Page 1

03/2010 září/říjen 49 Kč / 2,32 €

TRAN 130 SUZE PO Kč

49

UNITED KINGDOG Impérium psích komiksů KLÁRA POLLERTOVÁ-TROJANOVÁ 25 otázek pro... LAGO DI GARDA Pohoda na mou duši, na psí uši TROCHU RYB Dejte psovi rybu PES Z ABÚSÍRU Nalezenec z egyptské poušt pouště

ES, P Í N Č K A ÓNŮ LEV SAL

Atlet

[ DALMATIN ]

S PUNTÍKY

NEJEN

Pudl

DM0310_01_obalka V5.indd 1

VÝŽIVA PES A RYBY • ZDRAVÍ ODČERVENÍ • PSÍ PACKY VÝCHOVA HALA PRO PSY • RVÁČI • OTÁZKA JEZDÍ VÁŠ PES RÁD AUTEM? VÝCVIK 3 TRIKY 30.8.10 11:30


PROFIL DOGS

OBSAH DOGS

PSINEC S KLĂ ROU POLLERTOVOUTROJANOVOU

INTERVIEW DOGS

KlĂĄru Pollertovou-Trojanovou

TEXT: ADÉLA STOLAĹ˜Ă?KOVĂ

FOTO: ZUZANA PROCHĂ ZKOVĂ

KlĂĄra PollertovĂĄ-TrojanovĂĄ se narodila v Praze, k herectvĂ­ se dostala uĹž jako malĂĄ, z jejĂ­ch prvnĂ­ch rolĂ­ pĹ™ipomeĹˆme holÄ?iÄ?ku Ali v kultovnĂ­m seriĂĄlu NĂĄvĹĄtÄ›vnĂ­ci. Na rozdĂ­l od mnoha dÄ›tskĂ˝ch hvÄ›zd ve hranĂ­ pokraÄ?ovala, vidÄ›t jste ji mohli ve filmech VesniÄ?ko mĂĄ stĹ™ediskovĂĄ, Operace mĂŠ dcery nebo VraĹĽ se do hrobu. KlĂĄĹ™inĂ˝m ĹživotnĂ­m partnerem je herec Ivan Trojan. SpoleÄ?nÄ› vychovĂĄvajĂ­ tĹ™i syny, FrantiĹĄka (*1999), Josefa (*2001) a AntonĂ­na (*2010). Roli manĹželĹŻ si zkusili i na filmovĂŠm plĂĄtnÄ›, a to ve filmu Davida OndříÄ?ka Jedna ruka netleskĂĄ z roku 2003. KlĂĄra PollertovĂĄ-TrojanovĂĄ je od roku 2002 Ä?lenkou souboru praĹžskĂŠho Ĺ vandova divadla, v souÄ?asnĂŠ dobÄ› je na mateĹ™skĂŠ dovolenĂŠ s nejmladĹĄĂ­m synem AntonĂ­nem. JejĂ­ rodina je Ä?istÄ› pĂĄnskĂĄ: krom tří synĹŻ a manĹžela ji tvoří roÄ?nĂ­ drsnosrstĂ˝ jezevÄ?Ă­k Kuba. FOTO: ZUZANA PROCHĂ ZKOVĂ

>@'2*6PDJD]ÊQ_zåří/říjen 2010

6 1

Ä?ervenec/srpen 2010 _'2*6PDJD]ĂŠQ>@

PES Z ABÚS�RU [ Låkalo nås poznat tajemství prastarých hrobek ]

RARITA DOGS

V METROPOLI DOGS

Pes

KdyĹž si redakce psĂ­ho Ä?asopisu umane navĹĄtĂ­vit ÄŒeskĂ˝ egyptologickĂ˝ Ăşstav, musĂ­ bĂ˝t za jejĂ­m rozhodnutĂ­m vĂ­ce neĹž pouhĂĄ zvÄ›davost. LĂĄkalo nĂĄs poznat tajemstvĂ­ prastarĂ˝ch hrobek, zĂĄhady stavby pyramid, vyslechnout si zprĂĄvy z vykopĂĄvek. JakĂ˝ byl ale pravĂ˝ dĹŻvod naĹĄeho vĂ˝letu na akademickou pĹŻdu? JakoĹžto nĂĄruĹživĂ­ pejskaĹ™i jsme prostÄ› zatouĹžili zprostĹ™edkovat vĂĄm pozoruhodnĂŠ vyprĂĄvÄ›nĂ­ o psĂ­ princeznÄ› z AbĂşsĂ­ru, kterĂĄ uĹž osm let pĹ™ebĂ˝vĂĄ se svou majitelkou střídavÄ› ve vinohradskĂŠm bytÄ› a v letnĂ­m sĂ­dle na bĹ™ehu SĂĄzavy.

K

48

iya je elegantnĂ­ fenka tĹ™ednĂ­ho vzrĹŻstu, ĹĄtĂ­h stĹ™ednĂ­ho ĹĄtĂ­h-lĂŠ atletickĂŠ posta apostavy. ObÄ?as plachĂĄ, ale vĹždy pĹ™ipravenĂĄ svĂŠst s nepřítelem ostrĂ˝ souboj. DĹŻvěřuje jen uŞťímu okruhu svĂ˝ch blĂ­zkĂ˝ch a přåtel. PĹ™ed ostatnĂ­mi svĂŠ teritorium tvrdÄ› brĂĄnĂ­. Na jejĂ­ ĹĄpiÄ?ĂĄky a mimořådnÄ› silnĂ˝ stisk si hned tak nÄ›kdo netroufne. NenĂ­-li ovĹĄem Ă˝ v ohroĹženĂ­, trĹŻnĂ­ svrchovanÄ› na vyvýťenĂŠm mĂ­stÄ› v polstrovanĂŠm kĹ™esle. Jen tu a tam zvedne hlavu, obezĹ™etnÄ› napne trojĂşhelnĂ­kovĂŠ uĹĄi a bystrĂ˝m zrakem pĹ™ehlĂŠdne, zda se pĹ™ece jen nÄ›co nedÄ›je. PaniÄ?ka nechĂĄvĂĄ Kiyu o samotÄ› jen na dobu nezbytnÄ› nutnou. To kdyĹž musĂ­ odcestovat do Egypta nebo se pĹ™emĂ­stit na univerzitu za pracĂ­. PoslĂĄnĂ­m Jolany MalĂĄtkovĂŠ

totiĹž je po poĹ™izovat kresebnĂŠ dokumentace egyp egyptologickĂ˝ch nĂĄlezĹŻ přímo v terĂŠnu. V Praze pak na jejich zĂĄkladÄ› vytvåří reprodukce, ilustrace a graďŹ ckĂĄ Ĺ™eĹĄen Ĺ™eĹĄenĂ­ pro publikace Ăşstavu. „Tady vvidĂ­te nĂĄmoĹ™nĂ­ vĂ˝pravu, kterĂĄ ze vz vzdĂĄlenĂŠ zemÄ› Punt pĹ™ivåŞí vzĂĄcnĂ˝ myrhovnĂ­k, rĹŻznĂĄ exotickĂĄ zvĂ­Ĺ™ata v Ä?ele s opicemi, ale tĂŠĹž lo-

PROFIL DOGS

Pudl

AkÄ?nĂ­ pes, nejen lev salonĹŻ TEXT: ADÉLA ZICHĂ ÄŒKOVĂ

[ 4 ] DOGS magazín | zåří/říjen 2010

rozchĂĄzejĂ­cĂ­ se ve stylu Ĺživota. PouĹĄtnĂ­ polodivocĂ­ psi se na rozdĂ­l od mÄ›stskĂ˝ch sbÄ›raÄ?ĹŻ ĹživĂ­ spĂ­ĹĄe lovem. MajĂ­ silnÄ›jĹĄĂ­ kostru, pevnÄ›jĹĄĂ­ zdravĂ­ a vyĹĄĹĄĂ­ sebevÄ›domĂ­. „Pozorujeli chvĂ­li Ä?lovÄ›k jejich neobyÄ?ejnĂ˝ pĹŻvab, nemĹŻĹže nevzniknout myĹĄlenka jednoho z nich si osvojit,“ odpovĂ­dĂĄ paniÄ?ka Kiyi na dotaz, jak doĹĄla k nĂĄpadu adoptovat ĹĄtÄ›nÄ› z Egypta. „FelĂĄhovĂŠ, mĂ­stnĂ­ dÄ›lnĂ­ci pracujĂ­cĂ­ na vĂ˝kopech, jednoho dne odchytili ĹĄtÄ›Ĺˆata volnÄ› ĹžijĂ­cĂ­ feny. PouĹĄtnĂ­ psi koexistujĂ­ v menĹĄĂ­ch komunitĂĄch po Ä?tyĹ™ech aĹž deseti jedincĂ­ch, kterĂ˝m velĂ­ psĂ­ patriarcha. Ten pouhĂ˝m slabĂ˝m vyĹĄtÄ›knutĂ­m postavĂ­ vĹĄech-

VĂ­tej v Am

>@'2*6 >@ '2*6PD PDJD]ÊQ_zåří/říjen PDJ DJ JD] JD D] ]ÊQ ÊQ ÊQ_ zåří/říjen åří/říjen å í/říj 2010 20 10 0

zåří/říjen 2010 _'2*6PDJD]ÊQ>@

PUDL: AKÄŒNĂ? PES, NEJEN LEV SALĂ“NĹŽ [ MĂĄ povÄ›st sleÄ?inky, kterĂĄ vÄ›tĹĄinu Ä?asu trĂĄvĂ­ na gauÄ?i ]

