__MAIN_TEXT__

Page 1

2017


Portal przemysłowy nr 1 Ponad 3000 artykułów i wiadomości

Ponad 241 tys. odsłon stron

Ponad 77 tys. użytkowników serwisu (60%) znalazło docelową informację wyszukując temat w przeglądarkach internetowych Ponad 33,8 tys. powracających unikalnych użytkowników Ponad 12,5 tys. sesji pochodzi z witryn odsyłających (stron, serwisów itp)

Ponad 2,4 tys. polubień profilu Polski Przemysł

 Bezterminowa publikacja artykułu

 Bezpłatny dostęp do wszystkich treści na stronie

 Szerokie spektrum tematów przemysłowych

www.polskiprzemysl.com.pl S ko n t a k t u j s i ę z na m i z a dz w o ń 4 2 6 3 3 21 07 lub nap isz re kl am a@p o l s ki p r ze m ys l .co m . pl


Spis treści 2 | Chemnaft dla przemysłu. Co zrobić, aby twoje maszyny pracowały dłużej i bez awarii 4 | Właściwa mikrofiltracja niezbędna do przedłużenia żywotności oleju 6 | Dobór odpowiedniego smaru do łożysk 8 | Tradycja i nowoczesność 10 | Oleje hydrauliczne – jak sprostać wymaganiom? 12 | Środki smarne w przemyśle spożywczym 15 | Baza firm

REDAKCJA WYDAWCA AF Media ul. 6 Sierpnia 14, 90-416 Łódź, www.afmedia.com.pl, NIP 7251753870, REGON 473258344 MENEDŻER PROWADZĄCY: Katarzyna Tądel / +48 502 264 844 / katarzyna.tadel@polskiprzemysl.com.pl KOREKTA BLURB Pracownia edytorska 92-780 Łódź, ul. Grabińska 10 B m. 4, www.pracownia-edytorska.pl, kom: +48 781 999 96, biuro@pracownia-edytorska.pl PROJEKT I SKŁAD Quality Pixels s.c. 90-416 Łódź, ul. 6 Sierpnia 14, www.qualitypixels.pl, kom.: +48 517 446 864, grafik@polskiprzemysl.com.pl © Polski Przemysł 2017 Żadna część ani całość tej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i dla jakiegokolwiek celu bez uprzedniej zgody wydawcy. Materiały zdjęciowe zawarte w artykułach są udostępnione przez firmy posiadające prezentacje. Tym samym firmy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć w zakresie niezbędnym do realizacji publikacji w dodatku „Oleje i smary dla przemysłu”.


Chemnaft dla przemysłu Co zrobić, aby twoje maszyny pracowały dłużej i bez awarii Artur Błażej główny technolog

W

drażanie nowoczesnych technologii zarówno w motoryzacji, jak i w przemyśle wymusza na producentach środków smarnych wprowadzanie produktów spełniających coraz wyższe wymagania jakościowe. W motoryzacji, za sprawą zaostrzających się przepisów regulujących emisję szkodliwych substancji do środowiska, zmiany technologiczne wprowadzane są praktycznie co roku. W przemyśle obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na syntetyczne lub biodegradowalne oleje i smary z aprobatami (Flender, Siemens, Denison Hydraulics, Cincinnati Machines) na bazie PAO, PAG i estrów, gwarantujące pracę urządzeń w ekstremalnych warunkach i przy wydłużonym okresie pracy. Głównie dotyczy to gałęzi takich jak: energetyka, transport, przemysł wydobywczy i hutniczy. W ostatnich 20  latach następowało wyraźne unowocześnienie parku maszynowego w zakładach przemysłowych w Polsce, co wiązało się ze stosowaniem wyższej jakości olejów, dłuższymi okresami ich pracy, zdecydowanie mniejszymi dolewkami oraz optymalizacją gospodarki olejowej. Skutkuje to wprowadzaniem olejów smarowych produkowanych według nowych technologii zgodnych z coraz bardziej rygorystycznymi normami. Dlatego też w grupie olejów przemysłowych co roku obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na oleje wysokiej jakości o wąskiej dziedzinie specjalizacji kosztem tradycyjnych olejów opierających się na tanich surowcach. Firma Chemnaft wpisuje się w ten trend, dokładając wszelkich starań w organizację profesjonalnego Centrum Badań i Rozwoju, wychodząc z założenia, że od skutecznie realizowanych działań z obszaru badań i rozwoju zaczyna się cykl życia produktu i możliwość opracowywania innowacyjnych technologii wpływających na poprawę eksploatacji maszyn i urządzeń. Oferta Chemnaft – obejmująca oleje hydrauliczne, sprężarkowe, maszynowe, przekładniowe, antyadhezyjne i wiele innych – jest szeroka i odpowiada na zapotrzebowanie większości branż funkcjonujących w naszym kraju. Stosunek jakości do ceny naszych olejów, elastyczność, szybkość działania, własne zaplecze badawczo-rozwojowe wpływają na szybki wzrost sprzedaży i poprawę naszej pozycji w rynku. Zwłaszcza obszar badań i rozwoju to ważne ogniwo łączące obszar testowania i kreowania nowych technologii z wymaganiami rynku i oczekiwaniami klientów.

Centrum Badań i Rozwoju w naszym pojęciu to coś więcej niż dobrze wyposażone laboratorium; to zdolność do samodziel-

2

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

nego opracowywania i sprawdzania technologii środków smarnych oraz interpretacji wyników analiz. To także połączenie prac badawczych i rozwojowych z odpowiednimi działaniami w zakresie: normalizacji, zrozumienia potrzeb klienta, ustalenia procedur monitoringu, serwisu olejowego, interpretacji wyników badań, procesów certyfikacyjnych. Nasz cel to bliskie relacje z użytkownikami olejów, realizacja badań eksploatacyjnych i walidacyjnych celem poznawania oraz identyfikacji specyficznych wymagań stawianych przez producentów sprzętu i bezpośrednich użytkowników. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bliski kontakt z olejem w eksploatacji to najlepsza droga do wprowadzania innowacji technologicznych. Wykorzystując obserwacje poczynione na rynku i bogate doświadczenie specjalistów firmy Chemnaft, można stwierdzić, że testowanie środków smarnych na etapie prac laboratoryjnych jest często niewystarczające. Realizowane badania opierające się na testowaniu podstawowych parametrów fizykochemicznych nie dają pełnej informacji na temat przydatności eksploatacyjnej badanego środka smarnego, przez co ryzyko ewentualnego niedoszacowania jakości oleju przechodzi w dużej mierze na użytkownika. Firma Chemnaft jako pierwszy producent olejów w Polsce, we współpracy z jednostkami naukowymi, realizuje zadania dotyczące projektowania i budowy stanowisk badawczych do oceny własności eksploatacyjnych olejów poprzez symulację warunków pracy urządzenia w warunkach polowych. Działamy w pełni profesjonalnie, dlatego też nic nie zostawiamy przypadkowi i inwestujemy w poszerzanie procedur testowych. Nasz atut to także wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w realizacji prac badawczo-rozwojowych, prac w obszarze monitoringu oleju, informacji technicznej i doboru olejów, a także serwisu technicznego. Bogate doświadczenie naszych inżynierów skutkuje zrozumieniem pełnego cyklu życia naszych produktów od chwili ich powstania, po zakończenie eksploatacji w danym urządzeniu. W zbudowanym przez Chemnaft schemacie działania oferta produktowa to nie tylko konkretne oleje, lecz także wartość dodana stanowiąca zbiór działań okołosprzedażowych. Umiejętne podawanie informacji technicznych klientowi, rozbudowanie stron internetowych, działania w zakresie optymalizacji gospodarki olejowej w zakładach przemysłowych, prezentacja naszych produktów na targach branżowych, a przede wszystkim skuteczne planowanie prac badawczo-rozwojowych to klucz do sukcesu i nasz sposób na utrzymywanie zaufania klientów. ■


