Přesto se nejedná o chodník slávy filmového festivalu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ale protože filmové hvězdy bývají u nás ubytovány, nechybí tu ani jejich jména,“ upřesňuje generální ředitelka Grandhotelu Pupp Andrea Pfeffer Ferklová. Na takzvané benátské dlažbě je celkem 80 cedulek, šestnáct jmen tedy ještě postupně přibude. Uprostřed kruhové dlažby stojí javor, pod nímž je možné posedět u kávy či čaje. Prostor totiž patří k hotelové kavárně. Elegantně vyřešené prostranství před hlavním vstupem do hotelu se tak zklidnilo; auta sem nově už nezajíždějí.

34

www.promenada.cz

Vierundsechzig Namen von bedeutenden und berühmten Persönlichkeiten, dir das legendäre Grandhotel Pupp besuchten, finden Sie auf einem neu hergerichteten kleinen Platz vor dem Eingang in das Grandhotel. Das berühmte Hotel mit mehr als 300 Jahre langen Historie huldigt auf diese Weise die, die hier in der Vergangenheit oder in der modernen Historie untergebracht waren oder hier mindestens eine kurze Zeit verbrachten. Auf Messingtafeln finden Sie also die Namen von Herrschern, Politikern und Künstlern, aus der letzten Zeit sind es vor allem die Namen von Schauspielern und Regisseurs. „Trotzdem handelt es sich um keinen Filmfestival-Gehweg des Ruhms, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint,“ sagt die Generaldirektorin des Grandhotels Pupp Andrea Pfeffer Ferkel. Auf dem sog. venezianischen Pflaster gibt es insgesamt 80 kleine Tafeln, sechzehn Nahmen fehlen also noch. In der Mitte des Kreispflasters steht ein Ahorn, unter dem man sich setzen und eine Tasse Kaffee oder Tee trinken kann. Dieser Platz gehört nämlich zum Hotelcafé. Der elegante freie Raum vor dem Haupteingang wurde ruhiger, denn Autos dürfen hierher nicht fahren.


Pavement of Fame of the Grandhotel Pupp Sixty-four names of important and famous personalities that stayed in the legendary Pupp Grandhotel can be found on a new little square in front of the entrance to the grand hotel. The famous hotel with a more than three hundred-long history is paying a tribute to those who stayed here in the past or modern history or who spent even only a short time in the hotel. And so you will find the names of rulers, politicians and artists on brass tablets to which the names of especially actors and directors have been added in recent years. “In spite of it it is not a pavement of fame of the film festival, as it might seem from the first sight. But as film stars usually stay in our hotel, their names are here too,” the general manager of the Grandhotel Pupp Andrea Pfeffer Ferkl specifies. There are altogether eighty tablets on the Venetian pavement, which means that sixteen names will gradually be added. There is a maple tree in the middle of the circular pavement under which you can sit and drink a cup of tea or coffee as this space is a part of the hotel café. The place with an elegant layout in front of the main entrance has become more peaceful as cars are not allowed here now.

Тротуар славы Гранд-отеля Пупп Шестьдесят четыре имени выдающихся и славных личностей, живших в разное время в Гранд-отеле Пупп, вы найдете на обновленной малой площади перед входом в знаменитый отель с более чем трехсотлетней историей, воздающий честь жившим в нем в прошлом или новом времени, или хотя бы на мгновение украсившим отель своим присутствием. На латунных табличках вы прочтете имена монархов, политиков, деятелей искусств, в частности артистов и режиссеров последнего времени. „Тем не менее, это не тротуар славы кинофестиваля, как бы могло показаться на первый взгляд. Но поскольку кинозвезды тоже жили у нас, здесь есть и их имена,“ уточняет генеральный директор Гранд-отеля Пупп Андреа Пфеффер-Ферклова. На так называемой венецианской мостовой находятся всего восемьдесят табличек, из них на шестидесяти четырех уже есть надписи, а со временем надписи появятся еще на шестнадцати табличках. Посреди площади, как бы являющейся продолжением кафе отеля, стоит клен, под которым можно посидеть за кофе или чаем. Элегантно решенное пространство перед главным входом в отель теперь не так оживлено; после обновления площади машины сюда больше не подъезжают.

www.promenada.cz

35


Turistické informace

Úřady

Infocentrum města Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office Магистрат города Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz

Informationen • Information • Информации

Android

Ämter • Offices • Учреждения

iOS

Bezplatné informace o městě, předprodej vstupenek, průvodcovské služby, speciální prohlídky, mapy, suvenýry, jízdenky MHD, Tax Free CZ

DE Kostenlose Informationen über die Stadt, Vorverkauf von Eintrittskarten, Stadtführer-Dienstleistungen, spezielle Besichtigungen, Landkarten, Souvenirs, Fahrkarten, Tax Free

Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки

Free information about the town, ticket advance booking, guide services, special tours, maps, souvenirs, bus tickets, Tax Free EN

• Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 820, www.knihovnakv.cz

Verkehr • Transportation • Транспорт Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030 Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla

• Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034 • Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

Night Life

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance Приглашение к танцу

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111 Městská policie • Stadtpolizei • Town Police Муниципальная полиция % 156, 353 118 911 Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department Пожарная охрана % 150, 950 371 111

36

Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library Краевая библиотека

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000

www.promenada.cz

Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400 Pánský klub • Klub für Herren • Men’s Club • Мужской клуб Lady Marion, Ondříčkova 28, % 353 226 729

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30

RU Бесплатная информация о городе, предварительная продажа б­ илетов, услуги экскурсоводов, специальные осмотры, карты, сувениры, билеты на городской транспорт, Tax Free

Info doprava

Country • Музыка в стиле кантри Disco Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993

Diskotéky • Diskos • Discos • Дискотеки Disco Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Střední proud • Popmusik • Pop Music • Поп-Музыка Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 U Lukáše, Petra Velikého 4, % 602 450 752 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police Муници пальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G - Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P - Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P - KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 P - Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P - Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P - nábř. J. Palacha, % 353 504 512 P - Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P - Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P - Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G - nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G - parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 602 301 234 (nonstop) G - garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop)


MediĂĄlnĂ­ partner


Jak se rodí

Lenka Andělová, foto Film Servis Festival Karlovy Vary a archiv sklárny Moser

křišťálová koule

Než ocenění filmoví tvůrci zvednou nad hlavu Křišťálový glóbus - prestižní cenu pro vítěze Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech - odehraje se ve sklárně Moser náročný tvůrčí proces. V huti se z roztavené skloviny o teplotě tisíc stupňů Celsia zformuje za pomoci dřevěné formy sklo o průměru 11,5 centimetru. Sklář musí nabrat maximálně čistou sklovinu, aby křišťálová koule skutečně zářila. Z deseti pokusů se jich podaří polovina, někdy jen dva. Po vychlazení se koule zabrousí a vyleští. Poté se upraví tak, aby dobře zapadla do rukou k­ ovové sošky. Zdánlivě jednoduchá výroba má řadu úskalí, nejtěžším krokem je správný odhad množství skloviny, kterou je třeba nabrat. Jedna křišťálová koule vyžaduje zhruba tři hodiny práce. V posledních letech hraje křišťálový globus významnou roli ve festivalových znělkách. Účinkují v nich sami jejich držitelé.

38

www.promenada.cz


Wie die Kristallkugel geboren ist Bevor die gewürdigten Filmschöpfer den Kristall­globus über den Kopf heben - einen Prestige-Preis für die Sieger des Internationalen Filmfestivals spielt sich in der Glasfabrik Moser ein komplizierter schöpferischer Prozess ab. Mit Hilfe einer hölzernen Form wird aus der geschmolzenen, 1 000 Grad heissen Glasmasse ein Stück Glas, dessen Durchmesser 11,5 cm ist, geformt. Der Glasmacher muss maximal reine Glasmasse schöpfen, damit die Glaskugel wirklich glänzt. Nur eine Hälfte von zehn Versuchen ist erfolgreich, manchmal nur zwei. Dann wird die Kugel abgekühlt, blank poliert und so geformt, dass die in die Hände der Metall-Statuette passt. Die Erzeugung scheint einfach zu sein, doch sie hat eine Reihe von Schwierigkeiten, der schwierigste Schritt ist die richtige Schätzung der Menge der geschmolzenen Glasmasse, die man schöpfen muss. Eine Kristallkugel wird ungefähr drei Stunden erzeugt. In letzten Jahren spielt die Kristallglobus eine wichtige Rolle in offiziellen Trailern des Filmfestivals. Selbst die Preise-Besitzer spielen in ihnen.

How a Crystal Ball Is Born Before the awarded film creators raise the Crystal Globe over their heads - the prestigious prize for the winners of the International Film Festival in Karlovy Vary - a complicated creative process takes place in the Moser glassworks. A piece of glass with a diameter of 11.5 centimetres is shaped from molten glass whose temperature is a thousand degrees by means of a wooden mould. The glass worker has to draw maximally pure molten glass so that the crystal ball may really shine. Only a half of all attempts out of ten are successful, sometimes only two. ­After being cooled the ball is ground and polished. Then it is shaped to fit in the hands of the ­metal statuette. The apparently easy procedure has a number of difficulties; the most difficult step is guessing the amount of molten glass which must be drawn. It takes about three hours to make one crystal ball. The Crystal Globe has recently played an important role in festival tunes. Their holders themselves play in them.

Как рождается хрустальный шар Прежде чем создатели кинофильма поднимут над головой Хрустальный глобус - престижную премию победителям Международного кинофестиваля в Карловых Варах - на стекольной фабрике Мозер проходит сложный процесс его создания. В цеху из жидкого стекла температурой тысячи градусов Цельсия с помощью деревянной формы создается стеклянный шар диаметром 11,5 сантиметров. Стеклодув должен набрать максимально чистое стекло, чтобы хрустальный шар действительно сверкал. Из десяти попыток выйдет половина, порой всего две. После охлаждения шар отшлифуется до блеска. Затем мастер обработает его так, чтобы шар легко помещался в руках металлической фигуры. Кажущееся простым производство имеет ряд препятствий, из которых самым трудным является правильное определение количества жидкого стекла, которое надо зачерпнуть. Затрата рабочего времени на изготовление одного хрустального шара составляет в среднем три часа. В последние годы хрустальный глобус играет в промо-ролике фестиваля значительную роль. В них участвуют сами обладатели приза.

www.promenada.cz

39


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Hotely

Hotels • Гостиницы Retro Riverside • Březová 157 • % 353 972 524

hotely s garancí certifikované kvality služeb • Hotels mit einem Garantie-Zertifikat der Qualität von Dienstleistungen hotels with the certificated quarantee of quality of service • отели с гарантией сертифицированного качества услуг certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation certified by the unified European classification • сертифицировано согласно единой европейской класификации léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • treatment with water from the Hot Spring • лечение гейзерной водой

Dvořák • Nová louka 11 • % 353 102 111

S

Karlovy Vary • www.retroriverside.cz

Karlovy Vary • www.hotel-dvorak.cz

Imperial • Libušina 18 • % 353 203 113

S

Karlovy Vary • www.spa-hotel-imperial.cz

Jedinečný Wellness resort s vlastní pláží v  exkluzivní lokalitě přehrady Březová • Einmaliges Wellness Resort mit eigenem Strand in perfekter Lage der Březová Talsperre • Unique wellness resort with own beach in a perfect location Březova’s dam • Эксклюзивный Wellness resort с собственным пляжем рядом с плотиной Бржезова

Užijte si Váš pobyt v Karlových Varech! Komfort se setkává se secesí v lázeňském hotelu Dvořák. • Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Karlsbad! Komfort trifft Jugendstil im Dvořák Spa Hotel. • Enjoy your stay in Carlsbad! Comfort meets Art Nouveau at the Dvořák Spa Hotel. • Наслаждайтесь Вашим пребыванием в Карловых Варах! Встреча комфорта со стилем модерн в курортном отеле Dvořák.

Hotel nabízí svým hostům vysoký standard ubytovacích, lázeňských a dalších služeb. • Das Hotel bietet seinen Gästen einen hohen Standard an Unterkunfts- und Kurleistungen sowie an vielen anderen Dienstleistungen. • The Hotel offers its guests a high standard of accommodation, spa treatments, and other services. • Hotel Imperial - один из лучших отелей в Карловых Варах, предоставляет своим гостям сервис по проживанию, лечению и другим видам гостиничных услуг на самом высоком уровне.

Olympia • Divadelní nám. 5 • % 353 599 111

Royal Regent • Zahradní 7 • % 353 363 111

Richmond • Slovenská 567/3 • % 353 177 505

Karlovy Vary • www.royalregent.cz

Karlovy Vary • www.richmond.cz

Tradiční hodnoty a osobní přístup uvítá každý host. • Jeder Gast wird traditionelle Werte und persönlichen Umgang genießen. • Everybody will enjoy traditional service and personal care. • Традиционные ценности и личное отношение оценит каждый гость.

Nový moderní lázeňský hotel s jednou z  nejširších nabídek procedur a balneologie v centru lázeňské zóny • Ein neues, modernes Kurhotel mit einem der reichsten Angebote von Behandlungen und Balneologie im Zentrum der Kurzone • A new modern spa hotel with one of the widest offers of treatments and balneology in the centre of the spa zone • Новый современный курортный отель с одним из самых широких предложений процедур и бальнеологии в центре курортной зоны

Komplexní lázeňská léčba, týden pro zdraví, týden pro krásu, rekondiční pobyt, bazén, sauna • Komplexe Heilkur, Gesundheitswoche, Sanfte Schönheitswoche, Relaxwoche, Hallenbad, Sauna • Comprehensive Spa Treatment, Health Week, Beauty Week, Reconditioning Programme, Swimming pool, Sauna • Комплексное курортное лечение, программа для красоты. антистрессовая программа, бассейн, сауна

Windsor Spa Hotel • Mlýnské nábřeží 5 • % 353 242 500

Marttel • Lidická 12 • % 353 105 600

U Sládka • Pivovarská 107 • % 374 617 100

S

Karlovy Vary • www.windsor-carlsbad.cz Nově zrekonstruovaný léčebný hotel v samém centru lázeňského území. • Neu rekonstruiertes Kurhotel im Zentrum des Kurortgebiets. • The newly renovated Spa hotel in the very heart of the spa district. • Реконструированный kурортный отель в самом центре города.

40

S

Karlovy Vary • www.olympiahotel.cz

www.promenada.cz

S

Karlovy Vary • www.hotelmarttel.cz

Chodová Planá • www.chodovar.cz

Lázeňské služby, wellness, školení, jednání, oslavy - vše pod jednou střechou • Kurbehandlungen, Wellness, Schulungen, Meetings, Feiern ­alles unter einem Dach • Spa treatment, wellness, meetings, celebrations - all in one at hotel Marttel • Курортные услуги, велнес, учеба, конференции, торжества - все под одной крышей

Hotel nacházející se v areálu rodinného pivovaru nabízí také originální Pivní lázně, bazén, 2 stylové restaurace. • Das auf dem Gelände der Brauerei stehende Hotel bietet auch das originelle Bierbad, ein Schwimmbecken und zwei Stilrestaurants. • The hotel standing on the grounds of the family bre­ wery also offers the unique Beer Bath, a swimming pool and two stylish restaurants. • Отель, находящийся в ареале семейной пивоварни, предлагает также оригинальные Пивные бани, бассейн, два стильных ресторана.


