Page 10

Brochure-patrimoine NL_Brochure-patrimoine NL 27/08/15 23:14 Page10

HET INDUSTRIEEL WEEFSEL Zodra zij zich in 1837 in de buurt van de Hallepoort vestigt, behoort de Vlasfabriek of de Société pour la Filature des Lins tot de voornaamste ondernemingen van Sint-Gillis. De fabriek telde 1.200 arbeiders, waarvan 80% vrouwen. De arbeidsomstandigheden en vooral de veiligheid leidden tot een aanslepend sociaal conflict waarin de vrouwen, de huismoeders, een doorslaggevende stem hadden. In 1872 zou de fabriek een tweede bijzonder dodelijke ramp niet meer te boven komen. Bij een ontploffing van de stookketels vielen 10 doden en talloze gewonden. Nog maar twee jaar eerder kostte een gelijkaardig ongeval al het leven aan 8 arbeiders.

In een veel huiselijkere en beslist minder ambitieuze geest vestigt het Huis Hoguet in 1929 zijn naaiateliers aan de nummers 24 tot 28 van de Romestraat. In het art deco gebouw waren ook de administratieve kantoren en het privé-appartement van de directeur ondergebracht. De opslagplaatsen lagen langs de Waterloosesteenweg. De familie Hoguet liet dit schitterende bouwwerk in 1970 na aan de gemeente op voorwaarde dat het voor culturele activiteiten zou worden bestemd. Vandaag zijn de gemeentelijke bibliotheek en het Maison du Livre hier gevestigd. Vanaf het einde van de 19e eeuw kent Sint-Gillis een belangrijke instroom van joden. De inwijkelingen komen overwegend de kleine industriële of ambachtelijke ondernemingen van de confectiesector en de sector van leder en huiden versterken. Zo vestigt de knopenmakerij Vandermeiren zich in 1858 aan de Hallepoortlaan en brengt Cohen, sedert 1887 fabrikant van hoeden en modeartikelen, zijn zetel onder op het nummer 62 van de Vorstsesteenweg. In 2009 worden er woongelegenheden, kantoren en een kunstgalerij in ondergebracht.

1.200 De Vlasfabriek of de vlasspinnerij bood werkgelegenheid aan 1.200 arbeiders, waarvan 80% vrouwen.

La Maison Hoguet, Romestraat 24

La Linière lag in de schaduw van de Hallepoort

Profile for polygone polygone

Industrieel erfgoed  

Geschiedenis van het industrieel erfgoed in Sint-Gillis

Industrieel erfgoed  

Geschiedenis van het industrieel erfgoed in Sint-Gillis

Advertisement