Page 1

MEGHÍVÓ ŐSZI PROGRAMJAINKRA 2012. október-november 1. 2. 3. 4.

2012. október 25-26. – ELŐADÁSOK TANÁROK SZÁMRÁA 2012. november 9. – PROJEKTNAP 2012. november 28. – KÉPZÉS DIÁKOK SZÁMÁRA 2012. november 30. – december 1. – NEMZETKÖZI KONFERENCIA

_________________________________________________________________________ 1. 2012. október 25-26. – ELŐADÁSOK TANÁROK SZÁMÁRA Helyszín: Tudásközpont (Universitas u. 2/A.) 3. emelet 3423-as terem (Európa Központ)

A kétnapos rendezvény célja, hogy a középiskolai tanárok számára az Európai Unióról szóló általános és egyes kiválasztott uniós témakörökről részletes és hiteles információkkal szolgáljunk előadások és szakmai beszélgetés során. Az előadások az EU-SCHOLA tanári kézikönyv témaköreihez igazodnak – a kézirat egyes fejezeteit tartalmazó munkapéldányt 2012. október 20-ig juttatjuk el a résztvevőkhöz. A rendezvény során kapott vélemények figyelembe vételével a kéziratot később véglegesítjük. A rendezvény mindkét napján egy-egy témakörre 40 percet szánunk, amelynek során a témakörök súlyponti elemeiről rövid előadást és vitát tervezünk. Az előadásokat a tanári kézikönyv szerzői tartják, a program szakmai felelőse az Európa Központ igazgatója. Program-előzetes:

 2012. október 25., csütörtök 13:00 – 17:00 óra (40 perc/ témakör) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Az Európai Unió, mint nemzetközi szereplő, célok és feladatok Tagállamok – lakosság, nyelvhasználat, történet és gazdaság Intézmények – összetétel, feladatok, főként az Európai Parlament szerepe Uniós polgárság – az állampolgárság új dimenziója: a szabad mozgás és tartózkodás joga, a döntéshozatalban való részvétel joga Az Európai Unió működésének alapvető elvei Közös politikák és egyéb tevékenységi területek

 2012. október 26., péntek 13:00 – 17:00 óra (40 perc/ témakör) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gazdasági és monetáris unió: gazdasági alapszabadságok és az euró Környezetvédelem és fogyasztóvédelem az Európai Unióban Az EU és harmadik országok kapcsolata – bevándorlási és menekültügyi politika Diákok mobilitása az Európai Unióban – oktatási és egyéb céllal Az Európai Unió költségvetése – pályázatok benyújtása és kezelése Uniós információforrások és adatbázisok

A csütörtöki és a pénteki napra is két-két főt várunk a nyolc partneriskolánkból. Tekintettel a kezdési időpontra, mindkét napon 12:00 – 13:00 óra között szeretettel várjuk a résztvevő kollégákat egy munkaebédre a Tudásközpont ebédlőjében.

http://euschola.eu

http://ceere.eu


2. 2012. november 9. – EU-SCHOLA PROJEKTNAP A PTE-N Időpont és helyszín:

8:00 – 14:00 óra, PTE Állam- és Jogtudományi Kar (48-as tér 1.) Molnár Kálmán előadóterem és Óriás Nándor előadóterem

A projektnapra 120 főt, iskolánként 15-20 diákot várunk – célunk, hogy kiselőadások, interaktív foglalkozások, kerekasztal-beszélgetés, tematikus kiállítás keretében közvetlenül és életszerűen mutassuk be az európai integráció hétköznapjait. A projektnap lebonyolításában magyar és külföldi egyetemisták valamint fiatal egyetemi oktatók és doktorandusz-hallgatók vesznek részt. A nap során a résztvevők étkezéséről is gondoskodunk. Szeretettel várjuk a kísérőtanárokat is! Az EU-SCHOLA projektnap részletes programját a http://euschola.eu honlapunkon tesszük közzé.

3. 2012. november 28. – EU-SCHOLA KÉPZÉS DIÁKOK SZÁMÁRA Időpont és helyszín:

8:00 – 15:00 óra, Tudásközpont (Universitas u. 2/A.) Konferenciaterem (földszint)

Hasonlóan a 2012. május 31-én tartott oktatási naphoz, ősszel is megszervezzük a diákoknak szóló kézpést. Párhuzamos zajló, interaktív foglalkozások az Európai Unióról három tematikus csoportban, versenyfeladatok, Immigropoly-játék. Az előadások témakörei (a diákok a regisztráció során témakört választanak, és a téma számára kijelölt teremben foglalnak helyet): 1. téma: Az Európai Unió tagállamai és lakossága, céljai, feladatai, intézményei, működése, a nyelvhasználat kérdése (A foglalkozást vezeti: Dr. Mohay Ágoston egyetemi tanársegéd) 2. téma: Az uniós polgárság és az EU bevándorlási és menekültügyi politikája. Az Európai Unió gazdasága – fogyasztóvédelem és környezetvédelem. (A foglalkozást vezeti: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens, dr. Greksza Veronika PhD-hallgató) 3. téma: Diákok mobilitása az EU-ban (tanulás, önkéntes munka). Az EU költségvetése, pályázatok (A foglalkozást vezeti: Szabó Brigitta külügyi-és marketing referens és Császár Zita pályázati referens – Meghívott előadó: Szőnyegi Krisztina, EuropeDirect (egyeztetés alatt) A nap során tízórairól, ebédről gondoskodunk. A versenyfeladatok eredményei alapján jutalmakat adunk át a résztvevő diákoknak. Az EU-SCHOLA képzés részletes programját a http://euschola.eu honlapunkon tesszük közzé. 4. 2012. november 30. – december 1. – EU-SCHOLA NEMZETKÖZI KONFERENCIA Helyszín:

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.) Konferenciaterem (földszint)

A nemzetközi konferencia célja, hogy partneriskoláink valamint külföldi középiskolák képviselőinek az Európai Unió oktatásával kapcsolatos tapasztalatcseréjét lehetővé tegyük. Az iskolák egy-egy előadás, prezentáció keretében bemutatják saját tapasztalataikat, tevékenységeiket, véleményt cserélnek jó és rossz gyakorlatról. Véleményt cserélnek az oktatásban rendelkezésre álló tananyagokról és azok hasznosíthatóságáról. A konferenciára a nyolc pécsi partneriskola képviselőit, valamint az ő külföldi partneriskoláik képviselőit várjuk. Meghívottaink között vannak ezen felül erdélyi, horvátországi és szerbiai iskolák képviselői, valamint az Európai Bizottság oktatásért és kommunikációért felelős képviselője. A konferencia előadásait, eredményeit önálló kiadványban adjuk közre. A nemzetközi konferencia költségeit az EU-SCHOLA program viseli. A részletek egyeztetése folyamatban van. Az EU-SCHOLA nemzetközi konferencia részletes programját a http://euschola.eu honlapunkon teszszük közzé. http://euschola.eu

http://ceere.eu

EUSCHOLA 2012 ősz  

EUSCHOLA Programok

Advertisement