__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PROMENÁDA

6/2014

Japonská třešeň Opera pod hradem Madame de Pompadour ve víru tance


VV EE RR SS AA CC EE CC OO LL LL EE CC TT II OO NN

Stará StaráLouka Louka74, 74,Karlovy KarlovyVary Vary(Возле (Возлеотеля отеляGrandhotel GrandhotelPupp) Pupp)

www.podiumcompany.cz www.podiumcompany.cz

PODIUM


Starรก Louka 50 & 72 I 360 01 Karlovy Vary I Czech Republic I www.glamour-diamond.com I info@glamour-diamond.com I Tel. +420 353 222 424


S

P Е Л А К С А Ц И Я В Р О С К О Ш И / E N T S PA N N U N G IM L U X U S 126 современных номеров / 126 modern ausgestattete Zimmer Великолепная чешская и международная кухня, диетическое питание / Gute böhmische und internationale Küche sowie Reduktionskost und Diätküche Рекреационный центр с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом / Wellness-Bereich mit Sauna, Hallenbad und Fitnessraum Санаторно-курортное лечение под наблюдением врача и терапия / Kurabteilung unter ärztlicher Leitung mit individuellen Angeboten DVOŘÁK SPA HOTEL S KARLOVY VARY Nová louka 11, 360 21 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 102 111, Fax: +420 353 102 119 E-mail: info@hotel-dvorak.cz, www.hotel-dvorak.cz, www.vi-hotels.com


EDITORIAL Chválit, chválit a zase chválit. K tomuto vnitřnímu postoji jsem postupně dospěla a také ho už nějaký čas praktikuji. Když někoho pochválíte, potěšíte nejen jeho, ale obratem se ta pozitivní energie vrátí vám. Nevěříte? Zkuste to. Na pochvalu se v Čechách stále zapomíná. O to víc si užívám vděčných úsměvů od těch, které jsem dobrým slovem překvapila. Že nemíváte důvod k pochvale? Omyl. Příležitostí se nabízí během dne nespočet. A vězte, že i zdánlivě nepodstatné maličkosti si Vaše slovní pohlazení zaslouží. Za pár dní posíláme Promenádu do tisku. Kolegyni Líbu chválím za povedené fotky rozkvetlých sakur u divadla, grafika Kubu za neotřelý grafický nápad. Chválím Martina, díky jehož pomoci si ode dneška netrhám o pracovní stůl punčochy. A chválím všechny chytré hlavy, že se dokázaly domluvit a nechaly odstranit téměř 30 let trvající ostudné staveniště v samém srdci Karlových Varů. Než padne definitivní rozhodnutí, jaký objekt vyroste v proluce u Vřídla, může provizorní parčík sloužit všem. Ráda tuto zprávu zařazuji do Promenády.  Lenka Andělová

Liebe Gäste, willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaftlichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein. Dear visitors, Welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personalities of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion. Уважаемые гости! Приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии предлагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

Online www.promenada.cz 6

www.promenada.cz

facebook.com/casopispromenada

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA, informační měsíčník pro Karlovarský kraj červen 2014 Soukromý nezávislý časopis, 23. roč. (duben-prosinec) 198. číslo celkem / 3. číslo v roce 2014 Redakční uzávěrka 15.5. Toto číslo vychází 28.5. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256 REDAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, Jakub Koudela, % 350 995 099, www.polypress.cz Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství nebo pořadatelů. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


OBSAH

14-17

Inhalt • Content • Содержание Přečtěte si • Lesen Sie • Read • Прочтите 14- 17 28-29 32-33 34-35 38-39 42-43 45 48-49 53 56-57 60-61

Madame de Pompadour • Madam Pompadour • Мадам де Помпадур Sluneční hodiny • Die Sonnenuhr • The Sundial • Cолнечные часы Lázeňský pohárek • Ein Kurbecher • Spa cup • Курортная чашечка Havlovo místo • Havel-Platz • Havel’s Place • Место Гавела Japonská třešeň • Der japanische Kirschbaum • The Japanese Cherry Tree Японская черешня Pravoslavný kostel • Russisch-Orthodoxe Kirche • Orthodox Church Православный храм Lázně prokoukly • Kurort schöner • The Spa Looks Nicer • Курорт посвежел Formentera - Karibik Evropy • Formentera • Форментера Opera pod loketským hradem • Oper unter der Burg in Loket Opera under the castle of Loket • Опера под локетским замком Barevné parky • Bunten Parks • Colorful Park • Красочные парки Rozhovor s Ivanou Sekyrovou • Ivana Sekyrova • Ивана Секирова

28-29

30 Doporučujeme hotely • Wir empfehlen Hotels • We recommed hotels Рекомендуем гостиницы 31 Doporučujeme restaurace • Wir empfehlen Restaurants We recommed restaurants • Рекомендуем гостиницы 8-58 Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары 18 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 20-21 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 21 Kluby • Clubs 22 Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения 22 Sport • Спорт 24 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 25 Muzea • Museen • Museums • Музеи 26 Kina • Kinos • Cinemas • Кино 36, 40 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 62-73 Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни 66 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 66 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 68 Muzea • Museen • Museums • Музеи 68 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 70 Kino • Kino • Cinema • Кино 70 Sport • Спорт 72 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 74-77 Františkovy Lázně • Franzensbad • Франтишковы Лазни 78-81 Jáchymov • Joachimsthal • Яхимов 84 Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите 85 Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

38-39

48-49


Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice Založeno: kolem roku 1350 Karlem  IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a  H. Helmer) a  secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­ kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo  крaя • Рacпoлoжeн: у  зaпaднoй грaницы  Чешской рecпублики, в  125 км oт  Прaги  • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В  чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в  нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и  Г.  Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы  Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax - Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.

8

www.promenada.cz

www.karlovyvary.cz


k ARLOVARSk Á kOSME TIk A® pROducTS LInE • косметическая линия

Cosmetica Carolinum®

minerály • minerals минералы

m n z y e o k z y m e n e o c м н з и е о к

Vitamíny • Vitamins Витамины UV Filtry • UV Filters УВ фильтры

www.vridlo.cz Original Carlsbad Product

Traditional

Carlsbad CosmetiCs® from Karlovy Vary since 1954

Tradiční

KarlovarsKá KosmetiKa®

ая Традиционн

КАРЛОВАРСКАЯ КОСМЕТИКА®

jediná z Karlových Varů od roku 1954

одна из Карловых Вар с 1954 года

Výrobce: VŘÍDLO v.d., Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, Česká republika Manufacturer: VŘÍDLO v.d., Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary, Czech Republic Производитель: VŘÍDLO v.d., Карловарская косметика® Каменицкего 8, 360 04 Карловы Вары, Чешская Республика.


Prameny

Quellen • Springs • Источники CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях. Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkov­ skij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2 Pramen Karla IV. • Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3 Dolní Zámecký pramen • Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница, 57,1 °C; 4,8 l/min

4 Horní Zámecký pramen • Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей 53,6 °C; 1,1 l/min

5 Tržní pramen • Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6 Mlýnský pramen • Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7 Rusalčin pramen • Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8 Pramen knížete Václava I, II • Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9 Libušin pramen • Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10 Skalní pramen • Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады 44,1 °C; 1 l/min

11 Pramen Svoboda • Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12 Sadový pramen • Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14 Pramen Štěpánka • Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд 14,4 °C; 0,4 l/min

15 Hadí pramen • Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16 Železnatý pramen • Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника 14,3 °C; 2,1 l/min

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). • Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. • The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). • Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C).

10

www.promenada.cz


Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

e Comprehensive Spa Treatment e Beauty Week e Antistress Programme e Festive lounge with a seating capacity of 200 seats e Lounges e Beauty parlour e Café with a summer terrace e Swimming pool, sauna e Komplexe Heilkur e Sanfte Schönheitswoche e Gesundheitswoche e Festsaal mit Kapazität 200 Sitzen e Café mit Sommerterrasse e Kosmetiksalon e Hallenbad, Sauna

Richmond, a.s. Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@richmond.cz, www.richmond.cz


ová

iříh

3

4

o

áln

H

Pavlov

Teplá

H Dvořákovy sady

5

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Trž išt ě

ga ra Hu Vikto dní Náro án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

žs Pra

UI

er m p i al u

Stará

pražs

Na

a

Mi líři

TE

ler

ie

Ave Maria

H

Gejzír

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

letní kino

Á

PL

TE

tenis. dvorce

esta

ni

Altán U Če

P

Mickiew iczova c

led

14

á

po

Parkhotel22 Richmond

F. Schiller

Findlater ův altán Od

H

um21 ěn G í

nsk

p

Á

šina

ina

ěš

ina

Pra ž s k á

PL

Ga

ve

í lstv Přát e cesta

P

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

do va

va šo a ov er in he

Sc

řín

ek Nebozíz

ov

Lipno

Vyhlídka Karla IV.

www.promenada.cz

e gn Fü

Hynaisova

Pe t

er u

ro Car

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

P P Slovenská

Goet Villa Basileia hova stezka

ch. Přátelství

12

ě

Ty r

Karel IV. Jean de Carro

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Rusalčina ch.

en

de

Sady Jeana de Carro

sv. Petra a Pavla

WC

ch. Lesní pobožnost

alč

rg Tu

na

H

up

rozhledna Diana

s Ru

na

Jea

Morava

ro

stanice Diana

va p ěši

2-5 14 WC 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice H l Boston Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina Moravská pě G Hálkův Vyš Nad V e e c Café Elefant H H vrch P hra íd ds H JeseniusDivadelní Olympia ká yhl nám. í le H Corso V e a n J N l Libušina d de H Po H a a 16 Krásná královna louk uk iva Interhotel o l va D á stanice stanice Central ko Ostende H tar vá H Dvořák Imperial S Zít No H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H á H nám. k s Salve Quisisana iá n stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp altán

Šk

Kniha

něvo

zka

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

ste

Findlaterův kříž

e dc

Maxova pěšina

St ad i

on

Pols ká

hlí Vy Na

Křižíkova ch.

13

Romance H Puškin Promenáda H

chata V Sedle JEDLINA

Tu r g e

altán Panorama

ká ňs Láze

Fibichova st ezka

ta

jská

lní de Vří bř. ná

Mánes

11

Gogolova ch.

6

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

s ce

chata U Tří křížů Camera obscura

ře Ond

é nsk

Křižíkova

Gymnázium

a rov Baa

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

Mlý

H

Eden

Kro

SPgŠ

Gogolova pěšina

ová Sad

vodárna

4

Domov mládeže

kuželna

H Růže H H Malta Vojenská 12 á Sirius H láz. léčebna dsk H Royal Regent a 15 r ěb H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H ký v WC 6-10 ho 9 rch H Eliška liké e H V H ra t Eliška H H e Ontario H Kostel Savoy P Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanova stezka

zahr.osada

Marttel

az én

SZdrŠ

H

H

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

Rohanův kříž

rská

Lidická

íb

H

Maďa

Gymnázium

Thermal

H ní

obřadní síň

erm

Drahovice

Balb

Čas

le J

ic Lid

P

hov a

altán Bellevue

th

3

Lidická

M

fuzní trans

Horova Krá

P

va arino

Slo

h

a Sv

ar s ká

láv sk á

Zey erov a

Jug os

WC

e Bož

ové ěmc ny N

va líčko

Mác

g Ga

va rto za Mo

yk a

ho lické Vrch

Hav

Smetanovy sady

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Vých odní

va vo sla

Jungmannova va rmo Šve

Bu l h

P

vská Moske

H

Alžbětiny lázně 2

OA

ická

na

ská

dr. kové

l Ang

t ul.5.kvě

ra

asar

á

ova Jirásk

T.G .M

k eric Am

Jaltská

á

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ká uns Ru m

Itals

la Dr. Eng

Bělehrad

1 Dr.D .Be ch e

Albert

Drahomíra 1

Zbrojnická

a ov uč zr Be

sk Varšav

ř

a lov av .P I. P

nám. Republiky

P

Kvapilova

ho Bla

Čechova 2

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

P

nd

O

Po bř ež ní

st mo

Městská tržnice

Chebský most

H

a tov Kop

rny vá oli

zná Vítě íčkova

sk ý rov Ost

US

K

Lidl

P

ka ap aČ arl

nám. Karla Sabiny

rova Kollá

vr Pod t

Horní nádraží

lny řite Spo Magistrát města

C

í ečn Jat va tro res Foe

Karlovy Vary

z Vítě

6

E48

odd.

WC

Chodská

P


5

6

7

10

11

12

8

9

13

1 Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru 10 Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade

Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční láA building from the time of the late historicism. The curtain and frescos by zeňská architektura. Balustráda vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. ЗанаEine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen вес и фрески: художники - братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • 17 Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога - na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichtsturm • to the Deer’s ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигураJump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану. ми, символизирующими 12 месяцев года.

Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно известного ликера Бехеровка.

2 Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаве-

тинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

3 Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт 11 Jelení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок 18 Grandhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch.

vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка.

(1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

4 Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), 12 Zámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня замка, 19 Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I - Kaiserbad

I.P. Pavlova 11.

5 Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садо-

вая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6 Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм

У Трех Крестов - vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7 Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch.

13

L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • 14 A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8 Becherova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch.

K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interac- 15 tive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею.

9 Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe

Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church 16 of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího.

Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2. vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal castle da- 20 Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), L­ibušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­ ting back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс. times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после 21 Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств перестроек. (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6. Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer). 22 Parkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade В парке стоит фигура карловарского оленя. Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается 23 Poštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákoна высоту 10-12 метров. va symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. DvoChrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche řák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám. 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894). Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Foto David Kurc, archiv

14

www.promenada.cz

13


e m a d a M Lenka Andělová, foto Jakub Jiskra

Madame de Pompadour Setkání aristokracie v Karlových Varech

tančila v Císařských lázních

14

www.promenada.cz


Karlovy Vary patří od 16. století k oblíbeným místům šlechticů. Novodobé evropské setkání aristokracie, které se v tomto roce konalo po sedmnácté, tak navazuje na dávnou tradici. Jarního setkání šlechticů se účastní jen pozvaní hosté. Zatímco na počátku tradice přijížděli výhradně rodiny se šlechtickým titulem, dnes mohou obdržet pozvánku i jejich přátelé či významní obchodní partneři. Letos zavítalo na karlovarský šlechtický víkend zhruba 600 hostů z celého světa. Byli mezi nimi např. princezna Michaela Volkonsky či kníže Friedrich Wilhelm Lippe s  rodinami, korunní princ Barmy Shwebomin, kníže Hans Martin Windisch-Graetz či Daniel Swarowski. Šlechtický víkend má svůj pevný program, kam patří noblesní ples, mše, dále dostihy se soutěží o nejkrásnější klobouk a především oblíbený maškarní bál. „Letos jsme zvolili téma Madame de Pompadour. Připomínáme si totiž 250. výročí jejího úmrtí,“ sdělil pro časopis Promenáda hlavní organizátor setkání Oron-Michael Kalkert. „Karlovy Vary navíc představují nádhernou kulisu pro rokokové kostýmy. Řada účastníků si pestré obleky i doplňky šije sama s několikaměsíčním předstihem.“ V uplynulých letech šlechtici plesali např. v duchu Pohádek tisíce a jedné noci, vampírů či napoleonských válek, nebo zvolili téma Mozart, Afrika, Španělsko. Dámy a pánové s modrou krví vždy tančí a diskutují až do ranních hodin, jen politika je z konverzace vyloučena. Není také tajemstvím, že v Karlových Varech je do společnosti uváděna nejmladší šlechtická generace a že si tu mnozí vyhlížejí své budoucí partnery. Šlechtici se přitom zcela nestraní veřejnosti. Kromě dostihového odpoledne je lidé mohou potkat při úvodní recepci šampaňského před Tržní kolonádou a při průvodu k Císařským lázním. Ke zmíněné společenské události patří vždy etiketa a diskrétnost.

www.promenada.cz

15


Zusammentreffen der Aristokratie in Karlsbad

Madame de Pompadour tanzte im Kaiserbad

Seit dem 16. Jahrhundert gehört Karlsbad zu den von Adeligen beliebten Plätzen. Das moderne europäische Zusammentreffen von Adeligen, das in diesem Jahre zum siebzehnten Mal stattfand, knüpft also an eine alte Tradition an. Am Frühlingstreffen von Adeligen nehmen nur eingeladene Gäste teil. Während am Anfang ausschliesslich Familien mit Adelstiteln kamen, können heute auch ihre Freunde oder wichtige Geschäftspartner eine Einladung bekommen. In diesem Jahre besuchten das Karlsbader Adelswochenende ungefähr 600 Leute aus der ganzen Welt. Unter ihnen waren z.B. Prinzessin Michaela Wolkonsky oder Graf Friedrich Wilhelm Lippe mit Familien, der Kronprinz von Birma Shwebomin, Graf Hans Martin Windisch-Graetz oder Daniel Swarovski. Das Adelswochenende hat sein festes Programm, das in sich einen vornehmen Ball, eine Messe, weiter das Pferderennen mit dem Wettbewerb um den schönsten Hut und vor allem einen Maskenball schliesst. „In diesem Jahre haben wir das Thema von Madame de Pompadour gewählt. Wir erinnern uns nämlich an ihren 250. Todesjahrestag,“ teilte der Zeitschrift Promenáda der Hauptorganisator des Zusammentreffens Oron-Michael Kalkert. „Dazu kommt noch die Tatsache, dass Karlsbad eine wunderschöne Kulisse für Rokokokostüme ist. Viele Teilnehmer machen ihre Kostüme und Accessoires selbst schon viele Monate vor dem Ereignis.“ In vorigen Jahren tanzten die Adeligen z. B. im Stil von Tausendundeiner Nacht, Vampiren oder napoleonischen Kriegen oder wählten das Thema Mozart, Afrika oder Spanien. Damen und Herren mit blauem Blut tanzen und diskutieren immer bis zum frühen Morgen, nur Politik wird aus ihrer Konversation ausgeschlossen. Es ist auch kein Geheimnis, dass die junge Adelsgeneration in Karlsbad in die Gesellschaft eingeführt wird und dass manche hier ihren zukünftigen Partner suchen. Die Adeligen meiden dabei die Öffentlichkeit nicht. Neben dem Pferderennen am Vormittag können sie Leute bei der Champagne- Rezeption vor der Marktkolonnade treffen oder sie in dem zum Kaiserbad schreitenden Umzug sehen. Zum oben erwähnten Ereignis gehören immer Etikette und Diskretion.

16

www.promenada.cz


Meeting of the aristocracy in Karlovy Vary

Слет аристократии в Карловых Варах

Karlovy Vary has ranked as one of the places popular with the aristocracy since the 16th century. This year’s European meeting of aristocrats, which was held for the se­ venteenth time, continued the old tradition. Only invited guests take part in the spring meeting of noble people. While only families with noble titles came in the beginning, today their friends or important business partners can get an invitation card as well. This year about 600 visitors from the whole world came to the noble weekend in Karlovy Vary. They included e.g. Princess Michaela Volkonsky or Count Friedrich Wilhelm Lippe with families, the crown prince of Burma Shwebomin, Count Hans Martin Windisch-Graetz or Daniel Swarovski. The noble weekend has its fixed programme with a stylish ball, a mass, further horse races with a competition for the most beautiful hat and, first of all, a popular fancy-dress ball. “This year we chose the theme of Madam Pompadour because we commemorate her 250th death anniversary,” the main organizer of the meeting, Oron-Michael Kalkert, told the magazine Promenáda. “And, in addition to it, Karlovy Vary represents a beautiful scene for rococo costumes. Lots of participants make the bright costumes including accessories themselves several months before the ball”. In past years the aristocrats had balls in the style of the Arabian Nights fairy-tales, vampires or Napoleonic Wars or they chose themes like Mozart, Africa or Spain. Ladies and gentlemen with blue blood always dance and discuss until the morning but they exclude politics from their conversation. It is not a mystery that the youngest noble generation is introduced to society in Karlovy Vary and many a noble person looks for a future partner here. However, the aristocrats are not completely isolated from the public. Apart from the morning horse races, people can meet them at the opening champagne reception in front of the Market Colonnade or in the procession walking to the Imperial Spa Building. Etiquette and discretion are inseparable parts of the above mentioned social event.

Еще с 16-го века Карловы Вары стали любимым местом встречи титулованных особ. Современный европейский слет аристократии, состоявшийся в этом году в семнадцатый раз, уже стал традицией. В весенней встрече знатных дам и господ приняли участие только приглашенные гости. Если в начале традиции приезжали исключительно семьи с аристократическим титулом, ныне приглашение могут получить и их друзья или коммерческие партнеры. В этом году на карловарский аристократический уик-энд приехали около 600 гостей со всего мира. Среди них были, например, принцесса Михаэла Волконски и князь Фридрих Вильгельм цур Липпе с семьями, кронпринц Бирмы Швебомин, князь Ганс Мартин фон Виндишгрец и Даниэль Сваровский. Аристократический уик-энд имеет свою определенную программу, в которую входят благородный бал, месса, далее бега, в ходе которых проходит конкурс на самую красивую шляпу, но, прежде всего, излюбленный бал-маскарад. „В этом году мы выбрали тему Мадам де Помпадур, со дня смерти которой исполнилось 250 лет,“ рассказал корреспонденту журнала Променада главный организатор встречи Орон-Михаэль Калькерт. „Более того, Карловы Вары представляют собой великолепный фон для костюмов в стиле рококо. Некоторые участники сами шьют пестрые костюмы и изготавливают аксессуары за несколько месяцев до бала.“ В прошлые годы аристократы выбирали темы бала, например, в духе сказок Тысячи и одной ночи, вампиров или наполеоновских войн, темами были также Моцарт, Африка, Испания. Дамы и господа с голубой кровью всегда танцуют и общаются до раннего утра, говоря обо всем, кроме политики. Не секрет, что в Карловых Варах в аристократическое общество вступает самое молодое поколение и многие здесь высматривают своих будущих женихов и невест. К тому же аристократы вовсе не сторонятся общественности. Кроме послеполуденных бегов, люди могут встретить их стоящих с фужером шампанского около Торговой колоннады, откуда берет начало описываемый слет, и во время процессии к Императорской лечебнице. Упомянутое общественное событие всегда характеризуют этикет и дискретность.

Madam Pompadour danced in the Imperial Spa Building

Мадам де Помпадур танцевала в Императорской лечебнице

www.promenada.cz

17


Divadlo

Theater • Theatre • Театр Karlovarské městské divadlo • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

Divadelní nám. 21, % 353 225 621 www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 CZ 1.6. ne 15 hod., J. Chalupa: Šípková Růženka, pohádka s mnoha písničkami a krásnými loutkami. Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. 2.6. po 19.30 hod., B. Lane, E.Y. Harburg, F. Saidy: Divotvorný hrnec, americký muzikál ve slavné úpravě pánů Voskovce a Wericha. Koprodukce Zpč. divadla v Chebu, činohry Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru. 3.6. út 19.30 hod., P. Valentine: Láska mezi nebem a zemí, romantická komedie o tom, jak je důležité mít pro co žít. A to dokonce i po smrti. Hlavními hrdiny jsou totiž duchové... Hrají: B. Štěpánová, K. Beseda, L. Domesová ad. Činohra Karlovarského městského divadla. Předplatné sk. A.

Nenechte si ujít

Lassen Sie sich nicht entgehen • Do Not Miss • Не пропустите

Karlovy Vary se zapojí do projektu oslav výročí Mírové mise Jiřího z Poděbrad. Před 550 lety předložil Jiří z Poděbrad mírový návrh francouzskému králi Ludvíku XI. Největší oslavy připomínající tuto historickou událost probíhají po celý rok v Poděbradech, které jsou iniciátorem. 22. června v 15 hodin se k projektu připojí dalších zhruba padesát měst, která jsou více či méně historicky spjata s českým králem a jeho rodinou. V ten den se v nich uskuteční libovolný koncert a křest monografie o Jiřím z Poděbrad. V Karlových Varech se tak stane v zahradě Becherovy vily, která se nachází nad spojnicí ulic Krále Jiřího a Poděbradská. V Chebu navíc projde historický průvod po pěší zóně na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Akce má být součástí zápisu do Guinessovy knihy rekordů.

18

www.promenada.cz

4.6. st 19.30 hod., H. Gregorová: Tančírna, místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. Hrají: K. Hábl, J. Révai, P. Vágner/O. Brzobohatý ad. Režie: H. Gregorová. Divadlo Radka Brzobohatého. 9.6. po 19.30 hod., E. Murphyová: Tři holky jako květ, láska, sex, narození, smrt a lekce salsy. Tři ženy. Vnučka, matka a babička... Hrají: E. Balzerová, I. Pazderková, M. Doležalová. Divadlo Na Fidlovačce. Předplatné sk. B. 11.6. st 19.30 hod., A. Jay, J. Lynn: Jistě, pane premiére!, v satiře ostré jako žiletka, plné vtipných situací, řízných slovních smečů a přívalů hlášek jde jen o jedno: o politiku. Hrají: K. Heřmánek, D. Morávková, J. Carda ad. Divadlo Bez zábradlí. 12.6. čt 19.30 hod., E. Kálmán: Hraběnka Marica, příběh lásky hraběnky Maricy a správce jejího panství Tassila, odehrávající se v idylické rezidenci jedné balkánské říše, kde se zpívá a tančí čardáš. Účinkují: T. Mátlová, P. Matuszek, T.Ch. Brázda ad. ­Severočeské divadlo. 13.6. pá 19.30 hod., M. Camoletti: Manželský poker, i v životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“. Takže „karty jsou rozdány...“ Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková ad. Divadlo Palace. 15.6. ne 15 hod., T. Pěkný: Havrane z kamene, pohádka na motivy slavné Malé čarodějnice. Činohra Karlovarského ­městského divadla. Derniéra. 18.6. st 19.30 hod., P.I. Čajkovskij: Šípková Růženka, příběh z rozsáhlé pohádkové sbírky bratří Grimmů, jejíž hudba stále inspiruje choreografy velkých scén k rozvinutí celého spektra tanečních prvků klasického baletního umění. Divadlo J.K. Tyla Plzeň. 19.6. čt 19.30 hod., R. Becker: Caveman, slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hraje: J. Holík.

27.6. pá 19.30 hod., K. Ludwig: Lo Stupendo, bláznivý příběh talentovaného, ale nesmělého a opomíjeného človíčka, který čeká na svoji životní příležitost. Hrají: V. Vydra, M. Zahálka, J. Boušková ad. Agentura Harlekýn - převzaté představení z Divadla na Vinohradech.

Karlsbad wird sich dem Projekt der Feier anlässlich des Jahrestags der Friedensmission von Georg von Poděbrady einschliessen. Vor 550 Jahren legte Georg von Poděbrady dem französischen König Ludwig XI einen Friedensvorschlag vor. Die grösste Feier, die an dieses historische Ereignis erinnert, verläuft das ganze Jahr in Poděbrady, das ihr Initiator ist. Am 22. Juni um 15 Uhr werden sich dem Projekt weitere ungefähr fünfzig Städte einschliessen, die mehr oder weniger mit dem tschechischen König und dessen Familie verbunden sind. An diesem Tage werden ein beliebiges Konzert und die Taufe der Monographie über Georg von Poděbrady stattfinden. In Karlsbad wird das im Garten der Villa Becher sein, die sich in der Strasse befindet, die die Strassen Krále Jiřího und Poděbradská verbindet. Die Veranstaltung sollte ein Teil der Eintragung in das Guinness-Buch der Rekorde sein.

family are going to join this project on the 22nd June at 3 p.m. On this day a concert will be held and there will be a launching ceremony of the monograph about Jiří of Poděbrady. In Karlovy Vary this will happen in the garden of Villa Becher which connects streets Krále Jiřího and Poděbradská. The event should be a part of an entry in the Guinness Book of Records.