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Restaurace Restaurants • Рестораны

Becherplatz • T.G. Masaryka 57 • % 353 599 999

42

nekuřácká restaurace • Nichtraucher-Restaurant • non-smoking restaurant • pесторан для некурящих vegetariánská kuchyně • vegetarische Küche • vegetarian cuisine • вегетарианская кухня bezlepková kuchyně • glutenfreie Küche • gluten-free cuisine • безглютеновая кухня

Dvořák • Nová louka 11 • % 353 102 111

Imperial • Libušina 18 • % 353 203 111

Karlovy Vary • www.becherplatz.cz

Karlovy Vary • www.hotel-dvorak.cz

Karlovy Vary • www.spa-hotel-imperial.cz

Tam, kde v několika posledních desetiletí zrála Becherovka, se dnes nachází restaurace a Pivovar Karel IV. • Dort wo in den vielen, zurückliegenden Jahrzehnten der Becherovka reifte, befinden sich heute ein Restaurant und die Brauerei Karl IV. • Where Becherovka was aging in the past decades, the Charles IV Restaurant and Brewery are situated today • Там, где десятки лет настаивалась Бехеровка, в настоящий момент находится ресторан и пивоварня Karel IV.

Speciality české a světové kuchyně. Vynikající dietní nebo redukční pokrmy připravené ze zdravých surovin. • Böhmische und internationale Spezialitäten. Ausgezeichnete Diätküche, oder Reduktionskost auf Basis gesunder Zutaten vorbereitet. • Bohemian and international specialities. Excellent diet cuisine with low-calorie meals prepared using healthy ingredients. • Изысканные блюда чешской и зарубежной кухни. Превосходное диетическое и разгрузочное питание на основе полезных для здоровья продуктов.

Paris Zážitková gastronomie, originální prostředí, perfektní obsluha • Erlebnisgastronomie, originaltreues Ambiente, perfekte Bedienung • Experie­n­ce gastronomy, stylish ambience and flawless service • Впечатляющая ­гастрономия, оригинальная атмосфера, безупречные официанты

Marttel • Lidická 12 • % 353 105 600

Olympia • Divadelní nám. 5 • % 353 599 111

Retro Riverside • Březová 157 • % 353 972 524

Karlovy Vary • www.hotelmarttel.cz

Karlovy Vary • www.olympiahotel.cz

Karlovy Vary • www.retroriverside.cz

Slavia 7 dní v týdnu menu za 89 Kč, výběr ze 4 chodů • Täglich Menü für 89 CZK, Auswahl aus 4 Gerichten • Daily menu for 89 CZK, choice from 4 dishes • 7 дней в неделю меню за 89 крон, выбор из 4 блюд

Restaurace podávající výtečné speciality mezinárodní kuchyně. • Restaurant serviert köstliche internationale Spezialitäten. • Restaurant offers specials of a international cuisine. • Ресторан, предлагающий отличные фирменные блюда международной кухни.

La Terrazza Středa, pátek a sobota živá hudba. Každou první sobotu v měsíci jedinečný Brunch. • Mittwoch, Freitag und Samstag Livemusik. Jeden ersten Samstag im Monat - Spezial Brunch. • Wednesday, Friday and Saturday live music. Every first Saturday in month - special Brunch. • В среду, пятницу и субботу играет живая музыка. Каждую первую субботу месяца уникальный бранч.

Richmond • Slovenská 567/3 • % 353 177 505

Royal Regent • Zahradní 7 • % 353 363 111

Karlovy Vary • www.richmond.cz

Karlovy Vary • www.royalregent.cz

Kavárna s letní terasou • Café mit Sommerterrasse • Coffe bar with a summer terrace • Кафе с летней террасой

Lobby bar Srdečne Vás zveme k příjemnému posezení. • Sie sind herzlich eingeladen, bei uns angenehme Weilen zu verbringen. • We would like to invite you to spent pleasant whiles in our hotel. • Сердечно приглашаем вас присесть и отдохнуть.

www.promenada.cz


S

R E L A X A C E V L U X U S U / R E L A X AT I O N IM L U X U S / R E L A X AT I O N I N L U X U R Y / Р Е Л А К С А Ц И Я В Р О С К О Ш И � Dvořák Spa Hotel byl vzhledem k stabilně vysoké kvalitě poskytovaných služeb a prvotřídnímu vybavení oceněn AHR ČR certifikátem Superior

� Owing to the permanently high standards of provided services and the first-rate equipment, the Dvořák Spa Hotel has been awarded the Superior certificate by the AHR CR

� Poloha v srdci Karlových Varů, přímo u říčky Teplá, v blízkosti kolonád

� The location in the very heart of Karlovy Vary, directly by the Teplá River, near colonnades

� Hotel nabízí 126 pokojů – 63 standardních, 48 komfortních a 15 apartmá

� The hotel offers 126 rooms – 63 standard rooms, 48 luxury rooms and 15 suites

� Balneo je v provozu denně od 7 do 19 hodin, včetně víkendů a svátků, všechny procedury jsou poskytovány přímo v hotelu

� The spa department is open daily from 7 a.m. to 7 p.m. including weekends and holidays, all treatments are provided directly in the hotel

� Klientům je k dispozici zdarma bazén, sauna, parní kabina a fitness centrum, samozřejmostí je Wi-Fi připojení ve všech pokojích

� The swimming pool, sauna, steam cabin and the fitness centre are for free for hotel guests, there is a Wi-Fi connection in all rooms

� Od svého otevření v r. 1990 je Dvořák Spa Hotel členem významné rakouské hotelové manažerské společnosti Vienna International Hotels & Resorts, která v současnosti řídí přibližně 40 hotelů v Evropě a Rusku

� The Dvořák Spa Hotel has been a member of the important Austrian managing company Vienna International Hotels & Resorts since it was opened. This company is managing about 40 hotels in Europe and Russia

� Mit Rücksicht auf den dauernd hohen Standard von geleisteten Dienstleistungen und die erstklassige Ausstattung wurde das Dvořák Spa Hotel mit dem Zertifikat Superior von der AHR ČR geschätzt

� Ввиду стабильного качества предоставляемых услуг и первоклассного оборудования Dvořák Spa Hotel был награжден AHR ČR сертификатом Superior

� Die Lage im Herzen Karlsbads, unmittelbar am Tepl Fluss, in der Nähe von Kolonnaden

� Отель располагает 126 номерами – 63 стандартными, 48 комфортными и 15 апартаментами

� Das Hotel bietet 126 Zimmer – 63 Standardzimmer, 48 komfortable Zimmer und 15 Apartments an. � Die balneologische Abteilung ist von 7 bis 19 Uhr einschliesslich der Weekends und Feiertage geöffnet, alle Behandlungen werden direkt im Hotel geleistet � Gästen stehen ein Schwimmbecken, Saune, Dampfkabinne und das Fitness-Zentrum kostenlos zur Verfügung, Wifi-Internet-Anschluss in allen Zimmern ist eine Selbstverständlichkeit � Seit seiner Öffnung im Jahre 1990 ist das Dvořák Spa Hotel ein Mitglied der bedeutenden österreichischen Management-Gesellscha� Vienna International Hotels & Resorts, die zur Zeit ungefähr 40 Hotels in Europa und Russland leitet

DVOŘÁK SPA HOTEL S KARLOVY VARY Nová louka 11, 360 21 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 102 111, Fax: +420 353 102 119 E-mail: info@hotel-dvorak.cz, www.hotel-dvorak.cz, www.vi-hotels.com

� Находится в сердце Карловых Вар, прямо у реки Теплы, вблизи колоннад

� Бальнеологическое отделение работает ежедневно с 7 до 19 часов, включая выходные и праздничные дни, все процедуры отпускаются прямо в отеле � Клиентам бесплатно предоставляется бассейн, сауна, парная кабина и фитнессцентр, естественным является wi-fi во всех номерах � С момента открытия в 1990 году Dvořák Spa Hotel является членом известного австрийского менеджерского общества Vienna International Hotels & Resorts, которое в настоящее время владеет около 40 отелями в Европе и России


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Restaurace

nekuřácká restaurace • Nichtraucher-Restaurant • non-smoking restaurant • pесторан для некурящих

Restaurants • Рестораны

bezlepková kuchyně • glutenfreie Küche • gluten-free cuisine безглютеновая кухня

vegetariánská kuchyně • vegetarische Küche • vegetarian cuisine вегетарианская кухня

Thermal • I.P. Pavlova 1 • % 359 002 230

Karlovy Vary • www.thermal.cz Lobby bar Bon Café Výběr z mnoha druhů kávy, nabídka sezónních specialit, dorty, bohatá vinotéka. • Reiche Auswahl an Kaffeesorten aller Art, Saisonspezialitäten, Torten, reiche Weinauswahl. • Choice of many kinds of coffee, offer of seasonal specialities, cakes, rich wine shop. • Выбор из множества сортов кофе, сезонные предложения, торты, богатая винотека.

Villa Dvorana • Chebská 394 • % 355 311 211

Karlovy Vary • www.hoteldvorana.cz Letní terasa, 7 dní v týdnu denní menu a výběr à la carte. Kuchyně z čerstvých surovin. • Sommerterrasse, Tagesmenü 7 Tage in der Woche, Auswahl à la carte. Speisen aus frischen Nahrungsmitteln. • A summer terrace, daily menu 7 days a week and the à la carte choice. Meals from fresh foodstuffs. • Летняя терраса, 7 дней в неделю ежедневное меню и выбор à la carte. Кухня из свежих продуктов.

Stará Sladovna • Pivovarská 107 • % 374 611 653

Chodová Planá • www.chodovar.cz Stylová pivovarská restaurace. Česká kuchyně i speciality připravené na pivě. Terasa, konferenční prostory. • Stil-Bier-Restaurant. Tschechische Küche und mit Bier gekochte Spezialitäten. Eine Terrasse und Konferenzräume. • A stylish beer restaurant. Czech cuisine and specialities cooked with beer. A terrace and conference rooms. • Стильный пивоваренный ресторан. Чешская кухня и фирменные блюда, приготовленные на пиве. Терраса, конференц-залы.


Caffe

Perla

Coffee & Snack

Káva | Zákusky Snídaně | Saláty

Kaffee | Desserts Frühstück | Salate

Coffee | Desserts Breakfast | Salads

Кофе | Десерты Завтрак | Салаты

OC PERLA T. G. MASARYKA 2023/10, KARLOVY VARY


polypress


Lenka Andělová

Příklad architektury

art deco

v Karlových Varech

Poněkud nadneseně řečeno - vila Skt. Georg v Havlíčkově ulici je pro Karlovy Vary podobně významnou budovou, jako pro New York Empire State Building. Co je spojuje? Slavná newyorská budova je totiž nejlepším reprezentantem stylu art deco v architektuře na světě. A pro Karlovy Vary je významným příkladem tohoto moderního stylu 20. a 30. let dvacátého století právě vila Skt. Georg. Vilu si postavil místní stavitel Julius Srb v roce 1932. Byla to doba, kdy se stavělo hlavně na atraktivních plochách nad karlovarským špitálem (dnešní nemocnice), ale protože původně vymezená oblast nestačila stavebnímu boomu, rozvíjela se nová čtvrť zvaná Horní Drahovice dál do svahu, až ke hřbitovu. Právě v klínu nových ulic Havlíčkovy a Máchovy vyrostla zmíněná vila Skt. Georg. „Dvoupatrové vile dominují mnohoúhelníkové nárožní arkýře. Pozornost na sebe také strhávají reliéfy hrajících si dětí, vložené do zkosených parapetů oken druhého patra,“ přibližuje nejvýraznější prvky na domě historik Lubomír Zeman. Dříve opomíjený objekt je dnes nepřehlédnutelný; prošel rekonstrukcí, po níž vynikly i další uměleckořemeslné prvky a zahradní úpravy. Zajímá-li Vás podrobnější popis objektu včetně půdorysů, nahlédněte do publikace Lubomíra Zemana a kolektivu autorů, Slavné vily Karlovarského kraje.

48

www.promenada.cz


Beispiel der Architektur Art deco in Karlsbad Ein wenig gehoben gesagt - die Villa Skt. Georg in der Strasse Havlíčkova ist für Karls­ bad ein ebenso wichtiges Gebäude, wie das Empire State Building für New York ist. Was verbindet sie? Das berühmte Gebäude in New York ist nämlich der beste Vertreter des architektonischen Stils Art deco in der Welt. Und für Karlsbad ist der bedeutende Vertreter dieses modernen Stils der 1920-er und 1930-er Jahre gerade die Villa Skt. Georg. Die Villa wurde vom örtlichen Baumeister Julius Srb im Jahre 1932 gebaut. In jener Zeit baute man vor allem auf dem attraktiven Gelände über dem Karlsbader Spital (heute das Krankenhaus), aber da dieses Gelände nicht gross genug war, begann sich ein neues Stadtviertel Horní Drahovice zu entwickeln, das sich bis zum Friedhof ausdehnte. Und gerade im Keil der Strassen Havlíčkova und Machova wurde die oben erwähnte Villa Skt. Georg gebaut. „Die zweistöckige Villa beherrschen vieleckige Eckerker. Auch die in die abgeschrägten Parapette eingelegten Reliefe von spielenden Kindern im zweiten Stockwerk ziehen auf sich die Aufmerksamkeit,“ beschreibt der Historiker Lubomír Zeman die am meisten auffallenden Elemente am Hause. Das früher vernachlässigte Gebäude kann man heute nicht übersehen - es wurde renoviert und nach der Renovierung ragten auch weitere kunstgewerbliche Elemente und Gartenverbesserungen hervor. Wenn sie sich für die ausführlichere Beschreibung des Gebäudes einschliesslich der Grundrisse interessieren, machen Sie die Publikation Berühmte Villen der Karlsbader Region von Lubomír Zeman und einem Kollektiv von Autoren auf.

Example of Art Deco Architecture in Karlovy Vary Said a bit exaltedly - Villa Skt. Georg in Havlíčkova Street is for Karlovy Vary a similarly important building as the Empire State Building is for New York. What do they have in common? The famous New York building is the best representative of the art deco architectural style in the world. And it is just Villa Skt. Georg that is an important ­example of this modern style of the 1920s and 1930s in Karlovy Vary. The villa was built by the local builder Julius Srb in 1932. Houses were built mainly in the attractive part of town above the spital of Karlovy Vary (today’s hospital) but as this area was not large enough, the part of town called Horní Drahovice started spreading up the hill as far as the cemetery. It was just in the wedge of the streets Havlíčkova and Máchova where the above mentioned Villa Skt. Georg went up. “The two-storey villa is dominated by polygonal corner oriels. Your attraction will also be attracted by the reliefs of playing children, which are inserted in sloping window sills of the second floor,” the historian Lubomír Zeman describes the most distinctive elements of the house. Today you cannot miss to see this building which was neglected in the past - it was renovated and all art elements as well as improvements in the garden stood out. If you are interested in a more detailed description of the building including ground plans, you can find them in the publication Famous Villas of the Karlovy Vary Region by Lubomír Zeman and a collective of authors.

