Page 1

politie

Bondsmagazine ACP November 2011 Nummer 4

bericht

CAO-traject 2012 e.v.: de stand van zaken Oud-collega Blaauw over het politievak Politie(k) bekeken: Ronald van Raak (SP) vs Coşkun Çörüz (CDA)

Collega Dennis over politievak:

‘Mijn werk zit vol activiteit, afwisseling en spanning’ www.acp.nl met elkaar - voor elkaar


Inhoud

4/5 Vak in beeld: Thijs ter Avest & Dennis van Zutphen 6

W  ijzer door kennis: Vitaliteitsregeling

9

Column: Jaap Timmer

10

IBB: PTSS als beroepsziekte

12 Politieverhalen van collega’s 15

Column: Erik van Zuidam

17

ACP-ledenpanel over sociale media

18

Scholingsagenda voorjaar 2012

12

20 CAO-traject 2012 e.v.: de stand van zaken 22 Fotoreportage: collega’s & hun blauwe familie 24 Politie(k) bekeken: Ronald van Raak (SP) vs Coşkun Çörüz (CDA) 28 Oud-collega Blaauw over het politievak 31

Gastcolumn: Mónnie Laenen

32 Nieuwsbrief ACP Plus 33 Puzzelpagina ACP 36 Met & voor elkaar:

24

secretaris RR Martin Haan 39 Belangenbehartigers & Pastoraatteam 40 Jubilarissen in november, december en januari 42 ‘Prikbord’ met nieuwtjes

28


HARD in actie

Column

POWERED BY POLITIEVAKBOND ACP

Hard in actie Na een intensieve training ben ik, net als veel collega’s, begonnen aan mijn zogenoemde ‘Twitterloopbaan’. Ik wil hiermee een extra bijdrage leveren aan discussies over het mooie politievak. Het is wel even wennen. Het zit nog niet in mijn systeem om mijn Twitteraccount regelmatig bij te houden. Daar zal vast verandering in komen tijdens de CAO-onderhandelingen. Het startschot daarvoor is onlangs gegeven. Onze inzet ligt bij de minister. Namens de ACP zijn Wiep van der Pal en ik als onderhandelaars al hard in actie voor u. Het worden moeizame onderhandelingen. In de politiesector verandert immers veel. Neem bijvoorbeeld de invoering van de Nationale Politie. Dit brengt vele voordelen met zich mee, maar is voor veel collega’s ook een zorg waar het gaat om hun werk- en inkomensonzekerheid. Het uitgangspunt van de ACP is daarbij glashelder. Alle politiemensen houden werk. Binnen de sector is iedereen hard nodig om ons belangrijke werk goed te kunnen doen. Daarbij is de hele samenleving gebaat. Politiemensen oefenen bovendien een zwaar en risicovol beroep uit met alle mogelijke gevolgen van dien. Wij maken ons tijdens de CAO-onderhandelingen dan ook sterk voor de belangen van iedere collega bij de politie. U levert allemaal een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in ons land. Daarom staat voor de ACP werkzekerheid voorop. Ons uitgangspunt daarbij is dat baanverlies niet tot werkloosheid mag leiden. Mocht het zover komen, dan gaan wij samen hard in actie voor u als persoon, uw vak en daarmee de veiligheid in ons land. Gerrit van de Kamp

Reageren op deze column? Mail naar gerrit@acp.nl of reageer via Twitter (www.twitter.com/gerritvdkamp).

PS: Over de nieuwe CAO Politie en de inzet van de ACP leest u meer in het artikel op pagina 20.

Colofon Politiebericht is een uitgave van de Politievakbond ACP. Het bondsmagazine verschijnt 4 keer per kalenderjaar. Redactie: Frank van der Kuyl & Yvonne de Groot Eindredactie: Frank van der Kuyl Contact met redactie: Postbus 290 | 3830 AG Leusden T 033 495 28 88 E communicatie@acp.nl

Fotografie: Politievakbond ACP, Rob Meijer, Fons Sluijter, Rob Mussert & Arthur van der Vlies Advertentieverkoop: PSH Media Sales | Martijn Penning T 026 750 18 60 E martijn.penning@pshmediasales.nl W www.pshmediasales.nl Ontwerp & druk: Senefelder Misset B.V. | Robert Sesink W www.senefelder.nl

Uitgever: Politievakbond ACP T 033 495 28 88 | E communicatie@acp.nl W www.acp.nl Oplage: 24.500 exemplaren Volgende editie: De volgende editie van Politiebericht verschijnt op 25 februari 2012. Kopij hiervoor kunt u tot 27 januari 2012 digitaal aanleveren. Reserveren van advertentieruimte kan tot 10 februari 2012.

3 3 Politiebericht/Studentenspecial_Januari 2011


Acp.nl/ledenpanel Acp.nl/vakinbeeld

Vak in beeld:

Thijs

ter Avest

De ACP is de politievakbond voor alle politiemensen, van collega’s op straat tot collega’s achter het bureau. Het eigen politiewerk van al deze politiemensen is echter zeer verschillend. In deze rubriek daarom aandacht voor de persoonlijke kanten van het vak.

1. Wat is jouw functie bij de politie? “Ik ben wijkagent van de gemeente Lopik. Een gemeente van circa 80 vierkante kilometer tussen Schoonhoven en IJsselstein in de provincie Utrecht. Deze landelijke gemeente heeft ongeveer 14.000 inwoners verdeeld onder 9 dorpskernen: Lopik, Benschop, Lopikerkapel, Willige-Langerak, Uitweg, Jaarsveld, Polsbroek, Polsbroekerdam en Cabauw.”

2. Waarom heb je ooit gekozen voor politiewerk? “Omdat mijn contract eindigde bij mijn vorige werkgever (Koninklijke Landmacht) was ik op zoek naar iets dat hierbij goed aansloot. Ik woonde (en werkte) toen in Münster ( Duitsland) en daar zocht men nog buitenlanders bij de politie. Na een selectieprocedure was ik geschikt, maar er was nog geen plaats op de opleiding. Door omstandigheden ben ik toen uiteindelijk bij de politie in Nederland terecht gekomen. Via sollicitaties in Limburg, Brabant en Gelderland had Utrecht plek in de opleiding.”

3. Hoe ziet jouw politiewerkdag er doorgaans uit? “Naast de nodige diensten als dagcoördinator op het wijkteam, trainingen, incident-afhandeling en ME-dien-

4 Politiebericht november 2011

sten probeer ik zoveel mogelijk voor de wijk te werken. Ik begin deze diensten meestal met het lezen van de dagrapporten; wat is er gebeurd in de wijk en waar moet er nog iets gebeuren. Vervolgens werk ik mijn e-mail door. De rest van de dag loop ik diverse overleggen af tussen interne en externe netwerkpartners en probeer ik, zoveel als mogelijk op de motor, door de gemeente te rijden en in real-life, via Twitter (@WijkagentLopik red.), e-mail of telefonisch met de inwoners en partners in contact te komen.”

4. Heb je een bijzondere werkanekdote voor ons? “Bij een fietslichtcontrole stond een braaf 14-jarig mannetje te wachten tot hij aan de beurt was om een bekeuring te krijgen voor het fietsen zonder licht. Wat onverschillig gaf hij aan dat zijn ouders de bekeuring toch zouden betalen en hij dus niet zou worden gestraft. Nadat ik zijn personalia had genoteerd, heb ik hem in plaats van een bekeuring van (toen) 10 euro, een opstel laten schrijven van 2 A4-tjes over de gevaren van fietsen zonder licht; met instemming van zijn ouders uiteraard. Nu jaren later zwaait hij, nog vriendelijk naar me, terwijl hij langsfietst met fiets én werkende verlichting.”


Dennis

van Zuthpen 1. Wat is jouw functie bij de politie? “Ik ben hoofdagent bij het korps Flevoland. Binnen district Noord, basiseenheid Lelystad, ben ik ook hondengeleider. Hiervoor ben ik in mei begonnen met de opleiding en eind juni 2011 heb ik met mijn surveillancehond Storm het politiecertificaat gehaald. Daarna heb ik twee perioden meegedraaid met een ervaren hondengeleider om praktijkervaring op te doen. En nu dus op mijn vaste werkplek actief en volledig inzetbaar als hondengeleider.”

2. Waarom heb je ooit gekozen voor politiewerk? “Ik ben een erg actieve collega, die van afwisseling en spanning houdt. Deze drie punten komen terug binnen het politiewerk. Met mijn huidige functie zit ik helemaal op de juiste plek. Politiewerk is supermooi werk. Daarnaast heb ik altijd al affiniteit met honden gehad.”

3. Hoe ziet jouw politiewerkdag er doorgaans uit? “Als hondengeleider werk ik voornamelijk in de avond en nacht. Naast de standaard werkzaamheden als agent ondersteun ik mijn collega’s en zorg ik dat ze op een veilige manier hun werk kunnen uitvoeren. Denk aan het lokaliseren en aanhouden van verdachten en afscherming en verhogen van de openbare orde. Of er wordt een beroep op ons gedaan als er bijvoorbeeld na een inbraak/overval voorwerpen zijn weggegooid.”

4. Heb je een bijzondere werkanekdote voor ons? “Op een dag moest ik samen met een collega een bekende van de politie thuis aanhouden voor openstaande boetes. ’s Morgens vroeg togen wij naar het betreffende huis. Nadat we aan hadden geklopt, hoorden we veel gestommel achter de voordeur. Uiteindelijk deed de vriendin open. Op de vraag of haar vriend thuis was, werd geantwoord met: “geen idee”. Hierop trok ik de eerste deur achter de voordeur open: de meterkast. In het midden van de kast zag ik een plank met daarop een berg kleding liggen. Boven deze berg kleding stak een gedeelte van een hoofd uit. Het was alleen maar nodig om tegen mijn collega te zeggen: “Volgens mij is hij niet thuis”. De berg kleding bewoog en ik hoorde: “Eeh Dennis niet jij weer he!”. Dit was namelijk de vierde keer op rij dat ik hem aanhield. Bij zijn eerste aanhouding was hij voor mij weggerend, hierna was hij mijn persoonlijke project geworden.

Politiebericht november 2011

5


Acp.nl/kenniswijzer

Wijzer door kennis:

Vitaliteitsregeling De ACP is de specialist op het gebied van werk en inkomen binnen de sector politie en aangrenzende sectoren op het gebied van veiligheid. Veel van de informatie die de ACP heeft, is verzameld in de Kenniswijzer van de ACP op www.acp.nl/kenniswijzer. In het bondsmagazine Politiebericht wordt één van de daar aanwezige onderwerpen uitgelicht. Dit keer speciale aandacht voor de vitaliteitsregeling.

Door: Frank van der Kuyl, redacteur Er komt, zoals eerder door het kabinet opgenomen in het regeerakkoord, een vitaliteitsregeling. Deze vitaliteitsregeling is inmiddels verder uitgewerkt in het Pensioenakkoord van september 2011 in de vorm van ‘vitaliteitssparen’. Deelnemers kunnen vanaf 1 januari 2013 maximaal 5.000 euro per jaar fiscaal vriendelijk sparen. Maximaal mag er 20.000 euro worden gespaard. Het geld kan ieder moment en voor ieder doel worden opgenomen met één beperking: vanaf het jaar waarin de deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is, mag maximaal 10.000 euro per jaar worden opgenomen. Dit ‘vitaliteitssparen’ komt in de plaats van spaarloon en levensloop. Er is wel een overgangsregeling levensloop (lees hierover meer bij het onderwerp Levensloop in de Kenniswijzer op Acp.nl).

Pakket Het ‘vitaliteitssparen’ is onderdeel van een breder vitaliteitspakket dat zich richt op ‘doorwerken’, ‘mobiliteit’ Acp.nl/kenniswijzer De meest actuele informatie over onder meer het onderwerp vitaliteitsregeling, een overzicht van het gerelateerde nieuws en informatieve links en downloads is terug te vinden op www.acp.nl/kenniswijzer

6 Politiebericht november 2011

De ACP deelt haar kennis op het gebied van werk en inkomen binnen de sector politie graag met collega’s. Zo ook via www.acp.nl/kenniswijzer

en ‘loopbaanfaciliteiten’. Door middel van een werkbonus voor werknemers en eventueel ook werkgevers zullen ouderen bijvoorbeeld worden gestimuleerd om langer door te werken. Werkgevers krijgen een mobiliteitsbonus als ze een 55-plusser in dienst nemen, zodat het voor deze groep makkelijker wordt om te wisselen van baan.

AOW-leeftijd In het Pensioenakkoord wordt ook de AOW-leeftijd in 2020 verhoogd naar 66 jaar. Het is mogelijk om de AOW eerder in te laten gaan, maar dan wordt er een korting toegepast. Deze korting geldt dan voor de gehele periode. Door gebruik te maken van de werkbonus en ‘vitaliteitssparen’ is het in de toekomst mogelijk om eerder te stoppen met werken tegen een lagere korting. De werkbonus is er voor werknemers van 62 jaar en ouder. Ieder jaar dat zij werken, krijgen zij een bonus van rond de 2.300 euro. Deze bonus kan vervolgens worden ingezet om met 65 jaar te stoppen met werken, zodat de korting op de AOW-uitkering beperkt blijft (1,5 procent in plaats van 6 procent). Mensen leven dan eerst een paar maanden van de opbrengst van de werkbonus en eventueel van het geld dat ze gespaard hebben met ‘vitaliteitssparen’. Daarna laten ze hun AOW-uitkering ingaan.


Facebook.com/politievakbond

‘Papa’s boefje!’ Niet alleen politiemensen zelf, maar ook hun gezinnen verdienen aandacht. De ACP biedt leden daarom de mogelijkheid om met korting bedrukte kinderkleding te bestellen. Dit is niet alleen een fraai voordeel van 15 procent, maar ook leuk om te hebben.

Marian is getrouwd met een politieman. Via de website www.acp.nl reageerde zij op een oproep van de ACP voor ervaringsverhalen van politiemensen (zie pagina 12 van dit Politiebericht). “Ik ben een partner, werk zelf niet bij de politie, maar ik kan een boek vullen met verhalen. Leuke en hele trieste voorvallen die privé heel lang blijven hangen.” De ACP hoeft politiemensen niet uit te leggen dat politiewerk behalve van henzelf ook iets vraagt van hun gezin. Daarom biedt de ACP, in samenwerking met Simplycolors.nl en met Sinterklaas voor de deur, leden nu tijdelijk de mogelijkheid om met 15 procent korting bedrukte kinderkleding te bestellen.

Als ACP-lid ook voordelig bedrukte kinderkleding kopen? Ga naar www.simplycolors.nl en krijg met de actiecode acpvoordeel - 15 procent korting.

Creatief voordeel

Fotowedstrijd

Ter inspiratie voor ACP-leden die bedrukte kinderkleding willen bestellen, heeft de ACP een fotoshoot met een aantal kinderen gehouden. Op de shirtjes die deze kinderen dragen, heeft de ACP de volgende teksten laten plaatsen: ‘Waar gaan wij heen op die driewieler?’, ‘Papa’s boefje’ en ‘Meer blauw in de zandbank’ (zie ook pagina 22 en 23 van dit Politiebericht). Bedrukte kinderkleding bestellen kan via www.simplycolors.nl Voor de korting dient de volgende actiecode te worden ingevoerd: acpvoordeel

Aan deze actie heeft de ACP ook een kleine fotowedstrijd gekoppeld. Plaats een leuke foto van jouw kind, kleinkind, neefje of nichtje met de bedrukte kinderkleding van Simplycolors op de Facebookpagina (www.facebook.com/politievakbond) van de ACP (wel eerst een ‘like’ nodig). Daar staan ook meer foto’s die tijdens de fotoshoot van de ACP zijn gemaakt. Het ACP-lid die de leukste foto instuurt, wordt beloond met vier kaarten voor de dierentuin.

ACP media

Het laatste (vakbonds)nieuws en andere belangrijke informatie vind je op onze website www.Acp.nl

Als vakbond blijft de ACP graag direct in contact met politiecollega’s. Zo ook via onze twitteraccount @Politiebond > www.Acp.nl/Twitter

De ACP gaat ook via sociale media graag in gesprek met politiecollega’s en de samenleving, bijvoorbeeld via onze Facebookpagina > www.Acp.nl/Facebook Politiebericht november 2011

7


210x297_NL_Politiebericht.indd 1

17.11.11 15:36


Column

Jaap Timmer

Doorgaan

met stoppen Verkeer is een belangrijke bron van gevaar in het politiewerk. De dodelijke afloop van een politiefile eind oktober maakte dit weer duidelijk.

Verdachten die proberen te ontkomen aan aanhouding zijn aan de orde van de dag. Vaker dan publiek en media weten, blazen politiemensen achtervolgingen af omdat zij de aanhouding de risico’s niet waard vinden. Toch vallen er elk jaar doden en meer gewonden tijdens dynamische (poging tot) aanhoudingen in het verkeer. Onder die slachtoffers zijn verdachten, overige weggebruikers, maar ook agenten. Het verkeer is een grotere vijand voor agenten dan burgergeweld. Een flink deel van de schietincidenten van de Nederlandse politie is ook gerelateerd aan verkeerssituaties. Reden genoeg om aandacht te gaan besteden aan dit lastige taakveld. In de jaren 1990 deed een werkgroep een poging. Onder meer in het rapport ‘Stoppen met doorgaan’ pleitten zij voor een beleidsmatige aanpak van deze problematiek. Daar is geen beleidsvorming uit voortgekomen. Het denken en ontwikkelen bij politie en bevoegd gezag is toen gestopt. Maar het achtervolgen en de ongelukken gaan door. In de Tweede Kamer verdedigde de minister van Justitie in 1996 overigens het nu zo verguisde middel ‘politiefile’. In sommige politieregio’s kent men protocollen voor achtervolgingen. Maar doorgaans zijn politiemensen tamelijk vrij in hun handelen. Uit de onsamenhangende reacties uit het politieveld op mediavragen bleek onlangs dat het ontbreekt aan een denk- en werkkader voor beoordeling, aansturing, uitvoering en verantwoording van een aanpak van dynamische en gevaarzettende (poging tot) aanhouding in het verkeer. Politie Nederland heeft op dit punt geen eenduidige lijn die houvast biedt voor uitvoerende politiemensen en duidelijkheid en veiligheid voor verdachten en andere burgers in het verkeer. Opmerkingen van politiechefs en vakbondsbestuurders als: “het is niet te regelen, want elke situatie is uniek” geven weinig hoop op verbetering. Dan zou je evenzo de wettelijke geregelde geweldbevoegdheden kunnen schrap-

Columnist dr. Jaap Timmer (52) is lector Veiligheid aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle en hoofddocent Politiestudies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. (Foto: Aldo Allessie)

pen. Geen twee geweldsituaties zijn gelijk, immers? Geef de politieorganisatie en uitvoerenden en leidinggevenden daarbinnen een helder beleidskader met bevoegdheden, vaardigheden, tactieken en materieel om dynamische verkeersituaties te wegen en beoordelen, aan te pakken en op te lossen op een verantwoorde en veilige manier. Dat helpt de samenleving aan afgewogen en verstandige veiligheid, het politieoptreden aan legitimiteit en burgers en verdachten aan helderheid: “Wij gaan verantwoord DOOR totdat u veilig STOPT!” Dit is ook een mooie kans om gericht met de burger te gaan communiceren over rechten, plichten, verwachtingen en bevoegdheden.

Politiebericht november 2011

9


Acp.nl/rechtshulp

PTSS

als beroepsziekte Edwin is sinds 1978 werkzaam als wijkagent. Tijdens zijn loopbaan wordt hij geconfronteerd met een reeks zeer heftige incidenten. Als gevolg daarvan valt hij uit op het werk. Zijn bedrijfsarts onderkent al snel dat Edwin lijdt aan psychische klachten. Hij wordt dan ook spoedig doorverwezen naar de PDC Politiepoli. Daar wordt PTSS geconstateerd.

Door: Marloes Mulhof, jurist Gedurende het re-integratietraject moet Edwin kosten maken die niet door zijn zorgverzekeraar worden vergoed. De belangenbehartiger van de ACP die Edwin begeleidt, raadt hem daarom aan om een verzoek in te dienen bij zijn korps om zijn ziekte, PTSS, aangemerkt te laten krijgen als beroepsziekte. Uit artikel 54 van het Besluit algemene rechtspositie (Barp) blijkt immers dat in het geval van een beroepsziekte de noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging moeten worden vergoed. Bovendien zou Edwin in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor een smartengeldvergoeding, wanneer blijkt dat sprake is van invaliditeit.

Abnormaal of excessief karakter Het korps wijst het verzoek van Edwin helaas af. Zij verwijst daarbij naar jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. De Raad heeft in meerdere uitspraken bepaald dat bij klachten van psychische aard sprake moet zijn van factoren die in verhouding tot het werk of de werkomstandigheden objectief bekeken een abnormaal of excessief karakter dragen. Het korps stelt dat de incidenten die bij Edwin hebben geleid tot PTSS dit niet hebben.

Bezwaar Edwin is het niet eens met dit besluit en klopt opnieuw aan bij zijn belangenbehartiger. Er wordt besloten om

10 Politiebericht november 2011

Een abnormaal of excessief karakter is een voorwaarde om te voldoen aan de definitie van beroepsziekte.

bezwaar in te stellen tegen het besluit. Wellicht dat de incidenten geen abnormaal of excessief karakter hebben, maar het staat wel vast dat Edwin als gevolg van deze incidenten PTSS heeft opgelopen. Helaas wordt ook het bezwaar afgewezen. Het dossier wordt vervolgens overgedragen aan de afdeling Individuele Belangenbehartiging van de ACP. De juriste die het dossier in behandeling krijgt, beoordeelt dat een beroepsprocedure haalbaar is en maakt de zaak aanhangig bij de rechtbank.

Buitensporige omstandigheden De rechtbank stelt Edwin in het gelijk. Volgens de rechtbank is de confrontatie met een reeks van (zeer) ernstige incidenten in zekere mate inherent aan zijn functie. Er kan echter een moment komen dat de herhaalde confrontatie met bepaalde belastende situaties de belastbaarheid van een stabiele professional te boven gaat. Dan kunnen zich psychische problemen voordoen die tot blijvende arbeidsongeschiktheid leiden. De rechtbank oordeelt dat de klachten van Edwin voldoen aan de definitie van beroepsziekte. De problemen zijn immers in overwegende mate een gevolg van de buitensporige omstandigheden, waaronder de opgedragen werkzaamheden zijn verricht.


90.1173.11

‘‘

Ik wil profiteren van levensloop nu het nog kan. Mijn laatste kans om eerder te stoppen met werken!

’’

Laatste kans om te profiteren van Loyalis Levensloop! Eerder stoppen met werken? Met Loyalis Levensloop kan het. Hebt u al Loyalis Levensloop? Controleer dan snel uw opgebouwde levenslooptegoed. Op 31 december 2011 moet uw tegoed minimaal € 3 000 zijn. Hebt u nu minder? Vul dan uw tegoed vóór 31 december 2011 aan. Vergeet niet dat u direct profiteert van belastingvoordeel: een aanvulling van € 500 kost u slechts € 300 netto. Nu nog geen Loyalis Levensloop? Afsluiten kan nog. En gebruik bijvoorbeeld uw eindejaarsuitkering om een minimaal tegoed van € 3 000 te realiseren.

Is uw tegoed op 31 december 2011 minder dan € 3 000? Dan stopt uw levenslooppolis! En daarmee uw kans om eerder te stoppen met werken! Meer weten? Kijk op www.loyalis.nl/politie of bel onze Klantenservice: 045 579 61 10.


Acp.nl/ledenpanel Acp.nl/nieuws

Politieverhalen van collega’s

Politiemensen oefenen een zwaar beroep uit met een grote verantwoordelijkheid. Aan de uitoefening van het politievak zijn bovendien bijzondere risico’s verbonden. Daarnaast heeft het politiewerk uiteraard ook veel mooie kanten. De ACP wil al deze facetten zichtbaar maken voor een breed publiek. In dit kader verzamelt de ACP al enige tijd verhalen van politiecollega’s. Hieronder zijn daaruit enkele, bijzondere fragmenten geselecteerd.

(collega 1 uit Rotterdam-Rijnmond)

Thuissituatie “Je stelt iemand in verzekering. Een zeer vervelende en irritante man die denkt zich overal mee te kunnen bemoeien en die zich alles kan en mag permitteren. Zoals het hoort staat je naam, als hulpofficier van Justitie, onder het bevel inverzekeringstelling. Op een later moment belt hij je op. Nog wel op jouw eigen diensttelefoon, dat wel. Heel glad en niet strafbaar. ‘Mijnheer, ik heb een nieuw boek dat ik je graag wil geven. Ik kan het toch gewoon opsturen naar.....’, en dan volgt je eigen thuisadres! Hoe komt hij daar nu aan? Hoe leg ik dat thuis uit? Wat moet je doen? Wie heeft dat gegeven? Is er een lek of onvoorzichtige collega binnen de eigen organisatie? Allemaal vragen die op zo’n moment bij je opkomen. Gelukkig werd een en ander voortvarend opgepakt. Via het internet en mijn gegevens die bij een tennisvereniging openbaar bleken te zijn, kwam hij bij mij thuis uit. Gelukkig geen lek, geen onvoorzichtige collega, maar toch niet leuk als iemand zo dicht bij vrouw en kinderen uitkomt.”

12 Politiebericht november 2011

(collega uit Gelderland Zuid)

Voetbalgeweld “Ik ben werkzaam als supporterbegeleider bij de voetbalwedstrijden in Nijmegen. Zo ook tijdens het EK van 2000. Het hele EK had de korpsleiding de ME op de achtergrond en bleef het rustig, tot de wedstrijd Nederland - Italië. De ME was afgebouwd en wij konden met een groep van tien personen en een aantal collega’s uit de uniformdienst de orde handhaven. Direct na het fluitsignaal waren wij in het centrum aanwezig en zagen wij een grote groep van de harde kern van NEC al vernielend en met geweld hun kroeg verlaten en naar het uitgaansgedeelte van Nijmegen gaan. Direct raakten wij in het nauw gedreven door een groep van een paar honderd mensen. Wij zijn hierop op linie gaan staan en hebben een aantal charges uitgevoerd, totdat wij met flessen, stenen, fietsen, fietsbellen en al wat er voor handen was, werden bekogeld. Er was geen ME en het overige publiek werd ook door de groep belaagd. Direct naast mij stond een collega die een fles tegen haar hoofd kreeg en hierdoor zwaargewond raakte. Wij hebben zo lang mogelijk stand gehouden. Een aantal collega’s die in dienst waren en bij de ME zaten, zijn direct naar het bureau gegaan en hebben zich omgehangen, totdat er een groep ME was. Wij kregen de opdracht om terug te trekken, terwijl dat eigenlijk niet kon. Het gevoel van onmacht, dat je de mensen die er niets mee te maken hadden niet kon helpen, was op z’n zachtst gezegd niet fijn en maakte mij heel boos.”

Ook een verhaal? Bovenstaande fragmenten uit ervaringsverhalen van politiecollega’s typeren het mooie en ook risicovolle van het politievak. Persoonlijke verhalen die het politiewerk in alle facetten voor een breed publiek zichtbaar maken. De ACP ontvangt deze dan ook graag. Wil jij ook jouw verhaal vertellen? Stuur deze dan per e-mail naar communicatie@acp.nl Uiteraard gaat de ACP daarbij zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van leden.


