Page 1

àøèíè | ïëîòåðè | ì è ñêå òí íåð à ì à ø è ê ÷ è ç í å è â î | ã è ïå Ctp êíè

ðå

íå

2012

ïå | ïëîñêîñòè âåëïà | P VC âà | | | óêà | ôîëèî ìàñòèëà | ëåï òè ë |ì à à è ê î ëà èè àìèí âå ë ðò

ëåí | øèðîêîôîðìàò à ò è äèã åòîâ ïå÷àò | ïåðñîí åí ïå | ÷à àëè î îôñ ò ç à öè ò ñè ÿ

õà

êè îí â êî èãè |î êë à á àì îï êí | | å íè åìíè áó êâè | áèëáîðäîâ ìà ò òè å ê è åð è à ë è | ñ ó â åí è ð è | å ò


Издател: Полиграфия Инфо ООД


Уважаеми колеги, В ръцете си държите годишното издание Polygraphy Info 2012. За четвърта поредна година събрахме на едно място всички важни и работещи фирми на българския печатен пазар.

Polygraphy Info 2012 печатно издание на Полиграфия инфо ООД Четвърто издание, април 2012 Издател: Пламен Давидов plam.davidov@polygraphy.info 0878 100 148

Последните няколко години са изпълнени с предизвикателства за печатната индустрия, но и с нови възможности, които ще видим на тазгодишната drupa 2012.

Маркетинг и продажби: Десислава Тодорова dessy.todorova@polygraphy.info 0878 100 149

Каталогът е отпечатан отново на дигитален печат, персонализиран и разпространен до прецизно таргетирана аудитория.

Идеен проект издание: Десислава Тодорова, Пламен Димитров

Можете да проследите как се изработва каталога и в специално направения сайт www.polygraphy.info/2012. Най-актуалната база данни може да бъде намерена в електронния каталог www.polygraphy.info. Всички неточности или новости се отразяват там през цялата година.

Поддръжка и управление база данни: Йордан Дервишев yordan.dervishev@polygraphy.info Индексация фирми: Пламен Давидов Полиграфия инфо ООД София, бул. Шипченски проход 63, ет.12 Полиграфия инфо ООД притежава и управлява следните уеб проекти: www.polygraphy.info – първият специализиран каталог за рекламни стоки и услуги. Тясно специализиран и насочен към всички участници в рекламния и полиграфическия бранш. www.polygraphy.info/2012 – информационен сайт на печатното издание. Проследява процеса на изработка на печатното издание. www.printguide.info – електронен портал за печатни технологии – новини, полезни материали, форум, речник, блогосфера.

Специални благодарности Красимир Андреев – идеен проект и дизайн за корица Нео Принт – изработка на първа корица Пипер Дизайн – предпечат и графично оформление на каталога АтПринт – предпечат и графично оформление на първа корица Булгед – печат БИГ 97 – книговезване и довършителна обработка ВПМ Вектра – изработка на кутия

www.bgoferta.info – електронна система за запитвания за оферти. В системата са включени над 60 печатници. Основни потребители на услугата – крайни клиенти и рекламни агенции. www.printstock.info – електронна борса за продажба на нови и употребявани машини и оборудване за печатната индустрия. www.printidea.info – сайт за готови рекламни продукти. Показва начина, по който е изработен продукта и дава информация за използваните технологии. www.thedigitalprint.info – блог за дигиталния печат като маркетинг инструмент. Полезни материали за начина на предлагане и продажба на дигиталните печатни услуги. Печатният каталог Polygraphy Info 2012 е единственото ни печатно издание. Ние не сме издател на браншови списания.

На всички наши клиенти за доверието и ползотворното партньорство.

Пламен Давидов Издател „Полиграфия инфо“ ООД

Всички права запазени. Не се разрешава копиране или възпроизвеждане по какъвто и да е начин на информацията в каталога или части от нея, както и разпространението й без съгласието на издателя. Данните в каталога са подадени от участниците в него и издателят не отговаря за тяхната достоверност, пълнота или промяна. Издателят не носи отговорност за възникнали щети или пропуснати ползи поради грешна, непълна или променена информация. Най-актуалната информация можете да намерите в онлайн каталога на издателя www.polygraphy.info. Там можете да подадете и съобщение за неточности, ако забележите такива.


Съдържание

Азбучен указател на фирмите в каталога ................................................ 2 Представяне на фирмите в каталога ...................................................... 11 Азбучен указател на фирмите по градове ........................................... 133 Рекламни материали и сувенири ........................................................... 143 Услуги ......................................................................................................... 157 Машини ...................................................................................................... 179 Консумативи .............................................................................................. 185 Указател на продукти и услуги............................................................... 199 Азбучен указател на продукти и услуги ............................................... 202


2

Азбучен указател на фирмите в каталога

Азбучен указател на фирмите в каталога A-Z

Актив Комерс – Костенец ЕООД ...........................14

АРИСТА-2 ЕООД ........................................................22

101 балона .................................................................11

Актуал Индъстрис ООД ...........................................14

Арка ООД ..................................................................22

10х ЕООД ...................................................................11

Акцент 96....................................................................14

Аркотрейд ЕООД ......................................................22

3-ПРИНТ България ЕООД ........................................11

АЛБА ГРУП ООД........................................................14

Арт Дизайн 2001 ООД ..............................................23

4Д-ПЛОВДИВ ЕООД .................................................11

Албако Импекс ЕООД..............................................18

Арт Дизайн Студио ООД .........................................23

4Ю ЕООД ...................................................................11

Алдекс инк ЕООД .....................................................18

Арт Офис ООД ..........................................................23

7 плюс 2 ООД ...........................................................11

Алек принт .................................................................18

Арт Флекс Студио ЕООД ........................................23

99 процента ...............................................................11

Алекс Адв ЕООД .......................................................18

АРТ-93 .........................................................................23

ABC-91 Величкови ЕООД ........................................11

Алианс Принт ЕООД ................................................18

АРТ-КЬОХЛЕР ООД...................................................23

Алмер ЕООД..............................................................18

Артвижън ....................................................................23

А

Алминекс ЕООД ........................................................18

Артграф ЕООД ..........................................................23

А & А+4 Кушовалиев и Сие ....................................11

Алтърнатив Дизайн Студио ЕООД .........................18

Артекспрес 2004 ЕООД ............................................23

Аблена ........................................................................11

Алфа Медиа Комуникейшън ....................................18

Артзона ООД.............................................................23

Абрис Дизайн Център ..............................................11

Алфа Пласт ГРУП ООД ............................................18

Артипак ООД .............................................................23

АВ Дизайн Груп .........................................................11

Алфа принт Варна ЕООД ........................................18

АртКарт ......................................................................23

Авангард принт ЕООД .............................................12

Алфа Центавър ЕООД..............................................18

АртКолор 2002 ЕООД ...............................................24

АВЕ принт ЕООД ......................................................12

Алфаграф ЕООД .......................................................20

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД ...........................................24

АВИТЕО ЕООД ..........................................................12

Алфакомерс Груп ООД ............................................20

Аси Принт ..................................................................24

АВТО ПРИНТ ООД ....................................................12

Амадеус Принт ЕООД ..............................................20

Асико ООД.................................................................24

Агенция за печатна и сувенирна реклама

Андонов Принт ООД ................................................20

Асопак ООД ..............................................................24

ИВЕЛстилМ ................................................................13

Андреа ООД ..............................................................20

Астра графика ЕТ......................................................24

Агенция КОМПАС ООД ............................................12

Анима Принт ООД ....................................................20

АТА – А. АНАНИЕВА ЕТ..............................................24

Агенция Протос ООД ...............................................12

АНЛ – БЪЛГАРИЯ ЕООД ..........................................20

АТЕРА Дизайн ............................................................24

Агенция РА ЕООД .....................................................12

Анонс ..........................................................................20

Атиа принт .................................................................24

Аглика Трейд ООД ....................................................12

Анталис България EООД .........................................19

Атласком ....................................................................24

Агрино.........................................................................12

Антекс Комерс 2000 ООД........................................20

АтПринт ЕООД ..........................................................25

Адванс Диджитъл Солюшънс..................................15

Антекс реклама София ООД ..................................20

Афалина принт ..........................................................24

Адекс принт ООД .....................................................12

Анториери ..................................................................20

АХАТ ПСД ЕООД .......................................................26

Адина ..........................................................................14

Апарт ООД .................................................................22

Адком ..........................................................................17

Апис 50 ООД .............................................................22

Б

АйПринт ООД ............................................................14

Априком ООД ............................................................21

Б и П Трейд ЕООД ...................................................26

Академично издателство

АПТИШ ЕООД ...........................................................22

Бай Сърпрайз ООД ..................................................26

Проф. Марин Дринов...............................................14

Арагорн ООД.............................................................22

Бакара ООД ..............................................................26

Аквалон ......................................................................14

АРД ЕООД .................................................................22

Балканпак ООД ........................................................26

Аквапринт ООД .........................................................14

Ареал Консулт Инженеринг ЕООД ........................22

БанкУеър ООД ..........................................................26

Акварел – България ООД ........................................14

Арека ООД ................................................................22

Барбарон БГ ..............................................................26

Акварел ООД.............................................................14

Аримпекс ООД ..........................................................22

Баркод Системи България ООД.............................26

bizhub PRESS C8000 – най-продаваната листова дигитална преса в Европа за 2011 г.


3

Азбучен указател на фирмите в каталога

БГ Контакт..................................................................26

Буларт 2007 ЕООД ....................................................30

Вес България ЕООД .................................................38

БГ Принт .....................................................................26

Булвест София АД – печатница Вулкан ................30

ВЕХАРТ ЕООД ...........................................................38

Бдин ООД ..................................................................26

Булгарресурс .............................................................30

Виа Експо ЕООД ......................................................38

Беллопринт ООД ......................................................26

Булгед .........................................................................31

Вивати ........................................................................39

Белпак ЕООД ............................................................27

БУЛГРАФИКА ЕООД .................................................30

Вигър ЕООД ..............................................................39

Бендида 66 ЕООД .....................................................27

БУЛДИК ООД ............................................................30

Видапак ЕООД ..........................................................39

Бестимекс ООД ........................................................27

Булметал ООД ..........................................................30

ВИДОВ ЕООД ...........................................................39

Бет Принт ООД .........................................................27

БУЛПАПЕР ООД ........................................................30

Визия принт ЕООД ...................................................39

БЕТА ФЕСТ ООД .......................................................27

Булпинс ООД ............................................................34

Визуал ЕООД ............................................................39

Бетаверсия ЕООД ....................................................27

БУЛПЛАСТ-М ЕООД..................................................34

Викер ООД ................................................................39

Би Eл Джи ООД........................................................27

Булпринт-България ЕООД........................................34

Виктория Принт ........................................................39

Би Ви Джи ЕООД .....................................................27

Булреклама 2000 ЕООД ...........................................34

ВИКТРИКС ООД .......................................................39

БиКолор ООД............................................................27

Бултекс ООД .............................................................34

Вилея ООД ................................................................39

Билборд АД ................................................................27

Бунт Адвъртайзинг ЕООД ........................................34

Вини 1837 ...................................................................39

Билборд Билдърс БЪЛГАРИЯ ..................................27

България Куверт ООД..............................................34

Виртуалис АД ............................................................39

Билборд Мениджмънт ..............................................27

Българска Индустриална Група АД ........................33

Вис Виталис СД ........................................................40

Биноври ЕТ ................................................................28

Българска асоциация за съвременна

Вис-График ЕООД.....................................................40

Биркен ООД ..............................................................28

графика и печат ........................................................37

Виском БГ АД ............................................................40

Бис Инженеринг ООД..............................................28

Витавел АД ................................................................40

Бисс Адвъртайзинг ...................................................28

В

ВКФ Ренцел България Продакшън ........................40

Благрафи – Блага Гьошева ЕТ ................................28

В И С Принт ООД ....................................................34

Влади – В. Влаев ЕТ ................................................40

БЛАКОМ ЕТ................................................................28

В Принт ......................................................................34

ВМ Комерс ООД.......................................................40

Блик 99 ЕООД ...........................................................28

В.П.М. – Вектра ЕООД ............................................35

Военно Издателство ЕООД ....................................40

Блу Арт ЕООД ...........................................................28

Вакпак Медикал ООД ..............................................36

Волкано София .........................................................40

БНД-Текстил ..............................................................28

ВАЛДЕКС ООД..........................................................36

ВОРТЕКС ГРУП ООД................................................40

Бо Студио ..................................................................28

Ванина ЕТ ..................................................................36

Вотомами – А. Владимирова ЕТ .............................40

Боб и ко принт ЕТ ....................................................28

Вариант БГ ООД .......................................................36

Вълканов Трейд Екуипмънт .....................................40

Бовил – Величка Величкова ЕТ..............................28

Варио Принт ..............................................................36

Вълканов Трейд Къмпани ........................................42

Бокас ООД ................................................................29

Варнапак ЕООД ........................................................36

Върбани&КА ООД .....................................................42

Болид-инс ЕООД.......................................................29

Варненска Хартиена Борса ООД ..........................36

Вю Арт ЕООД ............................................................42

Бостон ГЦ-91 ЕООД .................................................29

Вартек ООД ...............................................................36

Ботексим ....................................................................29

Васкони ЕООД ..........................................................36

Г

БРАВО Печатни Техологии ......................................29

ВВВ – АСПЕН ООД...................................................36

ГАБИК ЕООД .............................................................42

Брайлова печатница на Успех Филтър .................29

Вега Дизайн ООД.....................................................36

Галбо ООД .................................................................42

БРАЙТ ЛАЙТ ООД .....................................................29

Вега-33 ООД ..............................................................36

Гален ООД .................................................................42

Братов Реклами ЕООД ............................................29

Векам 97 ООД ...........................................................38

Гама – Генчев ЕТ.......................................................42

Братя Пасеви ООД ..................................................29

Векс 1 ЕООД .............................................................38

Гарант – Сулев ЕТ.....................................................42

Братя Пашев ООД ....................................................29

Вектор Индустриал ООД .........................................38

ГАРС ЕООД ................................................................42

Брезент ООД.............................................................29

Велпа 91 АД ...............................................................38

Геа 2000 СД................................................................42

Брилянт Принт ООД.................................................29

ВЕЛПАК 21 ООД .......................................................38

Гед ООД .....................................................................41

Брио Вита ЕООД ......................................................30

Велпак ООД ..............................................................38

Геоман ЕТ...................................................................42

БС Принт....................................................................30

Велпакс ЕООД ..........................................................38

Геопринт ЕООД .........................................................43

Бсесо ЕТ.....................................................................30

Венс-7 .........................................................................38

Гепласт ЕООД ...........................................................43

Бул Къпс ООД ...........................................................30

Вертикал-7 ЕООД .....................................................38

Гетина ЕООД .............................................................43

Открийте големите възможности на малките тиражи!


4

Азбучен указател на фирмите в каталога

Гетхарт ЕООД ............................................................43

Дедал Къмпани ООД ...............................................47

Драгофф ООД ...........................................................52

ГИБ ЕООД..................................................................43

Дедракс АД ................................................................46

Драски М ...................................................................52

Гластекс ООД ............................................................43

Деко-Арт .....................................................................46

Дриймленд ООД .......................................................52

Гло Арт ЕТ ..................................................................43

Делник ЕООД ............................................................48

Друк ЕН ЕООД..........................................................52

Глобал Пак ЕООД .....................................................43

Делта Макс ЕООД ....................................................48

Друк Партнерс ЕООД ..............................................53

Глобал Трейд Нет ЕООД ..........................................43

Делта ТИ ООД...........................................................48

ДУКОВ РУСЕ ЕООД .................................................52

Горан-ПИК ЕООД ......................................................43

Дема прес ООД ........................................................48

Дунав Прес АД ..........................................................52

Готмар ЕООД.............................................................43

Дема принт ЕТ ..........................................................48

Дунапак-Родина АД ..................................................54

ГПВ България ЕООД ................................................43

Джамбо ПРИНТ ООД ...............................................48

Дуо-В ООД .................................................................54

Грава студио ЕООД ..................................................44

Джей дизайн .............................................................48

Дуропак Тракия АД ...................................................54

График Експрес ООД ...............................................44

Джей Пойнт ООД .....................................................48

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД .............................................54

График ООД...............................................................44

Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48

Дъга Плюс ООД ........................................................54

График Прогрес ЕТ...................................................44

Джеми-Стратус ООД ................................................48

Дюпон .........................................................................54

Графика МС ЕООД ...................................................44

Дженевра ЕООД .......................................................48

Графикал ЕООД ........................................................44

ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД .....................................48

Е

ГРАФИКС ООД ..........................................................44

Джусита-дес ООД .....................................................50

Е Принт ЕООД ..........................................................54

Графком Диджитал Принтинг Солюшънс ..............44

Ди Ес Декор ЕООД ..................................................50

Е.Трансфер Принт Технолоджи ЕООД ..................54

Графлин Комерс ЕООД ...........................................44

Ди Пи Ес – България ООД .....................................50

ЕА АД ..........................................................................54

Графобал БЪЛГАРИЯ АД ..........................................44

Диагалпринт ..............................................................50

Евгени Генчев ЕТ ......................................................54

Грея .............................................................................44

Диал Интерграфик ЕООД ........................................50

Евелин груп ...............................................................54

ГРИЙН БАГС ..............................................................44

Дигитална печатница S360 ......................................50

ЕВЕНТУС ЕООД ........................................................54

Грийн лайн .................................................................45

Дигитално студио Ангра ...........................................49

Евриком ЕООД .........................................................55

Грийн Спот ООД .......................................................45

Дизайн 65 ООД .........................................................50

Евроинкс ....................................................................55

Гущеряга ЕООД .........................................................45

Дийор Принт ООД ....................................................50

Евролайн ЕООД ........................................................55

Гъливер Фотос ООД.................................................45

Дико Принт ................................................................50

Европа Авеню ............................................................55

Гюнеш ЕООД .............................................................45

Диков 90 ООД ...........................................................50

Европак България ЕООД.........................................55

Дикозо ........................................................................50

Европапир България ЕООД ....................................55

Д

Дилком България ООД ............................................51

Европринт България ООД .......................................55

Да ни ва ООД ...........................................................45

Димеко МЖ ООД .....................................................51

Евротайп ООД ..........................................................55

Давидков и син ЕООД.............................................45

ДИМИ 99 ООД...........................................................51

ЕвроХолд Инженеринг ЕООД .................................55

Даесеф АД .................................................................45

Димитър Ганзуров ЕТ ...............................................51

Ед Спот ЕООД ..........................................................55

Дайв арт.....................................................................45

Динакорд – България ЕООД ...................................51

Еи Джи Ел Груп ООД ...............................................55

Дайрект Сървисиз ООД ..........................................45

Директа ЕООД ..........................................................51

Екобелан ET...............................................................55

Дани Валентино ООД ..............................................45

Дисплей-БГ ЕООД .....................................................51

Екон ПЕ ......................................................................56

Данипак ЕООД..........................................................45

Дисплей Арт ...............................................................51

Екос ООД...................................................................56

Даримекс Трейдинг ООД .........................................46

Дита-ММ ООД ...........................................................51

Екс-Прес ООД...........................................................56

Дармакс .....................................................................46

Дитако – Таня Ардева ЕТ .........................................51

Експертпринт ЕООД.................................................56

ДАС-2 ООД ................................................................46

Дияна-ГБ ЕТ ...............................................................51

Експонат ЕООД ........................................................56

Дас-С ЕТ.....................................................................46

ДМ Старс ООД .........................................................51

Екстрапак ООД .........................................................56

Дата ин СД ................................................................46

Добрев Прес ЕООД .................................................52

Екстрийм България ЕООД.......................................56

ДАТАГРАФИКС ООД .................................................46

Документен център THENET....................................52

Екстрийм Дизайн Студио ........................................56

Даф 96 – Дафина Николова ЕТ ..............................46

Домино ЕООД ...........................................................52

Ел Принт Студио.......................................................56

Деа 76 ЕООД.............................................................46

Доминов Консуматив ЕООД ...................................52

Ел сигма ел ...............................................................56

Девал – Пакаджинг енд Кодинг ЕООД .................46

Дорема ЕООД ...........................................................52

Еласт Метал – Пловдив ЕООД ...............................56

Усъвършенствайте бизнеса си с иновативни технологии за печат.


5

Азбучен указател на фирмите в каталога

Еласт Метал ПЛЮС ЕООД......................................56

ЕТ Станислав Кирков...............................................60

Изипак Индъстри АД ................................................63

Елекс Груп – Холдинг ООД .....................................57

ЕТ Танита Корект ......................................................60

Изток-Запад ООД .....................................................63

ЕЛИА-97 ......................................................................57

ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60

ИК Октопод ООД......................................................63

Елиан ..........................................................................57

ЕТ Томи – Тома Томов ..............................................60

Икон ЕООД ................................................................64

ЕЛИАНА-2000 ООД ....................................................57

ЕТ Трико .....................................................................60

Имел Дизайн ООД ...................................................64

ЕЛИДИС ООД ...........................................................57

ЕТ ФАРВУТ – Петко Йончев ....................................61

Импера – Иван Иванов ЕТ......................................64

Елит МД .....................................................................57

ЕТ Финик – Веселин Ганев .....................................61

Импрес ЕООД ...........................................................64

Елит Прес ЕООД ......................................................57

ЕТ Фовиус – Петьо Великов ...................................61

Инвестпрес АД ..........................................................64

Елит Трейд Инженеринг ООД .................................57

ЕТ ХОРС .....................................................................61

Инвойс ООД ..............................................................64

Елко ООД...................................................................57

ЕТ ХРИД .....................................................................61

Индоор дисплейс ......................................................64

Ем Джи Солюшънс ООД .........................................57

Етикет Принт EООД .................................................61

Институт по целулоза и хартия АД ........................64

ЕМА-90 ........................................................................57

Еуропапир – България АД .......................................61

Интеграл електроник................................................64

Ема ООД ....................................................................57

Ефект Ес – Борис Каратанчев ЕТ..........................61

Интекс Принт ЕООД ................................................64

Емпека ООД ..............................................................58

Ефрема ЕООД ...........................................................61

Интелект ЕООД .........................................................64

ЕнгВю Системс София ЕАД ....................................58

ИНТЕЛИНЕТ България ЕООД..................................64

ЕНПАК ЕООД ............................................................58

Ж

Интер Експо Център ................................................65

Еридан ООД ..............................................................58

Жажда ЕТ...................................................................61

Интербридж ...............................................................65

Ес Принт ....................................................................58

ЖИК ЕООД ................................................................61

Интерграфик Сървис ЕООД ....................................65

Естер АД ....................................................................58

ЖУ-БГ ООД ................................................................61

Интерпред Партнер ООД ........................................65

Естерн Лайт Индустри ЕООД .................................58

Интертрейд АД ..........................................................65

Естетик Студио ЕООД .............................................58

З

Интралинк Груп ООД ...............................................65

ЕТ Авел-Неон .............................................................58

ЗАВОД ЗА ОПАКОВКИ ............................................62

ИНТРАМА Инвест ЕООД ..........................................65

ЕТ Александър Йовин ...............................................58

Завод за хартия – Белово АД ................................62

Инфовизион ЕООД ...................................................65

ЕТ Арт Системс – Явор Великов ............................58

ЗЕА-Принт ЕООД ......................................................62

Инфогард....................................................................65

ЕТ БОВЕ – Мая Георгиева .......................................58

ЗЕБРА ООД ................................................................62

Инфопринт .................................................................65

ЕТ ВЕКТОР .................................................................59

Зеровекс ЕООД ........................................................62

Информа принт ООД ...............................................65

ЕТ ВИГ.........................................................................59

Зидстрой 77 ...............................................................62

инч 2,54.......................................................................65

ЕТ График55 ...............................................................59

Зизи ПРИНТ ЕООД...................................................62

ИПК АБАГАР АД .........................................................66

ЕТ Диовак ..................................................................59

Зико Принт ООД ......................................................62

ИПК Родина АД .........................................................66

ЕТ Ефект .....................................................................59

Зип ЕООД ..................................................................62

ИПК Светлина АД .....................................................66

ЕТ Зариан-5 ...............................................................59

Зит-Офсет ООД .........................................................62

Ипрес ЕООД..............................................................66

ЕТ Клиентът ...............................................................59

Знамена.ком ..............................................................62

Искра ООД ................................................................66

ЕТ Коваджиев............................................................59

Зографа ООД ............................................................62

ИСМ компания ООД ................................................66

ЕТ Кувел – Кузман Велев........................................59

Зографов и сие СД ..................................................63

ИТД ЕООД .................................................................66

ЕТ Либра ....................................................................59

ИТС ООД ...................................................................66

ЕТ Лоли – Христо Димитров ...................................59

И

ЕТ Мария Сталева ....................................................59

И-Тех-Стар..................................................................63

ЕТ МДМ – Цветанка Маркова ................................60

ИВ Трейдинг ООД .....................................................63

Й

ЕТ МИГ – Ивалин Иванов ........................................60

Иви Арт .......................................................................63

Йоко принт ООД.......................................................66

ЕТ ПП – Камена ........................................................60

Ивко ООД ..................................................................63

ЕТ Р.И.С. – РУМЕН САРАФСКИ ..............................60

Игел България ООД .................................................63

К

ЕТ Ремакс – Пенка Маркова ..................................60

ИД Принт ООД .........................................................63

К И Е Принт ООД ....................................................66

ЕТ Ромео Велчев ......................................................60

Идеал АС ....................................................................63

К и К Спорт ЕООД...................................................66

ЕТ Сребро Евстатиев – Скорпио ...........................60

ИзиЛейбъл България ЕООД ....................................63

К&М Комерс ..............................................................68

Индивидуални решения за печат и довършителни процеси.

Ифо Дизайн ООД .....................................................66


6

Азбучен указател на фирмите в каталога

К&М Принт ЕООД ....................................................68

Костова и Стойчев ООД .........................................74

М-Дизайн ЕООД .......................................................78

Кавира Дизайн ООД ................................................68

КОТА–Х .......................................................................74

М-Прес ООД ..............................................................79

Калем плюс ЕООД ...................................................68

Криейтив Център ООД ............................................74

М.И.А. Дизайн ...........................................................79

Кам-919 ЕООД ...........................................................68

Кристал Тон 2 ЕООД ................................................74

Мава Индустриал АД................................................79

КамСла ЕТ .................................................................68

Кронос ЕТ ..................................................................76

МАВИПАК ООД .........................................................79

КАНАК ООД ...............................................................68

Кселекс ООД.............................................................76

Маг 97 ЕООД .............................................................79

Кандела Груп ООД ...................................................68

Ксерокс – България ЕООД .....................................75

МАГМА ПАК ................................................................79

Канон България ЕООД ............................................67

Куалити Пак ООД .....................................................76

Мадхаус студио .........................................................79

Кантек.........................................................................69

Мак П – П. Панев ЕТ ...............................................79

Кантилена ЕООД ......................................................68

Л

Макрос ООД .............................................................79

Капелен БГ ЕООД.....................................................68

Л-студио ЕООД .........................................................76

Макс Карт ООД ........................................................79

Капелен България ЕООД.........................................70

лазерАРТ студио .......................................................76

Макс Креатив ООД ..................................................79

Карива Криейтив Студио ООД...............................70

ЛазерГрав ..................................................................76

Макс Пен ЕООД .......................................................79

КАРИЕР ООД .............................................................70

Лазермарк .................................................................76

Макс Принт ООД ......................................................80

Каси ЕООД ................................................................70

ЛазерПро Дивелопмент ЕООД ..............................76

МАКСИМА-М ЕООД ..................................................80

Кеър 4 Офис ЕООД ..................................................70

Лайт Форм ЕООД .....................................................76

Малка Реклама .........................................................80

Киви ООД ..................................................................70

Лайтсистемс ЕООД ..................................................76

Мания Дизайн Студио .............................................80

Кларикс ООД ............................................................70

Лакрима ООД............................................................76

Маноло РА ООД ........................................................80

Класик дизайн ЕООД ..............................................70

Лангри – Национален Център за

манроланд България ЕООД ....................................80

КЛЕБЕКС Василев ЕООД........................................71

следпечатни решения ..............................................77

Мантек ООД ..............................................................80

Кодак График Комюникейшънс ЕАД .....................70

Ландмарк ООД..........................................................77

Манти Ко ООД ..........................................................80

Кол-Принт ООД.........................................................70

ЛББ Божинов ............................................................77

Мантис студио ...........................................................80

Колбис АД ..................................................................70

ЛД ООД ......................................................................77

МАРВЕТ-арт ...............................................................80

Колдклийн ООД ........................................................72

Лемакс ........................................................................77

Мастър Принт 2004 ООД .........................................80

Колоп България ООД ...............................................72

Леммако България ООД ..........................................77

Маус-ПС EООД .........................................................80

Колор Принт БГ ЕООД ............................................72

Лескомплекс ООД ....................................................77

МГ-ПРОДУКТ ЕООД ..................................................81

Колор Принт Пак ООД ............................................72

Лесто Продукт ЕООД ...............................................77

МЕГ – черно и бяло ООД ........................................81

Колор Студио ЕООД ................................................72

ЛЕТЕРА ЕООД ...........................................................77

Мега Сайн ..................................................................81

Комитекс ООД ..........................................................72

ЛИБРА СКОРП ООД .................................................77

МЕГАДЕН ЕООД ........................................................81

Компакт Принт ЕООД ..............................................72

Ливи ............................................................................77

Мегапорт ООД ..........................................................81

Компас – ЕТ...............................................................72

ЛИК ООД ...................................................................77

Мегапринт Трансферс ООД ....................................81

Компоарт ООД ..........................................................72

Лина Принт ООД ......................................................78

Мегатекс АД...............................................................81

Комтекс ЕООД ..........................................................72

Линпласт ЕООД ........................................................78

Мегахим АД................................................................81

Конекта ООД .............................................................72

Лито Балкан АД ........................................................78

Медиа Системи ЕООД .............................................81

Коника Минолта Бизнес Сълюшънс

Лого Дизайн ООД ....................................................78

МЕДИАТЕХ ЕООД .....................................................81

България ЕООД.........................................................73

Лормет-България ЕООД ...........................................78

Медия Дизайн ООД .................................................81

Контбул-2007 ООД ....................................................74

Лота-2 ООД................................................................78

Медия Консулт ООД ................................................81

Контраст-Маринов-Маринова и сие СД ...............74

Лукспак ЕООД ..........................................................78

Медия Микс БГ ООД ................................................82

Копи груп ...................................................................74

Медия Принт ООД ....................................................82

Корал ООД ................................................................74

М

Международен панаир Пловдив ............................82

Корс ООД ..................................................................74

М Джи Интернейшанъл ЕООД ...............................78

Меркуриус ЕООД......................................................82

Косе Босе ЕООД ......................................................74

М стайл ООД.............................................................78

Металстрой-2003 ЕООД ...........................................82

Косев ЕООД ..............................................................74

М&БМ .........................................................................78

Мето ООД ..................................................................82

Костенец – ХХИ АД ..................................................74

М-АРТ ЕООД ..............................................................78

Мечкуев & Со ............................................................82

Посетете шоурума ни и тествайте сами машините.


7

Азбучен указател на фирмите в каталога

МИКРО АСУ................................................................82

Неонтех ......................................................................88

Панфлекс и Тротех ООД .........................................91

Микро Офсет ЕООД .................................................82

Неопринт ....................................................................88

Папирснаб ООД........................................................91

Микротел ЕООД........................................................82

НеПеДоНи ООД ........................................................88

Папирус ООД ............................................................91

Миксбранд .................................................................82

Нетуърк Консултинг Груп ООД ...............................88

Паркър ЕООД............................................................91

МиксПринт ЕООД .....................................................82

НИКЕМА ТУ – София.................................................88

Партнърс ООД ..........................................................91

Милениум 2000 ЕООД ..............................................83

Никколор ООД ..........................................................88

ПАСАТ ПРЕС ЕООД ..................................................91

Мини Рали ЕООД .....................................................83

НИКО – Николай Балабанов ЕТ.............................88

Пасер ООД ................................................................91

Минипрес ООД .........................................................83

Никополис Принт ЕООД..........................................88

Пачов ООД ................................................................91

Минолтех Еоод ..........................................................83

Нилекта Принт ООД.................................................88

ПДС Бранд ЕООД ....................................................92

Мира ЕООД ...............................................................83

Нион Лайт ООД ........................................................88

Пейпър Бег студио ЕООД .......................................92

Мираж Груп ООД ......................................................83

Нитос 2 – Иван Стоев ЕТ ........................................88

Перфект Консулт ООД.............................................92

Мирал .........................................................................83

Нова Принтс ..............................................................88

Петровпакинг.............................................................92

МиС компания ЕООД...............................................83

Новема Принт ...........................................................89

Печатна база Принтекс ...........................................92

Мисто-90 ООД ...........................................................83

Номер Едно АДВ ЕООД...........................................89

Печатна База РУСЕ ПРЕС –

Мишел 2002 ООД ......................................................83

Нора 2000 ЕООД .......................................................89

Мултикомерс ЕООД .................................................92

ММ Картон България ЕООД ...................................83

НПГПФ........................................................................89

Печатница 2М ООД ..................................................92

Модерна Печатница .................................................83

Ню Бегс ......................................................................89

Печатница БГ.............................................................92

Монди Анкоутид Файн Пейпър Сейлс ГмбХ .........86

Ню Фейс Медиа ООД ..............................................89

Печатница Везни Принт ..........................................92

Монди Стамболийски ЕАД ......................................86

Нюзпринт ЕООД .......................................................89

Печатница Генчеви ...................................................92

Монетен Двор ЕООД ...............................................86

НюПАК ЕООД............................................................89

Печатница Графикс ООД.........................................92

МониЦони ЕООД ......................................................86

Печатница Дарс ........................................................92

МСГ лайн ЕООД ........................................................86

О

Печатница Дейта ......................................................93

Мултиком....................................................................86

Обелиск Принт ЕООД ..............................................89

Печатница Дъга ООД ...............................................93

Мултипак България ЕООД .......................................86

Образование и наука ЕАД ......................................89

Печатница Дъга ООД ...............................................93

Мултипласт ООД.......................................................86

Обретенов и С-е ЕТ..................................................89

Печатница Експрес 2000 .........................................93

Мултипринт ЕООД ....................................................86

ОЛЕ Принт .................................................................89

Печатница ИвелЕмДжи............................................93

Мултипринт ООД ......................................................86

Олим-М .......................................................................90

Печатница Каспър ....................................................93

Мюлер Мартини България ЕООД ..........................85

Омегапласт 92 ООД .................................................90

Печатница Кентавър 66 ...........................................93

Оптимал Принт ЕООД .............................................90

Печатница КОВАЧЕВ ................................................93

Н

Ориндж Експо ООД .................................................90

Печатница КРИС ООД .............................................93

Найа ............................................................................86

Ориндж Принт ЕООД...............................................90

Печатница на БНБ АД..............................................93

Найс принт ООД.......................................................87

Орион офсет ЕООД..................................................90

Печатница НИМА ЕООД ..........................................93

Национална библиотека

Ортес ООД ................................................................90

Печатница ОРЛИВЕНИ ............................................93

„Св. Св. Кирил и Методий“ .....................................87

Орхидея ЕР ООД ......................................................90

Печатница ПолиАрт ..................................................94

НД-62 ЕООД ..............................................................87

Офис Глобал България ООД ...................................90

Печатница РАЯ ..........................................................94

Недич ЕТ ....................................................................87

Офис Маркет ЕООД .................................................90

Печатница Рей Принт ..............................................94

Нелисат ......................................................................87

Офсет ЕООД .............................................................90

Печатница РИС-73 ....................................................94

Нео принт ..................................................................87

Офсетграфик АД........................................................90

Печатница Сиела ......................................................94

НЕОМАКС реклама&дизайн....................................87

Печатница СИРА .......................................................94

Неомаш ЕООД ..........................................................87

П

Печатница София ЕООД .........................................94

Неон Вижън ООД .....................................................87

Пагане – Богдан Петров ЕТ ....................................91

Печатница Стоев ......................................................94

Неона ООД ................................................................87

Пайнер принт ............................................................91

Печатница ЦДМ ЕООД ............................................94

Неоника ООД ............................................................87

ПАКГРУП ....................................................................91

ПИКСЕЛ Агенция за реклама и печат...................94

Неонови Системи .....................................................87

Палинико ООД ..........................................................91

ПиП Апостолови ЕООД ............................................94

Бъдете въздействащи – цветни и персонални!


8

Азбучен указател на фирмите в каталога

Пирапринт ..................................................................94

Принта ...................................................................... 100

Рекламен и копирен център Дигитал .................. 104

Пирина Технологии ...................................................95

Принта Арт ООД ..................................................... 100

Рекламен център Солико ...................................... 104

ПК Жанет 45 ООД ....................................................95

Принта КОМ ............................................................ 100

Рекламконтакт-60 ЕТ............................................... 104

Плам Мир 1 ...............................................................95

Принта Лукс ЕООД ................................................ 100

Рекламна къща АССА ............................................. 104

Пламен Герганов – майстор на сувенири ............95

Принтакс .................................................................. 100

Рекламна къща ДизАрт ......................................... 104

Пластик София ООД ................................................95

Принтамакс АД ....................................................... 100

Рекламна къща Фактор ......................................... 104

Пластика-М ................................................................95

ПринтГайд.инфо....................................................... 101

Рекламно студио КонтрАст ................................... 104

Пластформ 2004 ООД ..............................................95

Принтекс Арт СД .................................................... 101

Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104

Плевен принт ООД...................................................95

Принтекс ООД ........................................................ 101

Рекламно студио СП ДИЗАЙН ............................. 104

Поинт Зироу ЕООД ..................................................95

Принтекспрес ООД ................................................ 101

Ресапак ООД........................................................... 104

Поли Брод – Везани знамена ................................95

Принтимарк ООД.................................................... 101

Рика EООД .............................................................. 104

Поли Тек ООД ...........................................................97

Принтман ................................................................. 101

Ринопринт оод ........................................................ 106

Полиграф Комерс ЕООД .........................................95

Принтпрес ООД ...................................................... 101

РИС ООД ................................................................. 106

Полиграф Сервиз Русе ............................................98

ПринтСис ................................................................. 101

Ритъм 94 ................................................................... 106

Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98

Про Реклама ЕООД ............................................... 101

РЛД ЕООД ............................................................... 106

Полиграфически Комбинат Димитър Благоев .....98

Пробленд ООД ........................................................ 101

Родопи Кърджали ООД ......................................... 106

Полиграфпродукт ЕООД ..........................................98

Проджект Консултинг и Мениджмънт ООД ....... 101

Роел-98 ООД............................................................ 106

ПОЛИГРАФСНАБ АД .................................................98

ПРОИнженеринг Груп ООД ................................... 101

Ролко България ....................................................... 106

Полиграфюг АД .........................................................98

Прома Мат ООД ..................................................... 102

Ролмакс ООД .......................................................... 106

Полигруп ООД...........................................................98

Промимекс ООД ..................................................... 102

Ропринт ЕАД............................................................ 106

Полимейл ...................................................................98

Профит-БГ ЕТ ........................................................... 102

Росбул Индустри ООД ........................................... 106

Полимекс Холдинг ЕООД ........................................98

Пулс Рекърдс ООД,................................................ 102

Рота Тейп.................................................................. 106

Полимона ООД .........................................................98

Пурпини График Артс ЕООД ................................. 102

Ротапечат ЕООД ..................................................... 106

Полипак ООД ............................................................98

ПЧП Планета ООД ................................................. 102

Ротопринт ООД ....................................................... 107

Полипласт – Мараджиев .........................................98

Рубин Комерс .......................................................... 107

Полипласт груп ЕООД .............................................99

Р

Полипрес ООД ..........................................................99

РА Гама Дизайн ....................................................... 102

ПОЛИПРИНТ ООД ....................................................99

Радев Принт ЕООД ................................................ 102

С

Полифлекс ООД........................................................99

Радианс България ЕООД....................................... 102

Саванто АД .............................................................. 109

Прес Продукт Лайн ООД ........................................99

Разград полиграф ООД ......................................... 102

Санимакс Сървисиз ООД ..................................... 107

Призма ООД .............................................................99

Райс ЕООД .............................................................. 102

Санта Скопие ООД ................................................ 107

Прим Дизайн ........................................................... 103

Райц-2 ООД ............................................................. 102

САРК Дизайн и Инженеринг ООД ....................... 107

Примакс ООД ...........................................................99

Ракомс-2 ................................................................... 103

Сартен България ООД ........................................... 107

Принт Арена ООД.....................................................99

Ракурс ин ООД ....................................................... 103

Сателит – Джи Ем Пи – България ООД ............. 107

Принт Бутик ЕООД ...................................................99

Ракурс СД ................................................................ 103

Сателит 79 ЕООД ................................................... 107

Принт Визия ЕООД ..................................................99

Ракхива .................................................................... 103

СБ Принт.................................................................. 107

Принт Експрес 2001 ООД........................................99

Растер Павлов ЕООД ............................................ 103

Свети Никола .......................................................... 107

Принт Мания ООД....................................................99

Ратт Пак ООД ......................................................... 103

Светлинни реклами ................................................ 110

Принт Медиа ООД ................................................. 100

РД Студио ООД ...................................................... 103

Свихарт ЕООД ........................................................ 110

Принт Пак ООД ...................................................... 100

РДС ООД ................................................................. 103

Седем ЕООД ........................................................... 110

Принт Прес – Рекламна Агенция ......................... 100

Реалпак ЕООД ........................................................ 103

Селект Принт........................................................... 110

Принт Тайм .............................................................. 100

Реверк принтдизайн ............................................... 103

СЕЛЕКТА................................................................... 110

Принт Хаус............................................................... 100

Ред Пойнтс .............................................................. 103

Семпре принт .......................................................... 110

Принт-Меджик – ЕУ ЕООД .................................... 100

Реклама Пони ЕООД ............................................. 104

Сепа-инфома ООД ................................................. 110

Използвайте иновативни решения за дигитално производството.

Руве Комерс ЕООД ................................................ 107


9

Азбучен указател на фирмите в каталога

Сеса ЕООД .............................................................. 110

Стема 04 ЕООД....................................................... 114

Техноконсулт Калчев – ЕТ..................................... 118

Сибила-99 ЕООД ..................................................... 110

Стемакс ЕООД ........................................................ 114

Технотрейд Аспект ООД ........................................ 118

Сивар ООД .............................................................. 110

СтениСофт ЕООД ................................................... 114

Ти Ди Джи Принт ................................................... 118

Сигнал ЕООД .......................................................... 110

Стико-90.................................................................... 114

Тиди Принт 62 ЕООД ............................................. 118

СИЕСТА 93 ООД ...................................................... 110

СТОВИ ЕООД .......................................................... 114

Тимекс-БГ ООД ....................................................... 119

Силви Стар .............................................................. 111

Стогал ЕООД ........................................................... 114

ТИНКС ЕООД .......................................................... 119

Сим Арт Принт ........................................................ 111

Сторм С АД ............................................................. 114

Тифон принт ЕООД ................................................ 119

Симолини-94 СД ..................................................... 111

Стоунтех ................................................................... 114

Тих Труд – Дупница ЕООД .................................... 119

Синтезия ООД......................................................... 111

Стратус Лайт ООД ................................................. 114

ТОД Реклама ........................................................... 119

СИС-45 ЕООД .......................................................... 111

СТС Принт ............................................................... 115

Толеро 06 ЕООД ..................................................... 119

Ситекс Груп ООД .................................................... 111

Студио – Фолио Булграф ЕООД .......................... 115

Томел Ко ООД ........................................................ 119

Сити Вижън ООД.................................................... 111

Студио 26 ................................................................. 115

Томинвест ................................................................ 119

Ситографик 2000 ЕТ................................................ 111

Студио Грифо........................................................... 115

Топ принт ООД ....................................................... 119

Ситопечат Студио – Йолов ................................... 111

Студио Дада ЕООД ................................................ 115

Топ Принт – София ЕООД..................................... 119

Ситотексс ................................................................. 111

Студио Кард ООД .................................................. 115

Торнадо-ИДС ........................................................... 119

СИТОТЕХНИКА ........................................................ 111

Студио Колор ЕООД .............................................. 115

Тотем консулт ЕООД.............................................. 119

Скай-Р Груп ООД .................................................... 111

Студио Лимон .......................................................... 115

Тракси ЕООД .......................................................... 120

Скай Принт ООД .................................................... 112

Студио МЕГАВИЖЪН ЕООД .................................. 115

Трансграф ................................................................ 120

Скала Принт ООД .................................................. 112

Студио Пиксел ........................................................ 115

ТриА БГ Външна реклама ...................................... 120

Скат Ойл ЕООД ...................................................... 112

Студио Плакат ......................................................... 115

Триал ЕООД ............................................................ 120

Скорпио Дизайн ..................................................... 112

Студио ПЛЮС ООД ................................................ 115

Трими ........................................................................ 120

Скорпиопринт ЕООД.............................................. 112

Студио ТЕКС ЕООД ................................................ 116

Тримикс ООД .......................................................... 120

Славей-91 ООД ....................................................... 112

Сувенири Дар ООД ................................................ 116

Трифонов ООД ........................................................ 120

Смарт Д ЕООД ....................................................... 112

СУПЕР ПРИНТ ......................................................... 116

Туплекс ..................................................................... 120

Смарт Сървис ООД................................................ 112

СУПЕРПРИНТ ООД ................................................. 116

Смилков ЕООД ....................................................... 112

Съюз на печатарската индустрия

У

Сноумод ДФ ООД .................................................. 112

в България ............................................................... 116

Умленски ЕООД ...................................................... 120

Совис ООД .............................................................. 112

Универсал Полиграф ЕООД .................................. 120

Сокасто ЕООД ........................................................ 112

Т

УНИКАМ - ПРИНТ ООД ......................................... 121

Софел-МР ЕООД ..................................................... 113

Т и С Трейдинг България ООД ............................. 116

Уникат мениджмънт ................................................ 120

София Матч ЕООД ................................................. 113

Таванарски ООД ..................................................... 116

Унимедиа ЕООД ...................................................... 122

София Принт ........................................................... 113

Таурус Адвертайзинг ЕООД .................................. 116

Унипак АД ................................................................ 122

Софпринт Груп Ад ................................................... 113

Тауър ЕООД ............................................................. 116

Унипак-В ЕООД ....................................................... 122

СофтПлюс ................................................................ 113

ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116

Унипейпър ООД ...................................................... 122

СПАНТЕК ЕООД ..................................................... 113

ТЕКНОЛАЗЕР ООД ................................................. 116

Унискорп ООД ........................................................ 122

Спектър АД .............................................................. 113

Текон инвест АД...................................................... 116

Униснаб ЕООД ........................................................ 122

Списание Опаковки и печат ................................. 113

Темко ЕООД ............................................................ 118

Уондърпак ................................................................ 122

Списание Сайн Кафе ............................................. 113

Темподем ЕООД ..................................................... 118

УЧИ ЕООД ............................................................... 122

Списание Целулоза и хартия ............................... 113

Темпора ЕООД ........................................................ 118

Спотинов Принт ЕООД .......................................... 113

Тепеде България ЕООД ......................................... 118

Ф

Стаато ООД ............................................................. 113

Терахим 97 АД ......................................................... 118

Фабер ....................................................................... 122

СТАРК К. Т. ЕООД................................................... 114

Техно Прес ЕООД .................................................. 117

Фабрика за дигитален печат 2х2 ......................... 122

Статус 1 АД.............................................................. 114

Техно сайн ООД ..................................................... 118

Фабрика за хартиени

Стелди Еър ЕООД .................................................. 114

Техноинженеринг АБС ООД .................................. 118

опаковки Клондайк ООД....................................... 122

Web-2-print за Вашия бизнес.


10

Азбучен указател на фирмите в каталога

Фавин OOД ............................................................. 122

ХермесСОФТ ООД ................................................. 128

Файер студио .......................................................... 124

Херти АД .................................................................. 128

Фактор България ЕООД ........................................ 123

Химера ЕООД ......................................................... 128

Фарко ЕООД ........................................................... 124

Химера ООД ............................................................ 128

Фаст Принт .............................................................. 124

Хип Ком 63 ЕООД .................................................. 128

Фатокем ЕООД ....................................................... 124

ХОБИ ТАКТ ООД ..................................................... 128

Фатум ООД.............................................................. 124

Холония .................................................................... 128

Фернет България ООД .......................................... 124

Хрисо – Пак ............................................................. 130

ФИЛ ООД ................................................................ 124

Хубер България ЕООД ........................................... 129

Филикс-М ЕООД ..................................................... 124 Фифт Криейшънс ООД .......................................... 124

Ц

ФКД ЕООД .............................................................. 124

Цветове от Америка ООД ..................................... 130

Фламенго ................................................................. 124

ЦЕНТРАЛ ООД ........................................................ 130

Флекс-Ко .................................................................. 125

Център по полиграфия ЕООД............................... 130

Флекспринт ООД .................................................... 125

Цифрова Печатница Нова Ера ............................. 130

ФМА АД .................................................................... 125 Фоам Фантази ........................................................ 125

Ч

Фокс Лазер ............................................................. 125

ЧАЙКА АД ................................................................. 130

ФОКС-21 ЕООД....................................................... 125

Чесматих ЕООД ...................................................... 130

ФолиАрт ООД ......................................................... 125

Чонос Комерс ООД ............................................... 130

Фолпак Груп ООД................................................... 125 ФорКом .................................................................... 125

Ш

Форт ООД................................................................ 125

ШЕЙКЪР АДВ ЕООД .............................................. 130

Форум прес ............................................................. 125

Шок реклама ........................................................... 130

Фотолан ................................................................... 125 Фотоникс.................................................................. 126

Щ

Фоурвор ЕООД ....................................................... 126

ЩЕРЕВ ЕТ ................................................................ 130

Фреш Ап Лейбъл ..................................................... 126 Фреш Принт ООД .................................................. 126

Ю

Фриистайл Комуникации ....................................... 126

Юкон ООД ............................................................... 132

ФТС България ООД ............................................... 127

Юнайтид Калърс ..................................................... 132

ФФД ЕТ.................................................................... 126

Юнона – Петрови СД............................................. 132

Фънки Плюс ЕООД ................................................ 126

Юпи Принт Хаус ЕООД ......................................... 132

Фюжън ЕООД.......................................................... 126

Юрий Гагарин АД .................................................... 132

Х Хайделберг България ЕООД ................................. 126 Хартман Сън Кемикал ЕООД ............................... 126 Хеел .......................................................................... 126 Хелвис ЕООД .......................................................... 128 Хеликс Прес ЕООД ................................................ 128 Хелио П ООД .......................................................... 128 ХЕР ООД .................................................................. 128 Хера адвертайзинг ООД........................................ 128

Осигурете си екосъобразен и качествен печат.


11

1-Ав 101 балона

10х ЕООД

3-ПРИНТ България ЕООД

Пловдив ул. „Антим I” № 17 А тел.: 032/ 622 662 факс: 032/ 652 491  e-mail: 101balona@101balona.com

София кв. Полигона ул. „Петър Протич”, бл. 31 (срещу бл. 6)  тел.: 02/ 807 68 60; 02/ 971 44 99  e-mail: info@10x.bg

София бул. „България” № 132 сграда Флоримонт, партер  тел.: 02/ 958 77 20; 02/ 958 77 21  e-mail: adminbg@3-print.com

Рекламни балони, парти артикули, фойерверки. Декорация от балони.

Внос и продажба на машини и инструменти за лазeрно рязане и гравиране. Лазерно гравиране, водно, лазерно и механично рязане на всички материали и дебелини. Плакети, табелки, плексигласови стойки, POS и POP продукти и дисплеи.

Официален дистрибутор на Indigo печатните преси на Хюлет Пакард. Компанията залага на модела End-to-End Solutions – предлагането не просто на печатни машини, а цялостно оборудване – софтуер, решения за предпечат и довършителна обработка.

4Д-ПЛОВДИВ ЕООД

4Ю ЕООД

7 плюс 2 ООД

Пловдив бул. „Марица” № 97 (до Дунапак Родина АД)  тел.: 032/ 909 840  e-mail: info@4d-dies.com

София жк Младост 1, бл. 24  тел.: 0700/ 177 33; 02/ 974 39 50 факс: 02/ 975 35 08  e-mail: office@4ubg.com

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 117  тел.: 02/ 974 56 15  e-mail: office@7plus2-bg.com

Производство на лазерно прорязани щанц-форми за хартия, картон, велпапе, етикети, пъзели, отпадни форми за щанц-автомати. Кратки срокове за изработка. Отлично качество.

Пликове за кореспонденция, ефектни картони, машини за подвързване (с метален и пластмасов гребен, с термопапки), ламиниране и унищожаване на докумети, гилотини, тримери.

Офсетов печат и довършителни процеси.

99 процента

ABC-91 Величкови ЕООД

А & А+4 Кушовалиев и Сие

София ул. „Сини вир” № 15 тел.: 0887/ 212 645 тел.: 0887/ 585 138  e-mail: percent99@abv.bg

Пловдив ул. „Богомил” № 84 тел.: 032/ 626 015 тел./факс: 032/ 262 448 e-mail: abc_91@abv.bg

София 1202 ул. „Индустриална” № 11 тел.: 02/ 917 85 48 тел.: 0898/ 451 197  e-mail: aa4@mail.bg

Офсетов печат и услуги в сферата на полиграфията.

Производство на съоръжения за външна реклама, билбордове, табели, рекламни надписи и всякакви видове метални конструкции.

Офсетов печат. Книговезки услуги щанцоване.

Аблена

Абрис Дизайн Център

АВ Дизайн Груп

Асеновград ИЗ-Асеновград, ул. „Възрожденци” № 10 тел.: 0887/ 648 763  тел.: 0893/ 586 252  e-mail: ablena1093@yahoo.com

София ул. „Цар Симеон” 37, ет. 2 тел.: 02/ 983 33 68, 983 12 66 факс: 02/ 983 35 42  e-mail: office@abrissdesign.com

София кв. „Суха река” бул. „Владимир Вазов” бл. 209А, партер тел.: 02/ 971 24 54, 490 49 49; 0885/ 945 226  e-mail: office@avdesigngroup.org

Производство на опаковки от велпапе и картон. Флексопечат, каширане, щанцоване, ламиниране.

Разполага със собствени съоръжения за външна реклама, широкоформатен печат и собствен монтаж. Пълно рекламно обслужване.

Агенция за пълно рекламно обслужване.

Произвеждайте разнообразни продукти на момента.


12

Ав-Ад

Авангард принт ЕООД

АВЕ принт ЕООД

АВИТЕО ЕООД

Русе 7000, ул. „Мидия Енос” № 8, вх. Б тел.: 082/ 507 242 факс: 082/ 507 242  e-mail: avangard_print@abv.bg

Пловдив ул. „Ал. Стамболийски” № 5 Ж тел.: 032/ 210 214 факс: 032/ 210 266  e-mail: aveprint@mail.bg

София бул. „Мария Луиза” № 102  тел.: 0887/ 357 771 тел.: 0878/ 357 771  e-mail: aviteo.ad@gmail.com

Офсетов и дигитален печат, издателство.

Индустриален ситопечат, топъл печат, щанцоване, UV лак, блистер лак, скреч лак за томболи, специални ефекти. Автоматична ситопечатна линия за частичен UV лак 50х70см. Ситопечат 70х100см.

Широкоформатен печат. Собствен монтаж (включително и височинен монтаж), изграждане на конструкции, външна реклама, транспортна реклама, фасади, светеща реклама.

АВТО ПРИНТ ООД

Агенция ИВЕЛстилМ

Агенция КОМПАС ООД

Пловдив ул. „Кукленско шосе” № 17 тел.: 032/ 694 575  e-mail: sales@avtoprint.com

София ул. „Кукуш” № 1 тел.: 02/ 929 13 45 факс: 02/ 929 73 81  e-mail: office@ivel.org

Сливен пл. „Ал. Стамболийски” № 1 к-с „ПЕЧ”  тел.: 044/ 662 662  e-mail: office@compass-sl.com

Собствен полиграфически комплекс – студио за предпечатна подготовка с офсетов печатен цех.

Производствената база разполага с машини за офсетов и дигитален печат, цветен печат върху CD, щанцова машина, сгъвачни машини, високопроизводителна 6-глава влагачно-шевна машина.

Печатница, експонация на филм, лазерно гравиране, голд печат, ламиниране, подвързии – Hot glue и спирали, печати.

Агенция Протос ООД

Агенция РА ЕООД

Аглика Трейд ООД

София ул. „Осогово” № 60 тел.: 02/ 822 04 18 факс: 02/ 822 04 18  e-mail: office@protos.bg

София бул. „Стефан Стамболов” № 34 (Женски пазар)  тел.: 02/ 988 39 40 тел.: 0898/ 491 993  e-mail: alida_a@abv.bg

Велико Търново ул. „Никола Габровски” № 73 А тел.: 062/ 602 102  e-mail: е.petkova@aglika.bg

Реклама, фотография, ситопечат, издателска дейност.

Изработка на печати, визитки, фактури, табели. Надпис на рекламни сувенири, стикери от PVC и бандеролно фолио, текстил и сувенири.

Произвежда и брандира хавлиени кърпи, халати, одеала от полар, суитчери, покривки, пикник сетове с бродерия, втъкано лого или щампа, спални комплекти.

Агрино

Адванс Диджитъл Солюшънс

Адекс принт ООД

София 1324 бул. „Царица Йоана” № 49  тел.: 02/ 943 33 00  e-mail: office@agrino.bg

София 1618 ул. „Вихрен” 39А, вх. Г, етаж 4, ап. 73 тел.: 0886/ 61 37 60  e-mail: office@advanced-digital.ro

Варна Западна промишлена зона  тел.: 052/ 504 453  e-mail: adexprint@gmail.com

Широкоформатен печат, изработка на всички видове табели, брандиране на автомобили, надписи върху дрехи.

Адванст Диджитъл Солюшънс България ООД е официален дилър на Xeikon International BV и Nipson, отговарящ за България.

Печатница. Oфсетов печат.

Бъдете първия избор за клиентите си.


София 1309 ул. Кукуш 1 (42°43’6” N 23°18’1” E) тел./факс: 02/ 929 13 45, 929 73 81, 821 14 04 печат и рекламни сувенири: office@ivel.org еко продукти: office@greenlinebg.eu web: www.greenlinebg.eu web: http://mypromogift.co.uk

Грийн лайн – най-голямото разнообразие от „зелени” рекламни продукти на едно място. И не само... Да бъдеш еко не е просто мода. Това е начин на мислене и разбиране. Защото картонената химикалка, произведена на другия край на света въобще не е еко. Събрахме на едно място наистина много рекламни продукти, произведени от рециклирани и биоразградими материали; продукти, които пестят вода и енергия; продукти от отпадъци, продукти в подкрепа на социално отговорни дейности и в голямата си част – произведени в Европа. И всички те са подходящи за брандиране: - пишещи средства – моливи от рециклирана пластмаса, химикалки от картон, FSC сертифицирана дървесина, рециклирана и биоразградима пластмаса и биологично мастило; - текстил – чанти, тениски, суитчъри с лейбъл FairTrade; - торбички – освен от рециклирана хартия и юта предлагаме торбички от „хартия“ от камъни, трева и бананови листа; - рециклирана кожа – бележници, чанти, аксесоари; - промоционални растения; - метал – ключодържатели, отварячки от рециклирана шведска стомана; - рециклирана пластмаса – ключодържатели, чаши за многократна употреба, флаш памет и много други; - хартия – печат на листовки, каталози, календари... по индивидуален дизайн на рециклирана и FSC сертифицирана хартия; Forest collection - бележници на рециклирана хартия; - банери – от бамбук и рециклиран алуминий. Не можем да изброим всичко. За това просто ни се обадете. Ако темата за еко продуктите не е във фокуса на вашето внимание, можете да разгледате нашия он-лайн каталог mypromogift.co.uk. Рекламните агенции могат да ползват неутралната му версия mypromogift.eu за да улеснят работата си със своите клиенти. Други услуги на ИВЕЛстилМ: офсетов (до 72х52) и дигитален печат (А3+); щанцване, довършителни операции; печат върху CD/DVD; внос на рекламни сувенири; внос на банер конструкции.


14

Ад-Ал

Адина

Адком

АйПринт ООД

София ул. „Беловодски път” № 24 тел./факс: 02/ 859 14 49  e-mail: office@adina.bg

София 1408 ул. „Майор Първан Тошев” № 18-20 тел.: 02/ 818 10 81  факс: 02/ 958 61 35  e-mail: office@adcom.bg

София 1125 бул. „Г. М. Димитров” № 54 тел.: 02/ 960 66 66  e-mail: info@iprint.bg

Внос на рекламни сувенири.

Решения за широкоформатен печат, графичен дизайн, предпечат, дигитален печат, вътрешна и външна реклама, базирани на водещи в света производители на скенери, голямоформатни принтери, режещи плотери, дигитални преси, таблети, калибратори и др.

Висококачествен дигитален печат на HP Indigo 5500 (CMYK + orange, violet, white). Възможност за печат върху голяма гама от стандартни и ефектни хартии. Експресно цялостно изпълнение на поръчките. Напълно оборудван отдел за довършителни процеси.

Академично издателство Проф. Марин Дринов

Аквалон

Аквапринт ООД

София 1113 ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 6 тел.: 02/ 872 09 22, 979 34 49  e-mail: baspress@abv.bg

Чирпан Първи стопански двор тел.: 0416/ 933 22 тел.: 0887/ 307 555  e-mail: akvalon@abv.bg

Варна ул. „Сливница” № 181 А, офис-9 циркова площадка тел.: 052/ 746 001; 0898/ 452 503  e-mail: aquaprint@abv.bg

Издателско-полиграфически комплекс за научна книжнина, периодика, научнопопулярна литература, речници, справочници, енциклопедии и др.; една от най-реномираните книговезници в България.

Производство на опаковки от велпапе, кашони, щайги, кутии с флексопечат по желание на клиента.

Пълноцветен печат и персонализация на PVC карти, офсетов печат. Книговезване, архивиране на документация, твърда и мека корица.

Акварел – България ООД

Акварел ООД

Актив Комерс – Костенец ЕООД

Сливница ул. „Гео Милев” № 14 тел.: 0887/ 457 796; 0886/ 772 539  e-mail: aquarel@abv.bg

Пловдив бул. „Цариградско шосе” № 32 Б  тел.: 032/ 962 881 факс: 032/ 518 542  e-mail: factory@akvarel-bg.com

Костенец ул. „Панайот Волов” № 1 тел.: 07142/ 37 02, 23 37 факс: 07142/ 20 43  e-mail: ak_kostenec@mail.bg"

Дългогодишен опит (от 1990г.) в областта на печата върху текстил (всякакъв състав), върху PVC и други подобни материали, както и върху хартия. Притежава собствена печатна база.

Производител на класьори, папки, тетрадки, каталози, тефтери, календар-бележници, фотоалбуми, архивни кутии, меню и др. Перфорация, топъл печат, ситопечат. Поставяне на ринг-механизми, спирали, лайсни, метални ъгли, копчета и др.

Фирмата е тясно специализирана в твърда подвързия и довършителни процеси. Ролен офсетов печат, топъл печат, поръчково производство.

Актуал Индъстрис ООД

Акцент 96

АЛБА ГРУП ООД

Пловдив 4003 ул. „Рогошко шосе” № 6 тел.: 032/ 906 000, 906 001 факс: 032/ 961 779  e-mail: info@actual-industries.com

София 1505, кв. Суха река, ул. „Екатерина Симитчийска” № 3 тел.: 02/ 943 41 91 факс: 02/ 943 47 01  e-mail: contact@accent96.com

Пазарджик ул. „Пловдивска” № 103 тел.: 034/ 444 136; 0887/ 931 344  e-mail: albagroup.eu@gmail.com

Индустриални лепила за полиграфия от HENKEL.

Офсетов печат, предпечат, книговезки и довършителни операции, дизайн.

Специализиран производител на рекламни и универсални хартиени чанти.

bizhub PRESS C8000 – най-продаваната листова дигитална преса в Европа за 2011 г.


София 1618 ул. Вихрен 39А, вх. Г, ет.4, ап. 73 тел.: 0886/ 61 37 60 e-mail: office@advanced-digital.ro web: www.advanced-digital.ro Xeikon International BV проектира, разработва и доставя иновативни и екологично съобразени решения и съпътстващ софтуер в областта на дигиталния печат. Фирмата е базирана в Белгия и разполага с производствени мощности в Европа, както и добре развита търговска и сервизна мрежа в цял свят. Xeikon International BV произвежда оборудване, което е водещо в своята област под търговските марки Xeikon, basysPrint и Flexolaser. Nipson разработва и произвежда висок клас решение за високоскоростен черно-бял печат с високо качество основан на магнитографския принцип. Системите са насочени към издателския бизнес, печат до поискване, транзакционен печат, печат на ценни книжа. Адванст Диджитъл Солюшънс България ООД е официален дилър на Xeikon International BV и Nipson, отговарящ за България. Заедно с Advanced Digital Solutions LTD покрива пазарите в Румъния и Република Молдова. Ние се занимаваме с продажби и сервизна дейност като предоставяме маркетингови и финансови решения на нашите потенциални клиенти. Като своя търговската марка Xeikon, Xeikon International BV разработва и доставя висококачествени, пълноцветни, ролни, дигитални печатни машини, съпътстващ софтуер и консумативи. Дигиталните печатни машини Xeikon са насочени към производствен рекламен печат, издателска дейност и индустриален печат (опаковки, етикети, термотрансферен печат и др. специални приложения). Под марката basysPrint (CtP за конвенционални UV пластини) и Flexolaser (CtP за флексо пластини) фирмата проектира, разработва и доставя висококачествено предпечатно оборудване и софтуер за офсетовия печат (производствен рекламен печат, издателска дейност и флексопечат). Адванст Диджитъл Солюшънс България ООД се стреми постоянно да удовлетворява нуждите на своите клиенти като предоставя ценово ефективни решения с превъзходно качество на изходната продукция. Предлагаме също цялостни решения в спектъра от приложения свързани с цифров печат включително софтуер и оборудване за довършителни процеси.


Agfa Anapurna M - серия индустриални UV принтери за широкоформатен дигитален печат. Машините предлагат режим на работа с плоски и ролни материали, което многократно увеличава обхвата на подходящите медии и приложението им. Agfa Jeti – серия индустриални UV и солвентни принтери за широкоформатен дигитален печат. Принтерите Jeti са първите солвентни принтери с 600dpi разделителна способност и 1200 dpi за UV моделите. Mutoh ValueJet – професионална серия широкоформатни дигитални принтери с фото качество за външни и вътрешни приложения. Серията включва и модели ValueJet TD за печат на трансферна хартия (сублимация) или върху плат. Xerox – индустриални и професионални устройства за листов печат. Цифрови преси с високо качество на печат, работа с широк диапазон медии, ниски производствени разходи. Esko Artwork Kongsberg – цифрови машини за богат избор от довършителни операции. Режещите маси се предлагат в три основни серии XE, XL, XP. Graphtec CE5000 - най-разпространена серия режещи плотери с висока оценка за качество, точност и скорост на рязане, при достъпна цена. Graphtec FC8000 - професионална серия режещи плотери с най-голям натиск и скорост при гарантирано водене на медията до 15 метра. Datacolor Spyder 4 - серия калибратори за контрол на цвета на телевизори, монитори и принтери. Всеки модел включва високо чувствителен сензор за калибрация, а в комбинация с професионален софтуер позволява точно генериране на ICC профили. Wacom Bamboo, Intuos, Cintiq серия таблети за рисуване с уникални възможности. Чувствителни на натиск писалки с максимално близко до реалното усещане за художници, дизайнери, фотографи. www.adcom.bg


НАЙ- ДОБРОТО ОТ СВЕТА НА ДИГИТАЛНИЯ ПЕЧАТ НА ЕДНО МЯСТО София 1408 ул. Мaйор Първан Тошев 18- 20, офис 1A тел.: 02/ 818 10 81 факс: 02/ 958 61 35 e-mail: sales@adcom.bg web: www.adcom.bg

Фирма Адком е създадена през 1991г. и предлага консултация, доставка, продажба, инсталация, обучение и техническа поддръжка на устройства и системи за предпечат, графичен дизайн, широкоформатен и дигитален печат, решения за вътрешна, външна реклама, управление на цвета и консумативи. Предлага и Upgrade до по-нови устройства. Добри продукти, достъпни цени, навременен и компетентен сервиз, коректност към клентите - това са нещата, които Адком утвърди последните 20 години от съществуването си. Дългогодишното сътрудничество с партньорите ни позволява да използваме добрите си позиции пред тях и на пазара, за да получат по-добри условия и нашите клиенти. Когато към добрата цена се добавят професионален опит, компетентно познаване на продуктите, бързо решаване на проблемите и възможност за финансиране, се получава това, което ние в Адком разбираме като добри условия и цялостни решения. Адком създаде екип от специалисти, който ежегодно преминава през курсове за обучение и умее да предлага решения за специфичните нужди на клиентите ни. По този начин зад цената стои не само продуктът, а и пълната ни професионална подкрепа. Всеки един от производителите, с които Адком има официални отношения, е сред лидерите в своя бранш.

www.adcom.bg

Адком е вносител на: - Над 50 модела качествени и надежни широкоформатни принтери: Mutoh и AGFA - Режещи плотери, които са еталон за качество: Mutoh и Graphtec - Решения за дигитален печат на къси тиражи: Xerox - Многофункционални режещи маси: Esko - Системи за контрол и управление на цвета: Datacolor и Colorpartner - Най-добрите таблети за рисуване и дизайн: WACOM - Над 50 модела скенери: Graphtec, Microtek, Avision, Plustek, Hasselblad и ImageWare - Мастила и медии от: Nutec, Nazdar Lyson, SignTrade, Euromedia, Cham Paper (Qualimage) и STAHLS - Софтуери: SAi, Onyx, LaserSoft Imaging, Microsoft, Adobe, Corel и ABBY


18

Ал-Ал

Албако Импекс ЕООД

Алдекс инк ЕООД

Алек принт

София 1504 бул. „Янко Сакъзов” № 19  тел.: 02/ 943 31 62, 943 48 41 факс: 02/ 943 44 04  e-mail: office@albaco-bg.com

София кв. Дружба 1,  бул. „Искърско шосе” № 15  тел.: 02 979 44 25, 979 44 26 факс: 02/ 979 44 27  e-mail: assia.lozanova@aldex-inc.bg

София ул. „Обиколна” № 30 тел.: 02/ 973 86 77 тел.: 0898/ 282 421 e-mail: nevena_dervenska@abv.bg

Фирмата е представител и дистрибутор на водещи западноевропейски производители на консумативи за сито и тампонен печат: ситомастила, тампонни мастила, сита за ситошаблони, ситопечатна химия, ракелни гуми, защитни маски, лакове и смоли за електроника и оптоелектроника.

Внос на хартия и картон.

Пълноцветен печат на фактури, фирмени бланки, банкови документи. Многоцветен печат върху принтерна хартия, пликове и самозалепващи материали. Производство на хартиени пликове за аптеки, авиолинии, чай, кафе, брашно, семена и др.

Алекс Адв ЕООД

Алианс Принт ЕООД

Алмер ЕООД

София кв. Слатина бул. „Асен Йорданов” № 2  тел.: 0888/ 558 811  e-mail: office@alexadv.com

София 1528 жк Дружба 1, ул. „Илия Бешков” № 3  тел.: 02/ 422 59 38 факс: 02/ 979 09 25  e-mail: office@alliance-print.com

София 1528 жк Гара Искър ул. „Поручик Христо Топракчиев” № 10  тел.: 02/ 944 26 20, 943 17 45  e-mail: info@almer-bg.com

Външна реклама и лазерно гравиране.

Офсетова печатница. Довършителна обработка.

Пластмасови кофички с офсетов печат и със sleeve технология, кутии и кофи с IML етикет и офсет печат до 6 цвята. Пластмасови и алуминиеви капачки. Меки опаковки (фолиа). Етикети – самозалепващи и за ел. везни. Mашини за пълнене и затваряне.

Алминекс ЕООД

Алтърнатив Дизайн Студио ЕООД

Алфа Медиа Комуникейшън

София 1203 ул. „Клокотница” № 4 тел.: 0898/ 653 411  e-mail: alma4@abv.bg

София ул. „Бузлуджа” № 56 тел.: 02/ 954 97 51  e-mail: office@studiobg.org

София бул. „Евл. Георгиев” № 38, Нац. стадион, оф. 11  тел.: 02/ 981 36 31; 0879/ 548 982 факс: 02/ 981 36 38  e-mail: alphamedia@abv.bg

Търговия с вестникарска, обемна хартия, картони, опаковки от велпапе.

Реклама, дизайн, предпечат. Офсетов, дигитален, тампонен и ситопечат. Ламиниране. Микроперфорация. Термолепене. Книговезки услуги. Външна реклама.Брандиране на промо екипи. Tермотрансфер. Сублимация. Изработка на значки. Рязане по контур.

Производство и брандиране на текстилни изделия, промоутърски облекла, спортна екипировка.

Алфа Пласт ГРУП ООД

Алфа принт Варна ЕООД

Алфа Центавър ЕООД

София 1113 ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 104 тел.: 02/ 971 38 68; 0887/ 539 796 факс: 02/ 971 38 66  e-mail: office@alfaplastgroup.com

Варна ул. „Радецки” № 37 тел.: 052/ 655 818  e-mail: alfaprint@abv.bg

Пловдив жк Тракия, бл. 203, вх. В, партер тел.: 0887/ 798 666  тел.: 0898/ 416 509  e-mail: office@alfacen.com

Довършителна обработка след офсетов печат. Цялостно лакиране, топъл ламинат с максимални размери 100/140см, избирателен лак, топъл печат – пълно обслужване и високо качество към клиентите си.

Офсетов и цифров печат, външна и сувенирна реклама, книгоиздаване, графичен и уеб дизайн, предпечатна подготовка, книговезки услуги. Термотрансферен печат.

Фирма АЛФА ЦЕНТАВЪР ЕООД е специализирана в лазерното рязане и гравиране на широка гама от материали: плексиглас, пластмаса, двуслойни акрили, стъкло, дърво, гума, плат, кожа, хартия, картон, камък и други.

Открийте големите възможности на малките тиражи!


София бул. Христофор Колумб 64, Бизнес център София Еърпорт Център. Логистична сграда 3, рампа 21-24. тел.: 0700 177 66 Пловдив бул. Акад. Петър Динеков № 24 тел.: 032/ 631 317, 032/ 631 318 Варна бул. Ян Хуняди № 6, склад 2 тел.: 052/ 500 013 e-mail: sales@antalis.bg 0 700 177 66 Анталис България е част от Анталис Груп – дистрибутор на хартия, картони и материали за широкоформатен печат №1 в Европа. • Ние можем да доставим подходящата медия за всеки проект; • Ние сме информирани и можем да говорим на езика на рекламата; • Ние сме мобилни, бързи и гъвкави според сроковете на вашите нужди. Анталис България предлага: Хартии и картони за полиграфията • Двустранно-хромови хартии и картони; • Офсетови хартии и картони; • Хартии за дигитален печат; • Целулозни картони; • Опаковъчни картони; • Обемни хартии; • Вестникарски хартии; • Мукава; • Етикетни хартии; • Самозалепващи се хартии; • Химизирани хартии; • 100% рециклирани хартии и картони; • Ефектни хартии и картони; • Паус; • Пликове. Хартии за вашия офис: • Копирни хартии; • Цветни копирни хартии; • Пликове. Материали за външна реклама Медии за широкоформатен печат и външна реклама: • Винил и винилна мрежа; • PVC фолио за дигитален печат; • Перфо фолио; • Хартия City Light; • Хартия син гръб; • Пенокартон; • PVC разпенени плоскости; • LIGHTBOARD; • Акрилни плоскости; • Текстил за дигитален печат. Складови и логистични услуги.


20

Ал-Ан

Алфаграф ЕООД

Алфакомерс Груп ООД

Амадеус Принт ЕООД

София ул. „Братя Чакрин” № 12 А тел.: 02/ 981 95 73 тел.: 0897/ 994 426  e-mail: sales@alphagraph.eu

София 1582 бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 113  тел.: 02/ 810 14 00; 0887/ 573123 факс: 02/ 973 40 50  e-mail: ipopov@alfacommerce.com

София ул. „Първа Българска Армия” № 169 тел.: 02/ 936 67 99 тел.: 0878/ 718 182  e-mail: office@amadeuscom.com

Продажба на финишно оборудване за полиграфията. Печат на книги в малки тиражи.

Един от най-големите в Европа производители на рекламни продукти от всички видове текстил, посредством широкоформатни плоскопечатни ситомашини и дигитални принтери – чадъри, покривки, знамена, банери, сърф-флайери, интериорен текстил и други.

Графичен дизайн, предпечат и офсетов печат на опаковки и рекламни материали.

Андонов Принт ООД

Андреа ООД

Анима Принт ООД

София кв. Суходол ул. „Градина” № 8  тел.: 0888/ 374 915  e-mail: andonov_print@mail.bg

Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 28, ПК 123  тел.: 032/ 600 999 факс: 032/ 600 988  e-mail: mail@andrea.bg

София 1330 бул. „Никола Мушанов” № 114 А  тел.: 02/ 920 01 69, 920 20 69 факс: 02/ 822 16 91  e-mail: animaprint@dir.bg

Офсетов печат. Книговезки услуги, твърда подвързия.

