Page 1

ZDRAVÍ PORADCE RUBRIKY MVDR. LUKÁŠ DUCHEK MAJITEL PRAXE A VEDOUCÍ LÉKAŘ VETCENTRUM STODŮLKY – VETERINÁRNÍ NEMOCNICE S NON-STOP PROVOZEM WWW.VETCENTRUM.CZ

DYSPLAZIE... TEXT: MVDR. LUKÁŠ DUCHEK

Dysplazie kyčelního kloubu, dysplazie loketního kloubu, osteochondróza a luxace čéšky: tato onemocnění vznikají během vývoje pohybového aparátu, tedy většinou mezi čtvrtým a devátým měsícem věku štěněte. Ne vždy se začnou projevovat ihned kulháním, mohou probíhat skrytě i několik měsíců nebo let, ale dlouhodobě vedou k deformaci kloubů, rozvoji artrózy a trvalým následkům na zdraví. Jejich společným znakem je, že vznikají bez zjevné příčiny a jsou podmíněná dědičně. Vzhledem k jejich pomalému rozvoji jsou vývojová onemocnění kloubů často pozdě rozpoznána a jejich řešení bývá složité.

DYSPLA ZIE K YČELNÍHO KLOUBU – DKK DKK je dědičně podmíněný chybný vývoj kyčelních kloubů. Na jeho vzniku se podílí kromě dědičnosti i faktory vnějšího prostředí. Pro vznik onemocnění je typická laxita (přílišná volnost) kyčelních kloubů.

[ 64 ] listopad 2011

DM0711_64-66_Zdraví.indd 64

2.11.11 15:23


[ VÝVOJ DKK A ARTRÓZY ]

Hlavní roli při vzniku DKK hraje dědičnost. Pokud jsou oba rodiče negativní (bez DKK), je v průměru 26% pravděpodobnost, že jejich potomek bude mít pozitivní nález. Při páření jednoho pozitivního (nemocného) a jednoho negativního (zdravého) jedince je to až 48 %, u dvou pozitivních rodičů pak je 77% pravděpodobnost postiženého potomka. Štěňata se rodí se zdravými kyčelními klouby. Jestli dysplazie vznikne, závisí na genetické výbavě každého jedince a faktorech vnějšího prostředí. Mezi vnější faktory, které ovlivňují vznik DKK, patří spáditá záď, nadměrné zaúhlení pánevních končetin, příliš rychlý růst štěněte, nadbytek vápníku v krmivu, nadměrný pohyb štěňat a podobně.

Příčinou rozvoje DKK je nestabilita kloubu, která je daná mělkou jamkou nebo laxitou vazu. Následkem zvýšené nestability je nadměrné opotřebení chrupavek hlavice i jamky a následná deformace okrajů jamky a tvaru hlavice. Postupně dochází ke vzniku artrózy a bolestivosti kyčlí.

[ DIAGNÓZA A PROJEVY DYSPLAZIE ] Jen okolo 25% psů trpících dysplazií vykazuje příznaky kulhání nebo ztíženého pohybu. Projevy závisí na stupni dysplazie, věku, hmotnosti, zátěži a také na vnímavosti psa k bolesti. Nejčastější příznaky jsou: obtížné vstávání, potíže „než se roze-

jde“, strnulá chůze, vrávorání zadních nohou, klapání kyčlí při každém kroku, potíže při chůzi do schodů, současné odrážení se oběma pánevními končetinami v běhu, vyklenutý hřbet - přesun těžiště dopředu, zhoršení při změně počasí – neprospívá hlavně zima a vlhko.

[ DIAGNOSTIKA DKK ] Důležitá je možnost rané diagnostiky DKK u štěňat ve věku tří až čtyř měsíců, kdy se provádí posouzení stability kyčlí tzv. Ortholaniho testem a distrakčním RTG snímkem v anestezii. Včasné zjištění stavu kyčlí je podstatné pro možnost léčby a ovlivnění vývoje DKK. Posouzení DKK pro účely chovnosti je možné pouze provedením RTG vyšetření pacienta

FOTO: 123RF.COM

[ PŘÍČINY VZNIKU DKK ]

listopad 2011 [ 65 ]

DM0711_64-66_Zdraví.indd 65

2.11.11 15:23


ZDRAVÍ

Důležité: ✓ Od DKK negativních

rodičů (0/0) je průměrně 26% štěňat s nálezem DKK. ✓ Nemocná štěňata je možné rozeznat ranou diagnostikou ve věku 3–4 měsíce. ✓ Provedení Juvenilní symfyziodezy u postižených štěňat sníží stupeň DKK o 2–3 stupně. ✓ Ve věku provedení RTG DKK na chovnost (12–24 měsíců) je možnost ovlivnění DKK již minimální. ✓ Důležitá je raná diagnostika DKK u velkých plemen také u štěňat od negativních rodičů.

v anestezii ve věku minimálně 12–24 měsíců podle plemene. V tomto věku jsou však možnosti ovlivnění vývoje DKK velice omezené.

[ LÉČBA DKK ] Mezi důležitá opatření u psů s DKK patří restrikce krmení a snížení hmotnosti, omezení pohybové zátěže a teplé, suché a měkké místo k odpočinku. Ke zpomalení vývoje DKK a snížení potíží přidáváme především chondroprotektiva zajišťující regeneraci chrupavky, u pokročilé dysplazie také analgetika ke zmírnění bolestí.

[ CHIRURGICKÉ METODY LÉČBY DKK ] Především zmíním méně známou, ale velice efektivní metodu, tzv. JUVENILNÍ SYMFYZIODEZU. Pro její provedení je nezbytná raná diagnostika u štěňat ve věku 3–4 měsíce. Při operaci se naruší růstová zóna stydké

kosti, což vede ke změně tvaru pánve a zlepšení překrytí hlavice jamkou (prohloubení jamky). Tato metoda je oproti všem ostatním velice šetrná, má dobré výsledky a minimum komplikací. Mezi další metody patří trojitá osteotomie pánve, resekce hlavice kyčle nebo totální endoprotéza. Tyto metody jsou mnohem razantnější, komplikovanější a náročnější na rekonvalescenci. U řady pacientů jsou však jedinou nadějí na zlepšení. Všechny tyto metody ve Vetcentru Stodůlky provádíme a například totální endoprotézy jsou přes všechny obavy majitelů dobře snášeny a pejskům přinášejí výrazné zlepšení kvality života.

[ PREVENCE DKK ] Prevence DKK znamená především odpovědnou plemenitbu a vyřazování pozitivních jedinců z chovu. Vyřazování psů s DKK však nevede k úplnému vymizení tohoto onemocnění, pouze k omezení počtu pozitivních štěňat. [■]

[ 66 ] listopad 2011

DM0711_64-66_Zdraví.indd 66

2.11.11 15:23

DM0711_64-66_Zdraví.indd  

ZDRAVÍ DKK je dědičně podmíněný chybný vývoj kyčelních kloubů. Na jeho vzniku se podílí kromě dědičnosti i faktory vnějšího prostředí. Pro v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you