Page 1

Bondsmagazine ACP • nummer 6 • aug/sept 2010

Collega Theo: ‘Als politiezorg je iets waard is, moet je daar ook geld voor durven uitgeven.’ in dit nummer:

Grens politie-inzet tijdens evenementen bereikt

PTSS door politiewerk: een ervaringsverhaal Column: Jaap Timmer Veiligheid over de eigen landsgrenzen

met elkaar - voor elkaar

laatste nieuws: www.acp.nl


,NZLOJUDDJOHQHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

:RRQODVWHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1DDPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1HWWRLQNRPHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

$GUHVเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

9DVWHGLHQVWVLQGVเฒนเฒนเฒนเฒน

3RVWFRGHเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

3DUWQHU

:RRQSODDWVเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1DDPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

*HERRUWHGDWXPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

*HEGDWXPเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

7HOHIRRQQXPPHUเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

1HWWRLQNRPHQเณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

(PDLOเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

9DVWHGLHQVWVLQGVเฒนเฒนเฒนเฒน

>@*HKXZG

>@2QJHKXZG

6DOGRORSHQGHOHQLQJHQ

>@.RRSZRQLQJ

>@+XXUZRQLQJ

เณผ เฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒนเฒน

3RE

Naamloos-1 1

08-01-2010 14:21:52


Column en inhoud

Keuzes maken Voor de meesten van u geldt waarschijnlijk dat de vakantie voorbij is. Na mijn drie weken vakantie, waarin ik even mijn rust heb gepakt, zat ik meteen weer in het drukke ritme. Er zijn deze zomer namelijk genoeg onderwerpen die onze aandacht vragen. Zo hebben wij de laatste weken onze ongenoegens geuit over de toenemende hoeveelheid grootschalige evenementen en de onevenredige druk die dit legt op de capaciteit van de politie. Het is niet zo dat wij tegen evenementen zijn. Of dat wij vinden dat de politie daar niet aanwezig moet zijn. Er wordt op deze manier echter wel roofbouw gepleegd op politiemensen. Er wordt teveel van u en uw collega’s gevraagd. De inzet van politie bij evenementen gaat bovendien ten koste van het echte politiewerk: boeven vangen. En dus moeten er keuzes worden gemaakt. Extra budget of meer agenten om evenementen te kunnen beveiligen. Daarom vroegen wij de afgelopen weken niet alleen via onze eigen website en de media aandacht voor dit onderwerp. Ook aan de minister van Binnenlandse Zaken hebben we laten weten dat de grens nu echt is bereikt. De keuzes voor evenementen zou vooral een lokale en regionale verantwoordelijkheid zijn. Voor ons is dit onacceptabel. Het lijkt er op dat de verantwoordelijke bestuurders en politici de bal voortdurend heen en weer spelen. Voor ons een reden om samen met de andere politiebonden te kijken naar een mogelijke oplossing. Daar kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken. Want hoe staat u tegenover de onevenredige druk die de evenementen op collega’s leggen? Deze evenementen kosten steeds meer capaciteit en geld. En dat terwijl er flink bezuinigd wordt op de politie. Gezellige evenementen zijn oké, maar iedereen verwacht vooral een veilige leefomgeving. Willen politici en bestuurders beiden? Prima, maar dan moeten er wel meer geld en middelen beschikbaar worden gesteld. Ruimte geven aan de professional, u dus, en keuzes maken. Het zijn wat mij betreft redelijke eisen. Wat vindt u?

Gerrit van de Kamp

Wilt u reageren op deze column? Mail dan naar gerrit@acp.nl

Inhoud   4 PTSS door politiewerk: een ervaringsverhaal 10 IBB: Regeling Partieel Uittreden 11 @Acp.nl 12 Scholingsagenda 2010 14 Column: Jaap Timmer 15 Boekrecensie: ‘Fatale herkenning’ 16 Met & voor elkaar: Pastor 18 Fotoreportage: WK-huldiging Oranje 20 CBB: 7 vragen over Politiebestel

22 Puzzelpagina ACP 23 Nieuwsbrief Politiestudenten.nl 24 Blauw ben jij: Theo van Kempen 26 Interview: ‘Politievrijwilligerswerk geen hobby’ 27 ACP Gay bij congres Wenen 28 Veiligheid over de eigen landsgrenzen 31 ‘Prikbord’ met nieuwtjes 32 Belangenbehartigers & Pastoraatteam 33 Jubilarissen in de maand september

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

3


: Acp.nl/actueel

Ervaringsdeskundige Van d

‘Stressgerelateerde meer aandacht bij de Door: Yvonne de Groot, redacteur

Na twintig jaar actieve dienst bij de politie, wordt Arthur van der Vlies in 2009 getroffen door een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een jaar na dato staat hij aan het begin van zijn re-integratietraject. Behalve weer aan het werk gaan, heeft Arthur nog een ander doel voor ogen: meer kenbaarheid geven aan stressgerelateerde ziektes binnen de politiesector. De ACP ging bij hem langs.

Politiemensen kunnen in hun werk worden geconfronteerd met heftige gebeurtenissen en traumatische ervaringen.

4

POLITIEBERICHT aug/sept 2010


der Vlies over PTSS:

ziektes verdienen de politie’ Het is een mooie zomerse dag en Arthur en zijn vrouw Corrie zitten ontspannen in hun tuin een kopje koffie te drinken. Vragen zijn haast overbodig, want Arthur vertelt aan een stuk door openhartig over zijn ervaringen met PTSS. “Ik had nooit gedacht dat ik getroffen zou worden door PTSS. Ik ben immers een optimistisch persoon en werk al twintig jaar met veel plezier bij de politie. Natuurlijk word je als politieman met zaken geconfronteerd die veel impact hebben. Ik heb onder meer in de surveillancedienst gewerkt, bij de bereden politie en heb deel uitgemaakt van de Mobiele Eenheid. Daardoor heb ik alles wel gezien. Van overlast door drugrunners, junks en hoeren, ernstige verwondingen door een aanrijding tot de meest gruwelijke manier om te sterven en rellen waarbij de politie in het nauw werd gedreven. Met al dat soort zaken kom je in aanraking. Maar daar zeur je niet over. Je hebt immers voor dit werk gekozen en gaat gewoon door. Het hoort erbij.”

Keerpunt Frustraties over het werk begonnen echter langzaam op te lopen. Het gevoel bekroop Arthur dat hij de controle kwijtraakte over dingen waar hij altijd grip op had. Het echte keerpunt kwam vorig jaar, op een moment dat je het niet zou verwachten. “Ik stond in de keuken en wilde pannenkoeken bakken. Ik had het meel in een beslagkom gedaan, melk toegevoegd en was net begonnen met mixen toen een van de gardes losliet. Ik ging compleet uit mijn plaat! Ik vernielde de mixer, gooide de beslagkom tegen de muur kapot, heb alles bij elkaar gescholden en heb vervolgens hard staan huilen. Ik was kapot”, vertelt Arthur.

Woedeaanvallen Het incident in de keuken was voor Arthur directe aanleiding om contact op te nemen met een psycholoog. Slechts enkele sessies zouden genoeg zijn om weer snel aan het werk te kunnen gaan. Althans, dat was Arthurs gedachte. De praktijk wees anders uit. Arthur: “Ik ging steeds slechter slapen en kreeg last van nachtmerries. Soms werd ik door mijn vrouw wakker gemaakt, omdat ik lag te schreeuwen en huilen in mijn slaap. Ik wilde niet meer naar verjaardagen, omdat het lawaai mij terugbracht naar situaties in mijn functie als politieman. En ik had woedeaanvallen. Je kunt je emoties niet kwijt en dus zoek je ruzie.” Corrie over deze moeilijke periode:

“Ik moest echt op mijn tenen lopen. Vooral na zijn sessies met de psycholoog. Als ik maar verkeerd keek volgens hem, iets verkeerd zei of te lang aan het stofzuigen was, dan ging hij compleet uit zijn plaat. Schreeuwen, schelden, huilen, de trap op en af rennen en met deuren slaan. Ik heb een donkere kant van hem gezien, maar dat is misschien ook goed geweest. We weten nu echt wat we aan elkaar hebben.” Lees verder op pagina 6

Geestelijke verzorging bij politie Reeds in 1999 vond, in opdracht van de politiebonden, een onderzoek plaats naar de wenselijkheid van professionele geestelijke verzorging bij de politie. In navolging van dit onderzoek stelden enkele korpsen een geestelijk verzorger aan. Ook werd in de CAO 2005-2007 de afspraak opgenomen dat elk korps een professionele voorziening voor geestelijke verzorging zou instellen. In de praktijk kwam hier echter weinig van terecht. Daarom heeft de ACP dit onderwerp vorig jaar onder de aandacht gebracht van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP). Zij heeft het project opgepakt en is met een nieuw onderzoek gestart. Meer informatie over dit onderzoek? Kijk op www.acp.nl

PTSS Onder PTSS worden klachten verstaan die optreden na het beleven van schokkende gebeurtenissen. Mensen met een posttraumatische stressstoornis hebben onder meer last van telkens terugkerende gedachten aan en beelden van de betreffende gebeurtenis. Daarnaast treden slaapproblemen en concentratiestoornissen op. Het autonome zenuwstelsel bij mensen met PTSS reageert heftig op onverwachte maar ongevaarlijke indrukken, zoals harde geluiden. PTSS kan, wanneer het niet behandeld wordt, leiden tot depressies en blijvende arbeidsongeschiktheid.

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

5


: Acp.nl/actueel

Psycholoog Na een aantal sessies constateerde de psycholoog dat Arthur PTSS heeft. “Een klap in mijn gezicht, maar ook een opluchting”, zo zegt Arthur. “Eindelijk kreeg dat wat ik had een naam. PTSS is bovendien te behandelen. Ik moet wel toegeven dat het een lange en zware weg is. Ik heb wel eens gezegd dat als het morgen over is, als ik bijvoorbeeld met mijn motor onderuit ga, dat het dan goed is. Ik kan er nog wel eens verdrietig van worden als ik daarover nadenk. Maar het leven is gewoon te mooi en het gaat steeds beter met me. De klachten zijn voor een groot deel weg.”

‘Straathoer’ Arthur is twee maanden geleden begonnen aan zijn reintegratietraject. De vraag die hij echter nog niet kan beantwoorden, is of hij wel bij de politie wil blijven. “Ik heb ruim twintig jaar op straat gewerkt, waarvan achttien jaar in de regio Rotterdam en twee jaar in de regio Zuid-Holland. Ik ben een straathoer, zoals ik dat zelf noem. Dat werk kan ik nu niet meer doen en ik wil niet in een hokje worden gestopt. Voorlopig zit ik bij de trajectbegeleiding van jonge collega’s. Ik voel me eindelijk weer nuttig en dat geeft een stuk rust.”

Aandacht en begrip Dat Arthur nu ook een ‘missie’ heeft, blijkt uit zijn hele manier van praten. “Ik ben ziek geworden en heb vanaf het begin af aan geroepen dat er iets binnen de sector moet veranderen. Er moet bij de politie meer aandacht en begrip komen voor stressgerelateerde ziektes, zoals PTSS. We kennen het allemaal van militairen die terugkeren van een oorlogsmissie en die in hun werk geconfronteerd worden met heftige gebeurtenissen en traumatische ervaringen. Maar het kan ook politiemensen treffen. Ik heb het idee dat daar vanuit de politieleiding weinig begrip en aandacht voor is. Dat is vreemd. Wij maken in ons werk immers ook situaties mee die als traumatisch kunnen worden ervaren. Bovendien, politiemensen zijn gewoon mensen. Mensen met gevoel!”

Reflectieinblauw.nl Collega Arthur van der Vlies houdt ook een weblog bij over zijn ervaringen met PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). De weblog is te vinden op het webadres www.reflectieinblauw.nl

Poll ‘De psychische gezondheid van collega's verdient meer aandacht dan nu het geval is.’ Deze stelling stond de afgelopen weken op de website van de ACP (www.acp.nl). Ruim 340 mensen gaven hun mening, waarvan maar liefst 93 procent aangaf het eens te zijn met de stelling. Collega Arthur van der Vlies: ‘Politiemensen zijn gewoon mensen. Mensen met gevoel!’