Светлинни реклами, рекламни и промоционални стелажи, изделия, чадъри. Изделия от PVC материали, тенти.

Печатница, разполагаща с многообразна полиграфическа техника. Затворен цикъл.

АНЛ – БЪЛГАРИЯ ЕООД

Анонс

Анталис България EООД

София 1700 бул. „Симеоновско шосе” № 40  тел.: 02/ 868 93 10, 962 19 89 факс: 02/ 868 1035  e-mail: office@anlbg.com

Стара Загора 6000 бул. „Метрополит Методий Кусев” № 1 А, ет. 1  тел.: 042/ 987 274; 0884/ 324 994 факс: 042/ 640 636  e-mail: office@anons-bg.eu

София бул. „Христофор Колумб” № 64  тел.: 0700/ 177 66 e-mail: sales@antalis.bg

Опаковъчни машини. Доставка и сервиз. Опаковъчни фолиа и консумативи. Палетизиращо стреч фолио.

Лазерни гравири Gravograph, Artsign. Материали за лазерно гравиране. Цветни принтери Xerox нови и употребявани, резервни части и консумативи. Кантове за обенни букви EasyFlex. CNC рутери. Гаранционно и след гаранционно обслужване.

Анталис България – хартии и картони за полиграфията, материали за широкоформатен печат, офис хартии, ефектни хартии и картони, еко хартии.

Антекс Комерс 2000 ООД

Антекс реклама София ООД

Анториери

София бул. „Др. Цанков”, бл. 59-63, вх. В  тел.: 02/ 962 19 30  e-mail: salesoffice@antexcommerce.net

София 1517 ул. „Бесарабия” № 104 тел.: 02/ 945 48 08; 0888/ 805 490 факс: 02/ 945 48 08  e-mail: hqoffice@antex-bg.net

София жк Лагера ул. „Хайдушка поляна” № 6  тел.: 02/ 954 10 19; 0898/ 645 618  e-mail: antorieri_2001@abv.bg

Внос и продажба на широкоформатни принтери за солвентен и мастиленоструен печат, режещи плотери, материали за външна и вътрешна реклама. Изработка на външна и вътрешна реклама.

Външна реклама: светещи букви, табели, тотеми, тротоарни стойки. Интериорна: светещи и несветещи букви, рамки. POS реклама: дисплеи, щендери, стелажи, рафт ленти, огъвки, поставки, меню холдери, урни, брошурници. Оформление на колони и фасади.

Предпечатна подготовка, офсетов печат на етикети, дипляни, бланки, фактури, формуляри, печати и др. Производство на книги.

Усъвършенствайте бизнеса си с иновативни технологии за печат.


СВОБОДНИ ПЛОЩИ ПОД НАЕМ ЗА НУЖДИТЕ НА ФИРМИ В ПОЛИГРАФИЯТА И РЕКЛАМАТА /РАЗПОЛОЖЕНИ

В ТРИ СГРАДИ С НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА ЗА СЛУЖИТЕЛИ И КЛИЕНТИ

• Зала за презентации и семинари – с капацитет 60 места, напълно мебелирана; • Производствени халета и цехове – височина 3,80 м.; товарна рампа; товарен асансьор; оборудвани със сервизни помещения, съблекални, работилница; • Складови площи; • Офиси – напълно мебелирани – от 50 до 300 м2. Предлагат се помещения - необорудвани и оборудвани подходящо и готови за незабавно използване. Сградите се намират на главен булевард /свободен от трафик/; с бърз достъп до центъра на София /5-7 мин./; до летище София /5-7 мин./, директен излаз по бул. Владимир Вазов към входа и изхода на София по магистрала Хемус. Удобен градски транспорт – тролейбус 1, трамваи, автобуси; Предстои изграждане на метростанция в непосредствена близост до сградите. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ – ПО-ДОБРИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ПОЛЗВАТЕ! За контакт – тел: 0899/ 142 200, 0899/ 142 450


22

Ап-Ар

Апарт ООД

Апис 50 ООД

Априком ООД

София ул. „Добри Войников” № 15 тел.: 02/ 963 12 10  e-mail: office@apart-bg.com

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 117, ет. 5  тел.: 02/ 974 17 80 факс: 02/ 974 17 90  e-mail: office@apis50.com

София 1517 кв. Левски ул. „545” № 5  тел.: 0899/ 142 200, 142 453  e-mail: office@apricom-bg.com

Предлага богат асортимент от календари, поздравителни картички и всякакъв друг вид рекламни материали.

Собствена печатна база. Предлага ситопечат, офсетов печат, тампонен печат, външна реклама.

Полиграфически услуги в собствена печатна база. Издателска дeйност. Търговия с полиграфически материали и оборудване. Сервизна дейност.

АПТИШ ЕООД

Арагорн ООД

АРД ЕООД

Пловдив ул. „Йосиф Шнитер” № 5А тел.: 032/ 631 946; 0889/ 774 875 факс: 032/ 631 946  e-mail: aptich@yahoo.com

Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 12  тел.: 032/ 625 757; 0887/ 412 442 факс: 032/ 625 757  e-mail: zlatan@aragorn-bg.com

София ул. „Коломан” № 1 административна сграда Стадион Славия тел.: 02/ 955 55 92; 0899/ 888 955  e-mail: office@ardprint.com

Рекламни продукти и сувенири, магнитни стикери и ключодържатели.

Техника и консумативи за сублимационен и директен печат върху текстил. Предлага широкоформатни принтери Roland, Epson; Термотрансферни преси и каландри Monti Antonio; Сублимационни мастила J–teck; Сублимационна хартия TransJet.

Дигитален печат, широкоформатен, листов. Изработка и монтаж на рекламни съоръжения.

Ареал Консулт Инженеринг ЕООД

Арека ООД

Аримпекс ООД

Бургас ул. „Вардар” № 27 тел.: 0877/ 325 454  e-mail: sito_areal@mail.bg

София 1592 ул. „Източна тангента” П.К. 23 тел.: 02/ 979 49 58 факс: 02/ 979 49 81 e-mail: аreka@omega.bg

София 1124 ул. „Младен Павлов” № 1, офис 207 тел.: 02/ 943 44 93, 943 45 67 факс: 02/ 943 32 97  e-mail: info@arimpex-bg.com

Печат върху хартия, PVC, текстил, кожа, дърво, стъкло и др. Трудова медицина.

Внос и разпространение на мастила и полиграфически консумативи.

Доставка, монтаж и сервиз на полиграфически машини и оборудване и на четци за електронни книги PocketBook.

АРИСТА-2 ЕООД

Арка ООД

Аркотрейд ЕООД

София бул. „Самоковско шосе” № 1, ТЦ БОИЛА  тел.: 02/ 917 55 87, 917 55 88 факс: 02/ 917 55 89  e-mail: arista@dir.bg"

София 1142 ул. „Женева” № 10 тел.: 02/ 986 12 77 факс: 02/ 981 93 75  e-mail: arca@skynet-bg.com

Варна ЗПЗ ул. „Атанас Москов” № 14, ет. 1  тел.: 052/ 610 520  e-mail: arcotrade.eood@gmail.com

Бои, материали за художници, мастила за полиграфията.

Проектиране и реализиране на музейни сбирки; изложбени конструкции, външна и вътрешна реклама; широкоформатен печат. Собствена база.

Самозалепващи материали на роли и листи от Арконверт – Италия, двойнолепящ картон, арт картони Фабриано, пластини за офсетов печат. Специализирани материали за реклама.

Индивидуални решения за печат и довършителни процеси.


23

Ар-Ар Арт Дизайн 2001 ООД

Арт Дизайн Студио ООД

Арт Офис ООД

Варна ул. „Петко Стайнов” № 13 тел.: 052/601865 e-mail: dimodanev@gmail.com

Бургас бул. „Сливница” № 28  тел.: 056/ 845 906  e-mail: a_ds@abv.bg

София ул. „Христо Белчев” № 42, вх. А, ап. 2 тел.: 02/ 980 86 91 тел.: 0888/ 450 544  e-mail: info@artoffice-bg.com

Ситопечат с UV мастила върху стъкло. Дигитален UV печат. Декорация на порцелан и стъкло с керамични бои. Копирки. Тампонен печат 4 цвята. Офсетов печат. Щанцоване. Автоматично лепене на кутии от картон. Трансфери за текстил. Дизайн. И много други.

Светлинна и динамична реклама, обемни светещи букви, надписи от фолио, брандиране на автомобили, външно и вътрешно рекламно оформление, табели, дизайн, предпечат и печатна реклама. Собствена база.

Дигитален печат за малки количества. Щампи и брандиране на текстилни и промо продукти – тениски, шапки, кърпи, престилки, униформи, чанти, чадъри, спортни екипи, работно облекло. Трансферен печат, ситопечат, дигитален печат за тениски, бродерия.

Арт Флекс Студио ЕООД

АРТ-93

АРТ-КЬОХЛЕР ООД

Бургас ЮПЗ, ул. „Индустриална” № 33, складова база Енигма тел.: 056/ 814 021; 0898/ 436 678 e-mail: art_flex@abv.bg

София 1202 бул. „Сливница” № 245, ет. 3  тел.: 02/ 931 22 04 тел.: 0887/ 918 000  e-mail: art93@abv.bg

Габрово ул. „Орловска” № 142 тел.: 0888/ 671 448  e-mail: artpaper@abv.bg

Светещи надписи и табели; нестандартни обемни форми; фолиране витрини, автомобили; лазерно и механично рязане, гравиране; изделия от плексиглас, PVC, MDF, еталбонд и др; печатна реклама.

Лидер на българския пазар в производството на колани, портфейли, борсети, ръкавици и всякакви кожени аксесоари. Фирмата е и официален вносител на сувенири.

Извършва търговия с луксозни картони с марките KOEHLER, FANCY, MODERN OLIMPIA PAPER. Фолио за лазерен принтер, PVC, PP, PET.

Артвижън

Артграф ЕООД

Артекспрес 2004 ЕООД

София 1505 ул. „Г. Пеячевич” № 6 тел.: 0899/ 160 113  e-mail: artvision_sofia@windowslive.com

София 1172 бул. „Драган Цанков” № 170  тел.: 02/ 868 47 39  e-mail: artgraf@abv.bg

София кв. Орландовци, ул. „Проф. Николай Райнов” № 9  тел.: 02/ 936 95 00; 0878/ 213 000 факс: 02/ 936 95 01  e-mail: office@ramki-bg.com

Артвижън дизайн студио е водеща агенция в областта на външната рекламата и вътрешния дизайн. Фирмата разполага със собствена производствена база.

Пълен печатен цикъл.

Висококачествен печат с принтери Epson Stylus Pro до 1.60м ширина върху канаваца и фотохартия. Изработка на декоративни рамки от дърво и PVC, паспартиране, каширане върху PVC, еталбонд, пенокартон; ламиниране. Системи за окачване, изложбена дейност.

Артзона ООД

Артипак ООД

АртКарт

София 1618 ул. „Тодор Каблешков” № 1 тел.: 02/ 955 48 95; 0884/ 851 144 факс: 02/ 955 48 96  e-mail: artoffice@artzone.bg

Божурище ул. „Орел” № 5 тел.: 0887/ 940 458  e-mail: dessy.ilieva@yahoo.com

София жк Хаджи Димитър, бл. 108, вх. А, ет. 4, ап.10  тел.: 02/ 945 69 35  e-mail: info@pokani.com

Експерт в създаването и производството на първокласна външна и интериорна реклама. Нашето портфолио покрива целия спектър на рекламния дизайн, включително предпечат и рекламни материали. Печатна база – широкоформатен печат.

Производство на полиетиленови пликове.

Фирмени покани, всякакви видове покани по поръчка, изработка на пликове по поръчка.

Посетете шоурума ни и тествайте сами машините.


24

Ар-Аф

АртКолор 2002 ЕООД

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД

Аси Принт

София ул. „Владайска” № 45 тел./факс: 02/ 953 00 16  e-mail: office@artcol.eu

Асеновград 4230 ул. „Иван Вазов” № 2 тел.: 0331/ 603 00, 604 50  e-mail: secretar@askr.rakursy.com

София бул. „Витоша” № 91 - НТБГ  тел.: 02/ 987 75 66, 02/ 987 62 35 факс: 02/ 987 00 04  e-mail: info@asiprint.bg

Рекламни решения. Дигитален пълноцветен печат, сито и офсетов печат. BTL дейности, ATL кампании.

Производство и търговия на полимерни опаковки и материали.

АсиПринт предлага изработването на всякакви видове печатни материали, както и изделия от PVC. Имаме затворен цикъл за изработване на книги и печатаме всичко, което ви е необходимо. Предлагаме офсетов и дигитален печат, предпечат и дизайн.

Асико ООД

Асопак ООД

Астра графика ЕТ

София ул. „Пиротска” № 25 тел.: 02/ 983 61 18 факс: 02/ 983 61 18  e-mail: office@assiko.com

Пловдив ул. „Равногор” № 14 тел.: 032/ 244 382 тел.: 0889/ 715 545  e-mail: sales@asopack.com

София 1220 ул. „Илиенско шосе” № 8 тел.: 02/ 936 11 98; 0888/ 324 954 факс: 02/ 936 11 98  e-mail: djimi@astragraphica.com

Търговия с фойерверки, балони, карнавални стоки, парти артикули. Предлагаме също и украса с балони и професионално пирошоу (заря). Печат върху балони.

Печатни рекламни материали, опаковки, книжни, хартиени, подаръчни, рекламни торби, торбички, пликове, пакети, папки, папка Дело, довършителна обработка.

Разполага с нова техника, спомагаща за висококачествено извършване на ситопечатни услуги. Благодарение на добра техника и квалифициран персонал, Астра Графика притежава възможност за високо качество, дълги тиражи и разумни срокове.

АТА – А. АНАНИЕВА ЕТ

АТЕРА Дизайн

Атиа принт

София 1172 бул. „Г. М. Димитров” № 60  тел.: 02/ 868 11 21 факс: 02/ 862 86 57  e-mail: atasofia@abv.bg

София бул. „България” № 60В (Бизнес център)  тел.: 02/ 958 51 15 тел.: 0888/ 244 008  e-mail: atera@atera.bg

София 1125 бул. „Г. М. Димитров” № 54  тел.: 02/ 971 44 54 факс: 02/ 971 44 70  e-mail: print@atia.com

Директен вносител на рекламни сувенири и бизнес подаръци на водещи фирми.

Печат на фотографии в големи размери. Дизайн и печат на етикети и опаковки. Офсетов печат. Широкоформатен печат. Ситопечат. Цех за метални конструкции.

Широкоформатен дигитален печат. Разполага с всички технически ресурси, необходими за ефектно представяне на Вашето лице пред света. От първоначалната идея, през компютърна обработка и отпечатване, до крайните довършителни операции и монтаж на място.

Атласком

АтПринт ЕООД

Афалина принт

София 1700 ул. „Екатерина Ненчева” № 3 тел.: 02/ 806 65 65, 806 65 66 факс: 02/ 806 65 60  e-mail: office@atlascom.bg

София 1618 бул. „Тодор Каблешков” № 53 Търговски Комплекс Friends, офис 36 тел.: 02/ 442 36 05; 0889/ 193 654 е-mail: office@2printbg.com

София, ул. „Суходолска” № 175 тел.: 02/ 822 34 94 тел.: 0885/ 343 589  e-mail: office@afalinaprint.com

Продажбa на цифрови системи за управление на документооборота и архива, широкоформатни пълноцветни скенери, инженерни системи. Компютри, проектори, интерактивни дъски и екрани за презентация.

АтПринт предлага завършен цикъл печатни услуги в собствена производствена база. Фирмата разполага с оборудване за предпечатна подготовка, широкоформатен печат, дигитален печат и довършителна обработка.

Студио за широкоформатен дигитален печат, печат върху винил, PVC фолио, меш и много други. Производство и монтаж на външна реклама, вътрешна реклама, брандиране на автомобили, оформление на щандове. Изработка на нестандартни рекламни продукти.

Бъдете въздействащи – цветни и персонални!


26

Ах-Бе

АХАТ ПСД ЕООД

Б и П Трейд ЕООД

Бай Сърпрайз ООД

София ул. „Индустриална” № 3 тел.: 02/ 936 68 84 факс: 02/ 936 68 84  e-mail: ahatpsd_69@abv.bg

София 1407 ул. „Русалийски проход” № 16-18 А тел.: 02/ 862 54 74, 862 60 43 факс: 02/ 862 91 46  e-mail: office@bandptrade.com

София 1303 Зона Б-4, ул. „Цар Симеон” № 202, ПК 56 тел.: 02/ 954 93 31  тел.: 02/ 951 67 68  e-mail: sales@by-surprise.com

Производство на СРР фолио с ширина до 2000мм, и дебелина от 20-80микр. Производство на пликове от полипропилен и полиетилен с перфорации, капак и лепенка. Шестцветен флексопечат.

Търговия с опаковъчни хартии и картони, офсетови и фотокопирни хартии.

Представя и реализира най-добрите идеи в продуктовата реклама. Носител на награда за сувенири от националния форум РЕКЛАМА ЕКСПО 2007. Член на професионалната организация PSI (Promotional Product Service Institute). Директен внос на рекламни сувенири от цял свят.

Бакара ООД

Балканпак ООД

БанкУеър ООД

Варна бул. „Вл. Варненчик” № 281 ЗПЗ, Винзавод Димят, сграда Бакара  тел.: 052/ 730 918, 730 919  e-mail: office@bacara.bg

Казанлък ул. „23 пехотен Шипченски полк” № 114 тел.: 0431/ 628 83  e-mail: info@balkanpack.com

София 1527 ул. „Милко Бичев” № 13 тел.: 02/ 943 92 06, 943 92 05  e-mail: cards@bankware.bg

Офсетов печат.

Производство на велпапе, картон и опаковки. Всички размери три и пет пластови кашони, слотерни и щанцови опаковки, плотове от велпапе. Дву-, три- и четирицветен печат. Разработка на заместители на дървени сандъци по параметри на клиента.

Представител на DataCard Corporation за България. DataCard е световен лидер в областта на пластмасовите карти, оборудване за тяхната обработка и свързаните с това услуги. Производител на пластмасови карти и персонализация.

Барбарон БГ

Баркод Системи България ООД

БГ Контакт

София бул. „Христо Ботев” № 23  тел.: 02/ 482 35 36 тел.: 0897/ 907 701  e-mail: info@barbaron.bg

София жк Дружба 1  бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 33, ет. 1  тел.: 02/ 973 00 75  e-mail: info@barcodes.bg

София ул. „Хубча” № 194 тел.: 02/ 955 75 78, 955 62 60 факс: 02/ 955 62 48  e-mail: sofia@bg-contact.bg

Производство и брандиране на Пуф фотьойли за релакс. Рекламни плажни мебели и др.

Етикетни баркод принтери Zebra, термотрансферни ленти, самозалепващи хартиени и синтетични етикети за различни специализирани бизнес и индустриални приложения. Софтуер за дизайн на етикети Zebra Designer, баркод скенери.

Konica Minolta, Тоshiba, Brother, Apple, Microsoft, Adobe, Corel, Hewllet Packard, Oki, IBM, Panasonic – сервиз и търговия на цветни и черно-бели копирни машини, мултифункционални устройства, принтери, компютри, мултимедийни проектори.

БГ Принт

Бдин ООД

Беллопринт ООД

София кв. Левски Г, бл. 40, вх. А  тел.: 0878/ 848 679  e-mail: office@bgprint.org

Шумен Тракия юг, промишлена зона  тел.: 054/ 800 382  e-mail: bdin909@mail.bg

Пазарджик 4400 ул. „Константин Величков” № 97 тел.: 034/ 440 400; 0879/ 201 179 тел./факс: 034/ 441 694  e-mail: headoffice@belloprint.com

Предлагаме външна, вътрешна реклама, производство на рекламни стелажи от велпапе, метал и пластмаси, печат върху MDF, PVC и други.

Офсетов печат.

Рекламно-издателска къща със собствена печатна база. Дизайн, предпечатна подготовка и печат на книги, списания, каталози, билбордове и др. Оторизиран дилър на Apple Computer.

Използвайте иновативни решения за дигитално производството.


27

Бе-Би Белпак ЕООД

Бендида 66 ЕООД

Бестимекс ООД

София 1220 ул. „Проф. Иван Георгов” № 1 тел.: 02/ 936 64 31 факс: 02/ 936 75 46  e-mail: office@belpack.bg

Първомай 4270 обл. Пловдивска ул. „Славейков” № 7  тел.: 0336/ 652 59; 0888/ 727 133  e-mail: bendida@abv.bg

София 1220 ул. „Проф. Иван Георгов” № 1А тел.: 02/ 926 58 58 факс: 02/ 926 58 48  e-mail: office@bestimex.net

Фирмата е специализирана в производството на транспортни опаковки от вълнообразен картон. Предлага широка гама от кашони, кутии, щанцови опаковки и допълнителни вътрешни елементи като решетки и околожки.

Възпроизвеждане на българското национално знаме и национален герб, производство на знамена, лазерно рязане. Сублимационен и директен печат.

Плоскости от Поликарбонат (PC), Полиестер (PETG, APET), PVC, Плексиглас, Полистирол, HIPS, меко PVC на ролки, филми, лепила, ламинати и др.

Бет Принт ООД

БЕТА ФЕСТ ООД

Бетаверсия ЕООД

с. Равно поле Промишлена зона тел.: 02/ 858 08 16 тел.: 0888/ 533 922  e-mail: mariana_boneva@abv.bg

София бул. „Илиенско шосе” № 8  тел.: 02/ 837 00 18, 837 22 21 факс: 02/ 936 58 65  e-mail: betafest@abv.bg

София ул. „Хайдушка поляна” № 57, aп. 3 тел.: 02/ 954 98 07 тел.: 0885/ 932 413  e-mail: info@betasoft-bg.com

Фирма Бет Принт се намира в Индустриалната зона Равно поле, на 20км от София. Има 5 дка собствено място и 3 масивни призводствени халета с 1200м2 застроена площ. Има затворен цикъл на работа от файл до готов продукт.

Опаковащи и бутилиращи машини за хранителновкусовата промишленост.

Печат върху текстил, тампонен печат, сувенири. Изрязване на PVC фолио, фирмени знамена, фотопечат, термозалепни текстилни емблеми. Номера за спортни екипи, фотопечат върху метали и полимери. Ситопечат. Собствена база.

Би Eл Джи ООД

Би Ви Джи ЕООД

БиКолор ООД

София зона Б-5, бл. 18, вх. Б, ет. 2 тел.: 02/ 929 75 00 тел.: 0888/ 896 256  e-mail: office@blg.bg

Пловдив жк Тракия, ул. „Авиационна” № 1  тел.: 032/ 630 218 тел.: 0889/ 610 008  e-mail: bvg.print@abv.bg

София 1202 ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 42 тел.: 02/ 983 50 74, 484 06 01  тел.: 0888/ 254 702  e-mail: sales@becolor.eu

Лазерно гравиране и рязане. Предпечат. Реклама. Отпечатване на химизирани фактури и формуляри.

Офсетов печат, сито, тампон. Изработка на всякакви табели, транспаранти, визитки и конструкции за външна реклама.

Широкоформатен печат, билборд, транспаранти, строителна мрежа, брандиране на автомобили, дизайн и др.

Билборд АД

Билборд Билдърс БЪЛГАРИЯ

Билборд Мениджмънт

София 1463 пл. „България” № 1, НДК, вх. АИ 4  тел.: 02/ 916 65 00, 916 65 05  e-mail: office@digitalprint.bg

Велико Търново ул. „Симеон Велики” № 10 А (Срещу Техномаркет Европа) тел.: 0878/ 981 197  e-mail: office@billboardbulgaria.com

Стара Загора ул. „Цар Иван Асен” № 49, вх. А, ет. 1 тел.: 042/ 628 444 тел.: 0887/ 354 444  e-mail: mholding@abv.bg

Лидер на пазара на широкоформатен дигитален печат, офсетов печат и брандиране на превозни средства. Значително е присъствието на фирмата и в областта на външната реклама, търговията с оборудване и материали за дигитален печат.

Изработваме всички видове рекламни билбордове и табели на ниски цени и в кратки срокове. Метални конструкции.

Изработка и монтаж на всички видове рекламни съоръжения. Печат на винилни платна, транспаранти, облепяне на транспортни средства, Светещи обемни букви. Собствена база и техника!

Web-2-print за Вашия бизнес.


28

Би-Бо

Биноври ЕТ

Биркен ООД

Бис Инженеринг ООД

София ул. „Петър Панайотов” № 3 тел.: 02/ 917 75 33 тел.: 0888/ 687 205  e-mail: binovri@mail.bg

София жк Младост 3, бл. 310, вх. 1, ет. 2, ап. 11  тел.: 02/ 887 27 08; 0896/ 701 381 факс: 02/ 887 27 08  e-mail: birkenn@hotmail.com

Пловдив 4003 ул. „Рогошко шосе” № 6 тел.: 032/ 906 000 факс: 032/ 961 779  e-mail: office@bis-eng.com

Изработване на текстилни и картонени етикети. Търговия с шевни и бродерийни конци, конуси, ластици, ципове, шнурове, копчета, заготовки за обличане на копчета, метални тик-так копчета, капси др. Производство и търговия с текстилни торбички.

Изкупува отпадъчни печатарски плаки, собствен транспорт, транспортни услуги.

Широка гама от живачни, метал-халогенни и UV лампи за полиграфическата и опаковъчна промишленост. Системи за нанасяне на лепила.

Бисс Адвъртайзинг

Благрафи – Блага Гьошева ЕТ

БЛАКОМ ЕТ

София ул. „Илия Бешков” № 12 тел.: 02/ 948 36 70 факс: 02/ 948 36 80  e-mail: biss@bissbg.com

София ул. „Иван Щерев” № 37 тел.: 02/ 971 78 21 тел.: 0888/ 685 606  e-mail: ss80@abv.bg

Пловдив 4000 ул. „Ал. Стамболийски” № 2 тел.: 0888/ 248 884  e-mail: blakom@mail.bg

Рекламна агенция

Рекламни надписи върху текстил, хартия, кожа, PVC фолио и сувенири. Кратки срокове без оскъпяване и разумни цени!

Цветоотделяне, дизайн, предпечат, ситопечат, офсетов печат. Офсетова печатница.

Блик 99 ЕООД

Блу Арт ЕООД

БНД-Текстил

Благоевград ул. „Покровнишко шосе” (местност Шейтаница) тел.: 073/ 881 627 факс: 073/ 881 627  e-mail: office@blik99-bg.com

Хасково 6300 ул. „Хан Кубрат” № 8 тел.: 038/ 66 10 84  e-mail: office@blueart-bg.com

София бул. „Ломско шосе” № 210  тел.: 02/ 934 30 84 тел.: 0886/ 436 478  e-mail: office@bnd-textile.com

Валове от полиуретан за печат и лакиране върху хартия, картон, фолио, велпапе и ламарина. Валове за директно навлажняване. Валове от полиуретан за дълбок печат, флексопечат.

Графичен и уеб дизайн, предпечат, цифров и широкоформатен печат.

Рекламен печат върху текстил: чадъри, покривки, транспаранти, знамена, банери, тениски.

Бо Студио

Боб и ко принт ЕТ

Бовил – Величка Величкова ЕТ

София бул. „А. Сахаров” № 11 Метростанция Младост-1, ТЦ РЕЯ, ет. 2, офис 54 тел.: 02/ 974 42 92  e-mail: bostud@gmail.com

София 1113 ул. „Самоков” № 60 тел.: 0888/ 540 642 факс: 02/ 963 26 10  e-mail: bobicoprint@abv.bg

с. Рогош ул. „Стефан Стамболов” № 20 тел.: 0887/ 250 559  e-mail: bovil@abv.bg

Печат върху диск – CD или DVD в малки и големи тиражи. Печат на джобчета, опаковки и обложки за компакт дискове.

Офсетов печат и книговезки услуги.

Офсетов печат до 70/100 формат и ситопечат върху текстил и трикотаж.

Осигурете си екосъобразен и качествен печат.


29

Бо-Бр Бокас ООД

Болид-инс ЕООД

Бостон ГЦ-91 ЕООД

София 1111 ул. „Хемус” № 2 (кръстовището с бул. „Шипченски проход”)  тел.: 02/ 489 47 10, 489 47 11  e-mail: expo@bokas-bg.com

София ул. „Цветан Лазаров” № 110 тел.: 02/ 979 15 54 тел.: 0888/ 264 672  e-mail: bolid_ins@abv.bg

Велинград ул. „Булаир” № 26 тел.: 0359/ 527 42 тел.: 0885/ 539 091  e-mail: cveta@engeneer.bg

Експонация на CTP, пластини, експонация на филм, електронни монтажи.

Печат на календари книги, предпечат, книговезки услуги.

Предпечатна подготовка. Листов офсетов печат, ламиниране, книговезки услуги и ситопечат, сухо преге и голд печат.

Ботексим

БРАВО Печатни Техологии

Брайлова печатница на Успех Филтър

София бул. „Цар Борис III” № 287, бл. 2  тел.: 0886/ 528 810 тел./факс: 02/ 481 42 92  e-mail: botexim@abv.bg

Бургас ул. „Цар Симеон 1” № 29 тел.: 056/ 844 030 тел.: 0888/ 348 353  e-mail: info@printer.bg

София бул. „Европа” № 138  тел.: 02/ 926 88 88, 926 88 60  e-mail: print@uspehfilter.com

Фирмата е представител на фирма PromatTex, Франция, производител на преси за термотрансферен и сублимационен печат, режещи плотери и фолиа за термотрансферен и солвентен/еко-солвентен печат върху текстил.

Широкоформатен печат. Собствена база. Печат върху текстил, изработка на флагове и стойки.

Визитки на брайл. Нанася брайл върху вторични опаковки на лекарства. Брайлови издания. Издания на Библията на брайл.

БРАЙТ ЛАЙТ ООД

Братов Реклами ЕООД

Братя Пасеви ООД

Стара Загора ул. „Калояновско шосе” № 16 НОВОТЕХПРОМ, партер - запад тел.: 042/ 63 15 15  e-mail: office@light-cool.com

Свищов ул. „Хаджи Димитър” № 1 тел.: 0631/ 640 99; 0898/ 591 519 факс: 0631/ 640 99  e-mail: tbratov@yahoo.com

Русе бул. „Цар Освободител” № 137  тел.: 082/ 821 203  e-mail: office@pasevi.com

Изработка на обемни букви, светещи рекламни надписи. Дискотечно осветление и оборудване. Търговия със светодиодни модули, LED дисплеи.

Проектиране, изработка и монтаж на всякакъв вид светещи реклами – обемни букви.

Фирма, специализирана в производството на външна реклама. Проектиране, изработка и монтаж.

Братя Пашев ООД

Брезент ООД

Брилянт Принт ООД

Пловдив ул. „Георги Бенев” № 3 тел.: 032/ 901 000  факс: 032/ 954 087  e-mail: office@g-paschev.com

София ул. „Траян Танев” № 78 тел.: 02/ 929 93 05; 0887/ 334 098  e-mail: office@brezent.bg

с. Мрамор 1261 ул. „Ал. Стамболийски” № 15 тел.: 02/ 998 21 02 тел.: 0887/ 829 517  e-mail: briliant_print@abv.bg

Търговия с консумативи и машини за флексопечат и дълбок печат. Износ на фолиа. Рециклиращи машини за флексопечата.

Производител на тенти и сенници, шатри, чадъри, конструкции, огради, парапети, рекламни надписи, дигитален печат, светещи кутии, рекламни пана, рекламни брезенти за камиони, ветрозащитни завеси и други.

Изработка на книги, каталози, календари, брошури, бланки, пликове, визитни картички и др. Извършване на довършителни процеси – шиене, лепене, перфориране, щанцоване.

Произвеждайте разнообразни продукти на момента.


30

Бр-Бу

Брио Вита ЕООД

БС Принт

Бсесо ЕТ

София жк Лагера, ул. „Хайдушка поляна” № 6  тел.: 02/ 962 23 62 факс: 02/ 962 23 62  e-mail: office@briovita.com

София 1680 бул. „Г.Делчев” № 50 e-mail: office@bsadvgroup.com

София кв. Гео Милев, ул. „Никола Обрешков” № 3 (зад х-л Плиска, срещу новия хотел Рай) тел.: 0878/ 314 174, 282 738  e-mail: ali_bseso@abv.bg

Проектиране и произвеждане на рекламни стелажи. Козметични, детергентни, картонени, стандартни стелажи и аксесоари.

Широкоформатен печат, печат на стикери, постери, банери, винил, канаваца, фото хартия и др.

Ситопечат и реклама.

Бул Къпс ООД

Буларт 2007 ЕООД

Булвест София АД – печатница Вулкан

Варна ж.к „Младост” бл.147 тел.: 052/ 675 157 e-mail: info@bulcups.com

Пловдив ул. „Никола Караджов” № 11 (пресечка на Брезовско шосе) тел.: 032/ 941 048; 0889/ 245 430 e-mail: bulart@abv.bg

София 1172 ул. „Тинтява” № 100 тел./факс: 02/ 868 72 61, 806 13 21  e-mail: vulkan@bulvest.com

Фирма БУЛ КЪПС ООД се занимава с производството на картонени чаши за еднократна употреба подходящи както за топли, така и за студени напитки.

Производство и търговия със знамена и сувенири – ключодържатели, значки, шапки и др. Печат на снимки върху порцеланови чаши. Печат върху текстил.

Офсетов печат.

Булгарресурс

Булгед

БУЛГРАФИКА ЕООД

София 1504 ул. „Проф. Милко Бичев” № 13 тел.: 02/843 54 18; 0888/ 223 037 факс: 02/843 54 18  e-mail: bulgarresurs@mail.bg

София 1505 ул. „Васил Друмев” № 36 тел.: 02/ 806 11 00 факс: 02/ 944 53 21  e-mail: bulged@bulged.net

София бул. „Цариградско шосе” № 113A  тел.: 02/ 876 04 93, 975 33 97  e-mail: office@bulgraphica.com

Издателство. Предпечатна подготовка, листов пълноцветен офсетов печат, щанцоване и довършителни процеси. Печатница.

Дигитален печат – богати възможности за довършителни процеси на място. Изработка на пластини за офсетов печат. Дигитални флексо клишета. Цифрови проби.

Консумативи, материали и машини за полиграфическото производство.

БУЛДИК ООД

Булметал ООД

БУЛПАПЕР ООД

Пловдив ул. „Недялка Шилева"" 41 (сградата на ЕЛТЕХ) тел.: 032/ 945 416, 945 413  e-mail: office@buldik.com

Гурково, обл. Ст. Загора ул. „Прохода” № 37 тел.: 042/ 602 271 факс: 042/ 601 720  e-mail: bulmetal@yahoo.com

София ул. „5010” № 1 тел.: 02/ 978 22 44, 978 92 72  e-mail: bulpaper@abv.bg

Печат на фактури, бланки, етикети, oпаковки, брошури, многоцветна продукция.

Oсновен производител в България на широка гама от размери и видове метален амбалаж за хранително-вкусоватa, химическата, млекопреработвателната и козметичната промишленост.

Българска частна фирма, заела достойно място в пазарните ниши на хартиения отрасъл в България – производство на хартиени пликове, торби и хартиени санитарно-хигиенни изделия.

Бъдете първия избор за клиентите си.


София 1505 ул. Васил Друмев 36 тел.: 02/ 8061 100 факс: 02/ 944 5321 e-mail оферти: offers@bulged.net печат: digitalprint@bulged.net експонация: expo@bulged.net проби: proof@bulged.net

София 1574 бул. Цветан Лазаров 13 тел.: 02/ 979 4918 факс: 02/ 979 0441 e-mail CTP пластини: ctp@bulged.net CTP флексо: flexo@bulged.net

Предлагани услуги: Висококачествен дигитален печат Цветна персонализация Широкоформатен печат Сертифицирани дигитални цветопроби Експонация на CTP офсетови пластини Експонация на дигитални флексоклишета Експонация на филм Професионално сканиране Фирма „Булгед” е създадена през 1998 г. и предлага услуги в сферата на полиграфията. Характерни черти за компанията ни са: новаторството, професионализмът, качеството и точността. Производствените ни мощности в дигиталния печат включват едни от най-новите разработки на водещи компании, като HP Indigo, Xeikon, Kodak. Машините, с които разполагаме, ни дават възможност да предоставим най-високо качество и кратки срокове за изпълнение. Осигурили сме и завършеност на довършителните услуги – гаранция за качествен и бърз резултат. Продуктовата ни гама е изключително широка - от най-стандартните бизнес материали (визитки, листовки, дипляни) до сложни изделия, които включват множество процеси. Качеството на продуктите, получени от нас, се гарантира от покрит стандарт по международна система за контрол на качеството ISO 9001:2000, а вашата информация е защитена от внедрен при нас стандарт за информационна сигурност ISO 27001:2005. При експонацията за офсетов печат предлагаме гъвкаво решение, съобразено с конкретните ви нужди – дигитална пластина или филм. Материалите и Workflow, които използваме са последно поколение разработки на Kodak: InSite Prepress Portal System Prinergy Connect System SQUARESPOT Imaging Technology Electra XD – пластина с тиражоустойчивост 500 000 удара и възможност за регване. За проверка на точността при цвета изполваме сертифицираните цветопробни системи на Kodak. При CTP експонация на офсетови пластини се стремим към върхово качество, използвайки термална технология и Staccato растер. Качеството на дигитални флексоклишета се гарантира от техниката и материалите на DuPont, от най-новата технология на Коdak Flexcel NX, и от изключителния опит на нашите специалисти. Освен бързината и качеството на изпълнение на поръчките предоставяме на нашите клиенти бърз и ефективен начин за подаване на поръчки – W2P – портал, визуализиране на готовите файлове, одобрение на поръчката, работа с персонализирани документи и много други възможности, и всичко това он-лайн.


Производствена база Пловдив 4004, ул. Кукленско шосе 23 тел.: 032/ 657 095, 657 080 факс: 032/ 657 090 e-mail: big@evrocom.net лице за контакт: Яна Атанасова; Марина Божкова Представителен офис София 1040, бул. Драган Цанков 36 Интерпред, ет. 4, офис 409Б тел.: 02/969 32 88; 0887/463 157 web: www.big-bg.com лице за контакт: Анна Божкова

„Българска Индустриална Група” АД е единствен производител на българския пазар на метален гребен Wire-O®, кукички за календари и машини за подвързване на световно известната марка James Burn International. Произвеждаме всички размери метален гребен Wire-O® в шест основни цвята, който се продава на шпули и форматирани кутии. Предлагаме рязане на формати по размер на клиента. Предлагаме машини за подвързване с метален гребен с ръчно задвижване, електрически и автоматични. „Българска Индустриална Група”АД притежава голям цех за подвързване, оборудван започвайки от ръчни машини за дупчене и подвързване до автоматични. Предлагаме услуги по подвързване както на малки тиражи, така и на големи, на много конкурентни цени за цялата страна. „Българска Индустриална Група” АД е официален представител на унгарската фирма Paperfox и предлага на пазара машини за довършителни услуги – машини за заобляне на ъгли, преси за перфориране, щанцоващи машини, машини за рязане, биговане и перфориране и др. „Българска Индустриална Група” АД може да Ви предложи услуги в сферата на производството на тетрадки, пластмасови изделия, изработка на техническа документация, 3D моделиране, дизайн и други.


34

Бу-В

Булпинс ООД

БУЛПЛАСТ-М ЕООД

Булпринт-България ЕООД

София 1504 ул. „Чаталджа” № 34 тел.: 02/ 843 17 84 факс: 02/ 943 17 14  e-mail: velizar@bulpins.com

София ул. „Н. Габровски” № 1 тел.: 02/ 868 51 37; 0889/ 436 872 факс: 02/ 868 14 64  e-mail: bulplast_m@mail.bg

София бул. „Ген. Тотлебен” № 34  тел.: 02/ 954 90 36, 952 36 84 факс: 02/ 952 36 84  e-mail: office@bulprint.bg

Производство на купи, значки, медали, плакети, протоколни подаръчни комплекти.

Рекламни полиетиленови чанти. Полиетиленови пликове и чували. Термосвиваемо фолио, платно и ръкав. Пликове, чанти и чували от HDPE и LDPE. Флексопечат.

Печатна база за сито, тампонен и трансферен печат върху рекламни материали. Шивашки цех, печат върху текстил и бродерия. Внос на рекламни материали от ЕС и Азия.

Булреклама 2000 ЕООД

Бултекс ООД

Бунт Адвъртайзинг ЕООД

София ул. „Светослав Тертер” № 24 тел.: 02/ 942 70 80  e-mail: office@bulgermed.com

Пловдив бул. „Кукленско шосе”  тел.: 032/ 630 065; 0888/ 369 647 факс: 032/ 630 065  e-mail: sales@bultexbg.com

София бул. „проф. Цветан Лазаров” № 13А  e-mail: petartanevbtl@abv.bg

Oфициален представител за България на немската фирма FOREVER GmbH, предлагаща машини и консумативи за дигитален трансферен печат.

Винил за външна реклама – за дигитален печат и цветен.

Каширане на опаковки и рекламни материали.

България Куверт ООД

Българска Индустриална Група АД

Българска асоциация за съвременна графика и печат

Русе 7000 бул. „Фердинанд” № 32  тел.: 0888/ 240 688  e-mail: headoffice@bkuvert.com

Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 23  тел.: 032/ 657 080 факс: 032/ 657 090  e-mail: big@evrocom.net

София тел.: 0898/ 242 413 e-mail: office@basgp.org

Производство на хартиени пощенски пликове, пликове Airpock, цветни пликове, пликове Tyvek. Ролна офсетова машина.

Производител на метален гребен WIRE-O® за подвързване. Машини за довършителна обработка. Проектиране и производство на машини и инструментална екипировка, пластмасови изделия.

Независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани дейности.

В И С Принт ООД

В Принт

В.П.М. – Вектра ЕООД

Пловдив ул. „Кичево” № 66 тел.: 032/ 510 155 факс: 032/ 684 168  e-mail: v_i_s_print@mail.bg

София бул. „Македония” № 10 (срещу НАП Красно село)  тел.: 02/ 954 33 92; 0876/ 660 315  e-mail: office@vprint.org

София кв. Враждебна, ул. „51” № 8  тел.: 02/ 945 52 54 тел.: 0887/ 349 376  e-mail: info@vpm-vektra.com

Предпечатна подготовка и дизайн на опаковки, етикети и рекламни материали. офсетов печат, UV лак, топъл печат, релеф, щанцоване, биговане, сгъване

Копирни услуги; широкоформатен печат; реклама и дизайн – визитки, листовки, флайери, дипляни, календари, плакати, каталози и брошури, менюта, картички, покани и др.; обработка на снимки/фотоколажи; печати

Изработва класьори, шоукарти, стелажи, мобайли, луксозни кутии и всякакъв вид рекламни материали от мукава, картон и микровелпапе. Каширане и щанцоване. Изработка на щанцформи. Изработка на опаковки. Разнообразна гама от довършителни книговезки услуги.

bizhub PRESS C8000 – най-продаваната листова дигитална преса в Европа за 2011 г.


36

Ва-Ве

Вакпак Медикал ООД

ВАЛДЕКС ООД

Ванина ЕТ

София бул. „Илиянци” № 123, офис 204  тел.: 02/ 831 01 00 тел.: 0888/ 888 446  e-mail: info@vacpack.net

София 1592 бул. „Асен Йорданов” № 12 тел.: 02/ 979 70 10, 971 48 71  тел.: 0700/ 10 605  e-mail: office@valdex.bg

София жк Надежда 2, бл. 261  тел.: 0888/ 428 125 тел.: 0885/ 345 306  e-mail: vanina.et@abv.bg

Машини и фолио за вакуумна опаковка. Електронни везни. Сервиз и поддръжка. Термоетикети с многоцветен печат. Медицински консумативи и опаковки за стерилизация.

Офсетов и топъл печат, щанцоване, производство на етикети и рекламни материали.

Ситопечат: PVC, клавиатури на поликарбонат, лицеви панели, сувенири. Тампонен печат: сувенири; дистанционни; детайли. Текстилен печат: тениски – 6 цвята; водни, пластизолни мастила; нестандартни текстили; чадъри, шапки, чанти. Трансферен печат.

Вариант БГ ООД

Варио Принт

Варнапак ЕООД

София 1574 ул. „Слатинска”, бл. 53, вх. Д, ет. 2, ап. 90  тел.: 02/ 971 08 50 факс: 02/ 973 32 87  e-mail: office@variant.bg

София ул. „Кукуш” № 1 тел.: 02/ 434 19 30  e-mail: office@varioprint.bg

Аксаково ул. „Петър Маринов” № 15 тел.: 052/ 763325 тел.: 0898/ 411 736  e-mail: contact@varnapack.com

Предпечатна подготовка, листов пълноцветен офсетов печат. Номерация и книговезки услуги.

Изцяло ново и модерно оборудване. Печатна машина Heidelberg Speedmaster SM 74. Система за измерване на цветовете и контрол Heidelberg Prinect Axis Control. Експониращо устройство.

Производство на хартиени торби и пликове и опаковки. Пликове за хляб и брашно от хартия или полиетилен. Хартиени чували за насипни продукти. Рекламни подаръчни и луксозни хартиени торби.

Варненска Хартиена Борса ООД

Вартек ООД

Васкони ЕООД

Варна 9009 Зап. Пром. Зона, База Нова тел.: 052/ 501 607, 501 606  e-mail: office@varnapaper.eu

Варна бул. „Владислав Варненчик” № 320  тел.: 052/ 739 440; 0885/ 827 832 факс: 052/ 749 400  e-mail: office@vartec.bg

София ул. „Кап. Димитър Списаревски” № 40 тел.: 02/ 970 18 00 факс: 02/ 970 18 20  e-mail: info@vascony.com

Внос и търговия на едро – хартия, картони и изделия. Доставка, складиране, преработка – форматиране и разролване.

Тримери и гилотини, ламинатори, подвързващи машини и консумативи за тях. Машини за унищожаване на документи, таксувачни машини, мейлинг машини. Машини за сгъване и отваряне на писма.

Материали за рекламната индустрия.

ВВВ – АСПЕН ООД

Вега Дизайн ООД

Вега-33 ООД

София кв. Враждебна ул. „51” № 8  тел.: 02/ 945 52 54; 0888/ 629 510  e-mail: vvvaspen@abv.bg

Пловдив ул. „Метрополит Панарет” № 18 тел.: 032/ 669 779  e-mail: mail@reklama-vega.com

София 1504 бул. „Цариградско шосе” № 47A  тел.: 02/ 846 61 68 факс: 02/ 944 31 11  e-mail: info@vega33.com

Производство на луксозни облечени кутии, рекламни материали от картон, мукава и микровелпапе.

Широкоформатен печат в собствена база. Монтаж на рекламни съоръжения. Изработка на светещи реклами. Транспортна реклама. Изработка на обемни стикери.

Офсетов печат на общотипови и специализирани формуляри.

Открийте големите възможности на малките тиражи!


ASSOCIATE MEMBER

Ɉɬɦɯɪɣɫɦɣ" ȿɸɩɡɞɮɯɨɞɰɞɞɯɬɴɦɞɴɦɽɥɞɯɸɠɮɣɪɣɫɫɞɡɮɞɲɦɨɞɦɭɣɵɞɰ ȿȾɏɁɍ

ɣɢɬɟɮɬɠɬɩɫɬɫɣɭɮɞɠɦɰɣɩɯɰɠɣɫɬɦɫɣɥɞɠɦɯɦɪɬɯɢɮɱɤɣɫɦɣɫɞ ɭɮɬɦɥɠɬɢɦɰɣɩɦɫɞɯɦɰɬɭɣɵɞɰɴɦɲɮɬɠɰɣɨɯɰɦɩɣɫɦɢɮɱɡɦɠɦɢɬɠɣ ɭɣɵɞɰɫɞɭɮɬɦɥɠɬɢɦɰɣɩɦɦɢɬɯɰɞɠɵɦɴɦɫɞɬɟɬɮɱɢɠɞɫɣɰɣɳɫɬɩɬɡɦɦ ɦɨɬɫɯɱɪɞɰɦɠɦɥɞɰɞɨɸɠɭɣɵɞɰɦɢɮɱɡɦɯɠɸɮɥɞɫɦɯɰɬɠɞɯɰɬɭɞɫɯɨɦ ɢɣɧɫɬɯɰɦɨɬɣɰɬɬɯɸɷɣɯɰɠɽɠɞɢɣɧɫɬɯɰɫɞɰɣɮɦɰɬɮɦɽɰɞɫɞ Ɏɣɭɱɟɩɦɨɞȿɸɩɡɞɮɦɽ Ɉɞɨɠɦɯɞɬɯɫɬɠɫɦɰɣɫɦɴɣɩɦ"  ɠɥɞɦɪɬɭɬɪɬɷɦɯɬɩɦɢɞɮɫɬɯɰɥɞɭɬɯɰɦɡɞɫɣɫɞɨɬɫɨɱɮɣɫɰɬɯɭɬɯɬɟɫɦɟɦɥɫɣɯɱɯɩɬɠɦɽ ɟɩɞɡɬɭɮɦɽɰɣɫɟɦɥɫɣɯɨɩɦɪɞɰɣɠɮɬɭɣɧɯɨɦɱɯɩɬɠɦɽɫɞɰɮɱɢɟɣɥɟɼɮɬɨɮɞɰɦɵɫɦɭɮɣɡɮɞɢɦ ɥɞɷɦɰɞɦɫɰɣɮɣɯɦɰɣɫɞɵɩɣɫɬɠɣɰɣɫɦɭɮɣɢɠɯɦɵɨɦɦɫɯɰɞɫɴɦɦ ɯɸɥɢɞɠɞɫɣɫɞɯɮɣɢɦɷɣɥɞɬɟɪɣɫɫɞɦɢɣɦɫɬɠɬɯɰɦɰɣɳɫɬɩɬɡɦɦɦɦɫɲɬɮɪɞɴɦɽɠɬɟɩɞɯɰɰɞ ɫɞɭɣɵɞɰɫɞɰɞɦɫɢɱɯɰɮɦɽ ɮɞɥɠɦɰɦɣɦɱɯɸɠɸɮɶɣɫɯɰɠɞɫɣɫɞɟɮɞɫɶɞɵɮɣɥɬɟɪɣɫɫɞɦɫɲɬɮɪɞɴɦɽɦɵɮɣɥ ɯɸɰɮɱɢɫɦɵɣɯɰɠɬɯɢɮɱɡɦɬɮɡɞɫɦɥɞɴɦɦ ɭɬɭɱɩɽɮɦɥɦɮɞɫɣɫɞɭɣɵɞɰɫɦɰɣɰɣɳɫɬɩɬɡɦɦ ɯɸɠɮɣɪɣɫɫɬɬɟɱɵɣɫɦɣɦɭɬɠɦɶɞɠɞɫɣɫɞɨɠɞɩɦɲɦɨɞɴɦɽɰɞɫɞɯɭɣɴɦɞɩɦɯɰɦɰɣɬɰɭɣɵɞɰɫɞɰɞɦɫɢɱɯɰɮɦɽ ɩɬɽɩɫɞɭɮɬɥɮɞɵɫɞɦɣɲɣɨɰɦɠɫɞɭɞɥɞɮɫɞɨɬɫɨɱɮɣɫɴɦɽɪɣɤɢɱɵɩɣɫɬɠɣɰɣ ɨɬɫɨɱɮɣɫɰɬɯɭɬɯɬɟɫɬɯɰɦɠɦɯɬɨɞɢɬɳɬɢɫɬɯɰɟɣɥɪɬɫɬɭɬɩɦɥɸɪ ɭɮɬɡɮɞɪɦɥɞɮɞɥɠɦɰɦɣɫɞɭɣɵɞɰɫɦɽɟɦɥɫɣɯ ɥɞɷɦɰɞɫɞɥɞɨɬɫɫɦɰɣɦɫɰɣɮɣɯɦɭɮɣɢɥɞɨɬɫɬɢɞɰɣɩɫɦɰɣɬɮɡɞɫɦ ɭɬɪɬɷɭɮɦɱɵɞɯɰɦɽɫɞɪɣɯɰɫɦɦɵɱɤɢɣɯɰɮɞɫɫɦɦɥɩɬɤɣɫɦɽ ɭɬɪɬɷɦɨɬɫɯɱɩɰɞɴɦɦɭɮɦɨɞɫɢɦɢɞɰɯɰɠɞɫɣɭɬɪɣɤɢɱɫɞɮɬɢɫɦɦɫɞɴɦɬɫɞɩɫɦɭɮɬɣɨɰɦ ɯɭɞɥɠɞɫɣɫɞɣɰɦɨɞɰɞɦɪɬɮɞɩɞɠɟɦɥɫɣɯɞ ɪɣɤɢɱɫɞɮɬɢɫɬɯɸɰɮɱɢɫɦɵɣɯɰɠɬ Ɉɬɦɯɞɯɰɮɞɰɣɡɦɵɣɯɨɦɰɣɫɦɭɞɮɰɫɺɬɮɦ" ɒɃɏɍȾ ɂɸɮɤɞɠɫɦɰɣɬɮɡɞɫɦɥɞɴɦɦɥɞɭɬɢɭɬɪɞɡɞɫɣɫɞɟɦɥɫɣɯɞ ɏɮɬɢɫɦɟɮɞɫɶɬɠɦɬɮɡɞɫɦɥɞɴɦɦ Ɋɣɢɦɦ

Ɉɞɨɢɞɯɣɯɠɸɮɤɣɰɣɯɫɞɯ"

RIILFH#EDVJSRUJ


38

Ве-Ви

Векам 97 ООД

Векс 1 ЕООД

Вектор Индустриал ООД

София 1324 ул. „Тодор Влайков” № 27, партер тел.: 02/ 927 75 06; 0888/ 251 570 факс: 02/ 927 75 06  e-mail: vekam_97@mail.bg

Велико Търново ул. „Хр. Ботев” № 20 тел.: 0878/ 757 505, 757 500  e-mail: vex1print@gmail.com

Варна Западна Промишлена Зона ул. „Уста Кольо Фичето” тел.: 052/ 733 065 тел.: 0888/ 320 484  e-mail: sales@frt-bg.com

Внос и търговия с богат асортимент от подаръчни и интериорни стоки.

Дигитален печат с Xerox DocuColor 6060, пълен пакет довършителни операции, цялостно рекламно обслужване. Бързоразвиваща се дигитална печатница от ново поколение. Гарантирани срокове и качество!

Внос на опаковъчно тиксо, тиксо с надпис, тиксо с надпис Fragile, тиксо с надпис. Промоция, хартиено тиксо, стреч фолио, алуминиева и клима лента, гласфазерна и гитер лента, изолирбанд, предупредителна лента, хоби лента, бандажна лента.

Велпа 91 АД

ВЕЛПАК 21 ООД

Велпак ООД

Стражица ул. „Гладстон” № 36 тел.: 06161/ 41 00; 0885/ 626 263 факс: 06161/ 41 08  e-mail: velpa@velpa.net

София жк Хаджи Димитър, бл. 104, маг. 9  тел.: 02/ 945 03 25 тел.: 0888/ 203 367  e-mail: velpak21@abv.bg

Асеновград ул. „Александър Стамболийски” № 39 тел.: 0331/ 621 81 факс: 0331/ 674 52  e-mail: velpak@abv.bg

Производство на дву-, три- и петпластно велпапе, опаковки от велпапе и микровелпапе, изработване на печат от един до четири цвята, каширане, щанцоване. Отлични решения за нестандартни идеи.

Производство на опаковки от велпапе и картон. Флексопечат, щанцоване, каширане, ламиниране, тампонен печат. Салфетки с рекламно лого. Консумативи.

Производство на опаковки от дву-, три- и петслойно велпапе, каширани опаковки, транспортни и архивни кашони, кутии, папки, луксозни стелажи, стопери, кутии за пици, торти и др.

Велпакс ЕООД

Венс-7

Вертикал-7 ЕООД

Русе ул. „Свети Димитър Басарбовски” № 8 тел.: 082/ 872 448  e-mail: velpaks@abv.bg

София 1504 ул. „Анджело Ронкали” № 12 тел.: 02/ 944 93 23 тел.: 0887/ 005 186  e-mail: vens7@abv.bg

София 1164 кв. Лозенец, ул. „Криволак” № 8  тел.: 02/ 963 01 23, 963 01 29 факс: 02/ 963 22 45  e-mail: vertical7@vertinet.com

Производство на опаковки и кашони от три-, петпластно велпапе и микровелпапе.

Изработване на луксозни кожени подвързии, художествени полиграфически изделия, книги и др.

Фотографски печат, голямоформатен мастиленоструен печат, печат върху канаваца, рамкиране, каширане, ламиниране, дигитален печат, офсетов печат, календари, графичен дизайн, дизайн на календари, CD/DVD – печат и запис, термотрансферен печат.

Вес България ЕООД

ВЕХАРТ ЕООД

Виа Експо ЕООД

София 1421 кв. Лозенец, бул. „Черни Връх” № 33, ет. 2, ап. 6 тел.: 02/ 439 70 00 факс: 02/ 980 30 43  e-mail: ves@ves.bg

Пловдив 4000 ул. „Патриарх Евтимий” № 28 тел.: 032/ 624 100 факс: 032/ 624 105  e-mail: vehart@abv.bg

Пловдив пл. „Антон Чехов” № 3  тел.: 032/ 945 459, 960 011  e-mail: office@viaexpo.com

Печати, номератори, датници, мастила, лазерно гравиране, релефен печат, бланки, визитки.

Внос и износ на хартия.

Организатор на международни специализирани изложби и конференции.

Усъвършенствайте бизнеса си с иновативни технологии за печат.


39

Ви-Ви Вивати

Вигър ЕООД

Видапак ЕООД

София кв. Витоша, ул. „Данаил Крапчев” № 15  тел.: 02/ 860 20 46, 860 12 09 факс: 02/ 860 12 09  e-mail: office@vivati.bg

София кв. Бояна, ул. „Орешарска” № 12  тел.: 0898/ 479 544 факс: 02/ 959 02 83  e-mail: office@vigorgroup.net

Видин ул. „Цар Иван Асен ��” (в двора на Порцелановата фабрика) e-mail: vidapack@gmail.com

Внос на рекламни сувенири, шоколадова реклама. Дизайн, предпечат и печат.

Топъл печат – с фолио и сухо преге. Бутална щанца с размер 85х55мм със заоблени ъгли.

Ситопечат върху плоски повърхности. Монохромен дигитален и пълноцветен офсетен печат с формат до А3 върху хартия и картон. Производство на кашони, кутии, тави, подложки, сепаратори и др. от картон и велпапе чрез щанцоване и слотериране, ламиниране.

ВИДОВ ЕООД

Визия принт ЕООД

Визуал ЕООД

София 1407 бул. „Черни връх” № 73 тел.: 02/ 884 38 70 тел.: 0888/ 940 395  e-mail: angel@vidov.com

Бургас ул. „Ал. Велики” № 68 тел.: 0898/ 487 271 тел.: 0887/ 141 119  e-mail: visia_print@abv.bg

София ул. „Кукуш” № 1 тел.: 02/ 821 14 79 тел.: 0888/ 456 045  e-mail: vizual@vizual.bg

Внос и производство на рекламни продукти, сувенири, промо и корпоративни VIP подаръци. Лазерно и механично гравиране и рязане, табели, плакети и нестрандартни рекламни прокукти. Внос и продажба на лазерни машини.

Ситопечат на стикери, тениски, работно облекло, чадъри, чанти, химикали, запалки, бележници, шапки, трансферен печат, печат върху сувенири. Собствена печатна база и офсетов печат.

Външна реклама, фасади от еталбонд, неонова реклама, метални конструкции. Собствена база.

Викер ООД

Виктория Принт

ВИКТРИКС ООД

София ул. „Любен Каравелов” № 18 тел.: 0898/ 598 765 тел.: 0897/ 880 501  e-mail: viker@mail.bg

Бургас жк Славейков ул. „Янко Комитов” № 18  тел.: 056/ 832 088; 0896/ 679 120  e-mail: victoriaprint@abv.bg

София ул. „Юрий Гагарин” № 17, бл. 15, вх. А тел.: 02/ 870 03 52, 870 05 54  e-mail: victrix@techno-link.com

Дигитален и офсетов печат. Флаери, плакати.

Печатницата е тясно специализирана в производството на каталози, дипляни, флаери и плакати.

Машини за цифров печат, номериране, биговане перфориране, подвързване, консумативи и др.

Вилея ООД

Вини 1837

Виртуалис АД

Габрово 5300 ул. „Неофит Рилски” № 6 тел.: 066/ 803 519 факс: 066/ 803 519  e-mail: vilea@abv.bg

София ул. „Арх. П. Момчилов” № 4 тел.: 0888/ 308 423  e-mail: vini1837@mail.orbitel.bg

София ул. „Дъб” № 5 тел.: 02/ 82 97 900 тел.: 0888/ 251 150  e-mail: virtualis@abv.bg

Офсетов, дигитален и ситопечат.

Изработване и отпечатване на книги, списания, вестници, брошури, каталози, бланки, формуляри, плакати, етикети, календари, флаери, дипляни, опаковки, афиши и др.

Ситопечат, тампонен печат, топъл печат. Печат върху сувенири, метал, стъкло, компакт дискове и много други.

Индивидуални решения за печат и довършителни процеси.


40

Ви-Въ

Вис Виталис СД

Вис-График ЕООД

Виском БГ АД

София ул. „Брегалница” № 91 тел.: 02/ 832 00 08  e-mail: office@vis-bg.com

Петрич ул. „Васил Кънчев” № 8 А (бившата сграда на „Просвета”) тел.: 0745/ 206 72  e-mail: b_end_g@abv.bg

Русе 7012 ул. „Борисова” № 73 тел.: 082/ 811 632, 811 611  e-mail: office@viscom.bg

Представител на HERAEUS AMBA, OPTRIS и RK PRINT COAT.

Офсетов печат.

Търговия с материали за рекламата. Самозалепващи фолиo, PVC плоскости, Плексиглас, винил и др.

Витавел АД

ВКФ Ренцел България Продакшън

Влади – В. Влаев ЕТ

Луковит ул. „Христо Ботев” № 57 тел.: 0697/ 536 15; 0886/ 154 729 факс: 0697/ 525 73  e-mail: vitavel_luk@abv.bg

София 1680 ул. „Проф. Димитър Атанасов” № 8A тел.: 02/ 958 93 84 факс: 02/ 958 64 82  e-mail: bulgaria@vkf-renzel.com

Каварна 9650 ул. „България” № 47 тел.: 0570/ 823 44 тел.: 0888/ 925 680

Производство на велпапе и опаковки. Офсетов печат.

Внос и изработка на дисплеи – за външни и вътрешни решения.

Офсетова печатница – произвежда печатни рекламни материали, всички видове канцеларски материали, тефтери.

ВМ Комерс ООД

Военно Издателство ЕООД

Волкано София

Пловдив 4023 П.К. 70 тел.: 032/ 686 810  e-mail: info@vmcommercebg.com

София 1080 ул. „Иван Вазов” № 12 тел.: 02/ 987 80 92, 987 39 34 факс: 02/ 987 80 92 e-mail: vi_books@abv.bg

София ул. „Кораб планина” № 27 А тел.: 02/ 868 20 59 тел.: 0888/ 863 197  e-mail: volkanosofia@abv.bg

Консумативи и резервни части за опаковъчни машини, термоподлепващи преси, преси за трансферен печат, ултразвукови процеси и др. Неутрализатори на статично електричество.

Предпечатни процеси, печат, книговезки процеси. Книги, мека и всички видове твърда подвързия, с прав или закръглен гръб; календари, календарбележници, тетрадки и списания с различен обем, акциденция – блокове и кочани формуляри.

Рекламни изделия и декорация върху стъкло, порцелан и керамика.

ВОРТЕКС ГРУП ООД

Вотомами – А. Владимирова ЕТ

Вълканов Трейд Екуипмънт

Пловдив ул. „Ниш” № 1 тел.: 0888/ 319 077  e-mail: office@vortex.bg

София 1510 жк Хаджи Димитър ул. „Иван Йончев” № 2  тел.: 02/ 945 41 91; 0888/ 370 938 факс: 02/ 945 41 91

София ул. „Проф. Никола Чилов” № 2 тел.: 02/ 979 10 99 факс: 02/ 978 91 46  e-mail: marin_valkanov@valkanov-trade.com

„Спешен център” за печат върху текстил и всякакви текстилни продукти в срок от 0-48 часа! Без ограничение в тиража! Ние разполагаме с всички технологии за апликиране на текстилни продукти, независимо от състава и структурата на тъканите!

Офсетова печатница. Предлага печат на фактури, бланки, формуляри. Печат на книги, листовки, папки, флаери, визитки. Твърда подвързия, сгъване, лепене.

Фирмата е специализирана в доставката, инсталацията и сервизирането на оборудване за предпечат и печат – Screen и ECRM (ново и рециклирано), Konica Minolta. Предлагаме експонация на пластини и филми. Мастила по Пантон скала.

Посетете шоурума ни и тествайте сами машините.


Дигитални машини  CTP  ОБОРУДВАНЕ Скенери  Цветни проби  Web-to-print  СОФТУЕР Работен поток  Електронни монтажи  Химия  Клишета  Пластини 

КОНСУМАТИВИ

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

JURA JSP Проявителни машини

GLUNZ&JENSEN

Сервиз

4PEES

Ctrl Printfactory Axaio Callas Twixl

Мастила Широкоформатни принтери Офис принтери Проектори Фото и арт медии

ПРЕДПЕЧАТ, ДИЗАЙН, ПЕЧАТ

ОБУЧЕНИЯ

Интеграция на продукти Управление на цвета


42

Въ-Ге

Вълканов Трейд Къмпани

Върбани&КА ООД

Вю Арт ЕООД

София бул. „Пенчо Славейков” № 18, бл. 2, вх. Б  тел.: 02/ 952 59 81, 953 25 72 факс: 02/ 951 54 51  e-mail: kapashikov@abv.bg

Русе ул. „Цар Освободител” № 32 тел.: 082/ 878 796  e-mail: warbany@abv.bg

София кв. Лозенец ул. „Голо бърдо” № 31  e-mail: offfice@art-party.com

Доставки на основни консумативи в полиграфията.

Търговия с PVC фолио и самозалепващи хартии. Материали за ситопечат, хартии и консумативи за принтери. Реклама, предпечат. Визитки, печат, канцелария.

Печат на балони, рекламни декори, пространствени декорации, декори за презентации, представяния, откривания. Дизайн на събития. Цялостна организация и реализация на рекламни събития.

ГАБИК ЕООД

Галбо ООД

Гален ООД

Русе тел.: 082/ 831 010  тел.: 0898/ 691 112  e-mail: info@gabic.com

София ул. „Иларион Драгостинов” № 39, ап. 9 тел.: 02/ 873 97 55  e-mail: office@galbo-bg.com

Севлиево ул. „Росица” № 7 тел.: 0675/ 986 48  тел.: 0887/ 647 678, 578 146  e-mail: galen_cv@bitex.bg

Производство на ЗНАМЕНА държавни, фирмени, рекламни, партийни, банери и транспаранти. Широкоформатен, пълноцветен, дигитален, сублимационен, директен печат върху текстил и полиестерни коприни.

Богат избор на картонени чаши, кутии за храна, картонени чинии, хартиени пликове и торбички, стиропорени купи и чаши, кристално прозрачни чаши за заведения.

Всичко за вашата външна обемна, светлинна, печатна и различна реклама. Лазерно гравиране. Печати. Тампонен и ситопечат. Възможност за изработване на единични бройки. Дигитален печат. Търговия с канцеларски материали, ученически пособия и подаръци.

Гама – Генчев ЕТ

Гарант – Сулев ЕТ

ГАРС ЕООД

Плевен 5800 ул. „Константин Величков” № 5 тел.: 064/ 842 001; 0878/ 550 102 факс: 064/ 970 575  e-mail: office@gammabg.com

София 1113 бул. „Цариградско шосе” № 105  тел.: 02/ 970 98 42 тел.: 0888/ 242 575  e-mail: garantsulev@abv.bg

Кърджали ул. „Родопи” № 61Г тел.: 0361/ 616 01; 0885/ 218 206 факс: 0361/ 627 71  e-mail: info@garsbg.com

Офсетов, сито, широкоформатен дигитален, термотрансверен печат. Лазерно гравиране.

Предпечатна подготовка; листов пълноцветен офсетов печат с номерираща и перфорираща секции и довършителни процеси. Печатница.

Външна и вътрешна реклама. Изработка и дизайн, билборди. Предпечатна подготовка, печат, сувенири.

Геа 2000 СД

Гед ООД

Геоман ЕТ

София 1113 ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 1 (срещу завод Електроника) тел.: 02/ 979 24 33; 0888/ 462 944  e-mail: gea2000@abv.bg

София 1505 ул. „Васил Друмев” № 36 тел.: 02/ 806 12 00  e-mail: office@ged-bg.net

София 1309 ул. „Кукуш” № 1 - Инкомс ИМ тел.: 02/ 821 11 87 тел.: 0878/ 121 678  e-mail: reklama@geoman-bg.com

Дигитален и офсетов печат, книговезки услуги.

Единствен оторизиран партньор на Kodak за България за оборудване, софтуер и сервиз. Доставка на термални дигитални пластини, флексо клишета, филми, химия, мастила, хартии. Оторизиран ProFocus дилър на Epson и оторизиран дистрибутор на белгийската фирма 4PEES.

Производител на календари, менюта за ресторанти, печат на рекламни листовки, брошури, визитки, бланки, пликове.

Бъдете въздействащи – цветни и персонални!


43

Ге-Гп Геопринт ЕООД

Гепласт ЕООД

Гетина ЕООД

София жк Слатина, бл. 32 А  тел.: 02/ 873 79 34 тел.: 0888/ 519 406  e-mail: office@geoprint.bg

София жк Дружба 1, ул. „Мюнхен” № 14  тел.: 02/ 973 28 59; 0886/ 609 500 факс: 02/ 979 80 68  e-mail: office@geplast-bg.com

София 1592 жк Дружба 2, бл. 221, вх. В, ап. 57 тел.: 0888/ 540 499  e-mail: office@getina.net

Тампонен и ситопечат върху рекламни сувенири и артикули, опаковки. Самозалепващи стикери, гаранционни стикери, логотоп стикери, фотополимерни клишета. Машини и консумативи за тампонен печат. Производствена база и търговия.

Поликарбонат, поликарбонатни плоскости, алуминиева ламарина, алуминиев композитен панел, кант за букви.

Гетина ЕООД е официален вносител и лицензиран дистрибутор на консумативи за полиграфията. Лепилни точки, лепилни ивици, полимерни продуктови окачалки, CD холдери, двустранно лепилни ленти за и още много успешни решения за вашия бизнес.

Гетхарт ЕООД

ГИБ ЕООД

Гластекс ООД

Севлиево ул. „Табашка” № 13 тел.: 0888/ 488 552 факс: 0675/ 349 49  e-mail: gethart@abv.bg

София ул. „Ген. Иван Колев” № 47 Б тел.: 02/ 483 09 30  e-mail: office@gib-bg.com

София 1407, кв. Кръстова вада, ул. „Никола Крушкин-Чолака” № 7В тел.: 0888/ 801 608 тел./факс: 02/ 837 20 60  e-mail: clock@glasstex.eu

Производство на всякакъв вид опаковки от велпапе на конкурентни цени.

Панаирни щандове, презентационни катедри, банерфикси, стелажи, печат върху пластмаса, оборудване на магазини. Полипропиленови листа – търговия и печат върху тях, подходящи за офсетов и ситопечат.

Търговия и производство на часовници и сувенири.

Гло Арт ЕТ

Глобал Пак ЕООД

Глобал Трейд Нет ЕООД

София жк Младост 3, бл. 301, вх. офиси, офис 9  тел.: 0886/ 107 038  e-mail: gloart@mail.bg

София 1271 кв. Илиянци, бул. „Рожен” № 88  тел.: 02/ 838 10 10 тел.: 0889/ 038 638  e-mail: globalpack@abv.bg

София ул. „Позитано” № 145 тел.: 02/ 923 89 11 факс: 02/ 920 07 75  e-mail: office@gtncorp.com

Графичен дизайн, плакати, афиши, каталози, печат и запис на CD, визитки, стикери и др. Външна реклама – брандиране на магазини и МПС, табели, режещ плотер GRAPHTEC. Печатни услуги – РА, външна реклама. Собствена база.

Производство на полимерни опаковки, пликове за автоматично и полуавтоматично пакетиране на хляб и хлебни изделия. Печат и ролонарязване на полипропилен, полиетилен, каст фолио, хартия. Качествена продукция на добра цена!

Официален дистрибутор за България на висококачествените холандски плексигласи с марка ALTOGLAS, на най – добрите на пазара поликарбонати на ARLA PLAST и KARLSBERG.

Горан-ПИК ЕООД

Готмар ЕООД

ГПВ България ЕООД

Пловдив 4000 бул. „Кукленско шосе” № 9Н  тел.: 032/ 631 788 тел.: 0879/ 999 935  e-mail: goranpic@abv.bg

Съединение 4190 ул. „Шипка” № 3 тел.: 032/ 600 000 факс: 032/ 600 019  e-mail: office.1@gotmar.com

с. Столник Индустриална зона тел.: 07154/ 22 00 факс: 07154/ 22 06  e-mail: office@gpv.bg

Холографски стикери, бандеролни стикери, външна реклама. Производство на енергоспестяващи светодиодни прожектори. Logopic – патентован продукт.

Преформи и опаковки от РЕТ.

Представител на фирма GPV Groupe, Франция. Производство и дистрибуция на широка гама пликове за кореспонденция и пратки. Печат на рекламни пликове до четири цвята на офсетов или флексопечат.

Използвайте иновативни решения за дигитално производството.


44

Гр-Гр

Грава студио ЕООД

График Експрес ООД

График ООД

Пловдив ул. „Иван Вазов” № 52 тел.: 032/ 944 988  тел.: 0888/ 449 766; 0898/ 609 149  e-mail: studiograv@abv.bg

София 1784 бул. „Цариградско Шосе” № 117  тел.: 02/ 975 38 75  e-mail: office@graphic-express-bg.com

Варна ул. „Бр. Миладинови” № 2 тел.: 0885/ 203 038  e-mail: grafikprint@yahoo.com

Рекламни табели и материали. Лазерно и механично гравиране и рязане.

Специализирана фирма за търговия с хартии и картони.

Професионално художествено оформление, качествен печат, луксозни подвързии.

График Прогрес ЕТ

Графика МС ЕООД

Графикал ЕООД

София 1346 кв. Волуяк ул. „Малина” № 14  тел.: 02/ 998 92 05  e-mail: kostov45@abv.bg

София 1330 бул. „Акад. Иван Гешов” № 2Е, сгр. 3, офис 202 тел.: 02/ 920 00 62 факс: 02/ 920 07 52  e-mail: sales@graphicamc.com

Габрово ул. „Юджийн Скайлър” № 2 тел.: 0898/ 537 018  e-mail: viscom@globcom.net

Офсетов печат и щанцоване.

Дистибутор на Roland DG Corporation. Машини за широкоформатен дигитален печат, режещи плотери, гравиращи и моделиращи машини, 3D скенери, фрези, принтери за пластмасови карти, текстилни принтери и термопреси. Дилър на UNIVERSAL Laser Systems, USA.

Ситопечат и машинна бродерия върху текстил, кожа и др.

ГРАФИКС ООД

Графком Диджитал Принтинг Солюшънс

Графлин Комерс ЕООД

София ул. „Лидице” № 31 тел.: 02/ 973 38 82; 0885/ 915 435  e-mail: office@grafixbg.com

София тел.: 0876/ 533 511

Бургас ул. „Патриарх Евтимий” № 93 тел.: 056/ 817 307  тел.: 0884/ 262 909  e-mail: burgas@graphlin.net

Графичен дизайн, предпечат, производство и печат на опаковки, печатни издания, календари и рекламни материали. Дизайн, проектиране и 3D визуализации на обемно пространствени решения, изграждане на рекламни щандове и системи за визуални комуникации.

GRAPHCOM е една от водещите компании, предоставящи оборудване и консумативи за дигитален печат в Гърция и на Балканите.

Официален вносител на самозалепващи фолиа, материали за солвентен печат, винилно платно, винилна мрежа, беклит филм, хартия и канаваца.

Графобал БЪЛГАРИЯ АД

Грея

ГРИЙН БАГС

Своге кв. Слатина тел.: 0726/ 225 23 факс: 0726/ 230 24  e-mail: office@grafobalbg.com

София ул. „Богатица” № 22 тел.: 02/ 963 47 57; 0878/ 179 762 факс: 02/ 963 47 57  e-mail: office@greya.bg

София ПК 1202  бул. „Сливница” № 188, вх. А, офис 12  тел.: 02/ 417 01 64  тел.: 0878/ 877 665

Опаковки от пълноцветна хартия и картон, каширани с микровелпапе или велпапе, сгъваеми боксове с до шестпунктово лепене.

Печат на хартия, фотохартия, фолио, винил, плат. Директен печат върху плоскости, изрязване на фолио по контур, студено ламиниране, каширане върху плоскости, облепване на МПС, витрини и др., 3D рекламни елементи, външна реклама.

