Południe Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa nr 22 z 27 czerwca 2013

Page 5

POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa Turniej Szachowy

W Szkole i Przedszkolu „Daniel” W sobotę, 22 czerwca w Chrześcijańskiej Szkole i Przedszkolu „Daniel” odbył się Wielki Piknik Szachowy. Organizatorami byli

Klub Szachowy Gambit, Stowarzyszenie Odpowiedzialni oraz Szkoła Podstawowa i Przedszkole „Daniel”. Patronat nad piknikiem sprawował Urząd Dzielnicy Ursynów. Piknik był inauguracją Ursynowskiej Szkoły Szachowej, która rusza 10 września 2013 roku! Było bardzo wesoło i... szachowo. W turniejach szachowych i konkursach wzięło udział ponad 90 uczestników. Na tarasie „Daniela” można było pomalować buzie, na placu stały wielka zjeżdżalnia

i trampolina. Dlaczego w „Danielu” zachęcamy dzieci do gry w szachy? Odpowiedź jest prosta! Chcemy jak najlepiej dla naszych uczniów!

Parlament Europejski w dniu 20 marca 2012 r., podejmując decyzję o wprowadzeniu szachów do szkół, stwierdził: „bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Ta gra uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania”. Od września zapraszamy serdecznie do naszego przed-

szkola i do Ursynowskiej Szkoły Szachowej Juniorów. Projekt współorganizują Stowarzyszenie Odpowiedzialni oraz Urząd Dziel-

nicy Ursynów. Zajęcia będą prowadzone w grupach wiekowych: 4–5-latki, 6-7–latki, 7-9-latki. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 15.30 do 18.30. Zapraszamy! Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Przedszkole „Daniel” Warszawa, ul. Dereniowa 52/54 Zapisy od 3 września na adres: biuro@daniel.edu.pl biuro@odpowiedzialni.com

Dziury w systemie gospodarki odpadami Moim zdaniem Pani Prezydent Warszawy zaproponowała błędny i bezprawny system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tak zwanym okresie przejściowym, tj. od dnia 1 lipca 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., tj. do czasu wyboru w przetargu firm odbierających odpady. Podobne zdanie ma wielu ekspertów. Przypomnę, że od 1 lipca wchodzi w życie nowa ustawa śmieciowa nakazująca odbiór śmieci przez gminę siłami firm wybranych w drodze przetargu. W zamian obywatele będą płacić Miastu opłatę ryczałtową. Przetarg w Warszawie unieważniono. System padł. Pani Prezydent zaproponowała więc system zwany pomostowym, który będzie funkcjonował do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu. Poinformowała ona, że zawarła porozumienie, na mocy którego firmy „śmieciowe” będą odbierać odpady tak, jak dotychczas, mimo iż obywatelom nakazano rozwiązać z nimi umowy. Czyli firmy będą to czynić bezumownie. Mimo to firmy te mają wystawiać faktury na rzecz właścicieli nieruchomości, od których odbierają odpady. Faktur tych jednak nie będą przedstawiać do zapłaty właścicielom nieruchomości, tylko bezpośrednio miastu.

Taki system jest bezprawny, gdyż nie można wystawiać faktur, nie mając umowy. Brak jest też podstaw prawnych, by miasto płaciło za faktury wystawione na czyjeś nazwisko. Pani Prezydent w istocie dokonała zamówienia z wolnej ręki, tj. z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, czyli niezgodnie z prawem, a proponowany sposób wydatkowania środków z budżetu jest naruszeniem ustawy o finansach publicznych. W systemie tym brak jest też czynnika kontroli wykonania usługi, bo miasto nie jest w stanie sprawdzić, czy śmieci odebrano i ile ich było w rzeczywistości,

5

a zatem jaki winien być koszt na fakturze. Pani Prezydent arbitralnie uprościła ten problem, zakładając, że faktury będą w tej samej wysokości, co w maju. To błędne założenie. Brak jest bowiem podstawy prawnej do wystawienia faktury w tej samej wysokości co w maju, jeśli śmieci będzie mniej lub więcej, bo albo kwota nie będzie należna (za duża) albo usługa w części będzie bezpłatna. Będą też sytuacje, że ktoś dotychczas segregował odpady, ale teraz postanowił nie segregować albo odwrotnie. dokończenie na stronie 8

Przenosiny Urzędu Miasta Ptaszki donoszą, że w urzędzie miasta będzie kolejna reorganizacja lokalowa. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ma być przeniesione z Pałacu Kultury do budynku przy ul. Marszałkowskiej. Natomiast Biuro Geodezji i Katastru, które na Marszałkowską przeprowadziło się chyba 3 lata temu, zostanie przeniesione na ul. Sandomierską. Wszystko podobno dlatego, że władza liczy na wynajęcie pomieszczeń w Pałacu Kultury za dobrą cenę. Myślę, że się przeliczy.

Już dziś są wolne powierzchnie do wynajęcia w Pałacu. Myślę też, że koszty przeprowadzek dwóch biur będą wysokie i zjedzą teoretyczny dochód z czynszu, co najmniej półroczny. Będą też koszty społeczne, tj. pogorszenie obsługi obywateli w okresie przeprowadzki. Ponadto na Marszałkowskiej wcale nie ma parkingów. Z Pałacu Kultury ma być też przeniesiona Rada Warszawy, tylko nie wiem gdzie. B. Ż.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.