6

POLITIEBERICHT aug/sept 2010


: Acp.nl/rapportioov

Vernietigend oordeel inspectie over ICT politie Door: Johan Jonkers, beleidsmedewerker CBB

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) heeft in opdracht van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie de voortgang over de samenwerkingsafspraken politie 2008 onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn onlangs in een rapport gebundeld. Vooral de conclusie dat de korpsbeheerders in hun rol als bestuurders van de vtsPN niet op adequate wijze hebben gehandeld, vindt de ACP schokkend. De ministers van BZK en Justitie hebben de samenwerkingsafspraken in 2008 gemaakt met het Korpsbeheerdersberaad (KBB). Onderdeel van deze afspraken was de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen de korpsen. Er is tijdens het vervolgonderzoek dit jaar onder meer kritisch gekeken naar de implementatie en het gebruik van de Basisvoorziening Handhaving (BVH), de Basisvoorziening Opsporing (BVO), de Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM), BlueView (BLV) en het Kenniscentrum Personeelsvoorziening (ECPV). De storing van BVH vorig jaar september in Noorden Oost-Nederland werd ook onder de loep genomen.

Invoering BVH Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat, ondanks de afronding van de landelijke invoering van BVH, de meeste korpsen eigen keuzes hebben gemaakt over de inrichting en het gebruik van dit systeem. Er blijken geen landelijke afspraken over de processen te zijn gemaakt. De harmonisatie van de processen rondom de BVO is ook nog niet afgerond. Daarnaast worden de mogelijkheden van het systeem nog niet volledig benut. De IOOV benoemt ook de terughoudendheid om informatie te willen delen en een gebrek aan vertrouwen bij gebruikers, onvoldoende sturing door leidinggevenden en de gebruiksonvriendelijkheid van het systeem.

Andere systemen Over BlueView zegt de IOOV dat het systeem onvoldoende wordt benut wegens de tekortkomingen in BVO en BVH. Voor wat betreft BVCM: dit systeem is technisch volledig ingevoerd. Volgens de IOOV is het capaciteitsmanagement binnen de korpsen echter onvoldoende ontwikkeld door taaie cultuuraspecten en de onduidelijke rol van het management. Tot slot ECPV. Dit systeem is als enige van de vier gemeenschappelijke ICT-systemen volledig ingericht.

Besturing

De ACP vindt de uitkomsten van het IOOV-onderzoek naar de voortgang van de samenwerkingsafspraken politie 2008 schokkend.

is geweest door de korpsbeheerders en politieleiding, vindt de ACP schokkend. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat niet het werk leidend is geweest bij het in gebruik nemen van de basisvoorzieningen, maar de bewuste keuze om de informatievoorziening landelijk te uniformeren en standaardiseren. Deze keuze heeft een zware wissel getrokken op politiemensen. Politiemensen, de uitvoerders, zijn door het management onvoldoende meegenomen in het veranderingsproces. Ook zijn zij onvoldoende ingelicht over de mogelijkheden, beperkingen en het nut en de noodzaak voor de invoer van deze systemen, zo stelt de IOOV in haar rapport.

Acp.nl/rapportioov Meer informatie over dit onderwerp is na te lezen via www.acp.nl/ rapportioov Op dit webadres is ook het gehele IOOV-rapport met conclusies en aanbevelingen te downloaden.

Vooral de conclusie van de IOOV dat er onvoldoende sturing POLITIEBERICHT aug/sept 2010

7


: Acp.nl/actueel

Uitkomsten ledenonderzoek:

ACP krijgt dikke 7 Door: Janneke de Groot, bestuursondersteuner

Leden geven de ACP een dikke 7 als ‘rapportcijfer’. Dat is gebleken uit een groot onderzoek naar de verwachtingen en behoeften van leden over de diensten en producten van de ACP. Het is de tweede keer dat de ACP een groot onderzoek heeft uitgevoerd naar de verwachtingen en behoeften van haar leden. In het Politiebericht van oktober 2009 (nummer 7) en op de eigen website (www.acp.nl) nodigde algemeen secretaris Aukje Smet alle leden uit om mee te doen aan dit tweede onderzoek. Een paar weken lang konden ACP’ers inloggen op een speciale site om hun mening te geven over de ACP. Duizenden ACP-leden maakten hier gebruik van. De ACP bedankt al deze mensen van harte.

Goed rapport Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat leden de afgelopen jaren nog meer tevreden zijn geworden. De ACP krijgt als ‘rapportcijfer’ een dikke 7. Ook weten de meeste

leden goed welke diensten en producten de ACP aanbiedt. Die diensten en producten worden voor het grootste deel ook goed gewaardeerd. Over het Politiebericht bijvoorbeeld, zijn vrijwel alle ACP-leden tevreden.

Pluim Onder de deelnemers aan het onderzoek werden verschillende Pluimen verloot. Cadeaubonnen die je kunt inwisselen voor een belevenis, zoals een dagje dierentuin, sauna, bungeejumpen of karten. Er waren vier winnaars: mevr. Metselaar (Gooi en Vechtstreek), dhr. Mans (Zuid-Holland Zuid), dhr. Binda (Haaglanden) en mevr. Heens (Utrecht). Zij kregen hun prijs allemaal persoonlijk uitgereikt. Drie winnaars kregen de Pluim uit handen van één van de ACP regiobestuurders. De vierde kreeg de prijs van voorzitter Gerrit van de Kamp die op werkbezoek in de regio was.

Solidariteit Uit het onderzoek kwam een enorme hoeveelheid gegevens naar voren. Zo werd duidelijk dat de belangrijkste reden voor ACP-leden om bij de politie te werken het ‘werken met mensen’ is. ACP’ers hechten veel belang aan collegialiteit en solidariteit. Het onderwerp waar iedereen de meeste informatie over wil, is natuurlijk de CAO. En veel leden ontvangen die informatie graag via de digitale nieuwsbrief. Ook zijn er veel leden die zich best op de een of andere manier willen inzetten voor de ACP. Dat is goed om te weten, want er zijn altijd nieuwe kaderleden nodig. Zie voor meer informatie hierover www.acp.nl/vrijwilligers

Verbetering en ontwikkeling Tot slot: de ACP, dat ben jij! Voor de ACP als vakbond is het belangrijk om de mening van haar leden te weten over de dienstverlening. Maar voor de leden zelf levert het ook iets op. De ACP gebruikt de uitkomsten namelijk om de dienstverlening (nog) beter te maken en om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. Zo kan de ACP steeds meer aansluiten bij wat haar leden willen.

Leden geven de ACP een dikke 7 als ‘rapportcijfer’.

8

POLITIEBERICHT aug/sept 2010


: Acp.nl/actueel

Grens politie-inzet

tijdens evenementen bereikt Door: Jasper Achterbergh, beleidsondersteuner

Oplossing noodzakelijk

De ACP luidde afgelopen mei, rond de nationale bekerfinale voetbal, voor het eerst publiekelijk de noodklok over de inzet van politiemensen tijdens evenementen. Van minister tot korpschefs en burgemeesters, iedereen ziet dat evenementen een onevenredige druk leggen op de capaciteit van de politie. Niemand is tot nu toe echter bereid om hier consequenties aan te verbinden en keuzes te maken.

Nadat het onderwerp eerder al tijdens het landelijk overleg van 15 juli werd besproken, zullen de politievakbonden op korte termijn met elkaar en hun leden overleggen op welke manier zij aandacht kunnen vragen voor de ontstane situatie. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Wij willen een oplossing. Misschien dat minder evenementen doorgang moeten vinden, maar het is natuurlijk moeilijk om nee te zeggen tegen de burger. Toch moet er iets veranderen. Een andere optie is dat er meer geld en mensen beschikbaar gesteld worden voor de evenementen.”

Niet alleen in gesprekken met de minister van Binnenlandse Zaken en bestuurders, maar ook via artikelen in de media, op de ACP-website en in dit blad vroeg de ACP aandacht voor dit onderwerp. Voor de ACP en de andere politievakbonden is nu echt de grens bereikt. Evenementen gaan ten koste van de capaciteit van de politie en daarmee ten koste van de veiligheid van collega's en burgers. Het is aan het bevoegd gezag (burgemeesters) om op korte termijn keuzes te maken. Minder evenementen óf meer geld en capaciteit.

ACP: ‘Minder evenementen óf meer geld en capaciteit.’

Bijeenkomsten Landelijk Sociaal Statuut De ACP houdt de komende maanden vier bijeenkomsten, verspreid over het land, om uitleg te geven over het Landelijk Sociaal Statuut. Collega’s worden dan ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Dinsdag 24 augustus Tijdstip: 10.30 tot 12.30 uur Locatie: Politieacademie Eindhoven, Vijfkamplaan 31, Eindhoven Aanwezig: Beleidsmedewerker Alie Nijboer en regiobestuurder Johan Kerbel

Dinsdag 31 augustus Tijdstip: 11.00 tot 15.00 uur Locatie: IBT-centrum Holland Midden, Handelsweg 24,

Alphen a/d Rijn Aanwezig: Beleidsmedewerker Alie Nijboer en regiobestuurder Martijn Pilon

Dinsdag 7 september Tijdstip: 15.00 uur Locatie: Queridolaan 5, Groningen (goed bereikbaar en gratis parkeergelegenheid) Aanwezig: Beleidsmedewerker Alie Nijboer en regiobestuurder Wout Jongman

Woensdag 15 september Tijdstip: van 11.00 tot 14.30 uur Locatie: Regiobureau ZHZ, Vissersdijk Beneden 2, Dordrecht Aanwezig: Beleidsmedewerker Alie Nijboer en regiobestuurder Martijn Pilon POLITIEBERICHT aug/sept 2010

9


: Acp.nl/rechtshulp Ook jij hebt als ACP-lid recht op juridische hulp. Gespecialiseerde juristen, maar ook goed opgeleide collega's in jouw regio komen op voor jouw belang. Voor meer informatie en voorwaarden kijk op: www.acp.nl/rechtshulp

Regeling Partieel Uittreden Door: Marloes Mulhof, jurist

Ton maakt sinds drie jaar gebruik van de RPU (Regeling Partieel Uittreden) en werkt sindsdien 11,1 procent minder dan voorheen. Nu hij 58 jaar is geworden, mag hij 33,3 procent minder gaan werken. Zijn verzoek om toekenning van volledige RPU wordt echter afgewezen.

Ton wil enkele uren minder gaan werken, maar hij wil niet dat dit oploopt tot 33,3 procent. Van collega’s heeft hij gehoord dat het financieel gunstiger is eerst werktijduitbreiding aan te vragen en vervolgens volledig gebruik te maken van die 33,3 procent. Ton vindt dit niet netjes en heeft daarom beide aanvragen, zowel een aanvraag om werktijdverruiming als een verzoek om toekenning van volledige RPU, tegelijk ingediend. Het korps wijst deze aanvragen af. Zij stelt dat toekenning van de verzoeken zou leiden tot oneigenlijk gebruik van de regelgeving.

Bezwarenadviescommissie Omdat het korps de aanvragen van collega’s die niet gelijktijdig zijn ingediend wel toewijst, wendt Ton zich tot de ACP voor rechtsbijstand. De juriste van de ACP legt uit dat het niet uit de regelgeving blijkt dat de aanvragen niet gelijktijdig kunnen worden ingediend. Zij vindt het dan ook oneerlijk dat de aanvragen van collega’s wel worden toegewezen. De bezwarenadviescommissie stelt echter dat het verzoek om werktijduitbreiding moet worden afgewezen, omdat er geen arbeidsprestatie tegenover de extra uren loon staat. Bovendien legt de werktijduitbreiding volgens de bezwarenadviescommissie jarenlang beslag op de formatie, terwijl dit geen extra inzet oplevert. Het korps besluit vervolgens in overeenstemming met het advies van de bezwarenadviescommissie en verklaart het bezwaar van Ton ongegrond.

Toewijzing aanvragen

Een aanvraag om werktijdverruiming en een verzoek om toekenning van volledige RPU, kunnen in sommige gevallen tegelijk worden ingediend.

10

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

Ton en de juriste van de ACP zijn het hier niet mee eens. Er wordt besloten beroep in te stellen tegen de beslissing op bezwaar. En met succes. De rechtbank stelt Ton namelijk in het gelijk. Tijdens de zitting vertelt het korps dat aanvragen worden toegewezen als zij met een tussenpose van (minimaal) drie maanden worden aangevraagd. De rechter hecht hier veel waarde aan. Uit de regelgeving blijkt volgens de rechter echter niet dat gelijktijdige toepassing onmogelijk is. Dat betekent dat alleen de in de CAO van 2008-2010 genoemde voorwaarden gelden. Het korps mag een verzoek om verruiming van de arbeidsduur bijvoorbeeld wel afwijzen indien er niet voldoende formatie is. De rechter stelt dat het korps er niet in is geslaagd aan te tonen dat zwaarwegende belangen zich verzetten tegen toewijzing van de aanvragen. Daarom vernietigt de rechter de beslissing op bezwaar en bepaalt dat de aanvragen van Ton voor toewijzing in aanmerking komen.


