Page 1

ENERGIES Tecnologia

Pol Molas 3r ESO B 2013


Índex Energies renovables

Energies no renovables

-

-

Solar Eòlica Mareomotriu Hidràulica

Petroli Carbó Gas natural Urani


Energia Solar És l'energia que prové del Sol en ones Electromagnètiques captades per unes plaques solars.

+info <<Índex


Energia Eòlica • És l'energia obtinguda del vent i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes utilitzant les corrents d’aire.

+info

<<Índex


Energia Mareomotriu L’energia mareomotriu és la que resulta d'aprofitar les marees. Es basa en la diferència d'altura mitjana segons la posició relativa de la Terra i la Lluna.

+info

<<Índex


Hidràulica • Energia hidrològica o energia hidràulica és una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua.

+Info

<<Índex


Petroli • El petroli és una barreja complexa no homogènia d'hidrocarburs És un recurs natural no renovable, matèria primera de nombrosos materials i productes i, com a combustible fòssil, la principal font d'energia primària al món +info

<<Índex


Carbó • El carbó és una roca sedimentària d'origen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic.

+Info

<<Índex


Gas Natural • El gas natural és una energia primària, o que es pot obtenir directament sense transformació. Està constituïda per una barreja d'hidrocarburs.

+Info <<Índex


Urani • L'urani és un element químic metàl—lic. És de color blanc platejat i pertany a la sèrie dels actínids de la taula periòdica. El transformem en reactor nuclear per tal de obtenir-ne energia. +Info <<Índex

Energies molas  

renovable energy

Energies molas  

renovable energy

Advertisement