Page 1

Dorchester, Exeter, Weymouth, Yeovil, Portsmouth, Bournemouth, Southampton, Poole, Salisbury, Andover, Isle of Wight, Basingstoke, Guildford

10 grudnia 2011 numer 47(244) www.polskikurier.blogspot.com

Pierwsze 5 lat za nami

Z komórki wybierz:

020 8497 3307

EXTRA

y kredyt prz iu n a doładow online

0 £10+£2.5 0 .5 5 £20+£

& 1 po £5 kredytu T-Talk. Następnie wybierz numer docelowy i #. Proszę nie wybierać ponownie po numerze docelowym.

Polska tel. stacjonarny Słowacja tel. stacjonarny Polska tel. komórkowy

Stałe stawki 24/7 Polska Obsługa Klienta: 020 8497 4622

Dobra jakość

Niemcy tel. stacjonarny Irlandia tel. stacjonarny Czechy tel. stacjonarny USA Kanada Bez nowej karty SIM

Auracall wspiera:

T&Cs: Ask bill payer’s permission. Calls charged per minute & apply from the moment of connection. Calls to the 020 number cost mobile standard rate to a landline or may be used as part of bundled minutes. Connection fee varies between 1.5p & 20p. Text AUTOOFF to 81616 (std SMS rate) to stop auto-top-up when credit is low. Credit expires 90 days from last top-up. Rates are subject to change without prior notice. Prices correct at time of publishing: 05/08/2010. Agents required, please call 084 4545 3788.


nieawaryjny numer

157 Bitterne Road West Southampton SO18 1BH Tel. 07964 103 784

2

www.polskikurier.blogspot.com

Polski Kurier 10 grudnia 2011


Polski Kurier 10 grudnia 2011

www.polskikurier.blogspot.com

facebook.com/polskikurier

3


07876 501634, 07501 952198.

4

www.polskikurier.blogspot.com

Polski Kurier 10 grudnia 2011


[fot. www.bournemouth.co.uk]

2 x pizza, 2 x deser oraz dwa napoje* za £10 w Sonia’s House w Bournemouth Zni ka 60% Warto

oferty: £24.50

* Dwie pizze (12”), dwa desery oraz dwie puszki napoju. Warto oferty wed ug cennika restauracji

Polski Coupon pierwsza polska strona internetowa oferuj ca zni ki do – 85% Polski Kurier 10 grudnia 2011

www.polskikurier.blogspot.com

facebook.com/polskikurier

5


Angielski z Kurierem ‘Borrow’ czy ‘lend’? Kiedy u y ‘good’ a kiedy ‘well’? W j zyku angielskim jest wiele slówek, które cz sto mylimy, gdy maj podobne znaczenie b d tak samo brzmi . Z Polskim Kurierem poznacie ró nic mi dzy tymi słówkami, a podane przykłady wska Wam kiedy ich u y .

c) ashamed – zawstydzony, ‘to feel/ to be ashamed’ – wstydzi si (znacznie silniejsze ni uczucie skr powania lub zakłopotania)

W tym tygodniu odwracamy kolejno : najpierw sprawd si rozwi zuj c test, a nast pnie poznaj poprawn odpowied wraz z wyja nieniem. Test

Angielski z Kurierem

1. The child tooth is ________ ‘Borrow’ ‘lend’? Kiedy u y ‘good’ a kiedy ‘well’? W j zyku angielskim jest wiele a) czy loose slówek,b) które cz sto mylimy, gdy maj podobne znaczenie b d tak samo brzmi . Z lose Polskimc)Kurierem poznacie ró nic mi dzy tymi słówkami, a podane przykłady wska loss Wam kiedy ich u y . 2. She ___________ me a pencil yesterday. W tym tygodniu odwracamy kolejno : najpierw sprawd si rozwi zuj c test, a nast pnie a) lent poznaj poprawn odpowied wraz z wyja nieniem. b) borrowed c) lend Test 1. The child tooth is gets ________ 3. Katherine always very ____________ when speaking in front of an audience. a) embarrassing loose a) b) lose b) embarrassed c) c) loss ashamed

4. a) boredom – nuda b) boring – nudny (np. osoba, film, wykład, program telewizyjny, przemówienie itd.) c) bored – znudzony (uczucie znudzenia podczas słuchania nudnego wykładu, przemówienia, ogl dania nudnego filmu itd.)