GREEN-BAGS – производител на екологични (зелени) торбички от биоразградим плат за многократно ползване. Рекламен ситопечат, трансферен печат, апликации от флок и флекс върху памучни торбички.

Web-2-print за Вашия бизнес.


45

Гр-Да Грийн лайн

Грийн Спот ООД

Гущеряга ЕООД

София 1309 ул. „Кукуш” № 1 тел./факс: 02/ 929 13 45, 929 73 81, 821 14 04  e-mail: office@greenlinebg.eu

София ул. „Костенец” № 1 тел.: 02/ 951 51 98  e-mail: office@greenspotbg.com

София ул. „Лясковец” № 24 тел.: 0898/ 624 236  e-mail: p_anelim@abv.bg

Внос на рекламни сувенири от разградими и рециклирани материали. Рекламни сувенири, произведени в Европа. Производство и печат на изделия от рециклирани хартии и картони – собствена разработка и по поръчка (собствена печатна база). Член на PSI.

Студио за широкоформатен дигитален печат.

Предлага дизайн на рекламни и офис материали и висококачествен офсетов печат на пълната гама от хартии и картони.

Гъливер Фотос ООД

Гюнеш ЕООД

Да ни ва ООД

София 1000 ул. „Цар Асен” № 37 тел.: 02/ 981 77 92, 981 77 94  e-mail: maria@guliverphotos.com

Пловдив бул. „Цариградско шосе” № 51  тел./факс: 032/ 280 034  e-mail: medialimanova@abv.bg

Пловдив 4004 ул. „Kоматевско шосе” № 202 тел.: 0898/ 469 594 факс: 032/ 693 671  e-mail: daniva70@abv.bg

Високорезолюционни изображения.

Производство и търговия с облекла и подвързии за учебници и тетрадки. Папки, клипбордове, калъфчета за документи. Производство на PVC фолио (кристално и цветно).

Офсетов печат. Книговезки услуги. Хартиени торби.

Давидков и син ЕООД

Даесеф АД

Дайв арт

София спортен комплекс „Славия”  тел.: 0888/ 323 069  e-mail: davidkovb@abv.bg

Правец 2161 Правешки ханове тел.: 07133/ 45 87  e-mail: info@dasf-bg.com

София кв. Драгалевци ул. „Проф. Александър Райчев” № 3  тел.: 02/ 967 53 31, 471 33 33  e-mail: dive.art@abv.bg

Изработва опаковки от хартия, картон и микровелпапе. Кутии, пликове – пощенски и куриерски – с и без фалти. Торбички за подаръци. Щанцоване 52/74, перфорация, довършителни обработки. Календари.

Търговската листа включва над 100 модела опаковки, предназначени за ХВП, фармацията, селско-стопанската, битовата и промишлена химия. Рециклиране на полимери Офсетов и флексопечат.

Книговезка работилница за нестандартни полиграфически изделия: топъл печат, преге, класьори с ринг механизми, твърда подвързия, каширане, пеперудно каширане, щанцоване, ластици за папки, капси, менюта, детски книжки, пъзели, метална спирала, концево шиене.

Дайрект Сървисиз ООД

Дани Валентино ООД

Данипак ЕООД

София 1839 бул. „Ботевградско шосе” № 272  тел.: 02/ 960 95 13 факс: 02/ 960 95 29  e-mail: office@directservices.bg

София 1309 жк Зона Б-18, бл. 3, ап. 21 тел.: 0879/ 377 275 тел.: 0888/ 877 275  e-mail: dani_valentino@abv.bg

Асеновград ул., , Стоян Джамсъзов” № 19 тел.: 0331/ 64 000, 64 000  e-mail: dani_pak@abv.bg

Дигитален печат на книги. Пeрсoнaлизиран печат и директен мейлинг, eлeктрoнна oбрaбoтка и aрхивирaнe нa гoлеми обеми от дoкумeнти. PVC карти – банкови карти, клубни карти, карти за достъп с EMV микрочип, магнитна лента или пoвърxнoст зa изтривaнe.

Тампонен печат. Ситопечат върху сувенири, фанелки, чадъри, метал, стъкло, керамика. Режещ плотер – текстилно фолио – флок, PVC и автомобилно фолио.

Производител на гъвкави опаковки, опаковки за автоматичен пакетаж на хляб (викет плик), полипропиленови (целофанови) и вакуум пликове, фолиа за автоматичен пакетаж, флексопечат, микроперфорация.

Осигурете си екосъобразен и качествен печат.


46

Да-Де

Даримекс Трейдинг ООД

Дармакс

ДАС-2 ООД

Варна ул. „Марин Дринов” № 3 тел.: 052/ 600 192 факс: 052/ 600 193, 607 968  e-mail: office@darimex.net

Перник кв. Мошино ул. „Ст. Станев” № 3  тел.: 076/ 672 606  e-mail: office@darmax-bg.com

София 1741 ул. „Войнишко въстание” № 95 тел.: 02/ 999 10 71 тел.: 0888/ 374 110  e-mail: das_d@abv.bg

Комплексен доставчик на суровини и материали за полиграфическата промишленост. Широка гама от мастила, лакове, помощни и почистващи средства, хартии и картони, целулоза, суровини за производство на велпапе, луксозни опаковки.

Производство на опаковки за цветя и подаръци. Производство на хартиени пликове – луксозни и крафт. Услуги: флексопечат, дълбок печат, офсет, ламиниране, щанцоване, сгъване.

Предпечат, печат, книговезки услуги, довършителни процеси в полиграфията. Поставяне на спирали, лайсни, капси, ъгълчета, ринг механизми. Щанцоване, биговане, перфорация, ламиниране, голд печат. Календари, прозорчета за календари, торбички, папки.

Дас-С ЕТ

Дата ин СД

ДАТАГРАФИКС ООД

София кв. Хр. Ботев, ул. „506” № 4  тел.: 02/ 945 45 39  тел.: 0888/ 801 696  e-mail: das.s@abv.bg

София кв. Красна Поляна ул. „Мечка” № 5 и № 6  тел.: 02/ 920 87 05, 920 87 06  e-mail: datain@datacom.bg

София 1527 бул. „Янко Сакъзов” № 3  тел.: 0889/ 288 108 факс: 02/ 943 40 51  e-mail: info@datagraphics.bg

Офсетов печат на ROLAND 202 TOB. Дигитален печат (визитки). Щанцоване. Перфорация. Биговане. Книговезки процеси (набор на календари). Поставяне цветни лайсни на календари с размери 35см, 50см, 70см.

Надписване и пренадписване на всякакви клавиатури на език или комбинация от езици по поръчка на клиента чрез тампонен печат и лазерно гравиране.

Предлага професионални производствени черно-бели и цветни системи, мултифункционални печатни, копирни и сканиращи устройства, широкоформатни решения и системи за печат върху непрекъсната хартия и др.

Даф 96 – Дафина Николова ЕТ

Деа 76 ЕООД

Девал – Пакаджинг енд Кодинг ЕООД

Видин 3700 ул. „Търговска” № 25 (до гимназията) тел.: 094/ 601 201  тел.: 0884/ 999 187  e-mail: dav_vd@abv.bg

Пловдив с. Царацово, ул. „Гагарин” № 1  тел.: 032/ 511 621; 0899/ 161 104 факс: 032/ 511 621  e-mail: dea76@abv.bg

София 1421 ул. „Теодосий Търновски” № 1 тел.: 02/ 866 09 57; 0897/ 933 123 факс: 02 866 12 80  e-mail: office@deval-coding.com

Офсетов печат. Рекламна агенция. Дигитален печат, печати. Подвързване, художествена фотография.

Производство на транспортни опаковки от три-, петпластно велпапе, полиетиленови ръкави, пликове, термосвиваеми фолиа по размер на клиента.

Баркод принтери, термоленти, скенери и етикети.

Дедал Къмпани ООД

Дедракс АД

Деко-Арт

Пловдив ул. „Самара” № 16-18 тел.: 0700/ 166 96 тел.: 032/ 966 788  e-mail: dedal@dedalbg.com

София 1463 пл. „България” № 1 НДК-Печатна база  тел.: 02/ 916 61 10, 916 61 07  e-mail: office@dedrax.com

Варна Пазар „Победа” № 12 тел.: 052/ 619 926 тел.: 0899/ 109 061  e-mail: deco_art@abv.bg

Внос и търговия с машини и консумативи за следпечатна обработка – ламинатори, подвързващи машини, гилотини, машини за биговане, сгъване, пробиване, номериране, лазерни и механични гравири, режещи плотери, термопреси и изделия за сублимация.

Предлага пълния затворен цикъл от услуги за производството на Вашите печатни материали. Основна цел на екипа е да се грижи за спазването на сроковете, високото качество и удовлетворяването на Вашите изисквания.

Ателие за керамика и порцелан. Рекламни порцеланови чаши, чинии, халби, пепелници. Магнити, пана, награди, изработка на фигури уникати от керамика и по Ваш дизайн. Сублимационен печат. Печат върху стъкло и порцелан. Рекламни календари, химикали.

Произвеждайте разнообразни продукти на момента.


48

Де-Дж

Делник ЕООД

Делта Макс ЕООД

Делта ТИ ООД

Варна ул. „Одесос” № 20 тел.: 052/ 60 41 86  тел.: 0889/ 848 690  e-mail: delnik.varna@gmail.com

Пловдив ул. „Нестор Абаджиев” № 57 тел.: 032/ 658 401, 658 407 факс: 032/ 632 648  e-mail: sales@deltamaxprint.com

София ул. „Тинтява” № 84 тел.: 02/ 962 15 27 факс: 02/ 868 50 63  e-mail: delta.t@abv.bg

Пълноцветен печат на XEROX DC 250 с високо качество – разнообразие от картони, кратки срокове на изпълнение на поръчките; възможност за цветна проба. Всички видове довършителни операции – рязане, биговане, шиене, лепене, ламиниране.

Печат на списания, брошури, листовки, плакати. Ролен и листов офсетов печат. Съвременни машини. Богата гама довършителни процеси.

В нашата печатна база разполагаме с машини за висококачествен офсетов печат, UV лакиране, щанцоване, тампонен и ситопечат, оборудване за допълнителни книговезки процеси.

Дема прес ООД

Дема принт ЕТ

Джамбо ПРИНТ ООД

Русе ул. „Боримечка” № 43 тел.: 0898/ 662 731  e-mail: dema_press@dir.bg

София ул. „Паренсов” № 6 тел.: 02/ 986 18 25, 421 98 93  e-mail: demaprint@dir.bg

София ул. „Н. Коперник” № 32-34, ап. 2А тел.: 02/ 971 03 36 факс: 02/ 971 03 36  e-mail: jamboprint@abv.bg

Офсетов и тампонен печат, производство на касови ролки.

Предпечат, офсетов печат на папки, дипляни, каталози, фактури, визитки и др. печатни материали. Книговезка работа.

Рекламна агенция, собствена печатна база, довършителни процеси.

Джей дизайн

Джей Пойнт ООД

Джей Пойнт Плюс ООД

София 1233 ул. „Софроний Врачански” № 62-Б тел.: 02/ 981 72 98; 0878 124 785 факс: 02/ 822 13 62  e-mail: sales@jdesign-bg.com

София 1606 бул. „Тотлебен” № 34  тел.: 02/ 952 10 06, 952 69 35 факс: 02/ 952 25 39  e-mail: office@j-point.net

София 1606 бул. „Тотлебен” № 34  тел.: 02/ 952 10 06, 952 69 35 факс: 02/ 952 25 39  e-mail: office@j-point.net

Внася и предлага рекламни и промоционални сувенири. Член на PSI (Promotional Product Service Institute). Разполага със собствена печатна база. Предлага кратки срокове, конкурентни цени, високо качество при изпълнение на поръчките и коректност в отношенията.

От получаването на файлове до предаване на готовия продукт. Собствен машинен парк и специализирано звено за довършителни операци. Високотехнологични машини – Jeti на GANDINNOVATIONS, HP и Roland.

Дигитален офсетов печат. Висококачествен печат и изработка на печатни материали в малки и средни тиражи. Възможност за изпълнение на единични бройки. Пълен набор от книговезки операции. Кратки срокове.

Джеми-Стратус ООД

Дженевра ЕООД

ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД

София ул. „Теодосий Търновски” № 9А тел.: 02/ 866 03 43 тел.: 0888/ 707 877 e-mail: caliopa_72@abv.bg

София 1124 жк Яворов, бл. 10, бх. Б  тел.: 0897/ 807 010, 807 030, 807 004  e-mail: оffice@jenevra.com

София ул. „Пиротска” № 30 тел.: 02/ 891 50 20 тел.: 0889/ 581 618  e-mail: jennifer@gbg.bg

Печатница – офсетов, дигитален, сито и тампонен печат.

Производство на календари и бележници. Сувенирна реклама.

Дигитален, офсетов, сублимационен, термотрансферен печат. Лазерно гравиране и изрязване на надписи от PVC фолио. Широкоформатен печат, рекламни надписи върху тениски и всякакви рекламни сувенири. Сито и тампонен печат.

Бъдете първия избор за клиентите си.


гр. София, ул. Неофит Рилски 37Б /вътрешна къща/, ет. 1 тел.: 02/ 988 09 21 факс: 02/ 981 79 39 e-mail: angra@abv.bg e-mail: angrattt@mail.bg

Рекламно студио АНГРА е създадено през 1999г. Разполага с цветна дигитална преса XEROX DCP 700, предлагаща отлично качество на печат и продуктивност, сравними с високия клас индустриални преси. Дигиталната печатна машина работи със стандартни и специализирани хартии с максимален размер на листа 330 мм. x 488 мм. и широк обхват на медии между 64 и 300 гр./ кв.м. Тя предлага автоматичен двустранен печат до 220 гр./кв.м. вкл. и на хартии с покритие. Устройството се отличава с качество на изображението 2400 x 2400 x 1dpi. XEROX DCP 700 е подходяща за отпечатване на всякакъв вид печатни рекламни материали в малки тиражи – фотографски албуми, брошури, материали за директна поща, каталози, календари и пощенски картички, визитки, листовки, менюта и много други. Студиото предлага още ламиниране с ролков ламинатор /ширина 32 см/, лазерно гравиране и маркиране, изработване на печати COLOP и TRODAT.


50

Дж-Ди

Джусита-дес ООД

Ди Ес Декор ЕООД

Ди Пи Ес – България ООД

София кв. Надежда, ул. „Хан кубрат” № 11  тел.: 02/ 837 55 00 тел.: 0898/ 475 500  e-mail: bg-neon@dir.bg

Бургас ул. „Одрин” № 15 (ел.кабел) тел.: 0887/ 257 164 e-mail: info@dsdecor.net

София 1784 жк Младост 1, бл. 145 (до вх.1)  тел.: 02/ 492 15 15, 492 15 10 факс: 02/ 492 15 14  e-mail: info@dps-bg.com

Проектиране, дизайн, изработка, монтаж и сервиз на външни реклами. Производство на светещи реклами с неон и диоди (LED). Сертифицирани по ISO: 9001:2008

Изработка на ОБЕМНИ фигури от стиропор без ограничения в размера и сложността. Рекламни надписи, лога, макети, декори и др.

Oсновна дейност, ориентирана в областта на професионалните решения за цифров печат. Фирмата предлага пълната гама от професионални принтери на HP и богато разнообразие от консумативи за тях на склад.

Диагалпринт

Диал Интерграфик ЕООД

Дигитална печатница S360

Ямбол 8600 кв. Златен рог № 1  тел.: 046/ 664 404 факс: 046/ 664 595  e-mail: office@diagalprint.com

Плевен 5800 ул. „Кара Колю” № 10, Индустриална зона тел.: 064/ 801 180 факс: 064/ 800 396  e-mail: dial.intergraphik@abv.bg

София кв. Красна поляна, ул. „Методи Кусевич” № 26  тел.: 02/ 829 58 86 тел.: 0888/ 706 785  e-mail: print@s360-bg.com

Студио за предпечат, фотостудио, листов офсетов печат, дигитален печат, топъл печат, щанцоване, ламиниране, книговезки услуги.

Търговия с консумативи – пластини, химия, мастила и хартии за полиграфията, материали за външна реклама.

Дигитален и широкоформатен печат с високо качество на широка гама от медии. Довършителни работи и монтаж.

Дигитално студио Ангра

Дизайн 65 ООД

Дийор Принт ООД

София ул. „Неофит Рилски” № 37Б (вътр. къща), ет. 1 тел.: 02/ 988 09 21 факс: 02/ 981 79 39  e-mail: angra@abv.bg

София ул. „Оборище” № 82-84, партер тел.: 02/ 951 57 56 e-mail: design65@abv.bg

София 1407 ул. „Сребърна” № 14 тел.: 02/ 862 61 25; 0888/ 209 621 факс: 02/ 862 40 89  e-mail: office@dijorprint.com

Пълноцветен дигитален печат с производствена машина XEROX DCP 700. Изработване на печати и щемпели – обикновени и автоматични – COLOP и TRODAT.

Търговия и сервиз на термотрансферни преси. Широкоформатни преси ръчни и пневматични. 105x75см/ 80x60см/60x40см/38x38см. Комбинирани 8 в 1. Търговия и производство на рекламни продукти за сублимация. Гравиране, сублимационен печат, дигитален печат.

Собствена полиграфическа база за текстилен и графичен ситопечат. Офсетова печатница. Дигитален печат, режещи плотери. Продажба на мастила, машини и консумативи за сито и тампонен печат.

Дико Принт

Диков 90 ООД

Дикозо

София ул. „Братя Миладинови” № 66 тел.: 0898/ 335 252 e-mail: diko_print@mail.bg

Асеновград 4230 ул. „Никола Кръстев” № 8 тел.: 0331/ 639 52, 624 84  e-mail: office@dikov.com

Пловдив ул. „Мадара” № 2, (източно от клуб CITY PLACE) тел.: 032/ 263 931 факс: 032/ 263 931  e-mail: office@dikozo.com

Дико Принт е фирма, специализирала се в ситопечат и трансферен печат.

Проектиране на гъвкави и транспортни опаковки и изработване на фотополимерни клишета. Офсетов печат и всички довършителни процеси.

Хартиени, картонени, полимерни и защитни етикети. Тафта и сатен за термотрансферен печат. Термотрансферни ленти. Етикетни принтери CITIZEN и мини принтери DYMO. Термотрансферен печат. Апликатори TOWA. Кодиращо фолио.

bizhub PRESS C8000 – най-продаваната листова дигитална преса в Европа за 2011 г.


51

Ди-Дм Дилком България ООД

Димеко МЖ ООД

ДИМИ 99 ООД

Варна 9009 ЗПЗ Варна Комерс ПК 129  тел.: 052/ 599 144, 599 145; 0877/ 599 144 факс: 052/ 509 695  e-mail: sales@dilcom.com

София кв. Люлин, ул. „Зедемелска” № 45  тел.: 02/ 920 01 68 тел.: 0898/ 44 77 10  e-mail: office@dimeko.com

София бул. „Илиянци” № 15 (военна рампа)  тел.: 02/ 832 71 34; 0888/ 725 018 факс: 02/ 832 71 34  e-mail: dimi99@dir.bg

Производство на етикети – хартиени, фолийни, картонени, 3М, РЕТ, текстилни и защитни етикети. Етикетни баркод принтери CITIZEN. Принтери за пълноцветен печат PRIMERA. Баркод скенери. Термотрансферни ленти. Маркиращи клещи и етикети за тях. Апликатори.

Предлага рекламни материали, стелажи, постери и брошури. Щанцоване, ламиниране, каширане.

Офсетов печат, ръчна твърда подвързия, книговезки услуги. Външна реклама.

Димитър Ганзуров ЕТ

Динакорд – България ЕООД

Директа ЕООД

Смолян ул. „24 май” № 12 тел.: 0301/ 205 86 тел.: 0888/ 812 461; 0878/ 812 464  e-mail: ganzurov@abv.bg

София 1528 бул. „Искърско Шосе” № 7, ТЦ ЕВРОПА  тел.: 02/ 978 20 25 факс: 02/ 978 58 70  e-mail: office@pro-technica.com

София жк Дружба 2, ул. „Делийска воденица” № 5 (на 100 м от бул. „Цв. Лазаров”) тел.: 02/ 978 63 90; 0878/ 435 737  e-mail: directa@dir.bg

Oфсетов печат. Печатница.

Широкоформатни плазмени и LED видео дисплеи и стени, за външна и вътрешна употреба. Digital Signage Systems, светлинна проекция на лога върху сгради. Мултимедия и архитектурно осветление.

Висококачествени, ефектни, екологични хартии и картони Fabriano – Италия, паус Schoellershammer – Германия, книговезки платна La Skina на SYNT3 – Италия.

Дисплей-БГ ЕООД

Дисплей Арт

Дита-ММ ООД

София бул. „Ген. Тотлебен” № 34  тел.: 02/ 953 17 86  e-mail: info@display.bg

Сливен бул. „П. Хитов” № 22  тел.: 0885/ 044 421  e-mail: displayart@abv.bg

София 1309 жк Захарна фабрика, ул. „Кукуш” № 1  тел.: 02/ 821 12 19 тел.: 0899/ 891 261  e-mail: office@dita-mm.com

Проектиране и производство на рекламни стелажи и дисплеи за печатни издания, козметика, лекарства и други. Изделия от плексиглас, възможност за изработка по мостра или проект на клиента.

Дизайн и изработка на външна реклама, светещи обемни букви, интериорни и екстериорни решения, сглобяеми конструкции за изложения. Aвтомобилна реклама. Изделия от плексиглас. Печатна реклама – менюта, каталози и др.

Офсетов печат, топъл и ситопечат, щанцоване. Полимерни печати и клишета. Производство на биговачки.

Дитако – Таня Ардева ЕТ

Дияна-ГБ ЕТ

ДМ Старс ООД

Пловдив ул. „Брезовско шоше” № 193 (зад СБА) тел.: 032/ 945 271; 0898/ 543 042 факс: 032/ 945 690  e-mail: ditako@mail.bg

Гоце Делчев 2900 ул. „П. Славейков” № 20 тел.: 0751/ 603 94

София жк Дружба 2, бл. 280, магазин Д2  тел.: 0888/ 676 350  e-mail: dm.stars@yahoo.com

Произвежда пълноцветни опаковки от картон и хартия, каширани опаковки и етикети. Предпечатна подготовка, листов пълноцветен офсетов печат, щанцоване, каширане и др.

Печат на бланки, формуляри, покани, визитки и др. Ръчен метален набор. Висок печат на машина Графопрес – 33х46см и книговезки услуги.

Производство на елегантни хартиени торбички, както и на подаръчна опаковъчна хартия. Най-доброто съотношение между качество и цена!

Открийте големите възможности на малките тиражи!


52

До-Ду

Добрев Прес ЕООД

Документен център THENET

Домино ЕООД

Разград жк Орел, Супермаркет № 1, печатница Добрев тел.: 084/ 662 290 факс: 084/ 622 541  e-mail: dobrev@dobrev-press.com

София Студентски град, ул. „Проф. К. Попов” № 59 тел.: 02/ 862 42 58 тел.: 0897/ 878 360  e-mail: office@thenet.bg

Стара Загора бул. „Славянски” № 45  тел.: 042/ 265 183, 649 087 факс: 042/ 265 183  e-mail: sales@domino.bg

Издаделска дейност. Печат, дизайн и опаковки на рекламни материали.

Широкоформатно принтиране, сканиране, копиране до 3000 м2/24ч. Експресни малки и средни тиражи SR–A3, А3, А4. Визитки, покани, менюта. Рекламни стойки. Пълно рекламно обслужване в областта на вътрешната и външната реклама.

Разработва картографски изделия и бизнес указатели. Информационни и мултимедийни продукти и технологии, уеб дизайн.

Доминов Консуматив ЕООД

Дорема ЕООД

Драгофф ООД

Пловдив 4004 бул. „Ал.Стамболийски” № 9  тел.: 032/ 607 820, 607 823 факс: 032/ 607 833  e-mail: office@dominov-bg.com

Габрово 5300 бул. „Могильов” № 34  тел.: 066/ 805 015 факс: 066/ 804 174  e-mail: doremaeood@gmail.com

София ул. „Аксаков” № 30 тел.: 02/ 989 17 25  тел.: 02/ 989 67 25  e-mail: dragoff@netbg.com

Нови полиграфически машини от KBA, PERFECTA, HORIZON. Употребявани полиграфически машини. Сервиз и резервни части за полиграфически машини. Печатарски мастила и консумативи. Пластини TORAY. Студио за предпечат. Дистрибуция и заточване на резци.

Лидер на пазара за производство на всички видове текстилни етикети, ръстови и съставни марки. Произвежданите етикети са с високо качество и са изработени от материали, притежаващи всички необходими сертификати.

Работилница за светещи реклами. Обемни букви, светещи касети, LED, надписи от PVC фолио, метални конструкции, цветни заварки, рекламни бордове, сенници, обличане с еталбонд. Реализация на нестандартни проекти и решения.

Драски М

Дриймленд ООД

Друк ЕН ЕООД

Варна 9000 ул. „Котел” № 9 тел.: 052/ 605 429 тел.: 0878/ 422 295  e-mail: draski@abv.bg

София ул. „Средна гора” № 78 тел.: 02/ 931 00 13  e-mail: info@elfite.com

София кв. Илиянци, ул. „Кирил Благоев” № 12 (бившата печатница на АРОМА)  тел.: 0889/ 144 181  e-mail: druck.n@gmail.com

Производство на печати: полимерни, гумени, релефни, многоцветни и търговия с механизми за тях. Лазерно рязане и гравиране, плексигласови изделия. Обемни стикери, широкоформатен и тампонен печат. Собствена база.

Вносител на рекламен текстил. Тениски. Печат на тениски. Тениски на едро и аксесоари.

Печатница, специализирана в производството на опаковки от картон. От разработване на конструкции до готов продукт. Оборудване за всички етапи от производствения цикъл. Възможности за облагородяване на картона.

Друк Партнерс ЕООД

ДУКОВ РУСЕ ЕООД

Дунав Прес АД

София бул. „Самоковско шосе” № 1 (ТЦ Боила, 2 корпус, ет. 3)  тел.: 02/ 917 57 00; 0896/ 899 559  e-mail: gospodinova_r@abv.bg

Русе 7000 ул. „Оборище” № 29 тел.: 082/ 824 426; 0888/ 610 304 факс: 082/ 824 354  e-mail: valeri@dukov.com

Русе 7005 бул. „Липник” № 129  тел.: 082/ 880 260 факс: 082/ 880 360  e-mail: office@dunavpress.com

Внос и търговия с полиграфически консумативи за всички видове печат (мастила, лакове, химични продукти). Смесителна станция за офсетови мастила.

Лазерно и механично гравиране. Автоматични печати. Изрязване на букви от плексиглас. Сухи печати. Метални марки. Разполага на склад с всички необходими консумативи за печати.

Предлага пълен цикъл услуги – от идеята до готовия продукт.

Усъвършенствайте бизнеса си с иновативни технологии за печат.


София 1138 бул. „Самоковско шосе“ №1 тел./факс: 02/ 917 5700 Варна бул. „Ян Хунияди“ № 2 тел./факс: 052/ 740 360

С ПОСТОЯНСТВО ПРАВИМ НЕЩАТА ПО-ДОБРИ!

Друк Партнерс ЕООД е партньор в България на утвърдени световни производители: Jänecke+Schneemann Druckfarben GmbH: – Листов офсет – Impact - ново поколение мастила, базирани на растителни суровини; – UV-мастила – UV-офсет; UV-висок печат; UV-флексо; UV-сито; UVLED; UV-специални приложения; UV-LMI за всички приложения; – Флексо и дълбок печат – на водна основа; на спиртна основа; – Смесителна станция за офсетови мастила. ACTEGA Coatings&Sealants – пазарен лидер в световен мащаб, разработва и произвежда специални покрития, грундове и лакове, уплътнителни маси и съединения, използвани в метални и пластмасови опаковки; печатарски мастила, лакове и лепила за твърди и гъвкави опаковки и сферата на графичните изкуства; – Actega Terra – Дисперсионни, UV, ефектни лакове за листов и ролен печат, флексо и дълбок печат; – Actega Rhenania – Лакове за метални и гъвкави опаковки; – Actega Artistica – Уплътнителни маси на водна основа. ECKART Effect Pigments – Ново поколение non-leafing златни и сребърни бронзове за графичната индустрия. Huber Troisdorf GmbH – Миещи, почистващи и регенериращи средства; – Репро и филмова химия, продукти за копиране на пластини; – Помощни средства за печат, специалитети, печатарска пудра; – Водни добавки – IPA-редуциращи; за печат без IPA. ISO и FOGRA сертифицирани продукти.


54

Ду-Ев

Дунапак-Родина АД

Дуо-В ООД

Дуропак Тракия АД

Пловдив бул. „Марица” № 97  тел.: 032/ 904 501, 904 801  e-mail: mail@dunapack.bg

София кв. Бъкстон, ул. „Ген. Суворов” № 67 (в двора на ИНТРАНСМАШ)  тел.: 02/ 930 55 62; 0887/ 709 982  e-mail: office@duo-v.com

Пазарджик кв. Главиница  тел.: 034/ 401 202 факс: 034/ 449 000  e-mail: trakia@duropack.bg

Производство на велпапе, опаковки от велпапе, печат, производство на флексомастила.

Офсетов печат. Изработка на рекламни материали, книги, формуляри, пликове, офис акциденция, календари.

Производител на опаковки от велпапе, велпапе, хартии за велпапе.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Дъга Плюс ООД

Дюпон

София кв. Враждебна, ул. „Япаджа” № 46 Ф тел.: 02/ 841 10 16 факс: 02/ 841 10 12  e-mail: office@druckfarben.bg

Стара Загора ул. „Герасим Папазчев” № 2 тел.: 042/ 660 664; 0888/ 310 459 факс: 042/ 601 819  e-mail: print@dagaplus.com

София тел.: 02/ 988 97 75  факс: 02/ 988 97 76  e-mail: alexander.gantchev@dupont.com

Търговия с мастила и консумативи за офсетов и флексопечат, както и различни химични продукти и материали за графичен дизайн.

Дизайн и предпечатна подготовка. Офсетов печат, UV лакиране, каширане. Топъл печат до 70х100мм. Опаковки от картон и микровелпапе. Самозалепващи етикети на ролка. Ситопечат на етикети на ролка. Слитване на хартии и фолиа. Собствен транспорт.

CTP за флексопечат, търговия с полиграфическо оборудване, технологии и материали.

Е Принт ЕООД

Е.Трансфер Принт Технолоджи ЕООД

ЕА АД

София бул. „Цар Борис III” № 41  тел.: 02/ 952 67 95 тел.: 0899/ 142 737  e-mail: express93@mail.bg

Попово жк „Русаля” № 1  тел.: 0608/ 400 35; 0887/ 615 414 факс: 0608/ 400 35  e-mail: ett@mbox.contact.bg

Плевен 5800 ул. „Сан Стефано” № 43 тел.: 064/ 800 974; 0889/ 310 104 факс: 064/ 822 528  e-mail: ea@samahold.com

Офсетов, дигитален и ширикоформатен печат. Книговезка обработка, щанцоване, ламиниране, метални лайсни, метални спирали. Продажба на метални гребени и консумативи. Машини за полиграфията.

Един от водeщите производители на ситопечатна продукция в страната. Дългогодишен опит и традиции в областта на сипопечата и трансферния печат.

Печатна реклама – пълен цикъл.

Евгени Генчев ЕТ

Евелин груп

ЕВЕНТУС ЕООД

Стара Загора 6000 бул. „Цар Симеон Велики” № 28, вх. Г  тел.: 042/ 621 344; 0887/ 307 569 факс: 042/ 603 186  e-mail: evgenigenchev_pg@abv.bg

София жк Лозенец ул. „Любата” № 15 тел.: 02/ 868 66 71  e-mail: evelin@abv.bg

София 1517 ул. „Летоструй” № 109А тел.: 02/ 946 40 09  e-mail: eventus98@abv.bg

Печатница, предпечатна подготовка, визитки, каталози, етикети, опаковки от картон, дипляни, книги.

Внос на рекламни сувенири и пишещи средства, купи, медали. Лазерно гравиране на метали и неметали, рекламни сувенири.

Офсетов печат.

Индивидуални решения за печат и довършителни процеси.


55

Ев-Ек Евриком ЕООД

Евроинкс

Евролайн ЕООД

Стара Загора ул. „Ген. Гурко” № 20 тел.: 042/ 692 900, 630 828 факс: 042/ 649 088  e-mail: office@evricom.com

София 1517 ул. „545” № 5 тел.: 02/ 957 17 92, 427 83 49 e-mail: info@euroinks.net

Пловдив ул. „Средец” № 5 тел.: 0888/ 916 199  e-mail: marketbg@yahoo.de

Доставка на парафин и производство на парафинови свещи. Изработка на свещи с фирмено лого.

Диструбутор на мастила, консумативи за ситопечат, тампонен печат, флексопечат, офсетов печат и машини за печат.

Машини и консумативи за електростатично флокиране (покриване с кадифе) на всички материали и повърхности. Всичко на склад.

Европа Авеню

Европак България ЕООД

Европапир България ЕООД

Добрич 9300 ул. Кирил и Методи № 8, ПК 280 тел.: 058/ 581 523 тел.: 0878/ 463 372; 0896/ 265 544 e-mail: anto1222@gmail.com

Варна 9000 ул. „Никола Вапцаров” № 3, вх. Г, ет. 5, офис 10 тел.: 052/ 627 516 факс: 052/ 622 414  e-mail: europacbulgaria@montisgroup.com

София 1756 бул. „Климент Охридски” № 148  тел.: 02/ 961 98 98 факс: 02/ 962 23 14  e-mail: office@europapier.bg

Ситопечат върху текстил, тениски, работно облекло, каскети, облекла, рекламна дейност.

Основната цел на компанията е производство на модерни функционални опаковки за хранителната, фармацевтичната и други промишлености. Проектиране, производство и флексопечат.

Материали за печатарската индустрия. Внос и търговия с хартии и картони.

Европринт България ООД

Евротайп ООД

ЕвроХолд Инженеринг ЕООД

София 1407 кв. Хладилника, ул. „Сребърна” № 14  тел.: 02/ 962 50 41 факс: 02/ 962 78 71  e-mail: office@europrint-bg.com

София 1505 ул. „Васил Друмев” № 46 тел.: 02/ 943 02 25, 943 02 26 факс: 02/ 943 02 27  e-mail: office@eurotype.bg

Мизия ул. „Тоно Петров” № 1 тел.: 0892/ 210 708  тел.: 0893/ 219 527  e-mail: ehingenering@abv.bg

Българо-немска бутикова печатница със затворен цикъл на производство – от идеята до крайния продукт.

Проектиране, доставка и поддръжка на професионални и настолни системи за предпечатна подготовка. Доставка на CTP и CTcP системи, офсетови пластини и други консумативи. Специализиран софтуер за предпечат и Workflow.

Предлага велпапе, кашони, картони, инсталация на софтуер, електронни таблици, изготвяне на документи за регистрация на ЕООД, ООД и др.

Ед Спот ЕООД

Еи Джи Ел Груп ООД

Екобелан ET

София 1505, ул. „Атанас Узунов” № 51, ап.1 тел.: 02/ 870 61 11

София жк Дружба 1, бл. 2  тел.: 02/ 462 70 61  e-mail: office.aglgroup@gmail.com

Асеновград 4230 бул. „България” № 123  тел.: 0331/ 631 52 тел.: 0898/ 591 130  e-mail: ecobelan@abv.bg

Ad Spot е профилирина в провеждането на рекламни проекти във вътрешната реклама (indoor media) в бизнес центрове, спортни клубове, салони за красота, търговски центрове и молове, тенис кортове, басейни, заведения и други.

Полимерни фолиа за термоформоване – BOPS, HIPS, APET, PVC, ABS. Първични полимерни материали за екструзия (гранулат). Дизайн, проектиране и изработка на инструментална екипировка (матрици). Дизайн, предпечат и печат на етикети и други печатни материали.

Собствена печатница. Печати, търговски и канцеларски стоки, учебни помагала, различни видове документи, формуляри. Производство и търговия с ученически пособия. Пълноцветен печат.

Посетете шоурума ни и тествайте сами машините.


56

Ек-Ел

Екон ПЕ

Екос ООД

Екс-Прес ООД

София гара Искър ул. „Христо Тупракчиев” тел.: 0899/ 856 458  e-mail: ekonpe@dir.bg

София 1836 бул. „Владимир Вазов” № 65  тел.: 02/ 946 60 99 факс: 02/ 946 61 47  e-mail: ecos@ecosbg.com

Габрово ул. „Батак” № 31 тел.: 066/ 860 860 факс: 066/ 807 907  e-mail: express2004@gmail.com

Собствена печатна база – офсетов печат, номерация, перфорация.

Печатарски мастила и консумативи за всички печатни технологии. Консултации.

Висококачествена технология за печат на самозалепващи етикети на ролка, In–Mould етикети, лакиране, ламиниране, голд печат, преге и др. Офсетов печат на каталози, дипляни, календари и др. Издателство и печат на книги. Дизайн и предпечат.

Експертпринт ЕООД

Експонат ЕООД

Екстрапак ООД

София 1574 ул. „Шипченски проход” № 69 тел.: 0878/ 718 246  e-mail: office@expertprint-bg.com

Варна ул. „Доспат” № 20 e-mail: office@xponat.net

Велико Търново 5000 ПК 426, Западна Промишлена Зона  тел.: 0700/ 10 313, 062/ 611 515 факс: 062/ 611 556  e-mail: team@ep-bags.com

Офсетов печат. Възможност за бързо и качествено изработване на къси и средни тиражи на книги.

Експонация на филм, предпечат.

Производител на рекламни полиетиленови, полипропиленови хартиени и биоразградими изделия. Флексопечат до 10 цвята, 1400мм широчина, при максимална линеатура 75лин./см. Ламиниране – листово и ролно.

Екстрийм България ЕООД

Екстрийм Дизайн Студио

Ел Принт Студио

Варна ул. „Васил Друмев” № 25 тел.: 052/ 663 888  e-mail: office@extreme.bg

София бул. „Христо Ботев” № 129  тел.: 02/ 489 49 83 тел.: 0896/ 867 021  e-mail: studio@bgreklama.net

София ул. „Вежен” № 14В тел.: 0896/ 717 180  e-mail: elprintstudio@gmail.com

Висококачествен цифров печат на Xerox DC 8002. Външна реклама, сувенирна реклама.

Външна и печатна реклама. Гравиране, рязане, транспортна реклама, табели, обемни букви, неон.

Дигитален печат А3+, дизайн, предпечат, рязане на фолио и картон по контур, довършителни услуги, пиезо печат на тениски.

Ел сигма ел

Еласт Метал - Пловдив ЕООД

Еласт Метал ПЛЮС ЕООД

Дупница 2600 ул. „Хисара” № 5 тел.: 0701/ 502 77; 0888/ 200 623 факс: 0701/ 502 77  e-mail: lsigmal@abv.bg

Пловдив бул. „Васил Левски” № 107  тел.: 032/ 968 066 факс: 032/ 962 935  e-mail: plovdiv_elastmetal@mail.bg

Пловдив ул. „Полк. Бонев” № 14 тел.: 032/ 952 810 тел.: 0888/ 233 409  e-mail: office@elastmetal.com

Производство и възстановяване на полиграфически валове. Печатни ръкави (sleeve) за флексопечат. Високо качество и гаранция. Експрес сервиз.

Изработване и рециклиране на полиграфически валове, консумативи за полиграфията. Полиграфически и технически валове.

Изработване и рециклиране на валове за офсетни, флексопечатни, сгъвачни и разролващи машини. Ракелни ножове по зададени от клиента (производителя) размери, твърдост и химическа устойчивост.

Бъдете въздействащи – цветни и персонални!


57

Ел-Ем Елекс Груп - Холдинг ООД

ЕЛИА-97

Елиан

Варна бул. „Република” № 1,  ПК 381  тел.: 052/ 500 066, 500 770  e-mail: office@elecs-bg.com

София жк Стефан Караджа  тел.: 0899/ 940 860  e-mail: office@elia97.com

София кв. Христо Ботев ул. „503” № 10  тел.: 02/ 847 04 84; 0898/ 461 504  e-mail: eliansito@abv.bg

Търговия със съвременни стоки за маркиране, етикетиране, теглене, опаковане, резервни части и консумативи за тях; обзавеждане на фирми от хранителновкусовата промишленост. Осемцветен флексопечат на етикети и производство на термотрансферни ленти.

Производство на всички видове опаковки от велпапе, картони, микровелпапе и др.

Ситопечат на PVC, метал, стъкло, хартия и др.

ЕЛИАНА-2000 ООД

ЕЛИДИС ООД

Елит МД

София жк Свобода, ул. „Св. Н. Чудотворец” № 11  тел.: 02/ 896 22 77 факс: 02/ 896 43 80  e-mail: eliana2000@dir.bg

София 1000 бул. „Патриарх Евтимий” № 1  тел.: 02/ 980 73 03 факс: 02/ 980 73 03  e-mail: paper@elidisbg.com

София 1111 ул. „Проф. Д-р. Георги Павлов” № 45 тел.: 02/ 971 71 69 факс: 02/ 971 71 69  e-mail: office@elit-md.com

Сертифицирана компания за предпечатна подготовка, офсетов печат. Tопъл и тампонен печат. Всички видове довършителни процеси. Рекламна агенция и PR. Информационен център.

Внос и дистрибуция на полиграфически материали. Налични на склад широка гама фабрично форматирани хромови, офсетови, етикетни, стикерни и арт хартии и картони. Опаковъчни картони GD, GT, GC. Обемна хартия. Хартия за дигитален печат.

Широка гама канцеларски материали – кламери, кабари, карфици, тампонно лепило, тикса, четки за рисуване, ценови етикети и тетрадки, химикалки, ролери, маркери, автоматични моливи.

Елит Прес ЕООД

Елит Трейд Инженеринг ООД

Елко ООД

София ул. „Мадарски конник” № 4 тел.: 02/ 944 36 31  тел.: 0896/ 800 475  e-mail: info@elitpress.com

София Студентски град ул. „Иван Странски” № 7 тел.: 02/ 962 45 24  e-mail: elit_mk@mail.bg

Ямбол 8600, кв. Индустриален ул. „Нарцис” № 5 (в двора на Терснаб) тел.: 046/ 664 135; 0897/ 930 647 факс: 046/ 663 833 e-mail: elko90@abv.bg

Дигитален печат – визитки, флаери, папки, плакати. Лазерно гравиране.

Производство на рекламни хартиени торби. Продажба на универсални хартиени торби.

Търговия с хартия, картони и консумативи за полиграфията. Обложки/подвързии от меко PVC на различни формати. Опаковки от меко PVC.

Ем Джи Солюшънс ООД

ЕМА - 90

Ема ООД

София 1309 ул. „Враня” № 82 тел.: 02/ 832 9182  e-mail: info@mgsolutions-bg.com

София 1528 жк Дружба 1 ул. „Илия Бешков” № 1А  тел.: 02/ 970 87 10, 978 09 10

Плевен 5800 ул. „Дойран” № 160 тел.: 064/ 801 416, 898 209  e-mail: office@ema-bg.com

Производство на CNC режещи плотери и други машини с цифрово програмно управление. Дизайн и изрязване на опаковки и форми от картон, велпапе, пенокартон, клингерит, PVC фолио и др. Инженерингови консултации.

Всички видове пощенски пликове. Висококачествен офсетов и дигитален печат върху пощенски пликове. Пощенски пликове с нестандартен формат. Пощенски пликове от луксозна хартия. Доставка до клиента.

Доставка, складиране, продажба и износ на ролни и форматирани хартии, картони и пощенски пликове за полиграфията, офиса, опаковъчната индустрия и производството на тапети. Производство на форматирани хартии и принтерна хартия.

Използвайте иновативни решения за дигитално производството.


58

Ем-Ет

Емпека ООД

ЕнгВю Системс София ЕАД

ЕНПАК ЕООД

Пловдив ул. „Ц. Дюстабанов” № 32 тел.: 032/ 627 007 факс: 032/ 627 040  e-mail: empeka@abv.bg

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 135, ет. 5  тел.: 02/ 976 83 12 факс: 02/ 976 83 14  e-mail: info@engview.com

Варна ул. „Студентска” № 1 тел.: 052/ 302 396  тел.: 0899/ 182 002; 0878/ 182 002  e-mail: sales@npack.net

Ситопечат върху стъкло, текстил и керамика, трансферен и директен печат, цветно матиране на стъкло, търговия с чаши, шапки и др. рекламни материали.

Разработва и разпространява един от водещите софтуерни пакети за структурен дизайн на опаковки от картон и велпапе и автоматизация на цялостния процес на производството на такива опаковки – EngView Package Designer Suite.

Луксозни ламинирани и неламинирани торби, торби от екологично сертифицирана хартия, кутии.

Еридан ООД

Ес Принт

Естер АД

София ул. „Маестро Кънев” № 72 тел.: 02/ 955 61 04; 0887/ 615 830 факс: 02/ 955 61 04  e-mail: eridan54@mail.bg

София бул. „Климент Охридски” № 49  тел.: 02/ 876 87 33 тел.: 0878/ 101 038  e-mail: esprintbg@abv.bg

София Южен парк, бл. 44, ап. 3 тел.: 02/ 963 37 98, 963 39 86  e-mail: office@ester-bg.com

Производство на лепила. Широка гама дисперсни, ламинатни и термопластични лепила за опаковъчна и полиграфическа индустрия, за етикети и бандероли върху стъкло, РЕТ, РР и РЕ в бутилиращата индустрия.

Издателска и рекламна дейност, дизайн и предпечатна подготовка, офсетов и ситопечат, топъл и голд печат върху тефтери, номерация и перфорация, преге, щанцоване, външна и светлинна реклама, фолиране на витрини и автомобили, указателни табла.

Внос и търговия с вестникарска хартия и картон.

Естерн Лайт Индустри ЕООД

Естетик Студио ЕООД

ЕТ Авел-Неон

Свищов ул. „К. Д. Аврамов” № 30 тел.: 0631/ 602 50  e-mail: estern_sv@abv.bg

Бургас ул. „Патриарх Евтимий” № 44 тел.: 0896/ 679 121  тел.: 0896/ 679 123  e-mail: esstetic.studio@gmail.com

София бул. „П.Евтимий” № 73  тел.: 02/ 951 54 68  e-mail: office@avel-neon.com

Печат на фактури, етикети, формуляри. Всичко на хартия – самозалепваща се, етикетна, химизирана и др.

Изготвяне на сертифицирани цветни проби, висококачествен печат на фотохартия, FineArt медии и канава от Epson, Hahnemuhle, Katana и др., рамки, паспарту.

Фирмата е лидер в изработката на външни, вътрешни, покривни неонови реклами и осветление. Цялостно оформление и дизайн на вашата визия. Печат, рязане (фолио, плексиглас, еталбонд), букви от всички видове материали.

ЕТ Александър Йовин

ЕТ Арт Системс - Явор Великов

ЕТ БОВЕ-Мая Георгиева

Асеновград ул. „Божидар Икономов” № 19 тел.: 0898/ 540 418  e-mail: aleksandar_yovin@abv.bg

Бургас 8000 к-с Славейков, бл. 112, партер  тел.: 0888/ 212 690  e-mail: reklamata@abv.bg

София ул. „Райска градина” № 37 тел.: 02/ 857 27 25 тел.: 0888/ 625 998  e-mail: et_bove@hotmail.com

Производител на гъвкави полимерни опаковки. Печат върху фолиа, класически пликове, пликове с лепенка, щендерни пликове, Wicket пликове и торбички.

Предлага печат върху фолио, винил, перфофолио, брандиране (облепване) на витрини, светещи и несветещи табели, светещи букви, светодиодни реклами и кръстове за аптеки, стикери, флаери, визитки.

Предпечат, офсетов печат, луксозна книговезка работа – твърда подвързия, кожа, сувенири.

Web-2-print за Вашия бизнес.


59

Ет-Ет ЕТ ВЕКТОР

ЕТ ВИГ

ЕТ График55

Сливен кв. Речица, ул. „Михаил Греков” № 2  тел.: 0887/ 950 160 тел.: 0878/ 950 342  e-mail: vector@dir.bg

Бургас ул. „Княз Борис” № 68 тел.: 0898/ 416 056  e-mail: xvcom@mail.bg

София ул. „Трапезица” № 6 (метростанция Сердика) тел.: 02/ 956 02 87  тел.: 0888/ 343 467; 0889/ 449 404  e-mail: grafik55@abv.bg

Производство, проектиране, монтаж на неон, неонови реклами, светещи букви, светещи надписи, рекламни букви, несветещи букви от PVC, плексиглас.

Студио за ситопечат. Собствена база.

Реклама на месинг, хром и стъкло – фирмени табели, ляти и обемни букви, стойки за знамена, гербове значки, плакети, баджове, ключодържатели и др. Изработва всички видове релефни и заводски табели.

ЕТ Диовак

ЕТ Ефект

ЕТ Зариан-5

Ямбол ул. „Ямболен” № 10 тел.: 0889/ 444 766  e-mail: diovak@yahoo.com

София бул. „Европа” № 138  тел.: 02/ 468 41 56 факс: 02/ 468 74 73  e-mail: stjordanov@abv.bg

София 1517 ул. „Георги Спасов” № 19 тел.: 02/ 945 45 67; 0888/ 808 642 факс: 02/ 945 51 55  e-mail: office@zarian5.com

Линии за тоалетна хартия, салфетки, консумативи, преси за щанцоване и изрязване на хартиени изделия, преси – хидравлични, машини за топъл печат, сушилни за лакове.

Лазерно и механично рязане и гравиране на метали и неметали. Изработка на табелки, реклами, светещи табели, рекламни сувенири, плакети, значки, ключодържатели, ситопечат, надписи от PVC фолио.

Значки, медали, плакети, табели, магически чаши, ключодържатели.

ЕТ Клиентът

ЕТ Коваджиев

ЕТ Кувел - Кузман Велев

София жк Надежда, бл. 263, вх. В, ап. 71  тел.: 0898/ 619 833  e-mail: agfmli@abv.bg

Плевен ул. „Ем. Васкидович” № 94 тел.: 0886/ 375 250  e-mail: julia_kozova@abv.bg

Пловдив 4000 бул. „Източен” № 3  тел.: 032/ 623 070, 631 416 факс: 032/ 623 070  e-mail: kuvel@mail.bg

Луксозни рекламни материали, релефен печат до четири цвята, воден знак, топъл печат, преге, ротационен ситопечат.

Отпечатване на счетоводни формуляри, фактури, дипляни, листовки, афиши, бланки и др.

Листовки, дипляни, списания, каталози, календари, книги. Отпечатва опаковки, кутии и етикети за различни сфери на промишлеността, козметиката, алкохолната индустрия. Печатница.

ЕТ Либра

ЕТ Лоли - Христо Димитров

ЕТ Мария Сталева

Сливен бул. „Еленско шосе” № 16  тел.: 044/ 63 13 24 тел.: 0887/ 318 639  e-mail: office@libra-sl.com

София 1184 бул. „Цариградско шосе” № 113 А (в двора на печатница ЛитоБалкан)  тел.: 0889/ 362 273

Асеновград ул. „Борислав” № 2 тел.: 0889/ 272 992  e-mail: shinobi@mail.bg

Рекламен и промишлен сито и тампонен печат, пълноцветен печат на рекламни материали с Freejet 290.

Заточване на всички видове книговезки резци – обикновени, видиеви, папшер, ножчета за „Пони” и други.

Фирмата извършва ситопечат върху текстил, метал, PVC и др. Изработване на рекламни материали – визитки, стикери, брошури и календари. Разполага със собствен плотер за изрязване на фолио. Изработка и публикуване в интернет на web сайтове.

Осигурете си екосъобразен и качествен печат.


60

Ет-Ет

ЕТ МДМ-Цветанка Маркова

ЕТ МИГ – Ивалин Иванов

ЕТ ПП-Камена

Пловдив бул. „Цар Борис III Обединител” № 1, продължение (в двора на ЕАЗ)  тел.: 0887/ 794 517  e-mail: mdm2000@abv.bg

Варна ул. „Георги Бенковски” № 81, ап. 52 тел.: 0888/ 618 449  e-mail: migprint@abv.bg

София 1113 бул. „Цариградско шосе” № 133 БИЦ-ИЗОТ, офис 27  тел.: 02/ 809 02 92, 0887/ 300 629  e-mail: kamenapack@mail.bg"

Офсетов пълноцветен печат, предпечатна подготовка и довършителни работи.

Офсетов печат. Печатница.

Комбинирани опаковки от велпапе и стиропор за транпортиране и съхранение на стъклени пластмасови бутилки, буркани и др.

ЕТ Р.И.С. - РУМЕН САРАФСКИ

ЕТ Ремакс - Пенка Маркова

ЕТ Ромео Велчев

София кв. Мусагеница, бл. 98, вх. В, ап. 45, ет. 7  тел.: 02/ 871 96 18 тел.: 0888/ 414 951  e-mail: sarafski@mail.orbitel.bg

Габрово ул. „Съзаклятие” № 10, ет. 2 тел.: 066/ 806 833 тел.: 0898/ 537 453  e-mail: rondo_ltd@mail.bg

Самоков 2000 П.К.163 тел.: 0887/ 732 493

Етикиращи и опаковащи машини. 1SC етикетна хартия, SBS/GZ картон MOSAICO BURGO, туист PE фолио Polysack.

Фирмата изработва големи и малки пликове за поверителна кореспонденция, куриерски пликове (съдилища, прокуратури, държавни учреждения) от натронови хартии, офсетови и други картони.

Изработваме магнити, значки, огледалца, ключодържатели и лъжички с пълноцветен печат по желание на клиента.

ЕТ Сребро Евстатиев - Скорпио

ЕТ Станислав Кирков

ЕТ Танита Корект

Асеновград ул. „Родопска” № 36 тел.: 0897/ 044 290  e-mail: srebro_evstatiev@abv.bg

Стара Загора с. Еленино, Старозагорско  тел.: 0898/ 618 824 факс: 0885/ 341 224  e-mail: papir.st@abv.bg

София ул. „Акад. Георги Бончев” № 4 тел.: 0887/ 902 171 тел.: 0893/ 520 986  e-mail: tankorekt@abv.bg

Производство на опаковки: пликове от полипропилен и полиетилен с/без печат, с капак и лепенка предназачени за ХВП, текстилна и лека промишленост. Пликове за щендер с/без печат. Рекламни чанти с вътрешна дръжка и др.

Производство на опаковки от велпапе (кашони, тарелки, кутии).

Довършителна обработка – сгъване, лепене и шиене на печатни коли. Книговезване на библиотечна литература, дипломни работи, регистри. Изработване на сватбени книги, папки. Подвързване на документи.

ЕТ Тодор Попов ДЕМТ

ЕТ Томи - Тома Томов

ЕТ Трико

Сапарева баня 2650 ул. „Германея” № 21 тел.: 0707/ 233 88 факс: 0707/ 240 80  e-mail: demt@mail.bg

Бургас Северна индустриална зона тел.: 056/ 880 474 тел./факс: 056/ 887 301 e-mail: office@tomysport.com

Пловдив ул. „Константин Фотинов” № 22 тел.: 0878/ 418 506  e-mail: p_simon@abv.bg

Офсетов печат.

Фирмата се занимава с производство на спортна екипировка. Екипи, анцузи, шуби/ветровки. Печат върху рекламни хавлии.

Ситопечат върху плат. Печат върху тениски, знамена, шалове, шапки, работни облекла, сувенири. Изработка на знамена, шапки, шалове, тениски. Изработка на проекти и предпечат. Собствена печатна и шивашка база. Изработка на малки серии.


61

Ет-Жу ЕТ ФАРВУТ - Петко Йончев

ЕТ Финик - Веселин Ганев

ЕТ Фовиус-Петьо Великов

Павликени ул. „Ал. Стамболийски” № 1 тел.: 0610/ 525 88  e-mail: farvut@vestel.bg

Сливен кв. Промишлена зона  тел.: 044/ 667 304 факс: 044/ 667 481  e-mail: finic@abv.bg

Сливен бул. „Хаджи Димитър” № 27  тел.: 0886/ 214 274  e-mail: pitarfoto@mail.bg

Дизайн, реклама, фотография, предпечат, печат, PVC надписи. Цифров печат; сублимационен печат – чаши, пъзели; фактури, формуляри, фирмени печати.

Офсетов печат до 50/70. Търговия с хартии, картони и консумативи.

Изработване на уникални фотокниги, снимки върху чаши, пъзел, часовник, възглавници, ключодържатели, значки, реклама, календари, етикети, флаери, менюта, покани, плакати, визитки, голямоформатни снимки до размер 30х120см.

ЕТ ХОРС

ЕТ ХРИД

Етикет Принт EООД

София 1799 жк Младост 2, бл. 201, ап. 91  тел.: 02/ 884 21 65  e-mail: hors91@abv.bg

Асеновград 4230 ул. „Поп Матей” № 38 тел.: 0331/ 656 57  e-mail: pepom@mbox.contact.bg

Варна 9000 бул. „Осми Приморски полк” № 128  тел.: 052/ 301 957 факс: 052/ 300 392  e-mail: office@etiketprint.net

Значки и отличителни знаци. Ключодържатели, табели, плакети, баджове, силиконови стикери. Значки тип капачка.

Флексопечат, екструзия, ролонарязване, конфекциониране, продажба на машини.

Офсетов печат.

Еуропапир-България АД

Ефект Ес – Борис Каратанчев ЕТ

Ефрема ЕООД

Русе бул. „Липник” № 129  тел.: 082/ 880 250 факс: 082/ 880 360  e-mail: office@europapier-bg.com

Сандански 2800 ПК 102, ул. „Серес” № 15  тел.: 074/ 631 533  e-mail: efekt@mail.ru

София 1000 ул. „Дондуков” № 11 тел.: 02/ 988 36 23 тел.: 0888/ 608 768  e-mail: efrema@abv.bg

Търговия с хартия, картон и полиграфически материали. Търговски представител на фирми Unigraphica, Лихтенщайн и Koehler Paper Group, Германия. Еуропапир-България АД е специализирана в търговията на етикетна хартия.

Офсетов печат – печатни рекламни материали и довършителна обработка.

Фирмата предлага консултиране, изготвяне на дизайн и лого и финализиране на всички проекти до готова продукция (бизнес и рекламни материали). Разполага със собствена печатна база дигитален печат.

Жажда ЕТ

ЖИК ЕООД

ЖУ-БГ ООД

Сливен 8800 ул. „Самуил” № 1 тел.: 044/ 680 701, 662 177  e-mail: jajda_sliven@abv.bg

Пазарджик ул. „Мария Шутич” № 5 тел.: 034/ 444 658  тел.: 0898/ 345 546

Габрово ул. „Баланска” № 2 тел.: 066/ 822 446, 801 976  e-mail: zhu@mail.bg

Предпечатна подготовка, листов пълноцветен офсетов печат. Ръчна номерация, щанцоване, ламиниране и книговезки услуги.

Опаковки от велпапе, печат, транспорт.

Производство на опаковки, коктейлни сламки и аксесоари, форми за разсад, работни саксии и предпазители за лози и овошки.


62

За-Зо

ЗАВОД ЗА ОПАКОВКИ

Завод за хартия - Белово АД

ЗЕА-Принт ЕООД

Г. Оряховица 5100 ул. „Св. княз Борис I” № 29 тел.: 0618/ 694 48  e-mail: zzpoligraf@zaharnizavodi.com

Белово ул. „Дъбравско шосе” № 1А тел.: 03581/ 21 05, 26 53 факс: 03581/ 21 10  e-mail: office@belana.bg

Смолян 4700 ул. „Величко Профиров” № 2 тел.: 0301/ 6 28 27 тел.: 0896/ 682 243  e-mail: zea_s@abv.bg

Производство на опаковки за всички отрасли на икономиката. Офсетов печат, флексопечат, дълбок печат и довършителна обработка.

Производство на малограмажни хартии. Санитарно-хигиенни материали, тоалетна хартия, салфетки, медицинска вата, кухненски ролки, хартии на формат.

Офсетов печат.

ЗЕБРА ООД

Зеровекс ЕООД

Зидстрой 77

Пловдив бул. „6-ти Септемри” № 216 А  тел.: 032/ 644 282, 643 223  e-mail: print@zebrastyle.com

София 1421 ул. „Орфей” № 19 тел.: 02/ 866 61 50 тел.: 0898/ 477 147  e-mail: office@zerovexbg.com

София бул. „България” № тел.: 0876/ 999 586 e-mail: zidstroy@abv.bg

Фирма, работеща в сферата на дигиталните технологии по европейски маниер и модерно технологично оборудване, в крак със световните тенденции.

Изключителен представител на италианската фирма Colorgraf S.p.A. за България – внос и дистрибуция на пълна гама мастила и консумативи за офсетов и флексопечат.

Узаконяване на съществуващи рекламни съоръжения, табели, тотеми и светещи кутии. Също така имаме възможност за изработване на всякакви видове рекламни елементи – светещи кутии, тотеми, табели, билбордове.

Зизи ПРИНТ ЕООД

Зико Принт ООД

Зип ЕООД

София бул. „Цариградско шосе” № 133 БИЦ-ИЗОТ, корпус 1, ет. 3, офис 315  тел.: 02/ 809 04 06; 0888/ 560 705  e-mail: ziziprint@gmail.com

Пловдив 4006 бул. „Цариградско шосе” № 51  тел./факс: 032/ 280 088  e-mail: ziko_print@abv.bg

София жк Дружба 1 ул. „Илия Бешков” № 1  тел.: 02/ 973 25 63  e-mail: zip@tea.bg

Предпечатна подготовка и дизайн. Дигитален, офсетов и тампонен печат. Изработка на: печати с/без машинка COLOP, надписи от PVC фолио и табели, рекламни чаши, календари, визитки, фактури, формуляри, стикери, листовки, брошури, папки и др. Уеб дизайн.

Печат на етикети, кутии, книги, рекламни материали и каталози. Листов пълноцветен офсетов печат. Щанцоване и книговезки услуги.

Офсетов печат, предпечат, книговезка дейност и др.

Зит-Офсет ООД

Знамена.ком

Зографа ООД

София 1784 бул. „Цариградско шосе” 7-ми км ЗИТ, корпус 1, ет. 3  тел.: 02/ 876 54 20

София кв. Левски, Сухата река, ул. „Лепенец” № 25  тел.: 02/ 945 08 03, 847 77 63 факс: 02/ 847 77 63  e-mail: order@znamena.com

Пловдив 4003 ул. „Георги Бенев” № 9 тел.: 032/ 962 658; 0886/ 312 583 факс: 032/ 960 037  e-mail: zografa@zografadisplay.com

Офсетов печат. Печатница.

Знамена, флагове, знаменца, флагчета, байрачета. Дръжки, стойки, поставки. Национални, фирмени, спортни, партийни. На склад и по поръчка.

Дисплеи за реклама. Стелажи за магазини.


63

Зо-Ик Зографов и сие СД

И-Тех-Стар

ИВ Трейдинг ООД

София бул. „Цар Борис III” № 428А  тел.: 02/ 957 10 33 тел.: 0887/ 524 694  e-mail: zografov_if@abv.bg

София жк Люлин 7, бл. 711А, партер тел.: 02/ 927 03 00  тел.: 0886/ 568 375  e-mail: mail@itech-store.com

София кв. Люлин 9, ул. „Класова борба” № 2А  тел.: 02/ 827 07 56  e-mail: office@ivtrading.bg

Изработване на луксозни бизнес сувенири, подходящи за корпоративни клиенти.

Продажба и сервиз на предимно втора употреба принтери, солвентни плотери, широкоформатни машини, скенери до формат А0, цветни преси Xerox DocuColor 240/250/260/5252/5000/6060/700. Сервиз и зареждане на тонер касети.

Производство, внос и търговия с пластмасови кутии с голямо разнообразие от обеми от 180мл. до 32л. Предлагаме и доставка. Опаковките са подходящи за мастила, бои, лакове, латекси, мазилки. Предлагаме и пластмасови кутии за храна.

Иви Арт

Ивко ООД

Игел България ООД

София ул. „Мизия” № 9 тел.: 02/ 846 51 46 тел.: 0896/ 702 662

Плевен 5800 ул. „В. Априлов” № 20 тел.: 064/ 800 393  e-mail: ivco@el-soft.com

София 1606 ул. „Д. Трайкович” № 1Б тел.: 02/ 852 70 14 тел.: 0888/ 212 998  e-mail: igel@mail.bg

Широкоформатен солвентен печат върху винил, фолио, перфофолио, меш, хартия, беклит. Външна реклама. Уникален фотопечат в голям размер – канаваца, фотохартия и арт-медии Hahnemuehle. Режещ плотер – надписи от PVC фолио. Магнитни снимки. Предпечат.

Разполага с печатна база за флексопечат, офсетов и ситопечат. Обособени ателиета за вътрешна и външна реклама.

Производство на луксозни корици и календар–бележници. Книговезки услуги, швайс преси, каширане на дунапрен към мукава и машина за изработване на корици.

ИД Принт ООД

Идеал АС

ИзиЛейбъл България ЕООД

София ул. „Константин Кисимов” № 2А тел.: 02/ 417 76 68 e-mail: office@id-print.info

Пловдив 4023 Южна индустриална зона Тракия ул. „Нестор Абаджиев” № 15  тел.: 032/ 608 150; факс: 032/ 608 160  e-mail: office@ideal-as.com

София ул. „Пета” № 1 тел.: 02/ 418 57 59 тел.: 0898/ 562 633 e-mail: sales@passerbg.com

Дигитален и офсетов печат, предпечат, довършителни процеси.

Дейността ни обхваща цялата гама от първоначалния замисъл до крайната реализация на различни видове печатни произведения като опаковки, етикети и материали за фирмена идентификация. Опаковки и стелажи от картон и велпапе.

Флексопечат на самозалепващи етикети на ролка за машинно и ръчно лепене. Термотрансферни ленти. Стикери за термодиректен и термотрансферен печат. Термоетикети за електронни везни. Маркиращи машини. Баркод принтери.

Изипак Индъстри АД

Изток-Запад ООД

ИК Октопод ООД

Елин Пелин бул. „Новоселци” № 174  тел.: 0725/ 660 50, 660 55 тел.: 0725/ 992 20  e-mail: sales@easypack.bg

София 1124 бул. „Цариградско шосе” № 51, жк Яворов, бл. 1 (до БТА), ап. 3 (партер)  тел.: 02/ 946 35 21; тел./факс: 02/943 79 51  e-mail: iztok_zapad@mail.bg

София 1111 ул. „Шипченски проход” № 21 тел.: 0888/ 399 755  e-mail: ikoctopod@abv.bg

Предлага комплексни решения и обслужване в областта на опаковките – консултация, концепция, идеен проект, дизайн, производство и доставка на място. Изработка на матрици и инструментариум. Производство на термоформовани опаковки.

Издателство със собствена печатница.

Oфсетов печат, щанцоване и книговезки услуги.


64

Ик-Ин

Икон ЕООД

Имел Дизайн ООД

Импера - Иван Иванов ЕТ

Борово 7174 Русенска област тел.: 08140/ 22 07 тел.: 0888/ 309 613  e-mail: ikoneood@abv.bg

София ул. „Антон Кецкаров” № 17 тел.: 02/ 927 83 83 тел.: 0896/ 797 977  e-mail: contact@imeldesign.net

София ул. „Париж” № 7 тел.: 02/ 986 44 95 факс: 02/ 986 44 74  e-mail: imperaet@gmail.com

Производство на рекламни надуваеми изделия. Производство на топки, пояси, възглавници. Пълноцветен и ситопечат върху тях. Собствена база.

Реклама, LED дисплеи, обемни букви, неон, билбордове, тотеми, светлинни реклами, широкоформатен печат, печат на плоскости, вакуумно формоване, офсетов печат, рекламни надписи, визитки, брошури, табели, билбордове под наем, щендери.

Офсетов печат, довършителна обработка.

Импрес ЕООД

Инвестпрес АД

Инвойс ООД

Пловдив 4000 бул. „Княгиня Мария Луиза” № 42  тел.: 032/ 623 049 факс: 032/ 628 564  e-mail: info@impressbg.com

София 1407 ул. „Шаварски път” № 3 тел.: 02/ 868 29 30 факс: 02/ 868 71 17  e-mail: investpres@abv.bg

София ул. „Любляна” № 46, Джей и ел център, корпус Б тел.: 02/ 818 04 83  тел.: 0878/ 656 793  e-mail: invoice@dir.bg

Дигитален печат. Външна реклама. Предпечатни процеси. Графичен дизайн. Уеб дизайн и мултимедия.

Издателство, предпечатна подготовка, листов пълноцветен офсетов печат, книговезки услуги, ламиниране и транспорт.

Рекламна агенция с печатница.

Индоор дисплейс

Институт по целулоза и хартия АД

Интеграл електроник

Варна кв. Аспарухово, ВТБИ, ет. 2 тел.: 052/ 371 101, 372 202 факс: 052/ 383 717  e-mail: info@indoor-displays.com

София 1528 ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 8 тел.: 02/ 973 28 80, 973 28 07 факс: 02/ 973 22 89  e-mail: office@ppibg.com

София 1001 ул. „Париж” № 15 тел.: 0877/ 929 143  e-mail: integralbg@abv.bg

Производител на алуминиеви дисплеи. Експо оборудване – банер стойки, POP UP стени, стойки за проспекти. Системи за външна реклама.

Технологии за производство на целулоза, хартии, картони. Анализи в акредитирана лаборатория. Проучвания. Лицензиран център за обучение. Сп. Целулоза и хартия и Бизнес бюлетин. Произвежда лепила за хартии. Търговия с хартии, велпапе и кашони.

Интеграл Електроник предлага машини за индустриални и рекламни производства KIPKC80/C7800 KEUNDO SuperWideUV/SOL Roland/ASBRU EcoSolMax HanterCNC HeavyDuty/HighPowerLaser/Plasma KingCutCNC Economy/ Prof GCC UVHybrid/HighPrecision Laser/Engraver/Cutter.

Интекс Принт ЕООД

Интелект ЕООД

ИНТЕЛИНЕТ България ЕООД

Кърджали кв. Възрожденци, бл. 35, вх. Е, ап. 120  тел.: 0887/ 418 951  e-mail: intexprint@abv.bg

София 1113 ул. „Александър фон Хумболт” № 20 А, ет. 2 тел.: 02/ 971 52 91, 971 52 92  e-mail: intelect@tea.bg

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 121  тел.: 02/ 976 31 00, 976 31 24  e-mail: sales@intelinet.bg

Печатане на текстилни етикети, двустранно до 5 цвята (тафта, сатен, полиестер).

Доставка на хартия за полиграфически предприятия по заявка. Търговия на едро от склад на хартиено-целулозни продукти.

Доставя и осигурява сервиз на пълната гама продукти на Xerox: от модели за персонални потребители до високотехнологични машини за професионална полиграфия. (Xerox Premier Partner & Authorised Service Partner).


65

Ин-Ин Интер Експо Център

Интербридж

Интерграфик Сървис ЕООД

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 147  тел.: 02/ 965 52 78 факс: 02/ 965 52 31  e-mail: msimova@iec.bg

Пловдив бул. „Асеновградско шосе” № 1  тел.: 032/ 393 661; 0889/ 850 530 факс: 032/ 399 492  e-mail: pavlov@interbridge.info

София 1202 ул. „Клокотница” № 2 А тел.: 02/ 931 97 15, 931 97 16 факс: 02/ 931 42 07  e-mail: officeigs@intergraphik-service.com

CoPI'S - Communication art, print, image, sign - Специализирана изложба за реклама, дизайн, визуални комуникации, печат, фотография, промоционални продукти.

Фолиа за топъл и студен печат.

Покупка, продажба и сервиз на полиграфическа техника. Заточване на резци за гилотини по прецизна немска технология. Продажба на нови резци.

Интерпред Партнер ООД

Интертрейд АД

Интралинк Груп ООД

Гоце Делчев 2900 ул. „Христо Матов” № 5 тел.: 0751/ 606 61  тел.: 0751/ 606 63  e-mail: office@zebra-paper.com

Русе 7000 бул. „Тутракан” № 23  тел.: 082/ 845 296; 0888/ 209 186 факс: 082/ 845 282  e-mail: intertrade@abv.bg

София кв. Дружба 1, бл. 155  тел.: 0895/ 696 998  e-mail: gla@abv.bg

Производство на тоалетна хартия и салфетки.

Производство на опаковъчна техника, машини за производство на опаковки от велпапе и микровелпапе, флексопечат, каширка, ламиниране и други.

Търговско представителство и посредничество на чуждестранни и български фирми в сферата на опаковките, флексо, дълбок и офсетов печат. Полимери, мастербаджове, печатарски мастила и мастила за флексопечат.

ИНТРАМА Инвест ЕООД

Инфовизион ЕООД

Инфогард

София кв. Герман, ул. „Манастирска” № 1 тел.: 02/ 992 88 18

Ловеч ул. „Н. Рилски” № 17 тел.: 0887/ 007 219  e-mail: info@info-vision.info

София 1421 ул. „Д. Хаджикоцев” № 10 тел.: 02/ 963 06 00 факс: 02/ 963 06 00  e-mail: sales@infoguard.net

Печатна база на ИНТРАМА е създадена в началото на 2010 г. Към момента ИНТРАМА предлага затворен цикъл на производство на самозалепващи етикети, включващ дизайн, предпечатна подготовка, печат, складова и транспортна логистика за клиентите.

Печатница с предпечатна подготовка (CTP, четирицветен Роланд, машини за довършителна обработка – щанца, термобиндер, перфорация, сгъвачка, дигитален печат, печат върху сувенири). Нова линия Bourg за направа на книги.

Дигитален печатен център.

Инфопринт

Информа принт ООД

инч 2,54

Плевен ул. „Данаил Попов” № 16 тел.: 0878/ 300 500 тел.: 0878/ 300 518  e-mail: office@info-print.com

Бургас 8000 зад МОЛ „Бургас плаза” тел.: 056/ 801 716 тел.: 056/ 800 950 e-mail: informa_print@abv.bg

София 1404 кв. Манастирски ливади, бл. 12  тел.: 0882/ 596 969 тел.: 0889/ 779 040  e-mail: info@inch-bg.com

Офсетов печат. Външна реклама – широкоформатен печат, светлинни реклами. Дизайн и предпечатна подготовка. Рекламна фотография. Сувенирна реклама.

Разполага с ролен и листов офсетов печат, дигитален печат, UV лак – цялостен и частичен, довършителни процеси, термолепене, дизайн и предпечат.

Широк спектър рекламни продукти. Уникален дизайн, производство, поддръжка, ремонт и узаконяване. Стелажи, тотеми, светещи кутии.


66

Ип-К

ИПК АБАГАР АД

ИПК Родина АД

ИПК Светлина АД

Велико Търново 5000 бул. „Н. Габровски” № 98  тел.: 062/ 643 936 факс: 062/ 646 993  e-mail: abagar@dir.bg

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 113А  тел.: 02/ 975 25 01, 975 25 17 факс: 02/ 975 24 96  e-mail: oferti@ipkrodina.com

Ямбол 8600 ул. „Милин камък” № 8 тел.: 046/ 669 495 факс: 046/ 669 492  e-mail: ipk_svetlina@abv.bg

Предпечатна подготовка, електронен монтаж и експонация. Печат: Heidelberg Printmaster, Speеdmaster – четирицветни 50х70, Планета Вариант 70х100, ролна офсетова машина Ултразет 70см. Рокуел 84см. Довършителни операции: твърда и мека подвързия.

Печатница, предлагаща всички видове офсетов печат, ролен офсетов и листов офсетов.

Издателство. Предпечатна подготовка, листов пълноцветен офсетов печат и довършителни процеси.

Ипрес ЕООД

Искра ООД

ИСМ компания ООД

София кв. Драгалевци, ул. „Отец Генадий” № 2  тел.: 0888/ 499 595 тел.: 0886/ 206 438  e-mail: ipress@mail.bg

Първомай ул. Ст. Стамболов 62 тел.: 03366/ 28 93  тел.: 03366/ 20 62  e-mail: iskraood@parvomai.escom.bg

София бул. „Цариградско шосе” № 117  тел.: 02/ 974 36 94, 876 90 43 факс: 02/ 974 36 94  e-mail: sales@ism-co.com

Сито, тампонен, ротационен, директен дигитален, трансферен, сублимационен печат върху тениски, сувенири, шапки и каквото ви хрумне друго.

Производство на памучни и полиестерни технически ленти, паспели, тъкани, жакардови етикети и лазерно изрязани емблеми, дантели, шевици, шнурове, връзки и др.

Производство и търговия с календар-бележници, календари, поздравителни и туристически картички. Директен внос на пишещи средства и рекламни сувенири. Дизайн, предпечат, печат.

ИТД ЕООД

ИТС ООД

Ифо Дизайн ООД

Съединение ул. „Хр. Ботев” № 22 тел.: 032/ 606 821 факс: 032/ 606 888  e-mail: office@itd.bg

София 1463 ул. „Шандор Петьофи” № 63 тел.: 02/ 852 96 55 тел.: 0899/ 770 085  e-mail: kerezansky@abv.bg

София кв. Горна Баня,  бул. „Николай Хрелков” № 2 А  тел.: 02/ 957 88 05 факс: 02/ 957 88 06  e-mail: office@ifodesign.net

Производство на матрици, преформи, пластмасови бутилки, флакони и капачки.