Karlovy Vary is going to join a project to celebrate the anniversary of the Peace Mission of Jiří of Poděbrady. Jiří of Poděbrady submitted this peace proposal to the French king Ludwig XI 550 years ago. The biggest celebration commemorating this historic event has been taking place in Poděbrady, which initiated it, all year long. Further approximately fifty towns which are historically less or more connected with the Czech king and his

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 2.6. Mo 19.30 Uhr, B. Lane, E.Y. Harburg, F. Saidy: Der Wundertopf, Musical. 12.6. Do 19.30 Uhr, E. Kálmán: Gräfin Marica, Operette. 18.6. Mi 19.30 Uhr, P.I. Tschaikowski: Dornröschen, Ballett.

Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Jun 2nd Mon 7.30 p.m., B. Lane, E.Y. Harburg, F. Saidy: Finian’s Rainbow, musical. Jun 12th Thu 7.30 p.m., E. Kálmán: Countess Marica, operetta. Jun 18th Wed 7.30 p.m., P.I. Tchaikovski: The Sleeping Beauty, ballet.

Music programmes - see the section Concerts. RU 2.6 пн 19.30 час., Б. Лейн, И. Харбург, Ф. Сэйди: Волшебный горшок, мюзикл. 12.6 чт 19.30 час., И. Кальман: Марица, оперетта. 18.6 ср 19.30 час., П.И. Чайковский: Спящая красавица, балет.

Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

Letní kino

Slovenská 2003, % 777 727 872-3 CZ 15.6. ne 17 hod., Kšanda, divadelní komedie v podání souboru J. Sypala. Následuje koncert I. Jahelky.

Карловы Вары включаются в проект торжеств, ­посвященных годовщине трактата Иржи из Подебрад об организации мира и безопасности. 550 лет назад чешский король Иржи из Подебрад предложил трактат об организации мира и безопасности королю Франции Людовику XI. Наиболее значительные празднования в честь этого исторического события проходят в течение всего года в Подебрадах, являющихся инициатором торжеств. 22 июня в 15 часов к проекту присоединятся около пятидесяти городов, которые исторически в той или иной степени связаны с чешским королем и его семьей. В тот день состоится концерт и презентация монографии об Иржи из Подебрад. В Карловых Варах это произойдет в саду виллы Бехер, находящейся на пересечении улиц Короля Иржи и Подебрадской. Меропри­ ятие должно быть внесено в Книгу рекордов Гиннеса.


‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣

Golfcourse 18 holes par 70/72 Restaurant 9 hole Golf Academy Putting & Chipping green Driving range Golfclub, Pro-Shop, E-cart, Trolley and Golf Clubs Rental

tel.: +420 353 972 281 • e-mail: reception@astoria-golf.com

www.golfresortcihelny.cz

„we are open for everyone“


Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul Костел свв. Петра и Павла

Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III

Divadelní nám. 21, % 353 225 621 www.karlovarskedivadlo.cz Mlýnské nábř. 5, % 353 242 500 www.kso.cz Scéna Karlovarského symfonického orchestru (KSO) • Szene des Karlsbader Symphonieorchesters (KSO) • Scene of the Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) • Cцена Карловарского симфонического оркестра (КСО) CZ 9.6. po 19 hod., Koncert Symfonického orchestru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary 13.6. pá 19.30 hod., Mistrovské dirigování, L. Koželuh: Koncert pro fagot a orchestr C dur, F. David: Koncert pro trombón a orchestr, P.I. Čajkovskij: Symfonie č. 4 f moll, N. Fortunato-fagot, A. Condetrombón. Dirigent: M. Kissoczy. Ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Curychu. 19.6. čt 19.30 hod., Symfonický koncert, M. Ravel: Náhrobek Couperinův, M. Ravel: Koncert pro klavír a orchestr G dur, W.A. Mozart: Symfonie C dur č. 41 „Jupiter“, I. Tateno-klavír. Dirigent: M. Lebel. 22.6. ne 19.30 hod., Koncert Orchestru Grandhotelu Pupp, H. Göttsche-soprán, J. Nociar-tenor, Pěvecký sbor německo-palestinské školy v Jeruzalémě. Dirigent: B. Hájek. 27.6. pá 19.30 hod., Mistrovské dirigování, G. Rossini: Vilém Tell, předehra, M. Ravel: Má matka husa, suita, J. Brahms: Variace na Haydnovo téma, A. Dvořák: Symfonie č. 7 d moll. Dirigent: C. Dumortier. Ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Ženevě. DE 9.6. Mo 19 Uhr, Konzert des Symphonieorchesters der Kunstschule in Karlsbad 13.6. Fr 19.30 Uhr, Meisterdirigieren 19.6. Do 19.30 Uhr, Symphoniekonzert 22.6. So 19.30 Uhr, Konzert des Orchesters des Grandhotels Pupp 27.6. Fr 19.30 Uhr, Meisterdirigieren EN Jun 9th Mon 7 p.m., Concert of the Symphony Orchestra from the school of arts in Karlovy Vary Jun 13th Fri 7.30 p.m., Master conducting Jun 19th Thu 7.30 p.m., Symphony concert Jun 22nd Sun 7.30 p.m., Concert of the Orchestra of the Grandhotel Pupp Jun 27th Fri 7.30 p.m., Master conducting RU 9.6 пт 19 час., Концерт симфонического оркестра карловарской школы искусств 13.6 пт 19.30 час., Концерт слушателей дирижерских курсов 19.6 чт 19.30 час., Симфонический концерт 22.6 вс 19.30 час., Концерт Оркестра Гранд-отеля Пупп 27.6 пт 19.30 час., Концерт слушателей дирижерских курсов

20

www.promenada.cz

CZ 24.6. út 19.30 hod., Galakoncert operetních melodií a evergreenů, Festivalový orchestr Petra Macka. 30.6. po 19.30 hod., Glenn Miller Story, skladby ze zlaté éry swingu v podání Big Bandu Karlovy Vary. DE 24.6. Di 19.30 Uhr, Galakonzert von Operettenmelodien und Evergreens 30.6. Mo 19.30 Uhr, Glenn Miller Story EN Jun 24th Tue 7.30 p.m., Gala concert of operetta melodies and evergreens Jun 30th Mon 7.30 p.m., Glenn Miller Story RU 24.6 вт 19.30 час., Гала-концерт мелодий из оперетт и эвергрины 30.6 пн 19.30 19.30 час., Glenn Miller Story

Církev československá husitská Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206 CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

Kostel sv. Anny • Kirche der Hlg. Anna Church of St Anna • Костел св. Анны

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche • St Maria Magdalena Church Храм св. Марии Магдалины

Sedlec, info % 353 563 621 www.kostelsedlec.cz CZ 22.6. ne 19 hod., A. Vivaldi: Gloria in D dur, K. Žmolíková-soprán, M. Kapustová-alt, Karlovarský pěvecký sbor, pěvecký sbor Fontána, KSO. Řídí: J. Rezek. DE 22.6. So 19 Uhr, A. Vivaldi: Gloria in D-Dur EN Jun 22nd Sun 7 p.m., A. Vivaldi: Gloria in D major RU 22.6 сб 19 час., А. Вивальди: Глория ре-мажор

nám. Svobody 2, % 733 233 266 CZ 3., 10., 17., 24.6. út, 5., 12., 19., 26.6. čt 16 hod., Varhanní koncerty - Ave Maria, soprán/mezzosoprán & trubka/ flétna/housle & harfa/hoboj & varhany. DE 3., 10., 17., 24.6. Di, 5., 12., 19., 26.6. Do 16 Uhr, Orgelkonzerte - Ave Maria EN Jun 3rd, 10th, 17th, 24th Tue, 5th., 12th, 19th, 26th Thu 4 p.m., Organ concerts - Ave Maria RU 3., 10., 17., 24.6 вт, 5., 12., 19., 26.6 чт 16 час., Концерты органной музыки - Ave Maria

Kino Drahomíra • Drahomíra Cinema Кинотеатр Драгомира Vítězná 50, % 353 222 963 www.kinodrahomira.cz CZ 18.6. st 19.30 hod., Koncert Berlínské filharmonie, živě - satelitní přenos. DE 18.6. Mi 19.30 Uhr, Berliner Philharmoniker, Live - Satelliten- Übertragung.


Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты EN Jun 18th Wed 7.30 p.m., Berlin Philharmony, live - satellite broadcast. RU 18.6 ср 19.30 час., Берлинская филармония, live - ретрансляция через спутник.

Kluby Clubs

Divadlo Husovka, Klub Paderewski

KV Arena

Letní kino

CZ 25.6. st 19 hod., Rockmetalový festival, Lacuna Coil (It.), Battlecross (USA), Huntress (USA), Škwor (ČR). DE 25.6. Mi 19 Uhr, Rock-Metall-Festival EN Jun 25th Wed 7 p.m., Rock and metal festival RU 25.6 ср 19 час., Фестиваль музыки в стиле рок и хэви-метал

CZ 7.6. so 19 hod., Čechomor, Všichni Svatí, U mě dobrý 13.6. pá 17 hod., Horkýže Slíže, Desmod 15.6. ne 17 hod., Ivo Jahelka

26.6. čt 19.30 hod., Roháči & DaD Kvintet, společné vystoupení dvou osvědčených hudebních stálic. 27.6. pá 19.30 hod., M. Viewegh, D. Gombár: Andělé všedního dne, tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme v něj přestat doufat. Představení Divadelního studia D3.

8.6. ne 20 hod., Jazzový koncert, Karlovarský Repreband, Vocal Band Quartet, Benson McGlashan Trio. 13.6. pá 21.05 hod., Charlotta unplugged 21.6. so 21.05 hod., Bernard Blues Band

Západní 3, % 359 909 166 www.kvarena.cz

Imperial Club

Slovenská 2003 % 777 727 872-3

Galerie umění

Husovo nám. 2, % 603 375 555 www.husovka.info 5.6. čt 19.30 hod., Čankišou, brněnská hudební skupina hrající fúzi world music a rocku. 6.6. pá 19 hod., Osvobozený Semafor aneb Když Jirkové s Jaroslavem potkají Jana, účinkují současní i bývalí žáci J. Přibilové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 9.6. po 19.30 hod., Tony Ackerman, The Bladderstones, slavný americký jazzový kytarista na scéně Husovky. Předkapelou mu bude jazz-bluesová partička ze Slaného. 13.6. pá 19.30 hod., Hospodkál aneb Boj o pípu..., Studio mladých se pouští na tenký led nejbulvárnějšího z divadelních žánrů - muzikálu. 14.6. so 19.30 hod., Proo-one & The Fellas, ke slyšení budou písně staré i nové a hosty večera budou nejen The Fellas, ale možná i jiní. 18.6. st 19.30 hod., Yellow Sisters, ženská vokální skupina, která svým zpěvem prochází napříč žánry. 20.6. pá 19.30 hod., Historky z fastfoodu, ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek těch druhých. Představení Divadelního studia D3.

Libušina 18, % 353 203 111 www.spa-hotel-imperial.cz každé po 20.30 hod., Vabank každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 6.6. pá 20.30 hod., Dede Priestc & Marcel Flemr Trio, fantastická americká zpěvačka mixuje nenapodobitelným stylem blues, soul, jazz i gospel. 13.6. pá 20.30 hod., Jazz Kvé, karlovarské jazzová formace pod vedením bubeníka I. Pelce. 20.6. pá 20.30 hod., Bára Řeháčková & Friends, talentovaná jazzová zpěvačka s výběrem nejlepších jazzových a swingových skladeb. 27.6. pá 20.30 hod., Rajnošek B.and, výrazná melodika s freejazzovými postupy využívající rozdílnosti barev a dynamiky různých dechových nástrojů.

Goethova stezka 6, % 353 224 387 www.galeriekvary.cz 10.6. út 19.30 hod., Mirek Kemel Trio, autorské písničky svébytné poetiky, inspirované šansonem, blues, folkem i hospodskými popěvky. inzerce

Kino Drahomíra  Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend.

Vítězná 50, % 353 222 963 www.kinodrahomira.cz

Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz www.promenada.cz

21


Orientální tance • Orientalische Tänze Oriental dances • Восточные танцы Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 24.6. út 20.30 hod. DE 24.6. Di 20.30 Uhr EN Jun 24th Tue 8.30 p.m. RU 24.6 вт 20.30 час.

Hvězdy za oponou aneb Slavné evropské housle

Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 3.6. út 20.30 hod. DE 3.6. Di 20.30 Uhr EN Jun 3rd Tue 8.30 p.m. RU 3.6 вт 20.30 час.

Zábavné odpoledne KV Arena, Západní 73, % 359 909 194 CZ 7.6. so 13 hod., soutěže a hry pro celou rodinu

Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 21.6. so 14 hod., výtvarná dílna

Muzejní noc: Konec starých dobrých časů

Den s městem Karlovy Vary

Taneční show Michaela Jacksona • Tanzshow von Michael Jackson • Dance show of Michael Jackson Танцевальное шоу Майкла Джексона

Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, % 353 226 253 CZ 7.6. so 17 hod., přednáška, divadlo, koncert

Pozvánky

Einladungen • Invitations • Приглашения Latinsko-americké tance, Flamenco Latein-amerikanische Tänze, Flamenco Latin-American dances, flamenco Латиноамериканские танцы, Фламенко

Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 10.6. út 20.30 hod. DE 10.6. Di 20.30 Uhr EN Jun 10th Tue 8.30 p.m. RU 10.6 вт 20.30 час.

Žonglérská show • Jongleur-Show Jugglers’ show • Жонглерское шоу

Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 17.6. út 20.30 hod. DE 17.6. Di 20.30 Uhr EN Jun 17th Tue 8.30 p.m. RU 17.6 вт 20.30 час.

Hvězdárna

Sternwarte • Observatory • Планетарий Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. K Letišti 144, % 357 070 595 www.astropatrola.cz

Sport

Спорт

Bowling • Боулинг

• Eurobar Morava Bowling, Závodu míru 851, % 353 549 324, www.bohemiagames.cz • Four Bowl, Polská 1, % 353 579 028, www.profi-bowling.cz • Hotel Savoy Westend, Petra Velikého 16, % 359 018 888, www.savoywestend.cz • Sanatorium Bristol, Sadová 19, % 353 348 615, www.bristolgroup.cz • SeaBowl, Úvalská 28, % 353 228 236, www.seabowl.cz • U Pařilů, Nové domky 655, % 353 566 471, www.bowlinguparilu.sweb.cz

Golf • Гольф

• Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com

22

www.promenada.cz

Trabantem napříč Hedvábnou stezkou

Dvorana, Chebská 48, % 355 311 311 CZ 19.6. čt 19 hod., setkání s houslovým virtuózem J. Svěceným

Den otevřených dveří Letiště Karlovy Vary CZ

20.6. pá 10-19 hod., terminál, letištní technika ad.

Dřevěné konstrukce

areál Rolava CZ 21.6. so 14 hod., představení aktivit organizací města, soutěže ad.

Zlatá hokejka 2014

Kino Drahomíra, Vítězná 50, % 353 222 963 CZ 11.6. st 19.30 hod., cestopisná přednáška D. Přibáně

Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 111 CZ 21.6. so 20 hod., 46. ročník vyhlášení nejlepších českých hokejistů

Mé oblíbené stavby

Setkání s Ivou Hüttnerovou

Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 CZ 13.6. pá 19.30 hod., přednáška historika architektury Z. Lukeše

Den záchranářů areál Rolava CZ 14.6. so 13 hod., představení záchranných složek

CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu Nutno přihlásit se telefonicky předem.

denně, Pohledy do letního nebe, pořad a pozorování oblohy. každou st, so 16.30 hod., Pohádkové odpoledne

Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, % 353 226 253 CZ 25.6. st 17 hod., povídání se známou výtvarnicí a herečkou

Dennis Hopper Party

Autocamping Březový háj, info % 608 812 829 CZ 27.-29.6. pá-ne, sraz motorkářů - rock fest, spanilá jízda, soutěže ad.

DE täglich, Blicke in den Sommershimmel, Programm und Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 357 070 595. EN daily, Views of the summer sky, a programme and sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 357 070 595. RU ежедневно, Взгляды в летнее небо, лекция и наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 357 070 595.

Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

• Český jezdecký klub, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 120, www.racingclub.cz 15.6. ne 14 hod., Karlovarská dvojnásobná míle • Jezdecký klub Stará Role, Počernická ul., % 353 562 816, www.jkstararole.majestat.cz 7.-8.6. so-ne, Memoriál Jana Holcbechera, drezúra.

Lanové centrum • Seilzentrum Rope Centre • Канатный центр

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz Koupaliště • Badeplätze • Swimming • Пляжи Rolava, koupaliště Ostrov, koupaliště Nová Role, koupaliště a nádrž Michal v Sokolově ad.

• Přírodní lanový park Svatý Linhart, % 773 231 311, www.lazenskelesykv.cz

Squash, Ricochet • Сквош, Рикошет

Moderní gymnastika • Rhythmic Gymnastics Rhythmische Sportgymnastik Художественная гимнастика • KV Arena, Západní 73, % 359 909 194 14.6. so 9 hod., Karlovarský pohár, mezinárodní závody.

Nordic Walking • Walking Vary, Infocentrum města, % 355 321 176, www.karlovyvary.cz • Nordwalk.cz, % 776 347 928, www.nordwalk.cz

• Ricochet Sport-centrum, Truhlářská 681, % 602 414 694, www.squash-ricochet.cz

Tenis • Tennis • Теннис • TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz 23.-27.6. po-pá, Mezinárodní mistrovství ČR, senioři. • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • TC Imperial, Libušina 18, % 353 206 184, www.sportcentrum-imperial.cz


Karlovarský symfonický orchestr

oslaví v letošním roce svou 180. koncertní sezónu Těleso se řadí mezi nejstarší symfonické orchestry světa. V repertoáru má základní díla klasického a romantického symfonického i komorního repertoáru a vybraná díla hudby 20. století. Bohatě je zastoupena česká tvorba. KSO také často do svého programu řadí mimořádné multižánrové projekty, kterými oslovuje zejména mladší publikum. Do nové sezóny vstoupí KSO oslavami výročí 120 let od uvedení kontinentální premiéry Dvořákovy Novosvětské symfonie v Karlových Varech a zářijovým 56. ročníkem hudebního festivalu Dvořákův karlovarský podzim. V červnu nabídne KSO mimořádný koncert, na němž se představí japonský klavírista Izumi Tateno, který provede Ravelův klavírní koncert pro levou ruku.

The Karlovy Vary Symphony Orchestra Is Celebrating Its 180th Concert Season This Year The orchestra ranks as one of the oldest in the world. It has basic compositions of the classical and romantic symphonic and chamber repertoire as well as selected compositions of the music of the 20th century in its repertoire. Czech compositions are richly represented too. Special multi-genre projects appealing to especially young audiences are also in the programme of the KSO. The KSO will enter the new season with the celebrations commemorating the continental premiere of Dvořák’s New World Symphony in Karlovy Vary and the 56th year of the music festival Dvořák Autumn in September. The KSO will offer a special concert in June with the Japanese pianist Izumi Tateno who will play Ravel’s concerto for the left hand.

Карловарский симфонический оркестр отметит в этом концертном сезоне свой 180-летний юбилей Этот коллектив является одним из старейших симфонических оркестров мира. Его репертуар содержит основные произведения классической и романтической, симфонической и камерной музыки, а также сочинения XX века. Широко представлено чешское творчество. KSO также часто включает в свои программы многожанровые проекты, посвященные, в частности, молодежи. Новый сезон КСО откроет празднованием 120-летия со дня континентальной премьеры Симфонии Антонина Дворжака Из Нового Светa в Карловых Варах и 56-м музыкальным фестивалем Дворжаковская карловарская осень. В июне КСО предложит внеабонементный концерт, на котором выступит японский пианист Идзуми Татено. Он исполнит фортепианный Концерт Мориса Равеля для левой руки.

www.promenada.cz

23


Galerie

Galerien • Galleries • Галереи Galerie umění • Kunstgalerie Art Gallery • Галерея искусств

Goethova stezka 6, % 353 224 387 www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. stol. Stálá expozice. Fugy - Diet Sayler - fotografie, koláže, objekty a instalace, do 22.6. Kubánský filmový plakát - plakáty 60.-70. let 20. století, od 20.6. do 28.7. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Diet Sayler - Fotografien, Collagen, Objekte und Installationen, bis zum 22.6. Kubanisches Filmplakat, vom 20.6. bis 28.7. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Diet Sayler - photographs, collages, objects and installations, till Jun 22nd. Cuban film poster, from Jun 20th till Jul 28th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Дит Зайлер - фотография, коллажи, объекты и инсталляции, до 22.6. Кубинский киноплакат, с 20.6 до 28.7.

Interaktivní galerie Becherova vila Interaktive Galerie Becherova vila Interactive Gallery Becherova Vila Интерактивная галерея Бехерова вилла

Krále Jiřího 9, % 354 224 111 www.becherovavila.cz CZ Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Sto podob a sto let Becherovy vily - vývoj jedné z nejatraktivnějších budov karlovarského Westendu z pohledu architektonického, památkového i jejího celkového využití v minulosti a současnosti, do 8.6. Bambusový labyrint - výsledky česko-německého workshopu, vernisáž 15.6. v 17 hod., do 26.6. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Ein hundert Gesichter und ein hundert Jahre der Villa Becher - Entwicklung eines der attraktivsten Gebäude im Karlsbader Westend, bis zum 8.6. Bambus-Labyrinth - Ergebnisse des tschechisch-deutschen Workshops, vom 15.6. bis 26.6. EN History of the building. Permanent exhibition. A hundred faces and a hundred years of Villa Becher ­development of one of the most attractive buildings im the Karlovy Vary Westend, till Jun 8th. Bamboo Labyrinth - results of a Czech-German workshop, from Jun 15th till Jun 26th. RU История объекта. Постоянная выставка. Сто видов и сто лет виллы Бехер - эволюция одного из самых привлекательных зданий карловарского Вест-Энда, до 8.6. Бамбуковый лабиринт - итоги чешско-немецкого воркшопа, с15.6 до 26.6.

Imperial • Империал

Libušina 18, % 353 203 112 Karel Poslední - obrazy, do 2.6. Eduard Milka - grafiky, vernisáž 2.6. v 17 hod., do 7.7. DE Karel Poslední - Bilder, bis zum 2.6. Eduard Milka - Graphik, vom 2.6. bis 7.7. EN Karel Poslední - paintings, till Jun 2nd. Eduard Milka - graphic works, from Jun 2nd till Jul 7th. RU Карел Последни - живопись, до 2.6. Едуард Милка - графика, с 2.6 до 7.7. CZ

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie Town Gallery • Городская галерея

Stará louka 26, % 353 223 641 CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. Karlovarští výtvarníci - obrazy, grafika, keramika, porcelán, plastiky, sochy, sklo, vernisáž 25.6. v 17 hod., do 10.7. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. Karlsbader bildende Künstler - Bilder, Graphik, Keramik, Porzellan, Plastik, Skulpture, Glas, vom 25.6. bis 10.7.

24

www.promenada.cz

EN Works by the Czech artists - paitings, graphics, works, sculptures, ceramics, glass. Karlovy Vary artists - paintings, graphic works, ceramics, porcelain, sculptures, glass, from Jun 25th till Jul 10th RU Избранные произведения чешских художников ­живопись, графика, скульптура, керамика, стекло. Карловарские художники - живопись, графика, керамика, фарфор, скульптура, стекло, с 25.6 до 10.7.

Minea • Минеа

Vřídelní kolonáda, % 353 222 577, 774 991 766 CZ DE EN RU

Prodejní výstava skla Verkaufsausstellung von Glas Selling exhibition of glass Выставка-продажа стекла

Na Ochozu

Vřídelní kolonáda, % 602 576 963 CZ Využití přírodních léčivých zdrojů Karlových Varů a Františkových Lázní, do 30.6. DE Ausnutzung der Naturheilquellen Karlsbads und Franzensbads, bis zum 30.6. EN Making use of natural curative sources of Karlovy Vary and Františkovy Lázně, till Jun 30th. RU Использование природных лечебных источников Карловых Вар и Марианских Лазней, до 30.6.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси • Blue House, Sun Gallery

Jarní 1, % 353 207 321 CZ Sanssouci Junior Glass Match 2014 - sklo, do 12.7. DE Glas, bis zum 12.7. EN Glass, till Jul 12th. RU Стеклo, до 12.7.

• Green House

U Imperialu 11, % 353 207 111 CZ Dalibor Nesnídal - obrazy, kresby, objekty, do 14.7. DE Dalibor Nesnídal - Bilder, Zeichnungen, Objekte, bis zum 14.7. EN Dalibor Nesnídal - paintings, drawings, objects, till Jul 14th. RU Далибор Неснидал - живопись, рисунки, объекты, до 14.7.


Muzea

Museen • Museums • Музеи Muzeum Karlovy Vary • Museum Karlsbad Museum of Karlovy Vary • Музей Карловы Вары

EN History and Nature of Karlovy Vary, geology, nature, archeology, mining, balneology, tin products, guns, porcelain, glassware. Permanent exhibition. Pictures by Iva Hüttnerová - charming pictures are a part of permanent exhibitions of naive art in Paris and Hamburg, till Jun 29th. RU История и природа Карловых Вар, геология, живая природа, археология, горное дело, курортная деятельность, изделия из олова, оружейное дело, фарфор, стекло. Постоянная выставка. Картинки Ивы Хюттнеровой - оригинальные картинки находятся в постоянных экспозициях наивного искусства в Париже и Гамбурге, до 29.6.

Císařské lázně • Kaiserbad • Imperial Spa Building Императорская лечебница Mariánskolázeňská 2, % 739 604 849 www.cisarskelazne.cz Nová louka 23, % 353 226 253, www.kvmuz.cz CZ Historie a příroda Karlových Varů, geologie, živá příroda, archeologie, hornictví, lázeňství, cínařství, puškařství, porcelán, sklo. Stálá expozice. Obrázky Ivy Hüttnerové - půvabné obrázky herečky a malířky vynikají osobitým výtvarným stylem a jsou součástí stálých expozic naivního umění v Paříži a Hamburku, do 29.6. DE Historie und Natur Karlsbads, Geologie, Natur, Archeologie, Bergbau, Balneologie, Zinngiesserei, Büchsenmacherei, Porzellan, Glas. Dauerausstellung. Bilder von Iva Hüttnerová - die reizvollen Bilder sind ein Teil ständiger Ausstellungen der naiven Kunst in Paris und Hamburg, bis zum 29.6.

Doporučujeme

Wir empfehlen • We Recommend Мы рекомендуем Naivní obrázky Ivy Hüttnerové Herečka a malířka Iva Hüttnerová se vrací do Karlových Varů. Po studiích na DAMU dostala v Karlových Varech první angažmá a ve foyeru divadla měla také svou první výstavu. Později tu vystavovala v dnešní Městské galerii a nyní máme příležitost potěšit se jejím pohledem na svět znovu. Ve své tvorbě se ráda vrací do dob, kdy jak sama říká: „pánové byli galantnější, dámy elegantnější a lidé slušnější.“ Inspirací jsou jí divadlo, kabarety, klauni, ráda maluje uličky staré Prahy, malebné obchůdky, babičky, dědečky, osamělé holky, anděly... Iva Hüttnerová ilustrovala řadu knih, její dílo je součástí stálých expozic naivního umění v Paříži a v Hamburku, na svém kontě má na dvě stě autorských výstav. V Karlových Varech se můžete potěšit jejími obrázky v muzeu na Nové louce až do 29.6. A ve středu 25.6. v 17 hodin tu bude přítomna autorka osobně.

