Page 1

l

Jak Wołoską budowano - str. 3

l

Ekonomia chaosu urbanizacyjnego - str. 4

50 lat Supersamu - str. 8

l

ISSN 2082-6567

Centrum Handlowe

Targi

Galeria Kupców z placu Defilad

W dniach od 25 do 27 maja w hali „Warszawianki” przy ul. Puławskiej 101 (Merliniego 2) odbędą się targi Medycyny Naturalnej i Kosmetyki. Można będzie skorzystać z porad, diagnozy irydologów, kręgarzy, bioenergoterapeutów, zakupić kosmetyki i zdrową żywność.

zaprasza swoich stałych Klientów do Centrum Handlowego LAND. pon. - pt. 10 - 19 sob. 11 - 18 niedz. 11 - 16 Stacja metra Służew Dostępne są boksy handlowe 600 345 800

www.poludnie.com.pl

Rok XIX nr 19 (775)

l

24 MAJA 2012

www.facebook.com/Poludnie.Gazeta

l

Bezpłatnie

ZUS III Oddział ZUS w Warszawie zaprasza na „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych”, który odbędzie się w środę, 30 maja w siedzibie Oddziału przy ul. Czerniakowskiej 16. Tego dnia na Sali Obsługi Klientów zorganizowane zostaną stanowiska eksperckie, przy których zainteresowane osoby będą mogły otrzymać szereg informacji niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu Osób Niepełnosprawnych.

Zbadaj słuch za darmo!

Wszystkie osoby mające trudności ze słyszeniem mogą teraz bezpłatnie zbadać słuch i skorzystać z porady specjalisty protetyka słuchu w gabinecie firmy Fonikon, który mieści się przy ul. Dąbrowskiego 16 (róg Bałuckiego). Firma oferuje nowoczesne aparaty słuchowe duńskiej firmy Oticon, która od ponad 100 lat opracowuje zaawansowane rozwiązania dla osób niedosłyszących. Rejestracja telefoniczna: 22 498 75 40. Godziny otwarcia: pon.- pt. 9-17.30. Fonikon jest Firmą Godną Zaufania. Zapraszamy!

l

Komunikacja na EURO

31 maja o godz. 17.00 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 sala E, II piętro odbędzie się forum dyskusyjne na temat: „Zasady obsługi komunikacyjnej UEFA EURO 2012”. Temat przedstawi mgr inż. Mieczysław Reksnis. Wstęp wolny

Koncerty

Koło Muzyki Dawnej Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków prezentuje w dniach 27 maja oraz 3 i 24 czerwca w kościele Ofiarowania Pańskiego przy ul. Stryjeńskich 21 muzykę od średniowiecza do baroku, w wykonaniu zespołów specjalizujących się w interpretacji muzyki dawnej. Początek wszystkich koncertów o godzinie 19.00, wstęp wolny.

Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie W kwietniu 2011 r. międzynarodowe konsorcjum, złożone z jednostek badawczych i samorządowych z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Słowenii rozpoczęło realizację projektu ReNewTown „Nowe postsocjalistyczne miasto: konkurencyjne i atrakcyjne”. Projekt finansowany jest w ramach programu Central Europe, który finansuje inicjatywy

poprawy innowacyjności, dostępności i konkurencyjności miast i regionów, realizowane we współpracy między krajami Europy Środkowej. ReNewTown ma na celu znalezienie najlepszych rozwiązań polepszenia warunków życia mieszkańców i ożywiania gospodarczego obszarów miast wybudowanych w latach 1945-1989. Realizacji tego celu służą, finansowane

w ramach projektu, inwestycje pilotażowe w Krakowie, Pradze, Hnuście i Velenje oraz badania ankietowe prowadzone na osiedlach mieszkaniowych wybudowanych w okrasie socjalistycznym. W Polsce badania ankietowe przeprowadzono na przełomie października i listopada 2011 r. na warszawskim Ursynowie i w krakowskiej Nowej

Hucie. Za organizacje badań odpowiedzialny był Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Ankiety i wywiady badawcze przeprowadzono z trzema grupami respondentów: mieszkańcami, ekspertami (architekci, urbaniści, samorządowcy) oraz przedsiębiorcami. dokończenie na stronie 4

Galeria Ucznia

W niedzielę, 27 maja o godz. 19.00 nastąpi otwarcie wystawy jubileuszowej „15 lat Galerii Ucznia”. Prace wystawiają: Anna Brzezik, Danuta Czarnecka, dokończenie na stronie 6


2

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

, ,

www.poludnie.com.pl

,

26 maja, sobota, g. 12.00 - otwarcie Tygodnia Równości (Ratusz) wciągniecie tęczowej flagi przed ursynowskim Ratuszem, otwarcie wystawy “Oblicza Równości”, start aplikacji na Facebooku “Zmierz swoją tolerancję” 27 maja - niedziela - 16.00 debata nt. osób niepełnosprawnych, show Stand Up Comedy (Ratusz) 28 maja - poniedziałek - warsztaty antydyskryminacyjne w liceach, 16.30 Performance Równości przy stacji metra Kabaty , 18.00 debata nt. biedy oraz pokaz filmu “Slumdog. Milioner z ulicy” (Ratusz) 29 maja - wtorek - warsztaty antydyskryminacyjne w liceach, 16.30 Performance Równości przy stacji metra Natolin, 18.30 debata nt. e-wykluczenia oraz pokaz filmu “Social Network” (Uczelnia Vistula) 30 maja - środa - warsztaty antydyskryminacyjne w liceach, 16.30 Performance Równości przy stacji metra Imielin, 18.30 debata nt. mniejszości narodowych oraz pokaz filmu “U Pana Boga za piecem” (Ratusz) 31 maja - czwartek - warsztaty antydyskryminacyjne w liceach, 16.30 Performance Równości przy stacji metra Stokłosy, 18.30 debata nt. LGBT oraz pokaz filmu “Kinsey” (Ratusz)

21.00 - włączenie tęczowej iluminacji Ratusza 1 czerwca - piątek - warsztaty antydyskryminacyjne w liceach, 16.30 Performance Równości przy stacji metra Ursynów, 19.00 debata oraz pokaz filmów grupy “Ursynów w komie” (Ratusz)

Q ueer UW


3

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

Jak Wołoską budowano W swej pierwszej kadencji samorząd Mokotowa przejął zadania oświatowe, ale resort oświaty pieniędzy nie dał. Nad ówczesną gminą Mokotów zawisła groźba bankructwa. Burmistrz podał się do dymisji. Wówczas Wiktor Czechowski, zastępca burmistrza, doprowadził do odwrócenia karty. Nieruchomości po upadłych zakładach CEMI kupiło GTC i oddało do użytku biurowce. Podatki od nieruchomości z biurami były wielokrotnie wyższe niż od gruntów z mieszkaniami. Ale infrastruktura komunikacyjna była zaniedbana. Najdłużej, bo od września 1992 r. do grudnia 2006 r. w Zarządzie Mokotowa był Wiktor Czechowski. To on walczył o budowę ul. Wołoskiej i innych, zabiegał o środki finansowe na te inwestycje. Prawdopodobnie ul. Wołoska wraz ze skrzyżowaniami byłaby już oddana do użytku, ale pewien polityk spowodował odejście Wiktora Czechowskiego z samorządu. Przeszkadzał bowiem politykowi w prywatnym interesie. Redakcja „Południe” zwróciła się do Wiktora Czechowskiego aby opowiedział historię, którą współtworzył, historię budowy ul. Wołoskiej. Oto ona:

Udało nam się na sesję Rady Dzielnicy zaprosić z-cę prezydenta m.st. Warszawy Jerzego Lejka, który wtedy odpowiadał za układ komunikacyjny miasta, oraz Tomasza Szawłowskiego, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. W świetle kamer telewizyjnych dyrektor Dzielnicy podpisał z nimi porozumienie o współpracy w celu stworzenia warunków do rozwoju ulic o znaczeniu ponadlokalnym na Mokotowie. W porozumieniu wymienione były m.in. ulice takie jak Wołoska, Komisji Edukacji Narodowej, jeszcze wtedy nieskończona Batorego, Beethovena - ciąg z Racławicką i jeszcze kilka innych, których nie pamiętam. Z ulicą Wołoską był coraz większy problem. Była to właściwie jednojezdniowa ulica o zniszczonej nawierzchni. Jechało się nią jak na wozie z krzywymi kołami. Wokół jej południowego końca, u zbiegu z ulicą Marynarską, grunty po upadłym zakładzie CEMI kupiło GTC i zamierzało budować park biznesu oraz galerię handlową. Wzdłuż północnego końca ul. Wołoskiej, pomiędzy ulicami Rakowiecką i Madalińskiego na zakupionych 17 hektarów gruntów od MPRO firma

czają wartość dochodów z metra kwadratowego mieszkania, użytkowanie wieczyste wynosi 3 proc., a nie 1 proc. Biznes generuje podatki, które również zasilały budżet dzielnicy. A zatem była to dla nas bardzo korzystna sytuacja. Należało wspomóc obu inwestorów poprawą układu komunikacyjnego. Jednocześnie udało się nam namówić inwestorów na świadczenia finansowe przy realizacji tych ulic. GTC sfinansowało swój projekt, tj. projekt odcinka dwujezdniowej Wołoskiej od Konstruktorskiej do Marynarskiej, Ekopark sfinansował projekt od ul. Rakowieckiej do ul. Wiktorskiej. GTC dało również kilkanaście milionów; m. in. przebudowało Domaniewską na skrzyżowaniu, zrobiło kładkę nad Wołoską i na szeregu sąsiednich ulic. Potem dalszą część, czyli samą inwestycję, przejął Zarząd Dróg Miejskich, bo to on za nią odpowiadał. Wiele osób krytykowało, że ta inwestycja jest realizowana w częściach. Że w pierwszym etapie były dwa odcinki dwujezdniowe, a od Marynarskiej zwężała się jezdnia do jednojezdniowej, potem między Konstruktorską a Wiktorską również. Z naszej strony było to

W 1997 albo w 1998 roku Rada Warszawy podjęła uchwałę o rozwoju układu komunikacyjnego drogowego w Warszawie. Ku zaskoczeniu Zarządu Dzielnicy Mokotów okazało się, że poza trasą Siekierkowską służby miejskie nie przewidywały na najbliższe pięć lat rozwoju dróg o znaczeniu ponadlokalnym, dróg powiatowych na Mokotowie. Stało się to po likwidacji gminy Mokotów, która została przekształcona w dzielnicę Gminy Warszawa-Centrum. Zarząd Dzielnicy nie mógł na to spokojnie przystać. Stąd przy udziale radnych zaczęliśmy prowadzić akcję, aby jednak ulice ponadlokalne były na Mokotowie budowane.

Ekopark zamierzała zbudować osiedle mieszkaniowe. Oba te kompleksy inwestycyjne były słabo skomunikowane, gdyż ówczesna Wołoska nie nadawała się do przyjęcia zwielokrotnionego ruchu komunikacyjnego generowanego przez planowane inwestycje. Dla nas istotne było, żeby w miejscu po CEMI, który był kiedyś największym zakładem pracy na Mokotowie, powstał park biznesu, gdyż dzielnica cierpiała z powodu wcześniejszego kryzysu finansowego. Mieliśmy niskie dochody, które nie dawały możliwości realizacji zadań dzielnicowych. Dochody z obiektów biurowych, np. z podatku od nieruchomości, ponad 30-krotnie przekra-

działanie z premedytacją, ponieważ doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że jeżeli będziemy chcieli robić dokumentację na całość tej ulicy, to proces inwestycyjny będzie trwał latami. Znałem sprawność miasta, która była nie największa w takich zadaniach. A na ulicy Wołoskiej były trzy bardzo trudne skrzyżowania: z ulicą Marynarską, z ulicą Woronicza i z ulicą Racławicką. Nasza strategia sprawdziła się i bardzo szybko udało się wybudować ulicę w wersji fragmentarycznej. Późniejsza historia tej ulicy pokazała, że mieliśmy całkowitą rację: te dwie jezdnie powstały do roku 2000, a następna część ulicy Wołoskiej... projektowanie trwa 12 lat.

budowę – mówi Małgorzata Gajewska, rzecznik ZMID. – Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonawcę. Na 2013 r. mamy zarezerwowaną kwotę 25 mln zł, a na 2014 r. kolejne 73 mln zł. Władze Dzielnicy Mokotów od dawna zabiegały o poszerzenie ul. Wołoskiej. Notował Andrzej Rogiński W bieżącej kadencji samorzą-

Z tego co wiem, projekt wykonywano chyba siedmiokrotnie. Problem polegał generalnie na tym, że Urząd m.st. Warszawa miał olbrzymie problemy z koordynacją różnych instytucji warszawskich, które odpowiadają za drogi czy mają możliwość wyrażania w tej sprawie swojej opinii. W efekcie ta karuzela zmieniających się opinii

nia tych dwóch skrzyżowań, wreszcie budowa ruszy i ulica będzie zrobiona. To jest ulica niezwykle ważna, musi bowiem odciążyć al. Niepodległości i ul. Puławską. Praktycznie na górnym tarasie Mokotowa te trzy ulice obsługują cały ruch w Warszawie na kierunku północ-południe.

i uzgodnień połączona z indolencją decydentów doprowadziła do kilkunastoletniego opóźnienia w dokończeniu budowy tak potrzebnej dla Mokotowa i warszawy ulicy. Najtrudniejsze było właśnie uzgodnienie dokumentacji projektowej dla skrzyżowań z ulicą Racławicką i Odyńca oraz z Woronicza. W pewnym stopniu przyczynili się do tego tramwajarze. Wojny o kształt tych skrzyżowań trwały długo. Najpierw chyba biuro projektowe „Stolica” pięć razy robiło dokumentację. Dwukrotnie przed rokiem 2010 były już sygnały, że budowa dokończenia ul. Wołoskiej zostanie rozpoczęta. W ostatniej chwili znowu okazywało się, że ktoś czegoś nie dopilnował czy nie uzgodnił. Mam nadzieję, że teraz, po dwunastu latach projektowa-

Teraz w porównaniu z innymi dużymi inwestycjami w Warszawie, przy budowie ul. Wołoskiej nie występują problemy z wykupem gruntów i wyburzeniami. A zatem jest łatwiej ją zrealizować. W 2012 r. ma zostać wybrany wykonawca inwestycji, którą będzie realizować stołeczny Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Kierowcy pojadą nową drogą najpóźniej w 2015 r. Ulica Wołoska, to jedna z najważniejszych arterii Mokotowa. Ze względu na duże natężenie ruchu często jednak bywa zakorkowana. Konieczna jest modernizacja tej drogi na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej. – Mamy już projekt przebudowy Wołoskiej, a w lutym wystąpiliśmy o pozwolenie na

du inwestycja stała się jednym z głównych motywów kampanii zachęcającej nowych mieszkańców do płacenia podatków na Mokotowie. Zarząd Dzielnicy zobowiązywał się, że pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone właśnie na przebudowę ul. Wołoskiej. – Cieszymy się, że nasze starania zakończyły się sukcesem – nie ukrywa radości Jacek Dzierżanowski, rzecznik prasowy Dzielnicy Mokotów. – Poszerzenie ulicy Wołoskiej nie tylko poprawi komfort jazdy w tej części Mokotowa, ale także usprawni transport w południowych dzielnicach Warszawy. Trzymamy kciuki za ZMID, aby udało im się zrealizować tę trudną inwestycję zgodnie z planem.

Warszawa leży na Skarpie W niedzielę, 27 maja 2012 roku, ponad 50 instytucji kultury, od godziny 10.00 do zmierzchu będzie organizować w stolicy największą miejską majówkę - „Majówkę na Skarpie”! Będzie to seria wydarzeń: kulturalnych, sportowych i społecznych na szlaku Skarpy Warszawskiej. Dodatkowo w ramach tego wydarzenia stworzone zostaną strefy piknikowe, na których będzie można odpocząć, pograć w kometkę oraz wziąć udział w ciekawych warsztatach. Wszystko po to, by ożywić Skarpę Warszawską i wydobyć jej ukryty potencjał!

Klub Sportowy „Warszawianka” bierze czynny udział w tej imprezie. W godzinach od 12.00 do 15.00 odbędą się pokazy nowej, dynamicznie się rozwijającej gry zespołowej pod nazwą „frisbee” oraz tenisa ziemnego w wykonaniu młodzieży sekcji tenisowej „Warszawianki”, połączone z nauką tych gier dla chętnych uczestników. Na skwerze im.

Olgi i Andrzeja Małkowskich, przylegającym do terenu klubu (dojście od ul. Puławskiej i ul. Merliniego), będzie zorganizowany z udziałem Dzielnicy Mokotów, w godzinach 11.00– 17.00, piknik na trawie. Będą zabezpieczone leżaki, namioty, mała estrada dla występów artystycznych oraz możliwość cateringu w pobliskiej restauracji „Portucale”.

25 bm. upływa termin: - składania deklaracji VAT oraz opłacenia podatku VAT; - rozliczenia akcyzy za miesiąc poprzedni.


4

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

www.poludnie.com.pl

Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie dokończenie ze strony 1 W przypadku Ursynowa mamy do czynienia z dzielnicą, która jeszcze przed 1989 rokiem oceniana była jako jedna z lepszych dzielnic mieszkaniowych Warszawy. Badania potwierdziły, że Ursynów pomimo swojego socjalistycznego dziedzictwa charakteryzuje się wysoką pozycją na rynku mieszkaniowym oraz znacznym prestiżem społecznym. Wyniki badań wskazują na wysoką akceptację mieszkańców Ursynowa swojego miejsca zamieszkania, niezależnie od zajmowanej pozycji społecznej i kategorii wieku. W porównaniu z okresem przed 1989 r. rozwiązany został problem dostępności do podstawowych usług bytowych, pozostał natomiast problem dostępności do szkół podstawowych i przedszkoli. Wyniki badania zwracają natomiast uwagę na silnie podkreślane przez ankietowane osoby problemy związane z brakiem miejsc parkingowych oraz dużym natężeniem ruchu samochodowego. Problemy te wynikają z niedopasowania struktury przestrzennej osiedla, zaprojektowanego przy założeniu niższych wskaźników motoryzacji oraz ze stopniowego

dogęszczania zabudowy mieszkaniowej i usługowej przez prywatnych developerów. Pomimo relatywnie „młodego” budownictwa mieszkaniowego, uzupełnianego współczesnymi inwestycjami, badanie wykazało również obecność problemów związanych z jakością przeprowadzanych modernizacji oraz estetyki starszych i nowych części dzielnicy. Pozytywnym aspektem jest natomiast relatywnie wysoka aktywność społeczna i partycypacja mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych np. w sprawach ochrony i kształtowania terenów zielonych i rekreacyjnych. Według przedsiębiorców, atrakcyjne dla prowadzenia działalności gospodarczej są prawie wyłącznie główne arterie komunikacyjne Ursynowa, przede wszystkim al. KEN, zaś obszary wielkich osiedli mieszkaniowych są słabo dostępne komunikacyjnie i niedostosowane architektonicznie do potrzeb przedsiębiorców. Zwrócono również uwagę na problem dużej konkurencji o braku lokalnego planu rozwoju przedsiębiorczości, który mógłby wprowadzić regulacje ograniczające nasycenie niektórymi

typami usług w określonych lokalizacjach. W opinii badanych ekspertów są dwa główne powody dla którego Ursynów jest chętnie wybieraną lokalizacją mieszkaniową w skali miasta. Są to: bardzo dobra dostępność przestrzenna, zwłaszcza do miejsc pracy i usług transportem publicznym (metro) oraz wysoki prestiż dzielnicy. Na 29 maja 2012 r., w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na ulicy Twardej 51/55 (parter budynku), zaplanowana jest publiczna dyskusja nad wynikami przeprowadzonych badań w kontekście zidentyfikowanych problemów i możliwości ich rozwiązania. W dyskusji będą uczestniczyć naukowcy, jak również niezależni eksperci i samorządowcy z Ursynowa. Spotkanie ma charakter otwarty. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.renewtown.eu Redakcja dziękuje panu Adamowi Bierzyńskiemu z Instytutu GiPZ PAN za przesłanie powyższych informacji.

Zespół dyplomowanych fizjoterapeutów i lekarzy pracujących w firmie Fizjo Med Poland istniejącej od 1997 r. udowodnił, że poprawa rezerwy ruchowej w stawie objętym chorobą zwyrodnieniową oraz przywrócenie prawidłowego napięcia otaczających staw tkanek miękkich powoduje znaczną poprawę funkcji oraz redukcję dolegliwości pacjenta. To zmienia dotychczasowe spojrzenie na rehabilitację kręgosłupa i stawów. Pracowaliśmy nad doborem odpowiednich technik manualnych uznanych w świecie medycznym od kilku lat. W tym okresie pomogliśmy kilku tysiącom ludzi! Dziś wiemy, że wyniki naszych obserwacji oraz doświadczenie, które posiadamy umożliwia nam skuteczne leczenie wielu dysfunkcji narządu. To przełom w rehabilitacji twierdzi Krzysztof Narosz szef zespołu terapeutycznego. Techniki, które wybraliśmy do naszej pracy są bardzo subtelne, a co za tym idzie nie powodują powikłań czyli pogorszenia stanu pacjenta. Jednym słowem może być tylko lepiej! Po pierwszej konsultacji wiemy czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Lekarze, którzy obserwują wyniki naszej pracy, są zdumieni. Mając dotąd do dys-

pozycji tylko fizykoterapię zdają sobie sprawę z ograniczeń. Dziś inaczej patrzą na możliwości rehabilitacji ortopedycznej. Najlepsze efekty uzyskujemy w rehabilitacji: stanów zwyrodnieniowych stawów, dyskopatii, bólu kolan, bólu biodra, bólu głowy, nerwobólach, rwy kulszowej, zespołu bolesnego barku, łokcia tenisisty i golfisty, zespole cieśni nadgarstka. A oto kilka opinii naszych pacjentów: Paweł, 51 l.: Jestem neurochirurgiem od lat cierpiałem z powodu bólu kręgosłupa, jednak decyzję o operacji odwlekałem. Moi koledzy dali mi wizytówkę Pana Narosza i zdecydowałem się na rehabilitację. Nie zdawałem sobie dotąd sprawy, że jest możliwe usuniecie moich problemów bez operacji. Polecam. Maria, 69 l.: Moje kolano nie pozwalało mi wyjść z domu, ból był tak duży. Córka woziła mnie na rehabilitację do Fizjo Medu i dziś już pierwszy raz od roku sama poszłam do sklepu! Bardzo Wam dziękuję. Kazimiera, 72 l.: Od lat leczyłam swój chory bark nie spalam w nocy ze względu na ból, w dzień

Ekonomia chaosu urbanizacyjnego

Społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne skutki niekonNa zdjęciu pl. przed kościołem trolowanej urbanizacji i chaosu Wniebowstąpienia Pańskiego. Fot. przestrzennego, są w Polsce od ze zbiorów Marka Budzyńskiego. szeregu lat powszechnie krytykowane. Niekontrolowana urbanizacja i brak koordynacji przestrzennej procesów inwestycyjnych utrudniają funkcjonowanie miast i pogarszają warunki życia ich mieszkańców oraz obniżają społeczną i ekonomiczną wartość przestrzeni. Brak troski o miasta i jakość usług powodują narastającą degradację wielu terenów zurbanizowanych. Zieleń publiczna, użytkowana w polskich miastach od wielu dziesięcioleci jest dziś wyprzedawana. Ochrona interesu publicznego jest nieskuteczna, podczas gdy obejmuje on szereg ważnych problemów, takich jak standard życia w miastach i społeczne walory zagospodarowania przestrzeni proKrzysztof Narosz mujące społeczną integrację, Gabinet terapii eliminując wykluczenia i senarządu ruchu ul. Różana 51 gregacje. Interes publiczny to tel. 22 498-18-55 również zapewnienie dostępu

Przełom w leczeniu stawów i kręgosłupa! Mokotów, ul. Różana 51

Ul. Dominikańska nie bez powodu nosi taką właśnie nazwę. Tu bowiem, pod numerem 2, znajduje się przedwojenny klasztor i powojenny kościół ojców dominikanów. Po wojnie klasztorowi groziła likwidacja, lecz kardynał Stefan Wyszyński zapowiedział okupację świątyni w wypadku próby wyrzucenia księży. Klasztor, wówczas na samych obrzeżach stolicy, przetrwał, a w 1952 r. erygowana została tu również parafia. Więcej: www.utm.info.pl

22 848-76-01

nie mogłam ruszyć ręką. Po konsultacji nabrałam nadziei dziś śpię w nocy spokojnie i nadal pracujemy nad ruchomością. Bardzo się cieszę wspaniali terapeuci. Jestem szczęśliwa, że trafiłam na takich ludzi. W opini pacjentów najskuteczniejsi terapeuci w Warszawie. W dniach od 25 do 30 maja prowadzimy konsultacje pacjentów. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje telefoniczna rejestracja wizyt!

ul. Różana 51 (Mokotów), tel. 22 498 18 55

www.terapia-manualna.com

do funkcji kultury i edukacji, troska o klimat miasta i jego transport publiczny. Brak planów przestrzennych powoduje również coraz częstsze spory i konflikty, bowiem jedynie plan przestrzenny może zapewnić właściwą koordynację procesów inwestycyjnych. Olbrzymie, rzadko badane w Polsce straty wywołuje niekontrolowana urbanizacja i chaotyczny rozwój miast, te wielomiliardowe straty są pokrywane ze środków publicznych: Straty poniesione w wyniku ostatniej powodzi przekroczyły dwanaście miliardów złotych1. Między innymi dlatego, ponieważ zabudowujemy tereny zagrożone powodzią. 78,89 % planów uchwalonych przez gminy Polski centralnej dla terenów narażonych na to niebezpieczeństwo (posiada je ponad połowa gmin) co najmniej w części przeznaczyło pod zabudowę. Tereny te zgodnie z prawem nie powinny być zabudowywane,

jednak Prawo Wodne upoważnia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do uchylania tego zakazu, co często ma miejsce. W efekcie bałaganu prawnego i braku odpowiedzialności instytucji publicznych, tereny uznane w dokumentach RZGW za szczególnie narażone na klęskę powodzi, są w gminach zabudowywane. Według danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej2 przedstawiony w raporcie „Planowanie przestrzenne w gminach” 2012 zasoby terenów budowlanych w uchwalonych opracowaniach planistycznych gmin wielokrotnie przekraczają potrzeby inwestycyjne następnych stuleci: W uchwalonych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone dla zabudowy jednorodzinnej wynoszą 1 034 434 ha o chłonności 41 mln ludzi. W uchwalonych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone dla zabudowy wielorodzinnej wynoszą 180 511 ha o chłonności 36 mln ludzi. RAZEM w uchwalonych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone dla zabudowy wynoszą 1 214 945 ha (0,039% kraju) o łącznej chłonności 77 mln ludzi. W uchwalonych studiach uwarunkowań tereny przeznaczone dla zabudowy jednorodzinnej wynoszą 3 508 730 ha o chłonności 140 mln ludzi. dokończenie na stronie 8


5

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

Elsnera 9 Została zakończona budowa domu mieszkalnego przy ul. Elsnera 9 na Służewie. To już czwarta inwestycja mieszkaniowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” w nowym tysiącleciu. Budynek posiada 113 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy i 118 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Powstał przylegający do niego plac zabaw. Inwestycja została zrealizowana w dwa miesiące przed terminem. Teraz inwestor oczekuje na decyzję o dopuszczeniu budynku do użytkowania. Dla spółdzielców niewątpliwie jest to powód do satysfakcji. Świadczy bowiem z jednej strony o sprawności organizacyjnej i współpracy organów Spółdzielni. Z drugiej strony

z tej inwestycji przewidywany jest zysk w wysokości ok. 15 mln zł. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na remonty istniejących budynków i budowę parkingów wielopoziomowych. Warto wiedzieć, że roczne wpływy na fundusz remontowy z całego osiedla z 42 budynków wynoszą 2,8 mln zł. Największy powód do satysfakcji będą mieli zadowoleni przyszli mieszkańcy tego budynku. Znajduje się on bowiem w świetnej lokalizacji tuż przy wlocie ul. Nowoursynowskiej do ul. Dolina Służewiecka. Obok przebiegają zielone tereny położone wzdłuż Potoku Służewskiego. Na pierwszy rzut oka dom jest bardzo ładny i porządnie wykończony.

Z okazji zakończenia budowy Stanisław Baranowski, prezes Zarządu Spółdzielni zaprosił na spotkanie przyszłych mieszkańców budynku i właściciela lokalu sklepowego Marka Mikuśkiewicza, prezesa firmy „Marcpol”. Ponadto przyszli przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli z poszczególnych budynków tej Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej z jej przewodniczącym prof. Grzegorzem Jemielitą na czele. Proboszcz parafii, dominikanin o. Witold Słabiga, poświecił budynek. Wśród gości znaleźli się m.in.: Zdzisław Bańka - prezes Spółki Tynkbud-1, wykonawca wszystkich robót budowlanych i terenowych, Stanisław Starosz – właściciel firmy „Instal-

-Bud”, wykonawca wszystkich instalacji sanitarnych, Janusz Michalski – właściciela firmy, wykonawca wszystkich instalacji elektrycznych i niskoprądo-

wych, Stanisław Gniazdowski, prezesa spółki „Agraplast”, dostawca stolarki okiennej Bartosz Kute i Jarosław Wojda, menadżerowie Spółki „KONE”,

Gry strategiczne w Cytadeli

Grenadier

26 i 27 maja (sobota 10.0017.30, niedziela 10.00-17.00) odbędzie się doroczny, organizowany przez Dom Kultury

Śródmieście, siódmy już Warszawski Konwent Gier Strategicznych „Grenadier” – plenerowa impreza historyczna, która od 2010 roku odbywa się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Pomysł zorganizowania konwentu powstał w 2006 r. w kręgach miłośników historycznych gier wojennych (wargaming), skupionych wokół Pracowni Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Strateg” Domu Kultury Śródmieście (która istnieje od 1999 r.) oraz Pracowni Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Grot” Białołęckiego Ośrodka Kultury i Małopolskiej

Grupy Wargamingowej. Inicjatywa ta zaowocowała dwoma odrębnymi konwentami – „Grenadierem” w Warszawie i „Po-

lami Chwały” w Niepołomicach pod Krakowem. „Grenadier”, to spotkanie zainteresowanych historią i militariami osób w każdym wieku. Dla jednych to okazja do rozgrywania bitew i turniejów na planszach i makietach, dla innych – do obejrzenia sprzętu, strojów czy rekonstrukcji historycznych. Dla wszystkich okazja do poszerzenia wiedzy o historii Polski i Europy. W tym roku zobaczymy 9 inscenizacji historycznych, w których udział weźmie ponad 300 rekonstruktorów, w tym 77 z zagranicy – 36 z Niemiec, 26 z Litwy, 8 ze

Pokazy inscenizacji historycznych

Sobota. 11.30 Walki Wojska Polskiego 1939 „Obrona Warszawy”; 13.00 Powstanie Warszawskie, cz. I „Dni chwały”; 14.30 Walka partyzantów BCh – atak na konwój; 15.30 Operacja Market Garden Holandia 1944 – Driel i Nijmegen; 16.30 „Żołnierze wyklęci”. Niedziela. 11.00 Walki Policji Państwowej na Śląsku w 1939 roku – „Maxgrube”; 12.30 Powstanie Warszawskie, cz. II – walki na pl. Napoleona, barykada z działem pancernym typu „Hetzer”; 14.00 Normandia 1944 – Carentan i Falaise (Dywizja Pancerna gen. Maczka); 16.00 Bitwa o Berlin.

dostawcy dźwigów osobowych, projektanci z arch. Adamem Dziedzickim na czele, Zdzisław Szawczuk - kierownik budowy wraz z kadrą inżynierską, inż. Rajmund Terlecki wraz z pracownikami nadzoru robót ze strony Spółdzielni. Fot. Leonard Karpiłowski

Słowacji, 4 z Węgier, 3 z Białorusi - oraz ponad 20 sztuk sprzętu historycznego: park artyleryjski od XIV do XIX w.,

polskie tankietki TKS i TK-3, samochód pancerny Peugeot 1918, armata 105 mm wz. 29, motocykl Sokół, wóz bojowy KUBUŚ, transporter

Half-Track, czołg Sherman, lekki czołg Stuart M3, samochód rozpoznawczy Humber Mk IV, samochód Dodge, czołg T-34, ciężarówka Zis5, czołg niemiecki Pzkfw II, działa pancerne typu Marder i „Hetzer”, transporter Sdkfz 251 (Hanomag), działko plot. 20 mm Flak–38, działa ppanc PAK 36 i PAK 40, niemiecki samochód pancerny „Adler”, jeżdżąca mina Goliath SdKfz. 303 i motocykle BMW. Odbędą się turnieje i pokazy gier strategiczno-historycznych, w których udział weźmie ponad 200 graczy gier bitewnych, konkursy historyczne, pokazy musztry, fechtunku, wystawa makiet historycznych oraz warsztaty artystyczno-historyczne dla dzieci i całych rodzin, przygotowane przez animatorów z Pracowni Artystycznych Domu Kultury Śródmieście przy ul. Kredytowej 6. Można będzie też porozmawiać z uczestnikami powstania warszawskiego. Współorganizatorami tego-

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” ul. J. S. Bacha 31, 02-743 Warszawa tel.: 22/543-92-00, fax.: 22/543-92-10 www.smsnd.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na kompleksowy remont elewacji (docieplenie ścian i remont balkonów) budynku mieszkalnego przy ul. Łukowej 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni, ul. Bacha 31, pok. nr 4 w cenie (netto) 100 zł. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Termin składania ofert upływa z dniem 11.06.2012r. godz. 13.00. Wadium przetargowe wynosi: 40.000 zł. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2012r. godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 13

rocznego konwentu są: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Klub Wojsk Lądowych. W organizację wydarzenia zaangażowanych jest także wiele innych instytucji, patronów medialnych i firm, które wspierają Dom Kultury Śródmieście przy realizacji tej historyczno-edukacyjnej imprezy. Nie zabrakło więc i „Południa”.

Piosenka Retro

Z okazji 111 rocznicy urodzin Mieczysława Fogga w Warszawie w poniedziałek, 28 maja o godz. 20.30 w Klubie przy Teatrze Rampa, ul. Kołowa 20 odbędzie się spektakl muzyczny „Fogg – autobiografia w 21 piosenkach” a we wtorek, 29 maja o godz. 17 w kawiarni Retrospekcja przy ul. Bednarskiej 28/30 zobaczymy „Retrowtorek czyli spotkanie z piosenką retro”. Zaprasza Wojciech Dąbrowski, organizator IX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga.

www.IGLAKI.pl TUJE - JAŁOWCE - CYPRYSIKI KOLUMNOWE i PŁOŻĄCE Szkółka Roślin Iglastych ul. SYTA 54 Wilanów - Zawady tel. 662-587-054 22 642-50-62 Zapraszamy codziennie w godz. 10.00 - 20.00


6

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

www.poludnie.com.pl

Piknik sąsiedzki dokończenie ze strony 1 Krzysztof Drewniak, Klara Janicka, Berenika Korecka -Sowińska, Rafał Królikowski, Łukasz Matuszewski, Wiktor Mielniczuk, Ewa Miłuńska, Kinga Moszczyńska, Joanna Werner-Kwiecińska, Barbara Włodarczyk, Dorota Wójcik, Amanda Zaniewska-Żejmis. Galeria Ucznia Domu Kultury SMB „Imielin” ul. Dereniowa 6.

Porady w szpitalu

W niedzielę, 27 maja, w godz. 10.00-16.00, na dzień otwarty zaprasza szpital Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego. W holu głównym placówki na pacjentów będą czekać m.in. lekarz, położna, konsultant laktacyjny, psycholog, dietetyk. W Akademii Wspierania Rodzicielstwa będzie można uzyskać wiele porad z zakresu pielęgnacji i wychowania dziecka. Możliwe będzie także bezpłatne USG piersi, ciąży, ginekologiczne. Dla dzieci zapewniono atrakcje.

Burmistrz odpowie na pytania

24 maja o godz. 18.30 w Zielonym Centrum Społecznym i Politycznym „Marszałkowska 1”, odbędzie się otwarte spotkanie z Piotrem Guziałem, burmistrzem Ursynowa.

W sobotę, 16 maja przed Cafe Roskosz przy Wiolinowej 2 odbędzie się piknik sąsiedzki. W programie: godz. 1118, Stoisko Szkoły Językowej TE Sokrates: „Sprawdź swój angielski przed wakacjami!” – niezobowiązująca konwersacja z lektorem, rozgrzewka przed podróżą (dla dorosłych i młodzieży), „Gry i zabawy językowe dla dużych i małych”, „Poradnik dla Rodzica. Jak pomóc dziecku w nauce języka?” – porady rodzica, metodyka, „Jak się uczyć języków... skutecznie?” – praktyczne pora-

Czytelnia Naukowa nr XIV, ul. Lachmana 5 24.05. godz. 19.00 - Andrzej Kochanowski „Warszawa na tle wieków. Historia cerkwi”; 29.05. godz. 19.00 - Janusz Wasylkowski ”Cały Lwów na mój głów” Dom Kultury Stokłosy, ul. Lachmana 5 26.05. godz. 12.00 – Spektakl dziecięcego Teatru Sto-kłosów „Kopciuszek”; 27.05. godz. 17.00 – Wernisaż wystawy „Spotkanie ze sztuką po latach”. Wystawa zbiorowa uczestników warsztatów plastycznych; 27.05. godz. 19.00

dy dla uczących się języków obcych; godz. 11-18, Stoisko Szkoły Twórczej VINCI: Atrakcje dla najmłodszych: znane i mniej znane gry i zabawy twórcze (powitania, kamień, papier, nożyczki), Jak zrobić oranżadę? – eksperymentujemy, Wierszyki – masażyki, zabawa przez naśladowanie, Wszystko, co pływa, niech się odzywa! – ćwiczenie koncentracji, Atrakcje dla starszych dzieci: ćwiczenia na koncentrację (helikopter, potyczki), tworzymy mapy myśli, ćwiczymy pamięć (zakładki

– Spektakl Grupy Teatralnej Pomysły na sztuki „Maria”; Galeria U: wystawa fotografii Wojciecha Kwapińskiego „Podniebne impresje” Dom Sztuki, ul. Wiolinowa 14 14.06. godz. 18.00 - Teatr Młodzieżowy Domu Sztuki „Klucz z Wiolinowej” zaprasza na premierę spektaklu „Iwona, księżniczka Burgunda”; 15.-17.06. - Kino Dokumentu planuje wstępnie przegląd filmów nagrodzonych na 52. Krakowskim Festiwalu Filmowym - „Z Krakowa na Ursynów”; 16.06. godz. 16.00 - Koncert Sekcji Gitarowej Domu Sztuki

osobiste), Jak zrobić mocną herbatę? – eksperymentujemy, znane i mniej znane gry i zabawy twórcze (rzeźba, pif-paf, mostek, wchodzenie do koła), tańce animacyjne; godz. 11-18, Stoisko Wydawnictwa 3 Sowy: Strefa Małego Czytelnika: Kącik czytelniczy dla dzieci w wieku 0-12, 11-16: Konkurs wierszyków z nagrodami (zgłoszenia do g. 15), Kącik malowniczy: Strefa wolnego bazgrania kredą 11-16: Malujemy po betonie, konkurs „Ursynowskie sowy” z nagrodami, Strefa zakupo-

wicza: Nowości i bestsellery; godz. 11-16, Strefa Malucha – stoisko Przedszkola Baśniowy Świat Dziecka: Zabawy z baśnią 11.30-13 Czytanie baśni afrykańskiej „O kurczaczku”, Zabawa – drama z baśni, Zabawa płachtą animacyjną, Zabawy swobodne 13-14: rysowanie, lepienie z plasteliny, Zabawy z baśnią 14-16: Teatrzyk kukiełkowy „Trzy świnki” , Działania plastyczne związane z treścią baśni; godz. 11-18, Kącik rękodzieła: Natolinkowo, Aniołkowy Kuferek, JuWinn Biżuteria;

godz. 11-18, Strefa Zdrowia – stoisko NZOZ Medical Center; godz. 11-18, Strefa Tańca – Make Some Movez dla świnek, malowanie pudeł tekturowych, Zabawa – drama z baśni „Trzy świnki”; godz. 11-18, Strefa Sportu – stoisko Fish Skateboards; godz. 11-18, Strefa Jedzenia – przysmaki grillowe od Local; godz. 11-18, Strefa Wiedzy o Ursynowie – Cafe Roskosz: Konkurs wiedzy o Ursynowie, Pokaz historycznych zdjęć Ursynowa.

DK Kadr, ul. Gotarda 16 30.05. godz. 18.00 - ,,Współczesna muzyka polska po Karolu Szymanowskim”, wykład i kameralne słuchanie muzyki; w tym samym czasie w sali kinowej: ,,Kuba - wyspa muzyką gorąca”. Galeria: do 1.06. „Judaica”

skich w wykonaniu Iris Munos i Dominika Vandendbroucka; 26.05. godz. 20.00, 27.05. godz. 17:30, 28-31.05. godz. 20.00 David Barbero „Marilyn - życie niemożliwe”

18.15 - „Okruchy życia“; godz. 20.00 - „Arszenik i stare koronki“; 30.05. godz. 20.00 - „Walhalla: mroczny wojownik“

Muzeum Pałac w Wilanowie Teatr Królewski, Sala Uczt: 26 i 27.05. godz. 11.00 - Księżna Hisako Takamado „Wielka Podróż Lulie” Ośrodek Edukacji Kulturalnej ,,Sadyba’’, ul. Korczyńska 6 24.05. godz. 16.00 - „Melodie z serca płynące” koncert z okazji Dnia Matki Teatr Druga Strefa, ul. Magazynowa 14a 25.05. godz. 20:00 i 26.05. godz. 22:00 - recital piosenek francu-

Iluzjon, Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, wejście A 24.05. godz. 18.00 - „Danton“, po projekcji spotkanie z Wojciechem Pszoniakiem; 25.05. godz. 17.15 - „Brazil“; 26.05. godz. 17.30 - „Niewinni o brudnych rękach“; godz. 20.00 - „Blues Brothers“; 27.05. godz. 17.30 „Śmierć na żywo“; godz. 20.00 - „Cezar i Rozalia“; 28.05. godz. 18.15 - „O wpół do jedenastej wieczór latem“; godz. 20.00 „Maks i ferajna“; 29.05. godz.

Centrum Kultury Piaseczno, ul. Kościuszki 49 25.05. godz. 10.30, 11.30 i 12.30 – Filharmonia; 26.05. godz. 17.00 – Przegląd PePe, Park Miejski; 27.05. godz. 12.00–22.00 – Dzień Ziemi, piknik rodzinny. Koncert zespołu De Mono, Park Miejski; 28.05. godz. 9.30 i 11.00 – Teatr Kuffer „Co w brzuchu piszczy”; 29.05. godz. 20.00 – wieczór autorski Rafała Kowalczyka; 29.05. godz. 17.00 – koncert zespołu DoMiSolski, pl. Piłsudskiego 9; 30.05. godz. 14.00 – Dzień Dziecka Wszechnicy Rodzica, pl. Piłsudskiego 9.

Witajcie na Mokotowie! Szpital im. Świętej Rodziny Dyrekcja Szpitala składa serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności rodzicom nowonarodzonych dzieci

Ksawery Dmoch

Bartosz Borowski

Córeczka Państwa Wardawy

Wojtek Klein

Jaś Tchórzewski

Pola Lewandowska

Szymon Tarnowski

Zuzia Baranowska

Damian Malinowski

Kubuś Szynkiewicz

Kacper Choruży

Wojciech Kostrzewa

Bartłomiej Bigos

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137

Lena Migdal

Michałek Mirowski

Mouses Vardanyan

Agatka Helman

Alicja Dejnek

Zosia Szczech

Jaś Sadło

Maksymilian Ambroziak

Zuzanna Kawiarowska

Karol Zienkiewicz

Lena Migdal

Marcel Wasilewski

Jaś Czarnecki

Szymon Rymkiewicz

Julia Suchecka

Maja Skoczylas

Od 1991 roku zdjęcia w warszawskich szpitalach wykonuje firma Doroty i Borysa Kozielskich Foto Życzenie. Zgłoszenia do publikacji na stronie www.noworodek.waw.pl. telefon 602 218 851.

Bruno Chmielewski

Alicja Kaleta

Julia Świder


7

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

AGD - RTV l "ABAC" naprawię każdy

telewizor, 22 847-24-77. l Anteny, 601-86-79-80, 22 665-04-89. l Lodówek naprawa, 22 842-97-06, 602-272-464. l Lodówek, pralek naprawa - 603-047-616, 502-562-444. l Naprawa pralek, 22 642-98-82. l Naprawa pralek, lodówek, tanio, 502-253-670, 22 670-39-34. l Naprawa telewizorów, tanio 22 641-80-74, 501-829-771. l Pralki u klienta, 22 649-45-86. NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA DOJAZD GRATIS TEL. 22 844-81-58

AUTO-MOTO l Auto każde kupię,

gotówka, 530-979-018. l Każdy rozbity lub cały, uczciwie - gotówka, tel. kom. 604-874-874.

l GLAZURNIK, 609-926-758. l Gładź gipsowa, płyty KG,

malowanie, panele, 885-397-821. l Hydraulik, 797-135-321. l Hydraulika, gaz, Zenek, 691-718-300. l Komputerowa pomoc, również u klienta, przy zdjęciach, internecie, naprawie i modernizacji sprzętu, 535-80-88-85, www.popomoc.waw.pl l Komputery - pogotowie, ul. Na Uboczu 3, 22 894-46-67, 602-301-214. l Malowanie A-Z remonty, referencje, wiosna 25% taniej, 501-255-961. l Malowanie, tapetowanie, 501-034-947. l Malowanie, tapetowanie, elektryka, 886-990-486, 22 849-52-71. l OKNA, naprawa, regulacja, renowacja, 502-431-461. l Pralnia Samoobsługowa,

ul. Surowieckiego 12A, Ursynów, 22 644-93-77, www.pralniasamoobslugowa.com

l Remonty, hydraulika, 602-266-690. l Kupię każde auto z lat l Remonty kompleksowe 1998 - 2012, najwięcej zapłacę, solidnie, 799-052-635. szybki dojazd, gotówka, l Remonty, malowanie, 500-666-553. 667-95-16-08. l Skup aut po 98 r. l Remonty mieszkań, wszystNajwyższe ceny, płatność ko, 505-639-443. od ręki, profesjonalna obsługa, l Stolarz, usługi, 602-126-214. 500-540-100. l Stolarskie: naprawy, przeróbki, szafki kuchenne, USŁUGI szafy - inne, 22 641-34-38, l A- Przeprowadzki, 604-637-018. 512-139-430. l Tapicerskie u klienta, l A - Sprzątanie piwnic, 503-300-924. wywóz mebli, 694-977-485. l Tapicerskie także l Budowa domów, komu klienta, 501-283-986. pleksowe usługi budowlane, l Tynki, 515-424-332. 694-401-711. l Tynki gipsowe, cementowol CleanLux - pranie -wapienne www.budax.pl dywanów, wykładzin, 511-529-965. 691-851-588. l Usługi księgowe Ochota, l Cyklinowanie, 696-500-201. 602-288-747. l Cyklinowanie bezpyłowe, l Wywóz - mebli, gruzu, liści, układanie profesjonalnie oczyszczanie piwnic, garaży, z gwarancją, 601-347-318. 600-359-594. l Cyklinowanie, układanie l Żaluzje, roletki, plisy, podłóg, malowanie mieszkań, verticale, moskitiery, tanio, 22 646-19-87. 22 848-34-34, www.zalvert.pl l DEZYNSEKCJA, skutecznie, 22 642-96-16. KUPIĘ l Elektroawarie, 507-153-734. l Antyki, starocie, za gotówkę l Elektryk, 513-660-815. kupno-sprzedaż, Narbutta 23, l Elektryk tanio, 507-153-734. 22 646-32-67, 502-85-40-90. l Gaz, hydraulika, kuchnie, l Antyki, monety, znaczki, piecyki, montaż, naprawa, meble, obrazy, pocztówki, 602-605-014. książki, srebro oraz inne l Gazowe kotły, kuchnie przedmioty 22 610-33-84, – serwis, montaż, hydraulika 601-235-118, 669-154-951. tel. 600-709-630. l Glazura, elektryka, hydraulika, łazienki, 501-034-947.

USŁUGI SZKLARSKIE

w zakładzie i u Klienta

ul. Puławska 115a godz. 10.00 - 18.00 soboty 10.00 - 14.00 tel. 22 843-04-88

l Aktualnie, antyki wszelkie za gotówkę, 601-336-063, 504-017-418. l Antyki za gotówkę, obrazy, platery, militaria, srebro, zegarki, bibeloty i inne. Antykwariat ul. Dąbrowskiego 1, 22 848-03-70, 601-352-129. l Antykwariat, księgozbiory, dojazd, gotówka, 608-885-800. l Filatelista, znaczki, pocztówki, koperty, 516-400-434. l Monety, złote, banknoty, Andersa 18, 22 831-36-48. l Skup książek, 22 826-03-83, 509-548-582.

SPRZEDAM

ZDROWIE l Badania metodą

doktora Volla (EAV). Zapisy 606-824-359. l Gimnastyka seniorów,

22 848-16-23. l Grupa Wsparcia dla rodzin, osób zmagających się z chorobą psychiczną, szczegóły www.mtpracownia.pl; kontakt@mtpracownia.pl; 502-821-045.

RÓŻNE l OPIEKA NAD GROBAMI

w Warszawie, tanio i solidnie, 500-336-607.

l 79 m kw. - blisko metra,

793-973-996. l DREWNO KOMINKOWE TANIO, 602-77-03-61, 22 727-09-89. l Duże drzewa, krzewy ozdobne, piękne gatunki, 1/3 ceny, mała ilość. Ursynów, 602-751-308. l Działka 2000 mkw. blisko Piaseczna, piękne wieloletne nasadzenia krzewów ozdobnych okazyjnie, 664-468-456. l Ładną działkę z okazałym domkiem - Augustówka, 603-135-971.

NAUKA l Angielski, 609-776-896. l Matematyka, 505-124-181. l Niemiecki, 692-084-473.

Kancelaria Radców Prawnych

metro pl. Wilsona, ul. Słowackiego 5/13 lok. 142 tel. 22 241-17-14 office@bsskancelaria.pl pełny zakres spraw przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym: odszkodowania, umowy, sprawy nieruchomości, spadki, rozwody, reprezentacja w sądzie i przed urzędami, profesjonalni pełnomocnicy. Uprzejmie zapraszamy

INFORMATOR POŁUDNIA POLICJA - 997

I

112

STRAŻ MIEJSKA - 986 STRAŻ POŻARNA - 998

I

POGOTOWIE - 999

112

I

112

l Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego 197 90

REKLAMA W POŁUDNIU ul. Puławska 136, pon. pt. 9.00 - 17.00, tel./fax 22 844-39-45, tel. 22 844-19-15

BIURA OGŁOSZEŃ: l ul. Bokserska 42, Kiosk „Kram”, 22 357-11-21 l ul. Wąwozowa 23, ART MIL, 22 648-24-06, 22 648-24-07 l ul. Na Uboczu 3 (NOK) „Continental”, tf. 22 648-29-41 l ul. Grzybowska 39 „atco”, 22 652-26-30, 22 620-17-83 l ul. Dobra 19 „Editionmedia”, 22 828-46-64, 22 828-25-87 l Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 18, tel. 22 213-85-85, 601-213-555

KANCELARIA PORAD PRAWNYCH, PODATKOWYCH I PRAKTYCZNYCH Warszawa, ul. Korzenna 13 c tel. 22 842-81-32 Kancelaria czynna dla Klientów tylko w godzinach: pon., śr., czw. 16.00-19.00 wt. 8.00-14.00 - Obrona przed fiskusem - Spadki - Ochrona dóbr osobistych - Procesy cywilne, gospodarcze i rodzinne - Audyty prawne, ekspertyzy i opinie

NIERUCHOMOŚCI l Bezpośrednio - 75 mkw. sprzedam lub zamienię na 60 mkw., 691-718-300. l Dom 120/686 Piaseczno, 798-175-963. l Dwa mieszkania własnościowe po 31,20 mkw. Górny Mokotów i bliska Wola, zamienię na około 60 mkw., własnościowe blisko Śródmieścia (bliska Ochota, Żoliborz), 22 625-53-43. l DZIAŁKA BUDOWLANA I REKREACYJNA. PRAŻMÓW. TANIO, 602-77-03-61. l Okazja! Atrakcyjne mieszkanie 54 mkw. Piaseczno centrum, duży balkon, winda, garaż, 600-883-358. l SPRZEDAM GRUNT ROLNY 1,1 ha lub 3,5 ha lub 7 ha, 602-77-03-61, PRAŻMÓW K/PIASECZNA. l Sprzedam mieszkanie Natolin-Ursynów, blisko metra, 793-973-996.

FINANSE l Kredyty trudne i prywatne,

668-308-435.

Wczasy Ciechocinek

Klub „Złotego Wieku” PCK zaprasza w dniach 10-24 czerwca br. do Ciechocinka. Dzieci mają zniżki. Dla zmotoryzowanych parking bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacje i bliższe informacje telefoniczne codziennie w godz. 9.00 do 21.00 tel. kom. 600 972 410 oraz we wtorki i soboty w godz. 15.00 do 17.00 osobiście w Klubie „Złotego Wieku” PCK przy ul. Belgijskiej 5, (środkowa klatka schodowa, domofon 32).

„Południe” przyjmuje ogłoszenia rekrutacyjne do przedszkoli

niepublicznych. Tel. 22 844-19-15 ogloszenia@poludnie.com.pl

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO WSZYSTKICH GRUP NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REALIZUJEMY OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GRUPIE ,,0” DLA NAJMŁODSZYCH W WIEKU 1-3 LAT MIEJSCA W GRUPIE ŻŁOBKOWEJ Katolickie Przedszkole Językowe ,,Anioła Stróża” przy Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów Służew, ul. Smoluchowskiego 1 tel. 22 843 40 12, 603 999 552 www. przedszkolebarnabici.pl oraz Katolickie Przedszkole Językowe ,,Dzieciątka Jezus” Stegny, ul. Sobieskiego 15 tel. 22 55 80 840, 607 543 141 www. przedszkole-barnabici.edu.pl


Supersam

Ekonomia chaosu urbanizacyjnego dokończenie ze strony 4 W uchwalonych studiach uwarunkowań tereny przeznaczone dla zabudowy wielorodzinnej wynoszą 879 530 ha o chłonności 176 mln ludzi. RAZEM w uchwalonych studiach uwarunkowań tereny przeznaczone dla zabudowy wynoszą 4 388 260 ha (0,141% kraju) o łącznej chłonności 316 mln ludzi. OGÓŁEM uchwalone opracowania planistyczne rezerwują lub wskazują tereny, na których mogłoby zamieszkać 393 miliony Polaków. Porównanie wielkości zarezerwowanych w planach terenów budowlanych z obrotami na rynku działek budowlanych w 2010 roku pokazuje, że spodziewany czas sprzedaży zarezerwowanych zasobów terenowych, czyli stosunek podaży do popytu, wyniesie: - dla zarezerwowanych w planach 915 lat; - dla zarezerwowanych w studiach 3.306 lat. Efektem absurdów planistycznych będą – bardzo wysokie koszty uzbrojenia i wielkie obszary rozproszonej zabudowy, o trwałym, bardzo niskim standardzie usług socjalnych i transportowych. Cytowane opracowanie zawiera również oceny ekonomiczne patologicznych procesów przestrzennych. W efekcie rozlewania się miast i braku koordynacji, wydatki gmin na budowę dróg i infrastruktury, przekraczają

Warszawa 02-624 ul. Puławska 136 tel./fax 22 844-39-45, tel. 22 844-19-15 www.poludnie.com.pl poludnie@poludnie.com.pl ogloszenia@poludnie.com.pl poludnie_glos@poczta.onet.pl Wydawca: Andrzej Rogiński „Południe” redaktor naczelny: Andrzej Rogiński redakcja: Jacek Fąfara, Rafał Rogiński, Ewa Ziegler, Bogdan Żmijewski Redakcja czynna w pon. - czw. w godz. 9.00 - 17.00 pt. w godz. 9.00 - 16.00 W tych godzinach przyjmujemy także ogłoszenia. Łamanie, układ i oprawa graficzna:

wielokrotnie ich możliwości budżetowe. Jest to efekt rozpraszania zabudowy zwłaszcza na terenach gmin na obszarach metropolitalnych. W konsekwencji, zaległości te narastają. Aktualne (2011) zobowiązania gminy Lesznowola wynoszą 597 ml zł przy budżecie gminy 61 mln zł (czyli 980%) a gminy Piaseczno 606 mln zł przy budżecie 195 mln zł (311%)3. Według ocen ekspertów całkowite zadłużenie gmin w Polsce wynosi obecnie 130 miliardów złotych4. Jest oczywiste, że bez radykalnych zmian w kontrolowaniu nowej zabudowy gminy swoim obowiązkom, nawet przez kilkadziesiąt lat, nie podołają. Sfinansowanie takiej polityki przestrzennej, nawet w najbogatszych krajach UE, nie byłoby to możliwe. Samorządy lokalne tracą dochody z renty planistycznej z których gminy, w krajach cywilizowanych, finansują przygotowanie terenów budowlanych. W Holandii, tereny przewidziane w planach dla nowej zabudowy, z zasady tereny rolne, są skupowane przez gminy. Ich wielkość odpowiada rzeczywistym potrzebom rozwojowym gminy a ich wartość w procesie inwestycyjnym wzrasta od 250 000 euro/ha, w momencie zakupu przez gminę, do poziomu od 1,5 do 5 milionów Euro/ha, po wykonaniu planu, przeprowadzeniu reparcelacji oraz zbudowaniu infrastruktury drogowej i technicznej. Ten wzrost, niekiedy dwudziestokrotny wartości terenu pozwala gminie holenderskiej na prowadzenie racjonalnej i społecznie korzystnej polityki przestrzennej5. W Polsce, ten zysk trafia do kieszeni spekulantów na rynku nieruchomości, głównych beneficjentów chaosu urbanizacyjnego w Polsce, którzy skutecznie pilnują pol-

Smaki Rosji

26 maja podczas imprezy plenerowej „Majówka na ulicy Edwarda Warchałowskiego” będzie można posłuchać „ballad na dwa serca” duetu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej, autorstwa trzech wybitnych postaci ballady rosyjskiej: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego oraz Żanny Biczewskiej.

Vagabundus

Galder Grasfjord© Druk: Presspublica ISSN 2082-6567

Nakład 40 000 egz. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania nadsyłanych tekstów oraz zmian tytułów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS

Ursynowski Klub Turystyki Rowerowej zaprasza 27. maja na wycieczkę do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (ok. 65 km. W większości drogi leśne utwardzone). Wyjazd pociągiem KM 101 z W-wy Śródm. o 08:43. Zbiórka na dworcu PKP Żyrardów po przyjeździe pociągu. Prowadzi: Jan Puchlerski (jan.puchlerski@interia.eu)

50 lat temu, w czerwcu 1962 r. przy pl. Unii Lubelskiej został otwarty pierwszy w Polsce sklep samoobsługoskich polityków, aby patologie wy Super-Sam. Zaprojektowaprzestrzenne trwały. W efekcie, ny został przez arch. Bohdana zmiany prawa systematycznie Pniewskiego. Nowy sposób kuosłabiają planowanie i nadzór Państwa (gmin, regionów, rządu) nad procesami rozwoju miast. Racjonalizacja procesów przestrzennych zredukowałaby, w ciągu kliku lat, deficyt budżetowy państwa, z którym kraj nasz nieskutecznie od lat walczy, bez bolesnego dla obywateli ‘zaciskania pasa’. Ostatnio, zabrano gminom prawie połowę funduszy (i tak niewielkich), z których finansowana jest pomoc dla pozbawionych opieki, leżących w domach obłożnie chorych powania oraz oryginalna bryludzi. Trudno sobie wyobrazić ła budynku spowodowały, ze tragiczny los tych ludzi, który zdobył ogromną popularność im państwo zgotowało. Refor- wśród warszawiaków. Znalazł ma gospodarki przestrzennej się on też w programie wycieumożliwi wzmocnienie ekono- czek do Warszawy, obok Pałamiczne innych sektorów, nauki, cu Kultury, Starówki i schodów służby zdrowia i budownictwa ruchomych. 2 kwietnia 1975 r. „Życie mieszkaniowego, sektorów Warszawy” doniosło: „W SUw których zapaść ekonomiczna państwa trwa od lat. Wymaga PERSAMIE np. w przedświąto jednak, aby politycy oraz in- teczny piątek obsłużono ponad stytucje Państwa - Rząd i Sejm zrozumiały znaczenie racjonalnej gospodarki przestrzennej. Adam Kowalewski

stać rozebrany. Przyszłość Spółdzielni zawisła na włosku. Dzięki władzom Mokotowa i prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz Spółdzielnia mogła kontynuować działalność w nowym obiekcie przy

W latach 80-tych, podczas kryzysu gospodarczego uruchomił własną wymianę gospodarczą i sprowadzał towary gdzie indziej niedostępne. Były nawet cytrusy. 2 maja 1991 r. Sąd Gospodarczy zarejestrował Spółdzielnię Spożywców Supersam. Kilka lat temu okazało się, że budynek może zagrażać bezpieczeństwu i musiał zo-

ul. Puławskiej 131. W 2009 r. zostały uruchomione Delikatesy na Bemowie a w 2012 r. sklep w Józefosławiu. W IV kwartale 2013 r. przy ul. Puławskiej 2, w miejscu po rozebranym Supersamie, Spółdzielnia uruchomi reprezentacyjny sklep. Znajdzie się ona w budynku zaprojektowanym przez prof. arch. Stefana Kuryłowicza.

Pociągi na lotnisko

Architekt, dr nauk ekono1 czerwca oficjalnie uruchomicznych miona zostanie linia kolejowa łącząca Lotnisko Chopina 1 2,9 miliarda Euro. ‘Program z centrum Warszawy. Wygodna Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej – Za- podróż zajmie około 25 minut. Połączenia z lotniskiem łożenia’. Konsorcjum Wojewodów Polski Centralnej. Warszawa 2011. obsługiwać będzie dwóch 2 Badanie statystyczne i analizy przewoźników. Szybka Kolej wykonane na zlecenie Ministerstwa Miejska będzie obsługiwać Transportu, Budownictwa i Go- linie S2 (Warszawa Lotnisko spodarki Wodnej: ‘Analiza stanu i Chopina – Sulejówek Miłouwarunkowań prac planistycznych sna) oraz S3 (Warszawa Lotw gminach na koniec 2010 roku’ - Polska Akademia Nauk Instytut nisko Chopina – Legionowo). Geografii i Przestrzennego Zago- Pociągi Kolei Mazowieckich spodarowania. Warszawa, luty (linia oznaczona symbolem 2012. Adres internetowy badań: http://www.transport.gov.pl/2-48edcaaad83e1-1789468-p_1. htm. 3 Konferencja ‘Finansowe skutki polskiego systemu planowania przestrzennego’. Organizatorzy: Związek Gmin Wiejskich RP przy udziale m.in. Unii Metropolii Polskich, Izby Architektów RP, Pro Development. Warszawa 15 czerwca 2011 roku. 4 ‘Raport o finansowych efektach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią’. Andrzej Olbrysz i Jacek Koziński. Lesznowola 2011. 5 Jan Rouwendal, Wouter Vermeulen, Gijsbert Zwart; ‘Land use control and housing supply in the Netherlands’. W Holandii, kraju w całości objętym planami przeznaczenia terenu prowadzono do roku 1990 politykę budowy mieszkań na wynajem, od roku 1990 nastąpił zwrot i zmiana polityki przyniosła wiodącą rolę samorządom lokalnym (przygotowującym tereny) i mieszkańcom (70% domów jest obecnie własnością użytkowników). Pozwoleń na nowe budownictwo, poza terenem przygotowanym w tym trybie, gmina nie wydaje.

30 tys. klientów, czyli mniej więcej dwa razy tyle co w zwykły dzień. W sobotę sprzedano 27 ton pieczywa, gdy np. w czwartek tylko 4 tony (…)” Supersam zawsze słynął z bardzo dobrego zaopatrzenia.

KML) będą jeździć na trasie Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia. Wszystkie trasy prowadzą przez centrum miasta i pozwalają dojechać zarówno do Strefy Kibica zlokalizowanej w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, jak i do Stadionu Narodowego, na któ-

rym rozgrywane będą mecze UEFA EURO 2012. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego pociągi z lotniska w kierunku centrum miasta będą odjeżdżały co 10-12 minut. Część kursów będzie realizowana przez Warszawę Centralną, a część przez Warszawę Śródmieście (odpowiednie oznaczenia podane są w rozkładzie jazdy). Poza godzinami szczytu pociągi będą kursować średnio co 15 minut

Przewoźnicy będą nawzajem honorować swoje bilety, co oznacza, że w pociągach Kolei Mazowieckich (na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia), będą honorowane wszystkie bilety na komunikację miejską, łącznie z jednorazowymi i czasowymi, zaś w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej (na tym samym odcinku), będą honorowane wszystkie bilety z taryfy KM. Bilety na przejazd z lotniska do centrum i stadionu można

(w dniach rozgrywania meczów na Stadionie Narodowym w godzinach wieczornych pociągi będą kursowały częściej). Podróż z Lotniska Chopina do stacji Warszawa Centralna lub Warszawa Śródmieście zajmuje około 25 minut, a do stacji Warszawa Stadion – 30 min.

kupić w każdym kiosku z prasą, lub w biletomatach ustawionych na stacji i w wagonach pociągów. Bilety na inne trasy – według taryf określonych przez każdego z przewoźników – dostępne są w biletomatach lub kasach dostępnych na większości stacji kolejowych.

Profile for Południe Andrzej Rogiński

poludnie mokotow nr 19 z dnia 24 maja 2012  

Południe Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa nr 19 z dnia 24 maja 2012 r.

poludnie mokotow nr 19 z dnia 24 maja 2012  

Południe Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa nr 19 z dnia 24 maja 2012 r.

Profile for poludnie
Advertisement