Page 1

info

infoSint-Gillis

39

Architecturaal erfgoed: een gemeentelijke rijkdom Trimestrieel informatieblad van de Gemeente Sint-Gillis


#2 infoSint-Gillis

De ploeg van de ambtstermijn 2006-2012

Inhoud

Charles Picqué - Burgemeester / LB Tel. : 02/536.02.06 - E-mail : contact.1060@stgilles.irisnet.be

Do s s ie r

Cathy Marcus - 7de Schepen, plaatsverv. Burgemeester / LB

Architecturaal erfgoed: een gemeentelijke rijkdom . . . . . . . . . . . . . . 4

Tel. : 02/536.02.03 - E-mail : cmarcus@stgilles.irisnet.be Alain Leduc - 1ste Schepen / LB Tel. : 02/536.03.86 - E-mail : aleduc@stgilles.irisnet.be

L ok a le leve n 14 oktober 2012: Gemeenteraadsverkiezingen, handleiding . . . . . 14

Patrick Debouverie - 2de Schepen / MR

Gemeente en Politiezone lanceren samen een nieuw project: UNEUS! . . . . . . . . . . 17

Carlo Luyckx - 3de Schepen / LB

200-tal nieuwe plaatsen in de gemeentescholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Inschrijvingen in de gemeentescholen . . . . . . . 20

Tel. : 02/536.03.11 - E-mail : pdebouverie@stgilles.irisnet.be

Tel. : 02/536.02.40 - E-mail : c.luyckx@stgilles.irisnet.be Martine Wille - 4de Schepen / LB Tel. : 02/536.02.22 - E-mail : mwille@stgilles.irisnet.be Anne Vanesse - 5e Schepen / LB

Opening van 3 nieuwe horecazaken in commerciële benedenverdiepingen van de Regie voor Grondbeleid . . . . . . . . . . . . . 22

Saïd Ahruil - 6de Schepen / LB

Heraanleg Pierre Pauluspark . . . . . . . . . . . . . . . 24

Tel. : 02/536.03.28 - E-mail : sahruil@stgilles.irisnet.be

Zorg dragen voor de publieke ruimte . . . . . . . . 25

D uu r z a me ont w i k kel i ng

Tel. : 02/536.02.97 - E-mail : avanesse@stgilles.irisnet.be

Willem Stevens - 8ste Schepen / LB Tel. : 02/536.03.08 - E-mail: wstevens@stgilles.irisnet.be

Editie 2012 van de Autoloze Zondag . . . . . . . . . 26

Jean Spinette - Voorzitter van het OCMW / LB

Neem deel aan de wedstrijd van de Mooiste Fiets! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Tel. : 02/600.54.11 - E-mail : jspi@cpasstgilles.irisnet.be

I n ‘ t kor t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Info Sint-Gillis – Het Gemeenteblad

De nod ige contac te n me t de ad m i n ist rat ie . . . . . .

28

Verantwoordelijke uitgever : De Burgemeester, Van Meenenplein 39, 1060 Brussel Coördinatie : Kabinet van de Burgemeester - Hélène Philippart

31

Tel. : 02/536.03.84 – Fax : 02/536.02.02 E-mail : hphilippart@stgilles.irisnet.be Maquetteontwerp : Kaligram

www.stgillis.irisnet.be

w w w.facebook.com/communesaintgilles


#3 infoSint-Gillis

E d ito

Architecturaal erfgoed: een gemeentelijke rijkdom ® Op 15 en 16 september houdt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn Open Monumentendagen, die dit jaar in het teken staan van “De kunst van het bouwen”. In Sint-Gillis is dit de ideale gelegenheid om de meest tot de verbeelding sprekende gebouwen van ons rijke erfgoed te gaan ontdekken, of herontdekken. Die stille overblijfselen van het architecturale en artistieke talent van hun ontwerpers zijn dagelijks zichtbaar en zijn een onschatbare erfenis die ze ons hebben nagelaten. Let er even op wanneer u door de gemeente wandelt, u zult echte parels ontdekken die getuigen van de enorme ontwikkeling die Sint-Gillis heeft doorgemaakt sinds de 19de eeuw, toen de gemeente niet meer was dan een bescheiden gehucht. Op vandaag is Middelen Sint-Gillis als een vrijmaken om groot open boek, waarin ons receneen rijk te verleden en de erfgoed in zo kenmerkende architectuurstrostand te mingen geïllushouden treerd staan.

Het geluk te hebben over een rijk erfgoed te beschikken is één ding, het onderhoud en de opwaardering ervan is een ander paar mouwen en vereist een constante waakzaamheid. Daarom en om de gemeente nieuw leven in te blazen, zijn alle overheidsprojecten steeds gericht op het onderhoud, de renovatie en de opwaardering van ons erfgoed. Ter zake gelden dan ook strikte regels om het behoud van dit erfgoed te vrijwaren. Het laatste schoolvoorbeeld van een door de gemeente uitgevoerde renovatie is de gevel van het Pelgrimshuis, die het huis een tweede jeugd geeft. Een paar dagen geleden zijn overigens ook werken begonnen aan het aanpalende Pierre Pauluspark om het park toegankelijker te maken en het meubilair te vernieuwen. Tijdens de open monumentendagen zult u ongetwijfeld de kans krijgen ook andere zeer waardevolle gemeentelijke eigendommen te bewonderen. Ons Stadhuis bijvoorbeeld, waarvan de gevels en de zalen versierd zijn met tal van kunstwerken, of het Horta Museum, dat steeds meer bezoekers uit België en het buitenland lokt en

dat onze gemeente tot ver buiten haar grenzen bekendheid geeft. Het behoud en de opwaardering van ons erfgoed is niet enkel de taak van de overheid maar ook van de inwoners van Sint-Gillis, van wie sommigen een pand met grote architecturale waarde bezitten. Met steun van overheidspremies restaureren ze hun eigendom om het opnieuw in al zijn glorie te laten schitteren. Ze leveren zo een bijdrage tot het gemeenschappelijke belang omdat ons uitzonderlijke collectieve erfgoed op die manier voor iedereen zichtbaar wordt. Ik wens u hierbij aangename open monumentendagen, tijdens uw ontdekkingstocht door onze gemeente. n Charles Picqué Burgemeester


#4 infoSint-Gillis

Dossier :

Architecturaal erfgoed: een gemeentelijke rijkdom Sint-Gillis is een van de dichtstbevolkte Brusselse gemeenten waarvan de ontwikkeling sterk is bepaald door de geleidelijke verstedelijking van het historische centrum en van de buitenwijken van de Europese hoofdstad aan het begin van de 20ste eeuw. Ondanks de grote veranderingen en de vastgoeddruk in de naoorlogse periode, heeft Sint-Gillis haar historische bebouwing met tal van architectuurstijlen kunnen behouden. In de loop der decennia hebben overheidsinitiatieven, o.m. van de gemeente, en investeringen van private eigenaars voor de renovatie en het behoud van dit erfgoed gezorgd. Sint-Gillis telt te veel gebouwen met een erfgoedkarakter om ze allemaal voor te stellen. Het dossier in dit nummer beperkt zich tot de belangrijkste gebouwen met erfgoedwaarde en overloopt verder een aantal maatregelen waar inwoners uit Sint-Gillis gebruik kunnen van maken om hun woning te renoveren en op die manier een bijdrage te leveren tot het behoud van ons erfgoed. We stellen uw nieuwsgierigheid niet langer op de proef en steken meteen van wal!


#5 infoSint-Gillis

D os s ier

Maatregelen voor het behoud van het erfgoed Ter bescherming van het erfgoed legt de gemeente bepaalde regels inzake renovatie op. Die maatregelen, die bepaald staan in de Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (ZGSV), Sint-Gillis mogen dan al strikt lijken, toch doet er alles zorgen ze ervoor aan om haar dat de gemeente Sint-Gillis de hisgebouwen te torische waarde beschermen van zijn gebouwen heeft weten te bewaren.

De ZGSV heeft betrekking op de wijk rond het Stadhuis, met een sterke concentratie gebouwen van groot architecturaal belang.

De verordening bepaalt een aantal regels inzake renovatie die van toepassing zijn op alle ingrepen en werken aan gevels en daken.

Een aantal gebouwen draagt nog de naam van de ontwerper


#6 infoSint-Gillis

Bijzondere maatregelen voor het behoud van de wijk rond het Stadhuis

De verordening is van toepassing in de zone die als volgt is afgebakend:

Die perimeter bevat beide kanten van de grensstraten, behalve de Defacqz- en de Amazonestraat.

›› ten noorden: Parklaan, Bareel

De volledige ZGSV kan worden ingekeken op de website van de gemeente: www.stgilles.irisnet. be.

van Sint-Gillis, Munthofstraat

›› ten

oosten: Studentenstraat, Louis Moricharplein, Ierland­ straat, Morisstraat, Jansonplein, Defacqzstraat, Amazonestraat

›› ten

zuiden: grens met Elsene en Vorst

Met de afbakening van gebieden van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing (GCHEWS) heeft ook het Brussels Gewest maatregelen genomen tot

behoud van het Hogere renoerfgoed. Gebouwen binnen die vatiepremies zones komen in in bepaalde aanmerking voor hogere gewes- historische telijke renovatiewijken premies. De kaart met die zones kan worden ingekeken op de website www.primes-renovation.be.


uis

y sn

s

Lo

Hal

i To

n

e

ou

e

F

–L

o

D os s ier

u a

n

ve

laa

n

iza

#7 infoSint-Gillis Héros

Porte de Hal Hallepoort

e

g

e

n

st

ra

a

t

nweg leroi – Ch ar

ai nn

Dumont

la

.d e

Van n e Meen

W

at

er

lo

Emile Janson

o W

at

er

lo

os

e rg

– A ls e

ch

chau

rk

Stwg

Pa

rgse

Morichar

Barrière

an

mbe

du v.

Pa

rc

leroi

a

de C har

rh

Bareel

a

se S tee

at tra fs ho nt – es

e

ssée

V

Mo

.

s

h

de

T

Mu

Parvis Voorplein

Bethleem Bethlehem

el

en

ôt

eg

l’H

ha

Loix

de

er

e

V

Dillens

ru

h.

Wa t e r l o s e S t e e n w e g

T

emb

e

St

ee

nw

eg

Ma campagne n laa ann gm Bru a v.

e

d ’A ls

ru

ch.

F

o

n

sn

ch . de W at er lo o

yl

a

a

n

Helden

Perimeter van de Zonale Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening Huizen rond het Moricharplein en het Delporteplein beschermd door de ZGSV


#8 infoSint-Gillis

Het Blérotensemble in de Vanderschrickstraat, is door de private eigenaar volledig gerenoveerd

Renovaties door particulieren Heel wat eigenaars kiezen ervoor hun huis in Sint-Gillis grondig te renoveren (schoonmaak van gevels, smeedwerk, lijstwerk,…). In de mate van het mogelijke willen de gemeente Eigenaars en het Brussels Gewest de eigemaken werk naars daarbij bevan het geleiden via o.m. de toekenning behoud van van premies voor het erfgoed renovatie, gevelverfraaiing en behoud van het kleine erfgoed.

De volledige renovatie van dit huis in Sint-Gillis in de wijk rond het Stadhuis is een fraai voorbeeld van architecturaal erfgoedbehoud. Let er voortaan even op wanneer u door de gemeente wandelt, u zult er schitterend gerestaureerde huizen ontdekken waarvan de eigenaars bepaalde unieke architecturale details extra hebben willen belichten. Gebruik tijdens uw wandelingen de brochure “Sint-Gillis à la carte”, een publicatie van Monumenten en Landschappen in samenwerking met de gemeente. Daarin staan twee wandelingen met uitleg bij bepaalde panden

of opvallende details die u kunt bekijken. De gids is gratis verkrijgbaar op volgend emailadres: contact.1060@stgillis.irisnet.be. Huis dat door zijn eigenaar schitterend is gerestaureerd


#9 infoSint-Gillis

D os s ier

Opvallende gebouwen uit het gemeentelijke erfgoed De gemeente is eigenaar van een aantal opvallende gebouwen, die een erfenis zijn uit het verleden, of die ze in de loop der jaren heeft aangekocht. Sint-Gillis hecht veel belang aan het behoud van dit rijke architecturale erfgoed en ziet dan ook nauw toe op het onderhoud en het beheer ervan. In de meeste van die gebouwen zijn gemeentelijke infrastructuren ondergebracht die diensten leveren aan de inwoners van Sint-Gillis. Hieronder stellen we u een aantal van die gebouwen voor:

Het Stadhuis Van Meenenplein 39 Aan het einde van de 19de eeuw konden de administratieve diensten niet langer voldoen aan de behoeften van een steeds toenemende bevolking. Al gauw werd het idee geopperd een nieuw gebouw op te richten, wat dan uiteindelijk op 28 mei 1896 door de Gemeenteraad werd bekrachtigd. In 1898 werd gekozen voor het ontwerp van architect Albert Dumont en op 2 september 1900 volgde de eerste steenlegging. Vier jaar later, op 24 juli 1904, werd het gebouw officieel ingehuldigd. Het gebouw in neorenaissance beslaat een oppervlakte van 4 267 m2 en bezit heel wat kunstwerken zoals de vier werken in wit Carrara marmer die de eretrap opsmukken: «de Arbeid» en «het Recht» van Julien Dillens en «het Onderwijs» en «de Gerechtigheid» van Jacques de Lallaing. De ingang van de erekoer is versierd met een werk van beeldhouwer Jef Lambeaux, de «Godin van de Bocq».

Het interieur van het Stadhuis biedt met de keuze van de artiesten een overzicht van de Belgische kunst aan het begin van de 20ste eeuw. Het geheel van muurschilderingen vormt een opmerkelijke bloemlezing van de idealistische tendensen van het Belgische symbolisme, vertegenwoordigd door Fernand Khnopff, Albert Ciamberlani, Emile Fabry en Omer Dierckx. Iets meer dan 10 jaar geleden zijn de gevels grondig schoongemaakt en werd een lichtplan opgemaakt. In het kader van het Master Plan wordt heel binnenkort een nauwkeurige studie van het Stadhuis uitgevoerd die het gebouw volledig moet doorlichten op vlak van organisatie, gebruik en behoud, en die de interventieprioriteiten moet bepalen (instandhoudings-, restauratie-, onderhoudswerken). De studie zal ook als referentie dienen wanneer werken moeten worden aangevraagd bij de diensten van Monumenten en Landschappen. Bijkomend voordeel is dat het onderzoek van die aanvragen vlotter zal verlopen.

Erehal van het Stadhuis

Het Stadhuis is dagelijks geopend van 8 tot 16 uur. Op aanvraag worden gratis gidsbeurten georganiseerd. U kunt daarvoor contact opnemen met de dienst Algemene Zaken via het emailadres secretariat.1060@ stgilles.irisnet.be.


#10 infoSint-Gillis

Het Pelgrimshuis Parmastraat 69 Het Pelgrimshuis, een uniek gebouw in Sint-Gillis, is een alleenstaand herenhuis in een park, dat ooit de privétuin van het huis was. Dit gebouw in eclectische stijl is in 1905 gebouwd door architect Adolphe Pirenne, in opdracht van de familie Colson. Op verzoek van de familie Pelgrims, die het gebouw in 1927 had aangekocht, heeft architect Fernand Petit het huis verbouwd. In 1963 is de gemeente er eigenaar van geworden. Intussen worden in het huis tentoonstellingen georganiseerd en heeft de gemeentelijke cultuurdienst er onderdak gevonden. De gevel werd in 2011-2012 volledig gerenoveerd. Ook het interieur van het gebouw moet heel binnenkort een renovatiebeurt krijgen.

Door de Regie voor Grondbeleid gerenoveerde gebouwen

De schoongemaakte gevels van het Pelgrimshuis

Hortamuseum Amerikaansestraat 25 Sinds 1969 is het museum gevestigd in het huis en het atelier van Victor Horta (1861-1947), die eigendom zijn geworden van de gemeente. Het huis is gebouwd op het hoogtepunt van de «Art Nouveau» beweging en getuigt zowel van de vindingrijkheid van de architect bij het gebruik van metalen structuren als van de absolute samenhang tussen architectuur en decor (waarvan elk detail door Horta zelf is ontworpen). Dankzij de «Stichting Jean en Renée Delhaye» heeft het museum een kostbare schat aan archieven zoals manuscripten en foto’s in bewaring. Het huis biedt tevens onderdak aan een publiek toegankelijke bibliotheek gewijd aan de «Art Nouveau». Het Hortamuseum fungeert dus als een onderzoekscentrum maar is tegelijk ook trekpleister voor heel wat toeristen. De inspanningen van de gemeente Sint-Gillis om een belangrijk monument te bewaren werden beloond met de inschrijving van het museum op de lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO. In 2007 heeft de gemeente het aanpalende gebouw aangekocht (Amerikaansestraat 27), dat in 1900 is gebouwd door architect Brunfaut. Dankzij de aankoop kan het huis – dat intussen slachtoffer was geworden van zijn eigen succes – worden uitgebreid met een cafetaria, een wachtruimte voor de bezoekers, een boekenwinkel, een bibliotheek en een tentoonstellingsruimte.


#11 infoSint-Gillis

D os s ier

Het Hannon Hotel

Het Volkshuis

Verbindingslaan 1

Sint-Gillisvoorplein 37-39

Dit prachtige herenhuis is een van de drie door de «Art Nouveau» geïnspireerde werken van architect Jules Brunfaut. Het huis werd in 1902 in opdracht van Edouard Hannon gebouwd op de hoek van de Verbindingslaan en de door Georges Brugmann in 1874 ontworpen en verkavelde laan. Het gebouw dat in 1973 onder de sloophamer dreigde te verdwijnen, werd in 1976 geklasseerd en bleef er tot in 1979 verwaarloosd bijstaan. De gemeente heeft het huis uiteindelijk aangekocht om het met respect voor de oorspronkelijke karakteristieken volledig te renoveren. Op vandaag is de kunstgalerij «Contretype» er gevestigd, gewijd aan de fotografie. Heel binnenkort (begin der werken gepland in 2014) wordt het Hannon Hotel opnieuw gerestaureerd: binnenfresco’s, vensterramen, tegels, versieringen, schrijnwerk, sanitair, verwarming,…

Het Volkshuis, een der meest opmerkelijke gebouwen van het SintGillisvoorplein, was getuige van verschillende politieke gebeurtenissen, waaronder de staking voor het algemeen stemrecht van 1913 en de aanwezigheid van Lenin op het Congres van de sociaal-democraten in 1914. Emile Vandervelde en Paul-Henri Spaak onderscheidden er zich ook door belangrijke toespraken. In 1956 gaf Léo Collard er zijn vermaarde toespraak over de scholenhervorming, die de schoolstrijd ontketende. Rond 1960 zou de samenwerkende vennootschap die eigenaar was van het Volkshuis (waarvan de architect tot op heden ongekend is) ten gevolge van belangrijke financiële moeilijkheden gedwongen worden de deuren van de instelling te sluiten. De gemeente, eigenaar van het gebouw renoveerde het tot cultureel oord in het begin van 2000. Sinds 2007 is er een horecaruimteop het gelijkvloers.

De Fontainas wijk

Het Volkshuis

De Fontainas wijk Hallepoortlaan 1-8 André-Napoléon Fontainas (1807-1863) was eerst Schepen van Openbaar Onderwijs en in 1860 Burgemeester van de Stad Brussel. De Fontainaswijk is gebouwd in 1867 en is een van de zeldzame ensembles waarvan de stedenbouw en de architectuur door een en dezelfde persoon zijn ontworpen en gerealiseerd. In zijn stedenbouwkundig plan voorziet architect Trappeniers (1824-1887) de omkadering van de wijk door twee symmetrische paviljoenen. De architectuur in «Neoklassieke» en «Eclectische» stijl versterkt de monumentaliteit van dit ensemble. Deze wijk werd gebouwd in opdracht van de Stad Brussel, als eerbetoon aan Burgemeester Fontainas, die zich altijd al had ingezet voor de belangen van de stadsonderwijzers. Na hun pensioen vonden de onderwijzers er fatsoenlijke huisvesting. De wijk was totaal verwaarloosd tot de gemeente er grondige renovaties heeft uitgevoerd. Intussen zijn er sociale woningen van de Gemeentelijke Regie voor Grondbeleid gevestigd. De gevels van het gebouw worden binnenkort opnieuw gerestaureerd.


#12 infoSint-Gillis

Naast die opvallende gebouwen heeft de gemeente, her en der op haar grondgebied, ook tal van andere gebouwen gerenoveerd, die weliswaar veel bescheidener zijn maar die toch een zekere erfgoedwaarde hebben. In de meeste van die gebouwen zijn sociale woningen gevestigd (Sint-Gillis telt meer dan 800 woningen van dit type). Voorbeelden daarvan zijn het huizencomplex langs de Brugmann­laan (huis de “Uiltjes” en aanpalende huizen), de Vorstsesteenweg 200, Montenegrostraat 59 of Volderslaan 72, die de gemeente in de loop der jaren heeft aangekocht om er woningen van de Regie voor Grondbeleid in onder te brengen. n

Gebouwen gerenoveerd door de Grondregie

Gemeentelijke bibliotheek

Het Hoguet Huis Romestraat 24-28 Jean Hoguet (1896-1970) stond aan het hoofd van een modehuis en gaf architect Georges Ligo in 1929 de opdracht een confectieatelier te bouwen. Het gebouw was een voorbeeld van de industriële architectuur in «Art Déco» stijl en bood plaats aan privé-vertrekken en de textielproductieband. Na sluiting van de ateliers schonk de familie Hoguet het gebouw aan de gemeente, op voorwaarde dat het een culturele bestemming kreeg. Daarom werden er na renovatie, in 1998 de gemeentelijke bibliotheek en het Huis van het Boek in ondergebracht. Van de oorspronkelijke constructie zijn er behalve de in 1998 geklasseerde gevel (met uitzondering van de koetspoort), nog altijd de ateliers en de wenteltrap, die de tussenverdiepingen verbond, te bewonderen. De gevel is typisch voor gevels van publicitaire aard uit de interbellumperiode.


nelle verstedelijking

Gillis een compact

mengesteld uit zeer

lijke elementen van

historisch als steden-

ijn onderverdeeld

#13 infoSint-Gillis

D os s ier

Meer weten… Stedenbouwkundige informatie:

Tentoonstelling “Indien ik… was. Chinees ­portret van de huizen te Sint-Gillis (1840-1940)”

Dienst Stedenbouw – Tel.: 02/536.03.24 Email: urbanisme.1060@stgillis.irisnet.be Website: www.stgillis.irisnet.be

Van 7 tot 29 september loopt in het Stadhuis van Sint-Gillis de tentoonstelling “Indien ik… was. Chinees portret van de huizen te Sint-Gillis”. U ontdekt er Chinese portretten van de mooiste huizen in Sint-Gillis. Maak ook uw eigen portretten, met uw kinderen, uw vrienden… Vanaf 6 jaar!

Renovatiepremies  Websites: www.stgillis.irisnet.be (rubriek Administratieve diensten/Renovatiepremies) en www. renovatiepremie.irisnet.be Documentatie 

Sint- G illis

De van

Gids

d e

G i d s

v a n

s i n t - G i l l i s

“De Gids van Sint-Gillis”

Geschiedenis

Een dorp in de stad

Bevolking Architectuur

In deze gids komt u meer te weten over de geschiedenis van Sint-Gillis, aan de hand van opmerkelijke gebouwen en bekende personages.

Openbare ruimte

gen, weekend van 15 en 16 september, tentoonstelling toegankelijk van 10 tot 18 uur. Meer inlichtingen op 02/536.02.69

Activiteiten

jke indeling in vier

omvatten, zowel op

tionaliteit.

18/06/12 18:23

Open Monumentendagen

“ Sint-Gillis à la carte ” Wandelingen met de geIn samenwerking meente, heeft Monumenten en Landschappen een brochure gepubliceerd met als titel «Sint-Gillis à la carte». Naast een woordje uitleg bij de ontstaansgeschiedenis van de gemeente, staan er ook twee thematische architectuurwandelingen in door de straten van Sint-Gillis.

Sint-Gillis à la carte

1. NAAR HET HART VAN DE GEMEENTE

YZgha

?#Kda

Vertrek: Huis-atelier van Victor Horta, Amerikaansestraat 23-25. Tram: 91,7dhf jZihi gVVi 92, 81, 82 (Janson). Bus 54 (Ma Campagne). Aankomst: Vanderschrickstraat. Metro Hallepoort. Bus 48. Duur: Ongeveer 2uur

VVc

-

)

7gd

chig VVi

>

à

VgY

gc

Hi" 7Z

lW

jg\

hig VV

i

(

jh hig VV

i

>Zg

add

cl

gVV

i

>

Z\

Yhi

Hi"

7Z

gc

hZh iZZ

aVc

§

VgY

iZg

> i

]VgaZgd^

gVV

gVV

&

é

HiZZcl Z\de8

ZclZ\

\hZhiZ

LViZ

igVVi ‚Vgih 6#7g

V

VgY jh hig V

^hhi

Bdg

=#9jbdci eaZ^c

gb

Vhi

2. De Zuidwijk: mooi, mooier, mooist! EV

hig VVi

gc

ihig VVi

;dg

Vc _VZgaV

Hi"

7Z

Vertrek: Bareel van Sint-Gillis (Paul Dejaerlaan). Tram: 81 en 82 (Bareel), 55 en 3 (Horta). Aankomst: Van Meenenplein. Tram: idem C^ Zj lW Duur: ongeveer 2 uur jg\

hig VV

A#Bdg^X]Vg eaZ^c

7VgZZa kVcHi"<^aa^h

i

V

hZh iZZ

cl Z\

>Zg

aVc

Yhi

gVV

i

é

aVVc

K^aaV

HiZZcl Z\de8

i

gVV

ghi

aYZ

SGL COVER NL 01.indd 2

bVc

7gj\

>

a

)

De oplossingen van het spel (zie middenpagina’s). Pad op nr 38. Oplossingen van links naar rechts, te beginnen van boven: E18, K84 Bréartstraat! (op hoek van Lambeauxlaan), H15, A35, G36, D10, Q20, F32, J17, O14, B38, M35, C12, I13, P37, N11, L38

caVV

c

à

`Z

^YZ

è

>

ç

>_h

hiZZcl Z\

z

igVVi ‚Vgih 6#7g

§ !

g^X]

higV

Vi

6ahZb

WZg\hZ

>

6#9

i

gVV

^hhi

Bdg

(

]VgaZgd^

i

VgY jh hig VV

add

B#KVcBZZcZc eaZ^c

cVZghigVV

7Z gc

iZg

>

6#8ajnhZ

Hi"

LV

Vc _VZgaV

&

Vc

g`aV

i

E#9Z

Na het succes van de eerste twee nummers wordt de reeks à la carte voortgezet met de wandelkaart van Sint-Gillis. De rijkdom van het architecturaal erfgoed van deze gemeente is onmiskenbaar en haar 19de eeuwse structuur is opmerkelijk goed bewaard gebleven. Er valt dus heel wat te ontdekken in Sint-Gillis. Naast wat weetjes over de verschillende wijken kunt u kiezen uit twee wandelingen, de ene start aan het Hortamuseum en daalt af naar het Sint-Gillisvoorplein, de andere verkent de wijk rond het stadhuis en haar vele ‘juweeltjes’. Zoals steeds bij a la carte, worden al wandelend onze ogen getraind en leren we al spelend, alleen of met vrienden, met de klas of met het hele gezin.

HiZZcl Z\de8

Zj

è

LV

B#KVcBZZcZc eaZ^c

gVVi

]VgaZgd^

EV gb Vhi

C^

!

>

A#Bdg^X]Vg eaZ^c

7VgZZa kVcHi"<^aa^h

E#9Z

Sint-Gillis à la carte

jh hig VV

i

gVV i

Vi

LViZgaddhZhiZZ clZ\

=#9jbdci eaZ^c

ç

Bj

Bekijk uw gemeente met nieuwe ogen, ontdek al de pareltjes van het erfgoed dat u dagelijks omringd, leer ongekende hoekjes kennen, volg het parcours en speel het spel mee. In deze collectie worden de Brusselse gemeentes in de kijker gezet in een rijk geïllustreerde en praktische wandelbrochure, waarmee u op stap kan gaan of die u gezellig thuis kan doorbladeren.

ci] d[h igV

À la carte: uw gemeente in de kijker

VVi hig c\h cc^

gl^

DkZ

Sint-Gillis à la carte

Openingsuren:

›› van maandag tot donderdag van 9 tot 16 uur ›› op vrijdag van 9 tot 12 uur ›› op zaterdag van 11 tot 16 uur ›› uitzonderlijk, tijdens de Open Monumentenda-

-

22/03/07 17:12:01

U vindt beide gidsen op onze website www. stgilles.irisnet.be onder de rubriek Publicaties, of u kunt ze gratis bestellen via contact.1060@ stgillis.irisnet.be.

Tijdens het weekend van 15 en 16 september zijn er de intussen alom bekende Open Monumentendagen met dit jaar als thema, “De kunst van het bouwen”. In SintGillis kunt u de school J.J Michel, de voormalige ijsfabriek, het Pelgrimshuis, het Stadhuis en het Volkshuis bezoeken. Alle praktische informatie vindt u op onze website www.stgillis.irisnet.be of op die van Monumenten en Landschappen www. monument.irisnet.be. U kunt ook terecht op het nummer 02/536.02.69.


#14 infoSint-Gillis

Lokale leven 14 oktober 2012:

Gemeenteraadsverkiezingen, handleiding Op 14 oktober kiezen Belgische onderdanen vanaf 18 jaar, en de Europese en niet-Europese onderdanen die zich op de kieslijsten hebben ingeschreven, in Sint-Gillis 35 gemeenteraadsleden. Om de 6 jaar worden de Gemeenteteraadsleden raden van alle Belgische gemeenten verkozen op vernieuwd. Het 14 oktober is een belangrijk moment in het leven van een democratie omdat de kiezers een keuze kunnen maken uit de verschillende programmaâ&#x20AC;&#x2122;s van de politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen. Op 14

35 gemeen-

oktober bepaalt die keuze het gemeentelijke beleid van de komende 6 jaar. Soms vergeet men dat gemeenten in tal van domeinen bevoegd zijn. Zo zijn de inrichting van de publieke ruimte, het onderwijs, cultuur, het jonge kind, preventie of stedenbouw bevoegdheden die de wet aan de gemeenten heeft verleend. Het beheer van uw gemeente heeft dus een rechtstreekse impact op uw dagelijkse leven.

Na de verkiezing zal binnen de gemeenteraad een meerderheid worden gezocht die schepenen zal voordragen. Die zullen het college vormen en de burgemeester aanstellen. Het College houdt zich bezig met het dagelijkse bestuur van de gemeente en voert de projecten uit die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.


#15 infoSint-Gillis

Lok a le le v en

computer steekt. Op het scherm verschijnen de lijsten waaruit u uw keuze moet maken. Nieuw is dat u die keuze niet langer maakt met een elektronisch potlood maar rechtstreeks op het aanraakscherm. Eens uw stem uitgebracht, drukt de computer een biljet af met daarop uw stem en een unieke barcode. Daarna scant u uw biljet aan de stembus en steekt het erin. Wie dit stemsysteem wenst uit te testen, kan daarvoor terecht in een test-stembureau. De dienst kieszaken zal u een stemcomputer ter beschikking stellen en al uw vragen beantwoorden.

Hoe verlopen de verkiezingen praktisch? Sint-Gillis, pilootgemeente nieuw elektronisch stemsysteem! Net zoals voordien en net zoals in de andere Brusselse gemeenten, wordt elektronisch gestemd. Een nieuwigheid is dat Sint-Gillis, samen met Sint-LambrechtsWoluwe, is uitgekozen om een nieuw systeem uit te testen. Dat nieuwe systeem verschilt niet zo veel van het vorige maar moet de stemoperatie makkelijker maken en voor een grotere transparantie zorgen. Hoe werkt het? De voorzitter van het stembureau geeft u een kaart die u in de

Nieuw elektronisch stemsysteem

in het Stadhuis (Van Meenenplein 39, in de inkomsthall):

›› van maandag 17 tot vrijdag 21 september van 8 tot 12 uur

›› op dinsdag 18 september van

8 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

›› op

woensdag 19 september van 8 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur

in het OCMW (Fernand Bernierstraat 40)

›› van maandag 24 tot donderdag 27 september van 8 tot 12 uur

›› op dinsdag 25 en op woensdag 26 september van 8 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur


#16 infoSint-Gillis

Uw stemdocumenten Welke documenten moet u op 14 oktober bij hebben? Eind september ontvangt u uw oproepingsbrief. Daarop staat het stembureau vermeld waar u uw stem moet uitbrengen. Op 14 oktober biedt u zich dan in het stembureau aan met uw oproepingsbrief en identiteitskaart. Indien u op 3 oktober nog altijd geen oproepingsbrief heef ontvangen, of indien u die verloren bent, neem dan contact op met de dienst kieszaken waar men u een nieuwe oproepingsbrief zal bezorgen (benedenverdieping Stadhuis bureau 0.14 – 02/536.03.00 en contact.1060@stgillis.irisnet.be).

Wat als ik op 14 oktober niet in België ben? Vergeet niet dat stemmen voor alle Belgen, en voor alle vreemdelingen die zich hebben ingeschreven, verplicht is. Bent u op 14 oktober niet in België, dan kunt u uw stem toevertrouwen aan een naaste, die in uw plaats naar het stembureau zal gaan. Vul daarvoor de volmacht in die u op de website van de gemeente vindt en voeg er het ad hoc certificaat bij. De persoon aan wie u de volmacht geeft, en die zelf stemplichtig is in eender welke Belgische gemeente, zal zich met uw volmacht, uw oproepingsbrief en de hare of de zijne, in het stembureau aanbieden.

Bent u op 14 oktober in het buitenland, kunt u zich die dag onmogelijk naar het stembureau begeven of kunt u onmogelijk via volmacht stemmen, verwittig dan schriftelijk (Van Meenenplein 39) de vrederechter en de voorzitter van het hoofdbureau en voeg er bewijsstukken bij. Op basis van die elementen zal de vrederecht beoordelen of uw niet-deelname aan de stemming al dan niet gegrond was.

›› Belgische onderdanen: 19 664 personen.

›› Totaal: 22 836 kiezers (Belgen 86,1%, Europeanen 11,7%, niet-Europeanen 2,1%) n

Gemeenteraadsverkiezingen 2012: kiezerskorps Europeanen

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op volgende website: www.brusselverkiezingen2012.irisnet.be.

Inschrijving ­buitenlandse kiezers Sint-Gillis boven het gewestelijke gemiddelde De Europese en niet-Europese onderdanen konden zich op de lijsten inschrijven om hun stem uit te brengen. Ze voegen zich bij de Belgische onderdanen en vormen samen het totale kiezerskorps dat aan de stemming zal deelnemen:

niet-Europeanen

Belgen

Inschrijvingspercentage vreemdelingen. Vergelijking inschrijvingspercentages in Sint-Gillis met de percentages in het Gewest. (in percentage van het potentiële kiezerskorps, d.w.z. de buitenlandse onderdanen die de leeftijd hebben bereikt en aan de voorwaarden voldoen om te mogen stemmen).

20

15

10

›› Europese

onderdanen: 2  675 ingeschreven personen, of 19,6% van de potentiële Europese kiezers. Het gewestelijke gemiddelde bedraagt 13,5%.

›› Niet-Europese onderdanen: 497

ingeschreven personen, of 19,2% van de potentiële nietEuropese kiezers. Het gewestelijke gemiddelde bedraagt 15,4%.

5

0 Europeanen Sint-Gillis

niet-Europeanen Gewest


#17 infoSint-Gillis

Lok a le le v en

Lokale leven

Gemeente en Politiezone lanceren samen een nieuw project: UNEUS!

Het politieteam dat aan Uneus deelneemt

Om de levenskwaliteit langs de as Bethden maar lehem-Voorplein-J. Franck Square te daden inzake verhogen, heeft het veiligheid College van Burgemeester en Schepen een sterk signaal inzake veiligheid wil geven door de Politiezone extra financiële middelen toe te kennen, bovenop de gewone begroting. Het project kreeg de naam UNEUS en moet de samenwerking tussen SintGillis en de politie versterken.

Geen woor-

Meer politieagenten De aanwezigheid van de politieagenten van de zone “Zuid” is binnen een ruime perimeter sterk uitgebreid, waardoor de as waarvan sprake sinds de maand juli in totaal 33 politieagenten telt. UNEUS moet ervoor zorgen dat de initiatieven van de politie en die van de gemeente constant op elkaar zijn afgestemd. Op die manier moeten het antwoord op korte termijn, en de structurele overheidsaanpak van de onveiligheid, op lange termijn vruchten

afwerpen met als hoofdbetrachting een algemene verbetering van de levenskwaliteit in de wijk en daarrond. Dit project rekent tevens op een samenwerking tussen Parket en Procureur des Konings en op die met de wijkbewoners. Zij zijn sleutelactoren met wie politie en gemeente nauwer willen samenwerken. Het gaat hier om een proefproject gespreid over 3 jaar. Indien het succesvol is, zal het systeem naar het volledige gemeentelijke grondgebied worden uitgebreid. n


#18 infoSint-Gillis

Lokale leven

200-tal nieuwe plaatsen in de gemeentescholen Vanaf dit nieuwe schooljaar is er in de gemeentescholen van Sint-Gillis plaats voor 200 extra leerlingen.

School Ulenspiegel

De gemeente had een aantal maanden geleden al ingespeeld op de projectoproep van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het aantal klassen in het basisonderwijs op het grondgebied van het gewest gevoelig uit te breiden. Deze oproep had betrekking op de aankoop en plaatsing van paviljoentjes of geprefabriceerde modulaire constructies en op kleine renovatiewerken aan bestaande gebouwen. In Sint-Gillis viel de keuze op 2 projecten. 70% daarvan wordt gefinancierd door het Gewest, de resterende 30% is voor rekening van de gemeente.


#19 infoSint-Gillis

Lok a le le v en

Bij de start van het nieuwe schooljaar in september komt er in die paviljoentjes plaats vrij voor 2 nieuwe klassen (elk 54m²), goed voor 50 extra leerlingen, een inhaalklas en een bibliotheek. Tegen volgend jaar komen er in de school Ulenspiegel nog twee klassen bij.

School “4 saisons” Het tweede project, dat voor 70% door het Gewest wordt gesubsidieerd, betreft de inrichting van een nieuwe klas in de gemeenteschool “Les 4 saisons”. Daar is vanaf september plaats voor 25 extra kinderen in de kleuterklas. Meer opvangcapaciteit

School Ulenspiegel Ulenspiegel is een buurtschool vlakbij het Heldenplein. Meer dan 90% van de leerlingen komt te voet of per fiets. Op de ruime speelplaats van 2  700m² was plaats genoeg voor de installatie van modulaire constructies zonder dat dit een In totaal impact had op openen de speelruimte of voor geluidsover8 extra klasjes last voor de omgehun deuren ving zorgde. Eind augustus werden er dus achterin de koer vier paviljoentjes geplaatst.

Nieuwe paviljoentjes

De gemeente doet er trouwens alles aan om alle kinderen uit Sint-Gillis die dit wensen een plaatsje in een van de gemeentescholen aan te bieden en onderzoekt eventuele uitbreidingsmogelijkheden wanneer de schoolinfrastructuur dit toelaat. Dankzij de inspanningen van al het gemeentepersoneel komen er naast de initiatieven waarover we het net hadden, in de andere gemeentescholen nog 5 extra klassen bij. Tegen het begin van dit nieuwe schooljaar komen er in totaal dus 8 klassen bij, goed voor 200 nieuwe plaatsen. Deze maatregelen passen in het kader van het globale plan van het College om tegen 2015, 700 extra plaatsen in het onderwijs te creëren. n


#20 infoSint-Gillis

Lokale leven

Inschrijvingen in de gemeentescholen De inschrijvingen in de gemeentescholen gaan binnenkort opnieuw van start. Hieronder volgen enkele nuttige inlichtingen voor wie zijn kind wenst in te schrijven.

Voor wie?

Voorrang bij inschrijving?

Kinderen die in 2011 of vroeger zijn geboren, kunnen zich reeds in de kleuterschool van het gemeenteonderwijs inschrijven.

Tot 15 juni 2013 hebben de kinderen uit Sint-Gillis voorrang op andere kinderen.

Wanneer? Indien een broertje of zusje al op de school is ingeschreven: van 17 tot 28 september 2012. Alle andere kinderen kunnen zich inschrijven vanaf maandag 1 oktober 2012 vanaf 8.30 uur, enkel per telefoon.

Wachtlijst? Wanneer er geen plaats meer is, komt het kind volgens chronologische volgorde van de inschrijvingsaanvraag op een wachtlijst terecht.

Hoe inschrijven? Neem vanaf 1 oktober, enkel telefonisch, contact op met het schoolsecretariaat. Tijdens dit telefoongesprek wordt een afspraak gemaakt om de inschrijving schriftelijk te bevestigen. n


#21 infoSint-Gillis

Lok a le le v en

Nieuwe kleuterklassen afhankelijk van de school J.J. Michel Munthofstraat, 128b Tel. : 02/536.03.64

School J.J. Michel Bordeauxstraat, 16 Tel. : 02/536.03.53

School Ulenspiegel Heldenplein, 5 Tel. : 02/536.03.49

School “Les 4 Saisons” Franstalig onderwijs, en immersie Nederlands vanaf de derde kleuterklas. Bethlehemplein, 10 Tel. : 02/544.02.71

School n° 1-2 Wipstraat, 11 Fortstraat, 80 A Tel. : 02/536.03.47

School Peter Pan Retoricastraat, 13 Tel. : 02/536.03.55


#22 infoSint-Gillis

Lokale leven

Opening van 3 nieuwe horecazaken in commerciële benedenverdiepingen van de Regie voor Grondbeleid Via de Regie voor Grondbeleid stelt de gemeente Sint-Gillis sinds 2006 tegen aantrekkelijke voorwaarden, commerciële benedenverdiepingen ter beschikking van ondernemers. De gemeente streeft daarmee een dubbele doelstelling na: de opening van kwaliteitsvolle handelszaken bevorderen en buurten nieuw leven inblazen. De ondernemer voert de nodige werken en renovaties uit die nodig zijn voor de exploitatie van zijn activiteit. In ruil hoeft hij gedurende een bepaalde periode de Regie voor Grondbeleid geen huur te betalen. Het voordeel voor de Regie is dat de benedenverdieping onder de woningen wordt gerenoveerd en dat de ruimte wordt gebruikt voor de uitbating van een originele en kwalitatieve activiteit. Deze zomer starten Brusselse ondernemers op die manier drie nieuwe handelszaken in Het restaurant «Jardin»


#23 infoSint-Gillis

Lok a le le v en ›› “Mamma

Roma” Sint-Gillis Voorplein 31: de Brusselse pizzaketen was gecharmeerd door de nieuwe dynamiek in de wijk en heeft beslist vanaf eind juli een nieuwe vestiging te openen aan het Voorplein, in een benedenverdieping van de Regie voor Grondbeleid

›› “Oma”,

© Benoît Vignet

Sint-Gillis op. De twee eerste, “Jarwinkels op de din” en “Mamma Roma”, komen op benedenverhet Voorplein, wat diepingen van het aantal handelszaken in pande Regie voor den van de Regie Grondbeleid voor Grondbeleid op die locatie op 6 brengt en waardoor er op het plein een nieuwe commerciële dynamiek is ontstaan. “Oma” heeft z’n deuren in de Jourdanstraat geopend:

Steeds meer

›› “Jardin”,

Sint-Gillis Voorplein 23: in “Jardin” kunnen klanten sinds de maand juni terecht voor een ontbijt, vers fruitsap en huisgemaakte soepen. De initiatiefnemer heeft interesse laten blijken na een door Atrium georganiseerd wijkbezoek. Het project is “op

maat” van de wijk en van het lokaal gemaakt. De ruimte was vroeger een selfbankkantoor en is eigendom van de Regie voor Grondbeleid. Het businessplan is opgesteld in samenwerking met het Loket voor Lokale Economie van het bedrijvencentrum Village Partenaire

Jourdanstraat 129: met de hulp van Village Partenaire en Atrium heeft “Oma” snel ‘haar’ draai gevonden in deze benedenverdieping van de Regie voor Grondbeleid. De zaak is open sinds mei en voorstelt een eenvoudige kaart en een selectie bieren en wijnen die rechtstreeks van bij de producent worden gehaald.

Tenslotte is er ook de recente opening van de “super marché de ta mère”, in de Jean Volders­ laan 72. Groot en klein zijn er welkom in een galerij en een creatief atelier met ambachtelijke creaties zoals tassen, juwelen, hoeden of kledij van verschillende ontwerpers. n Kwaliteitsvolle handelszaken


#24 infoSint-Gillis

Lokale leven

Heraanleg Pierre Pauluspark Vanaf 3 september worden in het Pierre Pauluspark, 2 maanden lang volgende aanpassingswerken uitgevoerd:

›› heraanleg paden ›› plaatsen van leuningen op steilangs de trappen ›› heropening oorspronkelijke in- leen hellingen, vlakbij “Onze Kring” gang Munthofstraat

›› plaatsen

van nieuwe banken, tafels en vuilnisbakken

›› aanpassingen

om het park vlotter toegankelijk te maken voor personen met een beperkte mobiliteit

De financiering van dit project wordt gedragen door het Programma Grootstedenbeleid en door de Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens de werken, die gefaseerd verlopen, blijft het park toegankelijk.

Het park krijgt een grondige opfisbeurt


#25 infoSint-Gillis

Lok a le le v en

Zorg dragen voor de publieke ruimte Enkele nieuwtjes over het beheer van de publieke ruimte:

Het Pierre Pauluspark

De heraanleg kadert net zoals wordt volledig de recente gevelrenovatie van heraangelegd het Pelgrimshuis in een breder project. Ook de nieuwe verlichting van de vier standbeelden in het park die de komende maanden is gepland maakt daar deel van uit. Met deze werken wil het College de groene as door de gemeente, die van het Voorplein tot aan het vorig jaar volledige gerenoveerde Moricharplein loopt, verder versterken. n

Het park

Meer dan 400 vuilnisbakken in de straten van Sint-Gillis

straten van Sint-Gillis voortaan dus 410 vuilnisbakken.

De strijd tegen het afval blijft een van de hoofdbekommernissen van het College. Tot voor kort stonden er al 320 vuilnisbakken over het hele grondgebied van de gemeente. 60 daarvan waren beschadigd en zijn onlangs vervangen. Naast de 320 bestaande, heeft de gemeente nog negentig extra vuilnismanden bij geplaatst, om de publieke nog beter te bedienen. In totaal staan in de

90 zebrapaden herschilderd

Meer vuilnisbakken

In haar constante streven naar een beter onderhoud en meer veiligheid in onze straten, heeft het College de opdracht gegeven tal van zebrapaden te herschilderen. In een week tijd, zijn er 90 volledig herschilderd om de zichtbaarheid ervan te verhogen. n


#26 infoSint-Gillis

Duurzame ontwikkeling

Editie 2012 van de Autoloze Zondag Dit jaar wordt het Sint-Gillis Dorp op zondag 16 september feestelijk, creatief en sportief! Van 11 tot 17 uur kunt u bij tal van verenigingen en gemeentediensten terecht voor informatie over mobiliteit en duurzame ontwikkeling, gratis animaties voor groot en klein, hapjes, een wedstrijd van de Mooiste Fiets,… Vorige editie van “Sint-Gillis Dorp”


#27 infoSint-Gillis

Duurzame ontwikkeling

U bent rustig van aard? Kom dan genieten van een massage, een picknick op het ruime grasperk, een bio-sap in de zon,…

›› U hebt kinderen? Dan staan

u tal van animaties te wachten (ateliers, grimestand, reuzenspel,…).

›› U bent sportief en houdt van ›› U bent een klusser? Leer dan kicks? Kom dan de Slack line testen, leer rolschaatsen, roller soccer of Bike Polo.

zelf uw fiets herstellen, kazuifels versieren,…

Afspraak in het Sint-Gillis Dorp, in een ontspannen, feestelijke en gezellige sfeer!

Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever: Laurent Pampfer

Renseignements : developpementdurable@stgilles.irisnet.be / Inlichtingen : duurzameontwikkeling@stgillis.irisnet.be

> Inlichtingen: Sandrine Snyers Dienst Duurzame Ontwikkeling Tel.: 02/536.02.09 – ssnyers@stgilles.irisnet.be

Dans le cadre de la journée sans voiture, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune de Saint-Gilles vous invitent à la grande fête citoyenne In het kader van de autoloze zondag nodigen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Sint-Gillis u uit op een groot buurtfeest

Dimanche/Zondag

16 sept sept 2012 2012

Carré Monnaies (Parvis) (Parvis) Munthofplein Munthofplein (Voorplein) (Voorplein) 11-17h/u 11-17h/u

CONVIVIALITÉ / GEZELLIGHEID Grande pelouse, bar bio, petite restauration, animations gratuites et ateliers créatifs pour petits et grands, musique, massages Mooi grasveld, bio bar, lekkere hapjes, gratis animaties en creatieve ateliers voor groot en klein, muziek, massages

MOBILITÉ DOUCE / ZACHTE MOBILITEIT Infos, atelier réparation vélo, customisation de vélos, Activités sportives : Roller Soccer, Bike Polo, initiation Patins à roulettes, initiation Slack / Info, fietsherstelling-atelier, fietsversiering, sportactiviteiten : Roller Soccer, Bike Polo, roller initiatie, Slack initiatie

DÉVELOPPEMENT DURABLE / DUURZAME ONTWIKKELING Agenda 21, associations Saint-Gilloises, recyclage et réutilisation, économie sociale / Agenda 21, verenigingen uit Sint-Gillis, recycling en hergebruik, sociale economie

Neem deel aan de wedstrijd van de Mooiste Fiets! Tijdens de Autoloze Zondag van 16 september organiseert Sint-Gillis de wedstrijd «Mijn mooie fiets». Personaliseer uw fiets en win een gratis onderhoud! Versier uw fiets, neem er een foto van en bezorg die voor 10 september aan de dienst Duurzame Ontwikkeling. De winnaar wordt uitgekozen door de deelnemers aan het Sint-Gillis Dorp, dat plaatsvindt op het Marie Jansonplein op zondag 16 september van 11 tot 17 uur. > Inlichtingen: Sandrine Snyers Dienst Duurzame Ontwikkeling Tel.: 02/536.02.09 – ssnyers@stgilles.irisnet.be

www.semainedelamobilite.irisnet.be www.weekvanvervoering.irisnet.be

ADMINISTRATION DE L'ÉQUIPEMENT ET DES DÉPLACEMENTS

BESTUUR UITRUSTING EN VERVOER


#28 infoSint-Gillis

In ‘t kort Aanbod van twee belangrijke Nederlandstalige academies nu ook in Sint-Gillis Brede school ‘De Waaier’ organiseert vanaf september Nederlandstalige muziekinitiatie voor kinderen uit de eerste jaren van de lagere school, in samenwerking met de Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Tegelijkertijd start de Pianofabriek (Fortstraat 35), in samenwerking met de Academie voor beeldende kunsten van Anderlecht, teken- en beeldende ateliers, ook voor dezelfde leeftijd.

“Dernier rappel avant poursuites!” gaat opnieuw van start Voor de 4de keer reeds opent het expo-spektakel “Dernier rappel avant poursuites!”, of “laatste verwittiging voor vervolging”, dat de strijd aanbindt tegen overmatige schuldenlast, van 28 september tot 17 oktober 2012 zijn deuren, met realistische decors en professionele acteurs. Bezoekers ondervinden er in een ludieke en soms ietwat geschifte sfeer hoe snel mensen in een schuldspiraal kunnen belanden. Het initiatief is een samenwerking tussen het OCMW, de vzw CAFA en het Magic Land Théâtre en heeft altijd al veel succes gekend. Na eerder te hebben gewerkt rond de thema’s toegang

tot de gezondheidszorg en tot energie, en het traditionele thema van de schuldpreventie, zijn er dit jaar twee nieuwigheden: een extra levensverhaal en bijzondere aandacht voor de problematiek van de huisvesting in de stad. Meer informatie vindt u op onze blog www.actioncafa.be. > Inlichtingen: Reserveren verplicht op het nummer 02/563.58.02 of via emailadres expoaction@cpasstgilles.irisnet.be. Opgelet, plaatsen zijn beperkt. Het parcours duurt ongeveer een uur. Prijs: 5 EUR/persoon – 2,5 EUR voor studenten Gratis voor inwoners van Sint-Gillis.

Kunsteducatie moet ook een must zijn in Sint-Gillis, om alle kinderen dezelfde kansen aan te bieden en hun creatief talent te laten ontwikkelen. Zo kunnen zij met een verruimde horizon leven in een steeds veranderende, meertalige stad. > Inschrijving: Academie voor Muziek, Woord en Dans Fransmanstraat 173 1020 Brussel Prijs: 67 EUR/jaar (46 EUR met reductie) Tel.: 02/533.98.64 E-mail: nberhmoun@stgillis.irisnet.be


#29 infoSint-Gillis

In ‘ t k or t

© Stéphane Corbesiers

Succes van de 3de Franse markt

Een bedrijf in de bloemetjes

Eerbetoon aan Jean-Marie Abel

In een gemeente met meer dan 4 200 Fransen, is de traditionele markt op het Van Meenenplein aan de vooravond van de 14de juli, een even traditioneel succes. Op de maandagmarkt waren voor de gelegenheid een aantal marktkramers te gast met streekproducten. Het geheel werd opgeluisterd met een orkest.

De gemeente heeft een erediploma en gemeentelijke medaille overhandigd aan de baas van Le Louvre, n.a.v. de 30 jaar activiteit van het bedrijf..

N.a.v. de eerste verjaardag van zijn overlijden (1932-2011) heeft het Fonds Pierre-Paul Hamesse een eerbetoon gebracht aan Jean-Marie ABEL (1932-2011), schilder-beeldhouwer uit Sint-Gillis. Een gedenkplaat werd aangebracht bij het beeldhouwwerk “Le Baiser” die de kunstenaar aan de gemeente had geschonken en dat een plaatsje heeft gekregen in het huizenblok Coenen. Jean-Marie Abel heeft een indrukwekkend œuvre beeldhouwwerken en schilderijen nagelaten. Hij had o.a. de lessen gevolgd aan het schildersatelier van de Académie Jean-Jacques Gaillard.

27ste Hamesse Prijs De 27ste editie van de Hamesse Prijs vond plaats in de Galerie Nardone. De prijs ging naar Mathias Baijot (23 jaar - Tekenles aan ’école des Arts d’Ixelles’ – en grafische vormgeving, ERG)

© Stéphane Corbesiers

Sint-Gillis op Facebook Raadpleeg op www.facebook/­ communesaintgilles alle informatie over de gemeente en de evenementen die er worden georganiseerd.


#30 infoSint-Gillis

Wijkcontract “Zuid-Fontainas” Het Wijkcontract “Midi-Fontainas” is bijna afgerond. Om de bewoners uit de wijk te informeren over de verschillende realisaties, heeft de cel Wijkcontracten onlangs een brochure gepubliceerd. De brochure is uitgedeeld in de perimeter van het contract, u kunt ze ook raadplegen op www.stgillis.irisnet.be of bestellen via volgend e-mailadres: sdechamps@stgilles.irisnet.be.

Contrat de Quartier

MIDIFONTAINAS

een uitgelezen kans om inwoners van Sint-Gillis ertoe aan te zetten meer aan sport te doen. We zijn daarom op zoek naar sportievelingen vanaf 12 jaar uit SintGillis om officiële teams te vormen in volgende disciplines: zwemmen, jogging, MTB en minivoetbal. Ook gezinsleden, vrienden en supporters van de deelnemers zijn welkom. Het “Parcours Sport” biedt u de kans sportdisciplines te ontdekken die u het hele jaar door in volgende sportcomplexen van Sint-Gillis kunt beoefenen:

›› gemeentelijk sportcentrum (Ruslandstraat 41)

›› sportterreinen Corneille Barca (Lennikse Baan 1015)

›› sportzaal “Métal 40” (Metaalstraat 40)

›› zwembad Victor Boin (Wipstraat 38)

‘Parcours Sport’ en ‘Trophée communes sportives’ Une initiative de Cathy Marcus Échevine en charge des Contrats de Quartier

Cellule Contrats de Quartier - Rue Emile Feron 161 T. 02-533 34 80 - www.stgilles.irisnet.be/contratquartier

Op 29 september 2012 neemt de gemeente Sint-Gillis deel aan het feest van de sport dat overal in de Franse Gemeenschap wordt gevierd. Zoals elk jaar is er keuze te over: zo zijn er het “Parcours Sport” in de sportinfrastructuren van Sint-Gillis of de 16de editie van de “Trophée communes sportives”. Dat vindt plaats in het sportcentrum “Blocry” in Louvain-la-Neuve. Deelname aan die activiteiten is

Teams, supporters en begeleiders kunnen gratis demonstraties bijwonen van atleten die aan de Olympische Spelen van Londen 2012 hebben deelgenomen, en zelf nieuwe sportdisciplines ontdekken. De dienst Sport organiseert

het vervoer van Sint-Gillis naar Louvain-la-Neuve. Iedereen kan er gratis gebruik van maken. De bus vertrekt om 8 uur aan het Van Meenenplein en is terug rond 17 uur. > Inlichtingen en inschrijvingen: Vincent Dumont Tel.: 02/536.02.35 E-mail: vdumont@stgilles.irisnet.be

Vertelparcours Het 11de Vertelparcours heeft als thema “Irlandais & Celtique”. Het initiatief loopt van 14 tot 29 september in de gemeentelijke infrastructuren voor het jonge kind met animaties, spektakels en sprookjes speciaal voor de allerkleinsten. Voor een goed verloop van het Parcours vragen we u de voor elke animatie bepaalde leeftijd te respecteren. Het volledige programma van het Vertelparcours vindt u op www.stgillis.irisnet. be, onder de rubriek Agenda. > Inlichtingen: Dienst crèches Tel.: 02/536.02.31 E-mail: creche.1060@ stgilles.irisnet.be


#31 infoSint-Gillis

Conta cten

De nodige contacten met de administratie De Wijkantennes De Wijkantennes zijn open op maandag van 14 tot 20 uur en van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 13 uur en van 14 tot 17.30 uur. Van september tot juni is de Wijkantenne ‘ Voorplein ‘ ook open op zaterdag en zondag van 10 tot 13 uur.

Wijkantenne ‘Bethlehem’ Vorstse Steenweg 95a Tel. : 0800/96.606 bethleem.1060@stgilles.irisnet.be Wijkantenne ‘Louiza’ Sint-Bernardusstraat 105 Tel. : 0800/99.647 louise.1060@stgilles.irisnet.be Wijkantenne ‘Zuid’ Fontainasstraat 43 Tel. : 0800/99.342 midi.1060@stgilles.irisnet.be Wijkantenne ‘Voorplein’ Jourdanstraat 195 Tel. : 0800/32.422 parvis.1060@stgilles.irisnet.be

De Politiediensten ›› Dienst van de wijk ‘Voorplein’ Sint-Gillis Voorplein 1 Tel. : 02/559.86.00 Van maandag tot vrijdag van 7u tot 19u30

›› Dienst van de wijk ‘Zuid’ Marcel Broodthaersplein 7 Tel. 02/559.84.50 Van maandag tot vrijdag van 7u tot 19u30

›› Dienst van de wijk ‘Louiza’ Antoine Bréartstraat 104 Tel. : 02/559.85.37 7 dagen op 7 / 24 uur op 24


#32 infoSint-Gillis

Diensten in het Stadhuis Stadhuis – Van Meenenplein 39 – Tel. : 02/536.02.11 of 02/536.02.00 – www.stgillis.irisnet.be De diensten in het Stadhuis zijn open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur. De dagen en uren waarop deze diensten buiten de openingsuren permanenties houden, vindt u op de webpagina van de bewuste dienst. Algemene zaken Tél. : 02/536.03.95 secretariat.1060@stgilles.irisnet.be Burgerlijke Stand Tel. : 02/536.02.41 etatcivil.1060@stgilles.irisnet.be

Hygiëne, Leefmilieu en Veiligheid Tel. : 02/536.02.08 hygiene.1060@stgilles.irisnet.be

Personeel Tel. : 02/536.03.90 personnel.1060@stgilles.irisnet.be

Jeugd Tel. : 02/536.02.94 jeunesse.1060@stgilles.irisnet.be

Sociale zaken Tel. : 02/536.02.65 affairessociales.1060@ stgilles.irisnet.be

Kinderkribben en gelijke kansen Tel. : 02/536.02.31 creche.1060@stgilles.irisnet.be

Stedenbouw Tel. : 02/536.03.25 urbanisme.1060@stgilles.irisnet.be

Duurzame ontwikkeling Tél. : 02/536.02.09 duurzameontwikkeling @stgilles.irisnet.be

Openbaar onderwijs Tel. : 02/536.02.22 enseignements.1060@ stgilles.irisnet.be

Tewerkstelling, Sport en Sociale cohesie Tel. : 02/536.02.35 sport.1060@stgilles.irisnet.be

Financiën Tel. : 02/536.02.76 finances.1060@stgilles.irisnet.be

Openbare werken Tel. : 02/536.02.87 travaux.1060@stgilles.irisnet.be

Economische ontwikkeling Tel. : 02/536.02.30 developpement.economique.1060@stgilles.irisnet.be

Diensten die elders zijn gevestigd Cultuur Parmastraat 69 Tel. : 02/534.56.05 culture.1060@stgilles.irisnet.be

OCMW Fernand Bernierstraat 40 Tel. : 02/600.54.11 cpas@stgilles.irisnet.be

Dienst buurtjustitie Vanderschrickstraat 71 Tel. : 02/542.62.40 prevention.1060@stgilles.irisnet.be

Preventie Vanderschrickstraat 71 Tel. : 02/542.62.40 prevention.1060@stgilles.irisnet.be

Gehandicapten en pensioenen Parmastraat 51 Tel. : 02/536.03.05 pensions.1060@stgilles.irisnet.be

Regie voor Grondbeleid Emile Feronstraat 161 Tel. : 02/533.34.80 regiefonciere.1060@ stgilles.irisnet.be Sint-Gillishaard Bronstraat 18 Tel. : 02/534.78.80

www.stgillis.irisnet.be

Nederlandstalige Aangelegenheden Emile Feronstraat 173 Tel. : 02/533.98.60 na-an.1060@stgillis.irisnet.be Webatelier Fortstraat 37-39 Tel. : 02/537.02.68 vguisen@stgilles.irisnet.be Openbare reinheid Vorstse Steenweg 63 Tel. : 0800/97.613 proprete.1060@stgilles.irisnet.be Gratis ophaling van groot huishoudelijk afval en graffiti

www.facebook.com /communesaintgilles

Info Sint-Gillis: Architecturaal erfgoed, een gemeentelijke rijkdom  

Sint-Gillis, erfgoed, Open Monumentendagen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you