Пример архитектуры art deco в Карловых Варах Говоря с известной долей преувеличения, вилла Skt. Georg на Гавличковой улице является для Карловых Вар столь же значительным зданием, как для Нью-Йорка Empire State Building. Что же их связывает? Знаменитое ньюйоркское здание - лучший пример стиля art deco в мировой архитектуре. А для Карловых Вар таким же ярким примером этого стиля 20-х и 30-х годов является именно вилла Skt. Georg. Виллу построил местный архитектор Юлиус Срб в 1932 году. Это было время, когда строительство шло, главным образом, на привлекательных площадях над карловарским госпиталем (нынешней больницей), но поскольку для строительного бума первоначально ограниченной площади было недостаточно, новый квартал, называемый Horní Drahovice, разросся в сторону склона до самого кладбища. И именно на углу новых улиц - Гавличковой и Маховой - выросла уже упомянутая вилла Skt. Georg. „Доминантой трехэтажной виллы является многоугольный угловой эркер. Внимание также привлекают рельефы играющих детей, помещенные на усеченных подоконниках третьего этажа,“ описывает самые выразительные элементы здания историк Любомир Земан. Ранее невзрачный объект теперь нельзя не заметить; была проведена реконструкция дома, после которой стали видны прочие художественно-ремесленные образцы, а также несколько измененный вид сада. Если вас интересует более подробное описание виллы, включая чертеж, загляните в публикацию Любомира Земана и коллектива авторов Прославленные виллы Карловарского края.

www.promenada.cz

49


Lenka Andělová, foto Miroslav Pova, archiv

Možná uvidíte u jezírka Rusalku Vielleicht werden Sie am

kleinen See eine Nixe sehen

Kde jinde by se měla víla zjevovat, než u jezírka, nacházejícího se jen pár kroků od sochy Antonína Dvořáka, autora jedné z nejslavnějších oper Rusalka. Neobjevíte-li u vody křehkou vílu, nechte na sebe působit alespoň kouzlo místa. Sady Antonína Dvořáka těší své návštěvníky už od roku 1878 a řada vzácných stromů včetně jezírka pochází z doby založení parku či pozdějších drobných úprav. Jezírko bylo předloni kompletně opraveno, vodu čeří okrasné ryby a úchvatná je v  době plného květu i košatá magnolie, sousedící přímo s vodní plochou. Péče o romantické místo má ale i své stinné stránky. Loni zahradníci vysadili do vody barevné lekníny. Než ale stihly vykvést, kompletně je oštípaly kachny. Inu, alespoň někdo měl radost.

50

www.promenada.cz

Wo anders sollte eine Fee erscheinen als an einem kleinen See, der sich nur ein paar Schritte von der Statue Antonín Dvořáks, des Komponisten einer der berühmtesten Opern Rusalka, befindet? Wenn Sie die zarte Wassernixe am Wasser nicht entdecken, lassen Sie mindestens den Zauber des Ortes auf Sie wirken. Der Antonín Dvořák Park freut seine Besucher schon seit dem Jahre 1878 und eine Reihe von seltsamen Bäumen einschliesslich des Sees stammt aus der Zeit der Gründung des Parks oder dessen späteren Verbesserungen. Im vorvorjahr wurde der See völlig renoviert. Jetzt kräuseln das Wasser Zierfische und die dichtbelaubte Magnolie direkt am Wasser ist hinreissend in der Blütezeit. Doch die Pflege dieses romantischen Orts hat auch ihre Schattenseiten. Im vorigen Jahre pflanzten Gärtner farbige Seerosen ins Wasser. Aber bevor sie aufblühen konnten, hatten sie Enten gezupft. Na ja, mindestens jemand hatte an ihnen Freude.


You Might See the Nymph by the Little Lake

Может быть, увидите у озерка Русалку

Where else should a nymph appear than by a little lake situated just a few steps away from the statue of Antonín Dvořák, the composer of one of the most popular opera the Nymph? If you do not find the delicate fairy by the water, let at least the genius loci impress you. The Antonín Dvořák Park has been here for the pleasure of its visitors since 1878 already and a number of rare trees as well as the little lake itself come from the time when the park was founded or later improved. The little lake was completely renovated two years ago and so ornamental fishes ruffle the water surface and the spreading magnolia next to it is fascinating when it is in blossom. However, the care of the romantic place has its darker side too. Last year gardeners planted water lilies of different colours in the water. But before they managed to come to flower, ducks had nibbled them completely. Well, at least someone enjoyed them.

Где бы еще должна была появиться русалка, как не у маленького озера, находящегося в нескольких шагах от памятника Антонину Дворжаку, автору одной из самых знаменитых опер Русалка. Если же вы не увидите сидящую у воды хрупкую фею, проникнитесь хотя бы волшебством этого места. Сад Антонина Дворжака восхищает своих гостей с 1878 года, а ряд редких деревьев, как и озерко, возник здесь со времени его основания или более поздних небольших изменений. В позапрошлом году озерцо было полностью обновлено, в воде снуют декоративные рыбы, и восхищает в дни полного расцвета развесистая магнолия, соседствующая рядом с водной гладью. Уход за романтическим местом имеет и свои теневые стороны. В прошлом году садовники высадили в воду красочные кувшинки. Но они даже не успели расцвести, как их полностью ощипали утки. Ну что ж, хотя бы кто-нибудь порадовался.

www.promenada.cz

51


52

www.promenada.cz

6

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 200 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop), www.dpkv.cz

Denní linky

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр. U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23 Tržnice - Loket a zpět

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS jízdenkou ve svém přístroji.

Placení pomocí SMS jízdenky 25,- Kč přestupní 60 min - SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 12,- Kč zlevněná přestupní 60 min - SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230


Foto Líba Ernestová, archiv

Ohlédnutí Rückblicke • Looking Back Обзор событий

V Karlových Varech se běžel Mattoni 1/2 Maraton. Závod přilákal 3 tisíce běžců z 31 zemí. Vítězem se stal 18letý Etiopan Teshan Mekonen, který časem 1:01:21 vylepšil rekord závodu o více než 2 minuty. Nejrychlejší českou běžkyní se stala Ivana Sekyrová, reprezentantka Karlovarského kraje. • In Karlsbad fand der Mattoni 1/2 Marathon statt. Der Wettbewerb lockte 3 000 Läufer aus 31 Ländern. • Mattoni 1/2 Marathon took part in Karlovy Vary. The race attracted 3 thousand runners from 31 countries. • В Карловых Варах состоялся Полумаратон на приз Маттони. Соревнования привлекли 3 тысячи бегунов из 31 страны.

Karlovarský karneval nabídl barvitou podívanou. • Karlsbader Karneval bat eine Show mit vielen Farben an. • The carnival of Karlovy Vary offered a show full of colours. • Карловарский карнавал явился красочным зрелищем.

V karlovarském muzeu vystavovala své naivní obrázky herečka a malířka Iva Hüttnerová. • Schauspielerin und Malerin Iva Hüttnerová stellte ihre naiven Bilder im Karlsbader Museum aus. • The actress and paintress Iva Hüttnerová exhibited her naive pictures in the museum of Karlovy Vary. • В карловарском музее прошла выставка наивной живописи актрисы и художницы Ивы Хюттнеровой.

www.promenada.cz

53


Lenka Andělová, foto Jan Makovička, archiv

Podejte si ruku

S

Charlie Chaplinem

Vítejte v muzeu voskových figurín Ke zhruba padesáti muzeím voskových figurín na světě přibyly nově i Karlovy Vary. „Potkáte“ se tu hned s osmdesáti osobnostmi z  celého světa. Do očí se můžete zahledět např. papeži Janu Pavlu II., pokloníte se anglické královské rodině, úsměv na tváři vyloudí Oliver Hardy a Stan Laurel... Muzeum se nachází v netradičních prostorách anglikánského kostela sv. Lukáše na Zámeckém vrchu. Kostelík postavený v duchu anglické neogotiky s typickým užitím režného zdiva z  roku 1877, byl řadu let nevyužívaný a chátral. Nový majitel objekt zrenovoval pod dohledem památkářů a pravděpodobně ho tím zachránil. Za pozornost určitě stojí zachovalé původní vitráže, ale i drobné artefakty, z nichž některé majitel dovezl přímo z Anglie. Kromě prohlídky slavných osobností tu můžete zhlédnout čtyřicetiminutový historický dokumentární film ze života Karlových Varů z let 1919-1934, na druhém plátně pak uvidíte dobové fotografie. Vaše děti se zatím zabaví u kouzelných zrcadel. A odnést si můžete zajímavý suvenýr: ze speciální voskové směsi vám vytvoří odlitek ruky, nebo si pořídíte fotografii s vybranou figurínou. Vznik muzea v anglikánském kostele, které časem nabídne i další překvapení, je pro majitele Marka Sattlera srdeční záležitostí. Ostatně i získání voskových figurín mělo osobní rovinu, když exempláře kupoval z větší části od stařičkých majitelů původního londýnského muzea Tussauds. Ti ve svých 90 letech podnikání v britské metropoli ukončili a se svou voskovou rodinou se loučili jen velmi těžko. Že se přestěhuje z Londýna do největších českých lázní, však rádi souhlasili.

54

www.promenada.cz

Shake hands with Charlie Chaplin

Welcome to the Museum of Wax Figures

A new museum of wax figures in Karlovy Vary has been added to about fifty others which already exist in the world. You will “meet” eighty personalities from the whole world here. You can look into the eyes of Pope John Paul II, make a bow to the English royal family and Oliver Hardy and Stan Laurel will coax a smile out of you... The museum can be found in untraditional rooms - in St. Lucas Anglican Church on the Castle Hill. The little church was built in the style of English Neo-Baroque with the typical use of brickwork in 1877. It was not used for lots of years and started decaying. Being supervised by conservationists, its new owner renovated it and probably saved it. Its original stained-glass windows as well as small artefacts are definitely worth seeing - some of them were brought directly from England by the owner. Apart from famous personalities, you can also see a forty-minute-long documentary from the life of Karlovy Vary in 1919-1934 and period photographs are shown on another screen. Magic mirrors will keep your children busy in the meantime. And you can leave with an interesting souvenir: they will cast your hand in a special wax mixture or you can have a photograph with a figure you will choose. The museum in the Anglican Church, which will offer other surprises in the near future, is an affair of heart for its owner Mark Sattler. After all, getting the wax figu­ res from the aged owners of the original London museum Tussauds was very personal too. They finished their business in the British capital in the 1990s and were very sad to have to say goodbye to their wax family. However, they welcomed the idea of moving them from London to the biggest Czech spa.


Поздоровайтесь за руку с Чарли Чаплиным

Добро пожаловать в музей восковых фигур К приблизительно пятидесяти музеям восковых фигур в мире присоединились и Карловы Вары. Здесь вы прямо с порога „встретитесь“ с восемьюдесятью выдающимися личностями со всего мира. Например, сможете взглянуть в глаза Папе Иоанну Павлу II, поклониться английской королевской семье, вашу улыбку вызовут американские комики Оливер Харди и Стэн ­Лорел... Музей находится в нетрадиционном помещении англиканского храма святого Луки на улице Zámecký vrch. Небольшая церковь, построенная в 1877 году в духе английской неоготики с типичным использованием резной кладки, ряд лет не использовалась и ветшала. Новый владелец объект реставрировал под наблюдением работников охраны памятников и этим, очевидно, его спас. Стоят внимания не только сохранившиеся первоначальные витражи, но и более мелкие артефакты, некоторые из них владелец привез прямо из Англии. Кроме осмотра прославленных личностей, здесь вы можете посмотреть сорокаминутный документальный фильм из жизни Карловых Вар 1919-1934 годов, на другом экране увидите фотографии той эпохи. В это же время ваши дети будут забавляться у волшебных зеркал. Унести же с собой вы сможете интересный сувенир: слепок руки, который вам сделают из специальной восковой смеси, или фотографию с выбранной фигурой. Музей в англиканском храме, который со временем предложит дальнейшие сюрпризы, его владельцем Мареком Саттлером был создан по зову сердца. В конце концов, и покупка большей части восковых фигур у престарелых владельцев прежней лондонской галереи мадам Тюссо была делом глубоко личным. Когда им исполнилось 90 лет, они завершили свою предпринимательскую деятельность в столице Великобритании и со своей восковой „семьей“ расставались очень тяжело. Однако с переездом музея из Лондона в самый большой чешский город-курорт они с радостью согласились.

www.promenada.cz

55


Lenka Andělová, foto Wolfgang Högner

Po zakladateli města je pojmenovaná i vyhlídka Karla IV.

56

www.promenada.cz


Podobnou cihlovou stavbu v karlovarských lázeňských lesích nenajdete. Pseudogotická kamenná věž je nejstarší karlovarskou rozhlednou. Byla postavena v roce 1877 na Výšině císaře Františka Josefa, pyšní se dvěma ochozy a cimbuřím, je vysoká 20 metrů, patří k ní 79 kamenných schodů a korpulentnější návštěvníci ji kvůli úzkému hornímu schodišti neměli v oblibě. Dost zajímavých indicií k tomu, abyste se k ní vydali. Dnes nese jméno Karla IV. a uvidíte ji v plné kráse. Letos v červnu totiž prošla komplexnější opravou. Samotné místo v nadmořské výšce 509 m n.m. má své kouzlo ve všech ročních obdobích. Rozhledna je přístupná celoročně a i přes vzrostlejší stromy v okolí je z ní stále zajímavý pohled na lázně. Nachází se v lesích mezi Grandhotelem Pupp a Galerií umění a snadno k ní dojdete od kapličky Ecce Homo Chopinovou pěšinou.

Nach dem Gründer der Stadt wurde auch die Karl IV.-Aussicht genannt In Karlsbader Kurwäldern finden Sie keinen ähnlichen Ziegelbau. Der pseudogotische Steinturm ist der älteste Karlsbader Aussichtsturm. Er wurde im Jahre 1877 auf der Kaiser Franz Josef-Höhe erbaut und prahlt mit zwei Galerien und einer Zinne. Er ist 20 Meter hoch, mit 79 Treppen und wegen des engen oberen Treppenaufgangs wurde er von mehr korpulenten Besuchern nicht besonders beliebt. Es ist genug interessante Informationen zu einem Besuch, nicht wahr? Heute trägt er den Namen von Karl IV. und Sie werden ihn in aller Schönheit sehen. Im Juni wurde er nämlich renoviert. Der Platz selbst, der 509 Meter ü.d.M. liegt, hat seinen Zauber in jeder Jahreszeit. Der Aussichtsturm ist das ganze Jahr zugänglich und trotz hochstämmiger Bäume bietet er immer noch eine interessante Aussicht auf die Kurstadt an. Er befindet sich in den Wäldern zwischen dem Grandhotel Pupp und der Kunstgalerie und ist leicht erreichbar, wenn Sie durch den Chopin-Pfad von der Kapelle Ecce Homo gehen.

Обзорная башня Карла IV также названа именем ­основателя города Другую такую кирпичную постройку в карловарских лесах не найти. Псевдоготическая каменная башня является старейшей панорамной площадкой в Карловых Варах. Она была построена в 1877 году на Холме императора Франца Иозефа, две ее галереи окружены зубчатой стеной, ее высота 20 метров, к ней ведут 79 каменных ступеней, а узкая верхняя лестница явно не была рассчитана на страдающих излишней полнотой гостей. Чтобы посетить башню, имеется достаточно веских причин. Ныне она носит имя Карла IV, и ее можно увидеть во всей красе. В этом году состоялась реставрация башни. Само место на высоте 509 метров над уровнем моря имеет свое очарование во все времена года. Обзорная башня открыта для посещения круглый год, и, невзирая на разросшиеся вокруг деревья, с вершины башни всегда можно увидеть красоты курорта. Она находится в лесах между Гранд-отелем Пупп и Галереей искусств, дойти к ней очень просто - от часовенки Экце Хомо по тропе Шопена.