5.

a) depend (on something/ someone)–zale e od czego / kogo b) independence – niezale no , niepodległo c) independent – niezale ny niepodległy (przeciwie stwo ‘dependent’ - zale ny, podległy)

2. She me a pencil yesterday. 4. The ___________ lecture on microbiology was very ____________ a) a) lent boredom b) boring borrowed b) c) bored lend c) 3. Katherine always gets very ____________ when speaking in front of an audience. a) embarrassing b) embarrassed c) ashamed 4. The lecture on microbiology was very ____________ a) boredom b) boring c) bored 5. Monica has always been a very _________ person. a) depend b) independence c) independent 6. Gary was deeply __________ by the news of his friend’s death. a) affected b) infected c) effected

6.

a) affected – dotkni ty, wstrz ni ty (zarówno psychicznie np. He was deeply affected by the terrible news., jak i fizycznieThe town was affected by the earthquake.) b) infected–zaka ony, zara ony (najcz ciej u ywane w kontek cie zaka enia wirusem) c) effected–czas przeszły od czasownika ‘effect’ – dokona , wprowadzi , doprowadzi do czego 7. a) exciting – ekscytuj cy, fascynuj cy (stosowany bardzo cz sto w stosunku do wszystkiego co wywołuje pozytywne uczucie ekscytacji lub oczekiwania) b) excessive – nadmierny, wygórowany (np. cena) c) excited– podekscytowany, zafascynowany (uczucie wywołane czym , co jest ‘exciting’)

5. Monica always been a very _________ 7. Jack washas very __________ about the trip toperson. Greece. a) a) depend exciting b) independence b) excessive c) excited 8. My mother is a _________ parent. a) good b) well

8. Odpowiedzi + wyja nienie 1. a) loose – lu ny, obluzowany, ruszaj cy si (z b) b) lose – zgubi , straci przegra c) loss – strata, przegrana 2. a) lent – po yczył(a) komu (czasownik ten okre la po yczk od strony po yczkodawcy) b) borrowed – po yczył(a) od kogo (czasownik ten okre la po yczk od strony po yczkobiorcy) c) lend – po yczy komu (czas tera niejszy czasownika ‘lent’)

a) good – dobry (jest to przymiotnik okre laj 8. good job itd.) b) well – dobrze (jest to przysłówek okre laj a) good – dobry well fed, do it (jest well to or przymiotnik don’t do it atokre all) laj good job itd.) b) well – dobrze (jest to przysłówek okre laj well fed, do it well or don’t do it at all)

cy rzeczownik, np. a good boy, a good meal, cy czasownik, np. the job was done well, he is cy rzeczownik, np. a good boy, a good meal, cy czasownik, np. the job was done well, he is

3. a) embarrassing – enuj cy, wprawiaj cy w zakłopotanie, kr puj cy (tu cz sto mamy na my li dan sytuacj lub okoliczno ci) b) embarrassed – zakłopotany, za enowany, skr powany (uczucie wywołanekr puj c sytuacj )

6

www.polskikurier.blogspot.com

Polski Kurier 10 grudnia 2011


Polski Kurier 10 grudnia 2011

www.polskikurier.blogspot.com

facebook.com/polskikurier

7


270611_105x148_Polski Kurier_03700410036_pl.ai 1 27/06/2011 15:49:35

T-TALK

Międzynarodowe Rozmowy z komórki

Polska tel. stacjonarny Polska tel. komórkowy

C

M

Y

CM

MY

Bez nowej karty SIM

Stałe stawki 24/7

£1 EXTRA do ka żdeg doładowania £1 o 0

CY

CMY

K

Kredyt £5 - Wyślij smsa o treści KURIER na 81616 Kredyt £10 - Wyślij smsa o treści KURIER na 65656

www.auracall.com/kurier

Polska Obsługa Klienta: 020 8497 4622 T&Cs: Ask bill payer’s permission. SMS costs £5 or £10+standard SMS. Calls charged per minute & apply from the moment of connection. The charge is incurred even if the destination number is engaged or the call is not answered, please replace the handset after a short period if your calls are engaged or unanswered. Connection fee varies between 1.5p & 20p. Calls to the 03 number cost standard rate to a landline or may be used as part of bundled minutes. Text AUTOOFF to 81616 (standard SMS rate) to stop auto-top-up when credit is low. Calls made to mobiles may cost more. Credit expires 90 days from last top-up. Prices correct at 30/06/2011. This service is provided by Auracall Ltd.

8

www.polskikurier.blogspot.com

Polski Kurier 10 grudnia 2011


Sonia`s House

Polski Kurier 10 grudnia 2011

www.polskikurier.blogspot.com

facebook.com/polskikurier

9


Y - z rejonu Yeovil , PL - Plymouth, PS - Portsmouth, EX - Exeter oraz W - Weymouth, D - Dorchester.

MOTORYZACJA

153000 mil, wymieniony 077628 87230 po 17.00

07895 142487 Renault Safrane ‘97 MOT 1.12 tax 2.12 60 tys mil, skóra, stan uzg. 077834 01828 Mercedes S420 ‘96 automat, MOT 04.12, skóra, stan bdb, 01828 Sprzedam 6 kól stalowych 15 cali z oponami do passata, audi, portsmouth Alu felgi z oponami 225 55 075633 72286

Audi A6 1.9 TDI ’00 MOT 02.12, tax 03.12 137000 mil, 07519975444S

historia MOT 09.12 tax 02.12 079861929660B Astra ’00 1,6 16V 127000 mil MOT 01.12, tax 04.12, service

Sprzedam 5 kól stalowych 15 cali z oponami do passata,audi,skody,seata

Alu z oponami Laguna

07999 710495S 72286

portsmouth

Saxo ‘98 MOT 03.12, tax 02.12

Opona zimowa Dunlop M3,

Laguna 1.6 16V ’01 76000 MOT 09.12 tax 03.12 07752475398B

Vectra C ’03 2.0 DTI, klima, 077567 63244 po 17.00 Passat ’02 TDI 130k, srebrny 07908611742B Passat B5, ‘98 1.8 20V, stan bdb, MOT 07.12, tax 10.11, silnik po kap remoncie, na gwarancji (faktury), nowe

Peugeot boxer van MOT 25.11.12 tax 07749 524363 4 alufelgi z oponami letnimi, rozmiar 205/55/16 na 5

07762 626728B A4 1.9 Tdi 55 reg, kombi, tax,

Vauxhall Omega V6 2.6L 2001 srebrny sedan. TAX - 10.2012, pie nowy tax, jesli uzyskam MOT - 03.2012. Przebieg 87000 dobra cene. 07762694618, 07729823077 lub gg 6406836 P mil. Auto zadbane. Cena 1000 funtów. 0770 6926589. B. Corsa 1,7D 103 tys mil MOT 01.12 cena do uzg. Kamping Opony zimowe z alufelgami (caravan) 6 osobowy, tanio 16 225/55 z BMW serii 5, 07851301818 po 18.00 07739999075B Skoda Roomster 2 1.4TDI 80 ’06 tax 02.12, MOT 08.12 Vectra 06 1.9 tax 03.12, MOT 77.000 mil klima, CD, alu

75444S

A4 ‘00 Tdi 02.12, tax 02.12

07857 825043

Honda Prelude ,99 122 tys przebiegu, stan db MOT

115 tys, nowe tarcze, klocki,

524661P Opony zimowe 15’’ stan bdb 07842 602620B Mazda 323 F 1.6 ‘03 MOT

10

DOM

Przeprowadzki na terenie Bournemouth, przeprowadzki Anglia – Polska – Anglia.

uzg 07927 136730

www.polskikurier.blogspot.com

Polski Kurier 10 grudnia 2011


Polski Kurier 10 grudnia 2011

www.polskikurier.blogspot.com

facebook.com/polskikurier

11


samochodu 0-13 kg, stan bdb

TV Toshiba 32’’ AV 555D V80 cm 16:9 HD digital LCD, 185722S Obiektyw Sigma 10-20 F3,5HSM (mocowanie Nikon)

przy zakupie z aparatem D90). Nikon D90 (kit) polaryzacyjny, makro, niedrogo. 07834 355258 neg 07513 263887 slowly to start with and see where we go hoping for long term relationship. 07411 686360 Steve.

PRACA

Poznam panie, pary do wspólnych zabaw. Ja 30 lat otwarty na wszystko 07563916597S Elektryk, malarz, mechanik itp, czyste prawo jazdy 07565 621490 B. Grzegorz Zatrudnimy stolarzy w fabryce timber frame w Christchurch 077022 38664 Sympatyczna, odpowiedzialna

Englishman 40’s tall, slim, own hous, lubiacy polski food and kulture seeks polish lady 07432 149089

Szukam kobiety do 07741 923762

polskiej paniw podobnym wieku 07747 451629B

07866 100199S

elektryk, malarz, mechanik itp. Czyste prawo jazdy 07565 621490B

12

33 old male looking for Polish lady that is kind caring and loving. My interests are eating out, holidays cinema, beach walks, would like to take it

www.polskikurier.blogspot.com

Konsola xbox 360(HDMI) HDD 60GB przerobiony,

824299S Szklany stolik pod TV z

07892811040P Mosses basket (koszyk bujany) dla dziwczynki z Mamas & Papas z serii Scrapbook, stan idealny!!! oraz z tej 0-6 mcy 07915 608851 lub 077 892 05024.

07955 240469

rozmiar 10-12, Ivory 07547 022587S

znanych marek. Stan bdb lub nowe! 07915 608851 lub 077 892 05024.

Polski Kurier 10 grudnia 2011


NAUKA Church,Holdenhurst Rd,BH8 8AW,Bournemouth Poole i okolic, mój numer 07851259160

do PL 07849 249874B

tel.07530931944. Poszukuje osób do wspólnej gry raz w tygod. W lotki, rzutki w pubie na terenie Bmth lub Poole 075977 15523

TRANSPORT

miejsca 07742 821980B

07895 142487

Polska 21.12. 07892 685973B

32892S Arek Radomia 21 grudnia 07894 277279

terminy do uzgodnienia 078755 72401B 536511B 23.12 07742 82 1980B

078899 15875S 07892 685973BPolska 19-20.12, 685973B

grudnia, do ustalenia 0756 1254643 PS, S

Southempton i okolice 07713 563596

Single room in Charminster od 11.12, rach i Internet depozyt 07588 530295B dla niepal. spokojnych osób Westbourne/Bmth, blisko

bill, female or student only 07877 562847 na Belben Rd, Poole, rach 07588 530295

2 tyg depozyt 0788 9307509 po 18.00

, miejsce na rower, balkon 07716222408

Boscombe. Czysty, spokojny ogród 0790757 9743 lub 07849 280435 Bournemouth 07922 441442

Pokój dla 1 osoby na Charminster rach wliczone

Polski Kurier 10 grudnia 2011

www.polskikurier.blogspot.com

facebook.com/polskikurier

13


POLSKA STOMATOLOG W SOUTHAMPTON DR. RENATA REDKA 26 Quenns Terrace, SO14 3BQ Czynne:

Tel. 02380 335005, 07871 583592

14

www.polskikurier.blogspot.com

Polski Kurier 10 grudnia 2011


Czas na Relaks

advertisements and articles

Polski Kurier 10 grudnia 2011

www.polskikurier.blogspot.com

facebook.com/polskikurier

15


16

www.polskikurier.blogspot.com

Polski Kurier 10 grudnia 2011

Polski Kurier - e-issue 47/2011  
Polski Kurier - e-issue 47/2011  

Polski Kurier - The Polish Courier is a leading Polish magazine in the south.

Advertisement