: Acp.nl

@Acp.nl Internet is snel en actueel. Zo ook de website van de ACP. Dagelijks zetten wij nieuwe nieuwsberichten, agenda-items, foto ’s, downloads (o.a. CAO’s), video’s etc. op ons digitale adres. In Politiebericht wordt een selectie hiervan verder uitgelicht en aangevuld met achtergronden. Terugkoppeling Bij elk artikel in dit magazine staat ook weer een terugkoppeling naar onze website. Bovenaan de pagina vind je hiervoor een webadres binnen de website Acp.nl Een voorbeeld hiervan is Acp.nl/rechtshulp Door dit adres in te typen in de adresbalk van jouw internetbrowser, kom je automatisch bij meer informatie van de ACP over dit specifieke onderwerp. Uiteraard worden er in de diverse artikelen ook nog handige webadressen genoemd.

Acp.nl/twitter Als internetgebruiker kun je binnen een paar seconden op de hoogte zijn van het laatste (ACP)nieuws. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Zo heeft de ACP ook een eigen Twitterpagina. De ACP-twitter is o.a. te vinden via Acp.nl/twitter De ACP plaatst hier, via RSS-techniek, het laatste nieuws van de eigen website (www.acp.nl). Maak jij ook gebruik van Twitter? Klik dan op Acp.nl/twitter op de knop ‘Follow’ en volg de ACP. Je ontvangt dan een bericht op je eigen Twitterpagina zodra wij een actueel bericht hebben geplaatst.

Twitter Twitter.com is een website waarbij gebruikers via hun eigen pagina korte berichtjes publiceren voor andere ‘tweeps’. Deze activiteit heet Twitteren en betekent kwetteren. Het logo van Twitter is daarom een klein vogeltje. De ACP-twitter is te vinden op Acp.nl/twitter

Acp.nl/actueel Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Surf dan regelmatig naar www.acp.nl/actueel De afgelopen tijd verschenen onder meer de volgende nieuwsartikelen op onze website:   3 aug   2 aug 27 juli 27 juli 21 juli 14 juli

Onderzoek verantwoord politiegeweld binnenkort van start ACP: ‘Geestelijke verzorging van belang voor politiesector’ Grens politie-inzet tijdens evenementen bereikt Voorproefje jaarverslag ACP Uitkomsten ledenonderzoek: ACP krijgt dikke 7 Vernietigend oordeel inspectie over ICT politie

Acp.nl/linkedin De ACP is een actieve vakbond. Zo ook in de sociale media op internet. De nieuwste aanwinst is een account op de netwerksite Linkedin. Mensen leggen op deze website een professionele link met collega’s en ex-collega’s en delen werkervaring en ontwikkelde competenties met elkaar. Benieuwd naar de ACP-Linkedin? Ga dan naar Acp.nl/linkedin en meld je aan.

Acp.nl/nieuwsbrief Om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt, kun je je ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief! Je ontvangt dan minimaal één keer in de twee weken ons nieuwsoverzicht op het e-mailadres van jouw keuze. Ga hiervoor naar Acp.nl/nieuwsbrief

Acp.nl/politiebericht Wil je een artikel uit een oudere of recente editie van Politiebericht nog eens nalezen, maar heb je ons magazine net niet bij de hand? Surf dan gewoon eens naar Acp.nl/politiebericht Hier is het magazine online via een handige online tool na te lezen.

Bondsmagazine ACP •

nummer 6 • aug/sept

Collega Theo: ‘Als politiezo rg je iets waard is, moet je daar ook geld voor du rven uitgeven .’

2010

in dit numm er: Grens politie -inzet tijdens

evenemente PTSS door polit n bereikt iewerk: een erva ringsverhaal

Column: Jaap Timmer Veiligh eid over de eigen

met elkaar -

voor elkaar

landsgrenzen

laatste nieuw s: www.acp.n l

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

11


: Acp.nl/agenda

Scholingsagenda najaar 2010 De ACP wil haar leden ondersteunen bij hun ontwikkeling en biedt de komende maanden weer een aantal boeiende trainingen aan. Trainingen die aansluiten bij de actualiteit en de dagelijkse praktijk van collega’s! Op deze dubbelpagina vind je hiervan een kleine selectie (meer op www.acp.nl/agenda) De ACP wil de vrijwilligers/kaderleden hiermee extra ‘bagage’ meegeven om hun vrijwilligerswerk nog beter te kunnen doen. Het scholingsprogramma is dan ook toegespitst op specifieke trainingen voor vrijwilligers, zoals competentietrainingen gericht op bepaalde talenten of vaardigheden. Deze trainingen kun je ook als groep kaderleden op maat aanvragen. Aan andere vormen van leren, zoals e-coaching, wordt ook aandacht besteed. Oftewel, scholing en training met voor ieder wat wils! De details van het scholings-programma zijn terug te vinden op www.acp.nl/agenda

Acp.nl/agenda

Persoonlijk, voor mij! Effectief in balans: werkplezier, werkdruk en stress 7 en 8 oktober 2010 Voor wie: alle (kader)leden Locatie: Ede Iedereen heeft het druk, druk, druk. Met werk, zorg voor gezins- of familieleden, hobby’s, vrijwilligerswerk etc. Vaak voelen we ons opgejaagd. Je wilt immers alles graag goed doen en vooral niemand teleurstellen. Eigenlijk is de balans soms wat zoek. De kunst van het leven is een effectieve balans vinden tussen werk, zorgtaken en hobby’s. Het doel van de training is opheldering krijgen over wat jij belangrijk vindt in je werk en leven. Tijdens deze training krijg je zicht op waar voor jou de knel- of aandachtspunten liggen. Na twee dagen heb je voldoende handvatten om de touwtjes weer in handen te nemen en een effectieve balans te krijgen en te houden in je leven.

Voor de meest actuele scholingsagenda ga je naar www.acp.nl/agenda

Extra informatie - Scholing (voor leden) is in principe gratis. - Tweedaagse trainingen zijn incl. overnachting en maaltijden (reiskosten zijn wel voor eigen rekening). - Uiterlijk twee weken voor aanvang krijg je een bevestiging of de cursus definitief doorgaat. Bij te weinig aanmeldingen behoudt de ACP zich het recht om cursussen te annuleren. - Inschrijving verplicht tot deelname. Ons scholingsaanbod vraagt een flinke investering. Indien je door zwaarwegende omstandigheden verhinderd bent deel te nemen, meld dit dan zo spoedig mogelijk. Indien je je niet afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht. Tot twee weken voor aanvang kun je kosteloos annuleren. - Voor een groep leden of vrijwilligers is het mogelijk een training op maat te organiseren. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

12

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

Vraag of aanmelden? Heb je interesse, een vraag of wil je je aanmelden voor een cursus? Zeker doen! Dat kan via: 033-4952888 (vraag naar Fija van der Weide) of e-mail naar scholing@acp.nl


Mijn ACP Training webmasters 28 september 2010 Voor wie: bestaande webmasters (’s ochtends) / aankomende webmasters (’s middags) Locatie: ACP-kantoor Leusden Een informatieve en mooie website met actuele informatie is voor de ACP heel belangrijk. Niet alleen de werkorganisatie in Leusden, maar ook de Regionale Raden hebben invloed op de inhoud en vormgeving van de site. Hun regionale pagina groeit steeds meer uit tot hét visitekaartje van de regio en de betrokken vrijwilligers. Ook geeft het regio's de mogelijkheid regionaal over zaken te berichten. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je andere webmasters en doe je veel informatie, praktische handvatten en inspiratie op. De ochtend is bestemd voor de bestaande webmasters. De middag is gericht op (nieuwe) webmasters die het onderhouden van hun eigen website zien als een mooie manier om zich nog verder te profileren.

Training 'Schrijf je vaardig' 30 september 2010 (middag) Voor wie: (aankomende) PR en/of communicatie vrijwilligers van de ACP Locatie: ACP-kantoor Leusden Misschien schrijf je, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief (als kaderlid van de ACP), of wil je artikelen of nieuws voor in de regio gaan schrijven. Heb je (af en toe) moeite om te beginnen met schrijven of om de juiste toon te vinden? Hoe schrijf je zonder al te veel uit te weiden? Hoe schrijf je voor jouw doelgroep? Na het volgen van deze cursus heb je praktische tips en handvatten gekregen voor het schrijven voor de achterban.

CBB-themadag 5 oktober en 9 december 2010 Voor wie: medezeggenschappers (OR/OC leden) en coördinatoren CBB Locatie: ACP-kantoor Leusden De invulling van de CBB Themadagen is flexibel. Per themadag wordt er ingespeeld op actuele ontwikkelingen en op de informatiebehoefte van leden. Het laatste nieuws over het thema van een dag staat op www.acp.nl/agenda

CBB-trainingsdag 18 november 2010 Voor wie: Alle coördinatoren CBB’ers Locatie: ACP-kantoor Leusden Speciaal voor de coördinatoren CBB in de Regionale Raden van de ACP zijn extra trainingsdagen gepland. De cursusdagen waar jij je voor kan opgeven, richten zich vooral op de taken en werkzaamheden van een CBB’er in de regio en de vaardigheden die daarbij komen kijken.

In beweging Workshop Beïnvloeden 22 september 2010 Voor wie: vrijwilligers (Dagelijks Bestuur RR, IBB’ers, CBB’ers etc.) Locatie: ACP-kantoor Leusden Overtuigen of beïnvloeden is een veelgevraagde competentie. Hoe krijg je zicht op de ander en vind je de juiste manier om de ander op een positieve manier te beïnvloeden om daarmee bijvoorbeeld doelen te bereiken of effectiever te zijn? Aan de hand van een model (de Roos van Leary) leer je tijdens deze dag welke verschillende stijlen van beïnvloeden er zijn, wat jouw persoonlijke stijl is en hoe je deze kunt inzetten.

Workshop Organiseren 19 november 2010 Voor wie: vrijwilligers (Dagelijks Bestuur RR, IBB’ers, CBB’ers etc.) Locatie: ACP-kantoor Leusden In deze tijd wordt vaak van je gevraagd om doelmatig te werk te gaan. Tijdens deze workshop besteden we hier de nodige aandacht aan. Je krijgt meer zicht op je doelen, hoe je hiermee SMART aan het werk kunt gaan en hoe je de voortgang van dit proces kunt bewaken.

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

13


Column Jaap Timmer

Recht in tegenspraak ‘Rechtbank: schietende agenten over de schreef’, kopt BN De Stem op 14 juli 2010. Stond er een agent terecht? Nee, de verdachte van een nachtelijke winkelinbraak. De rechter gaf hem strafvermindering, omdat de politie hem onrechtmatig zou hebben neergeschoten. Wordt die agent wel vervolgd? Nee, de hoofdofficier van justitie vond dat hij rechtmatig had gehandeld. Is de rechter de weg kwijt? Agenten zijn bevoegd om geweld te gebruiken als het doel van het optreden dat vereist. Het politiegeweld moet niet indringender zijn dan nodig (subsidiair) en in balans met het doel en de omstandigheden (proportioneel). Het vuurwapen kan een agent legitiem gebruiken ter aanhouding van een vuurwapengevaarlijk persoon en/of een persoon verdacht van of veroordeeld voor een ernstig geweldmisdrijf. Jaarlijks raken er gemiddeld veertien burgers gewond door politiekogels en overlijden er drie. In 55 procent van die gevallen schiet de agent inderdaad ter aanhouding. De Rijksrecherche onderzoekt die voorvallen. Immers, Van Traa heeft ons geleerd: “Geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording”. De hoofdofficier beoordeelt de rechtmatigheid. Maar met gemiddeld zeventien schietgevallen per jaar doen de negentien hoofdofficieren hier weinig ervaring mee op. In 2005 traden agenten op tegen drie nachtelijke winkelinbrekers. Op de gewelddadige vluchtpogingen van de verdachten en het vermoeden van wapens volgden 32 gerichte politieschoten op de verdachtenauto. Deze kwam kilometers verder tot stilstand. De verdachte bestuurder overleefde met een politiekogel in zijn hoofd. Hij werd in hoger beroep veroordeeld. Het Gerechtshof Den Haag gaf de man strafvermindering, omdat de politie volgens het Hof onrechtmatig had geschoten. De hoofdofficier besloot echter de agentschutters niet te vervolgen. De verdachte maakte daar bij het Gerechtshof bezwaar tegen via artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Het Gerechtshof oordeelde vervolgens in juli 2010 dat de agenten rechtmatig ter aanhouding hadden geschoten.

14

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

Columnist dr. Jaap Timmer (51) is lector Veiligheid aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle en hoofddocent Politiestudies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Eveneens in juli 2010 gaf de rechtbank Breda de verdachte van een nachtelijke inbraak in een kledingwinkel in 2009 strafvermindering, omdat de politie hem volgens de rechters onrechtmatig had neergeschoten. De hoofdofficier had eerder geoordeeld dat het politieel vuurwapengebruik rechtmatig was. De rechter heeft tot taak om in strafzaken de gebruikte politiebevoegdheden te toetsen op rechtmatigheid, inclusief geweldbevoegdheden. De legitimiteit van politieoptreden en rechtspraak én de rechtszekerheid van agenten zijn echter niet gebaat bij tegenstrijdige uitspraken van rechters over hetzelfde politieoptreden. Nota bene door hetzelfde rechtsorgaan. Het verdient overweging om de meest vergaande vormen van politiegeweld met gepaste zorgvuldigheid te toetsen. Het onderzoek van de Rijksrecherche garandeert objectiviteit. Het verdient aanbeveling om de beslissing een agentschutter al dan niet te vervolgen altijd in handen te geven van de rechter-commissaris in een gerechtelijk vooronderzoek.


Boekrecencie:

: Acp.nl/fataleherkenning

‘Fatale herkenning’ Door: Jasper Achterbergh, beleidsondersteuner

‘Fatale herkenning’, geschreven door oud-collega Joop van Riessen, is na ‘Vergelding’ het tweede boek in de Anne Kramer-reeks. Het boek ging mee op vakantie en bleek een heerlijke weglezer voor aan het zwembad. Spannend is het boek vanaf het allereerste begin. De jonge en alleenstaande moeder Kim botst tegen een jongen aan, terwijl ze boodschappen doet in Amsterdam Oost en herkent hem als haar oude krantenjongen. Ze heeft hem destijds op koude dagen wel eens uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie warm te worden. De herkenning is wederzijds en vanaf dat moment is Kim haar leven niet meer zeker. Haar krantenjongen blijkt net een gewapende overval te hebben gepleegd. Gelukkig voor Kim komt ze via haar werk in de tv-studio van Pauw & Witteman in contact met hoofdinspecteur Anne Kramer, chef van het Bureau Zware Criminaliteit. Zij besluit de angstige Kim te helpen.

Spannend Het boek is deel twee in een reeks, maar kan ook afzonderlijk gelezen worden. De personages komen in ‘Fatale herkenning’ voldoende tot leven. Daarnaast wordt de verhouding tussen Anne Kramer en de vaste personages goed beschreven om het verhaal body te geven en te kunnen volgen. Van Riessen is er in geslaagd een spannend en vlot geschreven boek af te leveren. Het feit dat de auteur zelf jarenlange politie-ervaring heeft, lees je terug in de situaties en monologen van deze politieroman.

Politieroman ‘Fatale Herkenning’ is een aanrader voor iedereen die houdt van een spannende politieroman. Zelf heb ik het boek in een dag aan het zwembad uitgelezen. De zomer en daarmee de tijd van zwembaden en vakanties zit er bijna op. Maar het boek blijft een aanrader voor iedereen die zin heeft in een paar uur ontspannen leesplezier.

‘Fatale herkenning’ is na ‘Vergelding’ het tweede boek in de Anne Kramer-reeks van auteur en oud-collega Joop van Riessen.

Over de auteur Boek bestellen? Het boek ‘Fatale herkenning’ wordt uitgegeven door uitgeverij Nieuw Amsterdam. Het ISBN-nummer van het boek is: 978 90 468 0719 4. Bestellen via de website van de ACP: www.acp.nl/fataleherkenning

Joop van Riessen werkte van 1965 tot 2004 bij de Amsterdamse politie. Daarna werd hij adviseur bij het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in Den Haag. Sinds 2008 leidt hij zijn eigen onderneming, Joop van Riessen, Communicatie & Advies. Meer weten? Kijk op: www.joopvanriessen.nl

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

15


: Acp.nl/vrijwilligers

Met & voor elkaar Door: Fija van der Weide, HRM vrijwilligers

er een belangrijke en ze Vrijwilligers vervullen in deze en de ACP. Daarom is nn bi l ro de er de ar wa ge zetten voor vrijwilligers die zich in or vo ht ac nd aa k ie br ru oot, n gesprek met Frans Gr ee l aa tm Di d. on kb va de nd, de regio’s Kennemerla or vo or st pa ge illi ijw vr idden. Utrecht en Hollands M

Wat houdt het werk van vrijwillige pastor in?

Acp.nl/vrijwilligers

hebben al deze pastores ingedeeld in regio’s, zodat we niet al te ver hoeven te reizen wanneer iemand zich meldt met een vraag. Als vrijwillige pastor ga je na telefonisch contact bij de betreffende persoon langs. Je bent er dan echt voor diegene. Je luistert, stelt vragen en helpt iemand weer bij zijn eigen antwoorden te komen die lastig te vinden zijn. Zo help je iemand zijn of haar hart te luchten en zelf antwoorden te vinden. Door de themadagen en twee professionals die bij het kernteam horen, kunnen mensen met vragen over verschillende onderwerpen bij ons terecht. Zo hebben we een themadag gehad over bijna-doodervaringen en over PTSS. Wanneer mensen met een trauma (nog) geen professionele hulp willen, dan kunnen ze ook zeker bij ons terecht. Verder krijg ik vragen van bijvoorbeeld collega’s die door ziekte niet kunnen werken en niet willen worden afgekeurd, tot collega’s die in een terminale fase van een ziekte verkeren en levensvragen hebben. We zijn niet aan een religie gebonden, maar als iemand wil bidden dan doe ik dat ook.”

De ACP zoekt jou! Als bijvoorbeeld pastor kun je in diverse regio’s aan de slag. Meer informatie? Kijk op www.acp.nl/vrijwilligers

Waar haal je de motivatie vandaan voor dit soort vrijwilligerswerk?

“Als vrijwillige pastor ben je er voor de ander. Die ander is een collega die met vragen rondloopt, in gewetensnood zit of in psychische nood verkeert. Vaak is dat werkgerelateerd al dan niet in combinatie met zaken die privé spelen. Als vrijwillige pastor ga je naar zo iemand toe en wat je dan vooral doet, is luisteren en meeleven. Het kan om één gesprek gaan, maar het kunnen ook een aantal gesprekken zijn die plaatsvinden . Dat ligt aan de vraag en aan de behoefte(n) van de persoon in kwestie.”

Hoe geef je deze taak concreet vorm? “Met zeven andere vrijwillige pastores zit ik in het kernteam van het pastoraat. We hebben een voorzitter en de rest helpt mee om terugkomdagen, intervisie-, studie of themabijeenkomsten te organiseren voor de pastores. We

“Toen ik ongeveer zes jaar geleden in het Politiebericht een artikel las over het vrijwilligerspastoraat, dacht ik meteen

16

POLITIEBERICHT aug/sept 2010


Acp.nl/agenda Wil je meer informatie over de scholing voor vrijwilligers van de ACP? Kijk dan op pagina 12 en 13 van dit Politiebericht. Hier vind je een kort overzicht van de mogelijkheden, data en locaties. Opgeven kan via een e-mail naar scholing@acp.nl of bellen met 033 495 28 88 (vraag naar Fija van der Weide). Het complete scholingsprogramma is te vinden op www.acp.nl/agenda

ACP’er Frans Groot: ‘Er voor anderen zijn, dat spreekt mij erg aan.’

‘dat is iets voor mij’. Er voor anderen zijn, dat spreekt mij erg aan. En dit vrijwilligerswerk wilde ik wel aangaan, gezien de kwaliteiten die ik mezelf denk te kunnen toeschrijven en mijn levensfilosofie. Het is echt heel mooi werk om te doen. Soms weet je niet eens wat je voor iemand betekent. Ik werd bijvoorbeeld een keer gebeld toen ik op safari in Afrika was. Het was iemand die ik een jaar daarvoor had gesproken en die me wilde laten weten dat het goed ging. Tja, dat is natuurlijk mooi. Het kernteam is ook heel motiverend. Het is een warme groep mensen. We hebben altijd inspirerende bijeenkomsten met elkaar.”

Wat zijn de mindere kanten van dit vrijwilligerswerk? “Eigenlijk vind ik het vooral jammer dat ik te weinig word gevraagd. We zijn ontzettend goed toegerust en staan graag klaar voor collega’s, maar het lijkt toch lastig voor mensen om een luisterend oor te vragen. Mensen weten ons misschien niet goed te vinden of voelen een drempel. Dat zou ik erg jammer vinden. We zijn er voor collega’s, met welke vraag dan ook. En als een vraag onze medemenselijkheid te boven gaat, dan verwijzen we iemand door naar de professionele hulpverlening. Qua tijd wil ik wel meer besteden aan dit vrijwilligerswerk. Ik denk dat ik er

ongeveer zestig tot tachtig uur per jaar mee bezig ben, plus ongeveer veertig uur met de toerusting door het kernteam.”

Hoe belangrijk zijn vrijwillige pastores en hoe word je dat? “Vrijwillige pastores zijn heel belangrijk. Al is het maar voor één persoon die zich door ons minder klem voelt zitten. Dat mensen weer grip krijgen op hun lastige situatie. Mocht iemand erover denken om dit te gaan doen, dan is hij of zij van harte welkom. In veel regio’s is nog plek voor een vrijwillige pastor. Je krijgt eerst een goed gesprek vooraf en dan een professionele basistraining. Je moet vooral goed kunnen luisteren, je kunnen inleven in een ander en niet teveel willen oplossen. Het gaat er vooral om dat je er bent voor die ander. Collega’s die zich willen inzetten als vrijwillige pastor kunnen zich melden bij de ACP.”

Wat vind je van de samenwerking met de werkorganisatie ACP? “Helemaal prima. We worden vooral op secretarieel en organisatorisch gebied goed ondersteund door Jacqueline Hirt. Inhoudelijk hebben we ons kernteam om ons te helpen, maar voor praktische zaken kunnen we zeker bij de ACP terecht.” POLITIEBERICHT aug/sept 2010

17


: Acp.nl/actueel

Met collega’s bij de De ACP gaat regelmatig langs bij collega’s in heel het land. Zo bracht ACP-collega Rob Mussert op dinsdag 13 juli een werkbezoek aan Amsterdam. Samen met de collega’s uit de hoofdstad was hij aanwezig bij de WK-huldiging van het Nederlands elftal op het Museumplein. De dag vol oranjevreugde werd ook vastgelegd met de fotocamera. Een selectie van deze foto’s is meegenomen op deze dubbelpagina.

Het oranjepubliek stroomt in de loop van de dag steeds veelvuldiger het Museumplein op. De collega’s begeleiden hen richting het juiste deel van het feestterrein.

De toegestroomde Oranjefans hadden zich als vanouds in opvallende oranjeoutfits gehuld.

18

POLITIEBERICHT aug/sept 2010


WK-huldiging Naast het traditionele blauw en wit was op deze dag ook ruimte voor een gepaste hoeveelheid oranje op het uniform van diverse collega’s.

De boottocht van Oranje door de Amsterdamse grachten werd door de collega’s te water in goede banen geleid.

De collega’s houden het Oranjefeest op het Museumplein overzichtelijk en vooral ook gezellig voor jong en oud.

Na afloop van de feestelijke huldiging op het Museumplein werden de spelers van Oranje onder begeleiding van collega’s op de motor en luid gejuich van de fans uitgezwaaid. POLITIEBERICHT aug/sept 2010

19


7

: Acp.nl/dossierbestel

vragen over:

Het politiebestel Er wordt al jarenlang gesproken over herinrichting van de politieorganisatie. Het huidige politiebestel voldoet immers niet langer. Of en wanneer er wijzigingen

3

doorgevoerd gaan worden, is echter afhankelijk van het nieuwe kabinet. Zij dient

allereerst duidelijkheid te verschaffen over aanpassing van de Politiewet. De ACP beantwoordt in deze regelmatig terugkerende rubriek zeven belangrijke vragen. Ditmaal over de (mogelijke) veranderingen in het politiebestel.

1

Wat is de huidige stand van zaken rond de Politiewet?

Wat gebeurt er tot aan het moment dat er een nieuwe of aangepaste wet ligt?

De aanpassing van de Politiewet is voor de val van het kabinet Balkenende IV naar de Raad van State (RvS) gestuurd. Normaal gesproken wordt een voorstel tot wijziging van de wet met het advies van de RvS door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. In de periode na de kabinetscrisis is echter door de Tweede Kamer een lijst met controversiĂŤle onderwerpen samengesteld. De onderwerpen op deze lijst mogen niet door het huidige kabinet worden afgehandeld, maar worden pas opgepakt door een volgend kabinet. Aanpassing van de Politiewet staat op deze lijst en ligt daardoor voorlopig op de plank. Het is de vraag of een volgend kabinet dit voorstel naar de Tweede Kamer stuurt. Wel gaat de minister van Binnenlandse Zaken verder met de ontwikkeling van het politiedienstencentrum (PDC).

Het politiedienstencentrum zal de komende tijd verder worden ontwikkeld. Taken op het gebied van personeel, informatie, organisatie, financiĂŤn, automatisering, communicatie en huisvesting (de zogenaamde PIOFACH-taken) zullen in een centrale organisatie worden ondergebracht. Dit betekent niet dat elke medewerker binnen deze taken in een groot kantoorpand centraal in het land gaat werken. Een decentrale uitvoering van de taken sluit de centrale aansturing niet per definitie uit. Er worden nu haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de samenwerking op verschillende gebieden, zoals ICT, inkoop, ERP (Enterprise Resource Planning), Personeel en FinanciĂŤn.

Wat betekent dit voor de nabije toekomst?

Samenwerking tussen korpsen blijft altijd mogelijk. De korpsbeheerders hebben een aantal gebieden vastgesteld waar korpsen kunnen samenwerken, zoals de forensische en tactische opsporing, de interventieteams en het grootschalige en bijzonder optreden. Hier kunnen de korpsen doelmatiger samen opereren. Daarmee versterken zij ook de kwaliteit van deze taken.

2

Er zal veel afhangen van het formatieproces en van welke politieke partijen (samen) gaan regeren. Het is onduidelijk of veiligheid een dominant thema zal zijn in de formatiebesprekingen. De ACP heeft bij de informateurs wel aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Zij vindt dat er een duidelijke en duurzame keuze gemaakt moet worden om de politie te moderniseren. Daarbij moet aansluiting worden gevonden bij de eisen van de huidige omstandigheden.

20

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

4

Wat betekent dit voor de samenwerking tussen korpsen?


5

Wat is de rol en de positie van de ondernemingsraden?

Een nieuw kabinet zal (mogelijke) veranderingen in het politiebestel verder vorm gaan geven.

De minister en het Korpsbeheerdersberaad hebben met elkaar afgesproken om de medezeggenschap (de ondernemingsraden) landelijk een positie en rol te geven. Hoewel er nog geen formele positie voor een centrale ondernemingsraad (COR) is weggelegd, is het belangrijk om landelijke onderwerpen waarin de ondernemingsraad een positie heeft op centraal niveau af te stemmen. De COR zal vooralsnog een adviserende rol hebben richting de regionale ondernemingsraden. Elke ondernemingsraad heeft een zetel binnen de COR.

de website van de ACP staat uitgebreide informatie over het rapport. De ACP vindt dat het huidige systeem van autonome korpsen een eenduidige en doelmatige besturing van de politie niet mogelijk maakt. Dit systeem heeft, los van de goede bedoelingen, geleid tot meer bureaucratie. Systemen passen steeds minder bij de behoefte van medewerkers om hun dagelijkse werk naar behoren te kunnen doen. Het systeem is leidend geworden, niet ondersteunend. De ACP vindt dit onaanvaardbaar. De systemen moeten zo worden ingericht dat het leidt tot minder bureaucratische druk, meer dienstverlening, grotere betrouwbaarheid en meer veiligheid.

Hoe kijkt de ACP aan tegen herinrichting van het politiebestel?

Wat wordt er van alle betrokken partijen verwacht?

Het onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid heeft inzicht gegeven in de resultaten van samenwerking tussen de korpsen. Deze resultaten stemmen niet vrolijk. De ACP is v贸贸r samenwerking. Voor een gezamenlijke aanpak van de problemen in de samenleving, maar ook voor de uitdagingen om in de politieorganisatie beter en slimmer samen te werken. Als dit op een goede manier gebeurt, dan kunnen meer mensen in het primaire proces worden ingezet. De samenwerking op ICT gebied is echter slechts op 茅茅n onderdeel voldoende uit de verf gekomen. Op de overige gebieden scoort de politie onvoldoende. Op

De gehele ontwikkeling van de politiesector heeft de volle aandacht van de ACP. Of het nu gaat om de inrichting van het politiedienstencentrum, de bovenregionale samenwerking of de ICT problemen. De ACP wil duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor de problemen en hecht daarbij niet aan heilige huisjes. In de visie van de ACP is het van groot belang dat het werk leidend is en dat de politie als professional het uitgangspunt is. Dit vraagt veel van de huidige cultuur en structuur. Het vraagt niet alleen flexibiliteit van de organisatie en de wijze waarop deze wordt bestuurd. Het vraagt ook om aanpassingsvermogen van medewerkers.

6

7

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

21


: Acp.nl/prijspuzzel Horizontaal 2. Putemmer; 5. Aanw. Vnw. 9. Plaats in Noord Brabant; 11. Autoriteit; 13. Meisjesnaam; 15. Onvoorspelbaar; 16. Deel van Zwitserland; 17. Burgemeester; 19. Getijde; 20. Frans lidwoord; 21. Poten; 25. En anderen; 27. Zangstuk; 29. Groet; 30. Deel van munitie; 32. Europeaan; 33. Plaats op de Veluwe; 35. Ploegsnede; 37. Europese munt; 38. Langdurige ruzie; 40. Voegwoord; 41. Opschrijven; 44. Romeinse Rijk; 45. Lidwoord; 48. Selenium; 49. Gemoed; 51. Deftig; 53. Oppervlaktemaat; 54. Ooievaar; 55. Een zekere; 56. Stuurs; 57. Bijwoord;

Verticaal 1. Bedorven; 2. Levenslucht; 3. Gelijkmatig; 4. Opstootje; 5. Deel van een huis; 6. Soort Aloë; 7. Gebruik; 8. Kip; 10. Eenvoudig; 14. Edel; 18. Niet dezelfden; 20. Emelt; 21. Christelijk feest; 22. Water in Brabant; 23. Zachtmoedig; 24. Noord-Holland; 26. Bloem; 28. Europeaan; 31. Tijdmaat; 36. Niet boven; 37. Bijbeldeel; 38. Verenigde Naties; 39. Transportmiddel; 42; geur; 43. Bovenop; 46. Moment; 48. Hemellichaam; 49. Bitter vocht; 50. Waterplant; 51. Zoon van Noah; 52. Scheepstouw;

1

9

2

3

10

4

11

15

15a

21

13

23

24

30

33

36

41

46

53

47

44

48

51

54

56

39

43

50

51a

55

57

De letters op 19-32-14 21-9-50-13-39-51a-3-37-56-45-25-7-12-36-33-16 28-41-51-23-55-20-15a-40 en 24 vormen de oplossing van deze puzzel.

Pluimprijs voor de oplossing! Heb jij de oplossing van de puzzel gevonden? Stuur dan een kaart naar: Politievakbond ACP, Postbus 290, 3830 AG Leusden, mail: prijspuzzel@acp.nl of verstuur je antwoord via: www.acp.nl/prijspuzzel Je maakt dan kans op een fraaie prijs: een paarse pluim (waardebon) ter waarde van € 100,-. De Pluim biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen, van een gezellig diner tot een surfclinic of voetbalwedstrijd naar keuze. De keuzemogelijkheden zijn onderverdeeld in negen thema's. Wil jij weten uit welke belevenissen je als winnaar kan kiezen? Kijk dan op: www.mijnpluim.nl

Winnaar juli De oplossing van de puzzel in het julinummer luidt: ‘Wat doet u deze zomervakantie, thuis blijven kamperen of heel iets anders?’. De winnaar is: E. Pastoor uit Zwolle. De winnaar heeft de gewonnen pluimprijs thuisgestuurd gekregen.

De pluimprijs biedt de keuze uit de meest fantastische belevenissen.

22

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

26

31

38

42

49

25

34

37

40

14

19

29

32

8

16

22

28

45

7

18

20

27

6

12

17

35

5

52


Politiestudenten.nl Nieuwsbrief nr. 12 augustus 2010

Meldpunt Politiestudenten De ACP is als politievakbond een onafhankelijke belangenbehartiger. Onafhankelijk van de werkgever en van de Politieacademie. Wij worden door onze leden, waarvan het merendeel politiemensen, betaald om op te komen voor hun belang. Er gaat veel goed, maar het kan soms beter. Daarom vragen wij studenten om gebruik te maken van ons meldpunt. Hiervoor kun je terecht op: www.politiestudenten.nl/meldpunt

Minder contributie betalen? Je kunt de belastingdienst aan jouw ACP-contributie laten meebetalen. Dit kan via de Ruilmogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Politie, de RAP. Je laat dan jouw vakbondscontributie van je brutosalaris betalen. Dat levert een voordeel op van ongeveer 40 procent. Bijna de helft dus. Bij de personeelsafdeling van je eigen korps kun je navragen hoe je hiervoor in jouw regio een aanvraag in moet dienen.

ACP eist duidelijkheid wijzigingen politieopleiding De ACP heeft de minister van Binnenlandse Zaken enkele weken geleden verzocht om duidelijkheid te scheppen over een aantal zaken betreffende de politieopleiding. Begin juli is gesproken over de instroom van politiestudenten, de verkorting van de opleiding tot (allround) politiemedewerker (niveau 3 en 4) en over de zogenoemde beursstudenten. Een uitgebreid artikel daarover vind je op www.politiestudenten.nl

De minimale randvoorwaarden worden niet ingevuld en dat is een eerste vereiste voor de ACP. De politiebonden zouden betrokken worden bij de uitwerking van de pilot, maar dat is niet gebeurd. En in deze vorm kan de ACP niet akkoord gaan met de opzet van het proefproject. De ACP heeft de minister van BZK daarom ook verzocht om te mogen deelnemen aan de werkgroep die is gekoppeld aan de pilot. De voorbereidingen zijn in volle gang en het startschot voor dit proefproject zal over enkele maanden worden gegeven. De minister en de politiebonden moeten het echter nog wel eens worden over bepaalde zaken, zoals de rechtspositie van de beursstudenten en aansluiting bij de politiepraktijk. Het onderwerp staat dus nog steeds hoog op de agenda van de ACP.

24 uur per dag Op werkdagen Wekelijks 9 keer per jaar Op afspraak

www.acp.nl en www.politiestudenten.nl 033 495 28 88 óf info@acp.nl Digitale nieuwsbrief - www.acp.nl/nieuwsbrief Magazine Politiebericht - www.acp.nl/politiebericht Regiobestuurder ACP

En voor heel veel meer... kijk je op: www.acp.nl/voordeelpagina

Over de eerste twee onderwerpen kan de ACP (nog) geen nieuws melden. Er is echter wel een update over het proefproject rond de toekomstige beursstudenten. Het doel van deze pilot is om het politieonderwijs te verbreden via het reguliere onderwijs. De beursstudenten hebben geen aanstelling bij de Nederlandse politie, zoals de reguliere politiestudenten. Het gaat hier dan ook om een theoretische opleiding. De ACP heeft in het landelijk overleg van 29 juli aangegeven dat de wijze waarop de pilot nu is vormgegeven, onvoldoende is uitgewerkt.

Ledenvoordeel in de ACP-webshop!

www.politiestudenten.nl

investeer in jezelf en je collega's

Als ACP-lid kun je via politieshop.eu met forse korting (politie) producten bestellen. Kijk voor meer informatie op: www.acp.nl/ webwinkel

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar De ACP is een bond met en voor professionals. Vragen of problemen worden opgepakt door één van onze deskundigen. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.


: Acp.nl/actueel

Blauw ben jij

Profiel n Naam: Theo van Kempe Leeftijd: 55 f Medewerker PZ / Functie: Administratie coรถrdinator D4. Decentraal Opleidings stelland Korps: Amsterdam-Am ACP-lid sinds: 1974

24

POLITIEBERICHT aug/sept 2010


De vaste rubriek Blauw ben jij is een kort vraaggesprek over de achtergrond van een collega in het (licht)blauw en zijn/haar mening over actuele onderwerpen. Hoe lang werk je al bij de politie? “Ik ben in 1974 begonnen bij het Korps Rijkspolitie, Parketpolitie Amsterdam, als medewerker groepsadministratie. Daarna ben ik er 1,5 jaar tussenuit gegaan voor het vervullen van mijn militaire dienst. Vervolgens ging ik weer terug naar de (Rijks)politie, waar ik tot op heden werk. In totaal dus al 36 jaar!”

Waarom heb je (destijds) voor de politiesector gekozen? “Na een wat mislukte studie aan een seminarie in Voorschoten, heb ik toch maar voor de werkgever gekozen, waarvoor ook mijn vader werkzaam was. Het politiewerk is mij eigenlijk met de paplepel ingegoten. Mijn vader was een gedreven politieman, eerlijk en rechtvaardig en hij had veel plezier in zijn werk. De stap naar de politie was dan ook snel gemaakt. Na een sollicitatiebrief en een gesprek met de legendarische adjudant Van de Doel van de Rijkspolitie Amsterdam kon ik op 1 april 1974 beginnen.”

Hoe ervaar je de politiesector tot op heden? “Ik heb de politie vanaf het begin af aan als een betrouwbare werkgever gezien. Natuurlijk hebben we zaken moeten inleveren, maar dat is in de loop der jaren in elke sector gebeurd. Een verschil met ‘vroeger’ is wel dat, sinds de slogan ‘de politie is je beste kameraad’, de positie van de politie in de maatschappij behoorlijk is veranderd. En niet ten positieve. Natuurlijk moet je meedenken en -voelen als politieorganisatie, maar er zijn situaties waarin je autoriteit moet hebben/uitstralen en daar naar moet handelen, zoals dat ook geldt voor opvoeders. Soms ben jij diegene die de lijn moet trekken en iets helder en duidelijk moet maken.”

Hoe kan volgens jou de waardering voor het politievak omhoog? “Door duidelijk aan te geven wat voor de politieorganisatie de grenzen zijn van het betamelijke. Je hoeft niet alles over je heen te laten komen. Niet vanuit de politiek, die vaak reageert op de waan van de dag, en niet vanuit het publiek. Soms moet je staan voor dat wat je vertegenwoordigt. Die duidelijkheid zal ook waardering oogsten.”

Er is de laatste jaren veel rumoer in Nederland over geweld tegen politiemensen. Hoe kijk jij hier tegenaan? “Er moeten duidelijke regels worden opgesteld. Politie en politici moeten daarbij gezamenlijk optrekken. Dat vereist ook de politieke moed om dit een keer helder en duidelijk uit te spreken. Sommige onderwerpen binnen de maatschappij zijn niet passend in een oeverloos poldermodel, maar dienen gewoon eens te worden aangepakt.”

Er is een discussie gaande over de politiesterkte in Nederland. Wat is jouw visie hierover? “Een discussie is altijd wenselijk. Wij zijn een maatschappij in verandering en discussie houdt de boel scherp. Laat het dan echter wel een open discussie zijn, vooral vanuit de politiek. Zonder teveel piketpalen en hindernissen, zoals geld, invloed en macht. Als politiezorg je iets waard is, moet je daar ook geld tegenover durven te stellen.”

In de nabije toekomst gaan er dingen veranderen in politieland. Wat is jouw beeld daarbij? “Ik denk dat de heer Nordholt (oud-hoofdcommissaris, red.) met zijn visie destijds zijn tijd ver vooruit was. Dat we inderdaad gaan naar een soort provinciale politie, om de zaak helder, duidelijk en efficiënt te houden. Het is mij nog niet duidelijk wat dat allemaal gaat betekenen voor het technisch en administratief personeel. Helderheid hierover zou meer dan wenselijk zijn. Overigens is dit onderwerp het schoolvoorbeeld van hoe de discussie over de politie door de politiek wordt bepaald.”

Je bent lid van de ACP. Wat is jouw belangrijkste reden daarvoor? “Ik kan hier twee redenen voor noemen. Natuurlijk de christelijke grondslag, maar ook het gegeven dat ik de ACP heb leren kennen als een bond die niet meteen het actiewapen gebruikt. Zij zoekt het liefst de dialoog met anderen, maar schuwt er natuurlijk ook niet voor om indien nodig wel het actiewapen ter hand te nemen.”

Heb je zelf een onderwerp uit politieland, waaraan je in deze rubriek aandacht zou willen besteden? “Het salaris van sommige collega's. En nee, ik bedoel dan niet het salaris aan de top. Dat is gewoon vaak een kwestie van vraag en aanbod en hoe je er moreel in zit. Ik bedoel het feit dat het nog bestaat dat wij collega's hebben die zich in een schaal 3 een slag in de rondte werken ten behoeve van de organsiatie. Schaal 3, hoe durven we deze fooi eigenlijk nog aan mensen uit te betalen? Ik vind dat hier snel verandering in moet komen.”

Ben jij blauw? Op pad na een binnengekomen melding of een relatief rustige middag op het bureau. De werkweek van politiecollega’s is nooit hetzelfde en varieert van functie tot functie. Wil jij over jouw politiewerk en je motivaties daarin vertellen? Stuur dan een e-mail o.v.v. ‘Blauw ben jij’ met je naam, contactgegevens, leeftijd en waar je werkzaam bent naar de redactie: reactie@acp.nl Uit de aanmeldingen wordt door de redactie van Politiebericht voor elke editie van het magazine een collega geselecteerd. Hij of zij krijgt per e-mail enkele vragen over actuele onderwerpen uit politieland voorgelegd. Naast jouw antwoorden komt een foto van jezelf te staan.

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

25


: Acp.nl/actueel

Politievrijwilliger Huib van ’t Hoff:

‘Het is serieus werk, geen hobby’ Door: Wout Jongman, regiobestuurder

In veel politieregio’s zijn behalve reguliere politiemensen ook politievrijwilligers werkzaam. Mensen die naast hun dagelijkse werk ingezet worden als politieagent(e), voornamelijk in het weekeinde en bij evenementen. Huib van ’t Hoff is één van deze collega’s, die vol overgave vertelt over zijn tweede baan. Etten-Leur zes politievrijwilligers, onder wie de dochter en schoonzoon van Huib. Hij maakt dan ook deel uit van een echt politiegezin. Ook zijn zoon en schoondochter werken bij de politie. Alleen zijn vrouw heeft er niets mee, maar ze heeft Huib en de kinderen altijd alle steun gegeven. “Deze steun is erg belangrijk. Het werk van een politievrijwilliger is serieus werk, geen hobby”, aldus Huib.

Samenwerking

Collega Huib van ’t Hoff: ‘Het is belangrijk dat je georganiseerd bent, ook als vrijwilliger’.

Huib werkt al veertig jaar bij de douane, ofwel de douane/ belastingdienst zoals dat tegenwoordig heet. Toen hij een advertentie over reserve politieagenten in het plaatselijke blad van zijn woonplaats Etten-Leur zag staan, hoefde hij niet lang na te denken. Het leek hem een mooie aanvulling op zijn dagelijkse werk en ook een bredere kijk op de wereld kon geen kwaad. Huib besloot te solliciteren, werd aangenomen en volgde hierna de opleiding tot politievrijwilliger.

Politiegezin En dus werkt Huib tegenwoordig als politievrijwilliger in de regio Midden- en West-Brabant, als lid van het team EttenLeur. Voor dit werk volgt hij een aantal dagen per jaar de zogeheten IBT-lessen. Ook de vrijwilligers moeten immers aan de toetseisen voldoen. Op dit moment werken er in

26

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

Werken als politievrijwilliger bevalt Huib goed. “De vrijwilligers die ik ken, doen hun werk met veel plezier. Dat valt de beroepscollega’s op. Ze maken graag gebruik van de politievrijwilligers en de samenwerking is goed.” Voor de verdiensten hoeven de vrijwilligers dit werk niet te doen. Volgens Huib gaat het echter ook om het werk op zich. Hoewel dat niet alleen een leuke kant kent. Het heftigste wat Huib als politievrijwilliger heeft meegemaakt, is een zelfdoding. Dat had nogal wat impact, maar dankzij de steun van BOT collega’s kon hij het een goede plek geven. Ook heeft hij ooit assistentie moeten verlenen bij een schietincident van collega’s. Huib over deze situatie: “Het viel mij op dat je dan overschakelt op de automatische piloot. Je valt terug op de dingen die je tijdens de opleiding geleerd hebt.”

Vakbond Huib is ook actief in vakbondsland. Hij is lid van de NCF, onderdeel van de ambtenarencentrale van de Nederlandse Categorale Vakvereniging Financiën. Daarnaast is hij vakbondskaderlid, lid van de regionale medezeggenschap en van de ACP. “Ik vind dat iedereen lid moet zijn van een vakbond. Het is belangrijk dat je georganiseerd bent, ook als vrijwilliger. Als je een probleem hebt, kun je terugvallen op de vakbond”, legt Huib uit. Hij heeft zelf een zaak lopen vanwege een opgelopen gehoorbeschadiging tijdens zijn werk als politievrijwilliger. De ACP steunt hem daarbij.


: Acp.nl/actueel

Wenen kleurt roze

De Nederlandse delegatie nam ook deel aan de regenboogparade in Wenen.

Door: Ivo Groot, kaderlid

Begin juli werd voor de vijfde keer een Europese conferentie voor homoseksuele en lesbische politieambtenaren gehouden. Van de werkgroep ACP Gay waren Ivo Groot, Aukje Norg en Patrick van Boven Kaarsmaker aanwezig bij de conferentie in Wenen. De EGPAC-conferentie (European Gay Police Association Conference) wordt elke twee jaar gehouden. Na Amsterdam, Londen, Stockholm en Barcelona was dit jaar de stad Wenen het toneel. Het was voor de organisatoren in de Oostenrijkse hoofdstad een hele opgave om een dergelijke conferentie in het doorgaans conservatieve Oostenrijk te organiseren. Pas in 1993 werd homoseksualiteit hier uit het wetboek van strafrecht gehaald. Hoewel de Oostenrijkse politie sinds vijf jaar een eigen organisatie voor homoseksuele en lesbische politiemensen heeft, is het hier nog steeds niet gemakkelijk om voor je geaardheid uit te komen. Des te meer waardering en respect voor de organisatoren van deze conferentie.

Emancipatie De emancipatie van homoseksuelen en lesbiennes mag bij de politie in Nederland dan ver gevorderd zijn, voor veel andere Europese landen kan dat niet worden gezegd. Denk bijvoorbeeld aan de vroegere Oostbloklanden. Op de conferentie in Wenen was voor het eerst een delegatie uit Hongarije aanwezig. Als je daar in overheidsdienst bent, is het onmogelijk om voor je geaardheid uit te komen. Als land waar de positie van homo’s en lesbo’s bij de politie redelijk tot goed is, heb je een verantwoording naar die landen toe. Zij kunnen een behoorlijke steun in de rug gebruiken. Daar draagt een dergelijke conferentie aan bij. De thema’s die

tijdens deze conferentie centraal stonden, waren zeer uiteenlopend. Het ging bijvoorbeeld over de bestrijding van ‘hate crimes’ tegen homo’s en lesbo’s, hulp aan slachtoffers van antihomoseksueel geweld, discriminerend taalgebruik bij de politie en over het oprichten van een homonetwerk binnen de politie.

Homonetwerken Tijdens de conferentie werd duidelijk dat alleen de vakbonden in Nederland en Zweden een homonetwerk hebben. In Noorwegen hebben ze geen homonetwerk, maar op individuele basis wordt er wel hulp aan collega’s geboden als zij problemen ondervinden. En hoewel de Oostenrijkse vakbond de conferentie financieel steunde, wil zij er verder (nog) niets mee te maken hebben. Voor wat betreft de Duitse politievakbond: zij heeft geprobeerd meer aandacht aan homoseksuele en lesbische politiemensen te geven, maar moest onder druk van haar leden deze activiteiten in de koelkast zetten. Hoewel het opzetten van homonetwerken in vakbonden in de verschillende landen een taak van de leden zelf is, kan de ACP hierin wel een rol spelen. De ACP is namelijk lid van de ‘European Trade Union Confederation’ en neemt deel aan de ‘Trade Council of Eurofedop’. In die hoedanigheid kan de ACP het onderwerp op de agenda zetten.

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

27


: Acp.nl/actueel

Investeren in veiligheid:

Ook buiten de eigen Door: Jacqueline Hirt, bestuursondersteuner

De ACP beperkt zich niet tot het behartigen van de collectieve en individuele belangen van collega’s binnen de eigen landsgrenzen. Ook daarbuiten denkt de ACP actief mee. De vakbond maakt deel uit van de Europese politiebond EPU en zet zich op deze manier in voor collega’s over de grens.

European Police Union De ACP heeft sinds dit jaar het voorzitterschap van de European Police Union (EPU) in handen. De EPU heeft als belangrijkste doel om de samenwerking tussen de verschillende Europese politievakbonden te bevorderen binnen het gebied veiligheid. De EPU richt haar aandacht op politiespecifieke thema’s. Zij pleit voor het versterken en verbeteren van de arbeidsvoorwaardelijke elementen en rechtspositie van politiemensen binnen een (sociaal) veilig Europa. Op een aantal inhoudelijke terreinen wordt aansluiting gezocht bij andere Europese initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van corruptie.

28

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

Voor de Roemeense politie- en vakbondscollega’s valt nog veel te bereiken. De ACP steunt hen daarin.


en landsgrenzen Veiligheid is voor iedereen van groot belang. Niet alleen voor burgers en politiemensen in Nederland maar in heel Europa. De veiligheid in Nederland is in toenemende mate afhankelijk van de samenwerking met politieorganisaties in Europa. Mede daarom is een internationale samenwerking van belang. Een andere belangrijke reden is dat via internationale samenwerking een bijdrage geleverd kan worden aan de leef- en werkomstandigheden van collega’s over de grens.

Financieel-economische crisis De Europese samenleving en politici verwachten in alle gevallen professioneel optreden van de politie om de veiligheid te handhaven. Dat is alleen mogelijk door rust, orde en veiligheid te creëren binnen het Europese politieveld. De huidige financieel-economische situatie maakt dat er niet makkelijker op. Ook komend jaar zullen de gevolgen van de financieel-economische crisis in Europa nog voelbaar zijn. Er zullen nog meer gedwongen bezuinigingsmaatregelen genomen worden die ook de sector politie in Europa raken. Een (inter)nationale crisis is echter geen vrijbrief om afspraken, vastgelegd in Europese Verdragen, niet na te komen. Afspraken over bijvoorbeeld het recht van werknemers op collectief optreden in geval van belangengeschillen. Of het recht van werknemers op rechtvaardige arbeidsvoorwaarden, veilige arbeidsomstandigheden en een beloning die een aanvaardbaar levenspeil waarborgt.

Werkbezoek Afgelopen juni bracht de ACP, in het kader van internationale samenwerking, een bezoek aan Roemenië, Bulgarije en Moldavië. Tijdens dit werkbezoek kreeg de ACP het gevoel dat de regeringsleiders de noodzaak om vooruitgang te boeken op het gebied van (sociale) veiligheid binnen de eigen landsgrenzen en daarbuiten (nog) niet willen inzien. Terwijl het onmiskenbaar duidelijk is dat het ‘korten’ op veiligheid tot verhoogde risico’s leidt. Niet alleen voor wat betreft de handhaving van de openbare orde en veiligheid, maar ook kijkend naar de gezondheid en het welzijn van politiemensen. Een reeks van (financiële) beleidsbesluiten heeft de politieorganisatie in deze landen recht in het hart geraakt.

Lage lonen Politiemedewerkers in Roemenië, Bulgarije en Moldavië maken lange dagen. Een gemiddelde werkweek van zestig uur is geen uitzondering. Daar tegenover staan lage lonen. De verkeerspolitie verdient tussen de 125 en 400 euro per maand. Politieagenten krijgen bovendien geen uitkering van overuren en/of onregelmatigheidstoeslag en veel sociale

zekerheid is er ook niet. Voor medische hulp moet vaak met de specialist ‘onderhandeld’ worden over de prijs. Geen geld betekent geen behandeling. Steeds meer gezinnen worden geraakt door armoede en isolement. De ACP was dan ook ontstemd toen de Roemeense regering in juni afkondigde om de salarissen van overheidspersoneel met 25 procent te korten.

Corruptie Dat dergelijke situaties kunnen leiden tot corruptie in een land, zo ook in Roemenië en Bulgarije, is bekend. Het lijkt een laatste wanhoopsdaad om te kunnen ‘overleven’. Een anticorruptie wetgeving moet de corruptie in deze landen tegengaan. De wetgeving functioneert echter alleen als deze in alle lagen van de samenleving wordt nageleefd. Hoogwaardigheidsbekleders en topfunctionarissen moeten dan wel het juiste voorbeeld geven.

Alternatieve maatregelen De ACP vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de regeringen van Roemenië en Bulgarije niet openstaan voor discussie over alternatieve maatregelen ter bestrijding van forse inkomstenvermindering en overschrijdingen van de arbeidstijdenwet. Geïnde criminaliteitsgelden zouden bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om het ontoereikende politiebudget aan te zuiveren. Of laat betrokken partijen meebetalen aan politie-inzet bij grote evenementen en rechercheonderzoeken bij fraudezaken. De ACP vraagt zich af wanneer hoogwaardigheidsbekleders in deze landen in hun eigen vlees gaan snijden. Het ontwikkelen van onzelfzuchtig en onbaatzuchtig gedrag zou immers kunnen bijdragen aan het terugwinnen van het respect, de steun en het vertrouwen van de Europese samenleving.

Internationale solidariteit In het kader van internationale solidariteit investeert de ACP al jaren in Europese landen waar de nood het hoogst is met betrekking tot vakbondswerk. Dit doet zij onder meer door het bieden van ondersteuning in de vorm van het uitwisselen van ervaringen en kennisoverdracht aan collega-vakbonden. Dat de investering van de ACP in de Roemeense politievakbond SNPPC zichtbaar vruchten heeft afgeworpen, blijkt uit het gegeven dat zij binnen vijf jaar een goed functionerende organisatie heeft opgebouwd en al zeer succesvol opereert. De SNPPC is nu in staat om een concrete en constructieve bijdrage te leveren aan de opbouw van de Bulgaarse politiebond TUFEMIE. Een bewijs van de kracht van samenwerken.

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

29


Stopper Politiebericht

23-04-2010

16:33

Pagina 1

ADVERTEREN IN DIT MAGAZINE?

Bel met: Daphne Haefkens T 026-750 18 64 E daphne.haefkens@pshmediasales.nl I www.pshmediasales.nl


: Acp.nl/actueel

Folder 'Rondom overlijden' Geen mens leeft voor zichzelf alleen. Geen mens sterft voor zichzelf alleen. Als je komt te overlijden, geeft dat behalve verdriet ook vaak veel werk voor jouw nabestaanden. Om hen en jou een helpende hand te bieden, heeft het CNV de folder 'Rondom overlijden' ontwikkeld. Een praktische gids waarmee je alle zaken rondom overlijden op een rijtje kunt zetten. Als ACP-lid kun je deze gids gratis aanvragen door een mail te sturen naar info@acp.nl Bellen kan natuurlijk ook naar 033 495 28 88.

Dasclip uit New York

Collega Theo de Vaal heeft weer een prachtige dasclip in de aanbieding. De clip is ditmaal afko mstig uit de Big Apple: New York City. De dasclip is van de New York Police Department (NYPD). Het New York City Police Department is het politiekorps van de Amerikaanse stad New York City in de staat New York, USA. Het is het met zo'n 38.000 politiefunctionarissen het grootste gem eentelijke politiekorps ter wereld en werd opgeric ht in 1845. New York is een van de bekendste steden ter wereld met 8,2 miljoen inwoners; ook bekend als ‘the city that never sleeps’. De stad werd in 1625 onder de naam Nieuw Amsterdam gesticht als een handelsp ost van Nederland.

Nieuwe werkplek gezocht! Collega Kevin van der Waard is op dit moment werkzaam in de directe hulpverlening (DHV) in Rotterdam Zuid. Wegens veranderende privéomstandigheden (samenwonen) is de hoofdagent nu echter op zoek naar een werkplek bij collega’s in (de omgeving van) Zwolle. Momenteel is dat maar op één manier makkelijk te regelen en dat is via ruiling. Kevin wil dan ook graag met een collega in contact komen die de omgekeerde weg zou willen bewandelen. Voor eventuele vragen of contact leggen is hij te bereiken op tel. 0652 08 71 68 en/of kvanderwaard@hotmail.com

Bestellen? De dasclip uit New York is tot 3 okto ber te bestellen door € 16,50 over te maken op ABN -Amro rekeningnummer 472351451 t.n.v. T.L. Vaal te Ouderkerk a/d Amstel, o.v.v. ‘NYPD’. Noteer verd er je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Houd rekening met een levertijd van ongeveer 8 weken (december 2010).

Het politiekorps NYPD werd opge richt in 1845.

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

31


: Acp.nl/vereniging

Belangenbehartigers Pastoraatteam Het pastoraatteam staat collega’s bij in moeilijke situaties op het werk of privé. Zij zijn beschikbaar voor hulpverlening in de regio’s die bij hun naam staan vermeld.

Iedere regio heeft zijn eigen ACP-coördinator op het gebied van Individuele BelangenBehartiging (IBB). Indien je als ACP-lid vragen of problemen hebt, met betrekking tot jouw rechtspositie, dan kun je de coördinator uit jouw regio benaderen. Onderstaand de namen met contactgegevens per regio. Groningen - A. Bloemendal in Groningen dienst: 050 587 16 12 mobiel: 0611 34 52 39 e-mail: bert.bloemendal@groningen.politie.nl

Groningen & Drenthe - H. Patberg mobiel : 0653 22 75 75

Fryslân - T.J. Vogel te Drachten mobiel: 0615 04 77 31 e-mail: thies.vogel@friesland.politie.nl

Fryslân & Flevoland - D.J. van Es tel.: 0527 61 74 71

Drenthe - H. Fieten in Assen dienst: 0592 452 603

IJsselland & Twente - J. Marcus mobiel : 0620 30 59 95

IJsselland - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl

NO-Gelderland - J. Bisschop mobiel: 0651 42 91 03 Gelderland Midden - W.J.P. Steenbergen tel.: 0317 41 49 59 Gelderland Zuid & Brabant Noord P.G. Versteegt tel: 0318 69 26 46 mobiel: 0625 56 50 92 Noord Holland Noord - J.P. de Vries tel.: 0222 31 51 95 mobiel: 0615 82 93 54 Kennemerland, Utrecht & Hollands Midden F.A. Groot mobiel: 0653 12 92 18 Gooi en Vechtstreek - J. Hirt tel: 033 495 28 88 Haaglanden - N.J. v.d. Geest tel ./mobiel: 070 327 74 78 / 0653 46 86 21 Rotterdam-Rijnmond - P. de Korte tel ./mobiel: 0344 61 78 75 / 0640 75 83 02 Zuid-Holland Zuid - P. v.d. Boogaart tel.: 078 630 39 14 Midden- en West Brabant & Zeeland - J. Hirt tel: 033 495 28 88 Brabant Z-O - H. van Kamp tel.: 040 254 24 57 / 040 233 20 30 Limburg Noord & Zuid - H.W.M. Willems tel.: 0475 53 55 14 mobiel: 0654 96 42 21 KLPD & Senioren - P. de Korte tel.: 0344 61 78 75 mobiel: 0640 75 83 02 Politieacademie - H. Bloemhof tel.: 0517 41 47 96 mobiel: 0622 94 13 51

32

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

Twente - G.H. Tijhuis in Hengelo (OV) dienst: 053 455 59 50 e-mail: rik.tijhuis@twente.politie.nl Noord- en Oost-Gelderland Y.S. de Jong in Winterswijk mobiel: 0616 45 81 86 e-mail: i.jong5@chello.nl Gelderland Midden - C.P. Weststrate in Ede privé: 0318 65 69 59 mobiel: 0622 94 72 45 e-mail: info@weststrate-ede.nl Gelderland Zuid W.P.J. Janssen Bouwmeester in Weurt dienst: 024 327 63 68 e-mail: Willie.JanssenBouwmeester@gelderlandzuid.politie.nl Utrecht - M.W. van Rijkom in Nieuwegein mobiel: 0651 43 98 18 e-mail: rien.van.rijkom@utrecht.politie.nl Noord-Holland Noord - H. van de Lagemaat in Benningbroek mobiel: 0654 95 30 20 email: hesila@quicknet.nl Zaanstreek-Waterland - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Kennemerland - A. van Tol in Hoofddorp mobiel: 0651 00 07 08 e-mail: arie.van.tol@kennemerland.politie.nl Amsterdam-Amstelland T.A.J. Ebing te Purmerend mobiel: 0642 61 62 78 e-mail: bb.acp@hotmail.com Vakgroep THO Amsterdam-Amstelland H.J.B. de Nijs in Amsterdam mobiel: 0620 63 37 11 e-mail: harrydenijs@hotmail.com

Gooi- en Vechtstreek - A.C. Driessen in Huizen mobiel: 0627 09 89 65 e-mail: anco.driessen@gooi.politie.nl Haaglanden - P.H.M. de Kler in Leidschendam mobiel: 0615 22 57 20 e-mail: pietann@hetnet.nl Hollands Midden - J. van Manen in Reeuwijk dienst: 0182 58 73 70 mobiel: 0625 53 84 92 e-mail: manen26@xs4all.nl Rotterdam-Rijnmond - W. Kolthof te Nieuw Beijerland mobiel: 06 41 85 83 62 Zuid-Holland Zuid - P. de Mik in Sliedrecht dienst: 078 630 89 27 mobiel: 0623 36 85 17 e-mail: p.mik1@chello.nl Zeeland - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Midden- en West-Brabant - L.M. Hoeben in Drunen mobiel: 0650 27 40 13 e-mail: luchoeben@home.nl Brabant Noord - - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Brabant Zuidoost - Juridische Dienst in Leusden telefoon: 033 495 28 88 e-mail: ibb@acp.nl Limburg Noord - J. van de Wel-Verboon in Venlo mobiel: 0641 60 86 74 e-mail: Joke.verboon@limburg-noord.politie.nl Limburg Zuid - P.G. Hoop in Munstergeleen mobiel: 0621 27 74 52 e-mail: hoop@home.nl Flevoland - E.H. van der Horst te Almere mobiel: 0614 87 30 06 e-mail: ehvdhorst@chello.nl KLPD en VTSPN C.G. Naaktgeboren te Zoetermeer mobiel: 06 21 10 78 70 dienst: 079 345 99 23 e-mail: cor.naaktgeboren@klpd.politie.nl Politieacademie K. van Eekelen dienst: 055 539 29 73 mobiel: 0615 52 72 88 e-mail: kees.van.eekelen@politieacademie.nl Studenten bellen hun eigen regiocoördinator


Jubilarissen

: Acp.nl/vereniging

in de maand september In deze maand zijn de hieronder vermelde personen 25, 40, 50, 60, 70 of zelfs 75 jaar lid van een CNV-vakbond. Van harte gefeliciteerd! Deze jubilarissen hebben met hun lidmaatschap het vakbondswerk van de ACP mogelijk gemaakt. Mocht u zelf binnenkort jubilaris zijn, dan neemt de Regionale Raad contact met u op. 25 jaar lid

40 jaar lid

Dhr. J.G.A. Habets - Dongen Dhr. T.A. Haverkamp - Alblasserdam Mevr. P.A.E. Hoekstra-Nijland - Stiens Dhr. G. van der Meulen - Almelo Dhr. N. Noordam jr. - IJlst Dhr. M.J. Parlevliet - Katwijk (ZH) Mevr. E. Quak - Brielle Mevr. A.J.W.G. Heil-Ratering - Velp (GLD) Mevr. T.M.M.A. Schwillens - Born Dhr. C.J.A.M. Geers - Roosendaal Mevr. J.H. Hey - Woerden Dhr. S.E.M. van de Laar - Born Dhr. J.J.A. de Leuw - Deurne Dhr. J. Niks – Papendrecht Mevr. M.H.G. Poelman - Essen Dhr. J. van Schuilenburg - Schalkhaar Dhr. A.W. Slingerland - De Lier Dhr. J.C.F. Stokx - Zetten Dhr. J. Tjassing - Assen Dhr. W.J. van Ziel - Bergeyk Dhr. P.C.W. Verbon - Houten Dhr. R. Slotema - Amstelveen

Dhr. A. Romeijn - Culemborg Dhr. G.S. Blankerts - Woerden Dhr. B. Scholten - Assen Dhr. B. Tuinhof – St. Annaparochie Dhr. R.H. van Driel - Lopik Dhr. A. Minnen – Den Haag Dhr. A.G. de Vries - Groningen Dhr. R.W. Bouma - De Wijk Dhr. B.H. van der Vegt - Dalfsen Dhr. H. van Tuyl - Enkhuizen Dhr. A.L.M. Dirckx - Maarheeze Dhr. M.A. van Dongen - Hellevoetsluis Dhr. G.A.M. van Lee - Geldrop Dhr. J.T.J.M. Scholtes - Uden Dhr. J.J. Spigt – Etten-Leur

50 jaar lid Dhr. J.H. Levert - Zoetermeer Dhr. G.J. Schildering - Nuenen Dhr. A.P. Michiels - Kerkrade

70 jaar lid Dhr. W.J. Roos - Landgraaf

In Memoriam De afgelopen weken bereikten de volgende berichten van overlijden het bondsbestuur: Dhr. J.B.A.M. de Sain (24-5-2010) Blaricum (80) Dhr. P. Mol (27-5-2010) Wateringen (88) Mevr. J.C.M. Ebbinkhuijsen-Holthuijsen (29-5-2010) Amsterdam (95) Mevr. H. Kersten-Warners (30-5-2010) Groningen (88) Dhr. G.J.L. Schings (30-5-2010) Buchten (82)

Mevr. A. Nortier-Van der Neut (1-6-2010) Beilen (91) Dhr. W.T. Wolthuis (3-6-2010) Haren GN (77) Dhr. J. Banus (4-6-2010) Assen (69) Mevr. F. Sluurman-Biemond (5-6-2010) Boskoop (93) Mevr. M.J.C. Gelsing-Zorgcentrum Maartenshof (6-6-2010) Cuijk (96)

Mevr. A. Vis-De Vries (11-6-2010) Ruurlo (79) Mevr. H.C.M. Verlinden (16-6-2010) Amsterdam (86) Dhr. R. van Noord (17-6-2010) Zoetermeer (81) Dhr. A.W.J. Vink (24-6-2010) Wateringen (81)

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

33


: Acp.nl/vereniging

ACP speldenoverzicht In de eerste helft van 2010 ontvingen elf collega’s een speciale ACP-speld. De vakbondsvrijwilligers werden hiermee geëerd voor hun harde werk en tomeloze inzet ten behoeve van hun collega’s.

R.A.J. Smeets (Limburg Zuid) - insigne W.M. Oosterveen (Drenthe) - insigne J.A. van der Ploeg (Drenthe) - insigne C.I. de Boer (Gooi & Vecht) - insigne H.J. Rademaker (Gelderland Midden) insigne J. van den Houten (Groningen) - insigne

Mw. M.J. Nieuwpoort (Gelderland Midden) insigne E.J. van den Hoek (Haaglanden) - goud T.J. van de Polder (Haaglanden) - goud G.J. Kaptein (Rotterdam Rijnmond) - insigne R.J.M. Fraters (Utrecht) - insigne

Te huur in de Ardennen Te huur aangeboden: een 6-persoons vakantiewoning in de Ardennen dicht bij het Drielandenpunt. De woning heeft geen zwembad, maar ligt in een bosrijke omgeving. De huurprijs is vanaf € 180 per week. Meer informatie? Bel 072 511 79 68.

Colofon Politiebericht is een uitgave van de Politievakbond ACP. Het bondsmagazine verschijnt 9 keer per kalenderjaar. Redactie: Frank van der Kuyl, Yvonne de Groot, Janneke de Groot en Aukje Smet. Eindredactie: Frank van der Kuyl Contact: Postbus 290, 3830 AG Leusden tel: 033 495 28 88, e-mail: reactie@acp.nl

Jubilarissendagen

Website: www.acp.nl

ACP-leden die 25, 40, 50, 60 of 70 jaar lid zijn van de vakbond (ACP/CNV) ontvangen hiervoor een onderscheiding. Bent u een van die leden, dan krijgt u een uitnodiging voor deze feestelijke bijeenkomst van het ACP-bestuur bij u in de regio. Ook voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van de Regionale Raad in uw regio.

Volgend nummer: verschijnt op 2 oktober

Dinsdag 12 oktober - Midden- en WestBrabant Donderdag 14 oktober - Brabant Zuidoost Dinsdag 26 oktober - IJsselland Donderdag 28 oktober - Politieacademie Donderdag 4 november - Twente

Vrijdag 5 november - Zeeland Dinsdag 16 november - Brabant Noord Woensdag 17 november - Limburg Noord Donderdag 25 november - Noord- en OostGelderland Vrijdag 10 december - Limburg Zuid

Op vakantie in Hexenberge? Te huur aangeboden: een luxe 8-persoons vakantiewoning in een mooi wandel- en fietsgebied in Duitsland met de fraaie naam Hexenberge. De woning ligt in een bosrijke omgeving, vlakbij het dorpje Dohren en het natuurgebied het Hahnenmoor. Meer informatie is te vinden op www.hexenberge.nl Leden van de ACP (of een andere CNV-bond) krijgen 10 procent korting.

34

POLITIEBERICHT aug/sept 2010

Oplage: 24.000 exemplaren

2010. Kopij hiervoor kunt u tot 10 september 2010 digitaal aanleveren. Reserveren van advertentieruimte kan tot 17 september 2010. Foto’s: Politievakbond ACP, Rob Meijer, Fons Sluijter, Rob Mussert en Johan Kerbel. Uitgever: Politievakbond ACP tel: 033 495 28 88 e-mail: reactie@acp.nl website: www.acp.nl Advertentieacquisitie: PSH Media Sales Marja Albers, tel: 026 750 18 39 e-mail: marja.albers@pshmediasales.nl website: www.pshmediasales.nl Opmaak en druk: Robert Sesink Senefelder Misset B.V., Doetinchem


- LEZERSAANBIEDING -

Waterdichte en ademende Trekkingschoenen van Regatta®

Schokdempend en ergonomisch Schoenen van Regatta® met de aanduiding „X-LT“ beschikken over het „antischok-comfort“ en zijn extreem licht. Ze bezitten een hoge flexibiliteit, zijn robuust en duurzaam. Het lichte EVA ergovoetbed is bovendien uitgerust met een schokdempend hielkussen. De bijzondere constructie van de zolen biedt de zolen van uw voeten een permanent comfort en zorgt voor optimaal functioneren ook over ongebaand terrein.

In de vorm geperste X-LT tussenzool… …is een laag van extreem licht in de vorm geperst EVA (Pylonkunststof). Het zorgt voor uitstekende dubbel dempende eigenschappen en de best mogelijke stabiliteit. X-LT schoenen zijn met een hoger EVA bestanddeel uitgerust, waardoor op gewicht wordt bespaard. De carbonrubberen buitenzool is op gereduceerde hoogte uitgevoerd. U geniet van een optimale greep, ook op een natte ondergrond. i.p.v. € 98,-

i.p.v. € 98,-

-38%

59.90 Art.nr. 65922

-38%

59.90 Art.nr. 65944

Heren trekkingschoenen laag - licht bruin

Art. Nr. 65922

Maten: 41 - 47

Dames trekkingschoenen laag - licht beige

Art. Nr. 65944

Maten: 36 - 42 i.p.v. € 119,-

i.p.v. € 119,-

Isotex waterdicht membraan Isotex is een waterdicht en extreem ademend membraan, dat speciaal voor Regatta® ontwikkeld is. Het membraan is door verschillende instanties getest, om te bevestigen dat deze daadwerkelijk buitengewoon ademend, winddicht en waterdicht is.

-41%

69.

90

-41%

69.90 Art.nr. 65933

Art.nr. 65955

Dames trekkingschoenen hoog - licht grijs

Art. Nr. 65955

Maten: 36 - 42

Specifieke pasvorm voor dames en heren

Water- en vuilafstotend leder

Waterdicht en ademend membraan

Vochtdoorlatende voering

Extra lichte zoolconstructie (X-LT)

Uitneembaar voetbed voor optimale hygiëne

Heren trekkingschoenen hoog - bruin

Art. Nr. 65933

Maten: 41 - 47

Kijk voor meer speciale aanbiedingen ook op onze website: www.personeelshop.com

Bestelkaart s.v.p.compleet invullen, inzenden aan ons adres of faxen Aantal

Art.Nr.

Bestelmaat

Artikelbeschrijving

Prijs per stuk

Naam en voorletters:

Aandeel in de verzendkosten:

€ 4,95

Totaalbedrag:

Postcode:

Plaats:

Geb.datum:

Telefoon:

Handtekening:

Ik machtig hierbij de Personeelshop bv, Postbus 16 te 7030 AA Wehl éénmalig bovenvermeld totaalbedrag van €

van mijn rek.nr.

bij de (naam

bank)

te (plaats bank)

af te schrijven.

E-mailadres: Eenvoudig en gratis om te ruilen of retour te sturen

Personeelshop bv, Postbus 16, 7030 AA Wehl Gratis tel. infolijn 0800 020 33 77 Fax 0314 39 00 07

POLITIE 7423

Straat:


8,49 14,16

Politiebericht nr. 6 (aug/sept 2010)  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP

Politiebericht nr. 6 (aug/sept 2010)  

Bondsmagazine Politiebericht van Politievakbond ACP

Advertisement