FOTO: 123RF.COM

PUDL MĂ POVÄšST SLEÄŒINKY, KTERĂ VÄšTĹ INU ÄŒASU TRĂ VĂ? POVALOVĂ NĂ?M NA GAUÄŒI. POKUD SI TEDY ZROVNA NENECHĂ VĂ UPRAVOVAT KOĹ˝ICH OD PSĂ?HO KADEĹ˜NĂ?KA. ZASVÄšCENĂ? CHOVATELÉ VĂ M OVĹ EM Ĺ˜EKNOU PRAVĂ? OPAK. PUDL JE PES JAKO KAĹ˝DĂ? JINĂ?, RĂ D SI HRAJE, BÄšHĂ , NENĂ? TO JENOM Ĺ˝IVĂ DEKORACE POHOVKY. A KDO SE PRO NÄšJ ROZHODNE, MĹŽĹ˝E SI BĂ?T JISTĂ?, Ĺ˝E S NĂ?M ZAĹ˝IJE SPOUSTU ZĂ BAVY. >@'2*6PDJD]ĂŠQ_zåří/říjen 2010

nĂ˝mi osly a troubĂ­cĂ­mi klaksony aut. Na sklĂĄdkĂĄch se shlukujĂ­ do partiÄ?ek a spoleÄ?nÄ› s mraky much se „pasou“ na zbytcĂ­ch. „HĂĄzejĂ­ po nich kameny. K pyramidĂĄm pĹ™ijede Ä?as od Ä?asu zlatĂĄ mlĂĄdeĹž si na psy jen tak pro rozptĂ˝lenĂ­ zastřílet. Kulky nĂĄm sviĹĄtĂ­ kolem uĹĄĂ­...“ MuslimovĂŠ povaĹžujĂ­ naĹĄe Ä?tyĹ™nohĂŠ spoleÄ?nĂ­ky za neÄ?istĂĄ zvĂ­Ĺ™ata. „KdyĹž se modlĂ­ a jejich zornĂ˝m Ăşhlem projde pes, musĂ­ zaÄ?Ă­t znovu,“ pĹ™ipomĂ­nĂĄ MalatkovĂĄ a vzĂĄpÄ›tĂ­ na ploĹĄe poÄ?Ă­taÄ?e rozklikĂĄvĂĄ obrĂĄzek psĂ­kĹŻ ze „smeĹĽĂĄku“, aby nĂĄm pĹ™edvedla, jak rozdĂ­lnÄ› mohou vypadat dva psi sdĂ­lejĂ­cĂ­ stejnĂ˝ pĹŻvod, avĹĄak

veckĂŠ psy faraonovi, jenĹž s nimi podnikal obĹ™adnĂ­ hon na gazely. Ze vĹĄeho nejvĂ­c se podobajĂ­ basenjimu,“ ukazuje inĹženĂ˝rka MalĂĄtkovĂĄ jasnĂŠ obrysy psĂ­ka na rozvinutĂŠm svitku pĹ™ekreslenĂŠho Ä?tyĹ™i a pĹŻl tisĂ­c let starĂŠho reliĂŠfu a srovnĂĄvĂĄ je s vnÄ›jĹĄĂ­mi znaky svĂŠ fenky. KromÄ› zatoÄ?enĂŠho ocasu, jakĂ˝ Kiya nemĂĄ, se jim Kiya skuteÄ?nÄ› v kaĹždĂŠm detailu nĂĄpadnÄ› podobĂĄ. Je velmi pravdÄ›podobnĂŠ, Ĺže na obrĂĄzku vidĂ­me jejĂ­ prapĹ™edky. Na vykopĂĄvkĂĄch pracujĂ­cĂ­ badatelka si svou feneÄ?ku pĹ™ivezla ze smeÄ?ky polodivokĂ˝ch pouĹĄtnĂ­ch psĹŻ utĂĄboĹ™enĂ˝ch v oblasti AbĂşsĂ­ru, pro niĹž mĂĄ EgyptologickĂ˝ Ăşstav Univerzity Karlovy koncesi. Kiya je dosud jedinou delegĂĄtkou tohoto neĹĄlechtÄ›nĂŠho pouĹĄtnĂ­ho plemene v ÄŒeskĂŠ republice a vzhledem k tomu, Ĺže nĂĄĹĄ

>@'2*6 >>@ >  @ @ @ @ @' '2* '2*6 '2*6 ' 2*6 2 2* 2*6 *6 6 PDJ PDJD]ÊQ_ PDJD]ÊQ PDJD]ÊQ P PDJD DJ DJD]ÊQ DJD]ÊQ D JD JD]ÊQ J D]Ê ]ÊQ__ zzåří/ř zåří/říjen åř åří/ ří/ř /ří //ř řříííje jje en e n 2010 2 01 01 010 10 0

DM_0310_004-007 obsah.indd 4

>>@'2*6  @'2*6PDJD]ÊQ_  PDJD]ÊQ_zåří/říjen zåří/říjen 20 201 2010 01 10

TEXT ZUZANA ZIKMUNDOVĂ

vstup do EvropskĂŠ unie a nĂĄslednĂĄ opatĹ™enĂ­ jiĹž neumoĹžnĂ­ podobnĂ˝ skutek zopakovat, pravdÄ›podobnÄ› touto vĂ˝jimkou navĹždy zĹŻstane. I kdyĹž by zĹ™ejmÄ› ocenila příleĹžitost volnÄ› pobĂ­hat v pouĹĄti nebo ĹĄplhat po pyramidĂĄch, mÄ›la svĂ˝m zpĹŻsobem ĹĄtÄ›stĂ­, Ĺže ji stihl ĂşdÄ›l adoptovanĂŠho psa. IslĂĄmskĂĄ KĂĄhira rozhodnÄ› nenĂ­ lokalitou, kde by bylo o psy vĹ™ele peÄ?ovĂĄno. PrĂĄvÄ› naopak, psi zde nejsou vĂ­tĂĄni. Ve svÄ›tÄ› meĹĄit a minaretĹŻ nemĂ­vajĂ­ jinou volbu neĹž parazitovat na odpadcĂ­ch. ToulajĂ­ se v tÄ›ch nejĹĄpinavÄ›jĹĄĂ­ch Ä?tvrtĂ­ch ruĹĄnĂŠ megapole; v hustĂŠm provozu mezi vĂ˝fuky pĹ™ecpanĂ˝ch autobusĹŻ, mezi vozy taĹže-

z AbĂşsĂ­ru z A TEXT: SYLVIE PETRĂ KOVĂ

22

FOTO: ARCHIV, JOLANA MALĂ TKOVĂ

PTALA SE: LUCIE KOLOUCHOVĂ

PUNT KRA

[ VĂĄĹžnÄ› i nevĂĄĹžnÄ› nejen o psech ]

zåří/říjen Ă­/říjen 2010 _ _ '2*6PDJD]ĂŠQ>@ >@

70

56

Ǹ 0 TRAVEL DOG

40 LAGO DI GARDA [ Pohoda, na mou duĹĄi, na psĂ­ uĹĄi ]

KromÄ› odpoÄ?inku, koup historickĂ˝ch pamĂĄtek n ĹĄkĂĄlou sportovnĂ­ho vyĹži jsou zde ideĂĄlnĂ­ podmĂ­n Sever jezera, obklopenĂ˝ svĂŠ příznivĂŠ povÄ›trnostn >@'2*6PDJD]ĂŠQ_zåří/

31.8.10 13:43


[ ATLET S PUNTÍKY ]

Jedněmi obdivovaný a milovaný, druhými přehlížený a zatracovaný. Zjev tohoto psího krasavce budí rozruch už po staletí. Atletická postava, energick é vystupování a nevšední vzhled – to všechno k němu jednoduše patří. Dalmatin je jedinečný pes, jehož nelze přehlédnout.

3 4 8 10

[ DALMATIN ]

NTÍ KATÝ RA SAVEC

DR. HOUSE VÁS VYLÉČÍ

13 VIP DOGS 14 SHOPPING DOGS

FOTO: 123RF.COM, ANETA JUNGEROVÁ

ADÉLA STOLAŘÍKOVÁ

DALAMATIN: PUNTÍKATÝ KRASAVEC

EDITORIAL DOGS OBSAH DOGS VIP DOGS VIP DOGS

OBOJKY JAKO ŠPERK

16 INTERVIEW DOGS

září/říjen 2010 _'2*6PDJD]ÊQ>@

PSINEC S KLÁROU POLLERTOVOU-TROJANOVOU

[ Nevšední pes, kterého nelze přehlédnout ]

22 PROFIL DOGS DALMATIN: PUNTÍKATÝ KRASAVEC

34 FACTORY DOGS „PUNTÍCI“ OF NAIRE

36 TIP DOGS HRAD PLNÝ PSŮ

38 TIP DOGS PSI A SLAVNOSTI V ČESKÉM KRUMLOVĚ

ítejte msterdamu

40 TRAVEL DOGS LAGO DI GARDA

FOTO: ZUZANA ZIKMUNDOVÁ

46 KTERÉHO PSA DOGS PSÍ PLEMENA VELIKOSTI XXL

48 RARITA DOGS PES Z ABÚSÍRU

září/říjen 2010 _'2*6PDJD]ÊQ>@

52 PELMEL DOGS

VÍTEJTE V AMSTERODAMU

AUTEM SE PSEM BEZPEČNĚ

54 AKTIVITY DOGS

[ To město mají rádi i psi ]

MARATON SE PSEM PŘES HORY A DOLY

ǸȝɄȇȨ 0  ǸɑȇǸ TRAVEL DOG DOGS

Pohoda, na mou duši, na psí uši

56 V METROPOLI DOGS VÍTEJTE V AMSTERODAMU

66 ART DOGS PSÍ IMPERIUM OTVÍRÁ SVÉ BRÁNY

TEXT: LENKA BLAŽKOVÁ

a možnosti navštívit mnoho lákala tato oblast širokou Pro cyklistiku a biketrekking a skvělé cyklostezky. vysokými horami, je pro podmínky vyhledáván

>@'2*6PDJD]ÊQ_září/říjen 2010

DM_0310_004-007 obsah.indd 5

k windsurfingu a jachtingu. Dále zde lze provozovat horolezectví, paragliding či pěší turistiku. Navíc Italové mají psy rádi. Pokud je někde psům vstup zakázán (např. na část pláže), je toto místo označeno patřičnou značkou s piktogramem přeškrtnutého psa, případně značkou s upozorněním, že vstup se psem je povolen, jen pokud je zvíře na vodítku a pokud si po něm uklidíte. Pes na vodítku může prakticky kamkoliv. září/říjen 2010 _'2*6PDJD]ÊQ>@

PUDL: AKČNÍ PES NEJEN LEV SALÓNŮ

80 FACTORY DOGS MANEKÝNI Z ENVISANU

82 SHOPPING DOGS SAFARI STYL

FOTO: LENKA BLAŽKOVÁ

Kromě odpočinku, koupání historických památek nás škálou sportovního vyžití. jsou zde ideální podmínky Sever jezera, obklopený své příznivé povětrnostní

70 PROFIL DOGS

září/říjen 2010 | DOGS magazín [ 5 ]

31.8.10 14:08


PORADNA DOGS 1(1ÂŞ72nÂ&#x17E;'1Â&#x17E;/(*5$&('9$36,9}327<ĂŠ&( 02+28%Âş73á.1á1(%(=3(ĂŠ1ÂŞ .$n'Âş0$-,7(/36$0Â&#x17E;=(}59$ĂŠ.<0(=,36< $}72=(-0ÂŚ1$=}32ÄŽÂ&#x17E;'1ÂŚ%,7.<2%$9< 32.8'6,'9$36,9-('28'2}9/$6Ĺ&#x201A;9/$671á '2}6567,-(.$n'Â&#x17E;5$'$'5$+Â&#x17E;$}9n'<-( 7ÄŽ(%$9<&+Â&#x17E;=(7=}020(17Â&#x17E;/1ÂŞ6,78$&(