Naive Bilder von Iva Hüttnerová In ihrem Werk kehrt die Schauspielerin und Malerin Iva Hüttnerová gern in die Zeit zurück, wenn, wie sie selbst sagt: „Männer galanter, Damen eleganter und Leute höfflicher waren“. Ihre Inspiration sind Theater, Kabarett und Clowns, sie malt gern die Gassen in altem Prag, malerische Geschäfte, Großväter und Grossmütter, einsame Mädchen und Engel...

CZ Zanderův sál a okolí, původní cvičební stroje Dr. Zandera, Císařská koupelna, prohlídka, historické fotografie. Stálá expozice. Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře, do 30.9. DE Zander-Saal und Umgebung, ursprüngliche Turngeräte von Dr. Zander, Kaiserbad, Besichtigung, historische Fotografien. Dauerausstellung. Französische Einflüsse in tschechischer Kurarchitektur, bis zum 30.9. EN Zander Hall and the surroundings, original exercise machines, Imperial Bathroom, a tour round the building, historical photographs. Permanent exhibition. French influences in Czech spa architecture, till Sep 30th. RU Зал Цандера, оригиналы снарядов для физических упражнений д-ра Цандера, Императорская ванная, осмотр, старинные фотографии. Постоянная выставка.

Французское влияние на чешскую курортную архитектуру, до 30.9.

Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей T.G. Masaryka 57, % 359 578 142 www.becherovka.cz

CZ Expozice, prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen, Besichtigung Historischer- und Produktionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions, historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция, экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация.

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser Музей стекла Мозер Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112 www.moser-glass.com

CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех

Iva Hüttnerová illustrierte eine Reihe von Büchern, ihre Werke finden Sie in Dauer­ausstellungen der naiven Kunst in Paris und Hamburg, sie veranstaltete ungefähr 200 Ausstellungen ihrer Werke. In Karlsbad können Sie sich an ihren Bildern im Museum in der Strasse Nová louka bis zum 29.6. erfreuen.

Primitive Pictures by Iva Hüttnerová The actress and paintress Iva Hüttnerová likes returning to the old times in her pictures, to the days when, as she says “men were more courteous, ladies more elegant and people more polite”. Her inspiration are theatre, cabarets and clowns, she loves painting old Prague lanes, picturesque shops, grandmothers and grandfathers, lonely girls and angels... Iva Hüttnerová has illustrated a number of books and her works can be seen in permanent exhibitions of primitive art in Paris and Hamburg, she has also mounted about two hundred of exhibitions of her works. You can admire her pictures in the museum in Nová louka Street in Karlovy Vary until the 29th June.

Наивные картинки Ивы Гюттнеровой В своем творчестве актриса и художница Ива Гюттнерова возвращается во времена, когда, как она сама говорит, „господа были более галантны, дамы более элегантны, а люди более порядочны“. Для художницы источниками вдохновения являются ее театр, кабаре, клоуны, она любит рисовать улочки старой Праги, живописные лавочки, бабушек, дедушек, одиноких девушек, ангелов... Ива Гюттнерова иллюстрировала ряд книг, ее творчество является частью постоянных выставок наивного искусства, на своем счету она имеет две персональные выставки в Гамбурге. Придите осмотреть ее картинки в музее на улице Нова-Лоука до 29 июня. www.promenada.cz

25


Kina Kino Čas T.G. Masaryka 3, % 774 434 123, www.kinocas.com 1.6. ne 15 hod., 3D, Khumba, J. Afrika 2013, Č, #. Z poloviny pruhovaná zebra opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy. 1.6. ne 17 hod., Zloba - Královna černé magie, USA 2014, Č, #. Zloba bývala nádhernou mladou ženou s ryzím srdcem. Jednoho dne však nepřátelská armáda zaútočila na mírumilovné lesní království. 1.6. ne 19.30 hod., X-Men: Budoucí minulost, USA 2014, T, #. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách. Je třeba změnit minulost, aby byla zachráněna budoucnost. 2.-4.6. po-st 17 hod., 3D, Godzilla, USA 2014, T, #. Nejznámější monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva. 2.-4.6. po-st 19.30 hod., Sousedi, USA 2014, T, 15N. Bitva o ulici může začít... 5.-8.6. čt-ne 17 hod., Zakázané uvolnění, ČR 2014, 12N. Film J. Hřebejka o únosu nevěsty, který se nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas. 5.-8.6. čt-ne 19.30 hod., 3D, Na hraně zítřka, USA 2014, T, #. Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi. Podplukovník Bill Cage je musí zastavit. 7.-8.6. so-ne 15 hod., Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli poté, co se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 9.-11.6. po-st 17 hod., Hvězdy nám nepřály, USA 2014, T, 12N. Nejvtipnější ze smutných love story. Zamilovali se do sebe totiž během sezení v podpůrné skupině pro boj s rakovinou. 9.-11.6. po-st 19.30 hod., Bony a klid II., ČR 2014, 15N. Pokračování filmového hitu v režii V. Olmera. 12.-15.6. čt-ne 17 hod., 3D, Zloba - Královna černé magie, USA 2014, Č, #. Zloba bývala nádhernou mladou ženou s ryzím srdcem. Jednoho dne však nepřátelská armáda zaútočila na mírumilovné lesní království. 12.-15.6. čt-ne 19.30 hod., Všechny cesty vedou do hrobu, USA 2014, T, 15N. Když Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice se zdravou kůží, ale opustí ho snoubenka, která se s takovým srabem nechce dál zahazovat...  14.-15.6. so-ne 15 hod., Khumba, J. Afrika 2013, Č, #. Z poloviny pruhovaná zebra opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy. 16.-18.6. po-st 17 hod., Grace of Monaco, Fr./USA 2014, T, #. Filmová biografie pojednávající o životě hollywoodské legendy a zároveň monacké kněžny Grace Kelly. 16.-18.6. po-st 19.30 hod., Zakázané uvolnění, ČR 2014, 12N. Film J. Hřebejka o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas. 19.-22.6. čt-ne 17 hod., 3D, Jak vycvičit draka 2, USA 2014, Č, #. Škyťák s Bezzubkou jsou zpět. 19.-21.6. čt-so 19.30 hod., 3D, Na hraně zítřka, USA 2014, T, #. Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi. Podplukovník Bill Cage je musí zastavit. 21.-22.6. so-ne 15 hod., Jak vycvičit draka 2, USA 2014, Č, #. Škyťák s Bezzubkou jsou zpět. 22.-24.6. ne-út 19.30 hod., Všiváci, ČR 2014, 12N. Každý se někdy musel zachovat jako všivák. Dramatický příběh rodiny Rohanů. 23.-24.6. po-út 17 hod., 3D, X-Men: Budoucí minulost, USA 2014, T, #. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách. Je třeba změnit minulost, aby byla zachráněna budoucnost.

26

www.promenada.cz

25.-30.6. st-po 17 hod., 3D, 19.30 hod., Transformers: Zánik, USA 2014, Č, #. Další díl akční sci-fi. 26.-30.6. čt-po 15 hod., Jak vycvičit draka 2, USA 2014, Č, #. Škyťák s Bezzubkou jsou zpět.

Kino Drahomíra Vítězná 50, % 353 222 963, www.kinodrahomira.cz 1.6. ne 14.30 hod., Khumba, J. Afrika 2013, Č, #. Z poloviny pruhovaná zebra opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy. 1.6. ne 17 hod., Zloba - Královna černé magie, USA 2014, Č, #. Zloba bývala nádhernou mladou ženou s ryzím srdcem. Jednoho dne však nepřátelská armáda zaútočila na mírumilovné lesní království. 1.-3.6. ne-út 19.30 hod., Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švéd. 2013, T, 12N. Životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století.

21.-22.6. so-ne 17 hod., Pojedeme k moři, ČR 2014, #. Nová rodinná komedie J. Mádla s O. Vetchým v hlavní roli. 23.-24.6. po-út 19.30 hod., Grace of Monaco, Fr./USA 2014, T, #. Filmová biografie pojednávající o životě hollywoodské legendy a zároveň monacké kněžny Grace Kelly. 24.6. út 17 hod., Pojedeme k moři, ČR 2014, #. Nová rodinná komedie J. Mádla s O. Vetchým v hlavní roli. 25.6. st 19.30 hod., Snadný prachy 3: Život Felixe, Švéd. 2013, T, 15N. JW žije na útěku a je rozhodnut zjistit, co se stalo s jeho zmizelou sestru Camillou. 26.6. čt 19.30 hod., Attila Marcel, filmový klub. 27.-29.6. pá-ne 19.30 hod., Transformers: Zánik, USA 2014, Č, #. Další díl akční sci-fi. 28.-29.6. so-ne 14.30 hod., Jak vycvičit draka 2, USA 2014, Č, #. Škyťák s Bezzubkou jsou zpět. 30.6. po 19.30 hod., Zakázané uvolnění, ČR 2014, 12N. Film J. Hřebejka o únosu nevěsty, který se nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas.

Filmový klub

3.6. út 17 hod., Poslední vrchol, Šp. 2010, T, #. Pablo Domínguez Prieto - španělský kněz překypující radostí s velkou zálibou v horole­ zectví - věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. 4.6. st 19.30 hod., Bony a klid II., ČR 2014, 15N. Pokračování ­filmového hitu v režii V. Olmera. 5.6. čt 19.30 hod., Černá vdova, filmový klub. 6.6. pá 19.30 hod., 7.6. so 17, 19.30 hod., 9.6. po 19.30 hod., ­Zakázané uvolnění, ČR 2014, 12N. Film J. Hřebejka o únosu nevěsty, který se nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas. 7.-8.6. so-ne 14.30 hod., Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli poté, co se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 10.6. út 19.30 hod., Na hraně zítřka, USA 2014, T, #. Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi. Podplukovník Bill Cage je musí zastavit. 12.6. čt 19.30 hod., Žena v kleci, filmový klub. 13.-15.6. pá-ne 19.30 hod., Grace of Monaco, Fr./USA 2014, T, #. Filmová biografie pojednávající o životě hollywoodské legendy a zároveň monacké kněžny Grace Kelly. 14.-15.6. so-ne 14.30 hod., Khumba, J. Afrika 2013, Č, #. Z poloviny pruhovaná zebra opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy. 14.-15.6. so-ne 17 hod., Pojedeme k moři, ČR 2014, #. Nová rodinná komedie J. Mádla s O. Vetchým v hlavní roli. 16.-17.6. po-út 19.30 hod., Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švéd. 2013, T, 12N. Životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století. 19.6. čt 19.30 hod., Jasmíniny slzy, filmový klub. 20.-22.6. pá-ne 19.30 hod., Všiváci, ČR 2014, 12N. Každý se někdy musel zachovat jako všivák. Dramatický příběh rodiny Rohanů. 21.-22.6. so-ne 14.30 hod., Jak vycvičit draka 2, USA 2014, Č, #. Škyťák s Bezzubkou jsou zpět.

Kino Drahomíra, Vítězná 50, % 602 455 366, www.fkkv.cz 5.6. čt 19.30 hod., Černá vdova, Libanon/Fran./Katar/Belg. 2012. Morální dilema arabsko-izraelského chirurga, potýkajícího se s obviněními jeho manželky ze sebevražedného teroristického útoku. Čelí složitým životným otázkám, ztrácí své dosavadní iluze a začíná si uvědomovat, že doposud žil v uměle vytvořené realitě, jejíž součástí byla neznámá žena. Režie: Z. Doueiri. 12.6. čt 19.30 hod., Žena v kleci, Dán. 2013. Po tragické přestřelce, při níž jeden z jeho kolegů přišel o život a další ochrnul, je komisař Carl Mørck přeložen do sklepní kanceláře nově zřízeného Oddělení Q, jež má za úkol protřídit nedořešené a odložené případy. Režie: M. Norgard. 19.6. čt 19.30 hod., Jasmíniny slzy, USA 2013. Jasmine je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství s bohatým podnikatelem Halem i bezstarostný život se v jediný okamžik rozpadnou na kousky. Režie: W. Allen. 26.6. čt 19.30 hod., Attila Marcel, Fr. 2013. Třicátník Paul žije v pařížském bytě se svými dvěma tetami, postaršími aristokratkami, které ho vychovávají od jeho dvou let, a které sní o tom, že se z něj stane klavírní virtuos. Paul stárne zcela odříznutý od okolního světa - až do toho dne, kdy potká Madame Proustovou, sousedku ze 4. poschodí. Režie: S. Chomet.

Letní kino Slovenská 2003, % 777 727 872-3 20.6. pá 22 hod., Na velikosti záleží, Izr./Fr./Něm. 2009. Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? 21.6. so 22 hod., Rivalové, USA/Něm./VB 2013. Hunt vs. Lauda - příběh dvou pilotů F1, kteří byli soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném životě.  27.6. pá 22 hod., Nevěstinec, Fr. 2011. Období velkých sociálních změn na přelomu devatenáctého a dvacátého století postihlo také proslulé pařížské nevěstince.  28.6. so 22 hod., Vesmírní opičáci, USA 2008. Vnuk prvního ­šimpanzího kosmonauta Ham Třetí je povolán do akce. Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno


Lenka Andělová, foto David Kurc, archiv SPLZAK

KOLIK JE HODIN?

Sluneční hodiny u Vřídla vám odpoví

28

www.promenada.cz


Jsou nejen praktickým pomocníkem při procházkách lázeňských pacientů a turistů, ale především krásným uměleckým dílem, které oživuje promenádu u Vřídla. Bronzový reliéf, umělecky ztvárněný akademickým sochařem Pavlem Knapkem, je zapuštěn do kamenné dlažby. Hlavním motivem je pramen, a protože jde o hodiny lázeňské, ukazují nejen pravý místní sluneční čas a čas středoevropský, ale také čas jednotlivých pitných kúr. Podrobný návod, jak správně určit čas, je umístěn na informační tabuli nedaleko hodin. Sluneční hodiny nepotřebují pevný gnómon, tedy prvek, který vrhá stín, ale gnómonem je u těchto hodin sám člověk. Postaví se do středu hodin na kamennou desku s názvy měsíců. Chcete-li co nejpřesnější zjištění času, zastavte se na názvu měsíce, ve kterém jste k hodinám přišli. Ve středu datové desky budete stát v září, na jihu kamenné desky je prosinec a naopak v severní části desky si stoupnete v červnu. Hodiny mohou používat dospělí, děti, dokonce i vozíčkáři. Lidem menšího vzrůstu se doporučuje zvednout ruce nad hlavu. Věřte, že zjišťování přesného času z reliéfu slunečních hodin bude zajímavým zpestřením vašich lázeňských procházek.

Wie spät ist es?

Die Sonnenuhr am Sprudel wird Ihnen antworten

Sie ist nicht nur ein praktischer Helfer den spazierenden Patienten und Stadtbesucher, sondern vor allem ein wunderschönes Kunstwerk, das das Leben auf die Promenade beim Sprudel bringt. Ein Bronzerelief, das Werk des Bildhauers Pavel Knapek, ist im Steinpflaster eingelassen. Das Hauptmotiv ist die Quelle und da es sich um eine Kuruhr handelt, zeigt sie nicht nur die örtliche Sonnenzeit und die mitteleuropäische Zeit, sondern auch die Zeiten einzelner Trinkkuren. Ausführliche Informationen, wie die Zeit zu bestimmen, finden Sie an einer Informationstafel unweit der Uhr. Die Sonnenuhr braucht keinen Gnomon, also ein festes Element, das den Schatten wirft, bei dieser Uhr ist der Gnomon der Mensch selbst. Er stellt sich in die Mitte der Uhr auf eine Steinplatte mit den Namen der Monate. Wenn Sie die möglichst genaue Zeit bestimmen wollen, bleiben Sie auf dem Namen des Monats, in dem Sie zu der Uhr kamen, stehen. In der Mitte der Datenplatte werden Sie im September stehen, im Süden der Steinplatte befindet sich Dezember und, im Gegenteil, auf den nördlichen Teil der Platte stellen Sie sich im Juni. Die Uhr können sowohl Erwachsene als auch Kinder oder sogar Rollstuhlfahrer benutzen. Kleineren Leuten wird empfohlen, Arme über den Kopf zu heben. Glauben Sie, dass die Bestimmung der genauer Zeit aus dem Zifferblatt der Sonnenuhr wird Ihre Spaziergänge in der Kurstadt noch interessanter ­machen.

What is the Тime?

The Sundial at the Sprudel Will Tell You

It is not only a practical help for patients and tourists but, first of all, a beautiful work of art which brings life to the promenade at the Sprudel. A bronze relief made by the sculptor Pavel Knapek is set in a stone pavement. The main motif is the spring and as it is a spa clock, it shows not only the solar and Central European time, but also the times of individual drinking cures. Detailed instructions on how to tell the time correctly can be found on an information board near the clock. The sundial does not need a fixed gnomon, i.e. an element which casts a shadow, as man himself is the gnomon. He takes up a position on a stone slab with the names of months in the middle of the sundial. If you want to find out the time as exactly as possible, stop on the name of the month in which you came to the sundial. You will stand in the middle of the slab in September, December is in the south of the stone slab and in July you will stand in the northern part of the slab. Adults, children and even people in wheelchairs can use the sundial. People who are short are recommended to raise their arms above their heads. Be sure that telling the exact time from the relief of the sundial will make your spa walks even more interes­ ting.

Koторый час?

Вам ответят солнечные часы у Гейзера

Они являются не только практическим помощником пациентам и туристам, прогуливающимся по улицам курорта, но, прежде всего, прекрасным произведением искусства, оживляющим променад у Гейзера. Бронзовый рельеф работы скульптора Павла Кнапека встроен в каменный тротуар. Главной темой является источник, а поскольку речь идет о курортных часах, они показывают не только время местное солнечное и среднеевропейское, но и время каждого питьевого лечения. Подробная инструкция, как правильно определять время, помещена на информационном стенде рядом с часами. Солнечным часам нужен гномон, то есть нечто, отбрасывающее тень, но у этих часов гномоном является сам человек, ставший в центре часов на каменную плиту с названием месяцев. Если вы хотите узнать как можно более точное время, остановитесь на названии месяца, в котором вы пришли к часам. В середине плиты с датами вы станете в сентябре, на южной стороне каменной плиты находится декабрь и наоборот, в северной части плиты станете в июне. Этими часами могут пользоваться взрослые, дети и даже инвалиды в колясках. Людям невысокого роста рекомендуется поднять руки над головой. Верьте, что определение точного времени на рельефе солнечных часов внесет разнообразие в ваши прогулки по улицам курорта.

CZ Je-li vržen stín i na vnější okruží s latinskými citáty, nastala doba pitných kúr: DE Wenn den Schatten auch auf den äusseren Rand des Zifferblatts mit lateini-

schen Zitaten geworfen wird, hat die Zeit der Trinkkuren begonnen: EN If the shadow is cast on the outer circle with Latin quotations too, the time of drinking cure has started: RU Если тень падает и на внешнюю окружность с латинскими цитатами, ­наступило время питьевого лечения: Ranní pitná kúra • Morgen-Trinkkur • Morning drinking cure • Утреннее питьевое лечение MENS SANA IN CORPORE SANO • VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH • EIN GESUNDER GEIST IN EINEM GESUNDEN KÖRPER • A SOUND MIND IN A HEALTHY BODY • В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ Polední pitná kúra • Mittags-Trinkkur • Drinking cure at noon • Полуденное питьевое лечение CARPE DIEM HIC ET NUNC • UŽÍVEJ DNE TADY A TEĎ • GENIESSE DEN TAG, NUTZE IHN AUS! • SEIZE THE DAY HERE AND NOW • ЛОВИ МОМЕНТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС Večerní pitná kúra • Abend-Trinkkur • Evening drinking cure • Вечернее питьевое лечение VINCE IN BONO MALUM • ZVÍTĚZ NAD ZLEM DOBRÝM SKUTKEM • ÜBERWINDE DAS BÖSE DURCH DAS GUTE • DEFEAT EVIL WITH GOOD • ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ

www.promenada.cz

29


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Hotely

Hotels • Гостиницы Retro Riverside • Březová 157 • % 353 972 524

Karlovy Vary • www.retroriverside.cz

hotely s garancí certifikované kvality služeb • Hotels mit einem Garantie-Zertifikat der Qualität von Dienstleistungen hotels with the certificated quarantee of quality of service • отели с гарантией сертифицированного качества услуг certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation certified by the unified European classification • сертифицировано согласно единой европейской класификации léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • treatment with water from the Hot Spring • лечение гейзерной водой

Dvořák • Nová louka 11 • % 353 102 111

S

Karlovy Vary • www.hotel-dvorak.cz

Imperial • Libušina 18 • % 353 203 113

S

Karlovy Vary • www.spa-hotel-imperial.cz

Jedinečný Wellness resort s vlastní pláží v  exkluzivní lokalitě přehrady Březová • Einmaliges Wellness Resort mit eigenem Strand in perfekter Lage der Březová Talsperre • Unique wellness resort with own beach in a perfect location Březova’s dam • Эксклюзивный Wellness resort с собственным пляжем рядом с плотиной Бржезова

Užijte si Váš pobyt v Karlových Varech! Komfort se setkává se secesí v lázeňském hotelu Dvořák. • Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Karlsbad! Komfort trifft Jugendstil im Dvořák Spa Hotel. • Enjoy your stay in Carlsbad! Comfort meets Art Nouveau at the Dvořák Spa Hotel. • Наслаждайтесь Вашим пребыванием в Карловых Варах! Встреча комфорта со стилем модерн в курортном отеле Dvořák.

Hotel nabízí svým hostům vysoký standard ubytovacích, lázeňských a dalších služeb. • Das Hotel bietet seinen Gästen einen hohen Standard an Unterkunfts- und Kurleistungen sowie an vielen anderen Dienstleistungen. • The Hotel offers its guests a high standard of accommodation, spa treatments, and other services. • Hotel Imperial - один из лучших отелей в Карловых Варах, предоставляет своим гостям сервис по проживанию, лечению и другим видам гостиничных услуг на самом высоком уровне.

Royal Regent • Zahradní 7 • % 353 363 111

Richmond • Slovenská 567/3 • % 353 177 505

Thermal • I.P. Pavlova 11 • % 359 001 111

Karlovy Vary • www.royalregent.cz

Karlovy Vary • www.richmond.cz

Karlovy Vary • www.thermal.cz

Nový moderní lázeňský hotel s jednou z  nejširších nabídek procedur a balneologie v centru lázeňské zóny • Ein neues, modernes Kurhotel mit einem der reichsten Angebote von Behandlungen und Balneologie im Zentrum der Kurzone • A new modern spa hotel with one of the widest offers of treatments and balneology in the centre of the spa zone • Новый современный курортный отель с одним из самых широких предложений процедур и бальнеологии в центре курортной зоны

Komplexní lázeňská léčba, týden pro zdraví, týden pro krásu, rekondiční pobyt, bazén, sauna • Komplexe Heilkur, Gesundheitswoche, Sanfte Schönheitswoche, Relaxwoche, Hallenbad, Sauna • Comprehensive Spa Treatment, Health Week, Beauty Week, Reconditioning Programme, Swimming pool, Sauna • Комплексное курортное лечение, программа для красоты. антистрессовая программа, бассейн, сауна

Hotel nabízí komfortní ubytování a výbornou lázeňskou a  wellness péči kombinovanou s krásným výhledem na město. • Das Hotel bietet komfortable Unterkunft, vorzügliche Kurbehandlung und Wellness mit schöner Aussicht an. • Hotel offers comfortable accommodation, great spa and wellness treatments, with beautiful view. • Предлагает проживание в комфортабельных номерах и замечательный курортный и оздоровительный уход,в сочетании с великолепным видом на город.

Windsor Spa Hotel • Mlýnské nábřeží 5 • % 353 242 500

Grandhotel Pacifik • Mírové nám. 84 • % 354 651 111

U Sládka • Pivovarská 107 • % 374 617 100

S

Karlovy Vary • www.windsor-carlsbad.cz Nově zrekonstruovaný léčebný hotel v samém centru lázeňského území. • Neu rekonstruiertes Kurhotel im Zentrum des Kurortgebiets. • The newly renovated Spa hotel in the very heart of the spa district. • Реконструированный kурортный отель в самом центре города.

30

www.promenada.cz

S

Mariánské Lázně • www.marienbad.cz

Chodová Planá • www.chodovar.cz

Historická dominanta Mariánských Lázní s jedinečnou lázeňskou atmosférou • Historische Landmarke Marienbads mit einer einzigartigen Kuratmosphäre • The historical landmark of Mariánské Lázně with a unique spa atmosphere • Историческая доминанта Марианских Лазней с уникальной атмосферой курорта

Hotel nacházející se v areálu rodinného pivovaru nabízí také originální Pivní lázně, bazén, 2 stylové restaurace. • Das auf dem Gelände der Brauerei stehende Hotel bietet auch das originelle Bierbad, ein Schwimmbecken und zwei Stilrestaurants. • The hotel standing on the grounds of the family bre­ wery also offers the unique Beer Bath, a swimming pool and two stylish restaurants. • Отель, находящийся в ареале семейной пивоварни, предлагает также оригинальные Пивные бани, бассейн, два стильных ресторана.


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Restaurace Restaurants • Рестораны

Becherplatz • T.G. Masaryka 57 • % 353 599 999

nekuřácká restaurace • Nichtraucher-Restaurant • non-smoking restaurant • pесторан для некурящих vegetariánská kuchyně • vegetarische Küche • vegetarian cuisine • вегетарианская кухня

Dvořák • Nová louka 11 • % 353 102 111

Imperial • Libušina 18 • % 353 203 111

Karlovy Vary • www.becherplatz.cz

Karlovy Vary • www.hotel-dvorak.cz

Karlovy Vary • www.spa-hotel-imperial.cz

Tam, kde v několika posledních desetiletí zrála Becherovka, se dnes nachází restaurace a Pivovar Karel IV. • Dort wo in den vielen, zurückliegenden Jahrzehnten der Becherovka reifte, befinden sich heute ein Restaurant und die Brauerei Karl IV. • Where Becherovka was aging in the past decades, the Charles IV Restaurant and Brewery are situated today • Там, где десятки лет настаивалась Бехеровка, в настоящий момент находится ресторан и пивоварня Karel IV.

Speciality české a světové kuchyně. Vynikající dietní nebo redukční pokrmy připravené ze zdravých surovin. • Böhmische und internationale Spezialitäten. Ausgezeichnete Diätküche, oder Reduktionskost auf Basis gesunder Zutaten vorbereitet. • Bohemian and international specialities. Excellent diet cuisine with low-calorie meals prepared using healthy ingredients. • Изысканные блюда чешской и зарубежной кухни. Превосходное диетическое и разгрузочное питание на основе полезных для здоровья продуктов.

Paris Zážitková gastronomie, originální prostředí, perfektní obsluha • Erlebnisgastronomie, originaltreues Ambiente, perfekte Bedienung • Experie­n­ce gastronomy, stylish ambience and flawless service • Впечатляющая ­гастрономия, оригинальная атмосфера, безупречные официанты

Retro Riverside • Březová 157 • % 353 972 524

Richmond • Slovenská 567/3 • % 353 177 505

Royal Regent • Zahradní 7 • % 353 363 111

Karlovy Vary • www.retroriverside.cz

Karlovy Vary • www.richmond.cz

Karlovy Vary • www.royalregent.cz

La Terrazza Středa, pátek a sobota živá hudba. Každou první sobotu v měsíci jedinečný Brunch. • Mittwoch, Freitag und Samstag Livemusik. Jeden ersten Samstag im Monat - Spezial Brunch. • Wednesday, Friday and Saturday live music. Every first Saturday in month - special Brunch. • В среду, пятницу и субботу играет живая музыка. Каждую первую субботу месяца уникальный бранч.