dodatek oleje i smary dla przemysłu 2017

3


Właściwa mikrofiltracja niezbędna do przedłużenia żywotności oleju Aby uniknąć awarii maszyn, a co za tym idzie kosztownych przestojów, warto powierzyć odpowiedzialność za właściwe utrzymanie oleju profesjonalistom i skorzystać z ich usług. Pracownicy firmy Ad Moto przefiltrowali już ponad milion litrów oleju. Swoim klientom oferują najlepszą jakość produktu za rozsądną cenę.

„DZIEŃ DOBRY, MAM PROBLEM…” Zapoznajmy się z opisem trzech sytuacji awaryjnych, do których doszło w różnych firmach, gdzie nie zadbano o właściwą pielęgnację oleju w różnych układach. Na skutek awarii dokonuje się wymiany kompletu filtrów liniowych co 4 godz. Pracownicy właśnie zauważyli, że kończy im się zapas filtrów i boją się kontynuować pracę. Sprawcą awarii jest woda, która przedostała się do układu. Natychmiast następuje kilkunastokrotny wzrost poziomu zawilgocenia oraz poziomu oleju (o objętość przedostającej się do niego wody). Firma chciałaby kontynuować produkcję, ograniczyć częstotliwość wymiany wkładów, usunąć wodę z układu do bezpiecznego poziomu oraz oczyścić olej z cząsteczek stałych, które przedostały się tam wraz z wodą. Nieodzowne jest jak najszybsze pojawienie się serwisantów firmy Ad Moto. Po przyjeździe na miejsce podłączają system agregatów filtracyjno-dehydrujących i rozpoczyna się usuwanie wody oraz zanieczyszczeń. Już po 4  godz. zostanie odseparowane prawie 300  l wody. Filtry systemowe przestają się zapychać (materiał wykonany był z celulozy, a woda powodowała znaczny wzrost oporów). Po 12 godz.

4

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

pracy serwisu cały system 8000 l osiąga bezpieczny poziom wody w oleju (poniżej 200 ppm) i czystość poniżej klasy NAS 8. Produkcja może być kontynuowana w sposób bezpieczny i nie istnieje potrzeba kosztownej wymiany filtrów. Ryzyko awarii spowodowanej obecnością wody zostaje zażegnane. Pozostaje jedynie doszlifować parametry oleju. Maszyna nie pracuje prawidłowo, ponieważ już 5  min po starcie przez filtr oddechowy wydostaje się spieniony olej. Po przyjeździe serwisantów firmy Ad Moto okazuje się, że wcześniej zostało dolane ok. 40 l oleju w 400-litrowym układzie. Niestety dolano olej niewłaściwy, a ponadto podczas dolewania oleju układ został zabrudzony pyłem, w wyniku czego zmierzona klasa czystości osiągnęła poziom NAS 11. Serwisanci przystępują do zlewania oleju, następnie rozpoczynają jego właściwą filtrację oraz oczyszczanie zbiornika. Następnie przeprowadzone zostają testy z dodatkiem zapobiegającym pienieniu się oleju. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów maszyna zostaje napełniona olejem przez agregat filtrujący. Podłączony zostaje także bocznikowy układ filtracyjny w celu oczyszczenia oleju pozostającego w układzie. Po rozruchu maszyny kontrolnie bada się


klasę czystości oleju. Tym razem nawet po 60 min nie zaobserwowano piany wydostającej się przez odpowietrznik. Maszyna może bezpiecznie wrócić do pracy. Wraz ze wzrostem ciśnień w układach hydraulicznych zwiększeniu ulega pasowanie współpracujących elementów. W związku z tym zmniejsza się tolerancja na obecność zanieczyszczeń w oleju. Klient sygnalizuje, że już dwukrotnie wymienił pompy i jeden silnik, dokonał też wymiany oleju i wyczyścił zbiornik, a problem pojawia się ponownie. Po przyjeździe serwisantów firmy Ad Moto następuje spuszczenie oleju i zbadanie klasy czystości, która przekracza skalę wskazań licznika. Werdykt jest jeden – układ musi zostać przepłukany. Konieczna będzie również wymiana uszkodzonych podzespołów hydraulicznych. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych napraw i czynności wykonano pierwszy rozruch z monitoringiem poziomu zanieczyszczeń. Z klasy NAS 5 nastąpił gwałtowny skok do klasy NAS 8, a następnie powolna poprawa. Po kolejnych rozruchach pozostało jeszcze założenie bocznikowego agregatu filtracyjnego, który zasilany jest z prądu maszyny umożliwiającej mu przemieszczanie i filtrację. Sprzęt może powrócić do pracy. W wypadku podobnych awarii i groźby zatrzymania produkcji kluczowa jest szybkość reakcji pojawienia się pracowników serwisu. Jedną z usług świadczonych przez serwisantów Ad Moto jest mikrofiltracja oleju. To nowoczesna i ekologiczna usługa oczyszczania olejów hydraulicznych, przekładniowych, turbinowych, chłodziw i emulsji oraz olejów obróbczych z zanieczyszczeń, szlamów oraz wody. Może być stosowana we wszystkich układach hydraulicznych o pojemności pozwalającej na zastosowanie agregatów filtracyjnych: prasach, wtryskarkach, turbinach oraz przekładniach np. w koparkach, ładowarkach, palownicach oraz dźwigach.

