Page 1

infoSint-Gillis

SINT-GILLIS, CULTUURGEMEENTE

Trimestrieel informatieblad van de Gemeente Sint-Gillis

44


#2 infoSint-Gillis

Volg ons op het internet en de sociale netwerken

INHOUD Do s sier Sint-Gillis, cultuurgemeente . . . . . . . . . . . . . . . . 4

L ok ale le v en SuperVlieg-SuperMouche komt eraan! . . . . . . . . . . 16 Verkiezingen van 25 mei 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

www.stgillis.irisnet.be

Nieuw schooljaar: extra plaatsen voor onze kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 « Objectif Réussite » Al meer dan 10 jaar een succes! . . . . . . . . . . . . . . . 21 Uneus: aantal misdrijven in 2013 met 50% gedaald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Terreinmedewerkers dienst Preventie verhuizen . . . 23 Een nieuw Voorplein! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Stedenbouw in de dagelijkse praktijk! . . . . . . . . . . . 25

Duur z ame ont w ik keling www.facebook.com/ communesaintgilles

Eco-Iris komt naar Sint-Gillis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ge s chiedenis Herdenking 14-18: initiatieven in Sint-Gillis . . . . . . . 28

sintgillis | @sint_gillis Info Sint-Gillis – Het Gemeenteblad Verantwoordelijke uitgever: De Burgemeester, Van Meenenplein 39, 1060 Brussel Coördinatie: Hélène Philippart Kabinet van de Burgemeester Tel.: 02/536.03.84 – Fax: 02/536.02.02 E-mail: contact.1060@stgilles.irisnet.be Maquetteontwerp: Kaligram

Oorlog en verzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

In ‘t kor t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Geme ent er aden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Het College van Burgemeester en Schepenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 De nodige c ont act en met de administr atie . . . . . . . . . . . . . . 37


#3 infoSint-Gillis

EDITO

SINT-GILLIS, CULTUURGEMEENTE ® Toen we een twintigtal jaar geleden ons ambitieus beleidsplan hebben gelanceerd om de wijken te renoveren via de inrichting van gemeentelijke woningen en de renovatie van gebouwen en publieke ruimtes, beseften we maar al te goed dat we voor de bevolking ook nieuwe ruimtes en diensten moesten voorzien. Op vlak van cultuur bijvoorbeeld. Zo hebben we werk gemaakt van de renovatie van het Hoguet Huis in de Romestraat – waar intussen de gemeentelijke bibliotheek en het Huis van het Boek zijn gevestigd –, de volledige herinrichting van het Volkshuis of meer recent nog, de inrichting van het Huis van ­Culturen. Een ruim cultuuraanbod is steeds een van onze hoofdbekommernissen geweest. Omdat we ervan overtuigd zijn dat cultuur laagdrempelig en toegankelijk moet zijn voor een breed publiek en dat we dit kunnen Het cultuurbereiken door de aanbod organisatie van tal van activiteiten die uitbreiden mensen bij elkaar naar een breed brengen. Cultuur is daarom een hoekpubliek steen van de soci-

ale samenhang en biedt mensen met een soms totaal verschillende achtergrond, de kans elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Bovendien creëren cultuuractiviteiten ook heel wat jobs en valt hun economische rol dus niet te onderschatten. Het Parcours d’Artistes is daar een mooi voorbeeld van. Dit evenement wordt om de twee jaar op het grondgebied van de gemeente georganiseerd en krijgt dit jaar nog meer uitstraling dankzij de nauwe samenwerking met onze buurgemeente Vorst. Zoals u in de volgende pagina’s zult lezen, hebben de cultuurdiensten van beide gemeenten er alles aan gedaan om van deze biënnale een succes te maken. In de toekomst wensen we het cultuuraanbod voor onze inwoners verder uit te breiden door naar nog meer synergiën te streven met Vorst. We kunnen u alvast meegeven dat we hierbij heel concreet denken aan de cultuurprogrammering voor kinderen. Heel binnenkort hoort u daar meer over !

De gemeente heeft tenslotte ook altijd de – weliswaar bescheiden – ambitie gehad om kunstenaars te ondersteunen. Door samen tentoonstellingen op touw te zetten, logistieke steun te bieden en de artistieke promotie te verzorgen, proberen we ons steentje bij te dragen. We zijn er dan ook best trots op vast te stellen dat deze steun een springplank is geweest voor een aantal artiesten, die in hun domein intussen erkenning hebben gekregen en op heel wat bijval kunnen rekenen. Ik wens ook de talrijke cultuurpartners van de gemeente te bedanken, de kunstenaars uiteraard, maar ook de vele verenigingen die dankzij hun inzet een bijdrage leveren tot de culturele rijkdom van onze gemeente, waarvan de reputatie intussen tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend is. Ik kijk alvast uit naar uw talrijke aanwezigheid voor de 14de editie van het Parcours d’Artistes, van 16 mei tot 1 juni 2014.

Charles Picqué Burgemeester


#4 infoSint-Gillis

DOSSIER :

SINT-GILLIS, CULTUURGEMEENTE Sint-Gillis staat bekend als een van de meest dynamische gemeenten op vlak van cultuur en heeft elk jaar een gevarieerd programma in petto voor een breed publiek, zowel jong als oud. Van september tot juni zijn er in de verschillende cultuurhuizen tal van tentoonstellingen, dans- en toneelvoorstellingen, filmvertoningen en andere animatie. In de rubrieken Lokaal Leven en Korte berichten vindt u trouwens de programmering van een aantal daarvan. Regelmatig informeren we u over deze culturele activiteiten via onze agenda, Info Sint-Gillis, Info Culture, onze websites (www.stgilles.irisnet.be – www.stgillesculture.irisnet.be) en onze Facebookpagina. Maar hier willen we dieper ingaan op wat de gemeente met haar beleid op vlak van cultuur precies wil bereiken. We wensen u veel leesgenot en noteer alvast een paar data in uw agenda!


#5 infoSint-Gillis

DOSSIER

Cultuurbeleid Cultuur voor iedereen Zoals in tal van andere domeinen streeft het College van Burgemeester en Schepenen ernaar een kwaliteitsvol cultuuraanbod te brengen voor alle inwoners van Sint-Gillis, ook voor kansarmen. De idee die erachter zit is om evenementen te organiseren die mensen Cultuur ter met een heel verondersteuning schillende achtergrond bijeenbrenvan de sociale gen, om elkaar op samenhang in die manier beter te leren kennen.

de wijken

Saint-Gilles Culture

Het College is ervan overtuigd dat cultuur in de ruime betekenis van het woord sterk bijdraagt tot een beter “samenleven�. Cultuur is daarom een hoeksteen van het beleid op vlak van sociale samenhang dat in de wijken wordt gevoerd.

Dit is dus de visie achter het cultuurbeleid van Sint-Gillis, dat voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor wie het minder breed heeft. De activiteiten worden daarom meestal gratis, of tegen een schappelijke prijs aangeboden.


#6 infoSint-Gillis

Zo slaagt de Franstalige gemeentebibliotheek er bijvoorbeeld perfect in iedereen tevreden te stellen met haar 57 000 boeken en scherpe tarieven: gratis inschrijving, gratis boeken ontlenen voor wie nog geen 18 jaar is, volwassenen betalen 0,50 EUR per boek voor 4 weken of 5 EUR voor een volledig jaar. En de cijfers liegen er niet om, met in 2012 zo’n 4 000 actieve gebruikers en 68  000 ontleende werken! Het jaarlijkse Feest van de Kinderen, dat na meer dan tien jaar een klassieker is geworden in het Stadhuis, nodigt de kinderen uit Sint-Gillis tussen 6 en 12 uit voor een recreatieve namiddag (animaties, spektakels, suikerspinnen,…) en een ontdekking van de gemeentediensten. In 2013 teFeest van de Kinderen in het Stadhuis

Halloween Festival

kenden niet minder dan 750 kinderen present. En ook het Halloween Festival, met zijn intussen

befaamde vuurwerk, lokt heel wat gezinnen met kinderen.


#7 infoSint-Gillis

DOSSIER

Tentoonstelling in het Huis van Culturen

Samenwerkingen buiten de gemeente aanmoedigen: voorbeeld van het Huis van Culturen Een gemeentelijk cultuurbeleid op poten zetten is ook kunstenaars ondersteunen en promoten, ontmoetingen organiseren en samenwerken met partners van buiten de gemeente. Het Huis van Culturen heeft dat perfect begrepen. Deze voormalige industriële opslagplaats uit 1926 heeft sindsdien verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan, om in 2007 uiteindelijk het Huis van Culturen te worden. Dit gebouw, waar vroeger een lithograaf-drukker gevestigd was, is uitgegroeid tot Ontmoetingen een cultureel platen samen- form waar verenigingen, kunstewerkingen naarscollectieven bevorderen en omwonenden terecht kunnen

voor hun evenementen en originele creaties, wat meteen ook de sociale samenhang in de wijk bevordert. De programmering gaat uit van een eenvoudig principe: culturen in het meervoud, kruisbestuiving en ontmoeting van soorten. Tal van verenigingen hebben er trouwens onderdak gevonden en/of organiseren er het hele jaar door activiteiten:

›› de APEB (Vereniging van Portugese emigranten in België): de oudste (1966) en belangrijkste vereniging van de Portugese gemeenschap in België, organiseert activiteiten voor een brede gemeenschap van expats, vooral Portugezen.

