Page 1

ZDRAVÍ DOGS

[ 104 ] DOGS magazín | leden/únor 2011

DM0111_104-107_zdravi.indd 104

21.12.10 15:43


diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet

Pokud jste při h ře či mazlení n ahmatali svému čt yřnohému ka marádovi v oblla sti krku, trrupu, podpaží nebo třísel divn é bulky, p r a vd ě p o d o b n ě se jedná o zduř elé lymfatické uzlin y. Nepropadejte panice, alee návštěvu ve terináře neodklá l dejte. Příččinou bude n ejjspíš jen obyče jn j ý zánět, ale může te si v yslechnou t i mn o h e m h o r š í diagnózu. V druhém přípa dě je r ychlý začáte t k léčby klíčov ý.

FOTO: FO OTO: SHUTTERSTOCK

TEXT: ADÉL A STOLAŘÍK OVÁ

leden/únor 2011 | DOGS magazín [ 105 ]

DM0111_104-107_zdravi.indd 105

21.12.10 15:43


ZDRAVÍ DOGS

Stadia nemoci:

1. postižena je pouze jedna uz lina, 2. zasažena je spádová oblast

Štětinka píše na svém blogu na Neviditelném psu: „Začalo to, když jsem jela na chalupu. Sto šedesát kilometrů cesty za volantem člověka trochu otupí, takže když jsem sáhla rukou za sedadlo, kde vždy celou cestu spí moje fenky, a nahmatala Kaččin oteklý krk, napadlo mě jen to, že to bude nějaká reakce očkování, které Kačka absolvovala dva dny předtím. Druhý den jsem jí krk prohmatala znovu. Její podčelistní uzliny byly velikosti slepičího vejce! Rozhodla jsem se, že hned v pondělí zavolám veterináři, který ji očkoval, zda může jít o reakci na očkování, nebo zda je na vině spíš infekce. Dověděla jsem se, že podčelistní uzliny nebývají po očkování naběhlé a že to bude chtít prohlídku na klinice. Stejně jako u lidí ani u psů nemá zduření mízních uzlin mnoho objektivních příčin. V podstatě lze definovat tři: infekce, reakce na léčbu nebo léčiva a lymfom – zhoubné onemocnění mízních uzlin (odborně nazývané též maligní lymfom, lymfosarkom, LSA – pozn. red.). Zatímco první dvě jmenované příčiny zvětšení lze efektivně léčit, lymfom je u psů jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorů a v drtivé většině případů je nevyléčitelný, i tak onemocnění lze však výrazně zpomalit. Bohužel většina pacientů přichází do ordinace až mezi třetím a pátým stadiem choroby.

(více uzlin ve stejném místě), 3. onemocnění se šíří do všech hmatných uzlin, 4. zasaženy jsou některé orgán y (nejčastěji játra a slezina), 5. nádorové buňk y se objevují v kostní dřeni. Příčiny onemocnění Psí lymfatický systém je podobný lidskému. Jeho úlohou je filtrovat mízu a zachytávat v uzlinách cizorodé a nežádoucí látky (bakterie, viry), které se dostanou do organismu vlivem infekce, případně zranění. Příčiny mutace buněk – lymfocytů – a následného nádorového bujení zatím neznáme, ale jelikož se jedná o systémové onemocnění, rychlost šíření do okolních uzlin, případně orgánů je značná. Alfou i omegou úspěšného zpomalení nemoci a zajištění nejvyšší možné kvality života zvířete je včasná diagnóza!

Průběh onemocnění Jak jsme již naznačili v úvodu článku, lymfom je zhoubné onemocnění, které je dlouhodobě neslučitelné se životem. Průběh nemoci je individuální, liší se nejen podle druhu lymfomu, stáří, vitality a tělesné konstituce psa, ale také podle stadia nemoci a zvolené léčby. Odborné zdroje uvádějí, že neléčení psi umírají v důsledku onemocnění během několika týdnů od stanovení diagnózy, avšak vhodným typem léčby je možné prodloužit zvířeti život o několik měsíců až dva roky. Třem čtvrtinám psích

[ 106 ] DOGS magazín | leden/únor 2011

DM0111_104-107_zdravi.indd 106

21.12.10 15:43


Jak lymfom u svého psa poznáte? Nejlépe patrným příznakem je zduření mízních uzlin. Další příznaky: 1. žíznivost 2. průjem 3. dušnost 4. výtoky z očí 5. svědění

Jaká vyšetření vás čekají:

pacientů se po nasazení chemoterapie podaří kompletní remise, tzn. nejsou u nich patrné žádné příznaky ani projevy nemoci, zvířata se cítí a chovají jako zdravá.

Léčba Lymfomů je mnoho druhů a každý z nich reaguje na léčbu jinak. Růst nádoru lze za použití i té nejmodernější léčby potlačit pouze na určitou dobu. Agresivnější, rychle progredující lymfomy obvykle při včasné diagnostice lépe reagují na chemoterapii. Naopak „pomalejší“ druhy, s nimiž zvíře přežívá déle i bez terapie, reagují zpravidla na zvolenou léčbu jen málo a zvířeti život podstatně neprodlouží.

Rady, které mohou pomoci: 1. Řiďte se především svým instinktem a doporučením veterináře. 2. Pokud svému současnému veterináři nedůvěřujete, najděte si jiného. 3. Připravte se na to, že léčba je náročná nejen finančně, ale také časově a vyžaduje disciplínu. 4. Počítejte s tím, že vám nikdo nezaručí ani úspěch léčby, ani délku remise. 5. Má-li váš pes i jiné zdravotní problémy, které léčbu komplikují, zvažte možnost eutanazie.

Záleží samozřejmě i na tom, které tkáně lymfom postihuje a zda neutlačuje další orgány (srdce, plíce, velké cévy atd.). Na účinnost léčby má také velký vliv výběr vhodného chemoterapeutického protokolu (varianty kombinace nasazených cytostatik), u něhož je nedílným kritériem při posuzování ze strany majitele jeho cena. Zde mají „výhodu“ malá plemena, protože jednotlivé složky protokolu se dávkují podle hmotnosti a platí přímá úměra: čím vyšší hmotnost psa, tím vyšší i cena za léčbu. Psi mohou, ale nemusejí mít v důsledku léčby, která je ve vyšších dávkách toxická, vedlejší účinky, jako je například narušení metabolismu, poškození jater nebo leukopenie (vel-

ký pokles bílých krvinek a snížení obranyschopnosti organismu). Projevy jako zvracení, průjem a zvýšené vypadávání srsti jsou na rozdíl od lidských pacientů minimální. Optimální chemoterapeutický protokol pro léčbu lymfomu zatím neznáme. Existují protokoly dosahující nejvyšší úspěšnosti v navození remise, v délce jejího trvání nebo v délce přežívání pacienta. Nejsou však jednoznačně známy vztahy mezi jednotlivými typy lymfomů a jednotlivými chemoterapeutickými protokoly. Protokoly používané na jednotlivých pracovištích vždy odrážejí individuální zkušenosti a preference veterináře, finanční možnosti chovatele a dostupnost příslušného cytostatika. [쏋]

FOTO: SHUTTERSTOCK

GS 9219 u lidí zklamal, pro psy možná svitla naděje Čeští vědci v čele s doc. Dr. Antonínem Holým, DrSc. vyvinuli lék na rakovinu, v jehož účinky vkládala naděje řada nemocných po celém světě. Úspěšné testování na psech, u nichž jediná injekce zapříčinila zmizení nádorů v břiše a v krku během šesti dnů, se u lidí bohužel neosvědčilo. Na lidské pacienty postižené rakovinou měla látka příliš silné toxické účinky, a tak bylo její testování zastaveno. V současné době se zvažuje využití látky GS 9219 pro veterinární účely.

1. důkladné klinické vyšetření včetně biochemie krve, 2. rentgen hrudníku, 3. cytologické, případně histologické (v narkóze) vyšetření odebraného vzorku tkáně zasažené uzliny, 4. výjimečně je nutné provést vyšetření kostní dřeně. Chemoterapeutický protokol je soubor látek s odlišným působením na nádorové buňky v různých stadiích (klid x růst) jejich rozmnožovacích cyklů. Zjednodušeně řečeno: čím více různých látek protokol obsahuje, tím širší je spektrum účinků a zvyšují se účinky léčby (množství zničených nádorových buněk).

leden/únor 2011 | DOGS magazín [ 107 ]

DM0111_104-107_zdravi.indd 107

21.12.10 15:44

DM0111_104-107_zdravi  

ZDRAVÍ DOGS [ 104 ] DOGS magazín | leden/únor 2011 TEXT:ADÉLA STOLAŘÍKOVÁ leden/únor 2011 | DOGS magazín [ 105 ] leden/únor 2011 | DOGS maga...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you