Page 1


DESIGN Każdy zegarek to efekt twórczości dwóch duńskich designerów Christiana Mikkelsena i Laua Liengårda Ruge’a. Ich nazwiska znajdują się na deklach modeli.

JAKOŚĆ Obaku Denmark to modele o najwyższej jakości, wykonane ze stali szlachetnej 316L, z japońskim mechanizmem kwarcowym i ekstra hartowanym szkłem mineralnym z powłoką szafirową. Zegarki zaopatrzone są we włoskie, skórzane paski, bransolety ogniwkowe lub typu mesh.

#sensetime Obaku to ponadczasowy styl, który wyróżnia się delikatnością, skupieniem na detalu i minimalizmem. Kamienie Swarovskiego

Masa perłowa

Szkło szafirowe

Mechanizm solarny 4,9 mm

Ultraslim


ZEGARKI DAMSKIE


V230 LADIES Åšrednica 34 mm

V230LXCWMC 4,9 mm

5


V230 LADIES Åšrednica 34 mm

V230LXVWMV 4,9 mm

6

V230LXCBMC 4,9 mm

V230LXMBMB 4,9 mm


V228 LADIES Åšrednica 34 mm

V228LXCIMC

V228LXGIMG

V 2 2 8 L X VJ M J

V228LXVNMN

7


V227 LADIES Åšrednica 34 mm

V227LXCIMC 4,9 mm

8

V227LXGIMC 4,9 mm

V227LXVLMV 4,9 mm

V 2 2 7 L X VJ M J 4,9 mm

V227LXVNMN 4,9 mm


V225 LADIES Åšrednica 32 mm

V225LXCIMC

V225LXVIMV

V225LXVNMN

9


V223 LADIES Åšrednica 28 mm

V223LXCIMC

10

V223LXGIMG


V221 LADIES Åšrednica 32 mm

V221LRCWMC

V221LRVNMN

11


V219 LADIES Åšrednica 32 mm

V219LXCHMC

12

V219LXVHMV


V219 LADIES Åšrednica 32 mm

V219LXVHRL

V219LXVHRX

V219LXVNMN

V219LXUUMU

13


V217 LADIES Åšrednica 36 mm

V217LXCWMC

14

V217LXVWMV

V217LXVNMN


V212 LADIES Åšrednica 34 mm

V212LMCIMC

V212LMVIMV

V212LMVNMN

15


V211 LADIES Åšrednica 36 mm

V211LXCIMC

16

V211LXGIMG

V211LXVIMV

V211LXVIRX

V211LXVIRL


V211 LADIES Åšrednica 36 mm

V211LXCLML

V211LXVLML

V 2 1 1 L X VJ M J

V211LXVNMN

V211LXBBMB

17


V209 LADIES Åšrednica 34 mm

V209LXCIMC

18

V209LXVIMV

V209LXGIMG

V209LXGJMG


V209 LADIES Åšrednica 34 mm

V 2 0 9 L X VJ R J

V209LXVLML

V209LXVNMN

V209LXBBMB

19


V207 LADIES Åšrednica 24 mm

V207LEGIMC

20

V207LEVIMV

V207LEVNMN


V206 LADIES Åšrednica 32,5 mm

V206LRCWMC

V206LRV WMV

V 2 0 6 L R VJ M J

V206LRVNMN

21


V201 LADIES Åšrednica 32 mm

V201LDV WMC

22

V201LDV WMV

V 2 0 1 L D VJ M V

V 2 0 1 L D VJ R J

V201LDVLML

V201LDCLRZ


V197 LADIES Åšrednica 32 mm

V197LXCWMC1

V197LXGWMG1

23


V197 LADIES Åšrednica 32 mm

V197LXCWRN

24

V197LXCWRB

V197LXVWMV1

V197LXVLML1

V197LXVNMN1


V195 LADIES Åšrednica 30 mm

V195LXCIMC

V195LXGIMG

V195LXVIMV

V 1 9 5 L X VJ M J

V195LXVNMN

25


V195 LADIES Åšrednica 30 mm

V195LXCISV

26

V195LXVISL

V195LXVNSN


V191 LADIES Åšrednica 32 mm

V191LECISC

V191LEVNSV

27


V189 LADIES Åšrednica 34 mm

V189LXCPSC

28

V189LXVWSV

V189LXVLSV


V189 LADIES Åšrednica 34 mm

V189LXCL SL1

V189LXVNSA

V 1 8 9 L X VJ S J

V189LXGBSB1

29


V186 LADIES Åšrednica 37 mm

V186LXCWRZ

30

V186LXCWRN

V186LXVWRB

V186LXVWRN


V186 LADIES Åšrednica 37 mm

186LXCWMC

V186LXVLMV

V186LXVLML

V186LXVNMN

V 1 8 6 L X VJ R J

31


V185 LADIES Åšrednica 38 mm

V185LXCIMC

32

V185LXGGMG


V185 LADIES Åšrednica 38 mm

V185LXVIMV

V185LXVLML

V185LXVNMN

V 1 8 5 L X VJ R J

33


V183 LADIES Åšrednica 28 mm

V183LXCL SA

34

V183LXCISC

V183LXGISG

V183LXVISL

V183LXVNSV


V179 LADIES Åšrednica 32 mm

V179LECIMC

V179LEVVMV

V179LEVNMN

35


V177 LADIES Åšrednica 28 mm

V177LECIMC

36

V177LEGIMG

V177LEVNMN


V173 LADIES Åšrednica 32 mm

V173LXGJMG

V173LXGBMB

37


V173 LADIES Åšrednica 32 mm

V173LXCIMC

38

V173LXVWMC

V173LXVWMV

V 1 7 3 L X VJ M J


V173 LADIES Åšrednica 32 mm

V173LXGGMG

V173LXCLML

V173LXVLML

V173LXVNMN

39


V173 LADIES Åšrednica 32 mm

V173LXVLMV

40

V173LXVLRA


V168 LADIES Åšrednica 28 mm

V168LECIRB

V168LEVIRW

V168LEGGRX

V168LEVNRN

41


V167 LADIES Åšrednica 32 mm

V 1 67 L XC I M C

42

V 1 67 L XG I M G

V 1 67 L X V N M N


V158 LADIES Åšrednica 34 mm

V158LECIMC

V158LEGIMC

V158LEGIMG

V158LEVWMV

43


V158 LADIES Åšrednica 34 mm

V158LECIRB

44

V158LEGIRB

V158LEVNMN

V 1 5 8 L E VJ M J


V153 LADIES Åšrednica 26 mm

V 1 5 3 LC I M C

V 1 5 3 LG G M G

V 1 5 3 LV W M V

45


V149 LADIES Åšrednica 32 mm

V 1 49 LC I M C 1

46

V 1 49 LG G M G 1


V149 LADIES Åšrednica 32 mm

V149L AIMC1

V 1 4 9 LV I M C

V 1 4 9 LV V M V 1

V 1 49 LGJ M G

47


V149 LADIES Åšrednica 32 mm

V 1 49 LC L M L

48

V 1 4 9 LV L R A

V 1 4 9 LV Q M V

V 1 4 9 LV L M V

V 1 4 9 LV L M L


V149 LADIES Åšrednica 32 mm

V 1 4 9 LVJ R J

V 1 4 9 LVJ M J

V 1 4 9 LV N M N 1

V 1 4 9 LV N R N

V 1 49 LG B M B

49


V146 LADIES Åšrednica 27 mm

V 1 4 6 LV Q R D

50

V 1 4 6 LC L RZ

V 1 4 6 LV L R A

V 1 4 6 LVJ R J

V 1 4 6 LV N R N


V146 LADIES Åšrednica 27 mm

V 1 4 6 LC I M C

V 1 4 6 LV W M V

V 1 4 6 LG G M G

V 1 4 6 LV L M V

V 1 4 6 LVJ M J

V 1 4 6 LV N M N

51


V129 LADIES Åšrednica 26 mm

V 1 2 9 LC I M C 1

52

V 1 2 9 LG I M C 1

V 1 2 9 LV I M C

V 1 2 9 LG G M G 1

V 1 2 9 LVJ M J

V 1 2 9 LV Q M V


V129 LADIES Åšrednica 26 mm

V 1 2 9 LV L M V

V 1 2 9 LV L R A

V 1 2 9 LV Q R D

V 1 2 9 LV N M N 1

V 1 2 9 LV N R N

V 1 2 9 LVJ R J

53


V133 LADIES Średnica 28 mm

V 1 3 3 LG G M G 1

54

V130 LADIES Średnica 24 mm

V 1 3 0 LC I M C

V 1 3 0 LG G M G


V172 LADIES Średnica 27 x 29mm

V172LEVWMV

V102 LADIES Średnica 27 x 29 mm

V 1 0 2 LCC M C

V 1 0 2 LG G M G

55


ZEGARKI UNISEX

56


V197 UNISEX Åšrednica 40 mm

V197GXCWNF1

V197GXCWRN

V197GXCWRB

57


V197 UNISEX Åšrednica 40 mm

V197GXCWMC1

58

V197GXGWMG1

V197GXVLML1

V197GXVBMB1


V182 UNISEX Åšrednica 40 mm

V182GMVWRB

V182GMCWMC

59


V182 UNISEX Åšrednica 40 mm

V182GMCWRZ

60

V182GMCWRN

V182GMVWRN


V181 UNISEX Åšrednica 40 mm

V181GDCWMC

V181GDCWRZ

V181GDV WRN

V181GDVRB

V181GDGWRB

61


ZEGARKI MĘSKIE


V222 GENTS Åšrednica 42 mm

V222GRCJRZ

V222GRCLMC

V222GRVBMB

63


V219 GENTS Åšrednica 40 mm

V219GXBIRZ

64

V219GXUUMU


V196 GENTS Åšrednica 42 mm

V196GUV WRN

V196GUVLRN

V196GUVBMB

V196GUCLMC

V196GUCURZ

65


V200 GENTS

V193 GENTS

V192GENTS

Średnica 40 mm

Średnica 39 mm

Średnica 38 mm

V200GDCLMC

66

V193GMCBRB

V192GMCLSC

V 1 9 2 G M VJ S J


V190 GENTS Åšrednica 42 mm

V190GDCWRZ

V190GDGWRN

V190GDV WRB

67


V180 GENTS Åšrednica 42 mm

V180GCUURZ

68

V180GCCBMC

V180GCCLMC

V180GCVLML

V180GCVBMB


V178 GENTS Åšrednica 40 mm

V 1 7 8 G X TJ M J

V178GXCBMC

V178GXCLMC

V178GXVLML

69


V176 GENTS Åšrednica 39 mm

V 1 76 G M TJ M J

70

V 1 76 G M C L M C

V 1 76 G M C B M C

V 1 76 G M V B M B


V175 GENTS Åšrednica 38 mm

V175GMCIRN

V175GMCBRB

V175GMCBMC

V175GMVBMB

71


V171 GENTS Åšrednica 40 mm

V171GMCWSC

72

V171GMCJSJ

V171GMVBSB


V171 GENTS Åšrednica 40 mm

V171GMCIRN

V171GMCBRB

V171GMCBMC

73


V170 GENTS Åšrednica 40 mm

V170GMCBMC

74

V170GMVBMB


V169 GENTS

V157 GENTS

Średnica 40 mm

Średnica 43 mm

V169GDCIRN

V169GDCIMC

V169GDCBRB

V157GMCBMC

V157GMBBMB

75


Oficjalny dystrybutor

ul. Igańska 24 04-087 Warszawa Infolinia 22 879 97 93 www.poljot.com.pl sklep@poljot.com.pl

Profile for Poljot Euro

Obaku- Katalog  

Katalog zegarków Obaku dostępnych w roku 2019.

Obaku- Katalog  

Katalog zegarków Obaku dostępnych w roku 2019.

Advertisement