Page 1

PŘIPRAVILY: KATEŘINA VEINLICHOVÁ A VANDA GREGOROVÁ

Sledujte video k seriálu na www.dogsmagazin.cz

3e p

m es

ancingu. d g o d e c iv n z ří p y n všech Zdravíme srdečně alších pět cviků, které můžete td Přinášíme vám opě sestavy. é v o g in c n a d g o d í zařadit do vaš nda

e n a T

s c

Katka a Va

[ 48 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_048-053_Dogdancing.indd 48

22.4.11 11:54


2

1

3

✿ KŘÍŽENÍ PACEK ✿

FOTO: ANETA JUNGEROVÁ

T t cvik Tento ik vypadá dá divácky di á k velmi l i atraktivně t kti ě a přitom řit neníí 4 složitý. Je velmi důležité, aby měl váš pes 100% rozlišené povely pro podávání jednotlivých pacek, pokud to ještě nezvládáte, docvičte nejdříve tento prvek. Nácviků překládání pacek je několik, jako target můžete použít svou ruku nebo nějaký předmět, jak vidíte na obrázcích (target je název pro „terčík“, kterého se pes učí dotýkat – v tomto případě tlapkou). Při nácviku budeme vždy vycházet z pozice „lehni“. Dejte psovi povel „lehni“ a klekněte si k němu z té strany, z jaké bude zvedat packu. Target (u mě obal od CD, ale stejně dobře můžete použít ruku s dlaní otevřenou vzhůru) 5 položte na zem a vyslovte váš povel pro podání packy. Postupně učte psa z lehu pokládat packu na target, který po malých vzdálenostech začnete přesouvat nejprve k druhé pacce psa (ta je v tuto chvíli nečinná), čímž vznikne právě křížení tlapek. Váš pejsek při snaze dotknout se targetu přeloží packy přes sebe. Pes, který nemá dobře upevněné základy, se vám pravděpodobně bude snažit podat packu, která je k vám blíž. V tom případě se vraťte o krok zpět a trénujte podávání jednotlivých pacek. Když pes bude už spolehlivě křížit s pomocí targetu, přidejte slovní povel, např. „přes“ a potom pomůcku pomalu odbourejte. Překládání pacek je samozřejmě možné na obě strany, musíte pro ně ovšem mít dva rozdílné povely. květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 49 ]

DM0311_048-053_Dogdancing.indd 49

22.4.11 11:54


✿ OBEJMUTÍ SEM/TAM ✿ Jedná se opět o velmi atraktivní prvek, ale bohužel vhodný pouze pro některá plemena. S takovou čivavou nebo dogou je to prostě nereálné:-) Cílem je, že vás pejsek umí na povel obejmout. V praxi cvik vypadá tak, že pes položí na povel svoje packy na vaše ramena. Povel může být obejmi a pojď. V žádném případě pejska násilím nedržte nebo nepřidržujte za chlupy. Můžete psa symbolicky obejmout nebo spojit dlaně a vytvořit kolem něj kruh. Nebo dát ruce za záda, což vypadá zvlášť atraktivně. Zpočátku pejska naučte, aby v této pozici setrval několik sekund a ihned ho pochvalte. Teprve potom, co vás bude spolehlivě na povel objímat, můžete zkusit zacouvat nebo jít vpřed. Pokud objímání přeruší, vytrvejte, dejte znovu povel a zkuste cvik znovu. Časem pes pochopí, že vy se hýbáte dozadu nebo dopředu a on vás celou dobu objímá a zároveň musí zapojit zadní nohy. Buďte trpěliví, pejskům může chvíli trvat, než pochopí, co po nich chcete.

