Page 1

l Czy jest bezpiecznie w Warszawie - str. 2 i 5 l Mała Olimpia rządzi - str. 7 l www.poludnie.com.pl l ISSN 2082-6516

www.polskieradio24.pl

Seniorzy z „Ochotą” Dziękuję za wszystkie telefony i rozmowy po moim artykule opublikowanym w ostatnim numerze „Południa”. Państwa opinie utwierdzają mnie w celowości podejmowanych działań i dopingują do dalszych starań na rzecz aktywizacji ochockich seniorów. Dziś podzielę się z Państwem informacją o działaniach integracyjnych i kulturalnych realizowanych na Ochocie, a jest ich bardzo dużo. Siłą napędową integracji seniorów jest Ośrodek Kultury Ochoty ze swoimi filiami oraz trzema klubami, oferującymi nie tylko książki, ale również bogate działania kulturalno-integracyjne. Bardzo aktywnie działa Polski Komitet Pomocy Społecznej i Uniwersytet III Wieku. W stałej ofercie kulturalnej znajdują się następujące działania: Dzielnicowy Klub Seniora „Ochota”, ul. Słupecka 4 Zespół wokalno–taneczny „Wrzos”, Zespół choreograficzny, Kabaret „Nie deptać”, Sekcja literacka, Zespół literacko–recytatorski, Sekcja brydżowa, Warsztaty plastyczne, Salon Pracy Twórczej „Prezentacje”, Warsztaty muzyczno–taneczne, Biesiady Literackie, Reseo – Międzypokoleniowe porozumienie łączące ludzi w każdym wieku poprzez operę i taniec. W najbliższych planach otwarcie Teatru Domowego prezentacja szeroko rozumianych działań artystycznych (dla mieszkańców Słupeckiej i okolic). Klub Seniora „Baśniowa”, ul. Chotomowska 8 Chór „Babie lato”, Zespół tańca integracyjnego „Rytm”, Zespół Teatralny „Jesienne Róże”, Grupa plastyczna „Vena”, Sekcja brydżowa „PIK”, AKOS – Akademia Kontaktów Społecznych, Zajęcia językowe „Kulturalnie po angielsku…”, Wystawy prac plastycznych, malarskich, prezentacje rękodzieła, dokończenie na stronie 3

www.poludnie.com.pl

Rok IV nr 5 (47)

l

28 MARCA 2013

www.facebook.com/Poludnie.Gazeta

l

Bezpłatnie

Czas letni

Zmiana z czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z 30 (sobota) na 31 (niedziela) marca 2013. Zegarki przestawimy o godzinę do przodu, z godz. 2.00 na godz. 3.00.

Sortownia śmieci

Chcą mi odebrać dzieci! - Pomóżcie! Ratujcie! – z takim apelem zwróciła się do nas telefonicznie Agnieszka Jakubowska z Woli. Agnieszka Jukubowska ma pięciu synów. Najstarszy Mateusz ma 18 lat i już od kilku lat jest w rodzinie zastępczej. – Tą rodziną zastępczą są moi rodzice mieszkający na Ursynowie – podkreśla z dumą pani Agnieszka. Olek ma 13 lat, Darek 12, Mariusz 8, a najmłodszy Patryk 5 lat.

Dwóch najstarszych chłopców ma jednego tatę, trzech młodszych innego. Wszyscy chłopcy są chorzy – mają zdiagnozowany Zespół Aspergera, ADHD, dysleksję i dysgrafię. Wszyscy wymagają specjalistycznej opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Od długiego czasu są pod stałą opieką lekarską. Przewlekle chora jest także ich mama, u której w dzieciństwie rozpoznano epi-

lepsję i od tamtego czasu właściwie stale musi zażywać silne leki przeciwpadaczkowe (m.in. tegretol), po to tylko, żeby w ogóle w życiu jakoś w miarę normalnie funkcjonować. Mariusz i Darek uczą się w szkołach integracyjnych. Olek nie może otrzymać takiego miejsca, mimo że jego mama wciąż o to zabiega w różnych szkołach w Warszawie. Po prostu nie ma dla niego miejsca. Był też pomysł, aby Olek chodził do szkoły specjalnej.

- W szkole specjalnej go nie chcą, bo jest za mądry – podkreśla Agnieszka Jakubowska. Olek większość zajęć lekcyjnych odbywa w domu. Przychodzą do niego nauczyciele. Ale na część zajęć musi chodzić do szkoły, co jest utrapieniem dla wszystkich, ponieważ Olek jest nieprzystosowany i ciągle wpada tam w kłopoty. Wdaje się w bójki z innymi uczniami oraz w słowne utarczki z nauczycielami. Jest typem samotnika, a gdy ktoś na siłę chce się wedrzeć do jego świata – natychmiast reaguje agresją. Taka utarczka – 13 lutego - z nauczycielką angielskiego poskutkowała kolejnym wezwaniem Olka i jego mamy na policje. – Naubliżałem tej pani, bo ona uderzyła mnie w głowę wobec całej Wszystkie osoby mające trudklasy – podkreśla Olek. ności ze słyszeniem mogą teraz dokończenie na stronie 6 bezpłatnie zbadać słuch i skorzystać z porady specjalisty protetyka słuchu w gabinecie firmy Fonikon, który mieści się przy ul. J. Dąbrowskiego 16 (róg Bałuckiego). Firma oferuje nowoczesne aparaty słuchowe duńskiej firmy Oticon, która od ponad 100 lat opracowuje zaawansowane rozwiązania dla osób niedosłyszących. Rejestracja telefoniczna: 22 498 75 40. Godziny otwarcia: pon.- czw. 8.30-17.00, 9.00 - 15.00. Fonikon jest Firmą Godną Zaufania. Zapraszamy!

Zbadaj słuch za darmo!

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie niezmiennie planuje na granicy Dzielnicy Włochy z Dzielnicą Ochota wybudować sortownię odpadów komunalnych. Obecnie zostały wydane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie dotyczące tej inwestycji. Do 2 kwietnia trwa etap, kiedy mieszkańcy i wszystkie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy (w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9) i tam złożyć swoje wnioski i uwagi.

Stulatka

11 marca br. mieszkanka Ochoty Pani Julia Zuchowicz skończyła 100 lat. Jubilatkę odwiedził zastępca burmistrza dzielnicy, Piotr Żbikowski. Pani Julia jest rodowitą warszawianką. Na Ochocie mieszka od 1947 roku. Do emerytury pracowała w ochockiej Szkole Podstawowej nr 23. Taka sama uroczystość odbyła się 14 bm. na Woli, u jubilatki, która skończyła 100 lat. Pani Stanisławie wizytę złożyła Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępczyni burmistrza dzielnicy Wola. Obdarowała Jubilatkę listem gratulacyjnymi, pięknym bukietem róż oraz koszem słodkości i wolskich upominków. Pani Stanisława była nauczycielką w Technikum Budowlanym w dniu tych szczególnych urodzin odwiedzili ją także uczniowie, których pół wieku temu przygotowywała do matury. dokończenie na stronie 6


2

POŁUDNIE - Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola

www.poludnie.com.pl

Panuje mały nieporządek Nieprawidłowo zaparkowane auta, zakłócanie porządku przez osoby nietrzeźwe, niesprzątanie po psach i zaśmiecanie terenu dzielnicy - to najczęstsze problemy mieszkańców Woli. Opo-

wiadali o nich podczas debaty o bezpieczeństwie. Zaproszeni goście - osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Warszawie obiecali zająć się wszystkimi zgłoszonymi sprawami. - My oceniamy się poprzez poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Proszę więc, aby Państwo mówili o swoich problemach. Za rok zorganizujemy kolejne spo-

tkanie i przedstawimy, jak wywiązaliśmy się z podjętych dziś zobowiązań – podkreślił na początku spotkania Mirosław Schossler, komendant stołeczny policji. Oprócz niego w debacie udział

wzięli: jego zastępca, inspektor Michał Domaradzki, a także Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydenta Warszawy, Zbigniew Leszczyński, komendant Straży Miejskiej oraz Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Nie zabrakło też lokalnych władz Urszuli Kierzkowskiej, burmistrza

Woli oraz szefów wolskich służb: Krzysztofa Krzyżanowskiego, komendanta rejonowego policji, inspektora i Artura Jakubiaka, naczelnika IV Oddziału Terenowego Staży Miejskiej.

Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości głos zabrali mieszkańcy. Jako pierwszy zgłosił się mieszkaniec, którego pragnieniem jest, aby, wzorem europejskim, telefony policji, pogotowia i straży pożarnej były dostępne jako jeden numer, a adres osoby dzwoniącej z interwencją był od razu identyfikowany. - Prace, aby trzy tradycyjne numery alarmowe połączyć docelo-

wo w jeden - 112 - są już bardzo zaawansowane. Myślę, że system ruszy jeszcze w tym roku – wyjaśniał Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Kolejne osoby zwróciły uwagę na problemy ze źle zaparkowanymi samochodami – między innymi przy Szkole Podstawowej nr 225 przy ulicy J. Brożka 15 i przed Halą Sportową Koło, w której odbywała się debata oraz w okolicy bazarów na Kole i Olimpii. - Podczas dni targowych w pobliżu tych miejsc jest pełno nieprawidłowo zaparkowanych aut. Może warto zabrać holowniki i zrobić akcję pokazową? – z tym pytaniem mieszkaniec zwrócił się do przedstawiciela straży miejskiej. – Poza tym uważam, że dostępna tam ilość sanitariatów i koszy na śmieci jest niewystarczająca i to, niestety, czuć i widać. Może warto porozmawiać z zarządcami tego terenu?

Mieszkańcy poprosili o zwiększenie liczby patroli straży miejskiej w ww. miejscach. Mieszkanki bloków przy ulicy Jana Szałka i Obozowej skarżyły się z kolei na psy, które są wypuszczane na trawniki przed budynkami i tam brudzą, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne. Osoby mieszkające na Woli wskazywały też na zakłócanie porządku przez ludzi będących pod wpływem alkoholu. Mieszkaniec ulicy Ciołka opowiadał o ekscesach odbywających w jego klatce: - Na korytarzu codziennie przesiadują nieletni, którzy piją alkohol i głośno się zachowują. To dla nas naprawdę duży problem. Poza tym w naszym bloku mieszka osoba, która nie ma żadnej opieki i należałoby się nią zająć już teraz – mówił. W przypadku tej ostatniej sprawy reakcja władz była natychmiastowa. Obiecali niezwłocznie zająć się sprawą. Uczestnicy de-

baty zgłaszali głównie problemy dotyczące porządku w dzielnicy. Zaproszeni goście podkreślali, że każde zgłoszenie zostanie sprawdzone, a docelowo postarają się, w miarę możliwości, wypracować takie rozwiązania, które zadowolą mieszkańców. Na zakończenie debaty wojewoda mazowiecki stwierdził, że choć mieszkańcy mają uwagi dotyczące spraw porządkowych, to nie mają problemów z przestępczością przez duże P – co dobrze świadczy o bezpieczeństwie w dzielnicy. Tekst i fot. Anna Krzesińska

Warto wiedzieć: Do najczęstszych zdarzeń na Woli zalicza się włamania i kradzieże, w tym także aut. Straż Miejska rejestruje najwięcej zgłoszeń dotyczących zakłócania porządku, osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych i nieprawidłowego parkowania.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Rozpoczęła się seria dziewiętnastu debat publicznych (18 dzielnicowych plus Wisła) na temat stanu bezpieczeństwa w stolicy. Policyjne hasło „Razem bezpieczniej” ma być nowym impulsem w trosce o porządek, również w wymiarze lokalnym, gdzie poczucie bezpieczeństwa zwykłych ludzi niekoniecznie zgadza się z dobrym obrazem statystyki zgłoszeń i wykrywalno-

listę osiemnastu dzielnic warszawskich. Może dzielnicowy slogan „Tu żyje się lepiej”, a więc pewnie i bezpieczniej. Może tak, na dobry początek? Sala widowiskowa w Bemowskim Centrum Kultury wypełniła się optycznie. Sporo osób stało przy bocznych ścianach, ale wolnych miejsc siedzących też nie brakowało. Inna sprawa, jakie były proporcje uczestników zgro-

burmistrz dzielnicy Bemowo) i szefom służb mundurowych (stołeczni komendanci Policji i Straży Miejskiej) towarzyszyło około dwudziestu umundurowanych funkcjonariuszy, a także pracownicy cywilni, ochroniarze i służba porządkowa. Prowadzącym spotkanie był policjant – dobrze wywiązujący się z tej roli, chociaż ze względu na charakter publiczny debaty lepiej, aby był to moderator cywilny.

ści przestępstw oraz wykroczeń. Po roku ma być powtórka debat w układzie dzielnicowym i rozliczenie podjętych działań – zapewnia nadinspektor Mirosław Schossler komendant stołeczny Policji. Pierwsza z cyklu stołecznych, dzielnicowych konferencji poświęconych bezpieczeństwu odbyła się na Bemowie. Trudno powiedzieć, co zadecydowało o wyborze tej właśnie dzielnicy na inaugurację cyklu spotkań osób odpowiedzialnych w stolicy za bezpieczeństwo z mieszkańcami. Na pewno nie alfabet, chociaż Bemowo otwiera

madzenia w podziale na osoby, które przyszły tego wieczoru do ArtBemu służbowo czy z powodu pełnionej funkcji np. prezesi spółdzielni mieszkaniowych i te, które pojawiły się z osobistej potrzeby, indywidualnie - przyjmując zaproszenie organizatorów do udziału w debacie publicznej. Wysokim urzędnikom (obecni byli Jacek Kozłowki, wojewoda mazowiecki, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Jarosław Dąbrowski,

Bezpieczeństwo jest ważną potrzebą społeczności lokalnej – potwierdzają to najróżniejsze badania socjologiczne i spontaniczne wypowiedzi ludzi, także te wygłoszone podczas spotkania na Bemowie. Aby nie przeoczyć żadnego spostrzeżenia czy uwag obywatelskich całe spotkanie było rejestrowane. Dla osób, które nie chciały mówić publicznie, przygotowano możliwość przekazania informacji, wniosków, dyżurnym urzędnikom ratusza bemowskiego po spotkaniu. dokończenie na stronie 4


3

POŁUDNIE - Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola

Seniorzy z „Ochotą” dokończenie ze strony 1 Wycieczki krajoznawcze (pobierane niewielkie opłaty w zależności od trasy), Warsztaty otwarte „Czytać każdy może” (różne teksty, od wierszy po bajki). Klub Seniora „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8 Zespół wokalny „Miraż”, Warsztaty sceniczne „Sowa Bajkowa”, Piękny piątek dla plus minus pięćdziesiątek – koncerty

muzyczne, spotkania teatralne i poetyckie (płatne symbolicznie 5 zł), wieczorki taneczne. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Grójecka 120 Działania integracyjne, samopomocowe, pomoc przy codziennych sprawach, załatwianie spraw w Urzędach, poradnie zdrowotne i prawne. Mamy bardzo ciekawą oraz wszechstronną ofertę dla każdego zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i upodobaniami. Członkiem wszystkich wyżej wymienionych klubów może zostać każdy mieszkaniec Ochoty, który zgłosi chęć udziału w stałych formach zajęć i jest zainteresowany działalnością klubu. Celem działalności Klubów Seniora Ośrodka Kultury Ochoty jest propagowanie wzorców godnego i aktywnego życia na emeryturze. Kluby stwarzają możliwości samorealizacji w dziedzinach takich jak: malarstwo, rysunek, literatura, poezja. Prowadzą zajęcia muzyczne, wokalne, teatralne i taneczne. Organizują bale, wycieczki, imprezy plenerowe (topienie Marzanny, Noc Świętojańska), wyjazdowe warsztaty twórcze i kreatywny wypoczynek. Przed nami wiosna, a więc pora budzącej się do życia zieleni i śpiew ptaków, lepszy nastrój i samopoczucie. Serdecznie zapraszam do udziału w plenerowych wydarzeniach kulturalnych kierowanych do wszystkich mieszkańców, jak np.: „Majówka tradycyjnie na ludowo”, która odbywa się rokrocznie w parku Szczęśliwickim, czy cykl imprez pn. „Wiosna na Narutowicza” organizowanych na placu Narutowicza. Można też obejrzeć spektakle teatralne organizowane w ramach „Teatralnej Wiosny”. Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na niektóre z nich ze względu na ograniczoną ilość miejsc wstęp jest za zapro-

