{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


KAPCS OL AT

NYI T VAT ART ÁS :

aHaver om Bur ger ház a

Hét f ő

Z ár va

Kedd

11: 30-21: 00

S z er da

11: 30-21: 00

Cs üt ör t ök

11: 30-21: 00

Pént ek

11: 30-22: 00

S z ombat

11: 30-22: 00

Vas ár nap

11: 30-21: 00

1046Budapes t ,F ót i út88. T el ef on:+3612310618 +36706362015 emai l :i nf o@bur ger haz . hu

www. bur ger haz . hu


r e e nAp p l e L i m o n Pa s s i o nF r u i tG

Ma n g oS t r a w b e r r yRa s p b e r r y

Kó s t o l t a dm á r ?

Egyedi ,s aj átr eceptal apj án kés z ül tl i monádékül önl eges s égek t öbbí z ben!

Ma r a c u j a , Z ö l dAl m a , C i t r o m , Ma n g ó , E p e r , Má l n a . . .


C o c aC o l a2 , 5d l............................... C o c ac o l aZ e r o2 , 5d l...... ... ........ F a n t a / S P R I T Ez e r o2 , 5d l... ......... G Y Ö MB É R / t o n i c2 , 5d l....... ............. F U Z E t e ab a r a c k , c i t r o m............................ C a p p y2 , 5d lt ö b bí z b e n .......................................490. a , z ö l da l ma , c i t r o m, ma n g ó , e p e r , má l n a. . . .. L i mo n á d é6d lmaracuj ..................890. H E L Le n e r g i a i t a l............................................450. a v a s / me n t e s3 , 3d l....................................380. n a t u r a q u as -

3 9 0


Re n de z v é n

A kel l emesétel ekbi ztos í tás amel l ett, s zépeml ékekhezs zeretnénkotthontadni mi ndenki nek,akiránktal ál ! Évf ordul ókra,s zül etés napokon, es küvőkre60f ői g, tal ál kozókal kal mávalésnagyobb as ztal társ as áges etén,gondol j aHaveromraésf ogl al jhel yetrendezvényedhez!


P A L A C K O Z O T TS Ö R ö K :

Al k o h o l

H e i n e k e n0, 3 3l . ....................590. 3 3l . ..... ......590. H e i n e k k e n0 %A L C0, 5l. s t e l l aA r t o i s0, ...................630. 5l. .....................850. E d e l we i s s0, 3 3l . g ö s s e rc i t r o m 0, ................590. 3 3l . ................590. g ö s s e rc i t r o m0 %A L C0, 5l . g ö s s e r0, ...................... . 590. 5l. ..........................690. S t a r o p r a me nd a r kb a r n as ö r0, -

C S A P O L TS Ö R ö K :P A U L A N E R ...... B O R O K :

0 , 3l7 , 5l990. 90. -/0 -

3l7 , 5l1 K É Z MŰ V E SF e h é rN y ú lA P A/I P A..0, 90. /0 . 1 90. 1 d l / ü v e g

P E Z S G Ő K :

ü v e g

N y a k a s : B u d a i I r a s i O l i v é rsz..... 51 ö r l e y édes,száraz......2. 0. -/3. 500. - T 900. L a p o s a : B a l a t o n i O l a s z r i z l i n gsz. 480. a r t i n i A s t i .........4. -/3. 300. - m 800. MP E R I A L. . mo Ë t&C h a n d o nI 24. 000. D Ú Z S i : s z e k s z á r d i r o s észáraz.... 540. -/3. 7 00. g e r e : v i l l á n y i R o s észáraz.......520. -/3. 600. l e l o v i t s : c a b e r n e ts a u v i g n o nsz...750. -/5. 200. T h u mme r e r : t r é f l i c u v é eédes..... 660. -/4. 600. -


Rรถ v i di t al o k Vo dk a

F i n l a n d i a ..................... 2 c l / 4 7 0 . -4 c l / 8 9 0 . A b s o l u t.......................2 c l / 5 2 0 . -4 c l / 9 6 0 . R u s s i a ns t a n d a r d ................2 c l / 4 9 0 . -4 c l / 9 2 0 . -

Rum

Li k o r

B a c a r d i..........2 c l / 4 9 0 . -4 c l / 9 2 0 . C a p t a i nmo r g a n .....2 c l / 5 3 0 . -4 c l / 9 9 0 . -

Te qui l a S i e r r asi l v e r , g o l d. .......2 c l / 5 5 0 . -4 c l / 1 . 0 2 0 . -


