Page 1

l

Oczekiwania Stowarzyszenia „Wyżyny” - str. 2

l

Kopffa historia pewnej piosenki - str. 4

l

www.poludnie.com.pl

ISSN 2082-6567

Centrum Handlowe

www.polskieradio24.pl

Galeria Kupców z placu Defilad zaprasza swoich stałych Klientów do Centrum Handlowego LAND. pon. - pt. 10 - 19 sob. 11 - 18 niedz. 11 - 16 Stacja metra Służew Dostępne są boksy handlowe 600 345 800

Niedostępne stacje

www.poludnie.com.pl

Rok XX nr 16 (813)

l

9 MAJA 2013

Start 11 maja

Od soboty 11 maja, od godz. 0.00 do poniedziałku, 13 maja, do godz. 4.00 metro nie będzie kursowało na odcinku www.facebook.com/Poludnie.Gazeta Ratusz-Arsenał – Politechnika. Stacje metra Świętokrzyska l Bezpłatnie i Centrum będą niedostępne dla pasażerów. W związku z tym Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi zmiany w komunikacji tramwajowej. Zostaną uruchomione tramwajowe linie uzupełniające 73, 74 i 75, a kursowanie linii tramwajowych 14 i 37 zostanie zawieszone.

Kucharek sześć

Obiady domowe na miejscu, na wynos i w dostawie oferuje restauracja „Kucharek sześć” przy ul. Dereniowej 6. Więcej: www.kucharekszesc.pl Czytaj na str. 3.

Tego dnia rusza wielka gra miejska „Przepis na Mokotów”. Pierwsza impreza, na której można zdobyć niezbędne składniki do mokotowskiego sąsiedzkiego tortu, odbędzie się właśnie w sobotę w godz. 12–15 na terenie Klubu Sportowego Delta Warszawa przy ul. Jeziornej 2. Aby ów składnik zdobyć, trzeba będzie wziąć udział w jednej z konkurencji sportowych. – To nie będą konkurencje trudne – zapewnia Krzysztof Trzeciakowski, koordynator tego punktu gry. – Znakomicie poradzą sobie zarówno dzieci jak i seniorzy. - A już w niedzielę 12 maja w godz. 15–18 zapraszamy po kolejny składnik do nas na Siekierkowską Majówkę, której organizatorami są DK „Dorożkarnia”, fundacja Bo Warto oraz klub sportowy Falconia – mówi Renata Wardecka, koordynatorka tego punktu. U nas przygotowaliśmy zadanie niespodziankę. Całe wydarzenie odbędzie się na terenie „Dorożkarni” przy ul. Siekierkowskiej 28 oraz sąsiadującej z nią Szkoły Podstawowej nr 3. - Zapisy do gry trwają od 28 kwietnia – informuje Katarzyna Paterek, współautorka pomysłu i scenariusza gry. - Bardzo atrakcyjne nagrody zostaną ufundowane przez wszystkich współorganizatorów. Formularz zgłoszeniowy i regulamin gry znajdują się na stronie www.przepisnamokotow. pl. Można też dokonać zgłoszenia osobiście na starcie gry, czyli 11 maja na terenie KS Delta Warszawa. Gra składa się z 13 etapów i zakończy się 9 czerwca. Patronat medialny – tygodnik „Południe”

Radni pytają o komunikację

Metro później

Przypuszczenia „Południa” dotyczące przesunięcia terminu zakończenia budowy odcinka centralnego II linii metra sprawdziły się. Budowa zakończy się 30 września 2014 r. Po sprawdzeniu przez inwestora wykonania umowy zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o zgodę na użytkowanie. Potem nastąpią odbiory i ewentualne poprawki. A jeszcze odbędą się próbne przejazdy dla sprawdzenia funkcjonowania metra. To może zająć ok. dwóch miesięcy. Wykonanie tych wszystkich czynności do końca września byłoby po myśli władz z uwagi na termin wyborów samorządowych. Jak poinformował nas Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy, 7 maja 2013 r. została zawarta ugoda pomiędzy konsorcjum budującym centralny odcinek II linii metra a Miastem st. Warszawą o zmianie terminu zakończenia umowy na projekt i budowę odcinka centralnego II linii metra. Ugoda zakłada, że nowy termin zakończenia budowy przypada na K.O. dzień 30 września 2014 r.

Wstydliwy problem Polaków

Czy wiesz, że w polskim społeczeństwie jest bardzo wiele osób, które przez lata żyją z niedosłuchem, udają, że wszystko jest w porządku i mają nadzieję, że nikt się nie dowie o ich proble-

l

mie? Takie zachowanie niestety obraca się przeciwko nim, bo utrudnione porozumiewanie się z otoczeniem ogranicza ich udział w życiu rodzinnym i towarzyskim. dokończenie na stronie 4

W trakcie powstawania centralnego odcinka II linii metra budowniczowie odkryli nieoznaczone instalacje, których bieg trzeba było zmieniać, niewybuchy i inne przedmioty wstrzymujące prace. Te i inne obiektywne przyczyny spowodowały przesunięcie daty zakończenia budowy tego odcinka o 337 dni wraz z odbiorami inwestorskimi. Wśród przyczyn powodujących przestoje w trakcie budowy II linii metra były na przykład niewybuchy znajdowane m.in. podczas budowy stacji Świętokrzyska oraz Centrum Nauki Kopernik. Łącznie było ich około 450 sztuk, m.in. 130 szt. pocisków artyleryjskich, 300 szt. amunicji oraz pociski

moździerzowe. Także obiekty historyczne znajdujące się pod ziemią miały wpływ na trwającą budowę metra - największym nieoznaczonym obiektem były fundamenty fabryki z 1913 r. w rejonie ronda Daszyńskiego, które zatrzymały prace ziemne na 22 dni. Warunki pogodowe, szczególnie zimą 2011/2012, spowodowały zatrzymanie prac konstrukcyjnych - np. prac betoniarskich na stacji: Rondo Daszyńskiego, Stadion i Dworzec Wileński. Główną przyczyną przesunięcia terminu były niezinwentaryzowane instalacje podziemne. Nieumieszczenie ich na mapach spowodowało konieczność prze-

wyrażany przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, w tym wypowiedzi reprezentantów spółdzielni warszawskich podczas sesji Rady Warszawy. Na kilkadziesiąt wątpliwości zgłoszonych przez mieszkańców redakcja otrzymała wyjaśnienia ratusza. Opublikowaliśmy je. Urząd m.st. Warszawy zapowiedział akcję informacyjną, której pierwsze elementy można zobaczyć w niniejszym wydaniu „Południa”.

Festyn ekologiczny

W niedzielę, 12 maja w godz. 10.00 – 15.00 na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61, stacja metra Imielin) odbędzie się druga edycja festynu ekologicznego „Ursynowskie kwiaty”. Mieszkańcy w zamian za przyniesioną makulaturę, stare urządzenia elektroniczne lub zużyte baterie otrzymają sadzonki kwiatów balkonowych.

prowadzenia dodatkowych, nieplanowanych prac projektowo-inwentaryzacyjnych oraz dokonanie uzgodnień z zarządcami sieci. Największe przestoje miały miejsce przy przebudowie infrastruktury w rejonie stacji Świętokrzyska (ponad 60 dni) oraz przebudowy sieci gazowej w re- Wszechnica jonie stacji Rondo Daszyńskiego Żywieniowa (70 dni). Prelekcję „O sałatach i innych Koszty prowadzonej inwestycji ciekawych warzywach liściowych, nie uległy zmianie. mało znanych i zapomnianych” Fot. Leonard Karpiłowski wygłosi dr inż. Ewelina Hallmann. Spotkanie odbędzie się 15 maja Na zdjęciu: Pierwsza linia metra (środa), o godz. 17.15 w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159c, na Wybędzie połączona z drugą przy podziale Nauk o Żywieniu Człowieka mocy tunelu, aby pociągi ze stai Konsumpcji (zielony budynek, cji techniczno-postojowej Kabaty nr 32), w Auli II. Wstęp wolny. mogły dojechać do drugiej linii.

Urzędowe opłaty za śmiecie Redakcję odwiedził Sławomir Litwin, członek Rady Nadzorczej SBM „Stokłosy”, pełen oburzenia na wysokość opłat za odbiór odpadów. Przedstawił też dwa listy otwarte podpisane przez 32 mieszkańców w większości z ulicy Związku Walki Młodych. Oczekują oni omówienia systemu odbioru śmieci z osiedla, a także obrony wspólnego interesu mieszkańców przed gigantycznym wzrostem opłat. Przypominam, że „Południe” przedstawiało sprzeciw

9 maja (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN odbędzie się dokończenie LIV posiedzenia Rady Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 17. Przewidziano informację Prezydenta Warszawy na temat zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Warszawie.

Z dniem 1 lipca 2013 r. pełną odpowiedzialność za odbiór i utylizację odpadów bierze na siebie gmina Warszawa. Urząd miasta będzie więc odpowiadał za odbieranie odpadów, w tym także gabarytowych, trawy - w częstotliwości odpowiedniej do potrzeb. Spodziewam się, że administracje spółdzielcze będą wymagać, by zadania te były należycie wykonywane. dokończenie na stronie 6

Rocznica katastrofy lotniczej

W czwartek, 9 maja w 26–tą rocznicę katastrofy lotniczej samolotu Ił – 62 M „Tadeusz Kościuszko”w Lesie Kabackim, zostaną odprawiane msze święte w intencji śp. Załogi i Pasażerów, którzy stracili życie w Lesie Kabackim; o godz. 11.00 na miejscu katastrofy, o godz. 19.00 w Archikatedrze Św. Jana na Starym Mieście. 26 lat temu na skutek awarii, w Lesie Kabackim spadł na ziemię „Tadeusz Kościuszko”. Na pokładzie było 172 pasażerów i 11 członków załogi. Wszyscy zginęli. Tylko dzięki kunsztowi pilota kapitana Zygmunta Pawlaczyka samolot nie spadł na budynki Ursynowa, a dopiero w Lesie Kabackim. dokończenie na stronie 6


2

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

www.poludnie.com.pl

Dofinansowanie działalności sportowej

Rozbieżność oczekiwań z kryteriami Stowarzyszenie „Wyżyny” (prowadzące koło sportowe „Ursynów Warszawa”) nie zgadza się z wysokością przyznanego im w tym roku przez Urząd Dzielnicy dofinansowania, wskazując na niejasne kryteria jej przyznawania. Zwrócili się w tej sprawie z petycją do burmistrza i radnych Ursynowa. Władze dzielnicy również mają trochę wątpliwości co do oceny współpracy, ale wierzą, że będzie lepiej. Członkowie Stowarzyszenia, w rozmowie z gazetą „Południe”, stwierdzają, że, według nich nie ma wyraźnych kryteriów w kon-

kursach ofert na dofinansowanie z dzielnicy Ursynów. - Środki w Biurze Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy są przyznawane według ustalonych tabel, w zależności od liczby dzieci oraz zdobytych punktów. Wszystko jest proste i łatwe do zrozumienia. Natomiast w dzielnicach, w tym na Ursynowie, kryteria są niejasne - mówi Arkadiusz Warpechowski ze Stowarzyszenia „Wyżyny”, prowadzącego koło sportowe „Ursynów Warszawa”. Podkreślają też, że kluby sportowe z tej dzielnicy organizujące zajęcia o podobnym charakterze uzyskały znacznie większe

dofinansowanie, mimo iż są podobne wielkościowo do „Wyżyn”, zatrudniają identycznie wykwalifikowaną kadrę oraz ponoszą takie same koszty. - Są to środki od kilku do kilkunastu razy większe w przeliczeniu na jedno dziecko w skali roku – wyjaśnia prezes zarządu Rafał Dębicki. Skąd więc takie dysproporcje? W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Wyżyny” burmistrz Ursynowa Piotr Guział informuje, również pisemnie, że ze względu na brak wskazania konkretnej organizacji, której przyznano te wyższe środki, trudno mu się ustosunkować do zarzutu, gdyż

nie wie o jaką organizację chodzi. Dodaje też, że 12 grudnia ubiegłego roku Zespół Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów zorganizował spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych mające na celu omówienie planów szkoleń sportowych prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia i kluby sportowe. Na tymże zebraniu kierownik Zespołu, Zenon Dagiel, zaprezentował kryteria oceny ofert składanych z zakresu szkolenia sportowego, które (poza tymi wskazanymi w ustawie, uchwale i zarządzeniu) będą brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej. Jak informuje

kierownik, nikt z uczestników spotkania - a był na nim także przedstawiciel Stowarzyszenia „Wyżyny” - nie zakwestionował przedstawionych kryteriów. - Programy sportowe kierujemy do wszystkich grup wiekowych począwszy od przedszkolaków, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i młodzieży starszej. Są to m.in. programy: Sportowe Przedszkole, Od zabawy do sportu – kl. I-III, Ursynów w sportowym tempie, Warszawska Olimpiada Młodzieży, Zima i Lato w mieście. Ponadto dzielnica dofinansowuje, w ramach konkursów dotacyjnych, szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo prowadzone przez kluby sportowe. Celem jest wyłonienie młodzieży o ponadprzeciętnych uzdolnieniach motorycznych i pozyskanie najzdolniejszych do dalszego, bardziej zaawansowanego szkolenia. Program zakłada także wyrównywanie szans szkolenia, niezależnie od statusu materialnego rodziców – podkreśla Zenon Dagiel. - Celem jest także zwiększenie liczebności zawodników uprawiających różne dyscypliny sportu. Dzięki stworzeniu optymalnych warunków szkoleniowych młodzi sportowcy z Ursynowa stopniowo odnoszą kolejne sukcesy. Wielu wychowanków ursynowskich klubów reprezentuje nasz kraj w imprezach mistrzowskich oraz Igrzyskach Olimpijskich. Pojawiają się też wspomniane przez Stowarzyszenie punkty. W tym przypadku głównym kryterium dofinansowania jest bowiem kryterium oceny pracy szkoleniowej poprzez udział zawodników w sportowych zmaganiach. Każdego roku Ministerstwo Sportu i Turystyki prezentuje wyniki wszystkich klubów, które uczestniczą w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego. Ponadto stolica posiada własny system współzawodnictwa sportowego pod nazwą Warszawska Olimpiada Młodzieży (czyli Mistrzostwa Warszawy w kategorii młodzik, junior młodszy i junior), który wliczany jest do punktacji. Prawie wszystkie kluby i stowarzyszenia działające na Ursynowie otrzymują punkty w kategorii dzieci w rozgrywkach WOM. Stowarzyszenia „Wyżyny” to nie przekonuje. Stwierdza, że choć wyniki są ważne, ponieważ przyznawane są za nie punkty, jednak w tym przypadku jest to nietrafiony argument. - Dzieci biorące udział w treningach piłki nożnej, organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, są uczniami szkoły podstawowej i zgodnie z systemem współzawodnictwa sportowego biorą udział w szkoleniu podstawowym, w przypadku którego punkty za wyniki nie są przyznawane, w związku z czym nie jest to kryterium oceny – wyjaśnia Rafał Dębicki. - Punkty za wyniki przyznawane są w przypadku szkolenia zasadniczego, którym objęta jest młodzież w wieku szkoły ponadpodstawowej. W odpowiedzi Zenon Dagiel proponuje klubowi sportowe-

