Page 1

CHCETE MĚ DOGS

Jsou situace, kdy – ač byste si to moc přáli – psa prostě mít nemůžete. Ať už kvůli nedostatku času a místa, nebo z finančních či jiných důvodů. Ale nevěste hlavu. Existuje způsob, jak si užít procházku s pejskem, a navíc tím udělat dobrý skutek. Venčete pejsky z útulku!

venčit. Pokud víte, že útulek tuto službu nabízí, nechoďte neohlášeni, ale vždy předem zavolejte. Mohlo by se totiž stát, že služba je na čas přerušena z důvodu karantény či zkrátka proto, že právě nemají vhodné psy. Na procházku se totiž půjčují jen klidní a bezproblémoví jedinci, jejichž povahu v útulku dobře znají. VÁ TEXT: BARBORA LUKÁŠO Tato služba má svá pravidla, která je potřeba dodržovat; útulek bude požadovat váš občanPoohlédněte se po útulku v blízský průkaz, dále podepsané potvrzekosti vašeho domova, neváhejte ní, v němž souhlasíte s podmínkami a zavolejte tam. Hodně útulků nebo a pravidly venčení (doporučujeme je azylových či záchytných stanic nemá důkladně pročíst). Většinou se jedná sice na svých stránkách tuto služhlavně o to, že zvíře nesmíte pouštět bu uvedenou, ale přesto je možné z vodítka, nesmíte je krmit a pohybopo vzájemné dohodě chodit pejsky vat se s ním můžete jen v určeném

Pojďte venčit V

ětšina českých útulků je beznadějně přeplněna a jen těžko se vytíženým zaměstnancům daří dopřávat čtyřnohým sirotkům pravidelné procházky. Proto stále více útulků nabízí službu venčení pejsků, která dovoluje lidem „z ulice“ vzít na procházku některé místní svěřence.

JAK TO FUNGUJE?

[ 106 ] DOGS magazín | březen/duben 2011

DM0211_106-107_venceni.indd 106

22.2.11 14:17


Tip: Pokud do útulku na venčení zavítáte, je dobrým zvykem přinést krmivo či jiné potřebné věci, za které vám budou nejen zaměstnanci, ale hlavně pejsci velmi vděční.

ZVLÁDNU TO? Pokud úspěšně splníte výše uvedené podmínky a zaměstnancům útulku se zalíbíte, pejsek je na hodinu či dvě váš. Citlivějším povahám si mohou klást otázku, zda venčení zvládnou. Pokud patříte k takovým jedincům, může se lehce stát, že první venčení obrečíte. V takovém případě si ale musíte uvědomit, že pejskovi pomáháte. Existují sice názory, že půjčovat si psa z útulku je stejně necitelné jako půjčovat si dítě z dětského domova, ale většina zaměstnanců útulků vám potvrdí, že tito psi naopak častý kontakt s lidmi ze socializačních důvodů potřebují. Není však dobré se příliš upínat na jedno zvíře. Mohli byste tak ublížit nejenom sobě, ale i pejskovi, který by vás pak u nového majitele postrádal. Berte to tak, že mu společnými vycházkami pomáháte v nelehké etapě života a poskytujete mu malou ochutnávku toho, co ho čeká u nového milujícího majitele. Seznam některých útulků, které venčení umožňují, najdete na adrese: http://www.naplntemisky.cz/ [쏋]

FOTO: 123RF.COM

prostředí (park atp.) V některých útulcích vám vystaví kartu venčitele a vstřícní bývají i k nezletilým procházkářům. Ti musí mít ale vždy podepsaný souhlas od rodičů. Pokud sami vlastníte čtyřnohého nezbedu a venčením pejsků chcete zkrátka jenom pomoci, jděte na venčení raději bez vlastního chlupáče. Nikdy totiž nevíte, jak by na nového procházkového kamaráda reagoval.

březen/duben 2011 | DOGS magazín [ 107 ]

DM0211_106-107_venceni.indd 107

22.2.11 14:17

DM0211_106-107_venceni  

JAK TO FUNGUJE? Jsou situace, kdy – ač byste si to moc přáli – psa prostě mít nemůžete. Ať už kvůli nedostatku času a místa, nebo z finančníc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you