__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

OMAISEN HOITO JA JA OMAISEN HOITO Oletko työikäinen ja PALKKATYÖ PALKKATYÖ hoidat läheistäsi, joka tarvitsee apua?

Oletko työikäinen ja Oletko työikäinen ja hoidat läheistäsi, joka tarvitsee apua? Oletko että hoidat ajatellut, läheistäsi, joka tarvitsee apua?

voit hakea kunnalta

Oletko ajatellut, että omaishoidon tukea. voit hakea kunnalta Oletko ajatellut, että omaishoidon tukea? voit hakea kunnalta

omaishoidon tukea.

Kun haet omaishoidon tukea kunnalta, kunnalta, ota huomioon ota huomioon Kun haet omaishoidon tukea seuraavia asioita. seuraavia asioita. kunnalta, ota huomioon

Kun haet omaishoidon tukea

seuraavia asioita.


voit hakea omaishoidon tuk

kunnan sosiaalitoimesta. IDON PALKKATYÖN JA OMAISHOIDON OMAISHOIDON PALKKATYÖNkunnan JA sosiaalitoimesta. Voit saada omaishoidon tuk YHDISTÄMINEN YHDISTÄMINEN

Voit saada omaishoidon tuk jos läheisesi tarvitsee usein

jos läheisesi tarvitsee usein esimer

äsi,

Hän voiasuvaa tarvita apua Jos hoidat kotona läheistäsi,

Jos hoidat kotona asuvaa läheistäsi, esimer ruokailussa, pukeutumisessa voit hakea omaishoidon tukea kunnan sosiaalitoimesta. ruokailussa, pukeutumisessa kunnan sosiaalitoimesta. asioiden muistamisessa, Voit saada omaishoidon tukea, Voit saada omaishoidon tukea, asioiden jos läheisesi tarvitseemuistamisessa, usein apua. peseytymisessä jos läheisesi tarvitsee usein apua. Hän voi tarvita apua esimerkiksi peseytymisessä Hän voi tarvita apua esimerkiksi ja muissa henkilökohtaisissa ruokailussa, pukeutumisessa, ruokailussa, pukeutumisessa, ja muissa henkilökohtaisissa asioiden muistamisessa, asioissa. asioiden muistamisessa, peseytymisessä asioissa. peseytymisessä ja muissa henkilökohtaisissa ja muissa henkilökohtaisissa asioissa. Jokaisella kunnalla on asioissa. Hän voi tarvita voit hakea omaishoidon tukeaapua

.

Jokaisella kunnalla on omat vaatimukset siitä,

Jokaisella kunnalla on

Jokaisella kunnalla on omat vaatimukset siitä, voi saada omat vaatimukset siitä, missä tilanteessa voi saada missä tilanteessa missä tilanteessa voitukea. saada voi saada omaishoidon omaishoidon tukea. omaishoidon tukea. omaishoidon tukea. Monet omaishoitajat ovat Monet omaishoitajat ovat Monet omaishoitajat ovat samaanMonet aikaan töissä omaishoitajat samaan aikaanaikaan töissä töissäovat samaan kokopäiväisesti kodin ulkopuolella. kokopäiväisesti kodin ulkopuolella. samaan aikaan töissä Tarkistakokopäiväisesti oman kuntasi Tarkista oman kuntasi kodin ulkopu sosiaalitoimesta, kokopäiväisesti kodin ulkop sosiaalitoimesta, Tarkista oman kuntasi voitko saada omaishoidon tukea, voitko saada omaishoidon tukea, Tarkista oman kuntasi jos olet sosiaalitoimesta, myös palkkatyössä. jos olet myös palkkatyössä. omat vaatimukset siitä, missä tilanteessa

a.

