Winkelruimtes in Mechelen

Page 1

Bouwen met baksteen 4/2014

Bruggen bouwen nr 148 - driemaandelijks tijdschrift - oktober-november-december 2014 - afgiftekantoor 8000 Brugge 1 - 2de afdeling


6

BOUWEN MET BAKSTEEN ① ② ③ ❹ vierenveertigste jaargang 2014

Winkelruimtes in Mechelen Poponcini & Lootens Foto’s : Studio Claerhout

Bruul is dankzij zijn ligging

Bruul’, moest een visuele blikvanger

de andere panden van deze verkeers-

een strategische en commerciële as in

worden en zowel architecturale kwali-

vrije straat. Enerzijds is er gebruik

het centrum van Mechelen. De nieuwe

teit als een zekere durf uitstralen. Het

gemaakt van de geknikte rooilijn om

winkelruimtes, waarin zich ook de win-

diende nochtans ook geïntegreerd

de verschillende afmetingen van de

kelketen Media Markt bevindt, moeten

te worden in de bouwcontext van de

gebouwen goed op elkaar aan te laten

deze winkelzone nieuw leven inblazen.

Mechelse binnenstad. Alhoewel de

sluiten, anderzijds is er ook het gebruik

Dit soort handelszaken trekt inderdaad

schaal van het project groter is dan die

van gevelsteen. Op die manier werd het

een groot publiek aan.

van de omringende gebouwen (winkels

gebouw geïntegreerd in het straatbeeld,

en appartementen boven deze winkels),

terwijl het op zich toch een in het oog

Het nieuwe winkelgebouw, dat symbool

zorgen ‘ankerpunten’ ervoor dat de

springend architecturaal element blijft!

staat voor een extra impuls aan ‘De

nieuwe handelsruimte verbonden is met


BOUWEN MET BAKSTEEN ①②③❹

vierenveertigste jaargang

2014

De gelijkvloerse verdieping is hoofd-

Het is in deze dikte dat het gebouw

zakelijk beglaasd voor winkelruimtes,

zich kan ontplooien als een sculptuur

terwijl de verdiepingen hoofdzakelijk

waarbij horizontaliteit en verticaliteit op

voor Media Markt zijn voorbehouden.

subtiele wijze in elkaar overgaan.

De architecten hebben gebruik gemaakt van de geknikte rooilijn om het volume

Voor het project werd een baksteen met

in de bovenbouw op een eigenwijze

lang formaat in grijsbruine tinten met

manier vorm te geven. Muren in metsel-

witte sluiers gebruikt. Het metselwerk

werk met verschillende oriëntaties

werd uitgevoerd in wildverband; voor

lopen door elkaar heen. Door het naar

de bovenverdieping werd een secundair

achter verschuiven van de bovenste

ritme gecreëerd door verspringende

verdieping komt ruimte vrij om aan de

steenlagen.

straatzijde het gabarit te articuleren en het gebouw een ‘dikte’ te geven.

www.polo-architects.be

7