Kavárna s letní terasou • Café mit Sommerterrasse • Coffe bar with a summer terrace • Кафе с летней террасой

Lobby bar Srdečne Vás zveme k příjemnému posezení. • Sie sind herzlich eingeladen, bei uns angenehme Weilen zu verbringen. • We would like to invite you to spent pleasant whiles in our hotel. • Сердечно приглашаем вас присесть и отдохнуть.

Thermal • I.P. Pavlova 1 • % 359 002 230

Villa Dvorana • Chebská 394 • % 355 311 211

Stará Sladovna • Pivovarská 107 • % 374 611 653

Karlovy Vary • www.thermal.cz

Karlovy Vary • www.hoteldvorana.cz

Chodová Planá • www.chodovar.cz

Lobby bar Bon Café Výběr z mnoha druhů kávy, nabídka sezónních specialit, dorty, bohatá vinotéka. • Reiche Auswahl an Kaffeesorten aller Art, Saisonspezialitäten, Torten, reiche Weinauswahl. • Choice of many kinds of coffee, offer of seasonal specialities, cakes, rich wine shop. • Выбор из множества сортов кофе, сезонные предложения, торты, богатая винотека.

Letní terasa, 7 dní v týdnu denní menu a výběr à la carte. Kuchyně z čerstvých surovin. • Sommerterrasse, Tagesmenü 7 Tage in der Woche, Auswahl à la carte. Speisen aus frischen Nahrungsmitteln. • A summer terrace, daily menu 7 days a week and the à la carte choice. Meals from fresh foodstuffs. • Летняя терраса, 7 дней в неделю ежедневное меню и выбор à la carte. Кухня из свежих продуктов.

Stylová pivovarská restaurace. Česká kuchyně i speciality připravené na pivě. Terasa, konferenční prostory. • Stil-Bier-Restaurant. Tschechische Küche und mit Bier gekochte Spezialitäten. Eine Terrasse und Konferenzräume. • A stylish beer restaurant. Czech cuisine and specialities cooked with beer. A terrace and conference rooms. • Стильный пивоваренный ресторан. Чешская кухня и фирменные блюда, приготовленные на пиве. Терраса, конференц-залы.

www.promenada.cz

31


Lenka Andělová, exponáty ze sbírek Muzea Karlovy Vary, foto archiv muzea, www.kvmuz.cz

Napijte se na zdraví! Lázeňský pohárek či koflík by měl patřit k vybavení každého, kdo prochází kolonádami. Vřídelní vodu pijí nejen lázeňští hosté, ale ochutnávají ji ze zvědavosti také turisté a i my místní si sem tam malé dávky pramene lokneme. Nějaký koflík se ve většině domácností najde. Zajdete-li však např. do Karlovarského muzea, můžete se pokochat sbírkami nádherných uměleckých exponátů, doslova historických pokladů. Zatímco dnes se setkáváme s pohárky výhradně porcelánovými, v minulosti se užívaly nejprve kameninové, ­keramické, později ze skla, které zkrášlovali umělečtí rytci. Postupně se i porcelán zdobil krásným dekorem, lázeňskými motivy či rokem sezóny. V průběhu staletí se měnil i tvar, v polovině 19. století si nádobky lidé nosili zavěšené přes rameno v koženém pouzdře. Největší sbírku pohárků, zapsanou v české knize rekordů, vlastní Václav Lojín a  najdete ji v rodinném pivovaru v Lokti.

kolem roku • etwa Jhr. • about year • около года 1790

32

www.promenada.cz


Trinken Sie auf Gesundheit! Ein Kurbecher sollte zur Ausstattung jedes Besuchers gehören, der durch die Kolonnaden spaziert. Nicht nur Patienten trinken Sprudelwasser, auch neugierige Touristen kosten es und auch wir, Einwohner Karlsbads, nehmen einen kleinen Schluck von Zeit zu Zeit. Einen Kurbecher gibt es in allen Haushalten. Doch wenn Sie z.B. in das Karlsbader Museum gehen, können Sie Sammlungen von herrlichen Ausstellungsstücken bewundern, die wirkliche historische Schätze sind. Während wir heute ausschliesslich Kurbecher aus Porzellan sehen, wurden in der Vergangenheit zuerst Steingut- und keramische Kurbecher und später auch Kurbecher aus Glas benutzt, die Kunstgraveure schmückten. Später wurde auch Porzellan mit herrlichen Dekors, Kurmotiven oder Jahren der Saison geschmückt. Im Verlaufe der Jahrhunderte änderte sich auch die Form, in der Mitte des 19. Jahrhunderts trugen Leute die Kurbecher in Lederhüllen über den Schultern. Die grösste Sammlung von Kurbechern, die auch im tschechischen Buch der Rekorde eingetragen ist, besitzt Václav Lojín und Sie finden sie in der Familienbrauerei in Loket.

Пейте на здоровье!kolem roku • etwa Jhr. • about year • около года 1833

Курортную чашечку или кувшинчик должен был бы иметь каждый, кто проходит колоннадами. Гейзерную воду пьют не только гости курорта, но и любопытные туристы, и даже мы, местные жители, немного воды из источника когда-никогда выпьем. Кувшинчик можно найти почти в каждом домашнем хозяйстве. А если вы зайдете, например, в карловарский музей, то сможете полюбоваться коллекциями великолепных художественных экспонатов, в буквальном смысле старинных сокровищ. В то время как в наши дни кувшинчики изготавливаются исключительно из фарфора, в прошлом воду пили сначала из каменных, керамических чашечек, позже кувшинчики изготавливались из стекла, затем мастерски обработанного граверами. Со временем и фарфор украшался красивым орнаментом, курортными мотивами или годом сезона. В течение столетий менялась и форма кувшинчика - например, в середине XIX века его носили через плечо в кожаном футляре.
Самой большой коллекцией кувшинчиков, зарегистрированной в чешской книге рекордов, владеет Вацлав Лойин, а находится она в семейной пивоварне в Локте.

Drink to Your Health A spa cup should be a part of the equipment of every visitor walking along the colonnades. Not only spa visitors drink sprudel water, tourists taste it as well - out of curio­sity - and we, local people, take a small gulp of it from time to time too. There is a spa cup in most households. But if you visit the Karlovy Vary museum, you will see collections of really beautiful exhibits, literally historic treasures. While today you can see only porcelain spa cups, the spa cups of the past were made of earthenware, ceramic and later of glass which was decorated by art engravers. Porcelain spa cups started gradually being decorated with spa motifs as well or they were provided with the year of the season. The shape changed in the course of centuries too and in the mid-19th century people carried the spa cups in leather cases over their shoulders. The biggest collection of spa cups, which is also registered in the Czech Book of Records, is owned by Václav Lojín and can be found in a family brewery in Loket.

kolem roku • etwa Jhr. • about year • около года 2000

www.promenada.cz

33


Lenka Andělová, foto archiv Knihovny Václava Havla

Havlovo místo Washington, Dublin, Barcelona… …přibudou i Karlovy Vary? Co spojuje tato města? Najdete v nich takzvané Havlovo místo. Tedy dvě kovová zahradní křesla u kulatého stolu, jehož středem prorůstá lípa, národní strom České republiky. Jde o místo ve veřejném prostoru vybízející k příjemnému posezení. Jeho hlavním smyslem však je přispět k setkávání lidí, k přemýšlení v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla, k vedení dialogu. Autorem výtvarného projektu je Havlův hradní architekt Bořek Šípek. Historicky první místo, připomínající dramatika, neúnavného obhájce lidských práv a českého prezidenta Václava Havla, vzniklo loni na půdě Georgetownské univerzity ve Washingtonu. Projekt podpořila i Praha a jako další mohou být Karlovy Vary. Vytipované místo je v sadech Karla IV. před Císařskými lázněmi. Záleží na tom, zda se podaří shromáždit z darů občanů a podnikatelů potřebnou částku.

34

www.promenada.cz


Havel-Platz Washington, Dublin, Barcelona… …wird es auch Karlsbad sein? Was verbindet diese Städte? Sie finden in ihnen den sog. Havel-Platz. Also zwei Metall-Gartenstühle am runden Tisch, durch dessen Mitte eine Linde, der Nationalbaum der Tschechischen Republik, wächst. Doch es ist ein Platz im öffentlichen Raum, der Sie einlädt, sich zu setzen. Sein Hauptsinn ist zum Zusammentreffen der Leute, zur Überlegung im Geiste der Ideale und Lebensstellung von Václav Havel und zur Dialogführung beizutragen. Das bildende Projekt ist das Werk Havels Burgarchitekten Bořek Šípek. Der historisch erste Platz, der an den Dramatiker, unermüdlichen Verteidiger der menschlichen Rechte und tschechischen Präsidenten Václav Havel erinnert, entstand im vorigen Jahre auf dem Campus der Georgetown-Universität in Washington. Auch Prag unterstützt das Projekt und eine weitere Stadt kann auch Karlsbad sein. Den ausgewählten Platz gibt es im Karl IV.-Park vor dem Kaiserbad. Alles hängt davon ab, ob es gelingt, die notwendige Geldsumme von Stadteinwohnern und Unternehmern zu sammeln.

Havel’s Place Washington, Dublin, Barcelona… …Will Karlovy Vary Join Them? What connects these cities? You will find Havel’s Place in them. It means two metal garden armchairs at a round table through whose centre a linden tree - the national tree of the Czech Republic - grows. It is a public place inviting you to sit down and spend a pleasant while here. However, its main meaning is to make people meet, think in accordance with Václav Havel’s ideals and attitude toward life and begin a dialogue. The author of this project is Havel’s castle architect Bořek Šípek. The historically first place, which commemorates the dramatist, tireless defender of human rights and the Czech president Václav Havel, was created on the campus of the Georgetown university in Washington last year. The project is supported by Prague, too, and Karlovy Vary may follow. The chosen place is in Charles IV Park in front of the Imperial Spa Building. Everything depends on if the necessary sum of money will be raised from the citizens and businessmen.

Место Гавела Вашингтон, Дублин, Барселона… …присоединятся и Карловы Вары? Что связывает эти города? В них вы найдете так называемое Место Гавела. То есть, два садовых металлических кресла у круглого стола, сквозь середину которого растет липа, национальное дерево Чешской республики. Речь идет о людном ­месте, зовущем приятно посидеть. Однако его главный смысл заключается в помощи людям встречаться, предаться размышлениям в духе идеалов и жизненной позиции Вацлава Гавела, в ведении диалога. Автором живописного проекта является архитектор Пражского града Боржек Шипек. Первое место, посвященное памяти драматурга, неустанного борца за права человека и чешского президента Вацлава Гавела, возникло в прошлом году в Джорджтаунском университете ­Вашингтона. Проект поддержала Прага, а следующими могли бы стать и Карловы Вары. Намеченное здесь место находится в саду Карла IV перед Императорской лечебницей. И теперь все зависит от того, удастся ли собрать из даров жителей и бизнесменов необходимую сумму.

www.promenada.cz

35


Turistické informace

Úřady

Infocentrum města Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office Магистрат города Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz

Informationen • Information • Информации

Android

Ämter • Offices • Учреждения

iOS

Bezplatné informace o městě, předprodej vstupenek, průvodcovské služby, speciální prohlídky, mapy, suvenýry, jízdenky MHD, Tax Free CZ

DE Kostenlose Informationen über die Stadt, Vorverkauf von Eintrittskarten, Stadtführer-Dienstleistungen, spezielle Besichtigungen, Landkarten, Souvenirs, Fahrkarten, Tax Free

Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки

Free information about the town, ticket advance booking, guide services, special tours, maps, souvenirs, bus tickets, Tax Free EN

• Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 820, www.knihovnakv.cz

Verkehr • Transportation • Транспорт Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030 Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla

• Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034 • Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

Night Life

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance Приглашение к танцу

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111 Městská policie • Stadtpolizei • Town Police Муниципальная полиция % 156, 353 118 911 Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department Пожарная охрана % 150, 950 371 111

36

Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library Краевая библиотека

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000

www.promenada.cz

Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400 Pánský klub • Klub für Herren • Men’s Club • Мужской клуб Lady Marion, Ondříčkova 28, % 353 226 729

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30

RU Бесплатная информация о городе, предварительная продажа б­ илетов, услуги экскурсоводов, специальные осмотры, карты, сувениры, билеты на городской транспорт, Tax Free

Info doprava

Country • Музыка в стиле кантри Disco Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993

Diskotéky • Diskos • Discos • Дискотеки Disco Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Střední proud • Popmusik • Pop Music • Поп-Музыка Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 U Lukáše, Petra Velikého 4, % 602 450 752 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police Муници пальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G - Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P - Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P - KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 P - Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P - Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P - nábř. J. Palacha, % 353 504 512 P - Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P - Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P - Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G - nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G - parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 602 301 234 (nonstop) G - garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop)


Milena Nováková, zahradní architekt, foto Líba Ernestová

Kousek Orientu v Karlových Varech Sakura - japonská třešeň

Divadelní náměstí v Karlových Varech je pestrou scénou barev. Kouzlo začíná už v době, kdy se ještě na chvíli opovažují připomenout poslední sněhové vločky, a  plynule se mění od pastelově jemných jarních tónů po syté barvy podzimu. Vykroužené náměstí u divadla lemují bohatě kvetoucí japonské třešně, sakury. Pocházejí z Japonska, Číny a Koreje; v japonských zahradách jsou jako okrasné stromy pěstovány po více než 1.500 let. Do Evropy byly přeneseny až v 19. století. Okázalé květy mohou být jednoduché i plnokvěté, bílé až sytě růžové. Otevírají se v  dubnu až červnu, jsou velké 3-4 cm, uspořádané do hroznů a rozvíjejí se zpravidla současně s listy, nebo krátce před olistěním. Nevoní. V poslední době se stala sakura velmi oblíbeným stromem vysazovaným zejména v  městských ulicích. Dorůstá výšky 10-12 m, a tak v omezeném prostoru ulic není nutný její radikální řez. U divadla rostou jedny z nejstarších sakur ve městě.

38

www.promenada.cz


Ein Stück Orient in Karlsbad Der japanische Kirschbaum Der Theaterplatz in Karlsbad ist voll bunter Farben. Der Zauber beginnt schon zur Zeit, wenn man noch die letzten Schneeflocken sehen kann. Die Farben wechseln einander kontinuierlich und reichen von feinen Pastellfarben des Frühlings bis zu satten Farben des Herbsts. Den runden Platz am Theater umsäumen reichlich blühende japanische Kirschbäume. Bäume stammen aus Japan, China und Korea. Nach Europa wurden sie erst im 19. Jahrhundert gebracht. Auffallende Blüten können einfach oder voll sein, die Farbe reicht von weiss bis zu dunkelrosa. Sie öffnen sich vom April bis zum Juni, duften nicht, sind 3-4 cm lang und in Bündeln geordnet. Sie entwickeln sich gewöhnlich zusammen mit Blättern oder kurz vor den Blättern. Zu letzter Zeit ist der japanische Kirschbaum zu einem beliebten Baum geworden, der vor allem in städtischen Strassen gepflanzt wird. Er ist 10-12 Meter hoch und so ist im beschränkten Raum einer Strasse kein radikaler Schnitt nötig. Am Theater wachsen einige der ältesten japanischen Kirschbäume in der Stadt.

A piece of the Orient in Karlovy Vary The Japanese Cherry Tree

Уголок Востока в Карловых Варах Сакура - японская черешня

Theatre Square in Karlovy Vary is a mixture of bright colours. The magic starts at the time of the last snowflakes - gentle pastel tones of the spring continuously change into the deep tones of the autumn. The round square is lined with Japanese cherry trees which blossom lavishly. Trees come from Japan, China and Korea. Japanese cherry tree was only in the 19th century that they were brought to Europe. Their conspicuous blossoms can be simple or compound and their colour ranges from white up to deep pink. They open between April and June, do not smell, are 3 or 4 centimetres long and arranged in bunches. They usually appear at the same time as the first leaves do or shortly before it. The Japanese cherry trees have recently become very popular. They are usually planted in the streets of towns. As they are usually 10 or 12 met­res high, it is not necessary to trim them in the limited space of the streets. The Japanese cherry trees by the municipal theatre rank as the oldest in the town.

Театральная площадь в Карловых Варах является пестрой сценой красок. Волшебство начинается уже в период, когда еще на мгновение решаются напомнить о себе последние снежные хлопья. Цвет деревьев постепенно меняется с пастельно-мягких весенних тонов до насыщенных красок осени. Округлую площадь у театра окружают обильно цветущие деревья японской черешни - сакуры. Ее родиной является Япония, а также Китай и Корея. В Европе сакура появилась только в 19 веке. Пышные цветы могут быть простыми и махровыми, белыми и даже ярко-розовыми. Собранные в гроздья величиной 3-4 см, они распускаются в период с апреля до июня, как правило, одновременно с первыми листьями или незадолго до этого. Цветы сакуры не пахнут. В последнее время сакура стала весьма популярным деревом для посадок, в частности, на улицах города. Она достигает высоты 10-12 м, поэтому в ограниченном просторе улиц нет необходимости ее радикально подрезать. У театра растут старейшие сакуры в городе.

www.promenada.cz

39


40

www.promenada.cz

6

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 200 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop), www.dpkv.cz

Denní linky

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр. U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23 Tržnice - Loket a zpět

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS jízdenkou ve svém přístroji.

Placení pomocí SMS jízdenky 25,- Kč přestupní 60 min - SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 12,- Kč zlevněná přestupní 60 min - SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230


4 tennis courts bouldering & ricochet

7-day permanent pass or club membership

more than 20 kinds of group exercise individual training classes

sportbar & sportshop

fitness studio + cardio & function zone phone: +420 353 203 700, e-mail: info@spor tcentrum-imperial.cz

www.sportcentrum-imperial.cz


Lenka Andělová

Jedna

z nejvyhledávanějších karlovarských památek Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla

Nepřehlédnutelná stavba, která už z dálky upoutá kupolí a soustavou pěti věží s pozlacenými cibulovitými báněmi, byla postavena v letech 1893-1898 podle plánů architekta Gustava Wiedermana. Chrám stojí na půdorysu řeckého kříže, jeho vnější stěny doplňuje bohatá ornamentální sochařská a  figurální malířská výzdoba. Zdobený je rovněž interiér; za pozornost stojí zejména bohatý majolikový dřevěný ikonostas s olejovými ikonami světců, vyrobený původně pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. Pravoslavný kostel byl postaven z příspěvků ruských lázeňských hostů, kteří na konci 19. století tvořili po Němcích a Rakušanech nejpočetnější lázeňskou klientelu. Od roku 2013 prochází chrám postupnou rekonstrukcí. Ta je hrazena z grantů ruské vlády. K obdivované architektonické památce snadno dojdete z několika směrů. Např. od Vřídelní kolonády vystoupáte ulicí Zámecký vrch, pokračujete ulicí Petra Velikého k jezírku Versailles a odbočíte vpravo třídou Krále Jiřího. Nebo k jezírku vyjdete ulicí Sadová. Případně z  centra města jděte třídou Krále Jiřího, dovede Vás až ke kostelu. Na východní straně chrámu, z ulice Sadová, ve zdi terasy schodiště, si všimněte zapuštěného bronzového reliéfu. Je připomínkou pobytu ruského cara Petra  I. v  Karlových Varech v roce 1711.

Kostel otevřen: pondělí-neděle 9-18 hod. Bohoslužby: sobota 17 hod. Svatá liturgie: neděle a svátky 10 hod.

42

www.promenada.cz


Eines der meistbesuchten Denkmäler in Karlsbad Russisch-Orthodoxe Kirche Hlg. Peter und Paul Den Bau kann man kaum übersehen - seine Kuppel und fünf Türme mit kleineren zwiebelförmigen vergoldeten Kuppeln ziehen auf sich Aufmerksamkeit schon aus der Ferne. Die Kirche wurde in den Jahren 1893-1898 nach den Plänen des Architekten Gustav Wiederman erbaut. Der Grundriss hat die Form eines griechischen Kreuzes und ihre äußeren Wände sind mit ornamentalen Bildhauerwerken und Figuralgemälden reichlich geschmückt. Auch das Interieur ist geschmückt. Kirche geöffnet: Montag-Sonntag 9-18 Uhr

One of the Most Frequently Visited Monuments in Karlovy Vary Orthodox Church of St Peter and Paul A conspicuous building, whose dome with five spires with onion-shaped gilded cupolas will attract your attention from a  distance, was built from architect Gustav Wiederman’s  plans in 1893-1898. The church has the form of a  Greek cross and its outer walls are lavishly decorated with ornamental sculptural works and figural paintings. The interior is decorated as well. The church is open: Monday-Sunday 9 a.m. - 6 p.m.

Один из наиболее популярных карловарских памятников Православный храм свв. Петра и Павла Храм Петра и Павла - здание, которого нельзя не заметить. Его пять позолоченных куполов еще издали привлекают внимание. Храм был построен в 1893-1898 годах по проекту архитектора Густава Видермана. В плане он имеет греческий крест, его внешние стены дополняет богато орнаментированное скульптурное и живописное убранство. Столь же обильно украшен интерьер; особого внимания заслуживает деревянный и майоликовый иконостас с писанными маслом иконами святых. Первоначально он был изготовлен для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Православный храм был построен на пожертвования русских гостей курорта. В конце 19 века гости из Российской империи по количеству были на третьем месте после немцев и австрийцев. С 2013 года проходит постепенная реконструкция храма, финансируемая правительством Российской Федерации. К вызывающему восхищение архитектурному памятнику можно дойти с нескольких сторон. Например, от Гейзерной колоннады вы поднимаетесь по улице Zámecký vrch, затем продолжаете идти по улице Petra Velikého к небольшому пруду Версаль, около которого свернете направо по улице Krále Jiřího. Из центра улица Krále Jiřího приведет вас прямо к храму. На восточной стороне храма, в стене террасы, сходящей на улицу Садовую, обратите внимание на заглубленный бронзовый рельеф, свидетельствующий о пребывании русского царя Петра Первого в Карловых Варах в 1711 году. Храм открыт: понедельник-воскресенье 9-18 час. Богослужения: суббота, с 17 час. Божественная литургия: воскресенье и праздники, с 10 час.

www.promenada.cz

43


polypress


Lenka Andělová

Lázně zase o kousek prokoukly

Parčík ve stráni pod skálou, jen pár kroků od Vřídelní kolonády, je dalším místem, kde si můžete při svých procházkách lázněmi odpočinout. Dvacet šest let tu stála dřevěná ohrada, ukrývající nevzhlednou plochu, s níž se v budoucnu počítá pro možnou výstavbu. Vedení města se dohodlo s majitelem pozemku, spol. Eden Group na zápůjčce a svah pod hotelem Jean de Carro a chrámem Máří Magdalény na vlastní náklady upravilo. Po vykácení náletů tu budou instalovány jednoduché lavičky a nezatravněné plochy vysypány žulou. Zajímavou atrakci chystají odborníci pečující o prameny. Na pozemku je vývěr vřídelní vody, který bude přikryt tvrzeným sklem a návštěvník tak bude moci sledovat léčivou probublávající vodu.

Kurort wieder ein bisschen schöner Der kleine Park unter dem Felsen, nur ein paar Schritte von der Sprudelkolonnade, ist ein weiterer Platz, wo Sie sich während Ihrer Spaziergänge in der Kurstadt ausruhen können. Sechsundzwanzig Jahre lang stand hier ein Bretterzaun, unter dem sich eine unansehnliche Fläche versteckte, die man in der Zukunft bebauen wird. Die Leitung der Stadt und der Besitzer des Grundstücks, die Gesellschaft Eden Group, sind darüber eingekommen, dass sich die Stadt den Abhang unter dem Hotel Jean de Carro und der Kirche Marie Magdalene vermieten und auf ihre eigenen Kosten herrichten wird. Nachdem man invasive Sträucher abholzt, werden hier einfache Bänke gestellt werden und grasslose Flächen wird man mit Granit bestreuen. Eine interessante Attraktion bereiten die Spezialisten vor, die sich für Quellen sorgen. Auf dem Grundstück gibt es eine Sprudelwasser-Quelle. Das Loch wird mit gehärtetem Glas bedeckt und Besucher werden das unter ihm murmelnde Wasser beobachten ­können.

The Spa Looks a Bit Nicer Again A small park on the hillside under a rock, just a few steps away from the Sprudel, is another place where you can have a rest on your walks through the spa town. There used to be a wooden fence here for long twenty-six years. It hid an ugly place which should be built up in the future. The town management agreed with the owner of the piece of land, the company Eden Group, on hiring it and landscaped the hillside under the Hotel Jean de Carro and the Mary Magdalena Church at their own expense. After invasive plants and bushes are cut out, simple benches will be put here and grassless places will be scattered with granite. Specialists looking after mineral springs are preparing an interesting attraction. As sprudel water comes out of the ground on this piece of land, they will cover the opening with a piece of hardened glass and visitors will be able to watch curative water bubbling under it.

Курорт опять слегка посвежел Небольшой парк на склоне под скалой, всего в двух шагах от Гейзерной колоннады, - следующее место отдыха гостей курорта на прогулках. Двадцать шесть лет здесь стоял деревянный забор, скрывавший невзрачную площадку, где, возможно, будет строительство. Руководство города договорилось с фирмой Eden Group о временной аренде принадлежащего им земельного участка, а затем на собственные средства привело в порядок склон под отелем Жан де Карро и храмом Марии Магдалины. После вырубки дикорастущих деревьев здесь будут установлены простые скамейки, а не заросшие травой площади будут посыпаны гранитной крошкой. Интересное зрелище готовят специалисты - хранители источников. На участке находится одно из мест выхода на поверхность гейзерной воды, который будет прикрыт прочным стеклом, гость же сможет видеть, как бурлит лечебная вода.

www.promenada.cz

45


Jan Kábrt, www.jankabrt.cz

Formentera Karibik Evropy

Ne příliš známý ostrov Formentera najdeme 8 km jižně od Ibizy. Je to nejmenší a také nejhezčí ostrov Baleárského souostroví. Není tu letiště, takže se na ostrov dopravíte pouze lodí. Po zhruba hodinové plavbě z Ibizy (cena od 18 euro) vás loď vysadí v pěkném přístavu, s několika obchůdky a půjčovnami kol a motorek, stojí tu i autobusy. Nejvíce toho však uvidíte, když si půjčíte kolo (6 euro na den). To nejhezčí na Formenteře najdete na severu ostrova. Tady se rozkládá národní park Ses Salines. Jde o zhruba 5 km dlouhý výběžek plný písečných dun s borovým porostem a skalními útvary. Pobřeží lemují krásné pláže, s  dlouhou mělčinou, jemným bílým pískem a čistou azurovou vodou připomínající karibské moře. Po celém výběžku vede stezka, kterou na kole bez problému projedete za 30 minut a můžete se přitom kochat krásou okolí a kdykoliv si zastavit a vykoupat se. Asi nejpopulárnější pláž na Formenteře je Platja de Ses Illetes. Najdete ji na západní straně výběžku Trucadors. Pravidelně se umisťuje v čele žebříčků nejhezčích pláží světa. Je odtud pěkný výhled na nedaleký, asi 150 metrů vzdálený ostrůvek Espalmador. Pokud vyhledáváte soukromí, je lepší jet více na sever, kde lidí postupně ubývá a není problém najít si místečko jen pro sebe. A pokud Vás nebaví ležet jen na pláži, můžete projet celý park nebo se vydat na okružní zájezd po celé Formenteře autobusem. Na ostrově je samozřejmě možnost ubytovaní, ale vzhledem k jisté exkluzivitě ostrova a menšímu množství hotelů nepatří k nejlevnějším.