OBSAH DOGS

PORADCE RUBRIKY MVDR. HANA ŽERTOVà ETOLOŽKA WWW.HANAZERTOVA.CZ

TEXT: ZUZANA ZIKMUNDOVĂ

RVĂ Ä&#x152;I

K

dyĹž se do sebe pustĂ­ dva dobĹ&#x2122;e socializovanĂ­ ykle â&#x20AC;&#x17E;ustĂĄtâ&#x20AC;&#x153;. V tomto o pĹ&#x2122;Ă­pĹ&#x2122;Ă­ psi, situace se dĂĄ obvykle lizovanĂŠ mÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ­ sil, il, kterĂŠ kte padÄ&#x203A; jde spĂ­ĹĄe o ritualizovanĂŠ Ä&#x203A;tĹĄinou obejde bez zranÄ&#x203A; zranÄ&#x203A;nĂ­. â&#x20AC;&#x201C; i kdyĹž pĹŻsobĂ­ drsnÄ&#x203A;ji â&#x20AC;&#x201C; se vÄ&#x203A;tĹĄinou dokazu si navzĂĄna Psi sice cenĂ­ zuby, hlasitÄ&#x203A; vrÄ?Ă­, ĹĄtÄ&#x203A;kajĂ­, dokazujĂ­ hvĂ­li vyhrocenou vyhroc roce cen enou u situaci si jem svou dominanci, ale po chvĂ­li sami znĂĄ pĹ&#x2122;evahu u pro protivnĂ­ka a druukonÄ?Ă­ tĂ­m, Ĺže jeden z nich uznĂĄ takov hĂ˝ si vychutnĂĄ svou â&#x20AC;&#x17E;chvilku slĂĄvyâ&#x20AC;&#x153;. V takovĂ˝ch okamĹžicĂ­ch asahovat, jen en byste psy pronemĂĄ smysl nÄ&#x203A;jak vĂ˝raznÄ&#x203A;ji zasahovat, dÄ&#x203A;, Ĺže jiĹž doĹĄl oĹĄlo me mezi psy ti sobÄ&#x203A; vĂ­ce popudili. V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A;, doĹĄlo k fyzickĂŠmu napadenĂ­, musĂ­tee rychle zhodnotit situaci, a pokud boj nezaĹĄel jeĹĄtÄ&#x203A; pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ daleko, mĹŻĹžete vednout je do výťchytit zadnĂ­ nohy svĂŠho psa, zvednout NesmĂ­ĹĄ!â&#x20AC;&#x153; ho odtrhodtrhky a se souÄ?asnĂ˝m hlasitĂ˝m â&#x20AC;&#x17E;NesmĂ­ĹĄ!â&#x20AC;&#x153; nout. S druhĂ˝m psem by mÄ&#x203A;l totĂŠĹž udÄ&#x203A;lat jeho majitel.

>

9}(;75ÂŚ01á-kÂŞ 6,78$&,.'< -62836,-,n e1$3/129}62%áq 1(60ÂŞ0$-,7(/ 8'á/$79}nÂ&#x17E;'1ÂŚ0 3ÄŽÂŞ3$'á-('18 9á&3267$9,7 6(0(=,1á

@

FOTO: 123RF.COM

[ NenĂ­ to ŞådnĂĄ legrace: dva psi v potyÄ?ce ]

90

>@'2*6 >@'2* 2* *6 *6 6P PDJD]Ă&#x160;Q_zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen PD DJD]Ă&#x160;Q J 2010

zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen 2010 _'2*6PDJD]Ă&#x160;Q>@

SENIOR vs. JUNIOR DOGS

/kÂ&#x20AC;"'. #14'}' /2

BOJ S Ä&#x152;ERVY [ Pod poklici s tasemnicĂ­ ]

ZDRAVĂ? DOGS

ĹĄkrkavky tasemnice nebo i celĂŠ VajĂ­Ä?ka Ä?ervĹŻ, Ä?lĂĄnky spoleÄ?nÄ&#x203A; s exkrementy. se mrskajĂ­ bÄ&#x203A;lavÄ&#x203A; ĹžlutĂ­ vyluÄ?uje inďŹ kovanĂ˝ pes uĹž pouhĂ˝m okem. Ve vĂ˝kalu

psa zdravotnÄ&#x203A; ohroĹžujĂ­, Ä&#x152;ervi v zaŞívacĂ­m traktu nĂ­ stĹ&#x2122;eva jelikoĹž mu ubĂ­rajĂ­ Ĺživiny. zpĹŻsobuje ucpĂĄnĂ­ ve vĂ˝voji, u dospÄ&#x203A;lĂ˝ch jedincĹŻ

ĂĄ ĹŻ kdee gĂĄnĹŻ, do rĹŻznĂ˝ch orgĂĄnĹŻ, SilnĂŠ zaÄ?ervenĂ­ brzdĂ­ ĹĄtÄ&#x203A;Ĺ&#x2C6;ata schopnĂŠ migrovat. KrvĂ­ putujĂ­ nemocĂ­ ze zaÄ?ervenĂ­ nebo trhliny. NÄ&#x203A;kterĂŠ larvy jsou Mezi nejtypiÄ?tÄ&#x203A;jĹĄĂ­ symptomy koĹžn se opouzdĹ&#x2122;Ă­ a skrytÄ&#x203A; pĂĄchajĂ­ ĹĄkody.a zvracenĂ­, kaĹĄel, nafouklĂŠ bĹ&#x2122;icho, ztrĂĄtaa srsti, koĹžnĂ­ patĹ&#x2122;Ă­ nechutenstvĂ­, hubnutĂ­, prĹŻjem odhalĂ­ koprologickĂŠ vyĹĄetĹ&#x2122;enĂ­ problĂŠmy a chudokrevnost. Infekci se pro neklamnost vĂ˝sledku kterĂŠ (laboratornĂ­ kontrola stolice), na tĹ&#x2122;ech vzorcĂ­ch nasbĂ­ranĂ˝ch doporuÄ?uje provĂĄdÄ&#x203A;t nejlĂŠpe v obdennĂ­ch intervalech.

WWW.VETCENTRUM.CZ

OJ B s Ä?ervy

108

atĹ&#x2122;Ă­te-li mezi majitele vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ho poÄ?tu mazlĂ­Ä?kĹŻ, a navĂ­c k tÄ&#x203A;m, kteĹ&#x2122;Ă­ rĂĄdi rozĹĄiĹ&#x2122;ujĂ­ svoji smeÄ?ku o opuĹĄtÄ&#x203A;nĂŠ pejsky Ä?i toulavĂŠ koÄ?ky, pak poÄ?Ă­tejte s tĂ­m, Ĺže ve vaĹĄĂ­ zvĂ­Ĺ&#x2122;ecĂ­ spoleÄ?nosti velmi pravdÄ&#x203A;podobnÄ&#x203A; ĹžijĂ­ i organismy, o nichĹž nemĂĄte ani tuĹĄenĂ­. KromÄ&#x203A; vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch cizopasnĂ­kĹŻ (blechy, klĂ­ĹĄĹĽata) mohou bĂ˝t totiĹž vaĹĄi milĂĄÄ?ci napadeni rĹŻznĂ˝mi druhy vnitĹ&#x2122;nĂ­ch parazitĹŻ. Ti se nejÄ?astÄ&#x203A;ji pĹ&#x2122;iĹživujĂ­ ve stĹ&#x2122;evech, ale postihujĂ­ takĂŠ jinĂŠ orgĂĄny a pĹ&#x2122;enosnĂŠ jsou i na Ä?lovÄ&#x203A;ka. V naĹĄem klimatickĂŠm pĂĄsmu patĹ&#x2122;Ă­ k nejrozĹĄĂ­Ĺ&#x2122;enÄ&#x203A;jĹĄĂ­m tasemnice

a ĹĄkrkavky. K dalĹĄĂ­m se Ĺ&#x2122;adĂ­ napĹ&#x2122;Ă­klad hĂĄdÄ&#x203A;, kokcidie, svalovec, tenkohlavec Ä?i mÄ&#x203A;chovec.

[ POD POKLICI S TASEMNICĂ? ]

Tasemnice potĹ&#x2122;ebujĂ­ ke svĂŠmu vĂ˝voji mezihostitele. TĂ­mto mezihostitelem bĂ˝vajĂ­ teplokrevnĂ­ ĹživoÄ?ichovĂŠ (myĹĄ, krĂĄlĂ­k, skot, prase), ryby a hlavnÄ&#x203A; bezobratlĂ­ â&#x20AC;&#x201C; blechy. Je-li pes zableĹĄenĂ˝, vykusuje dotÄ&#x203A;rnĂŠ pĹ&#x2122;Ă­ĹživnĂ­ky z koĹžichu, Ä?Ă­mĹž mĹŻĹže snadno pozĹ&#x2122;Ă­t jak blechu, tak v nĂ­ pĹ&#x2122;Ă­tomnĂŠ boubele tasemnic. DalĹĄĂ­ moĹžnou cestou nĂĄkazy je zkrmovĂĄnĂ­ syrovĂŠho nebo tepelnÄ&#x203A; nesprĂĄvnÄ&#x203A; upravenĂŠho masa.

Proto nezapomĂ­nejte na dĹŻkladnĂŠ odbleĹĄenĂ­ a maso buÄ? tepelnÄ&#x203A; upravujte, nebo je hloubkovÄ&#x203A; zmraĹžte a nechte je alespoĹ&#x2C6; na dva tĂ˝dny v mrazniÄ?ce. PĹ&#x2122;ikrmovĂĄnĂ­ vaĹĄeho loudila v kuchyni pĹ&#x2122;i naklepĂĄvĂĄnĂ­ Ĺ&#x2122;Ă­zkĹŻ si radÄ&#x203A;ji odpusĹĽte jednou provĹždy!