mu, który prowadzi szkolenie z dziećmi na poziomie podstawowym, możliwość ubiegania się o dotacje z Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu znanego dawniej pod nazwą Sportowy talent. Dla takich właśnie klubów przewidziane są w nim środki na zatrudnienie szkoleniowca i wynajem obiektów sportowych. Program ten nie uwzględnia zaś kryteriów wynikowych. - Czy Stowarzyszenie „Wyżyny” złożyło ofertę do Urzędu Miasta na ten program? Równocześnie pragnę przypomnieć, że Stowarzyszenie „Wyżyny” otrzymało z Urzędu Dzielnicy Ursynów wsparcie finansowe i odmówiło przyjęcia trzech dotacji na organizację imprez sportowych – mówi Zenon Dagiel. Stowarzyszenie potwierdza, że odmówiło przyjęcia tych dotacji, ponieważ przyznane na imprezy środki finansowe były niewystarczające. - Turnieje, które chcieliśmy zorganizować, mają już swoją tradycję, nie byłoby to nic nowego, co mogłoby zakończyć się nieoczekiwanym rezultatem. Byłyby to kolejne edycje imprez organizowanych już w przeszłości. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że może być problem ze wsparciem w odpowiedniej kwocie trzech turniejów, dlatego w rozmowie z Panem Dagielem poprosiliśmy o dofinansowanie chociaż jednego w kwocie, która pozwoliłaby na to, żeby impreza odbiła się echem na Ursynowie, żeby rozdać świetne nagrody i upominki, żeby impreza stała na wysokim poziomie. Pan Zenon Dagiel ustnie zapewnił nas, że tak właśnie będzie, niestety nie dotrzymał słowa – podkreśla Arkadiusz Warpechowski. Dodaje, że wystartowali w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r., organizowanym przez Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy (dawniej Sportowy talent). Na rozstrzygnięcie konkursu czeka się zaś do sześćdziesięciu dni od upływu terminu składania ofert, który upływa 8 maja br. Przypomina także, iż należy pamiętać o tym, że nie można ubiegać się o dofinansowanie na ten sam cel od dwóch różnych podmiotów (w tym przypadku od miasta i od dzielnicy). Dodatkowymi kryteriami przy przyznawaniu dotacji przez Urząd Dzielnicy Ursynów są liczba młodzieży uczestniczącej w szkoleniu oraz dotychczasowa współpraca z danym stowarzyszeniem, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków. W przypadku tych ostatnich elementów stowarzyszenie „Wyżyny” ma również sporo wątpliwości. - Jeżeli chodzi o dotychczasową współpracę z Urzędem Dzielnicy Ursynów, to Stowarzyszenie „Wyżyny” (dawniej Stowarzyszenie „HALT – zatrzymaj się”) uzyskiwało w latach poprzednich znacznie większe dotacje i skutecznie realizowało wiele projektów. dokończenie na stronie 5


POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

3


4

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

www.poludnie.com.pl

Galeria na Emporach

Krzyż w „Skrzyżowaniu” Galeria na Emporach przy parafii św. Tomasza Apostoła na Ursynowie jest jednym z największych przykościelnych obiektów wystawienniczych w Warszawie. Liczy ok. 500 m kw. powierzchni. Niemała to przestrzeń do artystycznego zagospodarowania. Od 2005 r. Galerię prowadzi znany artysta-plastyk Jerzy Derkacz. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że to „właściwy człowiek, na właściwym miejscu”, zwłaszcza że każdy zakamarek tego miejsca jest mu bliski, gdyż kościół budował się na jego oczach. Już w 1999 r. w surowych murach, pod rozgwieżdżonym niebem, wyreżyserował w Wielkanoc niezwykłe Misterium Wschodnie z udziałem chóru prawosławnego, co było wówczas największym wydarzeniem kulturalnym nie tylko na Ursynowie. Jest doświadczonym organizatorem i jego słabość do monumentalnych realizacji doskonale się tu sprawdza. Sam planuje tematykę wystaw, kieruje aranżacją i jest ich kuratorem. A ponieważ zna dobrze profesję i środowisko, zaproszeni przez niego twórcy są gwarancją wysokiego poziomu artystycznego każdej ekspozycji. Zawiadomieni z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem o temacie kolejnej wystawy mają czas do przemyśleń i zastanowienia, jak korzystać ze środków i technik plastycznego wyrazu i zastosować te, w których czują się najlepiej i najpewniej. Oczywiste, że miejsce wystawy,

funkcjonujące w obrębie sacrum, narzuca ograniczenia, ale zarówno preferowani tu „po kumotersku” artyści z Ursynowa jak i zaproszeni goście z Polski nie mają ideologicznych rozterek. Zatem problem nie istnieje. Wydaje się,

ło-czerwoni”, „Pontyfikat”, „Dekalog”, „Ojciec”, „On i Ona” itp. W tej samej konwencji jest utrzymana obecna ekspozycja „Skrzyżowania”. Bierze w niej udział aż 37 artystów i jak słusznie zauważyła Joanna Kaczorowska

Jak wyżej wspomniałem, lokalizacja galerii i czas (tuż po świętach wielkanocnych) w połączeniu z nazwą tematu, niejako automatycznie musiały się najczęściej kojarzyć twórcom z krzyżem i Pismem Świętym. Ten wizerunek dominuje w pracach artystów – czasem niemal dosłownie, czasem zamaskowany jako część większej całości. Generalnie twórcy, nie porzucając symbolu, starają się szukać własnych środków ekspresji w jego przedstawianiu. Podobnie dzieje się z postacią Chrystusa we współczesnej sztuce. Nie jest to zjawisko nowe. Np. gotyk, renesans, klasycyzm itd. też miały wpływ na sztukę sakralną. Wielką siłą tej wystawy jest właśnie jej różnorodność. Każdy amator sztuki znajdzie tu coś, co go zachwyci. Kierując się swoim

gustem „soplicowskim” wybrałem dla siebie dwie prace: płaskorzeźbę Witolda Czopowika „Odwieczny pochód herodów i ofiar” przedstawiającą czytelnie i niezwykle ekspresyjnie skutek przecięcia się drogi bosych stóp z marszem żołdackich butów i rzeźbę Tadeusza Markiewicza „Bo wolność krzyżami się mierzy” – obraz pękniętej hostii i postacie szturmujących ten wyłom żołnierzy, tak jak to widać na starych fotografiach spod Monte Cassino. Wystawy w Galerii na Emporach, w kościele pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła przy ul. Dereniowej 12 można zwiedzać w niedzielę po każdej mszy św. i od wtorku do soboty w godz. 15.00–17.00. W poniedziałki jest zamknięta. Tekst i fot.: Jerzy R. Bojarski

Dzień Prawa

że podświadomie ta okoliczność wymusza na autorach bardziej refleksyjne, poważne i głębsze spojrzenie na prezentowane tutaj dzieło. Wybrane do wystaw tematy są właściwie syntetycznymi hasłami dającymi artystom szerokie pole do popisu np.: „Bia-

we wstępie do czteroczęściowego, pięknego katalogu (notabene zaprojektowanego przez uzdolnioną artystkę-plastyka, córkę kuratora, Katarzynę Derkacz-Gajewską) …możecie Państwo zobaczyć jak temat ten wpłynął na wyobraźnię artystów. W jak różnych dyscy-

Wstydliwy problem Polaków dokończenie ze strony 1 osoby mające problemy ze słuchem przestaną unikać rozmowy Czy zdajesz sobie sprawę na ten temat , tym szybciej znów z tego, że osoby, które źle słyszą, będą mogły w pełni słyszeć otawstydzą się do tego przyznać? czające dźwięki i unikną postępuTymczasem pogarszanie słuchu jącej deprywacji słuchu. u jednego członka rodziny jest Zanim będzie za późno… uciążliwe dla pozostałych doCzęsto zdarza się, że problemy mowników, gdyż naraża ich na ze słuchem są zauważane zbyt przebywanie w nadmiernym ha- późno, gdy pomoc jest już niełasie (np. bardzo głośne słuchanie możliwa, bo wystąpiło już długoTV lub radia), czyli na warunki, trwałe uszkodzenie słuchu. które i u nich mogą spowodować PAMIĘTAJ – im szybciej niedopowstanie problemu pogarszanie słuch zostanie wykryty, tym lesłuchu. piej. Dlatego KAŻDY powinien W takiej sytuacji bardzo ważregularnie badać swój słuch. na jest pomoc rodziny. Uszkodzenie słuchu może pogłębiać Co powinno nas zaniepokoić… – narzekanie, że osoby, z któsię na przestrzeni czasu, a osoba niedosłysząca może nie zdawać rymi rozmawia się przez telefon, sobie z tego sprawy. Zwykle mówią niewyraźnie, – trudności z rozpoznaniem, to właśnie rodzina, przyjaciele i współpracownicy wcześniej za- z której strony dochodzi dźwięk, – uskarżanie się na dzwonienie uważają problem. Utrata słuchu jest procesem długotrwałym, dla- lub brzęczenie w uszach, – częste powtarzanie fraz: tego sami zainteresowani często tego nie zauważają i obwiniają „Słucham?”, „Przepraszam, czy otoczenie za nadmierny hałas lub mógłbyś powtórzyć?”, – bardzo głośne słuchanie raniewyraźną i złą wymowę. dia lub telewizji. Technologia odpowiada na Jeśli zauważyliśmy któryś potrzeby… z objawów u siebie lub u naszych Osobom źle słyszącym przy- bliskich, to jest to odpowiedni chodzi z pomocą technologia, czas, by zacząć dbać o swój słuch która rozwija się bardzo szybko i sprawdzić jego stan. Trzeba i dziś jest w stanie zaspokoić udać się na badania. wszelkie wymagania dotyczące NA NASZYM SŁUCHU POLEaparatów słuchowych – zarówno GAMY W WIELU RÓŻNYCH te estetyczne, dotyczące rozmiaSYTUACJACH ŻYCIOWYCH, rów urządzenia, jak i te wynikaDLATEGO POWINNIŚMY GO jące z nowoczesnego, aktywnego CENIĆ I CHRONIĆ! stylu życia. Dlatego im szybciej

Otoczenie i rodzina…

plinach artystycznych, temat ten jest prezentowany i postrzegany. Istotnie – spotykamy tu niezwykłe bogactwo technik, materiałów i poziomów intelektualnego zaangażowania w problematykę. Jedwabie i tkaniny, mixmedia,

płaskorzeźby, malarstwo olejne i akrylowe, grafiki, rysunki, metaloplastyka, instalacje, techniki własne, fotografie, rzeźby z brązu, kamienia i drewna – to materiały użyte jako środki wyrazu. I style różnorodne – od klasyki po sztukę współczesną.

11 maja w godz. 9.30 – 14.00 na terenie Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowska 43 odbędzie się druga edycja Dnia Prawa na Uczelni Łazarskiego. Organizatorami wydarzenia są: Klub Absolwenta, Dział Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych Uczelni Łazarskiego, Studencka Poradnia Prawna, Lazarski Management Sp. z o.o. oraz Fundacja Uczelni Łazarskiego. Jej celem jest bezpłatna pomoc prawna osobom, których sytuacja finansowa na to nie pozwala, ma także uświadomić społeczeństwu, jakie prawa przysługują w sądzie. Zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin prawa pomogą na podstawie przyniesionej dokumentacji sprawy znaleźć rozwiązanie, postarają się wyjaśnić zawiłości prawne, poinformują o możliwości skorzystania z adwokata z urzędu czy zwolnienia z opłat sądowych. Zaplecze merytoryczne przedsięwzięcia zapewnią absolwenci Uczelni Łazarskiego, prowadzący własne kancelarie, będący pracownikami kancelarii prawnych, wykładowcy Uczelni-praktycy oraz eksperci z zaproszonych kancelarii. Patronuje „Południe”.