4

3

2

5

1 6

[ 550 0]D DOGS DO OG GS Sm magazín ma ag ga a zí zín | kv květen/červen kvě k v ě tte vě ten en e n /č //če č e rv če rrve ve v en 2 2011 01 011 0 11 1 1

DM0311_048-053_Dogdancing.indd 50

22.4.11 11:55


✿ PLAZENÍ VE SLALOM ✿ Tento cvik je velmi atraktivní, ale již poměrně těžký. Cílem je, aby se váš pejsek uměl na povel plazit. Pokud chcete tento cvik mít opravdu precizní, musí se pejsek skutečně plazit. Chybou je, když se pes (jak je často vidět na závodech) zvedne, lehne si a popojde. Vezměte si do ruky pamlsek či hračku a rozkročte nohy jako u slalomu. Dejte psovi povel „lehni“ a pak „plaz“. Jakmile se pejsek začne plazit a podplazí se pod vašima nohama, ihned ho pochvalte. Dbejte na to, aby se pejsek skutečně plazil a cvik neodbýval. Jakmile pejsek pochopí, co po něm chcete, můžete začít nastavovat i druhou nohu a pak třeba nechat psa proplazit párkrát každou nohu. Zpočátku pejska navádějte pomocí pamlsku či hračky, později pamlsek odbourejte a pouze ukazujte rukou. Ve finále budete stát vzpřímeně a pes se na povel bude plynule plazit mezi vašima nohama.

2

1

FOTO: ANETA JUNGEROVÁ NGEROVÁ OV

3

květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 51 ]

DM0311_048-053_Dogdancing.indd 51

22.4.11 11:56


✿ SKOKY KOLEM PSOVODA ✿ Základem je, aby váš pejsek uměl skákat přes nohu. Nohu si opřete o strom nebo zeď a dejte pejskovi povel, aby ji přeskočil. Naveďte ho ke skoku pomocí pamlsku nebo pomocníka. Pokud skočí, ihned hodně chvalte a odměňujte. Zkoušejte a trénujte do té doby, než bude mít pes cvik zažitý, teprve potom začněte pomalu vynechávat („odbourávat“) zvedání vašich nohou. Zkoušejte přeskoky přes „imaginární“ nohu. Při správném provedení, ihned pejska pochvalte. Pokud nebude vědět, co má dělat a bude zmatený, musíte se vrátit o krok zpět a znovu trénovat přeskok nohy. Ve finální podobě cvik vypadá tak, že vy stojíte a pejsek skáče kolem vás. V místě kde byly předtím zvednuté nohy – udělá skok. Většina pejsků časem udělá skoků i více nebo tento prvek obohatí o tzv.twister, což je otočka ve vzduchu. Tento cvik netrénujte se štěňaty, mladými psy v růstu a s váhově těžkými plemeny např. molosy atd.

1 2

3

[ 52 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_048-053_Dogdancing.indd 52

22.4.11 11:58


2

1

3

4

Jedná se o cvik, kdy pes stojí předními tlapkami na vašich botách a společně „chodíte“. Tento prvek působí komicky a zajímavě a vy se ho můžete naučit následujícím způsobem. Pejska si naveďte mezi nohy, do ruky si vezměte obzvláště lákavý pamlsek, který bude psa opravdu zajímat a ukažte mu ho před čumákem. Pokud ruku s odměnou o malý kousek zvednete, pes bude mít tendenci se za ní natáhnout. Tento okamžik využijte na „vytažení“ psa na vaše nohy. Pejsek se totiž bude za pamlskem snažit dostat a při troše vaší šikovnosti a správném navádění se packami dostane na vaše boty. Ze začátku musíte odměňovat i kratičký okamžik, kdy pes tlapku na vaší botu položí. Zatím cvičte na místě, nechoďte. Druhá fáze nastává ve chvíli, kdy pes už chápe, že packami stojí na vašich botách. Můžete začít přešlapovat, aby si pes zvykl na pohyb vašich a tím pádem i svých nohou. Postupně můžete začít dělat malé krůčky a potom už normálně „chodit“. Pro tento cvik si můžete vymyslet svůj vlastní název nebo se inspirujte těmi našimi. Vanda – „ťapej“ a Katka – „šlápni“. Nesmíte zapomenout, zejména ve fázi nácviku, na pravidelné odměňování za každý pokrok. Tak do toho!

FOTO: ANETA JUNGEROVÁ

✿ ŤAPEJ NEBO ŠLÁPNI ✿

květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 53 ]

DM0311_048-053_Dogdancing.indd 53

22.4.11 11:58

DM0311_48_53_Dogdancing  

Katka a Vanda Zdravíme srdečně všechny příznivce dogdancingu. Přinášíme vám opět dalších pět cviků, které můžete zařadit do vaší dogdancingo...