Page 1

VÝCVIK DOGS

(( 1. [ ŠTĚKÁNÍ NA POVEL ]

TENTO TRIK SE MU˚ŽE NEˇKDY OPRAVDU HODIT.

Nejdříve však budete muset zjistit, ve kterých situacích váš pes nejčastěji štěká. Toho pak jednoduše využijete: než začne štěkat, řekněte mu povel, na který bude později slyšet, třeba „nahlas“ nebo „haf“. Pokud se na povel skutečně ozve, odměňte ho pochvalou a dobrůtkou. Jinou možností je popichovat ho dobrotou nebo hračkou v ruce a dát mu ji teprve, až začne štěkat. Pak už potřebujete jen dostatek trpělivosti a poctivého cvičení. Po nějaké době tréninku se váš pes začne skutečně hlasitě ozývat na povel. Důležité je neodměňovat jej, když se rozštěká, aniž byste jej k tomu vyzvali. Pokud budete chtít pobavit společnost, je docela dobrý nápad naučit ho reagovat štěkotem na nějaké originální slovo, například „zpívej“.

[ 124 ] DOGS magazín | květen/červen 2010

DM_124-125_VycvikDogs.indd 124

26.4.10 13:30


2. [ PLAZENÍ SE ]

3. [ MÁVÁNÍ ]

Plazit psa naučíme nejlépe na nějaké měkké podložce, třeba na koberci. Základem je povel „místo“. Jakmile si pes lehne na podlahu, okamžitě jej odměňte. Pak si sedněte k němu a položte mu dobrůtku mezi přední tlapky. Držte ji pevně a táhněte směrem dopředu. Váš pes začne nejdřív natahovat krk a pak by měl začít pomalu lézt dopředu. Pokud to udělá, zaslouží si pochvalu a odměnu. Když namísto toho vstane, nic se neděje, prostě začněte znovu s povelem „místo“. Jakmile bude pes ovládat základní pohyb, můžete vstát a táhnout odměnu vestoje. Až se začne odměna pohybovat, nastal čas zavolat povel „plaz se“. Pes si brzy spojí činnost s povelem a bude se plazit na zavolání.

Tento trik je trochu složitější, má blízko k „dej pac“ a ještě blíž k takzvanému „high five“. Hezky krok za krokem: Začněme s klasickým „dej pac“. Nabídněte psovi dobrůtku, až zvedne tlapku, aby o ni poprosil, dejte mu ji. Až toto bude ovládat, začněte se zdvižené tlapky dotýkat. To je „high five“. Odtud je to k mávání jen kousek. Tleskněte o tlapku jen krátce, potom zvedněte ruku, ale nedotýkejte se jí, jen se přibližte. Pokud pes tlapku zdvihne, pochvalte ho a odměňte. Teď už jen krůček po krůčku vzdalujte svoji ruku od psovy tlapky. Nakonec by měl váš pes umět odpovědět na vaše zamávání. Rovněž je možné naučit ho mávat na povel (například „zamávej“). Je to poměrně jednoduché, stačí při každém cvičení s rukou povel zopakovat.

[ RADĚJI MI TEN KLACEK NENOS! ] FOTO: ARCHIV

Při výzkumu na zvěrolékařské fakultě londýnské univerzity bylo nedávno zjištěno, že aportování klacků je velmi nebezpečná hra. O klacek při hře se zraní stejný počet psů jako při kolizi s automobilem. Takže příště házejme míček a starý „dobrý“ klacek raději vynechme..

květen/červen 2010 | DOGS magazín [ 125 ]

DM_124-125_VycvikDogs.indd 125

26.4.10 13:30

DM_124-125_VycvikDogs  

TENTO TRIK SE MU˚ŽE NEˇKDY OPRAVDU HODIT. VÝCVIK DOGS [ 124 ] DOGS magazín | květen/červen 2010 Při výzkumu na zvěrolékařské fakultě lon- dý...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you