Charles IV Belvedere Was Named After the Founder of the Town You will not find a similar brick building in the spa woods of Karlovy Vary. The stone pseudo-gothic tower is the oldest viewing tower in Karlovy Vary. It was built on Empe­ ror Franz Josef Height in 1877 and boasts two galleries and battlements. The tower is 20 metres high and its part are 79 stone steps. Corpulent visitors have not liked it because of its narrow upper staircase. It is enough interesting information to go to see it. Today it is called Charles IV Belvedere and you will see it in all its glory as it was renovated in June. The place is located at an altitude of 509 metres and has its charm in each season of the year. The viewing tower is open all year round and in spite of high-grown trees it still offers an interesting view of the spa. It stands in the woods between the Grandhotel Pupp and the Art Gallery and you can reach it easily if you follow Chopin Path starting at the chapel Ecce Homo.

www.promenada.cz

57


Mariánské Lázně

Město s pozoruhodnou architekturou Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House, etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и  Иoзeф Иоганн  Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крecтoвoгo источника и  колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.

58

www.promenada.cz

www.marianskelazne.cz


H

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

Lipovka

Tenisový areál

o kéh

ského Třebíz

s Třebíz

Gloria

Špičák

i

Kaplička lásky

1

Alej Sv o

body i

hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Geologický park Amaliino aG

odpočívadlo

eo

log

Symbolický hřbitov

ic

ký pa

Valdštejnův monument

rk

Svoboda

Helga H Westend

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

Fibichova

Hlavní třída

Ma sar yko va

13

3-5-6-7

Dr. Heidler

7

Karlo varsk á

Skalník

ží

u Pstr

Masa rykov a

Ruská

13

á

sv. Vladimír

H

H

Falkensteiner Hotel Grand Spa

10

7

H Koliba

i

Karlův kříž

SOU

k ký

vle

H Vítkov

ařs

i i

Goethův obelisk

kabink

lyžařský vlek

WC

ová lano vk

a

P 13

Rozhledna Hamelika

H Vltava H

i

ída

ní tř

Hlav -13-16

Ruská

-6-7-10-13-16

Hlavní třída 3-5

V Sadech Křižíkova

á sk eň

Úšovický potok

o

éh

sk ov br

nu

UP loc

Do

Marie P

hy

o

zahr. osada

drá

h cké

Vo ř

P H loché

Speedway

zahr. osada

Kalifornia P

o ůh Pr

Na

U

plochodrážní stadion

7

Na

třída Vítězství

OK 348 P

la Pa

13

10-

P Villa Marion

ráh y hé d

H Motel Start

ny

u

P Park Pension

3-7

on

žo vá

Prů h

Prelátův pramen

hr ad n

Prů bě ž

žn

á

Berlin

Pr ůb ě

P Holiday

P Vila Sonenland

UP loc

H

nádraží

H Sonáta

Na

i

í

Jiráskova Jiráskova

llá ro va Ko

-13

-10

Be

Křižíkova

Hlavní třída

ída

ná zej me n

5-7

va Kolláro

@

nd

finanční úřad

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

Za

7

Na Tře šňovc e ná

Huso va

Dřevě

P Georg

na

á

P

3

o vskéh Dobro

5-7

o

i rd Fe

bývalý zámek

í

vní

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

ňská Plze

www.promenada.cz

ár

SOU

ladn

žste

Mariánské Lázně autobusové

M

lék

Nák

Dru

Pa la

P

rova

psí útulek

i

í

Červená Karkulka

6

WC

y

WC

Dru

Kollá

Za Nádražím

215

k áv

Nádražní náměstí

WC

3-7

ast

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

Ferdinandův pramen

UZ

Nákladn

U Pily

Příč n

Libušina

U Pily

hřiště

nice

U Pily

14

zahr. osada

moc

y

řů

hov a

U Ne

U Pil

U

ba

Žižkov a

Lion H

Mác

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

H Swiss House

U Nemocnice

Hla vn í tř

5 7

3-5-6-7

Příkrá

Dvořákova

Mánesov a

Na Vý sluní

60

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova Smeta

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Villa Skalník

Zeyerova

Výs lu

Komenského

a rov

Na

WC

H

e Zey

Janáčkova

Lidl

poliklinika

H

Máchova

Haná

Lužická Lužic ká

Nová vyhlídka

H H

vé mco

P

P

Tesco

zahr. osada

P

Poštovní dvůr

6-16

Chebská

tenis klub

P

ě ny N

Luční

La Passionaria

@

c Angli

kino Slavia

P

P

ova

6-7-10-16

215

6-16

Kaufland

6-7-10-16

P

Tyr š

knihovna

Bože

minigolf Penny Market

Cheb Planá Plzeň

ovského itova

TJ Slovan Mariánské Lázně

dov a

zimní stadion

P H Agricola

@ městská

Obůrka hvozd H Villa Berolina

P Orava

va ro ye Ze

P

Continental

Panoramou Pod

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

á

Milano H

H

lick

Monty

St. Georg

g An

rá Přík

H i

P Meteor

P Park Villa Alexandřin pramen

H Villa Butterfly 10

H

H

i i

Cristal

H Palace

Děvín

Sochařský pohádkový ráj

Park Boheminium

Panorama

Dykova

P

i

i

i

H Berounka

Poš tov ní

Lidická

Pod Hřbitovem

H

@

3-5-6-7-13-16

Ruská

Richard

P

Zlatý zámek

3-5-6-7-13-16

13

i i

lyž

Excelsior

6 12 13 16

Klíčova Anglic ká

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Hlavní třída

Ruská

Balbínovo rašeliniště

Fridrichštejn

rsk va rlo Ka

H

Nanebevzetí Panny Marie

Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin P Rudolfův pramen H ská i i 2 5-6 3v-a H o 4 3 r @ e Casino Mariiny prameny Polonia H g 12 r H La Provence be 11 Centrální lázně n H e t Nové Společenský Ambrožovy H Pstruží Rei 10 H H H lázně dům Anglický 7-13 Pramen H G 3 4prameny Dusíkova Dvůr -5-67-13 Hamelika H 5 3 Anglikánský

kostel

Suchý vrch

Památník osvobození armádou USA

Bohemia

Teplá Karlovy Vary

i

13

P

hotel a rozhledna Kamzík (mimo provoz)

Ovčácké i odpočívadlo

7

8

i

6-

10

i

Balbínův pramen

9

Sady Václava Skalníka

7-13

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

Clementsovo odpočívadlo

5-

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

i i

3-

i P

i

Lesní

ho ké

i

areál zdraví Kamzík

Purky

Villa Lions Mlýnský vrch Reitenberger a Seifert H Bristol H ov H PacifikIbsenova H Třebízský H H VLÚ Davos H en 3-5-6 s i Maxim Flora Windsor H -7 Ib Evropa Mecséryho Merkur H Pra H H 2 5 me vyhlídka i Karola kryté H Křížový centrální nsk G 10 H Zvon Nehrova Labe i H parkoviště Mírové náměstí á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo muzeum H Royal 1-3 10 Úzká H Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Promenáda města Paris Maria Zlatá koruna 6 Fatra H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger Sonnenstrahl H H Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

ízs eb Tř

Sluneční louka

tezk

H

Karola

31

i

ná s

va ino op Ch

5

2

PR Žižkův vrch

i

Zlatý lev

H

230

Teplá Karlovy Vary

Krakonoš


2

3

4

6

7

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской

театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novorenesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissancegebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

2 Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church

5

8

9

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Город- 11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casi-

ской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad. • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях.

8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

no Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой.

Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатоли- 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная ческий деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, лечебница, (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v mísAnglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Oktogonální tech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tiziaan Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Exhibition and connovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена cert hall • Выставочный и концертный зал. malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russisch-orthodoxe Kir(1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • Хампель по Ассунте Тициана. che Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin - Denkmal im Interieur. • F. Chopin Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikoпроживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnanostas, zdobený zlatem a  kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. de - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Paviнад источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain lion of the Cross Spring • Павильон Крестового источника Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein EmpiAugusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina AuИнтересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. rebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire gusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир императора Франца I. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdiс куполом и золотым крестом. nandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­ нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší docho10 Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая лечебница (1893Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade 96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu vaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest Курортная колоннада - (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenaissance. Das Römispreserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný che Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian здание. kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение - деревянный кассетный потолок. Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90.

3

4

5

6

10

12

14

Foto David Kurc

11

13

www.promenada.cz

61


Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly další skladby z díla F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singing Fountain The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings” mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986

Singende Fontäne Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Поющий фонтан Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года.

Týdenní rozvrh skladeb • Wöchentlicher Plan der Kompositionen Week´s Plan of Compositions • Недельный репертуар: čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

po • Mo • Mon • пн

A

út • Di • Tue • вт

B

st • Mi • Wed • ср

C

D

čt • Do • Thu • чт

D

E

pá • Fr • Fri • пт

E

F

so • Sa • Sat • сб

F

G

ne • So • Sun • вс

G

H

17

19

20

21

22

B

C

D

E

C

D

E

F

F

G

-

H

A

G

H

-

A

B

E

F

G

H

A

-

B

C

F

G

H

G

H

A

A

B

-

C

D

B

C

-

D

E

H

A

B

C

D

-

E

F

A

B

C

D

E

F

G

H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením • Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung Show with illumination in the evening • Вечером проекция с освещением A B C D E F G H

P. Hapka: Hudba pro Fontánu A. Dvořák: Karneval op. 92 G. Verdi: Nabucco - Sbor Židů „Va, pensiero“ C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go on „Titanic“ J. Malásek: Romantický klavír P.I. Čajkovskij: Koncert č. 1 b moll M.I. Glinka: Ruslan a Ludmila E. Morricone: Tenkrát na Západě

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltava J W.A. Mozart: Malá noční hudba K A. Bocelli: Romanza

62

www.promenada.cz


Prameny

Quellen • Springs • Источники

1 Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2 Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины 20 l/min

3 Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и павильон источника Рудольфа (Ушовице) 7,8-13,8 l/min

4 Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино 11 l/min

5 Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница 20 l/min

6 Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда 15 l/min

7 Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8 Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города 120 l/min

9 Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10 Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku pod prodejnou Baťa • Pavillon in dem Park bei dem Geschäft„Baťa“ • the pavilion in the park by Baťa shop • павильон в парке у магазина„Baťa“ 25 l/min

Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. • Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. • Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. • Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

www.promenada.cz

63


Česko se turistům představí jako filmová země Po stopách slavných filmů jako Amadeus či Kolja se v příštím roce budou moci vydat návštěvníci České republiky. Agentura CzechTourism totiž připravuje speciální web a mobilní aplikaci, která umožní přímo v terénu prolínat filmovou fikci s reálnými prožitky. Bohatá tuzemská filmová tvorba, vybrané světoznámé snímky a nezapomenutelné seriály budou lákat turisty na návštěvu Česka. Agentura CzechTourism vytváří po vzoru zahraničních centrál cestovního ruchu produkt filmového turismu, který má představit region Česka prostřednictvím zde natočených českých a zahraničních filmů. Jedním z  nejznámějších bude oscarový snímek Amadeus od režiséra Miloše Formana, který využil pro některé scény zámek v Kroměříži či kulisy Prahy. „Uvědomujeme si, že Česku chybí jeden globální filmový hit, který by mohl představit naši zemi stejně, jako například James Bond propaguje Velkou Británii. Proto jsme zvolili cestu prezentace skrze témata, jako jsou např. pohádky, kultovní snímky nebo pohnuté osudy,“ vysvětluje manažer projektu Jiří Dužár z agentury CzechTourism. Celý soubor filmů je logicky poskládán do několika tematických tras, které zavedou návštěvníky na nejkrásnější hrady a zámky, ale také na méně známá místa s osobitou atmosférou. Důležitou součástí projektu bude mobilní aplikace s inovativním multimediálním obsahem v  podobě filmových záběrů, fotografií a  videosekvencí z  natáčení. Unikátní obsah si filmoví turisté budou moci přehrát v  mobilní aplikaci při příchodu na místo, odkud určitý filmový záběr pochází. Milovníci pohádek tak uvidí, jak se ukrývá pyšná princezna Krasomila s  králem Miroslavem na Panské skále u Kamenického Šenova, a celou scénu si budou moci přehrát v chytrém telefonu. Kromě multimediálního obsahu se turisté dozvědí i  zajímavosti o  atraktivitách v  blízkém okolí, získají tipy na kvalitní gastronomické, kulturní a jiné zážitky. Vše bude k  dispozici zdarma v  aplikaci, která bude propojená s webem a s profily na sociálních sítích. „Naše cílová skupina má ráda filmy, obratně se pohybuje na internetu, baví se na sociálních sítích a  při cestách využívá chytré telefony,“ doplňuje Jiří Dužár z  agentury CzechTourism. Projekt samozřejmě nevzniká jenom pro filmové nadšence, ale i pro turisty, kteří při cestování rádi poznávají něco nového a neobvyklého.

64

www.promenada.cz


The Czech Republic Will Present Itself As a Film Country Visitors to the Czech Republic will be able to follow in the footsteps of famous films like Amadeus or Kolya next year. The agency CzechTouris is preparing a special website and a mobile application which will make it possible to combine film fiction with real experiences directly on the spot. Numerous Czech films, selected world-famous films and unforgettable serials will attract tourists to visit the Czech Republic. Following the example of foreign headquarters of tourism, the agency CzechTourism is creating a product of film tourism, which shall present the region of the Czech Republic through Czech and foreign films which were shot here. One of the most famous of them will be the Oscar-winning film Amadeus by the director Miloš Forman, who used the chateau in Kroměříž or the scenery of Prague in some of the film scenes. “We are aware of the fact that the Czech Republic does not have a global hit which would present our country in the same way James Bond publicizes Great Britain. And that is why we decided to present our country through such themes as fairy-tales, cult films or eventful lives,” the manager of the project Jiří Dužár from the agency CzechTourism explains. The whole collection of films logically consists of several thematic routes which will take visitors not only to the most wonderful castles and chateaux but also to less popular places with a specific atmosphere. An important part of the project will be a mobile application with innovatory multimedia contents in the form of film shots, photographs and video sequences from film shooting. Film tourists will be able to play the unique content in the mobile application on their arrival at the place from which the specific shot comes. And so the lovers of fairy-tales can see the proud Princess Krasomila and King Miroslav hiding on the rock Panská skála near the town of Kamenický Šenov and play the whole scene on their smart phones. Apart from the multimedia content, the tourists will also learn interesting facts about attractive places in the neighbourhood or they will get tips for quality gastronomic, cultural and other experiences. All will be available for free in the application which will be connected with the website and profiles on social networks. “Our activity is aimed at the group of film-loving people who deftly move on the internet, communicate on social networks and uses smart phones while travelling,” Jiří Dužár from the agency CzechTourism adds. Of course the project is not being made only for film enthusiasts but also for tourists who like learning something new and unusual while travelling.

www.promenada.cz

65


Divadlo

9.7. st 19.30 hod., Život je fajn (Life Is Life), Černé divadlo Metro. Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 1., 15., 22., 29.7. Di 14-17 Uhr, Besichtigungen des Stadttheaters 9.7. Mi 19.30 Uhr, Leben ist Leben, Schwarzes Theater Metro. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Jul 1st, 15th, 22nd, 29th Tue 2 p.m.-5 p.m., A Tour to the Town Theatre Jul 9th Wed 7.30 p.m., Life Is Life, Black Theatre Metro. Music programmes - see the section Concerts. RU 1., 15., 22., 29.7 вт 14-17 час., Осмотр здания театра 9.7 ср 19.30 час., Жизнь прекрасна, Черный театр Метро. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

Theater • Theatre • Театр

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр  Třebízského 106, % 354 622 036 www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo www.kisml.cz CZ 1., 15., 22., 29.7. út 14-17 hod., Prohlídka divadla 3.7. čt 19.30 hod., L. Chaumar: Mafie a city, jaké jsou praktiky sicilské mafie při řešení zamotaných rodinných záležitostí? Divadelní ag. Sophia-Art.

Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты

Jazzové lázně • Jazz-Bad • Jazz Spa • Джаз на курорте CZ 28.6.-5.7. 14. ročník hudebního festivalu www.jazzove-lazne.cz denně v 15 hod. na kolonádě 28.6. so, Memory Jazz Band Mariánské Lázně 29.6. ne, JH Big Band Hradec Králové 30.6. po, Dáša Šimíčková & Shadde Yadda Quartet 1.7. út, Dixieland Planá 2.7. st, AK Band Plzeň 3.7. čt, Pilsner Jazz Band 4.7. pá, Big Gang Cheb 5.7. so, The Prague’s Aviatics Dixieland

28.6.-5.7. Sa-Sa 15 Uhr, Kolonnade, Freiluftkonzerte, 14. Jazz Festival. EN Jun 28th-Jul 5th Sat-Sat 3 p.m., colonnade, Open-air concerts, 14th Jazz Festival. RU 28.6-5.7 сб-сб 15 час., колоннада, Променад-концерты, 14-й фестиваль джазoвой музыки. DE

Mariánskolázeňská nokturna 2014 Маrienbader Nocturno 2014 Nocturno of Mariánské Lázně 2014 Марианские ноктюрны 2014 CZ 17.-26.7. Mezinárodní hudební festival a mistrovské kurzy www.kisml.cz 17.7. čt 20 hod., kolonáda, Koncert smyčcového sextetu 18.7. pá 20 hod., Městské divadlo, Slavnostní zahajovací koncert 21.7. po 20 hod., dům Chopin, Klavírní kvartet Indigo 23.7. st 20.30 hod., zámek Kynžvart, Komorní festivalový orchestr 25.7. pá 20 hod., Městské divadlo, Slavnostní závěrečný koncert Další koncerty probíhají na kolonádě, v ZUŠ F. Chopina, Městském divadle, domě Chopin a v Anglikánském kostele.

17.-26.7., internationales Musikfestival und Meisterkurse. EN Jul 17th-26th, international music festival and master’s courses. RU 17.-26.7, международный музыкальный фестиваль и мастер-классы. DE

66

www.promenada.cz

Další koncerty • Weitere Konzerte Other Concerts • Прочие концерты

Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino Casino Social House • Дом Казино

15.7. út 19.30 hod., ABBA Show - Mamma Mia, největší hity legendární švédské kapely. 30.7. st 19.30 hod., Svět operety, A. Klamo-soprán, J. Nociar-tenor, Strauss trio. DE 2., 30.7. Mi 19.30 Uhr, Operettenmelodien 15.7. Di 19.30 Uhr, ABBA Show - Mamma Mia EN Jul 2nd, 30th Wed 7.30 p.m., Operetta melodies Jul 15th Tue 7.30 p.m., ABBA Show - Mamma Mia RU 2., 30.7 ср 19.30 час., Опереточные мелодии 15.7 вт 19.30 час., ABBA Show - Mamma Mia

Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade Spa Colonnade • Курортная колоннада

Reitenbergerova 96, % 354 637 140 www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchester • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра CZ 4.7. pá 19.30 hod., Vídeňský klasicismus, W.A. Mozart: Figarova svatba, předehra KV 492, L. van Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 61, W.A. Mozart: Symfonie č. 36 C dur (Linecká) KV 425, J. Sedláček-housle. Dirigent: M. Peschík. 11., 25.7. pá 19.30 hod., Mozart & Verdi - operní galakoncert, L. Albrechtová-soprán, I. Oblištilová-mezzosoprán, M. Vlček-tenor, J. Tolaš-baryton. Dirigent: M. Peschík. DE 4.7. Fr 19.30 Uhr, Wiener Klassizismus 11., 25.7. Fr 19.30 Uhr, Mozart & Verdi EN Jul 4th Fri 7.30 p.m., Viennese classicism Jul 11th, 25th Fri 7.30 p.m., Mozart & Verdi RU 4.7 пт 19.30 час., Венский классицизм 11., 25.7 пт 19.30 час., Моцарт & Верди

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz

CZ 2.7. st 19.30 hod., Velké operetní gala, Š. Heřmánková-soprán, J. Nociar-tenor, ZSO. Dirigent: F. Drs.

CZ 6.7. ne 10.30 hod., 7.7. po 10.30, 16 hod., 8.7. út 10.30, 16 hod., 9.7. st 16 hod., 10.7. čt 16 hod., 13.7. ne 10.30 hod., 14.7. po 10.30, 16 hod., 22.7. út 16 hod., 23.7. st 10.30, 16 hod., 24.7. čt 16 hod., Kolonádní koncerty DE 6.7. So 10.30 Uhr, 7.7. Mo 10.30, 16 Uhr, 8.7. Di 10.30, 16 Uhr, 9.7. Mi 16 Uhr, 10.7. Do 16 Uhr, 13.7. So 10.30 Uhr, 14.7. Mo 10.30, 16 Uhr, 22.7. Di 16 Uhr, 23.7. Mi 10.30, 16 Uhr, 24.7. Do 16 Uhr, Freiluftkonzerte EN Jul 6th Sun 10.30 a.m., Jul 7th Mon 10.30 a.m., 4 p.m., Jul 8th Tue 10.30 a.m., 4 p.m., Jul 9th Wed 4 p.m., Jul 10th Thu 4 p.m., Jul 13th Sun 10.30 a.m., Jul 14th Mon 10.30 a.m., 4 p.m., Jul 22nd Tue 4 p.m., Jul 23rd Wed 10.30 a.m., 4 p.m., Jul 24th Thu 4 p.m., Open-air concerts RU 7.7 пн 16 час., 8.7 вт 10.30, 16 час., 9.7 ср 16 час., 10.7 чт 16 час., 13.7 вс 10.30 час., 14.7 пн 10.30, 16 час., 22.7 вт 16 час., 23.7 ср 10.30, 16 час., 24.7 чт 16 час., Променад-концерты


Cestujte

žlutými autobusy

z Karlových Varů do Chebu již od 45 Kč do Prahy již od 130 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Navštivte nás na pobočce: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary

www.studentagency.cz

90135_KK_KV_CMYK_AJ.indd 1

17.6.2009 10:54:24


Galerie

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740

Galerien • Galleries • Галереи

Divadelní galerie • Theatergalerie • Theatre Gallery Театральная галерея

Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz CZ Stav chaosu - Dominik Petr - tisky, ilustrace a obrazy, do 7.7. Hudební motivy a zákoutí - Ladislav Šauer - obrazy, vernisáž 8.7. v 17 hod., do 11.8. DE Dominik Petr - Drücke, Illustrationen und Bilder, bis zum 7.7. Ladislav Šauer - Bilder, vom 8.7. bis 11.8. EN Dominik Petr - prints, illustrations and paintings, till Jul 7th. Ladislav Šauer - paintings, from Jul 8th till Aug 11th. RU Доминик Петр - принты, иллюстрации, живопись, до 7.7. Ладислав Шауер - живопись, с 8.7 до 11.8.

Doporučujeme

Wir empfehlen • We Recommend Мы рекомендуем

Mariánské Lázně fotografa J.F. Langhanse Jan Langhans, slavný český portrétní fotograf, otevřel na jaře roku 1887 v Mariánských Lázních svou nejvýznamnější pobočku. Zakoupenou vilu Jupiter přestavěl, část patra prosklil, čímž vznikl ateliér. Zmíněný dům už ve městě nenajdete, roku 1953 byl zbourán. V Mariánských Lázních Jan Langhans osobně fotografoval řadu místních osobností i významných hostů, mezi nimi perského šáha a několikrát i anglického krále Eduarda VII. Oba vladaři jej za jeho práci osobně vyznamenali. Muzeum v Mariánských Lázních připravilo vzácně dochovaný soubor fotografií jednoho z nejvýznamnějších fotografů v českých zemích. Vraťte se tedy alespoň na chvíli do doby, kdy se lidé nechávali svátečně fotografovat a necvakali snímek za snímkem vlastními fotoaparáty. Výstavu můžete zhlédnout do 3. srpna.

68

www.promenada.cz

CZ DE EN RU

Jiří Kolbaba - fotografie, vernisáž 1.7. v 18 hod., do 2.9. Jiří Kolbaba - Fotografien, vom 1.7. bis 2.9. Jiří Kolbaba - photographs, from Jul 1st till Sep 2nd. Иржи Колбаба - фотографии, с 1.7 до 2.9.

Marienbad des Fotografen J.F. Langhans Jan Langhans, ein berühmter tschechischer Porträt-Fotograf, verewigte in Marienbad sowohl eine Reihe von örtlichen Persönlichkeiten als auch bedeutende Gäste, unter ihnen den persischen Schah und einige Mal auch den englischen König Edward VII. Das Museum in Marienbad bereitete eine ausnahmsweise gut erhaltene Sammlung von seinen Fotografien vor. Kehren Sie also mindestens für eine Weile in die Zeiten zurück, in denen sich Leute festlich fotografieren liessen statt mit ihren eigenen Fotoapparaten ein Foto nach dem anderen zu nehmen. Die Ausstellung können Sie bis zum 3. August besuchen.

CZ DE EN RU

Mariánské Lázně fotografa J.F. Langhanse, do 3.8. Marienbad des Fotografen J.F. Langhans, bis zum 3.8. Photographer’s J.F. Langhans Mariánské Lázně, till Aug 3rd. Марианские Лазни фотографа Я.Ф. Лангхауса, до 3.8.

Photographer’s J.F. Langhans Mariánské Lázně Jan Langhans, a famous Czech portrait photographer, immortalized a number of local personalities of Mariánské Lázně as well as prominent visitors to it. Their list includes the Persian shah and the English king Edward VII. The museum in Mariánské Lazně has prepared an exceptionally well-preserved collection of his photographs. Go therefore back in time for at least a while, to the days when to have a photograph taken was a sort of holiday and people did not take one picture after another with their own cameras. You can visit the exhibition until the 3rd August.

Марианские Лазни фотографа Я.Ф. Лангханса Ян Лангханс, прославленный чешский фотограф-портретист, увековечил в Марианских Лазнях ряд местных личностей и именитых гостей, среди которых были персидский шах и английский король Эдуард VII, последний в нескольких видах. Музей в Марианских Лазнях подготовил редкую, сохранившуюся до наших дней, подборку фотографий Лангханса. Вернитесь хотя бы на несколько минут в эпоху, когда каждое фотографирование было для людей праздником, а не просто щелканьем затвора собственного фотоаппарата, делая снимок за снимком. Выставку можно осмотреть до 3 августа.


Muzea

Museen • Museums • Музеи

Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Городской музей Goethovo nám. 11, % 354 622 740, www.muzeum-ml.cz CZ Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Ukryto v depozitáři - exponáty z archivů muzea, do 31.10. DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, ­Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. ­Dauerausstellungen. Aufbewahrt im Depositorium - aus dem Archiv des Museums, bis zum 31.10. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treatment, Mineral waters, Geological ­development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. ­Permanent exhibitions. Hidden in the depository - from the archives of the museum, till Oct 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнео­лечение, минеральные воды, ­Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII., Прославленные гости ­ Марианских Лазней. Постоянные выставки. Хранится в депозитарии - из архивов музея, до 31.10.

Památník Fryderyka Chopina • Fryderyk Chopin-Denkmal Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 567, www.chopinfestival.cz CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romanti­schen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - graphic works, ­permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского ­композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, постоянная выставка.

Kino Kino Slavia

Nerudova 437, % 354 622 347, www.kinoslavia.cz 3.-6.7. čt-ne 19.30 hod., Transformers: Zánik, USA 2014, T, #. 5.-6.7. so-ne 17 hod., Jak vycvičit draka 2, USA 2014, Č, #. 8.-9.7. út-st 19.30 hod., Chraň nás od zlého, USA 2014, T, 15N. 10.-13.7. čt-ne 17 hod., 3D, Jak vycvičit draka 2, USA 2014, Č, #. 10.-11., 13.7. čt-pá, ne 19.30 hod., Joe, USA 2013, T, 15N. 12.7. so 19.30 hod., Divoké historky, Arg./Šp. 2014, T, 12N. 14.-16.7. po-st 19.30 hod., 22 Jump Street, USA 2014, T, 12N. 17.-20.7. čt-ne 17 hod., 3D, Letadla 2: Hasiči a záchranáři, USA 2014, Č, #. 17.-20.7. čt-ne 19.30 hod., 3D, Úsvit planety opic, USA 2014, T, 12N. 21.-23.7. po-st 17 hod., Love Song, USA 2014, T, #. 21.-23.7. po-st 19.30 hod., Zejtra napořád, ČR 2014, #. 24.-27.7. čt-ne 17 hod., Letadla 2: Hasiči a záchranáři, USA 2014, Č, #. 24.-27.7. čt-ne 19.30 hod., Díra u Hanušovic, ČR 2014, 15N. 28.-30.7. po-st 17 hod., Zejtra napořád, ČR 2014, #. 28.-30.7. po-st 19.30 hod., 3D, Hercules, USA 2014, Č, 12N. 31.7. čt 17 hod., 3D, 19.30 hod., Strážci Galaxie, USA 2014, Č, #. Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi, Č - mluveno česky, T - české titulky # - přístupný, 12N - pro děti do 12 let nevhodné, 15N - mládeži do 15 let nepřístupno


Lenka Andělová, foto David Kurc, archiv

U Lesního pramene

se vznášejí TŘI MÚZY

Okolí Lesního pramene patří k nejhezčím parkovým úpravám v Mariánských Lázních. Přispívá k nim i půvabné, moderně pojaté sousoší, dílo jednoho z nejvýznamnějších současných českých sochařů, Olbrama Zoubka. Tři dívky v pohybu představují tři múzy: Erató - múzu erotické písně, Euterpé - múzu písňové hudby a Polymnii - múzu tance. Zastavte se u nich na chvíli... ostatně, takové je i přání autora. Olbram Zoubek totiž říká: „Tu pravou atmosféru a energii dodají mým sochám lidé, kteří si je prohlížejí a konfrontují se s nimi.“ Dívky mají šaty v modré barvě; tu měla v oblibě autorova první žena, sochařka Eva Kmentová. Olbram Zoubek osadil šest svých soch také na atiku hotelu Butterfly v Mariánských Lázních. I nedaleké Karlovy Vary, konkrétně budovu pojišťovny, zdobí charakteristická socha Olbrama Zoubka z roku 1992, nazvaná Druhý břeh. V největších českých lázních navíc právě probíhá výstava zhruba tří desítek Zoubkových děl (viz str. 28 ).