,

sosiaalitoimesta, voitko saada omaishoidon t

Palkkatyö onnistua, voitko voi saada omaishoidon t jos hoidettavasi on palkkatyössä. jospäivähoidossa, olet myös palkkatyössä. esimerkiksi esimerkiksi päivähoidossa, koulussa tai päivätoiminnassa. koulussa tai päivätoiminnassa. Palkkatyö voi onnistua, Hoidettavallasi voi myös Hoidettavallasi voiolla myös olla Palkkatyö voi onnistua, henkilökohtainen avustaja henkilökohtainen avustaja jos hoidettavasi on ja muita kunnan palveluita. jajos muita kunnan palveluita. hoidettavasi on esimerkiksi päivähoidossa, Hänellä voi olla työpäiväsi aikana aikana Hänellä voi olla työpäiväsi esimerkiksi päivähoidossa, toinentoinen läheinen apuna, jos läheinen apuna, koulussa tai päivätoiminnas tarvitaan. jos tarvitaan. tai päivätoiminnas koulussa Hoidettavallasi voi myös olla Hoidettavasi saattaa tarvitatarvita Hoidettavasi saattaa Hoidettavallasi voi myös olla eniteneniten apua esimerkiksi apua esimerkiksi henkilökohtainen avustaja aamulla, illalla ja yöllä, aamulla, illalla ja yöllä, henkilökohtainen avustaja ja muita kunnan palveluita. jolloin jolloin ei normaalisti olla töissä. ei normaalisti olla töissä. Palkkatyö voi onnistua,

jos olet jos hoidettavasi on myös

a

2

ja muita kunnan palveluita. Hänellä voi olla työpäiväsi a

2 Hänellä voi olla työpäiväsi a toinen läheinen apuna, jos


Omaishoitosopimus ei ole

PALKKATYÖN JA OMAISHOIDON työsopimus vaan hoidosta omaishoitosopimu PALKKATYÖN JA OMAISHOIDON OMAISHOIDON PALKKATYÖN JA työsopimus vaan YHDISTÄMINEN YHDISTÄMINEN toimeksiantosopimus. Omaishoitosopimus ei ole YHDISTÄMINEN

toimeksiantosopimus. Se tarkoittaa, että omaishoit työsopimus vaan Se tarkoittaa, että omaisho Omaishoitaja ja kunta tekevät saa palkkion, ei pal Omaishoitajakunnalta ja kunta tekevät toimeksiantosopimus. Omaishoitaja ja kunta tekevät hoidosta saa omaishoitosopimuksen. kunnalta palkkion, ei pa hoidosta omaishoitosopimuksen. hoidosta omaishoitosopimuksen. Omaishoitaja ei siis ole Omaishoitosopimus ei ole Se tarkoittaa, että omaisho Omaishoitosopimus ei ole Omaishoitaja ei Omaishoitosopimus ei olesiis ole työsopimus vaan työsuhteessa työsopimus vaan saa kunnalta palkkion, ei p työsopimus vaan toimeksiantosopimus. työsuhteessa toimeksiantosopimus. kuntaan. toimeksiantosopimus. Se tarkoittaa, että omaishoitaja Omaishoitaja ei siis ole Se tarkoittaa, että omaishoitaja Sekuntaan. tarkoittaa, että omaishoitaja

saa kunnalta palkkion, ei palkkaa. saa kunnalta palkkion, ei palkkaa. työsuhteessa Omaishoitaja ei siis ole Omaishoitaja ei siis ole Omaishoitosopimukseen kuul työsuhteessa kuntaan. Omaishoitosopimukseen kuu työsuhteessa hoito ja palvelusuunnitelma, kuntaan. kuntaan.

saa kunnalta palkkion, ei palkkaa. Omaishoitaja ei siis ole työsuhteessa kuntaan.

hoito ja palvelusuunnitelma

joka tehdään hoidettavallesi Omaishoitosopimukseen kuuluu hoito- ja palvelusuunnitelma, joka tehdään hoidettavallesi. Siihen pitää kirjoittaa selkeästi, jos käyt kokopäivätyössä kodin ulkopuolella. Suunnitelmaan kirjoitetaan myös, miten hoidettavan hoito järjestetään työpäivän aikana.

