Page 1

VÝLETY DOGS

[ 42 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_42-47_Ulli.indd 42

21.4.11 14:16


A proč vlastně jdeme po téhle strmé stezce, když tamhle vede pohodlná silnice? Protože my jsme expedice…. Takové nebo podobné věty jsem ten den od svých přátel slyšel docela často. Nalákal jsem je totiž na výlet do Krkonoš a zdolání nejvyššího vrcholu České republiky. Myslím, že na Sněžce byl asi každý, ale ruku na srdce: „Kolik z vás tam bylo opravdu hezky po svých, bez pomoci lanovky?“ Krkonoše jsou pro mě tak trochu srdeční záležitost. Vrchol Sněžky jsme již několikrát navštívili, avšak tentokrát jsme podnikli poprvé výstup ve společnosti naši početné psí smečky. A protože jsme byli z našeho loňského výletu nadšení, rád bych vás na něj dnes pozval.

http://youtu.be/ fKVoqVvmkkw

FOTO: DIPA & ULLI

TEXT: DIPA & ULLI

květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 43 ]

DM0311_42-47_Ulli.indd 43

21.4.11 14:16


VÝLETY DOGS

N

a Sněžku se dá vystoupat z několika míst, cesty nahoru jsou různé: kratší, delší, p po oho ho pohodlnější, strmější. My jako vždy, zzvolili zv zvol vo olliill cestu delší a strmější. Jako vvýchozí vý ýcch h místo jsme vybrali Pec pod SSn něěžž Sněžkou. Parkovné je docela slušné a hledání jiných parkovacích né m s je složité, protože v letní sezómí míst ně je tu plno. Ale nebojte, právě ně zde se také rozloučíte s většinou zd zde u z ttu turistů směřujících do hor. Velká ččáá obdivovatelů horské příročást dy bude směřovat k sedačkové dy la la lanovce na Sněžku nebo na túru d jiných koutů Krkonoš. Nám je do laa lanovka díky naším čtyřnohým p přátelům zapovězena (labrador na klíně jen tak nepřevezera t a hlavně: „My přece chceme te) z zdolat nejvyšší vrchol České r republiky po svých“. Nejprve se vrátíte o kouse zpět před parkoviště a hráz se sek p přehrady, najdete si zelenou ttu u turistickou stezku, přejdete po malém mostku přes Úpu po a vvýstup na Sněžku začíná. Našim prr p prvním cílem bude rozcestí Pod Vě Vě Větrníkem. Potom přijde první z s za zastávka na cestě, horská chata R ta Růžohorky. Stoupání je sice náár n náročné, ale lesem hezky ve stínu za větrem, navíc všichni určitě a za mát ještě plno sil. U nás to bylo má máte pod po podobné a naši čtyřnozí přátelé ssee vůbec nešetřili. Po několika lé kiillo k o kilometrech vytrvalého stoupání dora do orraa dorazíte k první příjemné zastávce na Růžohorkách. My jsme sem dorazina lii v čase oběda a doplnili tady energiii na další cestu. Místní specialitu, g gii krrk k krkonošské kyselo a kynuté knedlíky b s borůvkami, mohu každému jen doporu u Trochu se ale v dalším stoupání ručit. prr p pronesou …. Od Růžohorek pokračču u čujete dále po žluté turistické trase. N Nejprve dojdete k mezistanici lanovky na Sněžku, minete vrchol Růžové ky h hory a můžete se pustit do přímého vvýý výstupu na vrchol. Kamenná cesta se k klikatí po úbočí hory mezi horskou k kosodřevinou a vřesem. Občas vám

[ 44 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_42-47_Ulli.indd 44

21.4.11 14:16


Sněžka

Nejvyšší hora v Krkonoších a v Čes republice (1602 m n.m.) Vyhledávaný výletní cíl a rozhledovýkébod ve vých na česko-polské hranici, který díky své výšce posodní části Krkonoš ný panoramatický výhled do krajiny. Název poc kytuje neomezeodvozen od pojmenování Sněžná – jako sněhemhází z 19. století, je název byl Pahrbek Sněžný, pak Sněžovka, od rokupokrytá. První český ně Sněžka. Na vrcholu Sněžky je nyní Polská bou 1823 pak definitivkou stanicí, konečná stanice lanovky z Pece pod da s meteorologickaple sv. Vavřince, základová deska z dnes již Sněžkou, rotundová Česká poštovna (ta původní byla založena rokuzbourané České boudy, 1872) a nedaleko ní stojící kkamenný trigo g nometrickýý obelisk.

FOTO: TO : D TO DIPA DIP IIPA PA P A&U ULLI LLI L LL LII L

nad hlavou zarachotí sedačka lanovky ky ky přejíždějící přes sloup a vy se samo-zřejmě nenecháte otrávit tím, že by d-d cesta nahoru mohla být mnohem jednodušší. My jsme si cestu krásně uží-ívali. Naše početná psí smečka budilaa ho ho dostatečnou pozornost a použití toho nejhodnějšího, ale zato největšího áá-miláčka, Cane Corso Darlý, na rozhánění davu nekoordinovaných turistů se ukázalo jako velice přínosné a zajišťovalo výpravě stále volnou něě n cestu. Stoupání k vrcholu nám krásně uběhlo. Kosodřevina postupně zmi-zí a zůstává jen klikatící se kamennáá stezka, která vás dovede až k saméddmu vrcholu. Já vím, Sněžka není žádná velehora, ale stejně mám pokaždé radost, když sem dojdeme. Sněžka je bohužel také pravé poutní místo a navíc celkem pohou dlně dostupné lanovkou. Díky tomu vypadá samotný vrchol v době sezony jako malé lidské mraveniště. My jsme si prohlédli novou Českou Poštovnu, pokochali se pohledy do okolí, udělali pár povin-ných vrcholových fotek a vydali se na sestup dolů směrem k bývalé Obří boudě. I tady si můžete vybrat ze dvou možností: pustit se do olů ůd elší el lší ší, ale aalle p oho oh od dln lněj ější ší ccestou esto esto es tou dolů delší, pohodlnější

květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 45 ]

