Page 11

Brochure-patrimoine NL_Brochure-patrimoine NL 27/08/15 23:14 Page11

CHEMISCHE PRODUCTEN IN HET HART VAN DE GEMEENTE Waar de Sint-Bernardstraat en de Waterloosesteenweg zich vandaag kruisen, verrijst in 1835 de chemische fabriek van de gebroeders Van Der Elst. De buurt zal vele jaren worden geteisterd door geurhinder. Dat de gemeenteraad zich met hand en tand tegen deze fabriek verzette, maakte geen indruk. Erger nog: de bestendige deputatie gaf de eigenaars in 1847 toestemming om zwavelzuur te produceren; in 1859 krijgen ze groen licht voor de productie van ijzersulfaat en in 1865 worden daar nog salpeterzuur, tinzout en ammoniak aan toegevoegd.

Ondanks herhaalde verontreinigingen waarbij meerdere waterpunten en gewassen worden vergiftigd, brengen de petities koning Leopold II niet van zijn stuk. Gevolg: uit protest neemt het voltallige schepencollege ontslag. Uiteindelijk breken de gebroeders Van Der Elst in 1874, wanneer de Zuidwijk wordt aangelegd, op. Door de chemische activiteiten liep de verstedelijking van deze buurt heel wat achterstand op. De scheikundige fabriek van de gebroeders Van Der Elst op het kruispunt van de Waterloosesteenweg en de Sint-Bernardstraat

11

Profile for polygone polygone

Industrieel erfgoed  

Geschiedenis van het industrieel erfgoed in Sint-Gillis

Industrieel erfgoed  

Geschiedenis van het industrieel erfgoed in Sint-Gillis

Advertisement