48

www.promenada.cz


Formentera the Caribbean in Europe

Форментера Карибы Европы

The not very famous island can be found 8 kilometres to the south of Ibiza. It is the smallest and, too, the most beautiful of the Balearic Islands. There is not any airport here and so you can get to the island only by boat. After a short navigation (price 18 Euros) which takes approximately an hour you will disembark in a nice harbour with several shops and bike and motorbike hires, there are buses here too. However, if you borrow a bike, you will see the most (6 Euros per day). The most beautiful places in Formentera are located in the north of the island. The Ses Salinases national park lies here. It is a five-kilometre-long promontory full of sand dunes with pine trees and rock formations. The shore is lined with beautiful beaches with the long shallows, fine white sand and clear sky blue water resembling the water in the Caribbean. There is a path running along the whole promontory where you can go by bike without any problems. The ride takes about 30 minutes and during it, you can admire the surroundings or stop and have a swim any time you want. Probably the most popular beach in Formentera is Platja de Ses Illetes. You can find it on the western side of the Trucadors promontory. It regularly takes top places in the chart of the most beautiful beaches in the world. You will get a nice view of a nearby little island Espalmador which lies some 150 metres away form here. If you prefer privacy, then it is better to go to the north where the number of people decreases gradually but you will have no problem to find a place just for yourself. And if you do not feel like lying on the beach all the time, you can travel the whole island or go on a round trip of Formentera by bus. Of course you can find accommodation in the island but owing to certain exclusiveness of the island and a smaller number of hotels, it is not cheap.

Малоизвестный остров Форментера мы найдем в 8 километрах к югу от Ибицы. Это хоть и наименьший, но зато самый красивый остров Балеарского архипелага. Здесь нет аэропорта, так что добраться на остров можно только на корабле. Пос­ ле плаванья из Ибицы, длящегося около часа (цена, начиная с 18 евро) он высадит вас в красивом порту с несколькими магазинами и пунктами проката велосипедов и мотоциклов, стоят тут и автобусы. Но вы увидите больше, если возьмете напрокат велосипед (6 евро в день). Самые красивые места на Форментере вы найдете в северной части острова. Здесь располагается национальный парк Сес Салинес. Это мыс длиной около 5 километров, полный песчаных дюн с сосновыми рощами и скальными образованиями. Побережье окаймляют красивые пляжи с длинной отмелью, нежным белым песком и чистой лазурной водой, напоминающей Карибское море. Через весь мыс ведет дорога, по которой за полчаса можно проехать на велосипеде весь остров, любуясь окружающей красотой, и при желании остановиться и выкупаться. Наверное, самым популярным пляжем на Форментере является Плайа де Ильетес. Найдете его на западной стороне мыса Трукадорс. Он регулярно появляется во главе списка самых красивых пляжей мира. Оттуда открывается красивый вид на лежащий в ста пятидесяти метрах островок Эспальмадор. Если вы ищите уединение, вам лучше ехать дальше на север, где постепенно народу становится все меньше, и нет проблемы найти местечко только для себя. Если же вам не нравится лежать все время на пляже, вы можете проехать весь парк или отправиться автобусом в поездку вокруг всей Форментеры. На острове можно поселиться, но ввиду его эксклюзивности и небольшого количества отелей жилье не относится к самым дешевым.

www.promenada.cz

49


2014 rok gastronomických festivalů Na české speciality, ale i gurmánské novinky lákají v letošním roce gastronomické festivaly po celé České republice. Jejich návštěvníci mohou ochutnat tradiční českou kuchyni - Vackova pstruha, moravské víno nebo piva z různých regionů. Food festivaly nabídnou i kuchařské show, workshopy a novou soutěž Food Cup Czech Specials 2014.

Soutěž Food Cup Czech Specials začala v Karlových Varech V letošním roce odstartuje v rámci čtyř food festivalů nová gastronomická soutěž Food Cup Czech Specials. Vybrané restaurace soutěží o nejlepší pokrm, který v rámci hlavního chodu musí obsahovat určenou regionální surovinu - medvědí česnek, Vackova pstruha, moravské víno nebo plzeňské pivo. Vítězové regionálních kol z food festivalů v Karlových Varech, Plzni, Litomyšli a Brna se v září potkají ve finálovém klání na Mezinárodním dni kuchařů a Food Parade Praha. Gastronomická soutěž Food Cup je součástí projektu Czech Specials agentury CzechTourism, jehož cílem je zvýšit povědomí o regionální gastronomii v České republice. Více tipů na food festivaly a českou gastronomii najdete na: www.czechtourism.com a www.czechspecials.com.

Praha: více než 120 druhů piva a michelinští kuchaři na Hradě V letošním roce se hlavní město České republiky stane dějištěm několika gastronomických slavností. V polovině května odstartoval na Letenské pláni již sedmý ročník Českého pivního festivalu, na němž se představuje více než 30 tuzemských pivovarů. Na návštěvníky čeká i výběr z typicky českých pokrmů - svíčková či vepřové koleno, ale také delikatesy z Evropy, Asie a Ameriky. Gurmány potěšil i třídenní svátek jídla - Prague Food Festival. V Královské zahradě Pražského hradu se v květnu předvedli michelinští šéfkuchaři, špičkové podniky i unikátní jídla - např. šlehaná jehněčí paštika se šípkovým želé či zmrzlina ze sečuánských květů. Mottem letošního festivalu byla zdravá výživa a heslo „Nejezte, nepijte ani nežijte blbě!“.

Ochutnejte regionální specialitu: Zaječí stehno se svíčkovou omáčkou a karlovarským knedlíkem Zatímco recept na národní specialitu, kterou je svíčková, počítá s hovězím masem, západočeská varianta sází na zaječí stehna. Zbytek zůstává věrný osvědčené klasice - smetanová omáčka s pasírovanou kořenovou zeleninou se vine k masu a zlehka se vsakuje do nadýchaných karlovarských knedlíků s petrželkou.

Suroviny:

4 zaječí stehna, 1 kg kořenové zeleniny (celer, mrkev, petržel), cibule, 100g sádla, 100g cukru, 100g hořčice, 100g citronu, 500ml bílého vína, 100g hladké mouky, 300ml smetany, nové koření, pepř, bobkový list, sůl, citrónová šťáva, brusinky.

Postup:

Foto Czech Specials

Do hrnce s rozpáleným sádlem vložíme nakrájenou kořenovou zeleninu a cibuli. Společně restujeme, přidáme trochu cukru, opět restujeme, přidáme hořčici, citrónovou šťávu a rozkrájený citron bez kůry. Do základu vložíme maso, opečeme po obou stranách, zalijeme osolenou vodou a bílým vínem, přidáme nové koření, celý pepř a bobkový list. Přivedeme k varu a necháme velmi pomalu dusit na okraji sporáku (trvá to asi 5 hodin). Poté uvařené maso vyjmeme. Omáčku zahustíme moukou, asi 30 minut ještě povaříme. Přecedíme, přidáme smetanu a dochutíme solí, citrónovou šťávou, případně cukrem. Teplou omáčku nalijeme na maso a necháme pomalu dále „táhnout“ do doby, než se uvaří karlovarské knedlíky. Ozdobíme brusinkami.

Speciality ze západních Čech a seznam restaurací certifikovaných pod značkou Czech Specials hledejte na www.czechspecials.com.

50

www.promenada.cz


RÁDI VÁS UVIDÍME A POHOSTÍME NA HRADĚ LOKET Dovolujeme si Vás pozvat do letitých, avšak impozantních prostor hradu Loket, kde se snoubí kouzelná starobylost s krásou raného středověku. Dychtivé oči potěší prohlídka jednoho z nejstarších meteoritů v Evropě a nejmenší rotundy v Čechách. Další kroky Vás zavedou mezi umělecké předměty z původních loketských sbírek, na výstavu porcelánu a zbraní. Se strachem můžete projít expozicí vězeňství umístěnou v ponurých vězeňských kobkách. Hrad je možné využít ke svatebním obřadům či si pronajmout prostory pro komerční účely. Milovníci krásných knih se mohou pokochat v muzeu knižní vazby v prostorách městské radnice. OTEVÍRACÍ DOBA HRADU LOKET: denně: duben - říjen 9-16.30 hod. listopad - březen 9-15.30 hod.

WIR WERDEN SIE GERN AUF DER BURG LOKET (ELBOGEN) SEHEN UND BEWIRTEN Wir möchten Sie gern in die alten, doch eindrucksvollen Räume der Burg Loket einladen, die zauberhafte Altertümlichkeit mit der Schönheit des frühen Mittelalters vereint. Gierige Augen wird die Besichtigung eines der ältesten Meteoriten Europas und der kleinsten Rotunde in Böhmen erfreuen. Weitere Schritte werden Sie unter die Kunstgegenstände aus ursprünglichen Sammlungen von Loket und in die Ausstellung von Porzellan und Waffen führen. Mit Angst können Sie auch die Ausstellung des peinlichen Rechts in düsteren Gefängniszellen besichtigen. Die Burg kann man auch zu Hochzeitsfeiern ausnutzen oder ist es möglich, sich die Räume zu kommerziellen Zwecken zu vermieten. Freunde von schönen Büchern können die Ausstellung im Museum des Einbands im städtischen Rathaus besuchen.

% +420 352 684 648 e-mail: pruvodci@hradloket.cz, kultura@hradloket.cz

www.hradloket.cz

ÖFFNUNGSZEITEN AUF DER BURG LOKET: täglich: April - Oktober 9-16.30 Uhr November - März 9-15.30 Uhr

Foto: Ladislav Renner

Cestujte

žlutými autobusy

z Karlových Varů do Chebu již od 45 Kč do Prahy již od 130 Kč při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Navštivte nás na pobočce: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary

www.studentagency.cz


Lenka Andělová, foto Josef Šimeček

Opera pod loketským hradem je neopakovatelný zážitek

Těžko si lze představit působivější scénu pro jednu z nejkrásnějších oper - Dvořákovu Rusalku. Dominanta hradu, pod níž se vine řeka Ohře, zarosená louka, tajuplná zákoutí se stromy, členitá skála, stmívající se nebe, z něhož pomalu prosvítá měsíc a postupně nabírá na síle… To jsou kulisy, mezi nimiž zní profesionální pěvecké výkony operních pěvců. Na zážitek z oper uváděných v jedinečné scenérii přírodního amfiteátru v Lokti se nezapomíná. Letos v létě tu Rusalka zazní opět a s ní i premiéra nejslavnější operety Polská krev od Oskara Nedbala. Tradice operních představení v přírodním divadle v Lokti začala na konci 40. let minulého století, pak postupně upadala. Po roce 1989 se podařilo amfiteátr obnovit, a tím i vzkřísit tradici Loketského kulturního léta. Stejně jako tehdy, i nyní uslyšíte přední pěvce našich operních scén, včetně sólistů Národního divadla.

52

www.promenada.cz


Oper unter der Burg in Loket ist ein unwiederholbares Erlebnis

Опера под локетским замком неповторимое впечатление

Man kann sich kaum eine effektvollere Szene für eine der schönsten Opern - Dvořáks Wassernixe (Rusalka) - vorstellen. Die Burg, unter der sich der Fluss Eger windet, eine betaute Wiese, ein gegliederter Felsen, mysteriöse Winkel mit Bäumen, die Dämmerung mit dem aufgehenden Mond... Das sind die Kulissen, unter denen professionelle Darbietungen von Opernsängern tönen. Das Erlebnis von den in der einzigartigen Szenerie des Freilichttheaters in Loket aufgeführten Opern vergisst man nicht. In diesem Sommer erklingt hier die Wassernixe wieder und mit ihr auch die Premiere der berühmtesten Operette Polenblut von Oskar Nedbal. Die Tradition der Opernvorstellungen im Freilichttheater in Loket stammt aus den späten 1940-er Jahren, dann begann sie allmählich zu verfallen. Nach dem Jahre 1989 gelang es, das Freilichttheater zu renovieren und damit auch die Tradition des Kultursommers in Loket zu beleben. Wie damals, werden Sie hier auch jetzt vornehme Sänger aus unseren Opernszenen einschliesslich der Solisten des Nationaltheaters hören.

Трудно представить себе более подходящую сцену для одной из самых красивых опер - Русалки А. Дворжака. Доминанта замка, под ней изгиб реки Огрже, росис­ тый луг, рельефная скала, таинственные уголки с деревьями, темнеющее небо, на котором медленно, но верно появляется луна... Это кулисы, на фоне которых выступают выдающиеся оперные певцы. Впечатления от опер, исполняемых в уникальной среде природного амфитеатра в Локете забыть невозможно. Летом этого года здесь снова прозвучит Русалка, а также состоится премьера прославленной оперетты Оскара Недбала Польская кровь. Традиция оперных представлений в локетском природном театре началась в конце сороковых годов прошлого века, но постепенно сходила на нет. После 1989 года амфитеатр удалось обновить и тем самым воскресить традицию Локетского культурного лета. Как и много лет назад вы услышите ведущих певцов наших оперных сцен, включая солистов Национального театра.

Opera under the castle of Loket is an unforgettable experience You can hardly imagine a more impressive scene for one of the most beautiful operas Dvořák’s The Nymph (Rusalka). The towering castle with the River Ohře winding under it, a bedewed meadow, a rugged rock, mysterious corners with trees, the twilight with the rising moon... These are the wings in which you can hear professional opera singers singing. You cannot forget the experience of the operas shown in the unique scenery of the open-air theatre in Loket. This summer The Nymph will be sung here again and together with it, the premiere of Oskar Nedbal’s most famous operetta Polish Blood will be played. The tradition of opera performances in the open-air theatre in Loket started in the late 1940s and then it gradually went down. It was only after the year 1989 that the openair theatre was renovated and the tradition of the Loket cultural summer restored. Like before, you will hear here foremost singers from our opera scenes including those from the National Theatre.

12.7. • July 12th

so 19.30 hod., O. Nedbal: Polská krev Sa 19.30 Uhr, O. Nedbal: Polenblut Sat 7.30 p.m., O. Nedbal: Polish Blood сб 19.30 час., O. Недбал: Польская кровь

19.7. • July 19th

so 19.30 hod., A. Dvořák: Rusalka Sa 19.30 Uhr, A. Dvořák: Wassernixe Sat 7.30 p.m., A. Dvořák: The Nymph сб 19.30 час., A. Дворжак: Русалка

www.promenada.cz

53


Cestujte s

Hotelstars Union

Cestování odjakživa přináší zábavu, poučení, nové zážitky, setkávání s kulturou, historií a novými lidmi. Historie cestování sahá do počátku lidstva. Je to nekonečná motivace, která nás vede z místa na místo, ať již za prací nebo jen tak za odpočinkem a poznáním. Aby Vaše cesty byly jen bezstarostné, a mohli jste se věnovat pouze tomu, proč jste se na svou cestu vydali, představuje Vám Asociace hotelů a restaurací ČR již pátým rokem síť oficiálně klasifikovaných hotelů a penzionů. Jsou to zařízení, která prošla kontrolou profesního svazu a která v závislosti na počtu hvězdiček jasně deklarují stupeň vybavenosti a služeb. Tyto hotely navíc splňují evropská klasifikační kritéria platná již v 15 zemích Evropské Unie, a další země se v nedaleké budoucnosti připojí. Pokud si vybíráte, kde budete při svých cestách bydlet, hledejte ty hotely a penziony, které mají znak Oficiální klasifikace Hotelstars, a hlásí se ke kvalitě a solidnosti. Při výběru Vám může pomoci „Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení ČR 2014“, který je letos opět k dispozici ve většině turistických informačních center, v jídelních a lůžkových vozech ČD, či je ke stažení na našem webu. Letos bude spuštěna i elektronická verze katalogu. Kompletní seznam certifikovaných zařízení a více informací o klasifikaci Hotelstars najdete na stránkách www.hotelstars.cz.

Reisen Sie mit der Hotelstars-Union

Das Reisen bringt Unterhaltung, Belehrung, neue Erlebnisse und Zusammentreffen mit Kultur, Historie und neuen Leuten. Die Historie des Reisens reicht bis zu den Anfängen der Menschheit. Es ist eine endlose Motivation, die uns aus einem Ort in den anderen führt, sei es wegen Arbeit oder nur so, wegen Entspannung und Kenntnis. Darum Ihre Reisen nur problemlos sind und Sie nur das machen, was Sie vor Ihrer Reise geplant haben, bringt Ihnen die Assoziation des Hotels und Restaurants in der Tschechischen Republik ein Netz von offiziell klassifizierten Hotels und Pensionen. Es sind Einrichtungen, die von einer professionellen Union kontrolliert wurden, und die Zahl ihrer Sterne deklariert die Qualität ihrer Ausstattung und Dienstleistungen. Noch dazu erfüllen diese Hotels die europäischen Klassifizierungskriterien, die in 15 Ländern der Europäischen Union gelten. Und weitere Länder werden sich in naher Zukunft anschliessen. Wenn Sie also wählen, wo Sie auf Ihren Reisen wohnen werden, suchen Sie die Hotels und Pensionen, die das Zeichen der Offiziellen Klassifizierung Hotelstars haben und sich zur Qualität und Solidität bekennen. Bei der Auswahl kann Ihnen der Katalog von klassifizierten Unterkunftseinrichtungen in der Tschechischen Republik 2014 helfen, der in diesem Jahre wieder in meisten touristischen Informationszentren und in Speise- und Schlafwagen der Tschechischen Bahn zur Verfügung steht oder den man auf unserem Web downloaden kann. In diesem Jahre werden wir auch die elektronische Version des Katalogs anbieten. Eine komplette Liste der zertifizierten Einrichtungen und mehr Informationen über die Hotelstars-Klassifizierung finden Sie auf www.hotelstars.cz.

boarding houses. They are facilities which have been checked by a professional union and whose quality of equipment and services is clearly expressed by the number of its stars. In addition to it, these hotels meet the European classification criteria which are used in 15 countries of the European Union. Other countries will be joined in the near future. If you are choosing where you are going to stay during your journeys, look for the hotels and boarding houses which have the label of the Hotelstars Official Classification and adopt quality and solidity. When choosing you can rely on the Catalogue of the Classified Accommodation Facilities in the C.R. 2014. This year it is available again in most tourist information centres and in sleeping and dining cars of the Czech Railways or you can download it from our websites. The electronic version of the catalogue will be started this year too. A complete list of classified facilities and more information about the Hotelstars classification can be found at www.hotelstars.cz.

Путешествуйте с Hotelstars Union Путешествие - это развлечение, жизненный опыт, новые впечатления, встречи с культурой, историей и новыми людьми. История путешествия восходит к истокам человечества. Это бесконечная мотивация, ведущая нас с места на место за работой или всего лишь за отдыхом и знаниями. Чтобы ваши пути были беззаботными, и вы могли бы заниматься только тем, зачем вы отправились в путь, Ассоциация отелей и ресторанов Чешской республики предлагает вам сеть официально классифицированных отелей и пансионов. Это заведения, прошедшие проверку профессионального союза, а также в зависимости от количества звезд ясно декларируют степень оборудования и услуг. Более того, эти отели соответствуют европейским классификационным критериям, действующим в 15 странах Европейского Союза. A в недалеком ­будущем к ним присоединятся другие страны. Когда вам доведется выбирать места отдыха в ходе путешествия, ищите те отели и пансионы, которые имеют знак Официальной классификации Hotelstars и заявляют о своем качестве и солидности. В выборе вам может помочь Каталог классифицированных мест проживания ЧР 2014, который в этом году снова находится в большинстве туристических информационных центров, в спальных вагонах и вагонах-ресторанах Чешской железной дороги, его также можно скачать с нашего веба. В этом году появится и электронная версия каталога. Полный список сертифицированных отелей и прочую информацию о классификации Hotelstars можно найти на страницах www.hotelstars.cz.

Travel With the Hotelstars Union

Travelling brings fun, new information, new experiences and meeting with culture, history and new people. The history of travelling goes back to the origins of the mankind. It is endless motivation which takes us from one place to another no matter if it is because of work or relaxation and knowledge. So that your trips may be without any problems and you may spend your time doing only what you have planned before your departure, the Association of the Hotels and Restaurants of the C.R. is bringing a network of officially classified hotels and

54

www.promenada.cz

Znak klasifikace Hotelstars Das Zeichen der Klassifizierung Hotelstars The label of the Hotelstars Classification Знак классификации Hotelstars


ZahradnĂ­ 7, 360 01 Karlovy Vary Tel. +420 353 363 111

E-mail: reservation@royalregent.cz www.royalregent.cz


Parky jsou barevné Lenka Andělová

jako malířská paleta

Květiny navozují pohodu a spokojenost, i proto patří rozkvetlé parky neodmyslitelně k lázeňské atmosféře. Jen v Karlových Varech je třináct parků na zhruba deseti hektarech a pečuje o ně několik desítek zahradníků. „V dnešní době jsou oblíbené tzv. směsné záhony, do kterých vysadíme až 50 druhů a kultivarů květin,“ popisuje ředitel Správy lázeňských parků Miroslav Kučera strategii květinové výzdoby v  největších českých lázních. Řadu květin si předpěstují zahradníci sami, další sazenice nakupují. Na lázeňských záhonech tak vykvétá postupně až 15 tisíc cibulovin, zejména narcisy, tulipány, krokusy, na 30 tisíc letniček a 3 tisíce muškátů a dalších popínavých rostlin. Oblíbené jsou voskovky, afrikány, macešky a v poslední době také okrasné zelí. Má výhodu, že vydrží i menší mrazíky. Karlovy Vary také zdobí 400 palem a vavřínů, což je nejvíce ze všech měst v Česku. V Mariánských Lázních pokrývají parky plochu až 20 hektarů. Najdete tu záhony letničkové i trvalkové. Protože mají lázně chladnější a vlhčí klima, dávají zahradníci přednost rannějším kultivarům květin a zohledňují i jejich určitou mrazuvzdornost. Ve zdejších parcích Vás okouzlí množství kvetoucích rododendronů.

56

www.promenada.cz


Parks sind farbig wie eine Malerpalette Blumen rufen das Gefühl der Behaglichkeit und Zufriedenheit hervor und darum gehören aufgeblühte Parks ohne Zweifel zur Atmosphäre einer Kurstadt. Nur in Karlsbad gibt es dreizehn Parks auf ungefähr zehn Hektaren und sie werden von einigen Dutzenden von Gärtnern gepflegt. „Heute sind die sog. gemischten Blumenbeete beliebt, in die wir bis 50 Blumensorten und Blumenabarten auspflanzen,“ beschreibt die Strategie des Blumenschmucks des grössten tschechischen Kurorts der Direktor der Verwaltung von Kurparks Miroslav Kučera. Eine Reihe von Blumen pflanzen Gärtner selbst aus Samen, weitere Stecklinge kaufen sie. Auf Blumenbeeten im Kurstadt blühen allmählich fast 15 000 Zwiebelblumen auf, vor allem Narzissen, Tulpen, Krokusse, 30 000 Sommerblumen und 3 000 Muskatstorchschnabel und auch Kletterpflanzen. Begonien, Marigold Blumen, Stiefmütterchen und in letzter Zeit auch das Zierkraut, das der Vorteil hat, dass es auch ein schwacher Frost ausdauern kann. Karlsbad schmücken auch 400 Palmen und Lorbeerbäume, was die höchste Zahl von allen tschechischen Städten ist. In Marienbad bedecken Parks die Fläche von fast 20 Hektaren. Sie finden hier Beete von sowohl Sonnen- als auch ausdauernden Blumen. Da das Klima im Kurort kühler und feuchter ist, bevorzugen Gärtner Früh-Blumen-Kultivars und widmen auch Aufmerksamkeit ihrer Frostbeständigkeit. In hiesigen Parks wird Sie eine Menge von blühenden Rhododendren bezaubern.

Парки красочны, как палитра живописца Цветы вызывают чувство покоя и умиротворения, поэтому цветущие парки неотъемлемы от атмосферы курорта. Только в Карловых Варах есть тринадцать парков, о которых заботятся несколько десятков садовников. „В последнее время популярными являются так называемые смешанные цветники, на которых высаживаем 50 видов и сортов цветов,“ излагает директор Управления парков курорта Мирослав Кучера стратегию цветочного оформления самого большого чешского курорта. Ряд цветов предварительно выращивают сами садовники, прочую рассаду покупают. Так на цветниках курорта расцветают до 15 тысяч луковичных, в частности нарциссы, тюльпаны, крокусы, более 30 тысяч однолетних цветов и 3 тысячи гераней и прочих вьющихся растений. Излюбленными являются восковники, бархатцы прямостоящие, анютины глазки, a в последнее время и декоративная капуста, которая удобна тем, что выдерживает и легкие заморозки. Карловы Вары также украшают 400 пальм и лавров - больше чем во всех городах Чехии. В Марианских Лазнях парки занимают пространство около 20 гектаров. Здесь вы найдете клумбы как однолетних, так и многолетних растений. Но поскольку для этого курорта характерен более холодный и влажный климат, садовники отдают предпочтение ранним культурам цветов, учитывая их морозоустойчивость. В здешних парках вас очарует множество цветущих рододендронов.

Parks Are Full of Colours Like a Painter’s Palette Flowers create a  pleasant atmosphere and a  feeling of satisfaction and that is why parks full of them are an inseparable part of each spa. There are thirteen parks in Karlovy Vary whose area is about ten hectares, and several tens of gardeners look after them. “Today mixed flower beds consisting of up to 50 sorts and cultivars of flowers are popular,” Miroslav Kučera, the head of the Headquarters of Spa Parks describes the strategy of floral decoration in the biggest Czech spa. Gardeners pre-plant a number of flowers themselves and they also buy other seedlings. Up to 15 thousand bulbous plants - especially narcissuses, tulips, crocuses, almost 30 thousand summer plants and 3 thousand geraniums as well as climbing plants - start gradually flowering on the beds. Begonias, marigolds, pansies and recently also decorative cabbage are popular too. The advantage of the decorative cabbage is that it can stand a touch of frost. Karlovy Vary is also decorated with 400 palms and laurels, which is the highest number in the whole republic. Parks in Mariánské Lázně cover the area of almost 20 hectares. You will find here bothe perennial and annual flower beds. As the climate in the spa is rather cold and humid, gardeners prefer early cultivars of flowers and take in consideration their frost resis­ tance. Local parks will entchant you with lots of blossoming rhododendrons.

www.promenada.cz

57


Foto Lenka Andělová, David Kurc, archiv

Ohlédnutí Rückblicke • Looking Back • Обзор событий

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech a Mariánských Lázních Eröffnung der Kursaison in Karlsbad und Marienbad Opening of the Spa Season in Karlovy Vary and Mariánské Lázně Открытие курортного сезона в Карловых Варах и Марианцких Лазнях

58

www.promenada.cz


Lenka Andělová, foto archiv RunCzech

Šťastná třináctka

IVANY SEKYROVÉ Největší české lázně zažily atmosféru vrcholové sportovní události. 24. května 2014 se tu podruhé uskutečnil Mattoni 1/2 Maraton Karlovy Vary, který se díky unikátní lázeňské architektuře stal klenotem RunCzech běžecké ligy. Mezi elitní běžce z celého světa se zařadila i česká atletka Ivana Sekyrová (42 let), reprezentující Karlovarský kraj. Loni doběhla ve své kategorii jako první, s časem 1:17:31. K rozhovoru jsme se sešly ještě před letošním závodem a Ivana si věřila v dobré umístění. V každém případě má na svém kontě úspěšný start v olympijském maratónu v Londýně v roce 2012 a je držitelkou řady rekordů. A také své šťastné třináctky: ona i dcera se narodily 13., doma má 13 zlatých, 13 stříbrných a 13 bronzových medailí.