NA CZYM POLEGA MIKROFILTRACJA? Mikrofiltracja polega na oczyszczaniu oleju dzięki wykorzystaniu agregatów filtracyjnych wyposażonych we wkłady głębokiego oczyszczania SDFC, które pochłaniają wodę i zanieczyszczenia stałe. Dzięki zastosowaniu tej metody uzyskuje się czystość oleju wyższą niż czystość większości świeżych olejów dostępnych na rynku. Metody stosowane przez Ad Moto pozwalają na płukanie całych układów hydraulicznych bez konieczności ich rozkręcania. Zastosowanie mikrofiltracji bocznikowej i montażu agregatów w systemie by-pass to niezwykle skuteczny sposób usuwania opiłków metali po wszelkich awariach. Osiągnięcie takiego efektu nie jest możliwe

podczas tradycyjnej wymiany oleju, ponieważ nie usuwa ona dużej ilości opiłków nadal zalegających w układzie hydraulicznym. Ważne jest także to, aby elementy filtracyjne były w stanie chronić układ przed pojawiającą się wilgocią. Woda jest przecież czynnikiem przyśpieszającym starzenie się oleju i z udziałem katalizatorów może skrócić żywotność oleju nawet kilkadziesiąt razy. Ponadto może spowodować szkody poprzez korozję lub zjawisko kawitacji. W wypadku znacznej zawartości wody w oleju pracownicy Ad Moto proponują swoim klientom zastosowanie dehydracji – próżniowego usuwania cząsteczek wody.

STOSOWANA TECHNOLOGIA Co prawda większość układów pracujących z olejem została już wyposażona w elementy filtracyjne do zatrzymywania cząsteczek stałych, ale nie są one tak skuteczne, jak wkłady głębokiego oczyszczania stosowane przez Ad Moto. Decyduje o tym przede wszystkim mała pojemność pochłaniania zanieczyszczeń, tymczasem jeden wkład SDFC AD 2 stosowany w agregatach firmy Ad Moto usuwa do 2,2 kg zanieczyszczeń stałych oraz 750 ml wody. Nie w każdym miejscu układu można umieścić dokładne filtry, dlatego idealnym rozwiązaniem podczas pielęgnacji oleju w układzie jest zastosowanie systemów bocznikowych. Przy okazji filtry mogą także spełniać funkcję niewielkiego wymiennika ciepła – czyli obniżać niekorzystny wpływ zbyt wysokiej temperatury.

NA JAKIE KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MIKROFILTRACJI MOŻNA LICZYĆ? Dzięki mikrofiltracji usuwa się do 99,95% zanieczyszczeń stałych (klasa NAS 5 lub lepsza), dochodzi do zmniejszenia zawartości wody (mniej niż 100 ppm), usunięte zostają żywice i produkty powstałe w wyniku utleniania, ogranicza się zużycie ścierne oraz erozję, dzięki czemu łatwiej zapobiec awarii pomp oraz zaworów, następuje poprawa lepkości, znacznie wzrasta wydajność maszyny, maleje zużycie energii. Warto zaznaczyć, że ten sam olej może być filtrowany nawet pięć razy – wiele zależy od jego jakości i warunków pracy. ■ Ad Moto Rafał Zawisz al. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice tel. 604 580 907, 601 74 16 36 e-mail: biuro@filtracjaoleju.pl www.filtracjaoleju.pl dodatek oleje i smary dla przemysłu 2017

5


Dobór

odpowiedniego smaru do łożysk Niewłaściwy dobór smaru do łożysk może spowodować poważne konsekwencje takie jak: nadmierne zużycie łożyska, które może doprowadzić do jego uszkodzenia, zbyt szybkie utlenianie smaru w łożysku, problemy z korozją, twardnienie smaru bądź jego „wysychanie” w temperaturach granicznych jego stosowania. Dobierając odpowiedni smar, należy przede wszystkim dokładnie przeanalizować miejsce jego aplikacji, typ łożyska, zakres temperatur pracy, obroty, obciążenie, warunki pracy, tj. możliwości kontaktu smaru z różnymi czynnikami zewnętrznymi (pył, woda, ciecze itp.). Nie bez powodu istnieje na rynku sporo różnorodnych smarów w wielu klasach konsystencji opartych na różnego typu zagęszczaczach, olejach bazowych, a także zawierających różne dodatki stałe – np. dwusiarczek molibdenu.

L

epkość oleju bazowego użytego do komponowania smaru ma również duże znaczenie. Smary oparte na olejach bazowych o niskiej lepkości znajdują zastosowanie tam, gdzie występują szybkie obroty, stosunkowo niska temperatura i niewielkie obciążenie. Z kolei smary oparte na olejach bazowych o wysokiej lepkości stosowane są w warunkach dużych obciążeń, niewielkich obrotów oraz wysokiej temperatury. Oczywiście nie jest to regułą, bo istnieją węzły tarcia, w których występują jeszcze odmienne warunki, tj. wysokie temperatury i wysokie obroty – np. w wentylatorach zainstalowanych w piecach. Klasa konsystencji smaru jest również istotna. Na przykład smar stosowany w układach centralnego smarowania powinien być odpowiednio „miękki” i dobrze pompowalny. W takich wypadkach stosuje się smary klasy konsystencji NLGI 0/00. Odpowiednio dobrany zagęszczasz nadaje smarowi właściwości użytkowe takie jak: górna i dolna temperatura pracy, odporność na czynniki zewnętrzne np. dostęp wody, rozpuszczalników, ochronę antykorozyjną, wydzielanie oleju ze smaru. Uniwersalne smary litowe mogą pra-

6

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

cować przy temperaturach dochodzących okresowo do 130°C. Dodatkową poprawę właściwości wysokotemperaturowych uzyskano w smarach kompleksowych litowych. W wypadku bardzo wysokich temperatur dobrze sprawdzają się smary polimocznikowe, a w razie występowania ekstremalnych temperatur – smary syntetyczne PFPE/PTFE. W warunkach, w których woda może się przedostawać do łożyska, wymagane jest stosowanie smarów odpornych na wymywanie wodą, takich jak smary wapniowe lub kompleksowe wapniowe, a sam smar powinien mieć podwyższone właściwości przeciwkorozyjne. Smary oparte na sulfonianie wapnia łączą wiele zalet smarów opartych na innych zagęszczaczach. Mają bardzo dobre właściwości EP, mogą pracować w wysokich temperaturach, przy wysokich obciążeniach, nie powodują korozji, są odporne na działanie sił ścinających. Dobór właściwego smaru w aplikacjach nietypowych nie jest sprawą oczywistą. Firma Boccard ma wieloletnie doświadczenie związane z doborem smarów uwzględniającym ekonomię danych


FIRMA BOCCARD ŚWIADCZY KOMPLEKSOWE USŁUGI TOTAL FLUID MANAGEMENT W RAMACH PROGRAMU BOCLUBE®, TJ. PEŁNEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SMAROWNICZĄ W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH rozwiązań, w ustalaniu dawek smaru przy dosmarowywaniu w zależności od typu łożysk i warunków pracy, czasookresów dosmarowywań w czasie eksploatacji oraz w zastosowaniu systemów automatycznego smarowania. Przy zamianie smaru należy zdawać sobie sprawę, że niektóre zagęszczacze i oleje bazowe wchodzące w skład smaru mogą być ze sobą niekompatybilne. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie odpowiedniej procedury zamiany smaru w układzie, którą mogą przeprowadzić pracownicy serwisu Boccard. Firma Boccard świadczy kompleksowe usługi Total Fluid Management w ramach programu BocLube®, tj. pełnego zarządzania gospodarką smarowniczą w zakładach przemysłowych, mającego na celu obniżenie kosztów wytwarzania oraz ułatwiającego klientowi skupienie się na działalności podstawowej, a przez to zwiększenie konkurencyjności na rynku. Usługi BocLube to wysoka jakość i minimalizacji kosztów. ■ Michał SKROBECKI Kierownik Wsparcia Technicznego BOCLUBE® dodatek oleje i smary dla przemysłu 2017

7


Tradycja i nowoczesność W 2015 r. minęło 100 lat od założenia firmy Georg Oest Mineralölwerk, która mieści się we Freudenstadt, w otoczeniu przepięknych lasów szwarcwaldzkich. Przez ten czas firma przeszła szereg zmian i modernizacji, aby stać się przedsiębiorstwem ultranowoczesnym, spełniającym najsurowsze wymagania środowiskowe i prężnie działającym w branży środków smarnych. Dlatego – czerpiąc z wiedzy i doświadczeń, jakie przez ten czas pieczołowicie zbierano – możemy dzisiaj zaoferować innowacyjne rozwiązania dla większości gałęzi przemysłu. Przede wszystkim skupiamy się na dopasowaniu rozwiązań do potrzeb naszych klientów, z którymi współpracujemy na zasadach partnerskich.

CO ROBIMY DZISIAJ Dzisiaj dostarczamy środki smarne do wielu gałęzi przemysłu. Naszą szczególną uwagę kierujemy na przemysł metalowy, związany z procesami obróbki plastycznej i skrawaniem. Dysponujemy bardzo szeroką paletą środków smarnych do maszyn produkcyjnych, a więc: olejami hydraulicznymi, przekładniowymi, prowadnicowymi, smarami itp., a także procesowymi środkami technologicznymi: chłodziwami, olejami i pastami do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej. Dopełnienie stanowią środki antykorozyjne oraz środki myjące. Jesteśmy więc gotowi do zapewnienia naszym klientom pełnego pakietu środków dopasowanych do konkretnego procesu produkcyjnego. Naszą chlubą jest uzyskanie certyfikatu VDA 230-213 dla poziomu 4 (pełna aprobata do produkcji seryjnej, również dla podwykonawców), jeżeli chodzi o środek

8

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

smarny do bardzo głębokiego tłoczenia karoserii pojazdów samochodowych, którym jest PLATINOL B 804/3 COW-1. Wprowadziliśmy również środek do obróbki plastycznej na bazie żelu, który oprócz doskonałych własności smarnych odprowadza nadmiar ciepła ze strefy obróbki. Nie zawiera oleju mineralnego ani też innych składników, które utrudniałyby procesy zgrzewania czy spawania bez konieczności odtłuszczenia powierzchni. Znakomicie nadaje się do gięcia trzpieniowego rur czy głębokiego tłoczenia blach. Ma to ogromne znaczenie przy dzisiejszych potrzebach skracania technologicznych cykli produkcyjnych, a tym samym kosztów produkcji. W Europie widać coraz bardziej wyraźny trend co do stosowania nieemulgujących środków do obróbki plastycznej i skrawaniem.


OPRÓCZ CHŁODZIWA W OFERCIE MAMY RÓWNIEŻ NIEEMULGUJĄCY OLEJ SYNTETYCZNY O BARDZO NISKIEJ SKŁONNOŚCI DO TWORZENIA MGŁY, NAWET GDY OLEJ PODDAWANY JEST BARDZO WYSOKIEMU CIŚNIENIU

W wypadku produkcji wielkoseryjnej, a nawet średniej wielkości coraz częściej znajdują zastosowanie środki myjące oparte na perchloretylenie oraz modyfikowane alkohole. Te drugie ze względów bezpieczeństwa mogą w najbliższej przyszłości zdominować tego typu procesy mycia. Większość środków smarnych do trudnych operacji tłoczenia czy obróbki skrawaniem zawiera dodatki EP oparte na siarce aktywnej lub coraz rzadziej na chloroparafinie. Dodatki te reagują ze środkiem myjącym, zakwaszając go. To nieuchronnie prowadzi do zniszczenia elementów myjki, najczęściej chłodnicy i grzałek. Opracowaliśmy technologię, która pozwala na używanie środków smarnych, które są kompatybilne z wymienionymi środkami myjącymi w myjkach zamkniętych, pracujących pod próżnią. Na tym polu ściśle współpracujemy z firmą Safechem – światowym liderem w nowoczesnych systemach mycia. Chłodziwa wodorozcieńczalne ze względu na zmieniające się przepisy legislacyjne w Europie również są modyfikowane pod tym kątem. Ostatnimi czasy wprowadzono na rynek zupełnie nową linię COLOMETA seria „P”. Jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu maszynowego na chłodziwo bezpieczne dla operatorów maszyn obróbczych o wydłużonym okresie bezproblemowej eksploatacji. Dlatego pozbawiliśmy je wszelkich związków bakteriobójczych, m.in. donorów formaldehydu, modyfikując skład chemiczny w taki sposób, aby chłodziwo mogło pracować znacznie dłużej w układach maszyn niż dotychczas. Nierzadkie przykłady potwierdzają znacznie wyższe parametry użytkowe nowej linii w porównaniu z poprzednią generacją. Wysokie parametry chłodziwa w wielu wypadkach zapewniają odpowiednie smarowanie narzędzia. Po pierwsze, chodzi o zabezpieczenie przed jego szybkim zużyciem, a po drugie, o zapewnienie odpowiedniej jakości obrabianej powierzchni. Chłodziwo musi zapewnić optymalne smarowanie na styku obrabianego detalu i narzędzia. Jednak jeżeli obrabiany detal lub narzędzie podczas procesu skrawania nie będą się względem siebie przesuwały płynnie, wówczas nawet najlepsze chłodziwo nie zapewni uzyskania założonej jakości powierzchni. Dlatego też uzupełnieniem nowej linii chłodziw jest seria olejów do smarowania prowadnic centrów obróbczych. Stworzono olej, który oprócz znakomitej

