Page 1

l Wpis w KRS - Spółdzielnia „Przy Metrze” - str. 3 l

Zatopione Powiśle - str. 5 l

Na rolkach - str. 8 l www.poludnie.com.pl l ISSN 2082-6567

centrum Handlowe

motory

Galeria Kupców z placu Defilad zaprasza swoich stałych Klientów do centrum Handlowego lAND. pon. - pt. 10 - 19 sob. 11 - 18 niedz. 11 - 16 Stacja metra Służew Dostępne są boksy handlowe 600 345 800

www.poludnie.com.pl

Rok XiX nr 26 (782)

l

30 SieRpNiA 2012

www.facebook.com/poludnie.Gazeta

l

bezpłatnie

wakacje

edward Kuczyński

zbadaj słuch za darmo!

Wszystkie osoby mające trudności ze słyszeniem mogą teraz bezpłatnie zbadać słuch i skorzystać z porady specjalisty protetyka słuchu w gabinecie firmy Fonikon, który mieści się przy ul. Dąbrowskiego 16 (róg Bałuckiego). Firma oferuje nowoczesne aparaty słuchowe duńskiej firmy Oticon, która od ponad 100 lat opracowuje zaawansowane rozwiązania dla osób niedosłyszących. Rejestracja telefoniczna: 22 498 75 40. Godziny otwarcia: pon.- pt. 9-17.30. Fonikon jest Firmą Godną Zaufania. Zapraszamy!

herdzin

Radiojazz.FM i Dzielnica Mokotów zapraszają na trzeci koncert w ramach Mokotów Jazz Fest. Krzysztof Herdzin Trio wystąpi 30 sierpnia 2012 r o godz. 19.30 w Pałacu Szustra przy ul. Morskie Oko 2. Wstęp wolny.

zadziorka Korka

Już po środku lata, Nowe interakcje, Myśl gniewna ulata, Po prostu... wakacje! Kto wygrał, ten górą, Kto przegrał, ten nie gra, I z miną ponurą, Masuje swe żebra. Jest spokój, choć burze, Na plaży się kłócić? Obawy są duże, Że jesień przywróci, Te kłótnie, te swary, Ten jazgot z ekranu, I w klinczu te pary, Pań rzutkich i panów. A ja chciałbym żeby, Październik z par mgiełką, Nam w niebyt oddalił, To polskie piekiełko!!!

,,Jeden ślad, jedna droga, jedno życie” to bezalkoholowy piknik motocyklowy na Ursynowie, który odbędzie się w sobotę, 1 września w godz. 11.00 - 21.00 przy ursynowskim ratuszu, al. KEN 61, W programie m.in. parada motocykli ulicami Ursynowa, prezentacja i wystawa zabytkowych jednośladów, widowiskowe pokazy stuntu i trialu motocyklowego, pokazy sztuk walki.

wpisy do ceiDG

Zgodnie z obowiązującym prawem za czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie pobiera się opłat. W związku z powyższym do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

rak i ja

ogrody działkowe zostaną Przypominamy, że 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność przeprowadzenia zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Na omówienie tego tematu przeznaczyliśmy całą stronę w wydaniu „Południa” z 9. sierpnia br. Wielu działkowców obawia się, że gmina zabierze im działki po to, by sprzedać deweloperom. O przeznaczeniu nieruchomości decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Tam zaś, gdzie nie jest uchwalony, obowiązują zapisy studium zagospodarowania, z którymi plan musi być zgodny. Ogrody zajmują na Mokotowie

powierzchnię ok. 217,5 ha, co stawia tę dzielnicę w pierwszym szeregu w Polsce. Dzielnica ma wysoką renomę, w znacznej mierze dzięki wspaniałej zieleni, którą zawdzięcza przede wszystkim staraniom działkowców. Zieleń oraz brak budynków na działkach poprawiają jakość powietrza w mieście. Redakcja „Południa” zwróciła się do Urzędu Dzielnicy Mokotów o dostarczenie wykazu i lokalizacji ogrodów oraz o wskazanie, jakie jest przeznaczenie każdej z nich. Poniżej przedstawiamy dostarczone opracowanie, za które dziękujemy urzędnikom je przygotowującym.

Na początku września do laski marszałkowskiej mają wpłynąć projekty PO, PiS, SLD i Ruchu Palikota dotyczące przepisów w sprawie ogródków działkowych. Gdyby w ciągu 18 miesięcy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego ustawa nie powstała, to działki automatycznie przeszłyby na własność samorządów. Z propozycji partii wynika, że żadna z nich nie zamierza odbierać działek. Projekty przepisów zakładają jedynie pozbawienie Polskiego Związku Działkowców pozycji monopolisty. Działkowcy mieliby możliwość wyboru organizacji, do której chcą należeć. PO chce również wprowadzić limit wyso-

kości podatku, który mają płacić działkowcy. Jego wysokość jest w trakcie ustaleń. Ogrody Działkowe na terenie Mokotowa zlokalizowane są: 1. Między ul. Rostafińskich, Żwirki i Wigury i Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich. Tereny objęte uchwałą o przystąpieniu do mpzp rejonu ul. Chodkiewicza (etap koncepcji). Przeznaczenie: tereny parkowe. 2. Przy ul. św. A. Boboli (im. Berezowskiej). Tereny objęte uchwałą o przystąpieniu do mpzp rejonu ul. Chodkiewicza. Przeznaczone pod tereny usług, kultury i nauki. dokończenie na stronie 2

29 września ruszy darmowy serwis społecznościowy rakija.pl. ,,Rak i Ja” to przestrzeń stworzona z myślą o osobach chorych na raka, ich bliskich i wszystkich tych, którzy pokonali chorobę.

na wyścigach

2 września, w niedzielę burmistrz Dzielnicy Ursynów - Piotr Guział zaprasza na Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Odbędzie się tam piknik familijny „Dzień ursynowski na Wyścigach”. Piknik poprzedzi „Wielka Ursynowska”, czyli bieg na 5 km po torze wyścigowym, który rozpocznie się o godz. 10.30.


2

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

www.poludnie.com.pl

Ogrody działkowe zostaną

dokończenie ze strony 1 3. Między KS Gwardia Warszawa, ul. Racławicką, Żwirki i Wigury oraz Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich. Tereny objęte uchwałą o przystąpieniu do mpzp rejonu ul. Chodkiewicza. Przeznaczone pod tereny parkowe z dopuszczeniem usług sportu. 4. Między al. Niepodległości, ul. Odyńca i Racławicką (im. Obrońców Pokoju) Tereny objęte uchwałą o przystąpieniu do mpzp Wierzbno w rejonie ul. F. Joliot-Curie (plan jeszcze nierozpoczęty). W studium tereny zieleni urządzonej. 5 Między ul. Maklakiewicza, Spartańską, Bełską i Woronicza. Objęte uchwałą o przystąpieniu do mpzp rej. Fortu Mokotów i Wyględów (plan jeszcze nierozpoczęty). W studium: tereny o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, ale z uwzględnieniem i zachowaniem szczególnego charakteru przyrodniczego w miejscu działek.

6 Między al. Niepodległości, Woronicza, Modzelewskiego i Wielicką. Tereny objęte mpzp rejonu Ksawerów (uchwalony już plan). Przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa. Do czasu realizacji parku dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodów działkowych. 7 Między ul. Powsińską, ul. Idzikowskiego, Piwowarskiego, Sobieskiego i projektowaną Noworacławicką. Tereny w znakomitej większości objęte mpzp rejonu Pod Skocznią I (uchwalony). Przeznaczenie – wzdłuż Sobieskiego: tereny inwestycyjne zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Przy ul. Piaseczyńskiej – tereny usług, kultury, sportu, rekreacji i turystyki wraz z zielenią urządzoną oraz tereny zieleni urządzonej. Pozostała część objęta uchwałą o mpzp rejonu Pod Skocznią II (nieuchwalony). Przeznaczenie w studium zieleń urządzona. 8 Fort Mokotów II, między Idzikowskiego i Inspektową. Tereny objęte planem rej. Pod Skocznią I Przeznaczenie: tereny w rejonie

Z głębokim smutkiem przyjęlismy wiadomość o śmierci w dniu 22. 08. 2012 r.

Róży Audyckiej-Sierakowskiej wielkiego przyjaciela dzieci, harcmistrza ZHP, pierwszego kierownika Domu Kultury Stokłosy Dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz naszego środowiska Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Stokłosy, wychowankowie oraz byli i obecni praownicy Domu Kultury Stokłosy

Ta wiadomość głęboko wstrząsnęła nami wszystkimi

Państwu Magdalenie i Wojciechowi Turkowskim łącząc się w smutku po tak bolesnej stracie, wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Mokotów oraz pracowników mokotowskiego Urzędu składają Miłosz Górecki

Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Fortu zieleń urządzona. W części położonej na południe od Fortu tereny inwestycyjne oraz tereny zieleni urządzonej. Na części terenów plan dopuszcza zachowanie istniejących ogrodów działkowych w formie ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców. 9 Przy Jeziorku Czerniakowskim i ul. Gołkowskiej. Tereny ujęte w mpzp rejonu Jeziorka Czerniakowskiego (na razie jest uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu). Dopuszcza się istnienie ogrodów działkowych. 10 Między ul. Statkowskiego, Santocką, Kaloryczną i Augustówką. Objęte uchwałą o przystąpieniu do mpzp rejonu Augustówka (plan na etapie do ponownego wyłożenia). Tereny przeznaczone w części pod tereny inwestycyjne, w większej części jednak pod ogrody działkowe i park. 11 Między ul. Augustówką i Jeziorkiem Czerniakowskim. Objęte uchwałą o przystąpieniu do sporządzania mpzp rej. Jeziorka Czerniakowskiego. W studium zieleń urządzona; ponadto tereny objęte opracowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska planem ochrony rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”, który wszedł w życie w 2012 r. w części otuliny rezerwatu. Plan zachowuje istnienie działek. 12 Między Wałem Zawadowskim do ul. Ku Wiśle. Tereny objęte mpzp rejonu ul. Bartyckiej (uchwalony). Przeznaczenie: tereny inwestycyjne.

13 Między Trasą Siekierkowską, Wałem Zawadowskim, Bananową i Nadrzeczną. Tereny objęte mpzp Osada Siekierki (uchwalony). Przeznaczenie: Tereny usług z preferencją nauki, kultury oraz zieleni towarzyszącej (60 procent powierzchni biologicznie czynnej).

w międzywale Wisły. Obszar ochrony Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Przeznaczenie do zalania. W studium tereny zieleni nadwiślańskiej 90 procent powierzchni biologicznie czynnej. 16 Między al. Becka, ul. Bernardyńską i Wolicką. Objęte uchwałą

z zarządzeniem RDOŚ w strefie F – możliwość przekształcenia na tereny zabudowy o PBC minimum 60 procent. 17 Przy ul. Bartyckiej. Tereny objęte mpzp rejonu ul. Bartyckiej. Przeznaczenie: tereny przeznaczone pod park miejski.

14 Między Trasą Siekierkowską, planowaną Czerniakowską Bis i Czerniakowską. Tereny w części objęte uchwalonym już mpzp rejonu ul. Bartyckiej, a w części nieobjęte żadnym planem. Przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej, tereny sportu i edukacji oraz tereny inwestycyjne. 15 Za Wałem Zawadowskim

o przystąpieniu do mpzp rejonu Czerniakowa Południowego (w fazie projektu w opiniowaniu). Przeznaczenie na tereny inwestycyjne głównie mieszkaniowe. W studium przewaga zabudowy jednorodzinnej z minimalnym udziałem PBC 60 procent. Natomiast w części otuliny rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie zgodnie

Znacząca część terenów działkowych zwykle nie jest ogólnodostępna. Dobrą praktykę stosuje ogród przy ul. Odyńca. Można spacerować po jego alejkach (na zdjęciu). Objęte planami są: działki w rejonie ul. Bartyckiej, Osada Siekierki, Ksawerów, rejon Pod Skocznią cz. I. Fot. Leonard Karpiłowski

Otwarte mistrzostwa Warszawy w triathlonie i aquathlonie

IV Triathlon Warszawski Już czwarty rok z rzędu Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji przy współpracy z Warszawskim Towarzystwem Triathlonu oraz Parkiem Kultury w Powsinie będzie organizatorem Triathlonu Warszawskiego. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Ursynowa, ale również Warszawy, a także całej Polski. Dzieci w podziale na kategorie wiekowe 10-11 lat, 12-13 i 1415 będą miały okazję wystartować w Aquathlonie, czyli będą płynęły (200 metrów) i biegły

(1 kilometr). Triathlon indywidualny zostanie przeprowadzony w podziale na 7 kategorii wiekowych (pływanie 400 m, rower 8 km oraz bieg 2 km) oraz konkurencja rodzinna na połowę krótszych dystansach. Zmagania rozpoczną się 15 września o godzinie 9.00 na pływalni Aqua Relaks przy ul. Wilczy Dół 4, a następnie przeniosą się do Parku Kultury w Powsinie, gdzie zawodnicy z uzyskanym wcześniej handicapem już bez żadnej przerwy pojadą na rowerze i pobiegną. Ten etap przewidziany jest ok.

godz. 13.00 dla uczestników indywidualnych i ok. godz. 15.30 dla rodzin. Ci pierwsi ze wszystkimi konkurencjami będą musieli poradzić sobie sami. W triathlonie rodzinnym każda z trzech startujących w drużynie osób ma do zaliczenia jedną, wybraną konkurencję. Na przykład tata płynie, dziecko jedzie na rowerze, a mama biegnie. Wygrywa rodzina, która będzie miała najlepszy czas łączny. Po zakończonej rywalizacji na wspólne biesiadowanie na powsińskiej polance zaprasza partner tegorocznej

edycji triathlonu, Restauracja Powsin. Uczestnicy będą mogli zregenerować siły przy posiłku z grilla. Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zachęca wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do wspólnej zabawy. Do wygrania w tym roku są atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów. Zapraszamy na stronę www.ucsir.pl, gdzie znajdą Państwo regulamin imprezy oraz niezbędne do wzięcia udziału druki oświadczeń.

Kilka wolnych miejsc w klasach pierwszych Najlepsze Liceum i Gimnazjum niepubliczne w Warszawie ul. Hawajska 14 A (Ursynów) tel. 22 641 26 34, 22 644 62 60

www. 4slo.edu.pl


POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

jak doszło do wpisu w Krs zmian w sm „przy metrze” Postanowieniem z 19 lipca 2012 r. XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego zawieszone zostało postępowanie w sprawie wniosku M. Sikory-Antkowiak i Wł. Cieślaka o wpisanie danych nowego składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”. Pomimo że M. Sikora-Antkowiak i Wł. Cieślak w imieniu tej Spółdzielni chcieli uzyskać powyższy wpis, Sąd zawiesił „postępowanie w tej sprawie do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny o ważności uchwał Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, podjętych w dniu 30 czerwca 2012 r.”, na podstawie których miało dojść do zmiany w składzie Rady Nadzorczej). Z uzasadnienia tego postanowienia dowiadujemy się, że

2 lipca br., gdy wnioskodawcy wnieśli o ujawnienie w rejestrze nowych danych, SM „Przy Metrze”, reprezentowana przez E. Bartman i A. Stępnia, zaskarżyła do Sądu Okręgowego w Warszawie wspomniane uchwały Zebrania Przedstawicieli dotyczące wyboru Rady Nadzorczej. A zatem „rozstrzygnięcie przedmiotowego sporu co do zmiany wpisu w KRS zależy od wyniku toczącego się przed Sądem Okręgowym postępowania”. Przywołane postanowienie znaczy tyle, że do czasu rozstrzygnięcia sporu do Krajowego Rejestru Sądowego nie zostaną wpisane nazwiska nowych członków Rady i Zarządu Spółdzielni. W tej sytuacji M. Sikora-Antkowiak i Wł. Cieślak z SM „Przy Metrze” zaskarżyli postanowienie wydane przez referendarza sądowego. Tym razem (24 lipca) już

sędzia wezwała wnioskodawcę do usunięcia przeszkody do wpisu i usunięcia braków formalnych, poprzez złożenie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z 30 czerwca, protokołu posiedzenia Rady