O karlovarské 1/2 maratónské trati se mluví jako o nejkrásnější a nejobtížnější současně. Potvrdíte to? Určitě. Vloni jsem přijela do Karlových Varů rovnou z mistrovství Evropy veteránů, odkud jsem si přivezla tři medaile, a hned jsem nastoupila do 1/2maratónu. Obávala jsem se únavy, proto jsem zvolila nižší tempo. Přesto jsem porazila i kvalitní soupeřky a teprve po závodě jsem si uvědomila, jak náročná je tady trať. I proto je pro mě loňský výsledný čas cenný. Přenesme se do samotného závodu… Snažím se vždy běžet v tempu, na jaké v té době mám. Stanovím si třeba rychlost 3:38 na kilometr a tu držím. Nohy mě bolí, jen pokud tempo přepálím. Velké výkyvy proto během závodu necítím. Až ve finiši samozřejmě zrychlím, co mi síly stačí. Trénujete denně? Ano, běhám denně a dvakrát týdně trénuji dvoufázově. Naběhám 80-120 kilometrů za týden. Jsem zvyklá trénovat sama, ale kvalitnější trénink je vždycky ve více lidech. I v  závodě jsem radši, když běžím s  výkonnostně rovnocenným soupeřem. Co si dáváte před závodem k  jídlu? Ideální je prý rýžový nákyp s meruňkami. Když jsem běžela maratón, záměrně jsem sledovala africké běžce, co jedí. A ti skutečně spo-

60

www.promenada.cz

řádají před závodem obrovskou porci rýže. Já si kvůli energii dávám nejčastěji hovězí maso s rýží. A mou oblíbenou snídaní před závodem jsou piškoty a kafe. Ale já jídelníček zas tak moc neřeším. Když mám chuť na čokoládu, klidně ji sním celou. Máte za sebou výborné výsledky. Co Vás dnes ještě žene dopředu? Zaběhnout rekord, získat medaili, nebo je pro Vás běh už návykový? V poslední době mě motivuje fakt, že i přes svůj věk se stále držím na špičce a porážím mladší ročníky. A samozřejmě mě stále těší republikové medaile i možnost podívat se do světa. Ale máte pravdu, že běh už je dnes pro mě droga. A účast na olympiádě? Vyzkoušet si jednou olympijský maratón a otestovat své možnosti, to byl můj sen. Varovali mě, že maratón není 1/2maratón. Ale když si člověk uvědomí, že udělal pro fyzickou přípravu všechno, a k tomu stihl péči o dceru, zaměstnání, domácnost, tak výsledek byl ta největší odměna za celou mou sportovní kariéru (čas 2:37:14, celkově 67. místo, pozn.red.). Příprava obnášela dřinu, bolest, odříkání, ale samotný závod byl krásný zážitek. A přiznám se, že přemýšlím o další olympiádě...


The Lucky Number Thirteen

Счастливый номер тринадцать

The biggest Czech spa experienced the atmosphere of a top sporting event. Mattoni 1/2 Marathon Karlovy Vary was held here for the second time. Owing to the unique architecture of the spa the 1/2marathon has become the jewel of the RunCzech running ­league. The Czech athlete Ivana Sekyrová (42 years), who represented the Karlovy Vary region, ranked as one of the top runners from the whole world. Last year she won the race in her category with the time 1:17:31. We met before this year’s competition to carry out an interview and Ivana believed she would get a good position again. In any case she successfully took part in the Olympic marathon in London in 2012 and is a holder of lots of records. And also of her lucky number thirteen: both she and her daughter were born on the 13th and she has 13 gold, 13 silver and 13 bronze medals at home.

В самом большом городе-курорте Чехии состоялось самое значительное спортивное событие. 24 мая 2014 года здесь во второй раз прошел карловарский Маттони-полумарафон, ставший благодаря уникальной архитектуре курорта жемчужиной беговой лиги RunCzech. Среди элитных бегунов со всего мира была и чешская спортсменка Ивана Секирова (42 года), представившая Карловарский край. В прошлом году в своей категории она прибежала первой, ее время было 1:17:31. Для интервью мы встретились еще перед соревнованиями этого года, а Ивана верила в свою звезду. В любом случае она имеет на своем счету успешный старт в олимпийском марафоне в Лондоне в 2012 году и является неоднократной рекордсменкой. А цифра тринадцать является для нее счастливой: она и ее дочь родились тринадцатого, дома у нее 13 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых медалей.

of Ivana Sekyrová

The Karlovy Vary 1/2 marathon track is mentioned as the most beautiful and, at the same time, the most difficult. Will you confirm it? Definitely. Last year I came to Karlovy Vary directly from the European championship of veterans where I had won three medals and I immediately ran the 1/2 marathon. I was afraid of tiredness and so I chose a slower pace. In spite of it I beat even quality opponents and it was only after the race that I realized how arduous the local track was. And that is the reason why the last year’s final time was so important and valuable for me. Let us imagine the race itself... I always try to keep the pace which corresponds with my condition. That means

Иваны Секировой

see what they were eating. And they really ate a huge portion of rice before the race. I most often eat beef with rice because of energy. And my favourite breakfast before the race is coffee with biscuits. However, I do not care much about my menu. When I fancy chocolate, I eat the whole bar - no problem.

мой, но более успешная тренировка бывает тогда, когда в ней одновременно участвуют больше людей. И в соревновании мне нравится, когда я бегу рядом с равноценным соперником. Что едите перед состязанием? Говорят, что идеальным является рисовая запеканка с абрикосами. Когда я бежала марафон, специально следила за тем, что едят африканские бегуны. A те действительно съедают перед забегом огромную порцию риса. Для энергии я чаще всего ем говядину с рисом. A самым любимым моим завтраком перед соревнованием являются печенье и кофе. Но от моего меню уж столь много не зависит. Когда мне захочется шоколада, спокойно съем целую плитку.

You have excellent results. What is it that keeps you driving forward? Breaking a record or winning a medal or has running become a sort of addiction for you yet? Recently I have been motivated by the fact that I am still on the top and beat younger runners. And, of course, I enjoy the medals I win in our country and also the opportunity to travel the world. But you are right too - running has already be-

O карловарской полумарафонской трассе говорится, как о самой красивой и одновременно самой трудной. Вы согласны? Конечно. В прошлом году я приехала в Карловы Вары прямо с чемпионата Европы среди ветеранов, откуда привезла три медали, и сразу же включилась в полумарафон. Учитывая усталость, выбрала более медленный темп. И, тем не менее, мне удалось обойти качественных соперниц, но лишь после соревнований я убедилась, как сложна здесь трасса. Поэтому для меня ценен и прошлогодний результат. that I e.g. set the pace of 3:38 per kilometre and keep it. My leg muscles ache only when I run too fast, so I try to run at an even pace. I run as quickly as possible only in the final spurt. Do you train every day? Yes, I do and I have a two-phase training twice a week. I run 80 to 100 kilometres every week. I am used to training alone but a more quality training is always with more people. I prefer running with an opponent of the same standard even in the race. What do you eat before the race? Rice pudding with apricots is said to be ideal. When I was about to run the marathon, I intentionally watched African runners to

come a sort of drug for me. And your participation in the Olympiad? It was my dream to try the Olympic marathon and to test my abilities. They warned me that the marathon was different from the 1/2 marathon. But when you know that you did what you could to be prepared physically and, at the same time, looked after your daughter and home and went to work, then you realize that the result was the best reward in all my sports career (time 2:37:14, the 67th place, editorial note). The preparation included hard work, pain and privations but the race i­t­self was a beautiful experience. And I must admit that I am thinking of another Olympiad...

Перенесемся в собственно соревнование… Я стараюсь всегда бежать в том темпе, какой в то время в состоянии осилить. Например, устанавливаю скорость - километр за 3 минуты 38 секунд - и стараюсь ее удержать. Если бегу быстрей, начинают болеть ноги. Поэтому больших отклонений в течение забега не чувствую. Только в финале, естественно, бегу как можно быстрее. Тренируетесь ежедневно? Да, бегаю ежедневно, а дважды в неделю тренируюсь по два раза в день. В неделю могу пробежать 80-120 кило­ метров. Я привыкла тренироваться са-

У Вас уже имеются отличные результаты. Что Вас сегодня заставляет бежать? Желание установить рекорд, завоевать медали? Или может быть, бег для Вас уже является привычкой? В последнее время меня мотивирует тот факт, что и вопреки своему возрас­ ту я нахожусь на вершине своего мастерства и побеждаю молодых. И естественно, меня постоянно радуют республиканские медали и возможность увидеть мир. Но вы правы -для меня бег ныне уже является наркотиком. A участие в олимпиаде? Участвовать однажды в олимпийском марафоне, испытать свои возможности было моей мечтой. Меня предупреждали, что марафон и полумарафон не одно и то же. Но если человек поймет, что сделал все, чтобы быть физически подготовленным, и одновременно успе­ вал заботиться о дочери, работать, заниматься домашним хозяйством, результат стал той наивысшей наградой за всю мою спортивную карьеру (время 2:37:14, общее 67 место, прим. ред.). Подготовка выражалась в тяжелом труде, болях, самоотверженности, но сам забег произвел на меня прекрасное впечатление. Мне остается только признаться, что я уже думаю о следующей олимпиаде...

www.promenada.cz

61


Mariánské Lázně

Město s pozoruhodnou architekturou Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House, etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и  Иoзeф Иоганн  Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крecтoвoгo источника и  колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.

62

www.promenada.cz

www.marianskelazne.cz


Prameny

Quellen • Springs • Источники

1 Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2 Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины 20 l/min

3 Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и павильон источника Рудольфа (Ушовице) 7,8-13,8 l/min

4 Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино 11 l/min

5 Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница 20 l/min

6 Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда 15 l/min

7 Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8 Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города 120 l/min

9 Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10 Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku pod prodejnou Baťa • Pavillon in dem Park bei dem Geschäft„Baťa“ • the pavilion in the park by Baťa shop • павильон в парке у магазина„Baťa“ 25 l/min

Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. • Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. • Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. • Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

www.promenada.cz

63


H

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

Lipovka

Tenisový areál

o kéh

ského Třebíz

s Třebíz

Gloria

Špičák

i

Kaplička lásky

1

Alej Sv o

body i

hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Geologický park Amaliino aG

odpočívadlo

eo

log

Symbolický hřbitov

ic

ký pa

Valdštejnův monument

rk

Svoboda

Helga H Westend

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

Fibichova

Hlavní třída

Ma sar yko va

13

3-5-6-7

Dr. Heidler

7

Karlo varsk á

Skalník

ží

u Pstr

Masa rykov a

Ruská

13

á

sv. Vladimír

H

H

Falkensteiner Hotel Grand Spa

10

7

H Koliba

i

Karlův kříž

SOU

k ký

vle

H Vítkov

ařs

i i

Goethův obelisk

kabink

lyžařský vlek

WC

ová lano vk

a

P 13

Rozhledna Hamelika

H Vltava H

i

ída

ní tř

Hlav -13-16

Ruská

-6-7-10-13-16

Hlavní třída 3-5

V Sadech Křižíkova

á sk eň

Úšovický potok

o

éh

sk ov br

nu

UP loc

Do

Marie P

hy

o

zahr. osada

drá

h cké

Vo ř

P H loché

Speedway

zahr. osada

Kalifornia P

o ůh Pr

Na

U

plochodrážní stadion

7

Na

třída Vítězství

OK 348 P

la Pa

13

10-

P Villa Marion

ráh y hé d

H Motel Start

ny

u

P Park Pension

3-7

on

žo vá

Prů h

Prelátův pramen

hr ad n

Prů bě ž

žn

á

Berlin

Pr ůb ě

P Holiday

P Vila Sonenland

UP loc

H

nádraží

H Sonáta

Na

i

í

Jiráskova Jiráskova

llá ro va Ko

-13

-10

Be

Křižíkova

Hlavní třída

ída

ná zej me n

5-7

va Kolláro

@

nd

finanční úřad

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

Za

7

Na Tře šňovc e ná

Huso va

Dřevě

P Georg

na

á

P

3

o vskéh Dobro

5-7

o

i rd Fe

bývalý zámek

í

vní

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

ňská Plze

www.promenada.cz

ár

SOU

ladn

žste

Mariánské Lázně autobusové

M

lék

Nák

Dru

Pa la

P

rova

psí útulek

i

í

Červená Karkulka

6

WC

y

WC

Dru

Kollá

Za Nádražím

215

k áv

Nádražní náměstí

WC

3-7

ast

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

Ferdinandův pramen

UZ

Nákladn

U Pily

Příč n

Libušina

U Pily

hřiště

nice

U Pily

14

zahr. osada

moc

y

řů

hov a

U Ne

U Pil

U

ba

Žižkov a

Lion H

Mác

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

H Swiss House

U Nemocnice

Hla vn í tř

5 7

3-5-6-7

Příkrá

Dvořákova

Mánesov a

Na Vý sluní

64

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova Smeta

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Villa Skalník

Zeyerova

Výs lu

Komenského

a rov

Na

WC

H

e Zey

Janáčkova

Lidl

poliklinika

H

Máchova

Haná

Lužická Lužic ká

Nová vyhlídka

H H

vé mco

P

P

Tesco

zahr. osada

P

Poštovní dvůr

6-16

Chebská

tenis klub

P

ě ny N

Luční

La Passionaria

@

c Angli

kino Slavia

P

P

ova

6-7-10-16

215

6-16

Kaufland

6-7-10-16

P

Tyr š

knihovna

Bože

minigolf Penny Market

Cheb Planá Plzeň

ovského itova

TJ Slovan Mariánské Lázně

dov a

zimní stadion

P H Agricola

@ městská

Obůrka hvozd H Villa Berolina

P Orava

va ro ye Ze

P

Continental

Panoramou Pod

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

á

Milano H

H

lick

Monty

St. Georg

g An

rá Přík

H i

P Meteor

P Park Villa Alexandřin pramen

H Villa Butterfly 10

H

H

i i

Cristal

H Palace

Děvín

Sochařský pohádkový ráj

Park Boheminium

Panorama

Dykova

P

i

i

i

H Berounka

Poš tov ní

Lidická

Pod Hřbitovem

H

@

3-5-6-7-13-16

Ruská

Richard

P

Zlatý zámek

3-5-6-7-13-16

13

i i

lyž

Excelsior

6 12 13 16

Klíčova Anglic ká

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Hlavní třída

Ruská

Balbínovo rašeliniště

Fridrichštejn

rsk va rlo Ka

H

Nanebevzetí Panny Marie

Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin P Rudolfův pramen H ská i i 2 5-6 3v-a H o 4 3 r @ e Casino Mariiny prameny Polonia H g 12 r H La Provence be 11 Centrální lázně n H e t Nové Společenský Ambrožovy H Pstruží Rei 10 H H H lázně dům Anglický 7-13 Pramen H G 3 4prameny Dusíkova Dvůr -5-67-13 Hamelika H 5 3 Anglikánský

kostel

Suchý vrch

Památník osvobození armádou USA

Bohemia

Teplá Karlovy Vary

i

13

P

hotel a rozhledna Kamzík (mimo provoz)

Ovčácké i odpočívadlo

7

8

i

6-

10

i

Balbínův pramen

9

Sady Václava Skalníka

7-13

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

Clementsovo odpočívadlo

5-

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

i i

3-

i P

i

Lesní

ho ké

i

areál zdraví Kamzík

Purky

Villa Lions Mlýnský vrch Reitenberger a Seifert H Bristol H ov H PacifikIbsenova H Třebízský H H VLÚ Davos H en 3-5-6 s i Maxim Flora Windsor H -7 Ib Evropa Mecséryho Merkur H Pra H H 2 5 me vyhlídka i Karola kryté H Křížový centrální nsk G 10 H Zvon Nehrova Labe i H parkoviště Mírové náměstí á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo muzeum H Royal 1-3 10 Úzká H Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Promenáda města Paris Maria Zlatá koruna 6 Fatra H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger Sonnenstrahl H H Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

ízs eb Tř

Sluneční louka

tezk

H

Karola

31

i

ná s

va ino op Ch

5

2

PR Žižkův vrch

i

Zlatý lev

H

230

Teplá Karlovy Vary

Krakonoš


2

3

4

6

7

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской

театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novorenesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissancegebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

2 Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church

5

8

9

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Город- 11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casi-

ской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad. • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях.

8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

no Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой.

Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатоли- 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная ческий деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, лечебница, (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v mísAnglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Oktogonální tech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tiziaan Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Exhibition and connovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена cert hall • Выставочный и концертный зал. malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russisch-orthodoxe Kir(1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • Хампель по Ассунте Тициана. che Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin - Denkmal im Interieur. • F. Chopin Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikoпроживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnanostas, zdobený zlatem a  kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. de - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Paviнад источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain lion of the Cross Spring • Павильон Крестового источника Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein EmpiAugusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina AuИнтересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. rebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire gusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир императора Франца I. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdiс куполом и золотым крестом. nandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­ нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší docho10 Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая лечебница (1893Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade 96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu vaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest Курортная колоннада - (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenaissance. Das Römispreserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný che Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian здание. kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение - деревянный кассетный потолок. Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90.

3

4

5

6

10

12

14

Foto David Kurc

11

13

www.promenada.cz

65


Divadlo

12.6. čt 19.30 hod., S. O’Hara: Oženit se, to je vždycky riziko, komedie s detektivní zápletkou. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 23.6. po 19.30 hod., A. Marriot, A. Foot: Jen žádný sex, prosím, jsme přece Britové!, co se stane, když zásilkový obchod zašle místo skleniček erotické zboží? Hrají: O. Brousek, A. Brousková, V. Svoboda. Divadlo Na Fidlovačce.

Theater • Theatre • Театр Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр Třebízského 106, % 354 622 036 www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo www.kisml.cz

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 17.6. Di 15 Uhr, 24.6. Di 14-17 Uhr, Besichtigungen des Stadttheaters Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Jun 24th Tue 2 p.m.-5 p.m., A Tour to the Town Theatre Music programmes - see the section Concerts. RU 24.6 вт 14-17 час., Осмотр здания театра Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

17.6. út 14 hod., 24.6. út 14-17 hod., Prohlídka divadla 5.6. čt 19.30 hod., W. Manhoff: Básník a kočka, mohou se stát dva naprosto rozdílní lidé přáteli? A možná i víc, než přáteli? Hrají: K. Hrachovcová a L. Vaculík. Divadelní společnost Háta. 8.6. ne 15 hod., Jak se Janek neuměl rozhodnout. Dětské divadlo Kos. CZ

Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino Casino Social House • Дом Казино

EN Jun 6th Fri 7.30 p.m., Mozart & Strauss Jun 13th Fri 7.30 p.m., Abba Chiquita Revival & Symphony Orchestra Jun 20th Fri 7.30 p.m., Viennese classicisms Jun 27th Fri 7.30 p.m., Symphony concert RU 6.6 пт 19.30 час., Моцарт & Штраус 13.6 пт 19.30 час., Abba Chiquita Revival & Симфонический Оркестр 20.6 пт 19.30 час., Венский классицизм 27.6 пт 19.30 час., Симфонический концерт

EN Jun 4th, 11th, 18th Wed 7.30 p.m., Operetta melodies Jun 25th Wed 7.30 p.m., Brass band Krajanka RU 4., 11., 18.6 ср 19.30 час., Опереточные мелодии 25.6 ср 19.30 час., Духовой оркестр Krajanka

Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade Spa Colonnade • Курортная колоннада

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

Reitenbergerova 96, % 354 637 140 www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchester • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра CZ 6.6. pá 19.30 hod., Mozart & Strauss, I. Oblištilová-soprán. Dirigent: J. Mikoláš. 13.6. pá 19.30 hod., Mamma Mia, Abba Chiquita Revival & Symphony Orchestra. Dirigent: M. Peschík. Předplatné 9. 20.6. pá 19.30 hod., Vídeňský klasicismus, W.A. Mozart: Figarova svatba KV 492 - předehra, J. Haydn: Koncert pro klavír a orchestr D dur, L. van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur op. 21. Dirigent, klavír: M. Peschík. 27.6. pá 19.30 hod., Symfonický koncert, W.A. Mozart: Don Giovanni - předehra, W.A. Mozart: Koncert pro flétnu G dur KV 313, W.A. Mozart: Symfonie C dur č. 41 „Jupiter“ KV 551, D. Trávníčková-flétna. Dirigent: P. Chromčák. DE 6.6. Fr 19.30 Uhr, Mozart & Strauss 13.6. Fr 19.30 Uhr, Abba Chiquita Revival & Symphonisches Orchester 20.6. Fr 19.30 Uhr, Wiener Klassizismus 27.6. Fr 19.30 Uhr, Symphoniekonzert

66

www.promenada.cz

Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz CZ 4.6. st 19.30 hod., Setkání s operetou, A. Klamo-soprán, J. Nociar-tenor, Strauss trio. 11.6. st 19.30 hod., Velké operetní gala, R. Sehnoutková-soprán, J. Nociar-tenor. Dirigent: F. Drs. 18.6. st 19.30 hod., Galavečer operetních melodií a evergreenů, Komorní soubor Nálady. 25.6. st 19.30 hod., To nejlepší z Čech, krojovaná dechovka Krajanka. DE 4., 11., 18.6. Mi 19.30 Uhr, Operettenmelodien 25.6. Mi 19.30 Uhr, Blasband Krajanka

CZ 1., 8., 15., 22.6. ne 16 hod., 7., 21.6. so 16 hod., 14.6. so 10.30 hod., Kolonádní koncerty 27.6. čt 13 hod., 28.6. so 11 hod., 29.6. ne 10 hod., Fijo 2014, mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů. DE 1., 8., 15., 22.6. So 16 Uhr, 7., 21.6. Sa 16 Uhr, 14.6. Sa 10.30 Uhr, Freiluftkonzerte 27.6. Do 13 Uhr, 28.6. Sa 11 Uhr, 29.6. So 10 Uhr, Show der Blaskapellen EN Jun 1st, 8th, 15th, 22nd Sun 4 p.m., 7th, 21st Sat 4 p.m., 14th Sat 10.30 a.m., Open-air concerts Jun 27th Thu 1 p.m., 28th Sat 11 a.m., 29th Sun 10 a.m., Show of brass orchestras RU 1., 8., 15., 22.6 вс 16 час., 7., 21.6 сб 16 час., 14.6 сб 10.30 час., Променад-концерты 27.6 чт 13 час., 28.6 сб 11 час., 29.6 вс 10 час., Смотр духовых оркестров


Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly další skladby z díla F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singing Fountain The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings” mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986

Singende Fontäne Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Поющий фонтан Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года.

Týdenní rozvrh skladeb • Wöchentlicher Plan der Kompositionen Week´s Plan of Compositions • Недельный репертуар: čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

po • Mo • Mon • пн

A

út • Di • Tue • вт

B

st • Mi • Wed • ср

C

D

čt • Do • Thu • чт

D

E

pá • Fr • Fri • пт

E

F

so • Sa • Sat • сб

F

G

ne • So • Sun • вс

G

H

17

19

20

21

22

B

C

D

E

C

D

E

F

F

G

-

H

A

G

H

-

A

B

E

F

G

H

A

-

B

C

F

G

H

G

H

A

A

B

-

C

D

B

C

-

D

E

H

A

B

C

D

-

E

F

A

B

C

D

E

F

G

H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením • Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung Show with illumination in the evening • Вечером проекция с освещением A B C D E F G H

P. Hapka: Hudba pro Fontánu A. Dvořák: Karneval op. 92 G. Verdi: Nabucco - Sbor Židů „Va, pensiero“ C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go on „Titanic“ J. Malásek: Romantický klavír P.I. Čajkovskij: Koncert č. 1 b moll M.I. Glinka: Ruslan a Ludmila E. Morricone: Tenkrát na Západě

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltava J W.A. Mozart: Malá noční hudba K A. Bocelli: Romanza www.promenada.cz

67


Muzea

Museen • Museums • Музеи Městské muzeum • Stadtmuseum Town Museum • Городской музей

Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz CZ Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Ukryto v depozitáři - exponáty z archivů muzea, do 31.10.

Galerie

DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. ­Dauerausstellungen. Aufbewahrt im Depositorium - aus dem Archiv des Museums, bis zum 31.10. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treatment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Hidden in the depository - from the archives of the museum, till Oct 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнео­ лечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII., Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Хранится в депозитарии - из архивов музея, до 31.10.

Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 567 www.chopinfestival.cz

CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen romanti­ schen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - graphic works, ­permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского ­композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, постоянная выставка.

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Památník Fryderyka Chopina Fryderyk Chopin-Denkmal Fryderyk Chopin Monument Дом-Музей Фредерика Шопена

Galerien • Galleries • Галереи Divadelní galerie • Theatergalerie Theatre Gallery • Театральная галерея

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740 Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz CZ Anna Dvořáková - obrazy, do 9.6. Stav chaosu - Dominik Petr - tisky, ilustrace a obrazy, vernisáž 10.6. v 17 hod., do 7.7. DE Anna Dvořáková - Bilder, bis zum 9.6. Dominik Petr - Drücke, Illustrationen und Bilder vom 10.6. bis 7.7. EN Anna Dvořáková - paintings, till Jun 9th. Dominik Petr - prints, illustrations and paintings, from Jun 10th till Jul 7th. RU Анна Дворжакова - живопись, до 9.6. Доминик Петр - принты, иллюстрации, живопись, с 10.6 до 7.7.

68

www.promenada.cz

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 CZ Život v barvách - Kristýna Šťastná - obrazy, do 2.6. Jana Havlíková - obrazy, vernisáž 3.6. v 18 hod., do1.7. DE Kristýna Šťastná - Bilder, bis zum 2.6. Jana Havlíková - Bilder, vom 3.6. bis 1.7. EN Kristýna Šťastná - paintings, till Jun 2nd. Jana Havlíková - paintings, from Jun 3rd till Jul 1st. RU Кристына Штастна - живопись, до 2.6. Яна Гавликова - живопись, с 3.6 до 1.7.

CZ Řeč těla - Vladimír Židlický - fotografie, do 1.6. Dětské práce, vernisáž 5.6. v 18 hod., do 24.6. Mariánské Lázně fotografa J.F. Langhanse, vernisáž 26.6. v 18 hod., do 3.8. DE Vladimír Židlický - Fotografien, bis zum 1.6. Kinderwerke, vom 5.6. till 24.6. Marienbad des Fotografen J.F. Langhans, vom 26.6. bis 3.8. EN Vladimír Židlický - photographs, till Jun 1st. Children’s works, from Jun 5th till Jun 24th. Photographer’s J.F. Langhans Mariánské Lázně, from Jun 26 th till Aug 3rd. RU Владимир Жидлицки - фотографии, до 1.6. Работы юных художников, с 5.6 до 24.6. Марианские Лазни фотографа Я.Ф. Лангхауса, с 26.6 до 3.8.


Foto David Kurc

Rozhlédněte se

po okolí Mariánských Lázní

Lesy v okolí Mariánských Lázní skrývají řadu vyhlídek a památných míst. Vznikaly od počátku historie města současně s narůstající sítí promenádních cest. Výletní cíle často nesou jména významných návštěvníků, kteří si vyhlídky oblíbili. Vydejte se po jejich stopách. O historii vzniku památných míst se v cíli dočtete na informační tabuli, nebo o ní vypovídají pamětní desky, altány aj.

Sehen Sie sich die Umgebung Marienbads an Die Wälder in der Umgebung Marienbads verstecken eine Reihe von Aussichtspunkten und denkwürdigen Plätzen. Sie entstanden von den Anfängen der Historie der Stadt, zusammen mit dem sich ständig erweiternden Netz von Waldpromenaden. Die Ausflugsziele tragen oft die Namen prominenter Besucher, bei denen sie beliebt waren. Gehen Sie in ihren Spuren. Über die Historie der Entstehung dieser Gedenkplätze erfahren Sie an Informations- oder Gedenktafeln, in Altanen usw.

See the Surroundings of Mariánské Lázně Lots of vantage points and memorable places are hidden in the woods in the neighbourhood of Mariánské Lázně. They have been built since the beginning of the history of the town parallelly with the growing network of roads in the wood. The destinations of trips often bear the names of prominent visitors who liked them. Follow their footsteps. You can learn some facts about the history of the memorable places on information boards or plaques, in summerhouses etc.

Взгляните с высоты на окрестoсти Марианских Лазней Леса, окружающие Марианские Лазни, скрывают ряд смотровых площадок и памятных мест, возникших с начала истории города с растущей сетью променад. Места прогулок часто носят имена знаменитых гостей, любивших приходить сюда. Отправьтесь по их следам, об истории возникновения памятных мест прочтете на информационных таблицах. О них также рассказывают мемориальные доски, беседки и др.

www.promenada.cz

69


Kino Kino Slavia

Nerudova 437, % 354 622 347 www.kinoslavia.cz 1.6. ne 15 hod., Khumba, J. Afrika 2013, Č, #. Z poloviny pruhovaná zebra opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy. 1.6. ne 17 hod., 3D, Zloba - Královna černé magie, USA 2014, Č, #. Zloba bývala nádhernou mladou ženou s ryzím srdcem. Jednoho dne však nepřátelská armáda zaútočila na mírumilovné lesní království. 1.6. ne 19.30 hod., X-Men: Budoucí minulost, USA 2014, T, #. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách. Je třeba změnit minulost, aby byla zachráněna budoucnost.

Sport Спорт

Bowling • Bowling Club Ludus, Kollárova 7, % 354 625 143 Golf • Гольф • Golf Club Mariánské Lázně, % 354 624 300, www.golfml.cz Jezdectví • Pferderennen • Horsemanship • Верховая езда • Jezdecký klub, U Krakonoše 53, % 354 673 622, www.jkml.cz

Tip na procházku

Tipp für den Ausflug • Tip for Walk • Прогулка

3.-4.6. út-st 17 hod., Jedna za všechny, USA 2014, T, 15N. Všechny proti jednomu... 3.-4.6. út-st 19.30 hod., Sousedi, USA 2014, T, 15N. Bitva o ulici může začít... 5.-8.6. čt-ne 17 hod., Zakázané uvolnění, ČR 2014, 12N. Film J. Hřebejka o únosu nevěsty, který se nepovedl, o důležitém ­hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas. 5.-8.6. čt-ne 19.30 hod., Na hraně zítřka, USA 2014, T, #. Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi. Podplukovník Bill Cage je musí zastavit. 7.-8.6. so-ne 15 hod., Rio 2, USA 2014, Č, #. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli poté, co se odvážili opustit své kouzelné město Rio. 10.-11.6. út-st 17 hod., Hvězdy nám nepřály, USA 2014, T, 12N. Nejvtipnější ze smutných love story. Zamilovali se do sebe totiž během sezení v podpůrné skupině pro boj s rakovinou. 10.-11.6. út-st 19.30 hod., Bony a klid II., ČR 2014, 15N. Pokračování filmového hitu v režii V. Olmera. 12.-15.6. čt-ne 17 hod., 3D, Zloba - Královna černé magie, USA 2014, Č, #. Zloba bývala nádhernou mladou ženou s ryzím srdcem. Jednoho dne však nepřátelská armáda zaútočila na mírumilovné lesní království. 12.-15.6. čt-ne 19.30 hod., Všechny cesty vedou do hrobu, USA 2014, T, 15N. Když Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice se zdravou kůží, ale opustí ho snoubenka, která se s takovým srabem nechce dál zahazovat...  16.-18.6. po-st 17 hod., Grace of Monaco, Fr./USA 2014, T, #. Filmová biografie pojednávající o životě hollywoodské legendy a zároveň monacké kněžny Grace Kelly.

16.-18.6. po-st 19.30 hod., Zakázané uvolnění, ČR 2014, 12N. Film J. Hřebejka o únosu nevěsty, který se nepovedl, o důležitém ­hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas. 19.-22.6. čt-ne 17 hod., 3D, Jak vycvičit draka 2, USA 2014, Č, #. Škyťák s Bezzubkou jsou zpět. 19.-22.6. čt-ne 19.30 hod., Všiváci, ČR 2014, 12N. Každý se někdy musel zachovat jako všivák. Dramatický příběh rodiny Rohanů. 23.-25.6. po-st 17 hod., Zakázané uvolnění, ČR 2014, 12N. Film J. Hřebejka o únosu nevěsty, který se nepovedl, o důležitém ­hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas. 23.-25.6. po-st 19.30 hod., 3D, Na hraně zítřka, USA 2014, T, #. Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi. Podplukovník Bill Cage je musí zastavit. 26.-30.6. čt-po 17 hod., 3D, 19.30 hod., Transformers: Zánik, USA 2014, Č, #. Další díl akční sci-fi. 27.-29.6. pá-ne 15 hod., Jak vycvičit draka 2, USA 2014, Č, #. Škyťák s Bezzubkou jsou zpět.

• Ranch Colorado, Trstěnice 104, % 731 218 199, www.ranchcolorado.wz.cz

• Městský bazén, Tyršova 6, % 354 623 579, www.sport-marianskelazne.cz • Esplanade, Karlovarská 438, % 354 676 111, www.esplanade -marienbad.cz • Krakonoš, M. Lázně 660, % 354 622 624, www.hotelkrakonos.eu • Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111, www.marienbad.cz • Vltava-Berounka, Anglická 475, % 354 641 111, www.marienbad.cz

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre Канатный центр • LC Proud, u Lesního pramene, M. Kandráč, % 354 622 694, www.lanovecentrum.eu Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны Pro veřejnost • Für die Öffentlichkeit • For the public • Для посетителей

CZ Sochařský pohádkový ráj hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624 Pohádkové bytosti, práce studentů Umělecké školy sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší. Díla vznikají pod vedením ak. sochaře M. Moravce.

Bildhauer-Märchen-Paradies Hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624 Märchenwesen, Werke der Studenten aus der Bildhauerund Steinmetz-Kunstschule in Hořice. DE

70

www.promenada.cz

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno

Squash • Сквош • Squash centrum, Palackého 24, % 354 622 462, www.club-s.cz

EN Sculptural Fairy-Tale Paradise hotel Krakonoš, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624 Fairy-tale characters, works by students of the Art school of plastic art and stonemasonry in Hořice.

RU Сказочный рай скульптуры Отель Краконош, Mariánské Lázně 660, % 354 622 624 Сказочные существа, работы студентов Художественной школы скульптуры в Хоржице.


Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum • www.marianskelazne.cz Hlavní 47, % 354 622 474 Cup Vital • www.cupvital.cz Masarykova 1, % 354 546 211 Marienbad Kur and Spa Hotels, Reiseservice • www.marienbad.cz Masarykova 22, % 354 622 474

Důležitá telefonní čísla

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Night Life

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance Приглашение к танцу

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Hotel Palace Zvon Opera, Hlavní 68, % 354 686 111 Monty, Café Egerländer, Příkrá 218, % 354 619 111 Pueblo Mexicano, Chebská 255, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Spa Hotel Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 112

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 3, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Kasino • Kasino • Casino • Kазино Casino Bellevue, Anglická 281, % 354 628 628

Info doprava Verkehr • Transportation • Транспорт

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816 www.mdml.cz Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn Cable Railway • Kанатная дорога, http://leto.snowhill.cz Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 473, % 354 621 111, 606 149 555 Nonstop, Nádražní nám. 283, % 723 240 720

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бесплатный въезд в день приезда и день отъезда. Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 653/1, % 354 624 128 (nonstop)

72

www.promenada.cz


Lenka Andělová

Objevujte krásy kraje na kole

le o k a n je a r k y s á r k Objevujte Discover the Beauties of the Region on the Bike Chystáte-li se projet členitý Karlovarský kraj na kole, dostanete v infocentrech novou mapu cyklistických tras regionu. Aktualizovaná mapa obsahuje 80 kilometrů nově vyznačených tras. Patří k nim např. úseky z Karlových Varů do Stanovic, ze Staré Role přes Jenišov a výsypku do Lokte, z Toužimi do Pily a další. Pozorný uživatel zaznamená v mapě i specifická označení formou loga např. pro cyklostezku Elster, Valdštejnovu cyklostezku, Karlovu stezku či páteřní cyklostezku Ohře. Součástí mapy jsou aktuální informace o přepravě kol prostřednictvím Českých drah nebo o provozu oblíbených cyklobusů.

If you are about to go through the rugged region of Karlovy Vary by bike, you can get a new map with cycle paths in the region in information centres. The map contains 80 kilometres of new marked routes. An attentive user will notice specific logos on the map, e.g. for the Elster Cycling Path, Wallenstein Path, Charles Path or the main Ohře Cycling Path. Topical information on the transport of bikes by the Czech Railways or about the service of the popular buses for the transport of bikes is a part of the map.

Entdecken Sie die Schönheiten der Landschaft auf dem Fahrrad

Открывайте для себя красоту края на велосипеде

Wenn Sie sich anschicken, die gegliederte Karlsbader Region auf dem Fahrrad zu durchreisen, bekommen Sie in Informationszentren eine neue Landkarte mit Radwegen in der Region. Die aktualisierte Landkarte enthält 80 Kilometer von neu markierten Wegen. Ein aufmerksamer Benützer wird beachten, dass auf der Landkarte auch spezifische Logos sind, z.B. für den Radweg Elster, Wallenstein-Radweg, Karlsradweg oder den Hauptradweg Ohře. Ein Teil der Landkarte sind auch aktualisierte Informationen über die Beförderung von Fahrrädern von der Tschechischen Bahn oder über den Betrieb beliebter Fahrrad-Busse.

Если вы хотите проехать на велосипеде отличающийся пересеченным ландшафтом Карловарский край, купите в информационных центрах новую карту велосипедных трасс региона. Актуализированная карта содержит 80 километров впервые обозначенных трасс. Внимательный путешественник заметит на карте и специфические обозначения в виде логотипа - например, велодорожки Эльстер, Вальдштейна, Карла или базовую дорожку Огрже. Частью карты является актуальная информация о транспортировке велосипедов посредством фирмы Чешские железные дороги или о расписании популярных циклобусов.

Víte, že…

Do you know that…

Wissen Sie dass…

Знаете ли вы, что…

• Promenáda je k dispozici v příletové a odletové hale Mezinárodního letiště Karlovy Vary? • Promenáda doprovází cestující v autobusech společnosti Student Agency na lince Praha - Karlovy Vary?

• Die Zeitschrift Promenáda in der Abflugund Anflughalle des Internationalen Flug­ hafens Karlsbad zur Verfügung steht? • Die Zeitschrift Promenáda Reisende von Student Agency in Bussen auf der Linie Prag - Karlsbad begleitet?

• The Promenáda magazine is available in the arrivals and departure hall of the International Airport Karlovy Vary? • The Promenáda magazine accompanies passengers of the Student Agency on coaches running between Karlovy Vary and Prague?

• Променада имеется в зале прилетов и отлетов карловарского Международного аэропорта? • Променада сопровождает пассажиров компании Student Agency в автобусах на линии Прага - Карловы Вары?

www.promenada.cz

73


Františkovy Lázně

www.frantiskovy-lazne.cz

Město, kde zeleň a parky mají stejný prostor jako architektura Založeny: roku 1793 dekretem císaře Františka I. Původní název obce Ves císaře Františka byl v roce 1807 přejmenován na Františkovy Lázně. Roku 1865 vyhlášeny městem. Za zakladatele je považován městský lékař dr. Bernard Vincenz Adler (1753-1810) • Správa: město řízeno Městským úřadem • Nadmořská výška: 450 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: minerální prameny s vysokým obsahem oxidu uhličitého, sirnoželezitá slatina, národní přírodní rezervace Soos - rašeliniště s bohatými vývěry minerálních vod, bahenními sopkami a křemelinovým štítem. Komorní hůrka - nejmladší činná sopka ve střední Evropě. • Architektonické památky: klasicistní, empírové, historizující, secesní (Karl a Gustav Wiedermannové). V roce 1992 bylo historické jádro Františkových Lázní vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Franzensbad

Eine Stadt, wo Parks mit grünen Bäumen und Blumen ebenso wichtig wie die Architektur sind Gründung: im Jahre 1793 durch das Dekret des Kaisers Franz I. Der ursprüngliche Name der Gemeinde das Dorf des Kaisers Franz wurde im Jahre 1807 geändert und erhielt den Namen Franzensbad. Im Jahre 1865 wurde es zur Stadt erhoben. Für den Gründer der Stadt hält man den Stadtarzt Bernard Vincenz Adler (17531810). • Verwaltung: durch Stadtamt • Seehöhe: 450 m ü.d. M. • Klima: rauh, typisch Vorgebirgsklima • Naturrarität: Mineralquellen mit einem hohen Gehalt an Kohlendioxid, Schwefel-Eisen-Torf, das Natur­ schutzgebiet Soos - ein Torfmoor mit zahlreichen Mineralquellen, Sumpfvulkanen und einer Kieselspitze. Kammerbühl (Komorní hůrka) - der jüngste aktive Vulkan in Mitteleuropa. • Architektonische Denkmäler: klassizistische, Empire, Jugendstil- und historisierende (Karl und Gustav Wiedermann). Im Jahre 1992 wurde der historische Kern Franzensbads unter Denkmalschutz gestellt.

Františkovy Lázně

A Town Where Green Parks and Trees and Flowers Are as Important as Architecture Foundation: in 1793 through Emperor František I’s decree. In 1807 the original name of the place Village of Emperor František was changed into Františkovy Lázně. In 1865 it was declared a town. Doctor Bernard Vincenz Adler (1753-1810) is considered to be the founder of the town. • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 450 meters above sea level. • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions. • Nature rarity: mineral springs with a high amount of carbon dioxide, sulphurous and ferric peat, nature reserve Soos - a peat bog with numerous mineral springs, mud volcanoes and a diatomeous shield. Komorní hůrka - the youngest active volcano in Centre Europe • Architectural sights: classicist, Empire and Art Noveau sights as well as sights from the period of historicism (Karl and Gustav Wiedermann). In the year 1992 the historical nucleus of Františkovy Lázně was declared an urban conservation area.

Франтишковы Лазни

Город-сад, единство природы и архитектуры Основан: в 1793 году декретом императора Франца I. Поселок, первоначально называвшийся Село Императора Франца, в 1807 году переименован на Франтишковы Лазни. В 1865 году поселку присвоен статус города. Его основателем считается городской врач др. Бернард Винценс Адлер (1753-1810). • Администрация: город управляется муниципалитетом • Высота над уровнем моря: 450 м • Климат: умеренно предгорный • Уникальные особенности города: минеральные источники с высоким содержанием углекислого газа, серно-железистая грязь, национальная природная резервация Соос торфяник с многочисленными источниками минеральных вод, грязевыми вулканами и кремниевым щитом. Камерная горка - самый молодой действующий вулкан в Центральной Европе. • Архитектурные памятники: классицизм, ампир, модерн, историзм (Карл и Густав Видерманы). В 1992 году старинный центр Франтишковых Лазней был объявлен Городской мемориальной резервацией.

74

www.promenada.cz


Lenka Andělová

K lázeňské léčbě patří František Soška nahého chlapce, sedícího na kouli, patří k symbolům Františkových Lázní. Provází ho už několik desetiletí pověst o zázračné léčivé síle: žena, která si na Františka sáhne, brzy otěhotní. Ryba v rukou Františka symbolizuje plodnost. Vycházky k bronzovému Frantíkovi, který zdobí park u Františkova pramene, se tak staly součástí léčebného pobytu mnoha žen. Původní soška chebského sochaře Adolfa Mayerla stála od roku 1923 před Společenským domem. Ta je uložena v městském muzeu, kde si ji můžete prohlédnout. V parku dnes stojí už třetí napodobenina, od autorů Ledra a Kozáka.

Zur Badebehandlung gehört auch Franz Die kleine Statue eines kleinen nackten Jungen, der auf einer Kugel sitzt, gehört zu Symbolen Franzensbads. Jahrzehntelang begleitet sie eine Sage über die wunderwirkende Heilkraft: die Frau, die Franz anrührt, wird bald schwanger. Der Fisch in den Händen von Franz symbolisiert die Fruchtbarkeit. Spaziergänge zur Bronzestatue Franzens, die den Park bei der Franzensquelle schmückt, wurden zum Teil der Kur vieler Frauen. Die ursprüngliche Statue des Bildhauers Adolf Mayerl aus Eger stand vom Jahre 1923 vor dem Gesellschaftshaus. Sie wird im städtischen Museum aufbewahrt, wo Sie sie besichtigen können. Im Park steht heute ihre dritte Kopie, das Werk der Künstler Ledr und Kozák.

Frankie is Part of Spa Treatment The small statue of a naked boy who sits on a ball ranks as one of the symbols of Františkovy Lázně. It has been connected with a legend about curative power for decades: the woman, who will touch Frankie, will become pregnant soon. The fish in Frankie’s hand symbolizes fertility. Walks to Frankie in the park near the František Spring have become parts of spa stays of lots of women. From the year 1923 the original statue by the sculptor Adolf Mayerl from Cheb stood in front of the Social House. Today it is kept in the municipal museum where you can see it. The statue in the park by Ledr and Kozák has been the third copy of the original work.

И Франтишек имеет самое прямое отношение к курортному лечению Фигура голого мальчика, сидящего на шаре, - один из символов Франтишковых Лазней. Уже несколько десятилетий существует легенда о его чудесной исцеляющей силе: стоит женщине хотя бы раз дотронуться до Франтишека, как она вскоре забеременеет. Рыба в руке Франтишека символизирует плодность. Прогулки к бронзовому мальчику, украшающему парк у источника Франтишека, стали для многих женщин правилом в дни, проведенные на курорте. Первая фигурка работы хебского скульптора Aдольфа Майерля с 1923 года стояла перед Общественным домом. Сейчас ее можно увидеть в городском музее. А в парке стоит уже третья по счету скульптура чудо-мальчика.

www.promenada.cz

75


Družs tevní

raž n

Konečná

Úzká

ádnic

á

Bud

ova tels k

í ste

zka

á

Lidl

Májová

P

Josef I. P

Česká

Gábi

Česká

21 Ná

dr až

Česká

ou

An g

a

lic

H Reza

19

František I.

WC

H Centrum

1

ou

Dl

Ruská

H Sevilla

jM

ale

tenisové dvorce

aS

tin pa

ku

ou

přírodní divadlo

11Luisiny lázně

Glauber II

5

7

Máchova

ar

Luisin a Studený

4

á pravoslavný chrám sv. Olgy

Stanislav

2

Savoy H Goethe

Libušina VLL Kijev Společenský H dům

7

náměstí Míru František

Františkův

i

Ida

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

á

Francis H

J.W. Goethe

i

Zát H Luisa

H Pawlik

H

G

Císařský Aquaforum

Imperial H

Isab

elin

Josef II.

minigolf

ap

rom

Glauber III, IV Nový a Kostelní Dvorana Glauberových pramenů

ená

da

František Josef II.

Dr. B.V. Adler Adler

8-9

1

14-15

11

3

František I.

Nový

10

sk

Ru

Husova

Klára Gonnerová

1

H

á

Divadlo Boženy Němcové

Dr. Adler H Belvedere H

8

5 9

P

4

H Palace

Poštovní G @ H

Rusk

3

Rus

H Monti Spa

H

H Kamenný H Praha dům

P

Luna H H Tři lilie

6

Povýšení sv. Kříže

areál zdraví

zka

Glauber I

6

Zahra

dní

i

17

sk

á

Ru

sk couz

Aladin

5. května

Abbazia

Kollárova

P

D

Sluneční

ALEJE – ZÁTIŠÍ

Městský úřad

Francouzská

Dr. Pohoreckého

P

Evangelický Fran

k Městské m muzeum r. Ši

Labutí jezírko

e

j Ale

Nádražní ste

Dl

Metropol H H Melodie

H Bajkal Erika H

Boženy Němcové

ick

P

Relax

cká

@

Slatinný p.

ády

ri Ame

Lid

ick

zahr. osada

arm

Rossini

Jiráskova

P

cká

Čs.

Františkovy Lázně

WC

á

Ang li

Three

P

Lid

P

Relax

á

Va n

rk a P

Čs. a

Aleje

z

P

y

rmád

P

P

Školní

a

Národní

rov a

la Č apk

ezí

Villa Altona

Mariot H ZUŠ

ču

Uj

Kar

Ze le

ns

áre

n Ply

Du

ho vá

DOLNÍ LOMANY

á

ste

k parking a sever

sk Če

E49

žní

stavebniny

Bezručova

Villa P Appartements

lní

vá ájo

Dou

dra

M

P

Ško

Sv ato p

luk

Otakara Březiny

Májová

vá ájo

Ko me nsk éh o

aČ ec ha

M

Františkolázeňská výtopna

Žírov ická

Žižkova

Brig

Žiž ko va

Nád

Luční

No vá

Táborská

Husitská

nick

ická

lic

Žírovická

VL uk á íh Jiř

Větr ná h ůrka

do va tel s

r Ame

vá lo Vi

An g

dež

Bu

ans

á

Mlá

W ol ke ra o

Solný

13 18

5.

kv ět

Františkovy Lázně Aquaforum

na

Císařské lázně

12

Kolonáda Solný Marian a Luční pramen

Dětská gyn. léčebna

P

12

Luční

P

Slepá

e Ch H Diana

zahr. osada

Komorní

P

P

Slatina Apartments

Chebská

SLATINA

á

ova

ann

rm

ste

Klo

Nezvalova

sk Cheb

K

va nno

rma

Caltellieri

Žofie

2

Slat

inný

H Klíma

V Břízk

e lost

www.promenada.cz

21

Štěpánka

p. Natálie

ách

13

P

H Hubert

76

Železnatý

Lesn í

í

Klosterm

Jeze

Na Vrchu

Jezerní rní

í Lesn

á Příčn

Mokrá

annova

Francis H Palace

Jezerní

Palliardi

16

Sanatorium H Dr. Peták

bs

P

H Bohemia

Slatinné lázně

Les n

P

parking - jih

zahr. osada

i

Pod Lipam

10

Polní

lick

ic er Am

Skřivánčí

a

An g

ch

Dr už st ev

sv. Jakub

Lom

Žírovická

Dru

rní

Nerud ova

Ho

ůrk

2

HORNÍ LOMANY

ric

žste vní

Am e

rozhledna Salingburg

H Pyramida

H Pyramida II.

20

22


3

4

5

6

7

8

9

10

1 Kostel Povýšení sv. Kříže • Kirche der Erhöhung des Hlg. Kreu-

zes • Raising of St Cross Church • Храм Воздвижения Креста Господня (1819), Ruská ulice. Fresky v interiéru jsou dílem malíře Kandlera. Stavba patří k nejkrásnějším empírovým církevním stavbám v Čechách. • Fresken im Interieur sind das Werk des Malers Kandler. Der Bau gehört zu den schönsten Kirchenbauten im Empirestil in Böhmen. • Frescoes in the interior are the work of the painter Kandler. The building ranks as one of the most beautiful church buildings in the Empire style in Bohemia. • Фрески в интерьере работы художника Кандлера. Здание принадлежит к самым красивым ампирным постройкам в Чехии.

4 Pavilon Luisina pramene • Pavillon der Louisen-Quelle •

5 6

2 Jezdecká socha císaře Františka I. • Reiterstatue des Kaisers

Franz I. • The Statue of the Emperor Franz I on a Horseback Конная статуя императора Франца I, Městské sady. Odlitek podle originálu, odhalen v roce 2002. • Abguss vom Original, enthüllt im Jahre 2002. • A cast from the original, unveiled in 2002. • Отлита с оригинала, памятник открыт в 2002 году.

3 Divadlo Boženy Němcové • Božena Němcová-Theater • Bo-

žena Němcová Theatre • Театр имени Божены Немцовой (1928, arch. A. Payr), Ruská 16. Technicky moderní stavba s novoklasicistním výrazem a interiérem s dekorativními prvky ve stylu art deco • Ein technisch moderner Bau mit einem neoklassizistischen Aussehen und Interieur mit dekorativen Elementen im Art Deco Stil • A modern building of a neo-classicist appearance and an interior with decorative elements in the Art Deco style • Здание в духе неоклассицизма, интерьер с декоративными элементами в стиле art deco.

7 8

9 Pavilon Františkova pramene • Pavillon der Franzensquelle P­ avilion of the Louise Spring • Павильон источника Луизы Pavilion of the František Spring • Павильон источника (1826), Luisiny lázně. Empírová elipsovitá stavba • Ein elliptischer Франца (1832) ­Empirebau • An elliptic building in the Empire style • Эллипсоидное здание в стиле ампир. 10 Dvorana Glauberových pramenů • Halle der Glauber-Quellen Hall of Glauber Springs • Зал Глауберовых источников Luisiny lázně • Louise-Bad • Louise Spa Building • Лечебница (1929, arch. E. Engelhardt) Луизы (1840), Máchova ulice 11 Aquaforum (2005, arch. V. Syrový), ulice 5. května. Komplex s  bazény • Společenský dům • Gesellschaftshaus • Social House • Общест­ Komplex mit Bädern • A complex with swimming pools • Комплекс с басвенный дом (1793-5, arch. T. Gruber, J. Rothhesel), Národní třída. Klasiсейнами. cistní stavba, součástí komplexu je Velký sál Společenského domu (1877, arch. G. Wiedermann), reprezentativní novorenesanční stavba. • Ein klassizistischer 12 Císařské lázně • Kaiserbad • Emperor’s  Spa Building Bau, ein Teil des Komplexes ist der Grosse Saal des Gesellschaftshauses, ein Императорская лечебница (1880, G. Wiedermann), Novorenesanční prächtiger Neurenaissance-Bau. • A  classicist building, part of the complex stavba • Neurenaissance-Bau • A Neo-Renaissance building • Здание в стиле is the Big Hall of the Social House, an impressive neo-Renaissance buildнео-Ренессанс. ing. • Комплекс классицистических зданий, частью которого является Большой зал Общественного дома, репрезентативное здание в стиле 13 Kolonáda Solného a Lučního pramene • Kolonnade der Salzнео-Ренессанс. und Wiesenquelle • The Meadow and Salty Springs Colonnade • Колоннада Соленого и Лугового источников (1843, Nová kolonáda • Neue Kolonnade • New Colonnade • Новая F. Filous). Reprezentativní klasicistní stavba • Ein prächtiger klassizistischer Bau • колоннада (1912, arch. G. Wiedermann) An impressive classicist building • Репрезентативное классицистическое здание. Plynové lázně • Gasbad • Gas Spa Building • Газолечебница (1912, arch. G. Wiedermann), náměstí Míru

12

13

Foto David Kurc

11

www.promenada.cz

77


Jáchymov

www.mestojachymov.cz

Město s bohatou historií, ležící v malebném údolí na úpatí Krušných hor Založen: roku 1516 Štěpánem Šlikem na místě osady Konradsgrűn. Roku 1520 osada povýšena králem Ludvíkem na svobodné a královské město. • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-750 m n.m. • Přírodní rarita: termální podzemní prameny obsahující přírodní radioaktivní plyn radon, v minulosti výskyt uranové rudy, stříbra • Architektonické památky: pozdně gotické, renesanční.

Joachimsthal

Die Stadt mit einer ereignisreichen Historie, die im malerischen Tal am Fusse des Erzgebirges liegt Gründung: im Jahre 1516 durch Stephan Schlick an Stelle der Siedlung Konradsgrün. Im Jahre 1520 wurde die Siedlung durch den König Ludvík zu einer freien Königsstadt erhoben. • Verwaltung: durch des Stadtamt • Seehöhe: 560-750 m ü.d.M. • Naturrarität: unterirdische Thermalquellen, die das radioaktive Naturgas Radon erhalten, in der Vergangenheit Silber- und Uranerzlager • Architektonische Denkmäler: spätgotische, Renaissance.

Jáchymov

A Town with an Eventful History Lying in a Picturesque Valley at the Foot of the Ore Mountains Foundation: in 1516 by Štěpán Šlik in place of the settlement Konradsgrün. In the year 1520 King Ludvík raised the settlement to a free and royal town. • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-750 metres above sea level • Nature rarity: thermal underground springs whose water contains natural radioactive gas radon, in the past deposits of the uranium ore and silver • Architectural sights: late gothic, Renaissance.

Яхимов Рудных гор

Основан: в 1516 году Штефаном Шликом на месте селения Конрадсгрюн. В 1520 году указом короля Людвига селение получило статус вольного королевского города. • Администрация: город управляется муниципалитетом • Высота над уровнем моря: 560-750 м • Климат: умеренно предгорный • Уникальные особенности города: термальные подземные источники, содержащие природный радиоактивный газ радон, в прошлом залежи урановой руды, серебра • Архитектурные памятники: поздней готики, Ренессанса.

78

www.promenada.cz

Foto archiv Léčebných lázní Jáchymov

Город богатый историческими событиями, лежащий в живописной долине у подножья


Jáchymov

Jednička mezi radonovými lázněmi světa

R

oku 1906 vznikly v Jáchymově první radonové

Jáchymov Number One among Radon Spa Towns in the World

Яхимов Самый знаменитый радоновый курорт

hují radon, přírodní radioaktivní plyn bez barvy a zápachu, který

The first radon baths came into being in Jáchymov in 1906. The first

В 1906 году в Яхимове возник первый в мире радоновый

je původcem onoho léčivého účinku. Dnes jsou koupele zákla-

people who noticed the curative effects of water from the mines of

курорт. Лечебное воздействие воды из яхимовских шахт

dem jedinečné jáchymovské radonové terapie. Obavy z nežádou-

Jáchymov were miners. A bath in radon water brought them relief

впервые заметили горняки. Купание в ней уменьшало боли

cích vlivů nejsou nutné: po dvaceti minutách se z těla uvolní po-

from pains in joints. Later scientific measurements proved that

в суставах. Позднее научные исследования подтвердили

lovina záření a po několika hodinách vyprchá úplně. Radonová

underground water contained radon, a natural radioactive gas

наличие радона в подземных источниках. Именно этот при-

terapie m.j. stimuluje opravné procesy v jádrech buňky, posiluje

without any smell or colour which caused the curative effect. Today

родный радиоактивный газ без цвета и запаха является

imunitní systém, působí protizánětlivě. Výrazně zmenšuje boles-

baths are the basis of the unique radon therapy of Jáchymov.

источником этого лечебного воздействия. Сегодня радоно-

ti, zvyšuje pohybové schopnosti a tím zlepšuje kvalitu života.

You do not have to worry about possible harmful effects, after

вые ванны являются основой уникальной яхимовской радо-

twenty minutes a half of radiation disappears from your body and

нотерапии. Опасения от нежелательного воздействия на-

after a few hours it is away completely. Apart from other things,

прасны, через двадцать минут после процедуры из тела ис-

the radon therapy stimulates “repairing“ processes in the nuclei of

чезает половина радиации, а через несколько часов и вовсе

cells, strengthens the immune system and has an anti-inflamma-

исчезает. Радоновая терапия, кроме прочего, стимулирует

tory effect. It lessens pains, improves locomotive abilities and, as

восстановительные процессы в ядрах клеток тела, усилива-

a result of it, the quality of life.

ет иммунную систему, имеет противовоспалительное воз-

lázně na světě. Léčivých účinků vody z jáchymovských dolů si poprvé všimli horníci. Koupel v  ní jim přinášela úlevu od bolestí kloubů.

Pozdější vědecká měření potvrdila, že podzemní prameny obsa-

Joachimsthal Nummer eins unter Radonbädern in der Welt Im Jahre 1906 entstanden in Joachimsthal die ersten Radonbäder in der Welt. Bergleute waren die ersten, die Heilwirkungen des Wassers aus Joachimsthaler Gruben bemerkten. Das Bad in diesem

действие. Значительно уменьшает боли, повышает двигательные способности, чем улучшает качество жизни.

Wasser brachte ihnen Linderung der Schmerzen in Gelenken. Spätere wissenschaftliche Messungen bestätigten, dass die unterirdischen Quellen Radon enthalten, ein radioaktives Naturgas ohne Farbe und Geruch, das für den Heileffekt verantwortlich ist. Heute sind diese Bäder die Basis der einzigartigen Joachimsthaler RadonTherapie. Vor unerwünschten Einflüssen brauchen Sie keine Angst zu haben - nach zwanzig Minuten verschwindet aus dem Körper eine Hälfte der Strahlung und nach einigen Stunden ist sie völlig weg. Die Radon-Therapie stimuliert u.a. „Verbesserungsprozesse“ in Zellkernen, verstärkt das Immunitätssystem und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Sie lindert wesentlich Schmerzen, erhöht die Bewegungsfähigkeiten und dadurch verbessert sie die Qualität des Lebens.

Prameny • Quellen • Springs • Источники Curie 29 °C, 26 l/min, ☼ 5 kBq/l C1 29 °C, 30 l/min, ☼ 11 kBq/l Běhounek 37 °C, 285 l/min, ☼ 9 kBq/l Agricola 28 °C, 6 l/min, ☼ 23 kBq/l ☼ obsah radonu • Radongehalt • amount of radon • содержание радона Prameny jsou jímány z dolu Svornost z hloubky 500 m. Ke koupelím je využívána směs všech čtyř pramenů. • Minerallwasser aus den Quellen wird in der Grube Svornost in der Tiefe von 500 Meters aufgefangen. Zu Bädern benutzt man eine MineralwasserMischung von allen vier Quellen. • Mineral water from the springs is collected in the mine Svornost at a depth of 500 metres. A mixture of mineral water from all four springs is used for baths. • Источники уловлены в шахте Сплоченность на глубине 500 метров. В водных процедурах используется смесь воды из всех четырех источников. www.promenada.cz

79


2

Bratr stv

í

1

rmád y

Hornické náměstí

Bratr

ství

Šaf

sv. Jáchym

Na Svo r no sti

6

Stráž

Va le

ch

důl Bratrství

P

4

ův vrch

Bezruč

Na

va ko

aří

va esio Math

3

důl Svornost

Na

Va le

ch

5i

Nad Bratrstvím ch

Vale Na

městský úřad

Ša

va íko

js Svo

ř fa

ko va

va ko

h

ch vr

ás Jir

vrc

N ny že Bo

H

7

Jánská kaple

Jánský vrch

9

Jáchymov

ova

hasiči

ch ký

ls ke

líčk

Du

Hav

da

tří

Na Slovanech

a ov

va Slo

domov důchodců

Na Klobouku op

Na

h nec

K Lanovc e

išt ě Hr ad

a ov

evangelický kostel

k Pro

8

vé co

vn co

in

ěm

M

op

N ny že Bo

í

důl Josef

ok Pr

ická

vní Minco

Horn

iště

Hrad

K Lanov ce

vé co

ěm

1

ský

Ján

náměstí Republiky

ns Já

ní ov nc ta Mi ces va íko í rad dh Po

Jir ás

potok

Štola č. 1

Klínoveký

Čs. a

2

lech Na Va

a esiov Math

třída

Na Svornosti

BOŽÍ DAR

di hr Bo žen yN

ěm

Ha vlíč

kov a

á

ick

á

Du

ke ls

ký ch

ano vce Hu

hr di

sov a

Špitální kostelík

Husova Dagmar H

Lid

ick

Lip

Žižkova

Husova

o

sk

or

loh

da

á

nic

Pa la

tří ckého da Du ke ls

ký ch

Lid

ick

kéh

10

Komenského

tří

Lid

co vé

KL

a

Pala c

kv ětn

ovc e

a kov

5.

KL an

vlíč Ha

H

hrd

o ckéhLS Curie Pala

inů

H

H

á

Praha

H

Lužice II kulturní dům

Agrikolovo náměstí

11

P

H LS Akademik

25

ka

ova Štěp

LS Radium Palace

Lázeňský vrch

OSTROV KARLOVY VARY

Smetan

P

www.promenada.cz

sk

r va rlo

Ka

80

ova

H

a ov ák oř Dv

12 Stříbrný vrch

v ko

ořá Dv

Mánesova

Jitřenka

H

LC Agricola

asary

H

a ov

ák oř Dv

H

s var rlo

H

Dalibor

T. G. M

4

Ka

á

U Sjezdovky

ick

Lid

3

Lidic

Běhounek

á

H

ch

i Fib

koupaliště


5

7

9

8

3 Kostel sv. Jáchyma • Kirche Hlg. Joachim • St Jáchym Church

Храм св. Иоакима (1534-1540), nám. Republiky. Pozdně gotická stavba monumentálních rozměrů • Spätgotischer Monumentalbau • A late gothic building of monumental size • Позднеготическое монументальное здание.

4 Královská mincovna • Königsmünzhaus • Royal Mint • Коро­

св. Анны (18. stol.), nám. Republiky. левский монетный двор (1534), nám. Republiky. Stavba zbudována Ferdinandem I., nyní je zde muzeum. • Gebaut unter Ferdinand I., heute 10 Špitální kostelík • Spitalkirche • Hospital church • Малый ein Museum. • Built by the rule of Ferdinand  I., today a  museum. • Дом, госпитальный костел (1520), Bělohorská ulice. Nejstarší stavební построенный Фердинандом I, ныне в нем находится музей. památka města, která si zachovala původní vzhled. • Das älteste Baudenkmal in der Stadt, das sich das ursprüngliche Aussehen erhielt. • The oldest 5 Radnice • Rathaus • Town Hall • Ратуша (1540-44), nám. Republiarchitectural monument in the town which has preserved its original apky 1. Původně dům patřící zakladatelům města - rodině Šlikových • Das Haus pearance. • Старейший памятник градостроительства, сохранивший gehörte ursprünglich den Gründern der Stadt, der Familie Šlik • The house первоначальный облик. was originally owned by the founders of the town, the Šlik family • Дом первоначально принадлежал семейству Шликов - основателям города. 11 Kaple sv. Barbory • Kapelle Hlg. Barbora • St Barbora Chapel Часовня св. Варвары (18. stol.), nad Agricolovým nám. Postavena 6 Barokní sousoší Nejsvětější trojice • Barock-Statuengruppe z podnětu horníků a hutníků • Gebaut aus Initiative der Bergleute und Hütder Dreifaltigkeit • Baroque Sculptural Group of the Trinity tenarbeiter • Its construction was initiated by miners and metallurgists • Барочная скульптурная группа Пресвятой Троицы (1703), Поставлена по инициативе горняков и металлургов. před kostelem sv. Jáchyma 12 Lázeňský hotel Radium Palace • Kurhotel Radium Palace 7 Kaple sv. Jana Nepomuckého • Kapelle Hlg. Johannes von Spa Hotel Radium Palace • Курортный отель Радиум Палас Nepomuk • St Jan Nepomucký Chapel • Часовня св. Иоанна (1912), T.G. Masaryka 413. Непомука (18. stol.), Jánský vrch.

1 Šlikovský hrad Freudenstein • Burg Freudenstein der Familie

Schlick • The Freudenstein Castle of the Šlik Family • Шликовский замок Фройденштейн (1516), vrch nad mincovnou. Zřícenina pozdně gotického hradu, místo ražby prvních jáchymovských stříbrných mincí • Die Ruine einer spätgotischen Burg, wo die ersten Joachimsthaler Silbermünzen geprägt wurden • A ruin of a late gothic castle, the place where the first silver coins of Jáchymov were minted • Руины позднеготического замка, место чеканки первых яхимовских серебряных монет.

8 Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church

2 Důl Svornost • Grube Eintracht • Mine Svornost • Шахта

Евангелический костел (1904), Mincovní 681. Uvnitř stavby pamětní síň J. Mathesia • Im Interieur befindet sich die J. Mathesius-Gedenkhalle • J. Mathesius Memorial Hall in the building • Внутри здания мемориальный зал И. Матезиуса.

Единение (1529), vrchy nad městem. Nejstarší jáchymovský důl na stříbro a nejstarší světový důl na uran • Die älteste Joachimsthaler Silbergrube und das älteste Uranbergwerk in der Welt • The oldest silver mine of Jáchymov and the oldest uranium mine in the world • Самая старая яхимовская шахта добычи серебра и старейший в мире урановый рудник.

11

12

Foto David Kurc

10

9 Kaple sv. Anny • Kapelle Hlg. Anna • St Anna Chapel • Часовня

www.promenada.cz

81


Foto Lenka Andělová, David Kurc, archivy pořadatelů

původních cvičebních strojů dr. Zandera v nejkrásnější místnos2 Výstava ti Císařských Lázní - Zanderově sále. Je doplněna panely s  tematikou

Lázních bylo odhaleno nové sousoší, které připomíná 1 V 110.Mariánských výročí setkání císaře Františka Josefa I. a anglického krále Eduar-

da VII. v  Mariánských Lázních. Slavnosti byli přítomni arcivévoda Jiří Habsburský-Lotrinský (vlevo) a kníže Alexander Golitzin (vpravo) v doprovodu starosty města Zdeňka Krále. • In Marienbad wurde eine neue Statuengruppe enthüllt, die an den 110. Jahrestag des Zusammentreffens des Kaisers Franz Josef I. und des englischen Königs Edward VII. in Marienbad erinnert. An der Feier nahmen auch der Erzherzog Georg von Habsburg-Lothringen (links) und Graf Alexander Galitzin (rechts) in Begleitung des Bürgermeisters Zdeněk Král teil. • A new sculptural group has been unveiled in Mariánské Lázně. It commemorates the 110th anniversary of the meeting of Emperor Franz Josef I and the English king Edward VII in Mariánské Lázně. Archduke Georg of Habsburg and Lot­h­ ringen (on the left) and Count Alexander Galitzin (on the right) accompanied by the mayor of the town Zdeněk Král took part in the ceremony. • В Марианских Лазнях была открыта новая скульптурная группа в честь 110-й годовщины со дня встречи императора Франца Иозефа I и английского короля Эдуарда VII в Марианских Лазнях. На торжествах присутствовали эрцгерцог Георг Габсбург-Лотарингский (слева) и князь Александр Голицын (справа) в сопро­ вождении мэра города Зденека Крала.

Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře. • Ausstellung von ursprünglichen Turngeräten des Arztes Zander im schönsten Raum des Kaiserbads - im Zander-Saal. Derer Teil sind auch Tafeln mit dem Thema Französische Einflüsse in tschechischer Kurarchitektur. • An exhibition of doctor Zander’s  original exercise apparatuses in the most beautiful room of the Imperial Spa Building. It includes panels with the theme French Influences in Czech Spa Architecture. • Выставка оригинальных спортивных снарядов д-ра Цандера в самом красивом месте ­Императорской лечебницы - зале Цандера - дополнена стендами на тему Французское влияние на чешскую архитектуру.

Roku české hudby se v karlovarské Becherově vile konala 1. mu3 V rámci zikologická konference. • Im Rahmen des Jahres der tschechischen Mu-

sik fand in der Becher-Villa in Karlsbad die erste musikologische Konferenz statt. • 1st musicological conference was held in Villa Becher as a contribution to the Year of Czech Music. • В рамках Года чешской музыки в карловарской вилле Бехер состоялась 1-я музыковедческая конференция.

karlovarských lázeňských lesích byl dokončen nový altán. Atypická 4 V stavba stojí na Jungmannově cestě a nabízí zajímavý výhled. Správa lázeňských lesů současně otevřela novou dendrologickou stezku. • Ein neuer Altan in Karlsbader Kurwäldern wurde fertiggestellt und ein neuer dendrologischer Pfad wurde geöffnet. • A new summerhouse has been completed in the spa woods of Karlovy Vary and a new dendrolo­ gical path has been opened. • В лесах карловарского курорта был достроен новый павильон и открыта дендрологическая аллея.

1

4a 3

2

82

www.promenada.cz

4b


Varech se konal juniorský maraton. Vítěznému týmu byla 5 V Karlových odměnou účast v závodě pražského maratónu. • In Karlsbad fand ein

miniaturpark je bohatší o novou maketu hradu a zám7 Mariánskolázeňský ku Bečov. • Marienbader Miniaturpark wurde um das neue Modell des

Junior-Marathon statt. • A junior marathon was held in Karlovy Vary. • В Карловых Варах прошел молодежный марафон.

turnaj mistrů, který nabízí příležitost k setkání českých sportov6 Golfový ců a zástupců významných firem, se konal na golfovém hřišti v Karlo-

vých Varech - Olšových Vratech. • Golfturnier von Meistern, das tschechischen Sportlern eine Gelegenheit anbietet, Vertreter bedeutender ­Firmen zu treffen, fand auf dem Golfplatz in Karlsbad-Olšová Vrata statt. • A golf tournament of masters which offers Czech sportsmen an opportunity to meet representatives of important firms was held in the golf course in Karlovy Vary - Olšová Vrata. • Гольфовый турнир мастеров, предоставивший возможность встречи чешских спортсменов и представителей известных фирм, состоялся на гольфовом стадионе в Карловых Варах - Ольшовых Вратах.

Schlosses und der Burg Bečov erweitert. • The miniature park in Mariánské Lázně has been extended by a new model of the castle and chateau Bečov. • Мариансколазеньский парк миниатюр пополнился новым макетом крепости и замка Бечов.

lázeňské sezóny ve Františkových Lázních • Eröffnung der Kur8 Zahájení saison in Franzensbad • Opening of the spa season in Františkovy Lázně • Открытие курортного сезона во Франтишковых Лазнях.

galerii jsou k vidění díla světoznámého fotografa 9 V mariánskolázeňské Vladimíra Židlického. Ve svých dílech stírá rozdíl mezi malbou a fotogra-

fií. • In Marienbader Galerie sind Werke des weltberühmten Fotografs Vladimír Židlický zu sehen. • Works by the world-famous photographer Vladimír Židlický can be seen in the gallery of Mariánské Lázně. • В мариансколазеньской галерее открыта выставка, посвященная творчеству всемирно известного фотографа Владимира Жидлицкого.

6 8

Rückblicke

Ohlédnutí Looking Back

7

Обзор событий

5

9

www.promenada.cz

83


Navštivte

Besuchen Sie • Come and See • Посетите Bečov nad Teplou • Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. 1.6. ne, Procházka minulostí, otevření nového prohlídkového okruhu. • Muzeum historických motocyklů, % 606 737 041 Historické motocykly, jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice.

Františkovy Lázně • Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 9.7., Krajiny jenom tušené - Zdeněk Hajný - obrazy. • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org 5., 12., 19., 26.6. čt, 10.6. út 19.30 hod., Operetní a muzikálové melodie

Horní Hrad

84

21.6.-7.9., Jan Hořčík aka Hanes, v rámci festivalu Graffiti Boom. 26.6.-28.9., Mladí lvi v kleci - němečtí autoři žijící v Čechách (1918-1938), festival Uprostřed Evropy. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz do 30.6., Obrazy z Itálie - Giuliano Collini - fotografie. • Západočeské divadlo, % 354 547 711, www.divadlocheb.cz 5.6. čt 19 hod., E. Rostand: Cyrano z Bergeracu 13.6. pá 19 hod., 18.6. st 19 hod., za oponou, K. Steigerwald: Políbila Dubčeka 15.6. ne 19 hod., studio d, R. Levínský: Přehrada 21.6. so 19 hod., Divadelní kabaret • Kostel Zvěstování Panny Marie 24.6. út 19 hod., Slavnostní tóny, Barocktrompeten Ensemble Berlin, festival Uprostřed Evropy. • Areál krajinné výstavy 23.6. po 19 hod., Svatojánská noc, večer s ohněm a pohanskými zvyky.

Jáchymov • Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. do 8.6., Krušné hory na starých pohlednicích 20.6.-28.9., Stříbrná horečka - volání hor, středověké hornictví. • Důl Svornost, % 352 324 021, www.omks.cz Štola č. 1, stálá prohlídková trasa.

• hrad Hauenštejn, % 777 028 820, www.hornihrad.cz 14.6. so 21 hod., Noční prohlídka 28.6. so 17 hod., Sherlock Holmes: Skandál na Horním Hradě, divadlo Reneta Cheb.

Královské Poříčí

Cheb

Loket

• centrum města 11.-14.6. st-so, Chebské dvorky 2014, festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí, výstavy, divadla, koncerty ad. • nám. krále Jiřího z Poděbrad, centrum města, areál Krajinka 26.-29.6. čt-ne, Fijo Cheb 2014, mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů. • muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 15.6., Archeologie bez hranic, Slované v Horní Falci a na Chebsku. 27.6.-2.11., Řemeslo má zlaté dno, cechy a cechovní výroba v Chebu. • Chebský hrad, % 602 169 298, www.hrad-cheb.cz Nové expozice, hradní zbrojnice, alchymistická laboratoř z konce 15. století, barokní podzemí s expozicí útrpného práva, grafická vizualizace historických vývojových fází hradu. 14.-15.6. so-ne, Návrat do časů císaře Barbarossy 21.6. so 21 hod., W. Shakespeare: Sen čarovné noci, Západočeské divadlo Cheb. 23.6. po, Svatojánská noc, slavnost letního slunovratu. • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 15.6., Brutalismus Emila Filly - obrazy, Vladimír Hanuš - obrazy, Jiří Černický - obrazy, do 28.9., Petr Šmalec - ilustrace.

• hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 13.6. pá 20 hod., Zajíc Company, Jazz X, Projekt 2, koncert. 14.6. so 19.30 hod., Didgeridoo Dalibora Neuwirta, koncert. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava. 8.-29.6., Dream Books unltd. - studentské knižní vazby a objekty. • Amfiteátr, % 602 479 498, www.vlny-musicag.cz 6.6. pá 18 hod., Support Lesbiens, Debbi, Anna K, Pestalozzi, koncert. 20.6. pá 20 hod., Floyd Reloaded: Pink Floyd Tribute Show, koncert. 27.6. pá, 28.6. so 21 hod., Osmý světadíl, muzikál Divadla Kalich.

www.promenada.cz

• statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. 20.-21.6. pá-so, Veletrh tradičních řemesel

Ostroh • hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz Etnografie, intarzovaný nábytek, Chebský kat Karl Huss, Smrt Valdštejna, stálé expozice. 7.6.-3.8., Barbara Issa Wagnerová - výběr z tvorby.

Ostrov • Letohrádek Ostrov, % 353 842 883, www.galeriekvary.cz do 15.6., Svatopluk Klimeš - propalované kresby, akce, instalace, Jan Knap - obrazy, akvarely, Vary(i)ace Stanislav Kožený - portrétní fotografie. 26.6.-24.8., Jitka Kůsová - kresby, objekty.

26.6.-28.9., Mladí lvi v kleci - němečtí autoři žijící v Čechách (1918-1938), festival Uprostřed Evropy. • Dům kultury, % 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 25.6. st 19.30 hod., Žalman a spol., folkový koncert. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. 3.-20.6., Krajiny v obrazech - Martin Chochel - obrazy. 24.6.-27.7., Hračky, loutky, divadélka • kostel Zvěstování Panny Marie do 22.6., Skrytá krása minerálů, výstava. 7.6. so 17, 19.30 hod., Ostrovské příběhy, večerní prohlídky. 21.6. so 17 hod., Barokní koncert, Bamberger Bachsolisten, festival Uprostřed Evropy. 24.6.-24.8., Obhajoba pastelky Marie Brožové - obrazy.

Sokolov • muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 22.6., Šaty dělají (pra)člověka - historie odívání. do 31.8., 1. světová válka • Městské divadlo 9.6. po 19 hod., C.S. Forester: Africká královna, hrají: L. Rybová a H. Čermák. Divadlo Palace Theatre. 10.6. út 19 hod., Vlasta Redl a Naše nová kapela, koncert. 19.6. čt 19 hod., Nezmaři, koncert. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského do 5.6., Jordan Tenčev - obrazy, plastiky. 17.6. út 19 hod., České saxofonové kvarteto, koncert. 25.6. st 19 hod., Nejen Klezmer, Pressburger Klezmer Band, festival Uprostřed Evropy. • Staré náměstí 24.6. út 16 hod., 26.6. čt 16 hod., 27.6. pá 14 hod., Sokolovské kulturní léto 2014, koncerty. • areál Bohemie 20.-21.6. pá-so, Mezinárodní soutěž ohňostrojů, koncerty, atrakce.

Soos - přírodní rezervace • Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá • Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice. 21.6. so 18.30 hod., Folkový koncert

Žlutice • muzeum, % 739 204 982, www.kvmuz.cz Dějiny Žluticka, Hrdelní právo v minulosti, Historické podzemí, lapidárium, stálé expozice. • Kulturní dům 30.5.-1.6. pá-ne, 43. žlutické divadelní léto • Velké náměstí 28.6. so, Historické slavnosti, pouť, kulturní program.


Hrady a zámky Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Burgen und Schlösser | Castles and Chateaus | Крепости и замки Hrad Seeberg % 354 595 360 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Chebský hrad % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz TOV MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGELTHAL

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

KRASLICE ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 820, • www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580 • www.abertamy.eu

Aš, Hlavní 23, % 702 414 711 • www.info-as.cz Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116 • www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007 • www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170 • www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768 • www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 656 436 • www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205 • www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302 • www.tic.cheb.cz Chodov, nám. Míru 39, % 352 352 260 • www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128 • www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328 • www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766 • www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271 • www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123 • www.loket.cz

Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474 • www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135 • www.nejdek.cz Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101 • www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511 • www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522 • www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521 • www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 491 • www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882 • www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628 • www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729 • www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 66, % 353 392 207 • www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431 • www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187 • www.zlutice.cz www.promenada.cz

85


F

O

L

L

O

W

Y

O

U

R

O

W

N

S

T

A

E L PR I M E RO C H RO N OM A S TE R 19 6 9

W W W . Z E N I T H - W A T C H E S . C O M

Acknowledged as the world’s best chronograph, it is a descendant of the legendary El Primero fi rst unveiled in 1969 and proudly bears the iconic colours of the fi rst high-frequency automatic column-wheel chronograph calibre. Beating at a rate of 36,000 vibrations per hour, this daring feat embodies the exceptional expertise of the Manufacture.

Art de Suisse s.r.o. • Stará Louka 335/48 360 01 Karlovy Vary • Czech Republic info@artdesuisse.com • www.artdesuisse.com tel: +420 355 321 543

R


C E L

W E N

L O C

HOTEL CARLSBAD PLAZA, MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ 25, KARLOVY VARY, BOUTIQUE PLAZA, TEL.: +420 - 353 972 425

WWW.PODIUMCOMPANY.CZ

N O TI

Profile for SPA publishing

Promenáda 6/2014  

Promenáda 6/2014  

Profile for polypress
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded