Page 1

11noru na brněnském jáda 20 O N la v ú h R ě ropy. Ple b B rá pro í celé Ev te P m k ou , e z ů V s 4 p 2 M rodní výstavu t početn sů z ohli vidě k 8000 p

á alá, vníci m o více ja Na Mezin mena m á; návště řihlášen d p ro lo o y n b z r vení, ple ů a ti r b iš z tava ě v s i n ý ta č tí v s s ý te á v rněnsk h veliko byla sku c B e . n š y e v v l a m lů d le idění by lů, pud ké vlko psích p ena. K v bří – irs rů, beag o m ív ě le tr ezi n p č M re í . n te u a ó-ken ty sku etradič skupin Hokkaid vy až po s nová n a e o í n n n iv ž e č d á u m u tr o o s le vský jako js nské p kurzu js d moske l či japo la ila, že v d i ík u rd il ř p p tv íd ý a ř o k n o p c ka p také stavil ský ovčá ho miláč osti před a d holand en si své e veřejn m s o ženich le i“ h napříkla p é m a n to d it přípa lé těch o ími rar k s te ro s ji p d „p a i é i M v k . Š ím k , ta dalš r vatsko ovnění, ský ovčá o h h c rd C a u í ik je ř p í a o pod stinac pes neb ud se jim astou de ičí a pok anice. Č r n h a r a h z a třihávaz u v pojedo víli i zas t h ě c í p o n d . tu říprava vropy a posle či nevěs konec E právná p ejovali, n ý S r n . p u le ,s é o á li k d a č z v i správn í žehli artáčo či jiný v bytné je speciáln česali, k z y e lé p N te lu í í. a h ž n v c e o le sí u zá a drž Vystav rovnali p chloupk tí stavbu lou okonce každém i hodno a tc n o , ly po ce r it y o li nebo d n b p e Pro psy hu, kde . mí podc u ky s u r n e b k n y tá s h ž ím í o ti se to výstavn prodejn dení v p i e e v v ly a d y s e b ř p í p e en ještě tí akc předved , součás s a poté uby, oca pavilony z a t, v s d r i s , ic těla dispoz neděli k i. sobotu i otřebam p lskými te a v o h c s

Ps í ž ivot

v letním Římě

Řím je velké m ěsto s malým m nožstvím míst, kam si m ůžete vyjít na pr ocházku se psem. Místní pejskaři proto vřele přivítali otevření pláže určené je n pro pejsky. Plážový ko mplex Villa Ba u Village leží na břehu řeky Tibery mezi Po nt e Milvio a viaduktem Co rso Francia na se veru italské metropole a má rozlohu 15 tisíc m2. Čtyřnožci mají k dispozici bazén 50 m etrů dlouhý, hl uboký však jen 50 cm, můž ou se osvěžit po d sprchou, zaběhat si s cv ičitelem po dr áze, zkusit si agility nebo se svalit do stínu k lehátku svého páníčka. I na ně tu pamatují: v areálu si můžete zahrát plážový volejb al a občerstvit se v několika re stauracích. Leto s plánují otevřít pláž již na jaře a pro pání čky navíc chys tají další nová bufetová obče rstvení. Cena vstupu na jede n den vás vyjd e na 4 euro, pokud si naplán ujete, že zde st rávíte celou sezónu, zaplat íte 15 euro. To je ve lmi slušná cena. A proto je ky denně, pořá plno, návštěvn dají se tu nejrů ík ů jsou stovznější akce pro ka prima nápa psy a jejich pá d. Nešlo by ně níčky, zkrátco podobného otevřít u nás, tř eba na Vltavě?

vás zve na akce plné zábavy, zážitků, výcviku i výchovy Víkendový kurz psí řeči praktický slovník lidsko-psovský a psovsko-lidský

Víkendové kurzy pro problémové psy aneb Výcvik vůdců smečky – buďte psovi přirozenou autoritou

Víkendové kurzy pro štěňata a začátečníky předejděte problémům a vytvořte si se se psem kvalitní vztah

Protiútěkové a antilovící speciální víkendy Kurz pro bázlivé a vystrašené psy Sedm základních potřeb šťastného psa a další: Aktivní zážitkový víkend Hry venku a doma Víkend pro retrívry Víkend pro borderky a australáky Vystavujeme budoucího šampiona Víkend s klikrem Víkendová příprava na OVVR

Výcvikové tábory pro začátečníky i pokročilé Výcvikové tábory na moři v Chorvatsku Unikátní systém výchovy a výcviku vytvořením kvalitního vztahu člověka a psa pomocí přirozené komunikace bez trestů a křiku v přátelské atmosféře vzájemné důvěry. Akce jsou určeny pro psy všech plemen i křížence a pro majitele všech věkových skupin. Individuální a citlivý přístup je samozřejmostí. Ze 650 účastníků kurzů v roce 2010 by 98% doporučilo naše kurzy dalším.

www.skola.kynolog.cz Tel.: 721 647 970 březen/duben 2011 | DOGS magazín [ 99 ]

DM0211_099_Pelmel+inz_v2.indd 99

22.2.11 14:22

DM0211_099_Pelmel+inz_v2  
DM0211_099_Pelmel+inz_v2  

Protiútěkové a antilovící speciální víkendy Kurz pro bázlivé a vystrašené psy Sedm základních potřeb šťastného psa předvedení psa ve výstavn...