Page 1

ZDRAVÍ DOGS s zdílu jsou dne ro z e b i n h c é ši líci, hafani, v ylu. Znečištěn k st o č o i, íh c tn n á o js iv e ž p rního Psi, psíci, ohrožují jejich vlivům mode u b ím y n h v o ti a p g k e te n a i n stit. nedost vystave výživa, stres i hotni si připu í c o tn li e a m v k js e o n b , e ší n ovzdu jeme y izační chorob ež si uvědomu il n , iv ji C ě t. n a ž k á e v č í v o zdra dlouh nějším be nenechají k nejnepříjem i se st a o n y sn k a č d e u rkt, sl so á N nění patří v matismus, infa c v o re m , e st n o o n á d k lo ic p ují ka, ne a chron ě znepříjemň bezita, cukrov n O st . to lí ím e n e N p ... á ry tr psím dyž e, nádo i kamarády. I k vní komplikac é m c ý , h e z o n řn e rt ty e č p hy které neduhy né soužití se c d le li a k o n , p y k še a ro n k o lné p a zkracují alternativní dělá neuvěřite ž a ti ín to ic jí d tu e is m x á E . současn a předcházet e ještě naději ty m á n e m m o le st e ře i P ktivním stále nestačí. atočit s destru z k ja í, č u ré te přístupy, k žím. ošklivým potí

a ř m k é e l o z r ě v Z

PETR TEXT: SYLVIE

ÁKOVÁ

L

ákadlům alternativní medicíny propadá stále větší procento české veřejnosti. Mnozí v ní spatřují učiněný zázrak a jejich svědectví o úspěšných uzdraveních dokazují, že skutečně nejde o obyčejný trik. Zároveň se nekonvenční terapeutické metody řadu let zdárně uplatňují také ve veterinární praxi. Již před třemi lety časopis Time raportoval, že alternativní medicína je nejrychleji rostoucí oblastí ve zvěrolékařské péči. Ostatně proč trpícím pejskům nedopřát ošetření, které dokázalo jejich majitelům pomoci? Ordinace, která nabízí whirlpool, bahenní zábaly nebo relaxační masáže pro psy, může sice nezasvěcencům připadat jako totálně

[ 1122 22 ] D 22 DOGS DO OG GS S ma magazín m ga gazí a zí zín n | lis listopad/prosinec li istop top op p ad/pro ro o sin siin ine ecc 20 201 2 2010 01 0 10

DM0410_122-125 dogs zdravi 2.indd 122

26.10.10 14:11


[ POD POJMEM ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA SI MŮŽEME PŘEDSTAVIT LECCOS ] zvrhlý nápad nápad, ale nezatracujme, co jsme nezkusi nezkusili. Tyto léčebné procedury totiž zzdaleka neposkytují pouze nadsta nadstandard pro rozmazlené psíky. Práv Právě naopak, leckterá lázeňská, fyzio fyzioterapeutická, přírodní či východn východní léčba zabírá tam, kde klasičtí d doktoři nezaznamenali kladné výsl výsledky. Psí pacienty tak lze často ušet ušetřit zbytečných zásahů do organi organismu nebo nesmyslné konzumace cchemických preparátů s vedlejšími ú účinky.

PORADCE RUBRIKY MVDR. LUKÁŠ DUCHEK MAJITEL PRAXE A VEDOUCÍ LÉKAŘ VETCENTRUM STODŮLKY – VETERINÁRNÍ NEMOCNICE S NON-STOP PROVOZEM WWW.VETCENTRUM.CZ

zemí

Pod pojmem alternativní medicína si můžeme představit leccos: bylinnou léčbou počínaje a zaříkáváním nebo jiným čarováním konče. U nás se tímto termínem v podstatě označuje vše, co se nevyučuje na lékařských a veterinárních fakultách. V rodině alternativců najdeme vedle sebe bylinkáře, mystiky, maséry, psychotroniky, šamany i podvodníky všeho druhu, ale také promované lékaře, kteří uvěřili například

v účinky akupunktury. Jsou mezi nimi propastné rozdíly a mají různě daleko k uznání současnou vědou. Volbu přiměřené terapie pro nemocného pejska je proto vhodné konzultovat s odborníkem, nejlépe osvíceným zvěrolékařem, který je schopen doporučit jinak zaměřeného léčitele a je ochoten s ním spolupracovat na zlepšení stavu zvířete. Kombinaci obou léčebných praktik, jak klasických, tak nekon-

FOTO: SHUTTERSTOCK, 123RF.COM

e zi n ebe ma

listopad/prosinec 2010 | DOGS magazín [ 123 ]

DM0410_122-125 dogs zdravi 2.indd 123

26.10.10 14:11


ZDRAVÍ DOGS venčních, lze označit za ideální hlavně proto, že se mohou šikovně doplňovat. Alternativní postupy totiž vesměs směřují k prevenci a podpoře aktivní obrany psího organismu se zevními nebo s vnitřními škodlivinami, zatímco vědecká medicína nastupuje ve chvíli, kdy se zvířecí tělo v tomto zápase vyčerpá a potřebuje bojový arzenál uměle doplnit. Mluvíme-li o „alternativní“, „netradiční“ nebo „nekonvenční“ léčbě, je třeba si především uvědomit, že tato označení užíváme z pohledu odchovanců klasické medicíny. Výrazy, které si západní civilizace vytvořila pro neobvykle praktikované metody, jsou ale značně nepřesné. Mnohé z nich totiž byly východními národy aplikovány již v pradávné historii a jejich současné využití vychází ze skutečně dlouhodobých zkušeností a z plynulého vývoje. Tradiční čínská medicína je dokonce nejstarším uceleným léčebným systémem, který sahá čtyři a půl tisíce let do minulosti. Ve zvířecí terapii se ukázala být velmi efektivní. Dokáže podpořit psychiku, výborně si poradit s alergií, astmatem, urologickými či gynekologickými obtížemi, chromým pohybovým aparátem, kožními problémy. Nezřídka kouzlí v případech, u nichž západní lékařství dočista ztratilo naději. Založena je na jednotném filozofickém rámci. Příčinu onemocnění spatřuje v porušení principu

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA si nevšímá jen symptomů, ale především hledá původce nemoci. Používá čtyři základní metody léčby: akupunkturu, fytoterapii, masáže a zdravotní cvičení. Pro zvířecí pacienty z nich připadají v úvahu první tři. Těžko si představit psíka, který cvičí tai či nebo hathajógu. I tak ale nemusíte na zdravotní cvičení zanevřít. Trénovat souvislé pohyby těla v harmonii s tokem energií si klidně dopřejte na otevřené louce během venčení. Ostatně je dokázáno, že se pes umí na páníčkovy myšlenky naladit. taoismu, v němž je zdraví těla, ať už lidského, či zvířecího, podmíněno rovnováhou protikladných prvků jin a jang. Jelikož se při stanovení diagnózy zabývá širším rámcem pohledu na život organismu, říká se jí také medicína celistvá či holistická. Vedle běžné tělesné prohlídky zvažuje praktik čínské medicíny stravovací návyky, projevy chování, životní styl. Zajímají ho podrobnosti o prostředí, v němž pejsek žije. Zeptá se vás na prodělané choroby, způsoby léčby, medikamenty. Též může počítat s otázkami týkajícími se emoční stránky psí osobnosti, případných obav či fobií, jídelníčku, denního režimu, typických návyků a podobně.

[ TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA JE NEJSTARŠÍM UCELENÝM LÉČEBNÝM SYSTÉMEM ]

neodpovíKdyž nemoc kturu ani un dá na akup poručuna bylinky, do VÁNÍ. Jde XO O M je se prý upunkturo variantu ak užívá tzv. Po y. ní technik á m tvar a po moxa, která l dí oz R u. ík n dobu dout nekouří, je v tom, že se dá k akulá ik př nýbrž se bodům a nepunkturním m, ale peke bá plní se ta tí. Jindy se lyňkovou dr líky kladou že ku moxové kožku. Teppřímo na po lyňku prope ho lo hořící do hloubky, stupuje tělo ně působí. ár od kde blah vyčerpání, i Pomáhá prot ulaci krve, rk ci e urychluj n zá ěty šlach je dobré na bolesti. ší ěj zn a nejrů

[ FYTOTERAPIE E JE V POSTATĚ LÉČBA BYLINAMI ] [ 124 ] DOGS magazín | listopad/prosinec 2010

DM0410_122-125 dogs zdravi 2.indd 124

26.10.10 14:11


AKUPUNKTURA je u nás dobře známá. Pracuje na základě představy, že vnitřní orgány jsou propojeny skrze dráhy zvané meridiány. Na nich jsou umístěny akupunkturní body a zasouváním jehel dokáží vyškolení léčitelé ovlivňovat oběh základní životní síly – čchi.

MASÁŽ je as i nejpříjemnější metod ou čínské m edicíny, pro ko ntakt člověka se psem ja ko stvořená. Každý páníč ek si s odborníkem na re laxační masáže p poměrně sn nad a no nacvičí technik uad do om ma pak může sv ého mil ilá áč čk ka a masírovat, jja ak k mu je j n šikovnost a tr trp pě ělliv ivo osstt do ovolí lí. Perfektní program pro d dllo ou uh hé é zimní v ve eč če er ry y..

Drobounká fenečka pekinéze vypadá na akupunkturní stoličce jako chlupatý jehelníček. Svou spásu našla přímo v kolébce orientálního lékařství, Jižní Koreji. V pěti letech jí ošklivě vyhřezla meziobratlová ploténka. „Přestala ovládat celou zadní polovinu těla, nezvládala udržet moč, užívala vysoké dávky steroidů a léky proti bolesti,“ popisuje její stav před pár měsíci majitel, který tou dobou pobýval v Asii. „Na místní kliniku byla přijata v žalostném stavu, pohybovala pouze předními končetinami, zbytek těla vláčela bezmocně za sebou,“ komentuje video s paralyzovanou psí pacientkou, jež natočil na klinice u specialistky v oboru MooSook Kang. Malá Tuffy zde absolvovala sérii procedur. Ze záznamu se nezdá, že by se jednotlivých návštěv akupunkturistky obávala. Nervozitu spíš prožívá laik, když pozoruje, jak k pekinézce přistupuje dáma v bílém plášti a vpichuje jí do kožíšku drobné jehličky. Poslední minuty sestříhaného filmu jsou dojemné, ukazují Tuffinčinu výhru. Psí Sněhurka se probudila a se zvednutým zadečkem znovu odbíhá od páníčka pro pamlsky do misky.

FOTO: SHUTTERSTOCK, 123RF.COM

FYTOTERAPIE je v postatě léčba bylinami. Vychází z pečlivého pozorování přírody, jejích živých i neživých součástí. Úkolem čínské medicíny je sestavit bylinné směsi respektující přesný stav a potřeby pacienta. Pro vytvoření léku se používají nejen rostliny, ale i minerály, skořápky, zvířata a hmyz. Člověka by možná některé příměsi odradily, ale pejsek nebude proti částečkám svlečené hadí kůže, cikád, kostem sibiřského tygra, žlučníku medvěda či rohu nosorožce nic namítat. Zatímco lidé pijí odvary a louhy, pro zvířata se vyrábějí tablety.

listopad/prosinec 2010 | DOGS magazín [ 125 ]

DM0410_122-125 dogs zdravi 2.indd 125

26.10.10 14:12

DM0410_122-125 dogs zdravi 2  

nebo jsme ochotni si připustit. ZDRAVÍ DOGS hypertenze, cévní komplikace, nádory... Nelítostně znepříjemňují a zkracují naše poklidné soužit...

DM0410_122-125 dogs zdravi 2  

nebo jsme ochotni si připustit. ZDRAVÍ DOGS hypertenze, cévní komplikace, nádory... Nelítostně znepříjemňují a zkracují naše poklidné soužit...

Advertisement