Page 1

politie

Bondsmagazine ACP Juli 2012 Nummer 2

bericht

CAO-akkoord 2012-2014 uitgediept Loket Politie: Laagdrempelig vangnet voor politiemensen Politie(k) bekeken: Arie Slob (CU) vs Jeanine Hennis (VVD)

Collega Maarten Brink over CAO-acties:

‘Vakbondswerk is niet zo eenvoudig als het lijkt’ www.acp.nl met elkaar - voor elkaar


Inhoud

4/5 Vak & CAO in beeld: Maarten Brink 6 Nieuwe algemeen secretaris ACP 9 Column: Jaap Timmer 10 IBB: Re-integreren na ernstig ongeval 12 Loket Politie: Laagdrempelig vangnet voor politiemensen 15 Scholingsagenda najaar 2012 18 CAO-akkoord 2012-2014 uitgediept 21 Fotoreportage:

12

CAO-traject in beeld 24 Vak & CAO in beeld: Fred van der Werf 25 CAO-column: Elly van de Wolde 26 Politie(k) bekeken: Arie Slob (CU) vs Jeanine Hennis (VVD) 31 Column ACP New Gen: Nick Bill 32 Nieuwsbrief ACP Plus 33 Puzzelpagina ACP 36 Jubilarissen in mei, juni en juli 39 Belangenbehartigers & Pastoraatteam

21

41 ACP-ledenpanel over Politiebericht 42 ‘Prikbord’ met nieuwtjes

26


Column Nieuwe CAO Op het moment dat ik deze column schrijf, zitten de CAO-perikelen er net op. De aanloop naar een nieuwe CAO voor u en uw collega’s, de intensieve onderhandelingen, het actietraject en het alsnog bereiken van een onderhandelingsresultaat. Een resultaat waar, na een hoop kritische vragen, toch een positief antwoord tegenover staat. Een meerderheid van onze leden heeft dan ook ingestemd met de afspraken die wij samen met de andere bonden en de minister hebben gemaakt. Een van de laatste stappen in dit proces is het definitief maken van deze afspraken. Ik heb hiervoor, als voorzitter van de ACP, een handtekening gezet onder het officiële akkoord. Daarmee is de nieuwe CAO voor u en uw collega’s een feit. Het is mij daarbij overigens niet in de koude kleren gaan zitten dat het resultaat, waarvoor we samen hard heb moeten strijden, bij een deel van de collega’s zwaar is gevallen. De kritische opmerkingen en terechte vragen resulteerden in pittige discussies tijdens de ledenraadplegingen over het onderhandelingsresultaat. Veel leden zeggen geen vertrouwen meer te hebben in het kabinet, politici en de eigen korpsleiding. Dit wantrouwen is ingegeven doordat gemaakte afspraken in het verleden niet zijn nagekomen. Het is bovendien een doorn in het oog dat u en uw collega’s, in tegenstelling tot de ambtenaren bij de gemeenten en provincies, op de nullijn blijven staan. Diezelfde leden gaan echter ook niet voorbij aan de onzekerheid die deze ambtenaren over hun baan mogen hebben, maar zeker ook de huidige economische situatie. Deze baanzekerheid is voor de politiesector gelukkig wel en met een stevige verplichting voor werkgever verankerd. Onze inzet, zoals samen met onze leden opgesteld, komt bovendien voor het overgrote deel overeen met het uiteindelijke resultaat. Dat is ook de reden dat de Algemene Ledenvergadering met gemengde gevoelens akkoord is gegaan met de nieuwe CAO. Daarbij is wel aangestipt dat de ACP de naleving van de afspraken nog nauwlettender zal gaan volgen. Zodra er enige twijfel is aan de uitvoering, zal stevig in actie worden gekomen. Reageren op deze column? Mail naar gerrit@acp.nl of reageer via Twitter (@GerritvdKamp)

Gerrit van de Kamp

Colofon Politiebericht is een uitgave van de Politievakbond ACP. Het bondsmagazine verschijnt 4 keer per kalenderjaar. Redactie: Frank van der Kuyl & Yvonne de Groot Eindredactie: Frank van der Kuyl Contact met redactie: Postbus 290 | 3830 AG Leusden T 033 495 28 88 E communicatie@acp.nl

Fotografie: Politievakbond ACP, Rob Meijer, Fons Sluijter, Rob Mussert & Arthur van der Vlies Advertentieverkoop: PSH Media Sales | Martijn Penning T 026 750 18 60 E martijn.penning@pshmediasales.nl W www.pshmediasales.nl Ontwerp & druk: Senefelder Misset B.V. | Robert Sesink W www.senefelder.nl

Uitgever: Politievakbond ACP T 033 495 28 88 E communicatie@acp.nl W www.acp.nl Twitter: www.acp.nl/twitter Facebook: www.acp.nl/facebook Oplage: 24.500 exemplaren Volgende editie: De volgende editie van Politiebericht verschijnt op 29 september 2012. Kopij hiervoor kunt u tot 18 augustus 2012 digitaal aanleveren. Reserveren van advertentieruimte kan tot 14 september 2012.

Politiebericht/Studentenspecial_Januari 2011


Acp.nl/ledenpanel Acp.nl/vakinbeeld

Vak & CAO in beeld:

De ACP is de politievakbond met het motto met elkaar & voor elkaar in het hart gesloten. Oftewel, vakbondswerk voor en door alle politiemensen, van collega’s op straat tot achter het bureau. Naast het eigen politiewerk lag de focus daarbij de afgelopen maanden op het actievoeren voor een rechtvaardige CAO Politie. In deze rubriek daarom dit keer speciale aandacht voor dit vakbondswerk in CAO-tijd.

Maarten

Brink 1. Hoe ziet jouw dagelijkse politiewerk eruit? “Ik ben sinds 1997 werkzaam bij de politieregio Midden en West-Brabant. Na het afronden van de politieopleiding kwam ik in het team Etten-Leur waar ik jarenlang diverse werkzaamheden en neventaken heb verricht. Nu ben ik nog lid van de ME, motorrijder en werk ik als lid van het BedrijfsOpvangTeam. Sinds 2008 ben ik vanuit Etten-Leur gedetacheerd op het Veelplegersteam van het district Breda. In september zit mijn termijn erop en ga ik weer terug naar mijn oude team in Etten-Leur. Het werken bij het Veelplegersteam is een bijzondere tak van sport. Binnen het district veroorzaakt een groep veelplegers veel overlast, zoals het plegen van delicten als winkeldiefstal, inbraken in auto’s en woning en diefstal van fietsen. Het Veelplegersteam heeft als doel om deze, in de volksmond draaideurcriminelen genoemd, achter de ‘dikke deur’ te krijgen. Het Veelplegersteam bestaat uit zes collega’s en werkt altijd in burger. Wij gaan op pad en openen iedere dienst weer de jacht op dezelfde groep. We werken daarbij met een Top 5. Dit zijn veelplegers die de afgelopen tijd dusdanig veel in beeld zijn gekomen dat zij in aanmerking komen voor een ISD-traject. ISD staat voor Inrichting Stelselmatige Daders. De veelpleger die wordt veroordeeld tot de ISD-maatregel wordt voor twee jaar geplaatst in een speciaal daarvoor aangewezen penitentiaire inrichting. Vaak heeft de veelpleger een verslaving of

4 Politiebericht juli 2012

een psychisch probleem. Tijdens de ISD-maatregel is er daarom ruimte voor speciale zorg. Als we een veelpleger aantreffen, volgen we deze en kijken of hij een strafbaar feit pleegt. Gebeurt dit dan wordt dit waargenomen en wordt de veelpleger op heterdaad aangehouden. Tijdens ons werk maken wij gebruik van auto’s, brommers, fietsen, invalidevoertuig en bedrijfskleding van bijvoorbeeld Postnl. Ik werk dus heimelijk en probeer op te gaan in de menigte. Prachtig werk en misschien wel het mooiste dat ik tot nu toe heb gedaan. Ik heb het voorrecht om op dit moment als brigadier de coördinator te zijn van deze mooie en fanatieke club collega’s!”

2. Welk vakbondswerk heb je tijdens de CAO-periode verricht? “Doorgaans ben ik als secretaris verbonden aan de Regionale Raad van onze regio. Dit doe ik al een aantal jaren met heel veel plezier en overtuiging. In tijden van CAO-onderhandelingen bezet ik namens de ACP, samen met Marcel van Oorschot, de voorzitter van de Regionale Raad, het Regionale Actie Centrum. Dit brengt veel werk met zich mee en er gaat veel tijd in zitten, in ieder geval meer dan de 38 uur die ik normaliter werk. Gelukkig is de regio Midden en West-Brabant erg meewerkend en hebben zij ook deze keer geen bezwaar gehad tegen het mij gedeeltelijk vrijmaken voor de werkzaamheden binnen


HARD

het RAC. Hierdoor kon ik mij twee dagen in de week volledig bezighouden met alle werkzaamheden die op ons afkwamen. Collega’s kunnen zich moeilijk voorstellen wat er allemaal op je afkomt in deze periode. Veel organisatie in de vorm van bijeenkomsten, ledenraadplegingen, contacten met pers, korpsleiding, collega’s en natuurlijk met het Landelijk Actie Centrum. De mailbox en gsm staan in die maanden zeker niet stil.”

3. Hoe heb je dit vakbondswerk ervaren? “Ik vind het ontzettend leuk om me in te zetten voor de belangen van de collega’s, weet waarvoor ik het doe en ga er dan ook 100 procent voor. Half werk is aan mij niet besteed. Daarnaast gaat het gewone werk ook gewoon door. Het moet je absoluut liggen, maar het is mooi om erbij te doen en heeft me in die tijd ook een hele andere blik gegeven op de vakbond in het algemeen. Het is allemaal niet zo eenvoudig als de meeste collega’s denken. Dichter bij het vuur hoor en zie je hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. De volgende CAO-ronde ben ik weer van de partij!”

4. Heb je een bijzondere CAO-anekdote voor ons? “Ik wil mijn collega’s vooral een boodschap meegeven. Ik vind dat de collega’s die zich inzetten voor en namens de vakbond, zeker ten tijde van de CAO-onderhandelingen,

wat meer waardering en respect verdienen dan nu het geval is. Het is jammer om te zien en te horen dat velen zich niet lijken te beseffen wat er zich rondom zo’n CAO allemaal afspeelt op vakbondsniveau. Er wordt achter de schermen op alle fronten en door iedereen die erbij betrokken is ontzettend hard gewerkt. Ik lees op diverse sites soms behoorlijk ongenuanceerde en niet politiewaardige reacties. Er worden belangrijke beslissingen genomen, waarvan andere zich soms afvragen waarom dat zo gaat. Ik zie dat alles wat er wel of niet gecommuniceerd wordt een reden heeft. Ik heb dan ook grenzeloos vertrouwen in de onderhandelaars van de bonden en ik weet dat zij zich voor 100 procent inzetten voor de belangen van hun leden. Zij willen ook het best haalbare, ook al lijkt dat voor anderen soms niet zo te zijn, toch verdienen zij het vertrouwen van hun leden! Niemand die vakbondswerk doet, is erbij gebaat om half werk te verrichten. Ik durf mijn hand dan ook in het vuur te steken voor al die collega’s die ook nu weer geknokt hebben voor het huidige onderhandelingsresultaat. Als ik diep in mijn hart kijk, had ik bijvoorbeeld ook graag een paar procent extra gehad, maar ik heb het geloof en de overtuiging dat het niet te behalen viel, anders was het er absoluut geweest! Ik zou onze leden dan ook willen vragen; durf vertrouwen te hebben in uw politiebond ACP. Zij willen ook het beste voor u en mij en zij zetten zich daar 100% voor in!”

Politiebericht juli 2012

5


Acp.nl/nieuws

Erik Langeweg benoemd tot algemeen secretaris ACP De leden op de Algemene Ledenvergadering (ALV), het hoogste bondsorgaan van de ACP, hebben in juni unaniem ingestemd met de benoeming van Erik Langeweg tot de nieuwe algemeen secretaris van de ACP. Erik is geen onbekende van de ACP. Hij heeft eerder (van 1995 tot 2001) bij de ACP gewerkt en was destijds in zijn functie mede verantwoordelijk voor het versterken van de Regionale Raden en het begeleiden van kaderleden. Erik keert dus terug naar het oude nest en start officieel op 1 juli met zijn nieuwe functie.

Door: Yvonne de Groot, redacteur Erik zijn loopbaan in vogelvlucht: hij is begonnen bij de politie en was in die tijd al actief als kaderlid van de ACP. Dat beviel hem goed en dus maakte hij na enige jaren de overstap naar de ACP. Na zes jaar besloot hij een nieuwe uitdaging aan te gaan. Deze uitdaging ging hij aan als bestuurder van CNV Dienstenbond. De afgelopen zes jaar was Erik wethouder van de gemeente van Dronten met als portefeuille onder andere Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn. Op 1 juli keert Erik terug naar de ACP.

mengewerkt. Ook voor anderen binnen de ACP is hij een bekend gezicht. We vertrouwen dan ook op een goede samenwerking en wensen hem veel succes.”

Unaniem

Erik ziet zijn nieuwe functie als dagelijks bestuurder van de ACP als een unieke kans en grijpt deze dan ook met beide handen aan. “Dank u wel voor het vertrouwen om verder te bouwen aan deze prachtige bond. Ik zie er vooral een uitdaging in om de ACP als vereniging op de kaart te zetten. Daar zet ik mij graag voor in”, aldus Erik. De ACP wenst hem ook via deze weg veel succes.

Na het unaniem akkoord van de ALV werd Erik Langeweg (1961) met een hartelijk applaus welkom geheten door de aanwezige leden en collega’s van de werkorganisatie. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp nam daarbij kort het woord. “Erik is geen onbekende van de ACP. Ik heb in het verleden een aantal jaren goed met hem sa-

De ACP Rechtshulppolis biedt de broodnodige zekerheid voor alledaagse risico’s. Meer weten of afsluiten? Kijk op: www.acprechtshulppolis.nl

6 Politiebericht juli 2012

Erik Langeweg: ‘Het is een uitdaging de ACP als vereniging op de kaart te zetten’. ‘Unieke kans’


Acp.nl/nieuws

Attenties anno 2012 De ACP gaat op 1 juli 2012 verder als een zelfstandige vakbond die opkomt voor de persoonlijke en gezamenlijke belangen van iedereen die bij de politie werkt. Deze stap heeft ook gevolgen voor het zogenoemde attentiebeleid van de ACP, waarin aandacht is voor de wijze waarop de ACP een blijk van waardering toont voor haar leden.

