Issuu on Google+


Politipensionisternes Landsforening

Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede polititjenestemænd fra Politiforbundet, samt pensionerede medlemmer af Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening.

Vores vision er :

At varetage medlemmernes økonomiske interesser i henhold til pension og andre sociale forhold.

At udøve forhandlingsret overfor medlemmerne i pensionsspørgsmål.

At medvirke med ideer til udvikling af vores lokale aktiviteter i kredsene. Det kan være møder, studiekredse, udflugter m.v.

At du får mulighed for at møde gamle kollegaer og fortsætte det faglige fællesskab.

Du kan melde dig ind i foreningen via blanket fra Politiforbundet eller via vores website.

Besøg vores Website – www.politipensionisterne.dk


Velkommen til Politipensionisterne John Jensen formand

Kære kollega!

Nu står pensioneringen for døren, og det kan du glæde dig rigtig meget til. Du får nu mulighed for at realisere dine drømme om en god pensionisttilværelse med mere tid til familien, børn og børnebørn, til dine hobbies og du kan nu planlægge ”ferierejser” hele året. Men oveni alt dette nye må du ikke glemme dit tilhørsforhold til din gamle arbejdsplads, og du må heller ikke glemme det faglige engagement, når arbejdslivet slutter.

Jeg skal derfor opfordre dig til at melde dig ind i Politipensionisterne, der er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede tjenestemænd fra Politiforbundet samt pensionerede medlemmer fra Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever.

Foreningens formål er blandt mange andre opgaver netop at fastholde et nært tilhørsforhold til det gamle tjenestested og de faglige organisationer samt varetage medlemmernes økonomiske interesser vedrørende pension og andre sociale forhold.

Vi forhandler løn/pension da Politipensionisterne er tilsluttet CO10, der er en paraplyorganisation for en lang række pensionistforeninger inden for statens område, herunder Politipensionisterne.

Udviklingen går i retning af mere og mere uigennemskuelige lønforhandlinger i takt med, at aftaleresultaterne indeholder flere og flere lønelementer, der ikke indgår i den generelle regulering, hvilket medfører en udhuling af tjenestemandspensionen. Vi må derfor stå sammen og kæmpe for en fastholdelse af tjenestemandspensionens købekraft.


Velkommen til Politipensionisterne John Jensen formand

Som medlem af Politipensionisterne har du mulighed for at få hjælp til forskellige problemstillinger som måtte opstå i forbindelse med din pensionering og senere.

Landsforeningen har en kontaktperson i Politiforbundet som kan hjælpe når der evt. opstår et problem.

Se også foreningens hjemmeside på: www.politipensionisterne.dk

Dette får du for et beskedent beløb på 180,00 kr. årligt. John Jensen, formand Tlf. 2821 7661 - mail: john41@live.dk


Kredsrepræsentanter

Kreds 1: Finn Teddy Iversen, tlf.20252050 Mail: pl.kreds1@gmail.com

hjemmeside: politipensionister-nordjylland.dk

Kreds 2: Erik Jelle, tlf. 86160972, Mail: erikjelle6@gmail.com

hjemmeside: polpen2.dk

Kreds 3: Hans Jøgen Lauritzen, tlf. 26819717 Mail: lisbet1@private.dk

Kreds 4: Svend Sandberg, tlf. 75643781, Mail: svend.sandberg@profibermail.dk

Kreds 5: Per Bonde Nielsen, Mail: perbonde@bbsyd.dk

Kreds 6: Frits Hendriksen , tlf. 66147030, Mail: pl6fyn@yahoo.com

Kreds 7: Ole Steffensen, tlf. 55725895 Mail: jante@stofanet.dk

Hjemmeside: politipensionisternekreds7.dk

Kreds 8: Christa Zabel Mail: christa.zabel@gmail.com

Hjemmeside: politipensionisternekreds8.dk

Kreds 9: Carsten Lind Olsen, tlf.20677146, Mail: lindolsen@stofanet.dk

Hjemmeside:ppl09.dk

Kreds 10: Axel Erik Gyntler, tlf. 47381210, Mail: gyntler@mail.dk

Kreds 11: Hans Agerbo Jensen, tlf.56140565, Mail: hans.agerbo.jensen@mail.tele.dk

Kreds 12: Flemming Vibe, tlf. 48251775, Mail: viri@mail.dk

Hjemmeside: www.freewebsite.dk/polpen12.dk

tlf. 75224800,


Uddrag fra vores hjemmeside www.politipensionisterne.dk

MØDER Foreningen har en aktiv mødeaktivitet som alle refereres her på hjemmesiden. Læs mere under møder & organisationen.

POLITIKREDSENE Foreningen er opdelt i 12 kredse, der ledes af en kredsformand og en bestyrelse. Kredsformanden har plads i foreningens hovedbestyrelse. Læs mere under kredsene.

SAMARBEJDSPARTNERE Foreningen samarbejder med Politiforbundet i sager af interesse for vores medlemmer. Foreningen er medlem af CO10.

MELD DIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE: www.politipensionisterne.dk


Præsentation2