Politiemensen hebben een zwaar en risicovol beroep met een grote verantwoordelijkheid, waaraan uiteraard ook veel mooie kanten zijn verbonden. Ervaringsverhalen die het waard zijn om te vertellen.

(brigadier politie)

Waardering “Samen met mijn collega kreeg ik, jaren geleden, de melding om naar een adres te gaan alwaar iemand een hartinfarct had gehad. Ter plaatse startten we gelijk de reanimatie van een oudere man. We hadden nog geen AED, dus alles ging op de ‘oude’ manier. Tijdens het reanimeren stond zijn vrouw in de deuropening toe te kijken, helemaal overstuur. Even later werd zij weggevoerd door haar dochter. Het reanimeren duurde naar ons idee heel lang en toen de ambulance kwam, waren we (zoals elke collega kan beamen) opgelucht, want nu kon professionele hulp ons werk overnemen. Helaas mochten onze inspanning en die van het ambulancepersoneel niet baten. De man overleed. Toen ik een dag of wat later de krant opensloeg, zag ik de rouwadvertentie staan. Daarin werden, naast de standaard rouwtekst, de hulpverleners uitgebreid bedankt voor alle hulp en steun. Wat mij een brok in de keel gaf, was dat de namen van mijn collega en mijzelf specifiek in de rouwadvertentie werden genoemd als blijk van dank voor de geboden hulp. Ik heb de advertentie nog steeds.”

(collega 2 uit Rotterdam-Rijnmond)

Dood van een kind

jaar oud “Een jongetje van rond de vijf fje van nee komt thuis en vertelt dat zijn e de wild drie in de sloot is gevallen. Hij r in rove bal uit de sloot pakken en viel voo op en r de sloot. Wij gelijk naar het wate n, gaa inge de aangewezen plek de sloot ngevo s deze doorwoelt, gedregd en niet gingen den. Brandweer ter plaatse en die nden. op linie door de sloot. Geen kind gevo ne klei Ja, wat is dan waar? Het was een ook m kwa wijk. Geen kind gevonden en hij t leegsloo de is dag e end volg De s. niet thui hij de r gepompt. Precies op de plaats waa vette de sloot was ingegaan, lag hij ook. In dat aar bagger weggezonken. Onvoorstelb n.” we hem niet eerder hebben gevonde

Politiebericht november 2011

13


Wie biedt ACP-Leden graag een voordeeltje? Verzekeringen | Hypotheken | Pensioenen

Mee첫s dus. Kijk op ww.meeus.com/cnv Ben jij ACP-lid? Sluit dan nu online je verzekering(en) af bij Mee첫s! Je profiteert dan op een groot aantal verzekeringen van CNV-ledenkorting! Bel op werkdagen 0900-350 3500 of kijk op www.meeus.com/cnv advertentie_politiebericht_210*297.indd 1

Verzekering

CNV korting

auto aansprakelijkheid inboedel kostbaarheden ongevallen opstal

20% 15% 15% 15% 15% 15% 11/8/11 1:42 PM


Column

Erik van Zuidam

‘Het nieuwe leren’ In alle maatschappelijke sectoren staat de ontwikkeling van ‘Het nieuwe werken’ hoog op de agenda. Althans in woord. Vaak beperkt zich de invoering ervan tot flexibele vormen van huisvesting, ICT en communicatie. Veelal met kostenbeheersing als drijvende kracht. Traditionele bezuinigingen in een modern jasje dus, gebaseerd op meetbare resultaten, individuele medewerkers en binnen een context van topdown management. Echte doorbraken richting Organisatie 2.0, zoals ‘Het nieuwe leren’, worden dan nog niet bereikt.

Bij de politieacademie komt gelukkig een sterke ambitie op gang om het proces van leren en verbeteren te integreren en zo aansluiting te zoeken bij fundamentele veranderingen, die zichtbaar worden in de maatschappij en bij organisaties. Deze veelbelovende ontwikkeling heeft als werknaam de 3e leerweg meegekregen. Staan de 1e en 2e weg voor respectievelijk het traditionele initiële en het postinitiële onderwijs; het vernieuwende idee bij de 3e weg behelst een mix van op maat en werkend leren, adviseren, ontwikkelen en begeleiden vanuit de politieacademie. En wel op locatie; binnen operationele teams in hun eigen relevante context. Teams kunnen daarbij op basis van een zelfevaluatie een leer- en ontwikkelprogramma op maat samenstellen. Bijvoorbeeld op het gebied van: Het leren zien en duiden van de eigen relevante veiligheidscontext; Vergroting van operationele kennis en vaardigheden; Oefenen, trainen en (leren) coachen en begeleiden; Leren samenwerken met collega’s, partners, bestuur en burgers; Het leren en reflecteren van eigen functioneren en dat van het team als geheel; Ontwikkelen van vakmanschap gericht op de toekomst; Het ontwikkelen van een professionele cultuur en passende bedrijfsvoering; Het invullen van het begrip professionele ruimte; Begeleiding en toerusting van adspiranten; Vergroten professionele weerbaarheid. De politieacademie stelt vervolgens alle relevante eigen kennis en knowhow ter beschikking om deze mix samen te stellen of koopt deskundigheid elders in. Het onderwijsproces wordt als het ware omgedraaid en samengevoegd met een op veiligheid, professional en burger gericht kwaliteitsstelsel. Daar waar bij de 1e en 2e leerweg de politieman of -vrouw centraal staat; uitgangspunt bij de 3e weg is dat het team of de eenheid als

Columnist Erik van Zuidam is plaatsvervangend korpschef in de regio Groningen.

professioneel functionerende werkgemeenschap in het middelpunt wordt geplaatst. Een beweging die lijkt op die van de succesvolle thuiszorgorganisatie ‘buurtzorg’. Zo ontstaan er ook voor korpseenheden en politieacademie nieuwe uitwisselingsmogelijkheden op personeelsgebied. De sterk knellende groei van de vergrijzing binnen de operationele bedrijfsprocessen kan beter worden opgevangen en het personeel van de politieacademie kan, door mee te werken in het veld, beter feeling houden met de dagelijkse praktijk. Functieroulatie tussen korpsen en academie wordt bevorderd. Deze ambitie van de politieacademie sluit naadloos aan bij moderne organisatievisies en de roep om context gedreven lokale eenheden met meer professionele ruimte (Nationale Politie). De politieacademie heeft een prima ambitie, maar de vraag moet nu komen vanuit het veld. ‘It takes two to tango’

Politiebericht november 2011

15


Acp.nl/ledenpanel

Ledenpanel over sociale media:

‘Zeker van

toegevoegde waarde’ Sociale netwerken, zoals Twitter, Hyves en Facebook, zijn niet meer weg te denken uit de samenleving en de politieorganisatie. De ACP ziet sociale media als een meerwaarde in het zoeken naar de verbinding met haar leden. Maar hoe denken deze leden over het gebruik van sociale media, zowel voor het politiewerk als voor de vereniging ACP? De ACP vroeg het de deelnemers van het ledenpanel. De reacties, vooral van 50-plussers, stroomden binnen.

Door: Fija van der Weide, medewerker HR Vereniging Het grootste deel van de respondenten (79,5 procent) is bekend met sociale media. Ruim 42 procent daarvan geeft echter aan sociale media niet te willen (gaan) gebruiken. Van degenen die sociale media nog niet kennen, is ongeveer een derde wel geïnteresseerd. Facebook wordt door de respondenten het meest gebruikt (33,6 procent). Hyves en LinkedIn zijn met nog geen 25 procent de minder populaire netwerken. Uit het ledenpanel blijkt ook dat meer vrouwen (57 procent) dan mannen (43,9 procent) geen gebruik willen maken van sociale media. Hoewel een relatief groot deel van de respondenten geen sociale media gebruikt of wil gebruiken, ziet de meerderheid hier wel de toegevoegde waarde van in.

Meerwaarde Zowel in het politiewerk (61,5 procent) als voor de ACP (57,4 procent) ziet men voordelen van het gebruik van sociale media. Uit de veelheid van antwoorden komt een centraal thema naar voren: snel informatie delen. De respondenten zien vooral een meerwaarde voor het politiewerk. Sociale media worden immers steeds meer ingezet bij opsporing en door onder andere wijkagenten. Sociale media worden bovendien gezien als een extra middel om in contact te komen met burgers of, in het geval van de ACP, leden. Het ledenpanel benoemde de volgende voordelen: “een open communicatiemiddel”, “een snel en groot bereik” en “bevordering van de burgerparticipatie”. Het lekken van vertrouwelijke informatie wordt door het ledenpanel als mogelijk gevaar gezien. Tenslotte geeft een klein deel van de deelnemers aan dat zij sociale media vooral als hype zien en veel berichten als “95 procent onzinberichten” beschouwen.

Facebook is onder de respondenten van het ACP-ledenpanel het meest gebruikte sociale mediakanaal (33,6 procent).

Verplichting? Bijna 90 procent van de deelnemers is het met de ACP eens dat de werkgever werknemers niet kan dwingen, gebruik te maken van sociale media. De 10 procent die vindt dat dit wel verplicht kan worden, vergelijkt sociale media met het gebruik van ICT-systemen. “Bij een aantal functies hoort het inzetten van sociale media. Dat is niet anders dan ‘gedwongen’ worden om BVH, BVO en BVCM te gebruiken”, aldus een deelnemer aan het ledenpanel. Of sociale media een hype blijken te zijn of nog in de kinderschoenen staan en “het middel van de toekomst” zal zijn, zal de tijd uitwijzen. De ACP blijft de ontwikkelingen volgen en is ervan overtuigd dat sociale media een bijdrage leveren aan de dialoog met burgers en ACP-leden.

Aanmelden bij ledenpanel? De leden van de ACP bepalen, onder meer via het ledenpanel, de inzet van de ACP. Wil jij ook meepraten? Meld je dan nu aan via www.acp.nl/ledenpanel

Politiebericht november 2011

17


Acp.nl/agenda

Scholingsagenda

voorjaar 2012 De ACP wil leden ondersteunen bij hun ontwikkeling en biedt ook de komende maanden weer een aantal boeiende trainingen aan. Trainingen die aansluiten bij de actualiteit en de dagelijkse praktijk van collega’s! Op deze dubbelpagina vast een kleine selectie. De meest actuele scholingsagenda? Ga naar www.acp.nl/agenda

Vrijwilligers/kaderleden hiermee extra ‘bagage’ meegeven om hun vrijwilligerswerk nog beter te kunnen doen. Het scholingsprogramma is extra ‘bagage’ voor vrijwilligerswerk en daarom toegespitst op specifieke trainingen voor vrijwilligers, zoals competentietrainingen gericht op bepaalde talenten of vaardigheden. Trainingen kunnen (ook als groep kaderleden) op maat worden aangevraagd. Ook andere vormen van leren, zoals e-coaching, komen aan bod. Oftewel, scholing met voor ieder wat wils! Details van het scholingsprogramma? Ga naar www.acp.nl/agenda

Extra informatie > Scholing van de ACP (voor leden) is in principe gratis. > Tweedaagse trainingen zijn incl. overnachting & maaltijden, excl. reiskosten. > Uiterlijk twee weken voor aanvang een bevestiging of de cursus definitief doorgaat. Bij te weinig aanmeldingen behoudt de ACP zich het recht om cursussen te annuleren. > Inschrijving verplicht tot deelname. Het scholingsaanbod vraagt een flinke investering. Door zwaarwegende omstandigheden verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk. Niet afgemeld, dan worden er kosten in rekening gebracht (kosteloos annuleren kan tot twee weken voor aanvang).

Vraag of aanmelden? Heb je interesse, een vraag of wil je je aanmelden voor een training? Zeker doen! Dat kan via: 033 495 28 88 (vraag naar Fija van der Weide) of e-mail naar scholing@acp.nl

18 Politiebericht november 2011

In beweging Workshop Webredactie 30 maart 2012 Voor wie: alle (aankomende) webredacteuren regiopagina’s Locatie: ACP-kantoor Leusden Een aantrekkelijke website met actuele informatie is voor een organisatie als de ACP heel belangrijk. Niet alleen de werkorganisatie in Leusden, maar ook de regionale raden hebben invloed op de inhoud en vormgeving van de site. Hun regionale pagina groeit steeds meer uit tot hét visitekaartje van de regio en de betrokken vrijwilligers. Ook geeft het regio’s de mogelijkheid regionaal te communiceren. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je andere webredacteuren en doe je veel informatie, praktische handvatten en inspiratie op.

Workshop Formuleren en Spellen 20 maart 2012 Voor wie: alle kaderleden Locatie: ACP-kantoor Leusden Workshop over belangrijkste valkuilen Nederlandse taal op het gebied van spelling en grammatica. Leer hoe je een correcte brief of e-mail schrijft. Tot slot creatief aan de slag met aantal taaloefeningen.


Mijn ACP Basiscursus IBB 12 en 13 maart 2012 Voor wie: alle aankomend individuele belangenbehartigers (IBB’ers) Locatie: Driebergen Tweedaagse basiscursus voor alle aankomende IBB’ers. Er wordt ingegaan op de Algemene wet bestuursrecht en de rechtspositie van politieambtenaren. De deelnemers oefenen vaardigheden die voor de inzet van IBB’ers van belang zijn.

Interregionale IBB bijeenkomsten april 2012 Voor wie: alle (C)IBB’ers > Regio 1 (Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Twente, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland Midden): 11 april 2012 in Zwolle > Regio 2 (Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vecht, Utrecht, Stadstoezicht Amsterdam): 12 april 2012 in Amsterdam > Regio 3 (Hollands Midden, Haaglanden, Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Zeeland, KLPD): 18 april 2012 in Rotterdam > Regio 4 (Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Brabant

Zuid-Oost, Midden-West-Brabant, Limburg-Noord, Limburg-Zuid, Politieacademie): 19 april 2012 in Den Bosch

Vaardighedentraining IBB: Feedback geven en ontvangen 9 maart 2012 Voor wie: alle IBB’ers Locatie: ACP-kantoor Leusden

CBB-themadagen (flexibel onderwerp) 13 maart en 24 mei 2012 Voor wie: kaderleden medezeggenschap en coördinatoren CBB Locatie: ACP-kantoor Leusden

(Co)CBB-trainingsdag: Netwerken! 24 april 2012 Voor wie: Alle coördinatoren CBB’ers Locatie: ACP-kantoor Leusden

Persoonlijk, voor mij! Cursus Loopbaanperspectief 50 plus 28 en 29 februari / 5 en 6 juni 2012 Voor wie: alle (kader)leden van 50 jaar en ouder Locatie: Driebergen In deze tweedaagse training kijk je waar je nu staat in je loopbaan. Wat heb je al gedaan en wat zou je de komende jaren nog graag doen? Om antwoord op deze vraag te vinden ga je actief aan de slag met jouw loopbaanwaarden, competenties, loopbaanwensen en mogelijkheden, resulterend in concrete actiepunten. Samen met leeftijdsgenoten deel je ervaringen en denk je na over de toekomst van jouw werkzame leven.

Cursus Persoonlijke Ontwikkeling 12 en 13 maart 2012 Voor wie: alle (kader)leden Locatie: Driebergen Heb je ook het gevoel, dat er steeds meer van je word gevraagd? Om beter te functioneren op je werkplek wil je jezelf ontwikkelen, maar in welke richting? Een flinke

dosis zelfkennis is noodzakelijk om die vraag te beantwoorden. Werken aan je persoonlijke ontwikkeling geeft je de mogelijkheid om het stuur zelf in handen te nemen. Ontdek jouw kwaliteiten, vaardigheden, maar ook jouw belemmeringen en hoe je daarmee om kunt gaan. Deze tweedaagse cursus vormt daarbij jouw persoonlijke gereedschap.

Workshop Social Media (basis) 14 maart 2012 Voor wie: alle (kader)leden Locatie: ACP-kantoor Leusden Twitter, LinkedIn, Hyves, Facebook wat moet je ermee? Of wat kan je ermee? Steeds meer mensen maken gebruik van deze sociale netwerken om informatie uit te wisselen en zichzelf te presenteren, zowel privé als zakelijk. In deze workshop worden een aantal netwerken geïntroduceerd en ga je zelf met één of meerdere actief aan de slag. Wat kan je ermee op je werk of hoe kun je jouw netwerk vergroten? In deze workshop zitten tips hoe hiermee om te gaan en worden ervaringen uitgewisseld.

Politiebericht november 2011

19


Acp.nl/cao

7 vragen over:

CAO-traject 20 de stand van zaken De ACP is, als toonaangevende vakbond in de veiligheidssector, betrokken bij de CAO-afspraken die worden gemaakt voor de politie. Zo sluit de ACP namens haar leden de CAO Politie af met de werkgever, minister Opstelten van Veiligheid & Justitie. Een traject dat dit najaar voor 2012 weer van start is gegaan. Hieronder een stand van zaken tot zover in zeven vragen.

Door: Danielle Vaartjes, beleidsadviseur

1

1. Hoe staat het ervoor met de nieuwe CAO Politie? In de ‘Packagedeal’ is afgesproken dat de CAO 20082010 doorloopt in 2011. Dit betekent dat er nu gewerkt wordt aan een nieuwe CAO die geldt vanaf 1 januari 2012. Inmiddels zijn de eerste gesprekken tussen de vier politiebonden en het ministerie van V&J gevoerd. Vooralsnog is er vooral gesproken over de verschillende onderwerpen die nog openstaan vanuit eerdere overleggen over de arbeidsvoorwaarden van politiemensen. Zo is er gepraat over de recentelijk geconstateerde financieringsproblematiek van de huidige VPL-afspraak (VUT, prepensioen en levensloop). Ook de afspraken uit de ‘Packagedeal’ over inzetbaarheid, bedrijfsvoering en de studentensalarissen zijn aan bod gekomen. Deze eerste fase in het overleg is belangrijk, omdat de ACP wil dat eerdere afspraken goed worden uitgevoerd. Als dat niet lukt, komt er een heel ander gesprek over de nieuwe thema’s.

2. Wat is de inzet van de ACP bij de onderhandelingen?

2

De ACP heeft haar CAO-inzet samen met de leden opgesteld. In de wensen van leden bleken drie hoofdthema’s steeds terug te komen: werkzekerheid, koopkracht en de generatiewisseling die binnen de politiesector voor de deur staat. Bij de invulling van deze thema’s wil de ACP recht doen aan het maatschappelijk belang en de zwaarte en risicovolheid van het vak. De ACP gaat zich hard maken voor deze belangen van iedere collega bij de politie. Iedereen die bij de politie werkt, levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Nederland.

20 Politiebericht november 2011

3. Wat wil de ACP concreet bereiken op de drie hoofdthema’s?

3

Werkzekerheid In deze tijd van grote veranderingen binnen de politiesector zet de ACP hard in op het voorkomen van gedwongen ontslagen. Werkzekerheid betekent dat politiecollega’s van wie de baan komt te vervallen een andere passende baan aangeboden krijgen. Passend betekent dat er rekening wordt gehouden met de opleiding, werkervaring en woonplaats van de betrokken collega. Koopkracht Het afgelopen jaar is met de ‘Packagedeal’ in financieel opzicht een pas op de plaats gemaakt. Het is nu tijd om het maatschappelijke belang van het werk van politiemensen, dat gedaan moet worden onder steeds moeilijkere omstandigheden, uit te drukken in financiële waardering. Bovendien zijn de kosten voor levensonderhoud en ziektekosten sterk gestegen. Politiecollega’s voelen dat maandelijks in hun portemonnee. Generatiewisseling De komende jaren vindt er een grootschalige wisseling van de wacht plaats: oudere collega’s treden uit en zullen worden vervangen door jongere collega’s. Deze generatiewisseling vraagt om goede afspraken voor zowel oudere als jongere collega’s. Zo wil de ACP onder andere dat de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken behouden blijven. Speciaal voor dit onderwerp heeft de ACP een petitie opgesteld. Vind jij met de ACP dat de huidige regelingen behouden moeten blijven? Teken dan de petitie via www.acp.nl/petitie.


012

De onderhandelingen voor de CAO Politie 2012 zijn van start gegaan. De ACP zit hierbij, als toonaangevende vakbond in de veiligheidssector, als vanzelfsprekend aan de onderhandelingstafel.

De ACP vindt het verder belangrijk dat werktijden ‘op maat’ zijn. Voor een jongere collega die het werk combineert met een gezin, voor een oudere collega die fysiek niet meer (volledig) in staat is om nachtdiensten te draaien. Eigen regelruimte, passende vergoedingen en onderlinge solidariteit zorgen voor passende oplossingen voor alle collega’s. Daarbij gelden wel bepaalde kaders, zoals de nachtdienstontheffing. De ACP vindt dat de mogelijkheid tot nachtdienstontheffing behouden moet blijven. Ook moeten politiemensen meer invloed krijgen op hun eigen loopbaan door zelf te kunnen beslissen over de invulling van hun scholingsbudget.

4

4. Vraagt de ACP ook om een loonsverhoging? Om de koopkracht van politiemensen en de aantrekkingskracht van het politievak ook in de toekomst te waarborgen, vraagt de ACP 3 procent loonsverhoging. Daarnaast pleit de ACP ervoor dat diverse toeslagen en onkostenvergoedingen niet alleen in stand blijven, maar ook worden verhoogd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de onregelmatigheidstoeslag, reiskostenvergoeding en piketvergoeding.

Justitie. De komende tijd zal worden bekeken of en in hoeverre daarnaast tot een gezamenlijke inzet kan worden gekomen.

6. Komen er deze CAO-periode ook acties?

6

Daar kan nog niets over worden gezegd. Het is duidelijk dat de onderhandelingen in een moeilijke tijd worden gevoerd. Er spelen onder andere een opnieuw oplaaiende economische crisis en grote veranderingen in de sector. Ondanks deze omstandigheden wil de ACP natuurlijk wel de inzet realiseren. Daarom gaat de ACP hard in actie aan de onderhandelingstafel. En als dat geen resultaat blijkt te hebben, gaat de ACP terug naar de leden om hen de situatie voor te leggen. Zij bepalen dan vervolgens of en in hoeverre ze actie willen voeren. Uit een ledenonderzoek blijkt dat ACP-leden duidelijk niet bang zijn om actie te voeren, maar ook dat ze overleg het eerste middel vinden om tot een nieuwe CAO te komen.

5 7

5. Werkt de ACP samen met de andere bonden?

De ACP-inzet is in nauw overleg met de leden tot stand gekomen. Nu is van het belang om in samenwerking met de betrokken partijen deze doelen te realiseren. Hierover is regelmatig contact met de andere politievakbonden. Half november hebben de bonden ieder hun eigen inzet gestuurd naar minister Opstelten van Veiligheid en

7. Hoe kan ik geïnformeerd blijven over het verloop van de onderhandelingen?

Via www.acp.nl/cao houdt de ACP politiecollega’s op de hoogte van de ontwikkelingen op CAO-gebied. Hier is ook de volledige CAO-inzet na te lezen. Daarnaast zijn er in alle regio’s één of meerdere kaderleden bereid gevonden om tijdens het CAO-proces nieuws vanuit de onderhandelingen te verspreiden. Zij vormen een zogenoemd Regionaal Communicatie Centrum in de regio. Ze communiceren bijvoorbeeld via intranet, ACP Actueels op de prikborden of e-mail.

Politiebericht november 2011

21


Facebook.com/politievakbond Acp.nl/ledenpanel

Collega’s

& hun blauwe familie Niet alleen politiecollega’s zelf, maar ook hun gezinnen verdienen aandacht. De ACP biedt leden daarom een mooie korting op het bestellen van bedrukte kinderkleding via www.simplycolors.nl (actiecode: acpvoordeel). Dit levert niet alleen een fraai voordeel van 15 procent op, maar ook een fraaie fotoserie. Zelf ook foto’s gemaakt? De ACP heeft aan de actie een kleine fotowedstrijd gekoppeld. Plaats een leuke foto van jouw kind, kleinkind, neefje of nichtje met de bedrukte kinderkleding van Simplycolors op de Facebookpagina (www.facebook.com/politievakbond) van de ACP. Daar staan ook meer foto’s die tijdens de fotoshoot van de ACP zijn gemaakt. Het ACP-lid dat de leukste foto instuurt, wordt beloond met vier kaarten voor de dierentuin.

‘Meer blauw in de zandban k, en snel een beetje.’

22 Politiebericht november 2011

Zo’n blau we pet past iedereen!


‘Pap a’s boef je’

Politiebericht november 2011

23


Acp.nl/nieuws

Politie(k) bekeken: Bezuinigingen op politieonderwijs Uit onderzoek van TNS-NIPO is onlangs gebleken dat Nederlanders op alles willen bezuinigen, behalve op de politie en de zorg. Dat is een positief gegeven en een steunbetuiging aan alle politiecollega’s vanuit de samenleving. Toch staan er in de Miljoenennota van het kabinet wel bezuinigingen in de sector vermeld. Zo gaat het kabinet fors bezuinigen op het politieonderwijs, oplopend tot wel € 100 miljoen in 2015. Hoe kijkt de Tweede Kamer tegen deze plannen aan? Volksvertegenwoordigers Ronald van Raak (SP - oppositie) en Coşkun Çörüz (CDA - coalitie) gaan er in deze open briefwisseling alvast een kort maar krachtig debat over aan.

Kamerlid Ronald van Raak is in de Tweede Kamer namens de SP-fractie onder andere woordvoerder Politiezaken.

Beste Coşkun,

Bijna tachtig procent van de agenten vindt dat op dit mom ders worden opgeleid . Dat blijkt uit een onderzo ek dat de S plan van ministe r Opstelt en om het salaris voor agenten in Als de ministe r zijn zin krijgt, krijgen agenten in opleidin studieb eurs. Dat is alleen interes sant voor jongens en meis met een gezin kunnen een opleidin g niet meer betalen . Ik die graag naar de opleidin g willen, maar dit financie el niet

Een agent mailde dat zijn dochter graag in de voetsta pp maar het gewoon weg niet kan betalen . Blauw bloed dat w manier verlore n! Natuur lijk moeten we bezuini gen, maar reaucra tie. De ministe r heef t mijn voorste l overgen omen o

fen. Dat scheelt een hoop tijd en papier werk. Een goed ge levert zo nog meer bezuini gingen op. Maar de vergoed in moeten we niet afschaf fen. Ook agenten worden ouder, zo politie niet blijven draaien . Vriende lijke groet, Ronald

24 Politiebericht november 2011


Bes te Ron ald, Ik ben van men ing dat het, gez ien de over heid sfina nciën en de omb uigin gen waa r we nu eenm aal voor staa n, best zo kan zijn dat poli ties tude nten alle en zak geld krij gen . Wan t wel ke andere MBOof HBO -stu die (wa nt dat zijn het, erke nde bero epso pleid inge n!) ken t stud ente n met een sala ris? Het is een inve ster ing van max ima al 3 jaar voor een prac htig e baa n met veel kan sen in de toekom st. Ove rige ns kun nen er nog stee ds zij-i nstr ome rs bij de poli tie kom en, al gaa t het dan vaa k om inst room in spec ialis tisc he fun ctie s en om klei ne aan tall en. De poli tie is nog stee ds één van de popu lairs te wer kge vers en er zijn mee r dan vold oen de bela ngs telle nden voor een baa n bij de poli tie. Dat er te wei nig men sen op de ople idin g werden gepl aats t (we rden, wan t dit jaar komen er wee r 1850 men sen bij) lag niet aan te wei nig bela ngs telli ng, maa r aan het feit dat de kor psen geen men sen stuu rden, ter wijl er wel geld voor was . Er stro men de komende jare n heel veel men sen uit, omd at de verg rijz ing ook bij de poli tie toes laat. Gelu kkig hebb en we gew aar borg d dat er elk jaar ruim 2000 nieu we men sen naa r de Polit ieac adem ie kun nen gaa n. Gem otiv eerde men sen, met een gede gen ople idin g. Zo hou den we goed en veel blau w op stra at. Groe ten, Coşk un

ment onvoldo ende nieuwe dienSP onlangs heef t gehoude n. Het opleidin g af te schaffe n is dom. ng straks alleen nog maar een

Kamerlid Coşkun Çörüz is in de Tweede Kamer namens de CDAfractie onder andere woordvoerder Politiezaken.

sjes van 18 jaar. Jonge mensen krijg veel reactie s van mensen rond kunnen krijgen .

pen van haar vader wil treden, wordt doorgeg even, gaat op deze r doe dat dan op overbod ige buom de bonnen quota af te schaf-

esprek met een aantal agenten ngen voor agenten in opleidin g onder nieuw blauw bloed kan de

Politiebericht november 2011

25


Acp.nl/nieuws

Bes te CoĹ&#x;k un, ook een bijz onder moe ilijk bePolit ieag ent is een bijz onder, maa r Ik ben blij dat je mijn zorg en deel t. men sen zich melden akk elijk er worden . Ik wee t dat veel gem niet er zek t oms toek de in zal roep. En dat gesc hikt is. Mis schien is dat r ik wee t ook dat lang niet iede reen maa tie, poli de bij g idin ople een voor naa r de ople idin g te krij gen . ilijk in slag en om vold oen de men sen wel een rede n dat kor psen er zo moe daa rbij ook een k wes tie van den bez uini gd, maa r bez uini gen is Ook wee t ik dat er veel moe t wor wee t je prec ies waa r ten aan een tafe l en binn en een uur agen r paa een zet r, waa Echt en. keuzes mak nieu we com pute rsys teatie . Waa r ik me aan erge r is dat de aucr bure ge bodi over op gen uini bez t je kun hebb en er een puin hoo p van het poli tieb udge t. De kor psbe heerders men ook moe ten worden beta ald uit gem aak t, maa r de agen t kan beta len! niet vero orlo ven dat we O- of HBO -stu die. We kun nen het ons MB one gew geen is ing pleid tieo De poli etaa lbaa r mak en. Late n we de poli tieo pleid ing voor de rest onb alle en nog maa r tien ers ople iden en aucr atie en onwerk bare het verl eden, zoa ls de over bodi ge bure voor al bez uini gen op de fout en van toek oms t! niet bez uini gen op het blau w van de com pute rsys temen. Ma ar late n we Vrie ndel ijke groe t, Ron ald

26 Politiebericht november 2011


Nederlanders willen op alles bezuinigen, behalve op de politie en de zorg. Bes te Ron ald, We zijn het met elka ar een s dat er moe t worden bez uini gd op de bure aucr atie en niet op goede men sen. Als CDA steu nen wij de aan pak van de bure aucr atie bij de poli tie door de min iste r. De CDA-fra ctie zal zelf, op basi s van voor stel len van dien ders, ook in de Kam er nog sugg esties aan drag en. Zoa ls het feit dat onla ngs door ons naa r vore n is gebr ach t dat vers chil lende kor psen met vers chil lende bon nen syst eme n wer ken . Dit kan en moe t effic iënt er. Wij hebb en al in 2007 samen met de PvdA voor gest eld dat de kor psen zich moe ten bez igho uden met boev en van gen en niet met de wer ving en ople idin g van agen ten. Het is tot en met van daag moe ilijk gebl eke n om dat hele maa l door te voeren, wan t gesc hikt e men sen worden om ond uide lijke rede nen, via ond oorz icht ige bure aucr atis che proc edures in kor psen , afge wezen. Jij krij gt die mai ls ook . Dat kos t extr a geld en extr a men sen, dat moe t echt stop pen . Als het Polit ieon der wijs het ond er wijs, de wer ving en sele ctie doet en de kor psen het echt e poli tiewerk , dan blijv en er vele milj oen en extr a over om te best eden aan mee r én bete r blau w op stra at en goede com pute rsys tem en. Om die vele milj oen en over te hou den zull en er som s harde keuzes moe ten worden gem aak t, dat moe t dan maa r. Wij zullen dat als CDA van har te steu nen . Vrie ndel ijke groe t, Coşk un

Politiebericht november 2011

27


Acp.nl/ledenpanel Acp.nl/nieuws

Oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw over het politievak:

‘Politiewerk risico

is even mooi als

Het dertiende boek, getiteld ‘Moord op een diender’, van oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw (83) ligt alweer enkele maanden in de winkel. Een historisch feitenrelaas over Nederlandse politiemensen die door geweld om het leven zijn gekomen. De ACP bracht ter gelegenheid daarvan een bezoek aan Jan Blaauw. Op zijn zolder-/werkkamer in Berkel en Rodenrijs vertelde de oud-politieman vol verve over zijn nieuwe boek, zijn dienstjaren bij de politie en de verschillende facetten van het politiewerk.

Door: Yvonne de Groot, redacteur Na zijn militaire dienst als oorlogsvrijwilliger wilde Jan Blaauw op 21-jarige leeftijd slechts één ding: bij de Rijkspolitie gaan en zo in de voetsporen van zijn vader treden. “Mijn vader werkte als Rijksveldwachter en had status. Dus wilde ik ook politieman worden, omdat je dan zogezegd iemand was”, licht de oudhoofdcommissaris toe. Tot zijn grote teleurstelling werd hij medisch afgekeurd om zijn hamertenen. “Ik had tot op dat moment nog nooit van hamertenen gehoord. Maar ik heb me laten opereren, drie tenen aan elke voet recht laten zetten. De operatie slaagde, ik werd goedgekeurd, maar een half jaar later nam de Rijkspolitie niemand meer aan.”

Gemeentepolitie Het alternatief was een baan bij de gemeentepolitie. Hij kreeg drie opties aangeboden: Tilburg, Amsterdam of Rotterdam. “Noord-Brabant trok me niet aan en Amsterdam werd mij sterk afgeraden door mijn vader. Dus koos ik Rotterdam, waar ik werd aangesteld als aspirant-agent. Ik had me voorgenomen daar weg

28 Politiebericht november 2011

te gaan zo snel als dat kon en over te stappen naar de Rijkspolitie. Maar zoals je wellicht weet, ben ik er nooit weggegaan. Ik heb mijn veertig jaar in Rotterdam vol gemaakt. Het Rotterdam waar ik eerst een hekel aan had, daar ben ik stap voor stap mee vergroeid. Daar kwam bij dat ik er mijn meisje leerde kennen, wat later mijn vrouw zou worden”, vertelt Jan Blaauw.

Steun in de rug De oud-hoofdcommissaris leerde zijn vrouw Nelly kennen toen hij een half jaar als agent in Rotterdam werkte. Dat het werk van een politieman of –vrouw (grote) invloed kan hebben op het hele gezin, is Jan Blaauw niet onbekend. “Ik heb mijzelf wel eens verweten dat ik dag en nacht van huis was. En dat vooral in de tijd dat we kinderen kregen. Maar ik heb mijn vrouw nooit een woord horen spreken over dat ik het anders had moeten doen. Zij leefde mee met mijn werk. Dat is een ongelooflijke steun in de rug. Wij konden altijd over het werk praten. Dat heb ik altijd belangrijk ge-


ovol’

Oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw: ‘De diender is er om de burger behulpzaam te zijn.’

vonden. Ik herinner mij bijvoorbeeld één van mijn eerste moordonderzoeken. Dat was een moord op een kind. Dat heb ik altijd de meest verschrikkelijke zaken gevonden, moord op kinderen. Dat je tijdens zulke zaken je emoties thuis kwijt kunt, is heel belangrijk.”

Geruchtmakend Er zijn noemenswaardig veel moordzaken en andere incidenten, waarnaar Jan Blaauw ten tijde van zijn eigen dienstjaren onderzoek heeft gedaan, die in zijn geheugen gegrift staan. “Eén van de meest geruchtmakende moordzaken, was een moord aan de Brekelsveld. Dat was één van de ergste moordzaken die ik ooit heb behandeld. Een vrouw en haar twaalfjarige zoontje zijn in hun eigen huis op een afschuwelijke wijze doodgeslagen. We hebben met zes rechercheurs zo’n drie tot vier jaar aan deze zaak gewerkt. Het ergste is dat we de zaak nooit hebben opgelost. We waren er zo op gebrand om er achter te komen wat de dader heeft bewogen. Ik heb er destijds wakker van gelegen.”

Fatale afloop In 1990 ging Jan Blaauw met pensioen, waarna hij zich volledig toelegde op het schrijven van boeken. Zijn nieuwste boek ‘Moord op een diender’ is bedoeld als eerbetoon aan de politiemensen die van 1875 tot op heden (2011) tijdens de uitoefening van hun vak door geweld om het leven zijn gekomen. Dat het politievak een risicovol beroep is met alle mogelijke gevolgen van dien, loopt als een rode draad door het boek heen. Er zijn echter tal van geweldsincidenten tegen politiemensen die onbenoemd blijven. “Ik heb nu alleen de gevallen met een fatale afloop beschreven. Dat neemt niet weg dat er nog veel meer incidenten zijn geweest, waarbij dienders gewond zijn geraakt. Neem bijvoorbeeld Rob Oostrom, de collega die wilde voorkomen dat een man voor de trein sprong, neergestoken werd en daardoor verlamd is geraakt. Dat is een incident dat niet fataal is afgelopen, maar wel ongelooflijk veel leed heeft achtergelaten.”

Politiebericht november 2011

29


Acp.nl/nieuws

Toename geweld

Pensioen

De moorden op politiemensen die Jan Blaauw aanhaalt in zijn nieuwste boek, noemt hij stuk voor stuk dramatisch. “Wat mij bijzonder raakt, zijn de mensen die achterblijven, de partner en kinderen.” Zijn boek doet overigens vermoeden dat agressie tegen politiemensen van alle tijden is. Hij heeft daarentegen wel het idee dat het geweld in Nederland is toegenomen. Dat verklaart hij als volgt: “We hebben meer dan voldoende gajes van eigen bodem. Maar daarbij zijn ook nog eens de grenzen wagenwijd opengegaan. Daarmee hebben we een groot aantal buitenlands crimineel tuig, bijvoorbeeld op het gebied van drugs, binnengehaald. Dat heeft uiteraard gevolgen voor het politiewerk. Wat ik ook beangstigend vindt, is de toename van het vuurwapengeweld.”

De 83-jarige Jan Blaauw kijkt dan ook met een tevreden blik terug op zijn jaren bij de politie. “Ik heb mijn tijd gehad en die heb ik goed gebruikt. Ik heb deel uitgemaakt van de eerste mobiele brigade in Rotterdam, was in de gelegenheid om internationaal te opereren en heb mijn werk bij de zedenpolitie en recherche met plezier gedaan. Ik heb het uitstekend naar mijn zin gehad.”

Zwaardere straffen Jan Blaauw vindt het bovendien onvoorstelbaar dat mensen geweld gebruiken tegen politiemensen en andere hulpverleners. Hij vindt dat daar zwaardere straffen op moeten komen te staan. “De straffen voor agressie en geweld tegen politiemensen, brandweermensen en ambulancepersoneel zouden met een derde moeten worden verhoogd. Of de daders zouden de volle straf moeten uitzitten en niet voorwaardelijk kunnen worden vrijgelaten”, zo pleit de oud-hoofdcommissaris.

Jan Blaauw tot slot kort over zijn pensionering: “Je weet ongeveer bij leven en welzijn wanneer jouw laatste dag bij de politie is en daar stel je jezelf op in. En omdat ik een rothekel heb aan geraniums, nam ik me voor om te gaan schrijven. Daar ben ik aan het einde van mijn carrière bij de politie mee begonnen. Ik schrijf voornamelijk uit historische overweging, over gebeurtenissen die bewaard moeten blijven.” Inmiddels zijn er dertien boeken van zijn hand verschenen. Een volgend boek is in de maak, maar, zo zegt de oud-hoofdcommissaris lachend: “Daarover kan ik in het belang van het onderzoek niets zeggen.”

‘Straffen voor agressie en geweld moeten omhoog’ Mooie aspecten Toch wil Jan Blaauw ook zeker niet voorbij gaan aan de mooie aspecten van het politiewerk. “De diender is er om de burger behulpzaam te zijn. Alles wat voortkomt uit het feit dat jouw taak als diender is om de burger te beschermen en te helpen, dat is het mooie van het politievak. Wanneer er bijvoorbeeld ingebroken wordt bij iemand, dan kan dat voor die burger een ongelooflijke schok zijn. Dan is de vraag hoe je daar als politieman of –vrouw mee omgaat. Je moet proberen je in te leven en daarop inspelen, begrip kweken en medeleven tonen. Niet dat je daarmee direct een zaak oplost, maar je bent er op zo’n moment voor de burger. Persoonlijk contact is en blijft belangrijk.” “Politiewerk is dus even mooi en interessant als risicovol”, zo vervolgt Jan Blaauw zijn verhaal. “Dat was het in mijn vaders tijd, in mijn tijd en dat is het nu, in de tijd van mijn zoon.” Zoon Hans Blaauw is net als zijn vader en grootvader werkzaam bij de politie en daar is de oudhoofdcommissaris zeer trots op. “Het is zijn keus en ik bemoei me allerminst met zijn werk, maar ik vind het mooi om te zien. Ik zou me geen andere baan kunnen voorstellen. Maar dat is uiteraard zeer persoonlijk.”

30 Politiebericht november 2011

Het dertiende boek, getiteld ‘Moord op een diender’, van oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw ligt sinds augustus in de winkel. Een historisch feitenrelaas over Nederlandse politiemensen die door geweld om het leven zijn gekomen.


Gastcolumn

Mónnie Laenen (Politieacademie)

Nog steeds

de jongste! Bijna 12,5 jaar bij de Politieacademie (voltijd baan van 38 uur), 7 jaar secretaris van de Landelijke Raad Politieacademie, 5 jaar medezeggenschapper in de OC, 2 jaar lid van het ACP Bondsbestuur, betrokken bij ACP New Generation en nog steeds pas 33 jaar oud. Als twintiger begon ik ooit op de politieschool in Heerlen als managementassistente. Inmiddels ben ik projectmedewerker van de afdeling Controlling. Maar wat ben ik in die bijna 12,5 jaar nu echt opgeschoten? Begin deze eeuw was ik de jongste van de afdeling en anno 2011 nog altijd!

Tijden veranderen, organisaties veranderen, je werk verandert en je verandert zelf. Als twintiger kom ik de Politieacademie binnen. Ik leer veel van mijn oudere collega’s, ontwikkel mezelf en volg studies. Ik laat zelfs huis en haard achter in Maastricht en vertrek om in Apeldoorn te gaan werken. Wat hebben de afgelopen jaren opgeleverd? Ik ben inmiddels twee schalen verder, maar wat is de prijs die ik daarvoor heb moeten betalen? Mijn verhaal is misschien wel illustratief voor de nieuwe generatie binnen onze organisatie. Je komt als jonge hond binnen en wil je een weg omhoog werken, promotie maken. Maar is onze organisatie daar wel klaar voor? Is onze organisatie eigenlijk wel klaar voor een nieuwe generatie? Welke mogelijkheden hebben we nu echt? Is de doorstroom nu zo goed geregeld? Ik durf stellig te zeggen van niet. Het is heel hard werken en vaak veel geluk hebben, wil je net een plekje op kunnen schuiven. Structureel doorstroombeleid is er wellicht op papier, maar de uitvoering laat nog veel te wensen over. Het gevolg: je blijft jarenlang de jongste van de afdeling. Jongeren komen wellicht nog wel binnen maar blijven niet binnen. Tijden veranderen, posities verharden. Een baan bij de politie is niet langer een baan voor het leven. Jongeren stellen andere prioriteiten, eisen

Gastcolumnist Mónnie Laenen (33) is als projectmedewerker werkzaam bij de afdeling Controlling van de Politieacademie en naast Bondsbestuurder en Secretaris van de Landelijke Raad één van de collaga´s die actief is voor ACP New Generation.

en wensen. Ze halen de krenten uit de pap en vertrekken dan weer. Deze nieuwe generatie vraagt om een nieuwe aanpak, andere organisatie-indeling en vooral een nieuwe mentaliteit binnen de politie. Laat de oudere generatie hun kennis overdragen. Schep mogelijkheden en maak gebruik van de onbevangenheid en frisse ideeën van die jonge honden. Geef loon naar werk in plaats van 50 procent loon, maar maak het vooral aantrekkelijk en biedt perspectief. Geen loze beloftes, maar loopbaanpaden waarin jongeren zelf hun keuzes kunnen maken, zelf hun eigen fouten kunnen maken, maar vooral zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst. Dan is er wellicht ook bij de politie een toekomst voor jongeren en ben ik in de nabije toekomst misschien niet meer de jongste.

Politiebericht november 2011

31


Acp.nl/acpplus

ACP Plus Vacature voorzitter ACP Plus ACP Plus is op zoek naar een nieuwe voorzitter (vanaf 25 april 2012). De leden van het dagelijks bestuur van ACP Plus worden gekozen en benoemd door de leden die aanwezig zijn op de jaarvergadering die volgend jaar op 25 april plaatsvindt. Alle kandidaten hebben van tevoren selectiegesprekken met het dagelijks bestuur van ACP Plus en met een vertegenwoordiger van de ACP uit Leusden. Een dergelijk gesprek gaat over de verwachtingen van beide partijen: wat heeft ACP Plus nodig en wat kan de kandidaat bieden. Het dagelijks bestuur van ACP Plus verzorgt de dagelijkse werkzaamheden/activiteiten voor de 55+-leden van de ACP. Het beleid en de richting worden echter bepaald door het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur van ACP Plus bestaat uit het dagelijks bestuur en alle voorzitters van de zes secties van ACP Plus. Deze voorzitters worden, net als de overige leden van de sectiebesturen, in de secties gekozen. Belangstelling voor de functie van voorzitter van ACP Plus of op zoek naar meer informatie? Stuur dan een e-mail naar f.vdweide@acp.nl

PIZ-cursus

Nieuwsbrief nr. 8 (november 2011) plusconsulent in de eigen regio (namen en mailadressen via www.acp.nl/acpplus).

Bijzondere themadag consulenten Zutphen Het bestuur van ACP plus nodigt tweemaal per jaar haar senior- en plusconsulenten uit voor een themadag. De themadag van oktober had als onderwerp ‘Het organiseren van een (thema)evenement’. De locatie was deze keer de Hanzestad Zutphen. Tijdens de ochtend werd gesproken over het reilen en zeilen binnen de diverse secties en over communicatie met en voorlichting aan de diverse doelgroepen. Vervolgens werd gekeken naar wat er allemaal bij komt kijken om een themaevenement te organiseren. Na een korte wandeling door Zutphen werd de lunch gebruikt in de Driekant, een ambachtelijke biologische bakkerij. In de catacombe van dit pand werd doorgepraat over diverse onderwerpen. Hierna werd onder leiding van een gids een bezoek gebracht aan de Walburgiskerk. In deze kerk met vele gewelfschilderingen en andere bezienswaardigheden bevindt zich ook de unieke kettingbibliotheek ‘De Librije’. Met de uitreiking van een handleiding over het gekozen thema werd de dag afgesloten.

Agenda ACP Plus

De plusconsulenten hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd in welke regio’s politiemensen aan het eind van hun loopbaan een cursus Pensioen in Zicht (PIZ) krijgen aangeboden en wat daarbij de voorwaarden zijn. In vrijwel alle politieregio’s wordt de cursus aangeboden. Hoewel het ene korps hierbij meer pro-activiteit van haar medewerkers vraagt dan het andere. Weten of het eigen korps de mogelijkheid biedt de PIZ-cursus te volgen? Neem dan contact op met de

Jaarlijkse bijeenkomst Hollands-Midden De Regionale Raad van de ACP in Hollands Midden houdt op 23 december 2011, onder het genot van een hapje en een drankje, haar jaarlijkse bijeenkomst voor al haar leden (oud, jong, werkend en niet meer werkend). Tijdens deze bijeenkomst zullen in het bijzonder de jubilarissen in het zonnetje worden gezet. De bijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum De Bron in Alphen aan den Rijn en begint om 14.00 uur.

ACP voor ACP Plus

Website: www.acp.nl/acpplus Telefoon/E-mail: 033 495 28 88 of acpplus@acp.nl Digitale nieuwsbrief: www.acp.nl/nieuwsbrief Magazine Politiebericht: www.acp.nl/politiebericht

32 Politiebericht februari 2011


Acp.nl/prijspuzzel

Puzzel Horizontaal

1

1. Verlegenheid; 4. Pentekening; 6. Opdracht; 8. Zangstem; 10. Met ingang van ; 11. Lidwoord; 13. Metaal; 14. Telwoord; 17. Slede; 20. Voedsel; 21. De oudere; 22. Deel van een schip; 23. Informatie technologie; 25. Dagtekening; 28. Vissoort; 30. Voorzetsel; 31. Klein kind; 32. Muzieknoot; 33. Ondernemingsraad; 34. Spook; 36. Handvat; 39. Hinder; 40. Verwachting; 42. Frans lidwoord; 45. Op dit moment; 46. Schatje; 48. Vloeistof; 50. Kledingstuk; 51. Spaanse uitroep; 53. Rund; 55. Stop; 56. Zeer; 57. In het jaar;

Verticaal 2. vochtig; 3. Oude lengtemaat; 5. Telefoon afluisteren; 6. Voorzetsel; 7. Oppervlaktemaat; 9. Te koop; 10. Public Relations; 11. Krachtig; 12. Daar; 15. Water in Friesland; 16. Ontkenning; 18. Wreed; 19. Speelwerktuig; 21. Stengel; 24. Rommel; 26. Ongeluksgodin; 27. Hoofddeksel; 28. Palmmeel; 29. Europese munt; 34. Betaalmiddel; 35. Vocht; 37. Kledingstuk; 38. Kerkvorst; 43. Evangelische Omroep; 44. Gast; 45. Achteraf; 47. Soort belasting; 48. Pers. Vnw. 49. Godsdienst; 50. Naaldboom; 52. Luitenant; 54. Onder andere.

2

3

8 11

4

14

18

19 22

26

27

30

31

34

23

43

37

38

41

44 47 51

55

24

33 36

40

48

45 49

52

53 56

16

29

32

35

15 20

28

39

46

7

10

13

21

42

6

9

12

17

25

5

50 54 57

De letters op 43-15-58 1-54-20-46 8-34-3-45-6 48-59-37-25-5 16-23-12-9 2-26-47 27-7-17-49 19-44-52 40-14-30 55-51-29-32-22 13-33-4 en 42 vormen de oplossing van deze puzzel.

58

59

11-41-31-50-24

Pluimprijs voor de oplossing! Heb jij de oplossing van de puzzel gevonden? Stuur dan een kaart naar: Politievakbond ACP, Postbus 290, 3830 AG Leusden, mail naar: prijspuzzel@acp.nl of verstuur je antwoord via: www.acp.nl/prijspuzzel Je maakt dan kans op een fraaie prijs: een paarse pluim (waardebon) ter waarde van € 100,-. De Pluim

biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen, van een gezellig diner tot een surfclinic of voetbalwedstrijd naar keuze. De keuzemogelijkheden zijn onderverdeeld in negen thema’s. Wil jij weten uit welke belevenissen je als winnaar kunt kiezen? Kijk dan op: www.mijnpluim.nl

Winnaar augustus De oplossing van de puzzel in het augustusnummer luidt: ‘Het opsporingsregister raadplegen’. De winnaar is: C. van Helvoort uit Rosmalen. De winnaar heeft de gewonnen pluimprijs thuisgestuurd gekregen.

De pluimprijs biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen. Politiebericht november 2011

33


88310+31512POL7465.indd 1

25-10-2011 8:55:23


ECHT LEDER

GREENLANDS 速

CASUALS & OUTDOOR

88310+31512POL7465.indd 2

25-10-2011 8:55:38


Acp.nl/vrijwilligers

&

Met

voor elkaar Door: Fija van der Weide, medewerker HR Vereniging

e en Vrijwilligers ver vullen een belangrijk ACP. zeer gewaardeerde rol binnen de dacht Daarom is in deze rubriek aan voor voor vrijwilligers die zich inzetten met de vakbond. Ditmaal een gesprek de kaderlid Martin Haan, secretaris van Regionale Raad ACP in Drenthe.

Wat houdt het werk van een secretaris van de Regionale Raad in en hoe sta jij hierin? “Ik ben sinds 2003 actief binnen de ACP. Alleen maar lid zijn, dat past niet in mijn straatje. Ik hou er dan ook van om me actief in te zetten. We zijn er tenslotte voor elkaar. Ik werd bovendien gevraagd als secretaris voor de Regionale Raad Drenthe en dat sprak me zeker aan. Als secretaris heb je goed zicht op de activiteiten die binnen de Regionale Raad plaatsvinden. Dit maak je dan inzichtelijk richting de andere bestuursleden en ook naar de leden als dat nodig is.”

Hoe geef je deze taak concreet vorm? “Als secretaris ontvang ik de correspondentie die ik vervolgens verspreidt. Ik ben voornamelijk bezig met het verzenden van uitnodigingen en het maken van notulen van de vergaderingen van de Regionale Raad. Verder ben ik ook een tussenpersoon tussen de ACP in Leusden en de regio zelf. Bovendien zijn er steeds vaker en meer contacten met andere regio’s, in ons geval Friesland en Groningen. We gaan als gezamenlijke

36 Politiebericht november 2011

Regionale Raden regelmatig om de tafel.”

Waar haal je jouw motivatie vandaan voor dit vrijwilligerswerk? “Ik vind het prettig als zaken rondom de Regionale Raad soepel en prettig verlopen en ik daaraan mijn bijdrage heb kunnen leveren. Dat geldt de laatste tijd ook voor onze bijdrage in de ‘interregionale zaken’. Verder vind ik het belangrijk dat de belangen van werknemers en natuurlijk vooral de ACP-leden op allerlei niveaus goed worden vertegenwoordigd. Ook daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Wat zijn de mindere kanten van dit vrijwilligerswerk? “Ik ben zelf afkomstig van de regiopolitie Drenthe, maar ik ben sinds 2007 werkzaam voor de drie noordelijke regio’s. Eerst bij de Noordelijke Recherche Eenheid (NRE) en nu bij het Shared Service Center Noord (SSC-Noord). Het SSC-Noord is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke regio’s. Mijn standplaats


Collega Martin Haan is kaderlid van de ACP en vormt als secretaris van de Regionale Raad Drenthe een belangrijke schakel tussen de ACP en de collega’s in de regio.

is Heerenveen, maar voor onderzoeken kom ik in alle drie de regio’s. Dat maakt het wel wat lastiger om als lid van de Regionale Raad Drenthe te fungeren. Ik vind het jammer dat de belangstelling van de leden van de ACP binnen onze regio voor actuele thema’s niet heel groot is (de ‘goeden’ niet te na gesproken), maar dat is niet anders. Qua tijdsbesteding is het wel eens lastig om tijd te vinden naast mijn gewone werk, maar ik ondervind geen problemen met collega’s of met mijn werkgever als ik eens activiteiten voor de bond verricht.”

Wat is het belang van de inzet van een secretaris van de Regionale Raad? “Voor het goed functioneren van de Regionale Raad is het werk van een secretaris nuttig en zinvol, evenals de inzet van de overige bestuursleden natuurlijk. Om de taken van een secretaris goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat je gevoel hebt met de vakbond en met de ACP achterban in je eigen regio.”

Wat vind je van de samenwerking met de werkorganisatie ACP? “De samenwerking met de ACP verloopt over het algemeen goed. De fysieke afstand is natuurlijk wel eens een belemmering (over en weer) om even kort een vraag voor te leggen of iets te bespreken. Je kunt niet zomaar even een bakkie komen doen. Maar gelukkig is er de telefoon en de e-mail en dat werkt verder prima.”

Vrijwilliger worden? Wil jij je ook inzetten als vrijwilliger voor de ACP? Dan ben je van harte welkom! Bel voor meer informatie met 033 49 28 88 of stuur een mailtje naar vrijwilligers@acp.nl

Politiebericht november 2011

37


Harstra

16-08-2011

14:02

Pagina 1

Is onze droogkast te klein ?

Dan bouwen we toch een droogkamer voor u ! In droogkasten bevinden zich één of hooguit twee kleding roede voor maximaal 10 kledingstukken. Onze geïsoleerde droogkamer wordt voor u op maat gemaakt. Wij kunnen zowel een bestaande ruimte/ kamer voor u inrichten maar ook een complete droogkamer voor u bouwen. U hangt uw natte of vochtige kleding op een trolley en u rijd deze de droogkamer in. Het droogproces kan handmatig of vol automatisch werken.

De afmetingen van de droogkamer zijn afhankelijk van uw beschikbare ruimte. Het aantal te plaatsen trolleys is dus onbeperkt. Een roestvast stalen trolley biedt plaats aan ca. 12 kledingstukken. Maakt u al gebruik van een droogkamer maar wilt u graag bezuinigen op het energie verbruik?

Harstra Instruments biedt u de oplossing. Voor meer informatie of een op maat gemaakt advies neemt u contact op met: Postbus 186, 3890 AD Zeewolde Tel: +31 (0)36 5222142 Fax: +31 (0)36 5222152

www.harstra.nl info@harstra.nl

ADVERTEREN IN DIT MAGAZINE? Speciaal voor de politie: de Politie Zorgpolis! Politiemensen hebben een speciaal beroep. Daar hoort een zorgverzekering op maat bij: de Politie Zorgpolis (PZP). CZ heeft samen met de politie speciale aanvullende pakketten samengesteld. Met een Politie Zorgpolis kunt u rekenen op een uitstekende service. Verder profiteert u ook nog van vele gratis extra’s, zoals online coachingsprogramma’s, 24 uur per dag medisch advies per telefoon of e-mail en aantrekkelijke kortingen op speciale behandelingen en gezondheidsproducten. Meer informatie Kijk op www.pzp.nl, bel naar 0900 900 88 77 of mail naar pzp@cz.nl.

De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ groep

Bel met: Martijn Penning T 026-750 18 60 E martijn.penning@pshmediasales.nl I www.pshmediasales.nl


Acp.nl/vereniging

Individuele BelangenBehartigers Heb je als ACP-lid vragen of problemen met betrekking tot jouw rechtspositie, dan kun je terecht bij jouw Coördinator Individuele BelangenBehartiging (IBB) in de regio:

Groningen A. Bloemendal (Groningen) mobiel: 0611 34 52 39 e-mail: bert.bloemendal@groningen.politie.nl Fryslân T.J. Vogel (Drachten) mobiel: 0615 04 77 31 e-mail: thies.vogel@scc-noord. politie.nl Drenthe H. Fieten (Assen) mobiel: 0653 57 35 75 IJsselland Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Twente J.A. van Heel (Enschede) mobiel: 0626 83 05 12 Noord- en Oost-Gelderland Y.S. de Jong (Winterswijk) mobiel: 0616 45 81 86 e-mail: i.jong5@chello.nl Gelderland Midden C.P. Weststrate (Ede) privé: 0318 65 69 59 mobiel: 0622 94 72 45 e-mail: info@weststrate-ede.nl

Gelderland Zuid W.P.J. Janssen Bouwmeester (Weurt) dienst: 024 327 63 68 e-mail: Willie.JanssenBouwmeester@gelderland-zuid.politie.nl Utrecht M.W. van Rijkom (Nieuwegein) mobiel: 0651 43 98 18 e-mail: rien.van.rijkom@utrecht. politie.nl Noord-Holland Noord H. van de Lagemaat (Benningbroek) mobiel: 0654 95 30 20 e-mail: hesila@quicknet.nl Zaanstreek-Waterland P.M.C.J. Commandeur (Zaandam) mobiel: 0634 94 25 42 e-mail: ZaWaIBB@me.com Kennemerland A. van Tol (Hoofddorp) mobiel: 0651 00 07 08 e-mail: arie.van.tol@kennemerland.politie.nl Amsterdam-Amstelland T.A.J. Ebing (Purmerend) mobiel: 0642 61 62 78 e-mail: ibb.acp@hotmail.com

Vakgroep THO AmsterdamAmstelland H.J.B. de Nijs (Amsterdam) mobiel: 0620 63 37 11 e-mail: harrydenijs@hotmail.com Gooi- en Vechtstreek A.C. Driessen (Huizen) mobiel: 0627 09 89 65 e-mail: anco.driessen@gooi. politie.nl Haaglanden P.H.M. de Kler (Leidschendam) mobiel: 0615 22 57 20 e-mail: pietann@hetnet.nl Hollands Midden J. van Manen (Reeuwijk) dienst: 0182 58 73 70 mobiel: 0625 53 84 92 e-mail: manen26@xs4all.nl Rotterdam-Rijnmond Even maanden: G.W.T. Gerrits (Ridderkerk) mobiel: 0641 85 83 62 e-mail: r.gerrits@ridderkerk.nl Oneven maanden: L.M. Schaap (Hendrik Ido Ambacht) mobiel: 0627 08 22 23 Zuid-Holland Zuid P. de Mik (Sliedrecht) dienst: 078 630 89 27 mobiel: 0623 36 85 17 e-mail: p.mik1@chello.nl Zeeland Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl

Midden- en West-Brabant L.M. Hoeben (Drunen) mobiel: 0650 27 40 13 e-mail: luchoeben@home.nl Brabant Noord R. Langeveld (Rosmalen) mobiel: 0620 39 83 90 Brabant Zuidoost Afdeling IBB in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Limburg Noord J. van de Wel-Verboon (Venlo) mobiel: 0641 60 86 74 e-mail: Joke.verboon@limburgnoord.politie.nl Limburg Zuid H.M.J. Wittenhorst (Hoensbroek) tel.: 045 527 30 19 e-mail: acp.wittenhorst@gmail. com Flevoland E.H. van der Horst (Almere) mobiel: 0614 87 30 06 e-mail: ehvdhorst@chello.nl KLPD & VTSPN C.G. Naaktgeboren (Zoetermeer) mobiel: 0646 00 39 03 e-mail: cor.naaktgeboren@klpd. politie.nl Politieacademie K. van Eekelen dienst: 055 539 29 73 mobiel: 0615 52 72 88 e-mail: kees.van.eekelen@politieacademie.nl (Studenten bellen hun eigen regiocoördinator)

Kennemerland, Utrecht & Hollands Midden F.A. Groot mobiel: 0653 12 92 18 Haaglanden N.J. v.d. Geest tel./mobiel: 070 327 74 78 / 0653 46 86 21 Rotterdam-Rijnmond P. de Korte tel ./mobiel: 0344 61 78 75 / 0640 75 83 02 Zuid-Holland Zuid P. v.d. Boogaart tel.: 078 630 39 14 Brabant Z-O H. van Kamp tel.: 040 254 24 57 /040 233 20 30

KLPD & Senioren P. de Korte tel.: 0344 61 78 75 mobiel: 0640 75 83 02 Politieacademie H. Bloemhof tel.: 0517 41 47 96 mobiel: 0622 94 13 51 Limburg Noord & Zuid, Gooi en Vechtstreek, Midden- en West Brabant & Zeeland ACP - tel: 033 495 28 88

Pastoraatteam Het pastoraatteam staat collega’s bij in moeilijke situaties op het werk of privé. Per regio staat een contactpersoon vermeld. Bij de regio’s waar de ACP staat vermeld, is de contactpersoon op het bondskantoor J. Hirt.

Groningen & Drenthe H. Patberg mobiel : 0653 22 75 75 Fryslân & Flevoland D.J. van Es tel.: 0527 61 74 71 IJsselland & Twente J. Marcus mobiel: 0620 30 59 95 NO-Gelderland J. Schuitert Mobiel: 0640 78 65 91

Gelderland Midden W.J.P. Steenbergen tel.: 0317 41 49 59 Gelderland Zuid & Brabant Noord P.G. Versteegt tel: 0318 69 26 46 mobiel: 0625 56 50 92 Noord Holland Noord J.P. de Vries tel.: 0222 31 51 95 mobiel: 0621 50 88 28

Politiebericht november 2011

39


Acp.nl/vereniging

Jubilarissen in november, december en januari De onderstaande collega’s zijn in november, december en januari 25, 40, 50, 60, 70 of zelfs 75 jaar lid van een CNV-vakbond. Van harte gefeliciteerd!

G.M.J. van Beek-Kuijs – Amsterdam, Dhr. J.P. Naus - ‘sHertogenbosch, Dhr. R.V. van der Hilst – Barendrecht, Dhr. J.H. Rozema – Haulerwijk, Dhr. H. Kappert – Almere, Dhr. F.A.T. Reinaerts – Landgraaf, Dhr. H.G.J. Nijkamp – Heerhugowaard.

40 jaar lid 25 jaar lid Mevr. T.T.M. Borst – Alkmaar, Mevr. H.J. GottemakerDennekamp – Nijverdal, Mevr. M. de Boer-Ter Haar – Amsterdam, Mevr. T.F. Larssen-Rosenau – Oisterwijk, Dhr. K. Niewenweg - Baarle Nassau, Dhr. J.J. Talsma – Mantgum, Dhr. J.J.C. Verhoeven – Huijbergen, Dhr. H.F. Verweij – Alblasserdam, Dhr. A. Wever – Tilburg, Dhr. R. van der Zee – Veldhoven, Mevr. J.J. Kos-Zijlstra – Eemnes, Dhr. C.A. Bakker – Heilo, Dhr. A.J. Bloemert – Annen, Mevr. J.H. Blom – Koog aan de Zaan, Mevr. W.E. Bronsdijk – Den Helder, Dhr. R. Eekma – Alkmaar, Dhr. H.J. Garming – Dongen, Mevr. A. van GroeningenKatoele – Spaarndam, Mevr. H.B. Jansen – Ochten, Dhr. H.E. Lamsberg – Utrecht, Mevr. A.P.M. Lukken – Eindhoven, Dhr. J.F. van der Molen – Bierum, Dhr. W.E.J. Nachbahr – Amersfoort, Dhr. J.G. Pruis – Emmeloord, Mevr. F.G. Koekenbier-Sanichar – Mijdrecht, Mevr. M.M.A. Joppe-Van der Sloot – Maassluis, Dhr. M. Winters – Zoetermeer, Dhr. G.J. Frowijn – Tubbergen, Dhr. W.J.P. de Hoog – Den Haag, Dhr. H.J.A. ter Borch – Helmond, Dhr. W.H.M.O. Quix – Heerlen, Dhr. F. Alberts – Purmerend, Dhr. A.T.J. Verbeet – Gemert, Mevr. A.B. Visser-Bosma – Zaandam, Dhr. H.M. van Dijk – Heerenveen, Mevr. C.A.T. Infante-Reyes-Bouman – Smilde, Dhr. R. Vollebregt – Moordrecht, Mevr. H.G. van Lambalgen – Vlaardingen, Dhr. R.W.H. Besten – Amstelveen, Mevr. E.H. Lok – Steenwijk, Dhr. C.T.J. Guijt – Volendam, Mevr. M.J. van Zwam – Tiel, Dhr. D.K. Ganga – Lisse, Dhr. T.W. Hougee – Maassluis, Mevr. M.C.C. Kapitein - Lage Zwaluwe, Dhr. J. van Herk – Voorschoten, Dhr. J. Dood - Den Ham (OV), Dhr. H. Brands – Dronten, Mevr. S. Tusch-Dantuma – Franeker, Dhr. A. Stegeman – Bruchterveld, Dhr. H.A. Schottert – Ommen, Dhr. J.A. den Blanken – Amersfoort, Mevr. C.T. Post – Enschede, Dhr. R.S.H. de Goeij – Amersfoort, Dhr. A. Middeldorp - Driebergen-Rijsenburg, Dhr. R.M. Wareman – Oegstgeest, Dhr. A.C. Gorissen – Rijen, Dhr. J. Slinger – Elst, Mevr. J. Storm – Monster, Dhr. P. van Sluis - Ouderkerk aan den IJssel, Dhr. P.H.W. Kuling – Zandvoort, Dhr. R. Tanis – Elburg, Dhr. H.A. Vos – Groningen, Dhr. P. Battjes – Almelo, Mevr. M.W. Kersten – Leiderdorp, Dhr. A. Flokstra – Eefde, Dhr. M.A. Wijnands – Duiven, Mevr. M.H.C. Cuijpers – Munstergeleen, Mevr. C.M.H. Manintveld – Den Haag, Dhr. F. Hullekes – Zierikzee, Mevr.

40 Politiebericht november 2011

Dhr. J. Arends – Amersfoort, Dhr. J.H. Oldenbeuving – Emmen, Dhr. H.A.J. Mulder – Apeldoorn, Dhr. J. Vording - Zuidwolde (DR), Dhr. R. Reumer – Hilversum, Dhr. C.I. de Boer – Weesp, Dhr. W. Heidema – Grou, Dhr. B. Visser – Burgum, Dhr. L.J. Knoppers – Makkinga, Dhr. G.P. Chaigneau - Hardinxveld Giessendam, Dhr. C. van Duinen – Dordrecht, Dhr. L. Weidenaar – Ede (GLD), Dhr. J. van den Berg – Alphen aan den Rijn, Dhr. N. v.d. Knokke – Hattem, Dhr. J.A.B.M. Koebrugge – Diepenheim, Dhr. J.C. Versteeg – Woudenberg, Dhr. R. van der Weide – Hoogezand, Dhr. G.D. Mak - Nieuwerkerk a/d IJssel, Dhr. H.C.J. Liefhebber – Leerdam, Dhr. T. de Walle – Veenwouden, Dhr. H. Lukens – Steenwijk, Dhr. J. Witte – Middelburg, Dhr. G.J. Maliepaard – Papendrecht, Dhr. J.H. Weuring – Fluitenberg, Dhr. H.L. Harthoorn - Capelle aan den IJssel, Dhr. J.E. van Opdorp – Terneuzen, Dhr. J.J.P. de Ruiter – Rockanje, Dhr. W. Keddeman – Dalfsen, Dhr. C. van Maanen – Colijnsplaat, Dhr. C. van Stam – Soest, Dhr. A.J. Burger – Handel, Dhr. J. Jager – Wildervank, Dhr. K. Boone - Nijkerk (GLD), Dhr. M.J. Achterberg – Baarn, Dhr. H.G.C. Geraedts – Venlo, Dhr. A.P.T. Bouw – Deurne, Dhr. W.T. Heinen – Lommel, Dhr. A.G.B. Nieuwenhuis - Elst (GLD), Dhr. G.N. Krijnen – Almere, Dhr. A.T.C.M. Mulder - Beneden Leeuwen, Dhr. F.H.A. Schulingkamp – Aalten, Dhr. L.J.M. Nouwens – Veldhoven, Dhr. C. Officier – Velserbroek, Dhr. C.W.J. Oud Ammerveld – Zwijndrecht, Dhr. C.J. Rotering – Harlingen, Dhr. A.J.L. van Rijn – Oldenzaal, Dhr. W.H.M. ten Tije – Enschede, Dhr. N.H.M. Sprik – Harderwijk, Dhr. P.J.M. Swartjes – Breugel, Dhr. J.P.J.G. van der Velden – Veldhoven, Dhr. J.C. de Wever – Sint Jansteen, Dhr. L.M. Geus - Beek (LB), Dhr. M. Toorman – Zoetermeer, Dhr. W.H.J. van Wijk – Enschede, Dhr. H.C. Oostindie – Enschede, Dhr. A. van der Hoek – Lelystad, Dhr. H.P. Barnekow – Bedum, Dhr. B. de Boer – Grijpskerk, Dhr. J. van Houten – Roden, Dhr. J. Stijsiger – Almere, Dhr. C.J.J. Baatenburg de Jong – Leidschendam, Dhr. T.A. Wor – Dordrecht, Dhr. T. Beldman – Zwolle, Dhr. R.C.W.A. Aarssen - Den Haag, Dhr. G.G.J. Gerrits – Neerpelt, Dhr. C.M.J. van Beurden – Veghel, Dhr. B.W. van Leeuwen – Heemskerk, Dhr. P. Nota – Heerenveen, Dhr. J.J. Omlo – Doetinchem, Dhr. T.L.M. van Orsouw – Oosteind, Dhr. H.J.M. van Ginkel – Heerlen, Dhr. H.J.N. Bijmans – Huissen, Dhr. R.L. Feenstra – Lelystad, Dhr. W.A. van der Heijden – Rijnsburg, Dhr. J.L. van Balen –


Delft, Dhr. A.K. Kamminga – Twijzel, Dhr. W.H.B. Baar – Putten, Dhr. M.J. Storm - Loenen aan de Vecht, Dhr. D. Schaap – Montmaurin, Dhr. G.J. Timmermans – Drunen, Dhr. H.E. Mooibroek – Zuidhorn, Dhr. W.A.M. Agelink – Bemmel, Dhr. J.M.J. van Dongen – Raamsdonksveer, Dhr. J.C. van den Berk – Gemert, Dhr. C.A.G. v.d. Heuvel – Breda, Dhr. P.J. Hol – Eindhoven, Dhr. C.J.M. Nieuwenhuizen - Noordwijk (ZH), Dhr. E.C.H. Meijer – Lisse, Dhr. W. Meijer – Haarlem, Dhr. G.W.H. Thelosen - Etten Leur, Dhr. T.F.M. Sporre - Noordwijk (ZH), Dhr. H. van der Westen – Bergen op Zoom, Dhr. G.H.M. Wiendels – Terborg, Dhr. T.M.P.J. Theunissen – Axel, Dhr. S.J. Veenstra – Bolsward.

van Amersvoort – Valkensaard, Dhr. G.T.A. Neuteboom – Boxtel, Dhr. J.H.A. Winters – Enschede, Dhr. M.C. van der Kamp – Voorhout, Dhr. H. Gardenbroek – Emst, Dhr. W. Plug – Rijnsburg, Dhr. S. Duinstra – Leeuwarden, Dhr. W. van den Brink – Amersfoort, Dhr. E. Veldhuis – Zeist, Dhr. M.J. Eijkemans – Eindhoven, Dhr. P.G. Bol – Beverwijk, Dhr. P.C.V. van den Boom – Roosendaal, Dhr. A. Bosma - Julianadrop (Den Helder), Dhr. J. Lette – Almelo, Dhr. T.J.J. Peters - ’s-Hertogenbosch, Dhr. A.J.C. Schoppink – Enschede, Dhr. B.G.M. Olde Riekerink - Hengelo (OV), Dhr. J.M.M. Rademakers – Sittard, Dhr. H.J.H. Reijnen – Roermond, Dhr. C.J.W. Vissers – Breda, Dhr. H.J. Meijer – Hoogeveen.

50 jaar lid

60 jaar lid

Dhr. A. Stuut – Dordrecht, Dhr. E. Morren – Bennekom, Mevr. G.H. Bekking - ’s-Gravenhage, Dhr. D. Leenders – Rijsenhout, Dhr. J. Verduin - Capelle aan den IJssel, Dhr. J.P. van Hal – Capelle aan den IJssel, Dhr. P.D.H.

Dhr. L.A. Roling – Rotterdam.

70 jaar lid Dhr. J. Dingemans - De Bilt.

In Memoriam De afgelopen maanden bereikten de volgende berichten van overlijden het bondsbestuur: Mevr. A.M. Bruggeman-Daelman (23-4-2011) Meerssen (81) Dhr. E. de Haan (25-4-2011) Harlingen (66) Dhr. M. in het Veld (7-5-2011) Baarle Nassau (57) Mevr. J.W. Rensema-Smidt (14-5-2011) Appingedam (96) Dhr. C.E. Priester (15-5-2011) Middelburg (83) Mevr. J. van den Berg-Oosterlee (3-6-2011) Capelle aan den IJssel (86) Dhr. H.G.F. Coumans (13-6-2011) Landgraaf (69) Dhr. G. Weidenaar (20-6-2011) Leidschendam (57) Dhr. E. van Straten (23-6-2011) Hengelo (OV) (76) Dhr. H. Otten (24-6-2011) Wezep (89) Dhr. G.J. Gerrits (25-6-2011) Nieuwegein (59) Dhr. J. Boersma (8-7-2011) Bolsward (90) Dhr. C.P. van Leeuwen (13-7-2011) Haelen (73) Mevr. T. van Gemerden (18-7-2011) Sassenheim (86) Dhr. A.E. Bakker (21-7-2011) Utrecht (85) Dhr. H.L.A. Fonteijn (25-7-2011) Sittard (88) Dhr. T.E.M. Kouw (28-7-2011) Breda (77) Dhr. P. van Sintmaartensdijk (31-7-2011) Wassenaar (87) Dhr. M.H. Wigmans (3-8-2011) Zeist (87) Mevr. E. Rip-Burggraaf (3-8-2011) Kamerik (90) Dhr. M.G. Gravestijn (9-8-2011) Ossendrecht (74)

Dhr. S.W.H. Teunissen (12-8-2011) Beek Ubbergen (86) Dhr. T.J.M. van der Meer (14-8-2011) Amersfoort (75) Dhr. H. Doppenberg (15-8-2011) Scherpenzeel (GLD) (65) Dhr. J. Wanders (15-8-2011) Mussel (79) Dhr. E.J. van Bezu (16-8-2011) Haarlem (68) Mevr. A. van Wijk-Luijendijk (19-8-2011) Zwijndrecht (88) Dhr. E. ter Welle (22-8-2011) Nijmegen (92) Dhr. G.A.G.M. Swaanenburg (23-8-2011) Rijswijk (ZH) (58) Dhr. G.C.J. Wubben (23-8-2011) Den Haag (92) Mevr. W. den Boestert (26-8-2011) Almere (52) Mevr. A.J.C. Broeders-Bervoets (26-8-2011) Breda (89) Mevr. M.H. van Schaik-Van Oyen (27-8-2011) Oss (88) Mevr. P. Nijenhuis-van der Sar (28-8-2011) Zeist (59) Dhr. J.T.H.J. Rouwen (29-8-2011) Arnhem (68) Dhr. C. Onderdelinden (5-9-2011) Leiden (80) Dhr. R.B. Thoma (11-9-2011) Enschede (93) Mevr. W.A. van der Linden-Beckers (14-9-2011) ‘s-Hertogenbosch (94) Dhr. H.H. van Herfden (17-9-2011) Amsterdam (82) Dhr. R.G. Noij (22-9-2011) Hendrik-Ido-Ambacht (59) Dhr. G.M. Steenvoorden (22-9-2011) Heythuysen (83) Dhr. J.G.C.M. Ram (23-9-2011) Spijkenisse (63) Dhr. Y. Visser (25-9-2011) Zwolle (86)

Politiebericht november 2011

41


Acp.nl/nieuws

Prikbord Te huur in de Ardennen

tiewoeen 6-persoons vakan Te huur aangeboden: nt. en ht bij het Drieland pu ning in de Ardennen dic n ee in zwembad, maar ligt De woning heeft geen r pe 0 19 huurprijs is vanaf € bosrijke omgeving. De lle -te ilie e? Kijk op www.fam week. Meer informati 79 68. man.nl of bel 072 511

Te huur in Noord-Italie Te huur aangeboden: Nabij Imperia, Franse grens en Monaco, een 4-persoons vakantiewoning (gerestaureerde Olijfoliemolen) in Noord-Italie, slechts 7 km van het strand. Meer informatie en voor reserveringen: www.mulinoitalie.com

Hulp nodig bij de belastingaangifte? De belastingaangifte is elk voorjaar weer een stevige klus. Het CNV helpt leden hier graag bij via de CNV Belastingservice. Kijk voor deze deskundige hulp (in de eigen buurt) bij invullen en direct versturen van de belastingaangifte op www.cnv.nl/belastingservice of bel met CNV Belastingservice via 030 751 10 50. Een afspraak maken, kan vanaf 13 december 2011.

Te huur: vakantiewoning Hexenberge

usse n! Zoek je een kn Laat je ook betovere en elnd ning in een perfect wa 8-persoonsvakantiewo l e.n erg snel op www.hexenb fietsgebied? Kijk dan n jge kri een andere CNV-bond) Leden van de ACP (of 10 procent korting.

Dwars door Benelux voor goede doel In het historisch centrum van La Roche-en-Ardenne (Ourthe Vallei, België) vindt op woensdag 2 mei 2012, aan de oever van de rivier de Ourthe en op 652 meter boven de zeespiegel, de startplaats van de eerste editie van de Benelux Run. De internationale estafetteloop brengt deelnemers in de daaropvolgende dagen non-stop door de landen België, Luxemburg en Nederland. Teams van estafettelopers gaan elkaar dag en nacht aflossen en volgen een sprookjesachtig parcours op kleine maar goed beloopbare wegen. Het vierdaagse sportevenement levert, naast sportieve prestaties, ook geld voor vier goede doelen op, namelijk: Fonds Gehandicaptensport, Nederlandse Hartstichting, Unicef en het Nederlands Rode Kruis.

Beneluxrun.eu

De finish is op zaterdag 5 mei tussen 13.00 uur en 18.00 uur in de haven van Delfzijl, waar alle deelnemende teams feestelijk zullen worden onthaald. Uiteraard kunnen ook leden van de ACP een team samenstellen voor de Benelux Run en meelopen voor het goede doel. Op zoek naar meer Ook met een team meelopen tijdens de informatie over de Benelux Run? Kijk op www.beneluxrun.eu Benelux Run? Kijk op www.beneluxrun.eu

42 Politiebericht november 2011


We want you! Samen sta je sterker

De onderhandelingen voor de nieuwe CAO Politie zijn in volle gang! De ACP zet daarbij onder meer in op koopkracht en werkzekerheid. Iedereen die bij de politie werkt, levert immers een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in ons land. De ACP maakt zich dan ook sterk voor de belangen van politiemensen in alle functies. Wil jij samen met de ACP een sterke vuist maken, maar ben je nog geen lid van de ACP? Meld je dan nu aan als nieuw lid. Ben je al lid van de ACP? Meld dan je collega’s aan en zorg er samen met ons voor dat de ACP als grootste en sterkste politievakbond veel voor jou, je collega’s en de politiesector kan doen. Voor iedere collega die jij lid maakt van de ACP, ontvang je bovendien een waardebon. Daarmee spaar je voor geweldige aanbiedingen, zoals een iPad of duikopleiding. Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.acp.nl/actie

www.acp.nl met elkaar - voor elkaar

Politiebericht nr. 4 (november 2011)  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you