Изработване и монтаж на табели, светещи реклами, транспаранти, стикери и нестандартни изделия за външна реклама.

Oфсетов печат.

Йоко принт ООД

К И Е Принт ООД

К и К Спорт ЕООД

София ул. „Струма” № 5 тел.: 02/ 983 64 21 факс: 02/ 983 27 41  e-mail: joko@intech.bg

Бургас 8000 Северна промишлена зона  тел.: 056/ 816 637; 0887/ 439 289 факс: 056/ 813 495  e-mail: office@kieprint.net

София ул. „Иван Вазов” № 17 тел.: 02/ 981 02 84 тел.: 0885/ 022 571  e-mail: sales@kk-bg.com

Офсетов и дигитален печат, ламиниране, дизайн и предпечат.

Извършва печат на дипляни, етикети, опаковки, плакати, картички, каталози, флаери и др. Разполага с печатни машини, сгъвачки, щанц машини, лепачки за картонени опаковки и др.

Търговия със спортни награди: купи, медали, плакети, значки, VIP подаръци, магически чаши. Предлагаме лазерно и механично гравиране, сублимационен, трансферен и пълноцветен печат.


Áèçíåñ ðåøåíèÿ íà Canon Ïðîäóêòèòå è óñëóãèòå íà Canon Business Solutions ñà äîñòúïíè çà çàêóïóâàíå äèðåêòíî îò Canon èëè ÷ðåç îòîðèçèðàíè áèçíåñ ïàðòíüîðè íà Canon.

Íàøàòà äèðåêòíà âðúçêà ñ êëèåíòà!

За най-взискателните CAD и GIS задания се обърнете към iPF815 Този 44" широкоформатен принтер осигурява изключително качество на печат, функционалност и спиращи дъха скорости.

Canon Bulgaria âè ïðåäëàãà öÿëîñòíè ðåøåíèÿ çà âàøèÿ îôèñ, óñòðîéñòâà è êîíñóìàòèâè çà òÿõ, êàêòî è âúçìîæíîñò äà ãè çàêóïèòå äèðåêòíî îò íàñ - ëåñíî è äîñòúïíî, çàåäíî ñ âúçìîæíîñòòà äà ñå îáúðíåòå êúì íàøèòå ïàðòíüîðè áëèçî äî âàñ. Åêèïúò íà Canon Bulgaria ñ óäîâîëñòâèå ùå âè ïîìîãíå äà îòêðèåòå íàéïîäõîäÿùîòî ðåøåíèå çà âàøèÿ áèçíåñ, ùå îðãàíèçèðà áúðçà äîñòàâêà è èíñòàëèðàíå íà óñòðîéñòâàòà, êàêòî è ãàðàíöèîííà è èçâúí ãàðàíöèîííà ñåðâèçíà ïîääðúæêà è äîñòàâêà íà êîíñóìàòèâè. Ñâúðæåòå ñå ñ íàñ: Canon Bulgaria áóë. „Öàðèãðàäñêî øîñå” 121, Ñîôèÿ 1784 òåë: (02) 807 92 75, 975 16 30 ôàêñ: (02) 975 16 36

The UEFA EURO 2012™ official logo is protected by trademarks, copyright and/or design. All rights reserved.


68 К&М Комерс

К&М Принт ЕООД

Кавира Дизайн ООД

София жк Младост 2, бл. 207, вх. 2  тел.: 0897/ 960 022 тел.: 0899/ 973 002  e-mail: km_commerce@abv.bg

София жк „Св. Троица”, бл. 145 Б  тел.: 0885/ 014 369 факс: 02/ 929 57 13  e-mail: office@screenprint-bg.com

София ул. „Проф. д-р Георги Павлов” № 34, ет. 1 тел.: 02/ 971 11 12; 0887/ 509 245 факс: 02/ 971 11 13  e-mail: office@kavira.com

Изработката на бродерии върху шапки, чанти, сакове, готово облекло и разкроени материали. Разполагаме с богато разнообразие от цветове и модели шапки.

Компанията е специализирана в две основни дейности: ситопечат върху текстил и продажба на печатни пасти за текстил.

Директен печат върху рекламни сувенири, широкоформатен печат, печат върху PVC, печат върху винил, рязане по контур на плотер, ламиниране, предпечатна подготовка, дигитален печат.

Калем плюс ЕООД

Кам-919 ЕООД

КамСла ЕТ

София Студентски град бул. „Акад. Стефан Младенов” № 88 тел.: 02/ 468 41 44; 0898/ 455 479  e-mail: office@kalembg.com

Пловдив ул. „Коматевско шосе” № 314 тел.: 032/ 690 737, 690 727 факс: 032/ 691 338  e-mail: office@kam919.com

София кв. Челопечене, ул. „Лесновска” № 13  тел.: 02/ 994 52 27 тел.: 0895/ 494 488  e-mail: office@kamsla.com

Сублимационен и трансферен печат на текстил. Печат на стъкло. Сублимационен печат на магически чаши, керамични чаши, керамични плочи, алуминий, дървени плоскости, и други. Продажба на сублимационни мастила и трансферни преси. Дизайн и реклама.

Обработка на велпапе в транспортни и индивидуални опаковки.

Ситопечат върху текстил, работно и рекламно облекло, сувенирна реклама, запалки и др.

КАНАК ООД

Кандела Груп ООД

Канон България ЕООД

Г. Оряховица ул. „Иван Момчилов” № 2 тел.: 0618/ 643 18 факс: 0618/ 643 20  e-mail: office@kanakbg.com

София кв. Слатина, ул. „Слатинска”, бл. 51  тел.: 0878/ 177 519  тел.: 0878/ 177 395  e-mail: office@kandela.biz

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 121, ет. 3  тел.: 02/ 807 92 75, 975 16 30 факс: 02/ 975 16 36  e-mail: infooffice@canon.bg

Производство на щанцформи за опаковки от хартия, картон, микровелпапе, велпапе ПЕТ и др. Разполага със специализиран софтуер, лазерна установка за прорязване на щанцформите. Клишета за Брайлов текст.

Внос от Китай, Индия и Полша на машини за топъл печат, тампонен печат, режещи плотери, машини за лазерно гравиране, машини за довършителни процеси.

Canon Bulgaria предлага цялостни решения за офиса, мултифункционални устройства за работа в средни и големи работни групи, широкоформатни принтери за CAD/GIS приложение и фотопечат, както и консумативи за тях.

Кантек

Кантилена ЕООД

Капелен БГ ЕООД

София бул. „Никола Петков” № 81  тел.: 02/ 960 46 00 факс: 02/ 960 46 06  e-mail: office@cantek.bg

София жк Люлин, ул. „Н. Беловеждов” № 1 (в сградата на 96-то СОУ)  тел.: 02/ 925 05 35; факс: 02/ 925 05 36  e-mail: kantilena_97@dir.bg

София 1574 бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 тел.: 02/ 970 78 18  e-mail: cappelen.bg@jwc-group.com

Специализирана в продажбата на офис оборудване, както и на машини за биговане, подвързване, пробиване, рязане, ламиниране.

Графичен дизайн, предпечатна подготовка, дигитален офсетов печат, класически офсетов печат, дигитална фотография, UV лак, довършителна обработка и всичко друго за вашата печатна реклама.

Внос на хартии и картони, фолиа за топъл и студен печат и специалитети.


София 1619 бул. Никола Петков 81 тел.: 02/ 960 46 66 факс: 02/ 960 46 06 e-mail: office@cantek.bg www.cantek.bg

Canon imageRUNNER ADVANCE C9060 PRO • Производствено устройство от нисък клас до 60 ppm • Създава висококачествено краткосрочни цветни задания и сложни задания по заявка • Висока интеграция на работния цикъл • Разширени опции за оформление • Широк набор от медии • Неоспорими предимства за околната среда

История Фирма Кантек e българска търговска фирма, основана през 1990 г. в София. Кантек предлага на своите клиенти перфектно търговско и сервизно обслужване, качествена и доказана офис техника от световноизвестни търговски марки и оригинални консумативи. Фирмата има три основни направления в дейността си: • Търговска дейност - Продажба на офис техника, оригинални консумативи и офис мебели. • Сервизна дейност - Перфектен гаранционен и следгаранционен сервиз на продаваната офис техника. • Производствена дейност - Дизайн и производство на мебели по поръчка на клиента. Canon - Черно-бели и цветни устройства за производствен печат Черно-бели устройства За най-тежките задачи за черно-бял печат вие имате нужда от гъвкава и ефективна технология, тъй като в крайна сметка вашият бизнес зависи от това. Високоефективните професионални решения за черно-бял печат от Canon предлагат отлични скорости за най-различен обем документи. Иновативните функции и богатите възможности за финиширане ще увеличат вашите предимства и ползи и тъй като нашите системи са от модулен тип и скалируеми, ще намерите идеалното устройство за своя бизнес.

Canon imageRUNNER ADVANCE 8105 PRO • Производителен черно-бял печат със скорост до 105 ppm • Интуитивен сензорен 10,4” TFT SVGA дисплей • Професионални възможности за поточни довършителни операции • Високоскоростно двустранно сканиране със скорост до 200 ipm, монохромно и 100 ipm в цвят • Голям капацитет за хартия до 7 700 листа • Мощна интеграция в документопотока • Водеща в класа грижа за околната среда

Цифрови цветни устройства Технологията на Canon бе основният двигател при създаването на пазара на цветните цифрови устройства за печат и нашата гама от цифрови цветни професионални решения си запази лидерското място, предлагайки превъзходно качество и високи скорости за найразличен обем документи. Достъпни с богата гама контролери за управление на цветовете, тези устройства предлагат усъвършенстван цветен печат, включително множество опции за контрол на цвета и набор от софтуерни инструменти, проектирани да подобрят процеса на отпечатване. Цветните устройства на Canon ще ви осигурят значително предимство на пазара на цифровия цветен печат. Контролери за управление на цвета и RIP устройства Гама контролери и RIP устройства които Canon предлага, са идеалното решение за професионален печат, което ще изпълни и найтрудните задачи за цветно отпечатване с висока скорост, лекота и прецизност. Чрез опростено мрежово управление и съвместимост с най-усъвършенстваните системи за управление на цветовете, тези устройства са идеални за креативни работни групи, графични художници или професионален печат.


70

Ка-Ко

Капелен България ЕООД

Карива Криейтив Студио ООД

КАРИЕР ООД

София 1574 бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  тел.: 02/ 970 78 10, 970 78 65 факс: 02/ 970 78 60  e-mail: office.bg@jwc-group.com

София ул. „Нишава” № 165 тел.: 02/ 417 82 45, 417 29 60  тел.: 0899/ 932 217  e-mail: cariva.bg@gmail.com

София, Район Искър жк Дружба 1, ул. „Илия Бешков” № 3, Новата сграда на ПК Димитър Благоев, ет.2 тел.: 02/ 973 92 23, 973 89 95, 979 06 03  e-mail: cariernm@cablebg.net

Всички видове хартии и картони.

От – до в офсетовия печат, проект и дизайн на опаковки.

Фирмата е официален вносител и представлява три големи европейски компании: Burgo Goup, Gruppo Cordenons, Favini S.r.l. Предлага и поддържа на склад богат асортимент фабрично форматирани, висококачествени продукти за офсетов, флексопечат, ротогравюра и дигитален печат.

Каси ЕООД

Кеър 4 Офис ЕООД

Киви ООД

София ул. „Тинтява” № 122 тел.: 02/ 862 92 74, 868 51 69  e-mail: kasi@intech.bg

София кв. Лагера, бл. 53, вх. Д, ап. 95  тел.: 02/ 953 22 82; 0888/ 72 49 78 факс: 02/ 953 22 82  e-mail: sales@care4office.com

София бул. „Ситняково” № 47А  тел.: 02/ 948 00 00 факс: 02/ 948 00 11  e-mail: office@kiwi97.com

Материали за ситопечат. Представителство на FOTEC AG.

Внос и търговия с богат асортимент от масови, луксозни и VIP сувенири. Предлага цялостно рекламно обслужване в областта на сувенирната реклама и успешни решения в тази област.

Дизайн, предпечатна подготовка, листов пълноцветен офсетов печат, книговезки услуги.

Кларикс ООД

Класик дизайн ЕООД

КЛЕБЕКС Василев ЕООД

София бул. „Цар Борис III” № 430  тел.: 02/ 957 01 16 факс: 02/ 857 91 04  e-mail: claryx@claryx.net

София 1124 ул. „Петър Делян” № 22 тел.: 02/ 944 02 74, 944 75 06  e-mail: office@classic-bg.net

София 1505 ул. „Велчо Атанасов” № 50 тел.: 02/ 944 30 06; 0888/ 877 651 факс: 02/ 943 53 30  e-mail: wassilev@abv.bg

Производство на рекламни и универсални хартиени торби.

Печатна база – офсетов листов четирицветен печат, както и книговезко оборудване. Графичен дизайн, електронно колиране, сканиране и обработка на изображения, експонация на филм и плаки чрез услугата Computer–to–Plate.

Внос, дистрибуция и консултации за приложението на двустранно залепващи ленти LOHMANN.

Кодак График Комюникейшънс ЕАД

Кол - принт ООД

Колбис АД

София бул. „Цариградско шосе” № 117 А  тел.: 02/ 930 91 00  e-mail: velichka.stefanova@kodak.com

Пловдив ул. „Асеновградско Шосе” № 1 тел.: 032/ 682 501, 832 163  e-mail: kolprint@yahoo.com

София пл. „България” 1  тел.: 02/ 952 64 24 тел.: 0888/ 334 747  e-mail: ina@kolbis.bg

Производство на конвенционални и дигитални пластини.

Подвързване. Печатница.

Високоскоростен черно-бял и пълноцветен лазерен печат на книги, брошури, презентационни материали в малки тиражи. Затворен цикъл за производство на книги. Издателска дейност. Ламиниране, подвързване, термолепене, шиене с телчета, рязане.


София 1505 ул. Велчо Атанасов 50 тел.: 02/ 944 30 06 тел.: 0888/ 87 76 51 тел./факс 02 943 53 30 e-mail: wassilev@abv.bg web: www.klebex.eu

Ние сме официален вносител в България на произвежданите от немската фирма Lohmann GmbH висококачествени двустранно залепващи фиксиращи монтажни ленти (над 150 вида) с найразнообразно приложение във флексопечата, индустриалното производство и всекидневието. Залепващите системи Lohmann се произвеждат като двустраннозалепващи ленти с ширина от 6мм до 1650мм, като ролки, шпули с различни дължини, както и листов материал с различни размери и щанцовани детайли. Lohmann GmbH прави лепилната техника приложима за широк кръг клиенти: - За монтаж на печатни форми във флексопечатното производство /т.н. клишепласти/, всички видове и дебелини, различни степени на твърдост на пяната при компресибилните монтажни ленти, всички стандартни ширини и ширини по желание на клиента; - Двустранно залепващи ленти за залепване, наставяне,сплайсване на всички видове обработени и необработени хартии и картони, покрития с УВ-лакове; - Двустранно залепващи ленти за залепване и монтаж върху трудно залепващи нискоенергетични повърхности /LSE/ като полиетилен, полипропилен, винилови плоскости и винилови платна; - Двустранно залепващи ленти за монтаж на табелки, огледала, букви и други рекламни аксесоари за външен и вътрешен монтаж Бързо,чисто и надеждно свързване, дискретен монтаж.


72

Ко-Ко

Колдклийн ООД

Колоп България ООД

Колор Принт БГ ЕООД

Варна 9002, Пощ. клон 2, ПК 33 тел.: 0885/ 912 716 тел.: 0899/ 226 542  e-mail: office@coldclean.net

София 1592 ул. „Илия Бешков” № 12 тел.: 02/ 948 36 11, 948 36 13 факс: 02/ 948 36 12  e-mail: office@colop.bg

Пловдив ул. „Бунтовнишка” № 4 тел.: 032/ 644 353 тел.: 0894 667 661; 0889/ 504 398  e-mail:studio@colorprint.bg

Машини за почистване със сух лед – продажба, под наем, почистване по заявка.

Автоматични печати и консумативи COLOP, лазерни гравиращи машини, машини за производство на клишета.

Рекламна и издателска дейност, графичен дизайн, предпечатна подготовка, дигитален печат, широкоформатен печат, офсетов печат, фотография.

Колор Принт Пак ООД

Колор Студио ЕООД

Комитекс ООД

Варна 9010 ул. „Мир” № 3 тел.: 052/ 303 133 факс: 052/ 304 803  e-mail: color_print@abv.bg

София 1784 Младост 1, бул. „Андрей Ляпчев” № 51 (в сградата на Бизнес център ЕВРОМАРКЕТ)  тел.: 02/ 400 50 00  e-mail: support@print.bg

София бул. „Цариградско шосе” № 115А бизнес сграда DATECS, етаж 5  тел.: 02/ 971 47 14, 971 23 21  e-mail: trade@comitex.net

Издателско-полиграфическа къща. Предпечатна подготовка, листов пълноцветен офсетов печат, довършителна обработка.

Комплексни печатни услуги.

Център за печат, персонализация и мейлинг на всички видове пластмасови карти. Доставка на техника и консумативи за персонализация и използване на пластмасови карти.

Компакт Принт ЕООД

Компас – ЕТ

Компоарт ООД

Видин ул. „Христо Ботев” № 18 тел.: 094/ 606 074  тел.: 0878/ 878 881, 871 692  e-mail: compactvd@gmail.com

Търговище ул. „Странджа” № 21 тел.: 0601/ 841 28 тел.: 0888/ 261 937  e-mail: compasbaloni@gmail.com

София 1309 Зона Б19, бул. „Иван Иванов” № 19  тел.: 02/ 828 43 98; 0887/ 553 382 факс: 02/ 828 43 98  e-mail: kompoart@abv.bg

Полиграфия, офсетов печат, брошури, книги, периодичен печат, дипляни. Печатница.

Печат върху балони, украси, декори, фойерверки.

Тясно специализирана в областта на външната реклама, като това включва реализирането на идеята от проектирането до монтажа. Надписи, табели, светещи реклами, трансперанти, обемни букви.

Комтекс ЕООД

Конекта ООД

Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България ЕООД

София 1000 пл. „Славейков” № 4 (в сградата на Столична библиотека - в мазето) тел.: 02/ 988 26 49  e-mail: print@slavejkov.com

София бул. „България” № 118  тел.: 02/ 434 08 44 факс: 02/ 43 40 25  e-mail: d.kolarova@connecta.bg

София 1766 Бизнес Парк София, сгр. 8 А, ет. 7 тел.: 02/ 489 95 66, 489 95 67 факс: 02/ 489 95 69  e-mail: pp@konicaminolta.bg

Офсетов печат. Печатница.

Директна поща, производство на материали от хартия, печат и персонализация, окомплектовка, логистика, складиране, изграждане на база данни, логистично обслужване на промоционални кампании.

Лидер в производството на печатни системи. Продуктовата гама обхваща решения от малкия офис до производствени отдели, рекламни агенции, печатници, центрове за печатни услуги и др.


Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 8А, ет. 7 Офис Пловдив, бул. Дунав 5, Бизнес Парк Роял Сити Национален телефон: 0700 420 22 e-mail: pp@konicaminolta.bg web: www.konicaminolta.bg 6 ПРИЧИНИ ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ДИГИТАЛНА ПЕЧАТНА МАШИНА ОТ КОНИКА МИНОЛТА 1. Коника Минолта Бизнес Сoлюшънс България е част от глобалната мрежа на компанията Konica Minolta - имаме един и същ подход при осъществяването на проекти, както в България, така и в целия свят. Разполагаме със собствена и партньорска структура, с която осигуряваме национално покритие. 2. Fogra сертификат Konica Minolta притежава Fogra сертификат за качеството на цвета по време на печат на своите bizhub PRO и bizhub PRESS дигитални печатни машини. Гарантираме еднаквост на цветовете от първото до последното копие. 3. Индивидуални решения Изготвяме цялостни, индивидуални решения за печат и довършителни процеси. Специалисти сме както в хардуерното, така и в софтуерното внедряване и изпълнение. Благодарение на богатия ни опит в световен мащаб, ние знаем какви са спецификите и потребностите на Вашия бизнес и можем да Ви предложим найподходящото решение. 4. Иновативни технологии с грижа за околната среда Полимеризиращият Simitri HD тонер, собствена разработка на Коnica Minolta, осигурява отлично качество на изображението. Благодарение на малките еднакви частици качеството на печат е подобно на това на офсетовия печат. Восъчната добавка в тонера и липсата на фюзерно масло създават по-живи цветове. Производственият процес на Simitri HD тонер е щадящ природата, намалявайки отделяните емисии CO2, NOx, и SOx до приблизително 40%. Изпичането при ниска температура позволява използването на поширока гама от материали за печат. 5. Високо ниво на обслужване Осигуряваме пълно сервизно обслужване в цялата страна. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти – служителите ни са обучени и сертифицирани по уеб системата за обучения на Коника Минолта - Outward и прилагаме стандартите за качество на Коника Минолта в България. 6. Можете да тествате машините в нашия шоурум Ние сме единствената компания в България, предлагаща дигитални машини за печат, която има в шоурума си производствена машина от всяка серия. Посетете ни, разпечатайте свои файлове и сами се уверете във възможностите на дигиталните машини bizhub PRO и bizhub PRESS!


74

Ко-Кр

Контбул - 2007 ООД

Контраст-Маринов-Маринова и сие СД

Копи груп

София ул. „Ангиста” № 6, ет. 3, офис 4 тел.: 02/ 946 19 24 тел.: 0879/ 380 003  e-mail: office@contbul-2007.com

с. Богомилово 6065 ул. „Иванка Терзиева” № 15 тел.: 0884/ 427 475  e-mail: kontrast.print@abv.bg

Хасково 6300 пл. „Спартак” № 10  тел.: 0888/ 647 371; 0896/ 696 461 факс: 038/ 662 249  e-mail: copygroupood06@gmail.com

Алуминиеви фолиа и опаковки – алуминиеви капачки, формички за стерилизиране, ламинирани и промазани фолиа, печат на ал. фолио – 8 цвята.

Офсетов печат. Книговезки услуги, твърда и мека подвързия, кутии, подвързани с книговинил за дисертации, подвързване на дисертации и дипломни работи, каталози, проспекти.

Предлага – Konica Minolta, Toshiba, Canon, HP, Oki, IBM, Panasonic – сервиз и продажба на цветни и черно–бели копирни машини, мултифункционални устройства, принтери, компютри, консумативи. Гаранционно и абонаментно сервизно обслужване.

Корал ООД

Корс ООД

Косе Босе ЕООД

София 1000 ул. „Добруджа” № 1, ет.1 тел.: 02/ 986 75 03 тел.: 0897/ 948 441 e-mail: desi@ekranbg.com

Варна бул. „Атанас Москов” № 10  тел.: 052/ 753 075, 754 575 факс: 052/ 754 475  e-mail: kors@mail.bg

Пловдив бул. „Руски” № 135  тел.: 032/ 503 242 тел.: 0898/ 554 558  e-mail: kossebose@abv.bg

Печатница Корал ООД предлага офсетов печат и довършителни полиграфически процеси. Разполагаме с четирицветна печатна машина и ВШМ. Изработваме рекламни материали, опаковки, списания и книги. Предлагаме атрактивни цени, гъвкави срокове и доставка.

Полиграфически и книговезки услуги. Издател и производител на календари.

Неонови реклами, светещи реклами, светодиодни реклами, обемни реклами, професионално кухненско и барово оборудване.

Косев ЕООД

Костенец - ХХИ АД

Костова и Стойчев ООД

Казанлък ул. „К. Иречек” № 6А тел.: 0898/ 983 188 e-mail: dvkosev@abv.bg

Костенец 2030 ул. „Съединение” № 2 тел.: 07142/ 21 31, 22 60 факс: 07142/ 23 11  e-mail: kosthhi@hhi-bg.com

София 1504 ул. „Младен Павлов” № 1 тел.: 02/ 843 50 89; 0896/ 613 113 факс: 02/ 846 86 77  e-mail: office@kostova-stoychev.com

Висококачествен флексопечат до 3 цвята върху алуминиево фолио и хартия. Дизайн, предпечат и изготвяне на фотополимерни клишета за флексопечат.

Хартии тип тишу, целулозни и рециклирани, хартии за велпапе, MG хартии, амбалажни хартии.

Материали и консумативи за полиграфията.

КОТА–Х

Криейтив Център ООД

Кристал Тон 2 ЕООД

Пловдив ул. „Карловска” № 21 тел.: 0889/ 331 458  e-mail: kotax@abv.bg

София 1142 бул. „Фритьоф Нансен” № 37А тел.: 02/ 846 33 76; 846 33 92  тел.: 02/ 946 33 50  e-mail: sales@creativecenter.bg

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 14, 7-ми км  тел.: 02/ 974 34 10, 974 32 19 факс: 02/ 971 81 89  e-mail: crystalton@crystal-ton.com

Производство на кашони от велпапе.

Търговски, консултантски и демонстрационен център за Apple базирани решения, решения и системи за управление и контрол на цвета, цифрови системи Xeikon за двустранен печат върху ролна медия, ctp системи за конвенционални пластини.

Производство на компактдискове.


Аб-Юя

75


76

Кр-Ла

Кронос ЕТ

Кселекс ООД

Ксерокс - България ЕООД

София Бизнес център Сердика, ул. „Гюешево” № 83 (бивш обувен завод PEXIM) тел.: 0888/ 676 182; 0887/ 734 585 e-mail: kronos.emo@abv.bg

София ул. „Орфей” № 19, ет. 3 тел.: 02/ 866 60 60  e-mail: xelex@techno-link.com

София 1407 кв. Лозенец, ул. „Атанас Дуков” № 29 сграда Рейнбоу Плаза, ет. 3  тел.: 02/ 460 69 19; факс: 02/ 819 27 61  e-mail: Miroslava.Tsvetanova@xerox.com

Печат на плакати, дипляни, книги, списания, етикети, формуляри, флаери и UV лак. Печатница.

Доставка на машини и съоръжения: помпи, печатарски мастила, машини за пречиствателни станции.

Предлага решения за повишаване на ефективността на работата и доходността на бизнеса на клиентите си по целия свят, от малките офиси до международни корпорации.

Куалити Пак ООД

Л-студио ЕООД

лазерАРТ студио

София ул. „Димитър Пешев” № 1 тел.: 0887/ 624 959  e-mail: q_pack@abv.bg

София ул. „Опълченска”, бл. 54, вх. А тел.: 02/ 470 23 81 тел.: 0888/ 713 533  e-mail: sitopechat@dir.bg

Перник ул. „Отец Паисий” № 28 тел.: 0887/ 301 409  e-mail: harry3x@abv.bg

Произвежда висококачествени опаковки за ресторантьорство, кетъринг, хранително-вкусовата промишленост, както и транспортни опаковки за леката индустрия. Фирмата има традиции в опазването на околната среда, като налага използването на екологични материали.

Предмет на дейност: ситопечат, трансферен и сублимационен печат върху текстил; производство на флагчета, магнитни стикери и други сувенири.

Широкоформатен и режещ принтер, гравиращ лазер, трансферен печат, картини-репродукции, сувенири и др.

ЛазерГрав

Лазермарк

ЛазерПро Дивелопмент ЕООД

Пловдив бул. „Дунав” № 77  тел.: 0895/ 977 013  e-mail: office@lasergrav-bg.com

София 1421 ул. „Димитър Хаджикоцев” № 31-33 тел.: 02/ 963 46 71 факс: 02/ 963 46 71  e-mail: lasermark@abv.bg

Пловдив ул. „Васил Левски” № 14А тел.: 0889/ 673 893  e-mail: vpantev@gmail.com

Специализирана в лазерното рязане и гравиране на широка гама от материали: плексиглас, пластмаса, двуслойни плоскости, стъкло, дърво, гума, плат, кожа, хартия, картон, камък и други.

Лазерно гравиране и маркиране на рекламни сувенири, детайли, инструменти и широка гама изделия. Директна работа върху всички видове метали и предмети от други материали.

Лазерно рязане и гравиране на стъкло, метал, дърво. Изработка на уникални кристални плакети.

Лайт Форм ЕООД

Лайтсистемс ЕООД

Лакрима ООД

Варна кв. Чайка, бл.23А, ап. 60 тел.: 052/ 622 000  e-mail: office@pen.bg

София бул. „Петко Тодоров"", бл. 6, вх. Б  тел.: 02/ 975 35 93 тел.: 0888/ 661 735  e-mail: info@light-sys.com

София 1000 ул. „Бистрица” № 7, вх. Б тел.: 02/ 988 21 35, 856 86 98 факс: 02/ 988 56 57  e-mail: lakrima@abv.bg

Маркови швейцарски промоционални химикалки Prodir. Изключителен партньор на David Oscarson за България. Drupal интернет сайтове – проектиране, изработка, подръжка.

Предлага лазерни системи за естетична медицина, лазерно гравиране, лазерно маркиране, лазерно рязане.

Рекламно-издателска агенция. Собствена печатница.


77

Ла-Ли Лангри-Национален Център за следпечатни решения

Ландмарк ООД

ЛББ Божинов

София 1113 ул. „Николай Хайтов” № 12 Бизнес център Изток (точно срещу Интерпред) тел.: 02/ 962 79 74; 0878/ 982 890  e-mail: info@langri.eu

София 1505 ул. „Оборище” № 95 тел.: 02/ 943 12 81 тел.: 0878/ 613 685  e-mail: office@landmark-bg.com

София бул. „Витоша” № 96  тел.: 02/ 952 30 00 факс: 02/ 951 52 83  e-mail: reklama@lbbbojinov.com

Специализирана компания за продажба на машини за следпечат: подвързване, сгъване, биговане, щанцоване, шиене, заобляне, изрязване с гар. срок до 30 години! Внасяме: FASTBIND, IDEAL, RENZ, EBA, MAMO, ONGLEMATIC, RC SYSTEMS, DAIGE, PAPERFOX.

Проектира и изработва големи рекламни надуваеми фигури. Изработка на надписи от фолио, неон, светодиоди или LED. Рекламни пана и табели, винил за билбордове, транспаранти. Брандиране на автомобили и камиони. Фирмени печати, визитки, фактурници и др.

Знамена и пилони. Печат върху текстил.

ЛД ООД

Лемакс

Леммако България ООД

София 1202 ул. „Цар Самуил” № 116 тел.: 02/ 931 97 30 факс: 02/ 926 90 25 e-mail: contact@ld-gmbh.com

София 1680 ул. „Нишава”, бл. 19, вх. 1, ет. 1, ап. 1 тел.: 02/ 958 18 57 факс: 02/ 958 18 57  e-mail: lemaxbg@lemaxbg.com

София 1612 ул. „Баба Илийца” № 2, бл. 80Б, ап. 4 тел.: 02/ 955 22 52 факс: 02/ 955 22 52  e-mail: sofia@lemmaco.com

Ремонт и поддръжка на полиграфически машини.

Официален дистрибутор на Precision doo. Рекламни и бизнес подаръци.

Дистрибуция на метализирани, пигментни и холографни фолиа за топъл печат; термо-трансферни ленти; UV лак; BOPP – от LEMMACO Kft., Унгария.

Лескомплекс ООД

Лесто Продукт ЕООД

ЛЕТЕРА ЕООД

София 1421 кв. Лозенец, ул. „Бунтовник” № 35  тел.: 02/ 470 37 70, 963 00 23 факс: 02/ 865 98 75  e-mail: lescomplex@gmail.com

Враца, Източна индустриална зона ул. „Георги Апостолов”  тел.: 092/ 661 093 факс: 092/ 660 570  e-mail: lestoproduct@bitex.bg

Пловдив 4000 ул. „Родопи” № 62 тел.: 032/ 600 930, 600 941 факс: 032/ 600 940  e-mail: office@lettera.bg

Ексклузивен вносител на материали и консумативи за печатарската и книговезка индустрии. Внос на пластини за офсетов печат. Търговия с книговезки платна и материали за книговезване, фолиа за топъл печат и др.

Лазерно рязане, щанцоване, огъване на абкант, заваряване МИГ и ТИГ, прахово полимерно боядисване, контрол на качеството по ISO 9001: 2008 и пакетиране.

Издателство, фирмена книжарница и модерна дигитална печатница.

ЛИБРА СКОРП ООД

Ливи

ЛИК ООД

Бургас ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 122 тел.: 056/ 994 809 e-mail: denmihov@mail.bg

София ул. „Маестро Кънев” № 72 тел.: 02/ 955 60 98 факс: 02/ 955 60 98  e-mail: office@livi-bg.com

София жк Обеля 2,  бул. „Ломско шосе” (до бензиностанция Еко) тел.: 0888/ 50 41 76, 34 79 03  e-mail: office@licood.eu

Рекламна и издателска дейност. Предпечат и печат на книги.

Изработка на рекламни аксесоари от месинг, по метода на фотохимичното фрезоване.

Разполага със собствена печатна база. Фирмата работи с листови печатни машини, формати от 50/70см до 70/100см.


78

Ли-М

Лина Принт ООД

Линпласт ЕООД

Лито Балкан АД

Сливен бул. „Стефан Караджа” № 6  тел.: 044/ 623 010  e-mail: lina_ood@abv.bg

с. Труд ул. „Леденика” № 28 тел.: 03126/ 23 27  тел.: 0888/ 614 175  e-mail: linplast@abv.bg

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 113А  тел.: 02/ 877 94 26 факс: 02/ 877 53 97  e-mail: office@lito-balkan.com

Флексопечат на всички видове гъвкави опаковки до пет цвята.

Производство на пластмасови капачки, шприцформи, бластформи.

Ролен печат за опаковки на фолиа, стикерни етикети и др. Oфсетов печат, флексопечат, ротогравюра, ситопечат, топъл печат. Листов офсет – периодика, реклама, етикети, книги и др.

Лого Дизайн ООД

Лормет-България ЕООД

Лота-2 ООД

София ул. „6-ти септември” № 50 тел.: 02/ 963 0709  тел.: 088/ 963 0709  e-mail: logodesign@online.bg

Габрово ул. „Индустриална” № 63 А тел.: 066/ 817 351, 817 352  e-mail: info@lormet-bg.com

Пловдив 4000 бул. „Марица” № 97А  тел.: 032/ 955 008; 0882/ 332 777 факс: 032/ 955 008  e-mail: lota2@abv.bg

Завод за реклама, външна/печатна реклама, сувенири, дигитален печат.

Печат на опаковки за краве масло и прясно мляко. Печат и щанцоване на капачки за кисело мляко и капачки с нестандартна форма. Продажба на алуминиево фолио.

Предпечатна поготовка, дизайн, листов пълноцветен офсетов печат, ламиниране, щанцоване, ситопечат и книговезки услуги.

Лукспак ЕООД

М Джи Интернейшанъл ЕООД

М стайл ООД

София 1434 кв. Симеоново ул. „Здравец” № 5 А  тел.: 02/ 961 45 74, 961 02 83  e-mail: info@luxpac.com

София жк Младост 1, Търговски център Лилиан (спирка бл. 43)  тел.: 02/ 975 32 82; 0888/ 23 45 93  e-mail: mg_international@abv.bg

София кв. Дружба 1 ул. „Илия Бешков” № 8  тел.: 02/ 978 88 58  e-mail: office@ecostylecups.com

Водещ производител на подаръчни опаковки в България.

Разполага със собствена печатна база и предлага пълен цикъл от услуги в сферата на рекламата и печата.

Основната дейност на фирмата е производството на картонени чаши за топли и студени напитки и сладоледени опаковки. Опаковки за сандвичи.

М&БМ

М-АРТ ЕООД

М-Дизайн ЕООД

София Бизнес център България бул. „Витоша” № 146, вх. Б, ет. 5  тел.: 02/ 805 17 15  e-mail: sofia@mbm-bg.com

Сливен ул. „Георги Гюлмезов” № 15 тел.: 044/ 663 077  e-mail: office@m-artbg.com

София жк Младост 4,  бул. „Д-р Атанас Москов” бл. 458, партер до вх. 6  тел.: 02/ 491 24 30  e-mail: office@m-design.bg

Персонализиран печат и доставка на пратки.

Изработка на реклами от метал и пластмаса, билбордове, светлинни и осветени реклами, пана.

Мултимедийни презентации, тиражиранe на стандартни (120 mm) и нестандартни (shaped) CD и DVD, опаковки за дискове (вкл. собствени разработки), производство на CD/ DVD холдери, фото и видео, анимация и графичен дизайн, уеб-базирани приложения.


79

М-Ма М-Прес ООД

М.И.А. Дизайн

Мава Индустриал АД

Севлиево ул. „Табашка” № 17 тел.: 0675/ 330 90  e-mail: sales@m-press.info

Ямбол к-с „Златен Рог” 157А (зад дискотека Вермонт)  тел.: 0895/ 866 407  e-mail: m.i.a.dizain@gmail.com

София 1766 бул. „Околвръстен път” № 255  тел.: 02/ 975 61 00 факс: 02/ 975 61 11  e-mail: info@mavaindustrial.com

Офсетов печат.

Всякакъв вид печатна реклама – вътрешна, външна и транспортна, билбордове, табели, светещи реклами, обемни букви и лога, брандиране на автомобили.

Ефективни решения в областта на индустриалната опаковка, пневматиката и сгъстения въздух.

МАВИПАК ООД

Маг 97 ЕООД

МАГМА ПАК

София ул. „Мюнхен” № 14 тел.: 02/ 973 23 99, 973 24 39  e-mail: marketing@mavipack.com

София бул. „Цариградско шосе” № 113 А  тел.: 02/ 877 93 15, 877 72 40 факс: 02/ 877 45 93  e-mail: mag-97@solo.bg

София ул. „Деян Белишки” № 40-42 тел.: 02/ 950 44 44  e-mail: info@magmapack.com

Официален представител на ASAS Ambalaj за Югоизточна Европа, занимаващ се с производството на меки опаковки, (ротогравюрен) дълбок печат.

Търговия с хартии и картони. Фирмата разполага с креативно звено за дизайн, предпечат и печат. От идея до готов продукт.

Производство на хартиени торби с текстилен шнур или хартиени дръжки. Цялостен релеф вьрху хартии, ефектни картони. Нови полиграфически ножове и щанц машини.

Мадхаус студио

Мак П – П. Панев ЕТ

Макрос ООД

Русе ул. „Рила” № 1 А тел.: 0885/ 419 956, 233 082  тел.: 0889/ 312 921  e-mail: office@madhouse-bg.com

Хасково бул. „Съединение” № 72  тел.: 038/ 661 134  e-mail: mak_p@abv.bg

с. Марково (под института по ТЮТЮНИТЕ) тел.: 0898/ 641 484, 64 54 24 тел.: 032/ 677 845  e-mail: makros@makros.net

Широкоформатен солвентен печат 320см, всички медии. Печат на лазерен принтер HP 9500 формат 470/310 Ламиниране, подвърване. Безплатен куриер за стойност над 50 лв.

Офсетов печат. Печатница.

Печатница, специализирана в малките тиражи. Довършителна обработка. Книги в малки тиражи. Водеща на българския пазар компания, специализирана в производството на пластмасови карти.

Макс Карт ООД

Макс Креатив ООД

Макс Пен ЕООД

София 1298 кв. Требич, ул. „Доло” № 30 тел.: 02/ 421 9751, 868 30 60, 868 30 70 e-mail: office@maxcard.bg"

Варна ул. „Радост” № 11 тел.: 052/ 606 331; 0897/ 804 004  тел.: 0700/ 101 20  e-mail: office@max-bg.net

София жк Младост 2, бл. 254, офис 3  тел.: 02/ 974 47 08, 974 49 09 факс: 02/ 974 33 30  e-mail: office@max-pen.com

Офсетов и термичен печат.

Експониране до 100/70см, дигитален офсетов печат с възможност за частично лакиране, ламиниране до 50/70см, календари на едро, лазерно гравиране, промишлен дизайн на етикети и опаковки, каталози за БОЯ ЗА КОСА с кичури.

Внос на рекламни сувенири – пишещи средства, бизнес аксесоари.


80

Ма-Ма

Макс Принт ООД

МАКСИМА-М ЕООД

Малка Реклама

Благоевград Индистриална зона тел.: 0885/ 908 106  e-mail: julians_m@abv.bg

София ул. „Александър Екзарх” № 45 тел.: 02/ 945 29 25 тел.: 0887/ 817 188  e-mail: maxima_m@abv.bg

Варна ул. „Мир” № 35 тел.: 0885/ 873 556 e-mail: malka.reklama@gmail.com

Печатна къща Мах Принт е специализирана в областта на дигиталния и офсетов печат. Дигитален печат, лазерно гравиране, плотерно рязане на фолио, трансферен термо печат върху текстил, ламиниране, рязане, биговане, сгъване.

Брошури, дипляни, каталози, менюта, каширане, изработка на печати, клишета, сухо преге.

Рекламна агенция Малка Реклама Варна предлага лазерно рязане и гравиране, изработка на дребни детайли като ключодържатели, медальони, табелки за хотелски стаи, метални визитки, гравирани химикали и табакери, уникални подаръци и др.

Мания Дизайн Студио

Маноло РА ООД

манроланд България ЕООД

София ул. „Йордан Йосифов” № 4, ет. 2 тел.: 02/ 96 86 004; 0885/ 953 202 факс: 02/ 96 86 005 e-mail: office@mds.bg

София бул. „Т. Александров” № 73  тел.: 02/ 920 70 57 тел.: 0898/ 451 294  e-mail: manoloo@abv.bg

София жк Младост 4 Бизнес Парк София, Сграда 14 - Партер  тел.: 0888/ 759 705; 0888/ 375 348  e-mail: office@manroland.bg

Mania Design Studio предлага професионални и ефективни решения в областта на рекламата и графичния дизайн, за да подпомогне Вашия бизнес.

Рекламна агенция за пълно рекламно обслужване.

Дъщерно дружество на manroland CEE AG – Виена. Концернът manroland е световен лидер в производството на ролни печатни машини за вестници, списания и рекламни материали.

Мантек ООД

Манти Ко ООД

Мантис студио

Пловдив ул. „Генерал Данаил Николаев” № 83Б тел.: 0885/ 491 803  e-mail: mantek@abv.bg

София жк Илинден, бл. 18, вх. 1  тел.: 02/ 812 97 00 факс: 02/ 812 00 28  e-mail: info@mantico-bg.com

София 1784 НИМХ-БАН, бул. „Цариградско шосе” № 66 тел.: 02/ 852 59 99 тел.: 0878/ 269 441  e-mail: office@mantis-studio.com

Широкоформатно и форматно плотиране и копиране – цветно и черно-бяло; изработка на визитки, брошури, менюта; рекламни услуги, рекламни материали; канцеларски материали и стоки; изработка на надписи от самозалепващо фолио; брандиране на автомобили и др.

Дългогодишен вносител и дистрибутор на разтворители за офсетов и флесопечат. Почистващи препарати. Опаковки за разтворители на фирма SHUETZ GmbH – Германия.

Собствена база за дигитален печат и довършителни книговезки работи. Изработка на визитки, етикети, стикери, покани, бланки, папки, предпечатна подготовка и дизайн. Изработка и монтаж на надписи от PVC фолио.

МАРВЕТ-арт

Мастър Принт 2004 ООД

Маус-ПС EООД

София жк Дружба 1,  бул. „Цветан Лазаров” № 74  тел.: 02/ 879 21 55 тел.: 0899/ 857 309  e-mail: marvet_art@abv.bg

Пловдив бул. „Васил Априлов” № 158А  тел.: 032/ 969 126  тел.: 0895/ 441 857  e-mail: office@mprint2004.com

София кв. Военна Рампа ул. „Иван Георгов” № 3 тел./факс: 02/ 441 24 00, 441 25 00  e-mail: info@mouse-ps.com

Професионален дигитален печат на ROLAND – SP300V. Рязане и монтаж на PVC фолио. Щампи върху текстил. Професионален графичен дизайн.

Широкоформатен печат на всякакви размери, облепяне на превозни средства, печат върху винил, мрежа, PVC фолиа, хартии.

Изработва широк спектър от продукти за външна, вътрешна реклама и визуална комуникация, включващ рекламни пана и табели, неонови и светлинни реклами и др.


81

Мг-Ме МГ-ПРОДУКТ ЕООД

МЕГ - черно и бяло ООД

Мега Сайн

Плевен жк Сторгозия, Ателие за услуги срещу бл. 27 тел.: 064/ 928 876 тел.: 0878/ 389 293  e-mail: office@mgproduct.net

София 1330 ул. „Гюешево” № 83 (офис) тел.: 02/ 920 43 08 e-mail: meg@techno-link.com

Пловдив ул. „Недялка Шилева” № 14 тел.: 0889/ 268 868  e-mail: teodor.megasign@gmail.com

Център за цялостно и частично облепяне на автомобили и мотоциклети. Представител на 3М рекламни материали за Плевен и региона.

Производител на тетрадки, търговия с канцеларски материали, изработка на рекламни материали, подвързване със спирала.

Широкоформатен печат.

МЕГАДЕН ЕООД

Мегапорт ООД

Мегапринт Трансферс ООД

Пловдив 4000 ул. „Прохлада” № 1 тел.: 032/ 268 099 тел.: 0888/ 733 367  e-mail: info@megaden-bg.com

Велико Търново 5000 ул. „Никола Габровски” № 81 тел.: 062/ 601 112 тел.: 0889/ 601 111  e-mail: info@megaport.bg

с. Тополи, обл. Варна местност Оранжериите (зад Стопанския двор) тел.: 052/ 504 749 тел.: 0899/ 870 086  e-mail: megaprint@abv.bg

Проектиране и изработка на щанц-форми, гравирани износоустойчиви клишета за Брайлово писмо и релеф, отпадни форми, пертинаксови бигови форми, гилотини – комплект за всички модели на щанц-автомати BOBST, както и други щанцващи машини с плоски щанци.

Производство на пликове, чували, торбички, опаковки, фолиа, ръкави, флексопечат до осем цвята, дизайн и предпечат. Термосвиваеми и стреч фолиа, Стреч-хууд.

Специализирана в производството на трансферни щампи за текстилната промишленост – от каталог и по поръчка.

Мегатекс АД

Мегахим АД

Медиа Системи ЕООД

София 1309 ул. „Позитано” № 145 тел.: 02/ 923 89 11 факс: 02/ 920 07 75  e-mail: office@megatex.bg

Русе бул. „Липник” № 123 тел.: 082/ 817 725 тел.: 0888/ 207 196 e-mail: adhesives@megachim.com

Стара Загора 6000 ул. „Цар Калоян” № 53 тел.: 042/ 600 149  e-mail: office@media-systems.org

Разработка на системи за визуализация на информация, базирани на светодиодна (LED) и LCD технологии.

PACKOLIT – Лепила за хартиени пликове и торби, картонени тръби и кутийки, двуслойни тапети, студено ламиниране, каширане и др.

Висококачествена система за дигитален печат.

МЕДИАТЕХ ЕООД

Медия Дизайн ООД

Медия Консулт ООД

Плевен ул. „В. Левски” № 192 тел.: 0878/ 210 200  e-mail: mediateh@abv.bg

Пловдив ул. „Орловец” № 7А тел.: 032/ 624 007 тел.: 0896/ 698 351  e-mail: media@mediadesign.bg

София бул. „Мадрид” № 11, ет. 1, ап. 2  тел.: 02/ 943 71 74  тел.: 0888/ 468 014; 0895/ 666 060  e-mail: media_konsult@abv.bg

Пълноцветен офсетов печат, комбиниран с номерация и перфорация. Рязане по контур. Колатор с ВШМ, автоматизирана телова шивачка – вкл. телчета с ушички, метални спирали. Цифров печат.

Изработка на външни реклами, печатна реклама.

Oфициален представител на КОДАК и дистрибутор на продуктите на AGFA, KORU, EGGEN, EPPLE. Продажба на конвенционални и дигитални пластини, фототехнически филми и консумативи, мастила. Употребявани CTP на KODAK, SCREEN и HEIDELBERG. Поддръжка и сервиз.


82

Ме-Ми

Медия Микс БГ ООД

Медия Принт ООД

Международен панаир Пловдив

Бургас, к-с Славейков бул. „Янко Комитов” № 18, Складова база Искра (Зад бившето Аптечно предприятие) тел.: 056/ 868 333 e-mail: burgas@mediamixbg.com

София ул. „Йордан Стубел” № 11А, ап. 2 тел.: 0878/ 609 996  e-mail: teodor.odrinski@gmail.com

Пловдив бул. „Цар Борис III Обединител” № 37  тел.: 032/ 902 000 факс: 032/ 902 432  e-mail: fairinfo@fair.bg

Търговия и разкрой на плексиглас, поликарбонат, полистирол и други материали за рекламата, строителството и промишлеността.

Печат върху дискове и лак.

Организира Международна изложба за печатна комуникация ПРИНТКОМ и Национален конкурс за фирмен календар.

Меркуриус ЕООД

Металстрой-2003 ЕООД

Мето ООД

София 1715 Бизнес Парк София, сграда 12 A, ет. 2 тел.: 0700/ 17 200 факс: 02/ 9 768 600  e-mail: office.service@mercurius.bg

София кв. Гара Искър, Промишлена зона ул. „Подп. Васил Златарев”  тел.: 0888/ 677 795  e-mail: metal2003@abv.bg

Пловдив 4001 бул. „Хаджи Димитър” № 42  тел.: 032/ 247 415  тел.: 0878/ 576 859; 0885/ 580 859  e-mail: metograv@abv.bg

Внос на рекламни сувенири, канцеларски материали, офис и канцеларско обурудване.

Производство, доставка и монтаж на всякакви рекламни съоръжения (билбордове, мегабордове).Метални конструкции: сглобяеми и неразглобяеми, метални халета, складове, хранилища, хангари, покриви, парапети, огради, решетки, вити стълби, портални врати.

Изработване на поставки за брошури, фоторамки, етикетници, указателни табелки, стелажи, урни за томболи и много други изделия от плексиглас. Изработват се изделия по индивидуален проект.

Мечкуев & Со

Микро Асу ООД

Микро Офсет ЕООД

София 1618 ул. „Родопски Извор” № 64, ап. 3 тел.: 02/ 955 46 25, 955 46 26  e-mail: office@mechkuev.com

Пловдив 4003 ул. „Ибър” № 31, ПК 100 тел.: 032/ 945 885 факс: 032/ 960 799  e-mail: sales@microasu.com

Шумен ул. „Дедеагач” № 7Б тел.: 054/ 802 840  e-mail: info@microofset.com

Изложбени щандове и външна реклама.

Търговия с материали за реклама. Самозалепващи фолиа и хартии, PVC, PET, PMMA плоскости и др.

Рекламно ателие. Промишлен и рекламен ситопечат.

Микротел ЕООД

Миксбранд

МиксПринт ЕООД

Кюстендил 2500 ул. „Хан Аспарух” № 31А тел.: 0878/ 660 552  e-mail: microtelbg@gmail.com

София кв. Требич ул. „Любимец” № 28  тел.: 0884/ 266 369  e-mail: mixbrand@mail.bg

София кв. Горна Баня, ул. „Борислав Огойски” № 11  тел.: 02/ 957 60 69 тел.: 0899/ 848 584  e-mail: sitopechat@yahoo.com

Проектиране и производство на машини, нестандартни електронни устройства за управление, контрол и автоматизация на промишлени процеси.

Ситопечат върху текстил и трикотаж: тениски, блузи с дълъг ръкав, суичъри, блузони, анцузи, пижами, различни видове работно облекло, ризи и др.

Ситопечат върху текстил, стикери и сувенири. Прецизно качество. Оптимални цени и срокове.


83

Ми-Мо Милениум 2000 ЕООД

Мини Рали ЕООД

Минипрес ООД

Варна бул. „Сливница” № 98, магазин 2  тел.: 052/ 699 755 факс: 052/ 699 756  e-mail: m2000reklama@mail.bg

с. Равно поле тел.: 0886/ 842 760

Варна бул. „Съборни” № 19 А, ет. 2  тел.: 052/ 615 840  e-mail: minipress@minipress.net

XEROX DC 250 – пълноцветен печат с високо качество – над 70 вида картон. Кратки срокове на изпълнение на поръчките, пълна еднаквост на всяка разпечатка, печатаемо поле 320/470мм; мин. количество 1 брой.

Производство и продажба на картонени (хартиени) чашки за топли и студени напитки и картонени чинийки за еднократна употреба.

Съвременна печатница, специализирана в малките формати на листовия офсетов печат.

Минолтех Еоод

Мира ЕООД

Мираж Груп ООД

София жк Бели Брези, ул. „Кюстендил” № 23  e-mail: minoltech2@abv.bg

Кюстендил ул. „К. Николов” № 10 тел.: 078/ 550 303 тел.: 0899/ 805 622  e-mail: mira_kn@abv.bg

Русе ул. „Николаевска” № 12, ет. 6, офис 21-22 тел.: 082/ 815 364 тел.: 0889/ 090 110, 090 101  e-mail: office@mirage-group.eu

Копиране, плотиране, принтиране – всички формати – цветно и ч/б. Визитки, фактури, печати, рекламни материали, надписи от PVC фолио, светещи табели, рециклиране на тонер касети. Офис техника, сервиз, консумативи.

Производство на ролни химизирани, водо- и маслонепропускливи, термохартии. Трицветен офсетов печат рола-рола. Четирицветен офсетов печат. Довършителни машини. Всички видове ролки за касови апарати, банкомати и факс апарати.

Доставка на машини, медии и консумативи за широкоформатен дигитален печат.

Мирал

МиС компания ЕООД

Мисто-90 ООД

Варна ул. „Никола Симов” № 3 (Западна Промишлена Зона)  тел.: 052/ 731 536; 0899/ 912 786  e-mail: office@miralco.eu

Димитровград тел.: 0391/ 647 15  e-mail: dkuzev@gmail.com

София бул. „Цариградско шосе” № 117  тел.: 02/ 974 31 44, 974 34 42 факс: 02/ 974 50 33  e-mail: m.iliev@misto90.com

Висококачествен офсетов печат. Печатница.

Дизайн, предпечат, офсетов печат, UV-лакиране, щанцоване.

Машини за: книговезане, дообработка на хартии. ролен флексо и офсетов печат, топъл печат, пресоване и балиране на отпадъци, книговезки материали: телени гребени, телове на килограм, книговезки платна,  механизми за класьори, имитации на кожа.

Мишел 2002 ООД

ММ Картон България ЕООД

Модерна Печатница

София ул. „Цар Симеoн” № 29 тел.: 0896/ 893 933, 893 930  e-mail: mishell2@abv.bg

София 1303 ул. „Опълченска” № 76 тел.: 02/ 931 22 94 факс: 02/ 931 22 96  e-mail: ivan.stanev@mm-karton.com

Пловдив бул. „Рогошко шосе” № 10  тел.: 0898/ 504 353  e-mail: d.cholakof@abv.bg

Рекламна агенция със собствена база за ситопечат – шестцветен ситопечат (фирфарбен), машини за тампонен печат, машини за топъл печат, преге, текстилен печат.

Търговия с картон.

Експресен офсетов и дигитален печат на флаери, брошури, плакати, бланки, етикети, стикери, менюта, визитки, папки, картички, календари, фактури, и др. рекламни материали и фирмени документи. Къси и средни тиражи.


Fit for difference. Бъдете различни и заложете на иновациите. Независимо дали работите в атрактивна ниша в областта на офсета или преминавате към дигитално производство – системите на Müller Martini се нагаждат индивуално и гъвкаво към вашите потребности. С нашето ноу-хау в Вашата лична фитнес-програма ще получите в зала 14, щанд С21 от 3. 5. до 16. 5. 2012 в Дюселдорф Радваме се на Вашето посещение!

довършителните процеси, съвременни технологии и всеобхватна сервизна програма MMServices ние ви подготвяме за нови пазари. Заложете на различимост и висока защита на инвестициите. Müller Martini – вашият силен партньор.

www.mullermartini.com, Тел. +359 2 944 39 42


Digital Solutions

HÖRAUF, Германия - машини за производство на твърди корици и полуавтоматични тристранни ножове BOGRAMA, Швейцария - щанцавтомати RYOBI, Япония - листови офсетни печатни машини RIMA SYSTEM, Германия – системи за довършителни процеси SITMA, Италия – системи за влагане и единично опаковане на печатна продукция ITOTEC, Япония - прави ножове WATKISS, Великобритания - компактни машини за довършителни процеси ELMO RIETSCHLE, Германия - помпи за сгъстен въздух/вакуум LÖTTERS, Германия - книговезка тел


86

Мо-На

Монди Анкоутид Файн Пейпър Сейлс ГмбХ

Монди Стамболийски ЕАД

Монетен Двор ЕООД

София 1000 ул. „Съборна” № 4 вх. Б, ет.1 тел.: 02/ 987 73 05 факс: 02/ 986 52 98  e-mail: bulgaria.ufp@mondigroup.com

Стамболийски ул. „Заводска” № 1 тел.: 032/ 909 202, 909 555  e-mail: kostadin.kalinkov@mondigroup.com

София 1528 Гара Искър ул. „5006” № 6 тел.: 02/ 807 18 55, 807 18 33 факс: 02/ 973 81 61  e-mail: mint@omega.bg

Монди Анкоутид Файн Пейпър е дивизия на Монди – водеща, международна компания за производство на хартии и опаковки.

Производство и продажба на хартия и хартиени опаковки.

Търговско дружество, отговорно за производството на всички разменни монети, използвани като законно платежно средство на територията на Република България. Ювелирни изделия, печати, плакети, медали, почетни и отличителни знаци.

МониЦони ЕООД

МСГ лайн ЕООД

Мултиком

Ямбол ул. „Преслав” № 19 тел.: 046/ 663 930  e-mail: moniconi@abv.bg

Божурище бул. „Европа” № 20  тел.: 0878/ 610 576  e-mail: msgline@abv.bg

София 1000 ул. „Цар Симеон” № 57 тел.: 02/ 983 59 69 факс: 02/ 983 52 97  e-mail: simeon@multicom.bg

Експонация, дигитален печат, издателска дейност.

Изработване на хартиени рекламни торби. Подвързване с метален гребен на календари, тетрадки, каталози и др. Външна реклама.

Надписване на клавиатури – технология Leterset.

Мултипак България ЕООД

Мултипласт ООД

Мултипринт ЕООД

София 1517 ул. „Източна Тангента” № 102 тел.: 02/ 973 25 50 e-mail: office@multipack.bg

Бургас к-с Меден Рудник с/у бл. 436  тел.: 0877/ 111 180  e-mail: t-shirt@kros.bg

Велико Търново ул. „Ниш” № 5 тел.: 062/ 625 883 факс: 062/ 629 974  e-mail: multiprint@multiprint-vt.com

Пакетиране на малограмажни порционни разфасовки, бяла захар, кафява захар, пчелен мед, суха сметана и подсладител.

Предлага рекламни и сувенирни тениски и трансферен печат.

Флексопечат на шестцветна секционна машина на гъвкави полимерни опаковки, хартии, алуминиево фолио. Каширане без остатъчна миризма. Разролване. Проектиране, дизайн, предпечат. Офсетов печат.

Мултипринт ООД

Мюлер Мартини България ЕООД

Найа

Костинброд бул. „Славянска” № 10А  тел.: 0721/ 662 45, 662 46 факс: 0721/ 662 48  e-mail: office@multiprint.bg

София 1504 бул. „Цариградско шосе” № 47А тел.: 02/ 944 39 42, 489 70 33 факс: 02/ 943 31 09  e-mail: info@bg.mullermartini.com

София район Лозенец, ул. „Червена стена” № 11, офис 1 тел.: 02/ 985 22 25, 985 22 06  e-mail: info@naya.bg

Печатница, предлагаща широк спектър от услуги и възможности.

Мюлер Мартини България ЕООД е представителство на швейцарския машиностроителен концерн Müller Martini AG, водещ производител на системите за довършителни печатни процеси.

Широкоформатен дигитален печат. Превръщане в CAD и дигитализация. Дигитално копиране и принтиране. Довършителни услуги Globalgrafixnet. Изложбени щандове, дизайн, офсетов печат.


87

На-Не Найс принт ООД

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

НД-62 ЕООД

Бургас ул. „Михаил Герджиков” № 11 тел.: 0899/ 850 091, 850 092  e-mail: nice.print.bs@gmail.com

София 1037 бул. „Васил Левски” № 88 тел.: 02/ 988 28 11  e-mail: nl@nationallibrary.bg

София 1124 ул. „Цар Иван Асен 2” № 6 тел.: 02/ 944 19 27  e-mail: ninadam13@yahoo.com

Изработва печат върху всички видове текстил, сувенири, чаши, лицеви панели и др. Собствена печатна база. Външна и вътрешна реклама. Изработва печати, фактури и други формуляри. Дизайн и печат на флаери, брошури и каталози. Дигитален печат.

Собствена печатна база, предпечатна подготовка, листов офсетов печат, книговезки услуги и библиотечна твърда подвързия.

Изработка на фактури и счетоводни формуляри, предпечатна подготовка, отпечатване на рекламни материали – листовки, бланки, календари.

Недич ЕТ

Нелисат

Нео принт

с. Горни Богров ул. „Мургаш” № 4 тел.: 0898/ 483 468 тел.: 0882/ 662 206  e-mail: nedich2@abv.bg

Казанлък ул. „Шипченска епопея” № 28 тел.: 0431/ 838 12 тел.: 0898/ 528 324  e-mail: nelisat@abv.bg

София бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 54, ет. 4  тел.: 02/ 873 11 96 тел.: 0887/ 792 160  e-mail: office@illusion-bg.com

Ситопечат върху текстил, тениски, работно облекло, спортни екипи и други текстилни изделия.

Дизайн, изрязване на PVC фолио, лазерно и механично рязане и гравиране върху дърво, пластмаси с декоративно покритие, плексиглас, цветни метали. Табели, светещи реклами, оформление на фасади.

Съвременна печатница с най-модерно оборудване. Предпечатна подготовка и довършителна обработка.

НЕОМАКС реклама&дизайн

Неомаш ЕООД

Неон Вижън ООД

Плевен бул. „Христо Ботев” № 159  тел.: 0897/ 045 711 тел.: 0885/ 040 901  e-mail: neomax_md@abv.bg

Варна 9002 ул. „Петко Каравелов” № 18 тел./факс: 052/ 757 258  e-mail: office@neomash.com

София ул. „Стойно Бачийски” № 36 тел.: 0898/ 437 918  e-mail: neon.vision@abv.bg

Изработване на неонови реклами, светещи тела и осветителни пана, обемни фасадни букви, винилни платна, надписи от PVC, стикери, текстилен печат, визитни картички.

Търговия и сервиз на полиграфическа техника.

Изработка на неонова реклама – обемни букви, светещи табели, неон.

Неона ООД

Неоника ООД

Неонови Системи

София ул. „Христо Белчев” № 48 тел.: 02/ 980 14 73; 0885/ 954 202 факс: 02/ 489 30 10  e-mail: stamps@neona.com

Бургас бул. „Иван Вазов” № 75  тел.: 056/ 988 845 тел.: 0887/ 319 432  e-mail: neon@neonica.bg

Пловдив ул. „Братя Бъкстон” № 64 тел.: 032/ 695 257 тел.: 0898/ 420 835  e-mail: neon_at@abv.bg

Официален вносител на печатите TRODAT, BROTHER, IDEAL, ULTIMARK. Лазерни гравиращи машини UNIVERSAL, TROTEC, Macsa, Cielle. Материали за гравиране и сублимация ROWMARK.

Проектиране и изработка на неонови декорации, изображения, букви, обемни букви и други, свързани с неона продукти.

Изработка на външни и вътрешни неонови реклами. Алуминиеви обемни букви.


88

Не-Но

Неонтех

Неопринт

НеПеДоНи ООД

София Зона Б-18, бл. 1, вх.Б тел.: 0888/ 873 816  e-mail: neontech@abv.bg

Пловдив ул. „Ц. Лавренов” № 8 тел.: 032/ 629 293 тел.: 0887/ 811 427  e-mail: office@neoprint.net

Стара Загора бул. „Никола Петков” № 10  тел.: 042/ 644 500, 644 900 факс: 042/ 600 132  e-mail: info@nepedoni.net

Производство на неонови реклами и електронни трансформатори за тях.

Сублимационен печат, пълноцветни щампи, продукти от текстил – рекламни тениски, престилки, възглавници, покривки, хавлиени кърпи, шапки.

Листов UV и конвенционален офсетов печат, цялостен и частичен UV лак, ламиниране, топъл печат, каширане. Автоматично щанцоване, лепене на опаковки до шест пункта. Производство на опаковки от картон и велпапе, етикети, каталози, списания, книги и др.

Нетуърк Консултинг Груп ООД

НИКЕМА ТУ - София

Никколор ООД

София ул. „Христофор Колумб” № 64 София Еърпорт Център, сграда 3, вх. 4 тел.: 02/ 979 12 41; факс: 02/ 979 01 44  e-mail: info@ncgbg.com

София ТУ-София, бул. „Кл. Охридски” № 8, Блок 8 тел.: 02/ 965 34 31  тел.: 0888/ 940 598  e-mail: niki_hristov2006@abv.bg

София бул. „Асен Йорданов” № 11  тел.: 0898/ 686 646 тел.: 0896/ 490 013  e-mail: nikkolor2004@abv.bg

Внос и продажба на картови принтери и аксесоари за карти – баджове, холдери, връзки и т.н. Продажба на софтуер за печат на карти.

Значки, ключодържатели, медали, плакети, отличителни знаци, пластични стикери, табели. Продукти от месинг и неръждаема стомана.

Листов пълноцветен офсетов печат, книговезки услуги, смесителна станция за офсетови мастила.

НИКО - Николай Балабанов ЕТ

Никополис Принт ЕООД

Нилекта Принт ООД

Пловдив ул. „Димитър Талев” № 122 тел.: 032/ 671 880  e-mail: nikolay_balabanov@abv.bg

Павликени 5200 ул. „Райко Даскалов” № 6 тел.: 0888/ 200 192  e-mail: nikopolisprint@abv.bg

Добрич бул. „25 септември” № 43  тел.: 058/ 600 299 факс: 058/ 600 299  e-mail: nilekta@gmail.com"

Kонсумативи за сито, флексо и офсетов печат.

Листов офсетов печат, UV лак, щанцоване и книговезка дейност. Производство на кутии, етикети, каталози, листовки, брошури, календари, дипляни, плакати, визитки и др. Предпечатна подготовка.

Полиграфически услуги, печатница.

Нион Лайт ООД

Нитос 2 - Иван Стоев ЕТ

Нова Принтс

София кв. Овча купел, ул. „Коломан” № 1  тел.: 02/ 955 57 57 тел.: 0884/ 851 133  e-mail: office@neon-bg.com

Пазарджик бул. „България” № 57, офис 204  тел.: 034/ 442 177  тел.: 0882/ 442 177 e-mail: nitos@nitosbg.com

Пловдив 4003 ул. „Георги Трингов” № 9 тел.: 032/ 908 900 факс: 032/ 908 901  e-mail: info@tradeprint.org

Проектиране, изработка и монтаж на светлинна реклама.

Широкоформатен печат на винил, PVC фолио, канаваца, баклит. Фотографско студио: заснемане на интериори, фотосесии, продуктова фотография. Отпечатване на опаковки: етикети, визитки, дипляни, каталози, менюта. Външна реклама: обемни букви, светещи кутии.

Учебници, книги, твърда подвързия, списания, плакати, календари, формуляри, етикети от хартия, полипропиленови етикети на ролка, етикети по технология Sleeve, опаковки, фолиа.


89

Но-Оле Новема Принт

Номер Едно АДВ ЕООД

Нора 2000 ЕООД

Долни Дъбник Индустриална зона тел.: 0886/ 252 637  e-mail: novemaprint@gmail.com

София 1407 бул. „Черни връх” № 47, ет. 6  тел.: 02/ 962 23 31, 962 23 33 факс: 02/ 962 23 32  e-mail: office@n1adv.com

София 1225 кв. Орландовци ул. „София” № 23  тел.: 02/ 936 73 61, 839 49 56  e-mail: nora2000@gmail.com

Производство на полиетиленови фолиа, пликове и ръкави. Шест и осемцветна флексопечатни машини. Сухо ламиниране и производство на комбинирани полимерни опаковъчни материали.

Внос на рекламни сувенири. Внос, производство и печат на рекламен текстил – тениски, шапки, промоционални облекла и др.

Офсетов печат; машинен ситопечат. Тампонен печат, книговезки процеси.

НПГПФ

Ню Бегс

Ню Фейс Медиа ООД

София 1408 жк Стрелбище, ул. „Златишки проход” № 5 тел.: 02/ 858 21 80, 858 21 60, 858 90 86 факс: 02/ 858 21 80  e-mail: npgpf@abv.bg

София 1680 бул. „България” № 102, Бизнес център БЕЛИСИМО, ет. 3, офис 42  тел.: 02/ 400 15 10; факс: 02/ 400 15 12  e-mail: sales@newbags.bg

София жк Красна поляна, ул. „Добротич” тел.: 02/ 421 45 29 тел.: 0885/ 164 313  e-mail: sales@newfacemedia.eu

Собствена печатна база. Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография предлага дневна и задочна форма на обучение в специалностите: полиграфия, фотография, графичен дизайн, компютърна графика, библиотекознание.

Производство на хартиени опаковки.

Дигитален и офсетов печат, отпечатване на визитки, разнообразие от картони, флаери, папки, плакати, цветни разпечатки, уеб дизайн и др.

Нюзпринт ЕООД

НюПАК ЕООД

Обелиск Принт ЕООД

София ул. „Тинтява” № 100 тел.: 02/ 819 11 29 факс: 02/ 819 11 29  e-mail: info@newsprintbg.com

Пловдив 4000 ул. „Брезовско шосе” № 170 тел.: 0878/ 346 981 e-mail: newpack@abv.bg

София ул. „Делийска воденица” № 1 тел.: 02/ 44 22 677  e-mail: obeliskprint@abv.bg

Нюзпринт ЕООД работи от пет години като вестникарско предприятие. Разполага с три вестникарски машини, машина за листов печат и две експониращи машини.

Основната дейност на фирма NewPACK е пакетиране на захар и суха сметана в малограмажни пакетчета.

Производство на тетрадки. Листов пълноцветен офсетов печат. Всички видове формуляри, медицински книги и бланки. Печат на пощенски пликове.

Образование и наука ЕАД

Обретенов и С-е ЕТ

ОЛЕ Принт

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 117, ет. 2  тел.: 02/ 975 23 92  e-mail: obns@nat.bg

Русе кв. Чародейка ул. „Ради Иванов” № 6  тел.: 082/ 519 111, 519 112  e-mail: office@obretenov.eu

Варна 9000, бул. „Мария Луиза” № 21  тел.: 052/ 616 109 тел.: 0888/ 417 236  e-mail: marketing@oleprint.eu

Печатница „Образование и наука” ЕАД е правоприемник на Държавната печатница.

Ателие за печатни услуги – сито, тампон, термотрансфер, фоточаши, дигитален печат, сухо преге, голд печат, топъл печат, външна реклама, сувенирна реклама, дизайн и проектиране.

ОЛЕ Принт e дигитална печатница, търговска марка на „Бит и техника” ООД. В ОЛЕ Принт ще намерите: дигитален печат, фотопечат върху фотохартия, артхартии и канави, екосолвентен печат, фототапети, подова графика, плакати, фотопечат, плотерно рязане.


90

Ол-Оф

Олим-М

Омегапласт 92 ООД

Оптимал Принт ЕООД

София ул. „Обелско шосе” № 7 тел.: 02/ 925 13 35 факс: 02/ 925 13 35  e-mail: office@olim-m.com

Габрово Западна инд. зона, ПК 242  тел.: 066 806 536 тел.: 0897/ 290 099  e-mail: omegaplast@mail.bg

София ул. „Георги Бенковски” № 40 тел.: 02/ 983 33 73; 0889/ 835 701 факс: 02/ 983 25 28  e-mail: office@optimalprint.bg

Производство на опаковки от велпапе и микровелпапе.

Производство на пластмасови опаковки, бутилки, буркани, флакони, капачки, технически изделия. изработка на инструментална екипировка – матрици.

Затворен цикъл на производство. Офсетов печат, довършителни процеси, книговезки услуги, номерация.

Ориндж Експо ООД

Ориндж Принт ЕООД

Орион офсет ЕООД

София жк Гоце Делчев ул. „Славовица” № 20, вх. А, магазин 1  e-mail: office@orangexpo.com

Хасково Южна Индустриална зона, местност Балакли тел.: 0888/ 971 819 тел.: 0878/ 446 088  e-mail: orangeprintltd@gmail.com

Варна 9000 ул. „Македония” № 124 тел.: 052/ 617 766, 613 831 e-mail: orionoffset@abv.bg

Orange Expo – експо оборудване. Банер дисплеи, рол банери и системи за изложения. Рекламни табели. Обемни букви. Рамки за плакати. Сглобяеми стени за изложения. Големи количества на склад. Ниски цени и големи отстъпки за агенции.

Офсетов и дигитален печат. Предпечатни операции – компютърна обработка, експониране на филми, цветови корекции, монтажи и др. Пълен набор от довършителни услуги – биговане, щанцоване, перфорация, сгъване, подвързване, поставяне на спирали, ламиниране и др.

Рекламна агенция, предпечатна подготовка, офсетов печат. Собствена печатна база.

Ортес ООД

Орхидея ЕР ООД

Офис Глобал България ООД

София ул. „Гюешево” № 83 Бизнес център Сердика, сграда 2, офис 103 тел.: 02/ 920 12 20; факс: 02/ 920 12 20  e-mail: marketing@ortes-bg.com

Пловдив тел.: 032/ 940 503 тел.: 0898/ 226 473  e-mail: office@orhidea.net

Пловдив ул. „Димитър Талев” № 75 А, ет. 3 тел.: 032/ 630 616; 0898/ 676 814  тел./факс: 032/ 634 299  e-mail: оfficeglobal.bg@gmail.com

Търговия и сервизно обслужване на лазерни черно-бели и цветни принтери и многофункционални устройства, широкоформатни машини с марките KONICA MINOLTA и OCE.

Производство на доминг стикери, магнитни стикери, ключодържатели, значки. Консумативи за обемни стикери. Внос на магнитно фолио и фолио за стерео ефекти.

Печатница със затворен производствен цикъл. Предпечат, печат на данъчни фактури, счетоводни и персонализирани формуляри. Изработване на брошури, флаери, стикери и други рекламни материали. Номерация и микроперфорация. Книговезки услуги.

Офис Маркет ЕООД

Офсет ЕООД

Офсетграфик АД

София 1407 ул. „Рилски езера” № 6 тел.: 02/ 954 91 81, 851 93 69  тел.: 0888/ 492 071  e-mail: sales@bgcalendar.com

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 119А  тел.: 02/ 971 80 88; 0887/ 959 666 факс: 02/ 971 80 23  e-mail: office@ofsetbg.com

София 1360 кв. Захарна фабрика ул. „753” № 11A  тел.: 02/ 822 95 88, 822 36 02  e-mail: office@offsetgraphic.com

Качествена печатна реклама и дизайн. Собствено производство на богата гама пълноцветни и трисекционни календари. Всички видове печатни материали и рекламни сувенири. Изработка и печат на рекламни карти съвместно с ДАТАМАП.

Офсет ЕООД е лидерът в облагородяването на печатната продукция в България. Фирмата е оборудвана с най-новите, високотехнологични машини за цялостно и частично UV лакиране, топло и студено ламиниране, метализиране, топъл печат, 3D Релеф и др.

Производство на книги, брошури, списания, календари, проспекти, каталози и картонени опаковки. Печатница.


91

Па-Па Пагане - Богдан Петров ЕТ

Пайнер принт

ПАКГРУП

София 1309 ул. „Охрид” № 26 тел.: 02/ 832 31 16  e-mail: paganebp@hotmail.com

Димитровград 6400 бул. „Христо Ботев” № 16  тел.: 0391/ 601 57 тел.: 0885/ 008 200  e-mail: printpainer@gmail.com

с. Марково ул. Източна тел.: 0888/ 219 877  e-mail: office.packgroup@gmail.com

Листов офсетов печат, форматиране на хартии картони.

Oфсетов печат и книговезки услуги. Поставяне на спирали и лайсни. Печатница.

Печатът на всички видове опаковки до 8 цвята. Производството на еднослойни и многослойни гъвкави опаковки полиетилен и полипропилен.

Палинико ООД

Панфлекс и Тротех ООД

Папирснаб ООД

Девня кв. Река Девня ул. Мелниците 4  тел.: 0898/ 629 272  e-mail: paliniko@gmail.com

Варна 9000 ул. „Цани Гинчев” № 24 тел.: 0895/ 434 164 факс: 052/ 737 037  e-mail: office@panflextrotech.com

Пловдив бул. „6-ти Септември” № 203  тел.: 031/ 262 095 факс: 031/ 262 095  e-mail: papirsnab@gmail.com

Компания, специализирана в производството на зъбни колела и всякакви други задвижвания. Изработва следните детайли за печатарски машини: зъбни колела, оси, цилиндри, ролки, втулки, валове, ножове и много други детайли.

Българо-чешко дружество, занимаващо се с производството на дигитални фотополимерни клишета с различна дебелина и твърдост. Предпечат, дизайн и цветно ангажиращ отпечатък. Предлага и печатни механизми TRODAT И SHINY.