deemulgacji w obecności chłodziw zapewnia jednocześnie płynny przesuw suportów i innych części maszyn, minimalizując wystąpienie zjawiska drgań ciernych (stick-slip) do minimum. Drgania cierne, które mogą się pojawiać podczas niewystarczającego smarowania prowadnic, przenoszą się na styk narzędzia i obrabianego detalu, co skutkuje pogorszeniem chropowatości powierzchni. Projektując tę linię olejów smarnych, dokładnie przeprowadziliśmy testy gwarantujące pełne zabezpieczenie przed wystąpieniem zjawiska stick-slip. Producentom narzędzi lub firmom zajmującym się ich regeneracją możemy zaoferować w pełni syntetyczne chłodziwo, które oprócz znakomitych własności płucząco-sedymentacyjnych, niskiej skłonności do tworzenia piany zabezpiecza jednocześnie przed wypłukiwaniem kobaltu i występującym przy tym charakterystycznym czerwonym zabarwieniem chłodziwa. Należy podkreślić, że wiązki kobaltu są bardzo silnie trujące i należy minimalizować jego ilość w chłodziwie. Wszystkie produkty spełniają aktualne i większość przyszłych regulacji REACH, klasyfikacji i oznakowania (CLP) oraz regulacji dotyczącej biocydów (BPR). Oprócz chłodziwa w ofercie mamy również nieemulgujący olej syntetyczny o bardzo niskiej skłonności do tworzenia mgły, nawet gdy olej poddawany jest bardzo wysokiemu ciśnieniu. Cechuje się on wysoką temperaturą zapłonu, co poprawia bezpieczeństwo pracy operatorów oraz samych maszyn. Naszym klientom oferujemy pełne zabezpieczenie analityczne stosowanych produktów. Od najprostszej analizy instrumentalnej, która może być wykonana na miejscu, po skomplikowane badania tribologiczne środków smarnych, analizę zawartości pierwiastków, skażenia mikrobiologicznego itp. Badania te wykonujemy również zewnętrznie, w zależności od potrzeb. ■ Opiekun marki na terenie Polski LUBE EXPERT – Norbert Czubak ul. Mieszka I 9/4, 63-300 Pleszew NIP: 617-199-53-98 Tel.: +48 606 763 607 e-mail: biuro@lube-expert.pl www.lube-expert.pl dodatek oleje i smary dla przemysłu 2017

9


Oleje hydrauliczne

– jak sprostać wymaganiom?

W 1795 r. Georg Ludwig Rexroth, uruchomiając swoją kuźnię z kołem wodnym, na pewno nie przypuszczał, że ponad 200 lat później jego nazwisko będzie się znajdowało przy nazwisku Roberta Boscha, a razem staną się symbolem zaawansowanej technologii napędów i techniki sterowania. W świecie olejów hydraulicznych wspomniane nazwiska świadczą o możliwości osiągnięcia jednej z najbardziej wymagających aprobat, pozwalającej na stosowanie cieczy hydraulicznej w wyznaczonych układach. Marek Fajferek specjalista z działu Badań i Rozwoju w ORLEN Oil

W

ymagania sprzętu hydraulicznego ewoluują od dłuższego czasu. Minęła epoka potężnych pomp wypełnionych dużymi ilościami oleju, sprzęt staje się kompaktowy, jest produkowany z coraz bardziej wytrzymałych materiałów tworzących idealnie spasowane części. Jednocześnie przeciążenia, którym są poddawane komponenty, cały czas rosną. Ciśnienie wewnątrz układu małej pompy może sięgać nawet 50 bar, temperatura natomiast może się utrzymywać na poziomie ponad 100°C. Taki układ wymaga wyjątkowej ochrony, którą może zapewnić tylko odpowiednio dobrany środek smarny. Ale to nie wszystko, czego wymaga producent, a także klient stosujący ów sprzęt. Wszystko, co się wiąże ze zminimalizowaniem zużycia i degradacji sprzętu, jest bezpośrednio połączone z utrzymaniem ruchu całej instalacji. Brak przestojów spowodowanych wymianami środka smarnego, części maszyn, a także całych zespołów jest obecnie jed-

Zatem jakie proporcje olejów bazowych, modyfikatorów tarcia i dodatków poprawiających właściwości smarne będą najlepsze, aby stworzyć produkt pozwalający na bezawaryjną pracę układu hydraulicznego? Specjaliści Boscha, opracowując wymagania do swojej aprobaty, nie wyodrębnili osobnych klasyfikacji do aprobowania olejów bezcynkowych czy też z detergentem lub o szerokim zastosowaniu lepkościowym typu L-HV. Nie podlega dyskusji kwestia stosowania baz, ponieważ jest jasne, że bazy grupy II są mniej podatne na procesy

Parametr

Eaton (35VQ25)

Denison T6H20C

Bosch-Rexroth RFT-APU-CL 90245

Typ pompy

Łopatkowa

Łopatkowa/Tłokowa

Tłokowa

Prędkość (rpm)

2400

1700

4000

Ciśnienie (bar)

204

280

450–500

Temperatura (°C)

95

110/80

100

3x50

600

510

• Straty masy sprzętu • Stan komponentów

• Straty masy sprzętu • Stan komponentów • Sprawdzenie przez OEM

• Straty masy sprzętu • Stan komponentów • Sprawdzenie przez OEM

Czas (h) Pomiar po badaniu

10

nym z najważniejszych wymagań stawianych przed nowoczesnymi technologiami. Zapewnienie odpowiednio długiej pracy sprzętu musi iść w parze z możliwością długiej pracy i wytrzymałości środka smarnego. Jednocześnie stosowany olej musi zapewnić maksimum wydajności aparatury. Osiągnąć to można tylko dzięki odpowiednio zaprojektowanej technologii, która zapewni wysoką jakość produktu wytworzonego z wysokiej jakości komponentów pozwalających na pracę w szerokim zakresie temperatur.

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY


starzeniowe w porównaniu z bazami grupy I. Podobnie jest w wypadku porównania grupy III do II oraz dalej – do baz syntetycznych. Czy istnieje zatem kompozycja idealna? Najprawdopodobniej nie, ale odpowiedź na to pytanie można by uzyskać, porównując szczegółowe wyniki badań prowadzonych przez producentów wyposażenia (OEMs) i producentów środków smarnych w celu uzyskania aprobat, ze składem komponentów użytych do opracowania oleju, jednak praktycznie jest to niemożliwe ze względu na tajemnice producentów. W tym wypadku mało miarodajne okazuje się porównywanie produktów z wykorzystaniem norm ISO 11158 oraz DIN 51524, badania pozwalają nam na zaklasyfikowanie oleju do odpowiedniej grupy, ale nie są na tyle wymagające, by zapewnić producentów sprzętu o jakości oleju, która ma utrzymać ich produkt w jak najlepszej kondycji przez cały czas używania. Czołowi wytwórcy olejów smarnych muszą się więc obecnie kierować trendami dyktowanymi przez największych producentów sprzętu, takich jak Eaton, Parker Denison, Fives Cincinnati czy wreszcie wspominany już Bosch-Rexroth. Na szczęście zmiany wprowadzane przez OEMs nie są nazbyt częste, nowa rewizja wymagań Denisona jest przewidywana nie wcześniej niż w roku 2018. Wiodący prym w próbach sprostania wymaganiom Bosch-Rexroth – po lekkich perturbacjach w roku 2013 – wydał obowiązującą wersję wymagań w roku 2015. Orlen Oil, inwestując w nowoczesne technologie, stara się nadążać za panującymi trendami w bardzo szerokim zakresie swoich produktów marki Hydrol. Aprobowane technologie występują w wielu klasach jakościowych, począwszy od L-HM/HLP, przez bezcynkowy Hydrol Premium, aż po topowe Hydrol Extra L-HV i Power L-HV. Dokąd doprowadzą nas kolejne kroki podejmowane przez OEMs? Ewolucja aparatury nadal trwa, jednak nie przewiduje się, że przy dalszych zmianach w wielkości sprzętu i materiałach stosowanych do ich wytworzenia dojdzie do zwiększenia ciśnień wewnętrznych, przekraczających 50–55  bar. Zaobserwować jednak można będzie zjawisko stosowania niższych klas lepkości do poszczególnych maszyn, co przyczyni się do zmniejszenia obciążeń panujących wewnątrz aparatury. Pozwoli na to stosowanie olejów opartych na technologiach EEB (Energy Efficiency Basestock). Oleje te wykazują się podwyższoną lepkością w temperaturze 100°C, co przyczynia się do wzrostu wskaźnika lepkości. Cały taki układ może się wykazać zwiększoną sprawnością przy mniejszym zużyciu energii. Czy mówiąc o przyszłości olejów hydraulicznych, możemy ją porównać do downsizingu występującego w silnikach samochodowych? Na pierwszy rzut oka można zauważyć wiele różnic, przede wszystkim w większości układów hydraulicznych nie występuje emisja spalin, jednak kompaktowość sprzętu i oszczędność energii to dwa główne nurty, które wykazują potrzebę stosowania wysokiej jakości olejów w silnikach samochodowych oraz sprzęcie przemysłowym. Gdzie w tym momencie znajduje się ostateczny odbiorca oleju smarowego? Otóż tam, gdzie sam zdecyduje, w zakładzie serwisującym jego sprzęt wcześniej zalany nieaprobowanym olejem zakupionym z zachowaniem maksymalnych oszczędności lub w swojej nowoczesnej firmie, gdzie jego inwestycja w wysokiej klasy olej smarowy zaczyna przynosić firmie zyski poprzez zmniejszenie wykorzystania energii i minimalizacje przestojów linii produkcyjnych. ■ dodatek oleje i smary dla przemysłu 2017

11


Środki smarne w przemyśle spożywczym Oleje i środki smarne stosowane w branży spożywczej muszą spełniać nie tylko podstawowe właściwości smarne, lecz także inne obostrzenia wynikające z obowiązującego prawa.

12

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY


N

ietrudno sobie wyobrazić, jakie konsekwencje powoduje zanieczyszczenie artykułów spożywczych środkami smarnymi używanymi do ich produkcji, do produkcji opakowań lub smarów wykorzystywanych podczas procesu pakownia. Coraz to nowocześniejsze urządzenia, zautomatyzowane linie produkcyjne pozwalają na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia powstałego na skutek awarii sprzętu. Jednak bezpośredni kontakt smaru z żywnością nie musi być spowodowany wyłącznie problemami technicznymi. Procesy technologiczne takie jak mieszanie składników czy transport taśmociągiem powodują kontakt produktów spożywczych z elementami maszyn, przy których używane są środki smarne. Nawet najmniejsze ilości niedopuszczalnych smarów mogą spowodować ogromne koszty dla producenta związane z całkowitym wyłączeniem linii produkcyjnej. Aby wyeliminować ryzyko strat związanych z zanieczyszczeniem partii produktów, producenci stosują środki smarne posiadające odpowiedni certyfikat. Środki smarne przeznaczone do przemysłu spożywczego muszą spełniać normy NSF (National Sanitation Foundation). Ten amerykański instytut opracował podział środków smarnych na następujące kategorie: • NSF H1: środki smarne klasy spożywczej (dopuszczone do incydentalnego kontaktu z żywnością), • NSF H2: standardowe środki smarne (niedopuszczone do kontaktu z żywnością). Jeśli dany smar posiada rejestrację NSF H1, to oznacza, że jego skład jest zgodny z przepisami FDA (Food and Drug Administration) oraz spełnia wymagania takie jak: • obojętność zapachowa, • obojętność smakowa, • obojętność fizjologiczna, • odporność na specjalne środki dezynfekcyjne i czyszczące, • obojętność dla żywności.

ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Jedną z grup produktów smarnych – których dystrybutorem jest firma Megart – wykorzystywanych w przemyśle spożywczym są oleje wysokotemperaturowe. Znajdują one zastosowanie przy smarowaniu łańcuchów, np. w systemach transportowych w urządzeniach do wypalania i suszenia, w maszynach przetwórstwa żywności i urządzeniach piekarniczych. Poniżej opisane zostały praktyczne przykłady zastosowań olejów klasy NSF H1.

SMAROWANIE ŁAŃCUCHÓW W PIECU KAMIENNYM Właściwe smarowanie to istotne zagadnienie w przemyśle piekarniczym. Dobrym przykładem jest duża wytwórnia pizzy, produ-

kująca mniej więcej 1,5 mln sztuk dziennie. Pizze te są wypiekane w piecu kamiennym, który w porównaniu z tradycyjnym piecem wykorzystywanym w kuchni włoskiej jest oczywiście znacznie większych rozmiarów, ma oddzielne wejście i wyjście oraz łańcuch transportowy. Na nim zamontowane są płyty kamienne, na których przyrządzone pizze transportuje się przez piec. Kamienne płyty powodują, że łańcuch jest silnie obciążony. Temperatura wynosi w nim ponad 200°C. Łańcuch transportowy musi być smarowany, ponieważ prawidłowe smarowanie znacznie zmniejsza tarcie i zużycie. Zmniejszanie tarcia oznacza z kolei oszczędzanie energii. Duże tarcie ostatecznie prowadzi do przedwczesnej wymiany łańcucha. Prawidłowe smarowanie oszczędza więc pieniądze.

OKS 387 BAZUJE NA CAŁKOWICIE SYNTETYCZNYM, FIZJOLOGICZNIE NIEBUDZĄCYM ZASTRZEŻEŃ OLEJU BAZOWYM NA NATURALNYM GRAFICIE I DODATKACH. ZOSTAŁ ON SKLASYFIKOWANY PRZEZ NSF W KATEGORII H1 DO STOSOWANIA W PRZEMYŚLE ŻYWNOŚCIOWYM I DOPUSZCZONY, GDY KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ TECHNICZNIE NIE MOŻE BYĆ WYKLUCZONY Wysokotemperaturowy smar do łańcuchów do  stosowania w przemyśle spożywczym został opracowany przez firmę OKS. Rejestracja OKS 387 przez NSF w kategorii H1 dowodzi, że smary specjalne OKS mogą sprostać najsurowszym wymaganiom higieny żywności, nie tracąc nic ze swojej sprawności. Zastosowanie wymienionego oleju w opisywanym przypadku sprawia, że pizza nie ma posmaku oleju maszynowego. Nie zawiera też substancji toksycznych, które mogłyby się pojawić w  wyniku parowania oleju, gdyby zastosowano jego niewłaściwy rodzaj. Brak niepożądanych czynników oraz wydajne smarowanie oznacza osiągnięcie celów, które stawiano przed OKS 387. OKS 387 bazuje na całkowicie syntetycznym, fizjologicznie niebudzącym zastrzeżeń oleju bazowym na naturalnym graficie i dodatkach. Został on sklasyfikowany przez NSF w kategorii H1 do  stosowania w przemyśle żywnościowym i dopuszczony, gdy kontakt z żywnością technicznie nie  może być wykluczony. Natryskiwany na łańcuch olej transportuje grafit do wewnętrznego łożyska łańcucha i niezawodnie chroni go przed zużyciem. Do temperatury wynoszącej mniej więcej 200°C łańcuchy są smarododatek oleje i smary dla przemysłu 2017

13


na odwirowywanie. W procesie produkcji smar z łańcucha nie może się dostać do puszki, w przeciwnym razie puszka musi zostać zniszczona.

CORAZ WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ KONSUMENTÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI POWODUJE, ŻE SPRZEDAŻ PRODUKTÓW Z REJESTRACJĄ NSF H1 Z ROKU NA ROK WZRASTA wane olejem i grafitem. Gdy temperatura jest wyższa, olej podstawowy wyparowuje bez pozostałości, a grafit w dalszym ciągu zapewnia smarowanie łańcucha. OKS 387 nadaje się również do stosowania za pomocą instalacji centralnego smarowania.

SMAROWANIE ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH W PRODUKCJI PUSZEK DO NAPOJÓW Kolejnym przykładem właściwego smarowania jest przemysł opakowaniowy, w którym ważną rolę odgrywa odpowiednie smarowanie łańcuchów transportowych, wystawionych na działanie wysokich temperatur i spełniających rygorystyczne wymogi spożywcze. Po głębokim tłoczeniu puszki są lakierowane, a następnie lak jest wypalany w temperaturze mniej więcej 210°C. Transport puszek przez poszczególne etapy produkcji odbywa się za pomocą łańcuchów, które w średniej wielkości piecu do wypalania mogą mieć długość ponad 100 m. Aby możliwa była przepustowość do 20 tys. puszek na godzinę, łańcuchy transportowe muszą się poruszać z dużą prędkością. Z powodu takich warunków produkcyjnych olej do łańcuchów musi spełniać długą listę wymagań. Najważniejszym kryterium w tym zastosowaniu jest odporność

14

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Równie istotna jest odporność oleju na odparowywanie, gdyż kondensat może się osadzać w pustych puszkach, względnie mieć bezpośredni wpływ na jakość lakierowania puszki. Dlatego olej nie może zawierać składników, które utrudniają zwilżanie puszki lakierem. Odporność na odparowywanie i straty na skutek parowania, zwłaszcza w wysokich temperaturach, są ważne również ze względu na ilość dosmarowania: co nie wyparowało, nie musi być dosmarowane. To, że olej do łańcuchów musi jeszcze mieć certyfikację według wymagań NSF H1, jest dla techniki spożywczej oczywiste. Olejem nadającym się do systemów transportowych w urządzeniach do lakierowania, wypalania i suszenia w przemyśle opakowaniowym i spożywczym jest OKS  3570. Dzięki wyjątkowej stabilności wysokotemperaturowej zużycie oleju podczas stosowania w produkcji może zostać zredukowane do ponad 60%, a żywotność łańcucha transportowego może zostać wydłużona dwa razy w porównaniu z innymi olejami. Firma Megart dystrybuuje specjalistyczne środki smarne dla wielu gałęzi przemysłu spożywczego. Coraz większa świadomość konsumentów oraz odpowiedzialność producentów żywności powoduje, że sprzedaż produktów z rejestracją NSF H1 z roku na rok wzrasta. Zapraszamy do współpracy. ■ Anna Woźniak Dominik Ferdynandzki Towarzystwo Gospodarcze Megart sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 5, 43-190 Mikołów tel.: 32 226 04 48


BAZA FIRM

Serwis olejowy Ad Moto – Profesjonalnie o olejach Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu: • Pełnego outsourcingu olejowego Ad Moto Rafał Zawisz al. Roździeńskiego 188b 40-203 Katowice tel. stacjonarny: +48 32 785 62 01 tel. komórkowy: +48 604 580 907 e-mail: biuro@filtracjaoleju.pl www.filtracjaoleju.pl

• Filtracji oleju, płynów obróbczych, glikoli i paliw • Sprzedaży, konstrukcji i serwisu agregatów filtracyjnych • Hydrodynamicznego płukania rurociągów • Remontów i całodobowego pogotowia olejowego • Uruchamiania turbozespołów, regeneracji oleju transformatorowego

Przefiltrowaliśmy juz 1 000 000 litrów oleju!

C.C. JENSEN Polska Sp. z o.o. ul. Ludwinowska 17 02-856 Warszawa tel. +48 22 648 83 43 fax: +48 22 648 85 69 e-mail: ccjensen@ccjensen.com.pl

Cząsteczki stałe

Woda

3μm fitracja usuwa Absorpcja 98% zanieczyszczeń i separacja wody stałych

Chemnaft sp. z o.o. s.k.a. Brzeście Nowe 11B/2 09-130 Baboszewo tel. stacjonarny: +48 23 6611546 tel. komórkowy: +48 668846866 e-mail: sprzedaz@qualitium.com www.chemnaft.com

Żywice

Dokładna bocznikowa filtracja CJC™ źródłem oszczędności i bezawaryjności pracy maszyn

Kwasy

Absorpcja żywic. Usuwanie kwasów, Jeden wkład usuwa odtworzenie TAN do 4kg żywic

Firma Chemnaft rozpoczęła działalność w roku 2004 jako polski producent olejów smarowych. Oferta obejmuje wachlarz produktów przeznaczonych dla przemysłu, rolnictwa i motoryzacji. Dobór składników wykorzystywany do kompozycji olejów wymaga zaawansowanych badań zgodnych z międzynarodowymi standardami i normami. Dlatego spółka Chemnaft rozwinęła własne laboratorium, prowadzi także badania laboratoryjne w renomowanych ośrodkach badawczych oraz zatrudniła grono inżynierów pracujących nad końcową jakością oferowanego produktu. Do wytwarzania gotowych środków smarnych używane są najlepsze komponenty, tj. bazy olejowe pochodzące z największych europejskich rafinerii oraz dodatki uszlachetniające pochodzące z globalnych koncernów chemicznych. Tak zestawiony produkt gwarantuje nie tylko najwyższą jakość i niezawodność pracy maszyny, lecz także zgodność z najnowszymi specyfikacjami i normami stawianymi przez czołowych światowych producentów maszyn, urządzeń oraz pojazdów.

dodatek oleje i smary dla przemysłu 2017

15


BAZA FIRM

Jesteśmy opiekunem marki Georg OEST Mineralöwerk GmbH & Co. KG. na terenie Polski, producenta profesjonalnych środków smarnych. Zajmujemy się wdrażaniem środków smarnych w różnych gałęziach przemysłu. Pomagamy w doborze oraz analizie fizykochemicznej zastosowanych produktów. Posiadamy szeroką gamę nowoczesnych środków smarnych takich jak: LUBE EXPERT – NORBERT CZUBAK Mieszka I 9/4 63-300 Pleszew tel. komórkowy: 606 763 607 e-mail: biuro@lube-expert.pl www.lube-expert.pl

• środki smarne i chłodziwa do obróbki plastycznej oraz skrawaniem, • środki do ochrony antykorozyjnej, • środki do mycia przemysłowego, • niepalne ciecze hydrauliczne, • biodegradowalne środki smarne dla leśnictwa i przeróbki drewna,

• oleje do silników gazowych • oleje i smary do maszyn oraz środków transportu, • środki separacyjne do form, używane przy produkcji prefabrykatów z betonu. Współpracę z klientem opieramy na wzajemnym zaufaniu i profesjonalizmie. Zostając naszym klientem – zyskujesz partnera godnego zaufania!

ORLEN OIL to czołowy producent i dystrybutor środków smarnych z blisko 15-letnią tradycją. Spółka jest częścią grupy kapitałowej ORLEN SA – jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

ORLEN OIL Opolska 114 31-323 Kraków tel. komórkowy: 665 827 175 e-mail: przemyslaw.niedzielski@orlenoil.pl www.orlenoil.pl

Expo Silesia sp. z o.o. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec tel. stacjonarny: 32 78 87 596 tel. komórkowy: 510 031 472 Fax: 32 78 87 522 e-mail: wiktor.pobacha@exposilesia.pl www.oilexpo.pl

Systematycznie poszerzane portfolio specjalistycznych produktów jest w stanie zaspokoić potrzeby klientów z każdej branży produkcji przemysłowej. Własne zaplecze badawcze i produkcyjne gwarantuje możliwość tworzenia unikalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Kompleksowa oferta produktów i usług umożliwia optymalizację kosztów utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów oferowanych przez ORLEN OIL są aprobaty znanych producentów maszyn przemysłowych (Flender, Denison Hydraulics, Siemens, Cincinnati Machine) oraz samochodów (m.in.: Mercedes-Benz, MAN, Renault, BMW, Volkswagen, Volvo, Daimler AG). Spółka zdobyła pozytywne rekomendacje kluczowych klientów użytkujących i testujących produkty marki ORLEN OIL.

W sosnowieckim Expo Silesia w dniach 3–5 października 2017 r. odbędzie się 7. edycja Targów Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo. W tym samym terminie odbędą się również Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2017 i Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów Wirtotechnologia. Takie połączenie różnych branż to doskonała platforma wymiany informacji, doświadczeń i opinii. Daje możliwość odbycia wielu spotkań i pozyskania zamówień w jednym miejscu i czasie. Targi OILexpo wraz z targami TOOLEX i Wirtotechnologią są przez wystawców uznawane za doskonałe narzędzie do odniesienia sukcesu biznesowego. Podczas ostatniej edycji ofertę zaprezentowało 500 wystawców z 18 krajów reprezentujących prawie 600 światowych marek. Targi odwiedziło blisko 10 tys. zwiedzających – ekspertów z branży – którzy mogli obejrzeć 450 maszyn w ruchu.

18-19.05.2017 r., Wieliczka III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MENADŻERÓW JAKOŚCI, PRODUKCJI I LOGISTYKI Innowacje i przedsiębiorstwo inteligentne szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. ORGANIZATORZY

www.polskiprzemysl.com.pl

16

Polski Przemysł

www.langas.pl


dziedź tegoroczne Targi za darmo!

nia do bezpłatnego wejścia na Targi, pod cji on–line na stronie internetowej Targów.

Zapraszamy na kolejną edycję

3 – 5 października 2017

metody i narzędzia CAD/CAM/CAE, rapid prot

TOOLEX - Twoje Narzędzie do Biznesowego Sukcesu!

Tools and Processin TARGI WIR

Międzynarodowe Narzędzi i Techno Równocz International Fair of

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki

30.09 – 02.

Sos

Targi Techniki Laserowej

LASERexpo Targi Techniki www.toolex.pl Laserowej Trade Fair of Laser Technology

LASERexpo bezpłat

sze zaproszenie upoważnia do bezpłatnego wejścia na Targi, pod kiem dokonania rejestracji on–line na stronie internetowej Targów.

zapr

Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu

Trade Fair of Technolo

OILexpo

Międzynarodowe www.to zaproszenie Targi Metod i Narzędzi bezpłatny wstęp dla 1 osoby

do Wirtualizacji Procesów

Specjalne zap Targi Techno Cięcia

/y

ij zaproszenie i odziedź tegoroczne Targi za darmo!

Trade Fair of Laser Technology

/y

www.wirtotechnologia.pl Sosnowi c ExpoCUTT Trade Fair of Cu

www.oilexpo.pl

TOOLEX 2016 w liczbach:

Tech LASERe Targi Tech Laserow Trade F

30.09 –• 02.10.2014 • ponad 500 Wystawców i Współwystawców z 18 krajów 450 maszyn w ruchu

• około 600 reprezentowanych marek

LASE

• prawie 10 000 Zwiedzających

Targi Lase

www.exposilesia.pl

Technolog

Zaproszenie Wystawcy w wersj bezpłatnego wejścia na Targi, pod

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, on–line na stronie internetowej Targ Narzędzi i • Technologii Obróbki prawie 100 nowościsię: prezentowanych na stoiskach The Exhibitor’s invitation in electronic fo Równocześnie odbędą International Fair of Machine Tools, fair only after you register on-line at the Tools and Processing Technology • 15 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej

TARGI WIRTOTECHNOLOGIA

patronat honorowy honorary patronage

metody i narzędzia do wirtualizacji procesów, CAD/CAM/CAE, rapid prototyping, metrologia przemysłowa

BRANżA spOTykA sIę W sOsNOWCu!

patronat medialny media patron

Targi Techniki Laserowej

Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów

Trade Fair of Laser Technology

Fairs of Tools and Methods of Virtual Processing

Targi Technologii LASERexpo Cięcia Targi Technologii Szlifowania

ExpoCUTTING Trade Fair of Cutting GRINDexpo

patronat merytor essential patronag

główny partner m main media partn

partnerzy medialni / media partners

Zarezerwuj powierzchnię na Targach Toolex 2017: Organizator / Organiser tel. 32 78 87 541 tereny targowe / venue tel. 32 78 87 538 Expo Silesia Centrum Targowo-Konferencyjne ul. Braci Mieroszewskich 124 fax 32 78 87 522 41-219 Sosnowiec, Poland ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec toolex@exposilesia.pl www.exposilesia.pl

Technology POLAND Trade Sosnowiec Fair of

n


III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MENADŻERÓW JAKOŚCI, PRODUKCJI I LOGISTYKI Innowacje i przedsiębiorstwo inteligentne szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

18-19.05.2017 r., Wieliczka ORGANIZATORZY

www.polskiprzemysl.com.pl

www.langas.pl

Profile for AF Media

Dodatek Oleje i Smary Dla Przemysłu  

Magazyn o tematyce przemysłowej.

Dodatek Oleje i Smary Dla Przemysłu  

Magazyn o tematyce przemysłowej.

Advertisement