Door: Fija van der Weide, medewerker HR Vereniging Met attenties worden onder meer de spelden verstaan die worden uitgereikt bij 25, 40, 50, 60, en 70 jaar onafgebroken lidmaatschap van de ACP en haar voorlopers. Tot voor kort ontvingen leden een CNV-speld bij één van de genoemde jubilea. Deze speld is vervangen door een passende ACP-speld die vanaf 2012 wordt uitgereikt aan jubilarissen die 40, 50, 60, en 70 jaar lid zijn van de ACP. De telling van jaren zoals die gehanteerd werd, blijft gelijk. In (vrijwel) elke regio houdt de Regionale Raad of de Landelijke Raad jaarlijks een passende bijeenkomst om de jubilarissen in het zonnetje te zetten.

De 4-, 10-, 12,5- en 20-jarige jubilarissen kunnen in het najaar ook een attentie verwachten.

Waardering Daarnaast heeft de ACP besloten om de 25-jarige jubilarissen op een andere wijze te feliciteren en te waarderen. Reden hiervoor is dat steeds minder leden blijk geven hun 25-jarig jubileum te willen vieren met een jubilarissendag in de regio. Daarom heeft het Bondsbestuur gekozen voor een andere passende insteek. Via de Regionale Raad ACP in de regio worden leden hierover binnenkort nader geïnformeerd. Ook wil de ACP haar leden graag op een eerder moment gedurende hun lidmaatschap een blijk van waardering tonen. Zo kunnen 4-, 10-, 12,5- en 20-jarige jubilarissen in het najaar een attentie verwachten.

ACP media

Het laatste (vakbonds)nieuws en andere belangrijke informatie vind je op onze website www.Acp.nl

Als vakbond blijft de ACP graag direct in contact met politiecollega’s. Zo ook via onze twitteraccount @Politiebond > www.Acp.nl/Twitter

De ACP gaat ook via sociale media graag in gesprek met politiecollega’s en de samenleving, bijvoorbeeld via onze Facebookpagina > www.Acp.nl/Facebook Politiebericht juli 2012

7


Gratis kans op een reis naar keuze t.w.v. € 2.000,of één van de andere prijzen!

GRATIS LOT bij dit magazine

Kijk op uw lot, activeer de unieke code via 0800-1155 (gratis) en maak kans op vele prijzen! Geen lot meer bij dit magazine? Bel 0800-1155 om alsnog kans te maken op de prijzen.

Deze actie wordt georganiseerd door de BankGiro Loterij, in samenwerking met het vfonds. Deelname vanaf 18 jaar. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.bankgiroloterij.nl/vfonds. Het vfonds wordt ondersteund door de BankGiro Loterij.

B0C025 advertentie vfonds BGL A4.indd 1

10-04-12 16:03


Column

Jaap Timmer

BOA-

constructie Steeds meer Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) betreden het strijdperk. Maar waarom eigenlijk? En wat levert dat op? Een rechtssocioloog schreef eens een mooie studie over hoe de Nederlandse verzorgingsstaat mensen tussen wal en schip liet vallen. ‘Ongeregeld heden’ heette dat boek. Als het gaat om wetten en gedragsregels voor het publieke domein kunnen wij nu wel spreken van een ‘Overregeld heden’. Er is een woud aan regels en verordeningen, kennelijk omdat wij burgers ons niet aan vanzelfsprekende en ongeschreven regels willen houden en onszelf en anderen niet willen of durven te corrigeren. De politie concentreert zich daarbij op de kerntaken die voortvloeien uit de Politiewet 1993 en uit de prioriteiten van het bevoegde gezag. Maar de gemeenteraad en andere meer of minder politieke organen roepen om het hardst om handhaving! Gemeenten, vervoerders en andere publieke dienstverleners vullen daarom het ontstane handhavingsgat met ‘handhavers’, merendeels geüniformeerd personeel met opsporingsbevoegdheden in een specifiek rechtsgebied. Nederland telt nu ongeveer 25.000 ‘buitengewoon opsporingsambtenaren’ (BOA) waarvan ruim 4.000 bij gemeenten. VU-collega Ronald van Steden constateert versnippering in taken, bevoegdheden, verwachtingen, resultaten, uitrusting en uniformen van de BOA’s. In de ene gemeente hebben de gemeente-BOA’s alleen hun sociale vaardigheden en een bonnenboekje. In de andere gemeente dragen BOA’s zelfs een vuurwapen. De Rotterdamse Rekenkamer en de net afgestudeerde socioloog Michiel Spoor laten zien dat het op lokaal niveau moeilijk is te achterhalen waarom de handhavers precies zijn ingevoerd en wat de achterliggende gedachten, doelen en verwachtingen waren. Geen wonder dat ook moeilijk is vast te stellen of die doelen zijn gehaald, wat de resultaten zijn en of die aan de verwachtingen voldoen. En ook de burger weet niet met wie hij precies te maken heeft en waar hij aan toe is met alweer een handhaver in alweer een ander uniform. Bij de reorganisatie van de politie begin jaren 1990 is de BOA in de plaats gekomen van onder meer de Onbezoldigd Ambtenaar der Rijkspolitie. De wetgever wilde naast

Columnist dr. Jaap Timmer (53) is lector Veiligheid aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle en hoofddocent Politiestudies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (j.s.timmer@vu.nl). (Foto: Aldo Allessie)

de politiereorganisatie meteen de wildgroei en onoverzichtelijkheid van die constructie Onbezoldigd Ambtenaar der Rijkspolitie terugdringen. Boswachters, verkeerstechneuten, allerlei functionarissen gingen toen zelfs met vuurwapens door het werkzame leven. Maar ook de BOAconstructie lijkt zichzelf in dat opzicht nu alweer te hebben overleefd. Niet voor niets spreken sommigen over ‘de nieuwe Gemeentepolitie’. De minister van Veiligheid & Justitie zal wel weer roepen dat de Nationale Politie de oplossing is voor alle problemen, maar het zou goed zijn als de Tweede Kamer zich eens goed zou verdiepen in het hele veld van handhavers en speurneuzen. En daarna in samenspraak met lokale overheden duidelijke lijnen trekken, keuzes maken en verantwoordelijkheden aanwijzen. De legitimiteit van de handhavende overheid, de positie van de ambtenaar en de veiligheidsvraag van de burger verdienen niet minder dan dat.

Politiebericht juli 2012

9


Acp.nl/rechtshulp

Re-integreren na ernstig ongeval Bij een dienstongeval of ziekte moet het bevoegd gezag er voor zorgen dat de betreffende collega zo snel als mogelijk weer aan het werk kan in een voor hem of haar passende functie.

Door: Karen Meijering, jurist

Bij een dienstongeval of ziekte moet het bevoegd gezag er voor zorgen dat de betreffende collega zo snel als mogelijk weer aan het werk kan in een voor hem of haar passende functie.

Bij langdurige ziekte en afwezigheid door bijvoorbeeld een dienstongeval worden echter door verschillende korpsen vaak maar weinig extra inspanningen verricht om ervoor te zorgen dat de medewerker weer op een goede plek terechtkomt. De beren op de weg worden wel gezien en het lijkt daarbij alsof men er het liefst naar toe werkt om de medewerker na een ziekteverzuim van twee jaar te ontslaan. Een hele ‘zorg’ minder denkt men dan. Het kan ook anders.

Ernstig dienstongeval Zo is er het verhaal van een collega uit Gelderland Midden. Meneer B. was groepschef districtsrecherche en in april 2007 overkwam hem een ernstig dienstongeval. In november 2008 zijn, na bemiddeling door de bedrijfsarts, de nekwervels drie tot en met zeven via een constructie van schroeven en strippen vastgezet. Dit vooral om de helse pijn waaraan hij leed, beheersbaar te maken. Hierdoor is meneer B. nauwelijks mobiel: hij kan niet autorijden, alleen een klein stukje fietsen met een electrische fiets en voorzichtig lopen. Hij heeft een speciale stoel nodig en kan zijn aandacht niet altijd bij het werk houden en zeker niet als er sprake is van een volledige werkweek. Hij weet ’s morgens pas hoe hij zich voelt, of het een goede of een slechte dag is en of hij dus in staat is om te werken. In ieder geval kan hij niet langer dan vier uur per dag werken en die uren moeten dan over de dag worden verspreid, Hij kan dan tussendoor rusten in bed. Een houding waardoor zijn nek voldoende rust krijgt.

10 Politiebericht juli 2012

Passende functie Met deze ingrediënten lijkt het onmogelijk om een passende functie te vinden. En toch is het gelukt. Met veel inspanning van de heer B. en de medewerking en positieve instelling van het bevoegd gezag en van de heer B. is uiteindelijk een functie voor de heer B. gecreëerd. Hij vervult voor gemiddeld 19 uur per week de rol van coördinator veelplegers en hij kan met zijn expertise (32 jaar politie-ervaring) veel betekenen in de veelplegersaanpak in zijn district. Meneer B. bepaalt zelf wanneer hij de werkzaamheden verricht en hij werkt voornamelijk vanuit huis. Thuis is zijn werkplek zodanig ingericht dat hij met de medische beperkingen die hij heeft goed kan werken. Hij mag driemaal per week gebruikmaken van taxivervoer waarmee hij, wanneer dat nodig is, naar het werk kan komen. Het bevoegd gezag betaalt hiervoor. En ook op het bureau heeft hij een aangepaste werkplek voor die één of twee keer per week dat hij vanuit het bureau zijn werkzaamheden verricht.

Vak uitoefenen Alles bij elkaar een prachtige oplossing. Een oplossing waardoor meneer B. de rest van zijn dienstjaren gewoon kan werken en het vak kan uitoefenen waar hij ruim dertig jaar geleden uit volle overtuiging voor heeft gekozen. Er is dus altijd een oplossing mogelijk, zolang deze door de betrokken partijen maar wil worden gevonden. Veel andere korpsen kunnen hier een voorbeeld aan nemen.


Acp.nl/sponsering

Verbonden door het goede doel

Nederlanders investeren relatief veel geld, tijd en sportiviteit in goede doelen. Hiermee onderscheidt Nederland zich ten opzichte van de omringende landen. De ACP ontvangt dan ook regelmatig sponsorverzoeken van ACP-leden. In maart heeft het bondsbestuur besloten jaarlijks een vast bedrag te reserveren om aan die verzoeken tegemoet te komen.

De ACP sponsorde in 2011 de ‘The Ride of the Roses’ tegen kanker in Kennemerland.

Door: Jasper Achterbergh, redacteur Meer in algemene zin is het nogal een verantwoordelijkheid om te beslissen over het geld van leden. Toch heeft het bondsbestuur besloten om per jaar een vast bedrag te reserveren voor het sponsoren van individuele leden. Op deze manier wordt volgens het bondsbestuur de relatie tussen de vereniging en de leden en tussen ACP-leden onderling versterkt.

Sponsoring niet nieuw Het sponsoren van groepen leden is voor de ACP niet nieuw. Regelmatig ontvangt de ACP het verzoek om (sportieve) evenementen, gericht op het binnenhalen van zoveel mogelijk geld voor het goede doel, te sponsoren. Tot nu toe doet de ACP dit door te helpen bij de onderhandelingen voor een locatie, foto’s te maken, t-shirts te sponsoren of flesjes water uit te delen. Succesvolle voorbeelden uit 2011 zijn: sportief evenement op de Politieacademie in Apeldoorn tegen kinderkanker en ‘The Ride of the Roses’ tegen kanker in Kennemerland. Uit de ervaringen die de ACP de afgelopen jaren heeft opgedaan, blijkt dat deze momenten uitgelezen kansen bieden om de ACP te verbinden met de werkvloer en het vakbondswerk van de ACP op een positieve manier onder de aandacht te brengen van collega’s.

Individuele verzoeken Individuele collega’s met individuele verzoeken werden tot nu toe niet gesponsord, maar daar komt vanaf nu verandering in. Jaarlijks is er een vastgesteld bedrag beschikbaar en geldt een limiet van € 100,- per verzoek. Dit om spreiding te garanderen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken. Het sponsorverzoek wordt voorgelegd aan de Algemeen Secretaris van de ACP die afweegt of het verzoek aan de voorwaarden voldoet (zie kader). Voor meer informatie kijk op: www.acp.nl/sponsoring

Voorwaarden sponsoring Om gesponsord te worden door de ACP gelden de volgende voorwaarden: - Verzoek is afkomstig van één of meerdere ACP-leden. - De ACP wordt actief en herkenbaar uitgedragen als sponsor. - Het betrokken lid legt achteraf verantwoording af voor het sponsorbedrag. Dit kan in de vorm van een blog (site), artikel (PB) of fotorapportage.

Politiebericht juli 2012

11


Acp.nl/nieuws

24/7 Loket Politie:

Laagdrempelig

vangnet Politiemensen met psychosociale problemen en vragen over de impact van hun werk kunnen sinds eind april elk moment van de dag terecht bij het telefonische en digitale 24/7 Loket Politie, een eerste stap naar een weerbaarheidscentrum voor politiemensen. De ACP is nauw betrokken bij dit initiatief en sprak hierover met voormalig politieman en ervaringsdeskundige Arthur van der Vlies en gespecialiseerd maatschappelijk werker Marjolein de Zwart, beiden verbonden aan het 24/7 Loket Politie (uitgevoerd door Stichting De Basis).

Door: Yvonne de Groot, redacteur Twee jaar geleden vertelde Arthur in een interview in het ACP-bondsblad Politiebericht dat er binnen de politiesector meer aandacht en begrip moet komen voor stressgerelateerde ziektes. Arthur werd zelf, na twintig jaar actieve dienst bij de politie in 2009, getroffen door PTSS en stond aan het begin van zijn reïntegratietraject toen de ACP hem voor het eerst sprak. Het antwoord op de vraag of hij bij de politie zou kunnen en willen blijven werken, bleef hij op dat moment schuldig. “Ik heb uiteindelijk ontslag genomen. De zwaarste keuze in mijn leven tot nu toe”, vertelt Arthur nu. “Door bezuinigingen met als gevolg een reorganisatie was er in het korps waar ik werkte geen plek meer voor 24/7 Loket Politie De oprichting van het 24/7 Loket Politie komt voort uit het actieplan ‘Versterking professionele weerbaarheid’ dat minister Opstelten in 2011 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het doel daarvan is het terugdringen van het aantal politiemensen dat verminderd inzetbaar is door sociale en psychische klachten. Het hulploket is 24 uur per dag en 7 dagen in de week telefonisch (0800-1218) en via e-mail (loket@weerbaarheidscentrumpolitie.nl) bereikbaar en biedt direct contact met een gespecialiseerd maatschappelijk werker met praktijkervaring bij de politie. Meer informatie via: www.blauweveerkracht.nl en www.politieacademie.nl/weerbaarheid

12 Politiebericht juli 2012

mij. Ik ben overigens al die tijd gesteund door het korps. Tot ik de dienst verliet. Op dat moment trok het korps zogezegd zijn handen van mij af. Ik vroeg waarop ik kon terugvallen als ik na bijvoorbeeld twee of drie jaar weer geconfronteerd zou worden met mijn ziekte. Een ziekte die is veroorzaakt door mijn werk bij de politie. Het antwoord kwam er op neer dat zij dan niets kunnen doen, omdat zij niet meer verantwoordelijk voor mij zijn.”

Opening loket Woensdag 25 april 2012, de dag dat het 24/7 Loket Politie officieel werd geopend, was mede daarom een belangrijke dag voor Arthur. “Ik ben ervan overtuigd dat er nu meer aandacht komt voor het psychische welzijn van politiemensen, ook als zij al uit dienst zijn. Daarnaast is het 24-uurs loket een eerste stap naar erkenning voor de partners en familieleden van politiemensen. Ook zij worden geconfronteerd met de gevolgen van het werk van hun man of vrouw, vader of moeder. Ik heb mijn vrouw Corrie regelmatig horen zeggen dat zij zo graag ergens had willen aankloppen toen ik ziek was. Maar een dergelijk hulploket was er toen nog niet. Hierdoor bleef zij met veel vragen zitten.”

Laagdrempelig Elke (oud-)politiemedewerker maar ook zijn of haar partner en familieleden kunnen dus bij het 24/7 Loket Politie terecht voor meer informatie en vragen over hoe om te gaan met ingrijpende ervaringen tijdens het werk, hoe te voorkomen dat zij mentale blessures oplopen en voor


Ervaringsdeskundige Arthur van der Vlies: ‘De zwaarste keuze in mijn leven was mijn ontslag’.

(na)zorg. “De drempel is laag. Het begint vrijblijvend met een telefoontje of mailtje, waarbij je anoniem blijft en niet meteen verbonden bent aan een vervolgtraject. Politiemensen en hun familieleden kunnen ook gewoon bellen voor meer informatie en een luisterend oor. Dat is al een vorm van erkenning”, licht Marjolein toe. Marjolein is ook de maatschappelijk werker van Arthur, die officieel de eerste cliënt van het 24/7 Loket Politie is. Arthur: “Via mijn blogs (red, zie de website www.reflectieinblauw.nl) kwam ik ongeveer een jaar geleden in contact met De Basis, waar Marjolein werkt en mij zodoende helpt met een stuk nazorg. Er was op dat moment nog niets voor politiemensen. Daarom stroomde ik als eerste politieman in bij het zorgtraject voor veteranen van defensie.”

Traumatisch “Waar Arthur tegenaan is gelopen, een trauma veroorzaakt door het werk, is uiteraard een herkenbaar beeld bij veteranen”, vult Marjolein aan. “Er gaat vaak veel aan vooraf, voordat veteranen de nodige herkenning en erkenning krijgen. Die jarenlange ervaring en kennis kunnen we goed gebruiken voor onze hulp aan politiemensen. De mannen en vrouwen bij de politie maken immers net als medewerkers bij defensie situaties mee die als traumatisch kunnen worden ervaren. Zij kunnen, afhankelijk van de functie, geconfronteerd worden met heftige zaken, zoals schietincidenten en zware en dodelijke ongelukken. Dergelijke incidenten vergeet je niet, maar je kunt ermee leren omgaan. Een vangnet is daarbij belangrijk.”

Vangnet Dat vangnet is er nu in de vorm van het onafhankelijke 24/7 Loket Politie. “Het is in opdracht van de politieorganisatie tot stand gekomen, waardoor kennis van de sector is gewaarborgd, maar het netwerk van gespecialiseerde maatschappelijk werkers is onafhankelijk. Ik weet van veel politiemensen dat zij daar waarde aan hechten”, aldus Arthur die ook nauw betrokken is geweest bij de klankbordgroep voor het 24/7 Loket Politie. Uit tal van gesprekken is gebleken dat politiemensen zich in enkele gevallen niet vrij genoeg voelen om binnen het korps hun problemen uit te spreken. Het 24-uurs loket biedt een politieman- of vrouw die hulp nodig heeft daarom twee keuzes. “Zij kunnen buiten of binnen de politieorganisatie een traject ingaan. Veel agenten kiezen er bewust voor om buiten de werkgever de hulpverlening in te gaan.” Het loket is in eerste instantie geopend voor politiemensen uit de noordelijke regio’s Groningen, Friesland en Drenthe, aspiranten, voorheen uitgezonden politiemensen en hun thuisfront. Tijdens deze pilotfase wordt onderzocht in welke vorm het 24/7 Loket Politie met ingang van 1 januari 2013 voor alle politiemensen en hun familie wordt opengesteld. Marjolein: “Ondanks deze pilotfase wijzen wij zogezegd niemand de deur. Ook politiemensen uit andere regio’s die ons bellen, helpen wij met de eerste stappen. Het herstel en welzijn van politiemensen staat voorop.”

Politiebericht juli 2012

13


Acp.nl/mijnacp

Mijn ACP (extranet):

Verhuisservice

voor leden ACP-leden kunnen sinds kort inloggen op de database van de ACP en daar zelf hun adres- en andere gegevens aanpassen en aanvullen. Deze zogenoemde verhuisservice betekent een eerste stap in het transparanter maken van processen, waarmee leden binnen een vereniging als de ACP te maken krijgen. Op termijn staat op het afgeschermde en extra beveiligde deel van de website van de ACP, een zogenoemd extranet, ook meer informatie over ‘contacten’ die leden met de ACP hebben gehad.

afgeschermde onderdeel van de website terug te lezen. Uiteraard volgt hierover op termijn meer informatie.

Verhuisservice: stap voor stap De 10 stappen om zelf de eigen ledengegevens aan te passen:

Toekomstige uitbreidingen

- Open het programma (webbrowser) waarmee je op internet surft en vul in de adresbalk (dus niet in Google) het webadres: www.acp.nl/mijnacp in. - Controleer of je op dezelfde pagina staat als de linkerafbeelding bij dit artikel. - Vul bij - Gebruiker - je lidnummer van 7 cijfers in. Bestaat jouw lidnummer uit minder cijfers? Zet er dan nullen voor zodat je uiteindelijk op 7 uitkomt, bijvoorbeeld: 0001234. - Vul bij - Wachtwoord - je postcode in, aansluitend met hoofdletters, bijvoorbeeld: 3824AE. - Klik op - Inloggen -. - Controleer of je op dezelfde pagina staat als de rechterafbeelding bij dit artikel. - Klik op - Gegevens aanpassen - of - Klik hier - om je gegevens aan te passen. - Controleer je gegevens en pas aan wat er moet worden aangepast. - Klik, wanneer je klaar bent, op de knop - Opslaan -. - Klik rechtsboven op de optie - Uitloggen -.

De mogelijkheden van deze ledenservice via een extranet zullen in de toekomst steeds verder worden uitgebreid. Zo moet het op termijn voor leden onder andere mogelijk worden om de door hen gestelde vragen en de antwoorden daarop van de ACP-specialisten, via dit

De ledengegevens zijn nu aangepast en worden binnen 24 uur door het systeem verwerkt. Aanvullende vragen of opmerkingen? Mail: ledenadministratie@acp.nl of bel 033 495 28 88.

Door: Jaco Reijgersberg, Hoofd Facilitair In de verhuisservice kunnen leden ook onderwerpen aangeven waarover zij via e-mail willen worden geïnformeerd en competenties die de vereniging verder kunnen helpen.

Voorbeeld van de inlogpagina van het extranet van de ACP.

14 Politiebericht juli 2012

Voorbeeld van de welkomstpagina van het extranet van de ACP.


Acp.nl/scholing

Scholingsagenda

herfst 2012 De ACP wil leden ondersteunen bij hun ontwikkeling en biedt ook de komende maanden weer een aantal boeiende trainingen aan. Trainingen die aansluiten bij de actualiteit en de dagelijkse praktijk van collega’s! Op deze pagina alvast een kleine selectie. De meest actuele scholingsagenda? Ga naar www.acp.nl/scholing

Omdat de ACP de vrijwilligers/kaderleden krachtige bagage wil meegeven om hun vrijwilligerswerk kwalitatief goed te kunnen uitvoeren, is het scholingsprogramma toegespitst op specifieke trainingen voor vrijwilligers (de kaderleden). Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan competentietrainingen gericht op bepaalde talenten of vaardigheden die verder kunnen worden ontwikkeld. Deze trainingen kunnen ook als groep kaderleden op maat worden aangevraagd. Niet alleen toepasbaar in vrijwilligerswerk, maar ook geschikt voor loopbaanontwikkeling. En ook andere vormen van leren zijn mogelijk, zoals het aanbod op het gebied van e-coaching.

Extra informatie > Scholing van de ACP (voor leden) is in principe gratis. > Tweedaagse trainingen zijn incl. overnachting & maaltijden, excl. reiskosten. > Uiterlijk twee weken voor aanvang een bevestiging of de cursus definitief doorgaat. Bij te weinig aanmeldingen behoudt de ACP zich het recht om cursussen te annuleren. > Inschrijving verplicht tot deelname. Het scholingsaanbod vraagt een flinke investering. Door zwaarwegende omstandigheden verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk. Niet afgemeld, dan worden er kosten in rekening gebracht (kosteloos annuleren kan tot twee weken voor aanvang).

In beweging Workshop Persoonlijk en inspirerend presenteren 2 oktober 2012

Workshop Invloed krachtenveld vergroten 6 november 2012

Voor wie: alle kaderleden Locatie: ACP-kantoor Leusden

Voor wie: alle kaderleden Locatie: ACP-kantoor Leusden

Een presentatie is meer dan het doorklikken van de dia’s in een PowerPoint. Het omgaan met vragen, het boeien en binden van publiek én ook jouw boodschap duidelijk overbrengen kunnen hand in hand gaan. Tijdens deze workshop leer je middels een duidelijk stappenplan jouw persoonlijke stijl te ontdekken en in te zetten. Hoe kun je de aandacht van het publiek vasthouden, hoe zorg je ervoor dat je jouw boodschap duidelijk maakt én krachtig overbrengt? Dat zijn onderwerpen die in deze praktijkgerichte workshop aan bod komen. Er wordt extra aandacht besteed aan jouw uitstraling en non-verbale communicatie. Op deze manier kun je samen met de andere deelnemers werken aan een professionele presentatie met uitstraling.

Hoe kun je als kaderlid je invloed vergroten? En wat heb je hierbij nodig? Tijdens deze workshop ga je samen met de andere deelnemers met dit thema aan de slag. Een must voor elk kaderlid in een veranderende maatschappij en vereniging!

Politiebericht juli 2012

15


Acp.nl/scholing

Persoonlijk, voor mij! Workshop Reflectief Blauw 26 september 2012 (middag en avond)

Cursus Loopbaanperspectief 50 plus 25 & 26 oktober 2012 (tweedaagse)

Voor wie: alle (kader)leden Locatie: Dominicanen Klooster te Huissen (Gld.)

Voor wie: alle (kader)leden van 50 jaar en ouder Locatie: Driebergen

Reflectie is niet altijd een zaak waar je tijd voor hebt, krijgt of maakt. Terwijl het in het politievak nou juist zo belangrijk is om de gebeurtenissen waarin je verzeild raakt een plek te kunnen geven. Reflectie kan jou juist zo op weg helpen om krachtig en met plezier je werk te doen en jouw koers te varen. De ACP wil je graag hierin faciliteren en biedt je een workshop aan waarin je de ruimte krijgt jezelf te zijn en te luisteren naar anderen. Durf je het taboe te doorbreken en ga je deze uitdaging aan?

Als seniormedewerker heb je veel werk- en veel levenservaring. Je wilt de jaren die voor je liggen nog graag met plezier blijven werken. Hoe kun je dat realiseren op een manier die bij jouzelf past én bij de organisatie past? In deze 2-daagse training kijk je waar je nu staat in je loopbaan. Wat heb je al gedaan en hoe zou je je de komende jaren nog graag inzetten? Hoe zie je de toekomst, zowel in werk als in combinatie met je privéleven? Om op deze vragen antwoord te vinden ga je actief aan de slag met jouw loopbaanwaarden, competenties, loopbaanwensen en mogelijkheden, resulterend in concrete actiepunten. Samen met leeftijdsgenoten deel je ervaringen en denk je na over de toekomst van jouw werkzame leven.

Workshop Hoezo Geraniums? 9 oktober 2012 Voor wie: alle leden Locatie: ACP-kantoor Leusden Toen je stopte met werken had je een bepaald toekomstbeeld van deze nieuwe levensfase. Hopelijk geniet je elke dag van uw vrijheid, kansen en mogelijkheden van een leven zonder vaste betaalde baan. Maar misschien lukt dat ook niet altijd. Deze workshop biedt je samen met de andere deelnemers de kans ‘weer eens de meter op te nemen. We werken aan bezinning en reflectie door aandacht te schenken aan een aantal essentiële levensgebieden van ons leven. Op deze manier kun je aan de slag met het verwerven van nog meer levenskunde!

16 Politiebericht juli 2012

E-coaching Duur: maximaal 6 weken, wekelijks contact per e-mail Voor wie: alle kaderleden Locatie: vanuit huis Naast het aanbod voor trainingen en cursussen voor (kader)leden beseft de ACP ook dat het niet altijd mogelijk of wenselijk is om op locatie te komen. Mogelijk heb jij een actuele vraag en je zoekt een coach om te reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling om bijvoorbeeld nieuwe stappen te ondernemen. En je communiceert bij voorkeur per e-mail op het moment dat je er tijd, ruimte en energie voor hebt. Dan is dit aanbod echt iets voor jou!


Mijn ACP CBB-themadagen 25 september & 22 november 2012

ACP Plus Themadag 11 oktober 2012

Voor wie: kaderleden medezeggenschap en coördinatoren CBB Locatie: ACP-kantoor Leusden

Voor wie: alle Plus - en Seniorconsulenten van ACP Plus Locatie: ACP-kantoor Leusden

Vaardighedentraining IBB/CBB : Werken vanuit Mediationtechnieken ( basis) 28 september 2012 Voor wie: alle IBB’ers en CBB’ers Locatie: ACP-kantoor Leusden Als belangenbehartiger wordt je hulp vaak ingeroepen bij conflictsituaties. Werken vanuit gemeenschappelijke belangen om te komen tot een win-win situatie is de uitdaging. Je biedt hierbij hulp op het vlak van onderhandelen en bemiddelen. Mediation is hierbij ook een term die de laatste tijd vaak gebruikt wordt. Als belangenbehartiger ben je geen onafhankelijke mediator, maar de gesprekstechnieken van mediation sluiten goed aan op jouw taak.  Wat houdt Mediation eigenlijk precies in, welke soorten zijn er en in welke situaties zet je de verschillende mediation-technieken in? Hoe kun jij jouw kwaliteiten inzetten, om als belangenbehartiger tot onderhandelen of bemiddelen te komen? Dit zijn vragen die in deze workshop aan bod komen. Je krijgt een goede indruk van de technieken en mogelijkheden van mediation en kunt de technieken, waar gewenst, toepassen.

(Co)CBB-trainingsdag 23 oktober 2012 Voor wie: alle coördinatoren CBB Locatie: ACP-kantoor Leusden

Basiscursus IBB 29 & 30 oktober 2012 (tweedaagse) Voor wie: alle aankomend belangenbehartigers (IBB’ers) Locatie: Driebergen Basiscursus voor alle aankomende IBB’ers. Tijdens deze tweedaagse cursus wordt ingegaan op de Algemene wet bestuursrecht en de rechtspositie van politieambtenaren. De deelnemers oefenen vaardigheden die voor de inzet van IBB’ers van belang zijn.

Vooruitblik programma winter 2012 Interregionale IBB bijeenkomsten, doelgroep: alle (C)IBB-ers. -

14 15 20 21

november november november november

2012 2012 2012 2012

in in in in

Zwolle Amsterdam Rotterdam Den Bosch

Cursus Pensioen in Zicht 22 & 23 november 2012 (tweedaagse)

Cursus Persoonlijke Effectiviteit 15 & 16 november 2012 (tweedaagse)

Cursus Mindfullness 11 december 2012 (& 15 januari 2013) (tweedaagse)

Workshop Werken vanuit Visie & strategie 7 december 2012 Vraag of aanmelden? Heb je interesse, een vraag of wil je je aanmelden voor een training? Zeker doen! Dat kan via: 033 495 28 88 (vraag naar Fija van der Weide) of e-mail naar scholing@acp.nl

Politiebericht juli 2012

17


Acp.nl/cao

CAO-akkoord 2012-2014:

Akkoord

met gemengde gevoelens en realisme Na vele maanden van voorbereiding, bepalen van de CAO-inzet, intensieve en zeer moeizame onderhandelingen en vele stevige acties, dit alles in samenwerking en -samenspraak met politiecollega’s, is er in juni een nieuwe CAO Politie rondgekomen. Een akkoord tussen de politievakbonden en minister Opstelten van Veiligheid & Justitie dat geen jubelstemming oproept, maar desondanks wel realistisch voelt. Een meerderheid van de aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering (ALV), het hoogste bondsorgaan van de ACP, stemde medio juni dan ook met gemengde gevoelens in met het kort daarvoor behaalde onderhandelingsresultaat.

Door: Danielle Vaartjes, beleidsadviseur Een standpunt gebaseerd op de uitkomsten van de ledenraadplegingen die in de weken daarvoor plaatsvonden en de digitale peiling onder de leden. Het zijn dan ook de leden die traditiegetrouw de koers van de ACP bepalen. “Als leden uitsluitend hun gevoel zouden hebben gevolgd, zou het een ‘nee’ zijn geworden”, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp na afloop van de ALV. Aan de stemming gingen die dag dan ook uitvoerige discussies vooraf. Het behaalde onderhandelingsresultaat sluit echter grotendeels aan op de inzet van de ACP, welke in nauw overleg met de achterban tot stand kwam, maar valt wel zeer zwaar omdat politiemensen vanuit de politiek wederom op de nullijn worden gezet.

CAO-inhoud In de kaders hieronder en op de volgende pagina’s is een overzicht gemaakt van de belangrijkste afspraken in het CAO-akkoord 2012-2014. Hierbij is de inzet van de ACP afgezet tegen de werkgeversinzet en het uiteindelijke resultaat. Meer informatie over de CAO en het achterliggende proces zijn ook na te lezen op de speciale webpagina www.acp.nl/cao

18 Politiebericht juli 2012

Werkzekerheid ACP-inzet: - Geen gedwongen ontslagen - Niemand werkloos -G een onnatuurlijke verplaatsingen van werk Werkgeversinzet: - Geen gedwongen ontslagen

CAO Politie 2012-2014 Politiemedewerkers die door de komst van de Nationale Politie hun huidige functie en/of werkplek dreigen te verliezen krijgen door de werkgever binnen drie jaar twee keer een passende functie op hetzelfde salarisniveau aangeboden. Het zal daarbij voornamelijk gaan om collega’s met een ondersteunende functie, aangezien naar verwachting een kwart van de werkgelegenheid op dat gebied verloren gaat. Deze medewerkers krijgen voorrang bij de benodigde om-, heren bijscholing naar een andere functie – bij voorkeur binnen de politie. Cruciaal verschil met eerdere afspraken is dat de werkgever zich nu verplicht heeft tot concrete resultaten: binnen een bepaalde periode moet hij in ieder geval zorgen voor een andere functie. Als het de werkgever niet lukt om op tijd aan zijn resultaatsverplichting te voldoen, dan behoudt de collega in kwestie zijn eigen salaris. In combinatie met het Landelijk Sociaal Statuut zullen er door deze afspraken de komende jaren geen gedwongen ontslagen vallen.


HARD Koopkracht ACP-inzet: - 3 procent loonsverhoging - Verhoging toeslagen en onkostenvergoedingen Werkgeversinzet: - Aanvankelijk 1 jaar nullijn, na het begrotings-akkoord 2013 verlengd tot 3 jaar nullijn.

CAO Politie 2012-2014 Geen structurele loonsverhoging

Toeslagen en onkostenvergoedingen

Door het Regeerakkoord en Begrotingsakkoord 2013 bleek het niet mogelijk om een loonsverhoging af te spreken. Daarom is gezocht naar andere manieren om de koopkracht van politiemensen te verbeteren. De bonden hebben de werkgever overigens wel nadrukkelijk gemeld dat ze zich het recht voorbehouden om de afspraak over de nullijn open te breken als een nieuw kabinet afziet van een nullijn voor ambtenaren.

In de tweede helft van 2014 zal de rust in roosters worden geëvalueerd. Mocht blijken dat er door verbeterde planning aanzienlijk minder roosterwijzigingen plaatsvinden, dan wordt de verschuivingsvergoeding afgeschaft. Het daardoor vrijvallende arbeidsvoorwaardengeld wordt gebruikt voor een verbeterde onregelmatigheidstoeslag vanaf 1 maart 2014, evenals het vrijvallende bedrag door het afschaffen van de afbouwtoelage nachtdienstontheffing (zie kader Generatiewisseling).

Verbeterde functiewaardering Er komt een verbeterd functiewaarderingssysteem (LFNP) door de invoering van OVW-periodieken. OVW staat voor Onvermijdbare Zware Werkomstandigheden. Zodra collega’s met een functie met 24 of meer OVWpunten het maximum van hun schaal hebben bereikt, hebben zij recht op de OVW-periodieken. Hun salaris blijft dan nog een aantal jaren doorgroeien tot aan het maximumbedrag in de schaal daarboven. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor collega’s in schaal 6 dat ze na het bereiken van hun maximum (2.724 euro) in drie jaar tijd doorgroeien naar het maximum in schaal 7 (2.953 euro). Een blijvende inkomensstijging van 8,5 procent. Van deze nieuwe regeling hebben niet alleen executieve collega’s voordeel, want ook ondersteunende functies kunnen 24 of meer OVW-punten scoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan collega’s op de meldkamer en bij intake en service. In de CAO is afgesproken dat drie groepen medewerkers geen recht hebben op OVW-periodieken. Dat zijn leden van de politietop, leidinggevenden aan teams met zuiver ondersteunende taken en collega’s die recht hebben op FPU.

Verder hebben de minister en de bonden afgesproken dat voor het opleggen van piketdiensten vanaf 1 januari 2013 nieuwe spelregels gaan gelden, met als doel het aantal piketdiensten te halveren. Het geld dat de werkgever daardoor bespaart zal worden gebruikt om de piketvergoeding per uur te verhogen. De afgesproken ingangsdatum daarvan is 1 maart 2014.

Bijdrage aan PZP-premie In 2013, 2014 en 2015 ontvangen politieambtenaren per jaar een bijdrage van 240 euro voor hun PolitieZorgPolis. Dat heeft de PZP-commissie besloten op initiatief van de politiebonden. Voor veel collega’s zorgt deze netto bijdrage van 20 euro per maand voor meer koopkrachtbehoud dan 1 procent loonsverhoging had opgeleverd. De bijdrage geldt alleen voor politiemensen, maar komt uiteraard hun hele gezin ten goede. Hoewel deze bijdrage officieel geen deel uitmaakt van de CAO Politie 2012-2014, heeft het bestuur van het SAOP Schommelfonds (niet te verwarren met het Schommelfonds DGVP!) besloten deze bijdrage uit te keren tijdens de looptijd.

Politiebericht juli 2012

19


Acp.nl/cao

Generatiewisseling ACP-inzet: - Behoud mogelijkheid om eerder te stoppen met werken - Werktijden op maat: invloed op eigen rooster en behoud nachtdienstontheffing - Persoonlijk scholingsbudget onder eigen beheer medewerker - Fit & gezond is gezamenlijke verantwoordelijkheid Werkgeversinzet: - Eerder stoppen met werken: afschaffen vroegpensioen door inleveren iTBF, TBF en bijdrage premie partnerpensioen, beperkte overgangsregeling en gemaakte rekenfout van 750 miljoen euro voor de helft op het bordje van werknemers - Werktijden: 50-plussers moeten de helft van de nachtdiensten meedraaien, LAR opheffen, modaliteiten afschaffen, vrije zondagen van 26 naar 13 - Scholing: werknemer investeert in tijd en geld, werkgever bepaalt

CAO Politie 2012-2014 Vroegpensioen De VPL-afspraken wijzigen vooralsnog niet. De bijbehorende toelagen blijven dus bestaan. Het tekort van 750 miljoen euro wordt door de werkgever gedekt. In het begrotingsakkoord 2013 zijn afspraken gemaakt over verhoging van de AOW-leeftijd. Zodra het kabinet deze afspraken heeft uitgewerkt in concrete wetgeving, treden de CAO-onderhandelaars in overleg om te bekijken of er gevolgen zijn voor de VPL-afspraken.

Werktijden De LAR blijft in ieder geval de komende 2,5 jaar van kracht. Wel mogen (groepen) medewerkers en leidinggevenden desgewenst werkafspraken maken die van de LAR afwijken, maar wel aan de ATW-normen voldoen. In de tweede helft van 2014 wordt geĂŤvalueerd of de naleving van verantwoorde werk- en rusttijden verbeterd is en of de LAR als stok achter de deur nodig blijft. Ook modaliteiten blijven bestaan. Daarbij is afgesproken dat het aanvragen van modaliteiten op jaarbasis gaat plaatsvinden. Ook worden de uiteindelijke afspraken voortaan in team- of groepsverband gemaakt. Deze maatregelen zijn erop gericht een optimaal evenwicht te bereiken tussen individueel gewenste modaliteiten en een evenwichtige spreiding van de werkdruk. Over het aantal vrije zondagen is uiteindelijk een compromis gesloten: minstens 21 gegarandeerde vrije zondagen per jaar. Voor wat de aanspraak op een vrije zaterdag betreft verandert er niets.

20 Politiebericht juli 2012

De tijdelijke landelijke regeling nachtdienstontheffing (al drie keer verlengd) wordt omgezet naar een structurele landelijke regeling. Met ingang van 1 januari 2013 kunnen alle collega’s vanaf hun 55e verjaardag desgewenst ontheffing krijgen van het draaien van nachtdiensten. Deze structurele regeling kent echter geen tegemoetkoming meer voor het wegvallen van de onregelmatigheidstoeslag. De afbouwtoelage wordt dus afgeschaft. Dit geld wordt ingezet voor het verbeteren van de onregelmatigheidstoeslag vanaf 1 maart 2014 (zie kader Koopkracht). De huidige tijdelijke regeling, inclusief de afbouwtoelage, blijft overigens bestaan voor politiemensen die per 31 december 2012 55 jaar of ouder zijn.

Inzetbaarheid De voorstellen van de werkgroep Inzetbaarheid zijn overgenomen in deze CAO en worden de komende tijd verder uitgewerkt. In deze voorstellen krijgen alle medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsbudget dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden Dit budget staat los van de studiefaciliteitenregeling en is niet bedoeld voor dienstopleidingen. Deze werkgroep heeft tevens voorstellen gedaan over Fit en Gezond, waarbij de focus wordt verlegd van toetsen naar tijd voor trainen.

Acp.nl/cao Meer lezen over de achtergronden van het CAOtraject? Meer informatie over en/of details van de CAO 2012-2014? Ga dan naar de speciale webpagina www.acp.nl/cao


Acp.nl/cao

CAO-traject 2012

in beeld

HARD

De ACP is de afgelopen maanden, samen met de politiecollega’s en andere politievakbonden, volop in actie geweest voor een rechtvaardige CAO Politie. Tijdens deze roerige CAO-periode zijn ook regelmatig foto’s gemaakt. Resultaat: een fraaie fotoserie.

De compilatie van foto’s beslaat onder meer uit verschillende ledenbijeenkomsten, acties van politiecollega’s in heel het land, ontmoetingen met minister Opstelten en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ACP.

Aan het begin van de actieperiode ging de Hard in actiebustour door heel het land. Politiecol lega’s konden hier hun hartenkreet voor minister Opstelten vastlegge n op video.

De vakbonden hebben de politiecollega’s de afgelopen maanden veelvuldig via ledenbijeenkomsten goed op de hoogte van de laatste ont wikkelingen rondom de CAO Politie.

Politiebericht juli 2012

21


Acp.nl/cao Acp.nl/ledenpanel

Ook tijdens deze roerige CAO-per iode werd veelvuld ig de media te woord gestaan .

In dive rse regi o’s waren er dire cte ont moe ting en tussen poli tiec olle ga’s in act ie en min iste r Ops telt en van Veil ighe id en Jus titie.

De ‘a lternatieve’ bon in actietijd: door veel politiecollega’s vaak uitgereikt aan burgers.

22 Politiebericht juli 2012


op de Alge mene Een meerderh eid van de aanwezige leden sorg aan van de bond ste hoog het ), (ALV Lede nvergade ring gevo elens, in met ACP, stemde medi o juni, met geme ngde ie 2012 -2014. Polit het onde rhan delingsre sulta at CAO

Door heel het land werde n de afgelo pen maan den door politie colleg a’s divers e werko nderb reking en gehou den.

Politiebericht juli 2012

23


Acp.nl/ledenpanel Acp.nl/vakinbeeld

Vak & CAO in beeld:

De ACP is de politievakbond met het motto met elkaar & voor elkaar in het hart gesloten. Oftewel, vakbondswerk voor en door alle politiemensen, van collega’s op straat tot achter het bureau. Naast het eigen politiewerk lag de focus daarbij de afgelopen maanden op het actievoeren voor een rechtvaardige CAO Politie. In deze rubriek daarom dit keer speciale aandacht voor dit vakbondswerk in CAO-tijd.

Fred

van der Werf 1. Hoe ziet jouw dagelijkse politiewerk eruit? “Ik heb van 1977 tot 2006 ‘carrière’ gemaakt in Zeeland. Eerst in Haamstede en later in wat nu de gemeente Schouwen-Duiveland is. En sinds 2006 werk ik in Veere als brigadier, eveneens een toeristenstreek. Daarnaast ben ik sinds 2002 ook lid van de Ondernemingsraad Zeeland, onder andere als secretaris. In de eerste periode voor 50 procent van mijn werktijd en sinds dit jaar voor 75 procent daarvan. Dit met name omdat ik ook secretaris van de Tijdelijke Ondernemingsraad (TOR) Zeeland-WestBrabant ben geworden en daarnaast nog vertegenwoordiger van Zeeland in de Centrale Ondernemingsraad in oprichting ( COR i.o.). De weekenden en af en toe nog doordeweeks werk ik nog als brigadier in Veere om een beetje bij te blijven en gewoon weten wat er op de werkvloer gebeurt. Erg belangrijk.”

2. Welk vakbondswerk heb je tijdens de CAOperiode verricht? “Tijdens de vakbondsacties was ik de contactpersoon van het RAC (Regionaal Actiecentrum) Zeeland. Ik verzorgde alle berichten naar de collega’s binnen het korps, overlegde met verantwoordelijken binnen het korps en maakte afspraken met de korpsleiding of afgevaardigden ervan. De korpsleiding heeft ons voor 100 procent gesteund en alle medewerking verleend. De actie waarbij alle bureaus in

24 Politiebericht juli 2012

Zeeland enkele uren voor het publiek werden gesloten (18 april) is samen met de andere RAC-leden georganiseerd. Daarnaast organiseerde ik de diverse ledenraadplegingen, waarbij vakbondsbestuurders uitleg kwamen geven over de stand van zaken. Met andere RAC-leden bezocht ik ook de landelijke LAC bijeenkomsten. Daarnaast ben ik penningmeester van de Regionale Raad ACP-Zeeland.”

3. Hoe heb je dit vakbondswerk ervaren? “De meeste zaken heb ik als goed ervaren. Hoewel er soms vanuit het LAC (Landelijk Actiecentrum) gevraagd werd om mee te werken aan acties waarvan ik zelf het nut niet inzag. Hier heb ik dan ook wel een weerwoord op gegeven en op basis van argumenten aangegeven dat bepaalde acties in Zeeland geen zin hadden.”

4. Heb je een bijzondere CAO-anekdote voor ons? “Ik wil via deze weg vooral mijn complimenten uitspreken aan de onderhandelaars voor het resultaat. Ik denk dat ze het maximaal haalbare hebben bereikt in deze lastige tijd en natuurlijk is niet iedereen blij met het resultaat, maar dat blijft altijd zo. Het merendeel van de collega’s gaat er nu of de komende jaren op vooruit. Er blijft werk voor iedereen en eindelijk worden de toezeggingen van de vorige CAO ingelost.”


Column

Elly van de Wolde

Gekkenwerk! Gekkenwerk. Dit woord heb ik de afgelopen paar maanden regelmatig uitgesproken. Maanden waarin we druk doende zijn geweest met het realiseren van een goede CAO voor alle politiemensen werkzaam binnen Politie Nederland. Maanden van soms lange en stressvolle dagen met als hoogtepunt de dagen waarop er daadwerkelijk actie werd gevoerd.

HARD

Actie voeren doe je namelijk niet zomaar even. In het Noorden hadden we een Noordelijk Actie Centrum (NAC) geformeerd uit leden van de vier gezamenlijke vakbonden binnen de regio’s Fryslân, Drenthe en Groningen. Een hele nieuwe en positieve ervaring! Hoogtepunt was voor mij toch wel de vier uur durende werkonderbreking op 11 april. In het Noorden hebben we die dag bewust in de buitenlucht actie gevoerd om vooral richting burgers en aanwezige media duidelijk te maken waarom de politie actie voert. Dit heeft er ook in geresulteerd dat we veel media-aandacht hebben gehad van o.a. lokale kranten, radio en televisie. Zeker in deze economisch moeilijke tijden belangrijk om je boodschap te kunnen vertellen. Ik heb afgelopen maanden vaak tegen journalisten gezegd. “We zijn niet alleen aan het onderhandelen om er beter van te worden, maar ook voor waardering van ons vak en voor behoud van wat we hebben.” Hierdoor ontstond er meer begrip voor waarom we als politie in actie zijn gekomen. Gekkenwerk was het soms ook voor onze onderhandelaars. Dagen achtereen van ‘s morgensvroeg tot ’s avonds laat hebben zij voor ons gestreden voor een goede CAO. Ik heb het van redelijk dichtbij mogen volgen en weet hierdoor dat het niet altijd gemakkelijk is geweest. De druk voor iedereen was zeer groot. Gedurende de onderhandelingen mislukte ook nog eens het Catshuisberaad en kwam als donderslag bij heldere hemel het bericht dat er een principeakkoord CAO gemeenten was bereikt. Kennelijk was er dus toch ruimte in de door het kabinet bepaalde 0-lijn in de overheidssectoren. Dit maakte het onderhandelen er niet gemakkelijker op. Tijdens het schrijven van deze column zijn de ledenraadplegingen nog volop gaande. Met andere woorden het is onze onderhandelaars gelukt om een onderhandelingsresultaat te bereiken en iedereen heeft hierover zijn of

Gastcolumnist Elly van de Wolde (46) is als executieve collega werkzaam in de regio Groningen en voor de ACP onder andere actief als Bondsbestuurder.

haar stem mogen uitbrengen. Ik ben zeer benieuwd naar de afloop, maar ben optimistisch gestemd. Ik begon mijn column met gekkenwerk! Dat was het zo nu en dan zeker, maar ik had het ook absoluut niet willen missen. De goede samenwerking binnen 3Noord, de vele gesprekken met de collega’s, bijwonen van een kort geding, organiseren van de werkonderbreking, actie bij de havenpolitie in Rotterdam, contacten met de media, enz. Tijdens de actieperiode vroeg mijn dochter mij: “Mama, vind je dit werk wat je nu doet nou echt leuk?” Ik zei volmondig “Ja”! Gekkenwerk, maar ook dankbaar werk!

Politiebericht juli 2012

25


Acp.nl/nieuws

Politie(k) bekeken: ‘Vriend van de politie’ ‘Vriend van de politie’. Deze eretitel wordt door veel politici geclaimd, maar zijn zij de titel in de praktijk ook waard? Zeker met nieuwe verkiezingen voor de deur (op 12 september) zijn er daarbij interessante vragen te stellen. Moet bijvoorbeeld de nullijn door een volgend kabinet worden gehandhaafd? Welke keuzes en prioriteiten in het politiewerk zijn van belang? Moet er in de politie worden geïnvesteerd of juist op worden bezuinigd? Tweede Kamerleden Arie Slob (ChristenUnie) en Jeanine Hennis (VVD) gaan er in deze open briefwisseling een kort maar krachtig debat over aan.

Kamerlid Arie Slob (@ArieSlob) is in de Tweede Kamer namens de ChristenUnie-fractie onder andere woordvoerder Politiezaken.

Beste Jeanine ,

De politie is je vriend. Zo ben ik opgevoe d. In een omgevi ng waa belangr ijke waarde n werden beschou wd. Respect eer hun gezag de orde is, zo hielden mijn ouders mij voor. De politie is je vriend w werkeli jkheid toen mijn goede vriend Willem van der Wijnga ard volgen. Inmidde ls werkt hij al meer dan dertig jaar bij het korps En is hij zelfs ook mijn zwager geworden! Als raadslid in Zwolle gentig met de bestuur lijke kant van het politiewerk geconfr ont

mijn hart. Dat werd niet minder toen ik lid werd van de Tweede periode heb ik me onder andere (met succes) sterk gemaak t v ambten arensta tus van de politie, een goede invullin g van de p nen en -vrouwen in de nieuw op te richten Nationa le Politie é ministe r Opstelt en om een goede CAO af te sluiten. Daar voor heb

contact en onderho uden met o.a. Gerrit van de Kamp (ACP). Hoew op aan te merken valt, vind ik dat Gerrit en zijn mensen een ben afgelev erd. Zeker als je besef t vanwaa r we vandaa n k wa zal de politie nog veel politiek e aandac ht vragen . Zo zal de op Politie, de mogelij kheden van opleidin g, de inricht ing van het fu

polities terkte (de Christe nUnie pleit voor uitbreid ing) hoge pri De politie is je vriend. Daar zal bij mij niets aan verande ren. Ik Christe nUnie in de afgelop en jaren ook een goede en actieve vri in de komende jaren kan men op ons rekenen . Geldt dat ook voo Groet, Arie

26 Politiebericht juli 2012


Bes te Arie , Zek er! En eerl ijk geze gd, hoo p ik dat dit voor alle poli tici geld t. Dus ong each t poli tiek e kleu r. Zon der veili gheid is er immers geen vrijheid . Het wer k van poli tieagen ten is in deze n cruc iaal . Zij han dha ven de orde , verl ene n noo dhul p en sporen mis drij ven op. Dag in - dag uit! Het is dan ook van bela ng dat zij niet worden tege nge wer kt, maa r zich juist in alle opzi chte n gest eun d wet en. Tijde ns vele wer kbe zoek en werd ik keer op keer geco nfro ntee rd met de eno rme hoe veel heid over bodi ge prot ocol len en bure aucr atie . Dit leidt logis cher wijs tot veel irri tatie en frus trat ie in de dage lijks e poli tieprak tijk . Polit iek Den Haag is hier over igen s, en overduidelijk , (me de) debe t aan . Als wij na iede r inci den t om nieu we en extr a rege ls roep en, leidt dit vroe g of laat tot een onwerk bare situ atie . Ma ar dit is in het verl eden wel dege lijk gebe urd. De afge lope n ach ttie n maa nden zijn er gelu kkig een flink aan tal zak en in gan g geze t om dit feno mee n aan te pak ken . Ik noem de Nat iona le Polit ie maa r bijv oorb eeld ook het ICT-aan vals plan . Of wel: een einde aan de vers nipp erin g, min der formulieren en bete re info rma ties yste men ! De klus is echt er nog niet gek laard. De VVD is stri jdba ar en vas tber aden om deze traj ecte n ook de komende jare n tot een goed einde te bren gen . Zoa ls Nederla nd op de poli tie moe t kun nen reke nen, moe t de poli tie op Polit iek Den Haag kun nen reke nen . Har telij ke groe t, Jean ine

arin orde en gezag als g en luister als dat aan werd voor mij pas echt de politieo pleiding ging

s Rotterd am-Rijnmond. werd ik in de jaren neteerd. En dat veroverde

Kamer. In de afgelop en voor het behoud van de positie van politiem anĂŠn druk uitgeoe fend op b ik goede en intensie ve

wel er altijd nog genoeg knap stukje werk hebamen. De komende jaren pbouw van de Nationa le

unctieh uis, maar ook de ioriteit moeten hebben . hoop dat de politie in de iend heef t herken d. Ook

or de VVD Jeanine?

Kamerlid Jeanine Hennis Plasschaert is in de Tweede Kamer namens de VVD-fractie onder andere woordvoerder Politiezaken.

Politiebericht juli 2012

27


Acp.nl/nieuws

Geboorte van schrijver

Van Riessen De route van Leusden naar Haarlem loopt onder andere langs de Amsterdamse Zuidas. De plaats waar schrijver Joop van Riessen in het boek ‘De bonusmafia’ zijn hoofdpersoon Anne Kramer laat kennismaken met haar vriend, de President Directeur van de KcBank. Vanaf de Zuidas ben je binnen twintig minuten in Haarlem. In een restaurant aan het Houtplein wacht Van Riessen. Op een zomerse middag vertelt hij aan Politiebericht hoe hij van plaatsvervangend korpschef uiteindelijk schrijver van politieromans werd.

Door: Jasper Achterbergh, redacteur Wie lang naar Joop van Riessen luistert, krijgt het idee dat zijn schrijverschap een uit de hand gelopen grap is. Maar als hij begint te vertellen over zijn werk in het Amsterdamse politiekorps, zo halverwege de jaren ’60 van de vorige eeuw, dan komt de verhalenverteller in hem naar boven en wordt zijn vakmanschap zichtbaar. Zo werkte hij als 22-jarige brigadier wachtcommandant op en rond de Warmoesstraat. Een tijd waarin de Amsterdamse politie alleen nog bestond uit mannen, er een machocultuur heerste met weinig ruimte voor emotie, maar des te meer voor humor. Waar bonkige kerels met handen als schoppen de Dam leeg veegde en Van Riessen als jonge leidinggevende zelf een belangrijke les leerde: durf je uit te spreken.

Schrijver Toch is schrijver niet het eerste waar politiemensen aan denken als ze de naam ‘Van Riessen’ horen. De oud-hoofdcommissaris was als plaatsvervangend korpschef tien jaar één van de bekendste gezichten van het Amsterdamse politiekorps. Ook Van Riessen zelf voelt zichzelf geen schrijver. “Als ik zoals vandaag die stapel boeken zie liggen, vind ik het lastig te geloven dat ik ze heb geschreven.”

Slim en communicatief vaardig Van Riessen geeft rondom het uitkomen van zijn nieuwe boek ‘De eerste dode’ de nodige interviews. Jour-

28 Politiebericht juli 2012

nalisten stellen hem geregeld de vraag: ‘Waar is de autoriteit van de politie gebleven?’ De vraag irriteert hem mateloos, maar toch heeft hij ook zijn eigen vraagtekens. “Ik vraag mij ook wel eens af of wij met elkaar de juiste keuzes hebben gemaakt? Wij dachten dat een nieuwe en complexere samenleving vraagt om een nieuw soort collega’s. Een politieagent die slim en communicatief vaardig is. De bonkige kerels met handen als schoppen die autoriteit uitstraalden, werden daarvoor ingeruild. Ik denk nog steeds dat onze complexe samenleving vraagt om een ander soort politie, toch zijn wij iets kwijtgeraakt. Als ik zo’n jochie op straat zie lopen, dan straalt dit voor mij geen autoriteit uit, maar misschien komt het ook doordat ik zelf ouder word.” Van Riessen hing in 2004 zijn politiepet aan de wilgen, maar heeft nog steeds een mening. “Het politievak en het vakmanschap van de individuele politieman of -vrouw hoort centraal te staan. Procedures en regels zijn nodig, hetzelfde geld voor chefs en bazen, maar doe mij van beiden maar zo min mogelijk. Zet de ervaring van mensen centraal en koester die als politieorganisatie.”

‘Ik ben Anne Kramer’ Binnen in Van Riessen vechten gezagsgetrouwheid en opstandigheid om voorrang. Hij noemt het een deel van zijn gereformeerde erfenis. Eigenschappen die de lezer ook herkent in de hoofdpersoon van zijn vier po-


litieromans. “Ik ben Anne Kramer”, volgens van Riessen. “Zij is niet los te zien van mij en de manier waarop ik mijn werk heb ingevuld. Om toch afstand te creëren van mijn personage koos ik voor een vrouwelijke hoofdpersoon. Ook het feit dat Anne haar gevoel volgt, hoort bij mij. Ik ben intuïtief, dat was ik in mijn werk en dat ben ik in het schrijven. Mijn boeken gaan over wat er in de wereld om mij heen gebeurt. Ik ga altijd aan de slag met een actueel thema. Mijn eerste roman ging over liquidaties, mijn derde over de financiële sector. Eerst zet ik in vier maanden een eerste versie op papier en

daarna ga ik nog vijf keer door de tekst heen. Net zo lang totdat ik het hele boek zat ben.”

Persbijeenkomst Zijn schrijverscarrière begon ooit met een persbijeenkomst. Nadat hij in 2004 stopte met werken, bleven journalisten bellen. Hij beloofde zijn ervaring van 40 jaar politiewerk in een bijeenkomst met ze te delen. Na talloze opmerkingen als ‘dat zou je eens op moeten schrijven’ volgde het non-fictieboek ‘In naam der wet’. Voor Van Riessen was met het publiceren van zijn eerste boek zijn schrijverschap direct weer ten einde. De uitgever haalde hem echter over om te komen met een goed idee vergelijkbaar met Baantjers ‘de Cock’. Anne Kramer werd geboren en daarmee ook Van Riessen als schrijver van politieromans.

‘De bonusmaffia’ Aantrekkelijk aan de boeken van Van Riessen is dat ze heerlijk weglezen. Zo ook ‘De bonusmaffia’. Het boek speelt zich af in de financiële sector van Amsterdam. Bankmedewerkers die moorden, advocaten die zich bewegen op de grens tussen boven- en onderwereld en de hoofdpersoon Anne Kramer die verliefd wordt. Leuk detail zijn de advocaat Horowitz en de crimineel Willem de Leder. Dit kwam Van Riessen nog op een e-mail te staan van advocaat Mozkowitz. Een e-mail waarin Van Riessen onder andere als ‘beperkt creatief’ wordt omschreven. Voor de objectieve lezer bewijst Van Riessen met dit boek juist het tegenovergestelde.

Het nieuwste boek van oud-collega en schrijver Joop van Riessen - De eerste dode –geeft wederom een aardige inkijk in de politieorganisatie.

‘De eerste dode’ Een relatie tussen de Italiaanse dochter van een bankdirecteur en een Amsterdamse van Marokkaanse afkomst creëert een dodelijke cocktail. Na ‘de eerste dode’ vallen er nog een stuk meer, voordat Anne Kramer met haar team de Amsterdamse ‘sniper’ heeft gevonden. Door de plaats die Van Riessen (de schrijver) Anne Kramer laat innemen in de politieorganisatie krijg je ook in dit boek weer een beeld van op welke manier politie samenwerkt met ketenpartners als justitie en het bevoegd gezag. Behalve spannend, dus ook leerzaam voor mensen die wat verder van de politie afstaan en daarmee een mooi cadeau voor vrienden en familie.

Politiebericht juli 2012

29


Acp.nl/nieuws

Verder met

‘Leven met politie’?

Op initiatief van de ACP deden de politiebonden onlangs onderzoek onder familieleden van politiemensen. Centraal in de vragen stond een nieuwe CAO Politie. De reacties waren overweldigend. Niet alleen in aantallen, maar vooral ook in de verhalen van familieleden en vrienden over de impact van het vak van hun geliefde op hen en hun gezinsleven. De ACP wil deze kant van het politievak graag blijven belichten.

Door: Jasper Achterbergh, redacteur Eén van de deelnemers aan het onderzoek reageerde als volgt: “Mijn man werkt al tientallen jaren voor deze baas, maar nog nooit is mij gevraagd wat zijn werk met mij en ons gezinsleven doet, bedankt voor deze mogelijkheid.”

Politiewerk niet alleen Zoals bleek uit bijna alle reacties trekt het mooie, maar ook zware politiewerk zijn wissel op iedereen die samenleeft met iemand die bij de politie werkt. Partners die worstelen hoe om te gaan met de PTSS van hun geliefde. Kinderen die niet kunnen slapen als hun vader ’s nachts aan het werk is. Ouders die zich kwaad maken over het respectloze gedrag ten opzichte van hun dochter. Maar ook overal de trots over de prestatie die wordt neergezet en de ‘coulance en eindeloze flexibiliteit die voortvloeit uit liefde voor het politievak.’

30 Politiebericht juli 2012

Het zware politiewerk trekt zijn wissel op iedereen die samenleeft met iemand die bij de politie werkt. De ACP wil deze kant van het politievak graag blijven belichten.

Netwerk politiemensen De ACP heeft er dan ook voor gekozen om zich in de komende jaren, als netwerk van en voor politiemensen, te richten op het verbinden van leden binnen en met de vereniging (zie: www.acp.nl/visie). Daar wil de ACP ook graag de partners van politiemensen bij betrekken. Er zijn genoeg vormen te bedenken waarop zoiets mogelijk is. Vraag is alleen of er behoefte aan is en of de ACP diegene is die dit zou moeten organiseren?

“Ik heb erg veel respect voor mijn moeder. Ik denk niet dat ik dit werk aan zou kunnen.” Mening! Laat daarom je mening horen door een e-mail te sturen aan: onderzoek@acp.nl. Geen e-mail? Bel dan naar het algemene telefoonnummer van de ACP: 033 495 28 88.


Gastcolumn

Nick Bil (Zeeland)

Van aspirant

naar agent Ik ben in 2007 begonnen aan mijn politieopleiding aan de politieacademie in Rotterdam. De eerste dag op school kan ik mij nog goed herinneren. Met een grote reistas in je handen sta je dan, samen met andere studenten, voor dat grote gebouw van de academie. Onwennig kijk je om je heen en je ziet dat andere studenten net als jij nog wat zoekende zijn.

Binnen in de ontvangsthal wacht een persoon je op in een uniform met allerlei versiersels op zijn schouders. Dit blijkt een commissaris te zijn en het hoofd van de politieacademie. Na een hartelijk welkom word je naar de kleedkamer gestuurd en moet je het uniform aantrekken. Pantalon, riem, overhemd, stropdas, nieuwe dienstschoenen en natuurlijk ook die rangonderscheiding op beide schouders. Nu nog even snel in de spiegel kijken of alles goed zit en dan snel naar de les. Mijn eerste kwartiel aan de politieacademie is nu echt begonnen. Drie maanden later en met een aantal behaalde examens op zak ga je dan toch echt voor het eerst de straat op. En voor mijn gevoel begint alles weer van voor af aan. Je meldt je met een grote tas op het politiebureau waar je stage gaat lopen en je maakt kennis met je praktijkcoach. Je coach maakt met jou en je medestudenten een rondje door het grote bureau en stelt je voor aan allerlei collega’s.

Na het voorstelrondje en een gezellig bakje koffie ging ik samen met mijn coach en medestudenten toch echt voor het eerst de straat op. Eenmaal daar had ik het idee dat iedereen naar ons keek. Op straat word je begroet, je maakt een praatje met mensen en schrijft je eerste bekeuring. Mijn eerste stage vloog voor mijn gevoel daarna voorbij, want al snel zat ik weer terug op de academie met weer wat kennis en ervaring op

Gastcolumnist Nick Bil (26) is als executieve collega werkzaam in de regio Zeeland en één van de collega´s die actief is voor ACP New Generation.

zak. Het eerste jaar aan de academie vloog net zo snel voorbij. En in mijn tweede jaar mocht ik dan eindelijk datgene gaan doen waar ik zolang naar had uitgekeken, ‘noodhulp’. Ik hoor het mijn coach nog zeggen, als je noodhulp hebt, is geen dag hetzelfde. Aanrijding, letsel, winkeldief, huiselijke twist etc. Hij had inderdaad gelijk. Geen dag is hetzelfde. Ook het tweede jaar ging hiermee snel voorbij en voor ik het wist, zat ik in het laatste jaar van mijn opleiding. Na het behalen van mijn laatste proeve in het derde jaar kwam de eindstreep al snel in zicht. Het krijgen van mijn diploma en bevorderd worden tot agent. Een mooi moment.

Politiebericht juli 2012

31


Acp.nl/acpplus

ACP Plus Geslaagde jaarvergadering Ruim 180 ACP-leden, in de leeftijd van 55 jaar en ouder, vonden op woensdag 25 april hun weg naar het congrescentrum Kumpulan op het landgoed Bronbeek in Arnhem voor de jaarlijkse vergadering van ACP Plus. Gerard Hampsink opende voor de laatste maal als voorzitter de vergadering, waarna ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp de overweging uitsprak. Naast de gebruikelijke onderwerpen, zoals het jaarverslag, financieel verslag en de begroting, werd er ook afscheid genomen van enkele bestuursleden, onder wie Roel Mulder en Tim Moerland. Beiden hebben jarenlang deel uitgemaakt van het landelijk bestuur senioren en later ACP Plus. Zij werden door scheidend voorzitter Gerard Hampsink bedankt voor hun inzet en keerden met een bloemetje en een flesje huiswaarts. Hierna was het Gerrit van de Kamp die met gloedvolle bewoordingen afscheid nam van Gerard als voorzitter van ACP Plus. Voor het vele werk dat Gerard voor ACP senioren en ACP Plus heeft gedaan, werd hij beloond met de gouden ACP speld. Met een bloemetje voor het thuisfront en de nodige presentjes in de hand nam Gerard een staande ovatie in ontvangst. Gerrit van de Kamp ging tijdens de jaarvergadering ook uitgebreid in op het hoe en waarom van de afsplitsing van het CNV en het initiatief om de oprichting van een nieuwe algemene vakcentrale te onderzoeken. Er is nog niets zeker en er staat niets vast, zo liet Gerrit de aanwezige leden weten. “Uiteindelijk beslist u als leden wat er gaat gebeuren.� Daarnaast ging de ACP-voorman in op de ontwikkelingen rond de nieuwe CAO Politie en

ACP voor ACP Plus

32 Politiebericht februari 2011

Nieuwsbrief nr. 10 (juli 2012) de vorming van de Nationale Politie. Bijgepraat over de actuele ontwikkelingen, sloten de aanwezigen de jaarvergadering af met een drankje en een heerlijke Indische rijsttafel. Op naar een nieuw succesvol jaar voor ACP Plus!

Nieuwe voorzitter De zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor ACP Plus is in volle gang. Tijdens de jaarvergadering op woensdag 25 april verleende het bestuur mandaat om een selectiecommissie te benoemen die de gesprekken met kandidaten gaat voeren en daaruit de meest geschikte kandidaat voordraagt als voorzitter a.i., totdat deze persoon op de volgende jaarvergadering in 2013 officieel kan worden benoemd. Ook werd de aanwezige leden verzocht zich alsnog kandidaat te stellen. Dat hebben uiteindelijk vier leden gedaan. Tijdens de jaarvergadering was overigens afgesproken dat de gesprekken uiterlijk eind mei 2012 zouden zijn afgerond en de nieuwe voorzitter bekend zou zijn. Het lukt de selectiecommissie echter niet om alle gesprekken in mei te voeren. Daarom is besloten om dit over de vakanties heen te tillen, waardoor een besluit eind september 2012 wordt verwacht.

Agenda - Dinsdag 16 oktober 2012: Jubilarissendag KLPD in Eindhoven - Dinsdag 23 oktober 2012: Jaarvergadering sectie 1 in Donkerbroek

Website: www.acp.nl/acpplus Telefoon/E-mail: 033 495 28 88 of acpplus@acp.nl Digitale nieuwsbrief: www.acp.nl/nieuwsbrief Magazine Politiebericht: www.acp.nl/politiebericht


Puzzel Horizontaal 2. Soort bok; 6. Stuurs;10. Boom; 12. Jongensnaam; 13. Oppervlaktemaat; 14. Predikante; 15. Herbergier; 18. Avondmaal; 20. Ieder; 21. Nobele; 24. Voordat; 25. Oliemaatschappij; 27. Een zekere; 28. Ver (voorz.) 29. Rondhout; 30. Deel van een vis; 32. Intern. Noodsein; 24. Société Nationale; 35. Zot; 36. Jong schaap; 37. De oudere; 39. Paling; 41. Familielid; 42. Reeds; 44. Klimwerktuig; 46. Vreemd verschijnsel; 48. Toespraak; 50. Grootvader; 51. Pausenkroon; 53. Insectenverdelger; 54. Soort stof; 56. Leefregel; 58. Voegwoord; 59. Web; 61. Schrijfgerei; 62. Muzieknoot; 63. Moeder; 64. Arabisch land;

Acp.nl/prijspuzzel

1 10

11

15

3

4

5

6

12 17 21

25

26

29

30

38

8

9

22 27

14 18

18a

23

31

19 24

27a

28 32

35 37

7

13

16

20

44

Verticaal

2

33

34

34a

42

43

36 39

45

40 46

41 47

1. Wapen; 3. Loftuiting; 4. Ook; 5. Science Fiction; 50 51 51a 6. Nadien; 7. Regelmaat; 8. Dans; 9. Treiteren; 11. 54 55 Dans; 14. Gedeeltelijk; 16. Bijl; 17. Lidwoord; 19. Ontkenning; 22. Naaldboom; 23. Onderricht; 26. 58 58a 59 60 Eivormig; 28. Voormalig Russisch vorst; 31. Ierse vrijheidsbeweging; 33. Boom; 37. Geesten; 38. Op63 pakken; 40. Lieden; 41. Gehoororgaan; 42. Soort slang; 43. Deel van het alfabet; 45. Dier; 47. Supporter; 49. Plaats op de Veluwe; 51. Vervoermiddel; 52. Bloedvat; 55. Tijdperk; 57. Meisjesnaam; 60. Bevel; 61. Ondeelbaar getal;

48 52 56 61

49 53

53a

57 62

64

De letters op 64-34a-28-58-62-35-16-51-57-26-27a-39-43-3 61-50-36-18a-53a-31-49 32-52-63-24-58a-15-55-59-54-51a-6 en 60 vormen de oplossing van deze puzzel

Pluimprijs voor de oplossing! Heb jij de oplossing van de puzzel gevonden? Stuur dan een kaart naar: Politievakbond ACP, Postbus 290, 3830 AG Leusden, mail naar: prijspuzzel@acp.nl of verstuur je antwoord via: www.acp.nl/prijspuzzel Je maakt dan kans op een fraaie prijs: een paarse pluim (waardebon) ter waarde van € 100,-. De Pluim

biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen, van een gezellig diner tot een surfclinic of voetbalwedstrijd naar keuze. De keuzemogelijkheden zijn onderverdeeld in negen thema’s. Wil jij weten uit welke belevenissen je als winnaar kunt kiezen? Kijk dan op: www.mijnpluim.nl

Winnaar maart De oplossing van de puzzel in het maartnummer luidt: ‘Normen en waarden wegen zwaar bij de politie’. De winnaar is: Robert Tulp uit Kropswolde. De winnaar heeft de gewonnen pluimprijs thuisgestuurd gekregen.

De pluimprijs biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen. Politiebericht juli 2012

33


GREENLANDS 速

CASUALS & OUTDOOR

94332 POL 7481.indd 1

14-5-2012 8:30:06


94332 POL 7481.indd 2

14-5-2012 8:30:24


Acp.nl/vereniging

Jubilarissen in mei, juni en juli

Leden met een jubileum onder de 25 jaar worden sinds 2012 op een andere manier bedankt voor hun lidmaatschap van de ACP. Zij krijgen hiervan persoonlijk bericht. In het onderstaande overzicht worden de leden genoemd die 40, 50, 60, 70 of zelfs 75 jaar lid zijn. Zij krijgen van hun Regionale of Landelijke Raad een uitnodiging voor een jubilarissendag waarbij zij hun ACP-speld in ontvangst kunnen nemen. Alvast van harte gefeliciteerd!

40 jaar lid Dhr. J.A. Lans – Zwolle, Dhr. H. Habing – Zuidbroek, Dhr. A. Krol – Rijen, Dhr. M.J. Masseus – Enschede, Dhr. N. Drenth – Den Burg, Dhr. J. Hofstra - Wolvega, Dhr. J.F. de Gier - Rijnsburg, Dhr. C.J. Snoey – Krimpen aan den IJssel, Dhr. J. Jongman – Emmeloord, Dhr. F.C. Bodegom – Lelystad, Dhr. K.J. Willemsen – Apeldoorn, Dhr. T. Visser – Zijderveld, Dhr. G.H. Beldman – ’t Harde, Dhr. B.R. Groothuis – Soest, Dhr. W.P. van Setten - Wijk bij Duurstede, Dhr. C.A.C. van der Roer – Heemskerk, Dhr. J.F.M. Donders Tilburg, Dhr. J.A.P.M. Oerlemans – Drunen, Dhr. J.A.H. Oorsouw – Uden, Dhr. P.A.L. den Ouden – Monnickendam, Dhr. A.J.M. Reijers – Cromvoirt, Dhr. C.M.M. Voorn – Zevenhoven, Dhr. F.J.M. Zeelen – Borne, Dhr. P.J. Giesen – Noorbeek, Dhr. R. Blumink – Arnhem, Dhr. J. Harder – Harlingen, Dhr. J. Barelds – Deventer, Dhr. A. van Driel – Papendrecht, Dhr. H.A. Looije – Naaldwijk, Dhr. P.A. Verboom – Voorschoten, Dhr. A.J. Koens – Enschede, Dhr. J. Zuidema – Heerenveen, Dhr. R. Eggink – Willemsoord, Dhr. J.P. Jacobsen – Gemert, Dhr. H. Wierda – Vinkeveen, Dhr. F. Sikkens - Ter Apel, Dhr. J.P.M. van Ederen – Zoetermeer, Dhr.

36 Politiebericht juli 2012

F.J.V. Kuipers - Ede (GLD), Dhr. H.M.C. Salemans – Weert, Dhr. N.M.G. Salemink – Zoetermeer, Dhr. L.H.C.M. van Nunen – Kaatsheuvel, Dhr. A. Leenen – Almere, Dhr. H. van Kamp – Veldhoven, Dhr. D.J. Oosterbaan – Monnickendam, Dhr. P. Tjeerdema – Schalkhaar, Dhr. K. Haaijema – Castricum, Dhr. A. Buizer – Kesteren, Dhr. R.D. Wadners – Veghel, Mevr. C.J. Brunt – Haarlem, Dhr. G. Debreczeni – Steenwijk, Dhr. J.J. Muller - Tienhoven (UT), Dhr. G.J. Vermeer – Leerdam, Dhr. J.A.C. Broek – Amsterdam, Dhr. B.K.E. den Hertog - Katwijk (ZH), Dhr. J.H.L.M. Kusters – Amsterdam, Dhr. J.J.G. Peters – Venray, Dhr. E.A.J. Groos – Alkmaar, Dhr. P.M. Lauwers – Den Helder, J. de Ruiter, T.M.M. Schellings – Amersfoort.

50 jaar lid Dhr. G. Groen – IJmuiden, Dhr. M. Baks - ’S-Gravenhage, Dhr. G.A. ten Broek – Delft, Dhr. H.J. Bolink – De Meern, Dhr. J.P.J. Weerts – Kerkrade, Dhr. S.J.L.L. Janssens – Sittard, Dhr. A.F. Kemps – Eindhoven, Dhr. J.H. Foppen – Zeddam, Dhr. J. Aarnoutse – Oosterhesselen, Dhr. B. Poolman – Nunspeet, Dhr. L.J. Gewald – Zwolle, Dhr. G. Tigchelaar – Ysbrechtum, Dhr. H.C.J.M. van Duuren – Geleen, Dhr. J.J. van Bogget – Weert, Dhr. G.H.J. Nijmeijer – Zoetermeer, Dhr. W. van der Blom – Voorburg, Dhr. J.W. de Jonge – Eindhoven, Dhr. E.J. Bos – Harderwijk, Dhr. G. Hogendorp – Nunspeet, Dhr. W.A.J. de Deugd – Huizen, Dhr. H.A. Kors – Emmen, Dhr. H.J.A.W. Damen – Oss, Dhr. J.M. Baars – Giesbeek, Dhr. H.J.M. van het Bolscher – Zwolle, Dhr. J.H. Oude Breuil - Hengelo (OV), Dhr. J.J. Steenkamer – Lochem, Dhr. R. van der Staay – Appingedam.


60 jaar lid Dhr. J.W. van den End - Velp (GLD), Dhr. P.C. van der Sleet – Leiderdorp, Dhr. W. Westenberg – Hoogeveen, Dhr. L.C.G. Smits - Sprang Capelle, Dhr. J.C. van Doorn – Zaltbommel, Dhr. P.J. Venema – Ochten, Dhr. J. Schroten - Ede (GLD), Dhr. H.T.J. Disveld - Rijswijk (ZH), Dhr. K. Westbroek – Leusden, Dhr. A. Moraal – Amersfoort, Dhr. H. Smit - Rijswijk (ZH), Dhr. J. Stroosma – Harderwijk, Dhr. B. Boersma – ’s-Hertogenbosch, Dhr. C.H. Wijen – Eindhoven.

In Memoriam De afgelopen maanden bereikten de volgende berichten van overlijden het bondsbestuur:

Dhr. W. van der Rijt (13-1-2012) Wijchen (71)

Dhr. J. Klein (26-3-2012) ‘t Harde (92)

Dhr. B.P. Groenhuijzen (18-1-2012) Groningen (66)

Dhr. J.F.M. Huisman (26-3-2012) Schijndel (53)

Dhr. A.H. Verhoef (28-1-2012) Eindhoven (78)

Dhr. M. Korbee (28-3-2012) Katwijk ZH (71)

Mevr. J.M.B. van den Berg-Claessen (26-2-2012) Susteren (92)

Dhr. J.C. van Brakel (30-3-2012) Enschede (84)

Dhr. F. van Oosten (6-3-2012) Hellevoetsluis (94)

Mevr. A.P. v.d. Hurk-Sanders (6-4-2012) Eindhoven (78)

Mevr. H.L.F. Meijer-Hagenaars (7-3-2012) Eersel (84)

Dhr. J.M. Winter (8-4-2012) Maastricht (84)

Dhr. B.S. van Leeuwen (10-3-2012) Spanbroek (68)

Dhr. R.B. Baert (12-4-2012) Poortugaal (84)

Dhr. P.W.J. Brugman (15-3-2012) Cadier en Keer (76)

Dhr. L.L. Ruffelse (20-4-2012) Wijk bij Duurstede (71)

Dhr. J.W. Zandvliet (18-3-2012) Honselerdijk (89)

Dhr. A. Olree (21-4-2012) Bodegraven (86)

Mevr. J. Noordewier-Hovenga (20-3-2012) Ten Boer (91)

Dhr. E.D.G. Tas (23-4-2012) Amsterdam (63)

Politiebericht juli 2012

37


Acp.nl/vereniging

Individuele BelangenBehartigers Heb je als ACP-lid vragen of problemen met betrekking tot jouw rechtspositie, dan kun je terecht bij jouw Coördinator Individuele BelangenBehartiging (IBB) in de regio: Groningen A. Bloemendal Groningen mobiel: 0611 34 52 39 e-mail: bert.bloemendal@groningen.politie.nl Fryslân T.J. Vogel te Drachten mobiel: 0615 04 77 31 e-mail: thies.vogel@scc-noord. politie.nl Drenthe H. Fieten (Assen) mobiel: 0653 57 35 75 IJsselland G. Dijkslag mobiel: 0622 52 78 81 e-mail: gerrit.dijkslag@ijsselland. politie.nl Twente J.A. van Heel (Enschede) mobiel: 0626 83 05 12 Noord- en Oost-Gelderland Y.S. de Jong (Winterswijk) mobiel: 0616 45 81 86 e-mail: i.jong5@chello.nl Gelderland Midden L. Mons (Wolfheze) e-mail: lucyvanduijn@planet.nl

Gelderland Zuid W.P.J. Janssen Bouwmeester (Weurt) dienst: 024 327 63 68 e-mail: willie.janssenbouwmeester@gelderland-zuid.politie.nl Utrecht Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Noord-Holland Noord H. van de Lagemaat (Benningbroek) mobiel: 0654 95 30 20 e-mail: hesila@quicknet.nl Zaanstreek-Waterland P. Commandeur mobiel: 0683 63 32 51 e-mail: zawaibb@me.com Kennemerland A. van Tol (Hoofddorp) mobiel: 0651 00 07 08 e-mail: arie.van.tol@kennemerland.politie.nl Amsterdam-Amstelland Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl

Vakgroep THO Amsterdam H.J.B. de Nijs (Amsterdam) mobiel: 0620 63 37 11 e-mail: harrydenijs@hotmail.com Gooi- en Vechtstreek A.C. Driessen (Huizen) mobiel: 0627 09 89 65 e-mail: anco.driessen@gooi. politie.nl Haaglanden P.H.M. de Kler (Leidschendam) mobiel: 0615 22 57 20 e-mail: pietann@hetnet.nl Hollands Midden J. van Manen (Reeuwijk) dienst: 0182 58 73 70 mobiel: 0625 53 84 92 e-mail: manen26@xs4all.nl Rotterdam-Rijnmond G.W.T. Gerrits (Ridderkerk) mobiel: 0641 85 83 62 Zuid-Holland Zuid P. de Mik (Sliedrecht) dienst: 078 630 89 27 mobiel: 0623 36 85 17 e-mail: p.mik1@chello.nl Zeeland Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Midden- en West-Brabant L.M. Hoeben (Drunen) mobiel: 0650 27 40 13 e-mail: luchoeben@home.nl

Brabant Noord R. Langeveld (Rosmalen) mobiel: 0620 39 83 90 Brabant Zuidoost Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Limburg Noord J. van de Wel - Verboon (Venlo) mobiel: 0641 60 86 74 e-mail: joke.verboon@limburgnoord.politie.nl Limburg Zuid H.M.J. Wittenhorst (Hoensbroek) telefoon: 045 527 30 19 e-mail: acp.wittenhorst@gmail. com Flevoland E.H. van der Horst (Lelystad) mobiel: 0614 87 30 06 e-mail: ehvdhorst@chello.nl KLPD C.G. Naaktgeboren (Zoetermeer) mobiel: 0646 00 39 03 e-mail: cor.naaktgeboren@klpd. politie.nl Politieacademie K. van Eekelen dienst: 055 539 29 73 mobiel: 0615 52 72 88 e-mail: kees.van.eekelen@politieacademie.nl (Studenten bellen hun eigen regiocoördinator!)

Kennemerland, Utrecht & Hollands Midden F.A. Groot mobiel: 0653 12 92 18 Haaglanden N.J. v.d. Geest tel./mobiel: 070 327 74 78 / 0653 46 86 21 Rotterdam-Rijnmond P. de Korte tel ./mobiel: 0344 61 78 75 / 0640 75 83 02 Zuid-Holland Zuid P. v.d. Boogaart tel.: 078 630 39 14

Brabant Z-O H. van Kamp tel.: 040 254 24 57 / 040 233 20 30 KLPD & Senioren P. de Korte tel.: 0344 61 78 75 mobiel: 0640 75 83 02 Politieacademie H. Bloemhof tel.: 0517 41 47 96 mobiel: 0622 94 13 51 Limburg Noord & Zuid, Gooi en Vechtstreek, Midden- en West Brabant, Zeeland, Gelderland Zuid & Brabant Noord ACP - tel: 033 495 28 88

Pastoraatteam Het pastoraatteam staat collega’s bij in moeilijke situaties op het werk of privé. Per regio staat een contactpersoon vermeld. Bij de regio’s waar de ACP staat vermeld, is de contactpersoon op het bondskantoor J. Hirt. Groningen & Drenthe H. Patberg mobiel : 0653 22 75 75 Fryslân & Flevoland D.J. van Es tel.: 0527 61 74 71 IJsselland & Twente J. Marcus mobiel: 0620 30 59 95

NO-Gelderland J. Schuitert Mobiel: 0640 78 65 91 Gelderland Midden W.J.P. Steenbergen tel.: 0317 41 49 59 Noord Holland Noord J.P. de Vries tel.: 0222 31 51 95 mobiel: 0621 50 88 28

Politiebericht juli 2012

39


WWW.WIJNVOORDEEL.NL

Gerenommeerde wijn voor een spectaculair lage prijs Geachte Wijnliefhebber, Alstublieft: een waardebon van € 10,- cadeau! Waarom? Omdat we trots zijn dat we in 13 jaar uitgegroeid zijn tot de grootste en voordeligste internet wijnwinkel van Nederland. Profiteer zelf van deze waardebon of geef hem cadeau aan familie of vrienden.

De waardebon is geldig op ons hele assortiment inclusief al onze aanbiedingen! Onze aanrader is de onweerstaanbaar lekkere houtgerijpte Casa Safra Alicante Gran Reserva.

€ 8,95

€ 4,95

Beperkte voorraad Casa Safra Alicante Gran Reserva 2004 op = op! In het uiterste Zuidoosten van Spanje ligt het wijngebied Alicante. Van oudsher worden hier volle en rijke wijnen gemaakt. Casa Safra Gran Reserva van wijnbouwer Salvador Poveda is een schitterend voorbeeld van wat voor moois dit gebied te bieden heeft. Deze bijzondere 8 jaar oude Spaanse wijn is maar liefst 24 maanden op eikenhouten vaten gerijpt.

De wijngaarden van Casa Safra liggen in de Mañan vallei en de wijnstokken hebben een gemiddelde leeftijd van 15 jaar. De wijn heeft een belegen geur met het intense fruitige aroma van gekonfijt fruit, pruimen en vanille. De smaak is vol, rond, rokerig, complex met indrukken van najaarsfruit en goed gebalanceerd met een zachte houtimpressie. Het drinken van deze wijn is een ware sensatie!

Tip: gebruik uw waardebon en betaal bij afname van een doos van 6 flessen slechts € 3,28* per fles! U kunt de code van onderstaande waardebon invoeren in uw winkelmandje op www.wijnvoordeel.nl. De € 10,- wordt dan direct in mindering gebracht. Met vriendelijke groet, Het Wijnvoordeel team

* exclusief € 5,95 verzendkosten

Wijnvoordeel bv - Badweg 48 - 8401BL Gorredijk - Website: www.wijnvoordeel.nl - E-mail: info@wijnvoordeel.nl - Tel: 0317-702705

WWW.WIJNVOORDEEL.NL

Gerenommeerde wijn voor een spectaculair lage prijs

€10 Waardebon TIEN EURO

WWW.WIJNVOORDEEL.NL

Boncode: PX22456783

Per persoon kunt u maximaal 1 waardebon gebruiken.

Geldig tot: 31-12-2012


Acp.nl/ledenpanel

Ledenpanel:

‘Politiebericht als verenigingsblad’

politie

De ACP heeft zich de afgelopen jaren (2011/2012) in Politiebericht steeds meer gericht op de vereniging. Voorheen lag de focus veel meer op nieuws. Ook is het aantal edities per jaar van het blad teruggebracht van negen naar vier en richt de ACP zich meer op online communicatie en het informeren van specifieke doelgroepen. Om erachter te komen wat leden hiervan vinden, heeft de ACP hierover vijf vragen voorgelegd aan het ACP-ledenpanel.

Bondsmagazine ACP Juli 2012 Nummer 2

b e r ic h t

CAO-akkoord 2012 -2014 uitgediept Loket Politie: Laagd rempelig vangnet voor politiemensen Politie(k) bekeken: Arie Slob (CU) vs Jeani ne Hennis (VVD)

Collega Maar ten

Brink over CAO-

acties:

‘Vakbondswerk is eenvoudig als he niet zo t lijkt’ ww w.acp.nl met elkaar voor elkaar

Door: Fija van der Weide, medewerker HR Vereniging Het ledenpanel bestaat uit ruim 350 ACP-leden die zich ooit hebben aangemeld via: www.acp.nl/ledenpanel. Doel van het panel is: beïnvloeden, meedenken en signaleren. Zoals gezegd was dit keer het onderwerp: Politiebericht. Hieronder de uitkomsten.

Het is mij opgevallen dat Politiebericht zich nu meer op de vereniging ACP richt, dan op het actuele nieuws? Ja Nee

40 % 60 %

Ik ervaar de verandering van Politiebericht van vakblad naar verenigingsblad als... Zeer goed Goed Neutraal Slecht

2 40 53 5

% % % %

Het is mij opgevallen dat het aantal edities van Politiebericht in 2011 is teruggegaan van 9 naar 4? Ja Nee

50 % 50 %

Het ledenpanel van de ACP spreekt zich over veel verschillende zaken uit. Ditmaal over de koerswijziging van Politiebericht naar een verenigingsblad.

Ik ervaar dat de ACP heeft besloten meer te investeren in communicatie online en voor specifieke doelgroepen in plaats van Politiebericht als... Zeer goed Goed Neutraal Slecht

11 % 50 % 33 % 6%

Tips en trucs redactie De deelnemers van het ledenpanel sluiten af met een aantal adviezen, tips en trucs aan de redactie. Niet alleen op welke manier de ACP de betrokkenheid van de lezers kan vergroten, maar ook op welke manier het (nog) beter kan. Denk hierbij aan: meer ‘aanwezigheid’ op de werkvloer en aandacht voor specifieke groepen leden.

Aanmelden bij ledenpanel? De leden van de ACP bepalen, onder meer via het ledenpanel, de inzet van de ACP. Wil jij ook meepraten? Meld je dan nu aan via www.acp.nl/ledenpanel

Politiebericht juli 2012

41


Acp.nl/nieuws

Prikbord Politie Hobby Club zoekt nieuwe beheerder De Politie Hobby Club, een vereniging die politiecollega’s hobbyplezier biedt in de ruimste zin van het woord, is op zoek naar een nieuwe beheerder. In het verenigingsgebouw van de PHC (gevestigd in de gemeente Barendrecht) zit onder andere een autowerkplaats met een professionele inrichting en een houtbewerkingsplaats. Daarnaast houdt de vereniging thema-avonden, zoals rondom fotografie. De ruim 300 leden zijn voornamelijk werkzaam in de korpsen Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Hollands Midden en Zuid-Holland Zuid. Het dagelijkse beheer is in handen van een vrijwilliger die als beheerder vijf ochtenden per week aanwezig is (andere invulling uren in overleg met het bestuur mogelijk). Vrijwilligerswerk waarbij hij regelmatig hulp krijgt van een assistent-beheerder (ook een vrijwilliger). De beheerder houdt toezicht op veiligheid en kwaliteit en kan indien nodig een helpende hand bieden. Nu de huidige beheerder (ook een oud politieman) inmiddels de 70 ruim is gepasseerd, heeft hij te kennen gegeven te willen gaan stoppen. Interesse om zijn vrijwilligerswerk over te nemen (vergoeding mogelijk)? Neem dan contact op met voorzitter A.C. Engels (Chef Opsporing Rotterdam-Rijnmond) via telefoon (010 274 36 80) of e-mail (engels.ac@gmail.com).

Vlucht naar zonnig Spanje! Het grillige Nederlandse weer af en toe ook helemaal zat? Vlucht naar het zonnige Spanje! In Villa Joyos a, gelegen tussen Alicante en Benidorm, staat een luxe ingerichte 6-persoons appartement met zeezicht. Deze is van alle gemakken voorzien. Huurprijs vanaf € 200,-. Voorgeniet en kan alvast op www.inspanjeoverwinteren.nl of bel 0652 45 28 75.

Te huur in de Ardennen ns vakantiewoTe huur aangeboden: een 6-persoo landenpunt. Drie het bij ning in de Ardennen dicht ligt in een r maa d, mba De woning heeft geen zwe € 190 per af van is s bosrijke omgeving. De huurprij ilie-telle.fam www op week. Meer informatie? Kijk 68. man.nl of bel 072 511 79

42 Politiebericht juli 2012

Te huur in Noord-Italië Te huur aangeboden: Nabij Imperia, Franse grens en Monaco, ee n 4-persoons vakantiewoning (gerestauree rde Olijfoliemolen) in Noord-Italie, slechts 7 km van het strand. Meer informatie en voor reserveringen: www.mulinoitalie.com

Te huur: vakantiewoning Hexenberge Laat je ook betoveren! Zoek je een knusse 8-persoonsvakantiewoning in een perfect wandel- en fietsgebied? Kijk dan snel op www.hexenberge.nl Leden van de ACP (of een andere CNV-bond) krijgen 10 procent korting.

Genieten op Curacao! Te huur: een mooi en nieuw app artement voor maximaal 4 personen en met zwemba d op Lagun - Curacao. Het appartement ligt aan het strand en is vrij vanaf 24 augustus. Collega’s / lede n ACP 15 procent korting. Meer informatie? Bel 062 5 17 96 58 of kijk op www.genietenopcuracao.com


Ga toch weg... v.a.

-17%

999

Rondreis Amazing Thailand 15-daagse rondreis inclusief vliegreis, hotels met ontbijt

gekocht... in g a la rd u s b A € 1198! Normaal vanaf

Chiang Mai

Topreis, topairline, topprijs... bij Stip! Deze schitterende 15-daagse rondreis brengt u langs vele hoogtepunten van Thailand, waaronder Bangkok, het mooie Chiang Mai, de River Kwai, Ayutthaya en Lopburi. Normaal vanaf € 1198, nu vanaf € 999!! Inclusief vliegreis per topairline Emirates (deels per gloednieuwe Airbus 380)!

Sukothai Phitsanulok

Damnoen Saduak

v.a.

-15%

535

Bangkok Cha-Am

Rondreis Amazing Thailand 1268

19-26 aug.

999

7-14-21-28 okt.

999

2-9-16-23-30 sept.

Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer. Toeslag 1-persoonskamer € 169. Inclusief: vliegreis Amsterdam-Bangkok v.v. per Emirates (overstap en tussenstop in Dubai), taxen, rondreis per comfortabele touringcar of minibus, omschreven excursieprogramma, verblijf in goede toeristenklasse hotels of trein met ontbijt en Nederlandssprekende reisleiding. Exclusief: niet genoemde maaltijden en drankjes, facultatieve excursies, entreegelden (ca. 1000 Baht), fooien (ca. 1410 Baht p.p. per reis) . Minimum aantal deelnemers: 15. Uiterste termijn van annulering bij onvoldoende deelname 14 dagen voor vertrek. Reserveringskosten € 19,50 en Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking. *tot 1/8 Dubai-Bangkok v.v., vanaf 1/8 A’dam-Bangkok v.v. Zie www.stipreizen.nl/thame

Rondreis Toscane Totaal 8-daagse rondreis inclusief vliegreis, hotels met ontbijt

!

629 Normaal v.a. €

Schitterende reis door Toscane! Vanuit het charmante 3-sterren hotel in Montecatini Terme bezoekt u dé hoogtepunten van Toscane zoals Pisa, Florence en Siena. Inbegrepen zijn de vliegreis, vervoer per comfortabele touringcar, hotel met ontbijt en Nederlandssprekende reisbegeleiding.

Barga Carrara Viareggio Pisa

U vliegt per transavia.com van Rotterdam naar Milaan, waarna u naar Parkhotel Moderno (of gelijkwaardig) in Montecatini wordt gebracht. Vanuit dit charmante 3-sterren hotel met centrale ligging maken we deze week diverse excursies. Zo bezoeken we Pisa, met zijn beroemde scheve toren, het historierijke Lucca, de kunststad Florence, de Middeleeuwse stadjes Siena en San Gimignano, maar ook de badplaats Viareggio en een panoramatour door Garfagnana met stops in Barga en Carrara staan op het programma.

stipreizen.nl

Montecatini-Terme Florence

Lucca San Gimignano

Siena

Boek halfpen sion bij voor slechts € 21 per week!

Uw rondreis

POL_300612_THAME-ITTOS.indd 1

Ayutthaya

Inclusief vlieg Airbus 380* v reis per an Emirates!

Uw rondreis

Op de eerste dag vliegt u comfortabel per Emirates vanuit Amsterdam naar Bangkok waar we de komende dagen verblijven en u alle highlights kunt bezoeken zoals het Grand Palace. Daarna via de drijvende markt naar de beruchte ’Bridge on The River Kwai’. Vervolgens naar de tempelstad Ayutthaya om daar vandaan met de nachttrein naar Chiang Mai te reizen waar u de olifantenschool kunt bezoeken. Dan rijden we naar het Sukothai National Park, met immense Boeddhabeelden, en via Phitsanulok en de tempel Wat Mahatat naar de badplaats Cha-Am, waar u tot slot nog heerlijk kunt genieten van zon, zee en strand.

Lopburi

Bridge on the River Kwai

Rondreis Toscane Totaal 28 juli 4-11-18-25 augustus

535 535

1 september 8-15-22-29 sept.

545 535

6 oktober 13-20 oktober

535 549

Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer. Toeslag 1-persoonskamer € 75. Inclusief: vliegreis Rotterdam-Milaan v.v. per transavia.com, luchthaventaxen en brandstoftoeslag, vervoer per comfortabele touringcar, 7 overnachtingen in Parkhotel Moderno (of gelijkwaardig) inclusief ontbijt en Nederlandssprekende reisbegeleiding. Exclusief: niet genoemde maaltijden, fooien, tolgelden en checkpoints € 20 p.p. (verplicht, ter plaatse te voldoen), entreegelden en kosten lokale gidsen (verplicht, ter plaatse te voldoen), kaartje Tramvia Florence ca. € 2,50 p.p., toeristenbelasting € 1-4 p.p. per nacht, facultatieve excursies en eventuele entreegelden. Optioneel bij te boeken halfpension € 21 p.p. (vooraf bij te boeken). Min. aantal deeln.: 20. Uiterste termijn van annulering bij onvoldoende deelname 21 dagen voor vertrek. Reserveringskosten € 19,50 en Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking. Zie www.stipreizen.nl/ittos Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

boek online of bel 020 - 66 22 222 31-5-2012 16:19:48


WIE BIEDT ACP-LEDEN GRAAG EEN VOORDEELTJE? Kijk op acp.meeus.com! Mee첫s maakt het ACP-leden nog makkelijker! Je kunt nu ook online je verzekering afsluiten bij Mee첫s. Je profiteert dan op een groot aantal verzekeringen (waar het ACP-logo achter staat) van ACP-ledenkorting! Bel op werkdagen 0900 350 35 00 of kijk op acp.meeus.com

Mee첫s is onderdeel van AEGON.

Politiebericht nr. 2 (juni 2012)  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP