Page 14

Brochure-patrimoine NL_Brochure-patrimoine NL 27/08/15 23:14 Page14

SACRALE KARAKTERS

De voormalige drukkerij Goffin, waar zich nu het Huis van de Culturen bevindt, Belgradostraat

14

Vanaf de 19e eeuw wemelt het in Sint-Gillis, en meer bepaald in de Zuidwijk, van drukkerijen. Denk maar aan de firma Salomon & Uytterelst aan de Belgradostraat 77 of aan de lithograaf De Grève op het nummer 131 van de Fonsnylaan; een naam die in dit rijtje beslist niet mag ontbreken is drukker Goffin aan de nummers 118 tot 120 van de Belgradostraat. Dit immense industriële gebouw werd in 1895 ontworpen. Vandaag bevindt zich er het Huis van de Culturen. De drukkerij van het nummer 50 van de Hollandstraat werd vaak geroemd, omdat typograaf José Van Houtte er tussen maart 1943 en februari 1944 clandestien 525.000 exemplaren drukte van La Libre Belgique.

Profile for polygone polygone

Industrieel erfgoed  

Geschiedenis van het industrieel erfgoed in Sint-Gillis

Industrieel erfgoed  

Geschiedenis van het industrieel erfgoed in Sint-Gillis

Advertisement