__MAIN_TEXT__

Page 1

ANTYKOROZJA I IZOLACJE DODATEK MAGAZYNU

2017


+ 37 %*

10 000 zwie dzaj cych

+ 25 %*

700 rm

+ 41 %*

10 000 m 2 powi erzchni wystawie nni czej

* wzro st w stosunk u do 2015 r.

Nap dzamy biznes!

Expo e Surface

Zapraszamy na VIII Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE

28-30.03.2017 Równolegle odbędzie się Jubileuszowa edycja Salonu Technologii Obróbki Metali


ANTYKOROZJA I IZOLACJE DODATEK MAGAZYNU

Spis treści 2 | Korozja pod izolacją 4 | Kompozyty polimerowe BELZONA® w przemyśle 6 | Technologie antykorozyjne i odpowiednie zabezpieczenie powierzchni 10 | FAST – doświadczony specjalista od antykorozji i izolacji 12 | Systemy antykorozyjne firmy Valspar 14 | Korozja pod kontrolą. Rozwiązania antykorozyjne ARMOR Protective Packaging dla branży motoryzacyjnej, lotniczej, metalowej 18 | Chemia przemysłowa Vecom w zabezpieczeniach antykorozyjnych 19 | Najskuteczniejsze zabezpieczenia antykorozyjne oraz profesjonalne nakładanie powłok lakierowych zapewnia TRAK SERWIS Pionki 20 | Lider w dziedzinie antykorozji 18 | Baza firm

REDAKCJA WYDAWCA AF Media ul. 6 Sierpnia 14, 90-416 Łódź, www.afmedia.com.pl, NIP 7251753870, REGON 473258344 MENEDŻER PROWADZĄCY: Katarzyna Tądel / katarzyna.tadel@polskiprzemysl.com.pl KOREKTA BLURB Pracownia edytorska 92-780 Łódź, ul. Grabińska 10 B m. 4, www.pracownia-edytorska.pl, kom: +48 781 999 96, biuro@pracownia-edytorska.pl PROJEKT I SKŁAD Quality Pixels s.c. 90-416 Łódź, ul. 6 Sierpnia 14, www.qualitypixels.pl, kom.: +48 517 446 864, grafik@polskiprzemysl.com.pl © Polski Przemysł 2017 Żadna część ani całość tej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i dla jakiegokolwiek celu bez uprzedniej zgody wydawcy. Materiały zdjęciowe zawarte w artykułach są udostępnione przez firmy posiadające prezentacje. Tym samym firmy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć w zakresie niezbędnym do do realizacji publikacji w dodatku „Antykorozja i izolacje w przemyśle”.


Korozja pod

izolacją

swoje zasolenie i kwasowość. Dodatkowo podczas cyklów grzewczych ciecz ta znacznie zwiększa swoją temperaturę, co prowadzi do powstania pod obudową izolacji bardzo agresywnego środowiska korozyjności, któremu nie może przeciwdziałać żadne konwencjonalne zabezpieczenie antykorozyjne.

Korozja pod izolacją jest problemem, który dotyka przemysł chemiczny i petrochemiczny od dekad. Co roku ogromne sumy pieniędzy są wydawane na naprawę instalacji przesyłowych transportujących gazy i ciecze w podwyższonych temperaturach. Rozwiązanie tego uciążliwego dla przemysłu zjawiska polega na znalezieniu odpowiedniego systemu antykorozyjno-izolacyjnego, który będzie zdolny do ochrony stali podczas całego okresu jej użytkowania w tak agresywnym środowisku. Udało się to holenderskiemu producentowi zabezpieczeń wysokotemperaturowych – Performance Polymers bv – współpracującemu ze światową marką farb antykorozyjnych – Transocean Coatings. Zacznijmy jednak od podstaw. Czym jest zjawisko korozji pod izolacją oraz gdzie i dlaczego powstaje? Jest to zjawisko w dużej mierze spowodowane nieszczelnością i niedoskonałością izolacji umieszczonej na rurach transportujących gaz lub ciecz w podwyższonych temperaturach. Konwencjonalne systemy izolacyjne (np. wełna mineralna) są niedoskonałe ze względu na liczne łączenia, opaski i inne miejsca straty ciepła oraz ingresji wody pod obudowę izolacji. W efekcie nasila się proces kondensacji pary wodnej oraz gromadzi się ciecz, która w reakcji z izolacją i znajdującymi się w niej zanieczyszczeniami zwiększa

2

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Na pomoc przemysłowi chemicznemu ruszyli holenderscy specjaliści od farb i polimerów, którzy podczas tworzenia innowacyjnej serii produktów THERMAGUARDTM poprzeczkę postawili sobie bardzo wysoko. Po pierwsze, studiując problemy rynków chemicznych i petrochemicznych dostrzegli, że problem korozji pod izolacją dotyczy w znacznej większości instalacji już pracujących, których demontaż lub wstrzymanie pracy w celu naprawy mogłoby pochłonąć dodatkowe fundusze. Z myślą o ułatwieniu naprawy instalacji przesyłowych zaprojektowali rozwiązanie, które nie tylko umożliwia utwardzenie się powłoki w warunkach otoczenia (nie jest wymagane specjalne malowanie lub utwardzanie powłoki w warunkach laboratoryjnych), lecz także pozwala na aplikację farby na gorącą powierzchnię podczas pracy instalacji. To nowatorskie podejście pozwoli na zaoszczędzenie ogromnych sum pieniędzy potrzebnych do tej pory do wykonania remontów i likwidacji szkód wyrządzonych przez zjawisko korozji pod izolacją. Kolejnym celem postawionym przed grupą było przystosowanie powłoki do pracy w ekstremalnych warunkach temperaturowych i jednocześnie zapewnienie najwyższej ochrony antykorozyjnej. Produkty z serii THERMAGUARDTM mogą pracować w cyklach grzewczych w temperaturach od –196°C do 650°C, co jest wynikiem nieosiągalnym dla tradycyjnych zabezpieczeń antykorozyjnych. Dodatkowo w pracy pod izolacją niezbędna jest nadzwyczajna odporność powłoki malarskiej na działanie substancji chemicznych i gorącej, słonej wody. Liczne badania i testy udowodniły, że nowe produkty wspaniale sprawują się w tych trudnych warunkach, wykazując dodatkowo niebywałą odporność na duże naprężenia termiczne i fizyczne związane z pracą w cyklach grzewczych i kriogenicznych, a powłoka zabezpieczenia wykazuje dużą elastyczność nawet w grubych warstwach. Liczne badania i testy przeprowadzane zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w firmach przemysłu chemicznego udowodniły bezapelacyjną wyższość zabezpieczeń z linii THERMAGUARDTM nad systemami


ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA KONDENSACJI CIECZY NA PRZEWODNIKU POWODUJE ZNACZĄCE OSŁABIENIE AGRESYWNOŚCI ŚRODOWISKA, A CO ZA TYM IDZIE – POWSTAWANIA KOROZJI oferowanymi do walki ze zjawiskiem korozji pod izolacją przez wiodących producentów farb antykorozyjnych. To jednak nie wszystko, ponieważ ambitni naukowcy z kraju tulipanów zdali sobie sprawę, że nawet doskonałe w ich oczach zabezpieczenie przed zjawiskiem korozji pod izolacją nie rozwiązuje wszystkich problemów wynikających z zastosowania tradycyjnych systemów izolacyjnych. Do minimalizacji strat powodowanych przez zjawisko CUI (Corrosion under Insulation – korozja pod izolacją) należało stworzyć coś więcej niż tylko niebywale trwały system malarski. Z myślą o prawdziwej eliminacji tego procesu Holendrzy stworzyli innowacyjną izolację termiczną w postaci farby, która nie tylko świetnie utrzymuje ciepło wewnątrz instalacji przesyłowej, lecz także zapewnia ochronę antykorozyjną stali. Dodatkowo izolacja w postaci farby nie ma słabych punktów, przez co izoluje całą zabezpieczaną powierzchnię łącznie z zaworami, załamaniami i innymi miejscami problematycznymi dla tradycyjnych systemów izolacyjnych. Zmniejszenie zjawiska kondensacji cieczy na prze-

wodniku powoduje znaczące osłabienie agresywności środowiska, a co za tym idzie – powstawania korozji. Dodatkowym atutem zaprojektowanego systemu jest możliwość obniżenia temperatury rur i instalacji przesyłowych do temperatury bezpiecznego dotyku określonego normami ISO 13732-1 i ASTM C1057. To przełomowe rozwiązanie może zrewolucjonizować rynek CUI i pozwoli na odejście od tradycyjnych systemów izolacyjnych, które ze względu na swoją budowę są często niedoskonałe. Seria THERMAGUARDTM składa się z trzech kompletnych i uzupełniających się wzajemnie produktów i kilkunastu systemów zaprojektowanych z myślą o długotrwałej ochronie i izolacji. Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatną prezentacją na temat przykładowych zastosowań tych produktów w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, petrochemicznym, cementowym, kotłowniczym lub energetycznym dla Twojego przedsiębiorstwa, napisz na adres: thermaguard@arcofarby.pl. ■

THERMAGUARDTM CUI 650

Jednokomponentowa mieszanina polimerów z niską zawartością lotnych związków organicznych. Jest grubopowłokowym podkładem zaprojektowanym specjalnie, aby zapewnić najlepszą ochronę antykorozyjną w najbardziej agresywnych i niedostępnych miejscach (np. pod izolacją). Odporność temperaturowa od –196°C do 650°C pozwala pracować w nawet najtrudniejszych warunkach. Możliwość aplikacji na gorącą powierzchnię (do 260°C) eliminuje konieczność kosztownych wyłączeń instalacji przesyłowych, a utwardzona powłoka wykazuje znakomitą odporność na działanie gorącego roztworu wody morskiej oraz substancji chemicznych.

THERMAGUARDTM CUI 1200

Odporna na wysokie temperatury, pigmentowana nawierzchnia o stabilnym kolorze i odporności temperaturowej od –196°C do 650°C. Możliwa jest aplikacja na gorącą powierzchnię, a produkt występuje w kilkunastu kolorach. Stosowana jest jako warstwa nawierzchniowa dodatkowo chroniąca przed warunkami atmosferycznymi na instalacje zabezpieczone podkładem CUI 650.

THERMAGUARDTM TIC 180

Specjalna powłoka zapewniająca izolację odporną na wszystkie warunki atmosferyczne. Przeciwdziała zjawisku korozji pod izolacją przez znaczną redukcję kondensacji pary wodnej na zabezpieczonej powierzchni, redukując jednocześnie temperaturę zewnętrzną. Skutecznie zastępuje tradycyjne systemy izolacyjne, zwiększając ich skuteczność ze względu na brak łączeń, kołnierzy, zacisków i innych elementów strat ciepła i ingresji wody w tradycyjnej izolacji. Odpowiednia warstwa zapewnia również redukcję temperatury zewnętrznej instalacji przesyłowych do poziomu określonego w normach jako „bezpieczny dotyk”.

dodatek antykorozja i izolacje w przemyśle 2017

3


Roman Masek

Kompozyty polimerowe BELZONA® w przemyśle Postęp techniczny oraz konkurencyjność sprawiły, że konieczne stało się zwiększenie trwałości oraz niezawodności maszyn i urządzeń eksploatowanych w przemyśle.

P

oprawa trwałości jest związana ze wzrostem wymagań stawianych materiałom w zakresie właściwości mechanicznych, odporności na zmęczenie, oddziaływania cieplnego oraz właściwości fizykochemicznych związanych z korozyjnym atakiem środowiska. Trwałość materiału w dużej mierze zależy od stanu jego powierzchni (a ściślej od warstwy wierzchniej). Fizyczny i chemiczny stan warstwy wierzchniej może się bardzo różnić od właściwości materiału rodzimego, co sprawia, że szereg użytkowych funkcji części maszyn jest określony tylko stanem ich powierzchni. W celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej, a także aby umożliwić regenerację części maszyn i urządzeń, wytwarza się na ich powierzchniach specjalne warstwy o z góry założonych i powtarzalnych właściwościach.

Po dodaniu do osnowy polimerowej innego materiału wzmacniającego można otrzymać zupełnie nowe, dużo lepsze właściwości kompozytu w porównaniu z właściwościami, jakie mają jego poszczególne składniki. W ten sposób wytworzono najpopularniejszy kompozyt stosowany nie tylko w regeneracji, lecz także w modernizacji części maszyn, tj. kompozyt Belzona® (1111). Kompozyt ten został wzmocniony przez napełnienie jego osnowy cząstkami stali stopowej z dodatkiem krzemu. Cząstki te otoczone osnową polimerową tworzą kompozyt wzmocniony dyspersyjnie. Belzona® (1111) posiada niespotykane wśród innych tworzyw polimerowych właściwości mechaniczne, tzn. zachowuje się pod obciążeniem prawie tak jak stal, wykazując sprężystość (ograniczone pełzanie) oraz znakomitą wytrzymałość zmęczeniową. Kompozyt Belzona® (1111) można stosować do odpowiedzialnych napraw oraz modyfikacji powierzchniowych wielu elementów maszyn i urządzeń, takich jak wały, oprawy łożyskowe, łożyska wielkogabarytowe (fot. 2).

Do technik modyfikacji powierzchni zalicza się także technologie regeneracji powierzchni kompozytami polimerowymi marki BELZONA®. Nakładanie kompozytów Belzona na powierzchnie możliwe jest w przedziale temperatur od 5°C do 35°C, a w niektórych przypadkach nawet od –5°C do 150°C. A zatem zasadniczą zaletą w porównaniu z nakładaniem warstw techniką wysokoenergetyczną (np. napawanie, metalizacja i inne) jest możliwość zastosowania kompozytów w warunkach normalnych, tj. w temperaturze otoczenia. Kompozyty polimerowe marki Belzona zaprojektowane są tak, aby osiągnęły optymalną odporność na czynniki działające bezpośrednio na warstwę kompozytową. Kompozyty przeznaczone do stosowania w silnie korozyjnych środowiskach chemicznych zbudowane są ze składników odpornych na działanie danego medium lub, gdy np. element maszyny jest narażony na silną erozję (ścieranie), mogą być pokrywane kompozytami wzmocnionymi odpornymi na ścieranie cząstkami Al2O3, takimi jak BELZONA® (1811) i (1812) (fot. 1).

Fot. 1. Ochrona kompozytami Belzona® (1811) i (1812) przed ścieraniem: a) podajnika ślimakowego, b) kolana przewodu pyłowego

4

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Fot. 2. Regeneracja czopa wału kompozytem Belzona® (1111)

Wzrost wytrzymałości osadzenia tulei prezentowanej na fot. 3 w porównaniu z takim samym osadzeniem, ale wykonanym metodą klasyczną z kontaktem metal–metal wynika z wyeliminowania błę-

Fot. 3. Osadzenie tulei w oprawie na BELZONA® (1321) – wzmocnienie konstrukcji


dów kształtu tulei względem gniazda oraz błędów ułożenia w osi, a także poprawy powierzchni kontaktu osadzanych elementów. To właśnie dzięki zastosowaniu półpłynnego kompozytu Belzona® (1321) lub przy większych luzach – Belzona® (1111) „zamieniono” powierzchnie metalowe na kompozytowe, poprawiając w ten sposób wytrzymałość osadzenia. Technologia wzmacniania konstrukcji z wykorzystaniem kompozytów możliwa jest również dzięki znakomitej przyczepności materiałów marki Belzona do powierzchni. Przyczepność kompozytów Belzona do materiałów takich jak beton, kamień, tworzywa oraz guma przewyższa wytrzymałość materiału podłoża. Właściwość tę wykorzystano do całego szeregu technik spajania „na zimno” różnych materiałów. Dzięki tej technologii możliwe jest połączenie elementów metalowych z metalowymi (np. stali z aluminium), jak również elementów metalowych z tworzywem polimerowym, np. rury stalowej z rurą z PCV. Dobrym przykładem jest także technologia napraw oraz łączenia taśm przenośników taśmowych. Wykonanie klejenia kompozytem Belzona® (2131) pozwala na osiągnięcie blisko 78-proc. wytrzymałości nominalnej taśmy na złączu. Stosując kompozyt Belzona® (2211) lub (2311), można dokonać szybkiej i skutecznej naprawy uszkodzeń wielu elementów gumowych lub elastycznych (fot. 4).

warstwy, które ściśle przylegają do podłoża (brak korozji podpowłokowej) i są szczelne (odporne na mikropęknięcia oraz inne uszkodzenia mechaniczne w trakcie ekspozycji w środowisku korozyjnym). Takie właściwości posiada cała grupa kompozytów wykorzystywanych do klasycznych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. W przemyśle jest wiele przykładów, w których zastosowanie cienkiej warstwy powłoki kompozytowej skutecznie chroni powierzchnie przed korozją, a także atakiem agresywnych cieczy chemicznych (fot. 5). a

b

Fot. 5. Ochrona przeciwkorozyjna kompozytowymi powłokami Belzona®: a) zbiornika magazynowego chemikaliów, b) kanału wylotowego kwaśnych spalin

Szczególnym rodzajem powłoki chroniącej również przed korozją jest powłoka kompozytowa Belzona® (1341). Nałożona na wewnętrzne powierzchnie elementów pomp znacznie redukuje straty hydrauliczne w przepływie. Gładka oraz hydrofobowa struktura powierzchni (fot. 6) pozwala na poprawę sprawności pompy o kilka procent.

Fot. 4. Naprawy powierzchni gumowych metodą wulkanizacji „na zimno” z wykorzystaniem kompozytów Belzona® (2311) i (2211)

Wymienione technologie naprawy taśmociągów poprawiają trwałość i niezawodność ich pracy, w którą wpisuje się jeszcze jedna technologia, tj. Belzona® Grip System. Nałożenie warstwy kompozytu wzmacnianego zewnętrznie korundem na powierzchnię bębna napędowego taśmociągu zwiększa wielokrotnie jego współczynnik tarcia. Dzięki temu nie wystąpi poślizg podczas rozruchu taśmociągu i to niezależnie od warunków atmosferycznych. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że po zastosowaniu tej technologii można zmniejszyć naciąg wstępny taśmy 2–3 razy, co w konsekwencji odciąży łożyska, na których osadzony jest bęben, oraz taśmę. Znakomita przyczepność oraz dobre właściwości mechaniczne są również bardzo ważne w wypadku ochrony przeciwkorozyjnej, bowiem przed korozją dobrze będą chroniły powierzchnię tylko te

Fot. 6. Powłoka kompozytowa Belzona® (1341) w pompie wirowej

Poprawa trwałości dzięki ochronie przeciwkorozyjnej i przeciwerozyjnej oraz dzięki poprawie osadzenia mechanicznego współpracujących elementów, a także obniżenie energochłonności to główne zalety stosowania kompozytów polimerowych Belzona® do napraw i modernizacji części maszyn, urządzeń oraz obiektów eksploatowanych w przemyśle. Zaskakujące jest to, że udział masowy warstwy kompozytu często nie przekracza nawet 1% (grubości warstw Belzona mieszczą się w przedzial 0,2–6 mm) w stosunku do masy modernizowanych materiałów, a jednak to ona często radykalnie zmienia ich trwałość! ■ dodatek antykorozja i izolacje w przemyśle 2017

5


Technologie antykorozyjne i odpowiednie zabezpieczenie powierzchni

G

rupa CSV jest przedsiębiorstwem o renomie ugruntowanej przez 25 lat. Stanowimy przykład firmy zarządzanej z inwencją, stale się rozwijającej, szanującej reguły ekonomiczne i społeczne. Nie ograniczamy się tylko do branży motoryzacyjnej, z której się wywodzimy, oferujemy również szeroki zakres technologii lakierniczych i działów wspomagających procesy lakiernicze. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem produktów przemysłowych marki BESA, wywodzącej się z Półwyspu Iberyjskiego.

Niezależne laboratorium potwierdziło, że system ten spełnia wymogi kategorii C3 krótkiej zgodnie z PN EN-ISO 12944-2 (stal piaskowana do Sa 2½) przy grubości 120 μm oraz kategorii C3 średniej zgodnie z RT ITB-1020/2005. Grunt F-862 został sklasyfikowany w klasie M-1 na rozprzestrzenianie się ognia po powłoce przez niezależne laboratorium zgodnie z UNE 23727:1990. 2. System alkidowo-poliuretanowy F-29 – grunt alkidowy z fosforanem cynku

Firma BESA działająca od roku 1963 jest hiszpańskim producentem farb, który ma ugruntowaną pozycję na rynkach farb antykorozyjnych zarówno w Europie, jak i na świecie. Posiada swoich przedstawicieli w ponad 30 krajach na pięciu kontynentach.

ROZWIĄZANIA DLA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I MASZYN ROLNICZYCH 1. Systemy na bazie produktów alkidowych jednoskładnikowych F-862 – grunt alkidowy URKI-RAPID/70 – nawierzchnia alkidowa w półpołysku BESA-VAL – nawierzchnia alkidowa w połysku

URKI-NATO – lakier nawierzchniowy poliuretanowy w połysku Proponowane zastosowania: renowacja wszelkich pojazdów, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych. Zalety systemu: możliwość nakładania na stare powłoki, grunt jednoskładnikowy łatwy w aplikacji, szybko schnący, możliwość nakładania nawierzchni jedno- i dwuskładnikowych. System bazujący na gruncie alkidowym jednoskładnikowym z fosforanem cynku F-29. Grunt ten stanowi ekonomiczne rozwiązanie zarówno dla sektora renowacji, jak i nowych pojazdów, gdzie istotny jest odpowiedni poziom kosztów w stosunku do jakości. Jest gruntem, który ma dobrą przyczepność do starych powłok, odcina podłoże od negatywnego wpływu warunków atmosferycznych.

Proponowane zastosowania: maszyny rolnicze i budowlane. Zalety systemu: łatwość aplikacji produktów jednoskładnikowych przy jednoczesnym bardzo szybkim schnięciu gruntu i nawierzchni.

6

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Grunt F-29 można pokrywać lakierami poliuretanowymi dwuskładnikowymi, co daje znacznie lepszą ochronę przed działaniem agresywnych czynników zewnętrznych takich jak mydła, paliwa, oleje, smary itp.


Niezależne laboratorium potwierdziło, że system spełnia wymagania kategorii korozyjności C-3 w okresie długim zgodnie z normą PN EN ISO 12944-2 (na stali przygotowanej do stopnia Sa 2,5). 3. System epoksydowo-poliuretanowy F-294/2 – grunt epoksydowy z fosforanem cynku ALFAPUR 3748 – lakier nawierzchniowy poliuretanowy w połysku

System zaprojektowany zarówno do szybkich renowacji, jak i malowania nowych pojazdów. Daje dobre zabezpieczenie antykorozyjne przy jednoczesnym dobrym efekcie dekoracyjnym (połysk, rozlewność, struktura). Istnieje możliwość nakładania szpachli poliestrowych na grunt F-286/2. Podkład BESA-CAR zapewnia duże wypełnienie i zapobiega osiadaniu lakieru nawierzchniowego. Bardzo łatwo można go szlifować, co pozwoli na uzyskanie znakomitych właściwości dekoracyjnych lakieru nawierzchniowego z efektem metalicznym. Lakier nawierzchniowy akrylowy BESA-GLASS HS to akrylowy lakier bezbarwny typu Anti Scratch o wzmocnionej odporności na zarysowania.

URKI-NATO – lakier nawierzchniowy poliuretanowy w połysku 5. System epoksydowo-akrylowy trójwarstwowy Proponowane zastosowania: naczepy, przyczepy, termozabudowy (chłodnie), lawety, transport pojazdów, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych.

F-286/2 – grunt epoksydowy z fosforanem cynku BESA-CAR – podkład akrylowy

Zalety systemu: system do szybkiego malowania dzięki możliwości malowania metodą „mokro w mokro”. Takie rozwiązanie pozwala na przemalowanie gruntu epoksydowego po 30–40 min bez utraty połysku lakieru nawierzchniowego. System bazujący na wysokiej jakości gruncie epoksydowym i lakierach nawierzchniowych poliuretanowych. W ofercie GCSV są dwa rodzaje nawierzchni proponowane dla gruntu F-294/2. Pierwszą z nich jest ekonomiczny lakier nawierzchniowy poliuretanowy ALFAPUR 3748, a drugą lakier nawierzchniowy poliuretanowy URKI-NATO, który charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami, jeśli chodzi o twardość, elastyczność, stabilność połysku i koloru. Nawierzchnia została dodatkowo przebadana przez niezależne laboratorium zgodnie z UNE 23727:1990 jako M-1 na rozprzestrzenianie się ognia po powłoce. Niezależne laboratorium potwierdziło, że systemy spełniają wymagania kategorii korozyjności C-3 w okresie długim zgodnie z normą PN EN ISO 12944-2 (na stali przygotowanej do stopnia Sa 2,5). 4. System epoksydowo-akrylowy czterowarstwowy F-286/2 – grunt epoksydowy z fosforanem cynku BESA-CAR – podkład akrylowy F-38L – lakier poliestrowy bazowy BESA-GLASS HS Anti-Scratch – lakier akrylowy bezbarwny Proponowane zastosowania: busy, autobusy, cysterny, cementowozy, naczepy, przyczepy, termozabudowy (chłodnie), lawety, transport pojazdów. Zalety systemu: wysokiej jakości właściwości dekoracyjne z efektem metalicznym, wysokiej jakości rozlewność przy niewielkiej strukturze. Poziom połysku rzędu 95–96%.

URKI-VOC – lakier nawierzchniowy akrylowy w połysku Proponowane zastosowania: busy, autobusy, cysterny, cementowozy, naczepy, przyczepy, termozabudowy (chłodnie), lawety, transport pojazdów. Zalety systemu: wysokiej jakości efekt dekoracyjny w postaci doskonałej rozlewności przy niewielkiej strukturze. Poziom połysku rzędu 95–96%. System zaprojektowany zarówno do szybkich renowacji, jak i malowania nowych pojazdów. Daje dobre zabezpieczenie antykorozyjne przy jednoczesnym dobrym efekcie dekoracyjnym (połysk, rozlewność, struktura). Istnieje możliwość nakładania szpachli poliestrowych na grunt F-286/2. Podkład BESA-CAR zapewnia duże wypełnienie i zapobiega osiadaniu lakieru nawierzchniowego. Bardzo łatwo można go szlifować, co pozwoli na uzyskanie znakomitego efektu dekoracyjnego lakieru nawierzchniowego. Lakier nawierzchniowy akrylowy URKI-VOC występuje w dwóch wersjach. Wersja w bezbarwnym konwertorze z możliwością barwienia w paletach kolorystycznych RAL, NCS, kolory markowe maszyn rolniczych i budowlanych, COLOR TRUCK.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZKOLEŃ ICRC Największy tego typu obiekt w kraju, wybudowany od podstaw na powierzchni około 1400 m2, to trzy przestronne, wyposażone w sprzęt audiowizualny sale wykładowe, specjalistyczne pomieszczenie do szkolenia i treningu w dziedzinie kolorymetrii, laboratorium oraz hala robocza. Hala warsztatowa wyposażona jest w kabiny lakiernicze, osiem stanowisk przygotowawczych, centralny system odciągu pyłów, nowoczesną instalację pneumatyczną oraz kilkanaście kompletów urządzeń lakierniczych. Grupa CSV, współpracując z inspektorami i działami projektowymi zakładów produkcyjnych, oferuje również możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu nakładania powłok lakierniczych dla lakierników oraz dla grup z zakresu projektowania zabezpieczeń korozyjnych. ■ dodatek antykorozja i izolacje w przemyśle 2017

7


Portal przemysłowy nr 1 Ponad 3000 artykułów i wiadomości

Ponad 241 tys. odsłon stron

Ponad 77 tys. użytkowników serwisu (60%) znalazło docelową informację wyszukując temat w przeglądarkach internetowych

Ponad 33,8 tys. powracających unikalnych użytkowników

Ponad 12,5 tys. sesji pochodzi z witryn odsyłających (stron, serwisów itp)

Ponad 2,4 tys. polubień profilu Polski Przemysł

 Bezterminowa

publikacja artykułu

 Bezpłatny dostęp do wszystkich treści na stronie

 Szerokie spektrum

tematów przemysłowych

www.polskiprzemysl.com.pl Skontak tuj się z nami zadzwoń 42 633 21 07 lub napisz reklama@polskipr zemysl.com.pl


ZASIĘG: ogólnopolski

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 5 razy w roku FORMAT: A4 NAKŁAD: 4 000 - 9 000 egzemplarzy (nakład w całości dystrybuowany) DRUK: pełen kolor, środek – kreda 100 g, okładka – 250 g foliowana, grzbiet klejony

Nasze atuty:  Bezterminowa publikacja artykułu na stronie www,  Bezpłatny dostęp do wszystkich publikacji na stronie www,  Szerokie spektrum tematów przemysłowych – brak ograniczeń tematycznych,  Bezpłatna prenumerata papierowa, elektroniczna oraz newsletter,  Ponad 33 tys. UU powracających na serwis i czytających nasze treści,  Dziennikarze na terenie całego kraju,  Unikalne treści nie pokazujące się w innych mediach branżowych,  Współpraca z ośrodkami badawczymi, firmami szkoleniowymi i consultingowymi.

Odbiorcami magazynu są:

Czytelnicy – stanowiska i działy:

Dystrybucja

 koncerny i duże

 kadra zarządzająca (właściciele

 bezpłatna prenumerata

przedsiębiorstwa,

 sektor MSP,  biura projektowe,  instytucje państwowe i prywatne.

Wejdź na naszą stronę:

firm, dyrektorzy techniczni, dyrektorzy projektów, dyrektorzy produkcji, prezesi) i menedżerowie średniego szczebla,

 specjaliści, menedżerowie projektów, inżynierowie utrzymania ruchu, automatycy, logistycy, działy zaopatrzenia,  kadra naukowa, uczestnicy targów, konferencji, kongresów, seminariów.

– tylko i wyłącznie firmy (imiennie adresowany do konkretnych osób w firmach),

 bezpłatna prenumerata elektroniczna,  dystrybucja podczas wydarzeń

branżowych: targi, konferencje, seminaria.

 magazyn można czytać on-line www.polskiprzemysl.com.pl


FAST

– doświadczony specjalista od antykorozji i izolacji Artur Wojtaszek dyrektor Rynku ds. Antykorozji

Łukasz Gucwa dyrektor Rynku Morskiego ds. Wyposażenia Wnętrz i Izolacji

FAST SA to stabilna i doświadczona organizacja obecna na rynku już od prawie 30 lat. Firma z Trójmiasta rozpoczynała działalność w trudnych, lecz mobilizujących czasach transformacji. Jej historia jest ściśle związana z przemysłem stoczniowym i przede wszystkim tam firma rozwija dwa z trzech głównych filarów działalności – zabezpieczenia antykorozyjne oraz izolacje. Trzeci filar – wyposażenie wnętrz okrętowych, hotelowych i powierzchni komercyjnych – doskonale równoważy i uzupełnia obszary działania spółki FAST. Rozmawiamy z Arturem Wojtaszkiem, dyrektorem Rynku ds. Antykorozji, oraz Łukaszem Gucwą, dyrektorem Rynku Morskiego ds. Wyposażenia Wnętrz i Izolacji w FAST. „Polski Przemysł” tym razem poświęcił swój dodatek tematyczny dwóm dziedzinom – zabezpieczeniom antykorozyjnym oraz izolacjom. Tak się składa, że FAST specjalizuje się w obu. Jak to się stało? Ł.G.: Na pewno nieprzypadkowo. Świadomie staramy się dywersyfikować źródła dochodu i rozkładać ciężar na wszystkie nasze filary biznesowe. Dzięki temu uniezależniamy się od presji działań konkurencji i minimalizujemy ryzyko w okresie gorszej koniunktury. Dodatkowo stawiamy na kompleksowość obsługi – po wejściu na statek jesteśmy w stanie zabezpieczyć go przed korozją, zaizolować, wyposażyć we wszystkie systemy i umeblować. Specjalizujemy się w realizacjach pod klucz. I mając świadomość swoich możliwości, doświadczenia i kompetencji, preferujemy takie projekty. Prowadząc wszystkie prace, sprawujemy nadzór nad całością i bierzemy pełną odpowiedzialność za cały projekt. Oczywiście nasz system zarządzania projektami, oparty na metodologii IPMA, pozwala także doskonale koordynować prace z wieloma

10

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

kontrahentami. Generalnie dzięki bogatemu doświadczeniu dostosowujemy się do różnych sytuacji, możemy sobie pozwolić na każdą konfigurację realizacji kontraktu. Rozumiem, że na pierwszy front wchodzi ekipa specjalistów od zabezpieczeń antykorozyjnych. W jakim ciekawym projekcie FAST ostatnio brał udział? Jakie są niuanse takiej realizacji? A.W.: Dokładnie tak. Jednym z ciekawszych ostatnich projektów był zespół platform Johan Sverdrup, obsługujących pola naftowe u wybrzeży Norwegii. FAST, we współpracy z dwoma kluczowymi wykonawcami z Trójmiasta, był zaangażowany w realizację dwóch różnych modułów: użytkowo-mieszkalnego (Utylity & Living Quarter) oraz wchodzącego w skład platformy wydobywczej (Weldhead & Drilling Platform). Pracę nad tym projektem wyróżniały bardzo wysokie wymogi jakościowe na podstawie norm NORSOK M-501 Rev. 6 oraz niezwykle wymagające systemy


oparte między innymi na etylokrzemianach. System 1A i Resist 86 Jotun to produkt z wysoką zawartością cynku, którego tolerancja grubości jest bardzo rygorystyczna – przegrubienie systemu skutkuje koniecznością jego usunięcia poprzez piaskowanie. Kolejnym trudnym krokiem w tym systemie jest proces utwardzania – produkt wymaga bardzo wysokiej wilgotności i temperatury. Stosujemy do tego specjalne urządzenia wytwarzające mgłę wodną przy jednoczesnym zastosowaniu nagrzewania. W warunkach zimowych okres takiego utwardzania to nawet kilka dni. Należy zaznaczyć, że w tym czasie, z uwagi na bardzo wysoką wilgotność (95–100%), nie można kontynuować innych prac malarskich. W projekcie zastosowaliśmy też system specjalistycznych powłok biernej ochrony przeciwogniowej Chartek 7. Proszę powiedzieć o tym systemie coś więcej. A.W.: Chartek 7 to wysokiej jakości pęczniejąca epoksydowa farba ogniochronna. Jest to dwuskładnikowy wyrób grubopowłokowy i bezrozpuszczalnikowy, który zapewnia doskonałą trwałość i ogniochronność łącznie z ochroną antykorozyjną. Tego typu systemy mogą być aplikowane wyłącznie przez certyfikowanych pracowników za pomocą dedykowanych do tego typu produktów urządzeń – pomp. Kolejnym trudnym systemem jest NORSOK M-501 – system 4. Specjalna wylewka firmy Hummervoll aplikowana jest ręcznie przy użyciu specjalnych narzędzi. Te i pozostałe systemy aplikowane są na konstrukcjach w bardzo wymagającym harmonogramie, dlatego nie możemy sobie pozwolić na najmniejszy błąd, który mógłby mieć na niego wpływ. Warto wspomnieć, że prace antykorozyjne na konstrukcjach wielkogabarytowych możemy prowadzić na własnym ciągu malarskim, w którego skład wchodzą dwie linie z niezależnymi komorami do czyszczenia i malowania, bądź na obiektach klienta. Infrastruktura usytuowana jest przy nabrzeżu, co umożliwia dogodny transport drogą morską. Na czym polega ogniochronność tego systemu? Ł.G.: Systemy biernej ochrony przeciwogniowej (PFP), oprócz działania antykorozyjnego, głównie pełnią funkcję izolacyjną, przeciwogniową. Ich fenomen polega na tym, że pod wpływem wysokich temperatur substancja na konstrukcji pęcznieje i, izolując ją od czynnika zniekształcającego, czyli ognia, zezwala na bezpieczną ewakuację ludzi, wydłużając ją w czasie. Tego typu rozwiązania stosowane są szczególnie w środowiskach wysokiego ryzyka, takich jak przetwórstwo ropy i gazu, w przemyśle petrochemicznym czy energetycznym. Stosowaliśmy ją między innymi na platformie offshore FPF1 należącej do korporacji Petrofac. To ogromna jednostka, moc różnorodnych prac. Jak spółka FAST realizuje takie przedsięwzięcia? Ł.G.: FPF1 to faktycznie pokaźna jednostka, jej parametry to 82 m długości, 75 m szerokości, 30 m wysokości i 26 639 t wyporności – po przebudowie w Gdańskiej Stoczni Remontowej trafiła na pola naftowo-gazowej firmy Greater Stella Area w brytyjskim sektorze Morza Północnego. Zakres prac obejmował kompleksowe wykonanie modułu mieszkalnego w systemie

pod klucz – całościową realizację prac w zakresie izolacji, instalacji klimatyzacji i wentylacji (HVAC), instalacji elektrycznych, systemów rurowych, prac malarskich, aplikacji PFP, wyposażenia wnętrz wraz ze wszystkimi pomieszczeniami bytowymi. Nad takimi projektami zawsze czuwa dedykowany Project Manager, który nadzoruje i koordynuje pracę sztabu pracowników. Mamy bardzo dobry system zarządzania projektami, świetnych fachowców, wieloletnie doświadczenie – w takich realizacjach czujemy się jak ryba w wodzie. FPF1 to generalnie ciekawy projekt, pokazujący spektrum naszych działań poprzez swoją kompleksowość. Zastosowaliśmy tam pełen zakres izolacji – od klasycznych skalnych na powierzchniach płaskich (ściany, sufity itd.), przestrzennych (rurociągi) – także tych tzw. odwrotnych, izolujących rurociągi od ciepła – po PFP właśnie. Miejscami obiekt jest izolowany dwutorowo – wewnątrz tradycyjnie, izolacjami skalnymi, na zewnątrz powłokami biernej ochrony przeciwogniowej. Generalnie w każdym naszym obszarze na bieżąco się certyfikujemy, szkolimy pracowników, modernizujemy park maszynowy. Można powiedzieć, że zarówno antykorozja, jak i izolacje nie mają dla nas tajemnic. Nie działacie tylko na jednostkach morskich? A.W.: Oczywiście, że nie. Ostatnio realizowaliśmy w najwyższych standardach jakościowych prace na olbrzymim obiekcie transformatora w ażurowej konstrukcji. Trudne, bardzo cienkie elementy do metalizacji przy użyciu drutu o zawartości 85% Zn i 15% Al, około 10 tys. m2 czyszczenia, a następnie malowanie kilku systemów w jednym czasie. Konstrukcja realizowana jest pod specjalnie przygotowanym namiotem, a bardzo wysokie wymagania względem eliminacji zapylenia konstrukcji przed malowaniem stanowią duże wyzwanie. DUST TAPE na poziomie 1 to warunki niemal szpitalne. Zabezpieczamy także na naszych ciągach malarskich elementy dźwigów, mostów, kładek i innych konstrukcji lądowych, z coraz częstszym zastosowaniem metalizacji natryskowej. Nasze realizacje można zobaczyć w całej Europie, mam na myśli np. przepiękny most Årstabroarna w Sztokholmie. Czyli FAST angażuje się w międzynarodowe realizacje? Ł.G.: Czasem realizujemy wręcz egzotyczne projekty. Jednym z nich był kontrakt na realizację kompleksowych prac z zakresu antykorozji, izolacji i wyposażenia wnętrz na specjalistycznej barce samopodnośnej do prac budowlanych Zourite, zbudowanej na zamówienie francuskiego armatora NRL-VIADUC należącego do grupy VINCI. Zakres prac obejmował kompleksową dostawę, montaż oraz dokumentację wyposażenia wnętrz, systemów elektrycznych, HVAC oraz systemów rurarskich. Miejscem pracy jednostki jest malownicza wyspa Reunion – położony na Oceanie Indyjskim departament Francji. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem barka jest wykorzystywana do budowy najdłuższego francuskiego wiaduktu morskiego wzdłuż wybrzeża wyspy. Faktycznie – w FAST dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. A.W.: Dziękujemy i zapraszamy do współpracy przy równie interesujących projektach. ■ dodatek antykorozja i izolacje w przemyśle 2017

11


Systemy antykorozyjne firmy Valspar Valspar jest wiodącym światowym dostawcą powłok przemysłowych dla: ciężkiego sprzętu, transportu, stolarki aluminiowej, mebli i tysiąca różnych zastosowań przemysłowych i wykończeń. Firma Valspar stara się rozumieć każde z unikalnych wymagań zgłaszanych przez klientów.

N

asz zespół technologów pracuje nad rozwojem receptur dla klientów, tak aby spełniały swoje zadania w wymagającym środowisku przez długi czas. Nasi eksperci techniczni pomagają klientom maksymalizować wydajność produkcji od początkowego wsparcia, po usprawnianie procesu. Od następnej generacji technologii proszkowych, po wodorozcieńczalne ciekłe farby – Valspar dostarcza produkty, które służą zrównoważonemu rozwoju oraz zapewnieniu bezpieczniejszego środowiska pracy. Bardzo wiele gałęzi przemysłu opiera się na wykorzystywaniu stali i konstrukcji stalowych. Stal to stosunkowy tani materiał, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie. Niestety, łatwość utlenienia się stali w warunkach atmosferycznych jest główną przyczyną korozji, która powoduje degradację konstrukcji stalowych, co z czasem prowadzi do zmniejszenia właściwości statycznych i mechanicznych konstrukcji. Przy silnej korozji ubytek masy to nawet ponad 100 μm rocznie. Do ochrony stali przed długotrwałym działaniem korozji stosowane są organiczne systemy powłokowe. Norma ISO 12944-2 reguluje dobór odpowiednich pokryć antykorozyjnych do rodzaju powierzchni, środowiska występowania danej powierzchni oraz stopnia narażenia na niszczące warunki. Zawiera ona również

12

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

pięć kategorii korozyjności atmosfery. Dzięki tej charakterystyce można dobrać rodzaj farby, a także liczbę warstw i grubość powłok.

KATEGORIA C1 (BARDZO MAŁA KOROZYJNOŚĆ) W środowisku tej kategorii metale podlegają korozji w niewielkim stopniu. Takie warunki jednakże mogą występować wyłącznie w klimatyzowanych, zamkniętych budynkach, w czystej atmosferze. Tutaj badany po roku ubytek masy spowodowany korozją dla stali niskowęglowej wynosił poniżej 10 g/m2.

KATEGORIA C2 (MAŁA KOROZYJNOŚĆ) Ten rodzaj środowiska dotyczy wnętrz nieogrzewanych magazynów, w których możliwa jest kondensacja wilgoci. Poza tym mała korozyjność występuje również na terenach wiejskich – gdzie zanieczyszczenie jest niewielkie, a klimat – suchy.

KATEGORIA C3 (ŚREDNIA KOROZYJNOŚĆ) Do tej kategorii należą zarówno środowiska zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Te pierwsze dotyczą miast oraz powierzchni przemysłowych, w których zanieczyszczenie SO2 nie jest zbyt wysokie, a także terenów nad wodami, w których występuje niewielkie zasolenie.


Środowiska o średniej korozyjności znajdują się również w pomieszczeniach produkcyjnych, dla których właściwe są duża wilgotność oraz wysoki stopień zanieczyszczenia.

Tak skomponowany system w zależności dla podłoża, na którym jest stosowany, pozwala osiągnąć wytrzymałości korozyjne C4 lub C5I oraz C5M.

KATEGORIA C4 (DUŻA KOROZYJNOŚĆ)

W wypadku malowania powierzchni stalowych, po uprzednim ich przygotowaniu poprzez piaskownie do czystości Sa21/2, dzięki użyciu systemu Valde Prime oraz farby nawierzchniowej uzyskujemy klasę korozyjności C4. Możliwe jest również przygotowanie powierzchni poprzez fosforowanie zgodnie z normą EN 13438. W wypadku malowania powierzchni ocynkowanych, po uprzednim przygotowaniu powierzchni poprzez piaskowanie do czystości Sa 2½ i Sa 3, zgodnie z normą ISO8501-1, użyciu systemu Valde Prime oraz farby nawierzchniowej, uzyskujemy klasę korozyjności C5I oraz C5M. Możliwe jest również przygotowanie powierzchni poprzez fosforowanie lub z wykorzystaniem metod alternatywnych zgodnie z normą EN 13438.

Metale znajdujące się w tym środowisku wymagają już szczególnego zabezpieczenia. Do tej grupy środowisk należą tereny nadbrzeżne, których zasolenie jest przynajmniej średnie, oraz obszary przemysłowe. Ten stopień korozyjności występuje również we wnętrzach zakładów chemicznych, stoczni i basenów.

KATEGORIA C5 (BARDZO DUŻA KOROZYJNOŚĆ) Do tej kategorii należą pomieszczenia, w których występuje nieustanna kondensacja, a atmosfera jest w poważnym stopniu skażona. W ciągu roku ubytek masy spowodowany korozją może wynosić nawet 1 kg/m2. Jeśli chodzi o obszary zewnętrzne, to norma dzieli tę kategorię korozyjności na dwie podkategorie: • C5-I (przemysłowa) – w tej podkategorii mieszczą się szczególnie agresywne środowiska przemysłowe – bardzo zanieczyszczone oraz wilgotne; • C5-M (morska) – morskie środowisko o bardzo dużym stopniu korozyjności znajduje się w strefie przybrzeżnej o największym zasoleniu oraz na otwartym morzu. Valspar od wielu lat oferuje sprawdzone rozwiązania antykorozyjne. Produkty tej marki dzięki wyjątkowej odporności chemicznej pomagają chronić powierzchnie i elementy narażone na wiele czynników korozyjnych. Systemy w farbach proszkowych gwarantują odporność korozyjną. System składa się z podkładu oraz farby nawierzchniowej. Podkład zaprojektowano tak, aby zapewnić ochronę korozyjną na powierzchniach stalowych. Drugą powłokę systemu dwupowłokowego stanowi farba nawierzchniowa jakości Qualicoat.

W zabezpieczeniach antykorozyjnych niezwykle ważne jest otrzymanie odpowiednich grubości powłok. Jeśli podkład ma grubość 60 µm, to powłoka nawierzchniowa powinna mieć grubość 70 µm. Sumarycznie grubość całego zestawu wynosi 130 µm. Tak przygotowany zestaw malarski zyskał aprobatę Qualisteel. Zastosowanie tego zestawu na stali piaskowanej zostało potwierdzone przyznaniem Certyfikatu Qualisteel o numerze PE0066 dla klasy korozyjności C4. Jeśli chodzi o malowanie stali i chemiczne przygotowanie powierzchni, odporność korozyjną C4 potwierdza Certyfikat Qualisteel o numerze PE-0069. Jeśli chodzi o malowanie stali ocynkowanej, to zastosowanie tego zestawu oraz piaskowania jako metody przygotowania powierzchni zostało potwierdzone przyznaniem Certyfikatu Qualisteel o numerze PE-0070 dla klasy korozyjności C5M i C5I. W wypadku malowania stali ocynkowanej i chemicznego przygotowania powierzchni odporność korozyjną C5M i C5I potwierdza Certyfikat Qualisteel o numerze PE-0071. Wymienione certyfikaty są ważne dla farb nawierzchniowych, których jakość jest również potwierdzona odpowiednim certyfikatem. ■ dodatek antykorozja i izolacje w przemyśle 2017

13


Korozja pod kontrolą Rozwiązania antykorozyjne ARMOR Protective Packaging dla branży motoryzacyjnej, lotniczej, metalowej

S

półka Technic Progress zaistniała na polskim rynku w roku 2016. Zajmuje się głównie dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie opakowań z lotnym inhibitorem korozji VCI. Podstawowymi nośnikami inhibitora VCI są: papier, folia, worki, kołnierze, rękawy, emitery. Firma Technic Progress sp. z o.o. oferuje także znajdujące zastosowania w różnych gałęziach przemysłu materiały do pakowania: • materiały antykorozyjne ARMOR Protective Packaging Poland • papier pakowy, • papier asfaltowany, • papier parafinowany, • pergamin, • papier antypoślizgowy, • preszpan, tereszpan, • papier krepowany. Technic Progress jest wyłącznym dystrybutorem produktów amerykańskiej firmy Armor Protective Packaging, która ma bardzo bogatą historię produkcji środków antykorozyjnych z zastosowaniem lotnego inhibitora korozji VCI, gdyż istnieje od ponad 35 lat. Polski przedstawiciel firmy Armor ma siedzibę w Boguchwale koło Rzeszowa. Lokalizacja ta nie jest przypadkowa, w pobliżu działa wiele firm z branży lotniczej – Dolina Lotnicza – a także z przemysłu motoryzacyjnego. Do tego nowe firmy – zarówno z branży lotniczej, jak i motoryzacyjnej – wciąż powstają w specjalnych strefach ekonomicznych. Produkty firm Armor oraz Technic Progress pozwalają zarządzać działaniami zapobiegającymi korozji na każdym etapie wytwarzania produktu, podczas transportu oraz przechowywania. Materiały antykorozyjne są bezpieczne dla środowiska oraz pracowników. Zastosowanie produktów powstrzymujących korozję pozwala znacząco zmniejszyć straty, które będzie generował ten proces,

14

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

i zwiększyć zysk, gdyż detale metalowe zachowują pierwotną jakość podczas wysyłki, transportu oraz przechowywania.

LOTNE INHIBITORY KOROZJI (VCI) – CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ? VCI to skrót od Volatile Corrosion Inhibitor, czyli lotnego inhibitora korozji. VCI to klasa związków chemicznych blokujących korozję, które cechują się wystarczającym ciśnieniem pary, by uwolnić molekuły do powietrza. Proces hamujący rozpoczyna się wtedy, gdy pary wchodzą w kontakt z powierzchnią metalu i osadzają się, by uformować bardzo cienką warstwę bariery. Jeśli są odpowiednio dobrane, molekuły VCI wykazują silne działanie jonowe i są przyciągane do jonów metali. Rezultatem jest adsorpcja jonów ochronnych na powierzchnie metali i tworzenie się otoczki cząsteczkowej, która działa jak bariera pomiędzy metalem a elektrolitem. Istotne jest zapewnienie inhibitora w krótkim czasie i utrzymanie trwałego efektu. W związku z tym związek chemiczny powinien mieć wystarczająco dużą lotność, aby jak najszybciej nasycić całą dostępną przestrzeń pary. Nie powinien być jednak zbyt lotny, dlatego że zostałby szybko utracony w wyniku jakichkolwiek przecieków w opakowaniu lub pojemniku, w którym jest używany. Optymalne ciśnienie pary VCI powinno być wystarczające, aby utrzymać stężenie hamujące na wszystkich odsłoniętych powierzchniach metalowych. Nanotechnologia VCI marki Armor jest opracowana w celu szybkiego nasycenia przestrzeni parą wokół części i z zapewnienia trwałego efektu. Nasze produkty to papiery, folie, pianki, płyty i inne, które bezpiecznie zapobiegają korozji na chronionych metalach bez konieczności używania brudzących smarów, olejów, pokryć zabezpieczających i innych nieefektywnych metod.

MATERIAŁY ZABEZPIECZAJĄCE FIRMY ARMOR Lotne inhibitory korozji Armor mogą być zastosowane w następujących nośnikach: • papier ARMOR WRAP® – występujący w postaci rolek lub docięty na indywidualne formatki według zamówienia klienta. Występuje również w wielu odmianach gramaturowych, a także


z polietylenem, woskowany, wzmacniany siatką oraz jako papier z przeznaczeniem do metali szlachetnych, • folia ARMOR POLY® VCI – łącząca zalety opakowań barierowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Jest wygodna w obsłudze i pozwala na bezpieczne, czyste, suche i łatwe pakowanie wyrobów metalowych. Dostępna jest w postaci pokryć, arkuszy, worków, rękawów, półrękawów, folii termokurczliwej, folii stretch, zamknięć na zamek błyskawiczny, bramek oraz wielu innych, • emitery ARMOR SHIELD® – występujące w różnych formach: od podkładek piankowych do urządzeń emitujących, aby zapobiec korozji w skrzynkach elektrycznych, pojemnikach (kontenerach) eksportowych lub wszędzie tam, gdzie pakowanie nie jest wykonalne. Firma Armor, oprócz wymienionych materiałów do pakowania z lotnym inhibitorem korozji (VCI), proponuje także środki zapobiegające korozji oraz odrdzewiacze: • Metal Rescue™ – kąpiel w roztworze odrdzewiacza Metal Rescue™ to czyste, bezpieczne i łatwe rozwiązanie służące usuwaniu rdzy z żelaza i stali. Metal Rescue™ wykorzystuje nową, innowacyjną technologię, skutecznie usuwa rdzę bez uszkadzania otaczających materiałów. Jest to środek na bazie wody, nietoksyczny, biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska. Metal Rescue™ skutecznie usuwa ciężką rdzę ze wszystkich gatunków stali miękkiej i żelaza. Usuwa także niektóre tlenki z miedzi i jej stopów, takich jak mosiądz i brąz. Metal Rescue™ jest niepalny i nie zawiera rozpuszczalników naftowych. Jest nietoksyczny, nie powoduje korozji i ma obojętne pH. Wygodnie się go używa – nie wymaga szorowania, zanurzania, szczotkowania lub innego pobudzania – oraz bezpieczny, bo nie zawiera kwasów, substancji żrących, pozostaje nietoksyczny i bezpieczny dla skóry. Wystarczy namoczyć daną część w plastikowym pojemniku przez maksymalnie 24 godziny (czasem wystarczy nawet 10 min – wszystko zależy od stopnia zaawansowania rdzy, rodzaju metalu i temperatury płynu). Odrdzewione części, po usunięciu z cieczy, są gotowe do natychmiastowego użycia. Co więcej, Metal Rescue™ jest przyjazny dla środowiska: bezpieczny dla instalacji kanalizacyjnych zewnętrznych i systemów ściekowych (należy jednak sprawdzić lokalne przepisy dotyczące zgodności). Metal Rescue™ to najbardziej efektywny, prosty i bezpieczny sposób, by usunąć rdzę. Może być użyty wielokrotnie!

• Dry Coat™ – ciecz ze środkiem przeciwrdzewnym na bazie wody dla metali żelaznych. Jest znaczącym krokiem naprzód w dziedzinie technologii zapobiegania korozji, który zastępuje rozpuszczalnik oraz inhibitory korozji na bazie oleju. Po nałożeniu przezroczysta powłoka ochronna będzie sucha w dotyku w ciągu 30 min w warunkach otoczenia. Nie przyciąga brudu i kurzu na metalowe części. Jest bezpieczny i łatwo się zmywa za pomocą łagodnych detergentów lub zwykłych roztworów czyszczących do metali. Dry Coat™ jest bezpieczny dla metali żelaznych, stali nierdzewnej i nie będzie szkodzić większości elastomerów oraz tworzyw sztucznych. Może być nakładany przez zanurzenie, rozpylanie (natrysk) lub malowanie przez polewanie. Idealnie się sprawdza w wypadku małych części występujących w dużych ilościach, takich jak nakrętki i śruby, elementy złączne lub drobne wyroby metalowe. Dobrze działa w urządzeniach lub maszynach eksportowych, przekładniach (kołach) zębatych, rurach, kołnierzach, żeliwie i metalach żelaznych. Nadaje się do części o nietypowych kształtach, które nie mogą być wprowadzane do torebki lub owinięte papierem. Zapewnia ochronę wewnętrzną do dwóch lat (nie zaleca się użytku na zewnątrz, chyba że w połączeniu z innymi produktami z lotnym inhibitorem korozji firmy Armor i inhibitorem UV). Bardzo bogate, ponad 35-letnie doświadczenie Armoru w dostarczaniu klientom materiałów zabezpieczających pozwala firmie oferować szeroki wachlarz rozwiązań dobranych do potrzeb każdego klienta, aby zapewnić wysokie wymogi dotyczące ochrony przed korozją. Skuteczność proponowanych rozwiązań antykorozyjnych popartą właściwymi badaniami może potwierdzić laboratorium w USA. Nasze zaplecze techniczne – oprócz doradztwa i pomocy w doborze zabezpieczeń antykorozyjnych – jest w stanie zorganizować test próbek produktów, tak by klient bez dodatkowych kosztów przetestował indywidualnie dla niego dobrane zabezpieczenie u siebie w firmie. Zapraszamy do współpracy! ■ www.armorvci.pl www.armorvci.com www.technicprogress.pl dodatek antykorozja i izolacje w przemyśle 2017

15


Chemia przemysłowa Vecom w zabezpieczeniach antykorozyjnych

V

ecom Polska sp. z o.o. jest firmą nowoczesną, zrzeszoną w międzynarodowej strukturze Vecom Group, która ma ponad 16 zakładów produkcyjnych tylko w samej Europie. Jesteśmy producentem wyrobów chemicznych mających zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Vecom to marka, która została stworzona w roku 1953. Nasze doświadczenie przekłada się na rezultaty osiągane dla naszych klientów. Produkujemy szeroką gamę środków chemicznych z przeznaczeniem do: • odtłuszczania, trawienia, pasywacji, • utrzymania czystości w zakładach produkcyjnych, • mycia i utrzymania rurociągów, zbiorników na wodę, zbiorników paliwowych, • przemysłu kolejowego, drogowego oraz morskiego. Vecom Polska jest firmą, która od samego początku ma pomagać w osiąganiu celów biznesowych swoich klientów poprzez wspomaganie procesów produkcyjnych, środowiskowo-ekologicznych powiązanych z utylizacją, lakierniczych oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa chemicznego. Vecom Polska to synonim jakości, ponieważ wprowadzamy do polskiego biznesu standard Vecom – gwarancję najkorzystniejszej oferty, doskonałej obsługi i profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Uwzględniając specyfikę przedsiębiorstw prowadzonych przez naszych klientów, w tym definiując potrzeby antykorozyjne, zapewniamy profesjonalny dobór narzędzi chemicznych, które przekładają się na minimalizację kosztów, optymalizację procesów produkcyjnych oraz przede wszystkim na zwiększenie antykorozyjności. W Polsce współpracujemy między innymi z firmą Novol sp. z o.o. <www.novol.pl>, gdzie do perfekcyjnych, najwyższej jakości powłok lakierniczych dobieramy systemy przygotowania przed malowaniem, ale również zmywania z farb wszelkiego rodzaju zabrudzeń atmosferycznych oraz aktów wandalizmu, jakim jest graffiti. Należy nadmienić, że firma Vecom Polska sp. z o.o. od 2011 r. nie miała w Polsce żadnej reklamacji wynikającej ze źle przygotowanej powierzchni przed malowaniem bądź usuwania graffiti z taboru kolejowego. To wynik nie tylko doskonałej chemii, lecz także najwyższej jakości powłok lakierniczych firmy Novol. Wiele polskich firm obdarzyło nas zaufaniem. Uczestniczymy w szeregu projektów dotyczących trawienia aluminium wraz z wytwarzaniem powłoki konwersyjnej dla firmy Trak Serwis. Dostarczamy systemy czyszczenia na zimno, niewymagające wysokich temperatur podczas pracy produktu. W temperaturze od

18

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

5°C do 20°C jesteśmy w stanie w czasie od 3 do 5 min dokonać pełnego czyszczenia aluminium wraz z wytworzeniem powłoki konwersyjnej. Aluminium jest malowane do 20  min od aplikacji naszego produktu. Vecom to również płyny oraz pasty przeznaczone do wytrawiania austenitycznej i austenityczno-ferrytycznej stali nierdzewnej, niklu i stopów niklu. Produkty przeznaczone są do usuwania odbarwień materiału po spawaniu, zgorzeliny po walcowaniu, osadzonego w materiale żelaza itd. Takie zanieczyszczenia znacząco zmniejszają odporność na korozję. Systemy Vecom rozpuszczają obce cząsteczki na stali nierdzewnej, które pojawiają się podczas mechanicznych i/lub termicznych procesów takich jak gięcie, utwardzanie i spawanie. Tymi cząsteczkami mogą być cząstki żelaza i tlenki lub wodorotlenki żelaza, chrom, nikiel oraz inne. ■ Zapraszamy Państwa do współpracy prezes zarządu Vecom Polska sp. z o.o. Mariusz Jabłoński Vecom Polska sp. z o.o. Biuro handlowe ul. Kielecka 3, 26-050 Zagnańsk Tel. + 48 41 23 07 843; +48 606 650 440 e-mail: biuro@vmsp.pl, www.vecom-polska.pl


Najskuteczniejsze zabezpieczenia antykorozyjne oraz profesjonalne nakładanie powłok lakierowych zapewnia TRAK SERWIS Pionki

M

arka Trak Serwis istnieje na polskim rynku od ponad 15 lat. Misją firmy jest realizacja celów jej klientów. Kilkunastoletnie doświadczenie gwarantuje najwyższy standard świadczonych usług. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie korozji, to oferujemy między innymi wykonawstwo kompleksowych napraw lakierniczych cystern, samochodów ciężarowych, zabezpieczenie konstrukcji i powierzchni wielkogabarytowych oraz linii produkcyjnych dla renomowanych producentów samochodów osobowych i ciężarowych.

Wykorzystujemy powłoki lakiernicze o najwyższej odporności na działanie środków chemicznych, kwasów, paliw lotniczych. Wszystkie nasze aplikacje objęte są gwarancją, której udzielamy na wykonane przez nas projekty.

Zespół Trak Serwis to inżynierowie technologii lakiernictwa, lakiernicy, pomocnicy oraz pracownicy biurowi – w sumie kilkudziesięciu pracowników. W roku 2016 staliśmy się jednym z wiodących podmiotów w segmencie wykonawstwa malatury kolejowej, zmywania graffiti z taboru kolejowego, malatury konstrukcji stalowych oraz wykonawstwa malatury jednostek pływających. Trak Serwis to firma pilnie słuchająca Państwa opinii, która niezmiennie dostosowuje się do zmiennych uwarunkowań rynkowych.

• przygotowanie chemiczne oraz obróbkę strumieniowo-ścierną przed malowaniem do SA 2½, szkiełkowanie elementów ze stali kwasoodpornej,

Trak Serwis to również wykonawstwo malatury w terenie. Specjalizujemy się we wdrożeniach lakierniczych oraz aplikacji powłok lakierniczych na obszarze terenowym wskazanym przez naszych klientów. Zapewniamy rzetelną i skuteczną usługę wykonawstwa malatury niemalże w każdych warunkach środowiskowych. Wszelkie usługi świadczymy z najwyższą starannością. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu zapewniamy nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Oferujemy: • lakierowanie wszelkiego typu samochodów, • lakierowanie pojazdów, urządzeń,

• kompleksowe naprawy lakiernicze zbiorników, cystern, autocystern, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, • lakierowanie wielkogabarytowych jednostek nowych i używanych, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia antykorozyjne dla cystern bądź zbiorników, które są odporne na agresywne środowisko chemiczne. ■ Zapraszamy do współpracy: Piotr Tysiak prezes zarządu biuro@trakserwis.com.pl Tel. + 48 48 383 61 06 www.trakserwis.com.pl dodatek antykorozja i izolacje w przemyśle 2017

19


Lider w dziedzinie antykorozji

F

irma Cortec Corporation zajmuje się badaniami, rozwojem, produkcją i dystrybucją środków antykorozyjnych opartych na technologii VpCI (VCI), czyli lotnych inhibitorów korozji. Cortec jako pierwsza firma na świecie opracowała i wprowadziła na rynek technologię inhibitorów korozji w fazie gazowej (VpCI), migrujących inhibitorów korozji (MCI) oraz jako pierwsza opracowała produkty VpCI bez zawartości azotynów, odpowiednie dla wszystkich rodzajów metali. W ostatnich latach oferta produktowa została poszerzona o przyjazne dla środowiska produkty na bazie wody, które zastąpiły oleje i powłoki na bazie rozpuszczalników. Firma Cortec Corporation stała się światowym liderem w zakresie szeroko rozumianej ochrony antykorozyjnej, jednakże nadal pozostaje wierna swojej pierwotnej wizji: zapewniać ochronę przed korozją, tym samym zwiększać rentowność klientów, a także stale doskonalić jakość produktów przy jednoczesnym zmniejszaniu oddziaływania odpadów oraz zanieczyszczeń na środowisko.

KOMPLEKSOWA OFERTA Obecnie oferta firmy składa się z około pięciuset produktów chemicznych i systemów we wszystkich postaciach fizycznych. Są wśród nich: proszki, produkty ciekłe, koncentraty, tabletki, tworzywa sztuczne, papier, pianki, spreje, włókna, kapsułki, do-

20

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

datki, nanocząsteczki i opakowania. Jest to kompleksowy zakres inhibitorów korozji, które chronią metale żelazne i nieżelazne, w tym inhibitory, których skład sprawdza się również w wypadku mieszanki różnych metali. Rozwiązania te pozostają bardzo skuteczne niezależnie od tego, czy jest to tymczasowa ochrona podczas obróbki w fazie produkcji, krótkotrwała ochrona podczas transportu i magazynowania lub przy wydłużonym okresie ochrony z powodu wycofania z eksploatacji, czy też ze wzglę-

Główne zalety systemów antykorozyjnych Cortec • ochrona antykorozyjna wszystkich rodzajów metali, • działanie dwufazowe (faza kontaktowa i faza lotna), • biodegradowalność, • brak fosforanów, azotynów i metali ciężkich, • ochrona antykorozyjna krótko- i długoterminowa, • różnorodne formy aplikacji, • wysoka wydajność.


Branże / zastosowanie Obróbka metali / produkcja komponentów metalowych – płyny obróbkowe, czyszczenie i odtłuszczanie po procesach obróbki, odrdzewianie, powłoki antykorozyjne czasowe, chłodziwa, dodatki VpCI do chłodziw;

du na czasowy przestój lub serwisowanie maszyn i urządzeń. Niewątpliwą zaletą stosowania inhibitorów korozji Cortec jest brak konieczności czyszczenia powłok antykorozyjnych przed dalszą obróbką, montażem lub eksploatacją produktu. Komponenty, części i gotowe podzespoły są zawsze przygotowane do natychmiastowego użycia. Inhibitory korozji nie mają również wpływu na właściwości materiału. Dotyczy to także precyzyjnych urządzeń elektronicznych, w których kluczowe są właściwości związane z przewodnictwem elektrycznym i cieplnym oraz tolerancje dotyczące wymiarów.

Transport / logistyka / magazynowanie – opakowania antykorozyjne, folie i papiery VpCI, worki, rękawy i półrękawy antykorozyjne, pochłaniacze wilgoci, emitery lotnych inhibitorów korozji VpCI, czasowe powłoki antykorozyjne; Energetyka – inhibitory korozji do prób szczelności (hydrotestów) kotłów, wymienników ciepła i instalacji wodnych, grzewczych lub chłodzących, środki do konserwacji urządzeń energetycznych w czasie serwisów i remontów lub podczas przestojów, środki do czyszczenia i odrdzewiania z jednoczesną ochroną antykorozyjną, środki do uzdatniania wody technologicznej, antyskalanty, proszki sublimujące; Automotive – opakowania antykorozyjne, powłoki antykorozyjne czasowe, chłodziwa, środki smarne, pochłaniacze wilgoci, czyszczenie i odtłuszczanie z jednoczesną ochroną antykorozyjną; Przemysł petrochemiczny – ochrona instalacji ropy i gazu, dyspergatory i rozpuszczalniki osadów w instalacjach ropy, dodatki VpCI do olejów i paliw; Elektronika – środki do konserwacji płytek drukowanych, antystatyczne opakowania antykorozyjne, spreje antykorozyjne, emitery lotnych inhibitorów korozji do ochrony szaf transformatorowych, szaf sterowniczych, krzyżownic itp.; Przemysł zbrojeniowy – oleje, smary, dodatki do paliw, olejów silnikowych, przekładniowych turbinowych, powłoki antykorozyjne czasowe, emitery VpCI; Przemysł chemiczny – dodatki VpCI do produkcji farb, olejów, tworzyw sztucznych, elastomerów, wosków, lateksów, primerów, olejów, chłodziw itp.; Przemysł stoczniowy / offshore – czyszczenie i obróbka powierzchni, powłoki antykorozyjne, dodatki VpCI i ochrona zbiorników balastowych oraz instalacji chłodzących wykorzystujących wodę morską; Budownictwo / ochrona betonu – dodatki MCI (migrujące inhibitory korozji) do betonu, żelbetu, specjalistycznych zapraw, ochrona przed korozją betonu i zbrojeń, środki do regeneracji i ochrony konstrukcji betonowych, grunty, mikrowłókna wzmacniające, środki do czyszczenia, antygraffiti, uszczelniacze.

OD PRODUKCJI PO DZIAŁANIE Podstawową zaletą produktów Cortec jest możliwość ich zastosowania we wszystkich etapach życia produktu. Robiąc to właściwie, można w znaczący sposób zredukować czas i koszty: w fazie produkcji, obróbki, montażu, magazynowania, podczas transportu oraz użytkowania. Inhibitory korozji wyeliminują podczas produkcji lub obróbki niepotrzebne czynności, jakimi są czyszczenie, odtłuszczanie, usuwanie rdzy, piaskowanie i inne tradycyjne formy ochrony. To przekłada się na mniejszą liczbę napraw, odrzuconych produktów, reklamacji z powodu korozji i wydłużoną żywotność sprzętu. Firma Cortec inwestuje w rozwój i badania w celu osiągnięcia najwyższych standardów jakości i wydajności produkowanych środków. Naukowcy w firmie wykorzystują najnowsze technologie i metody badań do ciągłego ulepszania szerokiej gamy produktów. Świadczy o tym między innymi fakt, że dziś firma ma na całym świecie ponad 20 patentów na technologię VpCI i MCI. Produkty firmy Cortec są dystrybuowane na rynku polskim, czeskim i słowackim wyłącznie za pośrednictwem firmy TART s.r.o. (Czechy) lub za pośrednictwem spółek zależnych TART PL. sp. z o.o. (Polska) i TART (Słowacja). Zespół wykwalifikowanych specjalistów od korozji jest w stanie pomóc klientom w rozwiązaniu wszelkich problemów z korozją w każdej branży i dziedzinie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: <www.cortec.pl> oraz <www.tart.eu>. ■ dodatek antykorozja i izolacje w przemyśle 2017

21


Arcobaleno Marcin Janczyk Lipowczana 6, 02-260 Warszawa tel.: +48 22 886 56 36 kom.: +48 509 407 676 fax: +48 22 886 56 36 e-mail: biuro@arcofarby.pl www.arcofarby.pl

Belse sp. z o.o. Szyprów 17, 43-382 Bielsko-Biała tel.: +48 33 810 07 18 fax: +48 33 810 07 20 e-mail: biuro@belse.com.pl www.belse.com.pl

Jesteśmy dystrybutorem farb antykorozyjnych i ogniochronnych. Zajmujemy się również projektowaniem systemów antykorozyjnych oraz ich wykonawstwem na konstrukcjach stalowych oraz betonowych. Od 10 lat współpracujemy z największymi producentami farb przemysłowych, lakierów i żywic, aby spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Działamy zgodnie z zasadą: „Jeśli system zabezpieczający, którego potrzebujesz, nie istnieje, to my znajdziemy rozwiązanie i stworzymy go dla Ciebie”. Dostarczamy rozwiązania na zamówienie i nigdy nie pozostawiamy klientów bez opieki oraz profesjonalnej porady. Współpraca z Arcobaleno jest krokiem w kierunku nowych, lepszych, szybszych i bardziej ekonomicznych rozwiązań. Zadowolenie klienta jest najważniejsze i napędza nas do działania. Współpracę budujemy na wzajemnym zaufaniu i najwyższej jakości oferowanych usług.

Wyłączny przedstawiciel firmy BELZONA Polymerics Ltd. Konsultanci techniczni firmy BELSE na terenie całego kraju wspierają przemysł w zakresie zastosowania kompozytów polimerowych do napraw i modernizacji maszyn, urządzeń i innych obiektów technicznych. Firma BELSE dysponuje ponad 250 gotowymi technologiami BELZONA® KNOW-HOW, które utworzono na podstawie wieloletnich doświadczeń w przemyśle.

Specjalizujemy się w systemowym zabezpieczeniu ogniochronnym obiektów. Produkujemy wyroby o dużej odporności ogniowej, temperaturowej oraz korozyjnej. Jesteśmy producentem zestawu farb ogniochronnych Flame Stal Fire Proof Solvent (na konstrukcje stalowe) oraz zestawów Firefilm i Perlifoc. Carboline Polska sp. z o.o. Przecławska 5, 03-879 Warszawa tel.: +48 58 342 23 85 kom.: +48 502 239 319 e-mail: farby@carboline.pl www.carboline.pl

Zestawy wyrobów Flame Cabel EC, Opasek Multitube, kołnierzy mają szerokie zastosowanie do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych, w tym rur plastikowych, metalowych, koryt i kabli. Mamy w ofercie ogniochronne kratki wentylacyjne, pasty, pianki oraz wiele innych. Nasze produkty zabezpieczają: hale widowiskowe, lotniska, dworce czy centra handlowe. System Carboline – z nami osiągniesz więcej.


BAZA FIRM

Grupa CSV od 25 lat funkcjonuje na rynku motoryzacyjnym, w sektorze produkcji i dystrybucji chemii lakierniczej. Nie ogranicza się jednak tylko do branży motoryzacyjnej, z której się wywodzi. Grupa CSV jest wyłącznym dystrybutorem produktów przemysłowych marki BESA, hiszpańskiego producenta farb, który ma ugruntowaną pozycję na rynkach farb antykorozyjnych zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Grupa CSV sp. z o.o. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin tel.: +48 91 432 19 01 fax: +48 91 460 14 59 e-mail: info@csv.pl www.csv.pl

Expo Silesia sp. z o.o. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec tel.: +48 32 788 596 kom.: +48 510 031 684 fax: +48 32 788 75 02 e-mail: agnieszka.miklas@exposilesia.pl www.toolex.pl

Strategia CSV obejmuje integrację produktu, aplikacji, technologii i wsparcia kolorystycznego w celu uzyskiwania i dostarczania na rynek kompleksowych rozwiązań technologicznych wspierających wszystkie etapy renowacji powłok lakierniczych oraz technologii wymalowań przemysłowych. Firma stawia na rozwój branży lakierniczej i stosowanych w niej technologii, dlatego poza szeroką ofertą produktów i systemów lakierniczych realizuje także autorskie programy edukacyjne, zapewnia kompleksowe doradztwo i profesjonalne wsparcie techniczne.

W sosnowieckim Expo Silesia w dniach 3–5 października 2017 r. odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2017. Targi TOOLEX są przez wystawców uznawane za doskonałe narzędzie do odniesienia sukcesu biznesowego. To tutaj prezentuje się nowości i premiery na polskim rynku. Podczas ostatniej edycji ofertę zaprezentowało 500 wystawców z 18 krajów, którzy reprezentowali prawie 600 światowych marek. Targi odwiedziło blisko 10 tys. zwiedzających – ekspertów z branży. Podczas wystawy można było obejrzeć 450 maszyn w ruchu. Oto najkrótsze podsumowanie najważniejszych w Polsce targów branży obróbki metalu, które sukcesywnie wyznaczają trendy! W tym samym terminie odbędą się Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów Wirtotechnologia, a także Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo. Takie połączenie różnych branż to doskonała platforma wymiany informacji i doświadczeń.

Handlowcy: Inver Polska Sp z o.o. Metalowców 49, 39-200 Dębica tel.: +48 14 680 90 20 kom.: +48 600 043 406 fax: +48 14 680 90 22 e-mail: inver.pl@valspar.com www.inver.com

Polska Północno-Zachodnia: Michał Czapla +48 600 043 400 Polska Północno-Wschodnia: Tomasz Zglec +48 600 043 405 Polska Południowo-Wschodnia: Tomasz Tarnopolski +48 600 043 404 Polska Południowo-Zachodnia: Piotr Leski +48 600 043 402 Dyrektor Sprzedaży: Adam Motyka +48 600 043 406

dodatek antykorozja i izolacje w przemyśle 2017

23


BAZA FIRM

IC SERVICE sp. z o.o. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry kom.: +48 503 032 155 kom.: +48 505 413 216 e-mail: biuro@icservice.pl www.icservice.pl

FAST SA Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia tel.: +48 58 554 33 61 kom.: +48 693 076 665 fax: +48 58 554 33 62 e-mail: info@fast.pl www.fast.pl

Sherwin-Williams Poland sp. z o.o. Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły tel.: +48 61 624 45 00 kom.: +48 601 711 613 fax: +48 61 624 45 99 e-mail: biuro@sherwin.com www.sherwin-williams.eu

Nasza firma zajmuje się czyszczeniem stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminium i innych metali szlachetnych dla różnych gałęzi przemysłu. Oferta jest dostosowana do potrzeb zarówno mniejszych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Kompleksowość obsługi, wysoka jakość i korzystne terminy będące podstawą satysfakcji klienta to główne środki realizacji misji naszej firmy. Oczyszczamy pojedyncze elementy oraz kompletne urządzenia, zbiorniki itp. Dysponujemy komorą do kuleczkowania stali nierdzewnej, aluminium i tytanu (ścierniwo: kulki ceramiczne) o wymiarach 9,0×5,0×4,3 m. Zachęcamy do nawiązania współpracy w zakresie obróbki powierzchni stalowych.

Już prawie 30 lat świadczymy specjalistyczne usługi w obszarach antykorozji, izolacji oraz wyposażenia wnętrz. Naszym klientom oferujemy wysokiej jakości rozwiązania techniczne i produkcyjne, wsparcie i doradztwo na każdym etapie realizacji. Zakres prowadzonych projektów uzależniamy od potrzeb i wymagań zleceniodawcy. Prace możemy prowadzić jednocześnie dla wszystkich obszarów na jednym obiekcie lub niezależnie, osobno dla każdego obszaru. Jeśli chodzi o antykorozję i izolację, to świadczymy usługi dla przemysłu stoczniowego, energetycznego i budowlanego. Wyposażamy hotele, statki i przestrzenie komercyjne. Projekty w FAST SA prowadzone są przez specjalistów certyfikowanych przez International Project Management Association (IPMA) – wieloletnich praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach – którzy monitorują każdy etap realizacji projektu, zapewniając właściwą jakość procesu wykonawczego.

Sherwin-Williams to Twój partner w technologiach lakierowania. Dostarczamy technologie malowania farbami ciekłymi i proszkowymi do wykańczania powierzchni metalu, tworzyw sztucznych, szkła i drewna. Od 150 lat najważniejszy jest dla nas klient.

Powierzchnie bez tajemnic w Targach Kielce!

Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE Zakładowa 1, 25-672 Kielce tel.: +48 41 365 13 34 kom.: +48 797 339 397 e-mail: odziemek.piotr@targikielce.pl www.expo-surface.pl

Technic Progress Tkaczowa 407a, 36-040 Boguchwała tel.: +48 17 851 80 31 kom.: +48 509 580 099 e-mail: biuro@technicprogress.pl www.technicprogress.pl

24

Polski Przemysł

Podczas poprzedniej edycji wydarzenia poświęconego między innymi technologiom oraz urządzeniom do nanoszenia powłok ochronnych do stolicy województwa świętokrzyskiego przyjechało blisko 60 firm z tego sektora, w tym producenci i dystrybutorzy z całego świata. Podczas trwającej trzy dni „Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce”, której integralną częścią jest właśnie EXPO-SURFACE, wystawy obejrzało ponad 10 tys. zwiedzających. VIII Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE odbędą się w dniach 28–30 marca 2017 r. Już teraz zachęcamy wszystkich do współpracy. Tradycyjnie wystawie towarzyszyć będą targi związane z technologią laserową, spawalnictwem i technologiami pomiarowymi, czyli STOM TOOL, STOM BLECH&CUTING, STOM-LASER, Spawalnictwo, Pneumaticon, Wirtoprocesy, CONTROL-STOM oraz Dni Druku 3D. Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce!

Technic Progress dostarcza klientom ze wszystkich gałęzi przemysłu i handlu kompleksowe rozwiązania z zakresu pakowania, zabezpieczania oraz zamykania produktów. Dzięki bogatemu asortymentowi, a także nowoczesnym produktom możemy wspierać cały proces produkcyjny, transportowy i magazynowy produktów przemysłowych, specjalistycznych, spożywczych, medycznych, przemysłowych i konsumpcyjnych. Zapewniamy klientom szeroki wybór rozwiązań antykorozyjnych, zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także materiały opakowaniowe i ochronę przed wilgocią, tłuszczem, czynnikami zewnętrznymi oraz produkty pozwalające dbać o czystość i higienę. Dla wymagających branż opracowujemy i rozwijamy specjalistyczne rozwiązania dla optymalnego zabezpieczenia i ochrony produktów. Technic Progress wciąż podwyższa jakość swoich usług, aby spełnić wymagania wszystkich klientów.


III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MENADŻERÓW JAKOŚCI, PRODUKCJI I LOGISTYKI Innowacje i przedsiębiorstwo inteligentne szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

18-19.05.2017 r., Wieliczka ORGANIZATORZY

www.polskiprzemysl.com.pl

www.langas.pl


ziedź tegoroczne Targi za darmo!

nia do bezpłatnego wejścia na Targi, pod cji on–line na stronie internetowej Targów.

Zapraszamy na kolejną edycję

3 – 5 października 2017

metody i narzędzia CAD/CAM/CAE, rapid prot

TOOLEX - Twoje Narzędzie do Biznesowego Sukcesu!

Tools and Processin TARGI WIR Międzynarodow Narzędzi i Techn Równocz International Fair o

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki

30.09 – 02.

Sos

Targi Techniki Laserowej

LASERexpo Targi Techniki www.toolex.pl Laserowej Trade Fair of Laser Technology

LASERexpo bezpła

sze zaproszenie upoważnia do bezpłatnego wejścia na Targi, pod kiem dokonania rejestracji on–line na stronie internetowej Targów.

zapr

Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu

Trade Fair of Technolo

OILexpo

Międzynarodowe www.too zaproszenie Targi Metod i Narzędzi bezpłatny wstęp dla 1 osoby

do Wirtualizacji Procesów

Specjalne zap Targi Technol Cięcia

/y

nij zaproszenie i odziedź tegoroczne Targi za darmo!

Trade Fair of Laser Technology

/y

www.wirtotechnologia.pl Sosnowi c ExpoCUTT Trade Fair of Cu

www.oilexpo.pl

TOOLEX 2016 w liczbach:

Tech LASER Targi Tech Laserow Trade F

30.09 –• 02.10.2014 • ponad 500 Wystawców i Współwystawców z 18 krajów 450 maszyn w ruchu

• około 600 reprezentowanych marek

LASE

• prawie 10 000 Zwiedzających

Targi Las

www.exposilesia.pl

Technolog

Zaproszenie Wystawcy w wersji bezpłatnego wejścia na Targi, pod

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, on–line na stronie internetowej Targ Narzędzi i • Technologii Obróbki prawie 100 nowościsię: prezentowanych na stoiskach The Exhibitor’s invitation in electronic for Równocześnie odbędą International Fair of Machine Tools, fair only after you register on-line at the f Tools and Processing Technology • 15 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej

TARGI WIRTOTECHNOLOGIA

patronat honorowy honorary patronage

metody i narzędzia do wirtualizacji procesów, CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa

BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

patronat medialny media patron

Targi Techniki Laserowej

Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów

Trade Fair of Laser Technology

Fairs of Tools and Methods of Virtual Processing

Targi Technologii LASERexpo Cięcia Targi Technologii Szlifowania

ExpoCUTTING Trade Fair of Cutting GRINDexpo

patronat merytory essential patronage

główny partner m main media partne

partnerzy medialni / media partners

Zarezerwuj powierzchnię na Targach Toolex 2017: Organizator / Organiser tel. 32 78 87 541 tereny targowe / venue tel. 32 78 87 538 Expo Silesia Centrum Targowo-Konferencyjne ul. Braci Mieroszewskich 124 fax 32 78 87 522 41-219 Sosnowiec, Poland ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec toolex@exposilesia.pl www.exposilesia.pl

Technology POLAND Trade Sosnowiec Fair of

na


Profile for AF Media

Antykorozja i Izolacje dodatek manazynu Polski Przemysł  

Magazyn o tematyce przemysłowej

Antykorozja i Izolacje dodatek manazynu Polski Przemysł  

Magazyn o tematyce przemysłowej

Advertisement