[ Ĺ KRKAVÄ&#x152;Ă? BĹ&#x2DC;Ă?Ĺ KO NEVÄ&#x161;STĂ? NIC DOBRĂ&#x2030;HO ] K prvnĂ­mu setkĂĄnĂ­ naĹĄich psĹŻ se ĹĄkrkavkami Ä?asto dochĂĄzĂ­ jeĹĄtÄ&#x203A; v prenatĂĄlnĂ­m stavu. BÄ&#x203A;hem bĹ&#x2122;ezosti se ve tkĂĄnĂ­ch a svalovinÄ&#x203A; feny aktivujĂ­ opouzdĹ&#x2122;enĂŠ larvy. KrvĂ­ proni-

kajĂ­ pĹ&#x2122;es placentu do plodu, kde se dĂĄle vyvĂ­jĂ­. JelikoĹž ĹĄkrkavÄ?Ă­ larvy majĂ­ rovnÄ&#x203A;Ĺž schopnost infiltrovat do mateĹ&#x2122;skĂŠho mlĂŠka, pĹ&#x2122;edstavuje dalĹĄĂ­ hrozbu nĂĄkazy kojenĂ­. Tato transplacentĂĄrnĂ­ a laktogennĂ­ infekce bĂ˝vĂĄ pro ĹĄtÄ&#x203A;Ĺ&#x2C6;ata fatĂĄlnĂ­. Obvykle vede k ĹžalostnĂŠmu Ăşhynu jiĹž zĂĄhy po narozenĂ­. BrĂĄnit se jĂ­ vĹĄak lze! A to prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m vÄ?asnĂŠho odÄ?ervenĂ­ feny i celĂŠho vrhu. OdÄ?ervovacĂ­ preparĂĄty existujĂ­ ve formÄ&#x203A; pasty, tablet a jako spot on. LiĹĄĂ­ se zpĹŻsobem aplikace, cenou i ĂşÄ?inky. NÄ&#x203A;kterĂŠ pasty pĹŻsobĂ­ proti ĹĄkrkavkĂĄm, nikoli proti tasemnicĂ­m; vĂ˝bornÄ&#x203A; vyhovujĂ­ u mlĂĄÄ?at, ale

u vzrostlĂ˝ch psĹŻ jsou nedostaÄ?ujĂ­cĂ­. Spot on se prodĂĄvĂĄ v podobÄ&#x203A; ampule s tekutinou, kterĂĄ se aplikuje na kĹŻĹži mezi lopatky. PĹŻsobĂ­ delĹĄĂ­ dobu, pĹ&#x2122;ibliĹžnÄ&#x203A; jeden mÄ&#x203A;sĂ­c, a mĂĄ schopnost likvidovat urÄ?itou skupinu vnitĹ&#x2122;nĂ­ch i vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch cizopasnĂ­kĹŻ. NejpouŞívanÄ&#x203A;jĹĄĂ­ jsou vĹĄak tablety, jelikoĹž majĂ­ ĹĄirokospektrĂĄlnĂ­ vliv. PĹ&#x2122;i podĂĄvĂĄnĂ­ je nutnĂŠ respektovat hmotnostnĂ­ kategorii psa a preparĂĄty stĹ&#x2122;Ă­dat. A nezapomĂ­nat, Ĺže efekt nenĂ­ trvalĂ˝! Mezi pejskaĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;eŞívĂĄ mylnĂĄ pĹ&#x2122;edstava, Ĺže odÄ?ervenĂ­ chrĂĄnĂ­ zvĂ­Ĺ&#x2122;e proti vnitĹ&#x2122;nĂ­m parazitĹŻm po dobu nÄ&#x203A;kolika tĂ˝dnĹŻ, nebo dokonce mÄ&#x203A;sĂ­cĹŻ. Mno-

>@'2*6PDJD]Ă&#x160;Q_zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen 2010

ho chovatelĹŻ nechĂĄvĂĄ dospÄ&#x203A;lĂŠho psa odÄ?ervit jednou za pĹŻl roku, udÄ&#x203A;lĂĄ si poznĂĄmku v kalendĂĄĹ&#x2122;i a dalĹĄĂ­ch ĹĄest mÄ&#x203A;sĂ­cĹŻ si s pocitem Ä?istĂŠho svÄ&#x203A;domĂ­ uŞívĂĄ klidu. JenĹže kvĹŻli nedostateÄ?nĂŠmu pouÄ?enĂ­ se zatĂ­m scĂŠnĂĄĹ&#x2122; souboje s parazity mĹŻĹže vyvĂ­jet ve prospÄ&#x203A;ch ĹĄkodĂ­cĂ­ ĹĄkrkavky. JejĂ­mi vajĂ­Ä?ky, kterĂ˝ch tento parazit dennÄ&#x203A; vyprodukuje nÄ&#x203A;kolik set tisĂ­c, jsou zamoĹ&#x2122;eny prakticky vĹĄechny lokality, kde domĂĄcĂ­ mazlĂ­Ä?ci kĂĄlejĂ­. StaÄ?Ă­ vzĂ­t psa vyvenÄ?it do nejbliŞťího parku a vzhledem ke zvyku oÄ?ichĂĄvat Ä?i olizovat pachovĂŠ stopy mĂĄte sluĹĄnou ĹĄanci, Ĺže se jiĹž

Ĺ TÄ&#x161;NÄ&#x161; A STARĂ? PES VÄ&#x203A;tĹĄina lidĂ­ si intuitivnÄ&#x203A; poĹ&#x2122;izuje druhĂŠho psa v dobÄ&#x203A;, kdy jejich prvmaazl maz zlĂ­Ă­Ä?ek pĹ&#x2122;echĂĄzĂ­ do veterĂĄnskĂŠ nĂ­ mazlĂ­Ä?ek veterĂĄnskĂŠho vÄ&#x203A;ku vÄ&#x203A;ku u â&#x20AC;&#x201C; tedy t y nÄ&#x203A;kdy mezi jeho sedmĂ˝m ted sedm des d esĂĄtĂ˝ ĂĄtĂ˝ týým ro kem. Tato kombinace je a de desĂĄtĂ˝m rokem. ideĂĄ ide id deĂĄ eĂĄlnĂ­ nĂ­Ă­ i z pohledu Ĺ&#x2122;ady odbornĂ­kĹŻ ideĂĄlnĂ­ a bĂ˝vĂĄ takĂŠ vÄ&#x203A;tĹĄibĂ˝vĂĄ ttak bĂ˝ b ta akĂŠ nejÄ?astÄ&#x203A;jĹĄĂ­. StarĹĄĂ­ pes vÄ&#x203A; nou u s pĹ&#x2122;Ă­c Ă­cchodem ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A;te pookĹ&#x2122;eje â&#x20AC;&#x201C; je nou pĹ&#x2122;Ă­chodem o pro pr pro nÄ&#x203A;j impulz im k zvýťenĂ­ Ă˝ ak tivit vi to ke aktivity. Mus usĂ­ obhĂĄjit obhĂĄj obh o ĂĄ iitt svĂŠ pos tavenĂ­ ve smeÄ? Ä? MusĂ­ postavenĂ­ smeÄ?ce a pravdÄ&#x203A;podobnÄ&#x203A; pravdÄ&#x203A;podo pr p avdÄ&#x203A;podo podobnÄ&#x203A;Ä&#x203A; se aktivnÄ&#x203A;ji p ak aktivnÄ&#x203A;ji zza ce zapodo rodinnĂŠho rodinnĂŠh rodinn rodinnĂŠ od o dinnĂŠho d nnĂŠho o Ĺživota. Ĺži StaarĹĄĂ­ StarĹĄĂ­ ĹĄĂ­ pes vvĹĄak ĹĄ jĂ­Ă­ do

po roz d druh a prot aaspekty aspek ty negativn nesnes psa a ro dalĹĄĂ­ho, Kdy je ten nebo opaÄ? rasu, nebo

Co dÄ&#x203A;lat, kdyĹž pes ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A; ignoruje? MÄ&#x203A;jte trpÄ&#x203A;l nebo pozdÄ&#x203A;ji ho vezme na milost. VĂĄĹĄ pes musĂ­ pochopit, Ĺže na nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vÄ&#x203A;. NesnaĹžte se tento proces nijak urychlit a dÄ&#x203A;lejt Co dÄ&#x203A;lat, kdyĹž pes ignoruje vĂĄs? Pokuste se trĂĄ se starĹĄĂ­m psem o samotÄ&#x203A;, bez pĹ&#x2122;Ă­tomnosti â&#x20AC;&#x17E;vetĹ&#x2122;elceâ&#x20AC;&#x153;. Vezm do restaurace, vyÄ?esejte ho a dejte mu najevo, Ĺže jste tu pro prvnĂ­ho a dĂĄvejte mu takĂŠ jako prvnĂ­mu ĹžrĂĄt. Co dÄ&#x203A;lat, kdyĹž starĹĄĂ­ pes vychovĂĄvĂĄ ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A; d lĂ­bĂ­? BuÄ?te v pohotovosti a pĹ&#x2122;ipraveni zasĂĄhnout, ale pouze Ĺ tÄ&#x203A;nÄ&#x203A; si musĂ­ uvÄ&#x203A;domit, kde jsou hranice a jakĂŠ chovĂĄnĂ­ je vĹŻ VyloĹženĂŠ projevy agresivity byste vĹĄak tolerovat nemÄ&#x203A;li. Dbej pes zalĂŠzt nÄ&#x203A;kam do klidu, kde ho ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A; nebude obtÄ&#x203A;Ĺžovat. K z tvrdĂŠho kartonu mezi umĂ­stÄ&#x203A;nĂĄ mezi zĂĄrubnÄ&#x203A;mi dveĹ&#x2122;Ă­ â&#x20AC;&#x201C; starĂ˝ a dostane se tak z dosahu malĂŠho uzurpĂĄtora. ZaÄ?al vĂĄĹĄ pes dÄ&#x203A;lat naschvĂĄly? Zjistili jste, Ĺž znaÄ?kovat teritorium, pomoÄ?ovat se nebo js vĂĄm okusuje boty? PravdÄ&#x203A;podobnÄ&#x203A; mĂĄ pocit, Ĺže jste se pĹ&#x2122;estali vÄ&#x203A;novat. Zrevidujte svĂŠ chovĂĄnĂ­ a pokuste se o nĂĄprav s takovĂ˝m chovĂĄnĂ­m nesouhlasĂ­te. ZvýťenĂ­ hlasu, dĹŻraznĂŠ â&#x20AC;&#x17E;FU â&#x20AC;&#x201C; to vĹĄe je v poĹ&#x2122;ĂĄdku. Vyvarujte se vĹĄak fyzickĂ˝ch trestĹŻ. ObrĹ&#x2C6; vrĂĄtĂ­ do starĂ˝ch kolejĂ­.

>@'2*6 >@ > >>@ >  @'2*6 '2*6 *6 6 PD PDJD]Ă&#x160;Q_ PDJD] PDJD]Ă&#x160;Q PDJD]Ă&#x160;Q P D DJD] JD]Ă&#x160;Q J ] __ zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122; zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­j zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­ ĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­j ĂĄ ĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122; Ĺ&#x2122;Ă­j Ĺ&#x2122;Ă­ Ă­ 2010

FOTO: ZUZANA PROCHĂ ZKOVĂ

TEXT: SYLVIE PETRĂ KOVĂ

P

MĂĄte-li doma ma psa a zvaĹžujete-li, Ĺže si ojĂ­te pĹ&#x2122;ed zĂĄvaĹžnĂ˝m druhĂŠho, stojĂ­te Pouze malĂŠĂŠ procento psĹŻ se s pĹ&#x2122;Ă­chodem m nevyrovnĂĄ. PĹ&#x2122;esto takovĂ­ existujĂ­, zvĂĄĹžit dopĹ&#x2122;edu edu vĹĄechny vzĂĄjemnĂŠ souĹžitĂ­ ouĹžitĂ­ mohly nebo je uÄ?init nit astnĂ­te Pokud jiĹž vlastnĂ­te se pĹ&#x2122;ivĂŠst si Ĺ&#x2122;adu otĂĄzek: k: RadÄ&#x203A;ji stejnĂŠ, nĂŠ, Vybrat tutÊŞŞ

NĂĄkazu lze tedy mnohdy rozeznat se kolem Ĺ&#x2122;itnĂ­ho otvoru pohybujĂ­ odlouÄ?enĂŠ Ä?lĂĄnky nebo Ä?ervi o velikosti od 8 do 16 cm okurky. tasemnice pĹ&#x2122;ipomĂ­najĂ­cĂ­ semĂ­nka

PORADCE RUBRIKY MVDR. LUKĂ Ĺ DUCHEK MAJITEL PRAXE A VEDOUCĂ? LĂ&#x2030;KAĹ&#x2DC; VETCENTRUM STODĹŽLKY â&#x20AC;&#x201C; VETERINĂ RNĂ? NEMOCNICE S NON-STOP PROVOZEM

98

zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen 2010 _'2*6PDJD]Ă&#x160;Q>@

VĂ?LETY DO DOGS

a ŞŞíme se cĂ­le naĹĄich psĂ­ch vĂ˝letĹŻ nnaaĹž SnnaĹž Sna z amÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;ovat do vĹĄech smÄ&#x203A;rĹŻ od naĹĄeho praĹžskĂŠho domova a vĂ˝chodnĂ­ Ä&#x152;echy jako mĹŻj rodnĂ˝ kraj mezi nimi urÄ?itÄ&#x203A; nemohou chybÄ&#x203A;t.

VZHĹŽRU NA HĹŽRU [ MĂŠnÄ&#x203A; znĂĄmĂŠ mĂ­sto kousek od Pardubic ]

>@'2*6PDJD]Ă&#x160;Q_zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen 2010

ZDRAVĂ? DOGS TEXT: ZUZANA ZIKMUNDOVĂ

ABY NOHY NEBOLELY

PORADCE RUBR MVDR. LUKĂ Ĺ DUCH MAJITEL PRAXE A VEDO LĂ&#x2030;KAĹ&#x2DC; VETCENTRUM STODĹŽ â&#x20AC;&#x201C; VETERINĂ RNĂ? NEMOCN S NON-STOP PROVOZ

OÂŤWĂ?WRPRKRX &RGRNÂŁÄťHQRK\YDÄ&#x17E;HKRSVDSĂ?NQĂ?SRWUÂŁSLW"9b EDKQRWYRÄ&#x2013;ÂŻFÂŻ EÂżWPDOÂŤRVLQ\WUÂŁY\]DERGQXWÂŤPH]LSROÄ&#x17E;WÂŁÄ&#x2013;N\ Ä&#x2013;ÂŁWÂżDVIDOWNWHUÂż SRbXVFKQXWÂŻERGDYÂŤNU\VWDON\RVWUÂżÄ&#x17E;WĂ?UNUR]HK NXWDNÄťHGDOÄ&#x17E;ÂŻ QHMHQÄťHSHNHOQĂ?SÂŁOÂŻDOHQDYÂŻF]DOHSÂŻFHORXSDF YHONÂŤWHSORWQÂŻ]PĂ?Q\ FKÄŹ]HMHWÂŤPĂ?Ä&#x2013;QHPRÄťQÂŁ9b]LPĂ?SDNVQÂŻKOHG SÂŁQÂŻĂ?NDVbQÂŻPÄť VÄŹOQDbFKRGQÂŻFÂŻFKĹ&#x2DC;3RNXGPÂŁSHVVSRUWRYQÂŻKR ÂŤSURFKÂŁ]N\PÄŹÄťH QDSÄ&#x2013;ÂŻNODGEĂ?KÂŁSRGÂŤONRODQHERFKRGÂŻQDbGORXK  XbQĂ?MGRMÂŻWGRNRQFHNbW]YSURÄ&#x17E;RXSÂŁQÂŻSROÄ&#x17E;WÂŁÄ&#x2013;NÄŹ

TEXT: DIPA & ULLI

TEXT: ZUZANA ZIKMUNDOVĂ

!!!

[ PREVENCE ]

[ POHYB ]

MajitelĂŠ psĹŻ by nemÄ&#x203A;li zapomĂ­nat na pravidelnĂŠ prohlĂ­dky nohou, chodidel a drĂĄpkĹŻ. ProhlĂ­dku je nejvhodnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ naÄ?asovat po prochĂĄzce, jelikoĹž zranÄ&#x203A;nĂ­ se nejÄ?astÄ&#x203A;ji stĂĄvajĂ­ pĹ&#x2122;i nĂ­.

Pozorujte, jak se vĂĄĹĄ pes pohybuje: mÄ&#x203A;l by chodit volnÄ&#x203A; a zpĹ&#x2122;Ă­ma, bez nĂĄznaku slabosti, ztrĂĄty koordinace nebo kulhĂĄnĂ­. KulhĂĄnĂ­ mĂĄ nespoÄ?et pĹ&#x2122;Ă­Ä?in, od banĂĄlnĂ­ho Ĺ&#x2122;Ă­znu-

Kro Kr Kro Krom omÄ&#x203A; omÄ&#x203A; mÄ&#x203A; k kont kon ontroly roly a pod odchycenĂ­ jakĂŠKromÄ&#x203A; kontroly podchycenĂ­ hokoli hoko h ho okoliv ko ko koliv oliv p prob oblĂŠmu oblĂŠm blĂŠĂŠmu mu u nav na Ă­c strĂĄvĂ­te s s pejhokoliv problĂŠmu navĂ­c ssk ske kem m chvil cchv ch hv ku, u, kdy k kd m mĂĄ vaĹĄi ĹĄi plnou plnou pop po skem chvilku, zorn zor zo orno ornost. orn o rnost rnost. nos osst. stt. P am ama amatujte matujte atujte aale, le, e, Ĺže v pĹ&#x2122;Ă­ p ad pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; zornost. Pamatujte jakĂŠho jak jjakĂŠ ja akĂŠhok akĂŠh ak aakĂŠhokoli kĂŠhokoli k ĂŠho hoko hokoli h hok okoliiv po p podez podezĹ&#x2122;en ledn ednÄ&#x203A; zdr zdra-zdra jakĂŠhokoliv podezĹ&#x2122;enĂ­Ă­ ohlednÄ&#x203A; vĂ­ vaĹĄeho vvaĹĄ va vaĹĄe aĹĄeho aĹĄe ĹĄeho ps psa p sa rradÄ&#x203A;ji radÄ&#x203A; adÄ&#x203A;ji adÄ&#x203A;ji Ä&#x203A;ji be bez b eezz o odk odkla du k d kon vĂ­ odkladu kon-taktuj ttaktu ta aktujt aaktujte ktuj ktujte k tuj tujte ujte ujt u jte ssvĂŠho vĂŠho vĂŠ vvĂŠh ĂŠho ho o veter ve eterinĂĄĹ&#x2122;e. et inĂĄĹ&#x2122; in inĂĄĹ&#x2122;e nĂĄĹ&#x2122;e taktujte veterinĂĄĹ&#x2122;e.

p zlomeniny. Pokud to nenĂ­ tĂ­ aĹž po oprav drobnĂŠ poranÄ&#x203A;nĂ­, kde si vyopravdu ta staÄ?Ă­te s domĂĄcĂ­ lĂŠkĂĄrniÄ?kou, nechveĹĄ eeĹĄ te veĹĄkerou lĂŠÄ?bu na veterinĂĄĹ&#x2122;i. Psi dokĂĄĹž okĂĄĂĄ okĂĄĹž ok dokĂĄĹžou bĂ˝t neuvÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;itelnÄ&#x203A; klidnĂ­ ((stoiÄ?tĂ­) (sto st nĂ­ a mohou trpÄ&#x203A;t velkou bo bol bo bole boles ole lees les es aniĹž by to dali najevo. ProbolestĂ­,

FOTO: DIPA ZUZANA & ULLI PROCHĂ ZKOVĂ

84

TEXT: DIPA DIP DI PA & ULLI

KaĹždĂ˝ samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; znĂĄ KrkonoĹĄe, OrlickĂŠ hory nebo BabiÄ?Ä?ino ĂşdolĂ­, ale tentokrĂĄt jsme prozkoumali trochu mĂŠnÄ&#x203A; znĂĄmĂŠ mĂ­sto kousek od Pardubic. TotiĹž mÄ&#x203A;steÄ?ko SlatiĹ&#x2C6;any a lesy PodhĹŻra, leŞícĂ­ na malebnĂŠm okraji Ĺ˝eleznĂ˝ch hor. VlastnĂ­ SlatiĹ&#x2C6;any jsou znĂĄmĂŠ hlavnÄ&#x203A; v souvislosti s koĹ&#x2C6;mi. Na mĂ­stnĂ­m zĂĄmku s krĂĄsnĂ˝m anglickĂ˝m parkem je hippologickĂŠ muzeum a nedalekĂ˝ hĹ&#x2122;ebÄ?Ă­n proslavenĂ˝ chovem starokladrubskĂ˝ch vranĂ­kĹŻ, bude znĂĄt, podle kdysi slavnĂŠho televiznĂ­ho seriĂĄlu DobrĂĄ voda, skoro kaĹždĂ˝ troĹĄku dĹ&#x2122;Ă­ve narozenĂ˝. UrÄ?itÄ&#x203A; stojĂ­ za to, se tady zastavit, ale my jdeme dnes na vĂ˝let do lesa â&#x20AC;Ś

zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen 2010 _'2*6 *6PDJD]Ă&#x160;Q>@ >@

122

>@'2*6 > > > > >>   @   @  @@ '2 @  '2*6 '2*6 '2* ' 2*6 2 *6 6 PD PDJD]Ă&#x160;Q_zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen PDJD]Ă&#x160;Q PDJD PDJD] PDJ P DJD] DJD]Ă&#x160;Q DJD]Ă&#x160;Q JD]Ă&#x160;Q D]Ă&#x160;Q __ zĂĄĹ&#x2122;Ă­/ D zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­ zzĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen ĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen ĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­je ĂĄ Ĺ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen Ă­ /Ĺ&#x2122;Ă­j Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen /Ĺ&#x2122;Ă­jen Ĺ&#x2122; en 2 2010 010 010 01 10

[ 6 ] DOGS magazĂ­n | Ä?ervenec/srpen 2010

DM_0310_004-007 obsah.indd 6

31.8.10 13:45

WWW.VETCENTRU


84 VĂ?LETY DOGS VZHĹŽRU NA HĹŽRU

90 PORADNA DOGS RVĂ Ä&#x152;I

94 OTĂ ZKA DOGS 96 SHOPPING DOGS

SENIOR VS. JUNIOR

KDO SI HRAJE NEZLOBĂ?

[ MĂĄte doma psa

98 SENIOR VS. JUNIOR DOGS

a zvaĹžujete poĹ&#x2122;Ă­dit si druhĂŠho? ]

PĹ&#x2DC;Ă?CHOD DRUHĂ&#x2030;HO PSA

102 KINO DOGS HOTEL FOR DOGS

"'.# '}'.

104 V�ŽIVA DOGS TROCHA RYB

TEXT: ADĂ&#x2030;LA STOLAĹ&#x2DC;Ă?KOVĂ

107 VAĹ&#x2DC;Ă?ME DOGS

ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A; ignoruje? MÄ&#x203A;jte trpÄ&#x203A;livost, je to normĂĄlnĂ­, dĹ&#x2122;Ă­ve milost. VĂĄĹĄ pes musĂ­ pochopit, Ĺže ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A; nenĂ­ ve smeÄ?ce jen tento proces nijak urychlit a dÄ&#x203A;lejte vĹĄe jako obvykle. ignoruje vĂĄs? Pokuste se trĂĄvit kaĹždĂ˝ den nÄ&#x203A;jakĂ˝ Ä?as bez pĹ&#x2122;Ă­tomnosti â&#x20AC;&#x17E;vetĹ&#x2122;elceâ&#x20AC;&#x153;. VezmÄ&#x203A;te psa do parku, na nĂĄkup, o a dejte mu najevo, Ĺže jste tu pro nÄ&#x203A;j stĂĄle. Psa vĂ­tejte jako jako prvnĂ­mu ĹžrĂĄt. ĹĄĂ­ pes vychovĂĄvĂĄ ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A; dĹŻraznÄ&#x203A;ji, neĹž a pĹ&#x2122;ipraveni zasĂĄhnout, ale pouze v nejnutnÄ&#x203A;jĹĄĂ­m se vĂĄm pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A;. e jsou hranice a jakĂŠ chovĂĄnĂ­ je vĹŻÄ?i starĂŠmu psovi nepĹ&#x2122;Ă­pustnĂŠ. byste vĹĄak tolerovat nemÄ&#x203A;li. Dbejte takĂŠ na to, aby si mohl starĹĄĂ­ kde ho ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A; nebude obtÄ&#x203A;Ĺžovat. K tomu dobĹ&#x2122;e poslouŞí pĹ&#x2122;epĂĄĹžka stÄ&#x203A;nĂĄ mezi zĂĄrubnÄ&#x203A;mi dveĹ&#x2122;Ă­ â&#x20AC;&#x201C; starĂ˝ pes ji bez problĂŠmĹŻ pĹ&#x2122;eskoÄ?Ă­, malĂŠho uzurpĂĄtora. naschvĂĄly? Zjistili jste, Ĺže starĹĄĂ­ pes si zaÄ?al m, pomoÄ?ovat se nebo jste ho pĹ&#x2122;istihli, PravdÄ&#x203A;podobnÄ&#x203A; mĂĄ pocit, Ĺže jste se mu s pĹ&#x2122;Ă­chodem jak ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A;te svĂŠ chovĂĄnĂ­ a pokuste se o nĂĄpravu. Dejte psovi najevo, Ĺže hlasĂ­te. ZvýťenĂ­ hlasu, dĹŻraznĂŠ â&#x20AC;&#x17E;FUJ!â&#x20AC;&#x153;, pĹ&#x2122;Ă­padnÄ&#x203A; vĂ˝plata novinami ujte se vĹĄak fyzickĂ˝ch trestĹŻ. ObrĹ&#x2C6;te se trpÄ&#x203A;livostĂ­, vĹĄe se brzy

Ä&#x152;ESKĂ TLĂ Ä&#x152;A

108 ZDRAVĂ? DOGS BOJ S Ä&#x152;ERVY mĹŻĹže zpoÄ?ĂĄtku ĹĄpatnÄ&#x203A; snĂĄĹĄet, Ĺže se o vaĹĄi pozornost musĂ­ dÄ&#x203A;lit. Jeho nelibost se mĹŻĹže projevovat rĹŻznÄ&#x203A;: od ignorovĂĄnĂ­ ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A;te nebo i pĂĄna pĹ&#x2122;es ponÄ&#x203A;kud dĹŻraznÄ&#x203A;jĹĄĂ­ vychovĂĄvĂĄnĂ­ ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A;te aĹž po vyloĹženĂŠ naschvĂĄly.

VHODNĂ KOMBINACE

Pro pohodu celĂŠ smeÄ?ky je nejdĹŻleĹžitÄ&#x203A;jĹĄĂ­, aby spolu oba psi dobĹ&#x2122;e vychĂĄzeli. ZĂĄkladnĂ­m pĹ&#x2122;edpokladem pro sprĂĄvnĂ˝ vĂ˝bÄ&#x203A;r je to, jak dobĹ&#x2122;e svĂŠho psa znĂĄte. Je spĂ­ĹĄe dominantnĂ­, nebo submisivnĂ­? HyperaktivnĂ­, nebo kliÄ?as? PoĹ&#x2122;Ă­dĂ­te-li si zvĂ­Ĺ&#x2122;ata stejnĂŠho nebo pĹ&#x2122;Ă­-

buznĂŠho plemene, budou mĂ­t psi podobnĂŠ nĂĄroky na stravu i pohyb. ProblĂŠmovĂ­ mohou bĂ˝t dva dominantnĂ­ jedinci stejnĂŠho pohlavĂ­ a postavenĂ­ ve smeÄ?ce. Dokud si svĂŠ postavenĂ­ vĹŻÄ?i sobÄ&#x203A; nevyjasnĂ­, bude mezi nimi dochĂĄzet ke konďŹ&#x201A;iktĹŻm. V takovĂŠm pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; je vzĂĄjemnĂŠ souĹžitĂ­ tĂŠmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122; nemoĹžnĂŠ a neobejde se bez ĹĄrĂĄmĹŻ na tÄ&#x203A;le i na duĹĄi. Velikost plemene v tomto pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; nehraje roli. Existuje Ĺ&#x2122;ada malĂ˝ch psĹŻ s velkĂ˝m sebevÄ&#x203A;domĂ­m, kteĹ&#x2122;Ă­ si bez obav troufnou na nÄ&#x203A;kolikanĂĄsobek svĂŠ hmotnostnĂ­ kategorie a naopak. ObecnÄ&#x203A; platĂ­, Ĺže se lĂŠpe snĂĄĹĄejĂ­ dva jedinci opaÄ?nĂŠho pohlavĂ­ a fena s fenou neĹž dva psi.

JAK TO VIDĂ? Ĺ TÄ&#x161;NÄ&#x161;

Pro ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A; je pĹ&#x2122;Ă­tomnost druhĂŠho psa ve smeÄ?ce jednoznaÄ?nou vĂ˝-

hodou. NejenĹže mu usnadnĂ­ obdobĂ­, ve kterĂŠm si zvykĂĄ na novĂŠ prostĹ&#x2122;edĂ­ a dodĂĄ mu pocit jistoty â&#x20AC;&#x201C; starĹĄĂ­ pes bude pro mladĂŠho pĹ&#x2122;edstavovat pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m vzor. VeterĂĄn zaujme v oÄ?Ă­ch mlĂĄdÄ&#x203A;te roli rodiÄ?e a vychovatele. Je tĹ&#x2122;eba mĂ­t na pamÄ&#x203A;ti, Ĺže ĹĄtÄ&#x203A;nÄ&#x203A; se od starĹĄĂ­ho psa nauÄ?Ă­ nejen rĹŻznĂŠ dovednosti, ale pĹ&#x2122;ebere takĂŠ vÄ&#x203A;tĹĄinu zlozvykĹŻ, kterĂŠ u starĹĄĂ­ho psa tolerujete.

112 SERVIS DOGS TYLDA A PANCHA

114 VĂ?CVIK DOGS 3 EFEKTNĂ? VĂ?CVIKOVĂ&#x2030; TRIKY FOTO: 123RF.COM

poĹ&#x2122;Ă­dĂ­te rozhodnutĂ­m rozhodnutĂ­m. ddruhĂŠho druhĂŠ ho psa dĹŻleĹžitĂŠ a proto je dĹŻleĹž a ty, kterĂŠ by aspek aspekty, ovlivni negativnÄ&#x203A; ovlivnit nesnesitelnĂ˝m. psa a rozhodnete klad dalĹĄĂ­ho, asi si kladete Kdy je ten sprĂĄvnĂ˝ Ä?as? pohlavĂ­? nebo opaÄ?nĂŠ pohla rasu, nebo jinou?

116 VĂ?CHOVA DOGS

zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen 2010 _'2*6PDJD]Ă&#x160;Q>@

HOLAHOLA HALA VOLĂ

118 CHCETE MÄ&#x161; DOGS

Y Y

PSI NA ULICI: PROBLĂ&#x2030;M DNEĹ NĂ? DOBY

ABY NOHY NEBOLELY

120 V�ŽIVA DOGS

[ Co dokĂĄĹže nohy vaĹĄeho psa pÄ&#x203A;knÄ&#x203A; potrĂĄpit? ]

122 ZDRAVĂ? DOGS

10 MĂ?TĹŽ O VĂ?Ĺ˝IVÄ&#x161;

PORADCE RUBRIKY MVDR. LUKĂ Ĺ DUCHEK MAJITEL PRAXE A VEDOUCĂ? LĂ&#x2030;KAĹ&#x2DC; VETCENTRUM STODĹŽLKY â&#x20AC;&#x201C; VETERINĂ RNĂ? NEMOCNICE S NON-STOP PROVOZEM

ÂŻ WHUÂż DOÄ&#x17E;ÂŻ QÂŻ]PĂ?Q\ QÂŻPÄť PÄŹÄťH

a, i-

124 126 127 128 129 130

WWW.VETCENTRUM.CZ

to si vĹĄĂ­mejte speciďŹ ckĂ˝ch zmÄ&#x203A;n v pohybu psa pĹ&#x2122;i nĂĄroÄ?nÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch Ăşkonech nebo, nechuti k urÄ?itĂ˝m pohybĹŻm: chĹŻze do schodĹŻ, naskakovĂĄnĂ­ do auta, cesta pĹ&#x2122;es kluzkĂ˝ povrch nebo nezĂĄjem o vychĂĄzku. PĹ&#x2122;Ă­znakem bolesti mohou bĂ˝t shrbenĂ˝ Ä?i jinak atypickĂ˝ postoj nebo nĂĄznaky ztuhlosti po aktivitÄ&#x203A; a delĹĄĂ­m odpoÄ?inku.

rozhodnÄ&#x203A; nepodceĹ&#x2C6;ujte, protoĹže pĹ&#x2122;erostlĂŠ drĂĄpky mohou zpĹŻsobovat deformaci prstĹŻ, a tĂ­m psovi znepĹ&#x2122;Ă­jemĹ&#x2C6;ovat pohyb. VĹždy pouŞívejte speciĂĄlnĂ­ kleĹĄtiÄ?ky na psĂ­ drĂĄpky, a pokud si nevÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­te, klidnÄ&#x203A; svÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;te i tuto Ä?innost svĂŠmu veterinĂĄĹ&#x2122;i, popĹ&#x2122;. zajdÄ&#x203A;te do psĂ­ho salonu.

[ PROHLĂ?DKA NOHOU ]

[ PASPĂ RKY ]

Zkontrolujte kaĹždou nohu samostatnÄ&#x203A; tak, Ĺže ji prohmatĂĄte rukou odshora aĹž dolĹŻ. PotĂŠ stejnĂ˝m zpĹŻsobem zkontrolujte obÄ&#x203A; zadnĂ­ konÄ?etiny najednou, abyste mÄ&#x203A;li porovnĂĄnĂ­. ZamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;te se na jakĂŠkoliv boule, Ĺ&#x2122;Ă­znutĂ­, otoky nebo citlivĂĄ mĂ­sta. Klouby by mÄ&#x203A;ly bĂ˝t teplĂŠ na dotek, ale ne horkĂŠ ani oteklĂŠ a protaĹženĂ­ by nemÄ&#x203A;lo pĹŻsobit ŞådnĂŠ problĂŠmy. PĹ&#x2122;i tĂŠto Ä?innosti buÄ?te velice jemnĂ­ a nevynucujte pohyb silou.

[ PĂ&#x2030;Ä&#x152;E O DRĂ PKY ] DrĂĄpky rostou neustĂĄle, takĹže pokud nemĂĄ vĂĄĹĄ pes zrovna dostateÄ?nĂŠ mnoĹžstvĂ­ pohybu na tvrdĂŠm povrchu, bude potĹ&#x2122;ebovat, abyste mu je pravidelnÄ&#x203A; zastĹ&#x2122;ihĂĄvali. DrĂĄpky zastĹ&#x2122;ihĂĄvejte tÄ&#x203A;snÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ed Ĺžilkou, kterĂĄ pĹ&#x2122;ivĂĄdĂ­ krev. Tuto pĂŠÄ?i

ZĂĄroveĹ&#x2C6; nezapomĂ­nejte kontrolovat drĂĄpky pĂĄtĂ˝ch prstĹŻ, kterĂŠ se neobruĹĄujĂ­, a majĂ­ tak znaÄ?nou tendenci k zarĹŻstĂĄnĂ­. PaspĂĄrky jsou pĂĄtĂŠ prsty na zadnĂ­ noze (takĂŠ se nazĂ˝vajĂ­ vlÄ?Ă­ drĂĄpy). Mohou bĂ˝t rĹŻznÄ&#x203A; vyvinutĂŠ â&#x20AC;&#x201C; plnÄ&#x203A; vyvinutĂŠ pĂĄtĂŠ prsty, volnÄ&#x203A; visĂ­cĂ­ zakrnÄ&#x203A;lĂŠ paspĂĄrky nebo dvojitĂŠ paspĂĄrky. Ty jsou u nÄ&#x203A;kterĂ˝ch plemen souÄ?ĂĄstĂ­ standardu a majĂ­ svĹŻj vĂ˝znam (napĹ&#x2122;. briard, beauceron, pyrenejskĂ˝ mastin). DĂ­ky pozici, kdy se prakticky nikdy nedotĂ˝kajĂ­ zemÄ&#x203A;, potĹ&#x2122;ebujĂ­ pravidelnou pĂŠÄ?i a zastĹ&#x2122;ihĂĄvĂĄnĂ­, neboĹĽ jinak mohou zaÄ?Ă­t zarĹŻstat. U plemen, kde nejsou paspĂĄrky standar-

dem poĹžadovĂĄny, se z dĹŻvodu rizika zdravotnĂ­ch komplikacĂ­ (zatrhnutĂ­, zarĹŻstĂĄnĂ­) ihned po narozenĂ­ ĹĄtÄ&#x203A;Ĺ&#x2C6;atĹŻm odstraĹ&#x2C6;ujĂ­.

[ DOKONALĂ&#x2030; POLĹ TĂ Ĺ&#x2DC;KY ] PolĹĄtĂĄĹ&#x2122;ky na tlapkĂĄch jsou sice nejsilnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ Ä?ĂĄstĂ­ psĂ­ kĹŻĹže, ale rozhodnÄ&#x203A; nejsou nepoĹĄkoditelnĂŠ. V zĂĄvislosti na pigmentu mohou bĂ˝t polĹĄtĂĄĹ&#x2122;ky rĹŻĹžovĂŠ nebo tmavĂŠ, pĹ&#x2122;Ă­padnÄ&#x203A; mohou mĂ­t obÄ&#x203A; barvy. I kdyĹž mohou pĹŻsobit na dotek trochu drsnÄ&#x203A;, rozhodnÄ&#x203A; by na nich nemÄ&#x203A;ly bĂ˝t prasklinky, puchĂ˝Ĺ&#x2122;e nebo otoky. VezmÄ&#x203A;te do ruky kaĹždou packu a pozornÄ&#x203A; ji prohlĂŠdnÄ&#x203A;te. Packa by mÄ&#x203A;la bĂ˝t na dotek teplĂĄ, avĹĄak ne horkĂĄ, studenĂĄ Ä?i vlhkĂĄ. Zkontrolujte drĂĄpky a polĹĄtĂĄĹ&#x2122;ky a potĂŠ opatrnÄ&#x203A; roztĂĄhnÄ&#x203A;te od sebe jednotlivĂŠ prsty a hledejte Ĺ&#x2122;Ă­znutĂ­, odÄ&#x203A;rky, puchĂ˝Ĺ&#x2122;e Ä?i otoky. Pokud psa uvidĂ­te, Ĺže si packy olizuje, zkontrolujte mu je co nejdĹ&#x2122;Ă­ve. Packy omyjte teplou vodou, vysuĹĄte a oĹĄetĹ&#x2122;ete výŞivnou mastĂ­ (indulona, lĂŠkaĹ&#x2122;skĂĄ vazelĂ­na). Pokud je to moĹžnĂŠ, vystĹ&#x2122;ihejte dlouhou srst rostoucĂ­ mezi prsty a polĹĄtĂĄĹ&#x2122;ky. Na zranÄ&#x203A;nou tlapku pouĹžijte speciĂĄlnĂ­ botiÄ?ku vhodnĂŠ velikosti. Na naĹĄem trhu jsou k dostĂĄnĂ­ boty pro psy, kterĂŠ majĂ­ podrĂĄĹžku s protiskluzovou Ăşpravou, boty neoprenovĂŠ Ä?i impregnovanĂŠ, kterĂŠ jsou vhodnĂŠ na dlouhĂŠ trekovĂŠ tĂşry [쎿]

PERFECT DOGS HOROSKOP DOGS SHOP DOGS DIĂ Ĺ&#x2DC; DOGS GLOSA DOGS NEXT DOGS

FOTO: 123RF.COM

vyi

ABY NOHY NEBOLELY

zĂĄĹ&#x2122;Ă­/Ĺ&#x2122;Ă­jen 2010 _'2*6PDJD]Ă&#x160;Q>@

Ä?ervenec/srpen 2010 | DOGS magazĂ­n [ 7 ]

DM_0310_004-007 obsah.indd 7

31.8.10 13:48


INTERVIEW DOGS

Kláru Pollertovou-Trojanovou Klára Pollertová-Trojanová se narodila v Praze, k herectví se dostala už jako malá, z jejích prvních rolí připomeňme holčičku Ali v kultovním seriálu Návštěvníci. Na rozdíl od mnoha dětských hvězd ve hraní pokračovala, vidět jste ji mohli ve filmech Vesničko má středisková, Operace mé dcery nebo Vrať se do hrobu. Klářiným životním partnerem je herec Ivan Trojan. Společně vychovávají tři syny, Františka (*1999), Josefa (*2001) a Antonína (*2010). Roli manželů si zkusili i na filmovém plátně, a to ve filmu Davida Ondříčka Jedna ruka netleská z roku 2003. Klára Pollertová-Trojanová je od roku 2002 členkou souboru pražského Švandova divadla, v současné době je na mateřské dovolené s nejmladším synem Antonínem. Její rodina je čistě pánská: krom tří synů a manžela ji tvoří roční drsnosrstý jezevčík Kuba. PTALA SE: LUCIE KOLOUCHOVÁ

FOTO: ZUZANA PROCHÁZKOVÁ

[ 16 ] DOGS magazín | září/říjen 2010

016-021 PSINEC rozhovor Pollertova.indd 16

31.8.10 10:58


FOTO: ZUZANA PROCHÁZKOVÁ

červenec/srpen 2010 | DOGS magazín [ 17 ]

016-021 PSINEC rozhovor Pollertova.indd 17

31.8.10 10:58


PROFIL DOGS

PUNTÍ KRA TEXT: ADÉLA STOLAŘÍKOVÁ

[ 22 ] DOGS magazín | září/říjen 2010

DM0310_022-033_ProfilDalmatin.indd 22

30.8.10 11:37


[ ATLET S PUNTÍKY ]

Jedněmi obdivovaný a milovaný, dru hými přehlížený a zatracovaný. Zjev tohoto psího krasav ce budí rozruch už po staletí. Atletická postava, energ ické vystupování a nevšední vzhled – to všechno k němu jednoduše patří. Dalmatin je jedinečný pes, jehož nelze přehlédnout.

[ DALMATIN ]

FOTO: 123RF.COM, ANETA JUNGEROVÁ

KATÝ SAVEC září/říjen 2010 | DOGS magazín [ 23 ]

DM0310_022-033_ProfilDalmatin.indd 23

30.8.10 11:37


o g d a i L TRAVEL DOGS

Kromě odpočinku, koupání historických památek nás škálou sportovního vyžití. jsou zde ideální podmínky Sever jezera, obklopený své příznivé povětrnostní

a možnosti navštívit mnoho lákala tato oblast širokou Pro cyklistiku a biketrekking a skvělé cyklostezky. vysokými horami, je pro podmínky vyhledáván

[ 40 ] DOGS magazín | září/říjen 2010

DM0310_040-045_TravelGarda.indd 40

30.8.10 11:48


G arda TEXT: LENKA BLAŽKOVÁ

k windsurfingu a jachtingu. Dále zde lze provozovat horolezectví, paragliding či pěší turistiku. Navíc Italové mají psy rádi. Pokud je někde psům vstup zakázán (např. na část pláže), je toto místo označeno patřičnou značkou s piktogramem přeškrtnutého psa, případně značkou s upozorněním, že vstup se psem je povolen, jen pokud je zvíře na vodítku a pokud si po něm uklidíte. Pes na vodítku může prakticky kamkoliv.

FOTO: LENKA BLAŽKOVÁ

i

Pohoda, na mou duši, na psí uši

září/říjen 2010 | DOGS magazín [ 41 ]

DM0310_040-045_TravelGarda.indd 41

30.8.10 11:49


V METROPOLI DOGS TEXT ZUZANA ZIKMUNDOVÁ

Vítejte v Amste

[ 56 ] DOGS magazín | září/říjen 2010

DM0310_056-065 AmsterdamV2.indd 56

30.8.10 11:59


FOTO: ZUZANA ZIKMUNDOVÁ

eterdamu září/říjen 2010 | DOGS magazín [ 57 ]

DM0310_056-065 AmsterdamV2.indd 57

30.8.10 11:59


ART DOGS

TEXT: ADÉLA ZICHÁČKOVÁ

Psí impérium otvírá své brány

FOTO: KTAIWANITA

MLADÁ VÝTVARNICE A GRAF IČKA KATEŘINA BAŽANTOVÁ (ALIAS KTAIWANITA) PŘED NEDÁVNEM VYTVOŘILA ZAJÍMAVÝ PROJEKT UNITED KINGDOG, S PODTITULEM BARK EMPIRE. JEDNÁ SE O PORTRÉTY PSŮ, ALE KDO BY ČEKAL ROZTOMILÁ PSISKA S VELKÝMA SMUTNÝMA OČIMA, BYL BY NA OMYLU. KATEŘINA SE INSPIROVALA KOMIKSEM, A VÝSLEDEK ROZHODNĚ STOJÍ ZA TO. KTAIWANITA je drobná sympatická tmavovláska. Její výtvory jsem poprvé viděla v malém stánku na letošním Febiofestu a už tehdy mi padly do oka. Když jsem na ni narazila znovu, tentokrát na festivalu alternativní módy CODE: MODE, věděla jsem, že si zaslouží pozornost. Setkaly jsme se v kavárně Retro, ochotně a s úsměvem odpovídala na všechny otázky.

FIGURKY Z PSÍHO IMPÉRIA Všechno začalo tím, že si asi před dvěma a půl lety pořídila Rozinku, francouzského buldočka, a začala ji kreslit. Nezůstalo pouze u ní, pozorovala psy v parku a zachycovala je na papír. Protože vždycky tíhla ke komiksové kresbě, bylo jasné, kam její projev bude směřovat. Každý obrázek nejprve ručně nakreslí, pak jej vybarví na počítači a vytiskne. „Moji psi

mají lidské tělo, jsou to postavičky z jiného vesmíru. United Kingdog je svět, který nemá běžné zákonitosti. Ale to je tajemství,“ popisuje svůj projekt. Zobrazovat psy Ktaiwanitu bavilo, její kolekce se proto začala rozrůstat, z obrázků se staly plakáty, z plakátů trička a originální brože, které si můžete také zakoupit. Zatím se setkala s velmi pozitivními reakcemi. „Lidi mají rádi své psy, takže na to reagují hezky. Je jim sympatické, že někdo udělá z jejich psa postavičku. Mám z toho radost,“ říká.

[ 66 ] DOGS magazín | září/říjen 2010

DM0310_066-069_DogsArt_V2.indd 66

30.8.10 12:03


U NITED KINGDOG

Moji psi mají lidské tělo, jsou to postavičky z jiného vesmíru

září/říjen 2010 | DOGS magazín [ 67 ]

DM0310_066-069_DogsArt_V2.indd 67

30.8.10 12:04


PROFIL DOGS

Pudl

Akční pes, nejen lev salonů TEXT: ADÉLA ZICHÁČKOVÁ

PUDL MÁ POVĚST SLEČINKY, KTERÁ VĚTŠINU ČASU TRÁVÍ POVALOVÁNÍM NA GAUČI. POKUD SI TEDY ZROVNA NENECHÁVÁ UPRAVOVAT KOŽICH OD PSÍHO KADEŘNÍKA. ZASVĚCENÍ CHOVATELÉ VÁM OVŠEM ŘEKNOU PRAVÝ OPAK. PUDL JE PES JAKO KAŽDÝ JINÝ, RÁD SI HRAJE, BĚHÁ, NENÍ TO JENOM ŽIVÁ DEKORACE POHOVKY. A KDO SE PRO NĚJ ROZHODNE, MŮŽE SI BÝT JISTÝ, ŽE S NÍM ZAŽIJE SPOUSTU ZÁBAVY. [ 70 ] DOGS magazín | září/říjen 2010

DM0310_070-079_ProfilPudlV2.indd 70

30.8.10 12:06


FOTO: 123RF.COM

září/říjen 2010 | DOGS magazín [ 71 ]

DM0310_070-079_ProfilPudlV2.indd 71

30.8.10 12:07


VÝLETY DOGS

TEXT: Dipa & ulli

tů le vý ch sí p ch ši a n le cí se Sna žíme o h še a n d o rů ě sm ch še  v o d t va o z amě ř o k ja y h ec Č í n d o h ýc  v a va o m pra žského do u o h o em n ě it rč u i im n i ez můj rodný kraj m chybě t.

[ 84 ] DOGS magazín | září/říjen 2010

DM0310_084-089_Výlety s Ulli.indd 84

2.9.10 14:36


Každý samozřejmě zná Krkonoše, Orlické hory nebo Babiččino údolí, ale tentokrát jsme prozkoumali trochu méně známé místo kousek od Pardubic. Totiž městečko Slatiňany a lesy Podhůra, ležící na malebném okraji Železných hor. Vlastní Slatiňany jsou známé hlavně v souvislosti s koňmi. Na místním zámku s krásným anglickým parkem je hippologické muzeum a nedaleký hřebčín proslavený chovem starokladrubských vraníků, bude znát, podle kdysi slavného televizního seriálu Dobrá voda, skoro každý trošku dříve narozený. Určitě stojí za to, se tady zastavit, ale my jdeme dnes na výlet do lesa …

TEXT: DiPa & ulli

Foto: Dipa Zuzana & ulli Procházková

>>>

září/říjen 2010 | DOGS magazín [ 85 ]

DM0310_084-089_Výlety s Ulli.indd 85

2.9.10 14:36


NEXT DOGS

PŘÍŠTÍ ČÍSLO LISTOPAD/ PROSINEC 8. 11. 2010 [ IRSKÝ Ý SETR ] Přátelskýý kavalír Temperame Temperamentní, p en horlivý, aktivní, bystrý, loajální. To vše je kr rá krásný lovecký pes vyšlechtěný v Irsku.

MANAŽER ČASOPISU Zuzana ZIKMUNDOVÁ zikmundova@dogsmagazin.cz ČESKÝ TÝM/REDAKCE Adéla STOLAŘÍKOVÁ stolarikova@dogsmagazin.cz Adéla ZICHÁČKOVÁ zichackova@dogsmagazin.cz Marie ŠRÁMKOVÁ sramkova@dogsmagazin.cz Michaela PLACHKÁ plachka@dogsmagazin.cz Sylvie PETRÁKOVÁ petrakova@dogsmagazin.cz Barbora LUKÁŠOVÁ lukasova@dogsmagazin.cz Petra VINŠOVÁ vinsova@dogsmagazin.cz MEZINÁRODNÍ TÝM Carla Brandon (New York City, USA) James Harris (London, UK) Jodie Retclife (Adelaide, AUSTRALIA)

[ YORKSHIRE TERRIER ] Žádaná velikost Inteligentní společenský pejsek, který dosáhl veliké obliby nejen kvůli své „kapesní“ velikosti.

WWW.DOGSMAGAZIN.CZ Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2 redakce@dogsmagazin.cz tel./fax: 222 522 321 tel.: 222 514 677

FOTO Zuzana PROCHÁZKOVÁ photo@polygrafnet.cz Aneta JUNGEROVÁ jungerova@dogsmagazin.cz MARKETING&INZERCE tel.: 602 824 164 advertising@polygrafnet.cz

PES S A ZIMA Témaati Tématická příloha s mnoha info in form fo rm m informacemi a radami ohledně všeh vš eho eh o, co může zajímat majitele všeho, psa v eextrémním zimním období. Nebu ud chybět ani zajímavé Nebudou vánoč nočččn n a silvestrovské tipy. vánoční

KOORDINACE DISTRIBUCE Pavel ŘÍHA DISTRIBUCE Mediaprint&Kapa (CZ), PressMedia (SK) PŘEDPLATNÉ ČR: vyřizuje redakce online na predplatne@dogsmagazin.cz nebo písemně na adrese Jana Masaryka 26, 12000 Praha 2 tel.: 774 326 527 SR: Mediaprint & Kapa Pressegrosso, a.s. oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava tel.: 00421 2 44458821, 00421 2 44442773 a 00421 2 44458816, fax: 00421 2 44458819 e-mail: predplatne@abompkapa.sk CONCEPT & STORY CreativeBrandSolutions, London LAYOUT & DTP STUDIO soliter.com, Záhřebská 50, Praha 2 MEDIA RESEARCH&ADVICE Mind&Shape PDP, London TISKÁRNA GRASPO CZ, a.s., Zlín VYDAVATEL

Jana Masaryka 26, 120 00 Praha 2 IČ: 63145090

FOTO: ARCHIV

WE LOVE NEW YORK & DOGS New York City je nejlidnatější město Spojených států a jeho metropolitní oblast patří mezi nejlidnatější na světě. je jedním ze světových center obchodu a finančnictví, má celosvětový vliv v oblasti médií, politiky, vzdělání, zábavy, umění, módy a reklamy. Je i místem, kde potkáte psa či pejsky velmi často a místní je mají rádi. [ 130 ] DOGS magazín | září/říjen 2010

DM0310_130_priste.indd 130

ISSN 1804-2619 Povolení MK ČR č. E 19340 Jakékoliv přetiskování či kopírování, třeba jen částí textu nebo jednotlivých fotografií, bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je protizákonné. Koncept, uspořádání jsou předmětem vlastnictví vydavatele.

Vychází 6x ročně. TOTO ČÍSLO VYŠLO 13. ZÁŘÍ 2010 Prodejní cena 49,- Kč /2,32 €

31.8.10 14:04

DOGS magazín 03  
DOGS magazín 03  

Třetí číslo lifestylového magazínu o psech

Advertisement