Do przeczytania jeden Kopff

Historia pewnej piosenki

Ludzie regularnie sprawdzają stan swoich zębów czy wzrok, ale zapominają, że słuch jest również Dobrze jest, kiedy felietonista bardzo ważny, bo bez niego nie jest człowiekiem leciwym, bo jesteśmy w stanie się sprawnie zawsze ma o czym pisać: jak nie porozumiewać się z otoczeniem. psioczyć na „dzisiejsze czasy”, Pomóż tym których kochasz… to dzielić się swymi przeżyciaWczesne wykrycie wady słuchu mi z przeszłości i ujawniać fakpomaga ponownie przejąć kon- ty, czasami dla niektórych dość trolę nad własnym życiem. niewygodne. To spostrzeżenie Możesz pomóc i zmienić życie daje mi możliwość przybliżenia osoby cierpiącej na problem ze PT Czytelnikom kulis powstania słuchem na lepsze. aktualnej inicjatywy mec. KaJeśli zauważyłeś, że ktoś lisza, którą zatytułował „Dom z bliskich ma problem ze słu- wszystkich - Polska”, mieniąc chem, NAMÓW GO NA WIZYTĘ się właścicielem i pomysłodawU SPECJALISTY. cą nazwy swego ugrupowania. A było tak: W DNIACH Był rok dwutysięczny i zbli6 – 30 MAJA 2013 ROKU żała się kampania wyborcza na ZAPRASZAMY NA urząd Prezydenta RP. ZadzwoBEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU nił do mnie poeta Janek Wołek i zapytał, czy nie napisałbym Zapraszamy utworu dla potrzeb startującedo naszych gabinetów: go na drugą kadencję Aleksandra Kwaśniewskiego, pytając ul. J. Dąbrowskiego 16 nieśmiało o mój stosunek do (róg Bałuckiego), tej postaci. Odpowiedziałem, tel. 22 498 75 40 że jestem zawodowcem do wyul. Stępińska 19/25 najęcia, więc pytam tylko: kiedy (Szpital Czerniakowski), i za ile, a nie: dla kogo. Uznał tel. 22 392 68 40 to za zgodę i przysłał mi tekst. Tytuł dzieła - „Dom wszystkich ul. Wołoska 137 (Szpital MSW, pawilon A, parter) - Polska” spodobał mi się, usiadłem więc do klawiatury (fortel. 22 353-06-20 tepianu, nie komputera) i po Posiadamy sieć 15 gabinetów chwili rzecz była gotowa. Byłem na terenie całej Warszawy. zdolny, psiakrew! Pozostało tylZapytaj o najbliższy gabinet: ko zaaranżować, znaleźć wykonawców, zamówić studio i pieśń 22 392 76 19. nagrać. W tym celu sztab wybor-

czy prezydenta Kwaśniewskiego ustanowił kierownika produkcji, którym okazał się młody, nieco bezradny w powierzonej mu materii człowiek, o nieznanym mi nazwisku - Wojciech Olejniczak. Jego główną troską było, aby ta produkcja nie była zbyt kosztowna, w związku z tym wystąpił z propozycją, abym zrezygnował z honorarium, nieco zażenowany sam tą propozycją. Machnąłem więc ręką na dość kiepską perspektywę szybkiego się wzbogacenia, ale zwróciłem uwagę, że wykonawcy tej piosenki za darmo swego głosu i wizerunku nie użyczą. Pan Olejniczak boleśnie się skrzywił, ale w końcu się zgodził. A grono wokalistów było doborowe! Posłuchajcie rezultatu - archiwalne nagranie znajdziecie na youtube. „Dom wszystkich - Polska”: www.youtube.com/ watch?v=3Hn2KYkwRH4 A potem ruszyła kampania Kwaśniewskiego, ze znanym wynikiem: prezydent wygrał w pierwszej turze, mimo iż usiłował śpiewać wraz z niemiłosiernie kaleczącym melodię nieudolnym akompaniatorem. Pan Olejniczak zadzwonił raz jeszcze obiecując nagrodę, którą miał być... uścisk ręki szefa sztabu wyborczego - pana mecenasa Kalisza. Nie chciałem jednak

fatygować zapracowanego człowieka i z tej nagrody zrez ygnowałem. Bez żalu. Następne lata były dla zwycięskiej wówczas formacji lewicowej równią pochyłą. Z marzeń o zbudowaniu wspólnego dla wszystkich domu niewiele zostało. Dziś, po trzynastu latach, lewicowa chatka chwieje się w posadach. Pan Kalisz pracowicie zajmuje się konstrukcją prywatnego azylu dla miotającej się po politycznym wybiegu pozbawionej perspektyw grupki, ale nazywanie byle jak skleconej budy „Domem wszystkich - Polską” wydaje mi się grubą przesadą. Szkoda nie tylko Polski, ale również tej piosenki dla firmowania tak kiepskiego przedsięwzięcia. A co do dysponowania utworem? Pan Kalisz jest prawnikiem i wie, czym grozi naruszanie praw autorskich. Jest jednak wyjście z tej sytuacji. Jeśliby inicjator powstania kolejnej na lewicy kanapowej gromadki chciałby mieć pieśń adekwatnie nawiązującą do idei jego „domu” - polecam wykorzystanie utworu Niemena „Domek bez adresu”. Pasuje jak ulał. Antoni Kopff a.kopff@wp.pl


POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

Szekspirowskie problemy Rozbieżność oczekiwań z kryteriami Dlaczego szekspirowskie? – zapytać może zdumiony Czytelnik. Czym jak czym, ale gospodarką Szekspir się w swoich sztukach nie zajmował. A to dlatego, że najprostsze skojarzenie hałasu w mediach światowych i naszych krajowych w sprawie artykułu znanej pary autorów (Carmen Reinhart i Kennetha Rogoffa) na temat konsekwencji wysokiego długu publicznego w relacji do wytworzonego bogactwa (PKB) jest właśnie z tytułem sztuki „Wiele hałasu o nic”. Otóż jakaś trójka autorów zweryfikowała ponownie wnioski artykułu Reinhart i Rogoffa, że jeśli dług publiczny przekroczy wysokość 90 proc. PKB, to tempo wzrostu tegoż PKB ostro spada – poniżej 1proc. rocznie. Przeliczyli oni bazę statystyczną użytą przez wymienioną parę autorów i wyszło im, że ten spadek tempa jest dużo mniejszy. Wydawałoby się, że banalna sprawa, bo duet Reinhart-Rogoff przeliczywszy swoje obliczenia raz jeszcze i sprawdziwszy skąd bierze się zmiana stwierdzili, że wypadło im z bazy obliczeń kilkanaście krajów z początku alfabetu i to zmieniło skalę spadku tempa. Wydawałoby się, że banalna sprawa do dyskusji między ekonomistami. Nic podobnego! Majsterkowicze keynesowskiej proweniencji i w ogóle zwolen-

nicy majstrowania przy gospodarce chwycili się artykułu trójki krytykujących Reinhart i Rogoffa niemalże jak tonący brzytwy. Szukającym uzasadnienia do zwiększania deficytów budżetowych i długu publicznego (nie wspominając już o „kroplówkach” banków centralnych) błąd w obliczeniach, zaniżający skalę spadku dynamiki gospodarczej w wyniku wysokiego długu publicznego wydał się doskonałą okazją do zanegowania jakiejkolwiek dyscypliny fiskalnej (znów o monetarnej nie wspominając!). Tymczasem nawet owa trójka weryfikatorów stwierdziła, że z ich wyliczeń spadek tempa wzrostu PKB miał miejsce i z dwóch procent z kawałkiem wzrost PKB osłabł do jednego procenta z kawałkiem (a nie poniżej jednego procenta, jak w oryginalnym artykule). Tak więc zasadnicza teza o negatywnym wpływie długu publicznego na wzrost gospodarczy została i tak obroniona. Tyle, że o tym z przejrzanych przeze mnie licznych gazet zagranicznych i krajowych „zająknęła” się tylko jedna. A przecież nawet gdyby teza artykułu nie została obroniona, to przecież jest cała wielka – i stale rosnąca - literatura dowodząca niezbicie, że deficyty budżetowe, wzrost relacji wydatków publicznych do PKB i wzrost relacji długu publicznego do PKB są szkodliwe dla tempa wzrostu

gospodarczego. Jeden artykuł mniej czy więcej – nawet tak znakomitych autorów, jak Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff – nie zmieni bardzo silnej podbudowy empirycznej tej właśnie tezy! Tak samo nie ma większych wątpliwości, że jeśli chce się powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego po okresie nierównowagi wywołanym dużymi deficytami gospodarczymi, to równoważenie budżetu trzeba realizować przede wszystkim tnąc wydatki, a nie zwiększając podatki. I znowu, stoi za tym ćwierć wieku badań innych świetnych ekonomistów. Amatorzy majstrowania przy gospodarce szukają jednak każdej okazji, aby udowodnić, że można robić wszystko, aby poprawić choćby trochę wyniki gospodarki w najbliższym okresie. Niestety, potem przychodzi rachunek. W Stanach Zjednoczonych i w ogóle na Zachodzie rachunek za podkręcanie koniunktury „stymulusami” i darmowym pieniądzem przyszedł w latach 2008-09. A za nowe stymulusy i pieniądze rozdawane bankom i innym podmiotom przez banki centralne rachunek niewątpliwie przyjdzie.

dokończenie ze strony 2 Mamy wrażenie, że urzędnicy słuchają plotek na nasz temat, m.in. o tym, że nie płacimy na czas czy mamy problemy z rozliczaniem dotacji. Jest to niezgodne ze stanem rzeczywistym. Aby to udowodnić posiadamy odpowiednią dokumentację – podkreśla Rafał Dębicki. Burmistrz Piotr Guział w piśmie skierowanym do stowarzyszenia ma jednak wątpliwości co do oceny dotychczasowej współpracy z „Wyży-

nami”. - Zdarzały się sytuacje związane z nieterminowym rozliczeniem dotacji, m.in. sprawozdanie złożone w terminie, ale wymagające wielu uzupełnień i korekt, co powodowało przedłużenie ostatecznego ich rozliczenia, sprawozdanie złożone 30 dni po terminie, a także zwrot części dotacji w wyniku kontroli jednego z zadań oraz zwrot dotacji w wyniku realizacja zadania po zakończeniu umowy – wylicza burmistrz. – Jednak pomimo tych nie-

Taekwon-do

3-5 maja w miejscowości Skovde w Szwecji odbyły się XXVIII Mistrzostwa Europy Seniorów i XX Mistzostwa Europy Juniorów w Taekwon-do ITF . W Kadrze Jan Winiecki Narodowej znaleźli się czterej zawodnicy z warszawskiego klubu

Taewo. Byli to junior Grzegorz Kraszewski i seniorzy Mateusz Mróz, Mateusz Kamiński i Piotr Wasilewski. Miłą niespodziankę sprawił Mateusz Kamiński (na zdjęciu) zdobywając złoty medal w walkach w kat. wag. plus

5

korzystnych faktów pojawiających się podczas współpracy pomiędzy Urzędem Dzielnicy Ursynów a Stowarzyszeniem „Wyżyny” komisja zdecydowała się wesprzeć klub, biorąc pod uwagę długoletnią działalność na rzecz mieszkańców dzielnicy i deklaracje nowego prezesa, że teraz będzie już tylko lepiej. Czy współpraca będzie lepsza? Czas pokaże. Do tematu wrócimy. Anna Krzesińska

85 kg, powtarzając zeszłoroczny wynik Mateusza Mroza (obaj są absolwentami Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5). Mateusz Mróz tym razem zdobył brąz w indywidualnych techn. specjalnych. Mateusz Kamiński, Mateusz Mróz i Piotr Wasilewski w Szwecji wywalczyli ponadto medale w konkurencjach drużynowych: złoto w drużynowych technikach specjalnych i testach siły oraz brąz w walkach drużynowych. Również junior Grzegorz Kraszewski miał swój wkład w sukces reprezentacji, zdobywając indywidualnie brąz w układach i srebro w walkach do 75 kg, a z drużyną złoto w walkach i testach siły oraz brąz w technikach specjalnych.


6

IT

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

dokończenie ze strony 1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza wszystkich pasjonatów nowych technologii na Dni WZIM 2013, czyli Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Podczas dwudniowego spotkania, 8 i 9 maja br. będzie można zapoznać się z najnowszymi informacjami branży IT.

„Róża”

Czytelnia Naukowa nr XIV, ul. Lachmana 5 9.05. godz. 19.00 - prof. Andrzej Karpiński ”Wkład polskich medyków do medycyny światowej od średniowiecza po XX wiek”; 14.05. godz. 19.00 prof. Krzysztof Mrowcewicz ”Żeromski – pisarz rozumu i serca. Cz. 1” Dom Sztuki, ul. Wiolinowa 14 10.05. godz. 18.00 - Galeria: wernisaż wystawy pasteli Marii Matyi-Rozpary „Czystość i światło”; 11.05. godz. 16.00 - koncert charytatywny na rzecz akcji „Połącz Półkule”. Piosenki Jacka Kaczmarskiego zaśpiewa Katarzyna Szczepanek; 12.05. godz. 16.00 - Teatr Za Daleki:„Calineczka”; 13.05. godz. 19.00 - wieczór kabaretowy: Marek Majewski i kabaret Trzeci Oddech Kaczuchy

14 maja br. w restauracji Sentyment przy ul. Lanciego 11 o godz.18.30 będzie wyświetlany film w reż. Wojciecha Smarzewskiego „Róża”. Pokaz filmowy jest bezpłatny. Rezerwacja Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28 tel. 609 00 24 89 w godz.15-22

Młodożeniec

10 maja o godz. 18.00 podczas wernisażu m.in. opowieść o twórczości Jana Młodożeńca, loteria dla gości wernisażu (do wygrania 3 plakaty autorstwa Jana Młodożeńca) oraz smaki Zakopanego (ulubionego miejsca artysty).Na wystawie w Muzeum Regionalnym w Piasecznie (pl. Piłsudskiego 10). zaprezentowanych zostanie ponad 40 prac z dorobku twórcy i przedstawiciela tzw. „polskiej szkoły plakatu”.

Szermierka

15 maja w godz. 9.00 – 13-00 w Arenie Ursynów przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 122 odbędzie się impreza promocyjna. „Szermierka jest fajna” skierowanej do uczniów klas 3 i 4 szkół podstawowych.

