Page 1

VÝLETY DOGS

TEXT: DIPA & ULLI

[ 88 ] DOGS magazín | listopad/prosinec liss top ad/prosinec 2010

DM0410_088-093_Výlety s Ulli.indd 88

26.10.10 16:10


FOTO DIPA FOTO: ZUZANA ZUZANA UZA& ULLI PROCHÁZKOVÁ PROCH ROCHÁ Á

A ÍRODU VÝZV Ř P O R P JE , TO ZIMA A SNÍH , ALE ÍHO SPÁNKU N IM Z O D E S K ULOŽENÍ IMY Y NÁSTUP Z T E L Ý V E Š A PRO NÁS A N M E N Á. ČITĚ NEZNA R U U K V Á T PŘES LE NÁS MAJITE O R P A N É ZEJM U BNÝCH ZIM O D O P A Ů R LABRADO ICHŽ P L E M E N, U N H ÍC C JÍ U IL M OUPÁ EPLOTOU ST T Í C JÍ A S E L SK SE V NAŠEM Á R E T K , IE G NER MNOŽST VÍ E Y HROMADÍ. IN D O R I V O M ČLEN ČT YŘNOHÉ CE JEN A, TO JE PŘE K TO JE V Ý R K O P Á VÁ VRST VA, O H Ě N S A SNĚHOV Á N POŘÁD VSKÝ NÁ VODA, A E Č E L V E JEDEN OBRO Ř O P K JA O JINAK C Ě PSA N . MILUJÍCÍHO U D O V CELOU ZIMU O O P H E Y Š T A E L N Ý O V R P ELI NA ŽÍME S PŘÁT Á R Y V NĚJŠÍ DÍKY K JE A O T K A O . P S ÍK Ě N T B Š RY ŠI PSI JE OMRZLÍ, NA R SE TAK P E ÍC V U RÁ ZIMU ZA E T K , A MY TROCH N E M TA PLE H ĚHU. A PRO N S E V ÁSNÝCH PSÍC M R Á K K IK L O HRÁT T Í NABÍZ Y ES NA TRHU N D E I V D O B Ě, K D S , T JÍ E L U Ý V A N NEMIL YRAZIT SE USÍTE BÁT V M E N E O DOMOVA S H E É Ž , N Ů E P K Č O E T L Y B O ĚAZV KRČÍ NA DN U R Ě M O L P E SE RTUŤ V T C NECHCE. NIKOMU MO liss top listopad/prosinec to ad/pro r sinec 2010 0 | DOGS DO OGS G magazín [ 89 89 ]

DM0410_088-093_Výlety s Ulli.indd 89

26.10.10 16:11


VÝLETY DOGS

D

nes bych vás chtěl pozvat do jednoho nádherného místa v Jizerských horách, a to k vodopádům Velkého Štolpichu. Je to místo, které má své kouzlo ve všech ročních dobách, je tu krásně stále, ale v zimním období se při troše štěstí a vydatném mrazu stávají z krásných vodopádů mohutné ledopády a ledem pokryté okolní stěny lákají do této oblasti i mnoho „ledolezců“, tj. milovníků ledového horolezectví. Ne že bychom my nebo naši psi byli příznivci této zábavy, na to už nemám odvahu ani kondici, ale hezky se na to kouká…

Ale hezky popořádku. Začátek našeho výletu jsme si naplánovali do krásného poutního městečka Hejnice, a to nejen proto, že se tam dá u kostela dobře zaparkovat, ale i proto, že místní bazilika Navštívení Panny Marie je opravdu nádherná a překvapivě monumentální stavba a určitě stojí za prohlédnutí. Takže pokud vám před výletem zbude trochu času a budete mít možnost, určitě si nenechte návštěvu kostela a přilehlého kláštera ujít. Až se nasytíte té trochy kultury a duchovna, můžete plni energie vyrazit do kopců. Od kostela vystoupejte po červen tturistické uris ur uris isti tick ti cké stez sstezce st teezzce ce k vvrcholu rrccho holu holu lu O řeeššře šné Ořeš-

[ 990 0 ] DOGS DOGS magazín maga ma g zí ga z n | listopad/prosinec listop lis opad/ op ad// pro o sin in n ec e c 201 2 2010 01 10

DM0410_088-093_Výlety s Ulli.indd 90

26.10.10 16:15


FOTO: DIPA ZUZANA & ULLI PROCHÁZKOVÁ

níku, který budete od počátku moci sledovat před sebou. Ano, ano, opravdu až tam nahoru musíte vylézt. Stoupání je to docela strmé, ale není to tak daleko a půjdete v zimě, a tak se alespoň při výstupu zahřejete. Postupně po 3 km vystoupáte až pod samotný vrchol Ořešníku, kde určitě nelitujte malé odbočky z cesty, a pokud nemáte zásadní problém s výškami, zkuste si vylézt po ocelových žebřících a kamenných schodech až na vrcholovou vyhlídkovou plošinu s dřevěným křížem na skalní špičce. Výhled do kraje na městečko Hejnice pod vámi za to určitě stojí a váš psí doprovod na vás pod skálou nepochybně chvilku počká. Možná se najde i nějaký další dobrovolník, který lezení po kluzkých skalách a omrzlých železných příčkách žebříků rád vynechá a s vaším psím doprovodem dole počká. U nás to tak bylo. Opravdu existuje jen málo míst na vrcholcích Jizerských hor, odkud se nabízejí stejně krásné výhledy do kraje jako ty, které je možné spatřit z žulového skaliska Ořešníku. Všechno dobře dopadlo a všichni

listopad/prosinec 2010 | DOGS magazín [ 91 ]

DM0410_088-093_Výlety s Ulli.indd 91

26.10.10 16:19


VÝLETY DOGS C U R IS T IC K Ý N Ě KO L IK T

AC H IN FO R M

Í

adalo ko by se prop o Štolpichu ja stala až do údolí, éh lk Ve í ol Úd : do ÁD y se však voda pod jménem K Ý VO D O P Š TO LP IŠ S plošiny přímo do Hejnic. Ab í je známý šš jvy ké ne rs n ho Te . ko z Jizers ch stupňů několik skalní ch musí překonat ebene Jizerský d. pá i Hejnického hř pichu i Smědé. do st vo čá í ký nn šs pi ra ol st Št k po i Velkého Štol ho alnatý výběže é pokr ývaly je 0 m nad údolím Ořešník: Sk á do výšky 80 blok po porostech lísky, kter Z jeho vrcholu ed zv se ě rm hor. St žulový lonisté. přišli pr vní ko jnice, Raspenavu tento mohutný Jméno získal 00 lety, v dobách, kdy sem k, He to Po lý Bí es 80 ku okolí asi před údolí Smědé př přetržitě od ro ídka do celého lant. Kříž stojí na vrcholu ne se otevírá vyhl ýd . Fr ra za te i áš ti kl kého itelnos a za dobré vid vztyčili františkáni z hejnic zde 1813, kdy ho

tí úpa uda, é na lezná r d ě m že e z d e olí S žila a s v ú d ko l í t ě P o u t ě h o m í s t o t m s e v o en. í í e n l t m o r pou elo k nd utní etí s ov á é p o 6 . s to l t i l n í c h t t o h o t o s c h á z F e rd i n a o v n í n v a s h 1 l ě x a ě c s l n e V ro č h r a b o d u oa věh or. lik t te č k k ý c h h é n ě ko d o s á h l e k a ž d o o d l s e ř í c í m p to l e t í l s ě : M zers no tak toletí se zd , rozh žili vě 17. s ak by s u 9 y lo m e íp I C E ů Ji J N h svah o založ í. V 17. é svátk řibýva aby slo konce . s tolet ce 198 E p l t l H rníc , o k 8 y ř e y r y e l s 1 b l o b n n o á p e to seve ěji zde e 13. s í mariá jich s t antišká žbu jim . letech obu. P íky pod d r d u e n 0 v f l z d o ž y č s 3 i p v. po aly už trad proto ratr y jich r. Ve šní en a bno ko n o l u , n a í k ů . A e j n i c b o u z a j e k l á š te o b u d n e b e z p e č h o v n í o n H v r c h 0 p o u t l a t d o O d m ě n p a t ro v ý a l p o d p s t v í z a u m d u c 7 0 0 a s p ovo r á n c e . ý j e d n o n a z í s k o b i s ku í c e n t r n G a l l o t n é s t t y ř k ř í d l a h r a z e ř i c k é h i n á ro d ě i h m t a v e n č ko s te l n u l i to m n a M e z pos vadní ásluho měněn a d o s b j e k t z n i e p ře o by l p s k é u E v ro

