Page 1

TIP DOGS TEXT: ZUZANA ZIKMUNDOVÁ

BÍTOVs°u

hrad plny´p

První písemná zmínka o Bítově pochází ze zakládací listiny kapituly ve Staré Boleslavi, datované k roku 1046. Hrad byl vystavěn na úzkém skalnatém ostrohu nad hladinou říčky Želetavky a vystřídalo se zde mnoho panovnických rodů: Přemyslovci, Lichtenburgové, šlechtický rod Streinů, rod Jankovských z Vlašimi, rod Daunů, Hauswitzové, šlechtický rod Zamojských, knížecí rod Radziwillů a baron Haas s rodinou. K faktickému vyvlastnění Bítova po roce 1945 nikdy nedošlo, stát převzal hrad do své správy a roce 1949 jej zpřístupnil veřejnosti.

[ 336 6]D DOGS DO O OGS GS m GS magazín ma ag ga a zí zín | zzá září/říjen zář á ří/ř ář ř í/ř íí///řř íje í je íj jen 2 2010 010 0 01 10 1 0

DM0310_036-037_TipDogs_Bitov2.indd 36

30.8.10 11:45


Z

ky od

Péče o psy byla na Bítově po všech stránkách vzorná, existoval dokonce přesný denní rozpis všech prací pro „zvířecí personál“. Ráno od osmi hodin se venčila malá plemena, od deseti hodin ostatní psi. Dogy pobíhaly volně po nádvoří, zvláštní umístění měli jezevčíci a foxteriéři. V psích boudách se jednou týdně měnila sláma a na zimu se boudy zateplovaly. Každou sobotu se psi koupali černým mýdlem a sušili ručníky – každý pes měl vlastní ručník. Proto také pejskové údajně neměli nikdy blechy. Každý ze psů ze sbírky je vycpaný v poloze, kterou měl za života nejraději – některý se protahuje, jiný špicuje uši. B Baron Jiří Haas mladší založ ložil dokonce dva psí hřbitovvy. Ten rozsáhlejší se rozkládal před hlavní vstupní branou, na dně v té době již nefunkčního hradníh ho příkopu, a druhý, menší sse nacházel v dolní hradní zah zahradě. Hrobečky byly vždy oz označeny dřevěným křížkem sm malou plechovou destičkou sp příslušným jménem. Obvod ve ttvaru obdélníku vyznačovaly bí bílé oblázky a vnitřní plochu zdobil zdobily do řady zasazené tři keříky buxusu (zimostrázu). V depozitáři hra hradu jsou dodnes uloženy zmiňované plechové cedulky se jmény psů (158 kusů). Najdeme na nich jména jako CASTOR, OTHELLO, GOLIASCH, WODAN RIWA, DIANA, RIWALD, WOSTROJ, WURZEL, GRETL, AMI apod. Sbírku si mohli návštěvníci hradu prohlížet od 60. let 20. století do r. 1979, kdy byl kvůli rekonstrukci hrad uzavřen. Veřejnosti j přístupná je opět od roku 1994 [쮿]

FOTO: FOTO FOT OTO O OT TO : ZU ZUZA ZUZANA UZA UZ U ZA Z ANA NA ZIKMUNDOVÁ ZIK IKMU IIKM KMU KM K MU M UND NDOV N DOV D OV O VÁ

Brna jste na Bítově za chvilku, z Prahy to bude výlet na celý den, ale určitě stojí za to. K vidění je tu mnoho zajímavého, ať už na hradě samotném, nebo v jeho okolí. Prohlédnout si můžete jak exteriéry hradu (zahrady, nádvoří), tak i jeho interiér (stylový historický nábytek, výmalba salonů, sbírka obrazů, atypická kolekce osvětlovadel…). Vybírat můžete ze šesti možných prohlídkových okruhů: zbrojnice, vězení, vodní svět, hradní kaple, hradní zahrada, palác. Ve druhém patře hradu se nachází rozsáhlá zoologická sbírka tuzemských i cizokrajných zvířat, založená bratry Vladimírem a Otakarem z Daunu, kteří procestovali značnou část světa. Poslední majitel Bítova, velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Hasenfelsu, byl také velkým milovníkem zvířat a kromě toho, že na hradě založil souhrakromou zoologickou zahradu (jednu z největších v té době na kontinentu), roz-ašířil také sbírku obou bratší trů, a to zejména o největší ch psů unikátní sbírku vycpaných na světě. Tuto sbírku tvoří psi nejejsou různějších ras, kteří tu nejsou soustředěni se zřetelem k jakému kémukoli přírodovědeckému ůstavýznamu. Jsou spíše pozůstalou památkou na „ vkus“ bývalého vlastníka hradu barona Haase . Psů tehdy bývalo na hradě obvykle kolem stovky, ale díky štěňatům dosahoval někdy jejich počet až tří set. Štěňata hradní pán nikdy neprodával. Smečku tvořilo několik druhů dog, boxeři, bernardýni, irští setři, kokršpanělé, stájoví i japonští pinčové, francouzští buldočci, hrubosrstí i hladkosrstí jezevčíci, pudlové, foxteriéři a přirozeně řada kříženců.

září/říjen 2010 | DOGS magazín [ 37 ]

DM0310_036-037_TipDogs_Bitov2.indd 37

30.8.10 11:45

DM0310_036-037_TipDogs_Bitov2  

TIP DOGS [ 36 ] DOGS magazín | září/říjen 2010 TEXT: ZUZANA ZIKMUNDOVÁ d B lož v y let 20. století do r. 1979, kdy byl kvůli rekonstrukci hr...

Advertisement