70

www.promenada.cz


An der Waldquelle schweben drei Musen Die Umgebung der Waldquelle gehört zu den schönsten Parks in Marienbad. Dazu trägt auch die reizvolle, moderne Statuengruppe, das Werk eines der bedeutendsten gegenwärtigen tschechischen Bildhauer Olbram Zoubek bei. Drei Mädchen in Bewegung repräsentieren drei Musen: Erató - die Muse der Liebesdichtung, Euterpé - die Muse der Lyrik und Polyhymnia - die Muse des Tanzes. Bleiben sie bei ihnen eine Weile stehen... übrigens, es ist auch der Wunsch des Bildhauers. Olbram Zoubek sagt nämlich: „Die echte Atmosphäre und Energie geben meinen Statuen die Leute, die sie besichtigen und sich mit ihnen konfrontieren.“ Sechs Statuen von Olbram Zoubek kann man auch auf der Attika des Hotels Butterfly in Marienbad sehen. Und auch die Versicherungsanstalt in nahem Karlsbad schmückt eine typische Statue von Olbram Zoubek. Im grössten tschechischen Kurort findet jetzt eine Ausstellung von ungefähr dreissig Statuen von Olbram Zoubek statt (sieh S. 28).

Three Muses Hovering Above the Forest Spring The neighbourhood of the Forest Spring is one of the most beautiful parks in Mariánské Lázně. A wonderful modern group of statues by one of the most important contemporary Czech sculptors Olbram Zoubek contributes considerably to its charm. Three girls in motion represent three muses: Erató - the muse of love poetry, Euterpé - the muse of lyric poetry and Polyhymnia - the muse of dance. Let us stop at them for a while... after all, it is the sculptor’s wish too. Olbram Zoubek says: “It is the people contemplating the statues and confronting themselves with them that give them the right atmosphere and energy.” Six of Olbram Zoubek’s statues can also be seen on the facade of the Hotel Butterfly in Mariánské Lázně and also the building of the insurance company in nearby Karlovy Vary is decorated with a typical statue by Olbram Zoubek. There is also an exhibition of about thirty statues by Olbram Zoubek in the biggest Czech spa now (see p. 28).

У Лесного источника воспарили три музы Парк вокруг Лесного источника принадлежит к самым красивым в Марианских Лазнях. Общую картину дополняет привлекательная скульптурная группа, исполненная в современной манере, работа одного из самых знаменитых чешских скульп­ торов современности, Ольбрама Зоубека. Три девушки в движении представляют три музы: Эрато - музу эротической песни, Эвтерпу - музу песенной музыки и Полигимнию - музу танца. Остановитесь около них на несколько минут... в конце концов, таково пожелание автора. Ибо Ольбрам Зоубек говорит: „Настоящую атмосферу и энергию придают моим скульптурам люди, которые их рассматривают и сравнивают себя с ними.“ Ольбрам Зоубек установил шесть своих статуй также на аттике отеля Баттерфляй в Марианских Лазнях. И находящиеся недалеко Карловы Вары, а именно здание страховой компании, украшает характерная скульптура Ольбрама Зоубека. Кроме того, в самом большом городе-курорте Чехии проходит выставка почти тридцати работ Зоубека (cм. cтр. 28).

www.promenada.cz

71


Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum • www.marianskelazne.cz Hlavní 47, % 354 622 474 Cup Vital • www.cupvital.cz Masarykova 1, % 354 546 211 Marienbad Kur and Spa Hotels, Reiseservice • www.marienbad.cz Masarykova 22, % 354 622 474

Důležitá telefonní čísla

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Night Life

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance Приглашение к танцу

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Hotel Palace Zvon Opera, Hlavní 68, % 354 686 111 Monty, Café Egerländer, Příkrá 218, % 354 619 111 Pueblo Mexicano, Chebská 255, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Spa Hotel Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 112

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 3, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Kasino • Kasino • Casino • Kазино Casino Bellevue, Anglická 281, % 354 628 628

Info doprava Verkehr • Transportation • Транспорт

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816 www.mdml.cz Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn Cable Railway • Kанатная дорога, http://leto.snowhill.cz Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 473, % 354 621 111, 606 149 555 Nonstop, Nádražní nám. 283, % 723 240 720

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бесплатный въезд в день приезда и день отъезда. Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 653/1, % 354 624 128 (nonstop)

72

www.promenada.cz


Františkovy Lázně

www.frantiskovy-lazne.cz

Město, kde zeleň a parky mají stejný prostor jako architektura Založeny: roku 1793 dekretem císaře Františka I. Původní název obce Ves císaře Františka byl v roce 1807 přejmenován na Františkovy Lázně. Roku 1865 vyhlášeny městem. Za zakladatele je považován městský lékař dr. Bernard Vincenz Adler (1753-1810) • Správa: město řízeno Městským úřadem • Nadmořská výška: 450 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: minerální prameny s vysokým obsahem oxidu uhličitého, sirnoželezitá slatina, národní přírodní rezervace Soos - rašeliniště s bohatými vývěry minerálních vod, bahenními sopkami a křemelinovým štítem. Komorní hůrka - nejmladší činná sopka ve střední Evropě. • Architektonické památky: klasicistní, empírové, historizující, secesní (Karl a Gustav Wiedermannové). V roce 1992 bylo historické jádro Františkových Lázní vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Franzensbad

Eine Stadt, wo Parks mit grünen Bäumen und Blumen ebenso wichtig wie die Architektur sind Gründung: im Jahre 1793 durch das Dekret des Kaisers Franz I. Der ursprüngliche Name der Gemeinde das Dorf des Kaisers Franz wurde im Jahre 1807 geändert und erhielt den Namen Franzensbad. Im Jahre 1865 wurde es zur Stadt erhoben. Für den Gründer der Stadt hält man den Stadtarzt Bernard Vincenz Adler (17531810). • Verwaltung: durch Stadtamt • Seehöhe: 450 m ü.d. M. • Klima: rauh, typisch Vorgebirgsklima • Naturrarität: Mineralquellen mit einem hohen Gehalt an Kohlendioxid, Schwefel-Eisen-Torf, das Natur­ schutzgebiet Soos - ein Torfmoor mit zahlreichen Mineralquellen, Sumpfvulkanen und einer Kieselspitze. Kammerbühl (Komorní hůrka) - der jüngste aktive Vulkan in Mitteleuropa. • Architektonische Denkmäler: klassizistische, Empire, Jugendstil- und historisierende (Karl und Gustav Wiedermann). Im Jahre 1992 wurde der historische Kern Franzensbads unter Denkmalschutz gestellt.

Františkovy Lázně

A Town Where Green Parks and Trees and Flowers Are as Important as Architecture Foundation: in 1793 through Emperor František I’s decree. In 1807 the original name of the place Village of Emperor František was changed into Františkovy Lázně. In 1865 it was declared a town. Doctor Bernard Vincenz Adler (1753-1810) is considered to be the founder of the town. • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 450 meters above sea level. • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions. • Nature rarity: mineral springs with a high amount of carbon dioxide, sulphurous and ferric peat, nature reserve Soos - a peat bog with numerous mineral springs, mud volcanoes and a diatomeous shield. Komorní hůrka - the youngest active volcano in Centre Europe • Architectural sights: classicist, Empire and Art Noveau sights as well as sights from the period of historicism (Karl and Gustav Wiedermann). In the year 1992 the historical nucleus of Františkovy Lázně was declared an urban conservation area.

Франтишковы Лазни

Город-сад, единство природы и архитектуры Основан: в 1793 году декретом императора Франца I. Поселок, первоначально называвшийся Село Императора Франца, в 1807 году переименован на Франтишковы Лазни. В 1865 году поселку присвоен статус города. Его основателем считается городской врач др. Бернард Винценс Адлер (1753-1810). • Администрация: город управляется муниципалитетом • Высота над уровнем моря: 450 м • Климат: умеренно предгорный • Уникальные особенности города: минеральные источники с высоким содержанием углекислого газа, серно-железистая грязь, национальная природная резервация Соос торфяник с многочисленными источниками минеральных вод, грязевыми вулканами и кремниевым щитом. Камерная горка - самый молодой действующий вулкан в Центральной Европе. • Архитектурные памятники: классицизм, ампир, модерн, историзм (Карл и Густав Видерманы). В 1992 году старинный центр Франтишковых Лазней был объявлен Городской мемориальной резервацией. www.promenada.cz

73


Družs tevní

raž n

Konečná

Úzká

ádnic

á

Bud

ova tels k

í ste

zka

á

Lidl

Májová

P

Josef I. P

Česká

Gábi

Česká

21 Ná

dr až

Česká

ou

An g

a

lic

H Reza

19

František I.

WC

H Centrum

1

ou

Dl

Ruská

H Sevilla

jM

ale

tenisové dvorce

aS

tin pa

ku

ou

přírodní divadlo

11Luisiny lázně

Glauber II

5

7

Máchova

ar

Luisin a Studený

4

á pravoslavný chrám sv. Olgy

Stanislav

2

Savoy H Goethe

Libušina VLL Kijev Společenský H dům

7

náměstí Míru František

Františkův

i

Ida

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

á

Francis H

J.W. Goethe

i

Zát H Luisa

H Pawlik

H

G

Císařský Aquaforum

Imperial H

Isab

elin

Josef II.

minigolf

ap

rom

Glauber III, IV Nový a Kostelní Dvorana Glauberových pramenů

ená

da

František Josef II.

Dr. B.V. Adler Adler

8-9

1

14-15

11

3

František I.

Nový

10

sk

Ru

Husova

Klára Gonnerová

1

H

á

Divadlo Boženy Němcové

Dr. Adler H Belvedere H

8

5 9

P

4

H Palace

Poštovní G @ H

Rusk

3

Rus

H Monti Spa

H

H Kamenný H Praha dům

P

Luna H H Tři lilie

6

Povýšení sv. Kříže

areál zdraví

zka

Glauber I

6

Zahra

dní

i

17

sk

á

Ru

sk couz

Aladin

5. května

Abbazia

Kollárova

P

D

Sluneční

ALEJE – ZÁTIŠÍ

Městský úřad

Francouzská

Dr. Pohoreckého

P

Evangelický Fran

k Městské m muzeum r. Ši

Labutí jezírko

e

j Ale

Nádražní ste

Dl

Metropol H H Melodie

H Bajkal Erika H

Boženy Němcové

ick

P

Relax

cká

@

Slatinný p.

ády

ri Ame

Lid

ick

zahr. osada

arm

Rossini

Jiráskova

P

cká

Čs.

Františkovy Lázně

WC

á

Ang li

Three

P

Lid

P

Relax

á

Va n

rk a P

Čs. a

Aleje

z

P

y

rmád

P

P

Školní

a

Národní

rov a

la Č apk

ezí

Villa Altona

Mariot H ZUŠ

ču

Uj

Kar

Ze le

ns

áre

n Ply

Du

ho vá

DOLNÍ LOMANY

á

ste

k parking a sever

sk Če

E49

žní

stavebniny

Bezručova

Villa P Appartements

lní

vá ájo

Dou

dra

M

P

Ško

Sv ato p

luk

Otakara Březiny

Májová

vá ájo

Ko me nsk éh o

aČ ec ha

M

Františkolázeňská výtopna

Žírov ická

Žižkova

Brig

Žiž ko va

Nád

Luční

No vá

Táborská

Husitská

nick

ická

lic

Žírovická

VL uk á íh Jiř

Větr ná h ůrka

do va tel s

r Ame

vá lo Vi

An g

dež

Bu

ans

á

Mlá

W ol ke ra o

Solný

13 18

5.

kv ět

Františkovy Lázně Aquaforum

na

Císařské lázně

12

Kolonáda Solný Marian a Luční pramen

Dětská gyn. léčebna

P

12

Luční

P

Slepá

e Ch H Diana

zahr. osada

Komorní

P

P

Slatina Apartments

Chebská

SLATINA

á

ova

ann

rm

ste

Klo

Nezvalova

sk Cheb

K

va nno

rma

Caltellieri

Žofie

2

Slat

inný

H Klíma

V Břízk

e lost

www.promenada.cz

21

Štěpánka

p. Natálie

ách

13

P

H Hubert

74

Železnatý

Lesn í

í

Klosterm

Jeze

Na Vrchu

Jezerní rní

í Lesn

á Příčn

Mokrá

annova

Francis H Palace

Jezerní

Palliardi

16

Sanatorium H Dr. Peták

bs

P

H Bohemia

Slatinné lázně

Les n

P

parking - jih

zahr. osada

i

Pod Lipam

10

Polní

lick

ic er Am

Skřivánčí

a

An g

ch

Dr už st ev

sv. Jakub

Lom

Žírovická

Dru

rní

Nerud ova

Ho

ůrk

2

HORNÍ LOMANY

ric

žste vní

Am e

rozhledna Salingburg

H Pyramida

H Pyramida II.

20

22


3

4

5

6

7

8

9

10

1 Kostel Povýšení sv. Kříže • Kirche der Erhöhung des Hlg. Kreu-

zes • Raising of St Cross Church • Храм Воздвижения Креста Господня (1819), Ruská ulice. Fresky v interiéru jsou dílem malíře Kandlera. Stavba patří k nejkrásnějším empírovým církevním stavbám v Čechách. • Fresken im Interieur sind das Werk des Malers Kandler. Der Bau gehört zu den schönsten Kirchenbauten im Empirestil in Böhmen. • Frescoes in the interior are the work of the painter Kandler. The building ranks as one of the most beautiful church buildings in the Empire style in Bohemia. • Фрески в интерьере работы художника Кандлера. Здание принадлежит к самым красивым ампирным постройкам в Чехии.

4 Pavilon Luisina pramene • Pavillon der Louisen-Quelle •

5 6

2 Jezdecká socha císaře Františka I. • Reiterstatue des Kaisers

Franz I. • The Statue of the Emperor Franz I on a Horseback Конная статуя императора Франца I, Městské sady. Odlitek podle originálu, odhalen v roce 2002. • Abguss vom Original, enthüllt im Jahre 2002. • A cast from the original, unveiled in 2002. • Отлита с оригинала, памятник открыт в 2002 году.

3 Divadlo Boženy Němcové • Božena Němcová-Theater • Bo-

žena Němcová Theatre • Театр имени Божены Немцовой (1928, arch. A. Payr), Ruská 16. Technicky moderní stavba s novoklasicistním výrazem a interiérem s dekorativními prvky ve stylu art deco • Ein technisch moderner Bau mit einem neoklassizistischen Aussehen und Interieur mit dekorativen Elementen im Art Deco Stil • A modern building of a neo-classicist appearance and an interior with decorative elements in the Art Deco style • Здание в духе неоклассицизма, интерьер с декоративными элементами в стиле art deco.

