Page 1

PŘÍŠTĚ

[ PROFIL PLEMENE ] [ V ÝLET S ULLI ] Jistě bude zajímavé plemeno…. nechte se překvapit!

Bude to určitě další zajímavý zážitek s naší známou labradorkou….

ŠIKOVNÉ TLAPKY

Seriál ručních prací pokračuje dalším zajímavým dílem

ČTĚTE!

ČESKÝ TÝM/REDAKCE Adéla ZICHÁČKOVÁ Barbora LUKÁŠOVÁ Petra VINŠOVÁ Lucie KOLOUCHOVÁ

FOTO Zuzana PTÁČKOVÁ photo@polygrafnet.cz MARKETING&INZERCE Dana BOHUŇOVSKÁ tel.: 724 304 906 bohunovska@dogsmagazin.cz

3. 2. 2012

O VÁS R P E M Á T S Y CH PENÍ! A V K E Ř P Á K VEL U AZÍN í s lo DOG S M AG č í š l a d e t j u d Sle

Čtěte DOGS magazín

MANAŽERKA ČASOPISU Zuzana ZIKMUNDOVÁ zikmundova@dogsmagazin.cz

MEZINÁRODNÍ TÝM Carla Brandon (New York City, USA) James Harris (London, UK) Jodie Retclife (Adelaide, AUSTRALIA)

příští číslo vychází

agazin.cz w w w.dogsm

WWW.DOGSMAGAZIN.CZ Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2 redakce@dogsmagazin.cz tel./fax: 222 522 321 tel.: 222 514 677

37

KOORDINACE DISTRIBUCE Straper, s.r.o. DISTRIBUCE Mediaprint&Kapa (CZ), PressMedia (SK) PŘEDPLATNÉ ČR: MediaServis (CZ a zahraničí) Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s.r.o., Zákaznické Centrum, Vídeňská 995/63, 639 63 Brno nebo P.O.Box 63, 639 63 Brno. Příjem objednávek: tel.: 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail: predplatne@mediaservis.cz. Příjem reklamací: tel.: 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí zajišťuje Mediaservis s.r.o., administrace vývozu tisku, Paceřická 2773/1, 193 00 Praha 9, tel: +420 271 199 250, fax: +420 271 199 902. SR: Mediaprint & Kapa Pressegrosso, a.s. oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava tel.: 00421 2 44458821, 00421 2 44442773 a 00421 2 44458816, fax: 00421 2 44458819 e-mail: predplatne@abompkapa.sk

CONCEPT & STORY CreativeBrandSolutions, London LAYOUT & DTP STUDIO soliter.com, Záhřebská 50, Praha 2 MEDIA RESEARCH&ADVICE Mind&Shape PDP, London TISKÁRNA KAVKA Print a.s. VYDAVATEL

Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2 IČ: 63145090 ISSN 1804-2619 Povolení MK ČR č. E 19340 Jakékoliv přetiskování či kopírování, třeba jen částí textu nebo jednotlivých fotografií, bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je protizákonné. Koncept, uspořádání jsou předmětem vlastnictví vydavatele.

TOTO ČÍSLO VYŠLO 9. PROSINCE 2011 Prodejní cena 37,- Kč /1,98 €

DM0811_98_priste.indd 98

2.12.11 8:55

DM0811_98_priste.indd  
DM0811_98_priste.indd  

Č T Ě T E ! Sledujte další číslo DOGSMAGAZÍNU ŠIKOVNÉ TLAPKY příští číslo vychází Bude to určitě další zajímavý zážitek s naší známou labrad...

Advertisement