Търговия на едро и дребно с хартии и продукти за полиграфическата промишленост. Производство на машини за полиграфията. Печат и търговия с канцеларски формуляри.

Папирус ООД

Паркър ЕООД

Партнърс ООД

София ул. „Христо Белчев” № 35 тел.: 02/ 980 05 74, 988 38 18 факс: 02/ 980 05 73  e-mail: papyrus@cablebg.net

Варна ул. „Радост” № 2 тел.: 0894/ 422 942  e-mail: numparker@gmail.com

София бул. „Г.М.Димитров”, бл. 60  тел.: 02/ 962 14 87 факс: 02/ 868 14 71  e-mail: ch.mihailov@partners.bg

Внася и преработва хартии, картони и опаковъчни материали от водещи европейски производители. Разполага със собствeни машини за форматиране и разролване. Чрез услугата си RollEXpress доставя богата гама продукти за флексопечат в срок до 24 часа след поръчка.

Печат на плакати, флаери, брошури и др. Книговез, дизайн.

Партнърс ООД е организация, занимаваща се с търговия и дистрибуция на материали за външна реклама, архитектура и дизайн. Оторизиран представител на 3М за фолио за рекламни знаци и надписи, солвентен печат, интериорен дизайн.

ПАСАТ ПРЕС ЕООД

Пасер ООД

Пачов ООД

Варна 9000 бул. „Ян Хунияди” № 12  тел.: 052/ 602 295; 0888/ 518 771 факс: 052/ 602 295  e-mail: passat@passatpress.com

София кв. Слатина, ул. „Кривина” № 5  тел.: 0887/ 314 983  e-mail: print@stil2003.com

Стара Загора кв. Индустриален ул. „Промишлена” № 17 (срещу ИТА сервиз)  тел.: 042/ 645 124; 0887/ 555 773  e-mail: patchov@patchov.com

Рекламна агенция и печатница с модерно оборудване за офсетов печат. Печат на етикети, опаковки. каталози, дипляни и др.

Офсетов печат и довършителни книговезки услуги.

Сито и дигитален печат върху текстил, порцелан и др. Машина за текстил MHM. Тунелна пещ за печене на стъкло и порцелан. Машина за дигитален печат и сублимационнен принтер. Машина за водо-абразивно рязане TecnoCut IDROline 2040.


92

Пд-Пе

ПДС Бранд ЕООД

Пейпър Бег студио ЕООД

Перфект Консулт ООД

София ул. „Димитър Пешев” № 1 тел.: 0899/ 899 877 тел.: 0895/ 496 345  e-mail: tsanev@pdsbrand.com

София ул. „Христо Максимов” № 73 тел.: 02/ 870 44 59 тел.: 0888/ 956 073  e-mail: p_bag@abv.bg

Елин Пелин Индустриална Зона тел.: 0898/ 784 313 тел.: 0899/ 117 516  e-mail: print@perfect-consult.com

Печатна база за офсетов, тампонен и ситопечат, щанцоване и книговезки услуги. Печатница.

Производство на рекламни хартиени торбички.

Базата разполага с висококачествена техника за офсетов печат, довършителна дейност на книжни тела и щанца.

Петровпакинг

Печатна база Принтекс

Печатна База РУСЕ ПРЕС - Мултикомерс ЕООД

Бургас ул. „Ал. Велики” № 23 тел.: 056/ 820 253 тел.: 0888/ 425 114  e-mail: petrovpacking@abv.bg

Ямбол жк Възраждане, ул. „Руен”  тел.: 046/ 661 022 факс: 046/ 661 023  e-mail: printex@abv.bg

Русе 7001 ул. „Радецки” № 18 тел.: 082/ 826 826  тел./факс: 082/ 825 420  e-mail: rusepress@abv.bg

Рекламни и подаръчни хартиени торбички.

Водеща в областта на текстилния печат и външната реклама в Ямболска област. Печатница.

Печатна база за пълноцветен офсетов печат, щанцоване и книговезки услуги, топъл печат, ламиниране, UV лакиране, голд печат, каширане на кутии и опаковки, луксозни рекламни чанти, каталози, списания, флаери, брошури, дипляни и др.

Печатница 2М ООД

Печатница БГ

Печатница Везни Принт

Стара Загора бул. „Патриарх Евтимий” № 19Д  тел.: 042/ 616 170 факс: 042/ 616 171  e-mail: office@2m.inetg.bg

Варна ул. „Ген. Паренсов” № 33 тел./факс: 052/ 615 006  e-mail: office@pechatnica.bg

София 1756 кв. Малинова долина ул. „Първа” № 22 А  тел.: 0878/ 361 699  e-mail: vezniprint@yahoo.com

Листов печат – брошури, каталози, дипляни и опаковки. Ролен печат – самозалепни етикети на ролка за винарската и козметичметична индустрия.

Печатарски услуги, офсетов печат, дизайн и предпечатна подготовка, печатни издания, рекламна дейност, производство на опаковки, етикети, рекламни сувенири и други.

Печатница.

Печатница Генчеви

Печатница Графикс ООД

Печатница Дарс

Стара Загора парк Бедечка „Труд-97” тел.: 042/ 621 344 тел.: 0887/ 307 569 e-mail: evgenigenchev_pg@abv.bg

Кюстендил ул. „Христо Ботев” № 47 тел.: 078/ 526 180  e-mail: Grafix_bg@abv.bg

Бургас ул. „Стефан Стамболов” Шоурум Мерцедес-Бенц, Печатница Дарс тел.: 056/ 841 632, 841 864 e-mail: sales@dars.bg

Офсетов печат, щанцоване, опаковки, етикети, дипляни, плакати и др. Печатница.

Предпечат и печат на офсетови материали, книги, списания, опаковки, етикети, стикери и др.

Висококачествен офсетов печат, графичен дизайн и предпечатна подготовка.


93

Пе-Пе Печатница Дейта

Печатница Дъга ООД

Печатница Дъга ООД

София 1373 жк Западен парк, печатна база до бл. 42 тел.: 02/ 920 00 57 тел.: 0884/ 641 857  e-mail: datadata@mail.bg

Ловеч 5500 бул. „Велико Търново” № 41  тел.: 068/ 604 086 тел.: 0896/ 833 119, 833 115  e-mail: office@dagaprint.com

Пловдив бул. „Цариградско Шосе” № 53  тел.: 0878/ 314 066  тел.: 0878/ 656 350  e-mail: dagaprint@abv.bg

Графичен дизайн и предпечатна подготовка, отпечатване на всички видове рекламни материали: дипляни, брошури, каталози, списания, плакати, флаери, бланки, визитки, стикери, етикети, акциденция; експонация на филми.

Висококачествен офсетов печат. Цифров печат на ролни самозалепващи етикети.

Висококачествен офсетов печат.

Печатница Експрес 2000

Печатница ИвелЕмДжи

Печатница Каспър

Сливен бул. „Бански път” № 1  тел.: 044/ 666 588 факс: 044/ 666 599  e-mail: express2000@abv.bg

Пловдив ул. „Авиационна” № 1 тел.: 0898/ 570 574 е-mail: ivelmgbg@abv.bg

Радомир ул. „Райко Даскалов” № 43 тел.: 0887/ 930 400  e-mail: casperprint@gmail.com

Професионален печат – сито, флексo, офсет, дизайн и предпечат, книговезки услуги.

Печат на етикети, брошури, дипляни, каталози, фирмени бланки и формуляри, UV лак, щанцоване, цветоотделяне.

Офсетова печатница - изработка на календари, визитки, бланки, опаковки от картон. Конкурентни цени.

Печатница Кентавър 66

Печатница КОВАЧЕВ

Печатница КРИС ООД

Плевен ул. „В. Левски” № 128 тел.: 064/ 819 067 факс: 064/ 819 067  e-mail: kentavar_66@abv.bg

Силистра 7500 ул. „Десети Февруари” № 2 тел.: 086/ 882 565, 882 567 факс: 086/ 882 568  e-mail: kovachev@dir.bg

Монтана бул. „3 март” № 137  тел.: 096/ 305 060 тел.: 0887/ 560 308  e-mail: pch_print@abv.bg

Дигитален, офсетов и ситопечат.

Висококачествен офсетов печат. Цифров печат с Konica Bizhub 6500. Офис в гр. София. Доставка на място.

Офсетов листов печат, UV лакиране, щанцоване, дизайн и предпечат, книговезки услуги.

Печатница на БНБ АД

Печатница НИМА ЕООД

Печатница ОРЛИВЕНИ

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 117  тел.: 02/ 970 73 00 факс: 02/ 974 45 97  e-mail: printhouse@bnbprint.com

Плевен 5800 ул. „Димитър Константинов” № 29 тел.: 064/ 800 500 тел.: 0888/ 810 393  e-mail: nima@nima.bg

София бул. „Европа” № 6 тел.: 0898/ 474 606  e-mail: orliveni@abv.bg

Производство на ценни книжа, стандартна полиграфическа продукция, класически офсетов печат, дигитален печат, ирисов печат, металографски печат, релефен печат.

Дигитална печатница: on-line печати, визитки, фактури, счетоводни формуляри, книги.

Офсетов печат и мн. други услуги в сферата на рекламата.


94

Пе-Пи

Печатница ПолиАрт

Печатница РАЯ

Печатница Рей Принт

Пловдив 4000 ул. „Филип Македонски” № 9 тел.: 032/ 650 427; 0896/ 677 750 факс: 032/ 653 045  e-mail: polyart@gmx.net

Стара Загора ул. „Парчевич” № 35 тел.: 042/ 630 377 факс: 042/ 601 610  e-mail: raya@press.bg

София ул. „Хр. Ковачев” № 18 тел.: 02/ 917 87 33, 944 26 25 факс: 02/ 944 26 25  e-mail: rayprint@abv.bg

Oфсетов печат върху форматирана хартия и различни видове картони, също така и печат върху PVC. Фирмата притежава база за дигитален печат, оборудвана с професионални машини последно поколение.

Ролни етикети. Ролен и офсетов печат.

Офсетов печат – списания, книги, бланки, брошури, дипляни, папки, работни и настолни календари, пирамидки, тефтери, хартиени торби. Печатница.

Печатница РИС-73

Печатница Сиела

Печатница СИРА

Варна ул. „Кракра” № 31(вход от ул. „Три уши”) тел.: 0888/ 266 401; факс: 052/ 631 004  e-mail: ris@gbg.bg

София ул. „Гео Милев” № 158 (в двора на ПЖИ) тел.: 02/ 970 94 10 e-mail: cielagd@homelan.bg

Велико Търново ул. „Ясен” № 1-3 тел.: 062/ 649 845, 649 855 факс: 062/ 649 895  e-mail: info@siraprint.com

Изработка на данъчни фактури, дипляни, формуляри, календари и други.

Печатна база Сиела. Отпечатване на книги с мека подвързия

Високачествен листов офсетов печат, ролен UV флексопечат, CTP експонация, графичен дизайн, множество довършителни процеси.

Печатница София ЕООД

Печатница Стоев

Печатница ЦДМ ЕООД

София 1504 бул. „Цариградско шосе” № 47  тел.: 02/ 942 29 45  e-mail: rnenkov@zgb.bg

Ямбол 8600 ул. „Кара Кольо” № 28 тел.: 046/ 663 424 факс: 046/ 663 424  e-mail: stoevprint@abv.bg

Бургас жк Славейков Завод Хемус Марк  тел.: 056/ 881 336  e-mail: cdm@abv.bg

Най-модерната печатница за вестници в България.

Предпечат, офсетов печат на етикети, дипляни, номериране на формуляри и данъчни фактури, подвързия.

Проектиране, предпечат, експонация на филм, офсетов печат и довършителни дейности.

ПИКСЕЛ Агенция за реклама и печат

ПиП Апостолови ЕООД

Пирапринт

София ул. „Оборище” № 24 тел.: 056/ 845 935  e-mail: office@pixel.bg

София 1000, ул. „Неофит Рилски” № 4 тел.: 02/ 953 24 92 тел.: 0887/ 29 33 14  e-mail: liliiv@abv.bg

Пловдив 4002 ул. „Нестор Абаджиев” № 1 тел.: 032/ 642 904  e-mail: office@piraprint.com

Външна реклама.

Блокчета за рисуване, скицници, етикети, тефтери, календари, плакати, дипляни.

Ситопечат върху текстил – тениски, знамена, PVCплоскости, огледала, директен печат, пластизолен трансфер, сублимация, флок.


95

Пи-По Пирина Технологии

ПК Жанет 45 ООД

Плам Мир 1

София бул. „Цариградско Шосе” 7-ми км ЗИТ, корпус 1, вх. 2  тел.: 02/ 974 3430; 0878/ 226 445  e-mail: sales@pirinatech.com

Пловдив 4004 бул. „Ал. Стамболийски” № 9  тел.: 032/ 609 090 факс: 032/ 609 060  e-mail: mail@janet45.com

Велики Преслав Промишлена Зона тел.: 0887/ 663 277  e-mail: plam_mir1@abv.bg

Разработва и предлага специализирани режещи и биговащи плотери за дизайн и производство на оригинални опаковки от картон и велпапе, подходящи за бърза изработка на малки серии и тестване на нов вид опаковки.

Офсетов печат, флексопечат, топъл печат, UV-лакиране, предпечат, щанцоване, подвързване на книги и списания и др.

Производство на всички видове опаковки от PP, HD, LD и др. Предлагаме и печат.

Пламен Герганов - майстор на сувенири

Пластик София ООД

Пластика-М

Враца ул. „Йолковица” № 4 тел.: 0878/ 357 265  e-mail: gerganoff@abv.bg

София 1517 жк Левски ул. „Иван Чушков” № 13  тел.: 02/ 945 49 37, 945 49 59  e-mail: office@plastic-sofia.com

Монтана 3400 жк Младост 2, ул. „Йордан Радичков” № 16  тел.: 096/ 306 624; 0888/ 494 116 факс: 096/ 306 624  e-mail: plastica@net-surf.net

Ръчно изработени сувенири – копия на музикални инструменти. Подходящ подарък за всякакъв повод. Търговия на едро, дребно.

Основната дейност е насочена в областта на търговията с пластмасови изделия за еднократна употреба и опаковки.

Специализирана в производството на машини за раздуване на различни видове PET продукти, както и на нужната екипировка за крайна продукция.

Пластформ 2004 ООД

Плевен принт ООД

Поинт Зироу ЕООД

Сливен с. Мечкарево,  общ. Сливен  тел.: 0884/ 559 777  e-mail: plastform2004@abv.bg

Плевен 5800 ул. „Гренадерска” № 95 тел.: 064/ 804 844; 0888/ 202 005  тел.: 0888/ 804 397  e-mail: pleven_print@abv.bg

София 1505 бул. „Ситняково” № 46, бл. 18, вх. А, ап. 4  тел.: 02/ 846 55 11 тел.: 0888/ 453 768  e-mail: point0@abv.bg

Фирмата е с основна дейност производство на пластмасови изделия – чаши за еднократна употреба, бъркалки, яйценоски, кофички за кисело мляко.

Офсетов печат, дигитален печат, студено ламиниране, сухо преге, топъл печат и книговезки услуги.

Рекламни сувенири, тампонен и ситопечат, предпечат и печат на визитки, бланки, брошури, внос на рекламни сувенири. Вносител на запалки BIC®, комплекти за маникюр Niegeloh® Solingen, химикалки PRODIR® Швейцария, Plastolan® и др.

Поли Брод - Везани знамена

Поли Тек ООД

Полиграф Комерс ЕООД

София ул. „Г. С. Раковски” № 82 тел.: 02/ 981 12 62; 0888/ 316 309 факс: 02/ 981 12 62  e-mail: info@znamena.net

София 1618 бул. „Братя Бъкстон” № 40, ет. 3  тел.: 02/ 856 68 69, 930 57 29 факс: 02/ 955 54 78  e-mail: info@politekbg.com

Пловдив 4003 ул. „Рогошко шосе” № 11 тел.: 032/ 968 832 факс: 032/ 960 038  e-mail: poligraf@mbox.contact.bg

Производител на знамена: везани, апликирани, ситопечат и сублимация; стойки и аксесоари за знамена и други готови и по поръчка.

Вносител на мастила и консумативи за ситопечат, флексопечат, дигитален печат, машини за ситопечат, UV дигитални машини, сито мрежи, UV лампи, анилоксови валове и ръкави.

Собствена печатна база, книговезки услуги, офсетов печат върху PVC, опаковки, етикети, каталози, брошури, календари, флаери, книги, твърда подвързия.


София 1618 бул. „Братя Бъкстон” № 40, ет. 3 тел.: 02/ 856 68 69, 930 57 29 факс: 02/ 955 54 78 e-mail: info@politekbg.com web: www.politekbg.com

Фирма Поли Тек ООД е официален представител за България на Fujifilm Sericol – UK, M&R-USA , NBC – Japan, Alpha-Cure – UK, Sandon Global – UK, Stork – The Netherlands, Luminescence – UK. FUJIFILM SERICOL, UK - световно утвърдено име и лидер в производството на широка гама от мастила за ситопечат, флексо печат и дигитален печат, както и пълна гама съпътстващи консумативи: Графичен ситопечат – солвентни и UV съхнещи мастила за печат върху хартия, картон, PVC, плексиглас, полистирол, полиестер, стъкло, метал, дърво. Мастилата се предлагат и в цветове по Pantone. Цветове за пълноцветен печат CMYK. Специални UV мастила, отговарящи на единния цветови стандарт FOGRA.

UV плоскопечатен принтер с висока резолюция (CMYK +бяло) от Fujifilm.

Текстилен ситопечат – пластизоли, водни и солвентни мастила. Мастила за директен и трансферен печат. Трансферни хартии и металически фолия. Лепило за фолио. Обезцветяващи и сублимационни мастила. UV мастила за ситопечат – плосък и ротационен. Материали: хартия, картон, PVC, плексиглас, поликарбонат, полистирол, PE, PP, PETG. Серии за вакуумно формоване, пълноцветен печат. Pantone цветове и металици. UV лакове за ситопечат – гланц и мат. За лакиране на сито и офсетови мастила върху хартия, картон, PVC и ОРР ламинати. UV флексо мастила – плътни и процесни цветове. Металици. UV лакове за флексо печат – гланц и мат, универсални, за голд печат, защитни, грундове и др.

Високопроизводителни UV ролни принтери от Fujifilm

Пълна гама от продукти за предпечат и регенериране – обезмаслители, стрипери, емулсии, измиващи препарати, филери, мрежи, лепила за сита, почистващи препарати за анилоксови валове. UV мастила за CD, DVD, специални и защитни мастила, изтриващи се мастила за игри, магнитни, фосфоресцентни и флуоресцентни мастила за различни приложения. Дигитални мастила за широкоформатни и суперширокоформатни машини – солвентни и UV съхнещи. Дигитални солвентни мастила за следните суперширокоформатни машини: Vutek, Gandi Jeti, Scitex Grandjet, Scitex XLjet, Scitex Turbojet, Scitex Idanit, Nur Fresco, Nur Salsa и др. Солвентни мастила за следните широкоформатни машини – Mimaki JV3, Roland SolJet, Mutoh Spitfires, FF Maxjets. UV съхнещи дигитални мастила за UV ролни суперширокоформатни принтери – HP Expedio3200, HP Expedio5000, HP Expedio Inspiration, HPScitex 5300, Gandi Jeti 3348, Gandi 3150, Gandi 1224, Durst Rho 800, Virtu RS25, Presto, Lexjet Legend.

Солвентни и UV мастила за дигитални принтери.

www.politekbg.com


София 1618 бул. „Братя Бъкстон” № 40, ет. 3 тел.: 02/ 856 68 69, 930 57 29 факс: 02/ 955 54 78 e-mail: info@politekbg.com web: www.politekbg.com Машини за ситопечат

Фирма Поли Тек ООД е официален представител за България на Fujifilm Sericol - UK, M&R – USA , NBC – Japan, Alpha-Cure – UK, Sandon Global-UK, Stork – The Netherlands, Luminescence – UK.

Текстилни карусели с най-високо качество

Японски мрежи за ситопечат

M&R, USA – световен лидер в производството на машини за текстилен и графичен ситопечат, междинни, тунелни и UV сушилни, експонатори, експонатори CTS, ракели и др. Многоцветни графични машини с UV сушилня между всеки цвят. Бързина и качество. Автоматични текстилни машини – с кръгла и овална форма. Дигитални принтери за текстил. Флокиращи устройства, сгъващи и пакетиращи машини. NBC, Japan – висококачествени мрежи за ситопечат. Полиестерни, найлонови и метални мрежи. Високата стабилност и прецизност на отпечатъка, изисквани при печат на електроника, соларни клетки, както и за най-финният пълноцветен ситопечат ще бъдат постигнати с безкомпромисното японско качество на мрежите на NBC. Металните мрежи на NBC са особено предпочитани при печат върху стъкло и керамика с абразивни пасти. Уникална устойчивост и качество на отпечатъка. Alpha-Cure, UK – производител на широка гама от UV лампи с най-високото качество, метал-халогенни лампи за експонатори, инфра-червени лампи, UV измерващи устройства, токозахранващи устройства. Alpha- Cure може да предложи лампа за всяка система и технология и може да направи лампа за вашите нужди – от 50 до 600 W/cm или до 4 м дължина.

UV лампи

Анилоксови валове и ръкави с керамично покритие

www.politekbg.com

Sandon Global, UK – анилоксови валове и ръкави с керамично покритие от най-високо качество. Фирмата доставя перфектните анилоксови валове в съчетание с професионална техническа поддръжка за постигане на най-добрите резултати. Sandon Global произвеждат лазерно гравирани анилоксови валове с керамично покритие по най-новата Лазерна технология. Максимална стабилност и прецизност. Уникално обработване на краищата за допълнителна защита, намаляваща преждевременното износване на валовете. Luminescence – UK – производител на защитни и специални мастила. Невидими флуоресцентни мастила, метамерни, фотохромни, термохромни, оптично променливи, заличаващи мастила. Тези мастила могат да бъдат отпечатвани чрез офсет, сух офсет, флексо печат, ситопечат, letterpress. Stork - The Netherlands - Сита за ротационни машини за печат на етикети.


98

По-По

Полиграф Сервиз Русе

Полиграфическа група ДЕМАКС АД

Полиграфически Комбинат Димитър Благоев

София тел.: 0887/ 228 352  e-mail: poligraf.serviz.ruse@gmail.com

София кв. Горубляне, Промишлена зона  тел.: 02/ 930 77 77 факс: 02/ 930 77 00  e-mail: demax@demax.bg

София 1528 ул. „Илия Бешков” № 3 тел.: 02/ 979 00 75  e-mail: manager@poligrafcombinat.bg

Фирмата извършва монтаж, сервиз и поддръжка на всякакъв тип полиграфска техника. Покупкопродажба и консултатнски услуги при покупка на машини.

Производство на ценни книжа. Листови и безкрайни формуляри. Холограми. Флексопечат. Дигитален печат. Ролен офсетов печат „heatset”. Листов офсетов печат. Топъл печат и преговане. Студио за предпечатна подготовка.

Един от най-големите полиграфически комплекси на Балканския полуостров.

Полиграфпродукт ЕООД

ПОЛИГРАФСНАБ АД

Полиграфюг АД

Пазарджик 4400 ул. „Димчо Дебелянов” № 5 тел.: 034/ 445 194  e-mail: pprodukt@abv.bg

София ул. „Тинтява” № 100 тел.: 02/ 819 11 03 факс: 02/ 819 11 04  e-mail: office@polygrafsnab.com

Хасково бул. „Съединение” № 74  тел.: 038/ 661 529  тел.: 038/ 660 167  e-mail: poligrafyug@abv.bg

Офсетов печат.

Търговия на едро и дребно с хартии и продукти за полиграфическата промишленост. Производство на хартиени пликове и торби. Печатни услуги.

Производство на книги, учебници, тетрадки, рекламни материали, етикети, опаковки, календари, луксозни хартиени торби.

Полигруп ООД

Полимейл

Полимекс Холдинг ЕООД

Асеновград Околовръстен път тел.: 0331/ 661 00, 661 01 факс: 0331/ 661 03  e-mail: info@poligroup.eu

София 2230 ул. „Славянска” № 46 тел.: 0878/ 421 007  e-mail: sb@polycart-bg.com

София ул. „Димитър Петков” № 128А тел.: 02/ 920 86 68 факс: 02/ 920 86 65  e-mail: info@bgpub.com

Производство на полиетиленови фолиа и опаковки. Полиетиленови торби и пликове. Термосвиваеми фолиа.

Производство, печат и пълнене на пликове и опаковки за кореспонденция.

Първият по рода си електронен магазин за карти, картови принтери и консумативи. Най-ниските цени директно от производител. Предлага още системи за контрол, сигурност и безопасност.

Полимона ООД

Полипак ООД

Полипласт - Мараджиев

Монтана 3400 бул. „Христо Ботев” № 70  тел.: 096/ 304 041 факс: 096/ 520 589  e-mail: polimona@mail.bg

Добрич бул. „25 септември” № 39, ап. 22  тел.: 058/ 605 377 тел.: 0898/ 631 395  e-mail: polypac@abv.bg

Стамболийски 4210 ул. „Освобождение” № 9 тел.: 0339/ 621 60; 0897/ 853 810 факс: 0339/ 640 70  e-mail: vippol@abv.bg

Офсетов печат. Издателство „Полимона”, вестник „Слово”, книжарници. Търговия и земеделско производство.

Специални опаковъчни продукти за машиностроенето – антикорозионна хартия и полиетилен (VCI), крепирана, битумна, омаслена и парафинирана хартия. Хартия за печене за сладкарството. Капсули и форми за печене, подложки за торти, маслоустойчива хартия.

Специализирано предприятие за производство на висококачествено термосвиваемо фолио и полиетиленови чували, производство и на стреч фолио.


99

По-Пр Полипласт груп ЕООД

Полипрес ООД

ПОЛИПРИНТ ООД

Павликени ул. „Дондуков” № 22 e-mail: office@poliplast-bg.com

Габрово Западна индустриална зона  тел.: 066/ 810 927; 0888/ 533 513 факс: 066/ 810 919  e-mail: mbox@polypress.info

Шумен 9700 ул. „Цветан Зангов” № 16 тел.: 054/ 830 956 факс: 054/ 866 936  e-mail: polyprint@ro-ni.net

Производство на полиетиленови, полипропиленови и хартиени опаковки с печат до шест цвята.

Модерна печатница за офсетов печат, книговезки операции – шанцоване, биговене, подвързване. Разполага със собствен предпечатен център и професионално рекламно фотостудио.

Предлага флексопечат с високо качество до осем цвята, дълбок печат до пет цвята, ламиниране, изработка на пликове, както и търговия с различни фолиа.

Полифлекс ООД

Прес Продукт Лайн ООД

Призма ООД

Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 21  тел.: 032/ 674 572; 0888/ 612 438 факс: 032/ 674 584  e-mail: polyflex@polyflexbg.com

София ул. „Тимок” № 20 тел.: 02/ 832 50 27, 832 51 83  e-mail: ppl@pplpress.com

София 1233 ул. „Враня” № 32, офис 1 тел.: 02/ 931 00 66  тел./факс: 02/ 931 00 67  e-mail: office@prisma-bg.com

Произвежда фотополимерни печатни форми (клишета) за флексопечат на гъвкави опаковки, етикети, опаковки от вълнообразен картон и др. Изработка на дизайн, предпечатна обработка и технологична помощ в печатния процес.

Собствената база, с която разполагаме ни позволява да предлагаме на клиентите си кратки срокове на изпълнение и високо качество. Множеството технологии, които предлагаме дават възможност за пълно рекламно обслужване.

Внос на рекламни сувенири. Печатни материали. Сито и тампонен печат. Ситопечат върху текстил. Собствена печатна база.

Примакс ООД

Принт Арена ООД

Принт Бутик ЕООД

Русе ул. „Хан Крум” № 6-8 тел./факс: 082/ 822 303  e-mail: prim@jusoft.net

Пловдив ул. „Полк. Сава Муткуров” № 30 тел.: 032/ 950 499 тел.: 0896/ 736 980  e-mail: info@print-arena.com

Варна кв. Възраждане Офис сграда до бл. 73  тел.: 052/ 510 459  e-mail: anilex@anilex.net

Цялостно рекламно обслужване. Предпечатни услуги. Издателска дейност и печатна дейност.

Тампонен печат. Специализиран отдел за тампонен печат, разполагаме със знанията и техниката за изработване на качествен печат върху химикалки, запалки и много други сувенири и предмети.

Директен принт върху PVC плоскости, плексиглас, стъкло, дърво, керамика, кожа. Широкоформатен печат на билбордове, трансперанти, постери, банери. Печат върху PVC фолио.

Принт Визия ЕООД

Принт Експрес 2001 ООД

Принт Мания ООД

София 1113 бул. „Драган Цанков” № 23А  тел.: 02/ 963 29 10 факс: 02/ 963 29 17  e-mail: office@printvizia.com

София бул. „Раковски” № 145, вх. В тел.: 02/ 952 33 76  e-mail: ilfi@mail.bg

София Индустриална зона ОРИОН, ул. „3020” № 34, комплекс ЕВРОПА, ет. 3 тел.: 02/ 822 31 74; 0886/ 096 238  e-mail: office@printmania-bg.com

Студио за дигитален печат със собствена печатна база.

Офсетов и дигитален печат.

Ситопечат върху текстил – до 12 цвята.


100

Пр-Пр

Принт Медиа ООД

Принт Пак ООД

Принт Прес - Рекламна Агенция

София 1606 бул. „Македония” № 27  тел.: 02/ 953 33 17 факс: 02/ 953 28 70  e-mail: printmedia@abv.bg

София ул. „Акад. Георги Бончев” № 2 (бивша Отоплителна централа на БАН 4-ти км) тел.: 0888/ 203 345; 0889/ 321 175

Варна ул. „Глаголица” № 1 тел.: 0899/ 140 522  e-mail: todor@printpressbg.com

Внос на машини за широкоформатен печат. Продажба на мастила, консумативи и резервни части за широкоформатни плотери и принтери. Дистрибутор на DGI солвентни принтери от Корея. Налични фото хартии, фолиа, текстил и др. Наши партньори са DGI, BORDEAUX.

Поставяне на спирали върху календари и бележници. Фирмата предлага и разнообразни по цвят PVC лайсни, книговезки услуги и довършителни работи след печат.

Работим успешно в областта на външната реклама, създаваме печатни изделия със съвременен дизайн и неоспоримо качество.

Принт Тайм

Принт Хаус

Принт-Меджик – ЕУ ЕООД

София кв. Славия,  бул. „Житница” № 11  тел.: 02/ 955 52 82 тел.: 0884/ 851 113  e-mail: office@printtime.bg

София кв. Модерно Предградие ул. „Вълчо Георгиев” № 3  тел.: 0888/ 390 000  e-mail: office@print-house.bg

Варна бул. „Ген. Колев” № 74  тел.: 052/ 693 909 факс: 052/ 693 909  e-mail: info@print-magic.eu

Печатница за широкоформатен печат. Дигитален широкоформатен печат върху винил, винилна мрежа, PVC фолио, перфофолио, кастфолио, хартия, беклит филм, канаваца, строителна мрежа.

Тампонен печат – разполагаме с две двуцветни и една едноцветна машина. Ситопечат – текстил, шапки, чадъри, чанти и всякакви други сувенири. Директен пълноцветен печат сувенири на FREEJET.

Немско-българска фирма, специализирана изцяло в областта на принтерните консумативи. В момента фирмата разполага с два магазина в България. Варна - директно до Макдрайв.

Принта

Принта Арт ООД

Принта КОМ

Варна ул. „Черни връх” № 18 тел.: 0898/ 371 274  e-mail: printa@abv.bg

Чирпан 6200 ул. „Тракия” № 15 тел.: 0416/ 946 87 тел.: 0878/ 844 125  e-mail: printaart@mail.bg

Смолян бул. „България” № 75  тел.: 0301/ 630 51; 0885/ 218 490 факс: 0301/ 630 48  e-mail: office@printacom-bg.com

Ситопечат върху текстил. Печат на рекламни продукти – химикалки, запалки, сувенири, промазани материи, хартия и др.

Сито и тампонен печат.

Офсетов печат, довършителна обработка и др. Печатница.

Принта Лукс ЕООД

Принтакс

Принтамакс АД

София 1111 ул. „Елисавета Багряна” № 14, офис 6 тел.: 02/ 971 38 63, 978 87 02 факс: 02/ 971 38 61  e-mail: office@printalux.bg

София кв. Враждебна, ул. „51” № 10 (зад ЮНГ)  тел.: 0879/ 177 355; 0879/ 049 555 факс: 02/ 945 81 06  e-mail: office@printax.bg

София кв. Хладилника ул. „Ст. Л. Костов” № 3  тел.: 02/ 920 82 42, 920 01 66  e-mail: info@printamax.net

Внос и търговия с хромови хартии и картони, xимизирана хартия, eфектни хартии, самозалепващи хартии/фолиа, самозалепващи фолиа за лазерни принтери, картони от свежи влакна, синтетична хартия, мастила за ситопечат.

Офсетов печат формат 70х100см (или 50х70см). Щанцоване на всички формати до 70х100см (автоматично). Машинно каширане до 70х100см.

Широкоформатен печат върху винил, хартия, винилна мрежа, текстил и всякакво фолио.


101

Пр-Пр ПринтГайд.инфо

Принтекс Арт СД

Принтекс ООД

София бул. „Шипченски проход” № 63, ет. 12 тел.: 0878/ 100 148 e-mail: plam.davidov@polygraphy.info

София 1407 бул. „Черни връх” № 47, БЦ Витоша, партер тел.: 02/ 483 90 50, 483 60 06,   тел.: 0888/ 178 999; 0885/ 279 109  e-mail: printex@press.bg

Пловдив ул. „Серес” № 2 тел.: 032/ 990 815 тел.: 0878/ 654 188  e-mail: printx@gmail.com

Интернет портал за печатни технологии.

Производство на знамена. Директен дигитален печат върху текстил. Еднаква наситеност и интензивност на цветовете от двете страни на флага. Вносител на широка гама пилони за знамена.

Собствена печатна база. Изработка на опаковки, етикети, всички видове печатни изделия. Довършителни процеси. Щанцформи. Полимерни клишета. Доставка на място.

Принтекспрес ООД

Принтимарк ООД

Принтман

Сливен ул. „Банско шосе” № 1 тел.: 042/ 666 588, 666 599  e-mail: еxpress2000@abv.bg

Варна ул. „Стара Планина” № 12Б тел.: 052/ 750 131 тел.: 0885/ 115 007  e-mail: printy.mark@gmail.com

Пловдив бул. „6-ти септември” № 237 (Завод „Чайка”)  тел.: 032/ 664 446 тел.: 0886/ 099 775  e-mail: printman@abv.bg

Флексопечат, офсетов печат, дизайн, реклама, довършителни операции след печат.

Продажба на самонамастилващи се печати Shiny, консумативи и машини за производство на клишета и печати.

Полиграфически консумативи – консумативи и материали за полиграфическата промишленост.

Принтпрес ООД

ПринтСис

Про Реклама ЕООД

Горна Оряховица ул. „Странджа” № 4 тел.: 0888/ 289 288 факс: 0618/ 416 10  e-mail: burzuma@abv.bg

София 1298 кв. Требич ул. „Доло” № 30 тел.: 02/ 421 9751, 868 30 60 e-mail: office@printsys.bg

София бул. „Царица Йоанна” № 70  тел.: 0887/ 668 877  e-mail: office@proreklama.bg

Офсетов печат, каширане, ламиниране, щанцоване.

Продажба и поддръжка на машини за персонализация на пластмасови карти. Машини за предпечатна подготовка.

Производство и монтаж на обемни букви, неонова реклама, рекламни табели, светещи и несветещи кутии, покривни конструкции, тотеми, светещи букви с LED осветление, обемни букви с неоново осветление, несветещи букви: PVC, неръждавейка, плексиглас, еталбонд.

Пробленд ООД

Проджект Консултинг и Мениджмънт ООД

ПРОИнженеринг Груп ООД

Шумен 9700 ул. „Ришки проход” № 45, ПК 512  тел.: 054/ 830 703 факс: 054/ 830 704  e-mail: office@problend.biz

Варна 9000 бул. „Вл. Варненчик” бл. 409, ап. 59  e-mail: sales@pcmbg.com

София 1715, бул. „Александър Малинов” № 79А  тел.: 0884/ 701 423  тел.: 0884/ 701 424  e-mail: office@proengineering-group.com

Конструиране, изработване, ремонт и модернизация на пакетираща техника. Пакетиране и разпространение на захар, мед и сметана в разфасовки от 2,5-5 ml в пакетчета.

Официално представителство и вносител на всякакъв вид опаковки от картон и велпапе – специализирани в изработването на всякакъв вид двуцветен и трицветен печат, щанцоване, каширане, изработване на нестандартни опаковки по желание на клиента.

Проектира, узаконява и изгражда пълна гама външна реклама. Отлично познава законовата и нормативната база в областта на външната реклама.


102

Пр-Ра

Прома Мат ООД

Промимекс ООД

Профит-БГ ЕТ

София ул. „Гео Милев” № 160 тел.: 02/ 971 21 80 тел.: 0887/ 542 847  e-mail: info@promamat.com

София 1407 ул. „Флора Кънева” № 67 тел.: 02/ 489 47 73, 489 47 83  e-mail: office@promimex.com

София кв. Банкя, ул. „Йордан Йовков” № 11  тел.: 02/ 997 15 60 тел.: 0889/ 990 228  e-mail: n_sadonkov@yahoo.com

Ремонт на машини. Конструиране и изработване на спомагателни устройства. Изработване на резервни части, включително гърбици, направляващи, зъбни колела, ножчета за телова шивачка на ВШМ, гребени за концева шивачка ПОЛИГРАФ.

Специализирана търговска фирма за доставки в областта на щанцоването, производството на щанц-форми, както и фолио за топъл и студен печат. Притежава високотехнологичен слитер за пренавиване и нарязване на фолиото за удобство при доставката му на точен размер.

Общ регистър, азбучник, регистър за завещания, регистър за сделките с чуждестранни лица.

Пулс Рекърдс ООД

Пурпини График Артс ЕООД

ПЧП Планета ООД

София 1463 бул. „Патриарх Евтимий” № 72  тел.: 02/ 981 34 60; 0888/ 606 706 факс: 02/ 981 26 52  e-mail: office@pulserecords.net

София ул. „Стар Беловодски Път” № 14 тел.: 02/ 959 28 03  e-mail: info@purpini.com

Ямбол 8600 ул. „Надежда” № 17 тел.: 046/ 646 464 факс: 046/ 646 464  e-mail: pcp_planeta@yahoo.com

Висококачествен мастилноструен и термален печат върху CD и DVD дискове. Принтиране и запис 12см, 8см, визитки CD-R, DVD-R, Blu-Ray. Експресно тиражиране.

Дизайн и изработка на корпоративна визия, монтаж на рекламни съоръжения, брандиране на автомобили, изработка и монтаж на обемни букви, печат на рекламни сувенири, офсетов и дигитален печат, облепяне на витрини с фолио.

Офсетов печат, флексопечат, UV лакиране, щанцоване, ламиниране.

РА Гама Дизайн

Радев Принт ЕООД

Радианс България ЕООД

София 1606 ул. „Лайош Кошут” № 35 тел.: 02/ 851 75 61  тел.: 0888/ 920 119  e-mail: gamadizain@dir.bg

Габрово бул. „Столетов” № 17  тел.: 066/ 800 270  e-mail: radevgb2001@yahoo.com

София ул. „Славовица” № 20, вх. А, ап. 8 тел.: 0897/ 919 933 тел.: 0887/ 189 130  e-mail: sales@radiancebg.com

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА нестандартни форми, стойки, табели и др. от полистирол, плексиглас и метал, нужни за вашата търговска и рекламна дейност. Гравиране на табели и върху ваши продукти.

Фирма Радев Принт ЕООД разполага с автоматичен американски карусел марка М&R – 8 цвята, 10 плота и тунелна сушилня.

Производител и вносител на керамични и порцеланови изделия (чаши, чинии, купи и др.). Декорация с лого на клиента. Собствена печатна база в гр. Елин Пелин.

Разград полиграф ООД

Райс ЕООД

Райц-2 ООД

Разград 7200 жк Орел - полиграфическа база  тел.: 084/ 660 027; 0886/ 550 123 факс: 084/ 660 037  e-mail: spasov@rzpoligraph.com

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 133, БИЦ ИЗОТ, Административен корпус, ет. 2, офис 257-259  тел.: 0700/ 17 507, 02/ 974 37 57  e-mail: marketing@rais.bg

София 1504 ул. „Н. В. Гогол” № 5 тел.: 02/ 843 52 17  e-mail: raitz-2@raitz-2.com

Печат на вестници. Предпечатна подготовка, листов офсетов пълноцветен печат, номерация, слагане на спирала, книговезки услуги и ръчна твърда подвързия.

Търговия и сервизно обслужване на лазерни чернобели и цветни принтери и многофункционални устройства, широкоформатни машини, скенери за книги, компютри, проектори от KONICA MINOLTA, DELL, OCE, KIP, INFOCUS, BROTHER, KYOCERA MITA, I2S, OKI, ACER.

Билбордове в София и страната, широформатен печат, транспортна реклама, медийна реклама, печат в собствена печатна база.


103

Ра-Ре Ракомс-2

Ракурс ин ООД

Ракурс СД

София кв. Лозенец, ул. „Златовръх” № 34  тел.: 02/ 962 29 11 факс: 02/ 962 21 77  e-mail: racoms2@racoms.com

София жк Люлин, бл. 231, вх. А  тел.: 0898/ 442 019  e-mail: rakursin@abv.bg

София ул. „11 август” № 4А тел.: 02/ 989 18 79, 986 91 00 факс: 02/ 986 91 01  e-mail: office@rakursprint.com

Външна реклама, дигитален и ситопечат, търговия с профили и материали за реклама. Светодиодно осветление (LED).

Ремонт и поддръжка на компресори, помпи и полиграфическа техника. Абонамент.

Офсетов печат на петцветен HEIDELBERG, ситопечат с UV мастила, пълен набор книговезки услуги, твърда подвързия, ламиниране и щанцоване.

Ракхива

Растер Павлов ЕООД

Ратт Пак ООД

Варна ул. „Мир” № 18 (до OMV срещу Майчин дом) тел.: 052/ 622 150; 0878/ 766 916  факс: 052/ 60 90 27  e-mail: sales@rakhiva.com

Първомай ул. „Ст. Стамболов” № 29 тел.: 0336/ 622 28 факс: 0336/ 660 77  e-mail: raster_pavlov@parvomai.escom.bg

Пловдив 4023 ул. „Нестор Абаджиев” № 57, ПК1 тел.: 032/ 658 436, 511 276 факс: 032/ 658 440  e-mail: mderalieva@rattpack.eu

Луксозни опаковки на едро. Хартия и целофан за опаковане на подаръци и цветя. Панделки – едноцветни, пастел, тъкани. Шнурчета – текст.

Модерна офсетова печатница. Ролен печат за самозалепващи етикети. Изработка на хартиени чашки. Широкоформатен печат на PVC, винил и др. до 160см до 2400dpi.

Печатница с пълен производствен цикъл.

РД Студио ООД

РДС ООД

Реалпак ЕООД

Пловдив ул. „Авиационна” № 1 тел.: 032/ 941 110  e-mail: workshop@rudovdesign.com

София кв. Захарна фабрика ул. „Кукуш” № 1  тел.: 0878/ 170 708, 286 633 e-mail: atelie@rds.bg

Стамболийски ул. „3-ти март” № 8 тел.: 0339/ 62 080  тел.: 0893/ 492 632  e-mail: rado_tm@abv.bg

Печат върху плоски материали до 1см дебелина с UV мастила, с лазерно и механично рязане и гравиране. Единствена машина в региона за изработка на обемни светещи букви.

Светлинна реклама. Обемни букви. Външна реклама. Неон. Фасадно оформление. Метални конструкции. Изложбени щандове. Рекламни стелажи. Брандиране с фолио.

Форматиране на опаковъчни хартии (натрон, рециклирана, вестникарска). Производство на опаковки от хартия и микровелпапе.

Реверк принтдизайн

Ред Пойнтс

Прим Дизайн

София ул. „Боян Магесник” № 96 тел.: 0888/ 903 098  e-mail: konstantin.kotsev@re-werk.bg

София бул. „Цариградско шосе” № 135Д  тел.: 02/ 975 74 81, 975 74 82 факс: 02/ 975 74 83  e-mail: redpoints@digitallprint.com

София 1421 ул. „Акация” № 5-13 Б тел.: 02/ 865 72 65 факс: 02/ 865 73 65  e-mail: info@reklamaexpo.com

Декорация на керамични, порцеланови, стъклени и емайлирани изделия. Печат на пълноцветни изображения с висока резолюция чрез ситопечат. Издържливи на химикали, механично въздействие, миялни машини. Изпичане в тунелна пещ. Кратки срокове. Предпечат.

Ред Пойнтс e предпочитан партньор за всеки, който се занимава с външна и вътрешна реклама. Фирмата предлага оптимална комбинация от качество, срок за изпълнение и цена за клиентите си.

CoPI'S - Communication art, print, image, sign - Специализирана изложба за реклама, дизайн, визуални комуникации, печат, фотография, промоционални продукти.


104

Ре-Ри

Реклама Пони ЕООД

Рекламен и копирен център Дигитал

Рекламен център Солико

София бул. „Шипченски проход” № 69  тел.: 02/ 873 83 01, 971 35 44  e-mail: pony@abv.bg

Бургас бул. „Стефан Стамболов” № 15  тел.: 056/ 816 546  e-mail: digital_flat@abv.bg

София бул. „Сливница” № 212 E  тел.: 02/ 983 18 58  e-mail: solico@mail.bg

Експонация на CTP. Външна реклама, предпечат и печат – офсетов и дигитален.

Цялостно рекламно обслужване, дизайн и изработка на печатни изделия, печати, широкоформатно ламиниране и др. Цветно и черно-бяло копиране, принтиране и сканиране. Дигитален печат с XEROX DocuColor 5000.

Външна реклама. Табели. Обемни букви. Печат и изрязване на фолио. Гравиране на плексиглас и ай би ес, рязане на твърди материали.

Рекламконтакт-60 ЕТ

Рекламна къща АССА

Рекламна къща ДизАрт

Добрич ЕК Старият Добрич, ателие: Книговез тел.: 058/ 603 972 тел.: 0899/ 016 026  e-mail: info@knigovez.com

Ямбол ул. „Ямболен” № 20 тел.: 046/ 666 368 тел.: 0888/ 888 567  e-mail: assa_design@mail.bg

Велико Търново 5000 ул. „Вела Благоева” № 15 тел.: 062/ 629 928, 621 952  e-mail: dizart@dizart.net

Подвързване, реставрация на книги, изработка на нови книги с тяло по ваше желание, луксозни книги, менюта. Подвързия на „Държавен вестник”, общ регистър.

Външна реклама, светещи табели и букви, билбордове, реклама върху автомобили.

Външна реклама, широкоформатен печат, офсетов печат, дизайн. Печатница.

Рекламна къща Фактор

Рекламно студио КонтрАст

Рекламно студио СМУТ ООД

София ул. „Гурко” № 34А, ет. 3 тел.: 02/ 980 72 33, 987 17 12 факс: 02/ 987 17 12  e-mail: office@factorbg.com

Варна ул. „Ген. Столетов” № 16 партер тел.: 052/ 465 222 тел.: 0888/ 300 013 e-mail: baco@interbild.net

София ул. „Плакалница” № 40 тел.: 02/ 980 72 42, 980 72 47 e-mail: office@smooth.bg

Внос на рекламни сувенири, бизнес подаръци – химикалки, запалки, пепелници, чаши, визитници, комплекти, тениски, шапки, чадъри, чанти, папки, портфейли. Собствена печатна база и склад. Изработка на печатни рекламни материали.

Пълноцветен печат върху текстил, печат върху тениски.

Графичен дизайн, рекламна фотография, предпечат, експонация, уеб дизайн, надписи от PVC фолио, проектиране и оформление на опаковки, обемни стикери и др.

Рекламно студио СП ДИЗАЙН

Ресапак ООД

Рика EООД

Благоевград ул. „Преспа” № 6 тел.: 0878/ 929 268  e-mail: sp_design@inkbg.com

Шумен ул. „Ген. Драгомиров” № 11, Индустриална зона тел.: 054/ 830 804 тел.: 0888/ 202 772  e-mail: studenica91@abv.bg

София ул. „Дойран” № 9А тел.: 02/ 958 10 65 факс: 02/ 958 62 92  e-mail: office@inoxcrombg.com

Широкоформатен печат, външна реклама, дизайн, брандване, транспортна реклама.

Производство на транспортни опаковки (кашони) от трипластно и петпластно велпапе и щанцовани кутии, тави и др.

Пишещи пособия, рекламни химикалки. Вносител и официален представител на Иноксхром – пишещи средства.


София 1619 бул. Никола Петков 81 тел.: 02/ 960 46 66 факс: 02/ 960 46 06 e-mail: office@cantek.bg www.cantek.bg

Девиз на Кантек От създаването си фирмата работи, защитавайки своя девиз: Сериозна техника от сериозна фирма. След толкова години работа вярваме, че това не е просто рекламен девиз, а наша визитна картичка - на една българска фирма, доказала правото си да е сред водещите на българския пазар.

Ricoh Pro™1107EXP • Изключителна производителност - до 110 стр./мин. • Оптимална надеждност и дълготрайност • Пълноцветно сканиране • Широк избор на онлайн довършителни опции

Партньорства: Основните партньори, с които Кантек има дългогодишни търговски взаимоотношения и от които внася качествени и високотехнологични продукти, са световните гиганти: Canon – Advanced Solution Partner, LFP & DIMS Silver Partner; Ricoh – Оторизиран Дистрибутор; Ideal – Оторизиран Дистрибутор; Renz – Оторизиран Дистрибутор; 3M – Оторизиран Дистрибутор; ACCO – Оторизиран Дистрибутор; Avery – Оторизиран Дистрибутор. Ricoh - Черно-бели и цветни устройства за производствен печат От бързите принтери днес се очаква и изисква много повече от обикновеното цифрово решение за печат, което е ефикасно и ефективно. За постигане на реален растеж е необходимо решение „по мярка“. За това ние съветваме нашите клиенти за възможностите за разграничаване от конкурнцията и новите пазарни тенденции с цел увеличение на продажбите. Практически и технически съвети ще помогнат да се максимизират ползите от значителна инвестиция.

Ricoh Pro™ C651EX • Изключително високо качество на изображенията чрез VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) технология за разделитена способност до 4800 DPI • PXP ™ тонер и безмаслена технология при печат • Изключително разнообразни медии • Висока производителност до 300 gsm • Изключителна дълготрайност 180k - mаксималeн месечен обем • Скорост до 65 PPM цвят/моно

Ricoh Pro C651EX, Pro C751EX и Pro C751 са отличени с международния сертификат Fogra, за работа по стандарта ISO/DIS 12647-8 . Този международен стандарт потвърждава, че всичките три цифрови цветни преси осигуряват постоянно качество на цветовете съглано изискванията на ISO стандартите независимо от големината на тиражите. Сертификатите се отнасят за Ricoh Pro C651EX, Pro C751 EX и Pro C751, използващи Fiery E-41А принт сървър и медии Oris Pearl Digital 170g и Tecco Laser MP 140. Те са идеално пригодени да отговарят на нуждите на печатните услуги, дигиталните студиа и копирни центрове. Високото качество на изображението се постига чрез новата лазерна технология “VCSEL” (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), която осигурява най-добрите в този клас разпечатки с резолюция от 4800 dpi. Технологията VCSEL гарантира, че финните линии и текстови изображения са чисти и ясни.


106

Ри-Ро

Ринопринт оод

РИС ООД

Ритъм 94

София ул. „Русалийски проход” № 1А тел.: 02/ 491 83 16  e-mail: rhinoprint@gmail.com

София бул. „Цариградско шосе” № 117, печатница Образование и Наука, ет. 3, офис 11  тел.: 02/ 874 40 31; 0878/ 977 739  e-mail: ris@risbg.com

Павликени ул. „Шипка” № 16 тел.: 0610/ 527 80  тел.: 0898/ 581 900  e-mail: ritam9@abv.bg

Широкоформатен печат, дизайн и предпечат, изработка на стелажи, плексигласови стойки, реклама и изпълнение на нестандартни проекти. Плакати, стикери, винил, менюта, светещи кутии и др.

Изработва тубуси, папки, менюта. бизнес комплекти от кожа и изделия по поръчка на клиента.

Офсетов печат, щанцоване и предпечатна подготовка.

РЛД ЕООД

Родопи Кърджали ООД

Роел-98 ООД

София 1360 ул. „3019” № 3, Оптико-Механичен Завод тел.: 02/ 896 12 37 факс: 02/ 896 12 37 e-mail: office@rld-bg.com

Кърджали 6600 ул. „Републиканска” № 50 тел.: 0361/ 622 12, 622 13 факс: 0361/ 622 13  e-mail: rodopi@erato.bg

София бул. „Цар Борис III” № 86-90  тел.: 0700/ 10 377 факс: 02/ 955 28 28  e-mail: printhouse@roel-98.com

Лазерно рязане, лазерно маркиране/гравиране.

Офсетов печат и рекламна дейност.

Цифрово пълноцветно отпечатване. Отпечатване до формат 330x487мм и възможност за отпечатване на флаер с дължина до 1200мм на хартии с дебелина до 300гр./м2.

Ролко България

Ролмакс ООД

Ропринт ЕАД

София Мегапарк „София”, ет. 6 тел.: 0885/ 166 060 e-mail: kamen.markov@rollco-bg.com

Бургас ул. „К. Величков” № 34 тел.: 056/ 825 080 факс: 056/ 825 081  e-mail: office@rollmax.eu

София 1528 район Искър, ул. „5007” № 1  тел.: 02/ 973 22 54, 973 25 42  факс: 02/ 973 22 54  e-mail: office@roprint.bg

Производител на всякакви видове и размери самозалепващи етикети, ролки за касов апарат, плотерна хартия, банкоматни ролки, факс хартия.

Утвърден вносител и доставчик на материали за производство на външни и вътрешни рекламни табели, пана, материали за дигитален печат, винил, фолио, мастила.

Ролен и листов офсетов печат.

Росбул Индустри ООД

Рота Тейп

Ротапечат ЕООД

Провадия 9200 ул. „Дунав” № 80 тел.: 0899/ 862 323, 862 333 факс: 0518/ 421 09, 420 44  e-mail: rosbul_eminovski@abv.bg

Пловдив 4000 бул. „Руски” № 41  тел.: 032/ 651 336 факс: 032/ 651 336  e-mail: info@rotatape.com

Бургас 8005 ул. „Янко Комитов” № 28 тел.: 056/ 880 855 факс: 056/ 886 242  e-mail: rotapechat@bitex.bg

Фирмата се занимава с производство на тапети.

Висококачествено опаковъчно тиксо с печат на фирмено лого и рекламен надпис. Директен внос от Холандия.

Печат на вестници. Предпечатна подготовка, графичен дизайн, експонация на филм, листов пълноцветен офсетов печат, щанцоване и довършителни процеси. Печатница.


107

Ро-Св Ротопринт ООД

Рубин Комерс

Руве Комерс ЕООД

София 1505 ул. „Васил Друмев” № 36 тел.: 02/ 973 24 19, 973 24 48 факс: 02/ 973 24 16  e-mail: marketing@rotoprint-bg.com

Велинград ул. „Занога” № 4 тел.: 0359/ 542 68 тел.: 0888/ 665 386  e-mail: rubincommerce@abv.bg

София 1111 кв. Гео Милев, ул. „Николай Коперник” № 21  тел.: 02/ 971 61 05, 971 61 06 факс: 02/ 971 61 07  e-mail: office@ruve.biz

Печат на самозалепващи етикети на ролка. Ролен UV флексо и офсетов печат до осем цвята, комбинация със ситопечат, UV лак, ротационна щанца. Метализирани хартии, полиетилен, полипропилен, топъл печат, номерация, сухо преге, ламиниране.

Рекламна агенция, Печатница, Външна и вътрешна реклама, табели, билборд, трансперанти, знамена, печат на винил, PVC фолио, визитки, дипляни, плакати, папки меню, покани, каталози, PVC карти, гравиране.

Директен внос на висококачествени хартии на роли от Русия. Рециклирана хартия от Холандия за изработка на опаковки и пликчета за хартиени продукти.

Саванто АД

Санимакс Сървисиз ООД

Санта Скопие ООД

София бул. „Тодор Каблешков” № 55А, ет. 5, офис 9 тел.: 02/ 495 07 62  e-mail: info@savanto.com

София бул. „Цариградско шосе” № 135Д  тел.: 02/ 974 09 58  e-mail: office@sanimax-bg.com

София 1618 кв. Овча Купел, ул. „Рождество” № 11  тел.: 02/ 955 98 46 тел.: 0899/ 100 270  e-mail: info@santa-display.com

Фирма Саванто е официален търговски и сервизен представител на Oce Technologies, директен вносител на оборудване за професионален дигитален печат с марки Oce и Canon, както и на системи за довършителни операции.

Внос и търговия с хартиени хигиенни консумативи LUCART – Италия. Хартиени кърпи за ръце и тоалетна хартия на ролка и пачка, кухненски ролки, индустриална ролна хартия, салфетки, козметични кърпи, еднократни медицински ролки и др.

Продажба на алуминиеви продукти: снап рамки, банери, стойки за брошури, светещи кутии, системи за изложения и др., намиращи приложение в сферата на рекламата.

САРК Дизайн и Инженеринг ООД

Сартен България ООД

Сателит - Джи Ем Пи - България ООД

Стара Загора 6000 П.К. 257 тел.: 042/ 642 088 факс: 042/ 642 099  e-mail: info@sark-bg.com

Плевен ул. „Вит” № 1 тел.: 064/ 804 600 факс: 064/ 804 605  e-mail: sarten@sarten.bg

София ул. „Златоструй” № 18А тел.: 02/ 967 60 88, 967 60 39  тел.: 0888/ 735 6631  e-mail: office@satgmpbg.com

Производство на обемни стикери Crystal Plast, значки и магнити с обемен стикер, оборудване и консумативи за производство на обемни стикери.

Производство на опаковъчни продукти от най-високо качество.

Всичко за ламинирането – настолни и ролкови ламинатори, форматирано и ролково фолио, фолио за топло и студено ламиниране, аксесоари, услуги.

Сателит 79 ЕООД

СБ Принт

Свети Никола

Варна жк Чайка, Търговски център „Чайка” (зад бл. 45)  тел.: 052/ 974 028 тел.: 0897/ 954 957  e-mail: satelit79@abv.bg

София ул. „Иван Рилски” № 1 тел.: 0887/ 479 086  e-mail: sbprint@abv.bg

София 1510 ул. „Златица” № 48 тел.: 02/ 947 84 79 факс: 02/ 947 84 77  e-mail: st_nikolaus@abv.bg

Рекламна агенция – изработка и монтаж на билбордове, монтаж на рекламни съоръжения, светеща реклама, обемни букви, светодиодно осветление.

Печат на детайли и компоненти за производства, сувенири и др. от стъкло, пластмаси, метал, дърво и др. със сито и тампон печат.

Печатница.


София 1680 бул. „Тодор Каблешков” 55А, ет.5, офис 9 тел.: 02/ 495 07 62 е-mail: info@savanto.com web: www.savanto.com web: www.oce.com

Саванто АД – Директен вносител, търговски и сервизен представител на Ocѓ Technologies. Саванто АД е създадена през месец Март 2000г. като джойнт венчър с белгийската компания ThinkThank Partnership, Antwerp. Първоначален предмет на дейност на фирмата е разработване на софтуерни решения. През 2009г. към екипа на Саванто на ръководно и оперативно ниво се присъедини екип от специалисти с над 5 годишен опит в дистрибуцията и сервизната поддръжка на професионална дигитaлна печатна и копирна техника и софтуер с марка Ocѓ, като в последствие дружеството сключи договори за директно търговско и сервизно представителство на марката в отделните сегменти и се превърна в завършен доставчик на цялостни решения за оптимизация на документооборота и професионален дигитален печат. Ocѓ Technologies е компания с над 130 годишна история, дейността и се развива в над 100 държави. Ocѓ разполага с около 20 000 собствени служители и реализира годишни обороти през последните години средно около 3 милиарда Евро. От началото на 2010г. Ocѓ е собственост на Canon Group, като по този начин, двата концерна са глобален лидер в областта на дигиталния печат. Самостоятелно Ocѓ е един от световните лидери по оборот и инсталирани едининици оборудване в сегмента на професионалните системи и софтуер за подготовка и печат на къси тиражи рекламни изделия и книги и световен лидер в областа на широко-форматния дигитален печат. Бизнеснаправленията, в които Ocѓ, Canon и Саванто предлагат цялостни производствени решения за дигитален печат на найвисоко ниво са: - Производство на къси тиражи книги, рекламни и печатни материали; - Печат на персонализирани материали, извлечения и фактури; - Печат, копиране и сканиране на технически чертежи и карти; - Цялостна оптимизация на документооборота; - Всички видове довършителни операции.


София 1680 бул. „Тодор Каблешков” 55А, ет.5, офис 9 тел.: 02/ 495 07 62 е-mail: info@savanto.com web: www.savanto.com web: www.cmcmachinery.com

С цел да разшири портфолито от предлагани решения, и да допълни гамата на Ocѓ и Canon с още гъвкави системи за различни видове довършителни операции, от началото на 2012г. Саванто е представител на италианския производител CMC. CMC е част от индустриалната група Ponti Group, включваща компаниите Nebiolo H.T. (Реномиран производител на офсетни печатни машини), Ponti Engineering и T/pack. Фирмата е основана през 1980г. от г-н Джузепе Понти, технически инженер с дългогодишен опит в графичната и печатната индустрия. За кратко време компанията постигна значителен успех в национален мащаб, факт, който полага основите на изключително динамична международна експанзия, която все още е в ход. Изключително високото качество на продуктите, качествената сервизна поддръжка, конкурентните цени, персоналният подход към идеите и нуждите на всеки клиент и неподражаемата гъвкавост при дизайна и производството на всички видове системи за довършителни операции отличават CMC от останалите производители в бранша. Компанията практически е способна да проектира и произведе системи изцяло базирани на вижданията и необходимостите на клиента и заедно с печатните решения на Ocѓ и Canon да създаде уникални високоскоростни производствени линии с уникални крайни продукти в следите направления: - Envelop inserting – Системи за пликоване и влагане на всички видове вложки в един пакет; - Perfect binding – Системи за производство на книжни тела; - Paper and film wrapping – Системи за опаковане на печатни апликации и вложки с хартиени и полиетиленови опаковки и пликове; - Collating – Колиращи системи; - Ancillary front and back end equipment – Спомагателни входни и изходни системи; - Packaging and Cartoning – Системи за опаковане и създаване на картонени опаковки за всички видове продукция.


110

Св-Си

Светлинни реклами

Свихарт ЕООД

Седем ЕООД

Плевен 5800 Западна индустриална зона  тел.: 064/ 846 709 ; 0888/ 353 976 факс: 064/ 832 251  e-mail: office@lightreklama.com

Свиленград тел.: 0879/ 135 385  e-mail: svihart_eood@abv.bg

Велико Търново ул. „Л. Каравелов” № 38 тел.: 062/ 606 776 тел.: 0878/ 394 149  e-mail: office@7cedem.com

Производство на светещи и неонови реклами. Производство на пътни знаци. Облицовки на сгради, сенници и тенти, светодиодни дисплеи, тотеми, билбордове и винилни пана на пълноцветен печат.

Дву- и трипластно велпапе, кафяво и опаковки.

Млад екип, на който можете да доверите изпълнението на рекламата за Вашия успешен бизнес. Външна реклама, широкоформатен печат, дигитален печат, рутер, лазер.

Селект Принт

СЕЛЕКТА

Семпре принт

Хасково 6300 Източна Индустр. Зона, местност Паша Чаир  тел.: 0878/ 494 433 факс: 038/ 661 956  e-mail: select.print@abv.bg

София бул. „Г. М. Димитров” № 54, ет. 3  тел.: 02/ 960 68 22, 483 36 00  e-mail: info@selektabg.com

София 1618 кв. Павлово ул. „Иван Сусанин” № 26  тел.: 02/ 955 58 88  e-mail: office@sempreprint.com

Етикети, стикери, опаковки, картички, картонени папки, формат календари, визитки, от картон, кочани, тефтери и

Внос на EVA материали и изработка на изделия от тях. Изработване на силиконови изделия. Изработване на консумативи за хотели и СПА центрове – хавлии, хавлиени чехли и джапанки.

Дигитален печат Xerox DocuColor 5000. Изпълнение в рамките на деня, персонализация. Визитки, плакати, листовки, книги, брошури, класьори, фирмени карти, обложки за CD, меню, календари, албуми. Твърда подвързия.

Сепа-инфома ООД

Сеса ЕООД

Сибила-99 ЕООД

София 1113 бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5  тел.: 02/ 872 74 96 факс: 02/ 872 74 96  e-mail: sepa_infoma@abv.bg

София ул. „Родопски извор” № 24 тел.: 02/ 958 58 64 тел.: 0888/ 242 635  e-mail: sesaltd@mail.bg

София бул. „Цар Борис III” № 23, ет. 1  тел.: 02/ 952 04 23 факс: 02/ 953 16 72  e-mail: office@sibila99.com

Офсетов и дигитален печат, дизайн и оформление.

Вносител и дистрибутор на дизайн хартия, картон, сертификати, пликове, стикери и др. продукти с търговската марка DECAdry Белгия.

Монтажни и опаковъчни EUROCEL, SICAD, Италия.

Сивар ООД

Сигнал ЕООД

СИЕСТА 93 ООД

София кв. Западен парк ул. „Суходолска” № 2, между бл. 69, 70, 71 тел.: 02/ 936 07 80  e-mail: info@sivarbg.com

Габрово ул. „Младост” № 5 В, ПК1  тел.: 066/ 800 383, 800 384 факс: 066/ 800 387  e-mail: info@signal-bg.com

София ул. „Богомил Райнов” № 20, офис 1 тел.: 02/ 442 35 54 тел.: 0887/ 557 677 e-mail: siesta@dir.bg

Консумативи и машини за печатарската промишленост.

Производство на текстилни, хартиени и самозалепващи етикети за текстилната промишленост.

Фабрика за бързи визитки. Дигитален печат върху картони (над 170 вида) с дълбок релеф, размер 52х36см, фактурници, флаери, офсетов печат. Специални цени за колеги.

дипляни, каталози, работни и джобен щанцовани изделия др. Печатница.

лепящи

ленти

на


111

Си-Ск Силви Стар

Сим Арт Принт

Симолини-94 СД

София ул. „753” №11А e-mail: office@silvistar.com

София ул. „Янко Комитов” № 22 тел.: 0896/ 887 388  e-mail: rekklama@abv.bg

София 1510 бул. „Владимир Вазов” № 15  тел.: 02/ 840 34 97 факс: 02/ 840 34 98  e-mail: simolini@abv.bg

Картонени чаши, картонени чаши с двойна стена.

Дизайн и печат на визитки, листовки, флаери, брошури, каталози, менюта, календари. Собствено производство на всички видове светещи и несветещи букви. Широкоформатен дигитален печат, механично и лазерно рязане и гравиране.

Книги, списания, брошури. Офсетов и ролен печат. Изработка на книги с твърда корица.

Синтезия ООД

СИС-45 ЕООД

Ситекс Груп ООД

Велико Търново Промишлена зона Дълга лъка тел.: 062/ 600 314, 600 316  e-mail: office@synthesia.bg

Варна 9002 ул. „Ген. Столетов” № 5 тел.: 052/ 600 625 факс: 052/ 600 624  e-mail: sis45@sis45.com

София 1324 кв. „Люлин” № 7, бл. 722, вх. Д  тел.: 0879/ 544 460  e-mail: mail@citex-group.com

Доставчик на суровини и материали за печатарската промишленост.

Предлага индустриално маркиращо, кодиращо, етикиращо оборудване, както и консумативи за всички приложения в тези области. Чрез дъщерната си фирма Weber Etiketten Bulgaria GmbH произвежда бели и цветни самозалепващи етикети от разнообразни материали.

Предлага ситопечат върху текстил, използвайки всички технологии при този вид печат с гаранция за качество. Изработка на облекла и аксесоари по ваши изисквания.

Сити Вижън ООД

Ситографик 2000 ЕТ

Ситопечат Студио - Йолов

Самоков ул. „Софийско шосе” № 24 тел.: 0888/ 245 154  e-mail: aa_cityvision@mail.bg

София бул. „Бъкстон” № 4  тел.: 02/ 955 95 40 тел.: 0887/ 393 038  e-mail: office@sitografik.com

София бул. „Тотлебен” № 34 тел.: 0878/ 680 569 e-mail: yolovrumen@abv.bg

Дигитален широкоформатен печат, собствени билбордове. Печатница, офсетов печат.

Ситопечат и трансферен печат на тениски, шапки, работни облекла, чадъри, чанти и др. Сито и тампонен печат на сувенири. Собствена производствена база.

Перфектен ситопечат върху цялата гама рекламни материали, тениски, шапки, раници, чанти, чаши и др.

Ситотексс

СИТОТЕХНИКА

Скай - Р Груп ООД

Габрово ул. „Петър Михов” № 26 тел.: 0888/ 817 304  e-mail: rafaelow@abv.bg

София ул. „Лепенец” № 25 тел.: 02/ 847 77 63 тел.: 0887/ 937 559  e-mail: info@sitotehnika.com

София ул. „20-ти април” № 25 тел.: 02/ 954 96 44, 954 96 88 факс: 02/ 954 87 10  e-mail: office@sky-r.com

Ситопечат на текстил, трансферен печат, водоразтворими бои, пластизол, глитер и др.

Машини за ситопечат, топъл печат, тампонен печат. Нови и втора употреба. Фотополимерни пластини. Клишета за тампонен печат. Клишета за топъл печат. Сита за ситопечат. Рамки. Ракели. Консумативи. Сублимация. Сублимационен печат.

Предлага богата гама рекламни сувенири, бизнес подаръци на марките CERRUTI, UNGARO, SMALTO, NINA RICCI, CACHAREL, BARTHOLDI, ALEXANDER, LANVIN, CARVEN, SCHERRER и кристални сервизи и вази VALENTI.


112

Ск-Со

Скай Принт ООД

Скала Принт ООД

Скат Ойл ЕООД

София бул. „Цариградско шосе” № 72 (атомния център на БАН) тел.: 0899/ 830 033  e-mail: office@skyprint-bg.com

с. Хераково обл. София тел.: 0897/ 903 991  e-mail: emilskala@abv.bg

с. Труд, Пловдивска област Стопански двор № 2 тел.: 0888/ 351 553  e-mail: skatoil@mail.bg

Графичен дизайн, предпечатна подготовка, експонация на филми. Офсетов печат и довършителни процеси.

Офсетов печат и книговезки услуги.

Печат на опаковки, стелажи, кутии, кашони, стопери от картон и велпапе. Собствена производствена линия за велпапе и микровелпапе. Кутии с вълнообразен външен слой. Печат дипляни, листовки, брошури, плакати.

Скорпио Дизайн

Скорпиопринт ЕООД

Славей-91 ООД

София ул. „Илия Бешков” № 12 тел.: 02/ 920 19 07; 0898/ 242 413 факс: 02/ 920 19 07 e-mail: scorpio_adv@mail.bg

София бул. „Стефансон” № 20  тел.: 0878/ 443 975  e-mail: skorpioprint@abv.bg

София ул. „Чепинско шосе” № 15 тел.: 02/ 439 65 65, 439 65 66 факс: 02/ 439 65 61  e-mail: office@slavey91.com

Рекламна агенция, специализирана в областта на външната и нестандартната реклама.

Пълноцветен дигитален печат и копирни услуги.

Славей-91 e лидер в продажбите на хартии и картони за Българския пазар. Дружеството е член на Игепа груп – водеща интернационална търговска компания – корпоративен клиент на най-значимите производители.

Смарт Д ЕООД

Смарт Сървис ООД

Смилков ЕООД

София 1680 бул. „България” № 58, вх. С, ет. 7, оф. 26  тел.: 02/ 958 73 91; 0888/ 850 121 факс: 02/ 958 64 98  e-mail: office@smart-d.com

Бургас ул. „Дунав” № 1 тел.: 0887/ 307 713  e-mail: info@studio-smart.com

Благоевград ул. „Покровнишко шосе” тел.: 073/ 834 656  e-mail: smilkov@mbox.contact.bg

Дигитален печат, фотореалистичен печат, трансферен печат, книговезване, довършителни процеси.

Studio SMART е специализирано в изработка на външна и печатна реклама, широкоформатен печат и дизайн. Собствена база за производство на обемни букви табели. Копирният център разполага с всичко необходимо за копиране, принтиране и сканиране до А0+.

Солидна печатница със собствена сграда, модерни печатни машини и опитни работници.

Сноумод ДФ ООД

Совис ООД

Сокасто ЕООД

София бул. „Братя Бъкстон” № 40  тел.: 02/ 483 95 01 факс: 02/ 930 57 38  e-mail: office@snowmod.com

Шумен 9700 кв. Тракия - юг  тел.: 054/ 830 435 факс: 054/ 830 436  e-mail: sovisz@iservice.bg

София кв. Редута, ул. „Велчо Атанасов” № 19  тел.: 0893/ 314 931  тел.: 0893/ 314 933  e-mail: print@socasto.com

Продажба на принтери, копирни машини, консумативи, сервиз, зареждане и рециклиране на тонер касети.

Проектиране и производство на щанци, шприцформи, пресформи, бласформи и приспособления. Производство на пластмасови изделия.

Печатница. Офсетов печат.


113

Со-Ст Софел-МР ЕООД

София Матч ЕООД

София Принт

Асеновград ул. „Мануш войвода” № 2 тел.: 0887/ 951 264 тел.: 0888/ 332 805  e-mail: sofel_mr@mail.bg

София бул. „Цариградско шосе”, 7-ми км ЗИТ - корпус 2, ет. 3  тел.: 02/ 974 40 12, 974 40 13  e-mail: office@sofiamatch.com

София ул. „Софроний Врачански” № 36 тел.: 02/ 831 00 54  e-mail: office@sofiaprint.com

Производство на хартиени пликове.

Рекламни кибрити.

Четири и петцветен офсетов печат. Изработка на рекламни материали, щанцоване, книговезване, лакиране.

Софпринт Груп АД

СофтПлюс

СПАНТЕК ЕООД

София ул. „Позитано” № 12 тел.: 02/ 813 47 73, 813 47 74 факс: 02/ 980 83 19  e-mail: kostova@bglan.net

София бул. „Васил Левски” № 20, ет. 3  тел.: 02/ 828 65 55 тел.: 0888/ 468 184  e-mail: softplus.orlin@gmail.com

Пазарджик ул. „Генерал Скобелев” № 37 тел.: 034/ 992 529  e-mail: info@hermesbg.com

Листов пълноцветен офсетов печат.

Дизайн и разработване на шрифтове.

Продажба на MIMAKI принтери, плотери, ONYX софтуер, консумативи, сервиз.

Спектър АД

Списание Опаковки и печат

Списание Сайн Кафе

София жк Дружба 2, ул. „Хайделберг” № 7  тел.: 02/ 807 81 18, 807 81 17 факс: 02/ 973 86 67  e-mail: spektar@bulinfo.net

София 1756 бул. „Климент Охридски” № 8 ХТМУ, сграда Компютърен център, ет.1, ПК 46  тел./факс: 02/ 868 70 83  e-mail: op2005@abv.bg

София кв. Слатина бул. „Асен Йорданов” № 2  тел.: 02/ 434 01 00  e-mail: office@signcafe.bg

От 2007 година печатница Спектър разполага с нова сграда. На площ от над 6000м2 са разположени последно поколение офсетови машини Heidelberg. Пълен затворен цикъл от услуги за изработка на печатни материали.

Двумесечно, специализирано списание с научни статии и материали, обясняващи различни технологични процеси, проблеми и начини на отстраняването им, както и новости, иновации и специализирани горещи новини и събития от целия свят.

Sign Cafe е специализирано издание за тези, за които рекламата е начин на живот: рекламните агенции, печатниците, цеховете за производство на реклама и всички, чиито бизнес и интереси са обвързани с рекламната дейност.

Списание Целулоза и хартия

Спотинов Принт ЕООД

Стаато ООД

София ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 8 тел.: 02/ 973 27 85, 973 28 07  e-mail: magazine@ppibg.com

София ул. „Проф. Хараламби Тачев” № 10 тел.: 02/ 962 49 61  тел.: 0887/ 380 212; 0887/ 369 445  e-mail: spotinov@abv.bg

София кв. Бъкстон, ул. „Ген. Ал. Суворов” № 117  тел.: 02/ 955 96 75 тел.: 0888/ 737 803  e-mail: staato@mail.orbitel.bg

Водещ източник на информация за целулозно-хартиената промишленост. Бизнес Бюлетин – седмично издание на списанието, рубрика „Пазарни анализи”, цени, ценови тенденции на целулоза, хартии, картони, отпадъчна хартия в Европа и света (електронен вариант).