Do przeczytania jeden Kopff

rozdymka Japońska potrawa dla wyrafinowanych smakoszów sporządzona jest z ryby fugu, zwanej również rozdymką. Cechą charakterystyczną gatunku jest sposób obrony przed napastnikami - zaatakowana nabiera wody lub powietrza i wielokrotnie powiększa swą objętość. Stąd nazwa. Konsumpcja jej przyprawia o wzmożony przypływ adrenaliny, gdyż jest połączona ze śmiertelnym ryzykiem: czy kucharzowi udało się pozbawić rybie zwłoki niebezpiecznych dla życia, trujących składników. Te cechy pozwalają mi wyrazić sugestię, by ten egzotyczny stwór stał się symbolem polskich mediów. Polskie widły, uczynione z igły, nie pasują np. do rozdętej ponad ludzką miarę afery z Korą w roli propagatorki narkomanii. To wszak problem świata oraz Ruchu Palikota, z tym, że ten ostatni popadł w bezruch i do mediów już się nie nadaje. Nieszczęściem dla poszukiwaczy sensacji był okres wakacji - nic się nie działo, ani suszy, ani powodzi, ot, parę wichur przemianowano na cyklony, ale zainteresowania to nie wzbudziło. Na domiar złego zniknął gdzieś nieoceniony dostarczyciel medialnych atrakcji, pan prezes Kaczyński, a jego nieudolni, świecący światłem odbitym od swego guru naśladowcy także stracili na popularności. Co robić, co robić - lamentowali sprzedawcy medialnego kitu. Szybko znaleźli sposób na zwrócenie uwagi: Amber Gold. Łamy czasopism, anteny radiowe i telewizyjne zapychane są od rana do nocy informacjami o przestępstwach Marcina P., którego osądzono bez sądu, a nawet bez udowodnienia mu winy. Toczące się postępowanie w sprawie oszustw finansowych na razie przynosi dowody dotyczące złej pracy aparatu sprawiedliwości. Ale nowość! Ponieważ

jednak sam obwiniony o wykorzystywanie naiwności swych ofiar pan Marcin to płotka, postanowiono rozdąć ten przypadek do rozmiarów symbolu upadku Rzeczpospolitej pod rządami Platformy i premiera Tuska. Powracający z urlopów posłowie opozycji zacierają ręce, snując dość zabawne plany dymisji rządu, powołania prof. Kleibera na stanowisko premiera, o czym ten dowiaduje się właśnie z gazet, i tym podobne bzdury, które tworzą przedstawiciele kanapowych partyjek. I tak dzięki mediom sezon ogórkowy kończy się burzą w szklance wody - tej cieczy, którą nieustannie produkują media pospołu z politykami. Dodajmy: brudnej cieczy, zatrutej pomówieniami i obelgami, mieszanej warząchwią nienawiści i czerpanej chochlą pożądania władzy. Teraz wystarczy tylko śledzić obrady Sejmu - na pewno i pan prezes da głos, i panowie Palikot i Miller będą mówić co im ślina na język przyniesie, a koalicjant, pan Pawlak, z chłopską chytrością poprze rząd, będąc mu przeciwnym lub na odwrót. Będzie ciekawie, a na pewno me-

dialnie. Szkoda, że mnie to już nie bawi. Bo w sprawie Amber Gold, które okrzyknięto na wyrost piramidą finansową, zgadzam się z głosem pewnego emeryta, który stwierdził, że największą „piramidą” w Polsce jest ZUS, co do którego służby państwowe nie mają zastrzeżeń, a liczba poszkodowanych idzie w miliony i rośnie. Zamiast dywagacji na temat syna Tuska wolałbym się dowiedzieć, co dalej z budową autostrad, która nagle stanęła pozostawiając rzesze bankrutujących dostawców. Dotknięty jak inni mieszkańcy stolicy bałaganem komunikacyjnym chciałbym także wiedzieć, do kiedy potrzebna nam będzie cierpliwość w znoszeniu tego bajzlu. Tymczasem zamiast rzetelnych informacji na naprawdę ważne tematy proponują nam co chwilę medialne dania z rozdymki. Ludzie! Uważajcie na to, co konsumujecie, bo otruć się łatwo!

Nadzorczej z 30 czerwca (która miała wybrać nowy Zarząd) oraz regulaminu Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 71 statutu Spółdzielni. Ponadto sędzia zwróciła się do wnioskodawców,

aby wykazali „stosownymi dokumentami, w jakim trybie doszło do rozszerzenia porządku obrad w stosunku do porządku objętego zawiadomieniem z dnia 6 czerwca 2012 roku, podpisanym przez Zarząd w osobach E. Bartman i A. Stępnia (kto o to wystąpił i w jakim terminie)”. Sąd wyznaczył na wykonanie tych czynności 7 dni licząc od dnia doręczenia tego postanowienia pod rygorem oddalenia wniosku. 6 sierpnia br. ta sama sędzia wydała dwa zarządzenia o do-

ręczeniu skargi i innych dokumentów złożonych Sądowi w tej sprawie przez M. Sikorę-Antkowiak i Wł. Cieślaka uczestnikowi tego samego postępowania rejestrowego, czyli Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” reprezentowanej przez A. Stępnia i E. Bartman. Zanim Sąd zdołał wykonać to zarządzenie i doręczyć dokumenty spółdzielni, tego samego dnia, tj. 6 sierpnia br. pani sędzia zarządziła dokonanie zmiany wpisu do Centralnej Informacji KRS. Już wczesnym wieczorem w dniu 6 sierpnia br., w kilka godzin po wydaniu owego zarządzenia sędziego (nieprawomocnego), członkowie wpisanego Zarządu i Rady Nadzorczej w towarzystwie kilku ochroniarzy wkroczyli do siedziby Spółdzielni, by przejąć dokumentację i biuro spółdzielni. Co się jednak takiego stało, że sąd rejestrowy dokonał wpisu, chociaż spór merytoryczny w sprawie ważności i skuteczności uchwał zebrania przedstawicieli na podstawie którego wpisu tego dokonano nie został rozstrzygnięty przez Sąd Okręgowy? Czy wnioskodawcy dostarczyli dokumenty żądane przez sędziego i czy doręczono

je Spółdzielni, którą reprezentują A. Stępień i E. Bartman, a jeśli nie, to dlaczego? Jakie będą skutki dla Spółdzielni i jej mieszkańców w razie ewentualnej zmiany postanowienia pani sędzi w sprawie zmiany wpisu w KRS i kto personalnie będzie ponosił tego konsekwencje (przecież wpis jest nieprawomocny, a – jak wynika z akt sądowych – dotychczasowe władze Spółdzielni zaskarżyły już powyższe postanowienie zmieniające wpis)? Wydaje się, że jedynym faktem była pisemna interwencja posła Artura Górskiego u przewodniczącej XIII Wydziału Gospodarczego KRS. W piśmie tym sformułował on pogląd, iż „Zarząd próbował bezprawnie odwołać Zebranie Przedstawicieli”, a ono odbyło się i podjęło uchwały odwołujące dotychczasowy Zarząd. W związku z tym zwrócił się „o informację, kiedy zostaną wprowadzone zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” zgodnie z wnioskiem z dnia 2.07.2012 r.?” Co obecnie dzieje się w SM „Przy Metrze” pod rządami nowych władz i świadomości nieprawomocności ich sądowego ukonstytuowania? Niewątpliwie będziemy się tym sprawom przyglądać z uwagi zarówno na powyższe wątpliwości, jak też ich wymowę społeczną. Andrzej Rogiński

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Guział zaprasza na...

. zdj

G

zdj .

Ka

rol O

70 1020 1156 0000 7702 0007 3494

łow ski

Prace należy składać do:

28 września 2012 r.

Wymiana pokrycia dachowego 280 mkw., remont kominów w budynku ul. Olesińska 19. Specyfikacje do nabycia w siedzibie Spółdzielni, po uprzednim zamówieniu i wniesieniu opłaty - 30 zł na rachunek:

nka

ielo

Z rd era

Antoni Kopff a.kopff@wp.pl

Ogłoszenie Spółdzielnia Mieszkaniowo-budowlana „Społem” ul. Olesińska 19 w Warszawie Ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie:

z

artowic

hał Len

zdj. Mic

zdj. U

rszu

la A dam

czyk

Patronat:

Telefon do kontaktu z oferentami 22 845-12-04. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 7-09-2012 r. w godz. pn., wt., śr., pt. 9 - 13, czw. 12-17.

la

rocha

Patronat medialny:

iotr G zdj. P

O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

WWW.URSYNOW.PL

3

warszawa.ursynow

zdj. Dominik Chruściel


4

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

www.poludnie.com.pl

Trendy look za minus 70%

Felieton ekonomiczny

Kowbojski kapitalizm, czy państwowy ekosocjalizm? Financial Times, w którym coraz więcej widzi się apologetyki interwencjonizmu, opublikował artykuł pod politycznie poprawnym tytułem: „Kryzysu żywnościowego nie powinno się pozostawić w rękach kowbojskich kapitalistów”. Oczywiście, jeśli coś dzieje się złego w gospodarce, kapitalizm winien jest z definicji – z samego faktu swego istnienia. Aż dziw, że dzięki temu okropnemu systemowi udział najbiedniejszych na naszej planecie (żyjących za mniej niż jednego $1 dziennie) zmniejszył się w ostatnich dwustu latach z 80 proc. mieszkańców naszego globu do 20 proc. Ale to tylko dla przypomnienia spraw oczywistych. Wracajmy więc do naszych baranów, jak mawiał mistrz Patelin; w przenośni i dosłownie zresztą. Artykuł dotyczy tego, że mamy – jak zwykle co jakiś czas – sezon na klęski żywiołowe. Tym razem na suszę. No i cena kukurydzy poszybowała

w górę, co oznacza żywnościowe dramaty w najbiedniejszych krajach. Wniosek autora jest taki, że winni są amerykańscy kowboje, którzy wypełniają swoje samochody etanolem, czyli biopaliwem, a każdy taki bak etanolu zużywa tyle kalorii, ile wystarczyłoby egipskiemu fellachowi na cały rok. Głupich nie sieją, tylko się sami rodzą. Dotyczy to zarówno inwestorów Amber Gold, jak i ludzi, którzy widzą fakty i nie potrafią powiązać ich ze sobą. Co ma rynek, amerykański, czy inny, do etanolu? To jest jeden z produktów ubocznych ekoszaleństwa, które opanowało Zachód od lat. Użytkownicy samochodów są zmuszani przez swoje państwa do korzystania z biopaliw, choć tego nie chcą. Nie chcą, bo biopaliwa podnoszą cenę (są kosztowniejsze) i nie chcą, bo silniki psują się częściej. Ale państwo dekretuje coraz wyższy udział biopaliw, więc klną i płacą więcej.

Takie okazje zdarzają się niezwykle rzadko, bo tylko dwa razy nie lasów w Inw roku. Wyprzedaże. Kuszą upudonezji po to, by stami, promocjami i magicznym zasadzić palmy „minus 70%”. Podczas gdy letnie kokosowe, powowietrzenia sklepów dobiegają duje zagrożenie końca, w Maximus Fashion Center dla żyjących tam rozpoczyna się wielka obniżka cen! o r a n g u t a n ó w, To, że wszyscy kochamy okaczy może goryzje, wiadomo nie od dziś. Każdej li. I oczywiście winni byli znowu kobiecie ogromną satysfakcję chciwi kapitaliści chcący zarabiać sprawia upolowanie za niewielkie na sprzedaży oleju palmowego. Zarabiać można na różnych produktach i usługach; nic w tym nagannego. Tylko autorzy owych płaczliwych elegii też nie zadali sobie pytania, skąd bierze się zwiększony popyt na olej palmowy. Otóż z tych samych źródeł. Ekolodzy, podnoszący larum w sprawie zagrożeń dla żyjących na wolności zwierząt, nie widzą żadnego związku między sztucznym, nierynkowym wzrostem popytu na olej palmowy (na życzenie ekologów!), a wycinaniem lasów pod plantacje. Polski etno- pieniądze fantastycznej kreacji, graf Bronisław Malinowski napisał w której wygląda modnie i świetdawno temu książkę pt. „Życie sek- nie się czuje. Świetnym sezonem sualne dzikich”, opisując plemiona, na uzupełnienie garderobianych w których nie dostrzegano związ- braków, przy jakże często niezbyt ków między seksem a rodzeniem zasobnym portfelu, jest czas wysię dzieci. To jaki tytuł powinna przedaży. mieć książka o ekologach?... Rozpoczynają się zwykle od

Gdyby zlikwidować te kosztowne i szkodliwe idiotyzmy, ceny żywności byłyby znacznie niższe nawet w warunkach suszy. Tym razem to była susza, ale poprzednim razem cena kukurydzy w drugiej połowie ubiegłej dekady więcej niż podwoiła się, gdy zadekretowano podwojenie udziału etanolu z 1 proc. do 2 proc całości zużycia paliw płynnych w USA. Bez suszy, powodzi, gradobicia i innych klęsk naturalnych, gwałtowny wzrost produkcji etanolu spowodował wówczas, iż ceny kukurydzy, z której w USA wytwarza się biopaliwa, poszły ostro w górę w Stanach - i na całym świecie. Oczywiście, jeśli za klęskę naturalną nie uważać rządów. Te jednak są raczej klęską nienaturalną. W przypadku biopaliw sprawa jest o tyle paskudna, że inaczej niż w przypadku innych „ekologicznych” źródeł energii (np. wiatrowa, czy słoneczna) negatywne skutki nie ograniczają się do wysokich kosztów ponoszonych przez zachodnie społeczeństwa. Uderzają one rykoszetem w najbiedniejszych tego świata. To dlatego ONZ apeluje do USA, aby zmniejszyły swoją (subsydiowaną przez amerykańskich podatników) produkcję. Ale trudno dziwić się tej niezdolności łączenia przyczyn i skutków. Wcześniej czytałem tam Bezpłatnie żałośliwe artykuły, jak to wycina-

Przełom w leczeniu stawów i kręgosłupa!

z biegiem czasu. Jednak im niższe ceny, tym mniejszy wybór wśród wyprzedawanych kolekcji. Sierpień to już końcówka wietrzenia sklepowych półek. Na miejscu letnich kolekcji pojawiają się trendy jesienne i ceny znowu osiągają swoje maksimum. Podczas, gdy w galeriach handlowych topnieją tłumy, podwarszawskie Maximus Fashion Center startuje z wyprzedażami.

Ceny w butikach Maximus Fashion Center maleją o 30, 50, a nawet 70%. W jednym miejscu znajduje się prawie 700 butików polskich i zagranicznych marek, w których zakupy mogą zamienić się w prawdziwe polowanie na kreacje marzeń. Jan Winiecki niewielkich upustów, które rosną Więcej na www.maximuscenter.pl

Badania kolonoskopowe

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie przy ul Wołoskiej 137 na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia realizuje Program profilaktyki

wanie i usuwanie polipów jelita grubego. W programie mogą uczestniczyć: Wszystkie osoby od 50 do 65 roku życia bez objawów

nieczne jest skierowanie z Poradni Genetycznej. Miejscem realizacji badań: Pracownia Endoskopii CSK MSW w Warszawie przy ul Wołoskiej

raka jelita grubego. W ramach realizacji Programu można wykonać bezpłatne badanie kolonoskopowe. Kolonoskopia – badanie endoskopowe jelita grubego pozwala na wykrycie zmian we wczesnej fazie rozwoju. Daje szansę skutecznego leczenia i zapobiegania poprzez wykry-

raka jelita grubego; Osoby od 40 roku życia, bez objawów raka jelita grubego, które mają w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rozpoznaniem raka jelita grubego; Osoby w wieku 25–65 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku ko-

137, I piętro, blok B, wejście z parteru od ul Wołoskiej przy RTG, gabinet 10. Zapisy do programu: Osobiście, w godzinach 8.30–14.30, badania wykonywane są od godziny 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonując: 22 508 14 15, 22 508 16 01 w godzinach 8.30–14.30.

Mokotów, ul. Różana 51

Zespół dyplomowanych fizjoterapeutów i lekarzy pracujących w firmie Fizjo Med Poland istniejącej od 1997 r. udowodnił, że poprawa rezerwy ruchowej w stawie objętym chorobą zwyrodnieniową oraz przywrócenie prawidłowego napięcia otaczających staw tkanek miękkich powoduje znaczną poprawę funkcji oraz redukcję dolegliwości pacjenta. To zmienia dotychczasowe spojrzenie na rehabilitację kręgosłupa i stawów. Pracowaliśmy nad doborem odpowiednich technik manualnych uznanych w świecie medycznym od kilku lat. W tym okresie pomogliśmy kilku tysiącom ludzi! Dziś wiemy, że wyniki naszych obserwacji oraz doświadczenie, które posiadamy umożliwia nam skuteczne leczenie wielu dysfunkcji narządu. To przełom w rehabilitacji twierdzi Krzysztof Narosz szef zespołu terapeutycznego. Techniki, które wybraliśmy do naszej pracy są bardzo subtelne, a co za tym idzie nie powodują powikłań czyli pogorszenia stanu pacjenta. Jednym słowem może być tylko lepiej! Po pierwszej konsultacji wiemy czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Lekarze, którzy obserwują wyniki naszej pracy, są zdumieni. Mając dotąd do dyspozycji tylko fizykoterapię zdają sobie sprawę

z ograniczeń. Dziś inaczej patrzą na możliwości rehabilitacji ortopedycznej. Najlepsze efekty uzyskujemy w rehabilitacji: stanów zwyrodnieniowych stawów, dyskopatii, bólu kolan, bólu biodra, bólu głowy, nerwobólach, rwy kulszowej, zespołu bolesnego barku, łokcia tenisisty i golfisty, zespole cieśni nadgarstka. A oto kilka opinii naszych pacjentów: Paweł, 51 l.: Jestem neurochirurgiem od lat cierpiałem z powodu bólu kręgosłupa, jednak decyzję o operacji odwlekałem. Moi koledzy dali mi wizytówkę Pana Narosza i zdecydowałem się na rehabilitację. Nie zdawałem sobie dotąd sprawy, że jest możliwe usuniecie moich problemów bez operacji. Polecam. Maria, 69 l.: Moje kolano nie pozwalało mi wyjść z domu, ból był tak duży. Córka woziła mnie na rehabilitację do Fizjo Medu i dziś już pierwszy raz od roku sama poszłam do sklepu! Bardzo Wam dziękuję. Kazimiera, 72 l.: Od lat leczyłam swój chory bark nie spalam w nocy ze względu na ból, w dzień nie mogłam ruszyć ręką. Po konsul-

Krzysztof Narosz Gabinet terapii narządu ruchu ul. Różana 51 tel. 22 498-18-55 22 848-76-01

tacji nabrałam nadziei dziś śpię w nocy spokojnie i nadal pracujemy nad ruchomością. Bardzo się cieszę wspaniali terapeuci. Jestem szczęśliwa, że trafiłam na takich ludzi. W opini pacjentów najskuteczniejsi terapeuci w Warszawie. W dniach od 30 sierpnia do 13 września prowadzimy konsultacje pacjentów. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje telefoniczna rejestracja wizyt!

ul. Różana 51 (Mokotów), tel. 22 498 18 55

www.terapia-manualna.com


POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

Kraina łagodnych znajomości Nie jestem orłem z matematyki. Ale coś mi się nie zgadza w rachunku, kiedy z jednej strony czytam, że w kraju bezrobocie rośnie, absolwenci studiów nie mogą znaleźć pracy, a z drugiej strony jak grzyby po deszczu wykwitają informacje o działaczu X, krewnym Y, asystencie posła Z, którzy zasiadają jednocześnie w radach kilku spółek nadzorczych, pobierając z tego tytułu kilka średnich wynagrodzeń krajowych brutto. Nic więc dziwnego, że przeciętny Kowalski nie ma pracy, jeżeli ustosunkowany Wiśniewski robi na trzech etatach! Jak świat światem ludzie zawsze byli pazerni na mamonę, a znajomości na rynku pracy liczyły się, liczą i będą liczyć. Istota problemu nie polega więc na jednostkowym zdarzeniu, że gdzieś nad Wisłą przysłowiowy krewny i znajomy królika dostał fuchę po znajomości. Prawdziwie alarmujące w III RP są proporcje towarzyszące zjawiskom nepotyzmu i upartyjnienia. Sądząc bowiem po prasowych doniesieniach: poczynając od obsadzania stanowiska lichego podreferendarza w Koszalińskiem, szansa na etat bez tzw. pleców wynosi zero. Ze-ro.

I właśnie skala zjawiska polegająca na zatrudnianiu tylko „swoich ludzi” przeraża. Polska jest taką upiorną „krainą łagodnych znajomości”. Miejscem, gdzie koneksje ważą dużo więcej niż kompetencje. By biznes się udał, kluczowa staje się znajomość z Edkiem, Mieciem, Basią itp. Ręka rękę myje, swojemu krzywdy zrobić nie damy… Ktoś powie: w innych krajach Unii Europejskiej jest podobnie. Ale na Boga, nie aż tak! I powtórzę, co pisałem przy okazji działkowców: patologii przy obsadzaniu państwowych posad winna jest polska mentalność, brak w narodzie poszanowania dla prawa i procedur, choćby tych na pozór dolegliwych. Społeczne przyzwolenie na „rywalizację sitw” skutkuje bezkarnością tych, którzy w urzędach ustawiają konkursy. A przecież takie działanie to przestępstwo! Czemu nie reagujemy? Czemu nie protestujemy? Czemu nie zawiadamiamy organów ścigania? Przecież istnieją prokuratury, CBA... To złodzieje powinni się wstydzić, a nie uczciwi obywatele. Ale Polacy milczą. I niestety obawiam się, że będą milczeć nadal. Kryzys nie sprzyja refor-

Zatopione Powiśle

mom. Wszechobecnym „załatwiaczom” oprócz zakorzenionej w narodzie pobłażliwości dla cwaniactwa sprzyja fakt, że w czasach recesji praca, mieszkanie, wyjazd stypendialny są (znów) na wagę złota. Pora sobie jednak powiedzieć, że stopień zawłaszczenia państwa osiągnął obecnie masę krytyczną. I uderza wprost w budżety polskich rodzin, w ich kondycję. W „krainie łagodnych znajomości” wszystko załatwiane jest dyskretnie i po cichutku. Wywołani do tablicy politycy tłumaczą się, że „oni też mają rodziny”, że „gdzieś trzeba pracować”. Ludzie drodzy! Nie chodzi w całej dyskusji o udowodnienie, że syn Kalemby czy syn Tuska fachowcem nie jest. Bo zapewne jeden i drugi pan istotnie wykształcony jest i pracuje solidnie. Sęk w tym, że gdyby nie wpływowe nazwisko, przypuszczam, CV jednego jak i drugiego z gentlemanów wylądowałoby bez czytania w koszu. Tak jak po sto razy ląduje w koszu aplikacja młodego zdolnego ale spoza układu. Taka ta nasza Kraina.

W nocy z 13 na 14 sierpnia na stację metra Powiśle wyciekło ok. 600 m sześć. gruntu zmieszanego z wodą. 16 sierpnia wyciekło już 6 tys. m sześć. Sytuacja wymagała interwencji, albowiem stacja zlokalizowana jest częściowo pod tunelem Wisłostrady. Budowlani zalali więc stację (na zdjęciu), aby wyrównać ciśnienie, a tym samym zapobiec dalszemu wyciekowi gruntu. To prawidłowe działanie, albowiem najważniejsze jest bezpieczeństwo pracujących na budowie dr Grzegorz Roch Bajorek oraz przyszłych podróżnych korzystających z pociągów metra

Pożyczka gotówkowa bez prowizji w Banku BGŻ

i jadących samochodami w tunelu. Prawidłowe jest też zlecenie dodatkowych badań. Zadaniem tych badan jest wskazanie miejsc ubytku gruntu, aby można było „dziurę” wypełnić, a także sprawdzić, czy budowniczych może czekać podobna niespodzianka w pobliżu. W tym miejscu warto przypomnieć, że kilku kolejnych prezydentów Warszawy dopuściło do budowy mostu Świętokrzyskiego pozbawionego dolnej kondygnacji dla metra. W rezultacie inwestycja jest znacznie droższa, droższa będzie eksploatacja. Po-

5

nadto budowa metra pod Wisłą oznacza narażenie budowniczych na kolejne przykre niespodzianki zarówno przy budowie głębokich stacji, jak i przy budowie tunelu pod dnem rzeki. W czwartek, 30 sierpnia, zbiera się zarząd stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy Metra. Należy się spodziewać, że fachowcy z tego stowarzyszenia wypowiedzą się w tych sprawach. Warto będzie zajrzeć na stronę www.skbm.pl Aro Fot. Leonard Karpiłowski

W Banku BGŻ twa promocja pożyczki gotówkowej z pakietem ubezpieczeń. Promocja polega na tym, że Bank nie pobiera prowizji za jej udzielenie, a oprocentowanie zostało obniżone do 13 proc. Z oferty mogą skorzystać osoby, które nie posiadają konta, a poszukują środków pieniężnych. Jej głównym atutem jest niski koszt oraz minimum formalności. Kredyt udzielany jest na podstawie oświadczenia o dochodach. Maksymalna kwota kredytu to 10 000 zł i może ją otrzymać każdy klient osiągający dochody z tytułu wynagrodzenia, emerytury czy renty. Dogodny okres kredytowania sprawia, że miesięczne raty nie stanowią nadmiernego obciążenia domowego budżetu. Bogaty zakres pakietu ubezpieczeń dołączony do pożyczki obejmuje: - Ubezpieczenie na życie - Ubezpieczenie od utraty pracy - Ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy - Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Pożyczka może zostać przeznaczona na dowolny cel: wyjazd na wakacje, remont mieszkania czy zakup sprzętu RTV/AGD. W każdym momencie można dokonać wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Z pożyczki na tak atrakcyjnych warunkach mogą skorzystać osoby, które do 28 września złożą wniosek o jej udzielenie w dowolnym oddziale. Zapraszamy do oddziałów Banku BGŻ ul. Nałęczowska 64, tel. 22 651 97 12. ul. Puławska 29, tel. 22 646 69 87 ul. Wąwozowa 18, tel. 22 859 70 18


6

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

poszukiwany sprawca rozboju Mokotowscy policjanci prowadzą postępowanie dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W tej sprawie został sporządzony portret pamięciowy sprawcy. Funkcjonariusze zwalczający przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu, proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają prezentowanego mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat. Do zdarzenia doszło 23 lipca br. około 17.40. Sprawca wszedł do sklepu przy ulicy Gagarina, a następnie sterroryzował ekspedientkę bronią palną i ukradł z kasy pieniądze. Mężczyzna ubrany był w ciemną koszulkę w kratkę, z krótkim rękawem oraz granatowe spodnie. Poszukiwany ma około 35 lat, 160-165 cm. wzrostu, krępą sylwetkę, jasną cerę, ciemne oczy, kanciastą bródkę oraz ciemne, krótkie włosy, obcięte „na jeża”. Mokotowscy policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat. Każdej osobie zapewniamy anonimowość. Na wszelkie informacje czekamy przez całą dobę przy ul. Malczewskiego 3/5/7. Można także zgłosić się do najbliższej jednostki Policji

lub przekazać informacje na nr alarmowy 997 lub 112. Policjanci z Mokotowa oczekują na każdą informację pod numerami:(22) 603-11-55 – Dyżurny KRP Warszawa II(22) 603-11-56 –Zastępca Dyżurnego KRP Warszawa II(22) 603-11-20 – Wydział dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu KRP Warszawa II

www.poludnie.com.pl

remonty szkół W dwudziestu ursynowskich placówkach oświatowych prowadzone były wakacyjne remonty pomieszczeń i termomodernizacja budynków. Koszt tegorocznych remontów to do tej pory ponad 2,6 mln zł, natomiast na termomodernizację 5 obiektów władze Ursynowa przeznaczyły w 2012 roku około 4,7 mln zł. Informację można także Prace budowlane i moderprzesyłać za pośrednictwem nizacyjne trwają w 4 szkołach poczty elektronicznej na adres: podstawowych, 11 przedszkomokotow@policja.waw.pl lach, 5 gimnazjach i 1 liceum.

Wymieniane są podłogi, malowane ściany, wymieniane instalacje wodne i centralnego ogrzewania. Remonty potrwają do końca sierpnia, natomiast termomodernizacja do końca 2012 r. Termomodernizacja ursynowskich placówek oświatowych trwa od 5 lat. Ursynów jako jedyna dzielnica w Warszawie otrzyma ponad 3 mln zł dotacji na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od 2007 r. Urząd Dzielnicy Ursynów prowadzi termomodernizację szkół i przedszkoli. W trzech placówkach prace już zakończono. Są to szkoły przy ul. Sarabandy, Tanecznej i Koncertowej. Częściowo wykonano też modernizację przedszkola i gimnazjum przy ul. Na Uboczu oraz szkoły przy Małcużyńskiego. W tym roku rozpoczęły się roboty w dwóch ostatnich przewidzianych do remontu placówkach przy Kajakowej i Puszczyka.

centrum Łowicka, ul. Łowicka 21 31.08. godz. 19.00 - Śmietanka Łowicka. Wystąpią: Sławomir Holland w programie literacko-satyrycznym „Nic nowego pod słońcem” zbudowanym na tekstach autorstwa m.in. Juliana Tuwima, Mariana Hemara i Jerzego Jurandota, oraz Agnieszka Wilczyńska i Andrzej Jagodziński w recitalu „Powróćmy jak za dawnych lat” czytelnia Naukowa nr XiV, ul. lachmana 5 4.09. godz. 19.00 - Andrzej Kochanowski „Patroni ulic Warszawy: Asnyk, Chełmoński, Dunikowski, Dygasiński” Dom Sztuki, ul. Wiolinowa 14 Nowy sezon rozpocznie się 9 września o godz. 16.00 Popołudniem Muzycznym; w Galerii czynna jest wystawa prac wykonanych w w Pracowni Malarstwa, Grafiki i Rysunku DK Kadr, ul. Gotarda 16 2.09. godz. 12.00-15.00 - Dzień otwarty w Kadrze; 3.09. godz. 18.00 - Wernisaż wystawy malarstwa Janusz Dziurawca ,,Trochę ze wsi, trochę z miasta” NOK, ul. Na Uboczu 3 Inauguracja Roku Kulturalnego 8. września o godz. 17.00 recitalem Sióstr Rayfer (piosenki cygańskie i żydowskie) oraz o godz. 18.00 recitalem Olgi Bończyk, która zaśpiewa piosenki Kaliny Jędrusik Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28 2.09. godz. 13.00-16.30 – Dzień Otwarty

W każdy wtorek i piątek na bazarku przy ul. Konduktorskiej, obok parkingu, mieszkańcy dokonują zakupów wprost od producentów. Bazarek działa z inicjatywy obywatelskiej. Kontynuuje znane mieszkańcom Mokotowa dobre tradycje bazarku przy ul. Ludowej. Fot. leonard Karpiłowski

Witajcie na Mokotowie! Szpital im. Świętej Rodziny Dyrekcja Szpitala składa serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności rodzicom nowonarodzonych dzieci

Sergiusz Weber

Patrycja Laśkiewicz

Antonina Gawron

Ignacy Makulski

Julia Suwała

Dominik Wylamowski

Magdalena Wójcik

Franio Tor

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137

Lena Migdal

Synek Państwa Wiernickich

Aleksander Koziński

Hania Zaprzałek

Basia Gołębiowska

Córeczka Anny Owczarek

Mikołaj Pyka

Wróblewska

Gustaw Kuliński

Judyta Dzwonkowska

Alicja Stankiewicz

Nikodem Godlewski

Franek Pisarek

Staś Stańczykowski

Wiktor Lech

Lena Migdal

Hanna Węgorzewska

Karolinka Falkiewicz

Franuś Lenart

Szymon Dołbakowski

Ryszard Kłos

Od 1991 roku zdjęcia w warszawskich szpitalach wykonuje firma Doroty i Borysa Kozielskich Foto Życzenie. Wszelkie informacje, zgłoszenia do publikacji i pytania prosimy kierować przez stronę www.noworodek.waw.pl. telefon 602 218 851.

Marceli Gnych

Małgosia Jóźwiak

Pola Tkaczyk


7

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

AGD - RTV l "ABAC" Naprawię każdy

telewizor, 22 847-24-77. l Anteny, 601-867-980, 22 665-04-89. l Lodówek naprawa, 22 842-97-06, 602-272-464. l Lodówek, pralek naprawa - 603-047-616, 502-562-444. l Naprawa pralek, 22 642-98-82. l Naprawa pralek, lodówek, tanio, 502-253-670, 22 670-39-34. l Naprawa telewizorów, tanio 22 641-80-74, 501-829-771. l Pralki u klienta, 22 649-45-86. NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA DOJAZD GRATIS TEL. 22 844-81-58

AUTO-MOTO l Auto każde kupię, gotówka, 530-979-018. l Każde auto całe

lub rozbite, uczciwie gotówka, 604-874-874. l Kupię każde auto z lat 1998 - 2012, najwięcej zapłacę, szybki dojazd, gotówka, 500-666-553. l Kupię - Tico, 501-132-233. l Skup aut po 98 r. Najwyższe ceny, płatność od ręki, profesjonalna obsługa, 500-540-100.

USŁUGI l A- Przeprowadzki,

512-139-430. l A - Sprzątanie piwnic, wywóz mebli, 694-977-485. l Biuro Księgowe. Tanio. Możliwy dojazd, 667-545-565. l CleanLux - pranie dywanów, wykładzin, 691-851-588. l Cyklinowanie, 663-163-070. l Cyklinowanie bezpyłowe, układanie profesjonalnie z gwarancją, 601-347-318. l Cyklinowanie, układanie, malowanie mieszkań, 504-525-724. l Cyklinowanie, układanie podłóg, malowanie mieszkań, 22 646-19-87. l DEZYNSEKCJA, skutecznie, 22 642-96-16. l Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, 502-053-214. l Elektroawarie, 507-153-734. l Elektryk tanio, 507-153-734. l Gazowe kotły, kuchnie – serwis, montaż, hydraulika tel. 600-709-630. l Hydraulik 24h, 535-872-455. l Hydraulika, gaz, Zenek, 691-718-300. l Komputery - pogotowie, ul. Na Uboczu 3; 22 894-46-67, 602-301-214. l Malowanie A-Z remonty, referencje, lato 25% taniej, 501-255-961.

USŁUGI SZKLARSKIE

w zakładzie i u Klienta

ul. Puławska 115a godz. 10.00 - 18.00 soboty 10.00 - 14.00 tel. 22 843-04-88

l Malowanie, 602-126-214. l Malowanie - remonty od A-Z,

l Drewno kominkowe i opałowe, 602-77-03-61. l Działkę 400 mkw. w Arkadii, 507-756-358. l Sprzedam cegły klinkier 602-206-725. l Sprzedam płyty pilśniowe 602-206-725. l Stół szklany prostokątny, 4 krzesła - 507-756-358.

tel. 888-961-969. l Malowanie, tapetowanie, panele podłogowe, 501-034-947. l OKNA naprawa, regulacja, renowacja, 502-431-461. l Opróżnianie piwnic, strychów, NIERUCHOMOŚCI garaży, wywóz mebli, śmieci, l Sprzedam grunt rolny, Prażgruzu, 503-711-500. mów, 602-77-03-61. l Pralnia Samoobsługowa, l Okazja! Atrakcyjne mieszkaul. Surowieckiego 12A, nie 54 mkw. Piaseczno centrum, Ursynów, 22 644-93-77, duży balkon, winda, garaż, www.pralniasamoobslugowa.com 600-883-358. l PIĘKNA DZIAŁKA ZARĘBY/ l Remonty A-Z, glazura, elekŻABIA WOLA. Atrakcyjna cena tryka, hydraulika, łazienki, gładź, do negocjacji/media/1000 mkw., panele podłogowe, 501-034-947. 660-474-496. l Remonty mieszkań, wszystko, l Sprzedam, ładnie położoną 505-639-443. działkę budowlaną 1360 mkw., l Rolety - producent, Dobiesz k/Piaseczna, media, 501-132-233. 661-885-525. l Stolarz, usługi, 602-126-214. l Sprzedam OKAZYJNIEl Stolarskie: naprawy, mieszkanie Natolin-Ursynów, przeróbki, szafki kuchenne, 80 m kw, blisko metra, 2004 r., szafy - inne, 22 641-34-38, 3. pok., 659 tys. 604-637-018. tel. 793-973-996. l Tapicerskie u klienta, 503-300-924. l Tapicerskie także u klienta, 501-283-986. l Tynki, 515-424-332. l Tynki gipsowe, cementowo-wapienne www.budax.pl 511-529-965. l Wywóz - mebli, gruzu, liści, oczyszczanie piwnic, garaży, 600-359-594.

NAUKA

l Angielski, różne poziomy, 609-373-575. l Matematyka, 505-124-181.

PRACA - dam l DO OCHRONY osiedli miesz-

kaniowych na terenie Ursynowa i okolic, tel. 22 818-80-07. l Do prac biurowych, tel. 22 750-22-45. l Domowe obiady, panią dobrze gotującą, pół etatu, 602-594-852. l Firma w Tarczynie zatrudni kierowców z kat. C oraz operatorów wózków widłowych. Kontakt: poniedziałek - piątek w godz. 8 16, 600-404-293. l Kierowcę do karetki pogotowia, 22 651-70-75, 605-440-831, 22 722-61-17, 609-373-582. l Odpowiedzialna krawcowa na poprawki, 698-659-208. l Prace pomocnicze w drukarni, 22 750-22-45.

ZDROWIE l Lekarz seksuolog,

22-825-19-51. l PROTETYKA - PROTEZY z miękką wyściółką, z przyssawkami, szkielety bezklamrowe korony, naprawa protez, 694-898-532. l TANIO, SZYBKO, GWARANCJA. Naprawa protez. Wykonanie nowych protez. Proteza całkowita 300 zł; 602-646-986.

RÓŻNE l OPIEKA NAD GROBAMI w Warszawie, tanio i solidnie, 500-336-607.

KUPIĘ l Antyki, starocie, za gotówkę kupno-sprzedaż, Narbutta 23, 22 646-32-67, 502-85-40-90. l Antyki, monety, znaczki, meble, obrazy, pocztówki, książki, srebro oraz inne przedmioty 22 610-33-84, 601-235-118, 669-154-951. l Antyki za gotówkę, obrazy, platery, militaria, srebro, zegarki, bibeloty i inne. Antykwariat ul. Dąbrowskiego 1, 22 848-03-70, 601-352-129. l Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 601-336-063, 504-017-418. l Antykwariat, księgozbiory, antyki, dojazd, gotówka, 608-885-800. l Monety, złote, banknoty, Andersa 18, 22 831-36-48. l Skup książek, 22 826-03-83, 509-548-582. l Złom, wszystko co metalowe, dojadę, 503-711-500.

SPRZEDAM l 80 m kw. - blisko metra, 793-973-996.

Wczasy Ciechocinek i Wisła Klub „Złotego Wieku” PCK zaprasza na wczasy w dniach 30.09- 14.10 br. do Wisły. Dzieci mają zniżki. Dla zmotoryzowanych parking bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacje i bliższe informacje telefoniczne codziennie w godz. 9.00 do 21.00 tel. kom. 600 972 410 oraz we wtorki i soboty w godz. 15.00 do 17.00 osobiście w Klubie „Złotego Wieku” PCK przy ul. Belgijskiej 5, (środkowa klatka schodowa, domofon 32).

INFORMATOR POŁUDNIA POLICJA - 997

I

112

STRAŻ MIEJSKA - 986 STRAŻ POŻARNA - 998

I

POGOTOWIE - 999

112

I

112

l Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego 197 90

REKLAMA W POŁUDNIU ul. Puławska 136, pon. pt. 9.00 - 17.00, tel./fax 22 844-39-45, tel. 22 844-19-15

BIURA OGŁOSZEŃ: l ul. Wąwozowa 23, ART MIL, 22 648-24-06,

22 648-24-07 l ul. Na Uboczu 3 (NOK) „Continental”, tf. 22 648-29-41 l ul. Grzybowska 39 „atco”, 22 652-26-30, 22 620-17-83 l ul. Dobra 19 „Editionmedia”, 22 828-46-64, 22 828-25-87 l Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 18, tel. 22 213-85-85, 601-213-555

KANCELARIA PORAD PRAWNYCH, PODATKOWYCH I PRAKTYCZNYCH Warszawa, ul. Korzenna 13 c tel. 22 842-81-32 Kancelaria czynna dla Klientów tylko w godzinach: pon., śr., czw. 16.00-19.00 wt. 8.00-14.00 - Obrona przed fiskusem - Spadki - Ochrona dóbr osobistych - Procesy cywilne, gospodarcze i rodzinne - Audyty prawne, ekspertyzy i opinie

Kancelaria Radców Prawnych

metro pl. Wilsona, ul. Słowackiego 5/13 lok. 142 tel. 22 241-17-14 office@bsskancelaria.pl pełny zakres spraw przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym: odszkodowania, umowy, sprawy nieruchomości, spadki, rozwody, reprezentacja w sądzie i przed urzędami, profesjonalni pełnomocnicy. Uprzejmie zapraszamy

POŁUDNIE na Facebook http://www.facebook.com/ Poludnie.Gazeta

www.IGLAKI.pl TUJE - JAŁOWCE - CYPRYSIKI KOLUMNOWE i PŁOŻĄCE Szkółka Roślin Iglastych ul. SYTA 54 Wilanów - Zawady tel. 662-587-054 22 642-50-62 Zapraszamy codziennie w godz. 10.00 - 20.00


Tomaszewski Cup

Patronat „Południa”

Wakacje na rolkach

BNP Paribas Tomaszewski Cup to kolejne wydarzenie tenisowe, w które angażuje się grupa BNP Paribas w Polsce. Tegoroczna edycja międzynarodowego turnieju tenisowego dla młodzieży od dwunastu do szesnastu lat odbędzie się w dniach 4 – 8 września na kortach warszawskiej Legii. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, sponsorem tytularnym międzynarodowego turnieju dla młodzieży BNP Paribas Tomaszewski Cup jest BNP Paribas SA Oddział w Polsce. Turniej o Puchar Bohdana Toma-

szewskiego, polskiego tenisisty i dziennikarza sportowego, jest najstarszym polskim turniejem tenisowym, organizowanym od 1968 roku. Wiele polskich gwiazd tenisa stawiało swoje pierwsze kroki w karierze na kortach turnieju Tomaszewskiego, m.in. Agnieszka Radwańska, Łukasz Kubot oraz debliści Marcin Matkowski i Mariusz Fyrstenberg. Turniej główny BNP Paribas Tomaszewski Cup odbędzie się w dniach 4 – 8 września na kortach Legii w Warszawie, natomiast eliminacje w dniach 2 – 3

września. Wstęp na wszystkie rozgrywki jest bezpłatny. Imprezy takie jak BNP Paribas Tomaszewski Cup są realizacją hasła „We are tennis” także w Polsce. Jako największy na świecie sponsor tej dyscypliny sportowej, każdego roku grupa wspiera ponad 550 turniejów. Tygodnik „Południe” zawsze relacjonuje turniej Tomaszewski Cup. Przypominamy, że red. Bohdan Tomaszewski, patron turnieju w maju br. został laureatem Nagrody Południa za promocje tenisa młodych i fair play oraz dbałość o polszczyznę.

cie odrębny, nie mieszczący się w panujących w rodzimym kinie schematach, wg których – nic oczywiście nie ujmując wielu wybitnym filmom – podstawowym tematem w owych czasach była druga wojna światowa i jej konsekwencje. Skolimowskiego znacznie bardziej interesowała te-

skocznia narciarska odegrała w Barierze – główny bohater, zwany tu po prostu Bohaterem (Jan Nowicki) poznaje dziewczynę (Joanna Szczerbic), z którą rozmowy i wspólnie spędzony czas spowoduje, że podda rewizji swoje dotychczasowe poglądy i podejmie wiele dość ekscen-

„sponiewierany”, zsuwając się w dół po oddanym na walizce skoku. Pozwala to zauważyć, że aktor nie korzystał w tej scenie z pomocy kaskadera, co zresztą Nowicki kilka razy przyznał w wywiadach. Film Skolimowskiego spotkał los typowy dla wielu nieszablonowych dzieł, które miały

matyka współczesnego, młodego człowieka, jego potrzeb, kondycji moralnej i społecznej, oczekiwań wobec świata, relacji między „mieć”, a „być”. Skolimowski bliski był w ten sposób problematyce podejmowanej przez Romana Polańskiego i nic dziwnego, że obu tym twórcom przyszło wkrótce dzielić emigrancki los. Wróćmy jednak do roli, jaką warszawska

trycznych działań. Jednym z nich będzie właśnie skok na skoczni narciarskiej, przy czym Bohater nie będzie miał na nogach nart, zaś skoku dokona zjeżdżając z zeskoku skoczni na zawierającej cały jego dobytek walizce, z szablą w dłoni. Scena nawet dziś wygląda efektownie, szczególnie jej zakończenie, w którym Jan Nowicki zostaje niemiłosiernie

pecha powstać w zgrzebnych latach Polski Ludowej. Nagrodzono go nagrodą Syrenki Warszawskiej przyznawanej przez Klub Krytyki Filmowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jednak wobec braku akceptacji filmu ze strony Prezydium SDP, nagrody nie przyznano. Barierę doceniono natomiast za granicami Polski. Na festiwalu w Bergamo otrzymała nagrodę

Grand Prix, zaś na festiwalu w Valladolid – nagrodę specjalną jury. Jerzy Skolimowski, choć w 1970 wyjechał z Polski i poza nią nakręcił wiele znakomitych, docenionych przez widzów i krytykę filmów, nigdy nie zerwał kontaktów z krajem. W 1972 r. powstał w Polsce według jego scenariusza reżyserowany przez Jana Łomnickiego dramat psychologiczny Poślizg, w którym sam Skolimowski zagrał niewielką rolę. Kręcąc filmy na Zachodzie wciąż dotykał tematyki polskiej, tak było w nakręconym w 1982 roku filmie Moonlighting z Jeremym Ironsem w głównej roli, tak było w dramacie Success is The Best Revenge z roku 1984. O ile jako reżyser pozostał artystą odrębnym, niekomercyjnym, o tyle jako aktor nie unikał ról w kasowych hitach – zagrał więc w obsadzonej samymi gwiazdami (m.in. Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny De Vito, Tom Jones, Natalie Portman) zwariowanej komedii science-fiction Mars Attacks! znanej w Polsce jako Marsjanie atakują!, zaś w polskim dramacie szpiegowskim Władysława Pasikowskiego Operacja Samum wcielił się w postać szefa CIA. Ostatnio możemy go oglądać w filmie The Avengers, gdzie znów towarzyszy gwiazdom Holywood – w obsadzie filmu są m.in. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson i Gwyneth Paltrow. „Kariera” warszawskiej skoczni przebiegła całkiem inaczej. Obiekt zamknięto w 1989 r. i od tej pory systematycznie niszczał. Obecnie nie pozostał po nim niemal żaden ślad.

Turniej o puchar Katarzyny Woźniak, brązowej medalistki Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, dobiegł końca. Tak jak w ubiegłym roku ostra rywalizacja trwała do samego końca,

Drużynowo zwyciężyła Fundacja Klub „Po szkole” z Wilanowa przed Ogniskiem TPD z Pragi Południe oraz II Ogrodem Jordanowskim z Mokotowa. W ubiegłym roku nie sklasyfiko-

Ubiegłoroczny rekord Juliana Marela z Mokotowa - 127 okrążeń - pozostał niepobity. Poprawiły się natomiast wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych, a ogólny

a najlepsze w tym roku wyniki padły ostatniego dnia zawodów. Przez blisko dwa miesiące wydawało się, że granica stu okrążeń jest w tym roku dla zawodniczek i zawodników nieosiągalna. Jednak ostatecznie zwyciężył Anatol Fuksiewicz (12 lat) z Ursynowa z rezultatem 112 okrążeń przed Damianem Szczęsnym z Ząbek (11 lat) – 105 okrążeń i Mateuszem Kozłowskim (12 lat) ze Słomczyna – 99 okrążeń. Najlepszą dziewczynką była tak jak w ubiegłym roku Małgosia Kowalczyk (9 lat) z Mokotowa, która w kategorii „open” zajęła ostatecznie 5 miejsce. W kategorii najaktywniejszych zwyciężył Damian Szczęsny z łącznym rezultatem 271 okrążeń przed Julią Cichońską (11 lat) z Mokotowa 241 okrążeń i Anatolem Fuksiewiczem 196 okrążeń.

wano żadnej osoby z Wilanowa. W tym roku, gdy zawody toczyły się o puchar Katarzyny Woźniak, mieszkanki Wilanowa, wygrała drużyna reprezentująca tę właśnie dzielnicę. II Ogród Jordanowski z ul. Odyńca prezentuje równy poziom i już po raz drugi zajmuje drużynowo trzecie miejsce.

poziom zawodów bardzo się wyrównał. W klasyfikacji dzielnic zwyciężył Mokotów przed Pragą Południe i Ursynowem, zaś w klasyfikacji miast wygrała Warszawa przed Ząbkami i Otwockiem.

Warszawa 02-624 ul. Puławska 136 tel./fax 22 844-39-45, tel. 22 844-19-15 www.poludnie.com.pl poludnie@poludnie.com.pl ogloszenia@poludnie.com.pl poludnie_glos@poczta.onet.pl Wydawca: Andrzej Rogiński „Południe” redaktor naczelny: Andrzej Rogiński redakcja: Jacek Fąfara, Rafał Rogiński, Ewa Ziegler, Bogdan Żmijewski Redakcja czynna w pon. - czw. w godz. 9.00 - 17.00 pt. w godz. 9.00 - 16.00 W tych godzinach przyjmujemy także ogłoszenia. Łamanie, układ i oprawa graficzna:

Galder Grasfjord© Druk: Polskapresse Sp. z o. o. ISSN 2082-6567

Nakład 40 000 egz. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania nadsyłanych tekstów oraz zmian tytułów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS

Hubert Wiśniewski

Bez kaskadera Widoczne na zdjęciu krzaki, wśród których gdzieniegdzie dopatrzeć się można betonowych resztek jakiejś budowli, to właściwie wszystko, co pozostało z unikalnego obiektu, jakim była położona na Mokotowie skocznia narciarska. Choć jej oficjalnym adresem była ulica Czerniowiecka, to większość Warszawiaków mówiła o niej „skocznia na Ikara”. Budowa skoczni, wykorzystująca naturalny spadek terenu, jakim jest skarpa wiślana, rozpoczęła się w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, zaś oddaną ją do użytku w 1959 r. Była pierwszą polską skocznią narciarską pokrytą igielitem. Wraz ze skoczniami narciarskimi w Pradze i Budapeszcie stanowiła arenę mało znanego, a dziś już kompletnie zapomnianego Turnieju Trzech Skoczni. Najczęściej stanowiła obiekt ćwiczebny, przyjeżdżali tu na treningi zawodnicy narciarscy. Pozornie brzmi to dziś jak kiepski dowcip – skoczkowie narciarscy, rodowici górale, przyjeżdżają z południa Polski do Warszawy na trening na skocznię… A jednak miało to przecież sens, dla niejednego młodego sportowca taki wyjazd stanowił wspaniałą, a być może na długie lata jedyną okazję do zwiedzenia odbudowanej z wojennych zniszczeń Stolicy. Wiele ulic wokół skoczni zachowało nazewnictwo kojarzące się z górami – znajdziemy tu więc takie ulice, jak Kalatówki, czy Zawrat. Skocznia była też jednym z plenerów filmu Jerzego Skolimowskiego Bariera z 1966 r. Skolimowski, reżyser, scenarzysta, aktor, malarz i poeta, zasłynął w Polsce jako twórca całkowi-

Tekst i fot. Rafał Dajbor

Południe Mokotów nr 26 z dnia 30 sierpnia 2012  
Południe Mokotów nr 26 z dnia 30 sierpnia 2012  

Południe Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa nr 26 z dnia 30 sierpnia 2012

Advertisement