7 8

9 Pavilon Františkova pramene • Pavillon der Franzensquelle P­ avilion of the Louise Spring • Павильон источника Луизы Pavilion of the František Spring • Павильон источника (1826), Luisiny lázně. Empírová elipsovitá stavba • Ein elliptischer Франца (1832) ­Empirebau • An elliptic building in the Empire style • Эллипсоидное здание в стиле ампир. 10 Dvorana Glauberových pramenů • Halle der Glauber-Quellen Hall of Glauber Springs • Зал Глауберовых источников Luisiny lázně • Louise-Bad • Louise Spa Building • Лечебница (1929, arch. E. Engelhardt) Луизы (1840), Máchova ulice 11 Aquaforum (2005, arch. V. Syrový), ulice 5. května. Komplex s  bazény • Společenský dům • Gesellschaftshaus • Social House • Общест­ Komplex mit Bädern • A complex with swimming pools • Комплекс с басвенный дом (1793-5, arch. T. Gruber, J. Rothhesel), Národní třída. Klasiсейнами. cistní stavba, součástí komplexu je Velký sál Společenského domu (1877, arch. G. Wiedermann), reprezentativní novorenesanční stavba. • Ein klassizistischer 12 Císařské lázně • Kaiserbad • Emperor’s  Spa Building Bau, ein Teil des Komplexes ist der Grosse Saal des Gesellschaftshauses, ein Императорская лечебница (1880, G. Wiedermann), Novorenesanční prächtiger Neurenaissance-Bau. • A  classicist building, part of the complex stavba • Neurenaissance-Bau • A Neo-Renaissance building • Здание в стиле is the Big Hall of the Social House, an impressive neo-Renaissance buildнео-Ренессанс. ing. • Комплекс классицистических зданий, частью которого является Большой зал Общественного дома, репрезентативное здание в стиле 13 Kolonáda Solného a Lučního pramene • Kolonnade der Salzнео-Ренессанс. und Wiesenquelle • The Meadow and Salty Springs Colonnade • Колоннада Соленого и Лугового источников (1843, Nová kolonáda • Neue Kolonnade • New Colonnade • Новая F. Filous). Reprezentativní klasicistní stavba • Ein prächtiger klassizistischer Bau • колоннада (1912, arch. G. Wiedermann) An impressive classicist building • Репрезентативное классицистическое здание. Plynové lázně • Gasbad • Gas Spa Building • Газолечебница (1912, arch. G. Wiedermann), náměstí Míru

12

13

Foto David Kurc

11

www.promenada.cz

75


Lenka Andělová

K lázeňské léčbě patří František Soška nahého chlapce, sedícího na kouli, patří k symbolům Františkových Lázní. Provází ho už několik desetiletí pověst o zázračné léčivé síle: žena, která si na Františka sáhne, brzy otěhotní. Ryba v rukou Františka symbolizuje plodnost. Vycházky k bronzovému Frantíkovi, který zdobí park u Františkova pramene, se tak staly součástí léčebného pobytu mnoha žen. Původní soška chebského sochaře Adolfa Mayerla stála od roku 1923 před Společenským domem. Ta je uložena v městském muzeu, kde si ji můžete prohlédnout. V parku dnes stojí už třetí napodobenina, od autorů Ledra a Kozáka.

Zur Badebehandlung gehört auch Franz Die kleine Statue eines kleinen nackten Jungen, der auf einer Kugel sitzt, gehört zu Symbolen Franzensbads. Jahrzehntelang begleitet sie eine Sage über die wunderwirkende Heilkraft: die Frau, die Franz anrührt, wird bald schwanger. Der Fisch in den Händen von Franz symbolisiert die Fruchtbarkeit. Spaziergänge zur Bronzestatue Franzens, die den Park bei der Franzensquelle schmückt, wurden zum Teil der Kur vieler Frauen. Die ursprüngliche Statue des Bildhauers Adolf Mayerl aus Eger stand vom Jahre 1923 vor dem Gesellschaftshaus. Sie wird im städtischen Museum aufbewahrt, wo Sie sie besichtigen können. Im Park steht heute ihre dritte Kopie, das Werk der Künstler Ledr und Kozák.

Frankie is Part of Spa Treatment The small statue of a naked boy who sits on a ball ranks as one of the symbols of Františkovy Lázně. It has been connected with a legend about curative power for decades: the woman, who will touch Frankie, will become pregnant soon. The fish in Frankie’s hand symbolizes fertility. Walks to Frankie in the park near the František Spring have become parts of spa stays of lots of women. From the year 1923 the original statue by the sculptor Adolf Mayerl from Cheb stood in front of the Social House. Today it is kept in the municipal museum where you can see it. The statue in the park by Ledr and Kozák has been the third copy of the original work.

И Франтишек имеет самое прямое отношение к курортному лечению Фигура голого мальчика, сидящего на шаре, - один из символов Франтишковых Лазней. Уже несколько десятилетий существует легенда о его чудесной исцеляющей силе: стоит женщине хотя бы раз дотронуться до Франтишека, как она вскоре забеременеет. Рыба в руке Франтишека символизирует плодность. Прогулки к бронзовому мальчику, украшающему парк у источника Франтишека, стали для многих женщин правилом в дни, проведенные на курорте. Первая фигурка работы хебского скульптора Aдольфа Майерля с 1923 года стояла перед Общественным домом. Сейчас ее можно увидеть в городском музее. А в парке стоит уже третья по счету скульптура чудо-мальчика.

76

www.promenada.cz


Jáchymov

www.mestojachymov.cz

Město s bohatou historií, ležící v malebném údolí na úpatí Krušných hor Založen: roku 1516 Štěpánem Šlikem na místě osady Konradsgrűn. Roku 1520 osada povýšena králem Ludvíkem na svobodné a královské město. • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-750 m n.m. • Přírodní rarita: termální podzemní prameny obsahující přírodní radioaktivní plyn radon, v minulosti výskyt uranové rudy, stříbra • Architektonické památky: pozdně gotické, renesanční.

Joachimsthal

Die Stadt mit einer ereignisreichen Historie, die im malerischen Tal am Fusse des Erzgebirges liegt Gründung: im Jahre 1516 durch Stephan Schlick an Stelle der Siedlung Konradsgrün. Im Jahre 1520 wurde die Siedlung durch den König Ludvík zu einer freien Königsstadt erhoben. • Verwaltung: durch des Stadtamt • Seehöhe: 560-750 m ü.d.M. • Naturrarität: unterirdische Thermalquellen, die das radioaktive Naturgas Radon erhalten, in der Vergangenheit Silber- und Uranerzlager • Architektonische Denkmäler: spätgotische, Renaissance.

Jáchymov

A Town with an Eventful History Lying in a Picturesque Valley at the Foot of the Ore Mountains Foundation: in 1516 by Štěpán Šlik in place of the settlement Konradsgrün. In the year 1520 King Ludvík raised the settlement to a free and royal town. • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-750 metres above sea level • Nature rarity: thermal underground springs whose water contains natural radioactive gas radon, in the past deposits of the uranium ore and silver • Architectural sights: late gothic, Renaissance.

Яхимов

Город богатый историческими событиями, лежащий в живописной долине у подножья Foto archiv Léčebných lázní Jáchymov

Рудных гор Основан: в 1516 году Штефаном Шликом на месте селения Конрадсгрюн. В 1520 году указом короля Людвига селение получило статус вольного королевского города. • Администрация: город управляется муниципалитетом • Высота над уровнем моря: 560-750 м • Климат: умеренно предгорный • Уникальные особенности города: термальные подземные источники, содержащие природный радиоактивный газ радон, в прошлом залежи урановой руды, серебра • Архитектурные памятники: поздней готики, Ренессанса. www.promenada.cz

77


2

Bratr stv

í

1

rmád y

Hornické náměstí

Bratr

ství

Šaf

sv. Jáchym

Na Svo r no sti

6

Stráž

Va le

ch

důl Bratrství

P

4

ův vrch

Bezruč

Na

va ko

aří

va esio Math

3

důl Svornost

Na

Va le

ch

5i

Nad Bratrstvím ch

Vale Na

městský úřad

Ša

va íko

js Svo

ř fa

ko va

va ko

h

ch vr

ás Jir

vrc

N ny že Bo

H

7

Jánská kaple

Jánský vrch

9

Jáchymov

ova

hasiči

ch ký

ls ke

líčk

Du

Hav

da

tří

Na Slovanech

a ov

va Slo

domov důchodců

Na Klobouku op

Na

h nec

K Lanovc e

išt ě Hr ad

a ov

evangelický kostel

k Pro

8

vé co

vn co

in

ěm

M

op

N ny že Bo

í

důl Josef

ok Pr

ická

vní Minco

Horn

iště

Hrad

K Lanov ce

vé co

ěm

1

ský

Ján

náměstí Republiky

ns Já

ní ov nc ta Mi ces va íko í rad dh Po

Jir ás

potok

Štola č. 1

Klínoveký

Čs. a

2

lech Na Va

a esiov Math

třída

Na Svornosti

BOŽÍ DAR

di hr Bo žen yN

ěm

Ha vlíč

kov a

á

ick

á

Du

ke ls

ký ch

ano vce Hu

hr di

sov a

Špitální kostelík

Husova Dagmar H

Lid

ick

Lip

Žižkova

Husova

o

sk

or

loh

da

á

nic

Pa la

tří ckého da Du ke ls

ký ch

Lid

ick

kéh

10

Komenského

tří

Lid

co vé

KL

a

Pala c

kv ětn

ovc e

a kov

5.

KL an

vlíč Ha

H

hrd

o ckéhLS Curie Pala

inů

H

H

á

Praha

H

Lužice II kulturní dům

Agrikolovo náměstí

11

P

H LS Akademik

25

ka

ova Štěp

LS Radium Palace

Lázeňský vrch

OSTROV KARLOVY VARY

Smetan

P

www.promenada.cz

sk

r va rlo

Ka

78

ova

H

a ov ák oř Dv

12 Stříbrný vrch

v ko

ořá Dv

Mánesova

Jitřenka

H

LC Agricola

asary

H

a ov

ák oř Dv

H

s var rlo

H

Dalibor

T. G. M

4

Ka

á

U Sjezdovky

ick

Lid

3

Lidic

Běhounek

á

H

ch

i Fib

koupaliště


5

7

9

8

3 Kostel sv. Jáchyma • Kirche Hlg. Joachim • St Jáchym Church

Храм св. Иоакима (1534-1540), nám. Republiky. Pozdně gotická stavba monumentálních rozměrů • Spätgotischer Monumentalbau • A late gothic building of monumental size • Позднеготическое монументальное здание.

4 Královská mincovna • Königsmünzhaus • Royal Mint • Коро­

св. Анны (18. stol.), nám. Republiky. левский монетный двор (1534), nám. Republiky. Stavba zbudována Ferdinandem I., nyní je zde muzeum. • Gebaut unter Ferdinand I., heute 10 Špitální kostelík • Spitalkirche • Hospital church • Малый ein Museum. • Built by the rule of Ferdinand  I., today a  museum. • Дом, госпитальный костел (1520), Bělohorská ulice. Nejstarší stavební построенный Фердинандом I, ныне в нем находится музей. památka města, která si zachovala původní vzhled. • Das älteste Baudenkmal in der Stadt, das sich das ursprüngliche Aussehen erhielt. • The oldest 5 Radnice • Rathaus • Town Hall • Ратуша (1540-44), nám. Republiarchitectural monument in the town which has preserved its original apky 1. Původně dům patřící zakladatelům města - rodině Šlikových • Das Haus pearance. • Старейший памятник градостроительства, сохранивший gehörte ursprünglich den Gründern der Stadt, der Familie Šlik • The house первоначальный облик. was originally owned by the founders of the town, the Šlik family • Дом первоначально принадлежал семейству Шликов - основателям города. 11 Kaple sv. Barbory • Kapelle Hlg. Barbora • St Barbora Chapel Часовня св. Варвары (18. stol.), nad Agricolovým nám. Postavena 6 Barokní sousoší Nejsvětější trojice • Barock-Statuengruppe z podnětu horníků a hutníků • Gebaut aus Initiative der Bergleute und Hütder Dreifaltigkeit • Baroque Sculptural Group of the Trinity tenarbeiter • Its construction was initiated by miners and metallurgists • Барочная скульптурная группа Пресвятой Троицы (1703), Поставлена по инициативе горняков и металлургов. před kostelem sv. Jáchyma 12 Lázeňský hotel Radium Palace • Kurhotel Radium Palace 7 Kaple sv. Jana Nepomuckého • Kapelle Hlg. Johannes von Spa Hotel Radium Palace • Курортный отель Радиум Палас Nepomuk • St Jan Nepomucký Chapel • Часовня св. Иоанна (1912), T.G. Masaryka 413. Непомука (18. stol.), Jánský vrch.

1 Šlikovský hrad Freudenstein • Burg Freudenstein der Familie

Schlick • The Freudenstein Castle of the Šlik Family • Шликовский замок Фройденштейн (1516), vrch nad mincovnou. Zřícenina pozdně gotického hradu, místo ražby prvních jáchymovských stříbrných mincí • Die Ruine einer spätgotischen Burg, wo die ersten Joachimsthaler Silbermünzen geprägt wurden • A ruin of a late gothic castle, the place where the first silver coins of Jáchymov were minted • Руины позднеготического замка, место чеканки первых яхимовских серебряных монет.

8 Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church

2 Důl Svornost • Grube Eintracht • Mine Svornost • Шахта

Евангелический костел (1904), Mincovní 681. Uvnitř stavby pamětní síň J. Mathesia • Im Interieur befindet sich die J. Mathesius-Gedenkhalle • J. Mathesius Memorial Hall in the building • Внутри здания мемориальный зал И. Матезиуса.

Единение (1529), vrchy nad městem. Nejstarší jáchymovský důl na stříbro a nejstarší světový důl na uran • Die älteste Joachimsthaler Silbergrube und das älteste Uranbergwerk in der Welt • The oldest silver mine of Jáchymov and the oldest uranium mine in the world • Самая старая яхимовская шахта добычи серебра и старейший в мире урановый рудник.

11

12

Foto David Kurc

10

9 Kaple sv. Anny • Kapelle Hlg. Anna • St Anna Chapel • Часовня

www.promenada.cz

79


Lenka Andělová

Choďte s nordic walking hůlkami a budete zdraví a šťastní Karlovarské i mariánskolázeňské lesy jsou doslova protkány sítí cest, pěšin, stezek, někdy asfaltových, jindy písčitých, s různým výškovým rozdílem. Je na nich množství altánků, laviček a další drobné architektury, kterou tu už v minulých stoletích nechali z vděčnosti za uzdravení postavit lázeňští hosté. Těžko tedy najdete vhodnější místo pro nordic walking (NW). Však se to také v lázeňských lesích v posledních letech doslova hemží nadšenci s hůlkami v rukou. Hole ovšem neslouží k opírání, jak to u mnohých vidíme. Je proto vhodné nechat si pro začátek vysvětlit a ukázat techniku instruktorem. „Pokud techniku NW zvládnete správně, zapojíte až 90 procent svalů těla,“ připomíná instruktor školy Nordwalk Miroslav Černý. Zdravotní přínos severské chůze je zásadní. Kromě zvýšení fyzické kondice zlepšuje srdeční činnost a krevní oběh, zvyšuje kapacitu plic, pomáhá lymfatickému systému. Správná technika odlehčuje kloubům. Rázná a častá chůze s  hůlkami je velmi účinná metoda i pro redukci hmotnosti, je však třeba chodit pravidelně několikrát týdně, alespoň půl hodiny. Výčet pozitiv, která nordic walking chůze přináší, je mnohem delší; zpočátku pocítíte odbourání stresu a vyplavení endorfinů - hormonů štěstí. Až se vrátíte z první vycházky, pochopíte a do lesů už bez hůlek nevyjdete. Jsou navíc výborným pomocníkem při stoupání, či naopak při chůzi z prudkého kopce. Hůlky vám půjčí a instruktora domluví ve většině lázeňských domů, rovněž Infocentrum města Karlovy Vary organizuje pravidelné vycházky.

