Page 1

VÝCVIK DOGS PORADCE RUBRIKY VOJTĚCH MAURER INSTRUKTOR A METODIK K-9 TRAINING PELHŘIMOV WWW.VYCVIKPSA.WBS.CZ

2. třída JAK NA TO? Povel přivolání začněte trénovat nejlépe doma, a až poté, co už váš pes dokáže správně reagovat na své jméno. Před výcvikem mu nedávejte jídlo, pamlsek tak pro něj bude opravdovou motivací. Nechte psa volně se pohybovat po bytě a po chvíli ho oslovte jménem: „DASTY!“ Následně vydejte povel: „KE MNĚ!“ Povel vyslovte rázně, ale zvesela, jako byste zvíře lákali. Můžete si sednout na bobek a zatleskat. Dasty bude zvědavý a poběží se podívat, co to páníček zase vymyslel. Již když běží k vám, ho chvalte a pochvalu přehánějte, tvařte se velice radostně a vesele: „TO JE HODNÝ DASTY. TO JE DOBŘE!“ Až k vám pes přijde, dejte mu rychle odměnu: pamlsek nebo hračku, pomazlete se s ním nebo si s ním začněte hrát (například se přetahovat o hračku, házet mu míček a podobně). Pamlsek by měl být opravdu voňavá „ňamka“, taková, jakou by jindy nedostal, a z vaší pochvaly musí být zřejmé, že vám pes svým uposlechnutím způsobil obrovskou radost. Ze začátku trénujte přivolání pouze doma, zhruba tak 10x za den. Pokud pejsek doma povel zvládá a pokaždé rychle přiběhne, zkuste PŘIVOLÁNÍ venku na zahradě, na dvorku, nebo jiném vymezeném prostoru, kde pes nemůže utéci a kde nemá žádné další podněty. Postup při nácviku je stejný. Teprve poté zkuste přejít k nácviku přivolání v rušnějším prostředí (park, louka apod.). Pro psa musíte být VY středem vesmíru, proto kdykoliv ho oslovíte, měl by všeho zanechat a ihned k vám přiběhnout. Čeká ho přece oblíbená „ňamka“ nebo prima hra s vámi.

PŘIVOLÁNÍ [ JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH A ZÁROVEŇ NEJTĚŽŠÍCH CVIKŮ. NENÍ TAK DŮLEŽITÉ, ABY VÁŠ PEJSEK UMĚL CHODIT U LEVÉ NOHY A ZVLÁDAL MNOHO JINÝCH POVELŮ, ALE NA PŘIVOLÁNÍ BY PŘIJÍT ROZHODNĚ MĚL ] [ Ke mně!

N o t ak Slyšíš? Ty p , Dasty, ke mně. otvoro jedn Určitě ten po a! ] cit znáte. Vo láte, písk te na in

tenzitě áte, po jiné zájmy: ob – a ono se stále nic ned sléze přidáěje. Váš pes jevil nového m ps potřebuje pr ozkoumat ješt ího kamaráda, honí kočk á ě jedno křov u, í atd.

BUĎTE TRPĚLIVÍ A DŮSLEDNÍ

[ 104 ] DOGS magazín | březen/duben 2011

DM0211_104-105_vycvik_v2.indd 104

22.2.11 14:18


[ NÁCVIK PŘIVOLÁNÍ VENKU ] Připravte si do sáčku pamlsky, psovi je ukažte a jeden mu nabídněte. Přibalte hračku, nezapomeňte dobrou náladu a vyjděte si na vycházku na klidnější místo, které pes zná. Pejskovi dejte povel „volno“ a nechte ho dostatečně vyběhat. Zavolejte ho jménem a přidejte povel „ke mně“. Jestliže na váš povel nepřiběhne nebo se loudá, sedněte si na bobek, lákejte ho na pamlsky a snažte se upoutat jeho pozornost. Pokud stále nereaguje, otočte se a začněte od něj rychle odcházet. Pes by měl pocítit obavu a přiběhnout za vámi. Zastavte se, nechte ho doběhnout až k vám a hodně ho pochvalte. Snažte se, aby povelů bylo co nejméně. Pes si rychle zvykne na opakování povelů a snadno si nesprávně zafixuje, že stačí přijít třeba až na desáté zavolání. S nácvikem vám může pomoci i váš partner nebo kamarád. Psa na chvíli podrží, vy odběhnete na dohlednou vzdálenost a vydáte povel:

FOTO: SHUTTERSTOCK

POZOR!

„Ke mně!“ Rychlost s jakou k vám pes poběží, vás určitě překvapí. ProcvičoNEDÁVEJTE psovi vodítko hned po přivolání. Pejsedyk sia bude vat přivolání můžete zafixuje, že po přivolání následuje konec jeho svobo i s pomocí hry na schok vám přibíhat neochotně a nerad. vávanou; pokud pes . Cvik NETRESTEJTE psa za to, že k vám přiběhl pozdě při vycházce běží přího alte pochv po chvíli zopakujte, a když ihned přiběhne, liš dopředu, schovejte lepší. něj pro je co ovat, a odměňte. Pes se tak naučí rozliš se mu. Pes zjistí, že je NEPŘIVOLÁVEJTE psa v situacích, kdy je již dopřePsadu naopak sám, začne vás hledat, zřejmé, že výsledek bude nulový (hra s jinými psy). může kolem vás i proběhpohlazení). nout, nakonec vás však přivolávejte i ve chvílích, kdy to není potřeba (pro přijít. e nechc povel na díky čichu najde, vy pak NECHYTEJTE psa, pokud k vám jšího hbitě a o většíh psa u ní, úspěš te hodně jásejte a chvalU malého štěněte bude výzvu jako pí pocho ci situa ten že te ho. Nebo si domluvproto í, trapn íš budete nejsp te vycházku s někým, k velice zábavné hře na honěnou. kdo má psa již vycvičeného. Dejte psům chvilku na hru, poté je přivolejte. co je dobře a co špatně. Zkoušejte to mnohokrát, Zatímco vycvičený pes je již u svého pána, váš nedo té doby, než zvíře pochopí, že je jednodušší a výzvedenec neustále poskakuje kolem a na vás nereahodnější přijít dobrovolně než být přitažený. Mnozí psi se časem naučí, že povel se vyplatí splnit pouze tehdy, když jsou na vodítku, a jestliže je odepnete, neposlechnou. Vodítko proto zkracujte postupně, dokud povel nebude precizně proveden. (K-9training však tuto metodu nepoužívá.) V případě, že je pes stále neochotný, bude nejspíš chyba ve vás, ve špatné dosavadní výchově nebo ve vašem vzájemném vztahu (pes vás nerespektuje, bojí se vás apod.). Bude tedy potřeba vymyslet jinou taktiku, a to již s pomocí zkušeného výcvikáře. guje. Váš partner mu musí dát najevo, že obtěžuje, a velice razantně ho odehnat. V tu chvíli psa přivolejte. Když přijde, musí následovat velká pochvala a opětovný povel „volno“. Pokud pes neposlechne, v klidu si pro něj dojděte, připněte ho na vodítko, couvejte a silným trháním vodítka doveďte psa na místo, odkud jste volali, a teprve tam ho pochvalte. Stejný postup můžete použít i v případě, kdy váš pes odbíhá k cizím lidem. Až vašeho obtěžujícího psa na vycházce každý z vašich předem domluvených kolemjdoucích odežene, pochopí, že u páníčka je mu nejlépe. Další možností je nácvik za pomoci dlouhého NÁCVIK POVELU BY MĚL BÝT ZAKONČEN stopovacího vodítka. To vám poslouží jako prodlouSPRÁVNÝM PROVEDENÍM. BUĎTE TRPĚLIVÍ, žená ruka. Nechte psa připnutého na vodítku a pusťDŮSLEDNÍ A NA SPRÁVNÉM PROVEDENÍ POVELU te ho na povel „volno“ mezi ostatní psy. Hlídejte, aby TRVEJTE. PŘIVOLÁNÍ OPAKUJTE A SNAŽTE SE se do vodítka, které táhne za sebou, nezamotal. PoVYVAROVAT PŘEDCHOZÍCH CHYB. kud na povel „ke mně“ přiběhne, odměňte ho dobrůtkou, v případě, že ho váš povel nezajímá, si ho razantně s pomocí vodítka přitáhněte. Trhnutí musí být natolik intenzivní, aby psovi dostatečně připomnělo, že je třeba zanechat hraní a následovat páníčka. Následuje pochvala a pamlsek a pak psovi opět dejte povel „volno“. Po chvíli ho znovu přivolejte. Z vašeho chování musí pes jednoznačně pochopit, březen/duben 2011 | DOGS magazín [ 105 ]

DM0211_104-105_vycvik_v2.indd 105

22.2.11 14:19

DM0211_104-105_vycvik_v2  
DM0211_104-105_vycvik_v2  

PORADCE RUBRIKY VOJTĚCH MAURER INSTRUKTOR A METODIK K-9 TRAINING PELHŘIMOV WWW.VYCVIKPSA.WBS.CZ Určitě ten pocit znáte. Voláte, pískáte, pos...

Advertisement