szeniami. Informacje o sposobie odbioru bezpłatnych zaproszeń są zamieszczane na plakatach i ulotkach dystrybuowanych na terenie dzielnicy. Maj to również Europejski Dzień Sąsiada, ideą którego jest integracja i pomoc sąsiedzka. To trudny temat i trzeba przełamywać wieloletnie bariery oraz zwyczaje. W bardzo wielu punktach Ochoty odbędą się spotkania, wspólne degustacje wyrobów kulinarnych, śpiew, zabawa, konkursy, ulubione zajęcia i relaks. Osobiście liczę na znaczący udział lokalnych kupców i usługodawców, którzy prowadzą działalność głównie dla społeczności lokalnej. Tu również spotkam się z Państwem i będzie mi bardzo miło poczęstować słodkościami własnego wypieku. A po lecie przychodzi jesień i największe wydarzenie „Dni Seniora na Ochocie” organizowane zgodnie z wieloletnią tradycją. Nieskromnie przypomnę, iż to dzięki moim staraniom i uporowi w 2007 roku impreza wróciła po kilkuletniej przerwie do kalendarza wydarzeń kulturalnych Ochoty. Z roku na rok Dni Seniora, organizowane w październiku i listopadzie przez Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota, gromadzą coraz większą publiczność, oferując wiele ciekawych wydarzeń: szereg koncertów, warsztatów, wykładów, konkursów kierowanych do naszych Seniorów. Będą Państwo mogli obejrzeć spektakl teatralny, czy pójść wspólnie do kina. Z tej szerokiej oferty będą mogli skorzystać zarówno członkowie Klubów Seniora, jak i Seniorzy będący mieszkańcami naszej dzielnicy niezrzeszeni w klubach. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje i program Dni Seniora znajdą Państwo na plakatach oraz na ulotkach, które będą dostępne na początku października w Wydziale Kultury dla dzielnicy Ochota, Klubach Seniora, bibliotekach, Ośrodku Kultury Ochoty i Urzędzie Dzielnicy Ochota. W organizację zaangażowanych jest wiele osób i instytucji m.in.: Kluby Seniora działające na terenie naszej dzielnicy, Ośrodek Kultury Ochoty oraz jego filie, Uniwersytet Trzeciego Wieku OMEGA, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych, czy Warszawska Galeria Ekslibrisu. Każde z wydarzeń organizowane w ramach Dni Seniora cieszy się ogromną popularnością wśród uczestników. W 2012 r. z wydarzeń kulturalnych przygotowanych w ramach Dni Seniora skorzystało prawie półtora tysiąca osób. Liczę, że w 2013 roku uda nam się pobić ten rekord.

Ponadto wszyscy seniorzy mogą korzystać z bogatej oferty programowej Ośrodka Kultury Ochoty. Między innymi są to: wernisaże wystaw, wieczorki poetyckie, spotkania tematyczne, spotkania z kulturą innych narodów, koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, imprezy plenerowe. Na terenie dzielnicy Ochota działa też Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota w ramach której działa kilka placówek. Seniorzy w gronie użytkowników bibliotek publicznych stanowią grupę szczególną, bo wymagają-

cą bardziej indywidualnego podejścia i zainteresowania. Wszystkie placówki biblioteczne na Ochocie świadczą usługę zwaną „książka na telefon” i bezpłatnie dostarczają swoim czytelnikom-seniorom książki, które znajdują się w zbiorach danej biblioteki. Seniorzy nie tylko czytają książki, tłumnie przychodzą na spotkania z autorami, czy ciekawymi ludźmi, interesuje ich, jak korzystać z komputerów, aby znaleźć potrzebną informację, napisać podanie, e-mail do córki czy wnuka. W związku z tym organizowane są dla nich cy-

kliczne kursy komputerowe (od 2006 roku) pn. „Senior on-line” na trzech poziomach zaawansowania. Ponadto biblioteka organizuje konkursy literackie, aby seniorzy mogli prezentować swoje teksty, trzymane często w szufladzie. Seniorzy stanowią także większą część widowni podczas wernisaży w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu. Jest to jedyna tego typu galeria w Warszawie. Organizuje 7 wernisaży rocznie, podczas których prezentowana jest twórczość artystów nie tylko z Polski, ale z całego świata. Dzięki aktywnej działalności ochockich bibliotek

publicznych seniorzy czują się potrzebni i akceptowani. Bardzo dziękuje wszystkim tym, którzy przyszli w niedzielę, 24 marca, do siedziby Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Grójeckiej 120 na wspólne Śniadanie Wielkanocne 2013 r. Dziękuję wolontariuszom Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i pracownikom Spółdzielni Hale Banacha za wspaniałe, jak co roku przygotowanie śniadania. Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy


4

POŁUDNIE - Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola

www.poludnie.com.pl

Teatr na Działdowskiej Dom Kultury przy ul. Działdowskiej zawsze przyciągał publiczność. Działa w gęsto zabudowanej okolicy. Ale duża liczba mieszkańców, to zaledwie potencjał. Żeby naprawdę kwitło życie kulturalne, a sale koncer-

towe i wystawowe nie świeciły pustakami, potrzebna jest ciekawa i zróżnicowana oferta. I dobra informacja. Co będzie się działo na Działdowskiej można dowiedzieć się z witryn zdobiących ścianę budynku tuż przy wejściu. Rozświetlona wieczorem ściana kilka kroków obok pędzącej Wolskiej zachęca, by na chwilę przystanąć, przeczy-

tać i wybrać coś dla siebie. To wszystko do wglądu oczywiście również w Internecie. Jest wiele wydarzeń kulturalnych, na które wystarczy bezpłatna wejściówka - do odebrania w sekretariacie. Nie można robić rezerwacji

jęć. Do końca brak pewności - wpuszczą, nie wpuszczą, bo największa sala starego klubu nauczycielskiego wielka nie jest. A przedstawienie „Dziewczyny do wzięcia” na pewno będzie miało wzięcie, zwłaszcza

telefonicznych. Takie ułatwienie niepoparte własnym zaangażowaniem powoduje, że ludzie czasami dzwonią, rezerwują, a potem rezygnują. We wtorkowy wieczór pojechaliśmy na własne ryzyko i to z daleka, z zachodnich krańców miasta. O wcześniejszej wizycie po bezpłatną wejściówkę nie było mowy w natłoku za-

Jak pokonać ból kręgosłupa i stawów „Po urazie kręgosłupa groziła mi operacja jednak lekarz skierował mnie na rehabilitację. Tak trafiłem do pana Krzysztofa Narosza. Dzięki niemu i jego zespołowi nie byłem operowany i żyję bez bólu”. - Leszek l. 43 „Jestem chirurgiem i wiele godzin spędzam każdego dnia pochylony nad stołem operacyjnym. Kiedy moje problemy z kręgosłupem praktycznie uniemożliwiły mi pracę polecono mi specjalistów z Fizjo Medu. Po rehabilitacji znów mogę normalnie funkcjonować - Dziękuję”. Jan l. 59 Rozmawiamy z Panem Krzysztofem Naroszem, fizjoterapeutą, szefem zespołu terapeutycznego firmy Fizjo Med Poland. - Panie Krzysztofie, to tylko kilka z wielu pozytywnych opinii, na Państwa temat. - Jest nam bardzo miło. Firma istnieje od 15 lat w, tym okresie pomogliśmy kilku tysiącom osób.

