Page 1

Spis treści: Wstęp .......................................................................................................................................... - 2 Informacje bieżące Zarządu PZŁucz ............................................................................................ - 3 Władze Polskiego Związku Łuczniczego ..................................................................................... - 4 Opłaty i stawki na rzecz Polskiego Związku Łuczniczego............................................................ - 5 Kalendarz Zawodów Centralnych PZŁucz na 2008 rok................................................................ - 6 Klasyfikacja klubów i województw w łucznictwie za rok 2007.................................................... - 9 Skład kadry narodowej na II półrocze 2007 ............................................................................... - 11 Skład kadry narodowej na I półrocze 2008................................................................................. - 13 Wyniki Ekstraklasy Łuczniczej i I Ligi Łuczniczej .................................................................... - 17 Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2007 rok .................................. - 18 RANKING FITA 2007 – Ranking światowy.............................................................................. - 19 RANKING EMAU 2007 – Ranking europejski.......................................................................... - 20 Liczba zawodników startujących w rundach Pucharu Polski ...................................................... - 22 Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski Seniorów i Juniorów 2007 po V rundach ........................ - 22 Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski Juniorów młodszych 2007 po IV rundach....................... - 29 Wykaz członków Polskiego Związku Łuczniczego .................................................................... - 32 Wykaz adresów instytucji .......................................................................................................... - 37 Asymetria aktywności bioelektrycznej mięśni pleców podczas oddawania strzału ..................... - 38 Regulamin w sprawie przyznawania klubom sportowym licencji ............................................... - 43 Regulamin w sprawie licencji zawodnika Polskiego Związku Łuczniczego................................ - 45 Regulamin w sprawie licencji trenerskich .................................................................................. - 47 Regulamin w sprawie licencji sędziowskich............................................................................... - 49 Regulamin zmiany barw klubowych PZŁucz ............................................................................. - 51 Przykładowa umowa: zawodnik - klub....................................................................................... - 56 Statut Polskiego Związku Łuczniczego ...................................................................................... - 58 -


Wstęp 27 października 2007 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Łuczniczego zostały wybrane nowe Władze Polskiego Związku Łuczniczego. Dzień ten zakończył ponad półroczną kuratelę Ministerstwa Sportu nad Naszym Związkiem. Do tej pory nie wiemy co skłoniło ówczesnego Ministra Sportu do decyzji o zawieszeniu Władz PZŁucz na dwa dni przed ustalonym wcześniej

z

Ministerstwem

Sportu

terminem

Nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia. Kurator zmienił i zarejestrował samodzielnie nowy Statut, który jest wewnątrz niniejszego opracowania i który obowiązuje aż do jego ewentualnej zmiany. 27 października nastąpiło nowe otwarcie, ale czy nowe? Czy trzeba było aż pół roku aby zorganizować Wybory? W roku, w którym minęła 80-ta rocznica powstania Polskiego

Związku

Łuczniczego,

w

roku

bezprecedensowego

sukcesu

na

Mistrzostwach Świata w Lipsku. Wiele bieżących działań Związku w czasie kurateli zostało zaniechanych z różnych powodów, a to połączenia funkcji, a to zniechęcenia społecznych działaczy. Kurator i ówczesny Sekretarz Generalny zapomnieli o jubileuszu 80-lecia. Zarząd PZŁucz podjął decyzję, że na przełomie marca i kwietnia w Warszawie odbędzie się uroczystość upamiętniająca jubileusz, z tego powodu proszę Prezesów OZŁucz o złożenie do Biura PZŁucz wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe dla zasłużonych do 15 lutego. Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna stoją przed chyba najtrudniejszym okresem w historii pracy uprzednich Władz. Przed nami za kilka miesięcy rozliczenie czteroletniego okresu przygotowań olimpijskich stu procentowym startem w Pekinie, trzeba przygotować się do zmian, reform mających na celu usprawnienie pracy Związku, odbudowanie zaufania środowiska łuczniczego i Ministerstwa Sportu, nakreślenie strategii rozwoju łucznictwa. Mam nadzieję, że sprostamy tym zadaniom. Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu PZŁucz

Prezes Henryk Jurzak -2-


Informacje bieżące Zarządu PZŁucz Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska łuczniczego informuje, że poczynił starania i w tym roku przewidziane są: 1. Kurs instruktorski Dla zainteresowanych podajemy, że zaangażowanie wiceprezesa PZŁucz, pana Jacka Trojnara zaowocowało uruchomieniem kursu na instruktora łucznictwa przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Cena wstępna - 850zł uczestników).

Pierwsza

sesja

(może się obniżyć w przypadku większej liczby

około

22-24.02.2008r.

Nabór

prowadzi

poprzez

www.archery.pl Pan Jacek Trojnar

2. Kurs Trenerski II klasy Rozpocznie się wczesną wiosną 2008 roku przy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Koszt szacunkowy – około 2 500 zł. Zainteresowani

podniesieniem

kwalifikacji zawodowych, chęć udziału w kursie winni zgłaszać do Biura PZŁucz pocztą elektroniczną: archery@archery.pl lub na adres: Polski Związek Łuczniczy ul.Frascati 4 00-483 Warszawa do 10 lutego 2008 roku Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego informuje, że w tym roku: 1. Trenerami Kadry Narodowej Seniorów i Grupy Szkolenia Olimpijskiego w czasie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich są: a) Serhij Rodionov – trener główny, b) Ryszard Pacura – trener asystent. 2. Trenerem Kadry Juniorów i Juniorów Młodszych jest: a) Zbigniew Kowalczyk. 2. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej PZŁucz jest pan Tadeusz Jawor. 3. Przewodniczącym Komisji Sportowej PZŁucz jest pan Zdzisław Kozłowski 4. Przewodniczącym Komisji ds. miniłucznictwa jest pan Leszek Stempel. 5. Przewodniczącym Komisji ds. łucznictwa bloczkowego jest pan Henryk Skrzypek.

-3-


Władze Polskiego Związku Łuczniczego Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego – Skład Zarządu wybrany podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 27.10.2007r. Ukonstytuowanie władz nastąpiło w wyniku tajnego głosowania podczas pierwszego Zebrania Zarządu w Warszawie w dniu 27.10.2007r.

L.p

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Jurzak Henryk

Prezes Zarządu

2

Konopczyński Jan

3

Trojnar Jacek

4

Baściuk Józef

5

Skrzypek Henryk

Skarbnik

6

Kozłowski Zdzisław

Członek Zarządu

7

Stempel Leszek

Członek Zarządu

Wiceprezes d/s Organizacyjnych Wiceprezes d/s Promocji Wiceprezes d/s SzkoleniowoSportowych

Kontakt Tel. 0500-072-020 E-mail: henryk.jurzak@archery.pl Tel. (052) 381-85-90 E-mail: jan.konopczynski@archery.pl Tel. 0508-047-310 E-mail: jacek.trojnar@archery.pl Tel. 0500-072-018 E-mail: jozef.basciuk@archery.pl Tel. 0500072016 E-mail: henryk.skrzypek@archery.pl Tel. 0500-072-017 E-mail: zdzislaw.kozlowski@archery.pl Tel. 0608-653-870 E-mail: leszek.stempel@archery.pl

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Łuczniczego – Skład Komisji Rewizyjnej wybrany podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 27.10.2007r.

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Jagła Andrzej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2

Niemiec Ryszard

Członek Komisji

3

Oskwarek Kazimierz

Członek Komisji

-4-

Kontakt Tel. 501-103-784 E-mail: brak


Opłaty i stawki na rzecz Polskiego Związku Łuczniczego Opłaty i stawki na rzecz PZŁucz obowiązujące w 2008 roku Opłaty zawodnicze: Rodzaj opłaty Wydanie licencji zawodniczej dla zawodnika stowarzyszonego tylko na podstawie akceptacji przez Komisję Sportową złożonego pełnego wniosku regulaminowego / 50% tej kwoty wraca na konto właściwego OZŁucz.

Wysokość opłaty

Termin

20 zł

Cały rok

100 zł

Cały rok

30 zł

W dniu zawodów

50 zł

W dniu zawodów

Wysokość opłaty

100 / 50 zł

Termin do 15 lutego 08

200 zł

-

150 zł 100 zł

do 31 marca 08 do 31 marca 08

Ogólnopolska liga młodzików

50 zł

do 31 maja 08

Licencja klubowa

25 zł

Cały rok

Wydanie licencji zawodniczej dla zawodnika nie stowarzyszonego Opłata za start w zawodach centralnych Opłata za start w zawodach centralnych dla zawodnika zza granicy

Opłaty klubowe: Rodzaj opłaty Składka członkowska Klub i OZŁucz. / UKS Opłata za zgłoszenie protestu (kaucja) Sezon Ekstraklasy Łuczniczej Sezon I ligi

Opłaty sędziowskie: Rodzaj opłaty Sędziowanie zawodów centralnych

Wysokość opłaty

75 zł za dzień + 50% za sędziowanie przed południem i po południu

Licencja sędziowska

15 zł

Sędziowanie zawodów okręgowych i klubowych.

20-40 zł lub wg uznania org.

Opłaty trenerskie: Rodzaj opłaty Licencja trenerska/instruktorska

Wysokość opłaty

25 zł

-5-


Kalendarz Zawodów Centralnych PZŁucz na 2008 rok Seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy Lp Nazwa zawodów 1 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz 2 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz Halowe Międzynarodowe Zawody 3 Kontrolne Ogólnopolski Halowy Memoriał Józefa Kolomskiego 4 5

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów

6 Klubowy Puchar Świata Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów 7 i Młodzieżowców Halowe Mistrzostwa Europy 8 Seniorów i Juniorow Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów 9 Młodszych Międzynarodowy Halowy Puchar 10 Beskidów 11

I Runda Pucharu Świata

Data

Miejscowosć

kategorie

5-6.01.08

Zgierz

S,J,Bloczki

19-20.01.08

Prudnik

25-27.01.08

Nimes/ Francja

Seniorzy

9-10.02.08

Kielce

Młodzicy

16-17.02.08

Kraków - AWF

21-24.02.08

Rzeszów

1-2.03.08

Turyn / Włochy

8-9.03.08

Zamość

1-5.04.08

I Runda Pucharu Polski Seniorów 12 i Juniorów I Runda - Ekstraklasa i I Liga 13 Łucznicza I Runda Międzynarodowego Pucharu Euroregionu Olza 14 w łucznictwie terenowym 3D 15 II Runda Pucharu Świata i GPE 16 Memoriał Michała Sawickiego Międzynarodowe Zawody - Nadzieje 17 Olimpijskie II Runda Pucharu Polski Seniorów 18 i Juniorów II Runda - Ekstraklasa i I Liga 19 Łucznicza 20 Mistrzostwa Europy Seniorów

S,J,Bl

"OPEN" J,Młodzież, Szczyrk - hala COS Bl

4-8.03.08

15-16.03.08

S,J,Bl

Milówka Dominikana/Santo Domingo

S,Jun, Bl Jmł , Bl J, Jmł, Młodzicy, Bl S, Bl

5.04.08

Prudnik

S,J,Bl

6.04.08

Prudnik

S,J

12.04.08

Ruiny zamku Ogrodzieniec k/ Zawiercia

15-19.04.08

Porec / Chorwacja

26-27.04.08

Radom

S , J, Bl

28.041.05.08

Lwów

J, Jmł

3.05.08

Legnica

S, J, Bl

4.05.08

Legnica

S,J

12-18.05.08

Vittel / Francja

-6-

Konkurencja 3D S, Bl

S, Bl


21 Puchar Europy Juniorów I Runda Pucharu Polski Juniorów 22 Młodszych

23

Międzynarodowe Zawody Łucznicze o Puchar Starosty Jędrzejowa

III Międzynarodowy Memoriał 24 Mieczysława Nowakowskiego 25 III Runda Pucharu Świata i GPE II Runda Pucharu Polski Juniorów 26 Młodszych 27

Akademickie Mistrzostwa Polski

Międzynarodowe Zawody Łucznicze 28 Puchar Karpat III Runda Pucharu Polski Seniorów 29 i Juniorów III Runda - Ekstraklasa i I Liga 30 Łucznicza Ogólnopolskie Zawody Łucznicze 31 o "Błękitna Wstęgę Kamionki"

15-19.05.08

Hiszpania

17.05.08

Zamość

17.05.08

Jędrzejów

Jmł, Bl Jmł, Młodzicy, Dzieci

24-25.05.08

Warszawa

S, J, Bl

27-31.05.08

Antalya / Turcja

31.05.08 31.051.06.08

Prudnik Kraków AWF

5-7.06.08

Vinićne/Słowacja

14.06.08

Kraków

S, J, Bl

15.06.08

Kraków

21.06.08

Suchedniów

S,J Młodzicy, Dzieci

Strefowe Eliminacje do Ogólnopolskiej Olipmiady Młodzieży 32 Ogólnopolski Puchar Ziemi 33 Dolnośląskiej XXV Międzynarodowy Memoriał Ireny 34 Szydłowskiej Międzynarodowe Zawody Łucznicze 35 o Puchar Bałtyku 36 IV Runda Pucharu Świata i GPE Międzynarodowe Zawody Łucznicze 37 XIX Ciupaga Góralska III Runda Pucharu Polski Juniorów 38 Młodszych 39 Akademickie Mistrzostwa Swiata 40 Międzynarodowe Zawody 41 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 42 Puchar Europy Juniorów Mistrzostwa Polski Juniorów 43 i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

21-22.06.08

J,Jmł

S, Bl Jmł, Bl studenci, Bl S,J,Jmł,Bl

Organizatorzy wytypowani przez Okręgi rozgrywające między sobą MMM Jmł

21-22.06.08

Legnica

21-22.06.08

Warszawa

S,J,Jmł, Bl

21-22.06

Gdynia

S, Jun, Bl

23-29.06

Boe / Francja

27-29.06.08

Żywiec

S, J, Jmł, Bl

28.06.08

Żywiec

Jmł, Bl

7-10.07.08

Tajwan

Studenci

13-16.07.08

Brześć

S

17-20.07.08

Żołędowo

18-20.07.08

Gruzja

J,Jmł, Bl

25-27.07.08

Żywiec

Mł,J, Bl

-7-

Juniorzy

S, Bl

Jmł


44

Mistrzostwa Zrzeszenia "Start"

45 Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 46 IGRZYSKA OLIMPIJSKIE IV Runda Pucharu Polski Seniorów 47 i Juniorów IV Runda - Ekstraklasa i I Liga 48 Łucznicza

49

Ogólnopolskie Zawody Łucznicze z okazji 40-lecia LKS "Łucznik"

zawodnicy "Start"

1-3.08.08

Kościerzyna

2-3.08.08

Żywiec

9-15.08.08

Beijing/ Chiny

16.08.08

Głuchołazy

S,J, Bl

17.08.08

Głuchołazy

23.08.08

Żołędowo

S,J Jmł, Młodzicy, Dzieci

I Mistrzostwa Świata Weteranów

S

Weterani: pow. 50 lat i 60 lat

50

28-30.08.08

51 Mistrzostwa Polski Seniorów 52 Puchar Bukowiny

28-31.08.08 Zgierz S, J, Bl 4-7.09.08 Czerniowce/Ukraina S, J, Bl

53 Ogólnopolski Turniej Młodzików

6-7.09.08

VI Finałowa Runda Międzynarodowego Pucharu Euroregionu Olza w 54 łucznictwie terenowym 3D

Malmo

J, Jmł,

Kielce

Młodzicy

Konkurencja 3D

7.09.08

Jaworze

10-14.09.08

Lwów

12-14.09.08

Francja

S

13.09.08

Teresin

20.09.08

Kraków

20.09.08

Kraków

Jmł, Bl Młodzicy, Dzieci Młodzicy, Dzieci

27.09.08

Bytom

S,J,Bl

28.09.08

Bytom

S,J

4.10.08

Kielce

4-5.10.08

Kielce

11.10.08

Jaworze

Dzieci Jmł, Młodzicy, Konkurencja 3D

65 Mistrzostwa Świata Juniorów 66 Finał Pucharu Świata

11-19.10.08

New DehIi Indie

J, Jmł

24-26.10.08

New DehIi Indie

S

67 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz

29-30.11.08

Prudnik

55

Międzynarodowe Zawody Łucznicze

56 Klubowy Puchar Europy IV Finałowa Runda Pucharu Polski 57 Juniorów Młodszych 58 59 60 61 62 63 64

Ogólnopolski Turniej "Lajkonik" Ogólnopolska Liga Młodzików -Finał V Finałowa Runda Pucharu Polski Seniorów i Juniorów V Runda - Ekstraklasa i I Liga Łucznicza Ogólnopolskie Zawody "Złoty Liść Jesieni 2008" Ogólnopolski Turniej Juniorów Młodszych I Mistrzostwa Polski w łucznictwie 3D

-8-

S, Bl

S,J, Bl


Międzynarodowe Halowe Zawody 68 Łucznicze 69 24-godzinne Zawody Łucznicze

4-7.12.08

Holandia

S

6-7.12.08

Radzymin

Open

II Puchar Polski Zarządu Głównego 70 AZS w łucznictwie 71 Halowe Zawody Kontrolne PZŁucz

13-14.12.08

Wrocław

Studenci

20-21.12.08

Zakopane

S, J, Bl

Klasyfikacja klubów i województw w łucznictwie za rok 2007 Poniżej przedstawiamy ranking klubów łuczniczych i województw na podstawie współzawodnictwa młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu – Departament Sportu Młodzieżowego według zdobytych punktów w zawodach mistrzowskich: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w 2007 roku. KLUBY: l.p

klub

razem

1 Łucznik Żywiec 2 Społem Łódź 3 Stella Kielce 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

319,99 146,33 135

Agros Zamość Olimpia Suchedniów Marymont Warszawa Czarna Strzała Bytom Resovia Rzeszów Unia Pielgrzymka Obuwnik Prudnik Mewa Kołobrzeg Drukarz Warszawa Kmita Zabierzów ROKiS Radzymin Sokole Oko Zawodka Talent Wrocław Płaszowianka Kraków MRKS Gdańsk Strzelec Legnica Górnik Grabownica Piast Nowa Ruda Dziesiątka Jaworze

111 82 79,09 70,34 68 56,75 51,32 48 47,42 45,75 39,07 35,59 34,75 33,75 31 28,25 21 19,5 19,33

-9-


23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Mazowsze Teresin Karima Prząsław Zamek Suski Sucha Beskidzka Sokół Brzoza Zryw Dobrcz Chrobry Głuchołazy Jar Kielnarowa Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska Piątka Zgierz ŁKS Radom Hubal Białystok Boruta Zgierz BKS Bydgoszcz Sokół Radom Leśnik Poznań Łucznik Żołędowo Piast 25 Rzeszów Sparta Kobielnik Puszcza Supraśl Diana Wolbrom Surma Poznań Ożarowianka Orleta Gorzów Wlkp. Zawisza Bydgoszcz Złota Strzała Żywiec Olimpik 34 Wrocław WOJEWÓDZTWA: Klasyfikacja województw: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Śląskie Świętokrzyskie Mazowieckie Łódzkie Małopolskie Dolnośląskie Lubelskie Podkarpackie Opolskie Kujawsko-pomorskie Zachodniopomorskie Pomorskie Podlaskie Wielkopolskie Lubuskie razem punktów:

- 10 -

18,92 18,75 18 17,67 17 16,34 16 16 13,75 12,25 12 11,42 9 6 6 5,67 5 4,66 4 4 4 2 2 1,66 1,34 1 RAZEM pkt

411,00 235,75 204,75 171,50 157,57 140,26 111,00 110,00 67,66 51,00 48,00 31,00 16,00 10,00 2,00 1767,86


Skład kadry narodowej na II półrocze 2007 Seniorki L.p.

Nazwisko i imię

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mospinek Justyna Ćwienczek Małgorzata Marcinkiewicz Iwona Myszor Wioleta Łęcka Anna Niemiec Urszula Kruczek Klaudia Żakieta Katarzyna Niemiec Izabela Lipiarska Karina Strzelczyk Ewa Skłodowska Anna Fąfara Karolina Skowron Katarzyna Płażewska Jagoda

Rok ur. 83 82 75 83 80 87 84 88 86 87 88 88 87 85 87

Nazwa klubu Piątka Zgierz Czarna Strzała Bytom Drukarz Warszawa Łucznik Żywiec Sokół Radom Olimpia Suchedniów Łucznik Żywiec Społem Łódź Olimpia Suchedniów Kmita Zabierzów Strzelec Legnica Stella Kielce Olimpia Suchedniów Płaszowianka Drukarz Warszawa

Kl. sportowa MM MM MM MM M MM M M M M I M M M M

Suma punktów Kadra Olimpijska Kadra Olimpijska Kadra Olimpijska Kadra Olimpijska Kadra Olimpijska Kadra Olimpijska 13.5 10.5 10 7 6,5 6,5 6 3,5 3,5

Seniorzy L.p.

Nazwisko i imię

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Piątek Piotr Proć Jacek Dobrowolski Rafał Przepióra Tomasz Huszcz Maciej Śliwka Grzegorz Dobrzyński Jacek Cis Tomasz Bątor Sebastian Goły Damian Wróbel Grzegorz Barylski Robert Kiełbik Jacek Kołtun Patryk Marcinkiewicz Robert

Rok ur. 82 81 83 85 87 86 87 86 73 88 85 87 69 87 73

Nazwa klubu Łucznik Żywiec Strzelec Legnica Stella Kielce Stella Kielce Drukarz Warszawa Łucznik Żywiec Społem Łódź Łucznik Żywiec Stella Kielce Łucznik Żywiec Agros Zamość Społem Łódź Społem Łódź Agros Zamość ROKiS Radzymin

- 11 -

Kl. sportowa MM MM MM M M M M M M M M M I I I

Suma punktów Kadra Olimpijska Kadra Olimpijska Kadra Olimpijska Kadra Olimpijska Kadra Olimpijska Kadra Olimpijska 7.5 7.5 7.5 6 5 3,5 3,5 3,5 3


Juniorki L.p.

Nazwisko i imię

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jurasz Joanna Dukland Natalia Marszałkowska Ewelina Bednarczyk Paulina Witos Iwona Kaczmarska Aleksandra Marks Karolina Póda Angelika Kantorska Magdalena Gosz Dorota

Rok ur. 89 89 89 89 89 89 90 89 89 89

Nazwa klubu Łucznik Żywiec Czarna Strzał Bytom Społem Łódź Stella Kielce Łucznik Żywiec Resovia Rzeszów Czarna Strzała Bytom Łucznik Żywiec Piast Nowa Ruda M.R.K.S Gdańsk

Kl. sportowa I I I I I I I I I I

Suma punktów Rep. na MEJ Rep. na MEJ Rep. na MEJ 891 880 875 866 861 855 853

Juniorzy L.p.

Nazwisko i imię

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kłoda Marcin Detka Michał Musoski Radosław Wojciechowski Andrzej Stanko Bartłomiej Grzeszykowski Bartłomiej Toborowicz Mateusz Ryba Piotr Jaglarz Mieszko Gucz Michał

Rok ur. 89 89 89 90 89 89 89 90 89 89

Nazwa klubu Agros Zamość Stella Kielce Piątka Zgierz Czarna Strzała Bytom Łucznik Żywiec Marymont Warszawa Stella Kielce Górnik Grabownica Płaszowianka Kraków Agros Zamość

Kl. sportowa I I I I I I I I I I

Suma punktów Medaliści MEJ Medaliści MEJ Medaliści MEJ 938 906/313 906/307 906/304 905 901 898

Juniorki młodsze L.p.

Nazwisko i imię

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Płonka Joanna Grzelak Anna Wyczechowska Paula Ryba Aleksandra Kamińska Joanna Bombolska Marta Żurańska Adrianna Leśniak Natalia Jędra Emilia Hoczek Anna

Rok ur. 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

Nazwa klubu Resovia Rzeszów ROKiS Radzymin Łucznik Żywiec Górnik Grabownica Cz. Strzała Bytom Drukarz Warszawa Unia Pielgrzymka Zamek Suski Ł.K.S „Radom” 10 Komes Jaworze

- 12 -

Kl. sportowa M M M I I I I I I I

Suma punktów Złoty Medal MEJ Złoty Medal MEJ Złoty Medal MEJ 921 888 882 874 871 865 862


Juniorzy młodsi L.p.

Nazwisko i imię

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nowak Piotr Krenke Adam Kossowski Mateusz Lewandowski Krzysztof Szymankiewicz Jakub Borowiak Mateusz Studencki Karol Maga Jakub Gołębiewski Marcin Zbroja Bartosz

Rok ur. 91 91 91 92 91 91 91 92 92 92

Nazwa klubu Karima Prząsław Marymont Warszawa Agros Zamość MRKS Gdańsk Społem Lodź Unia Pielgrzymka Łucznik Żywiec Strzelec Legnica Strzelec Legnica Olimpia Suchedniów

Kl. sportowa I I I I I I I I II II

Suma punktów Medaliści MEJ Medaliści MEJ Medaliści MEJ 896 887 878 865 861 850 850

Łuki bloczkowe - seniorzy L.p.

Nazwisko i imię

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Szemiot Marcin Gołygowski Marcin Gawryś Dariusz Piekarski Bogusław Domaradzki Andrzej Wyciślik Dariusz Kowalski Ryszard Więzik Jerzy Pomorski Tomasz Cinkusz Marek

Rok ur. 78 75 66 62 60 86 47 63 81 61

Nazwa klubu Talent Wrocław Surma Poznań Marymont Warszawa Talent Wrocław Talent Wrocław Czarna Strzała Bytom Mazowsze Teresin Łucznik Żywiec X – 10 Jaworze Boruta Zgierz

Kl. sportowa M M M M M M M M M I

Suma punktów Rep. na MŚ Rep. na MŚ Rep. na MŚ 30 22 10 7 7 7 6.5

Skład kadry narodowej na I półrocze 2008 Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego na wniosek Komisji Sportowej powołał w dniu 08.12.2007r. kadrę narodową na I półrocze 2008r. Seniorki Poz. 1 3 4 5 6 8

Nazwisko i imię Ćwienczek Małgorzata Mospinek Justyna Marcinkiewicz Iwona Bulwa Agata Myszor Wioleta Fąfara Karolina Winiarska Agata Kruczek Klaudia

Rok ur. 82 83 75 75 83 88 86 84

Nazwa klubu

Punkty

Czarna Strzała Bytom Piątka Zgierz Drukarz Warszawa Dąbrovia Dąbrowa Tarn. Łucznik Żywiec Olimpia Suchedniów Kmita Zabierzów Łucznik Żywiec

38 38 27 14,5 13 12,5 12,5 12

- 13 -


9 10 11 12 15

Żakieta Katarzyna Łęcka Anna Niemiec Urszula Lipiarska Karina Płażewska Katarzyna Skowron Katarzyna Strzelczyk Ewa

88 80 87 87 82 85 88

Społem Łódź Sokół Radom Olimpia Suchedniów Kmita Zabierzów Drukarz Warszawa Płaszowianka Kraków Strzelec Legnica

10 9,5 9 8 8 8 7,5

Nazwa klubu

Punkty

Łucznik Żywiec Stella Kielce Stella Kielce Agros Zamość Łucznik Żywiec Łucznik Żywiec Stella Kielce Łucznik Żywiec Stella Kielce Strzelec Legnica Łucznik Żywiec Drukarz Warszawa Marymont Warszawa Surma Poznań Sokół Radom

35 32 20 13,5 12 11,5 10,5 10 10 9,5 9,5 9 8 6,5 6,25

Seniorzy Poz.

Nazwisko i imię

1 2 3 4 5 6 7

Piątek Piotr Przepióra Tomasz Dobrowolski Rafał Kłoda Marcin Goły Damian Śliwka Grzegorz Bątor Sebastian Cis Tomasz Ponikowski Arkadiusz Proć Jacek Stanko Bartłomiej Huszcz Maciej Targoński Grzegorz Strecker Oskar Kwaczyński Jacek

8 10 12 13 14 15

Rok ur. 82 85 83 89 88 86 73 86 73 81 89 87 78 83 86

Seniorzy (łuki bloczkowe) Nazwa klubu

Punkty

Gawryś Dariusz Piekarski Bogusław Gołygowski Marcin Szemiot Marcin Kowalski Ryszard Wyciślik Dariusz Pomorski Tomasz Więzik Jerzy Hrehorowicz Piotr

Rok ur. 66 62 75 78 48 86 80 64 64

Marymont Warszawa Talent Wrocław Surma Poznań Talent Wrocław Mazowsze Teresin Czarna Strzała Bytom Dziesiątka Jaworze Łucznik Żywiec Płaszowianka Kraków

Lach Łukasz

83

Łucznik Żywiec

27 26 22 16 14 10,5 10 8,5 7,5 7 70m-333 pkt.

Poz.

Nazwisko i imię

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Młodzieżowcy – zawodniczki Poz.

Nazwisko i imię

1

Cogiel Marta Niemiec Izabela Skłodowska Anna

2

Rok ur. 86 86 88

- 14 -

Nazwa klubu

Punkty

Marymont Warszawa Olimpia Suchedniów Stella Kielce

8,75 7 7


4 5 6

7

Domańska Aneta Płażewska Jagoda Jurasz Joanna

85 87 89

Łucznik Żywiec Drukarz Warszawa Łucznik Żywiec

Witos Iwona

89

Łucznik Żywiec

Jończy Anna

89

Łucznik Żywiec

Rypina Karolina

86

Mewa Kołobrzeg

Rosińska Anna

85

Marymont Warszawa

5,5 4,5 3,5 2,5 70m – 316pkt. 2,5 70m – 299 pkt. 2,5 70m – 289 pkt. 2,5 70m – 283 pkt.

Młodzieżowcy – zawodnicy Nazwa klubu

Punkty

Dobrzyński Jacek Wróbel Grzegorz Barylski Robert Toborowicz Mateusz Baś Adam Leśniak Daniel Przesmycki Konrad

Rok ur. 87 85 87 89 88 89 88

Społem Łódź Agros Zamość Społem Łódź Stella Kielce Społem Łódź Łucznik Żywiec ROKiS Radzymin

Detka Michał

89

Stella Kielce

Wiatr Maciej

88

Obuwnik Prudnik

Szokal-Egird Krzysztof

85

Społem Łódź

12,5 8 6 6 5 3,5 3 2,5 70m– 318 pkt. 2,5 70m – 316 pkt. 2,5 70m – 307 pkt.

Poz.

Nazwisko i imię

1 2 3 5 6 7

8

Juniorki Poz.

Nazwisko i imię

1 2 3 4

Kamińska Joanna Grzelak Anna Kazyk Agata Płonka Joanna Marks Karolina Wyczechowska Paula Ryba Aleksandra Zakierska Aleksandra Hoczek Anna Gosz Dorota

5 7 8 9 10

Rok ur. 91 91 90 91 90 91 91 91 91 90

Nazwa klubu Czarna Strzała Bytom ROKiS Radzymin Czarna Strzała Bytom Resovia Rzeszów Czarna Strzała Bytom Łucznik Żywiec Górnik Grabownica Sokole Oko Zawadka Dziesiątka Jaworze MRKS Gdańsk

Suma 3 wyników 70m 932 877 875 872 865 865 856 849 841 839

Juniorzy Poz.

Nazwisko i imię

1 2 3 4

Wojciechowski Andrzej Studencki Karol Taratuta Tomasz Nowak Piotr

Rok ur. 90 91 90 91

- 15 -

Nazwa klubu Czarna Strzała Bytom Łucznik Żywiec MRKS Gdańsk Karima Prząsław

Suma 3 wyników 70m 941 927 924 917


5 6 7 8

Zarzecki Paweł Krenke Adam Szemik Dominik Mac Dariusz

91 91 90 90

Łucznik Żywiec Marymont Warszawa Łucznik Żywiec Resovia Rzeszów

9

Neska Jacek

91

Marymont Warszawa

10

Gruchała Łukasz

90

Społem Łódź

915 908 901 892 889 70m – 303 pkt. 889 70m – 299 pkt.

Juniorki Młodsze Poz.

Nazwisko i imię

1

Kielec Katarzyna Barakońska Milena Pająk Agnieszka Wojnicka Aleksandra Stroka Adrianna Głód Małgorzata Róg Aleksandra Wojciechowska Katarzyna Brzoza Agnieszka Karoń Magdalena

2 4 5 6 7 8 9 10

Rok ur. 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Nazwa klubu Obuwnik Prudnik Obuwnik Prudnik Obuwnik Prudnik Chrobry Głuchołazy Dziesiątka Jaworze Unia Pielgrzymka Piątka Zgierz Czarna Strzała Bytom Stella Kielce Karima Prząsław

Suma 3 wyników 60m 942 902 902 864 861 853 842 839 830 802

Juniorzy Młodsi

7 8 9

Jaworski Maciej Kobyliński Grzegorz Lewandowski Krzysztof Fałdziński Maciej Pająk Łukasz Zbroja Bartosz Gomoliszek Michał Maga Jakub Nowak Oskar

Rok ur. 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Czarna Strzała Bytom Obuwnik Prudnik MRKS Gdańsk Stella Kielce Resovia Rzeszów Olimpia Suchedniów Strzelec Legnica Strzelec Legnica Chrobry Głuchołazy

10

Barcik Krzysztof

92

Sokole Oko Zawadka

Poz.

Nazwisko i imię

1 2 3 4 5

Nazwa klubu

Suma 3 wyników 70m 889 883 880 877 869 869 867 863 837 822 70m – 291 pkt.

Opracował: Zdzisław S. Kozłowski

- 16 -


Wyniki Ekstraklasy Łuczniczej i I Ligi Łuczniczej Ekstraklasa - Mężczyźni

Ekstraklasa - Kobiety L.p.

Nazwa klubu

Punkty

L.p.

Nazwa klubu

Punkty

1

LKS „Łucznik” Żywiec

21

1

LKS „Łucznik” Żywiec

30

2

MLKS „Czarna Strzała” Bytom

21

2

KS „Stella” Kielce

29

3

KS „Kmita” Zabierzów

19

3

KS „Agros” Zamość

22

4

ŁLKS „Olimpia” Suchedniów

18

4

KS „Społem” Łódź

20

5

CWKS „Resovia” Rzeszów

11

5

MLKS „Czarna Strzała” Bytom

14

6

KS „Obuwnik” Prudnik

3

6

CWKS „Resovia” Rzeszów

9

7

UKS „Sokole Oko” Zawadla

0

7

KS „Start” Warszawa

7

-

UKS „Sokół” Brzoza

Nie wystarto wał

8

LKS „Łucznik” Żołędowo

2

I Liga - Kobiety

I Liga - Mężczyźni

L. p.

Nazwa klubu

Punkty

L.p.

Nazwa klubu

Punkty

1

KS „Społem” Łódź

2

1

LKS „Łucznik” Żywiec II

18

2

LKS „Łucznik” Żywiec II

1

2

ROKiS Radzymin

13

3

MLKS „Czarna Strzała” Bytom II

0

3

KS „Górnik” Grabownica

11

4

KS „Społem” Łódź

8

5

KS „Obuwnik” Prudnik

4

6

KS „Stella” Kielce

4

7

KS „Chrobry” Głuchołazy

2

- 17 -


Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2007 rok 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Klasyfikacja województw: mazowieckie wielkopolskie śląskie dolnośląskie małopolskie pomorskie kujawsko-pomorskie łódzkie zachodniopomorskie lubuskie lubelskie warmińsko-mazurskie podlaskie podkarpackie opolskie świętokrzyskie

MMP

MPJ

MPJM

MMM

RAZEM

2007%

5 299,94 4 404,81 4 808,32 3 302,88 3 030,88 2 647,93 2 735,30 2 150,29 1 778,25 1 488,48 1 604,11 1 617,12 1 332,18

3 821,03 3 108,95 3 911,29 2 950,06 2 798,78 2 359,08 1 931,75 1 998,51 1 825,53 1 278,22 1 423,55 1 512,25 1 145,32

2 484,09 2 377,43 2 330,83 2 448,82 1 602,17 1 574,69 1 698,20 1 756,33 1 310,17 1 118,17 1 477,00 937,43 1 043,75

16 449,24 13 959,43 13 470,27 11 736,26 9 834,41 8 894,95 8 236,85 7 475,88 6 807,42 5 725,39 5 707,91 5 650,18 4 180,42

12,809 10,870 10,4894 9,139 7,658 6,927 6,414 5,822 5,301 4,458 4,445 4,400 3,255

537,50 1 175,98 1 177,38 802,75 924,75 1 001,39 543,13 635,61 628,16 31 588,10 38 936,83 32 871,25

1 137,92 898,68 825,00 25 020,68

4 028,78 3 627,57 2 631,90 128 416,86

3,137 2,825 2,049 100

4 844,18 4 068,24 2 419,83 3 034,50 2 402,58 2 313,25 1 871,60 1 570,75 1 893,47 1 840,52 1 203,25 1 583,38 659,17

MMP - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski MPJ - Mistrzostwa Polski Juniorów MPJMŁ - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Klasyfikacja klubów, gmin, powiatów: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

kluby Śląsk Wrocław AZS-AWF Katowice AZS-AWF Warszawa Zawisza Bydgoszcz Posnania AZS-AWFiS Gdańsk AZS Zakopane AZS-AWF Wrocław Polonia Warszawa AZS OŚ.Poznań AZS-AWF Poznań AZS UWM Olsztyn Podlasie Białystok Legia Warszawa Korner-Novita 10 Zielona Góra AZS-AWF Kraków WLKS Siedlce-Iganie Nowe Agros Zamość Kusy Szczecin ALKS Stal Grudziądz Flota Gdynia Juvenia Białystok Spójnia Warszawa AZS-AWF Gorzów Olimpia Poznań

1 893,77 1 451,58 1 313,39 1 313,17 1 311,42 1 273,86 916,5 911,25 894,78 868,33 858,09 836 828 775,84 740,75 736,51 717,75 603 566,5 561,67 560 537,33 537,25 531,15 521

gminy WARSZAWA POZNAŃ WROCŁAW ŁÓDŹ KRAKÓW BYDGOSZCZ GDAŃSK SZCZECIN BIAŁYSTOK ZIELONA GÓRA KATOWICE OLSZTYN GDYNIA TORUŃ ZAKOPANE GORZÓW WLKP OPOLE RZESZÓW GRUDZIĄDZ KIELCE LUBLIN CZĘSTOCHOWA SOPOT BYTOM JELENIA GÓRA

- 18 -

10 379,12 6 390,22 5 588,93 3 797,89 3 381,85 3 277,04 3 273,09 2 953,00 2 650,33 2 314,39 2 108,41 2 033,63 1 866,37 1 643,39 1 563,00 1 519,71 1 335,14 1 175,82 1 105,18 1 098,72 1 056,92 926,25 915,86 856,86 844,01

powiaty Warszawa Poznań Wrocław Łódź Kraków Bydgoszcz Gdańsk Szczecin Białystok tatrzański Zielona Góra Katowice Olsztyn Gdynia Toruń Gorzów Wielkopolski Opole Rzeszów Grudziądz Kielce Lublin poznański Częstochowa Sopot Bytom

10 379,12 6 390,22 5 588,93 3 797,89 3 381,85 3 277,04 3 273,09 2 953,00 2 650,33 2 381,00 2 314,39 2 108,41 2 033,63 1 866,37 1 643,39 1 519,71 1 335,14 1 175,82 1 105,18 1 098,72 1 056,92 937,32 926,25 915,86 856,86


RANKING FITA 2007 – Ranking światowy Łuki klasyczne MĘŻCZYŹNI INDYWIDUALNIE – FITA 2007 L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 40 98

Imię i nazwisko

Baljinima TSYREMPILOV Dong Hyun IM Alan WILLS Cheng Pang WANG Yeon Chul KIM Juan Rene SERRANO Simon TERRY Cheng Wei KUO Chu Sian CHENG Michele FRANGILLI Hai Feng XUE Takaharu FURUKAWA Kyung-Mo PARK Ilario DI BUO Fujun YONG Romain GIROUILLE Ha-Neul KIM Markiyan IVASHKO Brady ELLISON Thomas AUBERT Rafal DOBROWOLSKI Piotr PIATEK Jacek PROC

Kraj pochodzenia

Poprzednio

Zdobyte punkty

Russia Korea Great Britain Chinese Taipei Korea Mexico Great Britain Chinese Taipei Malaysia Italy PR China Japan Korea Italy PR China France Australia Ukraine USA

1 2 3 11 4 5 7 9 12 6 14 17 8 13 10 19 22 23 24

242,500 208,000 169,225 167,400 163,400 149,850 147,300 144,900 139,700 139,275 137,250 127,900 121,500 119,925 111,500 110,700 106,400 106,000 105,700

France

25

105,000

31 21 91

83,700 65,813 30,094

Poland Poland Poland

KOBIETY INDYWIDUALNIE – FITA 2007 L.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 47

Imię i nazwisko

Sung-Hyun PARK Natalya ERDYNIYEVA Natalia VALEEVA Eun Young CHOI Juan Juan ZHANG Dola BANERJEE Ok Hee YUN Justyna MOSPINEK Malgorzata CWIENCZEK Jennifer NICHOLS Sung Jin LEE Tuk Young LEE Jialing QIAN Ling ZHAO Chekrovolu SWURO Victoria KOVAL Dan GUO Hye Yeon LEE Nami HAYAKAWA Sophie DODEMONT Iwona MARCINKIEWICZ

Kraj pochodzenia

Poprzednio

Zdobyte punkty

Korea Russia Italy Korea PR China India Korea Poland Poland USA Korea Korea PR China

247,000 236,500 208,000 183,000 156,850 156,150 153,900 152,300 139,600 132,000 130,500 117,000 106,875

PR China

102,375

India Ukraine India PR China Korea Japan Poland

96,975 96,788 93,000 90,000 89,750 89,375 55,463

- 19 -


MĘŻCZYŹNI DRUŻYNOWO – FITA 2007

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Państwo Korea Great Britain Italy Russia USA Chinese Taipei Malaysia Netherlands Ukraine Poland India Australia Mexico PR China Japan France Canada Germany Indonesia Brazil

Punkty 327,500 262,500 218,000 209,700 205,800 200,700 199,800 187,200 181,000 180,300 161,100 155,500 153,000 141,000 132,000 128,500 125,600 109,575 91,725 85,200

KOBIETY DRUŻYNOWO – FITA 2007

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kraj Korea PR China Poland Italy Great Britain Chinese Taipei France Russia India Japan USA Georgia Ukraine Turkey Indonesia Colombia Mexico Kazakhstan Belarus Malaysia

Punkty 350,000 259,650 254,000 228,000 221,000 205,450 189,000 183,600 158,100 147,650 144,800 129,000 117,800 116,400 111,600 108,600 105,400 97,650 95,000 82,250

RANKING EMAU 2007 – Ranking europejski Łuki klasyczne MĘŻCZYŹNI INDYWIDUALNIE – EMAU 2007

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Imię i nazwisko Baljinima TSYREMPILOV Alan WILLS Michele FRANGILLI Simon TERRY Ilario DI BUO Magnus PETERSSON Marco GALIAZZO Romain GIROUILLE Piotr PIATEK Markiyan IVASHKO Thomas AUBERT Mauro NESPOLI Rafal DOBROWOLSKI Wietse VAN ALTEN Christian WEISS Laurence GODFREY

Kraj Russia Great Britain Italy Great Britain Italy Sweden Italy France Poland Ukraine France Italy Poland Netherlands Germany Great Britain

- 20 -

Punkty 242,500 169,225 148,500 147,300 139,500 130,750 122,000 110,700 107,250 106,000 105,000 92,475 83,700 76,800 72,750 71,513


17. 18. 19. 20. 34.

Michael FRANKENBERG Sebastian ROHRBERG Pavlo BEKKER Mikalai Marusau Jacek PROĆ

Germany Germany Ukraine Belarus Poland

71,500 71,325 65,250 63,250 33,300

Kraj Russia Italy Poland Poland Russia Great Britain Ukraine Germany Italy Spain Great Britain France Italy Georgia France Belarus Russia Turkey Germany Ukraine Poland

Punkty 236,500 208,000 152,550 139,600 114,750 99,800 96,788 96,750 95,400 92,625 90,900 89,375 87,300 83,525 74,950 72,000 68,500 66,656 64,575 62,100 55,463

KOBIETY INDYWIDUALNIE – EMAU 2007

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Imię i nazwisko Natalya ERDYNIYEVA Natalia VALEEVA Justyna MOSPINEK Malgorzata CWIENCZEK Tatyana BORODAY Alison WILLIAMSON Victoria KOVAL Veronika HAIDN TSCHALOVA Elena TONETTA Almudena GALLARDO Naomi FOLKARD Sophie DODEMONT Pia Carmen LIONETTI Khatuna NARIMANIDZE Berengere SCHUH Hanna MARUSAVA Margarita GALINOVSKAYA Natalia NASARIDZE Lisa UNRUH Tetyana BEREZHNA Iwona MARCINKIEWICZ

MĘŻCZYŹNI DRUŻYNOWO – EMAU 2007

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Państwo Great Britain Italy Russia Netherlands Ukraine Poland Belarus Turkey France Germany Spain Sweden Belgium Luxembourg Czech Republic Slovenia Cyprus Greece Slovakia Bulgaria

Punkty 270,000 224,300 209,700 194,500 181,000 180,300 136,100 131,100 130,000 125,575 110,400 81,125 52,225 36,000 29,400 26,075 17,500 13,500 7,000 4,500

KOBIETY DRUŻYNOWO – EMAU 2007

L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

- 21 -

Państwo Great Britain Poland Italy France Russia Turkey Ukraine Belarus Georgia Germany Spain Greece Romania Estonia Latvia Cyprus Belgium Czech Republic

Punkty 261,000 254,000 228,000 189,000 183,600 165,600 158,400 132,300 129,000 120,000 43,900 43,700 28,800 25,200 22,400 18,000 11,000 4,500


Liczba zawodników startujących w rundach Pucharu Polski Puchar Polski Seniorzy

Seniorki

(łuki klasyczne)

(łuki klasyczne)

Juniorzy

Juniorki

Mężczyźni

Kobiety

(łuki bloczkowe)

(łuki bloczkowe)

I

54

31

46

30

23

2

186

II

41

32

44

29

28

-

174

III

52

32

51

33

37

6

211

IV

53

40

42

23

24

8

190

V

50

35

55

31

23

5

199

Runda

Łącznie

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Zawodnicy

Zawodniczki

Zawodnicy

Zawodniczki

(łuki klasyczne)

(łuki klasyczne)

(łuki bloczkowe)

(łuki bloczkowe)

50

40

4

1

Łącznie 95

Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski Seniorów i Juniorów 2007 po V rundach Seniorzy (łuki klasyczne) Miejsce

Nazwisko

Imię

Rok ur.

Klub

Razem

1

Piątek

Piotr

1982

Łucznik Żywiec

309

2

Przepióra

Tomasz

1985

Stella Kielce

304

3

Dobrowolski

Rafał

1983

Stella Kielce

254

4

Cis

Tomasz

1986

Łucznik Żywiec

120

5

Huszcz

Maciej

1987

Drukarz Warszawa

106

6

Bątor

Sebastian

1973

Stella Kielce

98

7

Proć

Jacek

1981

OSŁ Strzelec Legnica

81

8

Goły

Damian

1988

Łucznik Żywiec

69

9

Dobrzyński

Jacek

1987

KS Społem Łódź

66

- 22 -


10

Kłoda

Marcin

1989

Agros Zamość

64

11

Ponikowski

Arkadiusz

1973

Stella Kielce

60

12

Wróbel

Grzegorz

1985

Agros Zamość

55

13

Chojnacki

Andrzej

1974

RKS Marymont Warszawa

45

14

Śliwka

Grzegorz

1986

Łucznik Żywiec

39

15

Marcinkiewicz

Robert

1973

Rokis Radzymin

31

16

Szanecki

Rafał

1978

AZS KS Surma POSiR

30

17

Strecker

Oskar

1983

AZS KS Surma POSiR

27

18

Kwaczyński

Jacek

1986

PTG Sokół Radom

26

19

Chojnacki

Leszek

1974

RKS Marymont Warszawa

26

20

Barylski

Robert

1987

KS Społem Łódź

22

21

Szokal-Egird

Krzysztof

1985

KS Społem Łódź

20

22

Kiełbik

Jacek

1967

Społem Łódź

19

23

Stanko

Bartłomiej

1989

Łucznik Żywiec

19

24

Lis

Rafał

1968

Łucznik Żołędowo

14

25

Wojtkowiak

Konrad

1979

Leśnik Poznań

12

26

Dudzik

Kamil

1988

Stella Kielce

11

27

Wiatr

Maciej

1988

Obuwnik Prudnik

5

28

Bogajewski

Andrzej

1969

Chrobry Głuchołazy

4

29

Olszowy

Marcin

1984

OSŁ Strzelec Legnica

4

30

Leśniak

Daniel

1989

LKS Łucznik Żywiec

4

31

Hirszfeld

Zbigniew

1956

Chrobry Głuchołazy

2

32

Kołtun

Patryk

1987

Agros Zamość

2

33

Kucowski

Gaweł

1979

Drukarz Warszawa

2

- 23 -


Seniorki (łuki klasyczne) Miejsce

Nazwisko

Imię

Rok ur.

Klub

Razem

1

Mospinek

Justyna

1983

UKS Piatka Zgierz

309

2

Ćwienczek

Małgorzata

1978

Czarna Strzała Bytom

282

3

Marcinkiewicz

Iwona

1975

KS Drukarz Warszawa

183

4

Kruczek

Klaudia

1984

Łucznik Żywiec

145

5

Myszor

Wioleta

1983

Łucznik Żywiec

131

6

Żakieta

Katarzyna

1988

Społem Łódź

124

7

Niemiec

Izabela

1986

Olimpia Suchedniów

109

8

Lipiarska

Karina

1987

LKS Kmita Zabierzów

77

9

Łęcka

Anna

1980

PTG Sokół Radom

73

10

Winiarska

Agata

1986

LKS Kmita Zabierzów

65

11

Niemiec

Urszula

1987

Olimpia Suchedniów

59

12

Skłodowska

Anna

1986

KS Stella Kielce

55

13

Bulwa

Agata

1975

KS Dąbrovia Dąbrowa Tarn.

49

14

Fąfara

Karolina

1988

Olimpia Suchedniów

47

15

Skowron

Katarzyna

1985

Płaszowianka Kraków

45

16

Szukalska

Anna

1984

AZS KS Surma POSiR

39

17

Strzelczyk

Ewa

1988

OSŁ Strzelec Legnica

38

18

Stanieczek

Anna

1981

LKS Kmita Zabierzów

20

19

Witos

Iwona

1989

Łucznik Żywiec

20

20

Płażewska

Jagoda

1987

KS Drukarz Warszawa

19

21

Klata

Katarzyna

1972

LKS Mazwosze Teresin

19

22

Płażewska

Katarzyna

1981

KS Drukarz Warszawa

16

- 24 -


23

Rejmer

Maja

1966

RKS Marymont Warszawa

10

24

Cogiel

Marta

1986

RKS Marymont Warszawa

6

25

Jaworowska

Agnieszka

1985

KS Łucznik Żołędowo

4

26

Domańska

Aneta

1985

Łucznik Żywiec

2

27

Trzcionka

Alicja

1985

Obuwnik Prudnik

2

28

Mosur

Karolina

1984

KS Kmita Zabierzów

2

Miejsce

Nazwisko

Imię

Rok ur.

Klub

Razem

1

Toborowicz

Mateusz

1989

Stella Kielce

269

2

Wojciechowski

Andrzej

1990

Czarna Strzała Bytom

133

3

Kruczek

Sebastian

1990

UKS Dziesiątka Jaworze

106

4

Zarzecki

Paweł

1991

LKS Łucznik Żywiec

95

5

Taratuta

Tomasz

1990

MRKS Gdańsk

92

6

Grzeszykowski

Bartosz

1989

RKS Marymont Warszawa

91

7

Detka

Michał

1989

Stella Kielce

83

8

Sokołowski

Karol

1989

Stella Kielce

74

9

Ryba

Piotr

1990

Górnik Grabownica

58

10

Gołębiewski

Piotr

1989

UKS Talent Wrocław

55

11

Gucz

Michał

1989

Agros Zamość

52

12

Mac

Dariusz

CWKS Resovia Rzeszów

50

13

Gruchała

Łukasz

1990

KS Społem Łódź

49

14

Szafarz

Jakub

1989

KS Społem Łódź

45

15

Musoski

Radosław

1989

UKS Piątka Zgierz

45

16

Sobczak

Michał

1990

MRKS Gdańsk

45

Juniorzy

- 25 -


17

Mikinka

Jan

1990

KS Społem Łódź

42

18

Leśniak

Piotr

1989

Agros Zamość

40

19

Piotrowski

Adam

1990

Górnik Grabownica

40

20

Jaglarz

Mieszko

1989

KS Płaszowianka Kraków

40

21

Wróblewski

Mariusz

1989

Marymont Warszawa

37

22

Najman

Mariusz

1990

Boruta Zgierz

36

23

Kłoda

Marcin

1989

KS Agros Zamość

35

24

Brzoza

Tomasz

1989

Stella Kielce

33

25

Stańko

Bartłomiej

LKS Łucznik Żywiec

29

26

Burchart

Piotr

1990

UKS Talent Wrocław

26

27

Ćwikliński

Jakub

1990

UKS Hubal Białystok

26

28

Neska

Jacek

1991

RKS Marymont Warszawa

24

29

Bratkowski

Piotr

1989

KS Drukarz Warszawa

23

30

Stawiński

Wojciech

1990

AZS KS Surma POSiR

20

31

Cinkusz

Konrad

1990

KS Społem Łódź

18

32

Blumensztajn

Tomasz

1990

UKS Talent Wrocław

18

33

Pstrzoch

Jan

1990

Rokis Radzymin

16

34

Szemik

Dominik

1990

LKS Łucznik Żywiec

16

35

Leśniak

Daniel

1989

Łucznik Żywiec

14

36

Szymankiewicz

Jakub

1991

KS Społem Łódź

14

37

Nowakowski

Łukasz

PTG Sokół Radom

12

38

Maciejowski

Arkadiusz

1990

Łucznik Żywiec

11

39

Studencki

Karol

1991

LKS Łucznik Żywiec

10

40

Krenke

Adam

1991

RKS Marymont Warszawa

9

- 26 -


CWKS Resovia Rzeszów

8

1990

Czarna Strzała Bytom

5

Tomasz

1989

Rokis Radzymin

2

Kwiek

Adam

1989

LKS Mazowsze Teresin

2

Lis

Łukasz

1990

Łucznik Żołędowo

2

Miejsce

Nazwisko

Imię

Rok ur.

Klub

Razem

1

Jurczok

Katarzyna

1990

Orlik Goleszów

156

2

Gosz

Dorota

1990

MRKS Gdańsk

146

3

Grzelak

Anna

1991

ROKiS Radzymin

120

4

Janeczek

Dagamara

1990

Czarna Strzała Bytom

119

5

Dukland

Natalia

1989

Czarna Strzała Bytom

112

6

Kantorska

Magdalena

1990

Piast Nowa Ruda

96

7

Póda

Angelika

1989

Łucznik Żywiec

80

8

Jurasz

Joanna

1989

LKS Łucznik Żywiec

80

9

Kamińska

Joanna

1991

MLKS "Czarna Strzała" Bytom

80

10

Leśniak

Natalia

1991

Zamek Suski Sucha B.

80

11

Marks

Karolina

1990

Czarna Strzała Bytom

74

12

Płonka

Joanna

1991

CWKS Resovia Rzeszów

74

13

Jończy

Anna

1989

Łucznik Żywiec

70

14

Anioł

Katarzyna

1990

Kmita Zabierzów

64

15

Marszałkowska

Ewelina

1989

Społem Łódź

53

16

Kaczmarska

Aleksandra

1989

CWKS Resovia Rzeszów

53

17

Kazyk

Agata

1990

Czarna Strzała Bytom

42

41

Płonka

Paweł

42

Łukasiewicz

Piotr

43

Chałupka

44 45 Juniorki

- 27 -


18

Kobak

Katarzyna

1989

Rokis Radzymin

39

19

Borowiak

Paulina

1990

Unia Pielgrzymka

38

20

Płonka

Aleksandra

1990

CWKS Resovia Rzeszów

36

21

Wysocka

Natalia

1989

CWKS Resovia Rzeszów

35

22

Hoczek

Anna

1991

Dziesiątka-Komes Jaworze

35

23

Bednarczyk

Paulina

1989

Stella Kielce

30

24

Ryba

Aleksandra

1991

GKS "Górnik" Grabownica

30

25

Gałczyńska

Kamila

1990

Olimpia Suchedniów

29

26

Witos

Iwona

1989

LKS Łucznik Żywiec

29

27

Wyczechowska

Paula

1991

LKS Łucznik Żywiec

26

28

Tyll

Ewa

1990

KS Społem Łódź

22

29

Zakierska

Aleksandra

1991

ULKS "Sokole Oko" Zawadka

20

30

Rączka

Jolanta

1990

CWKS Resovia Rzeszów

15

31

Uniwersał

Paulina

1990

Sokole Oko Zawadka

15

32

Jędra

Emilia

1991

ŁKS Radom

14

33

Zielińska

Klaudia

1990

UKS Piątka Zgierz

11

34

Haśkiewicz

Gabriela

1991

ULKS "Sokole Oko" Zawadka

10

35

Rząsa

Joanna

1990

LKS Jar Kielnarowa

7

36

Zemła

Małgorzata

1990

Sokole Oko Zawadka

4

37

Janeczek

Ewa

1989

MRKS Gdańsk

4

38

Lubelska

Paulina

1989

UKS Piątka Zgierz

2

- 28 -


Klasyfikacja końcowa Pucharu Polski Juniorów młodszych 2007 po IV rundach Juniorki młodsze Miejsce

Nazwisko i imię

Rok ur.

Klub

Punkty razem

1

Głód Małgorzata

92

Unia Pielgrzymka

135

2

Jędra Emilia

91

Radom

129

3

Leśniak Natalia

91

Zamek Suski Sucha B.

128

4

Bombolska Marta

91

Drukarz Warszawa

126

5

Kamińska Joanna

91

Czarna Strzała Bytom

121

6

Żurańska Adrianna

91

Unia Pielgrzymka

98

7

Hoczek Anna

91

10-Komes Jaworze

97

8

Płonka Joanna

91

Resovia Rzeszów

96

9

Ryba Aleksandra

91

Górnik Grabownica

74

10

Frelicka Karolina

92

Stella Kielce

60

11

Grzelak Anna

91

ROKiS Radzymin

45

12

Zakierska Aleksandra

91

Sokole Oko Zawadka

43

13

Monika Skowrońska

91

Sokole Oko Zawadka

35

14

Wyczechowska Paula

91

Łucznik Żywiec

33

15

Kielec Katarzyna

92

Obuwnik Prudnik

30

16

Gaworska Katarzyna

Drukarz Warszawa

26

17

Brzoza Agnieszka

Stella Kielce

23

18

Miller Magdalena

Mewa Kołobrzeg

20

20

Pająk Agnieszka

92

Obuwnik Prudnik

20

21

Rosa Justyna

92

Mazowsze Teresin

20

19

Ładyńska Daria

91

Piątka Zgierz

19

- 29 -


22

Lubelska Dominika

91

Piątka Zgierz

18

25

Haśkiewicz Gabriela

91

Sokole Oko Zawadka

18

23

Róg Aleksandra

Piątka Zgierz

16

24

Klata Aleksandra

Mazowsze Teresin

16

26

Kramarczyk Agnieszka

Mewa Kołobrzeg

14

27

Malec Agata

92

Spartakus Kobielnik

14

28

Kowalik Izabela

91

Radom

13

29

Helbin Dominika

91

Obuwnik Prudnik

13

30

Jankowska Karolina

92

Piątka Zgierz

12

31

Śpiewak Justyna

91

Łucznik Żywiec

10

32

Misztal Paulina

Piątka Zgierz

8

33

Strzałka Alicja

91

Diana Wolbrom

8

34

Porada Aleksandra

92

Resovia Rzeszów

6

35

Nowacka Aleksandra

Mewa Kołobrzeg

6

36

Putka Justyna

Społem Łódź

4

37

Wróbel Iwona

Stella Kielce

2

38

Waścińska Aleksandra

92

Mewa Kołobrzeg

2

39

Stroka Aleksandra

91

10-Komes Jaworze

2

Miejsce

Nazwisko i imię

Rok ur.

Klub

Punkty razem

1

Borowiak Mateusz

91

Unia Pielgrzymka

137,5

2

Zbroja Bartosz

92

Olimpia Suchedniów

118,5

3

Lewandowski Krzysztof

92

Gdańsk

116

4

Gołębiowski Marcin

92

Strzelec Legnica

96

5

Nowak Piotr

91

Karima Prząsław

89

6

Dobroszek Michał

91

Boruta Zgierz

84

92

Juniorzy młodsi

- 30 -


7

Regliński Mateusz

92

Gdańsk

81

8

Michalski Aleksander

91

Surma Poznań

74

9

Szymankiewicz Jakub

91

Społem Łódź

72

10

Studencki Karol

91

Łucznik Żywiec

66

11

Pająk Łukasz

92

Resovia Rzeszów

55

12

Krenke Adam

91

Marymont Warszawa

49

13

Gomoliszek Michał

Strzelec Legnica

45

14

Neska Jacek

91

Marymont Warszawa

45

15

Makowski Przemysław

92

Boruta Zgierz

44

16

Dłużewski Karol

92

Gdańsk

39

17

Pędzik Sebastian

Stella Kielce

35

18

Kossowski Mateusz

91

Agros Zamość

35

19

Pater Jacek

92

Płaszowianka Kraków

31

20

Nowak Jakub

91

Czarna Strzała Bytom

30

21

Maga Jakub

92

Strzelec Legnica

27

22

Jaworski Maciej

92

Czarna Strzała Bytom

26

23

Kruczek Maciej

91

Resovia Rzeszów

20

24

Karoń Jędrzej

91

Karima Prząsław

18

25

Leśny Mateusz

92

Unia Pielgrzymka

16

26

Zarzecki Paweł

91

Łucznik Żywiec

16

27

Najman Damian

Boruta Zgierz

12

28

Wójcik Mateusz

91

Płaszowianka Kraków

12

29

Kobyliński Grzegorz

92

Obuwnik Prudnik

12

30

Głowacki Roch

91

Społem Łódź

10

31

Szwaczek Michał

91

Karima Prząsław

10

32

Piórkowski Przemysław

92

Mazowsze Teresin

8

33

Nowak Oskar

92

Chrobry Głuchołazy

8

- 31 -


34

Waściński Szymon

91

Mewa Kołobrzeg

6

35

Barcik Krzysztof

92

Sokole Oko Zawadka

6

36

Buczma Bartłomiej

Radom

4

37

Mazurek Kamil

Mewa Kołobrzeg

2

38

Woźnicki Adam

91

ROKiS Radzymin

2

39

Rajtar Wojciech

91

Piątka Zgierz

2

40

Mańkowski Maciej

91

Zamek Suski Sucha B.

1

Wykaz członków Polskiego Związku Łuczniczego Kluby Sportowe oraz Uczniowskie Kluby Sportowe – Wszyscy członkowie zwyczajni Polskiego Związku Łuczniczego zostali przedstawieni według przynależności do Okręgowego Związku Łuczniczego. Łącznie Klubów jest 83 w tym 32 Uczniowskie Kluby Sportowe. L.p.

Nazwa Członka

Adres

Telefon

Fax.

Prezes

1

2

3

4

5

6

BESKIDZKI OZŁUCZ 1

Dwójka, UKS

ul.Grojec 50, 34-300 Żywiec

(033) 861-77-61

b/d

Krzysztof Pituła

DOLNOŚLĄSKI OZŁUCZ 2

Bobry, MKS

ul.Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra

(075) 753-54-49

(075) 753-54-49

3

Grot, UKS

Wągrodno, 53-243

(076) 858-03-30

(076) 858-03-30

4

Irokez, UKS

ul.Pomorska 19 59-220 Legnica

(076) 856-11-61

b/d

Jan Słupski

5

Olimpik 34, UKS

ul.Zemka 160 54-438 Wrocław

507-931-288

(071) 788-44-33

Jacek Jarecki

6

Ostrzyca, UKS

ul.Proboszczów 26 59-524 Pielgrzymka

(076) 877-55-98

b/d

Anna Rabska

7

Piast, KS

ul.Sportowa 1 57-400 Nowa Ruda

(074) 872-46-40

(044) 872-46-40

Krzysztof Toporowski

8

Politechnika, KS AZS

ul.Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław

(071) 320-26-09

(071) 320-39-04

Dariusz Cieślik

9

Rycerz, GOKiS

ul.Benedyktów 7 59-241 Legnickie Pole

(076) 858-28-27

(076) 852-53-49

Zdzisław Uszyński

10

Skrzat, UKS

ul.Radosna 17 59-220 Legnica

(076) 854-40-58

(076) 854-40-58

Stanisław Gołębiowski

11

Strzelec, OSŁ

ul.Górnicza 1 59-220 Legnica

(076) 854-40-58

(076) 854-40-58

Jerzy Dzikowski

12

Strzelec, KS

ul.Okrzei 14 57-100 Strzelin

(071) 392-12-67

(071) 392-12-67

Barbara Szczepocka

- 32 -

Robert Kaczmarek Stanisław Jaworski


13

Talent, UKS

ul.Szkocka 64 54-402 Wrocław

(071) 323-49-51

(071) 337-93-03

Leszek Rabórski

14

Unia, GLKS

Pielgrzymka 108A 59-524 Pielgrzymka

(076) 877-50-19

(076) 877-50-13

Stanisław Grzyb

15

Warownia, UKS

Grodziec 83 59-516 Zagrodno

(076) 877-35-16

b/d

Katarzyna Jurzak

(052) 370-22-30

(052) 370-22-30

Błażej Baumgart

602-361-505 Prezes

(052) 364-80-28

Henryk Pater

(052) 381-04-34

b/d

Anna Żmich

(052) 381-85-90

(052) 381-85-90

Jan Konopczyński

KUJAWSKO-POMORSKI OZŁUCZ 16

Zawisza, BKS

17

Zryw, ULKS

18

Sokół, UKS

19

Łucznik, LKS

ul.Żupy 2 85-026 Bydgoszcz ul.Długa 86-022 Dobrcz ul.Powstańców Śląskich 31 86-061 Brzoza ul.Bydgoska 20 86-031 ŻołędowoOsielsko

LUBELSKI OZŁUCZ Konrad Firek 20 1

Agros, KS 2 LUBUSKI OZŁUCZ

21

Tęcza, MKS

22

Sagittarius, KŁ

23

Ceramik, KS

ul.Królowej Jadwigi 8 22-400 Zamość

(084) 638-66-79

3

(084) 638-66-79

4

ul.Pocztowa 27 66-600 Krosno Odrzańskie ul.Poznańska 42A 66-600 Krosno Odrzańskie ul.Zielonogórska 23 68-200 Żary

5

6

(068) 383-54-26

(068) 383-53-63

Zygmunt Orzeszko

(068) 383-80-38

(068) 367-21-80

Ireneusz Wróbel

607-571-242 Prezes

b/d

Piotr Sziller

607-830-730

b/d

Andrzej Konczarek

601-356-831 Prezes ds. sport

b/d

Ryszard Toma

(042) 716-20-73

(042) 716-20-73

Piotr Patora

ŁÓDZKI OZŁUCZ ul.Wschodnia 2 95-100 Zgierz ul.Smardzewska 59 95-002 Łagiewniki Nowe ul.1-go Maja 63 95-100 Zgierz

24

Boruta, KS

25

Czerniawka, LUKS

26

Piątka, UKS

27

Społem, KS

ul.Północna 91-425 Łódź

(042) 632-65-19

(042) 632-18-78

Ryszard Sokołowski

28

Zelów, ULKS

97-425 Zelów

(044) 634-11-70

(044) 634-28-25

Mariusz Kryza

MAŁOPOLSKI Z.ŁUCZ. 29

MGOKiS

Dobczyce 32-410 Dobczyce

(012) 271-13-47

(012) 271-29-93

Andrzej Topa

30

Dąbrovia, MLKS

ul.Sportowa 33-200 Dąbrowa Tarn.

(014) 642-20-78

(014) 642-20-78

Wiesław Łapa

31

Grot, ULKS

ul.Szkolna 50 32-080 Zabierzów

(012) 285-20-43

b/d

Marta Dudek

32

Diana, UKS

ul.Pod Lasem 1 32-340 Wolbrom

(032) 644-20-06

(032) 646-47-10

Bolesław Pluta

- 33 -


33

Kmita, LKS

ul.Sportowa 2 32-080 Zabierzów

(012) 257-98-05

(012) 257-98-05

Andrzej Krawczyk

34

Płaszowianka, KS

ul.Stróża Rybna 30-714 Kraków

(012) 653-28-21

(012) 656-57-36

Stanisław Kałafut

35

Sokole Oko, ULKS

34-100 Wadowice

509-312-873

b/d

Urszula Labocha

36

Wiking, KS

ul.Wiejska 12 32-800 Brzesko

(014) 686-50-02

(014) 686-50-03

Jan Waresiak

37

Wyspiański, UKS

694-532-214

(012) 421-15-71

Anna Drwięga

38

Zamek Suski, ŁTS

691-760-728

b/d

Marian Mamcarczyk

ul.Grzegórzecka 24 31-531 Kraków ul.Zamkowa 1 34-200 Sucha Beskidzka

OPOLSKI OZŁUCZ 39

Chrobry, KŁ

ul.Damrota 1 48-340 Głuchołazy

Prezes 668-117-942

b/d

Arkadiusz Strzelczyk

40

Obuwnik, KS

ul.Łucznicza 1 48-200 Prudnik

(077) 436-23-86

(077) 436-28-39

Julian Wiatr

41

Gimnazjalista, UKS

ul.Armii Krajowej 1 48-200 Prudnik

(077) 406-89-10

b/d

Barbara RzehakRzepa

PODLASKI OZŁUCZ 42

Harcerski Klub Olimpijczyka

ul.Pitrasze 29 15-131 Białystok

(085) 675-04-51

b/d

Lech Szargiej

43

Hubal, UKS

ul.Pietrasze 29 15-131 Białystok

(085) 675-04-51

b/d

Lech Szargiej

44

Puszcza, UKS

ul.Piłsudskiego 1 16-030 Supraśl

(085) 183-016

b/d

Jan Żmojda

1

2 POMORSKI OZŁUCZ

3

4

5

6

45

Gdańsk, MRKS

ul.Załogowa 1 80-557 Gdańsk

(058) 762-07-28

(058) 762-16-36

Włodzimierz Schmidt

46

Kuźnia, UKS

ul.Sadowa 21 80-180 Gdańsk

(058) 304-57-37

b/d

Jadwiga Wilejto

RZESZOWSKI OZŁUCZ 47

Orlęta, UKS

ul.Staroniwska 55 35-101 Rzeszów

(017) 748-24-50

(017) 748-24-57

Maria Balawajder

48

Górnik, UKS

36-206 Humniska 264

509-617-923 Prezes

b/d

Jerzy Tympalski

49

Górnik, GKS

36-207 Grabownica

(013) 43-469-20

b/d

Tadeusz Chrobak

50

Resovia, CWKS

ul.Wyspiańskiego 22 35-111 Rzeszów

(017) 853-01-71

(017) 853-01-71

Jacek Trojnar

51

Piast 25, SKS

ul.Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów

(017) 748-35-60

(017) 748-35-86

Jan Szeliga

52

Jar, LKS

ul.Kielnarowa 24 36-020 Tychy

(017) 229-96-77

(017) 229-96-77

Ryszard Rzypie

ŚLĄSKI OZŁUCZ 53

TS Compaund Club, Złota Strzała

ul.Klonowa 10 34-300 Żywiec

(033) 860-21-51

b/d

Cezary Lach

54

Czarna Strzała, MLKS

ul.Piłkarska 41-902 Bytom

603--797-961 Prezes

b/d

Ryszard Witek

- 34 -


55

Junior, UKS

Kamesznica 70 34-383 Kamesznica

(033) 864-27-83

(033) 864-27-83

Stanisław Dziedzic

56

Start, BZSR

ul.Karola Miarki 15 43-300 Bielsko-Biała

(033) 812-44-40

(033) 812-44-40

Łukasz Szeliga

57

Dziesiątka-Komes, UKS

ul.Wapienicka 10 43-384 Jaworze

(033) 817-22-17

(033) 817-22-17

Zygmunt Kruczek

58

Kmicic, ULKS

ul.Sobieskiego 1 42-282 Kruszyna

(034) 320-20-17

b/d

Arkadiusz Wróbel

59

Korona, UKS

ul.Gwarecka 2 41-705 Ruda Śląska

(032) 242-79-92

b/d

Andrzej Mateoszek

60

Łucznik, LKS

ul.Grojec 50, 34-300 Żywiec

(033) 861-77-61

b/d

Jerzy Więzik

61

Orlik, LUKS

ul.Cieszyńska 25 43-440 Goleszów

(033) 479-05-20

(033) 479-05-20

Anna Stanieczek

62

Wilki, ULKS

ul.Kościelna 13 43-365 Wilkowice

(033) 817-19-82

b/d

Wojciech Pokusa

63

Żak-Pogoń, ULKS

ul.Szkolna 5 42-125 Kamyk

600-386-824

b/d

Bożena Sikorska

64

X-Dziesięć, KŁ

ul.Bielska 642 43-384 Jaworze

(033) 499-89-09

(033) 499-89-09

Lucjan Socha

65

Zbójnik, ULKS

ul.Grunwaldzka 3 34-300 Żywiec

(033) 866-69-11

(033) 866-69-11

Marzena Osicka

(041) 346-51-98

(041) 346-51-98

Zbigniew Kasperek

(041) 346-53-29

b/d

b/d

(041) 385-73-37

(041) 385-73-37

Maria Karoń

ŚWIĘTOKRZYSKI OZŁUCZ 66

Stella, KS

67

Spartakus, UKS

68

Karima, ŁLKS

69

Olimpia, ŁLKS

ul.Krakowska 25-801 Kielce ul.Sitkówka 17 26-052 SitkówkaNowiny ul.Prząsław 70 28-300 Jędrzejów ul.Sportowa 1 26-130 Suchedniów

505-067-731

(041) 254-60-10 Grzecznościowy

Maciej Młynarczyk

WIELKOPOLSKI OZŁUCZ 70

Surma, AZS

ul.Noskowskiego 25 61-705 Poznań

(061) 852-98-17

(061) 852-98-17

Tomasz Szponder

71

Leśnik, UKS

ul.Piastowska 72 60-556 Poznań

608-597-925

b/d

Jerzy Augustyniak

72

Leśnik, KS

ul.Gajowa 10 60-815 Poznań

(061) 866-82-41 wew. 104

(061) 866-82-41 wew. 104

Waldemar Szychowiak

73

Surma, KS

ul.Reymonta 35 60-791 Poznań

(061) 867-13-06

(061) 867-13-06

b/d

WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OZŁUCZ 74

Marymont, RKS

ul.Potocka 1 01-652 Warszawa

(022) 833-89-82

(022) 833-89-82

Ludwik Kamiński

75

Mazowsze, LKS

ul.XX-Lecia 96-515 Teresin

(046) 861-31-96

b/d

Ryszard Niedźwiedzki

76

Ożarowianka, KS

ul.Poznańska 123 05-850 Ożarów Maz.

(022) 722-26-00

(022) 722-26-00

Robert Bieńko

77

Radom, ŁKS

ul.Struga 63 26-600 Radom

(048) 385-82-272

(048) 385-82-72

Marek Piotrowski

78

Radzymin, ROKiS

al.Jana Pawła II 20 05-250 Radzymin

(022) 786-52-99

(022) 786-52-99

Robert Marcinkiewicz

- 35 -


79

Sokół, PTG

ul.Wernera 29/31 26-600 Radom

(048) 331-45-15

(048) 331-45-15

Krzysztof Czechowski

80

Start, PZSN

ul.Filtrowa 75 02-032 Warszawa

(022) 659-30-11

(022) 659-30-11

Witold Dłużnik

81

Wesoła, KS

ul.Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa

(022) 773-40-48

(022) 773-40-48

Zbigniew Petrów

82

Zamłynie, KS

ul.Kościuszki 4 26-600 Radom

(022) 385-80-32

(022) 385-80-32

Zygmunt Pluta

(094) 355-13-35

b/d

b/d

ZACHODNIOPOMORSKI OZŁUCZ 83

ul.Śliwińskiego 78-100 Kołobrzeg

Mewa, KSŁ

b/d – brak danych Okręgowe Związki Łucznicze – Wszystkich Okręgowych Związków jest łącznie 17. L.p.

Nazwa Członka

Adres

Telefon

Fax.

Prezes

1

2

3

4

5

6

1

Beskidzki

ul.Łukowa 197, 43-384 Jaworze

(033) 81-72-394

(033) 81-72-394

Zygmunt Kruczek

2

Dolnośląski

ul.Borowska 1/3 50-529 Wrocław

(071) 337-93-37

(071) 367-18-40

Helena Machera

3

Kujawsko-Pomorski

ul.Gdańska 163, 85-019 Bydgoszcz

509-654-113 Prezes

b/d

Jan Konopczyński

4

Lubelski

ul.Piłsudskiego 22 20-011 Lublin

(081) 743-72-83

(081) 743-72-83

Barbara Żmudziak

5

Lubuski

b/d

b/d

b/d

b/d

6

Łódzki

ul.Północna 36 91-425 Łódź

607-830-730 Prezes

b/d

Ewa Siemońska

7

Małopolski

ul.Stróża Rybna 30-714 Kraków

(012) 653-28-21

(012) 656-57-36

Zygmunt Włodarczyk

8

Opolski

ul.Łucznicza 1 48-200 Prudnik

(077) 436-23-86

(077) 436-28-39

Izabela Adamczyk

9

Podlaski

ul.Fabryczna 1 15-482 Białystok

(085) 743-52-67

(085) 743-50-38

Mirosław Malinowski

10

Pomorski

ul.Załogowa 1 80-557 Gdańsk

(058) 762-16-36

(058) 762-16-36

Beata Groth

11

Rzeszowski

ul.Pułaskiego 13A 35-011 Rzeszów

(017) 853-56-03

(017) 853-56-03

Bolesław Pezdan

12

Śląski

ul.Grojec 50 34-300 Żywiec

(033) 861-77-61

(033) 860-21-15

Jan Lach

13

Świętokrzyski

ul.Krakowska 37425-801 Kielce

(041) 346-51-98

(041) 346-51-98

Jerzy Kula

14

Wielkopolski

ul.Reymonta 35 60-791 Poznań

(061) 867-13-06

(061) 867-13-06

Elżbieta Wysocka

15

Warszawsko-Mazowiecki

ul.Rozbrat 26 00-429 Warszawa

(022) 621-12-88

(022) 621-12-88

Paweł Soliński

16

Wojewódzki

ul.Sadowa 21 80-180 Gdańsk

(058) 304-57-37

b/d

Marek Wilkowski

17

Zachodniopomorski

ul.Śliwińskiego 78-100 Kołobrzeg

(094) 355-13-35

b/d

Lech Hankiewicz

b/d – brak danych

- 36 -


Wykaz adresów instytucji Instytucje: Ministerstwo Sportu i Turystyki L.p. 1 2

3 4 5

Nazwa

Adres

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Sekretariat Ministra) Ministerstwo Sportu i Turystyki (Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego)

Ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa

Telefon Fax. 022 244-31-42 022 244-32-55

Ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa

(0-22) 2443 146 (0-22) 2443 256

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Dyrektor Generalny Ministerstwo Sportu i Turystyki (Biuro Dyrektora Generalnego) Ministerstwo Sportu i Turystyki (Departament EkonomicznoFinansowy)

Ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa Ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa

(0 22) 2443 140 (0-22) 2443 255 (0 22) 2443 151 (0-22) 2443 247

Ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa

(0 22) 2443 139 (0 22) 2443 232

www.msport.gov.pl

WWW www.msport.gov.pl www.msport.gov.pl

www.msport.gov.pl www.msport.gov.pl

6

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Departament PrawnoKontrolny)

Ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa

(0-22) 2443 149 (0-22) 2443 257

www.msport.gov.pl

7

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Departament Współpracy Międzynarodowej)

Ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa

(0-22) 2443 123 (0-22) 2443 217

www.msport.gov.pl

8

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Departament Turystyki)

Ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa

(0-22) 693 49 40 (0-22) 693 40 44

www.msport.gov.pl

9

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Departament Sportu Powszechnego)

Ul. Senatorska 14 00-921 Warszawa

(0-22) 2443 103 (0-22) 2443 200

www.msport.gov.pl

Polski Komitet Olimpijski L.p.

Nazwa

Adres

Telefon Fax.

WWW

1

Polski Komitet Olimpijski

ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 01-531 Warszawa

(0-22) 560 3700 (0-22) 560 3701

www.olimpijski.pl

Adres

Telefon Fax.

WWW

(0-22) 529 8720

www.cos.pl

(0-58) 674 6314

www.cetniewo.cos.pl

(0-18) 201 2274

www.cos.z-ne.pl

(0-44) 724 2361

www.spala.cos.pl

(0-67) 258 2760

walcz@cos.pl

4

5

Centralny Ośrodek Sportu L.p.

Nazwa

1

COS Warszawa

2

COS Cetniewo

3

COS Zakopane

4

COS Spała

5

COS Wałcz

1

2

ul. Łazienkowska 6a (TORWAR) 00-449 Warszawa ul. Żeromskiego 52 84-120 Władysławowo 34-500 Zakopane ul. Br. Czecha 1 97-215 Inowłódz ul. Mościckiego 6 78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 3

- 37 -


6

COS Giżycko

7

COS Szczyrk

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22 43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8

(0-87) 428 2335

gizycko@cos.pl

(0-33) 817 8662

szczyrk@cos.pl

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej L.p.

Nazwa

Adres

Telefon Fax.

WWW

1

COMS Warszawa

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 5

(0-22) 825 5968

www.coms.pl

Federacje Łucznicze L.p.

Nazwa

1

Międzynarodowa Federacja Łucznicza (FITA)

2

Europejska Federacja Łucznicza (EMAU)

Adres Avenue de Rhodanie 54 1007 Lausanne Switzerland Via Vitorchiano 113-115 - 00189 Rome,

Telefon Fax.

WWW

+41 (0) 614 30 50 +41 (0)21 614 30 55

www.archery.org

+39 06 36856566 +39 06 333 1203

www.emau.org

Asymetria aktywności bioelektrycznej mięśni pleców podczas oddawania strzału Wiesław Chwała* Józef Baściuk** *dr, Zakład Biomechaniki z Pracownią Biokinetyki AWF w Krakowie, **V-ce Prezes Polskiego Związku Łuczniczego, trener łucznictwa

Asymetria aktywności bioelektrycznej mięśni pleców podczas oddawania strzałów w aspekcie zachowania układu „sztywnej konstrukcji” ciała u reprezentantów kadry narodowej w łucznictwie Wstęp Zachowanie układu „sztywnej konstrukcji” ciała podczas oddawania strzału jest jednym z podstawowych warunków jego celności Carella (1996). Do spełnienia tego warunku należy odpowiednio selektywne angażowanie aktonów mięśniowych. Szczególną rolę u wysokiej klasy zawodników odgrywa symetryczna praca mięśni pleców Axford (1996). Pozwala ona zabezpieczyć ramię łuczne przed wytrąceniem w czasie fazy zwolnienia cięciwy. Ze względu jednak na wysokie wartości siły naciągu cięciwy stosowane we współczesnym łucznictwie, zawodnicy muszą posiadać bardzo dobre przygotowanie siłowe i techniczne, aby sprostać tym wymaganiom (Trzaskoma, 1975). W łucznictwie wyczynowym stosowano różne metody pomiarowe, służące poszukiwaniu optymalnych biomechanicznie warunków do oddawania celnych i powtarzalnych strzałów Vinograckij i wsp. (2002).

- 38 -


W celu kompleksowej analizy problemu, potrzeba jednak zastosowania równoczesnego monitoringu zachowania „sztywnej konstrukcji ciała” i aktywności bioelektrycznej mięśni pleców w momencie zwolnienia cięciwy. Jest to dobry sposób kontroli stanu przygotowania organizmu zawodnika do podejmowania obciążeń treningowych. Pozwala on na zminimalizowanie ryzyka odniesienia kontuzji i zapewnienie dokładnego i powtarzalnego strzelania. Materiał i metoda badań W badaniach trójwymiarowej analizy ruchu z zastosowaniem systemu Vicon oraz aktywności bioelektrycznej mięśni pleców wzięło udział 8 łuczniczek i 7 łuczników kadry narodowej, posiadających klasę mistrzowską.

Badania miały na celu ocenę wpływu poziomu asymetrii mięśni pleców na technikę oddawania strzału w kontekście zachowania „sztywnej konstrukcji” ciała (Carella 1996). Dokonano oceny przestrzennych trajektorii ruchu wybranych punktów ręki cięciwnej i łucznej oraz obręczy barkowej, obejmujących „sztywną konstrukcję ciała”, pod kątem ich optymalnego mechanicznego ustawienia podczas oddawania strzału. (Chwała i wsp. 2004). W tym celu wykorzystano system trójwymiarowej analizy ruchu Vicon, bazujący na wykorzystaniu biernych

markerów

naklejanych

na

ciele

zawodnika

w

ściśle

określonych

punktach

antropometrycznych. Równocześnie za pomocą elektrod powierzchniowych czynnościowe

mięśni

pleców

po

obu

stronach

zarejestrowano biopotencjały

kręgosłupa

pomiędzy

łopatkami

(m. równoległoboczny większy i środkowy akton mięśnia czworobocznego). Pomiaru dokonano bezpośrednio przed zwolnieniem cięciwy. Na ich podstawie obliczono względne różnice napięcia bioelektrycznego mięśni pleców. Dodatkowo przeprowadzono pomiar możliwości siłowych zawodniczek i zawodników na stanowisku pomiarowym umożliwiającym przyjęcie pozycji oddawania strzału. Na tym samym stanowisku pomiarowym określono aktualną siłę naciągu cięciwy, utożsamianą z pojęciem „twardości łuku”. Na ich podstawie określono względny wskaźnik poziomu obciążenia układu ruchu, charakteryzujący udział siły naciągu cięciwy w stosunku do maksymalnych możliwościach siłowych zawodnika, rejestrowanych na dynamometrze tensometrycznym. U każdego z badanych zarejestrowano cztery serie po pięć kolejnych strzałów na dystansie 25 m, notując uzyskane rezultaty - zachowując równocześnie naturalny dla każdego zawodnika rytm strzelania. Wyniki Średnie różnice biopotencjałów czynnościowych badanych mięśni pleców oraz rozproszenie wyników indywidualnych przedstawiono na rycinie 1.

- 39 -


Ryc. 1. Różnice biopotencjałów czynnościowych mięśni pleców (m. równoległoboczny i akton środkowy m. czworoboczny) po stronie ręki łucznej i cięciwnej

Prezentowane średnie wyniki dla poszczególnych zawodników wyraźnie różnią się między sobą. W badanej grupie dwie osoby wyraźnie przekroczyły poziom 100% asymetrii. Sześciu badanych uzyskało dobrą symetrię pracy mięśni pleców, a wskaźnik różnic nie przekroczył 30%. Wyniki pozostałych osób lokowały się na poziomie pomiędzy 30%, a 80%. U osób o dużej asymetrii pracy mięśni, odnotowano również wyższą wartość odchylenia standardowego w stosunku do średniej ze wszystkich analizowanych serii strzałów, co oznacza, że schemat napinania mięśni był wyraźnie rozchwiany i mało powtarzalny. Rycina 2 przedstawia wyniki względnego wskaźnika poziomu obciążenia układu ruchu. Określa on poziom siły potrzebnej do naciągnięcia cięciwy w stosunku do aktualnych możliwości siłowych zawodników. Linia pozioma (60% siły maksymalnej) stanowi granicę efektywnego wykorzystania możliwości siłowych badanych osób.

Ryc. 2. Względny wskaźnik obciążenia układu ruchu

Z przedstawionego wykresu wynika, że osoby legitymujące się wysokim poziomem asymetrii napięcia mięśni pleców posiadają wysoki poziom „twardości łuku”, dochodzący nawet do 95% maksymalnych możliwości siłowych ryc. 1. i ryc. 2. Zdecydowana większość badanych (10 zawodników) uzyskała rezultaty poniżej granicy 60% aktualnych możliwości siłowych, co stwarza dobre warunki do odpowiedniego wykorzystania potencjału siłowego w każdym oddawanym strzale.

- 40 -


U pięciu zawodników wskaźnik obciążenia układu ruchu przekraczał wyraźnie poziom 60% maksymalnych możliwości siłowych, co jest wyraźną przesłanką, świadczącą o użyciu zbyt „twardego łuku”. Badane parametry poddano następnie statystycznej analizie siły związku z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Tab. 1. Siła związku pomiędzy analizowanymi parametrami biomechanicznymi

p<0,05

Różn aktywn. bioel. %

% Fmax

0,84

%Fmax

-0,82 Wynik

-0,89

Różn. aktywn. bioel. % - względne różnice aktywności bioelektrycznej mięśni pleców po stronie ręki łucznej i cięciwnej, %Fmax – względny wskaźnik, określający proporcję „twardości łuku” w stosunku do aktualnych możliwości siłowych zawodników, Wynik – wynik uzyskany na dystansie 25 metrów

Wszystkie pary zmiennych charakteryzowały się wysokim poziomem siły związku, przekraczającym bezwzględną wartość r=0,8. W dwóch przypadkach wskaźnik był ujemny. Oznacza to, że im wyższy był poziom asymetrii napinania mięśni pleców, tym zawodnicy uzyskiwali słabszy wynik na tarczy. Podobna zależność występowała pomiędzy poziomem wykorzystania maksymalnych możliwości siłowych w każdym strzale, a uzyskiwanym wynikiem strzału. Dyskusja Badacze zagadnień związanych ze sportem łuczniczym, często podkreślają istotną rolę, jaką spełniają mięśnie pleców w równoważeniu siły naciągu cięciwy Carella (1996). Coraz liczniej pojawiają się na rynku czytelniczym ciekawe pozycje dotyczące łucznictwa. Są to jednak zazwyczaj pozycje książkowe Ruis (2003), Engh (2004), Linsin (2004), Haywood (2005), a nie artykuły spełniające kryteria naukowe. Dlatego istnieje wyraźna potrzeba podejmowania tego ważkiego problemu na poziomie badań naukowych, aby wnioskowanie posiadało eksperymentalne podstawy. Zawodnik charakteryzujący się wysokim poziomem techniki w znacznym stopniu wykorzystuje te zespoły mięśniowe, zapewniające mu poprawną reakcję układu ruchu na rozerwanie siły łuku w fazie zwolnienia cięciwy. W tym krótkim czasie trwającym w zależności od klasy zawodnika od 0,5s do 0,05s (Carella 1996) decyduje się celność strzału. Najczęściej wtedy następuje wytrącenie strzału, pod wpływem wypadkowej siły mogącej zmienić trajektorię strzały znajdującej się jeszcze w obrębie jej oddziaływania. Dlatego kluczową sprawą wydaje się tu zachowanie stabilnej pozycji podczas zwolnienia cięciwy. Nazywana jest ona w łucznictwie „sztywną konstrukcją ciała”(Carella 1996). Obejmuje ona ważne punkty układu ruchu, które muszą pozostać w obrębie płaszczyzny trzech zasadniczych trójkątów, tworzących „sztywną konstrukcję” Chwała i wsp.(2004) Zatem oba te elementy: zachowanie stabilnej pozycji oraz symetryczna praca mięśni pleców posiada kluczowe znaczenie w aspekcie celności strzału. Wskazują na to wyraźnie uzyskane wyniki badań. Zawodnicy i zawodniczki charakteryzujący się niewielkim poziomem asymetrii napięcia mięśni pleców byli w stanie skutecznie przeciwdziałać wytrąceniom punktów układu

- 41 -


ruchu ze „sztywnej konstrukcji” i uzyskiwali wysokie rezultaty na tarczy. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy tymi zmiennymi wynosił r=-0,89, co wskazuje, że zawodnicy o małej asymetrii pracy mięśni pleców uzyskiwali wysoką punktację podczas strzelania. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką zależność pomiędzy poziomem asymetrii biopotencjałów czynnościowych mięśni pleców, a uzyskiwanymi wynikami w strzelaniu. Przy wyższych poziomach asymetrii (powyżej 40%) zidentyfikowano niewielkie przemieszczenia przestrzenne punktów kostnych w momencie oddawania strzału, prowadzące do wyjścia poza obszar determinujący płaszczyznę „sztywnej konstrukcji”. Najczęściej miało to miejsce przy wysokim poziomie względnego współczynnika obciążenia układu ruchu, wskazującego na zbyt wysoki poziom siły naciągu cięciwy w stosunku do możliwości siłowych badanego. Miało to bezpośredni wpływ na celność oddawanych strzałów i uzyskiwany wynik na tarczy.

Wnioski

Zawodnicy wykazujący wysoki poziom asymetrii pracy mięśni pleców mieli problemy w utrzymaniu płaszczyzny „sztywnej konstrukcji” ciała. Powodem zbyt wysokiego poziomu asymetrii pracy mięśni pleców jest nieodpowiednio dobrana siła naciągu cięciwy w stosunku do możliwości siłowych zawodników. Najcelniejsze strzały oddawano przy niewielkich poziomach asymetrii mięśni pleców i równoczesnym zachowaniu optymalnego układu biomechanicznego ciała. Piśmiennictwo

1. Allard P., Stokes I.A.F., Blanchi J.P. [1995]: Three – dimensional Analysis of Human Movement, Human Kinetics, New York. 2.

Axford R. [1996]:Archery Anatomy: An Introduction to Techniques for Improved Performance. Souvenir Press.

3. Carella R,F. [1996]: Równowaga dynamiczna, techniczna strona formy łucznika oraz specyfika treningu na formasterze w: Biuletyn szkoleniowy PZŁ- ucz nr 4, Warszawa. 4. Chwała W., Baściuk J., Lach J. [2004]: Trójwymiarowa ocena techniki oddawania strzału i aktywności bioelektrycznej mięśni u zawodniczek kadry narodowej W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, t1,114-119,AWF Warszawa. 5. Engh D. [2004]:Archery Fundamentals (Sports Fundamentals Series). Human Kinetics Publishers. 6. Hamm J.[2000]The Traditional Bowyer's Bible, Lyons Press, Volume 1. 7. Haywood K.M.[2005]:Archery: Steps to Success. Human Kinetics Publishers. 8. Linsin M. [2004]:Archery Strong. JME Publishing.

9. Nagórny A. [2003]: Trójwymiarowa analiza techniki strzelania z łuku u zawodniczki o wysokim poziomie mistrzostwa sportowego. Praca magisterska. AWF Kraków. 10. Ruis S. [2003]:Precision Archery. Human Kinetics Publishers.

11. Trzaskoma Z. [1975]: Ocena skuteczności techniki i treningu siłowego w łucznictwie. Praca doktorska. AWF Warszawa. 12. Vinograckij B., Mihajliszin W., Romaniszin I. [2002]: Akcelerometriczeskaja systema kontrolia kaczestwa łuka, Lwów, 38-44.

- 42 -


Regulamin w sprawie przyznawania klubom sportowym licencji

Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania klubów sportowych licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w łucznictwie.

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego z dnia 8 grudnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania klubów sportowych licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w łucznictwie

Na podstawie § 33 pkt 7 statutu Polskiego Związku Łuczniczego- uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy uchwały stosuje się do klubów sportowych uprawiających lub zamierzających uprawiać łucznictwo i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Łuczniczy. 2. W rozumieniu niniejszej uchwały „klubem sportowym" są stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostów oraz kluby funkcjonujące w formach, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.

§ 2. Warunkiem udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Łuczniczy jest posiadanie przez klub sportowy licencji, którą nadaje Polski Związek Łuczniczy.

§ 3. Organem właściwym w zakresie całokształtu spraw związanych z licencjami dla klubów sportowych jest Komisja do Spraw Licencji Klubowych Polskiego Związku Łuczniczego, zwana dalej „Komisją Licencyjną", powoływana i odwoływana przez Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego. § 4. 1. Licencje przyznaje się na wniosek klubu sportowego. 2. Licencję przyznaje się na okres 1 roku.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie licencji powinien zawierać: a) nazwę klubu sportowego i adres siedziby klubu, b) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

- 43 -


c) odpis statutu lub umowy spółki w przypadku klubu sportowego działająca jako osoba prawna, d) oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami obowiązującymi w Polskim Związku Łuczniczym wraz z zobowiązaniem się do ich przestrzegania, e) stanowisko Okręgowego Związku Łuczniczego, f) dowód wniesienia opłaty licencyjnej. 2. Klubowi przysługuje możliwość zgłoszenia w PZŁucz na okres jednego roku nazwy swojej sekcji łuczniczej zawierającej dopisaną nazwę sponsora pod którą będą występować zawodnicy podczas zawodów łuczniczych. Klub ponosi pełną odpowiedzialność prawną za występowanie sekcji pod nową nazwą.

§ 6. 1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużenia na dalszy okres licencji - decyduje Komisja Licencyjna na podstawie oceny stopnia spełnienia wymogów, o których mowa w § 5. 2. Odmowa przyznania klubowi licencji wymaga uzasadnienia. 3. Od decyzji Komisji Licencyjnej w sprawie odmowy przyznania licencji, zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi sportowemu odwołanie do Zarządu PZŁucz.

§ 7. Za wydanie licencji na dany rok od klubu pobiera się opłatę w wysokości 25 zł:

§ 8. 1. Licencja powinna zawierać: a) nazwę klubu oraz jego adres, b) numer licencji, datę przyznania licencji i okres ważności licencji. 2. Licencja opatrzona jest pieczęcią PZŁucz oraz podpisem Przewodniczącego Komisji Licencyjnej i Prezesa lub Wiceprezesa PZŁucz. 3. Wzór licencji wydawanej klubom sportowym stanowi załącznik do uchwały.

§ 9. Ewidencję licencji przyznanych klubom sportowym prowadzi Komisja Licencyjna.

§ 10. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZŁucz.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

- 44 -


Regulamin w sprawie licencji zawodnika Polskiego Związku Łuczniczego Uchwała Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego z dnia 8 grudnia 2007 r. w sprawie licencji zawodnika w Polskim Związku Łuczniczym. Na podstawie § 33 pkt 7 statutu Polskiego Związku Łuczniczego - uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznawania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji zawodnika uprawniających do uczestnictwa w zawodach sportowych w dyscyplinie sportu - łucznictwo. § 2. 1. Licencję zawodnika może otrzymać osoba, która złoży wniosek do Polskiego Związku Łuczniczego oraz przedstawi: a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania łucznictwa; wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo - lekarskiego, b) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej, c) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Łuczniczego oraz EMAU i FITA, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej, d) opinię właściwego Okręgowego Związku Łuczniczego. § 3. Udział w zawodach sportowych w łucznictwie bez posiadania ważnej licencji zawodnika jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. § 4. Licencje zawodnika przyznawane są na okres 1 roku. § 5. 1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużenia na dalszy okres licencji zawodnika decyduje Komisja Sportowa PZŁucz. 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, powoływana jest przez Zarząd w odrębnym trybie. § 6. 1. Opłatę za udzielenie licencji uiszcza osoba występujący o jej przyznanie lub klub macierzysty. 2. Opłata jest ustalana raz w roku przez Zarząd PZŁucz. §7 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji zawodnika składa do Komisji Sportowej PZŁucz za pośrednictwem właściwego Okręgowego Związku Łuczniczego - pisemny wniosek o jej przyznanie. 2. Wniosek o przyznanie licencji zawodnika, wnioskodawca pobiera ze strony internetowej PZŁucz lub bezpośrednio w OZŁucz lub w PZŁucz. § 8. 1. Wniosek o wydanie licencji powinien zawierać: a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

- 45 -


b) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy, c) opinia właściwego OZŁucz. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 2 uchwały. § 9. Osoba posiadająca licencję zawodnika i występująca jedynie o przedłużenie licencji, składa wniosek o przedłużenie licencji. § 10. 1. Licencję przyznaje Komisja Sportowa PZŁucz. 2. Licencja powinna zawierać : a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania zawodnika, b) numer licencji, datę przyznania licencji i okres ważności licencji. 3. Licencja opatrzona jest zdjęciem zawodnika, pieczęcią PZŁucz oraz podpisem Przewodniczącego Komisji Sportowej PZŁucz i Prezesa lub Wiceprezesa PZŁucz. § 11. Komisja Sportowa PZŁucz może odmówić przyznania licencji zawodnika, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków do jej przyznania, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie. § 12. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. § 13. Od decyzji Komisji Sportowej PZŁucz w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji przysługuje odwołanie do Zarządu PZŁucz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. § 14. 1. Na wniosek Komisji Dyscyplinarnej PZŁucz - Komisja Sportowa PZŁucz może zawiesić okresowo lub pozbawić zawodnika licencji w razie: a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej uniemożliwiającej udział we współzawodnictwie sportowym za naruszenia podstawowych obowiązków zawodnika. 2. Orzeczenie w sprawie zawieszenia i pozbawienia zawodnika licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 3. Od decyzji Komisji Sportowej PZŁucz w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje zawodnikowi odwołanie do Zarządu PZŁucz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. § 15. Ewidencję licencji zawodnika prowadzi Komisja Sportowa PZŁucz, nadany nr licencji jest przypisany do zawodnika do końca jego kariery sportowej. § 16. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZŁucz. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. - 46 -


Regulamin w sprawie licencji trenerskich Uchwała Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego z dnia 8 grudnia 2007 r. w sprawie licencji trenerskich w Polskim Związku Łuczniczym. Na podstawie § 33 pkt 7 statutu Polskiego Związku Łuczniczego - uchwala się co następuje: § 1. Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznawania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów i instruktorów, zwanych dalej „trenerami", zajęć szkoleniowych w dyscyplinie sportu - łucznictwo. § 2. 1. Trenerem prowadzącym zajęcia szkoleniowe w łucznictwie może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b) korzysta z pełni praw publicznych, c) posiada uprawnienia trenera lub instruktora łucznictwa przyznane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, d) posiada ważną licencję przyznaną w trybie niniejszej uchwały. § 3. Prowadzenie zajęć szkoleniowych bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. § 4. Licencje przyznawane są na okres 2 lat. § 5. 1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużenia na dalszy okres licencji decyduje Komisja Licencji Trenerskich PZŁucz. 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, powoływana jest przez Zarząd w odrębnym trybie. § 6. 1. Opłatę za udzielenie licencji uiszcza trener występujący o jej przyznanie. 2. Opłata za licencję dla trenerów/instruktorów wynosi 25 złotych na 2 lata. § 7. 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera składa do Komisji Licencji Trenerskich pisemny wniosek o jej przyznanie. 2. Wniosek o przyznanie licencji, wnioskodawca pobiera ze strony internetowej PZŁucz lub bezpośrednio w OZŁucz lub w PZŁucz § 8. Wniosek o wydanie licencji powinien zawierać: a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, b) określenie klubów i sekcji, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód w okresie ostatnich 5 lat, c) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy, d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych, e) odpis dyplomu trenera lub instruktora łucznictwa,

- 47 -


f) opinia właściwego OZŁucz. g) zobowiązanie do przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał PZŁucz międzynarodowych organizacji łuczniczych, h) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera/instruktora

oraz

§ 9. Osoba posiadająca licencję występująca o przedłużenie licencji składa jedynie wniosek o przedłużenie licencji. § 10. 1. Licencję przyznaje Komisja Licencji Trenerskich PZŁucz. 2. Licencja powinna zawierać : a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania trenera, b) numer licencji, datę przyznania licencji i okres ważności licencji. 3. Licencja opatrzona jest zdjęciem i podpisem trenera, pieczęcią PZŁucz oraz podpisem Przewodniczącego Komisji Licencji Trenerskich PZŁucz i Prezesa lub Wiceprezesa PZŁucz. § 11. Komisja Licencji Trenerskich PZŁucz może odmówić przyznania licencji trenera, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków do jej przyznania, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie. § 12. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. § 13. Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich PZŁucz w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Zarządu PZŁucz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. § 14. 1. Na wniosek Rady Trenerów - Komisja Licencji Trenerskich PZŁucz może zawiesić okresowo lub pozbawić trenera licencji w razie: a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu trenera, c) naruszenia podstawowych obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZŁucz. 2. Orzeczenie w sprawie zawieszenia i pozbawienia trenera licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 3. Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich PZŁucz w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Zarządu PZŁucz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. § 15. Ewidencję licencji trenerów prowadzi Komisja Licencji Trenerskich PZŁucz. § 16. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZŁucz. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

- 48 -


Regulamin w sprawie licencji sędziowskich Uchwała Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego z dnia 8 grudnia 2007 r. w sprawie licencji sędziowskich w Polskim Związku Łuczniczym. Na podstawie § 33 pkt 7 statutu Polskiego Związku Łuczniczego – uchwala się co następuje: § 1. Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznawania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do sędziowania zawodów sportowych w dyscyplinie sportu – łucznictwo. § 2. 1. Sędzią sportowym sędziującym zawody sportowe w łucznictwie może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b) korzysta z pełni praw publicznych, c) pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Łuczniczego, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej, d) posiada ważną licencję przyznaną w trybie niniejszej uchwały. § 3. Sędziowanie zawodów sportowych w łucznictwie bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. § 4. Licencje przyznawane są na okres 1 roku . § 5. 1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużenia na dalszy okres licencji decyduje Komisja Licencji Sędziowskich PZŁucz. 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, powoływana jest przez Zarząd w odrębnym trybie. § 6. 1. Opłatę za udzielenie licencji uiszcza osoba występujący o jej przyznanie. 2. Wysokość opłaty za licencję dla sędziów ustala Zarząd PZŁucz na wniosek Komisji Sędziowskiej PZŁucz. Opłata za wydanie licencji wynosi 15 zł rocznie § 7. 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego składa do Komisji Licencji Sędziowskich PZŁucz pisemny wniosek o jej przyznanie. 2. Wniosek o przyznanie licencji, wnioskodawca pobiera ze strony internetowej PZŁucz lub bezpośrednio w OZŁucz lub w PZŁucz. § 8. Wniosek o wydanie licencji powinien zawierać: a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, b) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy, c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych, d) odpis zaświadczenia o ukończeniu kursu sędziowskiego w dyscyplinie sportu łucznictwo,

- 49 -


e) zobowiązanie do przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał PZŁucz oraz międzynarodowych organizacji łuczniczych, f) opinia właściwego OZŁucz. § 9. Osoba posiadająca licencję sędziego występująca o przedłużenie licencji składa jedynie wniosek o przedłużenie licencji. § 10. 1. Licencję przyznaje Komisja Licencji Sędziowskich PZŁucz. 2. Licencja powinna zawierać : a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania sędziego, b) numer licencji, datę przyznania licencji i okres ważności licencji. 3. Licencja opatrzona jest zdjęciem i podpisem sędziego, pieczęcią PZŁucz oraz podpisem Przewodniczącego Komisji Licencji Sędziowskich PZŁucz i Prezesa lub Wiceprezesa PZŁucz. § 11. Komisja Licencji Sędziowskich PZŁucz może odmówić przyznania licencji sędziego, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków do jej przyznania, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie. § 12. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. § 13. Od decyzji Komisji Licencji Sędziowskich PZŁucz w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji przysługuje odwołanie do Zarządu PZŁucz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. § 14. 1. Na wniosek Komisji Sędziowskiej PZŁucz - Komisja Licencji Sędziowskich PZŁucz może zawiesić okresowo lub pozbawić sędziego licencji w razie: a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie funkcji sędziego, c) naruszenia podstawowych obowiązków sędziego, wynikających z przepisów wewnętrznych PZŁucz. 2. Orzeczenie w sprawie zawieszenia i pozbawienia sędziego licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 3. Od decyzji Komisji Licencji Sędziowskich PZŁucz w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje sędziemu odwołanie do Zarządu PZŁucz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. § 15. Ewidencję licencji sędziowskich prowadzi Komisja Licencji Sędziowskich PZŁucz. § 16. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZŁucz. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem uchwalenia.

- 50 -


Regulamin zmiany barw klubowych PZŁucz

Regulamin zasad reprezentowania i zmiany przynależności klubowej zawodników w Polskim Związku Łuczniczym

Na podstawie ust. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej /Dz.U. nr 25 poz. 113/ ustala się co następuje: §1 1. Zawodnik może reprezentować w zawodach sportowych, klub którego jest członkiem i który wykupił dla niego licencję zawodniczą za dany rok. 2. Przepisy dotyczące zmiany barw klubowych mają zastosowanie tylko do tych zawodników którzy zawarli z klubem umowę cywilno-prawną dotyczącą reprezentowania klubu na zawodach łuczniczych. §2 1. Zawodnicy mogą startować jako członkowie klubu w przypadku gdy jest on członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Łuczniczego w innym przypadku będą traktowani jak niezrzeszeni. 2. Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu w zawodach sportowych jest każdorazowe potwierdzenie zgłoszenia zawodnika do reprezentowania klubu w innym przypadku będą traktowani jak niezrzeszeni. . 3. Tryb i zasady potwierdzenia zgłoszeń zawodników do reprezentowania klubów reguluje Regulamin wydawania i cofania licencji PZŁucz, §3 1. Dopuszcza się starty obcokrajowców w barwach klubów krajowych pod warunkiem posiadania zgody narodowej federacji i klubu kraju pochodzenia, 2. Zgodę na start zawodnika obcokrajowca w barwach klubowych wyraża Komisja Sportowa PZŁucz. lub Zarząd PZŁucz, 3. Za zgodę na start zawodnika obcokrajowca klub płaci na rzecz PZŁucz. opłatę zgodnie z Tabelą opłat i licencji na dany rok. §4

- 51 -


1. Zawodnik zamierzający dokonać skutecznej zmiany przynależności klubowej jest zobowiązany do przestrzegania drogi służbowej składając wniosek o taką zmianę na piśmie za potwierdzeniem. Nie zachowanie drogi służbowej skutkuje jego nieważnością. 2. Zarząd klubu, do którego zawodnik zamierza przejść na wniosek klubu macierzystego jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić na piśmie zamiar przyjęcia zawodnika na członka klubu. 3. Wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej winien być rozpatrzony niezwłocznie na każdym etapie drogi służbowej: -Trener 7dni -Zarząd sekcji 14 dni -Zarząd klubu, do którego wpłynął, jest obowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić zawodnikowi odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania potwierdzenia określonego w ust, 2. 4. Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za wyrażenie zgody na zmianę przynależności klubowej. 5. W razie, gdy na wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej Zarząd klubu udzieli odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku, przestaje on być członkiem klubu po upływie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi i będzie traktowany jak zawodnik niezrzeszony. 6. Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat, jest dozwolona za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów i odbywa się na ich wniosek. 7. Jeśli między klubem a zawodnikiem jest zawarta umowa cywilno-prawna o reprezentowaniu tego klubu, zawodnik jest zobowiązany zmienić barwy klubowe przy uwzględnieniu zasad zawartych w tej umowie. 8. Uwzględnienie zasad, o których mowa w pkt. 7 nie zwalnia zawodnika z zachowania postanowień niniejszego Regulaminu. §5 Zmiana przynależności klubowej zawodnika w trybie określonym w § 4 może nastąpić wyłącznie po okresie startowym tj. pomiędzy l października, a 3l stycznia następnego roku. §6 1. Gdy zawodnik niepełnoletni wystąpi z wnioskiem o zmianę przynależności klubowej w związku ze zmianą miejsca stałego pobytu przez jego rodziców lub opiekunów, klub jest obowiązany wyrazić zgodę na zmianę przynależności klubowej z zastrzeżeniem paragrafu 4 punkt 7. 2. Zawodnikowi, który zmienia miejsce stałego pobytu z uzasadnionych ważnych osobistych powodów, w szczególności takich jak ślub, rodzinny spadek majątkowy itp., klub jest obowiązany wyrazić zgodę na zmianę przynależności klubowej z zastrzeżeniem paragrafu 4 punkt 7. §7 Zmiana przynależności klubowej przez zawodników kadry narodowej seniorów i kadry narodowej juniorów wymaga zgody Działu Szkolenia PZŁucz. W przypadku braku takiej zgody zawodnik na wniosek Działu Szkolenia może być usunięty przez Zarząd PZŁucz. z jej składu. - 52 -


§8 1. Zawodnik, który przestał być członkiem klubu w trybie określonym w § 4 ust. 5 pozostaje zawodnikiem niezrzeszonym do czasu wywiązania się ze zobowiązań umownych nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty udzielenia negatywnej odpowiedzi przez klub. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek klubu, którego zawodnik był członkiem, Zarząd PZŁucz. na wniosek Komisji Dyscyplinarnej PZŁucz może nałożyć karencję startową do lat dwóch. 3. Karencja polega na zawieszeniu prawa do udziału sportowych organizowanych PZŁucz.

zawodnika

we wszystkich zawodach

4. W czasie karencji do lat dwóch, zawieszeniu ulega również prawo reprezentowania barw narodowych. 5. Zawodnik może być warunkowo w okresie karencji dopuszczony do zawodów jako niezrzeszony w krajowych zawodach kwalifikacyjnych i międzynarodowych określonych przez Zarząd PZŁucz. na jego wniosek. §9 1. Zawodnik po upływie połowy okresu karencji może wystąpić z wnioskiem o jej skrócenie. 2.Decyzję w sprawie skrócenia karencji podejmuje Zarząd PZŁucz na wniosek Komisji Dyscyplinarnej PZŁucz. § 10 1. Klub obowiązany jest do udzielenia zwolnienia okresowego w razie: a) powołania zawodnika do zasadniczej służby wojskowej - na czas jej trwania, b) podjęcia przez zawodnika nauki w szkole wyższej w systemie stacjonarnym na okres studiów. Zawieszając działanie umów cywilno-prawnych. 2. Przez okres studiów, o którym mowa w ust. 1 pkt. b, rozumie się czas określony regulaminem studiów, a termin rozpoczęcia studiów – dzień rozpoczęcia roku akademickiego. 3. Zwolnienie okresowe z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b, może być udzielone zawodnikowi jeden raz w czasie trwania kariery sportowej.

§ 11 1. Klub obowiązany jest do wyrażenia zgody na prośbę zawodnika na szkolenie w szkole mistrzostwa sportowego zwanej SMS. 2. Uczniowie skierowani do SMS w okresie nauki, reprezentują barwy szkoły sportowej oraz zachowują prawo do reprezentowania barw klubu macierzystego. Udział zawodnika w szkoleniu w SMS, który nie ukończył 18 roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. - 53 -


§ 12 1. Zawodnik nie może reprezentować barw więcej niż jednego klubu w okresie jednego sezonu startowego określonego przez Zarząd PZŁucz., za wyjątkiem przypadków ujętych w § 11 ust. 2, z zastrzeżeniem § 5. 2. Ograniczenie wymienione w ust. l nie dotyczy zawodnika, który: a) uzyskał zwolnienie z klubu na skutek likwidacji sekcji łuczniczej b) zmienił okresowo barwy klubowe i powraca do klubu macierzystego, c) pozostaje na stałe w klubie, który reprezentował w czasie zwolnienia okresowego, d) uzyskał zwolnienie z klubu w związku ze zmianą miejsca stałego pobytu w przypadkach określonych w § 6. § 13 Zawodnik korzystający ze zwolnienia okresowego może zmienić przynależność klubową w trybie określonym w § 4 jedynie za zgodą zarządu klubu, który udzielił tego zwolnienia oraz zarządu klubu, który zawodnik reprezentował w wyniku zwolnienia okresowego. § 14 1. Po zakończeniu zwolnienia okresowego zawodnik jest obowiązany powrócić do klubu, z którego uzyskał zwolnienie i reprezentować barwy tego klubu. 2. W razie gdy zawodnik zamierza na stałe zostać członkiem klubu, który reprezentował w czasie zwolnienia okresowego, stosuje się przepisy § 4. § 15 1. Klub, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej może żądać od klubu, do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. 2. Ekwiwalent za wyszkolenia zawodnika może być ustalony w formie rzeczowej jak również finansowej. 3. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają zainteresowane kluby w drodze porozumienia. 4. Za porozumienie uznaje się pisemną umowę zawartą między zainteresowanymi klubami, a wysokość ekwiwalentu na podstawie odpisu bankowego dowodu wpłaty lub dowodu na przekazanie rzeczowych składników majątkowych. 5. Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika nie mogą być wypłacone ze środków pochodzących ze środków budżetowych. § 16 Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, który zmienił przynależność klubową po okresie karencji lub za wyszkolenie zawodnika, który po zwolnieniu okresowym zamierza pozostać na stałe w tym klubie ustala Zarząd PZŁucz, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych opinii.

- 54 -


§ 17 Ekwiwalent za wykształcenie zawodnika nie przysługuje w razie zwolnienia okresowego. § 18 1. Klub, do którego przychodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej, obowiązany jest wpłacić na rzecz PZŁucz. opłatę transferową zgodnie z Tabelą opłat i licencji na dany rok. 2. Zarząd PZŁucz. może podjąć uchwałę o obniżeniu lub całkowitym zwolnieniu z opłaty od transferu. 3. Zmianę przynależności klubowej zawodnika potwierdza Zarząd PZŁucz. Wydając licencję klubowi zawodnika na wniosek Komisji Sportowej PZŁucz. na podstawie dowodu opłaty od transferu, oraz szczegółowej analizie dokumentów z nim związanych. § 19 l. Klub nie może wszcząć postępowania dyscyplinarnego w stosunku do zawodnika, ani orzec wykonania zawieszonej uprzednio kary dyscyplinarnej, po złożeniu wniosku o zmianę przynależności klubowej lub powstania przyczyn uzasadniających uzyskanie zwolnienia okresowego. 2. W przypadku konieczności nałożenia kary dyscyplinarnej na zawodnika w sytuacji określonej w ust. 11, decyzję podejmuje Zarząd PZŁucz. w porozumieniu z Komisją Dyscyplinarną PZŁucz. § 20 1. Od postanowień w zakresie zmiany przynależności klubowej i karencji wydanych przez upoważnione organa przysługuje prawo odwołania do Zarządu PZŁucz . 2. Odwołanie wynosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub postanowienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania. 3. Postanowienia organu odwoławczego są ostateczne. § 21 O upływie określonych w niniejszym regulaminie terminów decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie na kopii pisma. § 22 Regulamin wchodzi w życie z dniem l stycznia 2007 roku po zasięgnięciu opinii Departamentu kontrolno-prawnego Ministra Sportu.

- 55 -


Przykładowa umowa: zawodnik - klub UMOWA

Zawarta w dniu ____________________ pomiędzy ___________________________________ z siedzibą przy _________________________ wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _____________________________ pod numerem KRS, o numerze NIP ______________________ ,REGON ____________________ - zwanym w dalszej części umowy „klubem” - reprezentowanym przez:

1. ________________________________ 2. ________________________________

a Panem/Panią zwanym w dalszej części „zawodnikiem”. §1 Umowa zawarta jest na czas określony od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr lub nieokreślony. Zwolnienie z treści i zasad w niej zawartych następuje na zasadach przyjętych w regulaminie o zmianie barw klubowych i statutu oraz odpowiednich regulaminów PZŁucz.

§2 Zawodnik zobowiązuje się wykonywać polecenie trenera i jego przełożonych oraz z pełnym zaangażowaniem brać udział w treningach, konsultacjach, zgrupowaniach i zawodach.

§3 Zawodnik zobowiązuje się do prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia w trakcie trwania obowiązującej umowy oraz przestrzegać zasad dobrego wychowania i norm współżycia społecznego w kraju i poza jego granicami. Godnego reprezentowania klubu, Polskiego Związku Łuczniczego oraz sponsorów wyżej wymienionych. §4 W przypadku naruszenia regulaminu dyscyplinarnego klub ma prawo na wniosek trenera ukarać zawodnika odpowiednio do stopnia tego naruszenia na podstawie stosownych przepisów i regulaminów.

- 56 -


§5 Klub ma obowiązek zapewnienia opieki trenerskiej oraz pomocy medycznej na treningu, zgrupowaniach i zawodach. §6 Klub ubezpiecza na własny koszt zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie zajęć treningowych, zgrupowań oraz zawodów sportowych §7 Klub zobowiązuje się zabezpieczyć odpowiedni sprzęt sportowy, za stan którego będzie odpowiadał zawodnik po umieszczeniu go za podpisem w „Karcie wyposażenia zawodnika”. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnik ma obowiązek zwrotu pobranego sprzętu, a w przypadku jego braku lub zniszczenia, uregulowania należności zgodnie z jego wartością określoną w w/w „Karcie”. §8 Klub pokrywa lub dofinansowuje koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodnika w trakcie zgrupowań i zawodów.

§9 Zawodnik bez zgody klubu nie ma prawa udziału w imprezach poza ustalonymi w Indywidualnym Planie Przygotowań i Startów. Udział taki będzie traktowany jak naruszenie regulaminu dyscyplinarnego. § 10 Wszelkie zmiany zawarte w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie zgodnie ze statutem i regulaminami klubu. W przypadku gdy strony nie porozumieją się, przez właściwy Sąd Powszechny § 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zawodnik…………………. Opiekun Prawny (w przypadku zawodników niepełnoletnich) ………………………………….. Menager nr licencji płucz. …… ………………………………….. Klub Sportowy …………………………………..

- 57 -


Statut Polskiego Związku Łuczniczego

- 58 -


- 59 -


- 60 -


- 61 -


- 62 -


- 63 -


- 64 -


- 65 -


- 66 -


- 67 -


- 68 -


- 69 -


- 70 -


- 71 -

Komunikat nr 3-457-2007 PZŁucz  

Komunikat nr 3-457-2007 PZŁucz