80

www.promenada.cz

Walk with Nordic Walking Sticks and You Will Be Healthy and Happy The spa woods of Karlovy Vary and Mariánské Lázně are literally covered in a network of roads and paths whose surface is sometimes asphalt and sometimes sandy and which differ in their steepness. There are lots of summerhouses, ben­ ches and small architectural works on them. Spa visitors had them built out of gratefulness for their recovery in the past centuries. You can hardly find a more suitable place for Nordic Walking (NW). And spa woods have been really teeming with enthusiasts with Nordic walking sticks in recent years. However, the sticks should not be used for leaning on as many of them might think. It is therefore a good idea to find an instructor who will explain and show the necessary technique to you in the beginning. If you manage the NW technique correctly, you will involve up to 90% of your muscles. The health benefit of Nordic walking is essential. Apart from improving your physical condition, Nordic walking also improves the heart activity, circulation of the blood, increases the capacity of lungs and helps the lymphatic system. Correct technique relieves joints. Brisk and frequent walking with stick is also a very effective method how to lose weight; however, it is necessary to walk regularly for at least half an hour seve­ ral days a week. But the list of positives connected with Nordic walking is much longer - it relieves stress and causes a flood of endorphins - hormones of happiness - in your body. Before you return from your first walk, you will understand it and will never go to the woods without the Nordic walking sticks. In addition to it, they are an excellent aid when you have to climb or go down a steep hill. You can borrow the sticks and contact an instructor in most spa houses and the Information Centre of Karlovy Vary organizes regular walks too.


Ходите с палками nordic walking и будете здоровы и счастливы Карловарские и мариансколазеньские леса буквально пронизаны сетью дорог, троп и тропинок, иногда асфальтированных, порой песчаных, проложенных на разных уровнях высоты. На них стоит множество беседок, скамеек и прочей мелкой архитектуры, которую еще в прошлые века поставили в благодарность за излечение гости курорта. Вряд ли вы найдете место, более подходящее для nordic walking (NW). Ведь в последнее время в лесах курорта буквально снуют энтузиасты с палками в руках. Однако палки не предназначены к опоре на них, как мы у многих видим. Поэтому для начала хорошо было бы обратиться к инструктору за разъяснениями и рекомендациями по технике ходьбы. Если вы правильно овладеете техникой NW, при ходьбе будут задействованы 90 процентов мускулатуры вашего тела. Северная ходьба имеет большое значение для здоровья. Кроме улучшения физической кондиции, улучшается сердечная деятельность и кровообращение, увеличивается объем легких, нормализуется лимфатическая система. Правильная техника облегчает давление на суставы. Энергичная и частая ходьба с палками является весьма действенным методом для уменьшения веса, однако надо ходить регулярно несколько раз в неделю хотя бы по полчаса. Количество позитивных моментов, которые приносит ходьба nordic walking, многим больше; сначала вы почувствуете отстранение стресса и выделение эндорфина - гормона счастья. Это вы поймете после первой же прогулки и в лес без палок уже не отправитесь. К тому же они отлично помогают при подъеме или спуске с крутого холма. В большинстве курортных домов вам выдадут напрокат палки и договорятся о консультации инструктора, а также Информцентр города Карловы Вары организует регулярные прогулки.

www.promenada.cz

81


Víťa Škorpil

Citrusové slavnosti v Mentonu Je to možná trošku k závisti, ale spíše k obdivu a k úžasu. Stačí začátkem března nasednout v Praze do auta, autobusu či letadla a za pár hodin můžete být na Francouzské riviéře, konkrétně v Mentonu, půvabném přímořském městečku. Leží v sousedství monackého knížectví, z jihu ho omývá teplé Středozemní moře a ze severu chrání Přímořské Alpy. To je konstelace zaručující v této lokalitě podnebí takřka ideální. Dovolí vám oddávat se zde brouzdání v mořském příboji, chytat první bronz z horkých slunečních paprsků či obdivovat všudypřítomné stánky s květinami a citrusové stromy obalené zralými pomeranči, citróny, mandarinkami. Ostatně, tento ovocný roh hojnosti skýtá hlavní mentonskou atrakci, citrusové slavnosti. Konaly se tu poprvé v roce 1929 jako malá výstava citrusových keřů. Ta se od té doby rozrostla na dva týdny trvající festival, konaný na přelomu února a března, jehož téma se vždy mění. Atraktivní expozice je umístěná v parku na Avenue de Verdun. Můžete zde spatřit londýnský Clock Tower, westernové městečko s oranžovým expresem, pirátskou loď, sochu Svobody, čínskou pagodu, slona a mnoho dalších objektů, od hlavy až k patě kompletně postavených z citrusových plodů. Nám by se to celé mohlo jevit jako nehorázné plýtvání, pro mentonské je však tento festival nejcennější turistickou devízou. Přijeďte se o tom na jih Francie přesvědčit sami.

82

www.promenada.cz


Лимонные празднества Citrus Celebrations

in Menton

It is maybe a bit enviable but, rather than that, it is admirable and amazing. You only have to get on a bus or plane or get into a car in Prague and you can be at the French Riviera, concretely in Menton, a charming coastal little town, in a few hours. It lies in the neighbourhood of the Principality of Monaco, washed by the warm Mediterranean Sea in the south and protected by the Coastal Alps in the north. It is a combination which guarantees this place almost ideal climate. You can wade through the surf here, enjoy the first hot sunrays or admire omnipresent kiosks with flowers and citrus trees covered in ripe oranges, lemons and tangerines. After all, this fruit horn of plenty offers the main attraction of Menton, citrus celebrations. Being just a small exhibition of citrus bushes, they were first held here in 1929. However, the exhibition has extended since those days and today it is a two weeks-long-festival which takes place at the turn of February and March. The attractive exhibition can be found in the park Avenue de Verdun. You can see the London Clock Tower, a western town with an orange express train, a pirate ship, the Statue of Liberty, a Chinese pagoda, an elephant and lots of other objects which all are built entirely of citruses. We might consider it wicked wasting but this festival is the most important event for the inhabitants of Menton as it attracts tourists from far and wide. Come to the south of France and convince yourself about it.

в Ментоне

Можно, конечно, немного завидовать, но, скорее всего, увиденное вызовет восхищение и даже потрясение. Достаточно в начале марта сесть в Праге в машину, автобус или самолет, и через пару часов вы будете на Французской Ривьере, а конкретнее, в Ментоне, милом приморском городке. Он находится рядом с княжеством Монако, с юга его омывает теплое Средиземное море, а с севера охраняют Приморские Альпы. Сочетание этих факторов в данной области гарантирует идеальный климат. Оно позволит вам нежиться в морском прибое, получить первый загар от горячих солнечных лучей или восхищаться вездесущими палатками с цветами, а также лимонными деревьями, украшенными спелыми апельсинами, лимонами, мандаринами. Словом, этот фруктовый рог изобилия представляет главную ментонскую достопримечательность - лимонные празднования. Впервые они состоялись здесь в 1929 году как небольшая выставка лимонных кустов. С тех пор выставка превратилась в двухнедельный фестиваль, проходящий в конце февраля - начале марта с постоянно меняющейся темой. Интересная экспозиция размещена в парке на Рю де Верден. Здесь вы найдете лондонский Тауэр, городок дикого Запада с оранжевым экспрессом, пиратский корабль, статую Свободы, китайскую пагоду, слона и много прочих объектов, полностью созданных из лимонных плодов. Нам бы это могло показаться несуразной расточительностью, но для жителей Ментона этот фестиваль является самой ценной частью туристической программы. Приезжайте на юг Франции и убедитесь сами.

www.promenada.cz

83


Navštivte

Besuchen Sie • Come and See • Посетите

Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. 11.-12.7. pá-so, Dobrodružství vápna a písku, technologické prohlídky. 18.-20.7. pá-ne, Bečovské slavnosti, divadlo hudba, tržiště ad. • Muzeum historických motocyklů, % 606 737 041 Historické motocykly, jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 9.7., Krajiny jenom tušené - Zdeněk Hajný - obrazy. 11.7.-17.9., Italia bianca nera - Giuliano Collini - fotografie. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org 3., 10., 24., 31.7. čt, 15.7. út 19.30 hod., Operetní a muzikálové melodie

Horní Hrad • hrad Hauenštejn, % 777 028 820, www.hornihrad.cz 5.-13.7. so-ne, Umělecké sympozium 19.7. so 20.30 hod., Noční prohlídka 26.7. so 10-17 hod., Chvála medu

Cheb • centrum města 6.7. ne 10, 13 hod., Chebské obrazy, hraná prohlídka města, z nám. Krále Jiřího z Poděbrad, ve 13 hod. v německém jazyce. • muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 2.11., Řemeslo má zlaté dno, cechy a cechovní výroba v Chebu. • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Nové expozice, hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická ­vizualizace historických vývojových fází hradu. 5.7. so, Noční strašidelné pohádky 12.7. so, Ve jménu cti a slávy, skupina scénického šermu Rectus. 19.-20.7. so-ne, Za časů princů a princezen, hradní slavnosti s historickým spolkem Herold. • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 7.9., Hanes & Plebe, Boy Scouts of Freedom, v rámci festivalu Graffiti Boom. do 28.9., Mladí lvi v kleci - němečtí autoři žijící v Čechách (1918-1938), festival Uprostřed Evropy. do 28.9., Petr Šmalec - ilustrace, hádanky.

84

www.promenada.cz

do 5.10., Sněhové stopy Ladislava Čepeláka - výstava z depozitáře. do 5.10., Thomas Theodor Heine: Květinový den, 1912. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz 4.7.-30.8., Monotýpie a plátenka - L’ubo Stacho - fotografie. 6.-10.7., KontAKTfoto, 19. ročník fotografického workshopu. • Kostel sv. Kláry 9., 30.7. st 19 hod., Chebské varhanní léto • Kostel sv. Mikuláše 16., 23.7. st 19 hod., Chebské varhanní léto • Areál krajinné výstavy 25.-26.7. pá-so, Letní bláznění, klauniády, žonglování, akrobacie ad.

Jáchymov • Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. do 28.9., Stříbrná horečka - volání hor, středověké hornictví. • Špitální kostelík 13.7. ne 15.30 hod., Zitherrausch, festival Uprostřed Evropy. • Důl Svornost, % 352 324 021, www.omks.cz Štola č. 1, stálá prohlídková trasa.

Klášterec nad Ohří • zámek, % 474 375 436, www.zamek-klasterec.cz Muzeum českého porcelánu, Pohádková země, Mineralogická expozice, stálé výstavy. 4.-13.7. pá-ne, Klášterecké hudební prameny, 10. mezinárodní hudební festival a mezinárodní houslové kurzy s J. Svěceným.

Královské Poříčí • statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. 25.7. pá, Spirituál Kvintet, koncert.

Loket • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 12.7. so 17 hod., Cirkus ANPU, experimentální výtvarné divadlo. • Amfiteátr 5.7. so 20 hod., Michal Horáček: Mezi námi, básně, písně, otázky. 6.7. ne 20 hod., Scooter, koncert. 12.7. so 19.30 hod., O. Nedbal: Polská krev, opereta. 19.7. so 19.30 hod., A. Dvořák: Rusalka, opera. 26.7. so 12 hod., Kryštof kempy 2014, Mňága a Žďorp, Michal Hrůza, Nebe, Lenny, U mě dobrý j.h. • Motokrosový areál 26.-27.7. so-ne, Mistrovství světa v motokrosu, kat. MXGP a MX2, doprovodný program.

Nejdek • muzeum, % 736 650 047, www.kvmuz.cz Národopisná sbírka z Nejdecka a Krušnohoří, stálá expozice. 3.7.-7.9., Reklama a děti, výstava Muzea obchodu Bratislava.

Ostroh • hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz Etnografie, intarzovaný nábytek, Chebský kat Karl Huss, Smrt Valdštejna, stálé expozice. do 3.8., Barbara Issa Wagnerová - výběr z tvorby.

Ostrov • Letohrádek Ostrov, % 353 842 883, www.galeriekvary.cz do 24.8., Jitka Kůsová - kresby, objekty. do 28.9., Mladí lvi v kleci - němečtí autoři žijící v Čechách (1918-1938), festival Uprostřed Evropy. 3.7.-3.8., Film Poster Is Not Dead, filmové plakáty. 12.7. so 13 hod., Historický piknik v zámeckém parku • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. do 27.7., Hračky, loutky, divadélka • kostel Zvěstování Panny Marie do 24.8., Obhajoba pastelky Marie Brožové - obrazy. 16.7. st 19 hod., The Leicestershire Schools Symphony Orchestra, koncert.

Sokolov • muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 31.8., 1. světová válka, výstava ke 100. výročí vypuknutí ­světového konfliktu. 16.7.-26.10., Radiohistorie, od hracího strojku až ke studiové technice. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského 8.7.-27.8., Sokolov a Saalfeld s okolím - fotografie. • Staré náměstí každé út, čt 16 hod., Sokolovské kulturní léto 2014, koncerty.

Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice. do 3.8., Barbara Issa Wagnerová - výběr z tvorby, výstava. 26.7. so, Historický jarmark

Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice. 19.7. so 16 hod., Varhanní koncert, J. Chaloupková.

Žlutice • muzeum, % 739 204 982, www.kvmuz.cz Dějiny Žluticka, Hrdelní právo v minulosti, Historické podzemí, lapidárium, stálé expozice. • kostel sv. Petra a Pavla 5.7. so 15 hod., Camerata Bachiensis, soubor historických nástrojů, festival Uprostřed Evropy.


Hrady a zámky Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Burgen und Schlösser | Castles and Chateaus | Крепости и замки Hrad Seeberg % 354 595 360 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Chebský hrad % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz

Zámek Lužec % 353 103 111 • www.zamek-luzec.cz TOV MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGELTHAL

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

KRASLICE ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

LUŽEC

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 820, • www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580 • www.abertamy.eu

Aš, Hlavní 23, % 702 414 711 • www.info-as.cz Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116 • www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007 • www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170 • www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768 • www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 656 436 • www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205 • www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302 • www.tic.cheb.cz Chodov, nám. Míru 39, % 352 352 260 • www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128 • www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328 • www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766 • www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271 • www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123 • www.loket.cz

Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474 • www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135 • www.nejdek.cz Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101 • www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511 • www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522 • www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521 • www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 491 • www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882 • www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628 • www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729 • www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 66, % 353 392 207 • www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431 • www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187 • www.zlutice.cz www.promenada.cz

85


Starรก Louka 50 & 72 | 360 01 Karlovy Vary | Czech Republic | www.glamour-diamond.com | info@glamour-diamond.com | Tel. +420 353 222 424


BORN

BY

BORN BORN

PASSION

BY BY

PASSION PASSION

FLEURIER AMADEO ® VIRTUOSO III 5 - DAY TO U R B I L L O N W I T H R E T R O G R A D E P E R P E T U A L CA L E N DA R AND REVERSED HAND-FITTING

FLEURIER AMADEO ® VIRTUOSO III 5 - DAY FLEURIER TO U R B I L L AMADEO O N W I T H ® VIRTUOSO III UERRBP I LELTOUNAW T H L E N DA R R E T R O5G- DAY R A DTO E P L ICA R P-EFTI T UT AILNCA A N D RREEVTERROSGERDA D HEAPNE D G L E N DA R AND REVERSED HAND-FITTING

ART DE SUISSE S.R.O • STARA LOUKA 335/48 • 360 01 KARLOVY VARY • CZECH REPUBLIC INFO@SRTDESUISSE.COM • WWW.ARTDESUISSE.COM • TEL.: +420 335 321 543

ART DE SUISSE S.R.O • STARA LOUKA 335/48 • 360 01 KARLOVY VARY • CZECH REPUBLIC INFO@SRTDESUISSE.COM • WWW.ARTDESUISSE.COM • TEL.: +420 335 321 543


C E L

W E N

L O C

HOTEL CARLSBAD PLAZA, MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ 25, KARLOVY VARY, BOUTIQUE PLAZA, TEL.: +420 - 353 972 425

WWW.PODIUMCOMPANY.CZ

N O TI

Profile for SPA publishing

Promenáda 0714  

Promenáda 0714  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded