Page 16

Acp.nl/reorganisatie

Reorganisatie bij de recherche Besluit voorlopige plaatsing verscheurt WKM-team Utrecht De personele reorganisatie snijdt dwars door de gelederen van de politie. Dat ervaren ook de rechercheurs van Wegen, Kiezen, Monitoren (WKM) in Utrecht sinds het reorganisatiebericht van 1 december. Op hun afdeling mag de helft blijven. De andere helft wordt overgeplaatst.

Door: Erik Thijssen, redacteur Vijf jaar geleden werd in de schaduw van de Dom de Utrechtse recherche-afdeling WKM opgezet. Belast met het beoordelen of een aangifte behandeld moet worden en het controleren van de voortgang van lopende zaken, dossiers en correcte vastlegging in basisregistratieprogramma BVH en coördinatie-volgsysteem BOSZ. WKM Stad Utrecht was een van de eerste WKM-afdelingen in Nederland en daarmee een proeftuin voor volgers. Met de professionalisering groeide ook het team. Van een duo werd het in twee jaar uitgebreid naar acht man. Stuk voor stuk hebben de teamleden een recherche-achtergrond of juist systeemervaring en werden ze geplaatst in een tijdelijke WKM-functie, nadat ze daar belangstelling voor hadden getoond. “In korte tijd is het een hechte club geworden”, vindt teamleider Gerrit van Doorn (61). “Goed op elkaar ingespeeld en getraind om taken van elkaar over te nemen als de situatie daar om vraagt.” Dat was altijd de insteek van de teamleider en hij vindt het dan ook pijnlijk om te zien dat met de halvering van zijn team ook 50 procent van de aanwezige kennis wegloopt. “Natuurlijk kan het niet zo blijven als het was”, erkent Gerrit. “Maar dat het alleen de uitgangsposities zijn die tellen, is wel erg wrang.” Hij wist hoeveel arbeidsplaatsen er in de nieuwe organisatie zijn en welke loonschalen en competenties daarbij horen. Maar uitsluitsel

16 Politiebericht december 2015

over wat dit voor de teamleden afzonderlijk betekent, kwam er pas op het moment dat de reorganisatiebesluiten begin december op de mat vielen.

Aanblijven Zelf mag Gerrit aanblijven. Al zal zijn functie straks kortweg Operationeel Specialist heten in plaats van Operationeel Expert Gebiedsgebonden Politiezorg. Ook zijn collega’s Marc van Aken (58), Grietje de Jong (56), beide Senior Tactische Recherche, en Generalist Tactische Recherche Mariëlle Hansen (43) mogen hun functie behouden. Eigenlijk hadden ze het niet anders verwacht. WKM Stad Utrecht had vanaf de oprichting, vooruitlopend op de reorganisatie, een tijdelijke status. Maar na de reorganisatie mag de afdeling blijven en de functievolgers Marc, Grietje en Mariëlle daarmee ook.

Overgeplaatst Voor Monique Schmidt (52) pakt het anders uit. Ook zij is functievolger, maar haar werk van Intake Service Medewerker komt bij het nieuwe WKM terug in een functie met een hogere loonschaal. Een verzoek van Monique om op haar huidige werkplek terug te keren werd niet gehonoreerd. Ze valt daardoor terug in haar oude functie. “Na 5 jaar werk, word ik afgeserveerd”, zegt ze teleurgesteld. Ze is ACP-lid maar wil geen bedenkingen tegen het besluit indienen. “Zonde van mijn energie”, zegt ze, “je loopt toch tegen een muur op.” Ook collega’s Petra

Profile for Politievakbond ACP

Politiebericht december 2015  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP

Politiebericht december 2015  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP

Advertisement