Omaishoitosopimukseen kuuluu Omaishoitosopimukseen ku joka tehdään hoidettavalles Omaishoitosopimukseen kuuluu Siihen pitää kirjoittaa selkeä hoito ja palvelusuunnitelma, hoito jahoito palvelusuunnitelma, ja palvelusuunnitelm kirjoittaa selkeä jokaSiihen tehdään pitää jos käyt hoidettavallesi. kokopäivätyössä joka tehdään hoidettavallesi. Siihen pitää kirjoittaa selkeästi, joka tehdään hoidettavalle jos käyt kokopäivätyössä Siihen pitää kirjoittaa selkeästi, kodin ulkopuolella. jos käyt kokopäivätyössä jos käyt Siihen kokopäivätyössä pitää kirjoittaa selke kodin ulkopuolella. kodin ulkopuolella. Suunnitelmaan kirjoitetaan m kodin ulkopuolella. Suunnitelmaan kirjoitetaan myös, jos käyt kokopäivätyössä Suunnitelmaan kirjoitetaan Suunnitelmaan kirjoitetaan myös, hoito miten hoidettavan miten hoidettavan hoito miten hoidettavan hoito kodin hoidettavan ulkopuolella. miten hoito järjestetään järjestetään järjestetään omaishoitajan työpäivän aikana. Suunnitelmaan kirjoitetaan järjestetään omaishoitajan työpäivän aika omaishoitajan työpäivän aikana.

Jos olet tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saat hoito aik miten hoidettavan omaishoitajan työpäivän Jos olet tehnyt kunnan kanssa 2–3tehnyt vuorokautta Jos olet kunnan vapaata kanssa omaishoitosopimuksen, järjestetään Jos olet tehnyt saat kunnan kanssa kuukaudessa. omaishoitosopimuksen, saat 2–3 vuorokautta vapaata (Vapaapäiviä voi saada myös 2–3 vuorokautta vapaata omaishoitajan työpäivän a Jos olet tehnyt kunnan kanss omaishoitosopimuksen, saat kuukaudessa. ilman omaishoitosopimusta.) kuukaudessa. omaishoitosopimuksen, (Vapaapäiviä voi saada myös 2–3 vuorokautta vapaatasaat Kun pidät vapaata, (Vapaapäiviä voi saada silloin myös esimerkiksi ilman omaishoitosopimusta.) toinen läheinen voi huolehtia Jos olet tehnyt kunnan kans 2–3 vuorokautta vapaata kuukaudessa. ilmanjoku omaishoitosopimusta.) Kun pidät vapaata, silloin esimerkiksi hoidettavastasi ja toimia Kun pidät vapaata, silloin esimerkiksi (Vapaapäiviä saada myö kuukaudessa. omaishoitosopimuksen, saa joku toinen läheinen voivoi huolehtia sijaishoitajana. joku toinen läheinen voi huolehtia hoidettavastasi ja toimia Tällöin tekee kunnan kanssa ilman omaishoitosopimusta.) (Vapaapäiviä voi saada my 2–3hän vuorokautta vapaata hoidettavastasi ja toimia sijaishoitajana. oman toimeksiantosopimuksen. sijaishoitajana.

Kun pidät vapaata, silloin esi

ilman omaishoitosopimusta. kuukaudessa. Tällöin hän tekee kunnan kanssa Tällöin hän tekee kunnan kanssa oman omaishoitosopimuksen. joku toinenvapaata, läheinen voi huole Kun pidät silloin es (Vapaapäiviä voi saada my oman omaishoitosopimuksen.

Jos omaishoitaja saa suurinta omaishoidon palkkiota, hoidettavastasi ja toimia joku toinen läheinen voi huo ilman omaishoitosopimusta Jos omaishoitaja saa suurinta hän ei yleensä voi käydä töissä Jos omaishoitaja saa suurinta omaishoidon palkkiota, sijaishoitajana. hoidettavastasi ja toimia kodin ulkopuolella. Kun pidät vapaata, silloin e omaishoidon palkkiota,

hän ei yleensä voi käydä töissä Tällöin hän tekee hän ei yleensä voi käydä töissä kunnan kan sijaishoitajana. joku toinen läheinen voi hu kodin ulkopuolella. kodin ulkopuolella.

3 oman omaishoitosopimuksen 3 Tällöin hän tekeeja kunnan ka hoidettavastasi toimia


pitää maksaa ve

JA

jota saat omaishoidosta.

   OMAISHOIDON PALKKIO JA      Tarkista verottaja MUUT TULOT Omaishoidon Omaishoidon palkkiosta

nouseeko veropr

pitää maksaa veroa. pitää maksaa

Muut tulosi tai omaisuutesi saat omaish Tarkista verottajalta, eivät vaikutakun palkkion määrään, Tarkista verott jota saat omaishoidosta. nouseeko veroprosenttisi,

Muista lähettää

kun saat omaishoidon palkki Omaishoidon palkkiosta nouseeko vero

kuntaa pitää maksaaverokortti veroa. Muista lähettää joka vuosi Tarkista verottajalta, kun saat omai verokortti kuntaan omaishoidon pal nouseeko veroprosenttisi, kunomaishoidon saat omaishoidon palkkiota. palkkiota varte Muista lähettä   joka    vuosi Muista lähettää        verokortti kuntaan verokortti kunt Omaishoidon pa omaishoidon palkkiota palkkio varten. Omaishoidon voi vaik

aa

joihinkinomaishoidon muihin tukiin, joita s p

joihinkin muihin t Omaishoidon palkkio voi vaikuttaa joihinkin muihin tukiin, joitaesimerkiksi saat. Tällainen tuki on Tällainen tuki on  esimerkiksi    Tällainen tuki on Kelan toimeentulotuki. Kelan toimeentulotuki. Kelan toimeentu Omaishoidon Kelan asumistukeen Kelan asumistukeen omaishoidon palkkio ei vaikuta. omaishoidon palkkio ei vaiku Kelan asumistuke Jos saat jotain Kelan tukea, joihinkin muihi Jos saat jotain muista tarkistaa Kelasta, Kelan tukea, omaishoidon pal vaikuttaako omaishoidon tuki siihen. Tällainen tuki o muista tarkistaa Kelasta,

hen.

saat jotaintuk K omaishoidon Jos vaikuttaako olet alle Jos 68-vuotias, Kelan toimeen omaishoidon palkkio    muista tarkistaa kerryttää eläkettäsi.

asumistu Jos olet Kelan alle

vuotias,

e

vaikuttaako oma Kunomaishoidon jäät eläkkeelle, palkkio kerr1ttä omaishoidon p kertynyt eläke ei tule eläkettäsi.    sinulle automaattisesti, Jos jotain vaan sinun pitää hakeasaat sitä. Kun jäät eläkkeelle, kert1n1t

Jos olet alle

v

ei tule automaattisesti,

muista tarkista

vaan

omaishoidon pal sinun pitää itse hakea

vaikuttaako om

eläkettäsi.

  

Kun jäät eläkkee 4

olet alle

eiJos tule automaat


Voit saada työttömyysetuutta vain, jos haet kokopäivätyötä ja olet valmis vastaanottamaan vain, jos haet kokopäivätyötä olet valmis vastaanottamaan työ Jos omaishoito estää olet valmis vastaanottamaan Jos omaishoito estää kokopäivätyön tekemisen, Jos omaishoito estää kokopäivätyön tekemisen, et voi saada työttömyysetuutt Voit saada työttömyysetuutta kokopäivätyön tekemisen, et voi saada työttömyysetuutta.

JOS OLET OMAISHOITAJA JA TYÖTÖN TYÖNHAKIJA TE-TOIMISTOSSA

vain, jos haet kokopäivätyötä ja et voi saada työttömyysetuutt olet valmis vastaanottamaan työn.