DM0311_42-47_Ulli.indd 45

21.4.11 14:17


VÝLETY DOGS

po p po polské l ké straně t ě nebo b h hezky k zk kamene na ká k kámen á prudce d d dolů, lů aal le zzato s krásnými výhledy do Obřího dolu po červené trase. ale My jjsme My s samozřejmě vybrali tu druhou variantu - je to dobrý trén ni in nk k na další sestup Obřím dolem. nink V místech, kde dříve stála česká Obří bouda, se naposledy po p poko ok ko o pokochejte pohledem na Sněžku a zamiřte po modré turistickéé sstezce k ttee na sestup Obřím dolem. Pro mne je to jeden z nejhezččích čí ích ch ú seků se ků v K ků rkon rk ono onoš oššíícch a rá rád ád see ssem em vracím, protože pohled em úseků Krkonoších naa m o mohutné svahy Studniční hory iÚ Úp ps jámy, rokle, vodopády Úpské a la lavi avvii lavinové svahy, je opravdu nádh hern he erný rrn ný Po cestě najdete vodárherný. n nu z které nosiči nosívali vodu nu,, ze na n aho ho až na Sněžku, zbytky stanahoru ré ko ré k o kovárny a také několik křížků p a a pa pamětních desek na památku ttěěch ch kteří tady skončili svůj pád těch, vvrcholu r z vr Sněžky. To se vás určitě týka tý ka nebude a po pár kilomettýkat rreecch h sestupu sejdete až hluborech ko do údolí k řece Úpě, kde je ko k u kapličky krásné místo na posezen ze níí u vvody od dy a m ma aléé o svěěžžen svěž sv ení.í. zení malé osvěžení.

pod u rozkládající se mezi PeacíStu vod pů ho ové ovc led olí úd dniční é rsk Ho m Je sevřené Širokým hřbetezíc lých leh při h Sněžkou a úpatím Sněžky. lna tých částech dolu a sva a. Zvláště biohorou. Na lučinatých a ska řen okohorská květena i zví lem prochází znahor se vyskytuje vzácná vys onošova zahrádka“. Do sedla. V letních logicky cenné je území „KPerak pod Sněžkou do Obřího čená turistická stezka z docelem výstup na Sněžku. měsících je možný Obřím

[ 46 ] DOGS magazín | květen/červen 2011

DM0311_42-47_Ulli.indd 46

21.4.11 14:17


FOTO: DIPA & ULLI INZERCE

J a k se d o s d o P e c e p. t a n e t e S n ěž Autem: z Prahy po dáln kou ici D11 do Hradce Králové, dá le pa k směr Jaroměř, Trutnov, Svoboda n. Ú. Vzdálenost 180 km , délka jíz Autobusem: časté sp dy cca 2 hod. oje z Prahy, Hradce Králové a Br na Vlakem: kompl ované, vlak jezdí pouze do Svobody n. Ú., ik dále busem Naši aššii llabíci, ab abíc bíc íci ci tto o sa ssamozřejmě aamo mozř mo mozř zřej ejm měě vvelice eellicce rá rádi ád dii vvyužili, yužžiili yu yuži li pr p proro tože tady už bolely nohy nejen nás, ale i náš čtyřnohý doprovod. Nebojte, už to není daleko a cesta vede příjemným údolím podél Úpy a kolem několika horských chat. Po několika dalších kilometrech dojdete zpět do Pece pod Sněžkou. A to je závěr našeho výletu. Celková délka je asi patnáct kilometrů, zcela jistě ji zvládnou i méně zkušení turisté a ani pro většinu psů to určitě nebude problém. Jen nezapomínejte, že jste na horách. Dobrá obuv a oblečení by mělo být samozřejmostí. Počasí se tu může rychle změnit a je dobré být i na horší podmínky připraven. Věřím, že se vám výlet líbil podobně jako nám. Naše Expedice Sněžka 2010 dosáhla vrcholu pouze se ztrátou iluzí o své fyzické kondici, ale bez hlubší újmy na zdraví. A tak už jen pro pořádek uvádíme sestavu psího horského týmu – Dárlý, Charlie, Maggie, Endy, Olli, Ulli a samozřejmě jejich páni. Ať žije expedice Sněžka 2011… [■]

Hledáme další prodejce – neváhejte nás kontaktovat: TROPIC LBC s. r. o., Hodkovická 52/7, 460 06 Liberec 6 Tel.: 482 739 400, 485 161 869; fax 482 739 433; e-mail: info@gilpa.cz; web: www.gilpa.cz

TADY PRO VÁS JIŽJIŽ 14 LET JSMEJSME TADY PRO VÁS 14 LET

DM0311_42-47_Ulli.indd 47

21.4.11 14:17

DM0311_42-47_Ulli  

VÝLETY DOGS [ 42 ] DOGS magazín | květen/červen 2011 květen/červen 2011 | DOGS magazín [ 43 ] http://youtu.be/ fKVoqVvmkkw TEXT: DIPA &...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you