›› Radio Alma: sinds de opening biedt het Huis van Culturen onderdak aan Radio Alma, die vanuit de studio’s luisteraars trakteert op cultureel rijke en diverse programma’s in vijf verschillende talen.


#8 infoSint-Gillis

›› Ecole de Cirque de Bruxelles

›› tal van artistieke residenties,

(antenne Sint-Gillis): de antenne van de circusschool is er gevestigd sinds 2011 en ze organiseert allerlei circusactiviteiten. Er is voor elk wat wils! Ook tijdens de schoolvakanties worden stages georganiseerd.

om jonge artiesten de kans te geven, hun projecten te ontwikkelen, ontwerpen en herontwerpen;

›› Toneel met de Schieve Compagnie: sinds 2012 organiseert ze ateliers voor adolescenten en volwassenen. De ateliers worden aan het einde van het seizoen afgesloten met een spektakel.

›› in

samenwerking met de Franstalige gemeentebibliotheek worden “ouder/kind momenten” georganiseerd voor het publiek uit de buurt, zoals bijvoorbeeld tijdens de

›› Vzw URCA en de Beating Sundays: Urca is een ideefabriek, een populaire cultuurplek bedacht door mensen, voor mensen, waar de kwaliteiten van de ‘Andere’ in al hun facetten worden belicht. “Beating Sunday” is ontstaan uit het plezier dat mensen ervaren om samen een hapje te eten en tegelijk een concert, toneelstuk, dans-, circus- of poëzievoorstelling mee te pikken. Het Huis van Culturen brengt op de 1 000 m² grote oppervlakte ook transversale evenementen zoals festivals, tentoonstellingen, installaties, ateliers:

›› het festival “Culture Maison”: een evenement van het collectief Tête à Tête dat volledig in het teken staat van striptekenaars en (micro)uitgevers;

Het Festival Culture Maison

ontmoetingen ‘1,2,3 histoires’ elke dinsdagvoormiddag om 10 uur. Ook de grootouders zijn welkom! Inlichtingen op 02/543.12.33 (vrije toegang) Het Huis van Culturen is vast van plan de komende jaren zijn rol als socio-cultureel platform binnen de Zuidwijk verder te ontwikkelen.


#9 infoSint-Gillis

DOSSIER

Zinneke Parade op het Voorplein in 2012

Manifestaties buiten Steeds meer cultuurevenementen, waar altijd heel wat belangstellenden naar uitkijken, vinden plaats in de publieke ruimte:

›› Muziekfeest: elk jaar in juni

›› Parcours

d’Artistes: deze gemeentelijke biënnale wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de gemeente Vorst. 530 artiesten zijn al ingeschreven (u leest er meer over in de volgende pagina’s).

op het Marie Jansonplein. De editie 2014 is alvast veelbelovend, met op het programma ›› Halloween Festival: elk jaar trekt met Halloween een grote een aantal talenten uit Sint-­ stoet met verklede kinderen Gillis die zijn ontdekt door het door de gemeente. De stoet Cultureel Centrum Jacques ­Franck, Radio Alma en de Ateliers Claus… Ter plaatse ontdekt u die allemaal, op zaterdag 21 juni!

›› Zinneke Parade: wordt om de 2 jaar georganiseerd, en de lokale ‘soumonces’ of pre-parade, vindt traditioneel plaats op het Voorplein. Dit jaar trekt die op 25 april van Vorst naar Sint-Gillis, van het Albertplein tot aan het Pelgrimshuis!

wordt georganiseerd in samenwerking met het ‘musée d’Art fantastique’ (www.fantastic-museum.be)

›› Supervlieg – Super Mouche: kunstenfestival voor kinderen. Vindt jaarlijks plaats in het park van Vorst, in samenwerking met de dienst Nederlandstalige Aangelegenheden. Save the date: 15 juni 2014! Supervlieg - Super Mouche


#10 infoSint-Gillis

In 2014 is er opnieuw “Parcours d’Artistes”, mis deze biënnale niet! Van 16 mei tot 1 juni.

Gelegenheid om nieuwe artiesten te ontdekken

Voor deze 14de editie van het “Parcours d’Artistes” is beslist om ook onze vrienden uit Vorst bij het avontuur te betrekken! Deze samenwerking is het resultaat van de uitwisselingen tussen Sint-Gillis en Vorst, die de laatste jaren steeds intenser worden. De Brass en de Abdij van Vorst sluiten zich dit jaar aan bij de cultuurtempels van Sint-Gillis, als gastlocaties voor de tentoonstellingen. En ook de kunstenaars uit Vorst openen tijdens het Parcours drie weekends lang hun deuren. De kunstenaarsateliers blijven het kloppend hart van het Parcours d’Artistes, maar sinds een aantal jaren zijn de festiviteiten uitgebreid met een paar rand­ animaties:

›› de Coups de cœur: de bezoe-

›› de polen: zoals elk jaar lopen

kers kunnen via een stembiljet opnieuw hun voorkeur uitspreken. De 5 artiesten die het best scoren krijgen de kans hun werk te tonen op een collectieve tentoonstelling in mei 2015.

de belangrijkste tentoonstellingen op verschillende bevoorrechte locaties, verspreid over beide gemeenten. In 2014 staat de fotografie centraal en commissaris van de tentoonstelling is Jean-Marc Bodson.

Fototentoonstelling Olivier Papegnies


#11 infoSint-Gillis

›› het project Pixel: dit tentoonstellingsproject was een enorm succes tijdens het Parcours 2012. De idee is om elke deelnemende artiest een wit doek te geven waarop hij tijdens de 3 weekends van het Parcours als het ware een bloemlezing van zijn werk achterlaat. De werken worden tentoongesteld in het OCMW van Sint-Gillis. Na afloop van het Parcours d’Artistes worden ze op zondag 1 juni per opbod verkocht en het ingezamelde geld gaat naar een goed doel.

DOSSIER

Praktische info “Parcours d’Artistes” Openingsuren ateliers:

›› 3 weekends van 17-18/5, 24-25/5 et 31/5-1/6 van 14 tot 19 uur ›› Nocturne op 16 mei van 20 tot 24 uur in het Volkshuis voor de vernissage van het Parcours

›› Feestelijke afsluiter van het Parcours tussen het Huis van Culturen en de Brass, op 31 mei vanaf 19u45 De verschillende ateliers staan opgesomd in de catalogus en op het plan dat aan het publiek wordt uitgedeeld. Verkooppunten catalogi, pass en plannen: Pelgrimshuis (Parmastraat 69), Cultureel Centrum Jacques Franck (Waterlosesteenweg 94), Huis van het Boek (Romestraat 24-28), Volkshuis (Sint-Gillis Voorplein 37), Stadhuis (Van Meenenplein 39), OCMW (Fernand Bernierstraat 40) maar ook de BRASS en de Abdij van Vorst. Wie er nu al meer wil over weten, vindt alle informatie over het Parcours op www.stgillesculture.irisnet.be of www.­facebook. com (Parcours d’Artistes).

Foto van Tom Bervoets, Coup de Cœur 2012

Fototentoonstelling Gilbert Garcin


#12 infoSint-Gillis

Cultuurvoorzieningen voor iedereen Het cultuuraanbod van de gestellingen, meente is te uitgebreid om alles concerten, in enkele pagina’s spektakels, te bundelen. Wie niets wil missen of lezingen, informatie wenst musea… maak over openings­ uren en eventuegebruik van het le kosten van de cultuuraanbod activiteiten, verwijzen we graag door naar onze websites (die van de gemeente, www.stgillis.irisnet.be en die van de dienst Cultuur, www.stgillesculture.irisnet. be), naar onze Facebookpagina (www.facebook.com/communesaintgilles) of naar Twitter (www. twitter.com – @saint_gilles).

Tentoon-

Het Pelgrimshuis

Dienst Cultuur Juliette Roussel Parmastraat 69 Tel.: 02/534.56.05 Email: culture.1060@ stgilles.irisnet.be Website: www.stgillesculture.irisnet.be

Pelgrimshuis Dit schitterende herenhuis in Vlaamse neorenaissancestijl is in 1905 gebouwd door Adolphe Pirenne, in opdracht van de familie Colson. De architect kiest voor een vernieuwende indeling van de binnenruimtes en niet langer voor de klassieke drie opeenvolgende vertrekken, die zo

typisch zijn voor de Brusselse huizen uit die tijd. In 1927 koopt Eugène Pelgrims het gebouw en voor de uitbreiding van het huis doet hij beroep op architect Fernand Petit. In het Pelgrimshuis overlappen dan ook verschillende tijdsperiodes en stijlen elkaar: de Romantiek (tuin), Neorenaissance (eetkamer, groot salon en de slaapkamers), Vlaamse Renaissance (gevel) of Art Deco (de wintertuin met een fontein). In 1963 beslist de gemeenteraad van Sint-Gillis, voorgezeten door Burgemeester Jacques ­ Franck, dit schitterende gebouw en de vervallen bijgebouwen aan te kopen. Na heel wat restauraties werd het Pelgrimshuis in 2001 geklasseerd omwille van zijn originele materialen en vormgeving. Het Pelgrimshuis wordt intussen gebruikt voor tentoonstellingen, concerten, conferenties of toneelstages tijdens de schoolvakantie in samenwerking met de ‘Compagnie des 9 Lunes’… > Inlichtingen: Parmastraat 69 Tel.: 02/534.56.05 Email: culture.1060@ stgilles.irisnet.be


#13 infoSint-Gillis

DOSSIER

Grote zaal van het Volkshuis

Volkshuis Het Volkshuis van Sint-Gillis dateert uit 1905 en is het vierde in zijn soort in Brussel. Het gebouw wordt ingehuldigd in 1906 en de Parti Ouvrier Belge, of Belgische Arbeiderspartij, komt er voor het eerst bijeen. Volkshuizen waren gezellige plaatsen waar arbeiders bijeenkwamen, waar ze zich solidair konden tonen en waar ze terecht konden voor cultuur en bijscholing. In de loop van zijn geschiedenis was het Volkshuis van Sint-Gillis getuige van heel wat markante politieke gebeurtenissen. Zo hield Lenin er in 1914 een redevoering. Behalve een politieke functie, speelt het Volkshuis ook een rol als populaire locatie met de opening van een bioscoop in 1918. Vanaf de jaren 60 verandert het Volkshuis regelmatig van eigenaar en huurder. In 1995 beslist de gemeente het gebouw aan te kopen, om er een polyvalen-

te zaal in onder te brengen. Door de inrichting van de zaal in 1928, was het metalen dankgebinte in Art Nouveau niet langer zichtbaar. De zaal wordt dus opnieuw opengetrokken, om de structuur in al haar pracht te herstellen. De beperkte scène is ideaal voor kleinere spektakels en conferenties. In 2002 wordt het Volkshuis ingehuldigd als nieuw gemeentelijk centrum voor culturele activiteiten. Het speelt

daarmee in op de grote behoefte aan locaties voor publiek toegankelijke socio-culturele activiteiten zoals tentoonstellingen, concerten, conferenties, dansvoorstellingen, organisatie van evenementen‌ > Inlichtingen: Sint-Gillis Voorplein 37-39 Tel.: 02/534.56.05 Email: culture.1060@ stgilles.irisnet.be Het Volkshuis


#14 infoSint-Gillis

Huis van Culturen Tentoonstellingen, ­concerten, conferenties, dans, Circusschool,… Belgradostraat 120 Tel.: 02/534.56.05 Email: culture.1060@ stgilles.irisnet.be

Gemeentebibliotheek en Huis van het Boek Lezingen, afdeling voor jongeren/volwassenen, tentoonstellingen, multimediaruimte

Cultureel Centrum Jacques Franck Onder impuls van burgemeester Jacques Franck is het “théâtre du Parvis” in 1970 ontstaan uit de ‘cinéma Elysée’, met als ambitie uit te groeien tot een cultuurtempel met uitstraling voor de organisatie van grotere manifestaties zoals festivals, filmretrospectieven of tentoonstellingen. Drie jaar later moet het “théâtre du Parvis” noodgedwongen zijn deuren sluiten. De gemeente beslist dan een socio-cultureel initiatief te lance-

ren dat dichter bij de bevolking moest staan: het Cultureel Centrum Jacques Franck. “Jacques Franck” staat intussen voor een kwaliteitsvolle programmering die vooral gericht is op hedendaagse creaties op vlak van toneel, dans, film, plastische kunsten, muziek… > Inlichtingen: Waterlosesteenweg 94 Tel.: 02/538.90.20 Website: www.lejacquesfranck.be

Romestraat 24-28 Tel.: 02/543.12.33 (bibliotheek) – 02/543.12.20 (Huis van het Boek) Email: bibliotheque.1060@ stgilles.irisnet.be – info@lamaisondulivre.be Website: www.bibliothequedesaintgilles. wordpress.com – www.lamaisondulivre.be

Nederlandstalige gemeentebibliotheek Afdeling voor jongeren/volwassenen, buitenschoolse activiteiten in het Nederlands Emile Feronstraat 173 Tel: 02/533.98.68 Email: stgillis@bibliotheek.be Website: www.sint-gillis.bibliotheek.be

De Nederlandstalige gemeentebibliotheek

De gemeentebibliotheek


#15 infoSint-Gillis

Hortamuseum Het museum bevindt zich in het voormalige huis en atelier van architect Victor Horta (1861-1947). Het gebouw werd tussen 1898 en 1901 opgetrokken en is een schoolvoorbeeld van Art Nouveau. Intussen is het huis eigendom van de gemeente en de interieurdecoratie is grotendeels bewaard gebleven (mozaïeken, glasramen, muurschilderingen). Na de aankoop van het aanpalende huis, kan het museum worden uitgebreid waardoor bezoekers in de nabije toekomst terecht zul-

DOSSIER

len kunnen in een gezellige cafetaria en een bibliotheek. > Inlichtingen: Amerikaansestraat 25 Tel.: 02/543.04.90 Email: info@hortamuseum.be Website: www.hortamuseum.be Het museum dat bij de inwoners van Sint-Gillis niet altijd even bekend is, is dagelijks geopend behalve op maandag en feestdagen. In de voormiddag is het museum enkel open voor groepen, in de namiddag voor iedereen (14 – 17.30 uur).

Dienst aan kunstenaars Zoals vermeld moet ons cultuuraanbod behalve aantrekkelijk, ook toegankelijk zijn voor een zeer breed publiek. Het cultuurbeleid van de gemeente denkt evenwel ook aan de kunstenaars en wil hen de kans geven bekendheid te verwerven en hun werken tentoon te stellen in een van de gemeentelijke infrastructuren. Parcours d’Artistes is daar een mooi voorbeeld van. Het Pelgrimshuis

Het Hortamuseum

Om de kunstenaars, die het niet altijd makkelijk hebben, nog meer te ondersteunen, organiseert de gemeente een juridische en fiscale permanentie voor kunstenaars. Niet alleen schilders, beeldhouwers, acteurs, muzikanten of dansers, maar ook infografici, videasten of multimediakunstenaars kunnen beroep doen op deze permanentie voor juridische problemen met hun sociaal of fiscaal statuut, vragen over contracten, auteursrechten of naburige rechten… Deze permanentie wordt verzorgd door een jurist die in deze materie is gespecialiseerd en vindt plaats in het Pelgrimshuis (Parmastraat 69), elke donderdag van 13 tot 14.30 uur en enkel op afspraak. Wie interesse heeft kan contact opnemen met de dienst Cultuur op het nummer 02/534.56.05. De raadpleging kost 10 EUR. Deze permanentie geeft ook steun en advies aan culturele verenigingen en instellingen uit zowel Sint-Gillis, als uit andere Brusselse gemeenten. Meer informatie over de diensten van deze permanentie vindt u op www.artistesetdroits.be.


#16 infoSint-Gillis

LOKALE LEVEN SUPERVLIEG-SUPERMOUCHE KOMT ERAAN!

Zin in zon, groen en feest? SuperVlieg-SuperMouche brengt op zondag 15 juni 2014 een spectaculaire zomerstart voor jong en oud op één van de mooiste Brusselse plekken: het Park van Vorst. In een oase van 13 ha groot bundelen meer dan 20 Brusselse organisaties hun krachten voor een gezellig en poëtisch kinderkunstenfestival waarbij weinig is wat het lijkt. Meer dan 70 gezinsactiviteiten met acrobatische dansvoorstellingen in een boom, minipoppenspel op je hand, een cinemahoekje in een rustig deel van het park, locatietheater, verrassende concerten in werfcontainers, een slakkenrace, tal van ateliers waar je zelf aan de slag kunt, magische interventies van plastische kun-

stenaars doorheen het park en een zintuiglijk parcours voor de allerkleinsten… Ketjes, dit wordt jullie dag! De toegang is helemaal gratis. Open ogen, oren, neus, mond en handen, de verwondering volgt! SuperVlieg-SuperMouche is meer dan een festivaldag boor-

devol programmatie. Verschillende klassen van basisscholen in Sint-Gillis (Bronschool en Sint-Gillisschool) en Vorst (Wereldbrug, De Puzzel, Ecole 9) zijn immers al enkele weken aan de slag rond verschillende kunsteducatieve projecten die een toonmoment krijgen op het kinderkunstenfestival. Kom kijken naar


#17 infoSint-Gillis

LOKAL E L EVEN

zer, hout, touw en recupmateriaal een magische, fantasierijke carrousel in de vorm van een boom. In die boom bengelen boombewoners uit alle continenten: Mimi Strella de vleermuis, Papy Léon de vlinder, Miss Black de spin, Doudou en Dam Dam Doudou de aapjes, Sigismond de slang… Ze nodigen je uit voor een draaimolenritje met een ecologische knipoog.

Superhanden gezocht!

het werk van je buurjongen of buurmeisje! Je mag je verwachten aan ondermeer levensgrote foto’s, een dansvoorstelling, een installatie rond paraplu’s… Maak een ritje op de magische boomcarrousel. Compagnie des 4 Saisons bouwde van smeedij-

Op zondag 15 juni verwachten we voor de 3de editie van het kinderkunstenfestival SuperVlieg­ SuperMouche meer dan 2 000 bezoekers in het Park van Vorst. Zo goed als alle culturele organisaties uit Vorst en Sint-Gillis zetten hun schouders onder de organisatie van deze feestelijke dag – maar bij een echt feest past een warm en persoonlijk onthaal!

We rekenen op uw talrijke aanwezigheid voor deze 3de editie

We zoeken daarom 100 extra krachten voor de opbouw, afbraak, artiesten- en publieksonthaal, beveiliging van het park… Heb je competenties die je tijdens het festival wilt ontwikkelen en/of laten zien, kriebelen je handen als je nog maar denkt aan een festivalsetting? Contacteer dan zo snel mogelijk benoit@ wiels.org

> Inlichtingen: Zondag 15 juni 2014 van 10u tot 19u Voor kinderen van 0 tot 12 jaar en volwassenen Gratis Park van Vorst (toegang Albertplein – T 3, 4, 51, B 54 / Rochefortplein – T 97, B 48) Facebook: www.facebook.com/ supervliegsupermouche Site Internet: www.supervliegsupermouche.be


#18 infoSint-Gillis

LOKALE LEVEN

VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 Op 25 mei zijn er verkiezingen voor het federaal, gewestelijk en Europees parlement. In België is er stemplicht.

Stemmen per volmacht Stel dat u zich niet persoonlijk naar het stembureau kunt verplaatsen, dan kan u een andere kiezer een volmacht geven. Er zijn vijf gevallen waarin u volmacht kan geven. Daarvoor dient u dan telkens een officieel attest voor te leggen:

›› U kunt eender welke kiezer een volmacht geven, op voorwaarde dat hij of zij zelf stemrecht heeft voor het betroffen parlement. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Het volmachtformulier vindt u op http://www.elections.fgov.be/ index.php?id=3279&L=1, u kunt er ook voor terecht bij de dienst Bevolking (Kieszaken).

›› volmacht omwille van ziekte of invaliditeit: medisch attest voorleggen

›› volmacht om beroeps- of dienstredenen: attest van uw werkgever voorleggen

›› volmacht voor studenten: attest van de onderwijsinstelling voorleggen

›› volmacht omwille van verlof in het buitenland: attest voorleggen uitgereikt door de burgemeester van uw gemeente (na verklaring op erewoord of bewijsstukken)

›› volmacht

voor marktkramers, foorreizigers of binnenschippers

Verloop van het elektronisch stemmen In Sint-Gillis wordt elektronisch gestemd. De procedure om geldig te stemmen vindt u hiernaast.

Demonstraties Wie vooraf het elektronisch stemsysteem wil uittesten, kan voor een demonstratie terecht op het Stadhuis (zaal Cérès – 1ste verdieping): ›› maandag 12 mei van 9 tot 16 uur ›› dinsdag 13 mei van 9 tot 19 uur ›› woensdag 14 mei van 9 tot 19 uur ›› donderdag 15 mei van 9 tot 16 uur ›› vrijdag 16 mei van 9 tot 12 uur > Inlichtingen: Dienst Kieszaken Désiré Essono Biyebe Deur 0.14 Tel.: 02/536.03.00 Email: ecbs3@stgilles.irisnet.be FOD Binnenlandse Zaken Website: www.verkiezingen.fgov.be Callcenter: 02/518.21.16 Email: callcenter.rrn@rrn.fgov.be


#19 infoSint-Gillis

LOKAL E L EVEN

Elektronisch Stemmen in 10 Stappen 1

Steek de kaart in de stemcomputer tot aan de streep

2

Volg de instructies op het scherm

3

6

7

8 Breng uw stem uit

4

9 Bevestigen

Bevestig uw stem

10

5 Neem uw stembiljet

Vouw uw biljet dubbel met de tekst naar binnen

Neem de kaart terug en verlaat het stemhokje

Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau

Ga naar de stembus en scan de barcode op uw stembiljet

Vouw uw stembiljet opnieuw en steek het in de stembus


#20 infoSint-Gillis

LOKALE LEVEN

NIEUW SCHOOLJAAR: EXTRA PLAATSEN VOOR ONZE KINDEREN Om de demografische boom te kunnen opvangen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd, heeft het College van Burgemeester en Schepenen in 2010 een ambitieus plan gelanceerd, om op middellange termijn 700 extra plaatsen in het basisonderwijs te voorzien. Daarom werden verschillende proplaatsen jecten voor de uitbreiding van schovanaf volgend len ingediend bij schooljaar fondsen van de “Federatie Wallonië-Brussel” en bij het Brussels Gewest.

240 nieuwe

Dankzij die projecten konden de gemeentescholen van Sint-Gillis sinds 2011 al 200 nieuwe plaatsen creëren. Tegen het begin van de schooljaren 2014, 2015 en 2016 komen daar nog meer plaatsen bij.

En daarna? Alle mogelijke opties worden bestudeerd om alle kinderen een plaats te kunnen aanbieden: inrichting van zolders en tussen-

verdiepingen, herinrichting van collectieve structuren, rationaliseren van ruimtes. De muren van onze scholen worden steeds een beetje verder opgeschoven en geen ruimte gaat verloren, maar

Kinderen in de beste omstandigheden opvangen


#21 infoSint-Gillis

LOKAL E L EVEN

« Objectif Réussite » Al meer dan 10 jaar een succes! Het remediëringscentrum “Objectif Réussite” heeft in oktober 2003 de deuren geopend in de Dethystraat. Dit project is een initiatief van de dienst Onderwijs van de gemeente Sint-Gillis en moet de strijd aanbinden tegen het afhaken en absenteïsme op school, een fenomeen dat ook vandaag nog bij al te veel leerlingen voorkomt.

steeds staan daarbij het welzijn van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs centraal. De gemeentelijke diensten hebben momenteel meer dan 15 projecten in de steigers staan, waaronder de inrichting van 2 extra schoolvestigingen in de Coenen- en Vlogaertstraat. Voor het begin van het schooljaar 2014 kan de gemeente alvast uitpakken met 240 extra plaatsen in de kinderopvang en het kleuteronderwijs. Na een projectoproep van de “Federatie Wallonië-Brussel” werd in dit verband een financiering aangevraagd. Het College heeft beslist het tempo van de werken op te voeren, om elk kind het recht op onderwijs te garanderen!

Al meer dan tien jaar worden jaarlijks aan meer dan 70 leerlingen uit het 3de t.e.m. het 6de middelbaar, gratis remediëringslessen aangeboden. De organisatie van de lessen Frans, wiskunde, wetenschappen of Nederlands is in handen van een tutoraatscel, die bestaat uit masterstudenten van de Université Libre de Bruxelles, die worden opgeleid door de vzw Schöla ULB. De lessen vinden het hele schooljaar lang plaats, a rato van 4 sessies van twee uur per week. Eind augustus organiseert “Objectif Réussite” ook begeleiding bij de voorbereiding op de herexamens. Jaarlijks slaagt trouwens meer dan 90% van de leerlingen die door het centrum zijn begeleid.

Het succes van dit project heeft o.m. te maken met het feit dat de lesgevers niet veel ouder zijn dan de leerlingen, waardoor ze als positief rolmodel fungeren. De lessen worden bovendien gegeven in een ontspannen sfeer, waarin leren opnieuw plezant wordt. De inschrijvingen vinden plaats van september tot januari voor de lessen schoolbegeleiding en op het einde van juni voor de voorbereiding van herexamens.

> Inlichtingen: Manuela Biglia Dethystraat 55 Tel.: 0488/40.85.78 E-mail: mbiglia@stgilles.irisnet.be


#22 infoSint-Gillis

LOKALE LEVEN

UNEUS:

FORSE DALING VAN HET AANTAL DIEFSTALLEN IN 2013 Op middel- Twee jaar na de lancering heeft lange terhet Uneus-promijn het hele ject zijn nut ruimschoots bewezen. gemeentelijke In de perimeter grondgebied tussen de Hallepoort en de Babedienen reel is de criminaliteit er met 50% gedaald. De cijfers zeggen genoeg:

›› in 2011 (zonder Uneus), werden er 406 diefstallen met geweld en 1 596 zonder geweld geteld

De hoofdbetrachting van het Uneus-project (Union pour un environnement urbain sécurisé) is een betere samenwerking tussen de verschillende overheden, om de leefomgeving van de inwoners te verbeteren. Dit impliceert de aanwezigheid op het terrein van een dertigtal politieagenten. Het gaat hierbij steeds om dezelfde personen, die op die manier de buurt

Evolutie van het aantal diefstallen tussen 2011 en 2013

◼ zonder geweld

›› in 2012 (waarvan 6 maanden

›› in 2013 (volledig jaar Uneus) vallen de cijfers voor diefstallen met en zonder geweld terug op respectievelijk 183 en 890.

◼ met geweld

1 600 1 400

aantal diefstallen

Uneus, van juli tot december), waren dat 389 diefstallen met geweld en 1 416 zonder geweld

beter leren kennen en het veiligheidsgevoel verhogen. De multidisciplinaire aanpak sloopt ook de muren tussen de verschillende diensten. Alle problemen, van asociaal gedrag tot gewelddaden, inbreuken op de openbare netheid of gedrag dat het “samenleven” bemoeilijkt, worden door alle diensten samen aangepakt (gemeentediensten, politie, parket).

1 200 1 000 800

1 596

1 416

600

890

400 406

200

389 183

0

2011

2012

2013


#23 infoSint-Gillis

LOKAL E L EVEN

Terreinmedewerkers dienst Preventie verhuizen Volgend op de installatie van een nieuwe directie van het departement “Veiligheid en Preventie”, heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist verschillende categorieën medewerkers die actief zijn op het terrein te groeperen op éénzelfde locatie, in de Vlogaertstraat 22 (Jacques Franck square):

›› een wijkbemiddelaar (Kamal Adine)

Uitbreiding van het project naar het Zuidstation In februari heeft de gemeenteraad beslist de werkperimeter van Uneus uit te breiden naar het Zuidstation. Bovenop de agenten die reeds deel uitmaken van het systeem, worden nog een tiental extra “Uneus” politieagenten ingezet om toe te zien op de veiligheid in de onmiddellijke omgeving van het station. Ze zullen samenwerken met de federale politie, die de binnenkant van het station en het metrostation voor haar rekening neemt. Na het Zuidstation wil de gemeente de werkmethode uitrollen naar het volledige grondgebied.

›› acht stewards ›› zesentwintig stadswachten en hun coördinator Met deze aanpak komen we tegemoet aan de verwachtingen van de burger, om de kloof tussen ambtenaren en burger te dichten.

> Inlichtingen: Christine Andries Tel.: 02/536.03.70 E-mail: candries@ stgilles.irisnet.be


#24 infoSint-Gillis

LOKALE LEVEN

EEN NIEUW VOORPLEIN! In juni 2013 heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist het Voorplein autovrij te maken. Eind december is het College nog een stap verder gegaan en werd beslist deze trekpleister van de gemeente opnieuw aan te leggen. Intussen is een studiebureau aangesteld om dit project in goede banen te leiden.

Hoe zal die heraanleg eruit zien? Het project zal in de nabije toekomst ongetwijfeld nog een aantal wijzigingen ondergaan, met name dan na het overleg tussen gemeente, Het accent omwonenden en ligt op het handelaars. Een aantal grote lijnen hergebruik ligt wel al vast.

Een deel van de huidige betegeling wordt verzaagd en hergebruikt. Op de rest van het plein komen graniettegels (minder risico op uitglijden). Ook wat de begroening betreft wordt heel wat hergebruikt. Van de 22 bomen die er nu staan, komen er vijf zogenaamde “opmerkelijke” bomen op het kleine Voorplein (bij de kerk), de andere bomen verhuizen naar het Jansonplein.

De niveauverschillen worden verkleint om terrasgebruikers en marktkramers meer comfort te bieden. Wegzinkbare elektrische paaltjes vergemakkelijken de leveringen en zorgen ervoor dat de markt kan plaatsvinden. De gemeente hoopt tegen eind dit jaar de stedenbouwkundige vergunning te kunnen afleveren, om dan in 2016 met de werken te starten.


#25 infoSint-Gillis

LOKAL E L EVEN

LOKALE LEVEN STEDENBOUW IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK! Wilt u een terras inrichten? De voornaamste bezwaren tegen het aanleggen van een terras zijn het uitzicht op de buren dat dit kan veroorzaken, en de overlast die dit met zich kan meebrengen. Het burgerlijk wetboek bepaalt onder andere voorschriften over het uitzicht en de afstanden die moeten gerespecteerd worden ten opzichte van de naburige eigendommen.

Met de mooie dagen en de eerste lentezon krijgt u zeker zin om u neus buiten te steken, om een klein hoekje in te richten om te kunnen genieten van de frisse lucht, of om de tuin een onderhoudsbeurt te geven. Maar opgepast, er zijn regels die gerespecteerd moeten worden, zoals stedenbouwkundige reglementen, het burgerlijk wetboek en eventueel een reglement van gemeenschappelijke eigendom. Om een terras aan te leggen of een balkon op hoogte te maken, op een bestaand platdak of op een nieuw platform, is er voorafgaand een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Het stabiliteit van het gebouw waar een nieuw terras zou worden aangelegd moet door een architect worden gecontroleerd. Zo is het bijvoorbeeld aangewezen om te checken of de bouwelementen van het platdak van het bijgebouw van de verdieping eronder sterk genoeg zijn om het extra gewicht van het terras en het gebruik ervan te kunnen opvangen. Er moet ook speciaal gelet worden op de waterdichtheid van het geheel. Het is ook steeds aangewezen om met de mede-eigenaars te zien of het project realiseerbaar is, en of het nodig is de privé- en gemeenschappelijke delen, of het exclusief gebruik van ruimtes, te herverdelen…

Wilt u een boom omhakken of snoeien? Met dit lente-artikel willen we u er ook nog op wijzen dat het omhakken van een boom met hoge stam een voorafgaande verkregen stedenbouwkundige vergunning behoeft. Een boom met hoge stam is een boom met een stam van minstens 40 cm omtrek op 1,5m hoogte, die minstens 4m hoog is. Andere belangrijke opmerking: de milieuwetgeving verbiedt het kappen van een boom en het gebruik van gemotoriseerd gereedschap bij het snoeien tijdens de periode van 1 april tot 15 augustus (ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012). Met deze maatregel wil men diersoorten in hun verschillende fases van reproductie en het nestmaken beschermen. Contacteer zeker de dienst stedenbouw bij de minste vraag over deze onderwerpen of over stedenbouw in het algemeen. Wij staan klaar om u te helpen: stedenbouw.1060@stgillis.irisnet.be – 02/536.02.15


#26 infoSint-Gillis

DUURZAME ONTWIKKELING

ECO-IRIS

KOMT NAAR SINT-GILLIS

Sinds 17 maart kan ook in Sint-Gillis betaald worden met de Brusselse complementaire munt Eco-iris. Die werd in 2012 gelanceerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om enerzijds milieuvriendelijke gewoontes aan te leren en anderzijds om de lokale economie te bevorderen. Concreet moet u positieve acties milieu als ondernemen voor het milieu en die lokale handel laten goedkeuondersteunen ren door de Village Partenaire of het Ecohuis (in eerste instantie) om Eco-irissen te bekomen.

Zowel leef-

Een moestuintje aanleggen bijvoorbeeld levert 35 Eco-irissen op. Deelnemen aan een debat over duurzame voeding geeft recht op 10 Eco-irissen, een cursus ‘duurzaam koken’ volgen 20 Eco-irissen en uw gas- of stook-

olieverbruik verminderen 30 Eco-irissen. De volledige lijst met milieuvriendelijke acties vindt u op www.ecoiris.be. Uw Eco-irissen kunt u naar believen uitgeven in de deelnemende handelszaken. Zo kunt u boodschappen doen bij bakkers, slagers, snacks en restaurants of naar de kapper gaan, uzelf verwennen met een massage en uw auto of fiets laten herstellen. De volledige lijst met deelnemende handelszaken vindt u opnieuw op de website van Eco-iris.

In Sint-Gillis wordt het partnernetwerk volop ontplooid. De gemeente telt dan ook talloze winkels die duurzame stappen ondernemen. In Schaarbeek en Vorst wordt al meer dan een jaar geëxperimenteerd met de complementaire munt. Door het succes van deze experimentele fase werd beslist om het systeem uit te breiden naar de gemeentes Molenbeek, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Gillis.


#27 infoSint-Gillis

DUURZAME ONTWIKKELING Ontleen boeken, spelletjes en ander gerief in het Ecohuis

Recupel op tournee – Gratis inzameling van uw elektro-apparaten

Voortaan beschikt het Eco Huis over een documentatiecentrum.

Als u zich van een elektro-apparaat wilt ontdoen (huishoudapparaten, hardware en telecom, elektrische en elektronische werktuigen en spelen), kunt u het gewoonlijk ofwel brengen naar een kringwinkel (als het nog werkt), ofwel naar het containerpark (of – bij de aankoop van een nieuw toestel – bij uw winkelier) als het stuk is. In samenwerking met de Gemeente en Spullenhulp organiseert Recupel een eerste bewustmaking- en inzamelingscampagne op het Marie Jansonplein (Voorplein) op 31 mei van 8u tot 13u. Brengt er uw oude toestel heen: afhankelijk van zijn staat zal het gerecupereerd worden of opnieuw worden gebruikt.

U kunt er gratis boeken, vaktijdschriften en gezelschapsspelen voor groot en klein ontlenen, rond het thema van de duurzame ontwikkeling. Zo vindt u er heel wat lectuur over ecobouw, verantwoord consumeren, stadslandbouw, materiaalrecuperatie en gezondheid. In het Eco Huis kunt u ook terecht met uw oude boeken of tijdschriften over duurzame ontwikkeling, we recupereren ze en nemen ze op in ons documentatiecentrum. Openinsuren van het documentatiecentrum:

> Inlichtingen: Village Partenaire Fernand Bernierstraat 15 Tel.: 02/537.44.44 Website: www.villagepartenaire.be Ecohuis Fortstraat 33 Tel.: 02/533.95.90 E-mail: maisonecohuis@ stgilles.irisnet.be

›› maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u ›› woensdag van 14u30 tot 17u Bij Eco&Co (dienst van de vzw CAFA) tenslotte, kunt u gaan aankloppen voor een wattmeter of een CO-detector. > Inlichtingen: Ecohuis Fortstraat 33 Tel.: 02/533.95.90 E-mail: maisonecohuis@ stgilles.irisnet.be ecoandco@skynet.be

> Inlichtingen: Ecohuis Fortstraat 33 Tel.: 02/533.95.90 E-mail: maisonecohuis@ stgilles.irisnet.be


#28 infoSint-Gillis

GESCHIEDENIS

HERDENKING 14-18: INITIATIEVEN IN SINT-GILLIS In het kader van de herdenkingen van de 100ste verjaardag van de 1ste Wereldoorlog, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in Sint-Gillis verschillende projecten geselecteerd, die op subsidies van het Gewest kunnen rekenen. In het Stadhuis wordt een grote tentoongesneuvelden stelling met speelgoedsoldaatjes uit uit Sint-Gillis de Groote Oorlog georganiseerd. Daarbij worden honderden stukken speelgoed tentoongesteld, een ludieke benadering van deze vreselijke gebeurtenis.

Zo’n 500

Ook de inwoners van Sint-Gillis die in de strijd hun leven hebben gelaten worden geëerd. Met zo’n 500 zijn ze op de gedenkplaten op de zijvleugels van het Stadhuis.

Aan de scholen wordt gevraagd een van de soldaten uit te kiezen en zijn verhaal te vertellen. Tijdens de inhuldiging van het ge-

renoveerde perk 14-18 op de begraafplaats van Sint-Gillis wordt een evenement georganiseerd.

Gedenkplaat aan het Stadhuis van Sint-Gillis


#29 infoSint-Gillis

Nog in het Stadhuis wordt een tentoonstelling georganiseerd over Sint-Gillis ten tijde van de oorlog, in samenwerking met de historische kring van Sint-Gillis. Tijdens deze tentoonstelling worden ook de inzendingen van de scholen over de oud-strijders uit Sint-Gillis getoond. Een ander evenement staat in het teken van de weerstand. Grote verzetslui zoals Edith Cavell, Gabrielle Petit of Philippe Baucq zaten opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis, vooraleer ze zijn geëxecuteerd op de Nationale Schietbaan (huidige VRT). Twee inwoners uit de gemeente zijn veroordeeld voor spionage en later terechtgesteld (cfr. infra).

GESCHIEDENIS

Nationale Schietbaan

Eerbetoon aan generaal Tombeur

Ook de inbreng van de koloniale strijdkrachten wordt belicht. Meer dan 70 nationaliteiten waren bij de oorlog betrokken en ook in Afrika is toen strijd gele-

verd. Het standbeeld van Generaal Tombeur langs de Parklaan herinnert daaraan. Hij behaalde een overwinning tijdens de slag bij Tabora in Tanganyika, het huidige Tanzania.

Gabrielle Petit

Nog andere acties zullen aan de hand van sporen uit de geschiedenis van Sint-Gillis het verhaal van 14-18 vertellen, zoals de historische opschriften in de straten die verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog (Tamines-, Loncin-, Argonnestraat…), boeken over de Groote Oorlog in de bibliotheek en de organisatie van literaire en artistieke evenementen…


#30 infoSint-Gillis

GESCHIEDENIS

OORLOG EN VERZET Het verhaal van het verzet tijdens de Eerste Wereldoorlog is minder bekend dan dat van de Tweede Wereldoorlog maar het was daarom niet minder actief.

Twee spionnen uit Sint-Gillis gefusilleerd

Vanaf het begin van de bezetting en tot aan de Wapenstilstand hebben mensen vanuit de clandestiniteit hun leven op het spel gezet om de vijand schade te berokkenen. In totaal waren zo’n 7 000 verzetslui actief binnen een 300-tal verschillende netwerken, waarvan het grootste en bekendste “La “Ik heb mijn Dame Blanche” plicht vol- was. Ze waren vooral actief in bracht, ik het doorspelen sneuvel als een van inlichtingen en het organiseechte soldaat” ren van ontsnap-

pingsnetwerken. De vergelding van de bezetter bleef echter niet uit: de ontmanteling van de eerste netwerken door de Duitse contraspionage dateert van de herfst van 1915. Op 12 oktober van datzelfde jaar worden Edith Cavell en Philippe Baucq gefusilleerd op de Nationale Schietbaan van Brussel. Gabrielle Petit was tevens spionne in dienst van de geallieerden. Ze werd ter dood veroordeeld en op 1 april 1916 gefusilleerd. De nieuwe crèche in de Emile Féronstraat draagt haar naam.

Louis Neyts en Jean Corbisier waren beide postbode. Ze werkten voor de spionagedienst van de Belgische regering. Beide worden gearresteerd, ter dood veroordeeld en op 4 september 1916 gefusilleerd op de Nationale Schietbaan. Vooraleer hij stierf, sprak Louis Neyts nog volgende woorden uit: “Ik heb mijn plicht volbracht, ik sneuvel als een echte soldaat: voor mij is dit het slagveld”. Op hun voormalige domicilie in de Coenenstraat 26 en de Witte Bergstraat 52 hangt een gedenkplaat.


#31 infoSint-Gillis

IN ‘T KORT

IN ‘T KORT Noteer alvast in uw agenda het Lentefeest De verenigingen uit Sint-Gillis, en de inwoners en handelaars uit de wijk, nodigen u graag uit voor de 15de editie van het Lentefeest. Dat vindt plaats op zaterdag 24 mei 2014, van 13u tot 20u op het Bethlehemplein. Kom er projecten van verenigingen ontdekken, proeven van de lekkere hapjes of een concertje meepikken. Iedereen kan er de hele namiddag terecht aan allerhande stands met spelletjes, animatie, sport, collectieve projecten… Voor jong en oud is er wat wils. De hele dag door zijn er op het podium interculturele muziekperformances: optredens van jongeren en verenigingen, dans, urban art, percussie, sportdemonstraties,… Zorg dat u erbij bent, met kinderen, vrienden en buren! > Inlichtingen: “Coordination locale de cohésion sociale” Mission locale van Sint-Gillis Overwinningstraat 26 Tel.: 02/850.57.22 E-mail: www.mlsg.be

Samen zingen tegen racisme In Sint-Gillis leven niet minder dan 140 nationaliteiten bijeen, die elkaar ontmoeten en ontdekken! Gelijke Kansen, respect en niet-discriminatie zijn er dan ook geen ijdele begrippen. Jammer genoeg is racisme in onze samenleving hardnekkig. Daarom moeten we waak-

zaam blijven. Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, organiseerde de gemeente voor de tweede keer het evenement “Samen zingen tegen racisme”, waarbij kinderen uit de gemeentescholen van Sint-Gillis op het Van Meenenplein bijeenkomen, om hand in hand te zingen. Meer dan 1 000 kinderstemmen zongen er samen het lied “Etre né quelque part” van Maxime Le Forestier. Onder leiding van Hamida Tachfine repeteerden de kinderen hiervoor een lange tijd. De leerkrachten maakten van het evenement gebruik om in de klas dieper in te gaan op de problematieken rond stereotypen en racisme. Met deze actie willen onze jonge zangtalenten erop wijzen hoe belangrijk “samen leven” en het respect voor eenieder, ongeacht zijn of haar afkomst, wel zijn.


#32 infoSint-Gillis

IN ‘T KORT Inhuldiging van de nieuwe kinderopvang “Gabrielle Petit” Op 20 februari heeft het College van Burgemeester en Schepenen, in de Emile Feronstraat 12, een nieuwe opvangstructuur voor de allerkleinsten geopend, “Gabrielle Petit”. Deze kinderopvang is nog een uitloper van het Wijkcontract Fontainas 2007-2011 en biedt heel binnenkort plaats aan 10 kinderen tussen 18 maanden en 3 jaar. Na de opening vorig jaar van de crèche «Isabelle Blume» in het kader van datzelfde Wijkcontract (Engelandstraat 47), wordt de kinderopvangcapaciteit in de buurt dus verder uitgebreid.

Werf Verhaegen (bijna) voltooid! Na afloop van deze werf zal de overlast, veroorzaakt door de maandenlange werken, voor velen slechts een kwalijke herinnering zijn. Na meer dan een jaar krijgen de inwoners uit die wijk van Sint-Gillis tegen eind juni, hun straat volledig terug. Sinds 10 maart rijdt tram 81 intussen weer normaal. Behalve de ondergrondse werken, heeft deze maandenlange werf uiteindelijk gezorgd voor bredere voetpaden, heraangelegde parkeerstroken, nieuwe verlichting en straatmeubilair en nieuwe bomen.

Grote lijnen begroting 2014 De gemeentebegroting sluit dit jaar af met een beperkt tekort van 630 000 EUR. Dit is geen verrassing aangezien de gemeente nauwgezet het begrotingstraject volgt dat de gewestelijke voogdijoverheid heeft opgelegd in het kader van het beheersplan 2013-2015. Dit plan voorziet overigens een

geleidelijk herstel van het begrotingsevenwicht. Ondanks dit geringe tekort, bedraagt het gecumuleerde boni dankzij een aantal goede dienstjaren 5,7 miljoen EUR. Dit is ook een van de redenen waarom de gewestelijke voogdijoverheid heeft ingestemd met een klein tekort. Dit was nodig om de noden te financieren die het gevolg zijn van de bevol-


#33 infoSint-Gillis

kingstoename (vooral inrichting van extra plaatsen in crèches en scholen). Het College heeft er ook voor gekozen de rekening daarvoor niet door te schuiven naar de belastingbetaler, de gemeentebelastingen stijgen dan ook niet.

De nieuwe rommelmarkt in de Fortstraat, elke zondag vanaf mei

Le marché du Parvis Saint-Gilles

fait sa brocante.

Rue du Fort, chaque dimanche du 1er dimanche de mai au dernier dimanche d’octobre

HAUT de la rue du Fort

Een aantal projecten:

›› Het OCMW, dat in de loop der jaren een echte voortrekkersrol is gaan vervullen op vlak van opleiding en beroepsinschakeling, krijgt van de gemeente een dotatie van 16,5 miljoen, met name om honderden cliënten de kans te geven een kwalificerende opleiding te volgen en/of een “artikel 60”-contract te krijgen. ›› 400 000 EUR komt bovenop de jaarlijkse dotatie om het UNEUS-project verder uit te rollen. ›› De sector van het Jonge Kind krijgt een investeringsbudget van zo’n 250 000 EUR voor een betere opvangkwaliteit in de crèches “Jourdan” en “Lily” en voor de uitrusting van 2 nieuwe crèches in de Emile Feronstraat en de Vorstsesteenweg. ›› Onderwijs kan rekenen op zo’n 4 miljoen EUR (37% van het investeringsbudget) voor de inrichting van extra klassen (scholen “Peter Pan” en “Les 4 Saisons”), de vervanging van de vensterramen in de gemeenteschool Peter Pan, de studieopdracht voor de

Pas de réservation nécessaire Rendez-vous à 6h00 devant le café Verschueren, pour recevoir votre place

Vente de textiles d’occasion interdite

ACCESSIBILITÉ: Tram: 3, 4, 51 Parvis de Saint-Gilles Tram: 81, Barrière de Saint-Gilles ou Guillaume Tell Bus: 48, Parvis de Saint-Gilles INTERNET www.stgilles.irisnet.be - www.facebook.com/communesaintgilles www.facebook.com/pages/Les-marchés-de-Saint-Gilles

BAS de la rue du Fort charve

1406597 - © www.ultrapetita.com • 0495 807 112

Tarif 2,50€ TTC par mètre payable sur place

Zoals steeds heeft het College de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners willen behouden en zelfs verbeterd:

charve

Ed. resp. et renseignements : Ets CHARVE sprl : Rue des Soldats, 113 - 1082 BRUXELLES Tél. : 02 469 06 10 - Fax : 02 469 49 38 E-MAIL : andre.paterka@charve.be - www.charve.be charve charve

inrichting van een school in het voormalige ECAM-gebouw, de vervanging en de aankoop van schoolmateriaal, meubilair… ›› Het Bethlehem- en Van Meenenplein en de Baron Bouvier Square worden opgefrist via het budget van het Programma Grootstedenbeleid ›› Verschillende straten krijgen een nieuwe asfaltlaag (Berckmans-, Capouillet-, Simonis, Metaal- en Andennestraat).

IN ‘T KORT

Vanaf 4 mei is er tijdens de uren van de markt op het Voorplein, elke zondag rommelmarkt in de Fortstraat. Behalve kledij en textiel, mogen alle voorwerpen op de rommelmarkt te koop worden aangeboden. De inschrijvingen bij de concessiehouder van de markt beginnen elke zondag vanaf 6u aan de brasserie Verschueren. > Inlichtingen: Dienst Economische ontwikkeling Tel.: 02/536.02.32 E-mail: developpement.economique@ stgilles.irisnet.be


#34 infoSint-Gillis

IN ‘T KORT Nieuwe lokale permanentie voor ondernemingen in moeilijkheden Op initiatief van het schepenambt voor Economische Ontwikkeling en van het BECI (Brusselse Kamer van Koophandel) organiseert het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden vanaf 18 april, de twee laatste vrijdagen van elke maand, telkens van 9u30 tot 12u30, een lokale permanentie voor handelaars en ondernemingen die moeite hebben met het beheer van hun bedrijf. Ze kunnen daarvoor terecht in de lokalen van het Loket voor Lokale Economie, Théodore Verhaegenstraat 150. De permanentie is op afspraak, bij het secretariaat van het schepenambt voor Economische Ontwikkeling: Jean Dias (Tel.: 02/536.02.32 – E-mail: jdiasalcobia@stgilles.irisnet.be).

Geef uw talent een boost bij Village Partenaire Tijdens de krokusvakantie hebben een twintigtal jongeren uit Brusselse buurtverenigingen in het Village Partenaire, het bedrijvencentrum in Sint-Gillis, een bedrijfsstage gevolgd. Deze stage liep in het kader van Boost your talent, een initiatief dat gesteund wordt door het Gewest en gefinancierd door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Zo kregen de jongeren de kans de sfeer op te snuiven binnen verschillende bedrijven in het Centrum en de verantwoordelijken

Biometrische paspoorten in Sint-Gillis

van Atrium en Smart te ontmoeten, om hen op die manier ondernemingszin bij te brengen. Het initiatief kon op heel wat bijval rekenen en na afloop werd het certificaat van Jonge Ondernemer uitgereikt.

Hortamuseum wint Europese erfgoedprijs Het Hortamuseum, dat is ondergebracht in het voormalige huis en atelier van architect Victor Horta in de Amerikaansestraat 25 te Sint-Gillis, is dit jaar laureaat van de “EU-Prijs voor Cultureel Erfgoed”. De pan-Europese erfgoedkoepel, die bestaat uit meer dan 400 erfgoedverenigingen, reikt in samenwerking met de Europese Unie sinds 2002 jaarlijks een prijs uit aan tal van projecten onderverdeeld in 4 categorieën. Dit jaar werden uit 160 projecten, 27 laureaten gekozen. Het Hortamuseum werd bekroond in de categorie “conservatie” voor de bijzonder gedetailleerde restauratie van het gebouw.

De gemeentelijke administratie moderniseert. Om de Europese voorschriften te volgen beschikt de dienst sinds februari over het nodige materiaal om biometrische gegevens op te slagen. Deze dienst richt zich tot de mensen die een reispaspoort willen verkrijgen (ook geldig voor verblijfskaarten van niet-europese burgers). Wanneer een burger een reispaspoort (of een verblijfskaart) aanvraagt, zullen de functionarisen van de dienst zijn vingerafdrukken registreren. De tarieven en termijnen voor het afleveren van deze documenten zijn ongewijzigd. Dankzij dit systeem geniet de burger van een grotere veiligheid in de bescherming van zijn identiteit. Meer informatie staat op het portaal van het Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken www. diplomatie.belgium.be of op volgend nummer 02/501.81.11.


#35 infoSint-Gillis

GEMEENTERADEN De zittingen van de gemeenteraad, die minstens 10 keer per jaar bijeen moet komen, zijn voor het publiek toegankelijk. Behalve tijdens de maanden juli en augustus, vinden ze over het algemeen plaats de laatste donderdag van de maand vanaf 20 uur, in de Raadzaal van het Stadhuis. Alle informatie over de gemeenteraad (data van de zittingen, agenda, proces-verbaal, vragen/antwoorden) vindt u op onze website www.stgillis.irisnet.be, rubriek Politieke Leven.

DE GEMEENTERAADSLEDEN IN SINT-GILLIS LB (Lijst van de Burgemeester) Catherine François Myriem Amrani Pedro Rupio Khalid Mansouri Hassan Assila Christophe Soil Touna Bernard Gueu Michel Libouton Victoria Videgain Anne Morin

Ecolo

MR

Alain Maron Julie Papazoglou Catherine Morenville Barbara de Radiguès Klaas Lagrou Eva Lauwers Elsa Bailly El Ghabri Mohssin

Rodolphe d’Udekem d’Akoz Victoria de Vigneral Thierry Uylenbroeck Yvan Bauwens Maria Magdalena NovaletVan Vooren

cdH Vincent Henderick El Hassan Ouirini

Namenlijst en e-mailadressen van de fractieleiders: LB (Lijst van de Burgemeester) : Catherine François E-mail : catherinefrancois@skynet.be

MR : Rodolphe d’Udekem d’Akoz E-mail : rodolphedudekem@brutele.be

Ecolo : Alain Maron E-mail : alainmaron@me.com

cdH : Vincent Henderick E-mail : vincent_henderick@yahoo.com


#36 infoSint-Gillis

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 2012-2018 De Burgemeester / LB Tel.: 02/536.03.80 E-mail: cpicque@stgilles.irisnet.be

Willem Stevens 5e Schepen / LB Tel.: 02/536.03.08 E-mail: wstevens@stgilles.irisnet.be

Cathy Marcus 1ste Schepen / LB Tel.: 02/536.02.03 E-mail: cmarcus@stgilles.irisnet.be

Thierry Van Campenhout 6de Schepen / LB Tel.: 02/536.17.59 E-mail: tvancampenhout@ stgilles.irisnet.be

Patrick Debouverie 2de Schepen / MR Tel.: 536.02.32 E-mail: pdebouverie@stgilles.irisnet.be

Alain Hutchinson 7de Schepen / LB Tel.: 02/536.02.21 E-mail: ahutchinson@stgilles.irisnet.be

Carlo Luyckx 3de Schepen / LB Tel.: 02/536.02.40 E-mail: c.luyckx@stgilles.irisnet.be

Yasmina Nekhoul 8ste Schepen / LB Tel.: 02/536.02.97 E-mail: ynekhoul@stgilles.irisnet.be

Sa誰d Ahruil 4de Schepen / LB Tel.: 02/536.03.28 E-mail: sahruil@stgilles.irisnet.be

Jean Spinette Voorzitter van het OCMW / LB Tel.: 02/600.54.03 E-mail: jspi@cpasstgilles.irisnet.be


#37 infoSint-Gillis

CONTACTEN

DE WIJKANTENNES De Wijkantennes zijn open op maandag van 14 tot 20 uur en van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 13 uur en van 14 tot 17.30 uur. Van september tot juni is de Wijkantenne ‘ Voorplein ‘ ook open op zaterdag en zondag van 10 tot 13 uur.

Wijkantenne ‘Bethlehem’ Vorstse Steenweg 95a Tel. : 0800/96.606 bethleem.1060@stgilles.irisnet.be

Wijkantenne ‘Louiza’ Sint-Bernardusstraat 105 Tel. : 0800/99.647 louise.1060@stgilles.irisnet.be

Wijkantenne ‘Zuid’ Fontainasstraat 43 Tel. : 0800/99.342 midi.1060@stgilles.irisnet.be

Wijkantenne ‘Voorplein’ Jourdanstraat 195 Tel. : 0800/32.422 parvis.1060@stgilles.irisnet.be

DE POLITIEDIENSTEN ›› Dienst van de wijk ‘Voorplein’ Sint-Gillis Voorplein 1 Tel. : 02/559.86.00 Van maandag tot vrijdag van 7u tot 19u30

›› Dienst van de wijk ‘Zuid’ Marcel Broodthaersplein 7 Tel. 02/559.84.50 Van maandag tot vrijdag van 7u tot 19u30

›› Dienst van de wijk ‘Louiza’ Antoine Bréartstraat 104 Tel. : 02/559.85.37 7 dagen op 7 / 24 uur op 24

VOLG ONS OP HET INTERNET EN DE SOCIALE NETWERKEN

www.stgillis.irisnet.be

www.facebook.com/ communesaintgilles sintgillis | @sint_gillis


#38 infoSint-Gillis

DIENSTEN IN HET STADHUIS Stadhuis – Van Meenenplein 39 – Tel. : 02/536.02.11 of 02/536.02.00 – www.stgillis.irisnet.be De diensten in het Stadhuis zijn open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur. De dagen en uren waarop deze diensten buiten de openingsuren permanenties houden, vindt u op de webpagina van de bewuste dienst. Algemene zaken Tel. : 02/536.03.95 secretariat.1060@stgilles.irisnet.be Burgerlijke Stand Tel. : 02/536.02.41 etatcivil.1060@stgilles.irisnet.be Economische ontwikkeling Tel. : 02/536.02.30 developpement.economique.1060@stgilles.irisnet.be Financiën Tel. : 02/536.02.76 finances.1060@stgilles.irisnet.be

Hygiëne, Leefmilieu en Veiligheid Tel. : 02/536.02.08 hygiene.1060@stgilles.irisnet.be Jeugd Tel. : 02/536.02.34 jeunesse.1060@stgilles.irisnet.be Kinderkribben en gelijke kansen Tel. : 02/536.02.31 creche.1060@stgilles.irisnet.be Openbaar onderwijs Tel. : 02/536.02.22 enseignements.1060@ stgilles.irisnet.be Gemeentelijke eigendommen Tel. : 02/536.02.87 travaux.1060@stgilles.irisnet.be

Personeel Tel. : 02/536.03.90 personnel.1060@stgilles.irisnet.be Publieke ruimtes Tel. : 02/536.02.17 espacepublic@stgilles.irisnet.be Sociale zaken Tel. : 02/536.02.65 affairessociales.1060@ stgilles.irisnet.be Stedenbouw Tel. : 02/536.03.25 urbanisme.1060@stgilles.irisnet.be Tewerkstelling, Sport en Sociale cohesie Tel. : 02/536.02.35 sport.1060@stgilles.irisnet.be

DIENSTEN DIE ELDERS ZIJN GEVESTIGD Cultuur Parmastraat 69 Tel. : 02/534.56.05 culture.1060@stgilles.irisnet.be

OCMW Fernand Bernierstraat 40 Tel. : 02/600.54.11 cpas@stgilles.irisnet.be

Dienst buurtjustitie Vanderschrickstraat 71 Tel. : 02/542.62.40 prevention.1060@stgilles.irisnet.be

Preventie Vanderschrickstraat 71 Tel. : 02/542.62.40 prevention.1060@stgilles.irisnet.be

Ecohuis Fortstraat 33 Tel. : 02/533.95.90 developpementdurable @stgilles.irisnet.be

Regie voor Grondbeleid Emile Feronstraat 161 Tel. : 02/533.34.80 regiefonciere.1060@ stgilles.irisnet.be

Gehandicapten en pensioenen Parmastraat 51 Tel. : 02/536.03.05 pensions.1060@stgilles.irisnet.be

Sint-Gillishaard Bronstraat 18 Tel. : 02/534.78.80

Nederlandstalige Aangelegenheden Emile Feronstraat 173 Tel. : 02/533.98.60 na-an.1060@stgillis.irisnet.be Webatelier Fortstraat 37-39 Tel. : 02/537.02.68 vguisen@stgilles.irisnet.be

Openbare reinheid Vorstse Steenweg 63 Tel. : 0800/97.613 proprete.1060@stgilles.irisnet.be Gratis ophaling van groot huishoudelijk afval en graffiti

Sint gillis cultuurgemeente  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you