www.terapia-manualna.com

jeszcze w trakcie trwania sceny, na żywo. Dosadnie. Ale w ramach kultury. W końcu jesteśmy w prawdziwym teatrze. A teatr ogólnie jest piękny! - przywołajmy słowa żyjącego klasyka. Bo teatr to jest śmiech! Bo teatr to jest płacz! To są te trzy elementy. Kulturalne przywoływanie nadspontanicznie reagującej osoby „Proszę się uspokoić, albo wyjść!” brzmi – przepraszam – jakoś obco. „Dziewczyny…” wystawione na Działdowskiej, są uwspółcześnione. Na scenie mówią językiem… hm – o zabarwieniu dzisiejszym. - Młodzież dzisiaj tak mówi! – rozlega się zrezygnowany szept (teatralny) sąsiadki z prawej do sąsiadki siedzącej jeszcze bardziej na prawo – po kwiecistej replice chłopaka grającego dzisiejszego „inżyniera” albo „docenta”. Synonimy kariery też są inne – obaj to „menedżerowie”. Zielony krem w szklankach nie nazywa się sułtański, jak przed laty w filmie Kondratiuka. Poprawność i prawa autorskie uszanowane! Daremnie czekać na sakra-

mentalne „Nie zawieram znajomości na ulicy!”. Za to jesteśmy dopuszczeni do sekretów duszy i ciała (w granicach dzisiejszej normy) bohaterek i bohaterów, gorączki sobotniej nocy nad Wisłą. Marzenia, lęki i pustka, gdy opada napięcie targające tymi dorosłymi dziećmi – mimo upływu pięćdziesięciu lat – wydają się pozostawać te same. Koniec przedstawienia. Na scenie pojawiają się po raz ostatni Olha Bosova, Sylwia Chamera, Anna Ćwik, Michał Hołub, Łukasz Kowal i Sebastian Kucia, absolwenci Szkoły Teatralnej Haliny i Jana Machulskich, którzy na Działdowskiej pokazali się w swoim przedstawieniu dyplomowym. Pięknie się kłaniają, a wdzięczni widzowie długo ich oklaskują. W korytarzu, którego ściany zdobią portrety znakomitości polskich scen, wyróżnia się grupa młodych ludzi - koleżanek i kolegów aktorów ze sceny – ładne twarze, piękne głosy – zwłaszcza jeden! Warto ich będzie znowu kiedyś zobaczyć i usłyszeć. Michał Borzymiński

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

u starszych osób. Będą porównywać? W hallu wejściowym, jak w przyzwoitym teatrze. Światła, uprzejmy szatniarz. I Maria Kwiecień, reżyser i scenarzystka, osobiście witająca ostatnich, spóźnialskich widzów. - No, bo do teatru nie przychodzi się w ostatniej chwili – dokończenie ze strony 2 korpulentna jejmość sztorcuje Policja i straż miejska, chcąc towarzyszącego jej mężczyznę wiedzieć więcej o lokalnych oczekiwaniach w zakresie bezpieczeństwa, przygotowały również własne ankiety wręczane przy wejściu na salę. Mają pomóc zbadać poczucie bezpieczeństwa ludności i dowiedzieć się, jak oceniana jest praca policjantów i strażników. Najbardziej dociekliwe pytania w ankiecie policyjnej odnoszą Bemowo, ul. Tkaczy 13 się do obecności pieszych i zmotoryzowanych patroli w okolicy Wielu pacjentów do dziś poleca nas zamieszkania ankietowanego swoim bliskim i znajomym. i charakterystyki zagrożeń, - Proszę powiedzieć na czym poktórych ludzie najbardziej się lega taka skuteczność leczenia? obawiają. - Policja pracuje na informacji od obywateli – pod- Bardzo ważna jest pierwsza wizyta, kreślał nadinspektor Mirosław w trakcie której przeprowadzamy Schossler, komendant stołeczszczegółowy wywiad z pacjentem, nej policji, i zapewniał, że za rok następnie dokładnie badamy narząd odbędzie się kolejna debata, ruchu, oceniając stopień zaawansoktóra pozwoli ocenić, co uda się wania dolegliwości, i na tej podstawie zrobić z problemami rozpoznaokreślamy, jakie efekty jesteśmy w stanymi i zgłaszanymi obecnie. To, Krzysztof Narosz nie osiągnąć w trakcie terapii. Leczenie że policja po raz kolejny rozdaje Gabinet terapii opiera się na wykorzystaniu uznanych narządu ruchu ankiety oznacza, że chce doprew świecie medycznym metod manualul. Tkaczy 13 cyzować tworzoną nieustannie nej rehabilitacji ortopedycznej, od lat (Bemowo - Jelonki) stosowanych w Europie, a u nas wciąż mapę bezpieczeństwa. 22 666-05-77 mało dostępnych. W przypadkach, Z prezentacji przygotowanych w których podejmujemy się leczenia, - z nerwobólami przez obie służby mundurowe skuteczność jest bardzo duża. - rwą kulszową i ramienną wynika, że na Bemowie ogólnie - zespołem cieśni nadgarstka nie jest źle. Na ogół krzywe tren- Z jakimi problemami nasi czy- - zawrotami i bólami głowy du pną się w górę, tam gdzie jest telnicy mogą zwrócić się do czym się pochwalić, i spadają, Państwa? gdy przedmiotem obserwacji są W najbliższym czasie prowadzinajgorsze zjawiska. Jako syntezę - z bólem kręgosłupa, dyskopatią, my konsultacje pacjentów. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje dobrych wiadomości podano, przepuklinami telefoniczna rejestracja wizyt! że 81 proc. bemowian czuje się - z bólami stawów, kolan, bioder, bezpiecznie w swojej dzielnicy. barku To więcej niż średnia warszawska ul. Tkaczy 13 (Bemowo Jelonki), tel. 22 666 05 77 szacowana na 75 proc. Krytycy ul. Różana 51 (Mokotów) tel. 22 498 18 55 urzędowego optymizmu przypominają, że statystyka jest policyjną „królową nauk”.

ZDROWIE i URODA l ZDROWIE

„Od wielu lat borykałam się z bólem biodra. Po zabiegach w Fizjo Med Poland moje problemy ustąpiły”. - Franciszka l. 77

– typ „chłopak z Woli”. Szybko na salę. Trzeba dopchnąć się do wolnego, nienumerowanego miejsca. Na szczęście widownia jest „płynna” i krzesła przewidująco „korygują” swoje ustawienie, żeby było dobrze widać. Nie ma dzwonków. Gotowość sali do spotkania z Melpomeną obwieści stuknięcie domykanych drzwi. Gasną światła. Potem jeszcze parę razy drzwi się otworzą „Dziewczyny”… mają wzięcie! Światła na scenę. Zaczyna się spektakl. Jak w kinie czyli na filmie sprzed lat. Dzisiejsze sceniczne bohaterki mogłyby być wnuczkami tamtych filmowych dziewczyn „do wyjęcia”. Teatr na Działdowskiej, w którym dziś odgrywają tę od(pół) wieczną historię dziewczyn goniących za szczęściem, posługuje się umowną scenografią. Ale kilka rekwizytów jest jak najbardziej realistycznych (toaleta, napoje… nieoklejone; czy taki placement ma jakąś cenę?). Nie ważne. Sala reaguje oklaskami na zapadający po kolejnych scenach mrok. I komentuje. Czasem

Jak zatem żyje się na Bemowie? Statystycznie bezpieczniej czy odczuwalnie bezpieczniej? W wypowiedziach mieszkańców, prezesów spółdzielni mieszkaniowych i radnych przeważało zatroskanie o bezpieczeństwo – za każdym razem poparte przykładami – podwórka, ulicy, przestrzeni publicznej (koło supermarketu na skrzyżowaniu Górczewskiej i Powstańców Śląskich), czy zagrożenia okolicy w dniach imprez masowych na płycie lotniska. Najstarsze blokowisko na Bemowie – we władaniu SM „Jelonki” - zawsze uchodziło za teren trudny. W prawie czterdziestoletnim osiedlu miały miejsce różne zdarzenia, także tragiczne; ulice Sucharskiego, Borowej Góry, Puszczy Solskiej nadal wyróżniają się na policyjnej mapie bezpieczeństwa, jako teren wymagający szczególnej troski. Pomocny policji może być działający w spółdzielni monitoring – zarejestrowany obraz przechowywany jest przez trzydzieści dni – zapewniał prezes. Sklepy z alkoholem przy ul. Raginisa i na Karabeli, a właściwie ich trudni klienci są przyczyną utrapienia w okolicy. Nie tylko tutaj. Wróciło pytanie o koncesje i dostępność alkoholu wszędzie i o każdej porze. - Takie mamy prawo, ale przyjrzymy się - mówili odpowiedzialni za wydawanie zezwoleń. Pani prezydent, komentując ułomności prawa, wspomniała o… groźbie powrotu pokątnego handlu alkoholem, zjawiska z odległej przeszłości. Na chwilę wróciła także sprawa ubiegłorocznego wniosku zarządu dzielnicy o zmiany kadrowe

w Komendzie Rejonowej Policji przy ul. Raginisa, wtedy motywowanego… poczuciem słabej pracy szefa jednostki, co miało mieć wpływ na stan bezpieczeństwa w dzielnicy. Sprawę uznano za minioną, a może nawet niebyłą. Burmistrz Dąbrowski uchylił się od odpowiedzi. Podczas spotkania zgłoszono pretensje pod adresem służb, które czasem postępują wbrew logice, i np. mając przestępców „podanych” do zatrzymania na gorącym uczynku swoim pojawieniem się i bierną obecnością pozwalają oddalić się ludziom, których mieli złapać. Taka sytuacja naprawdę wydarzyła się. Nadinspektor Schossler przyznał, że działanie policjantów było nieprawidłowe. Podobnie jak w przypadku zdarzeń, gdy na policję trzeba było czekać zbyt długo. Na liście oczekiwań wobec policji znalazło się życzenie, by dzielnicowi pochodzili z miejsc, gdzie pełnią służbę. To szerszy problem. Aż 75 proc. policjantów to ludzie przyjezdni, nierzadko z odległych miejsc w kraju. Na koniec trwającego prawie trzy godziny spotkania padł głos upominający się o wykrycie sprawcy podpalenia w styczniu br. kolejnej repliki słomianego misia, bohatera słynnego filmu Mieczysława Barei. Policjanci z całą powagą (bez zaniedbywania priorytetów) odnieśli się wniosku obiecując, że również sprawa „Misia” będzie w polu ich zainteresowań. Tydzień później… na Woli zatrzymali sprawcę. Pomógł obraz z monitoringu. Tekst i fot: Michał Borzymiński


5

POŁUDNIE - Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola

Komisja wychodzi do ludzi

Maśluszczak

- Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma! – mówi sąsiad, gdy już wysłuchał sprawozdania z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Włochy, które odbyło się dwa tygodnie temu w szkole przy ul. Cietrzewia. – Dlatego ja nie chodzę. - A na wybory chodzisz? – dopytuje sąsiad sprawozdawca. - Wybory to inna sprawa! – ucina krótko ten, co nie chodzi na komisje i takie podobne zebrania dla ludności. - Ale właśnie na komisji możesz zobaczyć tych, których ludzie wybrali. A może i ty na któregoś głosowałeś. Jeśli tak, jest to twój przedstawiciel. Kiedy, jak nie w czasie takich zebrań, można zapytać: panie radny, co pan zrobił? Albo: czego pan nie zrobił? Ile i co mogą radni? – to pytania zasadnicze. Radni mogą zaprosić na posiedzenie komisji np. przedstawicieli służb. Tak było tym razem. Gośćmi Komisji było dwóch policjantów (w tym zastępca komendanta dzielnicowego Policji i dwaj strażnicy miejscy z oddziału pełniącego służbę we Włochach, ale z siedzibą w Ursusie. Policjanci mają posterunek we Włochach, ale na Okęciu, a to strasznie daleko ze Starych Włoch, gdzie jest zebranie. - A na Nowe Włochy jest jeszcze dalej! – utyskują ludzie zza torów, których na sali jest większość. Pada fundamentalne pytanie: dlaczego tego zebrania

Wystawa prac plastycznych Franciszka Maśluszczaka prezentowana będzie od 6 do 27 kwietnia w Galerii Sztuki Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16 w Ursusie. Franciszek Maśluszczak jest znakomitym malarzem, rysownikiem i grafikiem, znanym nie tylko w Polsce. Prace artysty są niezwykle ciekawym zjawiskiem polskiej sztuki współczesnej. Jego twórczość zaliczana jest przez krytyków do nurtu zwanego ekspresją metafor yc zną i dzięki swej wyrazistości silnie oddziałuje na uczucia. Panuje w nich atmosfera surrealistycznych wizji i baśniowy klimat, przez co pobudzają naszą wyobraźnię i wprowadzają w melancholijny nastrój. Wystawę w Ursusie artysta traktuje w sposób szczególny. Warto będzie przychodzić

radni nie zorganizowali w Nowych Włochach. Przecież tam też jest szkoła, która na pewno użyczyłaby pomieszczenia, i filia dzielnicowego Domu Kultury, w którym można było zrobić to zebranie. Jakiś zimny analityk zauważa, że prezydium plus obecni na sali radni (połowa Rady Dzielnicy!) liczebnie stanowią więcej niż przybyli mieszkańcy. Czy to o czymś świadczy? Może, że jest dobrze. Albo, że nic się nie da zrobić, więc nie warto przychodzić. Zebranie odbywa się w porze powrotów z pracy do domu. A w domu obiad, gazeta, serial w telewizorze? Sala gimnastyczna, w której trwa zebranie, jest duża. Potrzebny jest mikrofon i nagłośnienie. Technika działa bez zarzutu i nikt nie musi podnosić głosu, żeby przedstawić wyraźnie i donośnie swoje postulaty. Lista spraw jest stała, można powiedzieć niezmienna. Bezpieczeństwo drogowe, niechlujne parkowanie i szalejący kierowcy w niedużych Włochach, które powinny być oazą spokoju „tempo 30”. Ostatnio plagą są auta bez tablic. (Odpowiedź na wszechobecne radary?!). Ktoś wspomina o zbyt długim czekaniu na patrol, gdy w okolicy grasowały dwie, a może nie tylko dwie, złodziejki; drobne i grube kradzieże związane ze specyfiką przeważającej zabudowy jednorodzinnej. Przewodniczący Komisji, Da-

riusz Kałwajtys, przeprasza publicznie, jeśli nie wszystkie wnioski obywatelskie, które wpłynęły do Komisji do tej pory, zostały należycie załatwione. Podinspektor Albin Bartosiak, zastępca komendanta komisariatu we Włochach ds. prewencji, w swojej wypowiedzi jest bardziej rzeczowy i zdyscyplinowany niż strażnik miejski, choć obaj w czasie codziennej służby zapewne bardzo starają się wywiązać z ciążących na nich zadań. Na spotkaniu z ludnością dowiadują się, że optyka ulicy nie zgadza się ze służbową sprawozdawczością. - Pomieszczenie przy ul. Chrobrego przypomina raczej melinę,

a nie posterunek policji – to paradoksalnie kwintesencja niezadowolenia ze stanu bezpieczeństwa, merytorycznie podparta przywołaniem gazety, która opublikowała badania, dowodzące, że we Włochach jest niebezpiecznie. I trudno tam zastać dzielnicowych! – dorzuca głos z sali. - Jeśli drzwi są zamknięte, to znaczy, że policjanci są w terenie – replikuje podinspektor. Zebranie się kończy sąsiedzkimi pogawędkami. Dla służb i radnych to próba generalna przed majową debatą na temat bezpieczeństwa. Pewnie odbędzie się na Okęciu… Bartek Kwiecień

Kradzież kabla Policjanci z Ochoty zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy miesiąc temu ukradli z parkingu jednego z centrów handlowych kabel o wartości 500 złotych. 21-letni Sebastian W. i 22-letni Maciej B. wpadli, gdy wrócili na miejsce przestępstwa. Teraz za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci z patrolówki zostali wezwani na parking jednego z centrów handlowych, gdzie pracownicy ochrony ujęli sprawców kradzieży, do której doszło miesiąc temu. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 21-letni

Sebastian W. i 22-letni Maciej B. z terenu parkingu ukradli kabel. Wartość strat wyniosła 500 złotych. Zachęceni tym, że nikt ich nie zatrzymał, wrócili na miejsce przestępstwa. Wtedy mężczyźni zostali rozpoznani przez pracownika ochrony, który ujął 21 i 22-latka i przekazał w ręce funkcjonariuszy. Sebastian W. i Maciej B. trafili do policyjnej celi. Za kradzież grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. ea/ew

na nią całymi rodzinami. Po raz pierwszy będzie to ekspozycja skierowana do wielu pokoleń publiczności. Oprócz obrazów, których tematykę od lat podziwiają dorośli, znaj-

dzie się specjalna oferta dla dzieci. W pogodnym nastroju, z odrobiną humoru Franciszek Maśluszczak wróci do krainy baśni z dzieciństwa. Autorem scenariusza wystawy jest Jan Bończa-Szabłowski, dziennikarz działu kultury dziennika Rzeczpospolita.


6

POŁUDNIE - Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola

www.poludnie.com.pl

Chcą mi odebrać dzieci! dokończenie ze strony 1

Jak parkować na Ochocie?

Burmistrz Ochoty Wojciech Komorowski spotyka się z mieszkańcami kolejnych osiedli, znajdujących się w poszerzanej od 1 kwietnia br. Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Wspólnie z Januszem Galasem, Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy, przedstawiają propozycje regulacji kwestii wjazdu i parkowania, zwłaszcza na małych ulicach osiedla. Przygotowane projekty organizacji ruchu na ul. Langiewicza i w Kolonii Staszica mają być skorygowane. Najmniejsze uliczki będą do wyłącznego użytku mieszkańców, którzy otrzymają specjalne identyfikatory dla swoich pojazdów.

Kino krótkich filmów

5 kwietnia o godz. 19. kolejna szansa na spotkanie z nieznanymi lub mało znanymi krótkimi filmami wielkich twórców polskiej kinematografii. W repertuarze znajdą się filmy debiutantów i studentów, stare kino, animacje dla dorosłych, etiudy i dokumenty. Pokazy w sali kinowej Artystycznego Domu Animacji przy ul. Chrościckiego we Włochach. Wstęp wolny.

Teatr młodych

Na początku maja Dom Kultury „Rakowiec” zamieni się w przybytek młodego teatru. W przeglądzie „Sceny 21” wystąpią zespoły w trzech kategoriach wiekowych, od nastolatków po grupy studenckie. Zgłoszenia do 18 kwietnia 2013 r. Prezentacje: 9-11 maja br.

Warszawa 02-624 ul. Puławska 136 tel./fax 22 844-39-45, tel. 22 844-19-15 www.poludnie.com.pl poludnie@poludnie.com.pl ogloszenia@poludnie.com.pl poludnie_glos@poczta.onet.pl Wydawca: Andrzej Rogiński "Południe" redaktor naczelny: Andrzej Rogiński Redaktor prowadzący wydanie: Michał Borzymiński m.borzyminski@poludnie.com.pl Redakcja czynna w pon. - czw. w godz. 9.00 - 17.00 pt. w godz. 9.00 - 16.00 W tych godzinach przyjmujemy także ogłoszenia. Łamanie, układ i oprawa graficzna: Galder Grasfjord© Druk: Polskapresse ISSN 2082-6516

Wydawca jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Prasy Lokalnej Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania nadsyłanych tekstów oraz zmian tytułów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS Następny numer ukaże się 4 kwietnia

dokończenie ze strony 1 – I to ja poszedłem na skargę do pani dyrektor. A po rozmowie z panią dyrektor ta pani na korytarzu powiedziała, że jak będzie trzeba to jeszcze nie raz mnie trzepnie, bo jak matka nie umie mnie wychować, to ona mnie wychowa. Opinia o uczniu wydana przez wychowawcę klasy Aleksandrę Jaskólską z dnia 12.11.2012 r. i podpisana przez Danielę Bartosiak, dyrektora szkoły: „Aleksander Jakubowski uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie od lutego 2012 roku i został przyjęty w trakcie trwania roku szkolnego 2011/2012 do klasy Vb. Od września roku szkolnego 2012/2013 uczęszcza do klasy Va. Jest uczniem drugorocznym. Dziecko nie nawiązało nadal dobrych relacji rówieśniczych w klasie i szkole. Olek nie umie współpracować z dziećmi w grupie. Co prowadzi do niepotrzebnych nieporozumień i utarczek oraz psuje atmosferę w czasie zajęć i wspólnej zabawy. Chłopiec wielokrotnie wdawał się w liczne bójki z rówieśnikami i innymi dziećmi ze szkoły, dość

często był prowokowany. Olek nie potrafi znaleźć „wspólnego języka” z rówieśnikami, ale w indywidualnych kontaktach z uczniem czy osobą dorosłą okazywał się dzieckiem rozmownym, miłym,

www.polskieradio24.pl 26.03.2013 Reportaż w PR24 : godz. 19.00 Ewa Michałowska, współpraca Wiesław Paszcza „Szlakiem błękitnej nostalgii” 27.03.2013 Michał Strzałkowski; godz. 18.00: Gość: Eben Alexander, amerykański neurochirurg, autor książki „Dowód”, która ukazuje się na polskim rynku. Reportaż w PR24: godz. 19.00 Katarzyna Błaszczyk „Orkiestra mandolinistów”. 27.03.2013 Jan Gocel; godz. 13.00: Gość: dr Paweł Kosiński – Instytut Pamięci Narodowej. 70 rocznica Akcji pod Arsenałem. Aktualne plany programowe dostępne na bieżąco na stronie internetowej www.polskieradio24.pl

INFORMATOR POŁUDNIA POLICJA - 997

I

112

STRAŻ MIEJSKA - 986 STRAŻ POŻARNA - 998

I

POGOTOWIE - 999

112

I

112

l Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego 197 90

REKLAMA W POŁUDNIU ul. Puławska 136, pon. pt. 9.00 - 17.00, tel./fax 22 844-39-45, tel. 22 844-19-15

BIURA OGŁOSZEŃ: l al. Komisji Edukacji Narodowej 15 lokal 4, Art-Press,

22 648-24-07, 537-427-186 l ul. Na Uboczu 3 (NOK) „Continental”, tf. 22 648-29-41 l ul. Grzybowska 39 „atco”, 22 652-26-30, 22 620-17-83 l ul. Dobra 19 „Editionmedia”, 22 828-46-64, 22 828-25-87 l Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 18, tel. 22 213-85-85, 601-213-555

uprzejmym., posiadającym wiedzę na różne tematy. Lubi rozmawiać, dyskutować, zadawać pytania. Uczeń bardzo często chce być sam, pragnie, aby pozostawiono go w spokoju, chcąc w ten sposób

Interpretuje obowiązujące normy zgodnie z własną hierarchią wartości i trudno jest mu zastosować się do norm, które dotyczą całej społeczności, ale nie zaspokajają jego własnych potrzeb czy rosz-

odizolować się od męczącej sytuacji, która wzmaga jego rozdrażnienie. Chłopiec czasami bywa bardzo kontaktowy, zdarza się mu, że skraca dystans pomiędzy sobą a dorosłymi, zwłaszcza, gdy wyczuwa u dorosłych wahanie lub niepewność, co wykorzystuje w sposób wysoce odpowiedni dla dziecka w jego wieku. Chłopiec wymaga bardzo indywidualnego traktowania i podejścia oraz prowadzenia go przez osoby o silnej osobowości, ponieważ potrafi manipulować dorosłymi”. Fragment opinii psychologicznej z 26.10.2012 r. z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży – filia w Józefowie - podpisanej przez Beatę Joannę Kozielec, lekarza psychiatrę: „Chłopiec skierowany do Oddziału Psychiatrii Dziecięcej z powodu niedostosowania społecznego i zachowań agresywnych. (...) W wyniku odrzucenia potrzeby identyfikacji chłopiec ma obniżony poziom potrzeb społecznych przejawiający się w nadmiernej rezerwie i niechęci do nawiązywania jakichkolwiek głębszych relacji interpersonalnych. Odrzucenie potrzeby identyfikacji skutkuje również brakiem umiejętności stopniowania dystansu psychologicznego wobec innych osób oraz kształtowaniem kontaktów społecznych w oparciu o odczytywanie emocji innych ludzi, nie jest świadomy społecznych konwenansów i obowiązujących w danym środowisku zasad.

czeń.. Olek nie czuje bowiem przynależności do jakiejkolwiek grupy, a wszelkie zdarzenia interpretuje zgodnie z kryteriami samoodniesienia. Dlatego chłopiec respektuje tylko własne poglądy i uparcie odrzuca wszystko, co sprzeciwia się jego woli. Stawia wymagania wykluczające kompromis (...)” I jeszcze fragment z karty informacyjnej z tego samego szpitala z 2.11.2012 r podpisanej przez Jolantę Paruszkiewicz, ordynatora oddziału psychiatrii dziecięcej: „(...) 13-letni chłopiec przyjęty w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego po epizodzie agresji w szkole, po którym próbował wyskoczyć przez okno(...) Wskazania: 1./ Nauczanie indywidualne z elementami nauczania włączającego. 2/ Zmiana szkoły na szkołę z oddziałami integracyjnymi. 3/ Terapia indywidualna. 4/ Trening umiejętności społecznych. 5/ Rozmowy psychoedukacyjne z matką pacjenta”. Sąd podjął już decyzję o ograniczeniu praw rodzicielskich Agnieszce Jakobowskiej wobec Olka. Ale to nie koniec. W Ośrodku Pomocy Społecznej 13 lutego pani Agnieszka dowiedziała się, że OPS będzie się zwracał do sądu o odebranie jej wszystkich dzieci. – Mówią, że robią to dla mojego dobra, ponieważ ja sobie nie radzę i chcą mi pomóc. Teraz wszyscy jesteśmy przerażeni. Dzieci reagują na tę sytuację zwiększoną agresją i

1%

DK Miś, ul. Zagłoby 17 1-5.04. Wystawa nagrodzonych prac konkursowych „Moja pisanka”. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79 do 31.08. wystawa militariów Fotoplastikon Warszawski, Al. Jerozolimskie 51, oficyna. 29.03–17.04. - „Warszawa sprzed 100 lat”

Przyjmujemy zamówienia na publikację ogłoszeń organizacji pożytku publicznego: 22 844-19-15 reklama@poludnie.com.pl Terminy publikacji do uzgodnienia Ceny promocyjne!

znacznie pogorszył się w ostatnich dniach ich stan zdrowia, nasiliło się moczenie nocne i wystąpiły objawy nerwicy przewodu pokarmowego. - Nie mogę udzielić żadnych konkretnych informacji na temat tej rodziny – stwierdza Bogusława Biedrzycka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Wola. - Ustawa o pomocy społecznej każe nam zachowywać takie dane w ścisłej tajemnicy. Wszelkie informacje uzyskujemy w drodze wywiadów środowiskowych i na tej podstawie udzielamy potrzebnej pomocy. Postępując tak działamy w dobrze pojętym interesie tych ludzi, którym pomagamy. Wielu dziennikarzy chce żerować na takich tematach, a my mamy obowiązek do tego nie dopuszczać. W mieszkaniu Agnieszki Jakubowskiej jest czysto, schludnie i panuje porządek, choć na pierwszy rzut oka widać, że jest tam bardzo skromnie, a ściany we wszystkich pomieszczeniach domagają się kolejnego odmalowania. W dużym pokoju na biurku stoi laptop, a Olek pokazuje nam, że umie świetnie posługiwać się tym urządzeniem, więc chyba rzeczywiście jest za mądry do szkoły specjalnej. – To prezent od sąsiada – wyjaśnia pani Agnieszka trochę zawstydzona faktem, że coś takiego mają w tym skromnym mieszkaniu. – Sąsiad bardzo długo i bardzo intensywnie go używał, więc niektóre klawisze nie działają. Ale lepszy taki niż żaden... - Ojcowie moich dzieci okazali się alkoholikami. Żyją teraz w innych związkach, nie płacą alimentów. Dostaję je z funduszu alimentacyjnego. To oraz zasiłki zdrowotne i pielęgnacyjne dają nam na 5 osób 4 – 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. Ja od wielu lat nie pracuję, ponieważ zajmuje się synami, którzy wymagają stałej opieki właściwie 24 godziny na dobę. Z zawodu jestem dziewiarką. Ostatni wykonywany zawód to sprzedawca. Na dzisiejszym rynku pracy nie miałabym jednak praktycznie żadnych szans z moją epilepsją. Wiele razy starałam się o przyznanie mi renty inwalidzkiej, ale za każdym razem mi odmawiano. Żyjemy bardzo skromnie, ale nie mamy zadłużenia czynszowego, za media i w ogóle żadnego zadłużenia. Kochamy się Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że nie będziemy mieszkali razem. Olek i Darek w panice rozważają ucieczki z tych ośrodków, w których mają być umieszczeni. Coraz częściej mówią wprost – o samobójstwie. Dla porządku trzeba powiedzieć na koniec, że od 20 lutego sprawą Agnieszki Jakubowskiej i jej synów zajmuje się Biuro Rzecznika Praw Dziecka oraz kilka stowarzyszeń i fundacji zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Zobaczymy z jakim skutkiem. Karol Olszewski Fot. Tadeusz Schreiner


7

POŁUDNIE - Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola

Feminizacja męskich sportów - piłka nożna, boks, skoki narciarskie, dyscypliny, w których startują zespoły mieszane np. korfball i klasyczny tenisowy mikst - to rzeczywistość współczesnego sportu. 17 marca 2013 r. w hali sportowej „Reduta” na Woli byliśmy świadka-

w których drużyna z Racławickiej okazała się skuteczniejsza od drużyny z Bemowa, wygrywając cały mecz 2:1.W wielkim finale do gry o puchar Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej stanęły drużyny WRKS Olimpia i Waleczni Płock. Rywalizacja do ostatniego gwizdka zakoń-

lecznych Płock. SuperWalczak strzelił sześć bramek. Brawo! Puchary dla trzech najlepszych drużyn oraz statuetki dla najlepszych indywidualnie bramkarza i strzelca wręczali: Marek Backiel przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Sportu i Turystyki Dziel-

mi nowego w futbolu. W Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wystąpiły mieszane drużyny ośmiolatków, w których ramię w ramię z chłopcami grały też dziewczynki. Turniej zorganizował Urząd Dzielnicy Wola przy współpracy wolskiego klubu RKS Sarmata. Trzeba podkreślić rolę działaczy Sarmaty, klubu „bez ziemi”, który na obczyźnie podtrzymuje piękne tradycje zasłużonego stołecznego towarzystwa sportowego. Przypomnijmy ponadto, że w Sarmacie stawiał pierwsze kroki Władysław Stachurski – zmarły piłkarz i szkoleniowiec, którego 27 bm. pożegnało środowisko mazowieckiej i krajowej piłki. W turnieju przy ul. Redutowej, wzięły udział dzieci z rocznika 2004 (ośmiolatki) z klubów warszawskich i podwarszawskich. Przyjechała także drużyna z Płocka. Na uwagę zasługuje występ aż czterech drużyn z zachodniej Warszawy, co dobrze świadczy o pracy ich klubów z najmłodszymi rocznikami. Wystartowały drużyny GKS Świt Warszawa, KS Ursus Warszawa, KS Raszyn, Hutnika Warszawa, Gwardii Warszawa, RKS Sarmata Warszawa, WRKS Olimpia Warszawa, Waleczni Płock, Legionovia Legionowo i AP Chlebnia. Turniej trwał ponad sześć godzin i był poważną próbą startową dla młodych sportowców. Rozgrywali mecze o stawkę, pokazując przy tym niemałe umiejętności, dobrą wytrzymałość. wolę walki sportowej i co najważniejsze - przestrzegali zasad fair play. Oby te wartości zachowali jak najdłużej, zwłaszcza jeśli zechcą kontynuować dorosłe kariery piłkarskie. Do rozgrywek półfinałowych awansowały WRKS Olimpia Warszawa, Waleczni Płock, Gwardia Warszawa, GKS Świt Warszawa. Zwycięsko te rundę przeszła Olimpia i goście z Płocka. Mecz o trzecie miejsce pomiędzy drużynami RKS Świt i Gwardią zakończył się wynikiem remisowym. O ostatecznej kolejności i miejscu na podium zdecydowały rzuty karne,

czyła się dwubramkową wygraną klubu z Woli. Czy sukces piłkarskiego narybku WRKS Olimpia będzie wyzwaniem dla drużyny seniorów, która startuje w rozgrywkach ligi okręgowej? Zobaczymy. Najlepszym bramkarzem został Emil Bargiel z WRKS Olimpia, a tytuł króla strzelców przypadł Tomaszowi Walczakowi z Wa-

nicy Wola m.st. Warszawy i Marek Sitarski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Skład Olimpii (2004) od lewej: Kamil Luśnia, Jakub Szymaniak, Stefan Zawadziński, Piotr Liszewski, Damian Kiryluk, Alex Opara, Adam Gołębiowski, Kuba Bociek, Szymon Kosakowski z trenerem Łukaszem Skorłutowskim.

Głos oburzonego Mariusz Wis, jeden z kilkudziesięciu autorów piszących do „Południa”, wziął udział (na zdjęciu) w spotkaniu oburzonych w gdańskiej Sali BHP, które odbyło się w sobotę, 16 marca. Oto pełny tekst jego wypowiedzi. „Nikt z nas, którzy tutaj siedzą, nie chce być oburzony. Wszyscy chcemy być zadowoleni. Aby tak się stało my, obywatele, musimy kontrolować tych, którzy nam urządzają nasze państwo. Musimy kontrolować polityków. Musimy kontrolować tych, którzy dzielą nasze pieniądze i zadłużają nasze dzieci. Musimy kontrolować tych, którzy ustanawiają nam prawa dobre albo buble. Musimy kontrolować tych, którzy powołują rząd, z którego jesteśmy zadowoleni albo sobie dworujemy i mamy go gdzieś. Żeby móc kontrolować polityków trzeba mieć do tego narzędzie. Tym obywatelskim narzędziem do kontrolowania polityków jest obywatelski sposób

AGD - RTV NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA DOJAZD GRATIS TEL. 508-08-18-08 l Anteny 601-86-79-80, 22 665-04-89. l Naprawa pralek, lodówek, tanio, 502-253-670, 22 670-39-34.

AUTO-MOTO l Auta całe, uszkodzone, kasa-

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu przy ul. Bema 70 oraz na stronie internetowej www.zgnwola.waw.pl wywieszane są wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Skorzystaj z możliwości uzyskania dużych odszkodowań bez ponoszenia kosztów wstępnych jeśli: - Na twojej nieruchomości postawione są linie przesyłowe (słupy energetyczne, linie napowietrzne biegnące nad ziemią, gazociągi, ropociągi, wodociągi i kanalizacja) - Został ci zabrany majątek przez komunistyczne władze po roku 1944 i chciałbyś otrzymać zwrot majątku bądż zadośuczynienie w gotówce - Uległeś/aś wypadkowi w Polsce i za granicą - Lub masz pewien problem z uzyskaniem odszkodowania bądź zadośćuczynienia w innej formie ale ze względu na duże koszta boisz się podjąć ryzyka - Oferujemy bardzo skuteczne windykowanie klientów w kraju i za granicą Nie czekaj i zgłoś się do nas: lukasz.malinowski@nihil-obstat.pl 660 381 043; 506 939 532 www.nihil-obstat.pl

cja, zaświadczenia, 508-472-720. l Każde auto całe lub rozbite, uczciwie - gotówka, 604-874-874. l Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyższe ceny, płatność od ręki, 500-540-100.

USŁUGI l A - Komputery serwis, 501-594-190. l A - Przeprowadzki, 512-139-430. l A - Sprzątanie piwnic, wywóz mebli, 694-977-485. l DEZYNSEKCJA skutecznie, 22 642-96-16. l Elektryk tanio, 507-153-734. l Hydraulika, gaz, Zenek, 691-718-300. l Kancelaria Adwokacka w Ursusie - wszystkie sprawy (karne, cywilne, podatkowe), www.kancelaria-lewczyk.pl tel. 22 745-55-00.

Kancelaria Radców Prawnych

ul. Mickiewicza 9 U4 przy ul. gen. J. Zajączka tel. 22 241-17-14 office@bsskancelaria.pl pełny zakres spraw przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym: odszkodowania, umowy, sprawy nieruchomości, spadki, rozwody, reprezentacja w sądzie i przed urzędami, profesjonalni pełnomocnicy. Uprzejmie zapraszamy

wybierania tych polityków. To są Od redaktora: właśnie jednomandatowe okręgi Na Jana Kowalskiego wolno bęwyborcze. [oklaski] Że to my de- dzie wyborcom oddać głos tylko cydujemy o tym, kto nas repre- wówczas, gdy na listę wyborczą zentuje w Sejmie i kto nam dzieli wpisze go szef partii. Aby zdobyć mandat poselski musiałby – jako bezpartyjny – zdobyć 750 tys. głosów. A rekordziście Donaldowi Tuskowi wystarczyło 374 920 głosów. Niektórym posłom wystarczyło kilka tysięcy. Ordynacja wyborcza pozbawia obywatela biernego prawa wyborczego. Efektem jest malejąca frekwencja wyborcza, brak poczucia bycia obywatelem publiczne pieniądze. Profesor współodpowiedzialnym za gminę, Jerzy Przystawa podał definicję za kraj. Dlatego Mariusz Wis nawopolityka: Polityk to ten, kto dzieli łuje do wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. nasze pieniądze. Przy tej pryncypialnej idei obyTo, że oburzeni spotkali się na watelskiej musimy się zjednoczyć. zaproszenie politycznego szefa Ona musi być fundamentem na- „Solidarności”, stało się powoszego działania. Ona będzie so- dem przyczepienia etykietki zwolidnym fundamentem solidnego lenników opozycji politycznej. domu - Polski. Do tego potrzebny A to nieprawda. Prawdą jest jest nam solidny fundament: jed- obrona stołków przez ludzi, któnomandatowe okręgi wyborcze”. rym partie te stołki zapewniają. Fot. Wojciech Kulesza

P R A W N I K Tel. 517-249-447 PORADY 49 zł 22 666-92-52 OD

Mała Olimpia rządziła na Redutowej

l Malowanie A-Z, remonty,

Andrzej Rogiński l Aktualnie antyki wszelkie gotówka, 504-017-418. l Skup książek, 22 826-03-83, 509-548-582. l Złom, wszystko co metalowe, dojadę, 503-711-500.

NAUKA l Francuski - korepetycje,

referencje, wiosna 25% taniej, 513-774-634. 501-255-961. l Opróżnianie piwnic, strychów, NIERUCHOMOŚCI garaży, wywóz mebli, AGD, gruzu, 503-711-500. l Działki budowlane, 602-770-361.

FINANSE

l 24h Lombard, 22 297-03-53.

KUPIĘ l Antyki za gotówkę, obrazy, platery, militaria, srebro, zegarki, bibeloty i inne. Antykwariat ul. Dąbrowskiego 1, 22 848-03-70, 601-352-129. l Antyki, monety, znaczki, meble, obrazy, pocztówki, książki oraz inne przedmioty, 22 253-38-79, 601-235-118, 669-154-951. l ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI ORAZ INNE STARE PRZEDMIOTY, 501-561-620.

WYPOCZYNEK l Wczasy dla Seniorów w Krynicy Morskiej. 14 dni cena od 999 zł, 7 dni cena od 499 zł. Zapisy: Marszałkowska 81 lok. 25, tel. 22 834-95-29.

ZDROWIE l Chorzy na cukrzycę rozliczą

PIT za darmo - punkt księgowy DH "SEZAM" poziom (-1). l TANIO, SZYBKO, GWARANCJA. Protezy zębowe: proteza szkieletowa 500 zł, proteza całkowita 350 zł. Naprawa. 602-646-986.


Poludnie Bemowo Ochota Ursus Wlochy Wola nr 5 z 28 lutego 2013  

Południe Bemowo Ochota Ursus Wlochy Wola nr 5 z 28 lutego 2013

Poludnie Bemowo Ochota Ursus Wlochy Wola nr 5 z 28 lutego 2013  

Południe Bemowo Ochota Ursus Wlochy Wola nr 5 z 28 lutego 2013

Advertisement