Rö v i di t al o k Wh i s k y

Pál i n k a J o h n n i eWa l k e r ...2 c l / 5 9 0 . -4 c l / 9 9 0 . a n y o l a i............2 c l / 5 4 0 . -4 c l / 9 8 0 . B a l l a n t i n e ’ s.....2 c l / 4 9 0 . -4 c l / 8 9 0 . - P á g y a s s z i l v a , á g y a s k ö r t e , á g y a s me g g y J a c kd a n i e l ’ s ....2 c l / 5 5 0 . -4 c l / 9 5 0 . -

Gi n

Lun c z e r

I r s a i O l i v e r4 4 %........ 2 c l / 6 5 0 . -4 c l / 1 2 2 0 . B e e f e a t e r......2 c l / 4 9 0 . -4 c l / 9 5 0 . - á g y a sk ö r t e4 0 % ........2 c l / 8 2 0 . -4 c l / 1 4 5 0 . G o r d o n ’ s.......2 c l / 4 0 0 . -4 c l / 7 5 0 . Me g g y má l n a4 4 %, P r é mi u mk a j s z i 4 6 %, b a r r i q u es z i l v a5 2 %

Ve r mut Ma r t i n ibi a n c o / r o s s o. .......1 d l / 7 9 0 . -

b i r se s z e n c i a6 6 %, c i g á n y me g g ye s z e n c i a6 6 %


. 0 59 . 1

1 . 59 0 . -

1 . 79 0 . -


1 . 590 . -

n a - Pi . 590 . 1 Co l a d a

. 590 . 1

KĂłst ol d megal kohol ment eskokt ĂĄl j ai nk v al amel y i kĂŠti s!

. 300 . 1


G ye reé sf rö c c s ö zzaH ave ro kkal!

k i s f r ö c c s : n a g y f r ö c c s : h o s s z ú l é p é s : h á z m e s t e r : v i c eh á z m e s t e r : s p o r t f r ö c c s : m a c i : j e g e s m e d v e : s z ó d a :

. . . . 2 6 0 . . . . . 4 6 0 . . . . . 3 2 0 . . . . . 7 2 0 . . . . . 5 8 0 . . . . . 4 4 0 . . . . . 3 8 0 . . . . . 3 8 0 . . . . .6 0 . -/ d l


KRÉMLE ES

  

  

  


OMG Mi n d e n b u r g e r ü n k m e l l é a j á n d é k C o l e s l a ws a l á t á t é s h á z i k é s z í t é s ű s t e a k b u r g o n y á t a d u n k !

Bu r g e r h á z u n k a j á n l a t a ! Be m e r e dv á l l a l n i ? BURGEREI NKETKÉRHET ED VAL : GL UT ÉNMENT ESBUCI


Cl as s i c Dupl aCl as s i c p i r í t o t tb u c i C h e d d a rs a j t 1 5d k gma r h a h ú s p a r a d i c s o mk a r i k a S A L Á T A L E V É L C h e d d a rs a j t 1 5d k gma r h a h ú s p a r a d i c s o mk a r i k a p i r í t o t tH A G Y MA h á z i S Z Ó S Z p i r í t o t tb u c i

p i r í t o t tb u c i C h e d d a rs a j t 1 5d k gma r h a h ú s s a l á t a l e v é l p a r a d i c s o mk a r i k a p i r í t o t tH A G Y Ma h á z i S Z Ó S Z p i r í t o t tb u c i

HaverBur ger Mi n d e n b u r g e r ü n k m e l l é k é r h e t e d h á z i s p e c i a l i t á s u n k a t , a

Ha g y m a l e k v á r t !

p i r í t o t tb u c i b a c o n C h e d d a rs a j t 2 0d k gma r h a h ú s S A L Á T A L E V É L p a r a d i c s o mk a r i k a p i r í t o t tH A G Y MA k é k s a j tS Z Ó S Z p i r í t o t tb u c i


OMG p i r í t o t tb u c i h á z i s z ó s z C h e d d a rs a j t 2 0d k gma r h a h ú s s a l á t a l e v é l b a c o n c h e d d a rs a j t 2 0d k gma r h a h ú s p a r a d i c s o mk a r i k a p i r í t o t th a g y ma h á z i s z ó s z p i r í t o t tb u c i

Eger ekál ma p i r í t o t tb u c i C h e d d a rs a j t 1 5d k gf ü s t ö l ts a j t T R A p p i s t as a j t s a l á t a l e v é l p a r a d i c s o mk a r i k a p i r í t o t th a g y ma k é k s a j ts z ó s z p i r í t o t tb u c i


Myt hos p i r í t o t tb u c i p a r a d i c s o m u b o r k a f e t as a j t 1 5d k gr o s t o nc s i r k e o l í v ab o g y ó 1 5d k gr o s t o nc s i r k e S A L Á T A L E V é l p a r a d i c s o mk a r i k a p i r í t o t th a g y ma t e j f ö l ö s f o k h a g y má ss z ó s z p i r í t o t tb u c i

Vega p i r í t o t tb u c i p a r a d i c s o mk a r i k a c h e d d a rs a j t p i r í t o t tk a l i f o r n i a i p a p r i k a p i r í t o t tp a d l i z s á n p i r í t o t tc u k k i n i s a l á t a l e v é l p i r í t o t th a g y ma l i l a k á p o s z t as z ó s z p i r í t o t tb u c i

Mi n d e n b u r g e r ü n k m e l l é a j á n d é k C o l e s l a ws a l á t á t é s h á z i k é s z í t é s ű s t e a k b u r g o n y á t a d u n k !

S moke

p i r í t o t tb u c i f ü s t ö l ts a j t b a c o n 2 0d k gma r h a h ú s b a c o n s a l á t a l e v é l p a r a d i c s o mk a r i k a p i r í t o t th a g y ma B B Qs z ó s z p i r í t o t tb u c i


Kar ot t aBurger p i r í t o t tb u c i c h e d d a rs a j t b a c o n t ü k ö r t o j á s 1 5d k gma r h a h ú s s a l á t a l e v é l p a r a d i c s o mk a r i k a h a g y ma l e k v á r h á z i s z ó s z p i r í t o t tb u c i

Wi nkl ert ál c h e d d a rs a j t 2 0d k gma r h a h ú s u b o r k a s a l á t a l e v é l p a r a d i c s o mk a r i k a c o l e s l a ws a l á t a h á z i s z ó s z h á z i s t e a kb u r g o n y a


T i ki

Pul l edPor k

p i r í t o t tb u c i a j v á rs z ó s z 1 5d k gma r h a h ú s f ü s t ö l ts a j t l i l a h a g y ma f ü s t ö l ts a j t 1 5d k gma r h a h ú s a j v á rs z ó s z p i r í t o t tb u c i

p i r í t o t tb u c i c o l e s l a ws a l á t a 2 0d k gs e r t é s h ú s c o l e s l a ws a l á t a p i r í t o t tb u c i

h i l i f a n a t i k u s o k n a k ! Chi l i on C 300. c a r o l i n ar e a p e r...10g 5. 550. j o l o k i a.........40g 1. 700. ..............120g 2. 450. h a b a n e r o.......5g 700. ..............40g 2. 300. ..............120g 5.

K I AL E G E R Ő S E B B?

c a r o l i n ar e a p e r. . .2 . 1 5 0 . 0 0 0S H U j o l o k i a. . . . . . . . . . . . 1 . 0 0 0 . 0 0 0s h u h a b a n e r o. . . . . . . . . . .3 5 0 . 0 0 0s h u AS c o v i l l e f é l ec s í p ő s s é g i e g y s é g( S c o v i l l eh e a tu n i t , S H U ) ak a p s z a i c i nr e l a t í vme n n y i s é g é tj e l z i .


KRAKEN p i r í t o t tb u c i h á z i s z ó s z b b qs z ó s z p i r í t o t th a g y ma b a c o n 6x 1 5d k gma r h a h ú s 9xc h e e d a rs a j t p a r a d i c s o m s a l á t a

2 5 c m 4 0p e r c

2 0

S z ós z ok / Ex t r ák 350

+h ú s p o g á c s a9 9 0 . - 15 + j a l a p e n o 2 9 0 . +b a c o n 4 9 0 . +t ü k ö r t o j á s2 9 0 . 0 +s a j t 4 9 0 . - 1

400. -

“ a p á dp o f o n j a ” j a l a p e n os z ó s z

5

0


o n a b u C ! l á n m o r e aHav

A

BURGERHÁZUNK

AJÁNLATA


o n a b Cu


F t 2490 a


. 0 9 3 2.

1 . 9 9 0. -

Pul l e dPo r kMa ca n dCh e e s e ( Ame r i k a is a j t o st é s z t a ,o ml ó ss e r t é s hús s a l )

Há z iJuh t úr ó sGn o c c h i ( p i r í t o t tb a c o n n a lé sl i l a ha g y má v a l )

Bo l o g n a is p a g e t t ib e s üt v e

1 . 59 0. -


Burgerház unk aj ánl at a:

H A V E R O MB é c s i s z e l e t


F r i s s e n s ü l t e k R Á N T O T TS E R T É SK A R A J................1 0 5 0 . R Á N T O T TC S I R K E M E L L..................9 5 0 . C O R D O NB L E UC S I R K É B O LVAGYS E R T É S B O L......1 2 5 0 . ......1 B É C S IS Z E L E TP U L Y K Á B Ó LVAGYS E R T É S B O L 4 9 0 . ..................9 R Á N T O T TC A M A M B E R T 5 0 . R Á N T O T TT R A P P I S T A...................9 0 0 . .8 F U S Z E R E S , P Á C O L TR O S T O N S Ü L TC S I R K EVAGYS E R T É S 5 0 . Ma g y a rs z á g h í r e s r á n t o t t h ú s s z e r e t e t é r ő l , í g y n e mn a g y m e g l e p e t é s r e k e r ü l t b e v e n d é g e i n k k e d v e n c e k ö z é , ap u l y k av a g y d i s z n ó h ú s b ó l t e r m e t e s r e k l o f f o l t

Ha v e r o mb é c s i s z e l e t ü n k ! ! vágyat óét j


Kö r e t e k , s a v a n y ú s á g o k

Éd e s Bu r g o n y a

C é k l a

45 0. H a s á b b u r g o n y a . . . C s e m e g eu b o r k a -3 490. -R i z s . . . . . . . . . . . . . . . .400. S t e a kb u r g o n y a . . 50 Kovászosuborka É d e sc s a l a m á d é 45 0. a g y m a k a r i k á k . . . 1 005 . -H É d e sb u r g o n y a . . .

E c e t e sa l m a p a p r i k a


Sal át á

Bu r g e r h á z u n k a j á n l a t a :

caesar salÁta

Azegés z s égesél et módi génye, azös s z et evőkf i nom egyens úl ya, ésabős égesf ej adagt et t ea Haver okkedvencévéaf ej edel mi Caes ars al át ánkat . Ér demesakárf őét el kénti smegkós t ol ni !


S a l á t á i n k

Ke r t é s z s a l á t a 990. -

Ke r t é s z s a l á t a C a e s a r s a l á t a C a e s a r s a l á t a 1 6 9 0 . G ö r ö g s a l á t a G ö r ö g s a l á t a 1 4 5 0 . C o l e s l a w s a l á t a Ki c s i g y 350. -/Na 690. -


De s s ze

BURGERHÁZUNK AJ ÁNLATA

Ó r i á s P a l a c s i n t a


D E S S Z E R T J E I N K :

t F 0 9 8 DE SSZE RT

Br a wn i eé st i r a mi s u t F 0 5 0 1

V a n í l i af a g y l a l t t a l é sá f o n y a l e k v á r r a l


Káv é&Te a

E s p r e s s o....... 360. D u p l aE s p r e s s o...450. H o s s z úk á v é.....450. c a p p u c c i n o.....450. l a t t ema c c h i a t o..480. T e j e sk á v é......480. me l a n g e.......520. J e g e sk á v é......520. f o r r óc s o k i.....620. t e a........... 41 0. -

Mi n de g yi kk áv é n k atk é r h e t e d k o f f e i n me n t e sv ál t o z at b ani s !


. . . é sn i n c s k e d v e dk i mo z d u l n i ?

Re n d e l j h á z h o z !

www. netpi ncer. hu

Ét el ei nk etel vi t el r ei sk és z í t j ükmel ynek cs omagol ás i dí j j a:150F t / doboz . F él adagét el r endel eés ees et én,at el j esár70%áts z ámí t j ukf el ! Ár ai nkegyadagr aér t endőek ,val ami ntazáf áti st ar t al maz z ás ! Azét l epont al ál hat óár ak ,hel ybenf ogyas z t áses et én5%osÁF Ával ér t endőek ! Ét el ei nk r eel vi t el es et én-i l l et vek i s z ál l í t ás k or-27%osÁF Áts z ámol unk ,azak t uál i s j ogs z abál yér t el mében.

Profile for Pollhammer Tamas

Haverom Burgerháza étlap  

Haverom Burgerháza étlap  

Advertisement