10.05. godz. 20.00 – Teatr Tańca Test: „Dance-dance-dance”; 12.05. godz. 15:00 – Siekierkowska Majówka – Dzień Sąsiada; 15.05. godz. 9.00 – IX Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa: Konkurs Filmowy Iluzjon, ul. Narbutta 50a Stolica: 9.05. godz. 19.00 - „Otwarcie festiwalu PDFF: Trans of Thoughts remix, pokaz z muzyką na żywo; 10.05. godz. 14.00 - „Mój Afganistan. Życie w zakazanej strefie”; godz. 16.00 - „Blokada”, „Pejzaż”; godz. 18.30 - „Metro myśli” i spotkanie z reżyserem; godz. 21.00 - „Z litości. Prawdziwy portret adopcji”; 11.05. godz. 10.30 - „Cyrk przyjechał - Tajemnica Toli”, „Wędrowny cyrk”, „Reksio magik” „Stefanek”, „Cygański wóz”; godz. 11.30 - „Park Jurajski” 3D; godz. 14.00 - „Obraz światła” i spotkanie z Peterem Mettlerem; godz. 16.30 - „Hazard, bogowie i LSD” i spotkanie z Peterem Mettlerem;

godz. 20.30 - „Tajemnica Sagrady” i spotkanie ze Stefanem Hauptem; 12.05. godz. 10.30 - „Park Jurajski” 3D; godz. 13.00 - „Hazard, bogowie i LSD” i spotkanie z Peterem Mettlerem; godz. 17.30 - „Pociągi pod specjalnym nadzorem”; godz. 19.00 - spotkanie z J. Menzlem; godz. 21.30 - „Koniec czasu. Wszystko zaczyna się teraz” i spotkanie z Peterem Mettlerem; 13.05. godz. 14.30 - „Jason Becker. Ciągle żywy”; godz. 16.15 - „Małże i miłość”; godz. 18.00 - „Historia ruchu Slow Food” i debata: Jeść! Kulturowe konteksty jedzenia; godz. 21.00 - „Gang z Gulabi” i spotkanie z reżyserką; 14.05. godz. 14.00 - „Artel” / „Fabryka” / „Cud świętego Antoniego”; godz. 16.00 - „Tropicália”; godz. 18.00 - „Na surowo” i debata: Raw food – czy surowe jest zdrowe?; godz. 20.30 - „Gang z Gulabi” i spotkanie z reżyserką; 15.05. godz. 14.00 - „Mój Afganistan. Życie w zakazanej strefie”; godz. 16.00 - „Spektakl” i spotkanie z Siergiejem Łoźnicą; godz. 18.00 - „Detropia” i debata: Atrofia miasta; godz. 21.00 - „Koniec czasu. Wszystko zaczyna się teraz” spotkanie z Peterem Mettlerem; Mała czarna: 9.05. godz. 16.45 - „Wsi moja sielska, anielska”; godz. 18.45 - „Skowronki na uwięzi”; godz. 20.45 - „Zbrodnia w żeńskiej szkole”; 10.05. godz. 14.00 - „Sfabrykowany krajobraz”; godz. 16.00 - „Święto przebiśniegu”; godz. 18.00 - „Przysiółek”; godz. 20.00 - „Przystanek”, „Dzisiaj zbudujemy dom”, „Portret”; 11.05. godz. 14.00 - „Przysiółek”; godz. 16.00 - „Postrzyżyny”; godz. 18.00 - „Spektakl”; godz. 20.00 - „Metro myśli” i spotkanie z reżyserem; 12.05. godz. 10.15 - „Królewna w oślej skórze”; godz. 12.00 - „Na skraju lasu”; godz. 14.00 - „Szczęście ty moje”; godz. 16.30 - „Następca Kakemona”, „Wojny po-

www.poludnie.com.pl

godowe”; godz. 19.00 - „Petropolis”, „Balifilm” i spotkanie z Peterem Mettlerem; godz. 21.00 - „Tajemnica Sagrady” i spotkanie z reżyserem; 13.05. godz. 14.00 - „Węglowa gorączka”; godz. 16.00 - „Następca Kakiemona”, „Wojny pogodowe”; godz. 18.30 - „Pejzaż”, „Blokada”; godz. 21.00 - „Zamknij się i graj”; 14.05. godz. 14.00 - „Węglowa gorączka”; godz. 16.00 - „Przystanek”, „Dzisiaj zbudujemy dom”, „Portret”; godz. 18.00 - „Małże i miłość”; godz. 20.00 - „Zamknij się i graj”; 15.05. godz. 14.00 - „Obóz Jezusa”; godz. 16.00 - „Edukacja Mohammada Husseina”, „Na surowo”; godz. 18.30 - „Szczęście ty moje” i spotkanie z Siergiejem Łoźnicą; godz. 21.30 - „Małże i miłość” Dom Kultury ,,Kadr”, ul. Gotarda 16 Galeria: do 20.05. wystawa malarstwa, rysunku i rzeźby „Taniec i ruch” Centrum Łowicka, ul. Łowicka 28 26.04. godz. 19.00 - „Gruziński toast albo szkielet śledzia”, Stanisław Górka w monodramie Rafała Wojasińskiego. Gościnnie wystąpi Jerzy Derfel Ośrodek Edukacji Kulturalnej ,,Sadyba’’, ul. Korczyńska 6, 25.14.05. godz. 10.00- Teatr Złoty Dukat: „O brudasku obserwasku” Dom Kultury Stokłosy, ul. Lachmana 5 11.05. godz. 17.00 – Wernisaż wystawy malarstwa „Łańcuch dźwięku i koloru”, w 100 rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego; 19.05. godz. 18.00 – Koncert Jacka Borkowskiego i Tomasza Stockingera. W programie piosenki Jana Kaczmarka, Wojciecha Młynarskiego i innych Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 Teatr Królewski, Sala Uczt: 11.05. godz. 13.00 - A. Morsztyn: Cuda miłości”; 12.05. godz. 11.00 - L. Carroll „Alicja w krainie czarów”; Sala Biała: 11.05. godz. 19.00 - koncert, R. Schumann, Kwartet fort. Es-dur i G. Faure, Kwartet fort. c-moll op.15.

Urzędowe opłaty dokończenie ze strony 1 Spodziewam się też, że wyniki przetargów na wyłonienie przedsiębiorstw, które odbierać od nas będą odpady, ujawnią przeszacowanie wysokości opłat. Wówczas Rada Warszawy uchwali nowe wysokości opłat, gdyż pieniądze zebrane od mieszkańców nie mogą być wydane na inne cele. Mieszkańcy SBM „Stokłosy” otrzymali od Zarządu Spółdzielni informację o wysokości opłat pozbawioną jakiegokolwiek komentarza. A ten był oczekiwany przez mieszkańców. Zwróciłem się zatem do prezesa Sławomira Żuka o zajęcie stanowiska w sprawie odpadów komunalnych. Przedstawiam je poniżej. Andrzej Rogiński

Zarząd SBM „Stokłosy” jest oburzony, podobnie jak zdecydowana większość naszych mieszkańców, demontażem istniejącego i sprawnie funkcjonującego systemu odbioru śmieci, tym bardziej, że spowoduje on praktycznie 100-procentowy wzrost opłat bez żadnej - z punktu widzenia mieszkańców - poprawy zakresu bądź jakości świadczonych usług. Należy zaznaczyć, że ceny ustaliła Rada Warszawy, czyli organ wybierany przez wszystkich mieszkańców miasta i żaden z zarządców jak i też właścicieli nieruchomości nie miał na to wpływu, zatem w tym zakresie wszelkie zastrzeżenia powinny być kierowane do tego organu. Podkreślić należy, że nasza Spółdzielnia, jako druga na Ursynowie,

przed laty wprowadziła system selektywnej zbiórki odpadów, a nasi mieszkańcy bardzo dobrze je segregują i nie wywożą do okolicznych lasów, więc i z tego punktu widzenia wprowadzenie nowego systemu w takiej postaci jest - delikatnie mówiąc - mało zasadne. Niektóre rozwiązania z znowelizowanej ustawy, m.in. zasada odpowiedzialności zbiorowej, zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego i mamy nadzieję, że zostaną szybko i pozytywnie rozpatrzone z korzyścią dla mieszkańców. Uważamy, że prace przygotowawcze do wprowadzenia nowego rozwiązania są niezwykle opóźnione, gdyż m. st. Warszawa dopiero na początku lutego br. zwróciło się m.in. do naszej Spółdzielni z prośbą o podanie danych dotyczących wywozu nieczystości stałych, zaś sam przetarg na wybór wykonawców został ogłoszony przed kilkoma dniami, co praktycznie uniemożliwia jego rozstrzygnięcie przed 1 lipca br., niemówiąc już o czasie niezbędnym na wprowadzenie nowej firmy do naszych zasobów. Zarząd SBM „Stokłosy” ma przygotowany plan awaryjny na wypadek gdyby Miasto nie wywiązało się ze swoich obowiązków i nie dopuścimy do tego, aby nasza Spółdzielnia po 1 lipca stała się małym Neapolem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w odbiorze odpadów Zarząd Spółdzielni w imieniu mieszkańców będzie podejmował stosowne interwencje.

Witajcie w Warszawie! Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137

Zosia Wieczorek

Oliwia Beczek

Nadia Żwirek

Aleksandra Radzio

Mateusz Kalbarczyk

Jaś Domański

Marysia Puchawska

Córeczka Państwa Pliszczyńskich

Adaś Strzelczyk

Zuzia Glinkowska

Piotruś Piotrowski

Martyna Wróblewska

Zuzanna Radzio

Córeczka Państwa Hornowskich

Gabriela Burczyńska

Jaś Roszkowski

Natalia Szczurek

Lena Migdal

Córeczka Państwa Llas

Franciszek Maciejczyk

Julka Kalbarczyk

Julia Chojnicka

Kamila Czerwińska

Hania Rzetelska

Aleksander Kimla

Bartuś Turek

Lena Migdal

Piotr Michajłow

Antoś Basista

Irmina Sikora

Jan Szulc

Od 1991 roku zdjęcia w warszawskich szpitalach wykonuje firma Doroty i Borysa Kozielskich Foto Życzenie. Zgłoszenia do publikacji i zdjęcia archiwalne na stronie www.noworodek.waw.pl. telefon 602 218 851.

Wojtek Rolka

Antonina Korycka


7

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa

AGD - RTV l "ABAC" naprawię każdy telewizor, 22 847-24-77. l Anteny, 601-867-980, 22 665-04-89. l Lodówek naprawa, 22 842-97-06, 602-272-464. l Lodówek, pralek naprawa - 603-047-616, 502-562-444. l Naprawa pralek, 22 642-98-82. l Naprawa pralek, lodówek, tanio, 502-253-670, 22 670-39-34. l Naprawa telewizorów, tanio 22 641-80-74, 501-829-771. l Pralki u klienta, 22 649-45-86. NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA DOJAZD GRATIS TEL. 22 844-81-58

AUTO-MOTO l Auta całe, uszkodzone, kasacja, zaświadczenia, 508-472-720. l Auto każde kupię, gotówka, 530-979-018. l Każde auto całe lub rozbite, uczciwie, gotówka, 604-874-874. l Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyższe ceny, płatność od ręki, 500-540-100.

USŁUGI l A-komputery, serwis, 501-594-190. l A- Przeprowadzki, 512-139-430. l A - Sprzątanie mieszkań, piwnic, wywóz mebli, 512-139-430. l CleanLux - pranie dywanów, wykładzin, 691-851-588. l Cyklinowanie, 504-525-724. l Cyklinowanie, 663-163-070. l Cyklinowanie bezpyłowe, układanie profesjonalnie z gwarancją, 601-347-318. l Cyklinowanie, malowanie, 601-652-879. l Dachy - pokrycia, naprawy, 502-473-605. l DEZYNSEKCJA, skutecznie, 22 642-96-16. l Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji, kilkunastoletnie doświadczenie, 501-62-45-62. l Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, 502-053-214. l Elektroawarie, 507-153-734.

l Elektryk tanio, 507-153-734. l Elektryka, hydraulika,

664-560-693. l Gazowe kotły, kuchnie – serwis, montaż, hydraulika tel. 600-709-630. l Gładź bezpyłowo, panele, płyty k/g, malowanie, 885-397-821. l Hydraulik - złota rączka 24h, tel. 665-051-026. l Hydraulika, gaz - Zenek, 691-718-300. l Komputery - pogotowie, ul. Na Uboczu 3; 22 894-46-67, 602-301-214. l Malowanie A-Z remonty, referencje, wiosna 25% taniej, 501-255-961. l Malowanie mieszkań, 504-525-724, 514-440-262. l Malowanie, remonty, wykończenia, 517-477-531. l Malowanie, tapetowanie, 501-034-947. l OKNA naprawa, regulacja, renowacja, 502-431-461. l Okna, naprawy, doszczelnienia, 787-793-700. l Przeprowadzki, szybko, solidnie, 728-889-568. l Remonty A-Z, 608-036-965. l Remonty A-Z, glazura, elektryka, hydraulika, łazienki, gładź, panele podłogowe, 501-034-947. l Remonty mieszkań, wszystko, ślusarskie, 505-639-443. l Stolarskie, remonty, 602-126-214. l Stolarskie: naprawy, przeróbki, szafki kuchenne, szafy na wymiar inne, 22 641-34-38, 604-637-018. l Tapicerskie u klienta, 503-300-924. l Tapicerskie także u klienta, 501-283-986. l Wideofilmowanie, 603-656-932. l Złota rączka, 509-483-885. l Żaluzje, roletki, plisy, vericale, moskitiery, tanio. 22 848-34-34, www.zalvert.pl

NAUKA l Internet dla Seniora! Pomoc, praktyczne zastosowania, dojazd gratis, 669-094-209. l Matematyka, fizyka, 605-783-233.

KUPIĘ l Antyki za gotówkę, obrazy,

platery, militaria, srebro, zegarki, bibeloty i inne. Antykwariat ul. Dąbrowskiego 1, 22 848-03-70, 601-352-129.

l Antyki, starocie, za gotówkę kupno-sprzedaż, Narbutta 23, 22 646-32-67, 502-85-40-90. l Antyki, monety, znaczki, meble, obrazy, pocztówki, książki, srebro oraz inne przedmioty 22 235-38-79, 601-235-118, 669-154-951. l Aktualnie antyki wszelkie, gotówka, 504-017-418. l Antykwariat, księgozbiory, antyki, dojazd, gotówka, 608-885-800. l Filatelista znaczki, 516-400-434. l Kolekcjoner kupi stare książki, pocztówki, monety, zegarki i inne antyki, 502-011-257. l Monety, złote, banknoty, Andersa 18, 22 831-36-48. l Płyty gramofonowe, 797-528-557. l Skup książek, 22 826-03-83, 509-548-582.

ZDROWIE l Gimnastyka seniorów,

505-122-514. l Internista Grażyna Zawadzka, 508-216-824. l Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że prowadzi usługi opiekuńcze w domu chorego. Pomaga w realizacji codziennych obowiązków domowych, wykonuje usługi pielęgnacyjne oraz zabiegi pielęgniarskie i rehabilitacyjne na zlecenie lekarza. Realizowane są zlecenia stałe i doraźne przez wyszkolony i doświadczony personel. Tel. 22 326 12 33; 500 288 008. l TANIO, SZYBKO, GWARANCJA. Protezy zębowe: proteza szkieletowa 500 zł; proteza calkowita 350 zł. Naprawa 602-646-986.

RÓŻNE l Dam dożywotnią opiekę

i pomoc finansową za przepisanie praw do mieszkania, 601-555-171. SPRZEDAM l Opieka nad grobami l 80 m kw. - blisko metra, w Warszawie, tanio i solidnie, 793-973-996. 500-336-607. l Przyczepę kempingową l SPRZEDAM MIESZKANIE z przedsionkiem, tanio, 602-424-170. NATOLIN - URSYNÓW, BLISKO l Sosna opałowa, 602-770-361. METRA, BEZ POŚREDNIKÓW, NIERUCHOMOŚCI 793-973-996. l Działki budowlane, 602-770-361.

l Zatrudnimy osobę do działu obsługi klienta, 22 750-22-45, biuro2@atsreklama.pl

WYPOCZYNEK l Wczasy dla Seniora. Krynica Morska OW Jantar. Turnus 7 dni od 599 zł; Turnus 14 dni od 1199 zł. 22 896-92-50, 533-011-911.

INFORMATOR POŁUDNIA POLICJA - 997

I

112

STRAŻ MIEJSKA - 986 STRAŻ POŻARNA - 998

I

POGOTOWIE - 999

112

I

112

l Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego 197 90

REKLAMA W POŁUDNIU ul. Puławska 136, pon. - czw. 9.00 - 17.00, pt. 9.00 - 16.00 tel./fax 22 844-39-45, tel. 22 844-19-15 l al. Komisji Edukacji Narodowej 15 lokal 4, Art-Press,

l Lombard - pożyczki pod

PRACA - dam

09.05. 19.00 - Nie do końca wyjaśnione – Audycja Piotra Lignara: „Afera Watergate”. 20.00 - Świat w powiększeniu – Audycja Redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia 10.05. 20.00 - Nie do końca wyjaśnione – Audycja Piotra Lignara: „Zabójstwo Salvatora Allende” – Świat w powiększeniu – Audycja Redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. 13.05. 20.00 - Reportaż w PR24: „Jedno życie Antosia Pastuszka” Joanna Bogusławska – Świat w powiększeniu – Audycja Redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. 14.05. 17.00 - 19.00 - Męska Gra: Podsumowanie sportowych wydarzeń tygodnia. 19.00 - Reportaż w PR24: „W imię ojca” Ewa Michałowska. 20.00 Świat w powiększeniu – Audycja Redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. 15.05. 13.00 - Magazyn samorządowy. 19.00 - Reportaż w PR24: „Querido Papa” Dorota Boniecka-Górny. 20.00 - Świat w powiększeniu – Audycja Redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Aktualne plany programowe dostępne na bieżąco na stronie internetowej www.polskieradio24.pl

BIURA OGŁOSZEŃ:

FINANSE zastaw, skup złota i srebra. Al. KEN 97 lokal 19, 22 299-39-29, 531-501-301. l Trudne kredyty i prywatne, 668-308-435.

www.polskieradio24.pl

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

22 648-24-07, 537-427-186, artpress@o2.pl l ul. Na Uboczu 3 (NOK) „Continental”, tf. 22 648-29-41 l ul. Grzybowska 39 „atco”, 22 652-25-30, 22 620-17-83, 22 654-90-77 l ul. Dobra 19 „Editionmedia”, 22 828-46-64, 22 828-25-87 l Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 18, tel. 22 213-85-85, 601-213-555

ul. Mickiewicza 9, lok. U4 przy ul. gen. J. Zajączka tel. 22 241-17-14 office@bsskancelaria.pl pełny zakres spraw przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym: odszkodowania, umowy, sprawy nieruchomości, spadki, rozwody, reprezentacja w sądzie i przed urzędami, profesjonalni pełnomocnicy. Uprzejmie zapraszamy

Wczasy w Ciechocinku Klub „Złotego Wieku” PCK zaprasza w dniach 16 - 30 czerwca br. do Ciechocinka. Dzieci mają zniżki. Dla zmotoryzowanych parking bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacje i bliższe informacje telefoniczne codziennie w godz. 9.00 - 21.00 tel. kom. 600-972-410 oraz we wtorki w godz. 15.00 - 17.00 osobiście w Klubie „Złotego Wieku” PCK przy ul. Belgijskiej 5 (środkowa klatka schodowa, domofon 32).

USŁUGI SZKLARSKIE

KANCELARIA PORAD PRAWNYCH, PODATKOWYCH I PRAKTYCZNYCH Warszawa, ul. Korzenna 13 c tel. 22 842-81-32 Kancelaria czynna dla Klientów tylko w godzinach: pon., śr., czw. 16.00-19.00 wt. 8.00-14.00 - Obrona przed fiskusem - Spadki - Ochrona dóbr osobistych - Procesy cywilne, gospodarcze i rodzinne - Audyty prawne, ekspertyzy i opinie

w zakładzie i u Klienta

ul. Puławska 115a

Południe on-line dostępne na: smartfonie tablecie facebooku!

godz. 10.00 - 18.00 soboty 10.00 - 14.00 tel. 22 843-04-88 Ceny netto w zł za jedno słowo na stronie Ogłoszenia drobne 1,64 czcionka standardowa 2,00 czcionka standardowa wytłuszczona 2,00 CZCIONKA STANDARDOWA WERSALIKI 2,50 CZCIONKA WERSALIKI WYTŁUSZCZONE 4,00 czcionka kolorowa Dział reklamy POŁUDNIE 22 844-19-15, 22 844-39-45 ogloszenia@poludnie.com.pl reklama@poludnie.com.pl

POLUB NAS! Więcej informacji na naszej stronie:

www.poludnie.com.pl

http://www.facebook.com/Poludnie.gazeta


Muzyka w samo Południe

Droga do sławy Rozmowa z primadonną operetki Małgorzatą Długosz. - Witold Matulka: - Mam przyjemność rozmawiać z wybitną śpiewaczką. Czy pamięta Pani, kiedy odkryła swój talent, kiedy to wszystko się zaczęło? - Talent odziedziczyłam po tacie, który grał na akordeonie, na perkusji i przede wszystkim przepięknie śpiewał. Ja również zaczęłam się uczyć gry na akordeonie, ale byłam zbyt wątłą dziewczynką, lekarz zabronił mi dźwigać taki instrument. Śpiewałam jednak chętnie dla koleżanek i kolegów, uczestniczyłam w międzyszkolnych konkursach wokalnych i recytatorskich, zdobywając dyplomy, nagrody i wyróżnienia. Od 15-go roku życia zaczęłam się uczyć śpiewu pod kierunkiem prof. Zofii Zemelak. Na początku piosenki, potem już pieśni Moniuszki, Chopina, a potem arie operowe. Na ostatnim roku studiów podjęłam pracę w Warszawskiej Operze Kameralnej. Koleżanka powiedziała mi o przesłuchaniach do opery, chodziło konkretnie o partię Królowej Nocy, którą miałam przygotowaną, więc oczywiście przyjechałam do Warszawy na przesłuchanie. Dostałam wtedy angaż w Warszawskiej Operze Kameralnej jako adeptka-solistka i tak się zaczęła moja profesjonalna praca w teatrze. - Czy Pani debiut miał miejsce w Operze Kameralnej? - Nie, jako debiut uznaję swoje przedstawienia i koncerty, które odbywały się jeszcze w czasie studiów. Kończyłam Akademię Muzyczną w Łodzi. Akademia współpracowała z Teatrem Wielkim w Łodzi, Teatrem Muzycznym w Łodzi i Filharmonią Łódzką, umożliwiając najlepszym studentom udział w wybranych spekta-

Warszawa 02-624 ul. Puławska 136 tel./fax 22 844-39-45, tel. 22 844-19-15 www.poludnie.com.pl poludnie@poludnie.com.pl ogloszenia@poludnie.com.pl poludnie_glos@poczta.onet.pl Wydawca: Andrzej Rogiński „Południe” redaktor naczelny: Andrzej Rogiński redakcja: Rafał Rogiński, Ewa Ziegler, Bogdan Żmijewski Redakcja czynna w pon. - czw. w godz. 9.00 - 17.00 pt. w godz. 9.00 - 16.00 W tych godzinach przyjmujemy także ogłoszenia. Łamanie, układ i oprawa graficzna: Galder Grasfjord©

Druk: Polskapresse Sp. z o. o. ISSN 2082-6567

Nakład 40 000 egz. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania nadsyłanych tekstów oraz zmian tytułów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS

klach czy koncertach. Wystąpiłam w takim spektaklu studenckim w łódzkim Teatrze Wielkim, śpiewając partię pani Rossignol w operze „ Dyrektor teatru” Mozarta. Trudną i karkołomną. A w łódzkiej filharmonii zaśpiewałam oratorium „Dixit Dominus” Haendla. - Jak Pani sobie radziła na ostatnim roku studiów? - To był bardzo duży stres. Ostatni rok studiów, miałam jeszcze na głowie napisanie pracy magisterskiej, musiałam przygotować swoje recitale, półrecital i recital końcowy. Miałam bardzo dużo pracy, a jednocześnie przyjeżdżałam z Łodzi do Warszawy na próby do Opery Kameralnej. To było rzeczywiście dosyć męczące. Stresujące były dla mnie próby, uwagi dyrygenta i reżysera. Ale myślę, że zawsze pierwszy raz jest trudny. - Jak wspomina Pani pierwsze kroki w Teatrze Muzycznym Roma, kiedy dyrektorem był Bogusław Kaczyński? - Oczywiście zaczęło się od przesłuchania. Zaśpiewałam wtedy dwie arie: Rozyny z opery „Cyrulik sewilski” Rossiniego i arię operetkową „Miłość to niebo na ziemi” z operetki „Paganini” Franciszka Lehara. Dwie pozycje bardzo trudne (uważam tak do dzisiejszego dnia). Moje wykonanie spodobało się dyrektorowi i komisji. Szczęśliwie zostałam przyjęta. Po przesłuchaniu sam dyrektor Kaczyński poprosił mnie na rozmowę. Byłam tak przejęta tym faktem, że z wrażenia trzęsły mi się ręce i nogi. Ale było to cudowne! - Obecnie jest Pani solistką wielu teatrów. Na jakich scenach można Panią podziwiać? - Śpiewałam w wielu teatrach, ale są to zaproszenia na jedną realizację, jeden spektakl. Na stałe, od 2000 r. współpracuję z Gliwickim Teatrem Muzycznym, który jest jakby moim drugim domem, i od 2004 r. z Opera Nova w Bydgoszczy. - W Gliwicach dyrektor Paweł Gabara obsadza Panią w głównych rolach... - Pierwszy raz zostałam zaproszona do partii księżnej

Rozbój Ursynowscy policjanci prowadzą postępowanie dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Do zdarzenia doszło 7 lutego 2013 r. około 20.35. Sprawca wszedł do sklepu przy ul. Dereniowej i sterroryzował ekspedientkę przedmiotem przypominającym broń palną. Potem mężczyzna zmusił kobietę do otwarcia kasy, z której ukradł pieniądze. Poszukiwany jest mężczyzna w wieku około 40-45 lat, wzrostu około 180 - 190 cm, o szczupłej sylwetce, siwych włosach oraz niebieskich oczach. W dniu zdarzenia sprawca ubrany był w jeansową kurtkę koloru niebieskiego, jeansowe spodnie koloru niebieskiego, białe buty sportowe oraz ciemną czapkę.

w „Ptaszniku z Tyrolu” Karla Zellera. Myślę, że ten spektakl przyniósł mi szczęście, bo faktycznie po dwóch latach dyrektor znów mnie zaprosił, tym razem do partii Sylwii w „Księżniczce czardasza” Emericha Kalmana. Potem były również „Zemsta nietoperza” – Rosalinda, Liza w „Krainie uśmiechu”, tytułowa „Hrabina

zorganizował, że śpiewałam całe lata w teatrze Roma różne spektakle. Zaczynałam piękną rolą Arseny w „Baronie cygańskim” (inauguracja tego teatru w Warszawie, inauguracja sezonu artystycznego). Piękna rola i dla mnie niezwykłe wyróżnienie: zaśpiewałam „pierwszą premierę”! Było to dla mnie cudowne, cudowne

Marica”, Laya w „Kwiecie Hawaii”, tytułowa „Anna Karenina”, Isaura w „Wakacjach don Juana” i przede wszystkim Frasquita i Micaela w „Carmen” Bizeta. Za partię Micaeli otrzymałam nominację do Złotej Maski. - Wróćmy jeszcze na chwilę do teatru Bogusława Kaczyńskiego. Dyrektor bardzo doceniał Panią, obsadzając w znakomitych rolach. - Bardzo miło mi to słyszeć i schlebia mi to niezwykle. Szanuję bardzo pana Kaczyńskiego, jest on dla mnie wielką osobowością i autorytetem. Uważam, że było dla mnie wielkim zaszczytem, iż znalazłam się w zespole, który

przeżycie! Zagraliśmy bardzo dużo spektakli, a wszystkie, które realizował Bogusław Kaczyński w Teatrze Roma, cieszyły się ogromnym powodzeniem. Zawsze była pełna widownia, cudowna publika. Oklaskiwali nas gromkimi brawami, to naprawdę wielka satysfakcja dla śpiewaków. - W jakich przedstawieniach brała Pani udział? - „Baron cygański”, „Zemsta nietoperza”, „Carmen”, „Błękitny zamek”, „Ptasznik z Tyrolu”, „Księżniczka czardasza”, „Madame Butterfly”, wspaniały koncert „Wielka sława to żart...” - A więc była Pani gwiazdą teatru Roma?

Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę (obok portret pamięciowy sprawcy) lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat, proszeni są o kontakt z ursynowskimi policjantami pod numerami telefonów (22) 603-19-78, (22) 601-69-78 lub z prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu (22) 603-16-62. Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mokotow@policja.waw.pl

Książki

Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza na Ursynowie zajmuje pierwsze miejsce wśród stołecznych bibliotek publicznych pod względem liczby zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców. W 2012 r. biblioteka zakupiła blisko 20 tysięcy nowych książek, a Urząd Dzielnicy przeznaczył na ten cel środki znacznie powyżej średniej dla bibliotek warszawskich. Działalność Biblioteki została doceniona II miejscem w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2012” organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

- Gwiazdą, to trochę za dużo powiedziane.. - Która z tych ról wydaje się dziś Pani najbliższa? - Wiele razy słyszę to pytanie, ale muszę przyznać, że nie mam swojego ulubionego spektaklu i ulubionej roli. Rozpiętość skali, w jakiej trzeba poruszać się głosem, i złożoność emocji, i charakterystyka postaci są tak różne, że nie da się tego postawić na szali i powiedzieć, co jest lepsze a co gorsze. Nie dokonuję segregacji. Są oczywiście partie trudniejsze, np. partia Rosalindy w „Zemście nietoperza”. Bardzo solidnie muszę się rozśpiewywać przed tym spektaklem, partia jest dla głosu bardzo trudna technicznie. Muszę być bardzo sprawna, żeby zaśpiewać ten spektakl. Natomiast we wszystkie wkładam serce i wszystkie są mi bliskie, ponieważ rodziły się w bólach. Próby, dojrzewanie do roli, budowanie roli zarówno od strony muzycznej jak i aktorskiej jest procesem, który trwa jeszcze długo po premierze. - Co Pani sądzi o dzisiejszych medialnych sposobach wyszukiwania talentów? - To jest zupełnie inna sprawa. Ci młodzi ludzie startujący w takich przedsięwzięciach nastawionych na komercję są zupełnie w inny sposób weryfikowani niż my. Proszę zauważyć, że moje przygotowanie do partii jest określone w materiale nutowym. Muszę go odczytać, poćwiczyć głosem i zaśpiewać każdy dźwięk, jaki jest wpisany przez kompozytora. Nie mogę wybrać tych najlepiej brzmiących. Natomiast młodzi ludzie startujący w takich przesłuchaniach, wybierają sobie utwór dla nich najlepszy, w skali dla nich najbardziej dogodnej, utwór, który najbardziej pasuje do ich głosu i tylko w tym utworze są bardzo dobrzy. Gdyby tym młodym ludziom zaproponować zaśpiewanie arii operowej czy nawet operetkowej bądź musicalowej, nie do końca by się sprawdzili. - Jestem zwolennikiem edukacji muzycznej. Aby brać się za tak trudny zawód, trzeba umieć wiele. - Trzeba umieć wiele, oczywiście. Scena, na której stajemy i partia, jaką musimy wykonać weryfikują nasze umiejętności. Często jest tak, że studenci w akademiach muzycznych przygotowują określone arie w różnych stylach i gatunkach muzycznych, śpiewają je z pedagogami, ale są to - proszę zauważyć - tylko arie. Natomiast partia operowa to również ensemble, duety, tercety, wielkie finały, które trzeba zaśpiewać z chórem i innymi solistami. Przychodzi orkiestra, z którą również musimy wzajemnie współpracować, jest dyrygent, który niekoniecznie się dostosowuje do nas, ma własną koncepcję muzyczną. To on mówi: tutaj proszę wykonać tak a tutaj tak. Tak naprawdę scena weryfikuje nasze predyspozycje i umiejętności. Młodzi ludzie kończący studia zachłystują się swoimi możliwościami. Mnie również wydawało

się, że świat leży u moich stóp i teatry na mnie czekają. Zaśpiewałam mnóstwo przesłuchań w różnych teatrach. Nieraz zaśpiewałam bardzo dobrze, ale wcale nie byłam przyjęta. Spodobał się akurat inny głos, inna osoba. Na innych przesłuchaniach zaśpiewałam akurat niezbyt dobrze i nie mogłam mieć do nikogo pretensji, że nie zostałam wybrana. Psychika była na tyle niewystarczająca, aby pokazać to, co naprawdę umiem. Przy pani profesor zaśpiewałam rewelacyjnie, a przed komisją przesłuchującą w teatrze nie pokazałam połowy tego co potrafię. Stres był tak silny i nie dało się nad nim zapanować… - Jakich rad udzieliłaby Pani młodym adeptom sztuki, którzy chcieliby zrobić tak wielką karierę? - Przede wszystkim trzeba wierzyć w siebie. W naszym zawodzie głównym sprzymierzeńcem jest psychika. Jeżeli wierzymy w siebie i potrafimy być spokojnymi na przesłuchaniu, na koncercie, na spektaklu, wtedy możemy naprawdę pokazać swoje umiejętności. Pokazać się z jak najlepszej strony. Odbywają się castingi i nie da się tego obejść. Casting to poszukiwanie pracy, partii, którą można zaśpiewać, ale to jest także pokonywanie własnych trudności, psychicznych zahamowań, jakie pojawiają się w momencie stresu. Myślę, że nie można się poddawać, nawet gdy jedno czy drugie przesłuchanie nie przyniosło propozycji. Trzeba niestrudzenie poszukiwać i cały czas mieć nadzieję, wierzyć w swoje siły. Ciągle szukać, szukać, szukać... - Niedawno miała Pani okazję zaśpiewać na wielkim koncercie w Toronto. Jak wspomina Pani to wydarzenie? - Publiczność kanadyjska jest cudowna. W koncercie wzięli udział artyści z różnych państw. Na widowni była Polonia kanadyjska i Kanadyjczycy. Bardzo ciepło przyjęli koncert, owacyjnie powiedziałabym. Było to bardzo miłym przeżyciem. - Wiem, że Bogusław Kaczyński zaprasza Panią do swoich koncertów Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury. - Chodzi o „przystanki” oczywiście? Jest mi bardzo miło, że Pan Kaczyński, który był moim dyrektorem w Teatrze Muzycznym „Roma” pamięta o mnie również teraz i kontynuuje naszą współpracę. Wielokrotnie byłam gościem na festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. Właściwie opuściłam tylko jeden festiwal, oczekując dziecka. Każdego roku byłam zapraszana do koncertu prowadzonego przez Bogusława Kaczyńskiego, albo przyjeżdżałam wraz z całym zespołem ze spektaklem Gliwickiego Teatru Muzycznego. - Pani Małgorzato, życzę Pani samych sukcesów, na scenach polskich i zagranicznych. Tymczasem serdecznie dziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Witold Matulka Współpraca: Wojciech Kupść


numer 3

l

9 maja 2013 r.

Nowi królowie już wybrani Aż 140 dzieci z 38 warszawskich przedszkoli wzięło udział w prestiżowym VII Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim „Zaczarowane Słowa”. Organizatorem imprezy jest mokotowskie Przedszkole Nr 145 „Czterolistna Koniczynka” mieszczące się przy ul. Goszczyńskiego 17a. Gala podsumowująca imprezę odbyła się 17 kwietnia w Domu Kultury „Centrum Łowicka” przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury „Mokotów” w ramach Warszawskiego Konkursu Edukacji Kulturalnej. Podczas tegorocznej edycji najmłodsi recytowali wiersze polskich poetek Danuty Wawiłow i jej córki – Natalii Usenko. Mali artyści wykazali się wspaniałymi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi oraz naturalnością wyrazu artystycznego, czym zachwycili komisję oraz publiczność. Poziom był bardzo wysoki. Jury nagrodziło aż 36 dzieci. W każdej z czterech kategorii wiekowych wybrano także „Króla Recytacji”: • 3 latki – Nadia – Przedszkole nr 196; • 4 latki – Franciszek – Przedszkole nr 151; • 5 latki

– Michał – Przedszkole nr 400; • 6 latki – Maja – Przedszkole nr 278. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz książki z indywidualnymi dedykacjami Natalii

Usenko. Dla dzieci bezpośrednie spotkanie z poetką i możliwość zadania jej pytań był dodatkową, niezwykłą nagrodą. Na zakończenie gali Dyrektor w imieniu

Czat z burmistrzem, on-line z urzędnikiem

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 145 „Czterolistna Koniczynka” uhonorowała Natalię Usenko plakietką „Przyjaciel Przedszkola Nr 145 Czterolistna Koniczynka”.

Znamy laureatów konkursu historycznego W dniu 9 kwietnia w MDK „Mokotów” odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, którzy zwyciężyli w dzielnicowych finałach Konkursu Historycznego „Katyń – Prawda i Pamięć”. Była to już XII edycja konkursu. Jest on organizowany przez

nauczycieli Warszawskiej „Solidarności” Oświatowej od 2000 r. Celem konkursu „Katyń – Prawda i Pamięć” jest przekazanie wiedzy, prawdy i pamięci o Golgocie Wschodu, o tragicznych losach polskich oficerów, jeńców wojennych, wiernych do końca żołnierskiej przysiędze. Przedsięwzięciu przyświeca przesłanie Księdza Prałata Zdzisława Jastrzębca

Peszkowskiego, jeńca Kozielska, żołnierza Armii gen. Andersa, Kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie: Prawda Pamięć Prawo Przebaczenie Pojednanie. Honorowymi Patronami i fundatorami głównej nagrody dla laureatów konkursu – wyjazdu na Cmentarz Wojenny w Katyniu – są burmistrzowie warszawskich dzielnic: Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 18 uczniów. Laureatami z Mokotowa są: Aleksandra Makarska – uczennica XLIX LO im. J. W. Goethego, nauczyciel prowadzący Agnieszka Grzybowska; Dominika Blachowska – uczennica ZS nr 61 im. T. Reytana, na-

uczyciel prowadzący Anita Kopczyńska; Mateusz Siwiec – uczeń Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Virtuti Militari, nauczyciel prowadzący Andrzej Miller, dyrektor Gimnazjum nr 2. W uroczystości podsumowującej Konkurs Historyczny „Katyń – Prawda i Pamięć” wzięli udział laureaci, rodzice nagrodzonych uczniów, nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Poszczególne dzielnice reprezentowali przedstawiciele Zarządów: Krzysztof Skolimowski – wiceburmistrz Dzielnicy Mokotów, Tomasz Ciorgoń – wiceburmistrz Dzielnicy Wilanów; Witold Kołodziejski – wiceburmistrz Dzielnicy Ursynów. Uroczystość prowadziła inicjatorka przedsięwzięcia Iwona Fitali-Kutyna – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Nr 450 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Współorganizatorem konkursu „Katyń – Prawda i Pamięć” jest Marek Masłowski – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Mokotów”.

Masz ważne pytanie do burmistrza Mokotowa? Możesz je zadać już za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – www.mokotow.waw.pl. W tym celu należy kliknąć na baner „Czat z burmistrzem”, a następnie się zarejestrować. Zajmuje to tylko chwilę. Spotkania z burmistrzem oraz zastępcami burmistrza odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 16.00. Zachęcamy mieszkańców do korzystania także z innej nowej usługi – „e-urzędnik”. Pozwala ona na rozmowę on-line z urzędnikiem z Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów. Dostęp do usługi jest możliwy ze strony www.mokotow.waw.pl. Po kliknięciu baneru „e-urzędnik” należy jedynie podać swoje imię i nazwisko oraz wybrać z podanej listy zakres tematyczny sprawy, na którą chcemy uzyskać odpowiedź. Usługa „e-urzędnik” jest rodzajem elektronicznego Punktu Informacyjnego Urzędu, służącym do uzyskiwania szybkich odpowiedzi dotyczących prostych spraw o charakterze bardziej ogólnym oraz informacji na te-

Bogdan Olesiński, burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

mat procedur załatwiania spraw urzędowych. W przypadku zagadnień bardziej szczegółowych wymagających weryfikacji w dokumentach źródłowych w odpowiedniej komórce merytorycznej oraz we wszystkich innych sprawach prosimy o korzystanie z kontaktu mailowego pod adresem wom@mokotow.waw.pl. Z usługi „e-urzędnik” można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapraszamy!

Dzień Sąsiada na Siekierkach Już w niedzielę 12 maja 2013 r. od godz. 16.00 mokotowski Dom Kultury „Dorożkarnia” zaprasza na sąsiedzką imprezę „Siekierkowska Majówka”, która odbędzie się przed placówką przy ul. Siekierkowskiej 28 oraz na boisku sąsiadującej szkoły. Współorganizatorami festynu są Fundacja „Bo Warto”, Parafialny Klub Sportowy „Falconia” oraz Szkoła Podstawowa nr 3.

Skorzystaj z oferty ZGN Mokotów

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprasza do skorzystania z oferty najmu lokali użytkowych, powierzchni reklamowych oraz garaży. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się osobiście z ZGN Mokotów ul. Irysowa 19 w Warszawie, dzwoniąc telefonicznie na numer: 22 549 37 54 oraz odwiedzając stronę interneIwona Fitali- Kutyna tową: www.zgnmokotow.waw.pl.

W programie m.in. mecz piłki nożnej, wyprzedaż „garażowa”, degustacja domowych wypieków, grill, rodzinne działania artystyczne i potyczki sportowe. Na zakończenie widowisko plenerowe pt. „Wieczór z Alicją”. Więcej informacji na stronie: www.dorozkarnia.pl

Nowy system zarzadzania odpadami w stolicy Już od 1 lipca 2013 r. w całym kraju zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania śmieciami. Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm RP przepisami, od 1 lipca 2013 r. każda gmina w Polsce przejmie odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi wytwarzanymi na jej terenie. W stolicy profesjonalne firmy działające na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy odbiorą odpady w zamian za zadeklarowaną opłatę. Więcej czytaj na stronach II–III


Nowy system gospodarowania odpadami w stolicy

II

Już od 1 lipca 2013 r. w całym kraju zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm RP przepisami, od 1 lipca 2013 r. każda gmina w Polsce przejmie odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi wytwarzanymi na jej terenie. W stolicy profesjonalne firmy działające na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy odbiorą odpady w zamian za zadeklarowaną opłatę. Co powinni zrobić właściciele i zarządcy nieruchomości?

KROK 1. Wypowiedzieć obecną umowę na odbiór odpadów

Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni, a także uprawnieni zarządcy nieruchomości, powinni pamiętać, aby odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Począwszy od 1 lipca tego roku, odpady odbierać

będą firmy wyłonione w przetargu przez m.st. Warszawa. Aby wypowiedzieć umowę my, z którą została zawarta umonależy: wa na odbiór odpadów z danej • Sprawdzić w umowie zapis nieruchomości. • Zadbać o potwierdzenie dotyczący okresu wypowiedzenia umowy. W przypadku, złożenia wypowiedzenia. Gdy gdy okres wypowiedzenia wyno- wysyłamy wypowiedzenie listem si jeden miesiąc, wypowiedzenie poleconym dołączmy zwrotne musi dotrzeć do siedziby firmy potwierdzenie odbioru, gdy składo 31 maja 2013 r. – ostatniego damy je w siedzibie firmy poprodnia okresu wypowiedzenia umo- śmy o potwierdzenie odbioru na wy. Do wypowiedzenia umowy kopii. Posiadanie osobnej umouprawnia nas zmiana przepisów prawnych dotyczących odbioru wy nie zwalnia z obowiązku odpadów. Ostatnim rachunkiem uiszczania opłaty Miastu, za odbiór śmieci, jaki powinniśmy a wcześniejsze umowy nie wyuregulować prywatnemu przed- gasną automatycznie w wynisiębiorcy, będzie rachunek za ku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. czerwiec 2013 r. • Sporządzić pismo zawierające oświadczenie o wypo- KROK 2. Wypełnić i złożyć wiedzeniu umowy na odbiór deklarację odpadów ze skutkiem na dzień Deklaracja swoim wyglądem 30 czerwca 2013 r. Następnie, przypomina znany wszystkim PIT. to pismo powinno być własno- W podobny sposób też ją wyręcznie podpisane tylko przez pełniamy, a następnie składamy upoważnioną osobę lub osoby. w Urzędzie m.st. Warszawy dla Tak sporządzone wypowiedzenie dzielnicy właściwej ze względu na należy dostarczyć osobiście bądź miejsce zamieszkania lub siedziprzesłać listem poleconym do fir- by. W Warszawie możliwe są do

Deklaracje w pigułce Aby złożyć deklarację należy po pierwsze wybrać właściwy druk. Decyduje o tym typ nieruchomości, której jesteśmy właścicielem lub zarządcą, wynikający ze sposobu jej aktualnego użytkowania. Druki deklaracji odpowiadające różnym rodzajom nieruchomości: • Nieruchomość mieszkalna zabudowana budynkiem wielolokalowym – deklaracja D - ZW • Nieruchomość zarówno mieszkalna, jak i użytkowa – deklaracja D-M • Nieruchomość wyłącznie użytkowa – deklaracja D-N • Dom jednorodzinny – deklaracja D-ZJ W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości tego samego typu, deklarację główną należy uzupełnić o odpowiadający jej załącznik: • do deklaracji D - ZW – załącznik A - ZW • do deklaracji D - M – załącznik A - M • do deklaracji D - N – załącznik A - N • do deklaracji D - ZJ – załącznik A – ZJ UWAGA: należy pamiętać o wpisaniu daty wypełnienia i czytelnym podpisaniu deklaracji. Deklarację mogą podpisać jedynie: właściciele nieruchomości (najemcy, użytkownicy), upoważnione do tego przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową osoby lub zarządcy dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem. Deklarację można złożyć: • osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkąńców, • drogą elektroniczną (podpis elektroniczny lub poprzez profil zaufany na platformie e-PUAP), • lub wysłać ją listem poleconym, do piątku 31 maja 2013 r. Deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy właściwym dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby. W przypadku, gdy właściciel, zarządca nieruchomości administruje więcej niż jedną nieruchomością, składa deklarację w urzędzie dzielnicy właściwej, ze względu na położenie nieruchomości głównej/fak-

tycznego miejsca zamieszkania na terenie Warszawy. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Warszawy, zamieszkujący poza obrębem Miasta, składają deklarację za wszystkie nieruchomości, w urzędzie właściwym ze względu na położenie którejkolwiek z nich. W przypadku nieruchomości, gdzie liczba lokali jest mniejsza niż siedem, i jednocześnie nie określono sposobu zarządu nieruchomością wspólną ani nie ustanowiono zarządcy, każdy z właścicieli nieruchomości składa samodzielnie do urzędu dzielnicy druk D-ZW: Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2A ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W przypadku, gdy deklarację podpisuje pełnomocnik, należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające umocowanie osoby/osób udzielającej/ ych pełnomocnictwa. UWAGA: W terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych dotyczących np. liczby lub wielkości gospodarstw domowych właściciel, zarząd wspólnoty, spółdzielni lub zarządca nieruchomości powinien złożyć aktualizację deklaracji. Na stronie Biura Gospodarowania Odpadów Komunalnych został uruchomiony specjalny kreator umożliwiający złożenie pierwszej deklaracji. Narzędzie to w sposób przyjazny i intuicyjny pozwoli wypełnić wszystkie rubryki konieczne w dokumencie oraz wyliczy odpowiednią wysokość opłat w zależności od rodzaju nieruchomości. Zachęcamy do skorzystania z tego mechanizmu. Dostępny jest on pod adresem http://czysta.um.warszawa.pl/web/ strony/deklaracje Więcej czytaj także w tekście obok oraz na stronie: www.czysta.um.warszawa.pl

UWAGA! Deklaracji nie skłaOrganizacja przyjmowania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Dzielnicy Mokotów dają indywidualni właściciele lub

użytkownicy lokali w budynkach wielorodzinnych. W zabudowie wielolokalowej deklaracje wypełnia zarządca budynku (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa). Mieszkańcy muszą jednak podać administratorom budyn• Pracownicy udzielają informacji również telefonicz- ku wszystkie potrzebne informacje np. o liczbie osób zamieszkujących nie pod numerem 22 56 51 777. dany lokal oraz zadeklarować, czy • Można także kontaktować się drogą mailową pod zamierzają segregować wytwarzaadresem: odpadykomunalne@mokotow.waw.pl ne przez siebie odpady.

• Stanowiska przyjmowania deklaracji zostały zorganizowane w wydzielonej sali obsługi „D”, na parterze głównego budynku urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27. Można tutaj uzyskać informacje, pobrać odpowiednie druki oraz złożyć wypełnione deklaracje.

Kto musi złożyć deklarację zastosowania dwie drogi: elektroDeklarację składają właściciele niczna e-deklaracja i tradycyjna nieruchomości, lub ich zarządcy, deklaracja papierowa. Aby wypełnić i złożyć dekla- najemcy, dzierżawcy, użytkownicy wieczyści lub inne osoby włarację należy: dające nieruchomością na pod• Wybrać właściwy druk de- stawie innego tytułu prawnego. Podsumowując i dla ułatwieklaracji nia można stwierdzić, że dekla1. Jeśli mieszkamy w domu racje muszą złożyć te osoby lub jednorodzinnym lub nim admi- podmioty, które dotychczas nistrujemy – wybieramy druk były odpowiedzialne za zawarD-ZJ: Deklaracja o wysokości opła- cie umowy z firmą odbierającą ty za gospodarowanie odpadami odpady. komunalnymi dla nieruchomości, Kto nie składa deklaracji na której zamieszkują mieszkańcy, Deklaracji nie składają indywizabudowanej budynkiem mieszkaldualni właściciele lub użytkowninym jednorodzinnym. 2. Jeśli administrujemy bu- cy lokali w budynkach wielorodynkiem wielolokalowym, prze- dzinnych. znaczonym jedynie na potrzeby Podstawowy formularz deklamieszkalne – wybieramy druk D-ZW: Deklaracja o wysokości racji służy do wpisania danych opłaty za gospodarowanie od- dotyczących jednej nieruchomopadami komunalnymi dla nieru- ści – głównej. Jeśli posiadamy chomości, na której zamieszkują więcej niż jedną nieruchomością mieszkańcy, zabudowanej budyn- należy wypełnić i dołączyć odpokiem mieszkalnym innym niż ten, wiednią liczbę załączników. • Podjąć decyzję o wyborze o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra- sposobu zbierania (segregowo budowlane (Dz.U. z 2010 r., wania) odpadów (selektywnie lub nieselektywnie). Mieszkańcy nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 3. Jeśli nieruchomość nie jest wspólnot mieszkaniowych powinprzeznaczona dla celów miesz- ni taką decyzję podjąć w formie kaniowych – wybieramy druk uchwały. Od tej decyzji zależeć bęD-N: Deklaracja o wysokości dzie wysokość późniejszych opłat. • Czytelnie wypełnić jasne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nierucho- pola deklaracji. W wypełnianiu mości, na której nie zamieszkują pomocny będzie kreator deklamieszkańcy, a powstają odpady racji, który zostanie zamieszkomunalne. Jest to deklaracja czony na stronie internetowej przeznaczona m.in. dla przed- www.czysta.um.warszawa.pl. Wysiębiorców, zarządców instytucji, pełnienie w ten sposób deklaracji szpitali, centrów handlowych, lo- uprości i skróci czas niezbędny na jej złożenie. Deklaracja opatrzona kali użytkowych itp. 4. Jeśli w budynku część po- zostanie kodem kreskowym, co wierzchni przeznaczona jest ułatwi jej późniejsze rozpoznanie na działalność gospodarczą, przy okienku w Wydziale Obsłua część na mieszkalną wybie- gi Mieszkańców Urzędu Dzielramy druk D-M: Deklaracja o nicy. Aby wypełnić deklarację wysokości opłaty za gospodaro- należy przede wszystkim zebrać wanie odpadami komunalnymi od mieszkańców lokali mieszkaldla nieruchomości, która w części nych (np. w formie oświadczestanowi nieruchomość, na której nia) informacje dotyczące liczby zamieszkują mieszkańcy, a w czę- osób zamieszkujących w każdym ści nieruchomość, na której nie mieszkaniu. Na pierwszej stronie zamieszkują mieszkańcy, a po- deklaracji podajemy podstawowe informacje, m.in.: urząd dzielnicy, wstają odpady komunalne. do którego składamy deklarację, Deklaracje są dostępne określamy czy deklaracja złożow Wydziałach Obsługi Miesz- na będzie po raz pierwszy, czy kańców każdej dzielnicy, a także też będzie to jej aktualizacja lub w formie elektronicznej na stronie korekta, dane indentyfikacyjne składającego deklarację (PESEL, www.czysta.um.warszawa.pl

NIP, Regon). W dalszej części zaznaczamy ilu nieruchomości dotyczy deklaracja. Ważne, aby podać dane do kontaktu takie jak adres e -mail, dzięki czemu łatwiej będzie wymieniać z rzędem ważne informacje. Na drugiej stronie uzupełniamy adres nieruchomości, określamy sposób zbiórki odpadów (selektywna albo nieselektywna), podajemy dane dotyczące liczby i wielkości gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę stawki podane poniżej, obliczamy opłatę. Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zarządcy nieruchomości naliczają opłatę wykorzystując następujące miesięczne stawki opłat za posegregowane odpady komunalne (tabela poniżej): Jeśli w mieszkaniu nikt nie zamieszkuje, wówczas wysokość opłaty za to mieszkanie wynosi zero. Lokale mieszkalne, na terenie których mieszkańcy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie zamieszkują – traktowane są jak lokale mieszkalne. UWAGA: należy pamiętać o wpisaniu daty wypełnienia i czytelnym podpisaniu deklaracji. Deklarację mogą podpisać jedynie: właściciele nieruchomości (najemcy, użytkownicy), upoważnione do tego przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową osoby lub zarządcy dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem. • Złożyć deklarację. Deklarację można złożyć: – osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców – drogą elektroniczną (podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie e-PUAP) – wysłać ją listem poleconym do Urzędu Dzielnicy do piątku 31 maja 2013 r. Deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy właściwym dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby.


W przypadku, gdy właściciel, zarządca nieruchomości administruje więcej niż jedną nieruchomością, składa deklarację w urzędzie dzielnicy właściwej, ze względu na położenie nieruchomości głównej / faktycznego miejsca zamieszkania na terenie Warszawy. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Warszawy, zamieszkujący poza obrębem Miasta, składają deklarację za wszystkie nieruchomości, w urzędzie właściwym ze względu na położenie którejkolwiek z nich. W przypadku nieruchomości, gdzie liczba lokali jest mniejsza niż siedem, i jednocześnie nie określono sposobu zarządu nieruchomością wspólną ani nie ustanowiono zarządcy, każdy z właścicieli nieruchomości składa samodzielnie do urzędu dzielnicy druk D-ZW: Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2A ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W przypadku, gdy deklarację podpisuje pełnomocnik, należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające umocowanie osoby/osób udzielającej/ych pełnomocnictwa. UWAGA: W terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych dotyczących np. liczby lub wielkości gospodarstw domowych właściciel, zarząd wspólnoty, spółdzielni lub zarządca nieruchomości powinien złożyć aktualizację deklaracji.

KROK 3. Wnieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele i zarządcy nieruchomości będą dokonywać opłaty standardowo, co miesiąc, do 28 dnia każdego miesiąca. Jeżeli termin płatności wypada w niedzielę lub święto wówczas zapłaty musimy dokonać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Tak będzie np. właśnie w lipcu 2013 r. Termin wniesienia pierwszej opłaty wypada w niedzielę, dlatego wpłat będzie można dokonać do poniedziałku, 29 lipca 2013 r. Każda osoba składająca deklarację otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego, na który będzie wnosić opłaty. Jeżeli ktoś złoży deklarację np. przesyłką pocztową i nie będzie posiadał indywidualnego numeru rachunku, będzie mógł dokonać

wpłaty na dedykowany do tej opłaty, ogólny rachunek bankowy dla danej Dzielnicy. Numery rachunków dzielnicowych zostaną udostępnione na stronach internetowych Urzędu oraz w urzędach dzielnic. Płatności będzie można dokonać przelewem, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych. Osoby fizyczne mogą również regulować należność w kasach urzędów dzielnic.

KROK 4. Segregować odpady

Począwszy od 1 lipca 2013 r. we wszystkich nieruchomościach należy segregować śmieci na trzy główne grupy. a) W czym gromadzić odpady komunalne? • pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych suchych – kolor czerwony, napis „segregowane suche” W tych pojemnikach suchy papier i tekturę, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki. Musimy pamiętać by zgnieść opakowania (zajmują wtedy mniej miejsca) oraz odkręcić nakrętki z butelek. • pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania szkła opakowaniowego, - kolor zielony, napis „szkło opakowaniowe”. W tych pojemnikach gromadzimy: szklane butelki, słoiki. Powinny być pozbawione metalowych nakrętek i kapsli. • pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych - kolor czarny lub szary, napis „odpady zmieszane”. W tych pojemnikach gromadzimy wszystkie pozostałe śmieci, zbierane, jako „odpady zmieszane”. Po właściwym oznaczeniu dopuszcza się stosowanie pojemników w innych kolorach, do czasu eksploatacyjnego zużycia aktualnie wykorzystywanych pojemników. Oddzielnie zbierane są odpady wielkogabarytowe (meble) oraz odpady zielone (przede wszystkim liście). W okresie wiosennym i jesiennym, w ramach pobieranej opłaty, będą odbierane worki z zebranymi liśćmi i innymi odpadami zielonymi. Tam, gdzie to możliwe podstawione zostaną odpowiednie do tego celu, oznakowane kontenery: Pojemniki przeznaczone do zbierania tych odpadów powinny być oznakowane napisem wskazującym, dla jakich frakcji odpadów pojemniki te są przeznaczone. Odpady zbierane selektywnie można będzie również gromadzić w odpowiednich workach

o pojemności pojemność 60 litrów lub 120 litrów, wykonanych z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska. Worki powinny być odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych. Powinny być przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości: • worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych suchych – w kolorze czerwonym; • worki przeznaczone do selektywnego zbierania szkła opakowaniowego – w kolorze zielonym; • worki przeznaczone do zbierania odpadów zielonych – w kolorze brązowym. W workach nie wolno gromadzić zmieszanych odpadów komunalnych.

rozpuszczalniki, oleje odpadowe, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, lampy fluorescenPoszczególne grupy odpadów cyjne i inne odpady zawierające będą odbierane z następującą rtęć (w tym termometry rtęciowe); minimalną częstotliwością: 14) zużyte baterie i akumulatory; Odpady zmieszane: 15) zużyte opony; • zabudowa mieszkaniowa 16) odzież i tekstylia. jednorodzinna: – raz w tygodniu jeden pojemnik na odpady zmieWykaz punktów selektywnego szane na gospodarstwo domowe; zbierania odpadów komunalnych • zabudowa mieszkaniowa wiedziałających na terenie m.st. lolokalowa: – 2 razy w tygodniu; Warszawy, wraz z ich danymi • nieruchomości, na których nie teleadresowymi oraz informacją zamieszkują mieszkańcy (obiekty o rodzajach zbieranych odpadów infrastruktury, biura, punkty usłui godzinach ich przyjmowania, gowe): – 2 razy w tygodniu; podany będzie do publicznej Odpady surowcowe segregowiadomości na stronach interne- wane (odpady „suche”, szkło): towych Urzędu m.st. Warszawy. • zabudowa mieszkaniowa Transport, do PSZOK-ów, pose- jednorodzinna: – raz w miesiącu, gregowanych odpadów, spoczy- zarówno dla odpadów „suchych” wać będzie na właścicielach lub jak i szkła; w ciągu miesiąca dozarządach nieruchomości. starczone zostaną min. 3 worki do segregacji (2 na odpady „suKROK 5. Umożliwić odbiór che” i 1 na szkło); • zabudowa mieszkaniowa odpadów Od 1 lipca 2013 r. odpady będą wielolokalowa: – raz w tygodniu odbierane bez limitu ilościowego. odpady „suche” i raz w miesiącu Miejscy operatorzy będą musieli szkło opakowaniowe, bez limitów dostać się do miejsc, w których ilościowych pod warunkiem odustawiono pojemniki do zbierania powiedniej segregacji; • nieruchomości, na których odpadów. Można np. udostępnić im klucze do altan i pomieszczeń nie zamieszkują mieszkańcy: – na pojemniki, co umożliwi cyklicz- raz w tygodniu odpady „suche” i raz w miesiącu szkło bez limitów ny odbiór odpadów. ilościowych, pod warunkiem odJaka będzie częstotliwość powiedniej segregacji. Odpady zielone: – 4 razy do odbioru odpadów? Minimalna częstotliwość od- roku, 2 razy w okresie wiosenbioru poszczególnych grup od- nym i 2 razy w okresie jesiennym padów komunalnych określona (akcyjna zbiórka liści i gałęzi) ze została w uchwale Rady Miasta wszystkich rodzajów nieruchomości objętych systemem (domy, podjętej 17 stycznia 2013 r.

b) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Od lipca zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy stanowiącym załącznik do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XLIX/1366/2013 na terenie Warszawy funkcjonować będą dodatkowo Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które dodatkowo odbiorą wszystkie lub wybrane frakcje odpadów, tj.: 1) papier i tekturę; 2) tworzywa sztuczne; 3) metale; 4) opakowania wielomateriałowe; 5) opakowania ze szkła; 6) odpady wielkogabarytowe w tym meble i choinki; 7) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone, w szczególności liście; 8) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - bioodpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk; 9) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów, które nie są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości; 10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tzw. elektrośmieci; 11) szkło niewymienione w pkt 5 powyżej; 12) drewno, w tym opakowania z drewna; 13) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje,

III

mieszkania, biura, usługi), bez ograniczeń ilościowych. Odpady wielkogabarytowe: – raz w miesiącu z wszystkich rodzajów nieruchomości objętych systemem bez limitów ilościowych. Selektywnie zbierane odpady kuchenne: dotyczy obiektów gastronomicznych (w tym również restauracji i stołówek przy obiektach takich jak np. hotele, szkoły, stołówki zakładowe) oraz targowisk; odbiór 2 razy w tygodniu pojemnika o określonej w deklaracji pojemności.

KROK 6. Być na bieżąco

Urząd m.st. Warszawy uruchomił specjalną stronę internetową, poświęconą nowym zasadom gospodarki odpadami w stolicy. Jej adres to: www.czysta.um.warszawa.pl. Witryna zawiera aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące gospodarki odpadami, najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, kreator ułatwiający wypełnianie i wydruk deklaracji, przydatne porady oraz wszystkie najważniejsze dokumenty określające ramy nowego systemu. Sekcja „kontakt” umożliwia zadanie pytań. Mieszkańcy mogą także skorzystać z Infolinii Urzędu m.st. Warszawy (tel. 800 70 70 47) w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych, natomiast z telefonów komórkowych płatne zgodnie z taryfą operatora.

Nowe zasady segregowania odpadów

m. in. opakowania plastikowe, papier, kartony po sokach, puszki

m. in. butelki szklane, słoiki szklane opakowania po kosmetykach

pozostałe odpady, których nie możemy wrzucić do czerwonego i zielonego pojemnika

SEGREGOWANE SUCHE

SZKŁO OPAKOWANIOWE

ODPADY ZMIESZANE

Nie wrzucamy: tłustego papieru, tapet, odpadów higienicznych, butelek po olejach spożywczych i samochodowych, styropianu, gumy, puszek po farbach, opakowań po aerozolach.

Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, doniczek, żarówek, szyb, szkła stołowego.

Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych m.in.: leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin oraz odpadów, które mogą być zbierane selektywnie lub przeznaczone do kompostowania.

Osobno zbierane będą: odpady wielkogabarytowe,

odpady zielone,

„elektrośmieci” – zużyty sprzęt elektroniczny

np. kanapa, szafa

np. liście (minimum cztery razy w

i elektryczny będzie przyjmowany

roku - dwa razy wiosna i dwa razy

w punktach selektywnego

jesienia)

zbierania odpadów komunalnych

www.czysta.um.warszawa.pl

Infolinia: 800 70 70 47


Program wspierający rodziców

IV

Złota drużyna z liceum im. Kochanowskiego Reprezentacja XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego wygrała turniej o Mistrzostwo Mokotowa w piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych. W finale podopieczni Zenona Ptaszyńskiego po interesującym meczu pokonali 2:0 drużynę z Zespołu Szkół nr 39. Spotkanie finałowe zostało rozegrane 18 kwietnia na boisku OKS „Służew” – klubu działającego przy Stowarzyszeniu Mieszkańców Służewa.

W tegorocznym turnieju wzięło udział 18 zespołów z mokotowskich szkół ponadgimnazjalnych. Drużyny rywalizowały w sześciu grupach eliminacyjnych. Poziom imprezy był bardzo wysoki. Na zakończenie zawodów najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe trofea. Wygrana w Mistrzostwach Mokotowa, jednocześnie zapewniła piłkarzom z XXVIII Liceum im. Jana Kochanowskiego awans do finałowej rozgrywki o medale Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Zwycięskie Feniksy To była niezwykła gratka dla kibiców baseballu. Tuż przed oficjalnym startem sezonu 2013, doszło do wielkiego starcia warszawskich drużyn. W sobotę 20 kwietnia rozegrano turniej, w którym udział wzięły trzy stołeczne zespoły: Pasikoniki, Centaury oraz Feniksy. Drużyny rywalizowały w systemie „każdy z każdym”. W pierwszym meczu ekipa Pasikoników zmierzyła się z Feniksami. Spotkanie było bardzo ciekawe. Pasikoniki ambitnie walczyły, ale ostatecznie uległy Feniksom 1:8. Szybko jednak zdołały się podnieść po tej porażce i już w na-

stępnym spotkaniu nie dały szans ekipie Centaurów. Pasikoniki wygrały 7:2. Na usprawiedliwienie trzeba dodać, że drużyna Centaurów, która na co dzień występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej – baseballowej Ekstralidze, w zawodach wystawiła zespół młodzieżowy. Na zakończenie turnieju Feniksy zagrały z Centaurami. Ten mecz był już jednostronnym widowiskiem. Wygrana 16:0 pozwoliła Feniksom przypieczętować zwycięstwo w całych zawodach. Turniej został zorganizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

W piątek 12 kwietnia w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Woronicza 44a odbyło się seminarium pt. „Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi. Przykłady dobrych praktyk z terenu Dzielnicy Mokotów”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów oraz Fundację Dzieci Niczyje. W seminarium wzięli udział m.in. przedstawiciele: Zarządu i Rady Dzielnicy Mokotów, Biura Projektów i Pomocy Społecznej, policji – na czele z Komendantem Rejonowym Policji Warszawa II insp. Sylwestrem Sawickim, organizacji pozarządowych, kuratorów, Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek Służby Zdrowia, żłobków oraz przedszkoli. Podczas spotkania zaprezentowane zostały możliwości wspierania rodzin z małymi dziećmi (w wieku do 6 lat). Seminarium otworzył zastępca burmistrza Mokotowa Piotr Boresowicz, który w swojej wypowiedzi podkreślił, że jednym z głównych celów władz dzielnicy jest zbudowanie lokalnego systemu przeciwdziałania krzywdzeniu małych dzieci. Pomaga w tym program „Dobry Rodzic – Dobry Start”, którego największą wartością jest to, że przy rozwiązywaniu problemów każdej rodziny współpracują ze sobą

Wystawa Joanny Tyczkowskiej Niezwykłe plakaty, pełne radości, ekspersji i kolorów. We wtorek 23 kwietnia w Galerii Łącznik – mieszczącej się w Urzę-

dzie Dzielnicy Mokotów przy ul. Organizatorem wydarzenia był Rakowieckiej 25/27 – otwarto Służewski Dom Kultury. wystawę prac Joanny TyczkowW uroczystości wzięli udział skiej pt. „Muzyczne plakaty”. zastępcy burmistrza Dzielnicy Mokotów: Krzysztof Skolimowski i Wojciech Turkowski, a także m.in. radni Dzielnicy Mokotów oraz zaproszeni goście. Joanna Tyczkowska jest absolwentką Wydziału Artystycznego kierunku Grafika w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie przez dwa lata studiowała ilustrację pod kierunkiem prof. Janusza Stannego. W roku 2006 ukończyła studia, otrzymując dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej. Od 2005 roku stale współpracuje z różnymi instytucjami kultury. Do najważniejszych na„Mokotów - co słychać” leżą: Filharmonia Łódzka, Wywkładka do „Południa” dawnictwo Szkolne PWN, Teatr nr 3/2013 Muzyczny w Łodzi, Polski Instytut Wydawca: w Sztokholmie, Wyższa Szkoła Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Sztuki i Projektowania w Łodzi. Projektuje plakaty, książki, pod02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27 ręczniki, ilustracje oraz inne druki www.mokotow.waw.pl wom@mokotow.waw.pl o charakterze reklamowo-informacyjnym. „Południe” ISSN 1231-353X www.poludnie.com.pl

wszystkie podmioty zajmujące się małymi dziećmi. Począwszy od Urzędu poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, policję, kuratorów

koordynuje ten Program na terenie Dzielnicy Mokotów. Ponadto w trakcie seminarium okolicznościowymi dyplomami zostały uhonorowane mokotowskie

Asysty Rodzinnej na Mokotowie. Ofertą skierowaną do rodzin z dziećmi do lat 6 podzieliły się także Fundacja „RoRo”, Stowarzyszenie „Aktywni dla Stegien” oraz

i placówki oświatowe a skończywszy na organizacjach pozarządowych. Wiceburmistrz podziękował wszystkim instytucjom, organizacjom pozarządowym, a przede wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”. Szczególne wyrazy wdzięczności zostały skierowane na ręce Karoliny Mazurczak – przedstawicielki Fundacji „Dzieci Niczyje”, która

żłobki, które wzorowo realizują „Dobry Rodzic – Dobry Start”. Wyróżnione zostały żłobki numer: 4, 5, 6, 7 oraz 21. W trakcie spotkania przedstawicielka Fundacji „Dzieci Niczyje” podsumowała doświadczenia z realizacji programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” na terenie Dzielnicy Mokotów. Z kolei przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej omówił doświadczenia Ośrodka w funkcjonowaniu

Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne. Na zakończenia spotkania została omówiona problematyka interwencji prawnej w przypadku stwierdzenia krzywdzenia małego dziecka. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów (ul. Wiśniowa 37, tel. 22 56 51 924, e-mail: sprawy. spoleczne@mokotow.waw.pl).

Południe Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa nr 16 z 9 maja 2013  

Południe Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa nr 16 z 9 maja 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you