Page 1

SHOPPING GUIDE DOGS

„Kenya ě Nápad ručn : ” n io t c e ll Co é psí obojky v o lk á r o k í ináln o iniciativa k ja vyrábět orig ě t a t s d ikl v po ašli nové n n z é v n a a k ň ít e d K o . av životní orodců h c m ji o je d y h il c š ý p k keňs teré zle vou pomoc k jo i, o t v s z o o it r ž a e íl n u ruční oléhat o p t s is li pracovní př č e s u u o js m e by se eňské tradic vlastní příběh. k z í úroveň, aniž c jí e z á jky vych ypráví svůj v h ic n a dary. Obo z ý d si barevnou mu kaž e o t t r e y b ík y d V a l. í á prac origin o určené ý íl ln d e é t k a c v o le k ě a m op , a získáte u Každý je ne t s o k li e v i s zvolte kombinacii,, azlíčky. pro vaše m • Cena: 40–48 USD www.dogscollarsboutique.com

[ 40 ] DOGS magazín | červenec/srpen 2010

DM0210_040-041_Shopping_vzpominky na afriku.indd 40

28.6.10 19:35


• 89 EUR www.dogs-in.de

Protože tože ssee jjedná edná o rruční uč í zakázkovou výrobu přímo v afrických domorodých morodých ddílnách, může doba dodání trvat až dva měsíce.

FOTO: ZUZANA PROCHÁZKOVÁ

ůži, valitní k k a n y našit ce jsou vou kůže ní. a k li p a lší ho noše rst a é v d í ln lš a d a o y d h • Korálk je podložena odobého a po jí která štění dlouh zhotovu a jí ji a a v z pro e odlé zdoby sazi. o é v o v ny ko é mos • Všechě z recyklovan : bílá ručn lků jsouná, oranžová, á r o k y v tá, zele dní bar • Záklaená, modrá, žlu jasně růnečerv . a ě v lo á obně é, kor a černá y fialov ž barva je pod lk á r o k h vé, jejic be. kou jsou • Novina také tyrkysoodré keňské ne žové lná jako m uvěřite

červenec/srpen 2010 | DOGS magazín [ 41 ]

DM0210_040-041_Shopping_vzpominky na afriku.indd 41

28.6.10 19:35

DM0210_040-041_Shopping_vzpominky na afriku  

originál. Vyberte si barevnou SHOPPING GUIDE DOGS „Kenya Collection”: Nápad ručně vyrábět originální korálkové psí obojky a vodítka vznikl v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you