Page 1

VÝLETY

a d a h Zá

[ 42 ] září 2011

DM0511_42-47_Ulli.indd 42

1.9.11 14:38


http://youtu.be/ ggFy_T4Lu2o

FOTO: DIPA & ULLI

ou. Při cestě d o h á n ě tn s la v i il řady jsme objev é n n e m a k é k s v o enal zajímavou m a n Koun z a z k ě d o im em tak trochu m js h c e Č h íc n d a p hsi kamenných c ý k a do zá  j o i c a rm fo  zapamatoval si in a u k č a n z u o k c dat správné ti le h y v turis m lé b ro p l y b obě internetu ne  d v tí s tě š a N . h c řadá o Kounova. d t le ý  v a n li je e ár týdnů jsm informace a za p TEXT: DIPA & ULLI

září 2011 [ 43 ]

DM0511_42-47_Ulli.indd 43

1.9.11 14:38


VÝLETY

roce 1934 uviděl mladý kounovský učitel Antonín Patejdl na vrchu Rovina severně od Kounova podivné řady z velkých kamenů. Do té doby nikdo řadám nevěnoval žádnou zvláštní pozornost, teprve Patejdl si uvědomil, že stojí před něčím zcela mimořádným. Když řady zaměřil a spočítal kameny, přeběhl mu mráz po zádech. Řady ukryté v lese byly rozprostřené na ploše několika hektarů a podle jeho odhadu je tvořilo několik tisíc kamenů, některé tak mohutné, že si nedokázal ani představit sílu, která by s nimi dokázala pohnout. Řady se táhly v délce až několik set metrů, a co bylo nejpodivnější – v nepravidelných rozestupech běžely vedle sebe téměř rovnoběžně a téměř přesně ve směru od severu k jihu. Antonín Patejdl si byl jistý, že před sebou nemá hříčku přírody, ale lidské dílo. Kdo by však něco tak ohromujícího dokázal vytvořit? A proč? Bouře dohadů, která se rozpoutala po zveřejnění jeho objevu, neutichla dodnes. Byly záhadné Kounovské řady pravěkým chrámem k uctívání slunce, pohanským

V

kalendářem, anebo se jedná o prostý systém polních mezí, který svým charakterem nemá obdoby? Přes úsilí několika generací badatelů odolává záhada Kounovských kamenných řad rozluštění.

VÍTEJTE NA JEDNOM Z NEJZÁHADNĚJŠÍCH MÍST NAŠÍ ZEMĚ! A jak se k záhadným kamenům nejlépe dostat? Areál kamenných řad je volně přístupný a cesta k němu velice jednoduchá. V roce 1987 zde

byla otevřena naučná stezka, která měří cca 2 km a má 11 zastávek. Nejvýhodnějším výchozím místem je železniční nádraží Mutějovice. Dá se tu i celkem dobře zaparkovat. Mimochodem, velice hezké a udržované nádražíčko, které jako by vypadlo ze starých českých filmů z první republiky nebo z nějaké knížky Bohumila Hrabala. Přímo před nádražím vede žlutě značená turistická trasa, po ní se vydejte. Sice se náhorní plošina jmenuje Na rovině, ale úvodní třetina trasy

[ 44 ] září 2011

DM0511_42-47_Ulli.indd 44

1.9.11 14:38


p pasekou začíná poblíž ořezaného sstromu se žlutou turistickou značkou, zznačkou Naučná stezka a červeným b bodem. U stromu se značkami se p pusťte z cesty kolmo do paseky. Asi p po 50 krocích odbočte mírně vlevo d do nápadného průseku mezi mlad dými smrky. Po dalších 50 krocích jste zhruba u cíle. Pegas bude blízko před vámi nebo po vaší levé ruce.

HRAD PRAVDA Dodnes není známo, kdo Pravdu založil, ani jak dostala svoje jméno. Zachovala se z něho téměř celá obvodová hradba, zdiv divoo paláce, vstupní brány a severní valové opevnění se dvěma dělovými baštami. V druhé polovině 19. Století se hrad stal l poutním místem celého okolí a její náze v symbolem zápasu o české státní právo. FOTO: DIPA & ULLI

– podle rýh připomínajících souhvězdí Pegas a Gibbon – na počest anglického historikaa Edwarda Gibbona. Ke kameni Gibbon jděte od 8. zastávky naučné stezky po pěšině, která vede po hraně Rovinyy k východu. Po chvíli

INZERCE

dojdete k málo znatelné odbočce kolmo vpravo přes zarostlé jámy do mladého borového lesa. Asi po 50 metrech jste na místě. Právě tady u tohoto kamene na mne celé to místo působilo opravdu tajemně a mysticky a začal jsem věřit, že se tady opravdu nějaká záhada ukrývá… Kámen Pegas leží v porostu mladých smrků u paseky v jihozápadní části areálu řad. Nejlepší přístup je po pěšině z hlavní cesty areálem řad – žlutá turistická trasa. Pěšina

WWW.RAJMAP.CZ

ved vede de poměrně náročným stoupáním. stoupáním Nebojte se, je to jenom malý kousek. Lesní cesta vás zavede na kraj lesa, a potom už po rovině polní cestou dojdete až k 6. panelu naučné stezky s informacemi o Kounovských kamenných řadách. Z nádraží Mutějovice lze k cestě k řadám zvolit i naučnou stezku, tu bychom však použili pro zpáteční cestu. Ale můžete si vybrat – jednou cestou nahoru a druhou dolů. U informační tabule a mapky kamenných řad se zastavte a pečlivě si prohlédněte, co všechno lze v okolí najít, protože ve vzrostlém lese jsou kamenné řady a významné kameny hůře vidět. A potom se už můžete vydat ke kamenům, přemýšlet a představovat si, co tu kdysi dávno mohlo být. Řady jsou téměř rovnoběžné, dlouhé až 400 metrů a od sebe vzdálené 13 až 30 metrů. Rozprostřené jsou na ploše asi 11 hektarů. Nejvyšší kameny vyčnívají asi půl metru nad zem. Kvůli poškozování řad v minulosti již není velká část z nich úplná, navíc menší kameny zakrývá vrstva země, takže původní podobu areálu lze dnes spíše jen tušit. Dva největší kameny o váze několik tun byly nazvány Pegas

září 2011 [ 45 ]

DM0511_42-47_Ulli.indd 45

1.9.11 14:39


VÝLETY Leží ukrytý na okraji souvislejšího prostoru mladých smrků, na stromě u kamene je turistická tabulka. My jsme si návštěvu kamenných řad ještě doplnili o další procházku ke zřícenině hradu Pravda, ke které vede od hájovny Na Rovinách modrá turistická stezka. Přibližně po hodince chůze dojdete k rozlehlé zřícenině kdysi mohutného hradu. Je to příjemné místo na odpočinek a věřím, že i místní trampské ohniště by se dalo

využít na opečení výletních buřtíků. Od hradu jsme si ještě udělali malou zacházku dále po červené turistické stezce na Čertův kámen. Zpět jsme se vraceli po modré turistické značce k hájovně, prošli okolo kaple sv. Vojtěcha a po naučné stezce jsme došli na výchozí místo našeho výletu, na nádraží v Mutějovicích. Na otázky, kdo, kdy a proč Kounovské kamenné řady z více jak dvou tisícovek kamenů posta-

vil, vám nikdo spolehlivě neodpoví. V úsilí rozluštit tajemství řad ztroskotalo několik generací badatelů a dnes nejsou v honbě za tajemstvím Roviny o nic blíž cíli než učitel Patejdl v roce 1934. Každá nalezená odpověď

VYSVĚTLENÍ PRVNÍ:

VYSVĚTLENÍ DRUHÉ: STŘ EDOV ĚK Á KA MENNÉ ŘA DY JSOU KAM ENNÉ ŘADY JSOU PRAVĚK Á CH TLI VÝ ROZHRA NIČENÍ JEDNO POS VÁT NÁ ZÁVODIŠTĚ A KAMENY LÍ PA RCEL LESA NEBO PO VYZ NAČ OVA LY JEDNOTLIVÉ vapo e žem Kounovské řady mů ZÁVODNÍ DRÁ HY k. líče po e nic hra žovat za vyznačené Tak tohle je moje nejoblíbenějky kdykoli – Vzniknout mohly praktic ší varianta. Jako sportovní fanoušek Směrr ji. zdě po i ěku dov si stře v pravěku, ve m-- určitě dovedu představit velké závo pozem h níc les e nic hra o jak , řad je stejný u-- dy v běhu s plnou zbrojí na 400 metr tomu, že jde sku ů. ků. To by nasvědčovalo Kolem spousty nadšených divá ků, zdě po ky, zem po é lsk kteř í ědě zem o ně teč se tady vždy na svátk y slunovratu schá chu. Ale… proč ji přeměněné v lesní plo m zejí, aby je oslavili a pobavili se. Na výle na kopci plném t by někdo zak ládal pole jste určitě vyra zili se svým psem, tak o šíh bliž nej od eko kamenů a tak dal si můžete závod v kamenných řadá tupném? ch osídlení a tak těžko dos vyzk á? oušet :-). učk uzo tak a líčk p po ali lád zak Proč by

[ 46 ] září 2011

DM0511_42-47_Ulli.indd 46

1.9.11 14:39


vyvolává jen nové a nové otázky. Ale to je právě to správné tajemno, a tak si každý může vymyslet tu svoji teorii. A co vy? Už víte, co se skrývá za tajemstvím Kounovských kamenných řad? Pokud vás záhada Kounovských kamenných řad opravdu zaujala, můžete ještě výlet doplnit o návštěvu obce Kounov, kde je v domě U Tří lip otevřena stálá expozice Kounovské kamenné řady. Otevírací doba je denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00 hodin. [■]

VYSVĚTLENÍ TŘETÍ:

KA MENNÉ ŘA DY JSOU PR AV ĚK Ý KA LENDÁ Ř NEBO DOKONCE OBSER VATOŘ Kalendář – v pravidelných časových intervalech byl přidán další kámen, každá řada by pak mohla odpovídat roku nebo něk olika letům… Amatérští astronomové uvažují i o možnosti, že to byla dok once pravěká astronomick á observatoř. Našli větší kameny, které považují za záměrné body. Podle nich odtud bylo možno pozorovat východ a záp ad hvězd, planet a měsíce, určovat slunovrat a rovnodennost. Některé z kam enů skutečně vyt vářejí spojnice směřující k výc hodu či západu slunce při letním a zimním slunov ratu. K zaměřování se vša k kameny zdají příliš hrubé a neohrabané a asi by jich nemuselo být tolik. Nejsem astrolog, tak to nemohu posoudit, ale tahle hypoté za zní nejzajímavěji.

P

řevážná část nabídky výrobců je zaměřena především na krmiva z drůbežího masa a jen poněkud okrajově jsou nabízena krmiva z masa hovězího, která jsou ovšem oblíbena nejen zákazníky, ale především i psími miláčky. Anglická firma Gilbertson & Page vyrábí krmiva pro psy již několik desítek let, a tak samozřejmě moc dobře ví, že „nejenom z kuřete pes je živ“. Nyní v návaznosti na již několik let dodávané krmivo Arkwrights hovězí přichází s dalším doplněním o výživnější krmivo Arkwrights Extra. Toto cenově velmi výhodné kompletní krmivo pro dospělé psy s optimálně vyváženými živinami, minerály a vitamíny zaručuje dobrou kondici, vitalitu a zdraví vašich miláčků a také použité suroviny zajišťují vysokou stravitelnost i využitelnost dodané energie. Krmivo neobsahuje ethoxyquin, ani žádné geneticky upravené suroviny. PR www.gilpa.cz INZERCE

T VRTÉ: V YSVĚTLENÍ ČJSO U NAVIGAČNÍ

KA MENNÉ ŘA DY SYSTÉM PRO UFO zemt a činnosti mimo Teorie o přítomnos o éh žd ka sí určitě bý t u sk ých civilizaci mu to co e, vím ne . Když prostě záhadného místa t, za ká do hli mo předkové je nebo jak to naši mšťamají prsty mimoze tak je jasné, že v tom by že m jejich záhady, ale né. Neberu ufologů mi Ze na y jako cíl své návštěv si „zelení mužíci“ a? ov un Ko u padný kopec vybrali právě nená lně nezdá… úp Tak to se mi tak

Hledáme další prodejce – neváhejte nás kontaktovat: TROPIC LBC s. r. o., Hodkovická 52/7, 460 06 Liberec 6 Tel.: 482 739 400, 485 161 869; fax 482 739 433; e-mail: info@gilpa.cz; web: www.gilpa.cz

TADY PRO VÁS JIŽJIŽ 14 LET JSMEJSME TADY PRO VÁS 14 LET

DM0511_42-47_Ulli.indd 47

1.9.11 14:39

DM0511_42-47_Ulli.indd  

VÝLETY 42 ] září 2011 [ 42 ] září 2011 http://youtu.be/ ggFy_T4Lu2o září 2011 [ 43 ] TEXT: DIPA & ULLI FOTO : DIPA & ULLI