Изработка на широка гама стандартни и нестандартни печатни изделия с високо качество на отпечатъка. Дизайн, предпечат, дигитален офсетов печат. Печати, пломбажни клещи, щемпели, печати за червен восък, медали, табели.

Консумативи и мастила за ситопечат и тампонен печат.


114

Ст-Ст

СТАРК К. Т. ЕООД

Статус 1 АД

Стелди Еър ЕООД

София жк Надежда, бл. 249 ул. „Йордан Хаджиконстантинов”  тел.: 0885/ 688 483  e-mail: info@teampistol.bg

София бул. „Цариградско шосе” № 9  тел.: 02/ 944 60 07, 944 29 88  e-mail: info@status-1.com

София жк Овча Купел 2, бл. 42  тел.: 02/ 957 49 65 тел.: 0888/ 372 681  e-mail: Stanimirstanev@steldi-air.com

Официален представител и вносител за България на бензинови запалки, метални табакери и визитници с марка TEAM PISTOL®.

Външна реклама, градско обзавеждане.

Производство на рекламни хелиеви балони с размери от 3м до 12м, хоби радиоуправляеми модели на коли, самолети, лодки и хеликоптери, нестандартна моделна реклама.

Стема 04 ЕООД

Стемакс ЕООД

СтениСофт ЕООД

Варна бул. „Цар Освободител” № 32  тел.: 052/ 974 009 тел.: 0893/ 374 455  e-mail: office@stemaprint.net

Велико Търново ул. „Възрожденска” № 2A тел.: 062/ 538 163 тел.: 0884/ 358 587, 358 590  e-mail: info@stemaxbg.com

Бургас жк „Меден Рудник”, бл. 391, партер  тел.: 056/ 917 523  тел.: 0899/ 145 641  e-mail: office@stenisoft.com

Офсетов и дигитален печат на плакати, дипляни, брошури, листовки, флаери, етикети, папки, менюта, календари, картички, визитки, фактури и др. СРОК за изпълнение на поръчка от 2 до 24 часа. Изработка на Печати – до един час.

Печатна реклама: дизайн и изработка на работни календари, календар-бележници, рекламни сувенири, каталози, дипляни, листовки, етикети и знаци. Качествен дигитален печат. Външна реклама – широкоформатен печат, солвентен печат.

СтениСофт ЕООД предлага термотрансферен печат върху магнитни, PVC и безконтактни карти. Изработва визитки, флаери, брошури и плакати.

Стико-90

СТОВИ ЕООД

Стогал ЕООД

Пловдив бул. „Васил Априлов” № 166  тел.: 032/ 954 088 факс: 032/ 954 088  e-mail: stiko@balkansys.com

с. Лесичово Пазарджишка област тел.: 03517/ 22 18, 27 99  e-mail: office@stovi.bg

Пловдив ул. „Георги Кондолов” № 3 тел.: 032/ 694 710  e-mail: stogal@mail.bg

Екструзия на петслойни вакуум фолиа, ПЕ, ПП, флексопечат и конфекция на еднослойни и ламинирани фолиа и опаковки.

Производство на опаковки от картон и микровелпапе, на листовки и етикети, календари, брошури, папки, каталози, плакати и други рекламни материали.

Рекламна агенция, занимаваща се с бизнес и сувенирна реклама. Собствена база за сито, тампон и преге.

Сторм С АД

Стоунтех

Стратус Лайт ООД

Пловдив ул. „Рогошко шосе” № 5 тел./факс: 032/ 944 774  e-mail: office_plovdiv@storm-company.com

Бургас бул. „Ст. Стамболов” № 74А  тел.: 056/ 801 424  тел.: 0885/ 815 159  e-mail: office@burgasreklama.com

Русе ул. „Симеон Велики” № 6 тел.: 082/ 519 560 e-mail: office@stratuslight.com

Лазерно рязане, водно 3D рязане.

Копирен и рекламен център BURG design, Print, web design, принтиране, плотиране, копиране, ламиниране, рязане и сгъване чертежи, печат на репродукции и снимки.

Проектиране, производство и монтаж на светеща и динамично светеща реклама, както и интериорно, екстериорно, атрактивно и динамично осветление.

Забрави тревогите. Печатът е от нас.


115

Ст-Ст СТС Принт

Студио - Фолио Булграф ЕООД

Студио 26

Габрово 5300 ул. „Станционна” № 14 тел.: 066/ 817 135, 817 145 факс: 066/ 817 142  e-mail: printhouse@stsbg.com

Варна 9000 ул. „Ген. Колев” № 86А, ет. 1, ап. 2 тел.: 0888/ 926 796  e-mail: studiofolio@triada.bg

Пловдив бул. „Крайова” № 3  тел.: 032/ 262 500  e-mail: office@studio26-bg.com

Печат и производство на гъвкави опаковки от хартия, полимерни и алуминиеви фолиа за опаковане на продукти на хранителното, фармацевтичното, козметичното, химическото и др. производства. Внос на мастила BM Color – Турция и Sun Chemical – Турция.

Внос-износ, логистика и сервиз на офсетови печатарски машини Heidelberg и Roland. Продажби от склад. Доставка по заявка на всички видове оборудване.

Проектиране, фотография, предпечат. Собствена база за дигитален печат, папки, каширане върху кожени изделия, кибрити.

Студио Грифо

Студио Дада ЕООД

Студио Кард ООД

Златоград ул. „Ст. Стамболов” № 3 тел.: 0878/ 189 058  тел.: 0899/ 189 058  e-mail: grifo@abv.bg

София 1504 жк Яворов, бл.4, ап.5 (Цариградско шосе, до БТА)  тел.: 02/ 943 16 25 факс: 02/ 946 33 13  e-mail: studiodada@mail.bg

София ул. „Чарлз Дарвин” № 25, бл. 2, офис 2 тел.: 02/ 483 2727  e-mail: office@studiocard.net

Широкоформатен печат, обемни букви, гравиране и рязане лазер и рутер сито, тампон термотрансфер, предпечат и печат, фотополимерни печати, неон, пътни знаци и табели.

Изработка на щанцови матрици, дизайн и предпечатна подготовка, поставяне на телени гребени, щанцоване, UV лакиране. Цялостно рекламно обслужване.

Печат на пластмасови карти. Безконтактни карти и продукти. Безплатна доставка и консултации. Термотрансферен печат и персонализация.

Студио Колор ЕООД

Студио Лимон

Студио МЕГАВИЖЪН ЕООД

Русе бул. „Липник” № 106  тел.: 082/ 842 060 тел.: 0885/ 033 427  e-mail: office@studio-color.com

Пловдив ул. „П. Р. Славейков” № 50 тел.: 032/ 660 520 тел.: 0893/ 660 520  e-mail: info@studio-lemon.bg

София ул. „Цветан Радославов” № 7, вх. Б тел.: 0889/ 811 893  e-mail: megavision@abv.bg

Висококачествен офсетов печат на брошури, дипляни, флаери, каталози, етикети, кутии до размер 50х70см. UV лакиране до 50х70см, щанцоване, индивидуални дизайнерски проекти, формуляри и др.

Предпечатна подготовка, цифров и офсетов печат. Външна и сувенирна реклама.

Програма Гутенберг 2000 – професионален софтуер за калкулация на печатни издания и управление на печатници, издателства и рекламни агенции.

Студио Пиксел

Студио Плакат

Студио ПЛЮС ООД

Пловдив ул. „Брезовска” № 57, партер (от колелото на Панаира, втората пресечка вдясно) тел.: 032/ 96 72 30  e-mail: office@pixelbg.com

София ул. „Кутузов” № 50 тел.: 02/ 957 10 05  e-mail: s_plakat@cores.bg

София ул. „Св. Иван Рилски” № 16 тел.: 02/ 483 02 55 тел.: 0888/ 772 236  e-mail: studioplus@abv.bg

Студио ПИКСЕЛ е създадено от специалисти в бранша с дългогодишен опит в областта на дизайна, предпечатната подготовка и печата. Целта ни е бързо и качествено обслужване на клиента на оптимални цени.

Дигитален печат, широкоформатен печат, предпечат, дизайн.

Печат и тиражиране на CD и DVD, както и всички видове опаковки за дискове. Тиражиране на книги и издания в къси тиражи. Дигитален печат, офсетов печат 50/70. Широкоформатен печат, плотер, външна реклама, брандиране на превозни средства.

Ако „за вчера” е невъзможно - обади се!


116

Ст-Те

Студио ТЕКС ЕООД

Сувенири Дар ООД

СУПЕР ПРИНТ

София ул. „Ангел Каралийчев” № 3 тел.: 02/ 862 49 78  e-mail: office@studiotexx.com

Варна ул. „Шабла” № 4, ет. 2 тел.: 052/ 609 750  e-mail: info@suveniri-dar.com

Плевен 5800 ул. „Константин Величков” № 5 тел.: 064/ 842 001  e-mail: gamma@abv.bg

Изработка на рекламно и работно облекло, ситопечат и машинна бродерия, магнити за хладилници и значки с фирмено лого, надписи и др.

Директен вносител на сувенири от Китай, Кения, Индонезия: фигури на животни, часовници, традиционни сувенири от България, маски, ароматизирани свещи, свещници, моливници, касички, статуетки и други.

Печатница. Офсетов и ситопечат. Сублимация и термотрансфер. Лазерно гравиране. Рекламни материали.

СУПЕРПРИНТ ООД

Съюз на печатарската индустрия в България

Т и С Трейдинг България ООД

София жк Дружба бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 74 A  тел.: 02/ 439 99 77; 0888/ 003 614  e-mail: mail@superprint-bg.com

София 1784 бул. „Цариградско шосе” № 117  тел.: 02/ 975 23 88 факс: 02/ 975 23 88  e-mail: trifonov@printunion-bg.org

София 1715 жк Младост 4, бул. „Александър Малинов” № 87  тел.: 02/ 974 08 81, 975 61 32 факс: 02/ 975 65 49  e-mail: ts-trading@ts-ltd.com

Цифров офсетов печат; довършителни процеси; стандартна и нестандартна полиграфическа продукция; представител на хартии Гмунд.

Съюз на печатарската индустрия в България.

Офис консумативи, пощенски пликове, полиетиленови пликове, офсетови хартии и картони, мукава, PVC фолиа, опаковки.

Таванарски ООД

Таурус Адвертайзинг ЕООД

Тауър ЕООД

София ул. „Фурка” № 7 тел.: 02/ 929 01 55 тел.: 0888/ 922 830  e-mail: office@astra-t.com

София ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 50 тел.: 0888/ 253 411; 0878/ 253 410 факс: 02/ 981 78 02  e-mail: taurus_adv@abv.bg

Бургас ул. „Цар Калоян” № 18 тел.: 056/ 827 875  e-mail: di_tower@abv.bg

Изработка на метални фотоецвани: табели, цилиндри, детайли за хоби, сита, значки, аксесоари, гербове, плакети и др. Прецизен сито и тапонен печат. Собствена производствена база!

Осемгодишен опит в областта на печатната реклама. Фирмата работи в областта на визуалната комуникация.

Механично и лазерно рязане и гравиране. Външна реклама.

ТАФПРИНТ ООД

ТЕКНОЛАЗЕР ООД

Текон инвест АД

Пловдив жк Тракия ул. „Недялка Шилева” № 16  тел.: 032/ 654 171, 654 161  e-mail: office@tafkov.com

Пловдив с. Строево, Стопански двор 2  тел.: 0884/ 389 941, 389 942 факс: 032/ 624 659, 624 701  e-mail: design@teknolazer.eu

Враца ул. „Леонова” № 75 тел.: 092/ 662 183 факс: 092/ 662 178  e-mail: tekon@abv.bg

Собствена печатна база, оборудвана със съвременна техника от Германия, Япония, Италия, Турция и Китай, както и със складова база за продажба на собствена готова продукция и вносни канцеларски материали и ученически пособия.

Лазерно прорязани щанцформи за изрязване на изделия от хартия, картон, велпапе, фолио, кожа, клингерит, PVC, EPDM и др. Инструменти за изрязване на опаковки с брайлова азбука. Бигови форми от пертинакс. Отпадни форми.

Тетрадки, азбучници, книжна конфекция.

Няма по-лесно от сложното изделие.


Пловдив 4000 ул. Нестор Абаджиев № 57 тел.: 032/ 629 971, 629 970 0886/ 188 013 e-mail: technopress@abv.bg web: www.technopress.bg

“ТЕХНО ПРЕС” ЕООД е създадена през 1999г. в Асеновград. Днес осъществяваме дейността си в Пловдив на ул. ”Нестор Абаджиев” 57 (завод “Устрем”). Услугите ни вече се ползват от едни от водещите фирми в този бранш. „ТЕХНО ПРЕС“ ЕООД предлага стоки и услуги, напълно съобразени с тенденциите на търсенето и предлагането в пазарния сегмент. Прецизирането на дейността в бързи срокове, високо ниво на обслужване, добра локация, гарантирано качество на използваните консумативи ни прави лидери в нишата на висококачествените полиграфически услуги. След успешно реализирани евро проекти, успяхме да закупим нови машини, с които да разширим дейноста си. Вече предлагаме на нашите клиенти и изработка на 3D клишета, пакетиране на печатна продукция с възможности за персонализация и други екстри, уникални в сферата на опаковането за българския пазар. Услугите, извършвани от „ТЕХНО ПРЕС“ ЕООД, поддържат високо качество, базиращо се на широк опит и познания в сферата на довършителната обработка в полиграфията. Дейностите, които извършваме, са: • производство на рекламни хартиени торбички; • производство на опаковки от трипластово велпапе; • топъл и релефен печат; • производство на клишета; • топло ламиниране; • частично /сито/ UV лакиране и цялостно лакиране; • поставяне на лайсни, спирали и капси, книговезни услуги; • търговия с консумативи за полиграфията. Ние ценим клиентите си и се стремим те винаги да са доволни. Работим единствено с качествени материали. Персоналът ни е висококвалифициран. Производствените ни мощности са с голям капацитет-имаме възможност да отпечатваме по 350 000 листа на денонощие и да работим едновременно върху 8 различни тиража. Благодарение на всичко това перфектният краен резултат при изпълнение на поръчките и спазването на желаните срокове са гарантирани.


118

Те-Ти

Темко ЕООД

Темподем ЕООД

Темпора ЕООД

Стара Загора 6000 ул. „Стефан Стамболов” № 72, вх. 0, ап. 2 тел.: 0897/ 988 616  тел.: 042/ 640 636  e-mail: office@temko-bg.com

с. Труд обл. Пловдив, Стопански двор № 2 тел.: 032/ 658 965 факс: 032/ 658 964  e-mail: tempodem@balkansys.com

София ул. „175” № 1 тел.: 02/ 870 63 87, 870 31 98 факс: 02/ 871 36 12  e-mail: print@tempora.bg

Флексопечат, каширане, конфекциониране, производство на полиетилен.

Производство на велпапе, кашони, тарелки, кутии, дисплеи и др. опаковки и изделия от велпапе и каширан картон.

Офсетова печатница, изработване на щанци и щанцоване. Книжно-полиетиленови пликове за сортови семена, опаковки от картон и микровелпапе.

Тепеде България ЕООД

Терахим 97 АД

Техно Прес ЕООД

София кв. Овча купел ул. „Александър Геров” № 15 тел.: 02/ 963 46 79, 421 99 22  e-mail: tepede@tepede-bg.com

София ул. „Купените” № 6 тел.: 02/ 955 63 22  e-mail: terrachim@terrachim.com

Пловдив 4000 ул. „Нестор Абаджиев” № 57 тел.: 032/ 629 971, 629 970  тел.: 0886/ 188 013  e-mail: technopress@abv.bg

Широкоформатни машини на водещи производители като: MUTOH, SEIKO, Teckwin, Neolt, ES–TE, Cruse, HP, Epson, Rastek; софтуер на: Caldera, Onyx, Scanvec Amiable; и мастила на: Seiko, Mutoh, Epson, Teckwin, HP, Onesolution, Triangle.

Един от лидерите по производство в България на PET опаковки за хранителната и фармацевтичната индустрия.

Топъл печат в до 70/100, клишета, календари. Частично UV лакиране, ламиниране, изработка на холограмни стикери. Производство на рекламни хартиени торбички и производство на кашони от трипластово велпапе. Набиране на несгънати коли до 50/35.

Техно сайн ООД

Техноинженеринг АБС ООД

Техноконсулт Калчев - ЕТ

София бул. „Г. М. Димитров” бл. 60, вх. Г, партер тел.: 02/ 962 65 30 факс: 02/ 962 65 31  e-mail: office@technosign.bg

Варна 9000 ул. „Дунав” № 5 тел.: 052/ 600 975, 630 475  e-mail: tiabc@tiabc.com

София 1504 ПК 127  тел.: 02/ 975 14 55 факс: 02/ 975 14 56

Производство на рекламни съоръжения, светещи реклами, брандиране на автомобили.

Офсетов печат, печат на книги, опаковки, етикети.

Предлага широка типова гама от машини за рециклиране на отработени и замърсени разтворители и разредители. Предназначени са за полиграфическата индустрия. Произведени от CIEMME – Италия.

Технотрейд Аспект ООД

Ти Ди Джи Принт

Тиди Принт 62 ЕООД

Варна ул. „Македония” № 142, вх. Г, ап. 3 тел.: 052/ 614 571; 0887/ 351 594 факс: 052/ 614 570  e-mail: technotradeaspect@gmail.com

София ул. „Железопътна” № 61 тел.: 02/ 91 112  e-mail: info@tdg-bg.com

Хасково Източна Индустриална Зона тел.: 0877/ 595 917  e-mail: tidiprint62@abv.bg

Повече от 15 години опит във външната и сувенирна реклама, подпомогнати от професионален екип и първокачествени машини за изработка и печат на широк диапазон рекламни решения.

Печат, Предпечат, Дизайн.

Изработка на картонени и гъвкави опаковки, офсетов и флексопечат, изработка на пликове от целофан и полиетилен с или без лепилна лента, пликове за хляб за автоматично и ръчно пълнене.

Книгите не изчезват - стават дигитални.


119

Ти-Ти Тимекс-БГ ООД

ТИНКС ЕООД

Тифон принт ЕООД

София 1408 ул. „Димитър Манов” № 19А тел.: 0700/ 1 40 50 тел.: 02/ 953 13 11, 852 91 17  e-mail: timex@timex.bg

София Младост 3, бл. 349, ап. 48 тел.: 0887/ 650 681; 0884/ 132 265 факс: 02/ 974 01 22  e-mail: tinks@netissat.bg

Пловдив ул. „Александър Екзарх” № 26 тел.: 0878/ 101 388 e-mail: office@tifonprint.com

Фирма ТИМЕКС-БГ ООД има 15-годишен опит в областта на оборудването с офис техника, пълното гаранционно и следгаранционно обслужване. Доставка на оригинални консумативи, сканиране и дигитализиране на документи и чертежи.

Внос и търговия с полиграфически материали. Мастила за офсет, сух офсет и всички видове UV печат TOYO INK Japan и ARETS Graphics Belgium. Гумени офсетни платна Fujikura Japan, анти-офсет пудри KSL Germany. Консумативи и плаки за дигитален офсет.

Производител на БГ ТЕНИСКИ „С България в сърцето” с щампирани мотиви от автентични фолклорни шевици от различни етнографски региони на България. Ситопечат върху изделия от трико и текстил. Пълноцветен печат върху памучно трико.

Тих Труд - Дупница ЕООД

ТОД Реклама

Толеро 06 ЕООД

Дупница ул. „Св. Ив. Рилски” № 315 тел.: 0701/ 513 30  e-mail: tih_trud_dupnitsa@abv.bg

Русе ул. „Николаевска” № 16 тел.: 082/ 870 770  e-mail: info@todreklama.com

София 1404 ул. „Силиврия” № 44-46 тел.: 02/ 869 06 80 факс: 02/ 869 06 80

Четирицветен офсетов печат, щанцоване, автоматично лепене на картонени опаковки, разролване, изработване на щанцформи, картонени опаковки, етикети, листовки, плакати. Печатница.

Външна реклама, лазерно рязане и гравиране, стойки и стелажи от плексиглас.

Производител на картонени чинии и чаши, дървени бъркалки.

Томел Ко ООД

Томинвест

Топ принт ООД

София жк Захарна фабрика ул. „753” № 11 А  тел./факс: 02/ 821 14 20  e-mail: office@tomelco.com

София 1680 ул. „Пирин” № 77В тел.: 02/ 858 11 06; 0889/ 306 385 факс: 02/ 858 11 06  e-mail: info@tominvest.com

Варна кв. Чайка, Търговски комплекс Чайка (зад бл. 45)  тел.: 052/ 300 50208 тел.: 89/ 307 059  e-mail: office@topprint.bg

Търговия с картони, официален представител на MM Karton Austria, печат опаковки, етикети и рекламни материали.

Предлага професионални решения и услуги като книговезко оформление на еднолистни и многолистни календари – набор, перфорация и поставяне на лайсни или спирали.

Широкоформатен дигитален печат върху плоски материали (PVC плоскости, плексиглас, вералит) винил, винилна мрежа, PVC, хартия, канаваца. Приложения: светещи кутии, POS, POP, билбордове, мегабордове, трансперанти, банери, постери и др.

Топ Принт-София ЕООД

Торнадо-ИДС

Тотем консулт ЕООД

София 1574 ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 74 тел.: 02/ 817 18 11, 817 18 19 факс: 02/ 817 18 20  e-mail: office@topprint-sofia.com

Баня обл. Пловдив ул. „2-ри юни” № 13  тел.: 0888/ 265 282  e-mail: tornado_bag@abv.bg

София ул. „Хубча” № 2 тел.: 02/ 955 44 80 тел.: 0888/ 420 218  e-mail: office@totem-xr.com

Растерен ситопечат с високо качество на изображението – до 300 Lpi.

Изработва хартиени торби с рекламен надпис, луксозни опаковки от хартия.

Надписи от PVC фолио, изделия от плексиглас, лазерно рязане и гравиране, визитни картички, автоматични печати.

Днешните желания - изпълнени вчера.


120

Тр-Ун

Тракси ЕООД

Трансграф

ТриА БГ Външна реклама

Варна ул. „Д-р Басанович” № 114, партер тел.: 052/ 609 861  e-mail: traxy@traxy.eu

София кв. Гара Искър, ул. „5007” № 3  тел.: 02/ 973 27 30 тел.: 0899/ 904 690  e-mail: sales@transgraph.eu

София кв. Орландовци, ул. „Подем” № 8 тел.: 0885/ 597 318 тел.: 0878/ 767 553  e-mail: office@triabg.com

Термотрансферни ленти за отпечатване върху самозалепващи етикети, материали за текстилни марки – тафта и сатен, термотрансферни ленти за топъл печат (hot foil).

Кутии, стелажи, торби, всякакви рекламни материали, проектиране и изработка. Щанцоване, каширане, голд печат, преге. Изработка на щанцформи.

ТриА БГ 2003 ЕООД е специализирана в изработката на външна и интериорна реклама, обемни букви, LED подсветка, нестандартни и покривни конструкции, надписи от PVC фолио.

Триал ЕООД

Трими

Тримикс ООД

Стара Загора ул. „Георги Байданов” № 2А (Сердика) тел.: 042/ 603 034  e-mail: tekeliev@mbox.contact.bg

София 1113 кв. Гео Милев Комплекс институти на БАН, бл. 29 тел.: 02/ 470 98 51; 0878/ 944 120  e-mail: trimitex@abv.bg

София бул. „Хр. Ботев” № 59, ет. 2, ап. 5  тел.: 02/ 986 31 41; 0888/ 978 628 тел./факс: 02/ 986 64 62  e-mail: office@trimix.bg

Търговия с хартии и картони за печат. Ролна самозалепваща хартия.

Работни и униформени облекла и обувки, рекламни облекла.

Предпечат на опаковки. Производство на клишета за флексо, сух офсет, преге, топъл, тампонен печат и Брайлово писмо. Печатна реклама, табели, стикери: щанцовани и обемни, печати, фотоматрици, гравюри. Печат върху пликове, CD, DVD.

Трифонов ООД

Туплекс

Умленски ЕООД

Стара Загора ул. „Загоре” № 27 тел.: 0886/ 547 378 тел.: 0887/ 328 194  e-mail: trifonovprint@abv.bg

София 1528 кв. Димитър Миленков № 240  тел./факс: 02/ 973 21 91  тел./факс: 02/ 979 82 21  e-mail: office@tuplex.bg

Кюстендил 2543 с. Копиловци, ул. „Щастие” № 21  тел.: 0887/ 885 300 факс: 0889/ 830 095  e-mail: umlenski@abv.bg

Предлагаме цялостни решения в областта на полиграфията, свързани с дизайн и производство на етикети, дипляни, плакати, флаери, книги, опаковки от картон, щанцоване.

Дистрибуция на широка гама от изкуствени материали с различно приложение.

Производство на каширащи машини. Ротационни щанци и др. Сгъвачно-лепачни машини, слотери, разролващи машини.

Универсал Полиграф ЕООД

УНИКАМ - ПРИНТ ООД

Уникат мениджмънт

Бяла Черква ул. „Добруджа” № 30 тел.: 0613/ 430 88  тел.: 0878/ 929 979  e-mail: up_georgiev@abv.bg

София 1505 кв. Редута, ул. „Погледец” № 15  тел.: 02/ 971 10 57 тел.: 0888/ 505 120  e-mail: unikam@unikamprint.com

София жк Стрелбище, ул. „Дедеагач” № 60A, вх. Г  тел.: 02/ 958 12 87 тел.: 0898/ 440 292  e-mail: office@unikatbg.com

Опаковки от хартия, картон, велпапе и микровелпапе. Офсетов и флексопечат.

Офсетов печат. Пълноцветни изделия от хартии и картони. Формуляри на химизирана хартия. Дипляни, листовки, брошури, календари. Две офсетови алкохолни машини ROLAND PRAKTIKA с приспособление за номерация и перфорация.

Лазерно гравиране на 2D и 3D изображения в кристал, персонализиране на луксозни подаръци за дома и офиса.

Палетите с хартия не ни плашат, нито единичните бройки.


122

Ун-Фа

Унимедиа ЕООД

Унипак АД

Унипак-В ЕООД

Русе 7005 ул. „Тича” № 15 тел.: 082/ 818 560 факс: 082/ 844 953  e-mail: headoffice@unimedia-bg.com

Павликени 5200 Индустриална зона, ул. „Тошо Кътев” № 13 тел.: 0610/ 511 04 факс: 0610/ 534 55  e-mail: unipack@vestel.bg

Русе ул. „кап. Райчо Николов” № 9 тел.: 082/ 845 470, 885 022 факс: 082/ 885 020  e-mail: unipak@abv.bg

Директна пощенска реклама; персонализация и печат на променливи данни; дигитален печат; производство на бизнес формуляри и на принтерни хартии в безкраен вид. Производство на касови ролки с печат; производство на принтерни хартии в безкраен вид.

Водещ производител на опаковки в Република България.

Производство на всякакъв вид опаковки от велпапе и микровелпапе – изработване на всякакъв вид двуцветен и трицветен печат, щанцоване, каширане, изработване на нестандартни опаковки от велпапе.

Унипейпър ООД

Унискорп ООД

Униснаб ЕООД

Варна ул. „Марин Дринов” № 3 тел.: 052/ 684 577 факс: 052/ 600 193  e-mail: radev@unipaper.com

София бул. „Искърско шосе” №19 (кн. борса Болид) тел.: 02/ 417 31 00  тел./факс: 02/ 418 1 75  e-mail: uniscorp@mail.bg

Пловдив ул. „Рогошко шосе” 5-ти км тел.: 032/ 950 897; 0888/ 920 542 факс: 032/ 953 004  e-mail: office@unisnab-bg.com

Производител номер едно на плотерни ролки в България. Занимава се с търговия и преработка на хартия и картон.

Издателство и печатница. Листов печат, довършителни операции. Изработка на книги, брошури, дипляни, фирмена документация и аксиденция, календари, тефтери и др.

Внос и търговия на хартии и картони за полиграфия, опаковки и всички възможни приложения. Форматиране и напречно рязане (бобиниране) на хартии, картони, фолиа и много други видове материали.

Уондърпак

УЧИ ЕООД

Фабер

София бул. „Г. М. Димитров” № 54  тел.: 0899/ 902 316  e-mail: sales@wonderpack.eu

Пловдив жк Тракия, бл. 7 вх. Е  тел.: 032/ 683 130  e-mail: uchyy2000@abv.bg

В. Търново 5000 ЖП Гара, Индустриална зона тел.: 062/ 600 650  e-mail: faber@faber-bg.com

Изработка на хартиени опаковки за сандвичи и други хранителни продукти. Дизайн и цялостна концепция на продукта.

Фотография, дизайн и печат в малки и средни тиражи с фотографско качество. Печатна машина Xerox DC12. Печат върху керамика и текстил. Изработване на календари, плакати, менюта, визитки, флаери, дипляни, фото-каталози, BabyBook и др.

Издателство. Офсетов печат, довършителна обработка.

Фабрика за дигитален печат 2х2

Фабрика за хартиени опаковки Клондайк ООД

Фавин OOД

Пловдив 4003 бул. „Александър Стамболийски” № 9 тел.: 032/ 631 515 факс: 032/ 630 005  e-mail: info@2x2.bg

с. Труд ул. „Лазур” № 10 А тел.: 0888/ 347 435  тел.: 0888/ 307 852  e-mail: office@klondike-bg.com

София бул. „Ген. Тотлебен” № 34, сграда 6, ет. 3, стая 8  тел.: 02/ 953 17 86  e-mail: ian_mar@mail.bg

2х2 работи на първата в България дигитална машина Kodak NexPress 2100 plus. Технологията, внедрена в NexPress, е разработена от Heidelberg и Kodak и е световно призната за една от водещите в бранша.

Производство на хартиени опаковки.

Рекламни стелажи – проектиране и производство, изделия от плексиглас, възможност за изработка по мостра или проект на клиента, рекламни надписи с обемни букви.

Независимо от тиража, обади се.


тел.: 0331/ 99 818 тел.: 0899/ 878 319, 0896/ 738 700 e-mail: info@factor.bg web: www.factor.bg skype: factorprint

EPSON широкоформатни и desktop принтери: - солвентни, за външна и интериорна реклама, себестойност мастило под 1 Евро/кв.м.,наситен печат. Бяло и сребристо мастило, безопасни в офисна среда, малка инвестиция; - за постери, афиши, POS/POP, CAD - от 1600 Евро; - за цветна проба - заедно с RIP EFI, за 1990 Евро; - за фотографски и FineArt печат от А4 до 162 см. Само 5 стотинки за оригинално мастило, за снимка 10х15 см! EPSON Discproducer - роботи за напълно автоматизиран запис и фото печат на дискове. Сублимационни системи - от потребителски тип (А4), базирани на принтери Ricoh и мастила Sawgrass SubliJet-R до индустриален тип, базирани на принтери Epson Stylus Pro и мастила Sawgrass SubliM. Сублимационни хартии Beaver Paper за професионални цели отлични цени и качество. Продукти за сублимация Unisub, ChromaLuxе, фланелки, чаши, сувенири. OPUS – оборудване за твърда подвързия с перфектно качество, без лепене, пробиване, спирали и т.н. Идеално за менюта, книги, фотокниги, албуми, дипломни работи, отчети, каталози. EFI – най-продавания и достъпен High-End софтуер за цветна проба. Oт 400 Евро! Безплатен тест, инсталация и обучение. Katana – качествени и достъпни медии за инк-джет печат - фотохартии, канаваца, POP/POS медии, тапети, backlit, хартии за постери и календари. От А4 до ролки на 164 см. Hahnemuehle – висш клас медии за Digital FineArt печат на фотографии и репродукции. Лакове за защита и консервация. Tecco – сертифицирана от FOGRA хартия за цветни проби, фото и fine-art медии, инк-джет филм за цветоотделки. WaterShield – най-качествените CD/DVD записваеми дискове с уникално покритие за ink-jet печат! Огледален гланц, не се размазват, не се драскат, не се мокрят! Безплатни мостри. DTG – японски текстилни принтери за директен пълноцветен печат върху БЕЛИ, ЦВЕТНИ и ЧЕРНИ фланелки. GeoKnight и Transmatic – професионални настолни и широкоформатни термопреси. Прецизна и здрава изработка, равномерно и бързо нагряване, силен натиск, дигитален контрол на температурата и времето. DuPont – мастила за ink-jet печат върху фланелки, памучен текстил, 50/50 памук/полиестер. Тествайте на живо всички продукти в нашия уникален демо и тренировъчен център.


124

Фа-Фл

Файер студио

Фактор България ЕООД

Фарко ЕООД

Пловдив бул. „Хаджи Димитър” № 27  тел.: 0894/ 610 849  e-mail:office@fire-studio.org

Асеновград 4232 ул. „Лозница” № 2А тел.: 0331/ 998 18  тел.: 0899/ 878 319  e-mail: info@factor.bg

София, жк Слатина, ул. „Гео Милев” № 158 ВТУ Т. Каблешков, корпус 8  тел.: 02/ 483 87 08  тел./факс: 02/ 970 93 95  e-mail: office@farco.bg

Рекламни надписи от PVC фолио върху стъклени прегради, стени и щандове, автомобили, бусове, камиони, табели, витрини, работно облекло, тениски и шапки. Дизайн и изработка на светещи и несветещи рекламни табели с размери по желание на клиента.

EPSON – широкоформатни принтери, DiscProducer – робот за запис и печат на CD/DVD, Efi – софтуер за цветна проба, Tecco – хартия за цветна проба, Hahnemuehle – медии за фотографии и репродукции, Katana – фотохартии за ink-jet печат, OPUS – система за фотоалбуми.

Външна реклама, рекламни конструкции, изложбени щандове, пластични елементи, неонови реклами, интериорни решения, транспортна реклама, обемни букви, печатна реклама, рязане и гравиране.

Фаст Принт

Фатокем ЕООД

Фатум ООД

Велико Търново ул. „Вела Благоева” № 15 тел.: 062/ 629 928, 621 952  e-mail: fast@fastprint-bg.com

София бул. „Гоце Делчев” бл. 24А, вх. Г, ап. 73  тел.: 02/ 958 58 24  e-mail: fatokem@fatokem.com

София 1784 ул. „Магнаурска школа” № 3, (бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър) тел.: 02/ 971 81 85, 971 82 28  e-mail: info@fatum.bg

Експресен офсетов печат. Брошури, флаери, дипляни, етикети. Калкулирай и поръчай онлайн.

Суровини за бои и лакове. Лепила за сухо и мокро каширане за гъвкави опаковки. Доставка на пигменти и химикали.

Една от водещите печатници в България. Съвременна техника и отлично подбран персонал. Високо качество на продукцията.

Фернет България ООД

ФИЛ ООД

Филикс-М ЕООД

Пловдив 4023 ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ПК 160 тел.: 032/ 680 063, 680 511 факс: 032/ 681 115 e-mail: office@fairnetbg.com

Варна 9002 ул. „Любен Каравелов” № 77 тел.: 052/ 610 306 факс: 052/ 610 307  e-mail: office@fil.bg

Пловдив бул. „Санкт Петербург” № 59  тел.: 032/ 653 622 факс: 032/ 653 645  e-mail: office@philiks.com

Изграждане, оформление, обзавеждане и цялостно оборудване на изложбени и панаирни щандове, зали, открити площи. Изработка, монтаж и инсталиране на подиуми, сцени, специални конструкции, електрооборудване.

Цялостно рекламно обслужване, предпечатна подготовка и печат, уеб дизайн и Интернет маркетинг. Собствена печатна база, експонатор, скенер и др.

Изработка на щанцформи, щанцоване, ситопечат, UV-частичен лак, цифров печат на външна и вътрешна реклама. Производство на фолийни клавиатури и лицеви панели.

Фифт Криейшънс ООД

ФКД ЕООД

Фламенго

Пловдив ул. „Ген. Гурко” № 25 тел.: 032/ 588 640  e-mail: office@5creations.com

София бул. „Цар Борис III” № 126 (сградата на Балканкарпрогрес) тел.: 0888/ 503 573  e-mail: nerofa2000@abv.bg

Сандански 2800 ул. „Скопие” № 26 тел.: 0746/ 309 18 факс: 0746/ 303 31  e-mail: flamengo@mail.bg

Копирни услуги Пловдив. Копиране и сканиране на чертежи. Последни модели цифрови машини, широкоформатен цветен скенер, автоматичен цветен скенер за документи, фотография, уеб дизайн.

Цветен печат на Xerox DC12, режещ плотер ширина 1200мм, широкоформатен принтер с пигментни мастила за външен печат с ширина 1520мм. Фотография. Плик-ламиниране до А2.

Вносител и дистрибутор на офис, канцеларски и ученически пособия, подаръчни стоки и рекламни сувенири. Големи складови наличности.

При нужда от персонализация – 02 8061 100.


125

Фл-Фо Флекс-Ко

Флекспринт ООД

ФМА АД

София ул. „Христо Топракчиев” № 12 тел.: 02/ 973 21 39  e-mail: fleks-ko@fleks-ko.com

с. Цалапица обл. Пловдив ул. „Стефан Стамболов” № 1 тел.: 03149/ 22 03  e-mail: office@flexprint.bg

Лясковец 5140 ул. „М. Райкович” № 32 тел.: 0619/ 230 91, 249 37 факс: 0619/ 221 86  e-mail: fma_bg@vali.bg

FLEKS-KO е специализирана в производството на самозалепващи етикети с различни приложения, предназначени за отпечатване на термотрансферни и термодиректни принтери.

Деветцветна машина за дълбок печат Schiavi (Bobst), осемцветна машина за флексопечат Soma, комбинирана машина за ламиниране и за coldseal печат DCM, разролваща машина DCM. Сертифицирани по ISO 9001/2008.

Метални опаковки за хранителната и химическата промишленост.

Фоам Фантази

Фокс Лазер

ФОКС-21 ЕООД

София ул. „6-ти септември” 33 тел.: 0878/ 507 420  e-mail: foam_fantasy@abv.bg

София жк Младост 1, бл. 26, офис 2 (къса лява страна на блока)  тел.: 02/ 97 44 624  e-mail: foxlaser@abv.bg

София ул. „Акад. Георги Бончев” № 2 (Отоплителна централа на БАН) тел.: 02/ 870 35 46; 0889/ 321 177 e-mail: info@fox-21.com

Продукти от стиропор.

Предлага прецизно лазерно рязане, лазерно гравиране и механична обработка на метали и неметали.

Офсетов и дигитален печат. Персонализация на документи, ламиниране, календари – автоматизирана линия за спирали, лайсни, капси. Фактури и формуляри.

ФолиАрт ООД

Фолпак Груп ООД

Форком

Добрич бул. „25 Септември” № 49  тел.: 058/ 651 666, 651 676  e-mail: foliart@foliart.net

с. Първенец 4110 тел.: 0888/ 605 220

София 1164 бул. „Христо Смирненски” № 29-33 тел.: 02/ 963 32 32 факс: 02/ 963 32 32 e-mail: izdatelstvoto@forcom-bg.com

Издателство и печатница. Печат на книги с мека и твърда подвързия, брошури, дипляни, тефтери, календари, рекламни торби, кутии и др. Предлага ламиниране, щанцоване, UV и избирателно лакиране, каширане върху велпапе, термолепене, експонация.

Производство на фолиа, пликове и чантички с и без печат. Производство на лъжички за крем и сладолед. Производство на бъркалки за кафеавтомати. Производство на аксесоари за алуминиева и PVC дограма.

Графично проектиране, използване на съвременна предпечатна технология, до фотонабор, издаване на формуляри, счетоводна, икономическа и друга литература, издаване на календар-бележници и др. Брендове: АртФорми, Семейни мигове, Личен код.

Форт ООД

Форум прес

Фотолан

Пловдив бул. „Кукленско шосе” № 30  тел.: 032/ 600 775, 600 774  e-mail: fort@fortbg.com

Русе ул. „Отец Паисий” № 6 тел.: 082/ 82 09 85 тел.: 0889/ 273 205  e-mail: production@forum-bg.net

София бул. „Витоша” № 104  тел.: 02/ 851 87 87  тел.: 0878/ 216 392  e-mail: dimitar@photolan.net

Производство на картонени и каширани опаковки. Собствено предпечатно студио и дизайнери.

Печат на вестници, скандита, кръстословици, книги и др. Всичко на вестникарска и офсетова хартия. Експонация на офсетови термални пластини на СТР SCREEN 8100.

Поръчка и копиране на снимки онлайн, художествен печат на големи снимки, печат на канава и фотоподаръци, фотокниги и чаши със снимка. Калибриране на монитори и профили за принтер. Фотосесии на деца и бебета. Продуктови и каталожни снимки.

Ако няма как да стане, ние ще го направим.


126

Фо-Хе

Фотоникс

Фоурвор ЕООД

Фреш Ап Лейбъл

Пловдив 4000 ул. „Волга” № 62 тел.: 0899/ 941 788  e-mail: photonics_bg@abv.bg

Варна ул. „Никола Кънев” № 22 тел.: 052/ 635 234; 0899/ 831 981 факс: 052/ 635 234  e-mail: office@fourvor.com

Варна общ. Варна,  с. Тополи ул. „Йордан Николов” № 1  тел.: 052/ 578 853, 578 852  e-mail: label@freshup.net

Неонова реклама, нестандартно осветление, проектиране и дизайн.

Рекламни надписи, стикери, табели, обемни букви, рязане и гравиране, интериорна реклама, визитки, принтиране черно-бяло, ламиниране, подвързване, фирмени печати, офис услуги.

Специализирана в отпечатването на самозалепващи етикети (стикери) на ролка за машинно и ръчно лепене, както и печат на ламинатно фолио за изработката на туби.

Фреш Принт ООД

Фриистайл Комуникации

ФТС България ООД

София 1712 НПЗ Горубляне, Обръщалото на Автобус 305  тел.: 02/ 491 11 98, 491 11 97 тел.: 0884/ 404 246 e-mail: office@freshprint.bg

Перник ул. „Отец Паисий” № 39 тел.: 0895/ 364 903  e-mail: connect@fsc-reklama.com

София 1680 бул. „България” № 102 БЦ Белисимо, сграда С, офис 58 тел.: 02/ 818 36 63; факс: 02/ 818 36 64  e-mail: info.bg@fts-eu.com

Широкоформатен печат на билбордове, калкани, винилна мрежа, транспаранти, PVC фолиа, перфофолио, знамена, фирмени табели, строителна мрежа и др. Дигитален печат на визитки, бланки, листовки, брошури, каталози, дипляни, папки, календари, етикети, стикери и др.

Външна и интериорна реклама. Интернет реклама и маркетинг.

Водещ доставчик на интегрирани управленски (ERP) решения за страните от Източна Европа. Компанията е Gold Certified Partner за Microsoft Dynamics в България и изключителен дистрибутор на Maconomy за Централна и Източна Европа.

ФФД ЕТ

Фънки Плюс ЕООД

Фюжън ЕООД

Плевен 5800 бул. „Георги Кочев” № 100  тел.: 064/ 800 557  e-mail: ffd_pleven@abv.bg

София 1407 бул. „Черни връх” № 73  тел.: 02/ 884 38 70 тел.: 0884/ 268 960  e-mail: info@funkyplus.com

Пловдив ул. „Авиационна” № 1 тел.: 0888/ 667 819  e-mail: info@fuzion-online.info

Напълно затворен цикъл в изработката на продукти в областта на полиграфията: от дизайна и предпечатната подготовка, през цветоотделянето, отпечатването и сглобяването в готов краен продукт.

Внос, производство и брандиране на рекламни продукти. Лазерно гравиране. Лазерно рязане. Сувенири – промо и луксозни. Табели, плакети, баджове, значки. Трансферен печат, сублимация, стикери, широкоформатен печат, конструкции.

Внос на широкоформатни машини от най–ново поколение. Печат върху ролни, плоски и твърди материали с дебелина до 10см.

Хайделберг България ЕООД

Хартман Сън Кемикал ЕООД

Хеел

София 1784 бул. „Цариградско шосе” 7-ми колиметър  тел.: 02/ 971 80 25, 971 80 28  e-mail: info.bg@heidelberg.com

София 1184 бул. „Цариградско шосе” № 117 А  тел.: 02/ 975 32 18; 0888/ 640 302 факс: 02/ 975 36 39  e-mail: iota.konstantinova@eu-sunchem.com

София 1331 ул. „Бел Камък” № 6, преди Метро 2 - Люлин тел.: 02/ 927 06 04 факс: 02/ 927 73 49  e-mail: info@heel.bg

Официален представител на HEIDELBERG за България.

Печатарски мастила.

Производство на светещи реклами и букви, снап рамки, дисплеи, поставки за брошури, стелажи от пластмаса и метал.

Забрави тревогите. Печатът е от нас.


гр.София 1680, бул. България 102 БЦ Белисимо, сграда С, офис 58 тел.: 02/ 818 36 63 факс: 02/ 818 36 64 e-mail: info.bg@fts-eu.com web: egraph.fts-eu.com eGraph - всичко за полиграфическата индустрия в едно ERP решение! ФТС България в партньорство с MPS Graphics (Дания) представя eGraph - вертикално ERP решение към Microsoft Dynamics AX, специално предназначено за полиграфически предприятия. Решението отговаря на всички специфични нужди и административни изисквания, характерни за индустрията от изготвянето на предварителна калкулация до фактуриране и финансови отчети. ФТС България реализира пилотно внедряване на Microsoft Dynamics AX + eGraph във Фреш Ап Лейбъл ООД - компания, специализирана в производството на висококачествени етикети и опаковки. Внедрената ERP система включва функционалност за управление на счетоводство и финанси, производство, управление на продажбите и доставките, проекти, човешки ресурси, управленски анализи, уеб решения и др. Вертикалното решение eGraph е разработено според изискванията на печатарската индустрия и има следните възможности: предварителни, нормирани и пост калкулации, ценови листи и оферти, планиране на материали и ресурси и управление на производството, Gantt Chart графичен инструмент за фино планиране, eGraph online - система за отчитане на производството, обработка на документи, включително фактуриране, статистики. Модулът на eGraph за калкулации е най-специализирания модул и отговаря напълно на изискванията на полиграфическата индустрия, независимо от вида печат – офсет, флексо, цифров и т.н. Използва се за изчисляване на очакваните разходи за производство на отделните поръчки: количество и вид хартия, консумация на мастило, автоматично колиране, щанцоване, ценови листи, брак, време и себестойност на процесите по настройка и обслужване на машините и др. Модерният инструмент за фино планиране позволява бърз преглед на целия производствен график. Производствените процеси могат лесно да се променят и препланират с „drag’ n drop“ движения чрез Gantt chart функционалността. Лесно и бързо се осъществяват корекции по изпратените от клиента заявки. Внедрената цялостна ERP система във Фреш Ап Лейбъл е един добър пример за постигането на систематизирана, точна, надеждна и актуална информация за всеки етап от работния процес в компанията. Усъвършенстването на процеса на планиране оказва положителен ефект върху дейността на компанията и ускорява и оптимизира цялостната работа. Сред клиентите на MPS Graphics от полиграфическата индустрия са Skanem (Норвегия), Appl (Германия), Stibo Graphic (Дания), Europrint (Чехия), Thijsen Media Group (Холандия) и др.


128

Хе-Хо

Хелвис ЕООД

Хеликс Прес ЕООД

Хелио П ООД

София 1113 ПК 32  тел.: 02/ 955 58 43; 0899/ 888 331 факс: 02/ 955 9135  e-mail: helvis@abv.bg

Варна Западна промишлена зона Юг  тел.: 052/ 684 800 факс: 052/ 684 801  e-mail: office@helixpress.com

София ул. „Черковна” № 44 тел.: 02/ 846 89 59, 943 36 69  e-mail: sofiafirmahelio@gmail.com

RICOH–Priport. Печатарски машини и консумативи. Термографски машини, пудра за релефен термографски печат. Мастила и фолиа. Тонерно фолио за голд печат с лазерни принтери. Тампонни машини. Колатори, копирни машини, Дигитални ма-

шини XANTE и ИНТЕК. Офсетов, флексо, рязане, биговане, UV лак, щанцоване, изработка на голд и преге. Печатница.

Внос и търговия на хартии, пауси и фолиа. Внос на инженерни копирни машини.

ХЕР ООД

Хера адвертайзинг ООД

ХермесСОФТ ООД

Пловдив бул. „Асеновградско шосе” № 1  тел.: 0887/ 619 034  e-mail: her_ood@abv.bg

Русе 7000 ул. „Църковна Независимост” № 33 тел.: 082/ 820 123, 593 222 факс: 082/ 820 123  e-mail: office@hera-bg.com

София 1202 ул. „Св. Св Кирил и Методий” № 22, ет. 4, ап. 7 тел.: 0888/ 869 591  e-mail: contact@hermessoft.com

Производство на тениски, ситопечат на текстил, бродерия, рекламни надписи от PVC фолио, дизайн. Лазерно рязане.

Механично рязане, гравиране и изработка на триизмерни детайли от метали и неметали. Производство на: обемни стикери, значки и ключодържатели, рекламни магнити и стенни часовници, знаци по безопасност и здраве при работа.

Дизайн и разработване на шрифтове кирилица. Доставка продукти на Apple Inc. Консултация и доставка на програмни продукти на Apple, Adobe, Corel и Quark. ХермесСОФТ ООД от 10.2011 е първият Adobe Certified Reseller за България.

Херти АД

Химера ЕООД

Химера ООД

Шумен 9700 ул. „Антим I” № 38 тел.: 054/ 802 869 факс: 054/ 800 019  e-mail: office@herti.bg

Кюстендил ул. „Гороцветна” № 55 тел.: 078/ 552 127 тел.: 0899/ 17 89 64  e-mail: chimera1@abv.bg

Шумен 9700 ул. „Патлейна” № 10 тел.: 054/ 830 585 тел.: 0886/ 075 563  e-mail: print@himeraltd.com

Производител на алуминиеви винтови капачки. Пластмасови и композитни капачки, пластмасови изделия. Разполага с три линии за лакиране на метални листа като две от тях имат печатни секции.

Печатница, склад на едро за канцеларски материали, книжна борса, книжарници.

Офсетов печат, външна и вътрешна реклама, сувенири, офис техника, сервиз.

Хип Ком 63 ЕООД

ХОБИ ТАКТ ООД

Холония

София 1172 бул. „Г. М. Димитров” бл. 60, вх. В, ет. 3  тел.: 02/ 962 55 19, 962 48 51 факс: 02/ 962 47 96  e-mail: iva@hip-com.com

София бул. „Ситняково” № 58  тел.: 02/ 944 19 04; 0888/ 533 186 факс: 02/ 843 71 22  e-mail: todor@hobbytakt.com

София жк Младост 1, бл. 99Б  тел.: 0896/ 149 404  e-mail: sales@hollonia.com

Внос и производство на рекламни сувенири и канцеларски материали. Собствена база за сито и тампонен печат. Термопреса за преге и голд печат.

Представител на швейцарската фирма Шмид Ринер и вносител на UV и дисперсионни лакове.

Изработка и печат на холограмни стикери с фирмено лого. Предпечатна подготовка и изработка на матрици за производство на холограми. Изработка и печат на защитни и промоционални стикери и етикети.

Ако „за вчера” е невъзможно - обади се!


Серия офсетови мастила Heatset мастила Coldset мастила

Gold & Silver

гр. София, 1588 с. Кривина ул. Просвета 1 тел.: 02 491 59 49 факс.: 02491 59 39

Серии за хрантелната промишленост

UV - лакове и мастила

Дисперсионни лакове

Мастила на базата на органични разтворители

Мастила на водна основа

помощни средства на Хубер Груп

printing chemicals

Хубер България е дъщерна фирма на немския холдинг Хубер Груп. Специализирана е в търговията с мастила, консумативи и химични продукти за офсетов и флексопечат. Фирмата разполага с модерна смесителна станция, предлага своевременен сервиз и поддръжка. Хубер България разполага с търговска част, отлично оборудвана лаборатория и смесителна станция. В непосредствена близост е разположена и складовата база. Складът поддържа богата наличност с консумативи за офсетов и флексопечат. Фирмата предлага своевременен сервиз и поддръжка от висококвалифициран персонал, осигуряващ консултации и диагностика на място, с помощта на професионално мобилно оборудване. Хубер България предлага за улеснение на клиентите си CMYK, Pantone, HKS и металик скали, и полиграфически лупи.


130

Хр-Ще

Хрисо - Пак

Хубер България ЕООД

Цветове от Америка ООД

София жк Дружба 2, Комплекс Цариградски бл. 281, вх. В, магазин 3  тел.: 02/ 978 37 75; факс: 02/ 889 10 15  e-mail: hrisopak@mail.bg

София 1588 с. Кривина ул. „Просвета” № 1 тел.: 02/ 491 59 49 факс: 02/491 59 39

София ул. „Зелена Ливада” № 10, ет. 3 тел.: 02/ 856 25 62 тел.: 0888/ 530 675  e-mail: office@coa-bg.com

Производство на фирмени пликове, комерсиални торбички, хартия – празнична и по поръчка, кутии, опаковане на подаръци, продажба на едро и дребно.

Хубер България е дъщерна фирма на немския холдинг Хубер Груп. Специализирана е в търговията с мастила, консумативи и химични продукти за офсетов и флексопечат. Фирмата разполага с модерна смесителна станция, предлага своевременен сервиз и поддръжка.

Рекламен ситопечат върху текстил.

ЦЕНТРАЛ ООД

Център по полиграфия ЕООД

Цифрова Печатница Нова Ера

Велико Търново 5000 ул. „Н. Габровски” № 78 тел.: 062/ 647 879  e-mail: central@vali.bg

София жк Западен парк Aдминистративна сграда, между бл. 41 и 42  тел.: 02/ 929 17 83  e-mail: datadata@mail.bg

Русе ул. Ангел Кънчев 36 тел.: 0878/ 644 374  e-mail: novaera@mail.bg

Търговия с хартия и консумативи за полиграфията.

Листов офсетов пълноцветен печат. Печатница.

Визитки, флаери, външна реклама

ЧАЙКА АД

Чесматих ЕООД

Чонос Комерс ООД

Варна 9023 Западна Промишлена Зона ул. „Атанас Москов” № 14 тел.: 052/ 576 215; факс: 052/ 576 216  e-mail: office@chaika.bg

с. Драганово ул. „Генерал Гурко” № 27 тел.: 06174/ 20 20; 0888/ 885 848 факс: 06174/ 20 25  e-mail: chesmatih@chesmatih.com

София жк Овча купел 1, бл. 409 до вх. А  тел.: 0889/ 087 666 факс: 02/ 956 05 15  e-mail: mchonos@gmail.com

Производство на опаковки от хартия и картон, на картонени и каширани опаковки с офсетов печат.

Флескопечат – шест цвята на хартия, AL–фолио, самозалепващи етикети, опаковки от BOPP, PE, PA/PE, CPP, дуплекс, триплекс, каширано фолио.

Плоскопечатен текстилен принтер – 440х300мм 1440 dpi. CMYK+WHITE. Внос на тениски.

ШЕЙКЪР АДВ ЕООД

Шок реклама

ЩЕРЕВ ЕТ

Пловдив ул. „Рогошко шосе” № 6 тел.: 032/ 393 520 тел.: 0898/ 673 030 e-mail: k.petkova@shakeradv.com

Варна бул. „Ген. Колев” № 33  тел.: 052/ 603 884 тел.: 0888/ 844 113  e-mail: info@shockadv.com

София 1592 бул. „Проф. Цветан Лазаров” 4-8 Слатина-Къра, склад 218  тел.: 02/ 988 61 41; 0887/ 511 036   e-mail: sales@shterevbg.com

Внос и собствено производство на рекламен текстил – тениски, шапки, спортни облекла и др. собствена печатна и бродировъчна база.

Рекламни решения, светодиодни табла, етикети.

Машини за ламиниране: полиграфски системи, универсални и широкоформатни ламинатори. Консултации в процеса на работа, сервизно обслужване. Пълна гама ламинати.

Няма по-лесно от сложното изделие.


131

Юк-Юр Юкон ООД

Юнайтид Калърс

Юнона - Петрови СД

Кюстендил ул. „8-ми март” № 4 тел.: 078/ 550 011 факс: 078/ 550 044  e-mail: info@yukon-kn.com

Пазарджик ул. „Завоя на Черна” № 19 тел.: 034/ 919 315, 919 316  тел.: 0888/ 605 200; 0898/ 605 200 e-mail: zaro@cybcom.net

Шумен ул. „Цар Освободител” № 134 тел.: 054/ 800 380  e-mail: unona_sh@mail.bg

Производство на опаковки от велпапе. Kутии за обувки, пици и други.

Печат, голд печат, релеф, сувенири, широкоформатен печат, производство на табели, светещи и несветещи, обемни и релефни букви, светещи и несветещи хотелски консумативи.

Офсетов печат. Печатане на формуляри.

Юпи Принт Хаус ЕООД

Юрий Гагарин АД

София жк Дружба 1, ул. „Илия Бешков” № 1  тел.: 02/ 973 28 27 тел.: 0888/ 621 562  e-mail: jupiprint@mail.bg

Пловдив 4003 ул. „Рогошко шосе” № 1 тел.: 032/ 907 213 факс: 032/ 945 405  e-mail: gagarin@gagarin.eu

Фирмата разполага със собствена печатна база. Производство, предпечат, печат и довършителни процеси.

Многоцветен печат на опаковки и етикети от картон и хартия. Предпечат, офсетов печат, UV частично и цялостно лакиране, дълбок и флексопечат, топъл печат, релеф, биговане, щанцоване, PVC прозорчета и до шест пунктово лепене.

Книгите не изчезват - стават дигитални.


пипер дизайн www.piperdesign.eu


133

Азбучен указател на фирмите по градове

Азбучен указател на фирмите по градове Аксаково

Бургас

Варна

Варнапак ЕООД ......................................................36

Ареал Консулт Инженеринг ЕООД .......................22

10х ЕООД ..................................................................11

Арт Дизайн Студио ООД .......................................23

Адекс принт ООД ....................................................12

Асеновград

Арт Флекс Студио ЕООД .......................................23

Аквапринт ООД .......................................................14

Аблена .......................................................................11

БРАВО Печатни Техологии .....................................29

Алфа принт Варна ЕООД .......................................18

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД ..........................................24

Визия принт ЕООД .................................................39

Аркотрейд ЕООД .....................................................22

Велпак ООД .............................................................38

Виктория Принт .......................................................39

Арт Дизайн 2001 ООД ............................................23

Данипак ЕООД ........................................................45

Графлин Комерс ЕООД ..........................................44

Бакара ООД .............................................................26

Диков 90 ООД .........................................................50

Ди Ес Декор ЕООД ................................................50

Бул Къпс ООД .........................................................30

Екобелан ET .............................................................55

Естетик Студио ЕООД ............................................58

Варненска Хартиена Борса ООД .........................36

ЕТ Александър Йовин .............................................58

ЕТ Арт Системс – Явор Великов ..........................58

Вартек ООД .............................................................36

ЕТ Мария Сталева ...................................................59

ЕТ ВИГ .......................................................................59

Вектор Индустриал ООД .......................................38

ЕТ Сребро Евстатиев – Скорпио ..........................60

ЕТ Томи – Тома Томов .............................................60

График ООД .............................................................44

ЕТ ХРИД ....................................................................61

Информа принт ООД ..............................................65

Даримекс Трейдинг ООД .......................................46

Полигруп ООД .........................................................98

К И Е Принт ООД ...................................................66

Дедал Къмпани ООД ..............................................47

Софел-МР ЕООД ................................................... 113

ЛИБРА СКОРП ООД ................................................77

Дедракс АД ..............................................................46

Фактор България ЕООД ....................................... 123

Медия Микс БГ ООД ..............................................82

Деко-Арт ...................................................................46

МИКРО АСУ ..............................................................82

Делник ЕООД ..........................................................48

Баня

Мултипласт ООД .....................................................86

Дилком България ООД ...........................................51

Торнадо-ИДС .......................................................... 119

Найс принт ООД .....................................................87

Драски М ..................................................................52

Неоника ООД ..........................................................87

Европак България ЕООД .......................................55

Белово

Петровпакинг ...........................................................92

Експонат ЕООД .......................................................56

Завод за хартия – Белово АД ...............................62

Печатница Дарс ......................................................92

Екстрийм България ЕООД .....................................56

Печатница ЦДМ ЕООД ...........................................94

Елекс Груп – Холдинг ООД ....................................57

Благоевград

ПИКСЕЛ Агенция за реклама и печат .................94

ЕНПАК ЕООД ...........................................................58

Блик 99 ЕООД ..........................................................28

Рекламен и копирен център Дигитал ................ 104

ЕТ МИГ – Ивалин Иванов ......................................60

Макс Принт ООД ....................................................80

Ролмакс ООД ......................................................... 106

Етикет Принт EООД ................................................61

Рекламно студио СП ДИЗАЙН ............................ 104

Ротапечат ЕООД ................................................... 106

Индоор дисплейс ....................................................64

Смилков ЕООД ...................................................... 112

Сим Арт Принт ....................................................... 111

Колдклийн ООД .......................................................72

Смарт Сървис ООД .............................................. 112

Колор Принт Пак ООД ..........................................72

Божурище

СтениСофт ЕООД .................................................. 114

Корс ООД .................................................................74

Артипак ООД ...........................................................23

Стоунтех .................................................................. 114

Лайт Форм ЕООД ...................................................76

МСГ лайн ЕООД ......................................................86

Тауър ЕООД ........................................................... 116

Макс Креатив ООД .................................................79

Борово

Бяла Черква

Икон ЕООД ..............................................................64

Универсал Полиграф ЕООД ................................ 120

Малка Реклама ........................................................80 МИКРО АСУ ..............................................................82 Милениум 2000 ЕООД .............................................83 Минипрес ООД ........................................................83

Днешните желания - изпълнени вчера.


134

Азбучен указател на фирмите по градове

Мираж Груп ООД ....................................................83

Екстрапак ООД .......................................................56

Мирал ........................................................................83

ИПК АБАГАР АД ........................................................66

ЗАВОД ЗА ОПАКОВКИ ...........................................62

Неомаш ЕООД .........................................................87

Мегапорт ООД .........................................................81

КАНАК ООД .............................................................68

ОЛЕ Принт ................................................................89

Мултипринт ЕООД ...................................................86

Принтпрес ООД ..................................................... 101

Орион офсет ЕООД ................................................90

Печатница СИРА ......................................................94

Панфлекс и Тротех ООД ........................................91

Рекламна къща ДизАрт ........................................ 104

Гоце Делчев

Паркър ЕООД ..........................................................91

Седем ЕООД .......................................................... 110

Дияна-ГБ ЕТ ..............................................................51

ПАСАТ ПРЕС ЕООД .................................................91

Синтезия ООД ....................................................... 111

Интерпред Партнер ООД ......................................65

Печатница БГ ...........................................................92

Стемакс ЕООД ...................................................... 114

Печатница РИС-73 ...................................................94

Фабер ...................................................................... 122

Гурково

Принт Бутик ЕООД .................................................99

Фаст Принт ............................................................ 124

Булметал ООД .........................................................30

Принт Прес – Рекламна Агенция ........................ 100

ЦЕНТРАЛ ООД ....................................................... 130

Принт-Меджик – ЕУ ЕООД ................................... 100

Чесматих ЕООД ..................................................... 130

Принта .................................................................... 100

Горна Оряховица

Девня Палинико ООД ........................................................91

Принтимарк ООД .................................................. 101

Велинград

Проджект Консултинг и

Бостон ГЦ-91 ЕООД ................................................29

Димитровград

Мениджмънт ООД ................................................. 101

Рубин Комерс ........................................................ 107

МиС компания ЕООД .............................................83

Ракхива ................................................................... 103

Пайнер принт ...........................................................91

Рекламно студио КонтрАст .................................. 104

Видин

Сателит 79 ЕООД .................................................. 107

Видапак ЕООД ........................................................39

Добрич

СИС-45 ЕООД ........................................................ 111

Даф 96 – Дафина Николова ЕТ .............................46

Европа Авеню ..........................................................55

Стема 04 ЕООД ..................................................... 114

Компакт Принт ЕООД ............................................72

Нилекта Принт ООД ...............................................88

Студио – Фолио Булграф ЕООД ......................... 115

Полипак ООД ..........................................................98

Сувенири Дар ООД .............................................. 116

Враца

Рекламконтакт-60 ЕТ ............................................. 104

Техноинженеринг АБС ООД ................................. 118

Лесто Продукт ЕООД .............................................77

ФолиАрт ООД ........................................................ 125

Технотрейд Аспект ООД ....................................... 118

Пламен Герганов – майстор на сувенири ...........95

Топ принт ООД ...................................................... 119

Текон инвест АД .................................................... 116

Тракси ЕООД ......................................................... 120

Долни Дъбник Новема Принт ..........................................................89

Унипейпър ООД ..................................................... 122

Габрово

ФИЛ ООД ............................................................... 124

АРТ-КЬОХЛЕР ООД .................................................23

Дупница

Фоурвор ЕООД ..................................................... 126

Вилея ООД ...............................................................39

Ел сигма ел ..............................................................56

Фреш Ап Лейбъл ................................................... 126

Графикал ЕООД .......................................................44

Тих Труд - Дупница ЕООД .................................... 119

Хеликс Прес ЕООД ............................................... 128

Дорема ЕООД .........................................................52

ЧАЙКА АД ................................................................ 130

Екс-Прес ООД .........................................................56

Елин Пелин

Шок реклама ......................................................... 130

ЕТ Ремакс – Пенка Маркова .................................60

Изипак Индъстри АД ..............................................63

ЖУ-БГ ООД ...............................................................61

Перфект Консулт ООД ...........................................92

Велики Преслав

Лормет-България ЕООД .........................................78

Плам Мир 1 ..............................................................95

Омегапласт 92 ООД ................................................90

Златоград

Полипрес ООД ........................................................99

Студио Грифо ......................................................... 115

Велико Търново

Радев Принт ЕООД ............................................... 102

Аглика Трейд ООД ...................................................12

Сигнал ЕООД ......................................................... 110

Каварна

Билборд Билдърс БЪЛГАРИЯ .................................27

Ситотексс ............................................................... 111

Влади – В. Влаев ЕТ ...............................................40

Векс 1 ЕООД ...........................................................38

СТС Принт .............................................................. 115

Дедал Къмпани ООД ..............................................47

Палетите с хартия не ни плашат, нито единичните бройки.


135

Азбучен указател на фирмите по градове

Казанлък

Павликени

Пловдив

Балканпак ООД .......................................................26

ЕТ ФАРВУТ – Петко Йончев ..................................61

101 балона ................................................................11

Косев ЕООД ............................................................74

Никополис Принт ЕООД ........................................88

4Д-ПЛОВДИВ ЕООД ...............................................11

Нелисат .....................................................................87

Полипласт груп ЕООД ............................................99

ABC-91 Величкови ЕООД .......................................11

Ритъм 94 .................................................................. 106

АВЕ принт ЕООД .....................................................12

Унипак АД ............................................................... 122

АВТО ПРИНТ ООД ..................................................12

Костенец Актив Комерс – Костенец ЕООД ..........................14

Акварел ООД ...........................................................14 Пазарджик

Актуал Индъстрис ООД ..........................................14

АЛБА ГРУП ООД ......................................................14

Алфа Центавър ЕООД ............................................18

Костинброд

Беллопринт ООД .....................................................26

Андреа ООД .............................................................20

Мултипринт ООД .....................................................86

Дуропак Тракия АД .................................................54

АПТИШ ЕООД ..........................................................22

ЖИК ЕООД ..............................................................61

Арагорн ООД ...........................................................22

Кърджали

Нитос 2 – Иван Стоев ЕТ .......................................88

Асопак ООД .............................................................24

ГАРС ЕООД ...............................................................42

Полиграфпродукт ЕООД ........................................98

Би Ви Джи ЕООД ....................................................27

Интекс Принт ЕООД ...............................................64

СПАНТЕК ЕООД .................................................... 113

Бис Инженеринг ООД ............................................28

Родопи Кърджали ООД ........................................ 106

Юнайтид Калърс .................................................... 131

БЛАКОМ ЕТ ..............................................................28

Кюстендил

Перник

Буларт 2007 ЕООД ..................................................30

Микротел ЕООД ......................................................82

Дармакс ....................................................................46

БУЛДИК ООД ...........................................................30

Мира ЕООД ..............................................................83

лазерАРТ студио ......................................................76

Бултекс ООД ............................................................34

Печатница Графикс ООД .......................................92

Фриистайл Комуникации ..................................... 126

Българска Индустриална Група АД ......................33

Костенец – ХХИ АД .................................................74

Братя Пашев ООД ..................................................29

Умленски ЕООД ..................................................... 120

В И С Принт ООД ...................................................34

Химера ЕООД ........................................................ 128

Петрич

Вега Дизайн ООД ...................................................36

Юкон ООД .............................................................. 131

Вис-График ЕООД ...................................................40

ВЕХАРТ ЕООД ..........................................................38

Ловеч

Плевен

ВМ Комерс ООД .....................................................40

Инфовизион ЕООД .................................................65

Гама-Генчев ЕТ .........................................................42

ВОРТЕКС ГРУП ООД ..............................................40

Печатница Дъга ООД .............................................93

Диал Интерграфик ЕООД ......................................50

Горан-ПИК ЕООД ....................................................43

ЕА АД .........................................................................54

Грава студио ЕООД ................................................44

Виа Експо ЕООД .....................................................38

Луковит

Ема ООД ..................................................................57

Гюнеш ЕООД ............................................................45

Витавел АД ...............................................................40

ЕТ Коваджиев ..........................................................59

Да ни ва ООД .........................................................45

Ивко ООД .................................................................63

Деа 76 ЕООД ...........................................................46

Лясковец

Инфопринт ................................................................65

Дедал Къмпани ООД ..............................................47

ФМА АД ................................................................... 125

МГ-ПРОДУКТ ЕООД ................................................81

Делта Макс ЕООД ..................................................48

МЕДИАТЕХ ЕООД ....................................................81

Дикозо ......................................................................50

Мизия

НЕОМАКС реклама&дизайн ..................................87

Дитако – Таня Ардева ЕТ ........................................51

ЕвроХолд Инженеринг ЕООД ...............................55

Печатница Кентавър 66 ..........................................93

Доминов Консуматив ЕООД .................................52

Печатница НИМА ЕООД .........................................93

Дунапак-Родина АД .................................................54

Монтана

Плевен принт ООД .................................................95

Евролайн ЕООД ......................................................55

Печатница КРИС ООД ...........................................93

Сартен България ООД ......................................... 107

Еласт Метал – Пловдив ЕООД .............................56

Пластика-М ...............................................................95

Светлинни реклами ............................................... 110

Еласт Метал ПЛЮС ЕООД ....................................56

Полимона ООД ........................................................98

СУПЕР ПРИНТ ........................................................ 116

Емпека ООД ............................................................58

ФФД ЕТ .................................................................. 126

ЕТ Кувел – Кузман Велев ......................................59 ЕТ МДМ – Цветанка Маркова ...............................60

Независимо от тиража, обади се.


136

Азбучен указател на фирмите по градове

ЕТ Трико ....................................................................60

Принтекс ООД ....................................................... 101

Радомир

ЗЕБРА ООД ..............................................................62

Принтман ................................................................ 101

Печатница Каспър ..................................................93

Зико Принт ООД .....................................................62

Ратт Пак ООД ........................................................ 103

Зографа ООД ...........................................................62

РД Студио ООД ..................................................... 103

Разград

Идеал АС ..................................................................63

Рота Тейп ................................................................ 106

Добрев Прес ЕООД ................................................52

Импрес ЕООД ..........................................................64

Стико-90 .................................................................. 114

Разград полиграф ООД ........................................ 102

Интербридж ..............................................................65

Стогал ЕООД ......................................................... 114

Кам-919 ЕООД .........................................................68

Сторм С АД ............................................................ 114

Русе

Кол-Принт ООД .......................................................70

Студио 26 ................................................................ 115

Авангард принт ЕООД ............................................12

Колор Принт БГ ЕООД ...........................................72

Студио Лимон ........................................................ 115

Братя Пасеви ООД .................................................29

Коника Минолта

Студио Пиксел ....................................................... 115

България Куверт ООД ............................................34

Бизнес Сълюшънс България ЕООД .....................73

ТАФПРИНТ ООД .................................................... 116

Велпакс ЕООД .........................................................38

Косе Босе ЕООД .....................................................74

ТЕКНОЛАЗЕР ООД ............................................... 116

Виском БГ АД ...........................................................40

КОТА–Х ......................................................................74

Техно Прес ЕООД ................................................. 117

Върбани&КА ООД ....................................................42

ЛазерГрав .................................................................76

Тифон принт ЕООД ............................................... 119

ГАБИК ЕООД ............................................................42

ЛазерПро Дивелопмент ЕООД .............................76

Униснаб ЕООД ....................................................... 122

Дема прес ООД ......................................................48

ЛЕТЕРА ЕООД ..........................................................77

УЧИ ЕООД .............................................................. 122

ДУКОВ РУСЕ ЕООД ................................................52

Лота-2 ООД ..............................................................78

Фабрика за дигитален печат 2х2 ....................... 122

Дунав Прес АД ........................................................52

Мантек ООД .............................................................80

Файер студио ......................................................... 124

Еуропапир-България АД .........................................61

Мастър Принт 2004 ООД ........................................80

Фернет България ООД ......................................... 124

Интертрейд АД .........................................................65

Мега Сайн ................................................................81

Филикс-М ЕООД .................................................... 124

Мадхаус студио .......................................................79

МЕГАДЕН ЕООД ......................................................81

Фифт Криейшънс ООД ......................................... 124

Мегахим АД ..............................................................81

Медия Дизайн ООД ................................................81

Флекспринт ООД .................................................. 125

МИКРО АСУ ..............................................................82

Международен панаир Пловдив ...........................82

Форт ООД .............................................................. 125

Мираж Груп ООД ....................................................83

Мето ООД ................................................................82

Фотоникс ................................................................ 126

Обретенов и С-е ЕТ ................................................89

МИКРО АСУ ..............................................................82

Фюжън ЕООД ........................................................ 126

Печатна База РУСЕ ПРЕС –

Мираж Груп ООД ....................................................83

ХЕР ООД ................................................................. 128

Мултикомерс ЕООД ................................................92

Модерна Печатница ................................................83

ШЕЙКЪР АДВ ЕООД ............................................. 130

Полиграф Сервиз Русе ..........................................98

Неонови Системи ....................................................87

Юрий Гагарин АД .................................................. 131

Примакс ООД ..........................................................99

Неопринт ..................................................................88

Стратус Лайт ООД ................................................ 114

НИКО – Николай Балабанов ЕТ ...........................88

Попово

Студио Колор ЕООД ............................................. 115

Нова Принтс ............................................................88

Е.Трансфер Принт Технолоджи ЕООД .................54

ТОД Реклама ......................................................... 119

НюПАК ЕООД ..........................................................89

Унимедиа ЕООД .................................................... 122

Орхидея ЕР ООД .....................................................90

Правец

Унипак-В ЕООД ..................................................... 122

Офис Глобал България ООД .................................90

Даесеф АД ................................................................45

Форум прес ............................................................ 125

Папирснаб ООД ......................................................91

Хера адвертайзинг ООД ...................................... 128

Печатница Дъга ООД .............................................93

Провадия

Печатница ИвелЕмДжи ..........................................93

Росбул Индустри ООД ......................................... 106

Печатница ПолиАрт ................................................94

Цифрова Печатница Нова Ера ........................... 130 Самоков

Пирапринт ................................................................94

Първомай

ЕТ Ромео Велчев .....................................................60

ПК Жанет 45 ООД ..................................................95

Бендида 66 ЕООД ...................................................27

Сити Вижън ООД .................................................. 111

Полиграф Комерс ЕООД .......................................95

Искра ООД ...............................................................66

Полифлекс ООД ......................................................99

Растер Павлов ЕООД ........................................... 103

Принт Арена ООД ...................................................99

Сандански Ефект Ес – Борис Каратанчев ЕТ ........................61

При нужда от персонализация – 02 8061 100.


Азбучен указател на фирмите по градове

137

София

Апис 50 ООД ............................................................22

10х ЕООД ..................................................................11

Априком ООД ..........................................................21

Сапарева баня

3-ПРИНТ България ЕООД .......................................11

АРД ЕООД ................................................................22

ЕТ Тодор Попов ДЕМТ ............................................60

4Ю ЕООД ..................................................................11

Арека ООД ...............................................................22

7 плюс 2 ООД ..........................................................11

Аримпекс ООД ........................................................22

Свиленград

99 процента ..............................................................11

АРИСТА-2 ЕООД ......................................................22

Свихарт ЕООД ....................................................... 110

А & А+4 Кушовалиев и Сие ...................................11

Арка ООД .................................................................22

Абрис Дизайн Център ............................................11

Аркотрейд ЕООД .....................................................22

Свищов

АВ Дизайн Груп .......................................................11

Арт Офис ООД ........................................................23

Братов Реклами ЕООД ...........................................29

АВИТЕО ЕООД ........................................................12

АРТ-93 ........................................................................23

Естерн Лайт Индустри ЕООД ................................58

Агенция за печатна и сувенирна реклама

Артвижън ..................................................................23

ИВЕЛстилМ ...............................................................13

Артграф ЕООД .........................................................23

Своге

Агенция Протос ООД ..............................................12

Артекспрес 2004 ЕООД ..........................................23

Графобал БЪЛГАРИЯ АД .........................................44

Агенция РА ЕООД ....................................................12

Артзона ООД ...........................................................23

Агрино .......................................................................12

АртКарт .....................................................................23

Севлиево

Адванс Диджитъл Солюшънс ................................15

АртКолор 2002 ЕООД .............................................24

Гален ООД ................................................................42

Адина .........................................................................14

Аси Принт .................................................................24

Гетхарт ЕООД ..........................................................43

Адком ........................................................................17

Асико ООД ...............................................................24

М-Прес ООД ............................................................79

АйПринт ООД ..........................................................14

Астра графика ЕТ ....................................................24

Академично издателство

АТА – А. АНАНИЕВА ЕТ ............................................24

Силистра

Проф. Марин Дринов .............................................14

АТЕРА Дизайн ...........................................................24

Печатница КОВАЧЕВ ..............................................93

Актуал Индъстрис ООД ..........................................14

Атиа принт ................................................................24

Акцент 96 ..................................................................14

Атласком ...................................................................24

Сливен

Албако Импекс ЕООД ............................................18

АтПринт ЕООД .........................................................25

Агенция КОМПАС ООД ..........................................12

Алдекс инк ЕООД ...................................................18

Афалина принт .........................................................24

Дисплей Арт .............................................................51

Алек принт ................................................................18

АХАТ ПСД ЕООД ......................................................26

ЕТ ВЕКТОР ...............................................................59

Алекс Адв ЕООД ......................................................18

Б и П Трейд ЕООД ..................................................26

ЕТ Либра ...................................................................59

Алианс Принт ЕООД ...............................................18

Бай Сърпрайз ООД ................................................26

ЕТ Финик – Веселин Ганев ....................................61

Алмер ЕООД ............................................................18

БанкУеър ООД .........................................................26

ЕТ Фовиус – Петьо Великов ..................................61

Алминекс ЕООД ......................................................18

Барбарон БГ .............................................................26

Жажда ЕТ .................................................................61

Алтърнатив Дизайн Студио ЕООД .......................18

Баркод Системи България ООД ...........................26

Лина Принт ООД .....................................................78

Алфа Медиа Комуникейшън ..................................18

БГ Контакт ................................................................26

М-АРТ ЕООД .............................................................78

Алфа Пласт ГРУП ООД ..........................................18

БГ Принт ...................................................................26

Печатница Експрес 2000 ........................................93

Алфаграф ЕООД ......................................................20

Белпак ЕООД ...........................................................27

Пластформ 2004 ООД .............................................95

Алфакомерс Груп ООД ...........................................20

Бестимекс ООД .......................................................27

Принтекспрес ООД ............................................... 101

Амадеус Принт ЕООД ............................................20

БЕТА ФЕСТ ООД ......................................................27

Андонов Принт ООД ...............................................20

Бетаверсия ЕООД ...................................................27

Сливница

Анима Принт ООД ..................................................20

Би Eл Джи ООД ......................................................27

Акварел – България ООД ......................................14

АНЛ – БЪЛГАРИЯ ЕООД .........................................20

БиКолор ООД ..........................................................27

Анталис България EООД ........................................19

Билборд АД ..............................................................27

Смолян

Антекс Комерс 2000 ООД ......................................20

Биноври ЕТ ...............................................................28

Димитър Ганзуров ЕТ ..............................................51

Антекс реклама София ООД .................................20

Биркен ООД .............................................................28

ЗЕА-Принт ЕООД ....................................................62

Анториери .................................................................20

Бисс Адвъртайзинг ..................................................28

Принта КОМ ........................................................... 100

Апарт ООД ...............................................................22

Благрафи – Блага Гьошева ЕТ ...............................28

Фламенго ................................................................ 124

Ако няма как да стане, ние ще го направим.


138

Азбучен указател на фирмите по градове

БНД-Текстил .............................................................28

Вини 1837 ..................................................................39

Дедракс АД ..............................................................46

Бо Студио .................................................................28

Виртуалис АД ...........................................................39

Делта ТИ ООД .........................................................48

Боб и ко принт ЕТ ...................................................28

Вис Виталис СД ......................................................40

Дема принт ЕТ .........................................................48

Бокас ООД ...............................................................29

ВКФ Ренцел България Продакшън .......................40

Джамбо ПРИНТ ООД ..............................................48

Болид-инс ЕООД .....................................................29

Военно Издателство ЕООД ...................................40

Джей дизайн ............................................................48

Ботексим ...................................................................29

Волкано София ........................................................40

Джей Пойнт ООД ....................................................48

Брайлова печатница на Успех Филтър ................29

Вотомами – А. Владимирова ЕТ ............................40

Джей Пойнт Плюс ООД .........................................48

Брезент ООД ...........................................................29

Вълканов Трейд Екуипмънт ....................................40

Джеми-Стратус ООД ..............................................48

Брио Вита ЕООД .....................................................30

Вълканов Трейд Къмпани .......................................42

Дженевра ЕООД .....................................................48

БС Принт ..................................................................30

Вю Арт ЕООД ...........................................................42

ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД ....................................48

Бсесо ЕТ ...................................................................30

Галбо ООД ................................................................42

Джусита-дес ООД ...................................................50

Булвест София АД - печатница Вулкан ...............30

Гарант-Сулев ЕТ .......................................................42

Ди Пи Ес - България ООД .....................................50

Булгарресурс ...........................................................30

Геа 2000 СД ..............................................................42

Дигитална печатница S360 .....................................50

Булгед ........................................................................31

Гед ООД ....................................................................41

Дигитално студио Ангра .........................................49

БУЛГРАФИКА ЕООД ................................................30

Геоман ЕТ .................................................................42

Дизайн 65 ООД .......................................................50

БУЛПАПЕР ООД ......................................................30

Геопринт ЕООД ........................................................43

Дийор Принт ООД ..................................................50

Булпинс ООД ...........................................................34

Гепласт ЕООД ..........................................................43

Дико Принт ..............................................................50

БУЛПЛАСТ-М ЕООД ................................................34

Гетина ЕООД ............................................................43

Димеко МЖ ООД ....................................................51

Булпринт-България ЕООД ......................................34

ГИБ ЕООД ................................................................43

ДИМИ 99 ООД .........................................................51

Булреклама 2000 ЕООД .........................................34

Гластекс ООД ..........................................................43

Динакорд – България ЕООД .................................51

Бунт Адвъртайзинг ЕООД .......................................34

Гло Арт ЕТ .................................................................43

Директа ЕООД .........................................................51

Българска асоциация за съвременна

Глобал Пак ЕООД ...................................................43

Дисплей-БГ ЕООД ...................................................51

графика и печат ......................................................37

Глобал Трейд Нет ЕООД ........................................43

Дита-ММ ООД ..........................................................51

В Принт .....................................................................34

График Експрес ООД .............................................44

ДМ Старс ООД ........................................................51

В.П.М. – Вектра ЕООД ...........................................35

График Прогрес ЕТ ..................................................44

Документен център THENET ..................................52

Вакпак Медикал ООД ............................................36

Графика МС ЕООД ..................................................44

Драгофф ООД ..........................................................52

ВАЛДЕКС ООД ........................................................36

ГРАФИКС ООД ........................................................44

Дриймленд ООД ......................................................52

Ванина ЕТ .................................................................36

Графком Диджитал Принтинг Солюшънс ............44

Друк ЕН ЕООД ........................................................52

Вариант БГ ООД ......................................................36

Грея ............................................................................44

Друк Партнерс ЕООД ............................................53

Варио Принт ............................................................36

ГРИЙН БАГС .............................................................44

Дуо-В ООД ...............................................................54

Васкони ЕООД ........................................................36

Грийн лайн ................................................................45

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД ...........................................54

ВВВ – АСПЕН ООД .................................................36

Грийн Спот ООД ......................................................45

Дюпон .......................................................................54

Вега-33 ООД .............................................................36

Гущеряга ЕООД .......................................................45

Е Принт ЕООД .........................................................54

Векам 97 ООД .........................................................38

Гъливер Фотос ООД ...............................................45

Евелин груп ..............................................................54

ВЕЛПАК 21 ООД ......................................................38

Давидков и син ЕООД ...........................................45

ЕВЕНТУС ЕООД ......................................................54

Венс-7 ........................................................................38

Дайв арт ...................................................................45

Евроинкс ...................................................................55

Вертикал-7 ЕООД ....................................................38

Дайрект Сървисиз ООД .........................................45

Европапир България ЕООД ...................................55

Вес България ЕООД ...............................................38

Дани Валентино ООД .............................................45

Европринт България ООД .....................................55

Вивати .......................................................................39

ДАС-2 ООД ...............................................................46

Евротайп ООД .........................................................55

Вигър ЕООД .............................................................39

Дас-С ЕТ ...................................................................46

Ед Спот ЕООД .........................................................55

ВИДОВ ЕООД ..........................................................39

Дата ин СД ..............................................................46

Еи Джи Ел Груп ООД .............................................55

Визуал ЕООД ...........................................................39

ДАТАГРАФИКС ООД ................................................46

Екон ПЕ ....................................................................56

Викер ООД ...............................................................39

Девал – Пакаджинг енд Кодинг ЕООД ................46

Екос ООД .................................................................56

ВИКТРИКС ООД ......................................................39

Дедал Къмпани ООД ..............................................47

Експертпринт ЕООД ...............................................56

Забрави тревогите. Печатът е от нас.


139

Азбучен указател на фирмите по градове

Екстрийм Дизайн Студио .......................................56

Импера – Иван Иванов ЕТ ....................................64

Комитекс ООД .........................................................72

Ел Принт Студио .....................................................56

Инвестпрес АД .........................................................64

Компоарт ООД ........................................................72

ЕЛИА-97 .....................................................................57

Инвойс ООД ............................................................64

Комтекс ЕООД ........................................................72

Елиан .........................................................................57

Институт по целулоза и хартия АД ......................64

Конекта ООД ...........................................................72

ЕЛИАНА-2000 ООД ..................................................57

Интеграл електроник ..............................................64

Коника Минолта

ЕЛИДИС ООД ..........................................................57

Интелект ЕООД .......................................................64

Бизнес Сълюшънс България ЕООД .....................73

Елит МД ....................................................................57

ИНТЕЛИНЕТ България ЕООД ................................64

Контбул – 2007 ООД ...............................................74

Елит Прес ЕООД .....................................................57

Интер Експо Център ...............................................65

Корал ООД ...............................................................74

Елит Трейд Инженеринг ООД ...............................57

Интерграфик Сървис ЕООД ..................................65

Костова и Стойчев ООД ........................................74

Ем Джи Солюшънс ООД ........................................57

Интралинк Груп ООД ..............................................65

Криейтив Център ООД ...........................................74

ЕМА-90 .......................................................................57

ИНТРАМА Инвест ЕООД .........................................65

Кристал Тон 2 ЕООД ..............................................74

ЕнгВю Системс София ЕАД ..................................58

Инфогард ..................................................................65

Кронос ЕТ .................................................................76

Еридан ООД .............................................................58

инч 2,54 .....................................................................65

Кселекс ООД ...........................................................76

Ес Принт ...................................................................58

ИПК Родина АД .......................................................66

Ксерокс - България ЕООД .....................................75

Естер АД ...................................................................58

Ипрес ЕООД ............................................................66

Куалити Пак ООД ...................................................76

ЕТ Авел-Неон ............................................................58

ИСМ компания ООД ...............................................66

Л-студио ЕООД ........................................................76

ЕТ БОВЕ-Мая Георгиева .........................................58

ИТС ООД ..................................................................66

Лазермарк ................................................................76

ЕТ График55 ..............................................................59

Ифо Дизайн ООД ....................................................66

Лайтсистемс ЕООД .................................................76

ЕТ Ефект ...................................................................59

Йоко принт ООД .....................................................66

Лакрима ООД ..........................................................76

ЕТ Зариан-5 ..............................................................59

К и К Спорт ЕООД .................................................66

Лангри – Национален Център

ЕТ Клиентът ..............................................................59

К&М Комерс ............................................................68

за следпечатни решения .......................................77

ЕТ Лоли - Христо Димитров ..................................59

К&М Принт ЕООД ...................................................68

Ландмарк ООД ........................................................77

ЕТ ПП-Камена ..........................................................60

Кавира Дизайн ООД ..............................................68

ЛББ Божинов ...........................................................77

ЕТ Р.И.С. – РУМЕН САРАФСКИ .............................60

Калем плюс ЕООД ..................................................68

ЛД ООД ....................................................................77

ЕТ Танита Корект .....................................................60

КамСла ЕТ ................................................................68

Лемакс ......................................................................77

ЕТ Томи – Тома Томов .............................................60

КАНАК ООД .............................................................68

Леммако България ООД ........................................77

ЕТ ХОРС ....................................................................61

Кандела Груп ООД ..................................................68

Лескомплекс ООД ..................................................77

Ефрема ЕООД .........................................................61

Канон България ЕООД ...........................................67

Ливи ...........................................................................77

Зеровекс ЕООД .......................................................62

Кантек .......................................................................69

ЛИК ООД ..................................................................77

Зидстрой 77 ..............................................................62

Кантилена ЕООД .....................................................68

Лито Балкан АД .......................................................78

Зизи ПРИНТ ЕООД .................................................62

Капелен БГ ЕООД ...................................................68

Лого Дизайн ООД ...................................................78

Зип ЕООД .................................................................62

Капелен България ЕООД .......................................70

Лукспак ЕООД .........................................................78

Зит-Офсет ООД .......................................................62

Карива Криейтив Студио ООД .............................70

М Джи Интернейшанъл ЕООД ..............................78

Знамена.ком ............................................................62

КАРИЕР ООД ...........................................................70

М стайл ООД ...........................................................78

Зографов и сие СД .................................................63

Каси ЕООД ..............................................................70

М&БМ ........................................................................78

И-Тех-Стар ................................................................63

Кеър 4 Офис ЕООД ................................................70

М-Дизайн ЕООД ......................................................78

ИВ Трейдинг ООД ...................................................63

Киви ООД .................................................................70

Мава Индустриал АД ..............................................79

Иви Арт .....................................................................63

Кларикс ООД ...........................................................70

МАВИПАК ООД ........................................................79

Игел България ООД ................................................63

Класик дизайн ЕООД .............................................70

Маг 97 ЕООД ...........................................................79

ИД Принт ООД ........................................................63

КЛЕБЕКС Василев ЕООД ......................................71

МАГМА ПАК ..............................................................79

ИзиЛейбъл България ЕООД ...................................63

Кодак График Комюникейшънс ЕАД ....................70

Макс Карт ООД .......................................................79

Изток-Запад ООД ...................................................63

Колбис АД ................................................................70

Макс Пен ЕООД ......................................................79

ИК Октопод ООД ....................................................63

Колоп България ООД .............................................72

МАКСИМА-М ЕООД ................................................80

Имел Дизайн ООД ..................................................64

Колор Студио ЕООД ...............................................72

Мания Дизайн Студио ............................................80

Ако „за вчера” е невъзможно - обади се!


140

Азбучен указател на фирмите по градове

Маноло РА ООД ......................................................80

Обелиск Принт ЕООД ............................................89

Принта Лукс ЕООД ............................................... 100

манроланд България ЕООД ...................................80

Образование и наука ЕАД ....................................89

Принтакс ................................................................. 100

Манти Ко ООД ........................................................80

Олим-М .....................................................................90

Принтамакс АД ...................................................... 100

Мантис студио .........................................................80

Оптимал Принт ЕООД ............................................90

ПринтГайд.инфо ..................................................... 101

МАРВЕТ-арт ..............................................................80

Ориндж Експо ООД ................................................90

Принтекс Арт СД ................................................... 101

Маус-ПС EООД ........................................................80

Ортес ООД ...............................................................90

ПринтСис ................................................................ 101

МЕГ – черно и бяло ООД ......................................81

Офис Маркет ЕООД ...............................................90

Про Реклама ЕООД .............................................. 101

Мегатекс АД .............................................................81

Офсет ЕООД ............................................................90

ПРОИнженеринг Груп ООД ................................. 101

Медия Консулт ООД ...............................................81

Офсетграфик АД ......................................................90

Прома Мат ООД .................................................... 102

Медия Принт ООД ..................................................82

Пагане – Богдан Петров ЕТ ...................................91

Промимекс ООД ................................................... 102

Меркуриус ЕООД ....................................................82

Папирус ООД ...........................................................91

Профит-БГ ЕТ .......................................................... 102

Металстрой-2003 ЕООД ..........................................82

Партнърс ООД .........................................................91

Пулс Рекърдс ООД, .............................................. 102

Мечкуев & Со ..........................................................82

Пасер ООД ..............................................................91

Пурпини График Артс ЕООД ............................... 102

МИКРО АСУ ..............................................................82

ПДС Бранд ЕООД ...................................................92

РА Гама Дизайн ..................................................... 102

Миксбранд ................................................................82

Пейпър Бег студио ЕООД ......................................92

Радианс България ЕООД ..................................... 102

МиксПринт ЕООД ...................................................82

Печатница Везни Принт .........................................92

Райс ЕООД ............................................................. 102

Минолтех Еоод ........................................................83

Печатница Дейта .....................................................93

Райц-2 ООД ............................................................ 102

Мираж Груп ООД ....................................................83

Печатница на БНБ АД ............................................93

Ракомс-2 ................................................................. 103

Мисто-90 ООД ..........................................................83

Печатница ОРЛИВЕНИ ...........................................93

Ракурс ин ООД ...................................................... 103

Мишел 2002 ООД ....................................................83

Печатница Рей Принт .............................................94

Ракурс СД .............................................................. 103

ММ Картон България ЕООД ..................................83

Печатница Сиела ....................................................94

РДС ООД ................................................................ 103

Монди Анкоутид Файн Пейпър Сейлс ГмбХ ........86

Печатница София ЕООД ........................................94

Реверк принтдизайн ............................................. 103

Монетен Двор ЕООД ..............................................86

ПиП Апостолови ЕООД ..........................................94

Ред Пойнтс ............................................................. 103

Мултиком ..................................................................86

Пирина Технологии ..................................................95

Реклама Пони ЕООД ............................................ 104

Мултипак България ЕООД .....................................86

Пластик София ООД ..............................................95

Рекламен център Солико ..................................... 104

Мюлер Мартини България ЕООД .........................85

Поинт Зироу ЕООД .................................................95

Рекламна къща Фактор ........................................ 104

Найа ..........................................................................86

Поли Брод – Везани знамена ...............................95

Рекламно студио СМУТ ООД .............................. 104

Национална библиотека

Поли Тек ООД ..........................................................97

Рика EООД ............................................................. 104

„Св. Св. Кирил и Методий“ ....................................87

Полиграфическа група ДЕМАКС АД .....................98

Ринопринт оод ....................................................... 106

НД-62 ЕООД .............................................................87

Полиграфически Комбинат

РИС ООД ................................................................ 106

Нео принт .................................................................87

Димитър Благоев .....................................................98

РЛД ЕООД .............................................................. 106

Неон Вижън ООД ....................................................87

ПОЛИГРАФСНАБ АД ...............................................98

Роел-98 ООД .......................................................... 106

Неона ООД ..............................................................87

Полимейл ..................................................................98

Ролко България ..................................................... 106

Неонтех .....................................................................88

Полимекс Холдинг ЕООД ......................................98

Ропринт ЕАД .......................................................... 106

Нетуърк Консултинг Груп ООД ..............................88

Прес Продукт Лайн ООД .......................................99

Ротопринт ООД ..................................................... 107

НИКЕМА ТУ – София ...............................................88

Призма ООД ............................................................99

Руве Комерс ЕООД .............................................. 107

Никколор ООД ........................................................88

Прим Дизайн ......................................................... 103

Саванто АД ............................................................. 109

Нион Лайт ООД .......................................................88

Принт Визия ЕООД .................................................99

Санимакс Сървисиз ООД .................................... 107

Номер Едно АДВ ЕООД .........................................89

Принт Експрес 2001 ООД ......................................99

Санта Скопие ООД ............................................... 107

Нора 2000 ЕООД .....................................................89

Принт Мания ООД ..................................................99

Сателит – Джи Ем Пи – България ООД ............ 107

НПГПФ ......................................................................89

Принт Медиа ООД ................................................ 100

СБ Принт ................................................................ 107

Ню Бегс ....................................................................89

Принт Пак ООД ..................................................... 100

Свети Никола ......................................................... 107

Ню Фейс Медиа ООД ............................................89

Принт Тайм ............................................................. 100

СЕЛЕКТА ................................................................. 110

Нюзпринт ЕООД ......................................................89

Принт Хаус ............................................................. 100

Семпре принт ........................................................ 110

Няма по-лесно от сложното изделие.


141

Азбучен указател на фирмите по градове

Сепа-инфома ООД ................................................ 110

Темпора ЕООД ...................................................... 118

ХОБИ ТАКТ ООД .................................................... 128

Сеса ЕООД ............................................................ 110

Тепеде България ЕООД ........................................ 118

Холония ................................................................... 128

Сибила-99 ЕООД ................................................... 110

Терахим 97 АД ........................................................ 118

Хрисо – Пак ........................................................... 130

Сивар ООД ............................................................ 110

Техно сайн ООД .................................................... 118

Хубер България ЕООД .......................................... 129

СИЕСТА 93 ООД .................................................... 110

Техноконсулт Калчев - ЕТ .................................... 118

Цветове от Америка ООД .................................... 130

Силви Стар ............................................................ 111

Ти Ди Джи Принт .................................................. 118

Център по полиграфия ЕООД ............................. 130

Симолини-94 СД .................................................... 111

Тимекс-БГ ООД ...................................................... 119

Чонос Комерс ООД .............................................. 130

Ситекс Груп ООД .................................................. 111

ТИНКС ЕООД ......................................................... 119

ЩЕРЕВ ЕТ ............................................................... 130

Ситографик 2000 ЕТ .............................................. 111

Толеро 06 ЕООД .................................................... 119

Юпи Принт Хаус ЕООД ........................................ 131

Ситопечат Студио – Йолов .................................. 111

Томел Ко ООД ....................................................... 119

СИТОТЕХНИКА ....................................................... 111

Томинвест ............................................................... 119

Скай - Р Груп ООД ............................................... 111

Топ Принт-София ЕООД ....................................... 119

Монди Стамболийски ЕАД .....................................86

Скай Принт ООД ................................................... 112

Тотем консулт ЕООД ............................................ 119

Полипласт – Мараджиев ........................................98

Скорпио Дизайн .................................................... 112

Трансграф ............................................................... 120

Реалпак ЕООД ....................................................... 103

Скорпиопринт ЕООД ............................................ 112

ТриА БГ Външна реклама ..................................... 120

Славей-91 ООД ...................................................... 112

Трими ...................................................................... 120

Стара Загора

Смарт Д ЕООД ...................................................... 112

Тримикс ООД ......................................................... 120

Анонс .........................................................................20

Сноумод ДФ ООД ................................................. 112

Туплекс .................................................................... 120

Билборд Мениджмънт ..............................................27

Сокасто ЕООД ....................................................... 112

УНИКАМ - ПРИНТ ООД ........................................ 121

БРАЙТ ЛАЙТ ООД ....................................................29

София Матч ЕООД ................................................ 113

Уникат мениджмънт .............................................. 120

Домино ЕООД .........................................................52

София Принт .......................................................... 113

Унимедиа ЕООД .................................................... 122

Дъга Плюс ООД ......................................................54

Софпринт Груп Ад .................................................. 113

Унискорп ООД ....................................................... 122

Евгени Генчев ЕТ .....................................................54

СофтПлюс ............................................................... 113

Уондърпак ............................................................... 122

Евриком ЕООД ........................................................55

Спектър АД ............................................................. 113

Фавин OOД ............................................................ 122

ЕТ Станислав Кирков .............................................60

Списание Опаковки и печат ............................... 113

Фарко ЕООД .......................................................... 124

Медиа Системи ЕООД ...........................................81

Списание Сайн Кафе ........................................... 113

Фатокем ЕООД – .................................................. 124

МИКРО АСУ ..............................................................82

Списание Целулоза и хартия .............................. 113

Фатум ООД ............................................................ 124

НеПеДоНи ООД ......................................................88

Спотинов Принт ЕООД ........................................ 113

ФКД ЕООД ............................................................. 124

Пачов ООД ...............................................................91

Стаато ООД ........................................................... 113

Флекс-Ко ................................................................ 125

Печатница 2М ООД ................................................92

СТАРК К. Т. ЕООД ................................................. 114

Фоам Фантази ....................................................... 125

Печатница Генчеви ..................................................92

Статус 1 АД ............................................................ 114

Фокс Лазер ............................................................ 125

Печатница РАЯ ........................................................94

Стелди Еър ЕООД ................................................. 114

ФОКС-21 ЕООД ..................................................... 125

САРК Дизайн и Инженеринг ООД ..................... 107

Студио Дада ЕООД ............................................... 115

ФорКом .................................................................. 125

Темко ЕООД ........................................................... 118

Студио Кард ООД ................................................. 115

Фотолан .................................................................. 125

Триал ЕООД ........................................................... 120

Студио МЕГАВИЖЪН ЕООД ................................ 115

Фреш Принт ООД ................................................. 126

Трифонов ООД ...................................................... 120

Студио Плакат ....................................................... 115

ФТС България ООД .............................................. 127

Студио ПЛЮС ООД .............................................. 115

Фънки Плюс ЕООД ............................................... 126

Стражица

Студио ТЕКС ЕООД .............................................. 116

Хайделберг България ЕООД ................................ 126

Велпа 91 АД .............................................................38

СУПЕРПРИНТ ООД ............................................... 116

Хартман Сън Кемикал ЕООД .............................. 126

Съюз на печатарската

Хеел ......................................................................... 126

Съединение

индустрия в България ........................................... 116

Хелвис ЕООД ......................................................... 128

Готмар ЕООД ...........................................................43

Т и С Трейдинг България ООД ............................ 116

Хелио П ООД ......................................................... 128

ИТД ЕООД ................................................................66

Таванарски ООД ................................................... 116

ХермесСОФТ ООД ................................................ 128

Таурус Адвертайзинг ЕООД ................................. 116

Хип Ком 63 ЕООД ................................................. 128

Книгите не изчезват - стават дигитални.

Стамболийски


142

Азбучен указател на фирмите по градове

Търговище

с. Лесичово

Компас – ЕТ .............................................................72

СТОВИ ЕООД ........................................................ 114

Хасково

с. Марково

Блу Арт ЕООД ..........................................................28

Макрос ООД ............................................................79

Копи груп ..................................................................74

ПАКГРУП ...................................................................91

Мак П – П. Панев ЕТ ..............................................79 Ориндж Принт ЕООД .............................................90

с. Мрамор

Полиграфюг АД ........................................................98

Брилянт Принт ООД ...............................................29

Селект Принт ......................................................... 110 Тиди Принт 62 ЕООД ............................................ 118

с. Първенец Фолпак Груп ООД ................................................. 125

Чирпан Аквалон .....................................................................14

с. Равно поле

Принта Арт ООД .................................................... 100

Бет Принт ООД .......................................................27 Мини Рали ЕООД ....................................................83

Шумен Бдин ООД .................................................................26

с. Рогош

Микро Офсет ЕООД ...............................................82

Бовил – Величка Величкова ЕТ ............................28

ПОЛИПРИНТ ООД ...................................................99 Пробленд ООД ...................................................... 101

с. Столник

Ресапак ООД ......................................................... 104

ГПВ България ЕООД ...............................................43

Совис ООД ............................................................. 112 Херти АД ................................................................. 128

с. Труд

Химера ООД .......................................................... 128

Линпласт ЕООД .......................................................78

Юнона – Петрови СД ........................................... 131

Скат Ойл ЕООД ..................................................... 112 Темподем ЕООД .................................................... 118

Ямбол

Фабрика за хартиени

Диагалпринт .............................................................50

опаковки Клондайк ООД ..................................... 122

Елко ООД .................................................................57 ЕТ Диовак .................................................................59

с. Хераково

ИПК Светлина АД ...................................................66

Скала Принт ООД ................................................. 112

М.И.А. Дизайн ..........................................................79 МониЦони ЕООД .....................................................86

с.Тополи

Печатна база Принтекс .........................................92

Мегапринт Трансферс ООД ....................................81

Печатница Стоев .....................................................94 ПЧП Планета ООД ................................................ 102 Рекламна къща АССА ............................................ 104 с. Богомилово Контраст – Маринов-Маринова и сие СД ..........74 с. Горни Богров Недич ЕТ ...................................................................87

Днешните желания - изпълнени вчера.


Рекламни материали и сувенири

Рекламни материали и сувенири


144 опаковки (виж опаковки гъвкави, опаковки картонени, опаковки от велпапе, опаковки пластмасови) опаковки гъвкави Аблена ........................................................................11 Аквалон ......................................................................14 Алмер ЕООД..............................................................18 Артипак ООД .............................................................23 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД ...........................................24 АХАТ ПСД ЕООД .......................................................26 Балканпак ООД ........................................................26 Белпак ЕООД ............................................................27 БУЛПЛАСТ-М ЕООД..................................................34 Варнапак ЕООД ........................................................36 ВЕЛПАК 21 ООД .......................................................38 Велпак ООД ..............................................................38 Витавел АД ................................................................40 Глобал Пак ЕООД .....................................................43 ГПВ България ЕООД ................................................43 Даесеф АД .................................................................45 Данипак ЕООД..........................................................45 Дияна-ГБ ЕТ ...............................................................51 Дунав Прес АД ..........................................................52 Дунапак-Родина АД ..................................................54 Европак България ЕООД.........................................55 Екстрапак ООД .........................................................56 Елекс Груп - Холдинг ООД ......................................57 ЕТ Александър Йовин ...............................................58 ЕТ ХРИД .....................................................................61 ЗАВОД ЗА ОПАКОВКИ ............................................62 Ивко ООД ..................................................................63 ИзиЛейбъл България ЕООД ....................................63 ИНТРАМА Инвест ЕООД ..........................................65 Колор Принт Пак ООД ............................................72 Контбул - 2007 ООД .................................................74 Косев ЕООД ..............................................................74 Лина Принт ООД ......................................................78 Лормет-България ЕООД ...........................................78 МАВИПАК ООД .........................................................79 Мегапорт ООД ..........................................................81 МониЦони ЕООД ......................................................86 Мултипринт ЕООД ....................................................86 Нова Принтс ..............................................................88 Новема Принт ...........................................................89 ПАКГРУП ....................................................................91 Печатница Експрес 2000 .........................................93 Печатница СИРА .......................................................94 ПК Жанет 45 ООД ....................................................95 Плам Мир 1 ...............................................................95 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Полипласт груп ЕООД .............................................99 ПОЛИПРИНТ ООД ....................................................99

Рекламни материали и сувенири Принтекспрес ООД ................................................ 101 Пробленд ООД ........................................................ 101 Проджект Консултинг и Мениджмънт ООД ....... 101 ПЧП Планета ООД ................................................. 102 Ротопринт ООД ....................................................... 107 Софел-МР-ЕООД ..................................................... 113 Софпринт Груп Ад ................................................... 113 Стико-90.................................................................... 114 СТС Принт ............................................................... 115 Темко ЕООД ............................................................ 118 Тиди Принт 62 - ЕООД ........................................... 118 Универсал Полиграф ЕООД .................................. 120 Унипак АД ................................................................ 122 Унипак-В ЕООД ....................................................... 122 Фабрика за хартиени опаковки Клондайк ООД....................................... 122 Флекспринт ООД .................................................... 125 Фреш Ап Лейбъл ..................................................... 126 ЧАЙКА АД ................................................................. 130 Чесматих ЕООД ...................................................... 130 Юрий Гагарин АД .................................................... 131 опаковки от велпапе Аблена ........................................................................11 Аквалон ......................................................................14 Алминекс ЕООД ........................................................18 Балканпак ООД ........................................................26 Белпак ЕООД ............................................................27 В.П.М. – Вектра ЕООД ............................................35 ВВВ - АСПЕН ООД ...................................................36 Велпа 91 АД ...............................................................38 ВЕЛПАК 21 ООД .......................................................38 Велпак ООД ..............................................................38 Велпакс ЕООД ..........................................................38 Видапак ЕООД ..........................................................39 Витавел АД ................................................................40 Гетхарт ЕООД ............................................................43 Графобал БЪЛГАРИЯ АД ..........................................44 Даримекс Трейдинг ООД .........................................46 Деа 76 ЕООД.............................................................46 Дунапак-Родина АД ..................................................54 Дуропак Тракия АД ...................................................54 ЕвроХолд Инженеринг ЕООД .................................55 ЕЛИА-97 ......................................................................57 ЕТ ПП-Камена ...........................................................60 ЕТ Станислав Кирков...............................................60 ЖИК ЕООД ................................................................61 Институт по целулоза и хартия АД ........................64 Интертрейд АД ..........................................................65 Кам - 919 ЕООД ........................................................68 Костенец - ХХИ АД ...................................................74 КОТА–Х .......................................................................74 Куалити Пак ООД .....................................................76

Нова Принтс ..............................................................88 Олим-М .......................................................................90 Принтпрес ООД ...................................................... 101 Реалпак ЕООД ........................................................ 103 Ресапак ООД........................................................... 104 Свихарт ЕООД ........................................................ 110 Скат Ойл ЕООД ...................................................... 112 Темподем ЕООД ..................................................... 118 Техно Прес ЕООД .................................................. 117 Универсал Полиграф ЕООД .................................. 120 Унипак-В ЕООД ....................................................... 122 ЧАЙКА АД ................................................................. 130 Юкон ООД ............................................................... 131 транспортни опаковки (виж опаковки от велпапе) опаковки от хартия и картон Аблена ........................................................................11 Агенция за печатна и сувенирна реклама ИВЕЛстилМ ................................................13 Алек принт .................................................................18 Асопак ООД ..............................................................24 Балканпак ООД ........................................................26 Белпак ЕООД ............................................................27 Бет Принт ООД .........................................................27 Бул Къпс ООД ...........................................................30 БУЛДИК-ООД ............................................................30 Бунт Адвъртайзинг ЕООД ........................................34 В.П.М. – Вектра ЕООД ............................................35 ВВВ - АСПЕН ООД ...................................................36 Велпа 91 АД ...............................................................38 Велпак ООД ..............................................................38 Велпакс ЕООД ..........................................................38 Видапак ЕООД ..........................................................39 Вини 1837 ...................................................................39 Витавел АД ................................................................40 ГРАФИКС ООД ..........................................................44 Графобал БЪЛГАРИЯ АД ..........................................44 Давидков и син ЕООД.............................................45 Данипак ЕООД ..........................................................45 Дедракс АД ................................................................46 Дийор Принт ООД ....................................................50 Димеко МЖ ООД .....................................................51 Дитако – Таня Ардева ЕТ .........................................51 Добрев Прес ЕООД .................................................52 Друк ЕН ЕООД..........................................................52 Дунав Прес АД ..........................................................52 Дуропак Тракия АД ...................................................54 Евгени Генчев ЕТ ......................................................54 Европак България ЕООД.........................................55 Европринт България ООД .......................................55 Елекс Груп - Холдинг ООД ......................................57

Палетите с хартия не ни плашат, нито единичните бройки.


Рекламни материали и сувенири Ема ООД ....................................................................57 ЕНПАК ЕООД ............................................................58 ЕТ Кувел - Кузман Велев ........................................59 ЕТ Станислав Кирков...............................................60 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 ЖИК ЕООД ................................................................61 ЗАВОД ЗА ОПАКОВКИ ............................................62 Зико Принт ООД ......................................................62 Идеал АС ....................................................................63 Институт по целулоза и хартия АД ........................64 Инфопринт .................................................................65 К И Е Принт ООД ....................................................66 Карива Криейтив Студио ООД...............................70 Корал ООД ................................................................74 Куалити Пак ООД .....................................................76 Л-студио ЕООД .........................................................76 Лито Балкан АД ........................................................78 Лукспак ЕООД ..........................................................78 НеПеДоНи ООД ........................................................88 Никополис Принт ЕООД..........................................88 Нова Принтс ..............................................................88 НюПАК ЕООД............................................................89 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 Офсетграфик АД........................................................90 ПАСАТ ПРЕС ЕООД ..................................................91 Печатна База РУСЕ ПРЕС Мултикомерс ЕООД .................................................92 Печатница БГ.............................................................92 Печатница Генчеви ...................................................92 Печатница Дарс ........................................................92 Печатница Дъга ООД ...............................................93 ПК Жанет 45 ООД ....................................................95 Полимейл ...................................................................98 ПОЛИПРИНТ ООД ....................................................99 Прес Продукт Лайн ООД ........................................99 Принта КОМ ............................................................ 100 Принтекс ООД ........................................................ 101 Проджект Консултинг и Мениджмънт ООД ....... 101 Ратт Пак ООД ......................................................... 103 Реалпак ЕООД ........................................................ 103 Ресапак ООД........................................................... 104 Ротапечат ЕООД ..................................................... 106 Селект Принт........................................................... 110 Скат Ойл ЕООД ...................................................... 112 Спектър АД .............................................................. 113 СТОВИ ЕООД .......................................................... 114 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Темподем ЕООД ..................................................... 118 Темпора ЕООД ........................................................ 118 Техноинженеринг АБС ООД .................................. 118 Тих Труд - Дупница ЕООД ..................................... 119 Толеро 06 ЕООД ..................................................... 119 Трифонов ООД ........................................................ 120

Унипак АД ................................................................ 122 Уондърпак ................................................................ 122 Форт ООД................................................................ 125 Хрисо - Пак ............................................................. 130 ЧАЙКА АД ................................................................. 130 Юкон ООД ............................................................... 131 Юрий Гагарин АД .................................................... 131 опаковки пластмасови Алмер ЕООД..............................................................18 Готмар ЕООД.............................................................43 ЖУ-БГ ООД ................................................................61 ИВ Трейдинг ООД .....................................................63 Изипак Индъстри АД ................................................63 ИТД ЕООД .................................................................66 Линпласт ЕООД ........................................................78 Омегапласт 92 ООД .................................................90 Пластик София ООД ................................................95 Пластика-М ................................................................95 Пластформ 2004 ООД ..............................................95 Сартен България ООД ........................................... 107 Совис ООД .............................................................. 112 Терахим 97 АД ......................................................... 118 Фолпак Груп ООД................................................... 125 опаковки метални Булметал ООД ..........................................................30 Сартен България ООД ........................................... 107 ФМА АД .................................................................... 125 Херти АД .................................................................. 128 етикети Алмер ЕООД..............................................................18 Анториери ..................................................................20 Бет Принт ООД .........................................................27 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 Булгед .........................................................................31 БУЛДИК-ООД ............................................................30 В И С Принт ООД ....................................................34 ВАЛДЕКС ООД..........................................................36 Вини 1837 ...................................................................39 Девал - Пакаджинг енд Кодинг ЕООД ..................46 Джей дизайн .............................................................48 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 Дикозо ........................................................................50 Дилком България ООД ............................................51 Дитако – Таня Ардева ЕТ .........................................51 Дунав Прес АД ..........................................................52 Евгени Генчев ЕТ ......................................................54 Екс-Прес ООД...........................................................56 Елекс Груп - Холдинг ООД ......................................57 Ес Принт ....................................................................58 Естерн Лайт Индустри ЕООД .................................58

Независимо от тиража, обади се.

145 ЕТ Кувел - Кузман Велев ........................................59 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 Зико Принт ООД ......................................................62 Идеал АС ....................................................................63 ИзиЛейбъл България ЕООД ....................................63 Инфопринт .................................................................65 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 К И Е Принт ООД ....................................................66 Контраст-Маринов-Маринова и сие СД ...............74 Кронос ЕТ ..................................................................76 Лито Балкан АД ........................................................78 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Мантис студио ...........................................................80 НеПеДоНи ООД ........................................................88 Никополис Принт ЕООД..........................................88 Нитос 2 - Иван Стоев ЕТ.........................................88 Нова Принтс ..............................................................88 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 ПАСАТ ПРЕС ЕООД ..................................................91 Печатница БГ.............................................................92 Печатница Генчеви ...................................................92 Печатница Дарс ........................................................92 Печатница Дейта ......................................................93 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Печатница Кентавър 66 ...........................................93 Печатница на БНБ АД..............................................93 Печатница РАЯ ..........................................................94 ПиП Апостолови ЕООД ............................................94 Полиграф Комерс ЕООД .........................................95 Полиграфюг АД .........................................................98 Принта КОМ ............................................................ 100 Принтекс ООД ........................................................ 101 Растер Павлов ЕООД ............................................ 103 Ролко България ....................................................... 106 Ротопринт ООД ....................................................... 107 Селект Принт........................................................... 110 Сигнал ЕООД .......................................................... 110 Стемакс ЕООД ........................................................ 114 СТОВИ ЕООД .......................................................... 114 СТС Принт ............................................................... 115 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Техноинженеринг АБС ООД .................................. 118 Тих Труд - Дупница ЕООД ..................................... 119 Трифонов ООД ........................................................ 120 Фаст Принт .............................................................. 124 Филикс-М ЕООД ..................................................... 124 Флекс-Ко .................................................................. 125 Фреш Ап Лейбъл ..................................................... 126 Фреш Принт ООД .................................................. 126 Чесматих ЕООД ...................................................... 130 Юрий Гагарин АД .................................................... 131


146 етикети самозалепящи на рола Алмер ЕООД..............................................................18 Дунав Прес АД ..........................................................52 Дъга Плюс ООД ........................................................54 Екс-Прес ООД...........................................................56 ИзиЛейбъл България ЕООД ....................................63 ИНТРАМА Инвест ЕООД ..........................................65 Лито Балкан АД ........................................................78 Печатница 2М ООД ..................................................92 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Растер Павлов ЕООД ............................................ 103 Ролко България ....................................................... 106 Ротопринт ООД ....................................................... 107 Сигнал ЕООД .......................................................... 110 Флекс-Ко .................................................................. 125 Фреш Ап Лейбъл ..................................................... 126 Чесматих ЕООД ...................................................... 130 етикети текстилни Биноври ЕТ ................................................................28 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Дилком България ООД ............................................51 Дорема ЕООД ...........................................................52 Интекс Принт ЕООД ................................................64 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Сигнал ЕООД .......................................................... 110 куриерски и пощенски пликове 4Ю ЕООД ...................................................................11 Анталис България EООД .........................................19 България Куверт ООД..............................................34 ГПВ България ЕООД ................................................43 Давидков и син ЕООД.............................................45 Директа ЕООД ..........................................................51 Ема ООД ....................................................................57 ЕТ Ремакс - Пенка Маркова ...................................60 КАРИЕР ООД .............................................................70 Сеса ЕООД .............................................................. 110 Т и С Трейдинг България ООД ............................. 116 Унимедиа ЕООД ...................................................... 122 пликове с прозорци България Куверт ООД..............................................34 Европак България ЕООД.........................................55 Ема ООД ....................................................................57 пликове по поръчка АртКарт ......................................................................23 луксозни пликове Аркотрейд ЕООД ......................................................22 Директа ЕООД ..........................................................51 КАРИЕР ООД .............................................................70

Рекламни материали и сувенири пликове полиетиленови Артипак ООД .............................................................23 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД ...........................................24 АХАТ ПСД ЕООД .......................................................26 БУЛПЛАСТ-М ЕООД..................................................34 Екстрапак ООД .........................................................56 ЕТ Александър Йовин ...............................................58 ЕТ Сребро Евстатиев - Скорпио ............................60 Мегапорт ООД ..........................................................81 Полигруп ООД...........................................................98 СТС Принт ............................................................... 115 Т и С Трейдинг България ООД ............................. 116 Фолпак Груп ООД................................................... 125 пликове с цип ЕТ Александър Йовин ...............................................58 ПОЛИГРАФСНАБ АД .................................................98 Ракхива .................................................................... 103 пликове хартиени Алек принт .................................................................18 БУЛПАПЕР ООД ........................................................30 Варнапак ЕООД ........................................................36 Галбо ООД .................................................................42 ПОЛИГРАФСНАБ АД .................................................98 Софел-МР-ЕООД ..................................................... 113 Уондърпак ................................................................ 122 торби хартиени Агенция за печатна и сувенирна реклама ИВЕЛстилМ ................................................................13 АЛБА ГРУП ООД........................................................14 Асопак ООД ..............................................................24 Бет Принт ООД .........................................................27 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 Варнапак ЕООД ........................................................36 ГРИЙН БАГС ..............................................................44 Грийн лайн .................................................................45 Да ни ва ООД ...........................................................45 Давидков и син ЕООД.............................................45 Дармакс .....................................................................46 ДАС-2 ООД ................................................................46 ДМ Старс ООД .........................................................51 Екстрапак ООД .........................................................56 Елит Трейд Инженеринг ООД .................................57 ЕНПАК ЕООД ............................................................58 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 Кларикс ООД ............................................................70 Лукспак ЕООД ..........................................................78 МАГМА ПАК ................................................................79 Мегапорт ООД ..........................................................81 МСГ лайн ЕООД ........................................................86 Ню Бегс ......................................................................89

Пейпър Бег студио ЕООД .......................................92 Петровпакинг.............................................................92 Печатница Рей Принт ..............................................94 ПОЛИГРАФСНАБ АД .................................................98 Полиграфюг АД .........................................................98 Софел-МР-ЕООД ..................................................... 113 Техно Прес ЕООД .................................................. 117 Торнадо-ИДС ........................................................... 119 Трансграф ................................................................ 120 Унипак АД ................................................................ 122 Фабрика за хартиени опаковки Клондайк ООД ........................................................ 122 ФолиАрт ООД ......................................................... 125 Хрисо - Пак ............................................................. 130 текстилни торбички Биноври ЕТ ................................................................28 чували АСЕНОВА КРЕПОСТ АД ...........................................24 БУЛПЛАСТ-М ЕООД..................................................34 Варнапак ЕООД ........................................................36 Мегапорт ООД ..........................................................81 Полипласт - Мараджиев ..........................................98 СТС Принт ............................................................... 115 Фабрика за хартиени опаковки Клондайк ООД ........................................................ 122 пластмасови кутии Алмер ЕООД..............................................................18 ИВ Трейдинг ООД .....................................................63 Изипак Индъстри АД ................................................63 чинии и чаши за еднократна употреба (картон, пластмаса) Бет Принт ООД .........................................................27 Бул Къпс ООД ...........................................................30 Галбо ООД .................................................................42 М стайл ООД.............................................................78 Мини Рали ЕООД .....................................................83 Пластформ 2004 ООД ..............................................95 Силви Стар .............................................................. 111 Толеро 06 ЕООД ..................................................... 119 алуминиеви капачки Алмер ЕООД..............................................................18 Лормет-България ЕООД ...........................................78 Унипак АД ................................................................ 122 Флекс-Ко .................................................................. 125 Чесматих ЕООД ...................................................... 130 тубуси РИС ООД ................................................................. 106

При нужда от персонализация – 02 8061 100.


Рекламни материали и сувенири салфетки БУЛПАПЕР ООД ........................................................30 ВЕЛПАК 21 ООД .......................................................38 Ема ООД ....................................................................57 Завод за хартия - Белово АД .................................62 Интерпред Партнер ООД ........................................65 Ракхива .................................................................... 103 Санимакс Сървисиз ООД ..................................... 107 ЧАЙКА АД ................................................................. 130 печатни рекламни материали (баджове, брошури, бланки, дипляни, флаери, кубчета за писане, листовки, буклети, визитки, папки, уоблери, органайзери, картички, каталози, плакати) 7 плюс 2 ООД ...........................................................11 99 процента ...............................................................11 А & А+4 Кушовалиев и Сие ....................................11 АВ Дизайн Груп .........................................................11 Авангард принт ЕООД .............................................12 АВТО ПРИНТ ООД ....................................................12 Агенция за печатна и сувенирна реклама ИВЕЛстилМ ................................................................13 Агенция КОМПАС ООД ............................................12 Адекс принт ООД .....................................................12 АйПринт ООД ............................................................14 Академично издателство Проф. Марин Дринов...............................................14 Аквапринт ООД .........................................................14 Актив Комерс - Костенец ЕООД ............................14 Акцент 96....................................................................14 Алианс Принт ЕООД ................................................18 Алтърнатив Дизайн Студио ЕООД .........................18 Алфа принт Варна ЕООД ........................................18 Алфаграф ЕООД .......................................................20 Амадеус Принт ЕООД ..............................................20 Андонов Принт ООД ................................................20 Анима Принт ООД ....................................................20 Анториери ..................................................................20 Апарт ООД .................................................................22 Апис 50 ООД .............................................................22 Арт Офис ООД ..........................................................23 Артграф ЕООД ..........................................................23 Артекспрес 2004 ЕООД............................................23 АртКарт ......................................................................23 АртКолор 2002 ЕООД ...............................................24 Аси Принт ..................................................................24 Асопак ООД ..............................................................24 АТЕРА Дизайн ............................................................24 АтПринт ЕООД ..........................................................25 Афалина принт ..........................................................24 Бай Сърпрайз ООД ..................................................26 Бакара ООД ..............................................................26

Бдин ООД ..................................................................26 Беллопринт ООД ......................................................26 Бет Принт ООД .........................................................27 Би Ви Джи ЕООД .....................................................27 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 БЛАКОМ ЕТ................................................................28 Блу Арт ЕООД ...........................................................28 Боб и ко принт ЕТ ....................................................28 Бовил - Величка Величкова ЕТ ..............................28 Болид-инс ЕООД.......................................................29 Бостон ГЦ-91 ЕООД .................................................29 Брилянт Принт ООД.................................................29 Булвест София АД - печатница Вулкан.................30 Булгарресурс .............................................................30 Булгед .........................................................................31 БУЛДИК-ООД ............................................................30 Булпринт-България ЕООД........................................34 В И С Принт ООД ....................................................34 ВАЛДЕКС ООД..........................................................36 Вариант БГ ООД .......................................................36 Варио Принт ..............................................................36 Варнапак ЕООД ........................................................36 Вега-33 ООД ..............................................................36 Векс 1 ЕООД .............................................................38 Велпак ООД ..............................................................38 Вертикал-7 ЕООД .....................................................38 Видапак ЕООД ..........................................................39 Визия принт ЕООД ...................................................39 Викер ООД ................................................................39 Виктория Принт ........................................................39 Вилея ООД ................................................................39 Вини 1837 ...................................................................39 Вис-График ЕООД.....................................................40 Витавел АД ................................................................40 Влади – В. Влаев ЕТ ................................................40 Военно Издателство ЕООД ....................................40 Вотомами-А. Владимирова ЕТ ................................40 Гама-Генчев ЕТ ..........................................................42 Гарант-Сулев ЕТ ........................................................42 ГАРС ЕООД ................................................................42 Геа 2000 СД................................................................42 Геоман ЕТ...................................................................42 ГПВ България ЕООД ................................................43 График ООД...............................................................44 График Прогрес ЕТ...................................................44 Графобал БЪЛГАРИЯ АД ..........................................44 Гущеряга ЕООД .........................................................45 Да ни ва ООД ...........................................................45 Даесеф АД .................................................................45 Дайрект Сървисиз ООД ..........................................45 Дас-С ЕТ.....................................................................46 Даф 96 – Дафина Николова ЕТ ..............................46 Дедракс АД ................................................................46

Ако няма как да стане, ние ще го направим.

147 Делник ЕООД ............................................................48 Делта Макс ЕООД ....................................................48 Делта ТИ ООД...........................................................48 Дема прес ООД ........................................................48 Дема принт ЕТ ..........................................................48 Джамбо ПРИНТ ООД ...............................................48 Джей дизайн .............................................................48 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 Джеми-Стратус ООД ................................................48 ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД .....................................48 Диагалпринт ..............................................................50 Дигитална печатница S360 ......................................50 Дигитално студио Ангра ...........................................49 Дийор Принт ООД ....................................................50 Диков 90 ООД ...........................................................50 Димеко МЖ ООД .....................................................51 ДИМИ 99 ООД...........................................................51 Димитър Ганзуров ЕТ ...............................................51 Дисплей Арт ...............................................................51 Дита - ММ ООД ........................................................51 Дитако – Таня Ардева ЕТ .........................................51 Дияна-ГБ ЕТ ...............................................................51 Добрев Прес ЕООД .................................................52 Документен център THENET....................................52 Домино ЕООД ...........................................................52 Друк ЕН ЕООД..........................................................52 Дунав Прес АД ..........................................................52 Дуо-В ООД .................................................................54 Дъга Плюс ООД ........................................................54 Е Принт ЕООД ..........................................................54 Е.Трансфер Принт Технолоджи ЕООД ..................54 ЕА АД ..........................................................................54 Евгени Генчев ЕТ ......................................................54 ЕВЕНТУС ЕООД ........................................................54 Европринт България ООД .......................................55 Екобелан ET...............................................................55 Екон ПЕ ......................................................................56 Екс-Прес ООД...........................................................56 Експертпринт ЕООД.................................................56 Екстрийм България ЕООД.......................................56 Ел Принт Студио.......................................................56 ЕЛИАНА-2000 ООД ....................................................57 Елит Прес ЕООД ......................................................57 Елит Трейд Инженеринг ООД .................................57 ЕМА - 90......................................................................57 Ес Принт ....................................................................58 Естерн Лайт Индустри ЕООД .................................58 ЕТ БОВЕ-Мая Георгиева ..........................................58 ЕТ График55 ...............................................................59 ЕТ Коваджиев............................................................59 ЕТ Кувел - Кузман Велев ........................................59 ЕТ МДМ-Цветанка Маркова ....................................60 ЕТ МИГ-Ивалин Иванов ...........................................60


148 ЕТ Ремакс - Пенка Маркова ...................................60 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 ЕТ ФАРВУТ - Петко Йончев ....................................61 ЕТ Финик - Веселин Ганев ......................................61 ЕТ Фовиус-Петьо Великов .......................................61 ЕТ ХОРС .....................................................................61 Етикет Принт EООД .................................................61 Ефект Ес – Борис Каратанчев ЕТ..........................61 Ефрема ЕООД ...........................................................61 Жажда ЕТ...................................................................61 ЗАВОД ЗА ОПАКОВКИ ............................................62 ЗЕА-Принт ЕООД ......................................................62 ЗЕБРА ООД ................................................................62 Зизи ПРИНТ ЕООД...................................................62 Зико Принт ООД ......................................................62 Зип ЕООД ..................................................................62 Зит-Офсет ООД .........................................................62 Ивко ООД ..................................................................63 ИД Принт ООД .........................................................63 Идеал АС ....................................................................63 Изток-Запад ООД .....................................................63 ИК Октопод ООД......................................................63 Импера - Иван Иванов ЕТ ......................................64 Импрес ЕООД ...........................................................64 Инвестпрес АД ..........................................................64 Инвойс ООД ..............................................................64 Индоор дисплейс ......................................................64 Инфовизион ЕООД ...................................................65 Инфогард....................................................................65 Инфопринт .................................................................65 Информа принт ООД ...............................................65 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 ИПК Родина АД .........................................................66 ИПК Светлина АД .....................................................66 Ифо Дизайн ООД .....................................................66 Йоко принт ООД.......................................................66 К И Е Принт ООД ....................................................66 Кавира Дизайн ООД ................................................68 Кантилена ЕООД ......................................................68 Карива Криейтив Студио ООД...............................70 Киви ООД ..................................................................70 Класик дизайн ЕООД ..............................................70 Кол - принт ООД ......................................................70 Колбис АД ..................................................................70 Колор Принт БГ ЕООД ............................................72 Колор Принт Пак ООД ............................................72 Колор Студио ЕООД ................................................72 Компакт Принт ЕООД ..............................................72 Комтекс ЕООД ..........................................................72 Конекта ООД .............................................................72 Контраст-Маринов-Маринова и сие СД ...............74 Корал ООД ................................................................74 Корс ООД ..................................................................74

Рекламни материали и сувенири Кронос ЕТ ..................................................................76 Л-студио ЕООД .........................................................76 Лакрима ООД............................................................76 ЛЕТЕРА ЕООД ...........................................................77 ЛИБРА СКОРП ООД .................................................77 ЛИК ООД ...................................................................77 Лито Балкан АД ........................................................78 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Лота-2 ООД................................................................78 М Джи Интернейшанъл ЕООД ...............................78 М&БМ .........................................................................78 М-Прес ООД ..............................................................79 Маг 97 ЕООД .............................................................79 Мадхаус студио .........................................................79 Мак П-П.Панев ЕТ ....................................................79 Макрос ООД .............................................................79 Макс Карт ООД ........................................................79 Макс Креатив ООД ..................................................79 Макс Принт ООД ......................................................80 МАКСИМА-М ЕООД ..................................................80 Мания Дизайн Студио .............................................80 Мантис студио ...........................................................80 МАРВЕТ-арт ...............................................................80 Маус-ПС EООД .........................................................80 Медиа Системи ЕООД .............................................81 МЕДИАТЕХ ЕООД .....................................................81 Милениум 2000 ЕООД ..............................................83 Минипрес ООД .........................................................83 Мирал .........................................................................83 МиС компания ЕООД...............................................83 Модерна Печатница .................................................83 МониЦони ЕООД ......................................................86 МСГ лайн ЕООД ........................................................86 Мултипринт ЕООД ....................................................86 Мултипринт ООД ......................................................86 Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ .....................................87 НД - 62 ЕООД ...........................................................87 Нео принт ..................................................................87 НеПеДоНи ООД ........................................................88 Никколор ООД ..........................................................88 Никополис Принт ЕООД..........................................88 Нилекта Принт ООД.................................................88 Нитос 2 - Иван Стоев ЕТ.........................................88 Нова Принтс ..............................................................88 Нора 2000 ЕООД .......................................................89 НПГПФ........................................................................89 Ню Фейс Медиа ООД ..............................................89 Обелиск Принт ЕООД ..............................................89 Образование и наука ЕАД ......................................89 Обретенов и С-е ЕТ..................................................89 ОЛЕ Принт .................................................................89 Оптимал Принт ЕООД .............................................90

Забрави тревогите. Печатът е от нас.

Ориндж Принт ЕООД...............................................90 Орион офсет ЕООД..................................................90 Офис Глобал България ООД ...................................90 Офсетграфик АД........................................................90 Пагане - Богдан Петров ЕТ.....................................91 Пайнер принт ............................................................91 Паркър ЕООД............................................................91 ПАСАТ ПРЕС ЕООД ..................................................91 Пасер ООД ................................................................91 Пачов ООД ................................................................91 ПДС Бранд ЕООД ....................................................92 Перфект Консулт ООД.............................................92 Печатна База РУСЕ ПРЕС Мултикомерс ЕООД .................................................92 Печатница 2М ООД ..................................................92 Печатница БГ.............................................................92 Печатница Везни Принт ..........................................92 Печатница Генчеви ...................................................92 Печатница Графикс ООД.........................................92 Печатница Дарс ........................................................92 Печатница Дейта ......................................................93 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Печатница Експрес 2000 .........................................93 Печатница ИвелЕмДжи............................................93 Печатница Каспър ....................................................93 Печатница Кентавър 66 ...........................................93 Печатница КОВАЧЕВ ................................................93 Печатница КРИС ООД .............................................93 Печатница на БНБ АД..............................................93 Печатница НИМА ЕООД ..........................................93 Печатница ОРЛИВЕНИ ............................................93 Печатница ПолиАрт ..................................................94 Печатница РАЯ ..........................................................94 Печатница Рей Принт ..............................................94 Печатница РИС - 73 .................................................94 Печатница Сиела ......................................................94 Печатница СИРА .......................................................94 Печатница Стоев ......................................................94 Печатница ЦДМ-ЕООД ............................................94 ПиП Апостолови ЕООД ............................................94 ПК Жанет 45 ООД ....................................................95 Плевен принт ООД...................................................95 Полиграф Комерс ЕООД .........................................95 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Полиграфически Комбинат Димитър Благоев .....98 Полиграфпродукт ЕООД ..........................................98 ПОЛИГРАФСНАБ АД .................................................98 Полиграфюг АД .........................................................98 Полимона ООД .........................................................98 Полипрес ООД ..........................................................99 Прес Продукт Лайн ООД ........................................99 Примакс ООД ...........................................................99


149

Рекламни материали и сувенири Принт Визия ЕООД ..................................................99 Принт Експрес 2001 ООД........................................99 Принта КОМ ............................................................ 100 Принтакс .................................................................. 100 Принтекс ООД ........................................................ 101 Принтекспрес ООД ................................................ 101 Принтпрес ООД ...................................................... 101 Профит-БГ ЕТ ........................................................... 102 ПЧП Планета ООД ................................................. 102 Разград полиграф ООД ......................................... 102 Райц-2 ООД ............................................................. 102 Ракурс СД ................................................................ 103 Растер Павлов ЕООД ............................................ 103 Ратт Пак ООД ......................................................... 103 Рекламен и копирен център Дигитал .................. 104 Рекламна къща ДизАрт ......................................... 104 Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104 Ритъм 94 ................................................................... 106 Родопи Кърджали ООД ......................................... 106 Роел-98 ООД............................................................ 106 Ротапечат ЕООД ..................................................... 106 Ротопринт ООД ....................................................... 107 Свети Никола .......................................................... 107 Седем ЕООД ........................................................... 110 Селект Принт........................................................... 110 Семпре принт .......................................................... 110 Сепа-инфома ООД ................................................. 110 СИЕСТА 93 ООД ...................................................... 110 Сим Арт Принт ........................................................ 111 Симолини-94 СД ..................................................... 111 Сити Вижън ООД.................................................... 111 Скай Принт ООД .................................................... 112 Скала Принт ООД .................................................. 112 Скат Ойл ЕООД ...................................................... 112 Скорпиопринт ЕООД.............................................. 112 Смарт Д ЕООД ....................................................... 112 Смилков ЕООД ....................................................... 112 Сокасто ЕООД ........................................................ 112 София Принт ........................................................... 113 Софпринт Груп Ад ................................................... 113 Спектър АД .............................................................. 113 Стема 04 ЕООД....................................................... 114 Стемакс ЕООД ........................................................ 114 СтениСофт ЕООД ................................................... 114 СТОВИ ЕООД .......................................................... 114 Студио 26 ................................................................. 115 Студио Колор ЕООД .............................................. 115 Студио Лимон .......................................................... 115 Студио Пиксел ........................................................ 115 Студио Плакат ......................................................... 115 Студио ПЛЮС ООД ................................................ 115 СУПЕР ПРИНТ ......................................................... 116 СУПЕРПРИНТ ООД ................................................. 116

Таурус Адвертайзинг ЕООД .................................. 116 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Текон инвест АД...................................................... 116 Темпора ЕООД ........................................................ 118 Техноинженеринг АБС ООД .................................. 118 Ти Ди Джи Принт ................................................... 118 Тиди Принт 62 - ЕООД ........................................... 118 Тих Труд - Дупница ЕООД ..................................... 119 Томинвест ................................................................ 119 Топ принт ООД ....................................................... 119 Тримикс ООД .......................................................... 120 Трифонов ООД ........................................................ 120 Универсал Полиграф ЕООД .................................. 120 УНИКАМ - ПРИНТ ООД ......................................... 121 Унимедиа ЕООД ...................................................... 122 Унипак АД ................................................................ 122 Унискорп ООД ........................................................ 122 УЧИ ЕООД ............................................................... 122 Фабер ....................................................................... 122 Фабрика за дигитален печат 2х2 ......................... 122 Фаст Принт .............................................................. 124 Фатум ООД.............................................................. 124 ФИЛ ООД ................................................................ 124 ФКД ЕООД .............................................................. 124 ФОКС-21 ЕООД....................................................... 125 ФолиАрт ООД ......................................................... 125 Форт ООД................................................................ 125 Форум прес ............................................................. 125 Фреш Принт ООД .................................................. 126 ФФД ЕТ.................................................................... 126 Фънки Плюс ЕООД ................................................ 126 Хеликс Прес ЕООД ................................................ 128 Химера ЕООД ......................................................... 128 Химера ООД ............................................................ 128 Център по полиграфия ЕООД............................... 130 Цифрова Печатница Нова Ера ............................. 130 ЧАЙКА АД ................................................................. 130 Юнайтид Калърс ..................................................... 131 Юнона - Петрови СД ............................................. 131 Юпи Принт Хаус ЕООД ......................................... 131 Юрий Гагарин АД .................................................... 131 баджове (виж печатни рекламни материали) бланки (виж печатни рекламни материали) брошури (виж печатни рекламни материали) визитни картички (виж печатни рекламни материали) грамоти и дипломи (виж печатни рекламни материали)

Ако „за вчера” е невъзможно - обади се!

картички (виж печатни рекламни материали) листовки (виж печатни рекламни материали) папки (виж печатни рекламни материали) плакати (виж печатни рекламни материали) каталози (виж списания) покани (виж печатни рекламни материали) покани сватбени АртКарт ......................................................................23 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 Мания Дизайн Студио .............................................80 менюта Аси Принт ..................................................................24 Булгед .........................................................................31 В.П.М. – Вектра ЕООД ............................................35 Геоман ЕТ...................................................................42 Дайв арт.....................................................................45 Дедракс АД ................................................................46 Джей дизайн .............................................................48 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 Диагалпринт ..............................................................50 Дигитално студио Ангра ...........................................49 Дисплей Арт ...............................................................51 Документен център THENET....................................52 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ БОВЕ-Мая Георгиева ..........................................58 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 ЕТ Фовиус-Петьо Великов .......................................61 ЗЕБРА ООД ................................................................62 Зизи ПРИНТ ЕООД...................................................62 Инфопринт .................................................................65 МАКСИМА-М ЕООД ..................................................80 Нитос 2 - Иван Стоев ЕТ.........................................88 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 Печатница на БНБ АД..............................................93 Рекламконтакт-60 ЕТ............................................... 104 Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104 РИС ООД ................................................................. 106 Сим Арт Принт ........................................................ 111 Стема 04 ЕООД....................................................... 114 Стемакс ЕООД ........................................................ 114 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Томинвест ................................................................ 119 УЧИ ЕООД ............................................................... 122 Фреш Принт ООД .................................................. 126


150 календари (календари, еднолистови, многолистови, календар бележници) 99 процента ...............................................................11 АВ Дизайн Груп .........................................................11 Агенция за печатна и сувенирна реклама ИВЕЛстилМ ................................................................13 Актив Комерс - Костенец ЕООД ............................14 Акцент 96....................................................................14 Апарт ООД .................................................................22 Асопак ООД ..............................................................24 Бет Принт ООД .........................................................27 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 Болид-инс ЕООД.......................................................29 Булгед .........................................................................31 В.П.М. – Вектра ЕООД ............................................35 Вертикал-7 ЕООД .....................................................38 Виктория Принт ........................................................39 Вини 1837 ...................................................................39 Военно Издателство ЕООД ....................................40 Геоман ЕТ...................................................................42 Давидков и син ЕООД.............................................45 ДАС-2 ООД ................................................................46 Дедракс АД ................................................................46 Дема принт ЕТ ..........................................................48 Джей дизайн .............................................................48 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 Дженевра ЕООД .......................................................48 Дуо-В ООД .................................................................54 Европринт България ООД .......................................55 Екс-Прес ООД...........................................................56 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ Кувел - Кузман Велев ........................................59 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 ЗЕБРА ООД ................................................................62 Инфопринт .................................................................65 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 ИСМ компания ООД ................................................66 Корс ООД ..................................................................74 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Мак П-П.Панев ЕТ ....................................................79 Макс Креатив ООД ..................................................79 Мания Дизайн Студио .............................................80 МСГ лайн ЕООД ........................................................86 НД - 62 ЕООД ...........................................................87 Никополис Принт ЕООД..........................................88 Нова Принтс ..............................................................88 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 Офис Маркет ЕООД .................................................90 Офсетграфик АД........................................................90 Печатница на БНБ АД..............................................93 Печатница Рей Принт ..............................................94 Печатница РИС - 73 .................................................94 ПиП Апостолови ЕООД ............................................94

Рекламни материали и сувенири Полиграф Комерс ЕООД .........................................95 Полиграфюг АД .........................................................98 Полимона ООД .........................................................98 Призма ООД .............................................................99 Принт Пак ООД ...................................................... 100 Рубин Комерс .......................................................... 107 Селект Принт........................................................... 110 Семпре принт .......................................................... 110 Сим Арт Принт ........................................................ 111 Стема 04 ЕООД....................................................... 114 Стемакс ЕООД ........................................................ 114 СУПЕРПРИНТ ООД ................................................. 116 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Техно Прес ЕООД .................................................. 117 Ти Ди Джи Принт ................................................... 118 Томинвест ................................................................ 119 УНИКАМ - ПРИНТ ООД ......................................... 121 Унимедиа ЕООД ...................................................... 122 Унискорп ООД ........................................................ 122 УЧИ ЕООД ............................................................... 122 ФОКС-21 ЕООД....................................................... 125 ФорКом .................................................................... 125 Фреш Принт ООД .................................................. 126 вестници Вини 1837 ...................................................................39 ИПК Родина АД .........................................................66 Нюзпринт ЕООД .......................................................89 Печатница София ЕООД .........................................94 Полимона ООД .........................................................98 Разград полиграф ООД ......................................... 102 Ротапечат ЕООД ..................................................... 106 Форум прес ............................................................. 125 книги Алфаграф ЕООД .......................................................20 Анториери ..................................................................20 Аси Принт ..................................................................24 Беллопринт ООД ......................................................26 Бет Принт ООД .........................................................27 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 Болид-инс ЕООД.......................................................29 Булвест София АД - печатница Вулкан.................30 Булгед .........................................................................31 Венс-7 .........................................................................38 Виктория Принт ........................................................39 Вини 1837 ...................................................................39 Вотомами-А. Владимирова ЕТ ................................40 Дедракс АД ................................................................46 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 Дуо-В ООД .................................................................54 Е Принт ЕООД ..........................................................54 Евгени Генчев ЕТ ......................................................54

Екобелан ET...............................................................55 Екс-Прес ООД...........................................................56 Експертпринт ЕООД.................................................56 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ Кувел - Кузман Велев ........................................59 ЕТ Ремакс - Пенка Маркова ...................................60 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 ЗЕБРА ООД ................................................................62 Зико Принт ООД ......................................................62 Инфовизион ЕООД ...................................................65 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 Компакт Принт ЕООД ..............................................72 Контраст-Маринов-Маринова и сие СД ...............74 Корал ООД ................................................................74 Кронос ЕТ ..................................................................76 Макрос ООД .............................................................79 МЕДИАТЕХ ЕООД .....................................................81 Мултипринт ООД ......................................................86 Нова Принтс ..............................................................88 Образование и наука ЕАД ......................................89 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 Офсетграфик АД........................................................90 Печатница Графикс ООД.........................................92 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Печатница Кентавър 66 ...........................................93 Печатница Рей Принт ..............................................94 Печатница Сиела ......................................................94 ПК Жанет 45 ООД ....................................................95 Полиграф Комерс ЕООД .........................................95 Полиграфически Комбинат Димитър Благоев .....98 Полиграфюг АД .........................................................98 Полимона ООД .........................................................98 Принта КОМ ............................................................ 100 Рекламконтакт-60 ЕТ............................................... 104 Семпре принт .......................................................... 110 Симолини-94 СД ..................................................... 111 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Техноинженеринг АБС ООД .................................. 118 Ти Ди Джи Принт ................................................... 118 Трифонов ООД ........................................................ 120 УНИКАМ - ПРИНТ ООД ......................................... 121 Форум прес ............................................................. 125 книги в малки тиражи Алфаграф ЕООД .......................................................20 Аси Принт ..................................................................24 Булгед .........................................................................31 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 Е Принт ЕООД ..........................................................54 Експертпринт ЕООД.................................................56 ЕТ Ремакс - Пенка Маркова ...................................60 ЗЕБРА ООД ................................................................62 ИПК АБАГАР АД .........................................................66

Няма по-лесно от сложното изделие.


Рекламни материали и сувенири Макрос ООД .............................................................79 списания Акцент 96....................................................................14 Алианс Принт ЕООД ................................................18 Амадеус Принт ЕООД ..............................................20 Беллопринт ООД ......................................................26 Бет Принт ООД .........................................................27 Виктория Принт ........................................................39 Вини 1837 ...................................................................39 Дедракс АД ................................................................46 Делта Макс ЕООД ....................................................48 Дема принт ЕТ ..........................................................48 Джей дизайн .............................................................48 Дисплей Арт ...............................................................51 Евгени Генчев ЕТ ......................................................54 Екс-Прес ООД...........................................................56 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ Кувел - Кузман Велев ........................................59 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 Зико Принт ООД ......................................................62 Инфопринт .................................................................65 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 К И Е Принт ООД ....................................................66 Контраст-Маринов-Маринова и сие СД ...............74 Корал ООД ................................................................74 Кронос ЕТ ..................................................................76 Лито Балкан АД ........................................................78 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Макс Креатив ООД ..................................................79 МАКСИМА-М ЕООД ..................................................80 МСГ лайн ЕООД ........................................................86 НеПеДоНи ООД ........................................................88 Никополис Принт ЕООД..........................................88 Нитос 2 - Иван Стоев ЕТ.........................................88 Нова Принтс ..............................................................88 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 Офсетграфик АД........................................................90 ПАСАТ ПРЕС ЕООД ..................................................91 Печатница Графикс ООД.........................................92 Печатница Дейта ......................................................93 Печатница на БНБ АД..............................................93 Печатница Рей Принт ..............................................94 ПК Жанет 45 ООД ....................................................95 Полиграф Комерс ЕООД .........................................95 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Принта КОМ ............................................................ 100 Селект Принт........................................................... 110 Сим Арт Принт ........................................................ 111 Симолини-94 СД ..................................................... 111 Спектър АД .............................................................. 113 Стемакс ЕООД ........................................................ 114 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116

УНИКАМ - ПРИНТ ООД ......................................... 121 Унимедиа ЕООД ...................................................... 122 УЧИ ЕООД ............................................................... 122 Фреш Принт ООД .................................................. 126 стикери (виж рекламни печатни материали) магнитни стикери АПТИШ ЕООД ...........................................................22 В.П.М. – Вектра ЕООД ............................................35 Деко-Арт .....................................................................46 Джей дизайн .............................................................48 ЕТ Ромео Велчев ......................................................60 Иви Арт .......................................................................63 Лого Дизайн ООД ....................................................78 МИКРО АСУ................................................................82 Орхидея ЕР ООД ......................................................90 САРК Дизайн и Инженеринг ООД ....................... 107 СтениСофт ЕООД ................................................... 114 Студио ТЕКС ЕООД ................................................ 116 Хера адвертайзинг ООД........................................ 128 стикери обемни АВ Дизайн Груп .........................................................11 Вега Дизайн ООД.....................................................36 Джей дизайн .............................................................48 Драски М ...................................................................52 МАКСИМА-М ЕООД ..................................................80 Мания Дизайн Студио .............................................80 НИКЕМА ТУ - София .................................................88 Орхидея ЕР ООД ......................................................90 Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104 САРК Дизайн и Инженеринг ООД ....................... 107 Хера адвертайзинг ООД........................................ 128 гаранционни стикери Геопринт ЕООД .........................................................43 Горан-ПИК ЕООД ......................................................43 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 Прес Продукт Лайн ООД ........................................99 Хера адвертайзинг ООД........................................ 128 холограмни стикери Горан-ПИК ЕООД ......................................................43 Дунав Прес АД ..........................................................52 ЕТ Р.И.С. - РУМЕН САРАФСКИ ...............................60 Леммако България ООД ..........................................77 Печатница Дарс ........................................................92 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Техно Прес ЕООД .................................................. 117 Холония .................................................................... 128

Книгите не изчезват - стават дигитални.

151 бележници Акварел ООД.............................................................14 Аси Принт ..................................................................24 Бай Сърпрайз ООД ..................................................26 Булгед .........................................................................31 Вертикал-7 ЕООД .....................................................38 Визия принт ЕООД ...................................................39 Влади – В. Влаев ЕТ ................................................40 Джей дизайн .............................................................48 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 Игел България ООД .................................................63 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 ИСМ компания ООД ................................................66 Лемакс ........................................................................77 Мултипринт ООД ......................................................86 Печатница Рей Принт ..............................................94 ПиП Апостолови ЕООД ............................................94 Призма ООД .............................................................99 Принт Пак ООД ...................................................... 100 Рекламконтакт-60 ЕТ............................................... 104 Селект Принт........................................................... 110 Стемакс ЕООД ........................................................ 114 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Унискорп ООД ........................................................ 122 ФолиАрт ООД ......................................................... 125 тетрадки Акварел ООД.............................................................14 Актив Комерс - Костенец ЕООД ............................14 Влади – В. Влаев ЕТ ................................................40 Гюнеш ЕООД .............................................................45 Екобелан ET...............................................................55 Елит МД .....................................................................57 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 МЕГ - черно и бяло ООД.........................................81 МСГ лайн ЕООД ........................................................86 Мултипринт ООД ......................................................86 Обелиск Принт ЕООД ..............................................89 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 Полиграфюг АД .........................................................98 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Текон инвест АД...................................................... 116 ценни книжа Дунав Прес АД ..........................................................52 Печатница на БНБ АД..............................................93 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 билети Печатница на БНБ АД..............................................93 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98


152

Рекламни материали и сувенири

Фреш Принт ООД .................................................. 126

Растер Павлов ЕООД ............................................ 103

формуляри, фактури (формуляри, фактури) Агенция РА ЕООД .....................................................12 Алек принт .................................................................18 Анториери ..................................................................20 Аси Принт ..................................................................24 Би Eл Джи ООД........................................................27 БУЛДИК-ООД ............................................................30 Вега-33 ООД ..............................................................36 Виктория Принт ........................................................39 Вини 1837 ...................................................................39 Военно Издателство ЕООД ....................................40 Вотомами-А. Владимирова ЕТ ................................40 Дема принт ЕТ ..........................................................48 Джей дизайн .............................................................48 Дияна-ГБ ЕТ ...............................................................51 Дуо-В ООД .................................................................54 Екобелан ET...............................................................55 Ес Принт ....................................................................58 Естерн Лайт Индустри ЕООД .................................58 ЕТ Коваджиев............................................................59 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 Зизи ПРИНТ ЕООД...................................................62 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 Кронос ЕТ ..................................................................76 Мак П-П.Панев ЕТ ....................................................79 Минолтех Еоод ..........................................................83 НД - 62 ЕООД ...........................................................87 Нова Принтс ..............................................................88 Обелиск Принт ЕООД ..............................................89 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 Офис Глобал България ООД ...................................90 Папирснаб ООД........................................................91 Печатница Кентавър 66 ...........................................93 Печатница КОВАЧЕВ ................................................93 Печатница на БНБ АД..............................................93 Печатница НИМА ЕООД ..........................................93 Печатница РИС - 73 .................................................94 Печатница Стоев ......................................................94 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Полимона ООД .........................................................98 СИЕСТА 93 ООД ...................................................... 110 Стема 04 ЕООД....................................................... 114 УНИКАМ - ПРИНТ ООД ......................................... 121 Унимедиа ЕООД ...................................................... 122 Унискорп ООД ........................................................ 122 ФОКС-21 ЕООД....................................................... 125 ФорКом .................................................................... 125 Юнона - Петрови СД ............................................. 131

LED дисплеи Анонс ..........................................................................20 БРАЙТ ЛАЙТ ООД .....................................................29 Глобал Трейд Нет ЕООД ..........................................43 Джусита-дес ООД .....................................................50 Динакорд - България ЕООД....................................51 Имел Дизайн ООД ...................................................64 М-АРТ ЕООД ..............................................................78 Мегатекс АД...............................................................81 Ракомс – 2 ............................................................... 103 Стратус Лайт ООД ................................................. 114

подложки за бира Оптимал Принт ЕООД .............................................90

дисплеи картонени Билборд АД ................................................................27 В.П.М. – Вектра ЕООД ............................................35 Дедракс АД ................................................................46 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Ес Принт ....................................................................58 Ред Пойнтс .............................................................. 103 дисплейни системи 10х ЕООД ...................................................................11 Антекс реклама София ООД ..................................20 ВКФ Ренцел България Продакшън ........................40 ГИБ ЕООД..................................................................43 Дисплей - БГ ЕООД ..................................................51 Зографа ООД ............................................................62 Индоор дисплейс ......................................................64 Ориндж Експо ООД .................................................90 Ред Пойнтс .............................................................. 103 Санта Скопие ООД ................................................ 107 Тепеде България ЕООД ......................................... 118 банер стойки 10х ЕООД ...................................................................11 Антекс реклама София ООД ..................................20 ВКФ Ренцел България Продакшън ........................40 ГИБ ЕООД..................................................................43 Дисплей - БГ ЕООД ..................................................51 Зографа ООД ............................................................62 Индоор дисплейс ......................................................64 МИКРО АСУ................................................................82 Ориндж Експо ООД .................................................90 Ред Пойнтс .............................................................. 103 Санта Скопие ООД ................................................ 107 Тепеде България ЕООД ......................................... 118 стелажи Андреа ООД ..............................................................20 Антекс реклама София ООД ..................................20 БГ Принт .....................................................................26

Брио Вита ЕООД ......................................................30 В.П.М. – Вектра ЕООД ............................................35 Велпа 91 АД ...............................................................38 Велпак ООД ..............................................................38 ГИБ ЕООД..................................................................43 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Димеко МЖ ООД .....................................................51 Дисплей - БГ ЕООД ..................................................51 ЕЛИА-97 ......................................................................57 Зографа ООД ............................................................62 Идеал АС ....................................................................63 Индоор дисплейс ......................................................64 инч 2,54.......................................................................65 Куалити Пак ООД .....................................................76 Мето ООД ..................................................................82 РДС ООД ................................................................. 103 Ринопринт оод ........................................................ 106 Скат Ойл ЕООД ...................................................... 112 ТОД Реклама ........................................................... 119 Трансграф ................................................................ 120 Фавин OOД ............................................................. 122 Хеел .......................................................................... 126 знамена и флагове Алфакомерс Груп ООД ............................................20 Бендида 66 ЕООД .....................................................27 Бетаверсия ЕООД ....................................................27 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 БНД-Текстил ..............................................................28 БРАВО Печатни Техологии ......................................29 Буларт 2007 ЕООД ....................................................30 ГАБИК ЕООД .............................................................42 Грея .............................................................................44 Джей Пойнт ООД .....................................................48 ЕТ График55 ...............................................................59 ЕТ Трико .....................................................................60 Знамена.ком ..............................................................62 Ипрес ЕООД..............................................................66 ЛББ Божинов ............................................................77 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Пирапринт ..................................................................94 Поли Брод - Везани знамена .................................95 Принтекс Арт СД .................................................... 101 Ред Пойнтс .............................................................. 103 Рубин Комерс .......................................................... 107 Фреш Принт ООД .................................................. 126 пилони за знамена ГАБИК ЕООД .............................................................42 Джей Пойнт ООД .....................................................48 ЕТ График55 ...............................................................59 Знамена.ком ..............................................................62 ЛББ Божинов ............................................................77

Днешните желания - изпълнени вчера.


153

Рекламни материали и сувенири Принтекс Арт СД .................................................... 101 Ред Пойнтс .............................................................. 103 брезенти Брезент ООД.............................................................29 Маус-ПС EООД .........................................................80 билбордове ABC-91 Величкови ЕООД ........................................11 Агрино.........................................................................12 Андреа ООД ..............................................................20 АРД ЕООД .................................................................22 Атиа принт .................................................................24 Афалина принт ..........................................................24 БиКолор ООД............................................................27 Билборд АД ................................................................27 Билборд Билдърс БЪЛГАРИЯ ..................................27 Билборд Мениджмънт ..............................................27 БРАВО Печатни Техологии ......................................29 ГАРС ЕООД ................................................................42 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Импрес ЕООД ...........................................................64 М-АРТ ЕООД ..............................................................78 Мадхаус студио .........................................................79 Маус-ПС EООД .........................................................80 Металстрой-2003 ЕООД ...........................................82 Принт Бутик ЕООД ...................................................99 Ред Пойнтс .............................................................. 103 Сити Вижън ООД.................................................... 111 Топ принт ООД ....................................................... 119 Фреш Принт ООД .................................................. 126 ротационни билбордове Имел Дизайн ООД ...................................................64 тенти Алфакомерс Груп ООД ............................................20 Андреа ООД ..............................................................20 Брезент ООД.............................................................29 Грея .............................................................................44 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Маус-ПС EООД .........................................................80 Ред Пойнтс .............................................................. 103 Топ принт ООД ....................................................... 119 Фреш Принт ООД .................................................. 126 калкани (калкани (виж билбордове)) пизи (пизи (виж билбордове)) ракети (виж широкоформатен печат) транспаранти (виж широкоформатен печат)

тапети Булгед .........................................................................31 Росбул Индустри ООД ........................................... 106 репродукции Артекспрес 2004 ЕООД............................................23 Булгед .........................................................................31 Вертикал-7 ЕООД .....................................................38 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Инфопринт .................................................................65 лазерАРТ студио .......................................................76 Стоунтех ................................................................... 114 светещи реклами АВИТЕО ЕООД ..........................................................12 Андреа ООД ..............................................................20 Антекс реклама София ООД ..................................20 АРД ЕООД .................................................................22 Арт Дизайн Студио ООД .........................................23 Арт Флекс Студио ЕООД ........................................23 Артзона ООД.............................................................23 Билборд АД ................................................................27 Братов Реклами ЕООД ............................................29 Брезент ООД.............................................................29 Вега Дизайн ООД.....................................................36 Визуал ЕООД ............................................................39 Гален ООД .................................................................42 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Джусита-дес ООД .....................................................50 Диагалпринт ..............................................................50 Дисплей Арт ...............................................................51 Драгофф ООД ...........................................................52 Екстрийм Дизайн Студио ........................................56 ЕТ Авел-Неон .............................................................58 ЕТ ВЕКТОР .................................................................59 ЕТ Ефект .....................................................................59 Имел Дизайн ООД ...................................................64 Индоор дисплейс ......................................................64 ИТС ООД ...................................................................66 Компоарт ООД ..........................................................72 Косе Босе ЕООД ......................................................74 Ландмарк ООД..........................................................77 Лого Дизайн ООД ....................................................78 М-АРТ ЕООД ..............................................................78 Мания Дизайн Студио .............................................80 Маус-ПС EООД .........................................................80 Мегатекс АД...............................................................81 Медия Дизайн ООД .................................................81 Нелисат ......................................................................87 НЕОМАКС реклама&дизайн....................................87 Неон Вижън ООД .....................................................87 Неоника ООД ............................................................87 Неонови Системи .....................................................87

Палетите с хартия не ни плашат, нито единичните бройки.

Неонтех ......................................................................88 Нион Лайт ООД ........................................................88 Партнърс ООД ..........................................................91 Принт Бутик ЕООД ...................................................99 Про Реклама ЕООД ............................................... 101 Пурпини График Артс ЕООД ................................. 102 Ракомс – 2 ............................................................... 103 РДС ООД ................................................................. 103 Ред Пойнтс .............................................................. 103 Санта Скопие ООД ................................................ 107 Сателит 79 ЕООД ................................................... 107 Светлинни реклами ................................................ 110 Седем ЕООД ........................................................... 110 Сим Арт Принт ........................................................ 111 Смарт Сървис ООД................................................ 112 Статус 1 АД.............................................................. 114 Стратус Лайт ООД ................................................. 114 Студио Дада ЕООД ................................................ 115 Таурус Адвертайзинг ЕООД .................................. 116 Техно сайн ООД ..................................................... 118 Топ принт ООД ....................................................... 119 Файер студио .......................................................... 124 Фарко ЕООД ........................................................... 124 Фотоникс.................................................................. 126 ФФД ЕТ.................................................................... 126 Хеел .......................................................................... 126 Шок реклама ........................................................... 130 Юнайтид Калърс ..................................................... 131 неонови реклами (виж светещи реклами) табели 10х ЕООД ...................................................................11 ABC-91 Величкови ЕООД ........................................11 АВ Дизайн Груп .........................................................11 Агенция РА ЕООД .....................................................12 Агрино.........................................................................12 Антекс реклама София ООД ..................................20 Арт Дизайн Студио ООД .........................................23 Арт Флекс Студио ЕООД ........................................23 Артзона ООД.............................................................23 Атиа принт .................................................................24 АтПринт ЕООД ..........................................................25 БГ Принт .....................................................................26 Би Ви Джи ЕООД .....................................................27 Билборд АД ................................................................27 Билборд Билдърс БЪЛГАРИЯ ..................................27 Булгед .........................................................................31 ВИДОВ ЕООД ...........................................................39 ГАРС ЕООД ................................................................42 Гло Арт ЕТ ..................................................................43 Грава студио ЕООД ..................................................44 Грея .............................................................................44


154 Джей дизайн .............................................................48 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Джеми-Стратус ООД ................................................48 Екстрийм Дизайн Студио ........................................56 ЕТ График55 ...............................................................59 ЕТ Ефект .....................................................................59 ЕТ Зариан-5 ...............................................................59 ЕТ Либра ....................................................................59 ЕТ ХОРС .....................................................................61 Имел Дизайн ООД ...................................................64 Индоор дисплейс ......................................................64 ИТС ООД ...................................................................66 Компоарт ООД ..........................................................72 Ландмарк ООД..........................................................77 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Малка Реклама .........................................................80 Мания Дизайн Студио .............................................80 Маус-ПС EООД .........................................................80 Микро Офсет ЕООД .................................................82 Минолтех Еоод ..........................................................83 Нелисат ......................................................................87 Неон Вижън ООД .....................................................87 Ориндж Експо ООД .................................................90 Принт Бутик ЕООД ...................................................99 Принт Прес - Рекламна Агенция .......................... 100 Про Реклама ЕООД ............................................... 101 Пурпини График Артс ЕООД ................................. 102 РА Гама Дизайн ....................................................... 102 РД Студио ООД ...................................................... 103 Ред Пойнтс .............................................................. 103 Рекламен център Солико ...................................... 104 Рекламна къща АССА ............................................. 104 Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104 Смарт Сървис ООД................................................ 112 Спотинов Принт ЕООД .......................................... 113 Статус 1 АД.............................................................. 114 Студио Грифо........................................................... 115 Таванарски ООД ..................................................... 116 Топ принт ООД ....................................................... 119 Тримикс ООД .......................................................... 120 Файер студио .......................................................... 124 Фоурвор ЕООД ....................................................... 126 Фреш Принт ООД .................................................. 126 ФФД ЕТ.................................................................... 126 Фънки Плюс ЕООД ................................................ 126 Юнайтид Калърс ..................................................... 131 изделия от плексиглас 10х ЕООД ...................................................................11 Антекс реклама София ООД ..................................20 Арт Флекс Студио ЕООД ........................................23 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 ВКФ Ренцел България Продакшън ........................40

Рекламни материали и сувенири ГИБ ЕООД..................................................................43 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Дисплей - БГ ЕООД ..................................................51 Дисплей Арт ...............................................................51 Зографа ООД ............................................................62 Индоор дисплейс ......................................................64 Маус-ПС EООД .........................................................80 Мето ООД ..................................................................82 РА Гама Дизайн ....................................................... 102 Ринопринт оод ........................................................ 106 Санта Скопие ООД ................................................ 107 ТОД Реклама ........................................................... 119 Фавин OOД ............................................................. 122 Хеел .......................................................................... 126 обемни букви АВ Дизайн Груп .........................................................11 АРД ЕООД .................................................................22 Арт Флекс Студио ЕООД ........................................23 Атиа принт .................................................................24 БРАЙТ ЛАЙТ ООД .....................................................29 Братов Реклами ЕООД ............................................29 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Диагалпринт ..............................................................50 Дисплей - БГ ЕООД ..................................................51 Дисплей Арт ...............................................................51 Драгофф ООД ...........................................................52 ДУКОВ РУСЕ ЕООД .................................................52 Екстрийм Дизайн Студио ........................................56 ЕТ График55 ...............................................................59 Индоор дисплейс ......................................................64 Компоарт ООД ..........................................................72 Косе Босе ЕООД ......................................................74 Ливи ............................................................................77 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Мания Дизайн Студио .............................................80 Медия Дизайн ООД .................................................81 НЕОМАКС реклама&дизайн....................................87 Неон Вижън ООД .....................................................87 Неоника ООД ............................................................87 Неонови Системи .....................................................87 Нитос 2 - Иван Стоев ЕТ.........................................88 Ориндж Експо ООД .................................................90 Принт Прес - Рекламна Агенция .......................... 100 Про Реклама ЕООД ............................................... 101 Пурпини График Артс ЕООД ................................. 102 РД Студио ООД ...................................................... 103 РДС ООД ................................................................. 103 Рекламен център Солико ...................................... 104 Скорпио Дизайн ..................................................... 112 Смарт Сървис ООД................................................ 112 Студио Грифо........................................................... 115 Тотем консулт ЕООД.............................................. 119

Независимо от тиража, обади се.

ТриА БГ Външна реклама ...................................... 120 Фавин OOД ............................................................. 122 Фарко ЕООД ........................................................... 124 Фоурвор ЕООД ....................................................... 126 Фреш Принт ООД .................................................. 126 Хеел .......................................................................... 126 Юнайтид Калърс ..................................................... 131 обемни фигури от стиропор Атиа принт .................................................................24 Ди Ес Декор ЕООД ..................................................50 Фоам Фантази ........................................................ 125 пътни знаци Светлинни реклами ................................................ 110 Студио Грифо........................................................... 115 сувенири (сувенири, запалки, значки, калкулатори, ключодържатели, купи, парафинови свещи, пепелници) 10х ЕООД ...................................................................11 АВ Дизайн Груп .........................................................11 Агенция РА ЕООД .....................................................12 Адина ..........................................................................14 Акварел ООД.............................................................14 Алфа принт Варна ЕООД ........................................18 Апарт ООД .................................................................22 АПТИШ ЕООД ...........................................................22 АРТ-93 .........................................................................23 АТА – А. АНАНИЕВА ЕТ..............................................24 Бай Сърпрайз ООД ..................................................26 Бетаверсия ЕООД ....................................................27 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 Благрафи - Блага Гьошева ЕТ.................................28 Буларт 2007 ЕООД ....................................................30 Булпинс ООД ............................................................34 Векам 97 ООД ...........................................................38 Вертикал-7 ЕООД .....................................................38 Вивати ........................................................................39 ВИДОВ ЕООД ...........................................................39 Визия принт ЕООД ...................................................39 Виртуалис АД ............................................................39 ГАРС ЕООД ................................................................42 Геопринт ЕООД .........................................................43 Гластекс ООД ............................................................43 ГРАФИКС ООД ..........................................................44 Грийн лайн .................................................................45 Дани Валентино ООД ..............................................45 Деко-Арт .....................................................................46 Джей дизайн .............................................................48 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Дженевра ЕООД .......................................................48 Евелин груп ...............................................................54


Рекламни материали и сувенири Евриком ЕООД .........................................................55 Елит МД .....................................................................57 Емпека ООД ..............................................................58 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ БОВЕ-Мая Георгиева ..........................................58 ЕТ График55 ...............................................................59 ЕТ Ефект .....................................................................59 ЕТ Зариан-5 ...............................................................59 ЕТ Ромео Велчев ......................................................60 ЕТ Трико .....................................................................60 ЕТ Фовиус-Петьо Великов .......................................61 ЕТ ХОРС .....................................................................61 Зографов и сие СД ..................................................63 Инфопринт .................................................................65 Ипрес ЕООД..............................................................66 ИСМ компания ООД ................................................66 К и К Спорт ЕООД...................................................66 К&М Комерс ..............................................................68 Калем плюс ЕООД ...................................................68 КамСла ЕТ .................................................................68 Кеър 4 Офис ЕООД ..................................................70 лазерАРТ студио .......................................................76 ЛазерПро Дивелопмент ЕООД ..............................76 Лайт Форм ЕООД .....................................................76 Лакрима ООД............................................................76 Лемакс ........................................................................77 Ливи ............................................................................77 Лого Дизайн ООД ....................................................78 М стайл ООД.............................................................78 МАГМА ПАК ................................................................79 Макс Пен ЕООД .......................................................79 Малка Реклама .........................................................80 Мания Дизайн Студио .............................................80 Меркуриус ЕООД......................................................82 МиксПринт ЕООД .....................................................82 Монетен Двор ЕООД ...............................................86 Найс принт ООД.......................................................87 НИКЕМА ТУ - София .................................................88 Номер Едно АДВ ЕООД...........................................89 Обретенов и С-е ЕТ..................................................89 Пламен Герганов - майстор на сувенири .............95 Пластформ 2004 ООД ..............................................95 Поинт Зироу ЕООД ..................................................95 Прес Продукт Лайн ООД ........................................99 Призма ООД .............................................................99 Принт Хаус............................................................... 100 Принта ...................................................................... 100 Радианс България ЕООД....................................... 102 Рекламна къща Фактор ......................................... 104 Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104 Рика EООД .............................................................. 104 РИС ООД ................................................................. 106 САРК Дизайн и Инженеринг ООД ....................... 107

155

СЕЛЕКТА................................................................... 110 Ситографик 2000 ЕТ................................................ 111 Ситопечат Студио - Йолов .................................... 111 Скай - Р Груп ООД ................................................. 111 София Матч ЕООД ................................................. 113 СТАРК К. Т. ЕООД................................................... 114 Стемакс ЕООД ........................................................ 114 Студио Лимон .......................................................... 115 Студио ТЕКС ЕООД ................................................ 116 Сувенири Дар ООД ................................................ 116 Таванарски ООД ..................................................... 116 Технотрейд Аспект ООД ........................................ 118 Толеро 06 ЕООД ..................................................... 119 Уникат мениджмънт ................................................ 120 Фламенго ................................................................. 124 Фънки Плюс ЕООД ................................................ 126 Хера адвертайзинг ООД........................................ 128 Химера ООД ............................................................ 128 Хип Ком 63 ЕООД .................................................. 128 ШЕЙКЪР АДВ ЕООД .............................................. 130 Юнайтид Калърс ..................................................... 131

значки Бай Сърпрайз ООД ..................................................26 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 Буларт 2007 ЕООД ....................................................30 Булпинс ООД ............................................................34 Джей дизайн .............................................................48 ЕТ График55 ...............................................................59 ЕТ Ефект .....................................................................59 ЕТ Зариан-5 ...............................................................59 ЕТ Ромео Велчев ......................................................60 ЕТ Фовиус-Петьо Великов .......................................61 ЕТ ХОРС .....................................................................61 К и К Спорт ЕООД...................................................66 Лакрима ООД............................................................76 Ливи ............................................................................77 НИКЕМА ТУ - София .................................................88 САРК Дизайн и Инженеринг ООД ....................... 107 Студио ТЕКС ЕООД ................................................ 116 Таванарски ООД ..................................................... 116 Фънки Плюс ЕООД ................................................ 126 Хера адвертайзинг ООД........................................ 128

силиконови гривни СЕЛЕКТА................................................................... 110

медали, монети (медали, монети) Бай Сърпрайз ООД ..................................................26 Булпинс ООД ............................................................34 Евелин груп ...............................................................54 ЕТ Зариан-5 ...............................................................59 К и К Спорт ЕООД...................................................66 Лакрима ООД............................................................76 Монетен Двор ЕООД ...............................................86 НИКЕМА ТУ - София .................................................88 Спотинов Принт ЕООД .......................................... 113 Хера адвертайзинг ООД........................................ 128

бизнес аксесоари (виж сувенири) електроника сувенири (виж сувенири) запалки (виж сувенири) ключодържатели (виж сувенири) купи Булпинс ООД ............................................................34 Деко-Арт .....................................................................46 Евелин груп ...............................................................54 К и К Спорт ЕООД...................................................66 Радианс България ЕООД....................................... 102 пепелници (виж сувенири) писалки (виж сувенири) плакети (виж сувенири) портфейли (виж сувенири) преспапиета (виж сувенири) раници и чантички (виж сувенири) шапки (виж сувенири)

При нужда от персонализация – 02 8061 100.

рекламни кибрити Бай Сърпрайз ООД ..................................................26 София Матч ЕООД ................................................. 113 Студио 26 ................................................................. 115 фотоалбуми АйПринт ООД ............................................................14 Булгед .........................................................................31 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 ЕТ Фовиус-Петьо Великов .......................................61 УЧИ ЕООД ............................................................... 122 Фабрика за дигитален печат 2х2 ......................... 122 Фотолан ................................................................... 125 фоточаши Булгед .........................................................................31 ЕТ Фовиус-Петьо Великов .......................................61 Калем плюс ЕООД ...................................................68 Лого Дизайн ООД ....................................................78


156 Обретенов и С-е ЕТ..................................................89 чадъри Алфакомерс Груп ООД ............................................20 Андреа ООД ..............................................................20 Бай Сърпрайз ООД ..................................................26 БНД-Текстил ..............................................................28 Брезент ООД.............................................................29 Визия принт ЕООД ...................................................39 Дани Валентино ООД ..............................................45 Джей дизайн .............................................................48 Ес Принт ....................................................................58 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Маус-ПС EООД .........................................................80 Поинт Зироу ЕООД ..................................................95 Принт Хаус............................................................... 100 Рекламна къща Фактор ......................................... 104 тениски Бай Сърпрайз ООД ..................................................26 БНД-Текстил ..............................................................28 Визия принт ЕООД ...................................................39 ВОРТЕКС ГРУП ООД................................................40 Джей дизайн .............................................................48 Дриймленд ООД .......................................................52 Европа Авеню ............................................................55 Ел Принт Студио.......................................................56 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ Трико .....................................................................60 Мания Дизайн Студио .............................................80 Миксбранд .................................................................82 Мултипласт ООД.......................................................86 Найс принт ООД.......................................................87 Недич ЕТ ....................................................................87 Неопринт ....................................................................88 Номер Едно АДВ ЕООД...........................................89 Поинт Зироу ЕООД ..................................................95 Призма ООД .............................................................99 Рекламна къща Фактор ......................................... 104 Рекламно студио КонтрАст ................................... 104 Ситографик 2000 ЕТ................................................ 111 Ситопечат Студио - Йолов .................................... 111 Тифон принт ЕООД ................................................ 119 Файер студио .......................................................... 124 ХЕР ООД .................................................................. 128 Чонос Комерс ООД ............................................... 130 ШЕЙКЪР АДВ ЕООД .............................................. 130 пластмасови карти Аквапринт ООД .........................................................14 БанкУеър ООД ..........................................................26 Вертикал-7 ЕООД .....................................................38 Дайрект Сървисиз ООД ..........................................45

Рекламни материали и сувенири Комитекс ООД ..........................................................72 Макс Карт ООД ........................................................79 Студио Кард ООД .................................................. 115 скреч карти АВЕ принт ЕООД ......................................................12 Алфа Пласт ГРУП ООД ............................................18 БанкУеър ООД ..........................................................26 Дедракс АД ................................................................46 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 Ес Принт ....................................................................58 Офсет ЕООД .............................................................90 Печатница на БНБ АД..............................................93 печати Агенция КОМПАС ООД ............................................12 Агенция РА ЕООД .....................................................12 Анториери ..................................................................20 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 Вес България ЕООД .................................................38 Гален ООД .................................................................42 Даф 96 – Дафина Николова ЕТ ..............................46 Джей дизайн .............................................................48 Дигитално студио Ангра ...........................................49 Дита - ММ ООД ........................................................51 Драски М ...................................................................52 ДУКОВ РУСЕ ЕООД .................................................52 Екобелан ET...............................................................55 Зизи ПРИНТ ЕООД...................................................62 Колоп България ООД ...............................................72 Ландмарк ООД..........................................................77 МАКСИМА-М ЕООД ..................................................80 Мания Дизайн Студио .............................................80 Мето ООД ..................................................................82 Минолтех Еоод ..........................................................83 Монетен Двор ЕООД ...............................................86 Неона ООД ................................................................87 Панфлекс и Тротех ООД .........................................91 Пачов ООД ................................................................91 Печатница НИМА ЕООД ..........................................93 Принтимарк ООД.................................................... 101 Рекламен и копирен център Дигитал .................. 104 Спотинов Принт ЕООД .......................................... 113 Стема 04 ЕООД....................................................... 114 Студио Грифо........................................................... 115 Тотем консулт ЕООД.............................................. 119 Тримикс ООД .......................................................... 120 Фоурвор ЕООД ....................................................... 126

Европа Авеню ............................................................55 КамСла ЕТ .................................................................68 Миксбранд .................................................................82 Недич ЕТ ....................................................................87 Ситографик 2000 ЕТ................................................ 111 Студио ТЕКС ЕООД ................................................ 116 Трими ........................................................................ 120 Файер студио .......................................................... 124 триизмерни макети Билборд АД ................................................................27 надуваеми изделия Барбарон БГ ..............................................................26 Икон ЕООД ................................................................64 Ландмарк ООД..........................................................77 Скорпио Дизайн ..................................................... 112

работно облекло БНД-Текстил ..............................................................28 Визия принт ЕООД ...................................................39 Димитър Ганзуров ЕТ ...............................................51

Ако няма как да стане, ние ще го направим.


Услуги

Услуги


158 сканиране Булгед .........................................................................31 Документен център THENET....................................52 Дунав Прес АД ..........................................................52 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 Класик дизайн ЕООД ..............................................70 Мания Дизайн Студио .............................................80 Полипрес ООД ..........................................................99 Примакс ООД ...........................................................99 Рекламен и копирен център Дигитал .................. 104 Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104 Смарт Сървис ООД................................................ 112 Стоунтех ................................................................... 114 Студио Колор ЕООД .............................................. 115 Студио Пиксел ........................................................ 115 Тимекс-БГ ООД ....................................................... 119 Фатум ООД.............................................................. 124 ФИЛ ООД ................................................................ 124 Фифт Криейшънс ООД .......................................... 124 цветни проби Бокас ООД ................................................................29 Булгед .........................................................................31 Вълканов Трейд Екуипмънт .....................................40 Гед ООД .....................................................................41 Естетик Студио ЕООД .............................................58 Панфлекс и Тротех ООД .........................................91 Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104 експонация на филм или пластина Агенция КОМПАС ООД ............................................12 Алианс Принт ЕООД ................................................18 Бакара ООД ..............................................................26 Беллопринт ООД ......................................................26 Бет Принт ООД .........................................................27 БЛАКОМ ЕТ................................................................28 Бокас ООД ................................................................29 Булгед .........................................................................31 Варио Принт ..............................................................36 Виктория Принт ........................................................39 Вълканов Трейд Екуипмънт .....................................40 Графобал БЪЛГАРИЯ АД ..........................................44 Дедракс АД ................................................................46 Делта Макс ЕООД ....................................................48 Димитър Ганзуров ЕТ ...............................................51 Дунав Прес АД ..........................................................52 Европринт България ООД .......................................55 Експонат ЕООД ........................................................56 ЕТ Финик - Веселин Ганев ......................................61 Етикет Принт EООД .................................................61 Идеал АС ....................................................................63

Услуги Импрес ЕООД ...........................................................64 Инфовизион ЕООД ...................................................65 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 ИПК Родина АД .........................................................66 Ифо Дизайн ООД .....................................................66 Класик дизайн ЕООД ..............................................70 Костова и Стойчев ООД .........................................74 Кристал Тон 2 ЕООД ................................................74 Лито Балкан АД ........................................................78 Макс Креатив ООД ..................................................79 Маус-ПС EООД .........................................................80 МониЦони ЕООД ......................................................86 Мултипринт ООД ......................................................86 Нео принт ..................................................................87 НеПеДоНи ООД ........................................................88 Нова Принтс ..............................................................88 Нюзпринт ЕООД .......................................................89 Образование и наука ЕАД ......................................89 Ориндж Принт ЕООД...............................................90 Пайнер принт ............................................................91 ПАСАТ ПРЕС ЕООД ..................................................91 Печатна База РУСЕ ПРЕС Мултикомерс ЕООД .................................................92 Печатница 2М ООД ..................................................92 Печатница Дейта ......................................................93 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Печатница СИРА .......................................................94 Печатница ЦДМ-ЕООД ............................................94 ПиП Апостолови ЕООД ............................................94 ПК Жанет 45 ООД ....................................................95 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Полиграфически Комбинат Димитър Благоев .....98 Принта КОМ ............................................................ 100 Принтекс ООД ........................................................ 101 Разград полиграф ООД ......................................... 102 Растер Павлов ЕООД ............................................ 103 Реклама Пони ЕООД ............................................. 104 Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104 Ротапечат ЕООД ..................................................... 106 Скай Принт ООД .................................................... 112 Софпринт Груп Ад ................................................... 113 Спектър АД .............................................................. 113 Студио Колор ЕООД .............................................. 115 Студио Пиксел ........................................................ 115 СУПЕРПРИНТ ООД ................................................. 116 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Ти Ди Джи Принт ................................................... 118 Фатум ООД.............................................................. 124 ФИЛ ООД ................................................................ 124 ФолиАрт ООД ......................................................... 125 Форум прес ............................................................. 125

Забрави тревогите. Печатът е от нас.

ФФД ЕТ.................................................................... 126 Хеликс Прес ЕООД ................................................ 128 Химера ООД ............................................................ 128 Юрий Гагарин АД .................................................... 131 смесване на мастила Вълканов Трейд Къмпани ........................................42 Даримекс Трейдинг ООД .........................................46 Друк Партнерс ЕООД ..............................................53 ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД .............................................54 Никколор ООД ..........................................................88 Поли Тек ООД ...........................................................97 Хубер България ЕООД ........................................... 129 клишета Булгед .........................................................................31 Геопринт ЕООД .........................................................43 Диков 90 ООД ...........................................................50 Косев ЕООД ..............................................................74 Панфлекс и Тротех ООД .........................................91 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Полифлекс ООД........................................................99 Принтекс ООД ........................................................ 101 СИТОТЕХНИКА ........................................................ 111 ТЕКНОЛАЗЕР ООД ................................................. 116 Техно Прес ЕООД .................................................. 117 Тримикс ООД .......................................................... 120 клишета за преге КАНАК ООД ...............................................................68 МЕГАДЕН ЕООД ........................................................81 ТЕКНОЛАЗЕР ООД ................................................. 116 Тримикс ООД .......................................................... 120 клишета за тампонен печат Геопринт ЕООД .........................................................43 СИТОТЕХНИКА ........................................................ 111 Тримикс ООД .......................................................... 120 клишета за топъл печат СИТОТЕХНИКА ........................................................ 111 Техно Прес ЕООД .................................................. 117 Тримикс ООД .......................................................... 120 клишета за флексопечат Булгед .........................................................................31 Диков 90 ООД ...........................................................50 Косев ЕООД ..............................................................74 Панфлекс и Тротех ООД .........................................91 Полифлекс ООД........................................................99 Тримикс ООД .......................................................... 120


159

Услуги клишета магнезиеви Вигър ЕООД ..............................................................39 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Техно Прес ЕООД .................................................. 117 клишета цинкови Техно Прес ЕООД .................................................. 117 брайлов печат Брайлова печатница на Успех Филтър .................29 КАНАК ООД ...............................................................68 МЕГАДЕН ЕООД ........................................................81 ТЕКНОЛАЗЕР ООД ................................................. 116 Тримикс ООД .......................................................... 120 дигитален печат АВ Дизайн Груп .........................................................11 Авангард принт ЕООД .............................................12 Агенция за печатна и сувенирна реклама ИВЕЛстилМ ................................................................13 АйПринт ООД ............................................................14 Алтърнатив Дизайн Студио ЕООД .........................18 Алфа принт Варна ЕООД ........................................18 Алфаграф ЕООД .......................................................20 Амадеус Принт ЕООД ..............................................20 Апарт ООД .................................................................22 Арт Офис ООД ..........................................................23 АртКолор 2002 ЕООД ...............................................24 Аси Принт ..................................................................24 АТЕРА Дизайн ............................................................24 Афалина принт ..........................................................24 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 Блу Арт ЕООД ...........................................................28 Булгед .........................................................................31 Булпринт-България ЕООД........................................34 Векс 1 ЕООД .............................................................38 Вертикал-7 ЕООД .....................................................38 Видапак ЕООД ..........................................................39 Викер ООД ................................................................39 Вилея ООД ................................................................39 ГАРС ЕООД ................................................................42 Геа 2000 СД................................................................42 График ООД...............................................................44 Дайрект Сървисиз ООД ..........................................45 Дас-С ЕТ.....................................................................46 Даф 96 – Дафина Николова ЕТ ..............................46 Дедракс АД ................................................................46 Делник ЕООД ............................................................48 Джей дизайн .............................................................48 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 Джеми-Стратус ООД ................................................48

ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД .....................................48 Дигитална печатница S360 ......................................50 Дигитално студио Ангра ...........................................49 Дийор Принт ООД ....................................................50 Документен център THENET....................................52 Е Принт ЕООД ..........................................................54 Е.Трансфер Принт Технолоджи ЕООД ..................54 Екстрийм България ЕООД.......................................56 Ел Принт Студио.......................................................56 ЕЛИАНА-2000 ООД ....................................................57 Елит Прес ЕООД ......................................................57 ЕМА - 90......................................................................57 ЕТ Ремакс - Пенка Маркова ...................................60 ЕТ Фовиус-Петьо Великов .......................................61 Ефрема ЕООД ...........................................................61 ЗЕБРА ООД ................................................................62 Зизи ПРИНТ ЕООД...................................................62 ИД Принт ООД .........................................................63 Импрес ЕООД ...........................................................64 Инвойс ООД ..............................................................64 Инфовизион ЕООД ...................................................65 Инфогард....................................................................65 Информа принт ООД ...............................................65 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 Йоко принт ООД.......................................................66 Кавира Дизайн ООД ................................................68 Карива Криейтив Студио ООД...............................70 Колбис АД ..................................................................70 Колор Принт БГ ЕООД ............................................72 Колор Студио ЕООД ................................................72 Конекта ООД .............................................................72 ЛЕТЕРА ЕООД ...........................................................77 Лого Дизайн ООД ....................................................78 М&БМ .........................................................................78 Мадхаус студио .........................................................79 Макс Креатив ООД ..................................................79 МАКСИМА-М ЕООД ..................................................80 Мания Дизайн Студио .............................................80 Мантис студио ...........................................................80 МАРВЕТ-арт ...............................................................80 Медиа Системи ЕООД .............................................81 МЕДИАТЕХ ЕООД .....................................................81 Милениум 2000 ЕООД ..............................................83 Модерна Печатница .................................................83 МониЦони ЕООД ......................................................86 Нео принт ..................................................................87 Ню Фейс Медиа ООД ..............................................89 Обретенов и С-е ЕТ..................................................89 ОЛЕ Принт .................................................................89 Ориндж Принт ЕООД...............................................90 Печатница КОВАЧЕВ ................................................93

Ако „за вчера” е невъзможно - обади се!

Печатница на БНБ АД..............................................93 Печатница НИМА ЕООД ..........................................93 Печатница ПолиАрт ..................................................94 Печатница Сиела ......................................................94 Плевен принт ООД...................................................95 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 ПОЛИГРАФСНАБ АД .................................................98 Примакс ООД ...........................................................99 Принт Визия ЕООД ..................................................99 Принт Експрес 2001 ООД........................................99 Райц-2 ООД ............................................................. 102 Ракурс СД ................................................................ 103 Рекламен и копирен център Дигитал .................. 104 Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104 Роел-98 ООД............................................................ 106 Седем ЕООД ........................................................... 110 Семпре принт .......................................................... 110 Сепа-инфома ООД ................................................. 110 СИЕСТА 93 ООД ...................................................... 110 Скорпиопринт ЕООД.............................................. 112 Смарт Д ЕООД ....................................................... 112 София Принт ........................................................... 113 Стема 04 ЕООД....................................................... 114 Стемакс ЕООД ........................................................ 114 Студио 26 ................................................................. 115 Студио Лимон .......................................................... 115 Студио Пиксел ........................................................ 115 Студио Плакат ......................................................... 115 Студио ПЛЮС ООД ................................................ 115 Ти Ди Джи Принт ................................................... 118 Тримикс ООД .......................................................... 120 Унимедиа ЕООД ...................................................... 122 УЧИ ЕООД ............................................................... 122 Фабрика за дигитален печат 2х2 ......................... 122 ФИЛ ООД ................................................................ 124 ФКД ЕООД .............................................................. 124 ФОКС-21 ЕООД....................................................... 125 Фреш Принт ООД .................................................. 126 Цифрова Печатница Нова Ера ............................. 130 Юнайтид Калърс ..................................................... 131 ролен дигитален печат Булгед .........................................................................31 Дедракс АД ................................................................46 Печатница Дъга ООД ...............................................93 директен печат върху плоскости Атиа принт .................................................................24 БГ Принт .....................................................................26 Билборд АД ................................................................27 ГАРС ЕООД ................................................................42


160 Джей Пойнт ООД .....................................................48 ЕТ Либра ....................................................................59 Кавира Дизайн ООД ................................................68 Маус-ПС EООД .........................................................80 Принт Бутик ЕООД ...................................................99 РД Студио ООД ...................................................... 103 Ред Пойнтс .............................................................. 103 Топ принт ООД ....................................................... 119 Фреш Принт ООД .................................................. 126 Чонос Комерс ООД ............................................... 130 дълбок печат ЗАВОД ЗА ОПАКОВКИ ............................................62 МАВИПАК ООД .........................................................79 Нова Принтс ..............................................................88 Флекспринт ООД .................................................... 125 Юрий Гагарин АД .................................................... 131 карти (печат на карти) Домино ЕООД ...........................................................52 Макрос ООД .............................................................79 производство на ценни книжа Дунав Прес АД ..........................................................52 Печатница на БНБ АД..............................................93 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 офсетов печат 7 плюс 2 ООД ...........................................................11 99 процента ...............................................................11 А & А+4 Кушовалиев и Сие ....................................11 Авангард принт ЕООД .............................................12 АВТО ПРИНТ ООД ....................................................12 Агенция за печатна и сувенирна реклама ИВЕЛстилМ ................................................................13 Агенция КОМПАС ООД ............................................12 Адекс принт ООД .....................................................12 Академично издателство Проф. Марин Дринов...............................................14 Аквапринт ООД .........................................................14 Актив Комерс - Костенец ЕООД ............................14 Акцент 96....................................................................14 Алианс Принт ЕООД ................................................18 Алмер ЕООД..............................................................18 Алфа принт Варна ЕООД ........................................18 Амадеус Принт ЕООД ..............................................20 Андонов Принт ООД ................................................20 Анима Принт ООД ....................................................20 Анториери ..................................................................20 Апис 50 ООД .............................................................22 Артграф ЕООД ..........................................................23

Услуги АртКолор 2002 ЕООД ...............................................24 Аси Принт ..................................................................24 Асопак ООД ..............................................................24 АТЕРА Дизайн ............................................................24 Бакара ООД ..............................................................26 БанкУеър ООД ..........................................................26 Бдин ООД ..................................................................26 Беллопринт ООД ......................................................26 Бет Принт ООД .........................................................27 Би Ви Джи ЕООД .....................................................27 БЛАКОМ ЕТ................................................................28 Боб и ко принт ЕТ ....................................................28 Бовил - Величка Величкова ЕТ ..............................28 Болид-инс ЕООД.......................................................29 Бостон ГЦ-91 ЕООД .................................................29 Брайлова печатница на Успех Филтър .................29 Брилянт Принт ООД.................................................29 Булвест София АД - печатница Вулкан.................30 Булгарресурс .............................................................30 БУЛДИК-ООД ............................................................30 Булпринт-България ЕООД........................................34 България Куверт ООД..............................................34 В И С Принт ООД ....................................................34 ВАЛДЕКС ООД..........................................................36 Вариант БГ ООД .......................................................36 Варио Принт ..............................................................36 Варнапак ЕООД ........................................................36 Вега-33 ООД ..............................................................36 Велпак ООД ..............................................................38 Видапак ЕООД ..........................................................39 Визия принт ЕООД ...................................................39 Викер ООД ................................................................39 Виктория Принт ........................................................39 Вилея ООД ................................................................39 Вини 1837 ...................................................................39 Вис-График ЕООД.....................................................40 Витавел АД ................................................................40 Влади – В. Влаев ЕТ ................................................40 Военно Издателство ЕООД ....................................40 Вотомами-А. Владимирова ЕТ ................................40 Гама-Генчев ЕТ ..........................................................42 Гарант-Сулев ЕТ ........................................................42 Геа 2000 СД................................................................42 Геоман ЕТ...................................................................42 ГПВ България ЕООД ................................................43 График ООД...............................................................44 График Прогрес ЕТ...................................................44 Графобал БЪЛГАРИЯ АД ..........................................44 Гущеряга ЕООД .........................................................45 Да ни ва ООД ...........................................................45 Даесеф АД .................................................................45

Дас-С ЕТ.....................................................................46 Даф 96 – Дафина Николова ЕТ ..............................46 Дедракс АД ................................................................46 Делта Макс ЕООД ....................................................48 Делта ТИ ООД...........................................................48 Дема прес ООД ........................................................48 Дема принт ЕТ ..........................................................48 Джамбо ПРИНТ ООД ...............................................48 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 Джеми-Стратус ООД ................................................48 ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД .....................................48 Диагалпринт ..............................................................50 Дийор Принт ООД ....................................................50 Диков 90 ООД ...........................................................50 Димеко МЖ ООД .....................................................51 ДИМИ 99 ООД...........................................................51 Димитър Ганзуров ЕТ ...............................................51 Дита - ММ ООД ........................................................51 Дитако – Таня Ардева ЕТ .........................................51 Добрев Прес ЕООД .................................................52 Домино ЕООД ...........................................................52 Друк ЕН ЕООД..........................................................52 Дунав Прес АД ..........................................................52 Дуо-В ООД .................................................................54 Дъга Плюс ООД ........................................................54 Е Принт ЕООД ..........................................................54 ЕА АД ..........................................................................54 Евгени Генчев ЕТ ......................................................54 ЕВЕНТУС ЕООД ........................................................54 Европринт България ООД .......................................55 Екобелан ET...............................................................55 Екон ПЕ ......................................................................56 Екс-Прес ООД...........................................................56 Експертпринт ЕООД.................................................56 ЕЛИАНА-2000 ООД ....................................................57 Елит Трейд Инженеринг ООД .................................57 ЕМА - 90......................................................................57 Ес Принт ....................................................................58 Естерн Лайт Индустри ЕООД .................................58 ЕТ БОВЕ-Мая Георгиева ..........................................58 ЕТ Коваджиев............................................................59 ЕТ Кувел - Кузман Велев ........................................59 ЕТ МДМ-Цветанка Маркова ....................................60 ЕТ МИГ-Ивалин Иванов ...........................................60 ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 ЕТ ФАРВУТ - Петко Йончев ....................................61 ЕТ Финик - Веселин Ганев ......................................61 Етикет Принт EООД .................................................61 Ефект Ес – Борис Каратанчев ЕТ..........................61 Жажда ЕТ...................................................................61 ЗАВОД ЗА ОПАКОВКИ ............................................62

Няма по-лесно от сложното изделие.


161

Услуги ЗЕА-Принт ЕООД ......................................................62 Зико Принт ООД ......................................................62 Зип ЕООД ..................................................................62 Зит-Офсет ООД .........................................................62 Ивко ООД ..................................................................63 Идеал АС ....................................................................63 Изток-Запад ООД .....................................................63 ИК Октопод ООД......................................................63 Импера - Иван Иванов ЕТ ......................................64 Импрес ЕООД ...........................................................64 Инвестпрес АД ..........................................................64 Инвойс ООД ..............................................................64 Инфовизион ЕООД ...................................................65 Инфопринт .................................................................65 Информа принт ООД ...............................................65 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 ИПК Родина АД .........................................................66 ИПК Светлина АД .....................................................66 Ифо Дизайн ООД .....................................................66 Йоко принт ООД.......................................................66 К И Е Принт ООД ....................................................66 Кантилена ЕООД ......................................................68 Карива Криейтив Студио ООД...............................70 Киви ООД ..................................................................70 Класик дизайн ЕООД ..............................................70 Кол - принт ООД ......................................................70 Колор Принт Пак ООД ............................................72 Колор Студио ЕООД ................................................72 Компакт Принт ЕООД ..............................................72 Комтекс ЕООД ..........................................................72 Контраст-Маринов-Маринова и сие СД ...............74 Корал ООД ................................................................74 Корс ООД ..................................................................74 Кронос ЕТ ..................................................................76 Лакрима ООД............................................................76 ЛИБРА СКОРП ООД .................................................77 ЛИК ООД ...................................................................77 Лито Балкан АД ........................................................78 Лота-2 ООД................................................................78 М Джи Интернейшанъл ЕООД ...............................78 М-Прес ООД ..............................................................79 Маг 97 ЕООД .............................................................79 МАГМА ПАК ................................................................79 Мак П-П.Панев ЕТ ....................................................79 Макрос ООД .............................................................79 Макс Карт ООД ........................................................79 Макс Принт ООД ......................................................80 Маус-ПС EООД .........................................................80 МЕДИАТЕХ ЕООД .....................................................81 Минипрес ООД .........................................................83 Мирал .........................................................................83

МиС компания ЕООД...............................................83 Модерна Печатница .................................................83 МониЦони ЕООД ......................................................86 Мултипринт ЕООД ....................................................86 Мултипринт ООД ......................................................86 Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ .....................................87 НД - 62 ЕООД ...........................................................87 Нео принт ..................................................................87 НеПеДоНи ООД ........................................................88 Никколор ООД ..........................................................88 Никополис Принт ЕООД..........................................88 Нилекта Принт ООД.................................................88 Нова Принтс ..............................................................88 Нора 2000 ЕООД .......................................................89 НПГПФ........................................................................89 Ню Фейс Медиа ООД ..............................................89 Нюзпринт ЕООД .......................................................89 Обелиск Принт ЕООД ..............................................89 Образование и наука ЕАД ......................................89 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 Ориндж Принт ЕООД...............................................90 Орион офсет ЕООД..................................................90 Офис Глобал България ООД ...................................90 Офсетграфик АД........................................................90 Пагане - Богдан Петров ЕТ.....................................91 Пайнер принт ............................................................91 Паркър ЕООД............................................................91 ПАСАТ ПРЕС ЕООД ..................................................91 Пасер ООД ................................................................91 Пачов ООД ................................................................91 ПДС Бранд ЕООД ....................................................92 Перфект Консулт ООД.............................................92 Печатна База РУСЕ ПРЕС Мултикомерс ЕООД .................................................92 Печатница 2М ООД ..................................................92 Печатница БГ.............................................................92 Печатница Везни Принт ..........................................92 Печатница Генчеви ...................................................92 Печатница Графикс ООД.........................................92 Печатница Дарс ........................................................92 Печатница Дейта ......................................................93 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Печатница Експрес 2000 .........................................93 Печатница ИвелЕмДжи............................................93 Печатница Каспър ....................................................93 Печатница Кентавър 66 ...........................................93 Печатница КОВАЧЕВ ................................................93 Печатница КРИС ООД .............................................93 Печатница на БНБ АД..............................................93

Книгите не изчезват - стават дигитални.

Печатница НИМА ЕООД ..........................................93 Печатница ОРЛИВЕНИ ............................................93 Печатница ПолиАрт ..................................................94 Печатница РАЯ ..........................................................94 Печатница Рей Принт ..............................................94 Печатница РИС - 73 .................................................94 Печатница Сиела ......................................................94 Печатница СИРА .......................................................94 Печатница София ЕООД .........................................94 Печатница Стоев ......................................................94 Печатница ЦДМ-ЕООД ............................................94 ПиП Апостолови ЕООД ............................................94 ПК Жанет 45 ООД ....................................................95 Плевен принт ООД...................................................95 Полиграф Комерс ЕООД .........................................95 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Полиграфически Комбинат Димитър Благоев .....98 Полиграфпродукт ЕООД ..........................................98 ПОЛИГРАФСНАБ АД .................................................98 Полиграфюг АД .........................................................98 Полимона ООД .........................................................98 Полипрес ООД ..........................................................99 Прес Продукт Лайн ООД ........................................99 Принт Експрес 2001 ООД........................................99 Принта КОМ ............................................................ 100 Принтакс .................................................................. 100 Принтекс ООД ........................................................ 101 Принтекспрес ООД ................................................ 101 Принтпрес ООД ...................................................... 101 Профит-БГ ЕТ ........................................................... 102 ПЧП Планета ООД ................................................. 102 Разград полиграф ООД ......................................... 102 Райц-2 ООД ............................................................. 102 Ракурс СД ................................................................ 103 Растер Павлов ЕООД ............................................ 103 Ратт Пак ООД ......................................................... 103 Рекламна къща ДизАрт ......................................... 104 Ритъм 94 ................................................................... 106 Родопи Кърджали ООД ......................................... 106 Ропринт ЕАД............................................................ 106 Ротапечат ЕООД ..................................................... 106 Ротопринт ООД ....................................................... 107 Рубин Комерс .......................................................... 107 Свети Никола .......................................................... 107 Селект Принт........................................................... 110 Сепа-инфома ООД ................................................. 110 Симолини-94 СД ..................................................... 111 Сити Вижън ООД.................................................... 111 Скай Принт ООД .................................................... 112 Скала Принт ООД .................................................. 112 Скат Ойл ЕООД ...................................................... 112


162 Смилков ЕООД ....................................................... 112 Сокасто ЕООД ........................................................ 112 София Принт ........................................................... 113 Софпринт Груп Ад ................................................... 113 Спектър АД .............................................................. 113 Стема 04 ЕООД....................................................... 114 СТОВИ ЕООД .......................................................... 114 Студио Колор ЕООД .............................................. 115 СУПЕР ПРИНТ ......................................................... 116 СУПЕРПРИНТ ООД ................................................. 116 Таурус Адвертайзинг ЕООД .................................. 116 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Текон инвест АД...................................................... 116 Темпора ЕООД ........................................................ 118 Техноинженеринг АБС ООД .................................. 118 Ти Ди Джи Принт ................................................... 118 Тиди Принт 62 - ЕООД ........................................... 118 Тих Труд - Дупница ЕООД ..................................... 119 Трифонов ООД ........................................................ 120 Универсал Полиграф ЕООД .................................. 120 УНИКАМ - ПРИНТ ООД ......................................... 121 Унимедиа ЕООД ...................................................... 122 Унипак АД ................................................................ 122 Унискорп ООД ........................................................ 122 Фабер ....................................................................... 122 Фаст Принт .............................................................. 124 Фатум ООД.............................................................. 124 ФИЛ ООД ................................................................ 124 ФОКС-21 ЕООД....................................................... 125 ФолиАрт ООД ......................................................... 125 Форт ООД................................................................ 125 Форум прес ............................................................. 125 Фреш Принт ООД .................................................. 126 ФФД ЕТ.................................................................... 126 Хеликс Прес ЕООД ................................................ 128 Химера ЕООД ......................................................... 128 Химера ООД ............................................................ 128 Център по полиграфия ЕООД............................... 130 ЧАЙКА АД ................................................................. 130 Юнона - Петрови СД ............................................. 131 Юпи Принт Хаус ЕООД ......................................... 131 Юрий Гагарин АД .................................................... 131 офсетов печат голямоформатен Идеал АС ....................................................................63 Юрий Гагарин АД .................................................... 131 ролен офсетов печат Актив Комерс - Костенец ЕООД ............................14 Алианс Принт ЕООД ................................................18 България Куверт ООД..............................................34

Услуги Варнапак ЕООД ........................................................36 Влади – В. Влаев ЕТ ................................................40 Военно Издателство ЕООД ....................................40 Делта Макс ЕООД ....................................................48 Екобелан ET...............................................................55 Експертпринт ЕООД.................................................56 Информа принт ООД ...............................................65 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 ИПК Родина АД .........................................................66 Мира ЕООД ...............................................................83 Мултипринт ООД ......................................................86 Нюзпринт ЕООД .......................................................89 Образование и наука ЕАД ......................................89 Печатница 2М ООД ..................................................92 Печатница Дарс ........................................................92 Печатница КОВАЧЕВ ................................................93 Печатница на БНБ АД..............................................93 Печатница София ЕООД .........................................94 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Полиграфически Комбинат Димитър Благоев .....98 Полиграфюг АД .........................................................98 Ропринт ЕАД............................................................ 106 Симолини-94 СД ..................................................... 111 Спектър АД .............................................................. 113 Унимедиа ЕООД ...................................................... 122 сух офсетов печат Акцент 96....................................................................14 Бакара ООД ..............................................................26 ЕМА - 90......................................................................57 Кантилена ЕООД ......................................................68 Ню Фейс Медиа ООД ..............................................89 Спотинов Принт ЕООД .......................................... 113 СУПЕРПРИНТ ООД ................................................. 116 Фаст Принт .............................................................. 124 UV офсетов печат Алианс Принт ЕООД ................................................18 Макс Карт ООД ........................................................79 НеПеДоНи ООД ........................................................88 СТОВИ ЕООД .......................................................... 114 релефен печат В И С Принт ООД ....................................................34 Вес България ЕООД .................................................38 Дунав Прес АД ..........................................................52 Дъга Плюс ООД ........................................................54 ЕТ Клиентът ...............................................................59 ЕТ Кувел - Кузман Велев ........................................59 Етикет Принт EООД .................................................61 Лито Балкан АД ........................................................78

Печатница 2М ООД ..................................................92 Печатница на БНБ АД..............................................93 Принта КОМ ............................................................ 100 Юрий Гагарин АД .................................................... 131 ротационен печат Астра графика ЕТ......................................................24 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД .....................................48 Ипрес ЕООД..............................................................66 ситопечат АВЕ принт ЕООД ......................................................12 Агенция Протос ООД ...............................................12 Агенция РА ЕООД .....................................................12 Акварел - България ООД.........................................14 Акварел ООД.............................................................14 Алфа Пласт ГРУП ООД ............................................18 Алфакомерс Груп ООД ............................................20 Антекс реклама София ООД ..................................20 Апис 50 ООД .............................................................22 Ареал Консулт Инженеринг ЕООД ........................22 Арт Дизайн 2001 ООД ..............................................23 АртКолор 2002 ЕООД ...............................................24 Астра графика ЕТ......................................................24 АТЕРА Дизайн ............................................................24 БанкУеър ООД ..........................................................26 Бендида 66 ЕООД .....................................................27 Бетаверсия ЕООД ....................................................27 Би Ви Джи ЕООД .....................................................27 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 Благрафи - Блага Гьошева ЕТ.................................28 БЛАКОМ ЕТ................................................................28 Бовил - Величка Величкова ЕТ ..............................28 Бостон ГЦ-91 ЕООД .................................................29 Бсесо ЕТ.....................................................................30 Буларт 2007 ЕООД ....................................................30 Булпринт-България ЕООД........................................34 Ванина ЕТ ..................................................................36 Видапак ЕООД ..........................................................39 Визия принт ЕООД ...................................................39 Вилея ООД ................................................................39 Виртуалис АД ............................................................39 Волкано София .........................................................40 Гален ООД .................................................................42 Гама-Генчев ЕТ ..........................................................42 Геопринт ЕООД .........................................................43 ГИБ ЕООД..................................................................43 График ООД...............................................................44 Графикал ЕООД ........................................................44 ГРИЙН БАГС ..............................................................44

Днешните желания - изпълнени вчера.


163

Услуги Дани Валентино ООД ..............................................45 Делта ТИ ООД...........................................................48 Джеми-Стратус ООД ................................................48 ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД .....................................48 Дийор Принт ООД ....................................................50 Дико Принт ................................................................50 Димеко МЖ ООД .....................................................51 Димитър Ганзуров ЕТ ...............................................51 Дита - ММ ООД ........................................................51 Е.Трансфер Принт Технолоджи ЕООД ..................54 Европа Авеню ............................................................55 Елиан ..........................................................................57 Емпека ООД ..............................................................58 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ ВИГ.........................................................................59 ЕТ Ефект .....................................................................59 ЕТ Клиентът ...............................................................59 ЕТ Либра ....................................................................59 ЕТ Мария Сталева ....................................................59 ЕТ Трико .....................................................................60 Ивко ООД ..................................................................63 Икон ЕООД ................................................................64 Имел Дизайн ООД ...................................................64 Ипрес ЕООД..............................................................66 КамСла ЕТ .................................................................68 Л-студио ЕООД .........................................................76 Лукспак ЕООД ..........................................................78 Мак П-П.Панев ЕТ ....................................................79 Маноло РА ООД ........................................................80 Маус-ПС EООД .........................................................80 Микро Офсет ЕООД .................................................82 Миксбранд .................................................................82 МиксПринт ЕООД .....................................................82 Мишел 2002 ООД ......................................................83 Найс принт ООД.......................................................87 Нора 2000 ЕООД .......................................................89 Обретенов и С-е ЕТ..................................................89 Офсет ЕООД .............................................................90 Пачов ООД ................................................................91 ПДС Бранд ЕООД ....................................................92 Печатница Дарс ........................................................92 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Печатница Експрес 2000 .........................................93 Печатница на БНБ АД..............................................93 Печатница РАЯ ..........................................................94 Пирапринт ..................................................................94 Поли Брод - Везани знамена .................................95 Прес Продукт Лайн ООД ........................................99 Призма ООД .............................................................99 Принт Мания ООД....................................................99 Принт Хаус............................................................... 100

Принта ...................................................................... 100 Принта Арт ООД ..................................................... 100 Принта КОМ ............................................................ 100 Профит-БГ ЕТ ........................................................... 102 Радев Принт ЕООД ................................................ 102 Райц-2 ООД ............................................................. 102 Ракурс СД ................................................................ 103 Реверк принтдизайн ............................................... 103 Рекламна къща ДизАрт ......................................... 104 Рекламна къща Фактор ......................................... 104 Ротопринт ООД ....................................................... 107 СБ Принт.................................................................. 107 Ситекс Груп ООД .................................................... 111 Ситографик 2000 ЕТ................................................ 111 Ситопечат Студио - Йолов .................................... 111 Ситотексс ................................................................. 111 СИТОТЕХНИКА ........................................................ 111 Спотинов Принт ЕООД .......................................... 113 СТОВИ ЕООД .......................................................... 114 Стогал ЕООД ........................................................... 114 Студио Грифо........................................................... 115 Студио ТЕКС ЕООД ................................................ 116 СУПЕР ПРИНТ ......................................................... 116 Таванарски ООД ..................................................... 116 Таурус Адвертайзинг ЕООД .................................. 116 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Тифон принт ЕООД ................................................ 119 Топ Принт-София ЕООД ........................................ 119 Трими ........................................................................ 120 Унипак-В ЕООД ....................................................... 122 Филикс-М ЕООД ..................................................... 124 ФФД ЕТ.................................................................... 126 ХЕР ООД .................................................................. 128 Цветове от Америка ООД ..................................... 130

Делта ТИ ООД...........................................................48 Дема прес ООД ........................................................48 Джей дизайн .............................................................48 Джеми-Стратус ООД ................................................48 ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД .....................................48 Дийор Принт ООД ....................................................50 Драски М ...................................................................52 Евроинкс ....................................................................55 ЕЛИАНА-2000 ООД ....................................................57 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ ВИГ.........................................................................59 ЕТ Либра ....................................................................59 ИзиЛейбъл България ЕООД ....................................63 Ипрес ЕООД..............................................................66 Макс Пен ЕООД .......................................................79 Мишел 2002 ООД ......................................................83 Нора 2000 ЕООД .......................................................89 Обретенов и С-е ЕТ..................................................89 ПДС Бранд ЕООД ....................................................92 Прес Продукт Лайн ООД ........................................99 Призма ООД .............................................................99 Принт Арена ООД.....................................................99 Принт Хаус............................................................... 100 Принта Арт ООД ..................................................... 100 Рекламна къща Фактор ......................................... 104 СБ Принт.................................................................. 107 Ситографик 2000 ЕТ................................................ 111 СИТОТЕХНИКА ........................................................ 111 Спотинов Принт ЕООД .......................................... 113 Стогал ЕООД ........................................................... 114 Студио Грифо........................................................... 115 Студио Дада ЕООД ................................................ 115 Таванарски ООД ..................................................... 116 Хип Ком 63 ЕООД .................................................. 128

тампонен печат Апис 50 ООД .............................................................22 Арт Дизайн 2001 ООД ..............................................23 Астра графика ЕТ......................................................24 АТЕРА Дизайн ............................................................24 Бетаверсия ЕООД ....................................................27 Би Ви Джи ЕООД .....................................................27 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 Булпринт-България ЕООД........................................34 Ванина ЕТ ..................................................................36 Виртуалис АД ............................................................39 Гален ООД .................................................................42 Геопринт ЕООД .........................................................43 График ООД...............................................................44 Дани Валентино ООД ..............................................45 Дата ин СД ................................................................46

надписване на клавиатури Дата ин СД ................................................................46 Мултиком....................................................................86 Филикс-М ЕООД ..................................................... 124

Палетите с хартия не ни плашат, нито единичните бройки.

топъл/голд печат АВЕ принт ЕООД ......................................................12 Агенция КОМПАС ООД ............................................12 Академично издателство Проф. Марин Дринов...............................................14 Акварел ООД.............................................................14 Актив Комерс - Костенец ЕООД ............................14 Алфа Пласт ГРУП ООД ............................................18 Анима Принт ООД ....................................................20 Аси Принт ..................................................................24 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28


164 Бостон ГЦ-91 ЕООД .................................................29 Булпринт-България ЕООД........................................34 В И С Принт ООД ....................................................34 ВАЛДЕКС ООД..........................................................36 Вигър ЕООД ..............................................................39 Виртуалис АД ............................................................39 График ООД...............................................................44 Дайв арт.....................................................................45 Делта Макс ЕООД ....................................................48 Джамбо ПРИНТ ООД ...............................................48 Джей дизайн .............................................................48 Диагалпринт ..............................................................50 ДИМИ 99 ООД...........................................................51 Дита - ММ ООД ........................................................51 Дунав Прес АД ..........................................................52 Дъга Плюс ООД ........................................................54 Евроинкс ....................................................................55 Европринт България ООД .......................................55 Екс-Прес ООД...........................................................56 ЕЛИАНА-2000 ООД ....................................................57 Ес Принт ....................................................................58 ЕТ ВИГ.........................................................................59 ЕТ Клиентът ...............................................................59 ЕТ Кувел - Кузман Велев ........................................59 ЕТ Либра ....................................................................59 Етикет Принт EООД .................................................61 Идеал АС ....................................................................63 Изток-Запад ООД .....................................................63 ИПК АБАГАР АД .........................................................66 Ипрес ЕООД..............................................................66 ИСМ компания ООД ................................................66 Киви ООД ..................................................................70 Л-студио ЕООД .........................................................76 Лакрима ООД............................................................76 Лито Балкан АД ........................................................78 Лукспак ЕООД ..........................................................78 Мишел 2002 ООД ......................................................83 НеПеДоНи ООД ........................................................88 Обретенов и С-е ЕТ..................................................89 Офсет ЕООД .............................................................90 ПАСАТ ПРЕС ЕООД ..................................................91 Печатна База РУСЕ ПРЕС Мултикомерс ЕООД .................................................92 Печатница 2М ООД ..................................................92 Печатница Графикс ООД.........................................92 Печатница Дарс ........................................................92 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Плевен принт ООД...................................................95 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Полиграфически Комбинат Димитър Благоев .....98 Прес Продукт Лайн ООД ........................................99

Услуги Принта КОМ ............................................................ 100 Промимекс ООД ..................................................... 102 Профит-БГ ЕТ ........................................................... 102 Райц-2 ООД ............................................................. 102 Растер Павлов ЕООД ............................................ 103 Ротопринт ООД ....................................................... 107 Свети Никола .......................................................... 107 Софпринт Груп Ад ................................................... 113 Спотинов Принт ЕООД .......................................... 113 СТОВИ ЕООД .......................................................... 114 СТС Принт ............................................................... 115 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 Техно Прес ЕООД .................................................. 117 Трансграф ................................................................ 120 Унипак АД ................................................................ 122 Хеликс Прес ЕООД ................................................ 128 Хип Ком 63 ЕООД .................................................. 128 Юнайтид Калърс ..................................................... 131 Юрий Гагарин АД .................................................... 131 трансферен печат Алтърнатив Дизайн Студио ЕООД .........................18 Алфа принт Варна ЕООД ........................................18 Арт Офис ООД ..........................................................23 АТЕРА Дизайн ............................................................24 БанкУеър ООД ..........................................................26 Бисс Адвъртайзинг ...................................................28 БНД-Текстил ..............................................................28 Булпринт-България ЕООД........................................34 Вакпак Медикал ООД ..............................................36 Вертикал-7 ЕООД .....................................................38 Визия принт ЕООД ...................................................39 ВМ Комерс ООД.......................................................40 Гама-Генчев ЕТ ..........................................................42 Графика МС ЕООД ...................................................44 ГРИЙН БАГС ..............................................................44 Джей дизайн .............................................................48 ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД .....................................48 Дико Принт ................................................................50 Дикозо ........................................................................50 Е.Трансфер Принт Технолоджи ЕООД ..................54 ЕТ Томи - Тома Томов ...............................................60 Ипрес ЕООД..............................................................66 Калем плюс ЕООД ...................................................68 Комитекс ООД ..........................................................72 Л-студио ЕООД .........................................................76 лазерАРТ студио .......................................................76 Лого Дизайн ООД ....................................................78 Мания Дизайн Студио .............................................80 Мегапринт Трансферс ООД ....................................81 Мултипласт ООД.......................................................86

Независимо от тиража, обади се.

Неопринт ....................................................................88 Обретенов и С-е ЕТ..................................................89 Пирапринт ..................................................................94 Прес Продукт Лайн ООД ........................................99 Принт Хаус............................................................... 100 Ситографик 2000 ЕТ................................................ 111 Ситотексс ................................................................. 111 Спотинов Принт ЕООД .......................................... 113 СтениСофт ЕООД ................................................... 114 Студио Грифо........................................................... 115 Студио Кард ООД .................................................. 115 СУПЕР ПРИНТ ......................................................... 116 Фънки Плюс ЕООД ................................................ 126 флексопечат и висок печат Аблена ........................................................................11 Аквалон ......................................................................14 Артипак ООД .............................................................23 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД ...........................................24 АХАТ ПСД ЕООД .......................................................26 Балканпак ООД ........................................................26 Белпак ЕООД ............................................................27 БУЛПЛАСТ-М ЕООД..................................................34 Варнапак ЕООД ........................................................36 ВЕЛПАК 21 ООД .......................................................38 Велпак ООД ..............................................................38 Витавел АД ................................................................40 Военно Издателство ЕООД ....................................40 Глобал Пак ЕООД .....................................................43 ГПВ България ЕООД ................................................43 Даесеф АД .................................................................45 Данипак ЕООД ..........................................................45 Дияна-ГБ ЕТ ...............................................................51 Дунав Прес АД ..........................................................52 Дунапак-Родина АД ..................................................54 Европак България ЕООД.........................................55 Екстрапак ООД .........................................................56 Елекс Груп - Холдинг ООД ......................................57 ЕТ Александър Йовин ...............................................58 ЕТ ХРИД .....................................................................61 ЗАВОД ЗА ОПАКОВКИ ............................................62 Ивко ООД ..................................................................63 ИзиЛейбъл България ЕООД ....................................63 ИНТРАМА Инвест ЕООД ..........................................65 Колор Принт Пак ООД ............................................72 Контбул - 2007 ООД .................................................74 Косев ЕООД ..............................................................74 Лина Принт ООД ......................................................78 Мегапорт ООД ..........................................................81 МониЦони ЕООД ......................................................86 Мултипринт ЕООД ....................................................86


165

Услуги Нова Принтс ..............................................................88 Новема Принт ...........................................................89 ПАКГРУП ....................................................................91 Печатница Експрес 2000 .........................................93 Печатница СИРА .......................................................94 ПК Жанет 45 ООД ....................................................95 Плам Мир 1 ...............................................................95 Полиграфическа група ДЕМАКС АД ......................98 Полипласт груп ЕООД .............................................99 ПОЛИПРИНТ ООД ....................................................99 Принтекспрес ООД ................................................ 101 Проджект Консултинг и Мениджмънт ООД ....... 101 ПЧП Планета ООД ................................................. 102 Ротопринт ООД ....................................................... 107 Софел-МР-ЕООД ..................................................... 113 Софпринт Груп Ад ................................................... 113 Стико-90.................................................................... 114 СТС Принт ............................................................... 115 Темко ЕООД ............................................................ 118 Тиди Принт 62 - ЕООД ........................................... 118 Универсал Полиграф ЕООД .................................. 120 Унипак АД ................................................................ 122 Унипак-В ЕООД ....................................................... 122 Фабрика за хартиени опаковки Клондайк ООД ........................................................ 122 Флекспринт ООД .................................................... 125 Фреш Ап Лейбъл ..................................................... 126 ЧАЙКА АД ................................................................. 130 Чесматих ЕООД ...................................................... 130 Юрий Гагарин АД .................................................... 131 печат върху метал Булметал ООД ..........................................................30 Сартен България ООД ........................................... 107 ФМА АД .................................................................... 125 Херти АД .................................................................. 128 3D лентикулярен печат Нео принт ..................................................................87 номерация Анима Принт ООД ....................................................20 Вариант БГ ООД .......................................................36 Влади – В. Влаев ЕТ ................................................40 Гарант-Сулев ЕТ ........................................................42 Джей Пойнт Плюс ООД ..........................................48 ЕА АД ..........................................................................54 Европринт България ООД .......................................55 Екон ПЕ ......................................................................56 ЕЛИАНА-2000 ООД ....................................................57 ЕТ МДМ-Цветанка Маркова ....................................60

ЕТ Тодор Попов ДЕМТ..............................................60 Жажда ЕТ...................................................................61 МЕДИАТЕХ ЕООД .....................................................81 НД - 62 ЕООД ...........................................................87 Нова Принтс ..............................................................88 Оптимал Принт ЕООД .............................................90 Орион офсет ЕООД..................................................90 Офис Глобал България ООД ...................................90 Печатница Дарс ........................................................92 Печатница Дъга ООД ...............................................93 Печатница Рей Принт ..............................................94 Печатница Стоев ......................................................94 Разград полиграф ООД ......................................... 102 Ротопринт ООД ....................................................... 107 Студио Колор ЕООД .............................................. 115 Таурус Адвертайзинг ЕООД .................................. 116 ТАФПРИНТ ООД...................................................... 116 УНИКАМ - ПРИНТ ООД ......................................... 121 Унимедиа ЕООД ...................................................... 122 широкоформатен мастиленоструен печат 10х ЕООД ...................................................................11 Абрис Дизайн Център ..............................................11 АВ Дизайн Груп .........................................................11 АВИТЕО ЕООД ..........................................................12 Агрино.........................................................................12 Алфакомерс Груп ООД ............................................20 АРД ЕООД .................................................................22 Арка ООД ..................................................................22 Артекспрес 2004 ЕООД............................................23 АТЕРА Дизайн ............................................................24 Атиа принт .................................................................24 АтПринт ЕООД ..........................................................25 Афалина принт ..........................................................24 БГ Принт .....................................................................26 БиКолор ООД............................................................27 Билборд АД ................................................................27 Билборд Мениджмънт ..............................................27 Блу Арт ЕООД ...........................................................28 БНД-Текстил ..............................................................28 БРАВО Печатни Техологии ......................................29 Братов Реклами ЕООД ............................................29 Брезент ООД.............................................................29 БС Принт....................................................................30 Булгед .........................................................................31 В Принт ......................................................................34 Вега Дизайн ООД.....................................................36 Вертикал-7 ЕООД .....................................................38 ГАБИК ЕООД .............................................................42 Грея .............................................................................44 Грийн Спот ООД .......................................................45

При нужда от персонализация – 02 8061 100.

Джей Пойнт ООД .....................................................48 ДЖЕНИФЕР ПРИНТ ЕООД .....................................48 Документен център THENET....................................52 Е Принт ЕООД ..........................................................54 Иви Арт .......................................................................63 Имел Дизайн ООД ...................................................64 Импрес ЕООД ...........................................................64 Индоор дисплейс ......................................................64 Инфопринт .................................................................65 Ипрес ЕООД..............................................................66 Кавира Дизайн ООД ................................................68 Колор Принт БГ ЕООД ............................................72 лазерАРТ студио .......................................................76 Лого Дизайн ООД ....................................................78 М.И.А. Дизайн ...........................................................79 Мадхаус студио .........................................................79 Мания Дизайн Студио .............................................80 МАРВЕТ-арт ...............................................................80 Мастър Принт 2004 ООД .........................................80 Маус-ПС EООД .........................................................80 Мега Сайн ..................................................................81 Минолтех Еоод ..........................................................83 Найа ............................................................................86 Нитос 2 - Иван Стоев ЕТ.........................................88 ОЛЕ Принт .................................................................89 Полипрес ООД ..........................................................99 Принт Бутик ЕООД ...................................................99 Принт Визия ЕООД ..................................................99 Принт Тайм .............................................................. 100 Принтамакс АД ....................................................... 100 Райц-2 ООД ............................................................. 102 Растер Павлов ЕООД ............................................ 103 РД Студио ООД ...................................................... 103 Ред Пойнтс .............................................................. 103 Рекламна къща АССА ............................................. 104 Рекламна къща ДизАрт ......................................... 104 Рекламно студио СМУТ ООД ................................ 104 Рекламно студио СП ДИЗАЙН ............................. 104 Ринопринт оод ........................................................ 106 Седем ЕООД ........................................................... 110 Сим Арт Принт ........................................................ 111 Сити Вижън ООД.................................................... 111 Скорпио Дизайн ..................................................... 112 Смарт Сървис ООД................................................ 112 Стемакс ЕООД ........................................................ 114 Студио Грифо........................................................... 115 Студио Плакат ......................................................... 115 Техно сайн ООД ..................................................... 118 Топ принт ООД ....................................................... 119 Тримикс ООД .......................................................... 120 Фифт Криейшънс ООД .......................................... 124


166 ФКД ЕООД .............................................................. 124 ФолиАрт ООД ......................................................... 125 Фреш Принт ООД .................................................. 126 Фънки Плюс ЕООД ................................................ 126 Юнайтид Калърс ..................................................... 131 печат на билбордове ABC-91 Величкови ЕООД ........................................11 Агрино.........................................................................12 Андреа ООД ..............................................................20 АРД ЕООД .................................................................22 Атиа принт .................................................................24 Афалина принт ..........................................................24 БиКолор ООД............................................................27 Билборд АД ................................................................27 Билборд Билдърс БЪЛГАРИЯ ..................................27 Билборд Мениджмънт ..............................................27 БРАВО Печатни Техологии ......................................29 ГАРС ЕООД ................................................................42 Джей Пойнт ООД .....................................................48 Импрес ЕООД ...........................................................64 М-АРТ ЕООД ..................................