Biuletyn Polskiego Towarzystwa Różanego - 2017

Page 32

pochodzenie nie jest ujawniane, niewiele można na ich temat powiedzieć, poza tym, że większość ma pełne kwiaty, podobne do starych francuskich odmian. Ciekawą postacią jest hodowca, projektant ogrodów i autor Anglik John Scarman. Pierwsze szlify ogrodnicze zdobywał w ogrodzie Rosemary Varey, potem kolejne lata przepracował u Davida Austina i tam rozkochał się w starych odmianach. To właśnie u Davida Austina wyklarował się jego program hodowlany, który po zawirowaniach życia osobistego zaczął realizować w Niemczech w posiadłości koło Freiburga. Ma w swoim dorobku odmiany ‘Lord Scarman’ (1995) i ‘Souvenir de Malmedy’ (1996) – obie krzyżówki Rosa gallica x Complicata i ‘Charles de Mills’, a także ‘Theresa Scarman’ (1996), ‘Marbled Gallica’ (1999), ‘Tiny Tuscany’ (1999), będąca siewką

‘Lord Scarman’, fot. Piotr Marciszuk, Europa-Rosarium Sangerhausen

‘Tuscany’. Trudno komentować osiągnięcia tego hodowcy, bowiem on również zazwyczaj nie ujawnia pochodzenia swoich odmian. W swojej kolekcji mam dwie z nich: ‘Souvenir de Malmedy’ i ‘Theresę Scarman’. Na naszym rynku stanowią rzadkość – dużo trudniej dostępne niż róże Austina, do których są podobne, lecz w odróżnieniu od tych osta­ tnich kwitną tylko raz. Ale za to te dwie odmiany, które mam, zimują bez żadnego okrycia, co jest ich ogromną zaletą.

‘Fosca’; to i dwa następne zdjęcia dzięki uprzejmości Davide Dalla Libera

32

RÓŻE. HISTORIA, LUDZIE, ODMIANY

Na sam koniec chciałabym zaanonsować najprawdziwszą perełkę hodowli Włocha Davide Dalla Libera, twórcy kilku współczesnych róż galijskich. Jest to odmiana ‘Fosca’ o nieujawnionym pochodzeniu, z 2013 roku. To cudeńko z fioletowoczarnymi rozetowymi kwiatami w typie starych galijek od niedawna mam w kolekcji i na jego pierwsze kwitnienie czekam z wielką niecierpliwością…  Autorka jest właścicielką prywatnej kolekcji róż, liczącej ponad tysiąc taksonów. Większość stanowią odmiany historyczne. W 2017 r. zbiór został za­ rejestrowany jako Narodowa Kolekcja Róż.

‘Giovanni Gabrieli’, Davide Dalla Libera (2011)

‘Andrea Gabrieli’, Davide Dalla Libera (2012)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.