Page 1

VÝLETY DOGS

Certov y hlav [ 86 ] DOGS magazín | březen/duben 2011

DM0211_086-091_Ulli.indd 86

22.2.11 15:01


J

ARO JE TADY, A I KDYŽ SE OBČAS NAJDOU V LESE JEŠTĚ ZBYTKY SNĚHU, MŮŽETE NARAZIT UŽ I NA PRVNÍ LETOŠNÍ SNĚŽENKY. A TO JE PRAVÝ ČAS NA PĚKNÝ JARNÍ VÝLET. TENTOKRÁT DO ŽELÍZSKÝCH LESŮ ZA PŘÍRODNÍMI SOCHAMI LIDOVÉHO UMĚLCE VÁCLAVA LEVÉHO NEBO JEDNODUŠE NA ČERTOVY HLAVY.

http://www.youtube.com/ watch?v=Qp-OPODi0Jo

FOTO: DIPA & ULLI

TEXT: DIPA & ULLI

DM0211_086-091_Ulli.indd 87

22.2.11 15:01


VÝLETY DOGS

V

ýlet začneme v malé vesničce Želízy, která leží severně od Mělníka, na cestě mezi Liběchovem a Tupadly. Prakticky hned na začátku vesnice uvidíte velký poutač Čertovy hlavy označující odbočku na malý plácek, kde přímo před sebou uvidíte rozcestník, od něhož se můžete vydat rovnou k Čertovým hlavám. Pokud se vám nepodaří zaparkovat tady, určitě najdete další možnosti k zastavení dále ve vesnici. Aby se vám výchozí bod výletu nepletl, začněte procházku na „návsi“ v místech, kde hlavní silnice kříží modrou turistickou značku, a po ní se vydejte k naší první zastávce. Nebojte se, správné místo určitě neminete, protože cesta je

dobře značená a všechny „modré“ cesty vedoucí do kopce vás dovedou k první zastávce. Asi po půl kilometru poměrně prudkého stoupání se před vámi otevře pohled na přibližně 8 m vysoké hlavy vytesané ve zdejším pískovci. Pohled je to docela impozantní. Pod záminkou obdivování fortelné sochařské práce tu můžete nabrat dech po předchozím

stoupání a váš psí doprovod si mezitím užije úžasné prolézačky a nejrůznější skuliny a průchody v pískovcových skalách. Pokud jste se již dostatečně pokochali pohledem na obří sochy, můžete se vydat na další

LENY AGDAískovcového M Í Ř MÁ u do p 0–1845. KAPLaEv jediném kusro ky 184 yla

LEVÝ ÁCLApVostav českého ího V E J dejš KDO raznějších ajitele z k

plasti řání m z nejvý Jedna o umění. Na p ných reliéfů a la tak n ik e íh zn m tn klasicis tvořil řadu ka skal v okolí. V , která se vy h m panství o pískovcovýc od širým nebe stavu. m přímo d dná galerie p velmi dobré ve ho la ru a o v z o o p doch dodnes

ezi rá b sán Je vyte u a vznikla m ístnůstku, kte patrné balvan o jedinou m es jsou zde vé se , ale dn k je to zajíma Jedná rovaná ta lo I o . k lo v z e u re a o dřív láštní k bytky b již jen z , které má zv to ís m

ČERTOVY Jedná se on dvou skalis ejvětší Levého plast HLAVY iky ek vysoko nad údolím v přírodě vytesané na jejím ve stěnác říčky Lib odlesněná ž temeni se skály ty čí, byla v d ěchovky. Strmá strá h a monume o ň, n b tální hlavy musí člově ě byly vidite vzniku díla zcela mají zornič k přijít až téměř k ln é zd á lky; dnes nim ky ovšem po slavnýc ve tvaru šesticípé . Zajímavé jsou oč i hvězdy. Č hh ertovy hla hlav, které hlavami n lavách prezidentů v vy js a světě. Js ou vysoké Americe největšími ou údajně vytesaným asi 8 m a takřka 20 0 let staré i . [ 88 ] DOGS magazín | březen/duben 2011

DM0211_086-091_Ulli.indd 88

22.2.11 15:02


vřete kovová vrátka (nebojte se zatlačit, šlo to trochu ztuha), vstoupíte bohatě zdobeným portálem do jeskyně, která prý byla letní pracovnou místního básníka a Levého přítele Františka Matouše Klácela. Zde si můžete dát na chvíli rozchod a důkladně prozkoumat všechny objekty a sochy. Od jeskyně nás nyní čeká přesun na druhou stranu údolí. Seběhneme stále po modré dolů až k silni-

ci, po které musíme naštěstí jen malý kousek a asi po 200 m odbočíme směrem na vesničku Boží voda. Cesta vede kolem rybníka a vy se svými určitě vychovanými a poslušnými psy rybník v klidu minete, což se ovšem nám při našem výletě úplně nepovedlo. Naše početná labradoří skupinka natolik toužila si po dlouhé zimě namočit kožichy, že jsme je nedokázali zastavit, a i když byl rybník zpola vypuště-

A kopa ÁCELK L ižku, Pro ovající Ž K a n A a J k K i BLANÍ představujícím ojsko a skřítky e stával

v zd s reliéfy pící blanické lavice a prý čet 1845, s o né jeskyně Umělá dokonce celé n jsou kamen vytesán letop te i obří e je tě ,a s jd u o l a d h é n o lé d e h o H vc alc . Po naproti na blízké sk zbraně pro ně ý stůl. Na zdi y, a tk á . h m n c a li n p a ýk i kame vzniku této vytesan datum