Omaishoitosopimuksessa pitä Omaishoitosopimuksessa pitää Joslukea omaishoito estää selkeästi, että voit käydä Omaishoitosopimuksessa pitä lukea selkeästi, että voit käydä kokopäivätyön tekemisen, kokopäivätyössä kodin ulkopuo etkokopäivätyössä voi saadaselkeästi, työttömyysetuutta. lukea että voit käydä kodin ulkopuole Lisäksi hoidettavan hoito- ja

kokopäivätyössä ulkopuo Omaishoitosopimuksessa pitää Lisäksi hoidettavankodin hoitoja palvelusuunnitelmaan kirjoitet lukea selkeästi, että voit käydä Lisäksi hoidettavan hoitoja palvelusuunnitelmaan kirjoitetaa kokopäivätyössä kodin ulkopuolella. miten hoidettavan hoito miten hoidettavan palvelusuunnitelmaan kirjoitet Lisäksi hoidettavan hoito- hoito ja järjestetään palvelusuunnitelmaan kirjoitetaan, järjestetään miten hoidettavan hoito miten hoidettavan hoito järjestetään omaishoitajan työpäivän aikan omaishoitajan työpäivän aikana järjestetään omaishoitajan työpäivän aikana.

omaishoitajan työpäivän aikan

Jos olet TE-toimiston asiakas, Josolet olet TE-toimiston asiakas, Jos ilmoita sinneTE-toimiston asiakas, ilmoitasinne sinne omaishoitosopimuksesta ilmoita Jos olet TE-toimiston asiakas, (TE-toimisto = omaishoitosopimuksesta omaishoitosopimuksesta ilmoita sinne työja elinkeinotoimisto). (TE-toimisto työjaja (TE-toimisto = työTE-toimisto pyytää=sinulta omaishoitosopimuksesta selvityksen siitä, elinkeinotoimisto7. elinkeinotoimisto7. (TE-toimisto = työpystytkö omaishoidon lisäksija TE-toimisto pyytää sinulta TE-toimisto pyytää sinulta vastaanottamaan kokopäivätyötä. elinkeinotoimisto7. TE-toimisto päättää selvityksen selvityksen TE-toimisto selvityksen jälkeen,pyytää sinulta siitä, omaishoidon lisäk siitä,pystytkö pystytkö omaishoidon lisä onko sinulla oikeus saada selvityksen vastaanottamaan kokopäivätyöt työttömyysetuutta. vastaanottamaan kokopäiväty

siitä, pystytkö omaishoidon lisä TE-toimisto päättää selvityksen päättää selvitykse JosTE-toimisto hoidettavalla on vastaanottamaan kokopäiväty jälkeen, vapaapäivien aikana sijaishoitaja, jälkeen, TE-toimisto päättää joka on TE-toimiston asiakas, selvitykse onko sinulla oikeus saada onko sinulla oikeus saada myös hänen pitää antaa selvitys jälkeen, työttömyysetuutta. TE-toimistolle sijaishoitajana työttömyysetuutta. onko sinulla oikeus saada toimimisesta. työttömyysetuutta. Jos hoidettavalla on

JosJos voit hoidettavalla yhdistää omaishoidon on ja vapaapäivien sijaishoitaj kokopäivätyön kodinaikana ulkopuolella, vapaapäivien aikana sijaishoit selvitä TE-toimistolleon tarkasti. Jos tämä hoidettavalla joka on TE-toimiston asiakas, Muuten jokavoit on menettää TE-toimiston asiakas, vapaapäivien aikana sijaishoit myös hänen pitää antaa selvitys työttömyysetuutesi! 5

myös hänen pitää antaa selvit TE-toimistolle sijaishoitajana joka on TE-toimiston asiakas,


POLLI.FI POLLI.FI POLLI.FI POLLI.FI

Pääkaupunkiseudun Pääkaupunkiseudun

omaishoitajat ry omaishoitajat ry Pääkaupunkiseudun

Ratamestarinkatu 7 B omaishoitajat ry 7 B Ratamestarinkatu Ratamestarinkatu 7 B 00520 HELSINKI 00520 HELSINKI 00520 HELSINKI

00 5 270 00 5 270 00 5 270

polli.fi

polli.fi polli.fi

Profile for Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry

Omaisen hoito ja palkkatyö  

https://www.polli.fi

Omaisen hoito ja palkkatyö  

https://www.polli.fi

Profile for polli.fi
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded