Page 1

TÉMA

Í J Ě B U O R T

PODZIM A ZIMA, TO JSOU TRADIČNÍ OBDOBÍ HONŮ A INDIVIDUÁLNÍCH LOVŮ. PRO PEJSKAŘE „MYSLIVCE“ JDE O VRCHOL CELÉHO ROKU. MAJÍ MOŽNOST V PRAXI UKÁZAT, CO SE JEJICH LOVECKÝ PARŤÁK NAUČIL A NA ZKOUŠKÁCH POTÉ PŘEDVEDL. PRO „NEMYSLIVCE“, KTERÝCH JE VĚTŠINA, JDE O OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO STRESU. MAJÍ STRACH, ŽE MYSLIVCI MOHOU JEJICH PSY ZASTŘELIT. JAKÉ POVINNOSTI A PRÁVA MÁM JÁ, COBY OBYČEJNÝ NÁVŠTĚVNÍK LESA? A POKUD MÁM PSA LOVECKÉHO PLEMENE, MŮŽU S NÍM TAKÉ NA HON? CO DOVOLUJE ZÁKON MYSLIVCŮM?

PRÁVO

věc z právní ho hlediska. Podívejme se na celou nemohou dohodnout, Obě strany se totiž často vu. Zákon ale bohužel zná kdo je a kdo není v prá čné tudujete, budete ve zna má lokdo. Pok ud si ho nas i řídit. ete bud jím se že , adu okl výhodě, ovšem za předp ě lný pohyb psů v honitb JAK TO TEDY JE? Voupr avuje Zákon rodě) (tj. tak řka v jakékoli pří e 27. 11. 2001, dn ze Sb. 01 /20 o myslivosti č. 449 oto 3. Myslivost má podle toh s dodat ky z let 2002 a 200 d pře ře zvě nu hra Oc l: za úče zákona (kromě jiného) ona je ácími zvířaty. Podle zák dom mi jící íha pob ně vol imkou výj s , em ýmkoliv způ sob zakázáno pla šit zvěř jak ří zvě m ým ený ben sob dám pů opatření k zabránění ško u. Dále jee zakázáno lov ů sob způ h nýc ole a dov t. at. l ďa láď dení mlá kla a rušit zvěř při hnízdění

PRO VÁS JAKO MAJITELE PSA PLATÍ: T TÍ: Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, z í ířat včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat n ně z farmových chovů zvěře, nechat je volně jiitele pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele a ajitenebo vedoucího. Pojem – vliv svého majited dítle – ale nemusí nutně znamenat na vodítm ku. Podle obecného výkladu, který vám myslivci odsouhlasí, jde o psa ovladatel-l-sného, jdoucího nebo běhajícího po cestě a reagujícího na povely svého pána.

Usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební. Ovšem pozor: toto právo má jen myslivecký hospodář a myslivecká stráž, tedy jen dvě osoby v každé honitbě! Navíc z výčtu výjimek poněkud absurdně vyplývá, že střílet tito dva pánové teoreticky mohou pomalu jen společenská plemena. Neznamená to ale, že psy loveckých plemen nebo například ovčáčtí psi mohou v honitbě na volno honit zvěř – v tom případě by šlo o nedovolený způsob eejich jich majitel by byl po otrestá restán vysokou pokutou. lovu a jjejich potrestán To oli l k tedy zákon, kterým m by sse o Tolik obě strany měly řídit. odatek: O usmrcení ussmrccen psa nebo kočky, Ještě do dodatek: zdivoč oččelého hospodářského o hosspod dář alee i zdivočelého zvířete nebo o na oz nače č néého zvířetee z far rm označeného farmového chovu zvěře, pov o innostíí nepr rod jee povinností neprodleně informovat jeho vvlastníka, vl las a tníka, p okud d je známý, a sdělit mu pokud m ísto usmr mrce mr ceení zvířete a popřípadě ce místo usmrcení jej na to oto místo doprovodit. toto

LOVECKÝ L OV O PES: JAK NA TO JA J Máte psa loveckéh ho plemene a chcete see vvě ěn věnovat myslivosti? Gratulu ujemee,, vváš pes to rozhodně Gratulujeme, ocen e í. Pozor: Pozorr:: zkoušky z ocení. smí skládat a ho h n ssee pa nů ak kú honů pak účastnit jen psi s PP,

[ 48 ] říjen 2011

DM0611_48-49_pes a honitba_v2.indd 48

26.9.11 16:42


PÁR DOBRÝCH RAD

Při pohybu se psem v přírodě, ať už se jedná o louku  , les či jen

takže například ohař bez PP je automaticky z činnosti, která je mu nejvlastnější, vyřazen. V dnešní době můžete využít mnoha výcvikových škol zaměřených přímo na lovecké psy, a je i spousta výcvikářů, kteří vám rádi poradí. Existuje i množství odborné literatury. S výcvikem vám rády pomohou i chovatelské kluby příslušných plemen. Kromě nastudování teorie je důležitá i praxe. Tedy to, aby se pes co nejčastěji dostal do lesa či na pole a mohl rozvíjet vrozené vlohy. Pozor, abyste neměli problémy, je lépe si najít, pod jaké myslivecké sdružení „váš“ les spadá a požádat tam o povolení k výcviku psa v jejich honitbě. Vydají vám ho většinou bez problému a mnohde ještě poradí či pomohou s výcvikem. No a až bude mít váš pes zkoušky, můžete ho zkusit vzít na hon. Nemusíte být sami myslivcem. Stačí se u vás na příslušném sdružení domluvit, bývají rádi za psa – pomocníka, dobrých psů není nikdy dost.

http://youtu.be/ FDBfRjMvN24

HONITBA POZEMEK, NA KTERÉM JE POVOLENO VYKONÁVAT PRÁVO MYSLIVOSTI. V PODSTATĚ JAKÝKOLIV KUS LESA NEBO POLE PATŘÍCÍ MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ, KTERÉ HO SPRAVUJE A STARÁ SE O ZVĚŘ. ZAČÍT MŮŽE AŽ 200 METRŮ OD HRANICE OBYDLENÉHO POZEMKU. MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MÍSTNÍ ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ MYSLIVCE. TI SE STARAJÍ O ZVĚŘ V DANÉ HONITBĚ, POŘÁDAJÍ HONY, PŘÍPADNĚ SAMOSTATNĚ LOVÍ. V ČELE MS JE HOSPODÁŘ. SEZNAM SDRUŽENÍ NAJDETE NA WWW.MYSLIVOST.CZ. MYSLIVECKÁ STRÁŽ ČLEN MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ OPRÁVNĚNÝ VYBÍRAT POKUTY, PŘÍPADNĚ STŘÍLET PYTLAČÍCÍ PSY A KOČKY. MUSÍ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM – MYSLIVECKÁ STRÁŽ NENÍ KAŽDÝ MYSLIVEC, JEN JEDEN V MÍSTNÍM MYSLIVECKÉM VE SDRUŽENÍ! LOVECKY UPOTŘEBITELNÝ PES PES LOVECKÉHO PLEMENE UZNANÉHO MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKOU FEDERACÍ (FCI) S PRŮKAZEM PŮVODU, KTERÝ SLOŽIL PŘÍSLUŠNOU ZKOUŠKU Z VÝKONU. ZKOUŠKY LOVECKÝCH PSŮ NOROVACÍ, BARVÁŘSKÉ, PODZIMNÍ (OD JEDNODUCHÝCH ZKOUŠEK VLOH PO SLOŽITÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY). ABY BYL PES LOVECKY POUŽITELNÝ, MUSÍ SLOŽIT ZKOUŠKY PODLE SPECIALIZACE. INFORMACE O ZKOUŠKÁCH NAJDETE ROVNĚŽ NA STRÁNKÁCH WWW.MYSLIVOST.CZ NEBO U JEDNOTLIVÝCH CHOVATELSKÝCH KLUBŮ. DOBA LOVU ČASOVÉ VYMEZENÍ TOHO, KDY SE SMÍ LOVIT URČITÝ DRUH ZVĚŘE. LIŠKA A DIVOKÉ PRASE SE LOVÍ CELOROČNĚ, OSTATNÍ JEN 2 – 3 MĚSÍCE V ROCE, VĚTŠINOU NA KONCI LÉTA ČI NA PODZIM.

věnujte pozornost vám a ne zajíčkům. Je dobré zabavit psa aportováním, a často se mu na procházkách schovávat, aby se naučil si vás hlídat. A když budou lovecké pudy přesto silnější? Zkuste si s odborníkem promluvit o elektrickém obojku – anebo kupte postroj a dejte se třeba na dogtrekking, i s uvázaným psem si venku užijete spoustu zábavy. Pejskaři a myslivci, to jsou skupiny, které se často vzájemně osočují. Přitom by jim mělo jít o to samé: ochranu přírody. Myslivci jsou často sami pejskaři, přitom nedokáží mnohdy pochopit, že i váš pes se potřebuje proběhnout. Pejskaři zase často mají les za hřiště pro svého miláčka a nemyslí na klid zvěře. Buďme k sobě tolerantní. Jde to, jen musíme respektovat potřeby toho druhého. [■]

FOTO: 123RF.COM

polní cestu, buďte opatrní a obezřetní. Nikdy si nemů žete být naprosto jistí, na jakém území se vlastně nacházíte. Vkrajině kolem vás žije celá řada volně žijící zvěře, která ale vašeho psa vnímá jako nepřítele a jeho přítomnost v ní vyvolává stres. Mnohdy i jen jeho pachová stopa způsobí mezi obyvateli lesa rozruch. Na „volno“ proto nechávejte pouze psa, kterého dokážete udržet ve svém dosahu a odvolat od zvěře . V případě, že si nejste poslušností jistí, raději neriskujte, případ né problémy za to nestojí.  hávejte psa probíhat v houští, prohledávat Nenec remízky. Zvláště pak v jarních měsících, v období od března do červn a, kdy se rodí mláďata. Někdy stačí, když pes vezme napřík lad zaječí mládě jen trochu do tlamy, či jej pouze očichá. Přesto že mláděti neublíží, zaječice tato mláďata opouští a ty následně zemřou. Této situaci dokážete předejít, jen když je pes stále ve vaší blízkosti. Vpřípadě, že váš hafan nějaké zvíře nechtěně vyruší, okamžitě ho přivolejte a zabraňte mu v pronásledování zvěře. Platí to zejména v zimě, kdy lesní zvěř instinktivně vykon ává minimum pohybu. Pokud ji pes vyplaší, snaží se před ním uniknout. Slabší kusy zvěře se pak nedokáží vyrovnat s takov ým výdejem energie a následně uhynou na celkové vysílení nebo na záněty dýchacího ústrojí. Ana druhou stranu – nenechte na sebe křičet každého pána v zeleném. Zákon mluví jasně – pokud máte ovlad atelného psa, nemusí trávit celou procházku v lese na vodítku.

INZERCE

JAK ODNAUČIT PSA LOVIT Jste na tom přesně opačně? Máte psa „neloveckého“ plemene a on přesto utíká po stopě zvěře a vrací se bůhvíkdy? Nemůžete ho nikde pustit, protože takzvaně „bere dráhu?“ Všichni psi byli původně lovci, lovecké chování má v genech zakódována většina z nich. Obecně mimo loveckých plemen mají výrazný lovecký pud severská plemena, chrti a některá společenská plemena. Takový kavalírek bývá celkem náruživý lovec. O dnes společenských teriérech už vůbec nemluvě. Odnaučit psa lovit je běh na dlouhou trať a námět na samostatný článek. Tak tedy – pořiďte si stopovačku a vyzbrojte se trpělivostí. Psa venku opakovaně přivolávejte, nenechávejte čmuchat po stopách a neustále odměňujte za to, že

WWW.PLOTKNIHY.CZ

říjen 2011 [ 49 ]

DM0611_48-49_pes a honitba_v2.indd 49

26.9.11 16:43

DM0611_48-49_pes a honitba_v2.indd  

PRÁVO zvířat, ířat ně itele ajite- dít- m - - Podívejme se na celou věc z právního hlediska. Obě strany se totiž často nemohou dohodnout, kd...

Advertisement