DM0211_086-091_Ulli.indd 89

FOTO: FOTO FOT FO F OTO OT O TO T O : ZUZANA ZUZA ZUZ ZU Z UZA UZ U ZA Z AN NA A PROCHÁZKOVÁ PR ROCH ROC RO OCH OC O CH C HÁ ÁZKO ÁZK ÁZ ZKO ZK Z KO K OVÁ VÁ

FOTO: DIPA & ULLI

cestu. Aby to nebylo tak jednoduché, leží další cíl samozřejmě až na protějším kopci. Takže nejprve prudce dolů a potom stále po modré turistické značce zase nahoru směr Blaník a jeskyně Klácelka. Ačkoliv mluvíme o dvou objektech, je ve skutečnosti vše pohromadě na jednom místě. Prostor před jeskyní, vyzdobený reliéfy postav z našich národních dějin se díky slavnému spícímu vojsku na jednom z reliéfů jmenuje Blaník, a když ote-

22.2.11 15:02


VÝLETY DOGS ný, vrhli se do toho „voňavého“ bahna skoro všichni. Procházka se rázem změnila v neoficiální soutěž o nejšpinavějšího psa. Dokonce i naše Ullinka patřila k velkým favoritům... Zpětné odbahnění, odsmradění a vyprání psů v potoce nás chvíli zdrželo, ale to se vám určitě nestane, a tak můžete v klidu pokračovat až do vesnice. Tady na chvilku opustíte turistické značení a zamíříte podél domků a polní cestou kolem lesa nahoru na kopec nad ves, kde opět na rozcestí Nad Hubenovem narazíte na modrou turistickou značku. Tady se můžete chvilku potěšit zajímavým pohledem na horu Říp přes komíny mělnické elektrárny, poté se dáte doprava do lesa směrem k další zastávce u kaple Máří Magdaleny. Od kamenné kapličky budete pokračovat k posledním dvěma sochařským objektům Václava Levého. Půjdete dále po modré značce příjemnou lesní cestou a kousek od ní narazíte nejprve na Harfenice. Budete muset zapojit hodně svou fantazii, abyste ve zbytcích sochařské práce očekávané Harfenice objevili, ale i „krásné“ pískovcové obličeje stojí za návštěvu a společnou fotografii. Součástí tohoto sousoší je též malá umělá jeskyňka U Ještěra. O pár stovek metrů dále pak najdete na skále nepřehlédnutelného desetimetrového hada, přeťatého vejpůl sekyrkou. Nyní jste navštívili poslední sochařské dílo Václava Levého v želízských lesích. Kdo by si však chtěl ještě procházku o několik kilometrů prodloužit, může se po žluté turistické značce zajít podívat na nedalekou loupežnickou jeskyni Mordloch a skalní útvar Sedm chlebů. Není to zase tak daleko a cesta je příjemná. V Mordlochu už prý loupežníci neloupí a nejspíš tu narazíte jen na odpočívající trampy, kteří jeskyni občas využívají. Srovnané bochníky kamenného chleba, které se nalézají jen několik kroků od jeskyně, určitě najdete také. Už jen kvů-

li tomu krásnému zvučnému jménu vám návštěvu tohoto místa doporučujeme. Po návratu z Mordlochu se z rozcestí U Hada vydáte směrem zpět do údolí do vesničky Tupadly. Tady mají hezký, ale bohužel pro návštěvníky uzavřený zámek Slavín s krásnou věží, a co bude možná pro vás v této chvíli zajímavější, i příjemnou restauraci. My jsme měli na výletě štěstí, a tak zvěřinové hody s jelením guláškem nám

do závěrečného úseku cesty dodaly potřebné a již trochu docházející síly. V závěru výletu při návratu do Želíz už půjdete příjemnou cestou údolními lužními lesy a mokřady podél Liběchovky. Za chvilku dorazíte na místo, z něhož jste vyšli a tam také asi 12 km dlouhou procházku ukončíte. Ulli, Olii, Charlie, Norinka, Baruška a Roxy vám přejí, aby i vám jarní počasí přálo a procházku jste si vy i vaší čtyřnozí kamarádi pěkně užili [쏋]

[ 90 ] DOGS magazín | březen/duben 2011

DM0211_086-091_Ulli.indd 90

22.2.11 15:02


FOTO FOT FO F FOTO: OTO OT O TO T O : DIPA ZUZANA ZUZA ZUZ ZU Z UZA UZ U ZA Z A&NA NA ULLI PROCHÁZKOVÁ PR ROCH ROC RO OCH OC O CH C HÁ ÁZKO ÁZK ÁZ ZKO ZK Z KO K OVÁ VÁ

JAK SE D OSTANET Vesnička E DO ŽEL Želízy se n ÍZ achází asi od Mělník 1 2 k m severně a směrem Z Prahy se na Liběch autem do o v . Želíz dosta nete za ne třičtvrtěho celou dinku. Vzdálenos t od Prahy činí zhrub a 60 km.

březen/duben 2011 | DOGS magazín [ 91 ]

DM0211_086-091_Ulli.indd 91

22.2.11 15:02

DM0211_086-091_Ulli  

hlav VÝLETY DOGS [ 86 ] DOGS magazín | březen/duben 2011 ARO JE TADY, A I KDYŽ SE OBČAS NAJDOU V LESE JEŠTĚ ZBYTKY SNĚHU, MŮŽETE NARAZIT UŽ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you