jsou zase v pořádku dole pod skálou a můžeme pokračovat v cestě po červené až ke Štolpišskému vodopádu. Pokud bude ten správný ledový den, už tady budete moci obdivovat ledové stěny na protějším kopci a pro mě nepochopitelné kaskadérské kousky nadšených ledových horolezců a úžasné ledové výtvory v korytě potoka. Od vodopádů pak dál pokračujte už směrem dolů krásnou příjemnou cestou údolím podél Sloupského potoka nejprve po žluté a později po zelené turistické stezce směrem do Ferdinandova. Mimochodem půjdete po historické „alpské“ Štolpiššké silnici, která byla postavena za účelem přepravy kovové rudy z nedalekých dolů do vnitrozemí a patřila ve své době k chloubám cestářství. Ale v zimě pod sněhem uvidíte pouze mohutnou opěrnou zeď u jedné

ze zatáček a křížek na památku smrti Gustava Maiwalda, který zde zahynul před 80 lety na saních při svážení dřeva. Cesta dolů je příjemná a hezky ubíhá, jen zkuste nešlapat běžkařům do stopy, pokud tam bude, nemají to rádi, a navíc mají hůlky. Nicméně problémy by nastat neměly. Úmyslně jsme vybírali procházku mimo trasy jizerské magistrály, a tak jsme tady na žádné běžkaře nenarazili a naši „labíci“ si mohli dosytnosti užívat sněhové nadílky. Zastavit se můžete u několika dalších ledových stěn a potěšit se krásou vytvořenou pouze přírodou. A když už budete dostatečně promrzlí, psi budou vyběhaní a unavení, do Ferdinandova vám bude zbývat jenom kousek. Po několika kilometrech cesty údolím dorazíte do vesnice, kde najdete i velice příjemnou a vyhřátou hospůdku. Nám horký čaj

a dobré jídlo po té mrazivé procházce chutnaly dvojnásob a vešli jsme se tam i s celou naší početnou labradoří výpravou. Po odpočinku v hospůdce už je návrat do Hejnice snadnou záležitostí. My jsme se vraceli skoro za tmy a pohled na osvětlený kostel a jeho okolí pokryté čerstvě napadaným sněhem byl opravdu krásný. Nám se tenhle zimní výlet do Jizerských hor moc líbil a věřím, že i vy, pokud sem přijedete, budete spokojeni a trochu té zimní ledové krásy si také užijete. Možná přijeďte i proto, že tenhle krásný kraj si v poslední době kvůli letošním povodním užil i hodně strastí, takže myslím, že každá návštěva napomůže k tomu, aby se vše zničené zase co nejdříve vrátilo do původního stavu a městečka pod Jizerskými horami ke své bývalé kráse. [쏋]

[ 92 92 ] DOGS DO OGS G magazín m gazí maga ma zíín | listopad/prosinec zín l top lis opa op a d/ pro ad/ prosin sin in n ec 201 2010 0

DM0410_088-093_Výlety s Ulli.indd 92

26.10.10 16:22


Jak se

dosta

n

FOTO DIPA FOTO: ZUZANA ZUZA&NA ULLI PROCHÁZKOVÁ PRO PRO

e te d o Měs tečk o Hejnic směrem Hejnice se na chází zh na Koře ruba 13 nov. km jihov ýchodně Z P ra h y : Po ry od Frýd a dále p lantu chlos tn ík o 137 km mís tních komu omunikaci Mla , čas 1 h nikacích dá Bole s odina 5 5 minut. směr Mníšek , lav, Turnov, Lib Frýdlan Z Brna t, vzdále erec : nos t komunik Po dálnici D1 d a 321 km ci na Mladou B o Prahy, přes J iž , čas 3 h o odiny 37 leslav a dále, tr ní spojku na ry chlo asa jako minut. z Prahy, s tní vzdálen os t

listopad/prosinec 2010 | DOGS magazín [ 93 ]

DM0410_088-093_Výlety s Ulli.indd 93

26.10.10 16:27

DM0410_088-093_Vylety s Ulli  

TEXT: DIPA & ULLI [ 88 ] DOGS magazín | listopad/prosinec 2010 [ 88 ]DOGS magazín | lisssssttttttoptttttttttttt ad/prosinec 2010 [ 88 ]...